Bifreiðaskrá. S k a t t m a t í s t a ð g r e i ð s l u B i f r e i ð a h l u n n i n d i RÍKISSKATTSTJÓRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bifreiðaskrá. S k a t t m a t í s t a ð g r e i ð s l u B i f r e i ð a h l u n n i n d i RÍKISSKATTSTJÓRI"

Transkript

1 Bifreiðaskrá 2006 S k a t t m a t í s t a ð g r e i ð s l u B i f r e i ð a h l u n n i n d i RÍKISSKATTSTJÓRI

2 Bifreiðategundir og umboð þeirra Tegund ALFA ROMEO AUDI BMW CITROEN CHEVROLET FIAT FORD HONDA HYUNDAI ISUZU KIA LAND ROVER LEXUS LINCOLN MAZDA MERCEDES-BENZ MITSUBISHI NISSAN OPEL PORSCHE RENAULT SAAB SKODA SSANGYONG SUZUKI TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Umboð PTT ehf. Hekla hf. Bifreiðar & landbúnaðarvélar hf. Brimborg hf. Bílabúð Benna ehf. PTT ehf. Brimborg hf. Bernhard ehf. Bifreiðar & landbúnaðarvélar hf. Bílheimar ehf. KIA Ísland Bifreiðar & landbúnaðarvélar hf. P. Samúelsson hf. Brimborg hf. Brimborg hf. Askja hf. Hekla hf. Ingvar Helgason hf. Bílheimar ehf. Bílabúð Benna ehf. Bifreiðar & landbúnaðarvélar hf. Bílheimar ehf. Hekla hf. Bílabúð Benna ehf. Suzukibílar hf. P. Samúelsson hf. Hekla hf. Brimborg hf. 2

3 Inngangur Samkvæmt 5. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda teljast fríðindi og hlunnindi, svo sem fatnaður, fæði, húsnæði og afnot bifreiða, til launa sem reikna skal staðgreiðslu af. Samkvæmt 118. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt skal fjármálaráðherra meta hlunnindi til verðs. Með vísan til ofangreindra lagagreina hefur fjármálaráðherra metið eftirtalin hlunnindi, sem veitt verða á árinu 2006, þannig til verðs sem staðgreiðsla reiknast af: Vakin er athygli á þremur breytingum á útreikningi bifreiðahlunninda. Í fyrsta lagi eru nú þrjú mismunandi skatthlutföll eftir aldri bifreiðar í stað tveggja áður og lækkar skatthlutfall vegna bifreiða sem teknar voru í notkun árið 2000 eða fyrr um 3%. Skatthlutföllin eru því 20%, 15% eða 12% eftir aldri bifreiðar, og þá 26%, 21% eða 18% ef launagreiðandi greiðir jafnframt rekstrarkostnað. Í öðru lagi verður sú breyting að bifreiðaskrá hvers árs verður áfram notuð fyrir bifreiðar sem teknar voru í notkun á því ári. Við útreikning á bifreiðahlunnindum er því verð bifreiðar sótt í bifreiðaskrá viðkomandi tekjuárs og það hækkað eða lækkað í samræmi við verðlagsbreytingar sem orðið hafa á kaupverði bifreiða. Í þriðja lagi verður sú breyting að ekki er lengur gerð krafa um að aukahlutum sé bætt við matsverð. Bifreiðahlunnindi Full og ótakmörkuð umráð Láti launagreiðandi starfsmanni sínum í té fólksbifreið, þ.m.t. skutbifreið (station) eða jeppabifreið, eða aðra bifreið sem hægt er að hafa sambærileg not af, til fullra umráða skal meta umráðin starfsmanni til tekna án tillits til notkunar hans á bifreiðinni. Ársumráð bifreiðar skulu metin til tekna sem hlutfall af verði þeirra sem hér segir: Bifreið sem tekin var í notkun á árunum 2004, 2005 eða % Bifreið sem tekin var í notkun á árunum 2001, 2002 eða % Bifreið sem tekin var í notkun á árunum 2000 eða fyrr 12% Ekki skiptir máli hver upphaflegur eigandi bifreiðarinnar var. Bifreið sem flutt var inn notuð telst hafa verið tekin til notkunar á því ári sem hún var framleidd. Mánaðarleg hlunnindi teljast 1/12 af hlunnindum reiknuðum eins og að framan greinir fyrir hvern byrjaðan mánuð og skal við það miðað ef umráðin vara hluta úr ári. Verð bifreiða eru í þessu sambandi skilgreind í bæklingnum bifreiðaskrá RSK 6.03, sem gefinn er út árlega og fæst hjá skattstjórum og ríkisskattstjóra Verð bifreiðar skal ætíð miða við staðgreiðsluverð samkvæmt verðlista á nýrri bifreið frá bifreiðaumboði ár hvert með breytingum í samræmi við verðlagsbreytingar á milli ára. Sé bifreið eigi til sölu og eigi unnt að fá upplýsingar um verð á henni skal miða við verð á sambærilegum bifreiðum. 3 Hafi launagreiðandi bifreið á rekstrarleigu eða leigu og láti launþega hana í té til umráða skulu afnot af henni metin launþeganum til tekna á sama hátt og ef bifreiðin væri í eigu launagreiðandans sbr. framangreint. Greiði launagreiðandi enn fremur rekstrarkostnað bifreiðar sem starfsmaður hans hefur umráð yfir skulu þau hlunnindi metin til verðs sem 6% af verði bifreiðarinnar skv. Bifreiðaskrá RSK. Greiði launamaður launagreiðanda sínum fyrir afnot og/eða rekstur bifreiðarinnar koma slíkar greiðslur til frádráttar tekjumatinu. Takmörkuð afnot Hafi starfsmaður haft afnot af bifreið launagreiðanda síns og honum er einungis heimilt að nota hana utan vinnutíma til aksturs milli heimilis og vinnustaðar og til einstakra tilfallandi afnota telst hann hafa takmörkuð afnot af bifreiðinni, enda sé hún að öðru leyti notuð í daglegum rekstri launagreiðanda. Takmörkuð afnot skulu metin til tekna miðað við 62 kr. á hvern ekinn kílómetra. Gögn um takmörkuð afnot skulu greinilega færð og vera aðgengileg skattyfirvöldum hvort sem er í bókhaldi launagreiðanda eða hjá starfsmanni. Sé um frekari afnot að ræða telst starfsmaður hafa full umráð bifreiðar eins og greint er frá hér að framan. Þeir sem starfa við eigin atvinnurekstur eða stunda sjálfstæða starfsemi, eigendur fyrirtækja, framkvæmdastjórar þeirra og aðrir í sambærilegum störfum og stjórnarmenn félaga teljast hafa full og ótakmörkuð umráð yfir þeim fólksbifreiðum sem þeir hafa til einkanota.

4 Dæmi um útreikning á bifreiðahlunnindum Dæmi 1: Launamaður hefur full umráð og endurgjaldslaus afnot af bifreið í eigu vinnuveitanda. Um er að ræða fólksbifreið sem tekin var í notkun á árinu Kostnaðarverð hennar er kr samkvæmt bifreiðaskrá Verðbreytingarstuðull fyrir bifreiðaskrá 2004 er 0,9833 á árinu Útreikningur Tekjur af hlunnindum miðað við heilt ár: x 26% x 0,9833 kr Mánaðarlegar tekjur af hlunnindum af hlunnindum /12 kr Dæmi 2: Launamaður hefur full umráð yfir fólksbifreið sem er í eigu launagreiðanda hans, en greiðir sjálfur eldsneyti og annan rekstrarkostnað. Um er að ræða bifreið sem tekin var í notkun á árinu Kostnaðarverð sambærilegrar bifreiðar er kr samkvæmt bifreiðaskrá Þar sem hér er um að ræða bifreið sem tekin var í notkun á árinu 1998 og launamaður greiðir sjálfur rekstrarkostnaðinn ber að meta hlunnindi til tekna sem 12% af kostnaðarverði. Verðbreytingarstuðull fyrir bifreiðaskrá 1998 er 1,1159 á árinu Útreikningur Tekjur af hlunnindum (Skattstofn) x 12% x 1,1159kr Mánaðarlegar tekjur af hlunnindum af hlunnindum /12 kr Dæmi 3: Launamaður hefur full umráð yfir fólksbifreið sem er í eigu launagreiðanda. Hann greiðir launagreiðanda kr. á mánuði fyrir afnotin. Þessar krónur dragast frá mánaðarlegum hlunnindum launamannsins. Launagreiðandi greiðir allan kostnað við rekstur bifreiðarinnar. Um er að ræða bifreið sem tekin var í notkun á árinu Kostnaðarverð hennar er kr samkvæmt bifreiðaskrá RSK. Verðbreytingarstuðull fyrir bifreiðaskrá 2004 er 0,9833 á árinu Útreikningur Tekjur af hlunnindum (Skattstofn) x 26% x 0,9833 kr Mánaðarlegar tekjur af hlunnindum / kr Dæmi 4: Launamaður hefur umráðarétt yfir fólksbifreið í eigu launagreiðanda. Um er að ræða fólksbifreið sem tekin var í notkun á árinu Kostnaðarverð hennar er kr samkvæmt bifreiðaskrá Í dæmi þessu er gert ráð fyrir að heimild launamannsins til akstur bifreiðarinnar sé takmörkuð við ákveðinn kílómetrafjölda, sem er km á ári, þannig að hann greiði launagreiðanda sínum fyrir ekna kílómetra umfram það hámark. Samkvæmt reglunum skal reikna launamanninum full mánaðarleg hlunnindi til tekna þar til hámarkinu er náð, þ.e. í þessu tilviki kílómetrum. Þegar akstur launamannsins er kominn yfir hámarkið dregur launagreiðandi greiðslu launamannsins frá fjárhæð mánaðarlegra hlunninda (eins og í dæmi 3) og falla þau niður sé greiðsla jafnhá þeim. Verðbreytingarstuðull fyrir bifreiðaskrá 2005 er 0,9596 á árinu Útreikningur Tekjur af hlunnindum (upp að hámarki) x 26% x0,9596 kr a) Mánaðarleg hlunnindi þar til akstur nær km eru /12 kr b) Mánaðarleg hlunnindi eftir að akstur nær km eru kr mínus greiðsla launamannsins vegna aksturs umfram km. Sé mánaðarleg greiðsla launamannsins kr eða hærri telst hann ekki hafa skattskyld hlunnindi af afnotunum. Tafla fyrir framreikning á kaupverði bifreiða Bifreiðaskrá Verðbreytingastuðull , , , , , , , , ,0000 4

5 Bifreiðaskrá 2006 ALFA ROMEO AUDI GT Classic 2000 cc 165 hö beinsk kr. GT Lusso 2000 cc 165 hö beinsk kr. GT Lusso Selespeed 2000 cc 165 hö sjálfsk kr. GT Lusso V cc 240 hö beinsk kr. 166 Lusso 2000 cc 150 hö beinsk kr. 166 Lusso V cc 188 hö beinsk kr. 166 Lusso V cc 240 hö beinsk kr. 166 Lusso V cc 220 hö sjálfsk kr. 166 Lusso 2400 cc 175 hö beinsk kr. 166 Lusso 2400 cc 175 hö sjálfsk kr. 156 Lusso 1800 cc 140 hö beinsk kr. 156 Lusso 2000 cc 165 hö beinsk kr. 156 Lusso Selespeed 2000 cc 165 hö sjálfsk kr. 156 Lusso 2500 cc 190 hö beinsk kr. 156 Ti 1800 cc 140 hö beinsk kr. 156 Ti 2000 cc 165 hö beinsk kr. 156 Ti Selespeed 2000 cc 165 hö sjálfsk kr. 156 Ti 2500 cc 190 hö beinsk kr. 156 GTA 3200 cc 250 hö beinsk kr. 156 GTA Selespeed 3200 cc 250 hö sjálfsk kr. 156 Lusso Sportwagon 1800 cc 140 hö beinsk kr. 156 Lusso Sportwagon 2000 cc 165 hö beinsk kr. 156 Lusso Selespeed Sportwagon 2000 cc 165 hö sjálfsk kr. 156 Lusso Sportwagon 2500 cc 190 hö beinsk kr. 156 Ti Sportwagon 1800 cc 140 hö beinsk kr. 156 Ti Sportwagon 2000 cc 165 hö beinsk kr. 156 Ti Selespeed Sportwagon 2000 cc 165 hö sjálfsk kr. 156 Ti Sportwagon 2500 cc 190 hö beinsk kr. 156 GTA Sportwagon 3200 cc 250 hö beinsk kr. 156 GTA Selespeed Sportwagon 3200 cc 250 hö sjálfsk kr. A3 Attraction 1600 cc 102 hö beinsk kr. A3 Sportack Ambt. Quattro TFSI 2000 cc 200 hö beinsk kr. A cc 130 hö beinsk kr. A cc 130 hö sjálfsk kr. A4 1.8T 1800 cc 163 hö beinsk kr. A4 1.8T 1800 cc 163 hö sjálfsk kr. A4 TFSI quattro 2000 cc 200 hö sjálfsk kr. A4 FSI V6 quattro 3200 cc 255 hö sjálfsk kr. A4 TDI 2000 cc 140 hö beinsk kr. A4 TDI 2000 cc 140 hö sjálfsk kr. A4 TDI quattro 3000 cc 204 hö sjálfsk kr. A6 V cc 177 hö sjálfsk kr. A6 V6 FSI quattro 3200 cc 250 hö sjálfsk kr. A6 V8 FSI quattro 4200 cc 355 hö sjálfsk kr. A6 V6 TDI quattro 3000 cc 255 hö sjálfsk kr. A3 Sportback 1600 cc 102 hö beinsk kr. A3 Sportback 1600 cc 102 hö sjálfsk kr. A3 Sportback TDI 2000 cc 140 hö beinsk kr. A3 Sportback TDI 2000 cc 140 hö sjálfsk kr. A3 Sportback FSI 2000 cc 150 hö beinsk kr. A3 Sportback FSI 2000 cc 150 hö sjálfsk kr. A4 Avant 2000 cc 130 hö beinsk kr. A4 Avant 2000 cc 130 hö sjálfsk kr. A4 Avant 1.8T 1800 cc 163 hö beinsk kr. A4 Avant 1.8T 1800 cc 163 hö sjálfsk kr. A4 Avant TFSI quattro 2000 cc 200 hö sjálfsk kr. A4 Avant FSI V6 quattro 3200 cc 255 hö sjálfsk kr. A4 Avant TDI 2000 cc 140 hö beinsk kr. A4 Avant TDI 2000 cc 140 hö sjálfsk kr. A4 Avant TDI quattro 3000 cc 204 hö sjálfsk kr. A6 Avant V cc 177 hö sjálfsk kr. A6 Avant V6 FSI quattro 3200 cc 250 hö sjálfsk kr. 5

6 A6 Avant V8 FSI quattro 4200 cc 355 hö sjálfsk kr. A6 Avant V6 TDI quattro 3000 cc 255 hö sjálfsk kr. BMW 2 dyra bílar 630ci 3000 cc 258 hö beinsk kr. 630ci 3000 cc 258 hö sjálfsk kr. 650ci 5000 cc 367 hö beinsk kr. 650ci 5000 cc 367 hö sjálfsk kr. Z4 2, cc 150 hö beinsk kr. Z4 2, cc 150 hö sjálfsk kr. Z4 2, cc 170 hö beinsk kr. Z4 2, cc 170 hö sjálfsk kr. Z4 2, cc 192 hö beinsk kr. Z4 2, cc 192 hö sjálfsk kr. Z4 3, cc 231 hö beinsk kr. Z4 3, cc 231 hö sjálfsk kr. 318d 2000 cc 122 hö beinsk kr. 318d 2000 cc 122 hö sjálfsk kr. 318i 2000 cc 129 hö beinsk kr. 318i 2000 cc 129 hö sjálfsk kr. 320d 2000 cc 163 hö beinsk kr. 320d 2000 cc 163 hö sjálfsk kr. 320i 2000 cc 150 hö beinsk kr. 320i 2000 cc 150 hö sjálfsk kr. 320iA Exclusive 2000 cc 150 hö beinsk kr. 320iA Exclusive 2000 cc 150 hö sjálfsk kr. 325i 2500 cc 218 hö beinsk kr. 325i 2500 cc 218 hö sjálfsk kr. 325xi X-Drive 2500 cc 218 hö beinsk kr. 325xi X-Drive 2500 cc 218 hö sjálfsk kr. 330d 3000 cc 231 hö beinsk kr. 330d 3000 cc 231 hö sjálfsk kr. 330i 3000 cc 258 hö beinsk kr. 330i 3000 cc 258 hö sjálfsk kr. 330ix X-Drive 3000 cc 258 hö beinsk kr. 330ix X-Drive 3000 cc 258 hö sjálfsk kr. 520d 2000 cc 163 hö beinsk kr. 520d 2000 cc 163 hö sjálfsk kr. 523i 2500 cc 177 hö beinsk kr. 523i 2500 cc 177 hö sjálfsk kr. 523iA Exclusive 2500 cc 177 hö beinsk kr. 523iA Exclusive 2500 cc 177 hö sjálfsk kr. 525d 2500 cc 177 hö beinsk kr. 525d 2500 cc 177 hö sjálfsk kr. 525i 2500 cc 218 hö beinsk kr. 525i 2500 cc 218 hö sjálfsk kr. 525ix X-Drive 2500 cc 218 hö beinsk kr. 525ix X-Drive 2500 cc 218 hö sjálfsk kr. 530d 3000 cc 231 hö beinsk kr. 530d 3000 cc 231 hö sjálfsk kr. 530i 3000 cc 258 hö beinsk kr. 530i 3000 cc 258 hö sjálfsk kr. 530ix X-Drive 3000 cc 258 hö beinsk kr. 530ix X-Drive 3000 cc 258 hö sjálfsk kr. 530xd X-Drive 3000 cc 231 hö beinsk kr. 530xd X-Drive 3000 cc 231 hö sjálfsk kr. 535d 3000 cc 272 hö beinsk kr. 535d 3000 cc 272 hö sjálfsk kr. 540i 4000 cc 306 hö beinsk kr. 540i 4000 cc 306 hö sjálfsk kr. 550i 5000 cc 367 hö beinsk kr. 550i 5000 cc 367 hö sjálfsk kr. 730d 3000 cc 231 hö beinsk kr. 730d 3000 cc 231 hö sjálfsk kr. 730dL 3000 cc 231 hö beinsk kr. 730dL 3000 cc 231 hö sjálfsk kr. 730i 3000 cc 250 hö beinsk kr. 730i 3000 cc 250 hö sjálfsk kr. 730Li 3000 cc 250 hö beinsk kr. 730Li 3000 cc 250 hö sjálfsk kr. 740i 4000 cc 306 hö beinsk kr. 740i 4000 cc 306 hö sjálfsk kr. 740Li 4000 cc 306 hö beinsk kr. 740Li 4000 cc 306 hö sjálfsk kr. 745d 4400 cc 330 hö beinsk kr. 745d 4400 cc 330 hö sjálfsk kr. 750i 5000 cc 367 hö beinsk kr. 750i 5000 cc 367 hö sjálfsk kr. 750Li 5000 cc 367 hö beinsk kr. 750Li 5000 cc 367 hö sjálfsk kr. 760i 6000 cc 445 hö beinsk kr. 760i 6000 cc 445 hö sjálfsk kr. 760iL 6000 cc 445 hö beinsk kr. 760iL 6000 cc 445 hö sjálfsk kr. M cc 507 hö beinsk kr. M cc 507 hö sjálfsk kr. M cc 514 hö beinsk kr. M cc 514 hö sjálfsk kr. 116i 1600 cc 115 hö beinsk kr. 116i 1600 cc 115 hö sjálfsk kr. 116i nano 1600 cc 115 hö beinsk kr. 6

7 116i nano 1600 cc 115 hö sjálfsk kr. 118d 2000 cc 122 hö beinsk kr. 118d 2000 cc 122 hö sjálfsk kr. 118i 2000 cc 129 hö beinsk kr. 118i 2000 cc 129 hö sjálfsk kr. 118iA nano 2000 cc 129 hö beinsk kr. 118iA nano 2000 cc 129 hö sjálfsk kr. 120d 2000 cc 163 hö beinsk kr. 120d 2000 cc 163 hö sjálfsk kr. 120i 2000 cc 150 hö beinsk kr. 120i 2000 cc 150 hö sjálfsk kr. 130i 3000 cc 265 hö beinsk kr. 130i 3000 cc 265 hö sjálfsk kr. X3 2,0i 2000 cc 150 hö beinsk kr. X3 2,0i 2000 cc 150 hö sjálfsk kr. X3 2,0i Luxus 2000 cc 150 hö beinsk kr. X3 2,0i Luxus 2000 cc 150 hö sjálfsk kr. X3 2,0i Sport 2000 cc 150 hö beinsk kr. X3 2,0i Sport 2000 cc 150 hö sjálfsk kr. X3 2,0id 2000 cc 150 hö beinsk kr. X3 2,0id 2000 cc 150 hö sjálfsk kr. X3 2,0id Luxus 2000 cc 150 hö beinsk kr. X3 2,0id Luxus 2000 cc 150 hö sjálfsk kr. X3 2,0id Sport 2000 cc 150 hö beinsk kr. X3 2,0id Sport 2000 cc 150 hö sjálfsk kr. X3 2,5i 2500 cc 192 hö beinsk kr. X3 2,5i 2500 cc 192 hö sjálfsk kr. X3 2,5i Luxus 2500 cc 192 hö beinsk kr. X3 2,5i Luxus 2500 cc 192 hö sjálfsk kr. X3 2,5i Sport 2500 cc 192 hö beinsk kr. X3 2,5i Sport 2500 cc 192 hö sjálfsk kr. X3 3,0i 3000 cc 231 hö beinsk kr. X3 3,0i 3000 cc 231 hö sjálfsk kr. X3 3,0i Luxus 3000 cc 231 hö beinsk kr. X3 3,0i Luxus 3000 cc 231 hö sjálfsk kr. X3 3,0i Sport 3000 cc 231 hö beinsk kr. X3 3,0i Sport 3000 cc 231 hö sjálfsk kr. X3 3,0id 3000 cc 218 hö beinsk kr. X3 3,0id 3000 cc 218 hö sjálfsk kr. X3 3,0id Luxus 3000 cc 218 hö beinsk kr. X3 3,0id Luxus 3000 cc 218 hö sjálfsk kr. X3 3,0id Sport 3000 cc 218 hö beinsk kr. X3 3,0id Sport 3000 cc 218 hö sjálfsk kr. X5 3,0d 3000 cc 218 hö beinsk kr. X5 3,0d 3000 cc 218 hö sjálfsk kr. X5 3,0d Luxus 3000 cc 218 hö beinsk kr. X5 3,0d Luxus 3000 cc 218 hö sjálfsk kr. X5 3,0d Shadowline 3000 cc 218 hö beinsk kr. X5 3,0d Shadowline 3000 cc 218 hö sjálfsk kr. X5 3,0d Sport 3000 cc 218 hö beinsk kr. X5 3,0d Sport 3000 cc 218 hö sjálfsk kr. X5 3,0i 3000 cc 231 hö beinsk kr. X5 3,0i 3000 cc 231 hö sjálfsk kr. X5 3,0i Luxus 3000 cc 231 hö beinsk kr. X5 3,0i Luxus 3000 cc 231 hö sjálfsk kr. X5 3,0i Shadowline 3000 cc 231 hö beinsk kr. X5 3,0i Shadowline 3000 cc 231 hö sjálfsk kr. X5 3,0i Sport 3000 cc 231 hö beinsk kr. X5 3,0i Sport 3000 cc 231 hö sjálfsk kr. X5 4,4i 4400 cc 320 hö beinsk kr. X5 4,4i 4400 cc 320 hö sjálfsk kr. X5 4,8is 4800 cc 320 hö beinsk kr. X5 4,8is 4800 cc 320 hö sjálfsk kr. CHEVROLET Evanda Executive 2000 cc 131 hö sjálfsk kr. Lacetti CDX 1800 cc 122 hö beinsk kr. Lacetti CDX 1800 cc 122 hö sjálfsk kr. Evanda Executive 2000 cc 131 hö sjálfsk kr. Kalos SE 1400 cc 94 hö sjálfsk kr. Kalos SE 1400 cc 83 hö beinsk kr. Lacetti CDX Sport 1800 cc 122 hö beinsk kr. Lacetti CDX Sport 1800 cc 122 hö sjálfsk kr. Lacetti CDX Station 1800 cc 122 hö beinsk kr. Lacetti CDX Station 1800 cc 122 hö sjálfsk kr. CITROEN C2 SX 1400 cc 75 hö beinsk kr. C2 VTR 1400 cc 75 hö beinsk kr. C2 VTR 1400 cc 75 hö sjálfsk kr. C2 VTR 1600 cc 110 hö sjálfsk kr. C2 VTS 1600 cc 125 hö beinsk kr. C4 VTR coupé 1600 cc 110 hö beinsk kr. C4 VTR coupé 2000 cc 180 hö beinsk kr. C3 SX 1400 cc 75 hö beinsk kr. C3 SX 1600 cc 110 hö beinsk kr. 7

8 C3 SX 1600 cc 110 hö sjálfsk kr. C3 SX HDI 1400 cc 70 hö beinsk kr. C4 SX 1600 cc 110 hö beinsk kr. C4 SX 1600 cc 110 hö sjálfsk kr. C4 SX HDI 1600 cc 110 hö beinsk kr. C5 X 1800 cc 117 hö beinsk kr. C5 X HDI 1600 cc 110 hö beinsk kr. C5 SX 2000 cc 143 hö beinsk kr. C5 SX 2000 cc 143 hö sjálfsk kr. C5 SX HDI 2000 cc 138 hö beinsk kr. C5 SX HDI 2000 cc 138 hö sjálfsk kr. C5 Exclusive V cc 210 hö sjálfsk kr. C8 X 2000 cc 143 hö beinsk kr. C8 SX 2000 cc 143 hö beinsk kr. C8 SX 2000 cc 143 hö sjálfsk kr. C8 SX HDI 2000 cc 110 hö beinsk kr. C8 SX HDI 2000 cc 110 hö sjálfsk kr. Xsara Picasso SX 1800 cc 117 hö beinsk kr. Xsara Picasso Exclusive 1800 cc 117 hö beinsk kr. Xsara Picasso Exclusive HDI 2000 cc 90 hö beinsk kr. Xsara Picasso Exclusive 2000 cc 137 hö sjálfsk kr. Berlingo MSP Multispace 1400 cc 75 hö beinsk kr. Berlingo MSP Multispace 1600 cc 110 hö beinsk kr. Berlingo MSP Multispace HDI 2000 cc 90 hö beinsk kr. Berlingo MSP SX 6 dyra 1400 cc 75 hö beinsk kr. C5 X 1800 cc 117 hö beinsk kr. C5 X HDI 1600 cc 110 hö beinsk kr. C5 SX 2000 cc 143 hö beinsk kr. C5 SX 2000 cc 143 hö sjálfsk kr. C5 SX HDI 2000 cc 138 hö beinsk kr. C5 SX HDI 2000 cc 138 hö sjálfsk kr. Sendibílar Berlingo Van 1400 cc 75 hö beinsk kr. Berlingo Van HDI 2000 cc 90 hö beinsk kr. FIAT Punto Active 1200 cc 60 hö beinsk kr. Punto Active 1300 cc 70 hö beinsk kr. Punto Dynamic 1200 cc 60 hö beinsk kr. Punto Dynamic 1200 cc 80 hö sjálfsk kr. Punto Dynamic 1400 cc 95 hö beinsk kr. Punto Dynamic 1300 cc 70 hö beinsk kr. Punto Sporting 1400 cc 95 hö beinsk kr. Stilo Active 1600 cc 103 hö beinsk kr. Stilo Dynamic 1600 cc 103 hö beinsk kr. Stilo Dynamic 1800 cc 133 hö beinsk kr. Stilo Abarth 2400 cc 170 hö beinsk kr. Panda Ciao 1200 cc 60 hö beinsk kr. Panda Dynamic 1200 cc 60 hö beinsk kr. Panda Dynamic 1300 cc 70 hö beinsk kr. Panda Dynamic 1200 cc 60 hö sjálfsk kr. Panda Dynamic 1300 cc 70 hö sjálfsk kr. Panda 4x4 Climbing 1200 cc 60 hö beinsk kr. Punto Active 1200 cc 60 hö beinsk kr. Punto Active 1300 cc 70 hö beinsk kr. Punto Dynamic 1200 cc 60 hö beinsk kr. Punto Dynamic 1200 cc 80 hö sjálfsk kr. Punto Dynamic 1200 cc 95 hö beinsk kr. Punto Dynamic 1300 cc 70 hö beinsk kr. Idea Dynamic 1400 cc 95 hö beinsk kr. Idea Dynamic 1300 cc 70 hö beinsk kr. Idea Dynamic 1400 cc 95 hö sjálfsk kr. Idea Dynamic 1300 cc 70 hö sjálfsk kr. Idea Emotion 1400 cc 95 hö beinsk kr. Idea Emotion 1300 cc 70 hö beinsk kr. Idea Emotion 1400 cc 95 hö sjálfsk kr. Idea Emotion 1300 cc 70 hö sjálfsk kr. Multipla Active 1600 cc 103 hö beinsk kr. Multipla Active 1900 cc 115 hö beinsk kr. Multipla Dynamic 1600 cc 103 hö beinsk kr. Multipla Dynamic 1900 cc 115 hö beinsk kr. Stilo Active 1600 cc 103 hö beinsk kr. Stilo Dynamic 1600 cc 103 hö beinsk kr. Stilo Dynamic 1800 cc 133 hö beinsk kr. Stilo Dynamic 2400 cc 170 hö beinsk kr. Stilo Dynamic 2400 cc 170 hö sjálfsk kr. Stilo Active Multiwagon 1600 cc 103 hö beinsk kr. 8

9 Stilo Active Multiwagon 1800 cc 133 hö beinsk kr. Stilo Active Multiwagon 1900 cc 80 hö beinsk kr. Stilo Active Multiwagon 1600 cc 103 hö beinsk kr. Stilo Active Multiwagon 1800 cc 133 hö beinsk kr. Stilo Active Multiwagon 1900 cc 115 hö beinsk kr. Stilo Active Multiwagon 1900 cc 140 hö beinsk kr. Ulysse Active Multiwagon 2000 cc 136 hö beinsk kr. Ulysse Active Multiwagon 2000 cc 109 hö beinsk kr. FORD 2 dyra bílar Mustang De Luxe Convertible V cc 210 hö beinsk kr. Mustang De Luxe Convertible V cc 210 hö sjálfsk kr. Mustang Deluxe Coupe V cc 210 hö beinsk kr. Mustang Deluxe Coupe V cc 210 hö sjálfsk kr. Mustang Deluxe Coupe V cc 300 hö beinsk kr. Mustang Deluxe Coupe V cc 300 hö sjálfsk kr. Mustang GT Deluxe Convertible V cc 300 hö beinsk kr. Mustang GT Deluxe Convertible V cc 300 hö sjálfsk kr. Mustang GT Prem. Convertible V cc 300 hö beinsk kr. Mustang GT Prem. Convertible V cc 300 hö sjálfsk kr. Mustang Premium Convertible V cc 210 hö beinsk kr. Mustang Premium Convertible V cc 210 hö sjálfsk kr. Mustang Premium Coupe V cc 210 hö beinsk kr. Mustang Premium Coupe V cc 210 hö sjálfsk kr. Mustang Premium Coupe V cc 300 hö beinsk kr. Mustang Premium Coupe V cc 300 hö sjálfsk kr. Mustang Standard Convertible V cc 210 hö beinsk kr. Mustang Standard Convertible V cc 210 hö sjálfsk kr. Mustang Standard Coupe V cc 210 hö beinsk kr. Mustang Standard Coupe V cc 210 hö sjálfsk kr. Fiesta Ambiente 1300 cc 70 hö beinsk kr. Fiesta Ghia 1400 cc 80 hö beinsk kr. Fiesta Ghia 1600 cc 100 hö beinsk kr. Fiesta Ghia 1600 cc 100 hö sjálfsk kr. Fiesta ST cc 150 hö beinsk kr. Fiesta Trend 1400 cc 80 hö beinsk kr. Fiesta Trend 1600 cc 100 hö beinsk kr. Fiesta Trend 1600 cc 100 hö sjálfsk kr. Fiesta Trend TDCi 1400 cc 68 hö beinsk kr. Focus Ambiente 1400 cc 80 hö beinsk kr. Focus Ambiente 1600 cc 100 hö beinsk kr. Focus Ambiente 1600 cc 100 hö sjálfsk kr. Focus Sport 2000 cc 145 hö beinsk kr. Focus Sport TDCi 2000 cc 136 hö beinsk kr. Focus Titanium 2000 cc 145 hö beinsk kr. Focus Titanium 2000 cc 136 hö beinsk kr. Focus Trend 1600 cc 100 hö beinsk kr. Focus Trend 1600 cc 100 hö sjálfsk kr. Focus Trend TDCi 1600 cc 109 hö beinsk kr. Focus Trend TDCi 1600 cc 109 hö sjálfsk kr. Focus Ghia 1600 cc 115 hö beinsk kr. Focus Ghia 2000 cc 145 hö beinsk kr. Focus Ghia TDCi 1600 cc 109 hö beinsk kr. Focus Ghia TDCi 2000 cc 136 hö beinsk kr. Focus Ghia TDCi 1600 cc 109 hö sjálfsk kr. Focus Trend 1600 cc 100 hö beinsk kr. Focus Trend 1600 cc 100 hö sjálfsk kr. Focus Trend TDCi 1600 cc 109 hö beinsk kr. Focus Trend TDCi 1600 cc 109 hö sjálfsk kr. Mondeo Ghia 2000 cc 145 hö beinsk kr. Mondeo Ghia 2500 cc 170 hö beinsk kr. Mondeo Ghia 2000 cc 145 hö sjálfsk kr. Mondeo Ghia 2500 cc 170 hö sjálfsk kr. 9

10 Mondeo Ghia TDCi 2000 cc 130 hö beinsk kr. Mondeo Ghia TDCi 2000 cc 130 hö sjálfsk kr. Mondeo Trend 1800 cc 125 hö beinsk kr. Mondeo Trend 2000 cc 145 hö beinsk kr. Mondeo Trend 2000 cc 145 hö sjálfsk kr. Mondeo Trend TDCi 2000 cc 130 hö beinsk kr. Mondeo Trend TDCi 2000 cc 130 hö sjálfsk kr. Mondeo Trend V6 24v 2500 cc 170 hö beinsk kr. Mondeo Trend V6 24v 2500 cc 170 hö sjálfsk kr. Fiesta Ambiente 1300 cc 70 hö beinsk kr. Fiesta Ghia 1400 cc 80 hö beinsk kr. Fiesta Ghia 1600 cc 100 hö beinsk kr. Fiesta Ghia 1600 cc 100 hö sjálfsk kr. Fiesta Trend 1400 cc 80 hö beinsk kr. Fiesta Trend 1600 cc 100 hö beinsk kr. Fiesta Trend 1600 cc 100 hö sjálfsk kr. Fiesta Trend TDCi 1400 cc 68 hö beinsk kr. Focus C-Max Ambiente 1600 cc 100 hö beinsk kr. Focus C-Max Ambiente 1800 cc 120 hö beinsk kr. Focus C-Max Ambiente TDCi 1600 cc 110 hö sjálfsk kr. Focus C-Max Ghia 1800 cc 120 hö beinsk kr. Focus C-Max Ghia 2000 cc 145 hö beinsk kr. Focus C-Max Ghia TDCi 1600 cc 110 hö beinsk kr. Focus C-Max Ghia TDCi 2000 cc 135 hö beinsk kr. Focus C-Max Trend 1600 cc 100 hö beinsk kr. Focus C-Max Trend 1800 cc 120 hö beinsk kr. Focus C-Max Trend 2000 cc 145 hö beinsk kr. Focus C-Max Trend TDCi 1600 cc 110 hö beinsk kr. Focus C-Max Trend TDCi 2000 cc 135 hö beinsk kr. Focus Ambiente 1400 cc 80 hö beinsk kr. Focus Ambiente 1600 cc 100 hö beinsk kr. Focus Ambiente 1600 cc 100 hö sjálfsk kr. Focus Ghia 1600 cc 115 hö beinsk kr. Focus Ghia 2000 cc 145 hö beinsk kr. Focus Ghia TDCi 1600 cc 109 hö beinsk kr. Focus Ghia TDCi 2000 cc 136 hö beinsk kr. Focus Ghia TDCi 1600 cc 109 hö sjálfsk kr. Focus Sport 2000 cc 145 hö beinsk kr. Focus Sport 2000 cc 136 hö beinsk kr. Focus Titanium 2000 cc 145 hö beinsk kr. Focus Titanium TDCi 2000 cc 136 hö beinsk kr. Focus Trend 1600 cc 100 hö beinsk kr. Focus Trend 1600 cc 100 hö sjálfsk kr. Focus Trend TDCi 1600 cc 109 hö beinsk kr. Focus Trend TDCi 1600 cc 109 hö sjálfsk kr. Fusion Ambiente 1400 cc 80 hö beinsk kr. Fusion Ambiente 1400 cc 80 hö sjálfsk kr. Fusion Ambiente TDCi 1400 cc 68 hö beinsk kr. Fusion Ambiente TDCi 1400 cc 68 hö sjálfsk kr. Fusion Elegance 1400 cc 80 hö beinsk kr. Fusion Elegance 1600 cc 100 hö beinsk kr. Fusion Elegance 1400 cc 80 hö sjálfsk kr. Fusion Elegance 1600 cc 100 hö sjálfsk kr. Fusion Elegance TDCi 1400 cc 68 hö beinsk kr. Fusion Elegance TDCi 1400 cc 68 hö sjálfsk kr. Fusion Fusion cc 80 hö beinsk kr. Fusion Fusion cc 100 hö beinsk kr. Fusion Fusion cc 80 hö sjálfsk kr. Fusion Fusion cc 100 hö sjálfsk kr. Fusion Fusion+ TDCi 1400 cc 68 hö beinsk kr. Fusion Fusion+ TDCi 1400 cc 68 hö sjálfsk kr. Fusion Trend 1400 cc 80 hö beinsk kr. Fusion Trend 1600 cc 100 hö beinsk kr. Fusion Trend 1400 cc 80 hö sjálfsk kr. Fusion Trend 1600 cc 100 hö sjálfsk kr. Fusion Trend TDCi 1400 cc 68 hö beinsk kr. Fusion Trend TDCi 1400 cc 68 hö sjálfsk kr. Galaxy Ambiente 2000 cc 115 hö beinsk kr. Galaxy Ambiente 2300 cc 145 hö beinsk kr. Galaxy Ambiente 1900 cc 115 hö beinsk kr. Galaxy Ghia 2800 cc 204 hö beinsk kr. Galaxy Ghia 2800 cc 204 hö sjálfsk kr. Galaxy Trend 2000 cc 115 hö beinsk kr. Galaxy Trend 2300 cc 145 hö beinsk kr. Galaxy Trend 2800 cc 204 hö beinsk kr. Galaxy Trend 2300 cc 145 hö sjálfsk kr. Galaxy Trend 2800 cc 204 hö sjálfsk kr. Galaxy Trend 1900 cc 115 hö beinsk kr. Galaxy Trend 1900 cc 115 hö sjálfsk kr. Mondeo Ghia 2000 cc 145 hö beinsk kr. Mondeo Ghia 2500 cc 170 hö beinsk kr. Mondeo Ghia 2000 cc 145 hö sjálfsk kr. Mondeo Ghia 2500 cc 170 hö sjálfsk kr. Mondeo Ghia TDCi 2000 cc 130 hö beinsk kr. Mondeo Ghia TDCi 2000 cc 130 hö sjálfsk kr. 10

11 Mondeo Trend 1800 cc 125 hö beinsk kr. Mondeo Trend 2000 cc 145 hö beinsk kr. Mondeo Trend 2500 cc 170 hö beinsk kr. Mondeo Trend 2000 cc 145 hö sjálfsk kr. Mondeo Trend 2500 cc 170 hö sjálfsk kr. Mondeo Trend TDCi 2000 cc 130 hö beinsk kr. Mondeo Trend TDCi 2000 cc 130 hö sjálfsk kr. Focus Ambiente 1400 cc 80 hö beinsk kr. Focus Ambiente 1600 cc 100 hö beinsk kr. Focus Ambiente 1600 cc 100 hö sjálfsk kr. Focus Ghia 1600 cc 115 hö beinsk kr. Focus Ghia 2000 cc 145 hö beinsk kr. Focus Ghia TDCi 1600 cc 109 hö beinsk kr. Focus Ghia TDCi 2000 cc 136 hö beinsk kr. Focus Ghia TDCi 1600 cc 109 hö sjálfsk kr. Focus Sport 2000 cc 145 hö beinsk kr. Focus Sport TDCi 2000 cc 136 hö sjálfsk kr. Focus Titanium 2000 cc 145 hö beinsk kr. Focus Titanium TDCi 2000 cc 136 hö beinsk kr. Focus Trend 1600 cc 100 hö beinsk kr. Focus Trend 1600 cc 100 hö sjálfsk kr. Focus Trend TDCi 1600 cc 109 hö beinsk kr. Focus Trend TDCi 1600 cc 109 hö sjálfsk kr. Mondeo Ghia 2000 cc 145 hö beinsk kr. Mondeo Ghia 2500 cc 170 hö beinsk kr. Mondeo Ghia 2000 cc 145 hö sjálfsk kr. Mondeo Ghia 2500 cc 170 hö sjálfsk kr. Mondeo Ghia TDCi 2000 cc 130 hö beinsk kr. Mondeo Ghia TDCi 2000 cc 130 hö sjálfsk kr. Mondeo Trend 1800 cc 125 hö beinsk kr. Mondeo Trend 2000 cc 145 hö beinsk kr. Mondeo Trend 2500 cc 170 hö beinsk kr. Mondeo Trend 2000 cc 145 hö sjálfsk kr. Mondeo Trend 2500 cc 170 hö sjálfsk kr. Mondeo Trend TDCi 2000 cc 130 hö beinsk kr. Mondeo Trend TDCi 2000 cc 130 hö sjálfsk kr. Freestyle Limited V cc 203 hö sjálfsk kr. Freestyle SE V cc 203 hö sjálfsk kr. Freestyle SEL V cc 203 hö sjálfsk kr. Escape Limited V cc 200 hö sjálfsk kr. Escape XLS 2300 cc 153 hö beinsk kr. Escape XLS 2300 cc 153 hö sjálfsk kr. Escape XLT Sport V cc 200 hö sjálfsk kr. Escape XLT V cc 200 hö sjálfsk kr. Expedition Eddie Bauer V cc 301 hö sjálfsk kr. Expedition Limited V cc 301 hö sjálfsk kr. Expedition NBX V cc 301 hö sjálfsk kr. Expedition XLS V cc 301 hö sjálfsk kr. Expedition XLT Sport V cc 301 hö sjálfsk kr. Expedition XLT V cc 301 hö sjálfsk kr. Explorer Eddie Bauer V cc 210 hö sjálfsk kr. Explorer Eddie Bauer V cc 239 hö sjálfsk kr. Explorer Limited V cc 210 hö sjálfsk kr. Explorer Limited V cc 239 hö sjálfsk kr. Explorer XLS Sport V cc 210 hö sjálfsk kr. Explorer XLS V cc 210 hö sjálfsk kr. Explorer XLT Sport V cc 210 hö sjálfsk kr. Explorer XLT Sport V cc 239 hö sjálfsk kr. Explorer XLT V cc 210 hö sjálfsk kr. Explorer XLT V cc 239 hö sjálfsk kr. Pallbílar Explorer SportTrac Adrenalin 4000 cc 210 hö beinsk kr. Explorer SportTrac XLS 4000 cc 210 hö beinsk kr. Explorer SportTrac XLT 4000 cc 210 hö beinsk kr. Explorer SportTrac XLT Premium 4000 cc 210 hö beinsk kr. F150 Regular Cab FX4 V cc 300 hö sjálfsk kr. F150 Regular Cab XL V cc 231 hö sjálfsk kr. F150 Regular Cab XLT V cc 231 hö sjálfsk kr. F150 Super Cab FX4 V cc 300 hö sjálfsk kr. F150 Super Cab Lariat V cc 300 hö sjálfsk kr. F150 Super Cab XL V cc 231 hö sjálfsk kr. F150 Super Cab XLT V cc 231 hö sjálfsk kr. F150 Super Crew FX4 V cc 300 hö sjálfsk kr. F150 Super Crew XLT V cc 231 hö sjálfsk kr. 11

12 F150 SuperCrew King Ranch V cc 300 hö sjálfsk kr. F150 SuperCrew Lariat V cc 300 hö sjálfsk kr. F150 SuperCrew Lariat V cc 300 hö sjálfsk kr. F350 CrewCab XL V cc 300 hö sjálfsk kr. F350 CrewCab XL V cc 325 hö beinsk kr. F350 CrewCab XL V cc 325 hö sjálfsk kr. F350 CrewCab XLT V cc 362 hö beinsk kr. F350 CrewCab XLT V cc 325 hö beinsk kr. F350 CrewCab XLT V cc 325 hö sjálfsk kr. F350 CrewCab Lariat 6800 cc 362 hö beinsk kr. F350 CrewCab Lariat 6800 cc 362 hö sjálfsk kr. F350 CrewCab Lariat 6000 cc 325 hö beinsk kr. F350 CrewCab Lariat 6000 cc 325 hö sjálfsk kr. F350 CrewCab XL V cc 362 hö beinsk kr. F350 CrewCab XLT V cc 300 hö sjálfsk kr. F350 SuperCab Lariat V cc 362 hö beinsk kr. F350 SuperCab Lariat V cc 325 hö beinsk kr. F350 SuperCab XL V cc 325 hö beinsk kr. F350 SuperCab XLT V cc 325 hö beinsk kr. F350 SuperCab XL V cc 362 hö beinsk kr. F350 SuperCab XLT V cc 362 hö beinsk kr. Ranger Grand Mountainer 2500 cc 109 hö beinsk kr. Ranger XL 2500 cc 109 hö beinsk kr. Ranger XL Mountainer 2500 cc 109 hö beinsk kr. Ranger XLT 2500 cc 109 hö beinsk kr. HONDA Civic Type-R 2000 cc 200 hö beinsk kr. Civic LS 1600 cc 110 hö sjálfsk kr. Accord Comfort 2000 cc 155 hö beinsk kr. Accord Sport 2000 cc 155 hö sjálfsk kr. Accord Type-S 2400 cc 190 hö beinsk kr. Accord Type-S 2400 cc 190 hö sjálfsk kr. Accord Executive 2400 cc 190 hö sjálfsk kr. Jazz LS 1400 cc 83 hö beinsk kr. Jazz LS 1400 cc 83 hö sjálfsk kr. Accord Tourer Sport 2000 cc 155 hö sjálfsk kr. Stream ES, 7 manna 2000 cc 156 hö sjálfsk kr. CR-V LS 2000 cc 150 hö beinsk kr. CR-V LS 2000 cc 150 hö sjálfsk kr. CR-V ES 2000 cc 150 hö beinsk kr. CR-V ES 2000 cc 150 hö sjálfsk kr. CR-V Executive 2000 cc 150 hö beinsk kr. CR-V Executive 2000 cc 150 hö sjálfsk kr. CR-V ES CTD-i 2200 cc 150 hö beinsk kr. HR-V Smart 1600 cc 105 hö beinsk kr. HR-V Smart 1600 cc 105 hö sjálfsk kr. HR-V Sport 1600 cc 105 hö beinsk kr. HR-V Sport 1600 cc 105 hö sjálfsk kr. HYUNDAI Getz GL 1400 cc 97 hö beinsk kr. Sonata Lux 2400 cc 160 hö sjálfsk kr. Sonata GLS 2400 cc 160 hö beinsk kr. Sonata GLS 2400 cc 160 hö sjálfsk kr. 12 Accent GLS 1600 cc 104 hö beinsk kr. Accent GLS 1600 cc 104 hö sjálfsk kr. Getz GLS 1400 cc 97 hö beinsk kr. Getz GLS 1600 cc 104 hö beinsk kr.

13 Getz GLS 1600 cc 104 hö sjálfsk kr. Getz Sport 1600 cc 104 hö beinsk kr. Matrix GLS 1600 cc 107 hö beinsk kr. Matrix GLS 1600 cc 107 hö sjálfsk kr. Terracan Deluxe 2900 cc 163 hö sjálfsk kr. Terracan GLXA 2900 cc 163 hö beinsk kr. Terracan GLXA 2900 cc 163 hö sjálfsk kr. Trajet Diesel 2000 cc 113 hö sjálfsk kr. Trajet GLS 2000 cc 140 hö beinsk kr. Trajet GLS 2000 cc 140 hö sjálfsk kr. Santa Fe 2,0 Diesel HM 2000 cc 125 hö sjálfsk kr. Santa Fe 2,0 Diesel Lux HM 2000 cc 125 hö sjálfsk kr. Santa Fe 2,4 HM 2400 cc 145 hö beinsk kr. Santa Fe 2,7 V6 HM 2700 cc 173 hö sjálfsk kr. Santa Fe 2,7 V6 Lux HM 2700 cc 173 hö sjálfsk kr. Tucson 2, cc 142 hö beinsk kr. Tucson 2,0 Diesel 2000 cc 113 hö beinsk kr. Tucson 2,0 Diesel 2000 cc 113 hö sjálfsk kr. Tucson 2,0 Diesel Lux 2000 cc 113 hö beinsk kr. Tucson 2,0 Diesel Lux 2000 cc 113 hö sjálfsk kr. Tucson 2,0 Diesel Sport 2000 cc 113 hö beinsk kr. Tucson 2,0 Diesel Sport 2000 cc 113 hö sjálfsk kr. Tucson 2,7 V cc 175 hö sjálfsk kr. Tucson 2,7 V6 Lux 2700 cc 175 hö sjálfsk kr. Tucson 2,7 V6 Sport 2700 cc 175 hö sjálfsk kr. ISUZU Pallbílar Isuzu D-MAX Crew Cab 4 dyra 3000 cc 130 hö beinsk kr. Isuzu D-MAX Crew Cab 4 dyra 3000 cc 130 hö sjálfsk kr. 33" breyting kr. 35" breyting kr. KIA Rio EX 1600 cc 112 hö beinsk kr. Rio EX 1600 cc 112 hö sjálfsk kr. Cerato EX 2000 cc 144 hö beinsk kr. Cerato EX 2000 cc 144 hö sjálfsk kr. Magentis EX 2000 cc 140 hö sjálfsk kr. Opirus V cc 195 hö sjálfsk kr. Picanto LX 1000 cc 61 hö beinsk kr. Picanto EX 1100 cc 65 hö sjálfsk kr. Rio EX 1600 cc 112 hö beinsk kr. Rio EX 1600 cc 112 hö sjálfsk kr. Rio EX diesel 1500 cc 110 hö beinsk kr. Cerato LX 2000 cc 144 hö sjálfsk kr. Carens EX 2000 CC 136hö sjálfsk kr. Sportage diesel 2000 cc 112 hö sjálfsk kr. Sportage 2, cc 175 hö sjálfsk kr. Sorento EX 3500 cc 195 hö sjálfsk kr. Soreto EX Class 3500 cc 195 hö sjálfsk kr. Sorento EX Lux 3500 cc 195 hö sjálfsk kr. Sorento LX diesel 2500 cc 140 hö beinsk kr. Sorento LX diesel 2500 cc 140 hö sjálfsk kr. Sorento EX diesel 2500 cc 140 hö sjálfsk kr. Sorento EX Lux diesel 2500 cc 140 hö sjálfsk kr. Pallbílar K 2500 King Cab diesel 2500 cc 94 hö beinsk kr. K 2500 Double Cab diesel 2500 cc 94 hö beinsk kr. LAND ROVER Defender 90 STORM STW 2500 cc 122 hö beinsk kr. 13 Defender 130 STORM STW 2500 cc 122 hö beinsk kr.

14 Defender 110 STORM STW 2500 cc 122 hö beinsk kr. Freelander SE 1800 cc 117 hö beinsk kr. Freelander SE V cc 177 hö sjálfsk kr. Freelander SE TD cc 112 hö sjálfsk kr. Discovery TD V6 S 2700 cc 189 hö beinsk kr. Discovery TD V6 S 2700 cc 189 hö sjálfsk kr. Discovery TD V6 Windsor S 2700 cc 189 hö sjálfsk kr. Discovery TD V6 SE 2700 cc 189 hö sjálfsk kr. Discovery TD V6 Windsor SE 2700 cc 189 hö sjálfsk kr. Discovery TD V6 HSE2700 cc 189 hö sjálfsk kr. Discovery TD V6 Windsor HSE 2700 cc 189 hö sjálfsk kr. Discovery TD V8 SE 4400 cc 300 hö sjálfsk kr. Discovery TD V8 HSE4400 cc 300 hö sjálfsk kr. Range Rover Sport S 2700 cc 190 hö sjálfsk kr. Range Rover Sport SE 2700 cc 190 hö sjálfsk kr. Range Rover Sport HSE 2700 cc 190 hö sjálfsk kr. Range Rover Sport SE 4400 cc 300 hö sjálfsk kr. Range Rover Sport HSE 4400 cc 300 hö sjálfsk kr. Range Rover Sport SC 4200 cc 390 hö sjálfsk kr. Range Rover SE 2700 cc 184 hö sjálfsk kr. Range Rover HSE 2700 cc 184 hö sjálfsk kr. Range Rover Vogue 2700 cc 184 hö sjálfsk kr. Range Rover SE 4400 cc 286 hö sjálfsk kr. Range Rover HSE 4400 cc 286 hö sjálfsk kr. Range Rover Vogue 4400 cc 286 hö sjálfsk kr. Range Rover SC 4200 cc 400 hö sjálfsk kr. GS300 Luxury 3000 cc 249 hö sjálfsk kr. GS430 Luxury 4300 cc 282 hö sjálfsk kr. LS cc 282 hö sjálfsk kr. LS430 EXE 4300 cc 282 hö sjálfsk kr. LS430 Presdient 4300 cc 282 hö sjálfsk kr. RX cc 204 hö sjálfsk kr. RX300 EXE 3000 cc 204 hö sjálfsk kr. RX300 Luxury 3000 cc 204 hö sjálfsk kr. RX400h EXE 3300 cc 272 hö sjálfsk kr. RX400h Luxury 3300 cc 272 hö sjálfsk kr. LINCOLN Lincoln Mark LT V cc 300 hö sjálfsk kr. Lincoln Aviator Luxury V cc 302 hö sjálfsk kr. Lincoln Navigator Luxury V cc 300 hö sjálfsk kr. MAZDA Mazda3 Touring 1600 cc 105 hö beinsk kr. Mazda3 Touring Plus 1600 cc 105 hö beinsk kr. Mazda3 Touring Plus 1600 cc 106 hö sjálfsk kr. Mazda cc 150 hö beinsk kr. Mazda6 Touring 2000 cc 147 hö beinsk kr. Mazda6 Touring 2000 cc 147 hö sjálfsk kr. Mazda cc 166 hö beinsk kr. Mazda RX 8 High 1300 cc 231 hö beinsk kr. LEXUS 2 dyra bílar SC cc 282 hö sjálfsk kr. IS cc 204 hö beinsk kr. IS cc 204 hö sjálfsk kr. IS250 Sport 2500 cc 204 hö sjálfsk kr. IS250 Luxury 2500 cc 204 hö sjálfsk kr. GS cc 249 hö sjálfsk kr. GS300 EXE 3000 cc 249 hö sjálfsk kr. Mazda3 Touring 1600 cc 105 hö beinsk kr. Mazda3 Touring Plus 1600 cc 105 hö beinsk kr. Mazda3 Touring Plus 1600 cc 105 hö sjálfsk kr. Mazda3 Sport 2000 cc 150 hö beinsk kr. Mazda5 Touring 2000 cc 145 hö beinsk kr. Mazda6 Touring 2000 cc 147 hö beinsk kr. Mazda6 Touring 2000 cc 147 hö sjálfsk kr. Mazda6 Sport 2300 cc 166 hö beinsk kr. Mazda6 Touring 2000 cc 147 hö sjálfsk kr. 14

15 MERCEDES-BENZ 2 dyra bílar SLK 200K 1796 cc 163 hö sjálfsk kr. SLK cc 272 hö sjálfsk kr. SLK 55 AMG 5439 cc 292 hö sjálfsk kr. A cc 95 hö beinsk kr. A cc 95 hö sjálfsk kr. C180 K 1796 cc 143 hö beinsk kr. C180 K 1796 cc 143 hö sjálfsk kr. C200 K 1796 cc 163 hö beinsk kr. C200 K 1796 cc 163 hö sjálfsk kr. C220 CDI 2148 cc 150 hö beinsk kr. C220 CDI 2148 cc 150 hö sjálfsk kr. C230 K 1796 cc 192 hö beinsk kr. C230 K 1796 cc 192 hö sjálfsk kr. C280 4Matic 2996 cc 231 hö beinsk kr. C280 4Matic 2996 cc 231 hö sjálfsk kr. C320 CDI 2987 cc 224 hö beinsk kr. C320 CDI 2987 cc 224 hö sjálfsk kr. C cc 272 hö beinsk kr. C cc 272 hö sjálfsk kr. CLS cc 272 hö sjálfsk kr. CLS cc 306 hö sjálfsk kr. CLS55 AMG 5439 cc 476 hö sjálfsk kr. E200 K 1796 cc 163 hö beinsk kr. E200 K 1796 cc 163 hö sjálfsk kr. E220 CDI 2148 cc 150 hö beinsk kr. E220 CDI 2148 cc 150 hö sjálfsk kr. E cc 231 hö beinsk kr. E cc 231 hö sjálfsk kr. E280 CDI 2987 cc 190 hö beinsk kr. E280 CDI 2987 cc 190 hö sjálfsk kr. E320 CDI 2987 cc 224 hö sjálfsk kr. E cc 272 hö sjálfsk kr. E350 4Matic 3498 cc 272 hö sjálfsk kr. E cc 306 hö sjálfsk kr. E55 AMG 5439 cc 476 hö sjálfsk kr. S cc 190 hö sjálfsk kr. S280 Long 2800 cc 190 hö sjálfsk kr. S320CDI 3222 cc 204 hö sjálfsk kr. S320CDI L 3222 cc 204 hö sjálfsk kr. S cc 245 hö sjálfsk kr. S350 4Matic 3724 cc 245 hö sjálfsk kr. S350 4Matic 3724 cc 245 hö sjálfsk kr. S350 Long 3724 cc 245 hö sjálfsk kr. S400CDI 4266 cc 204 hö sjálfsk kr. S400CDI L 4266 cc 204 hö sjálfsk kr. S cc 278 hö sjálfsk kr. S430 4Matic 4266 cc 278 hö sjálfsk kr. S430 4Matic 4266 cc 278 hö sjálfsk kr. S430 Long 4266 cc 278 hö sjálfsk kr. S cc 306 hö sjálfsk kr. S500 4Matic 4966 cc 306 hö sjálfsk kr. S500 4Matic 4966 cc 306 hö sjálfsk kr. S500 Long 4966 cc 306 hö sjálfsk kr. S55 AMG 5438 cc 500 hö sjálfsk kr. S55 AMG 5439 cc 500 hö sjálfsk kr. S cc 500 hö sjálfsk kr. S65 AMG 5513 cc 500 hö sjálfsk kr. A cc 95 hö beinsk kr. A cc 95 hö sjálfsk kr. A160 CDI 1991 cc 82 hö beinsk kr. A160 CDI 1991 cc 82 hö sjálfsk kr. A cc 116 hö beinsk kr. A cc 116 hö sjálfsk kr. A180 CDI 1991 cc 109 hö beinsk kr. A180 CDI 1991 cc 109 hö sjálfsk kr. A cc 136 hö beinsk kr. A cc 136 hö sjálfsk kr. A200 CDI 1991 cc 140 hö beinsk kr. A200 CDI 1991 cc 140 hö sjálfsk kr. B cc 116 hö beinsk kr. B cc 116 hö sjálfsk kr. B180 CDI 1991 cc 109 hö beinsk kr. B180 CDI 1991 cc 109 hö sjálfsk kr. B cc 136 hö beinsk kr. B cc 136 hö sjálfsk kr. B200 CDI 1991 cc 140 hö beinsk kr. B200 CDI 1991 cc 140 hö sjálfsk kr. C180 K 1796 cc 143 hö beinsk kr. C180 K 1796 cc 143 hö sjálfsk kr. C200 K 1796 cc 163 hö beinsk kr. C200 K 1796 cc 163 hö sjálfsk kr. C220 CDI 2148 cc 150 hö beinsk kr. C220 CDI 2148 cc 150 hö sjálfsk kr. C230 K 1796 cc 192 hö beinsk kr. C230 K 1796 cc 192 hö sjálfsk kr. C280 4Matic 2996 cc 231 hö beinsk kr. C280 4Matic 2996 cc 231 hö sjálfsk kr. C320 CDI 2987 cc 224 hö beinsk kr. C320 CDI 2987 cc 224 hö sjálfsk kr. 15

16 C cc 272 hö beinsk kr. C cc 272 hö sjálfsk kr. E200 K 1796 cc 163 hö beinsk kr. E200 K 1796 cc 163 hö sjálfsk kr. E220 CDI 2148 cc 150 hö beinsk kr. E220 CDI 2148 cc 150 hö sjálfsk kr. E cc 231 hö beinsk kr. E cc 231 hö sjálfsk kr. E280 CDI 2987 cc 190 hö beinsk kr. E280 CDI 2987 cc 190 hö sjálfsk kr. E320 CDI 2987 cc 224 hö sjálfsk kr. E cc 272 hö sjálfsk kr. E350 4Matic 3498 cc 272 hö sjálfsk kr. E cc 306 hö sjálfsk kr. E55 AMG 5439 cc 476 hö sjálfsk kr. ML280 CDI 2987 cc 190 hö sjálfsk kr. ML320 CDI 2987 cc 224 hö sjálfsk kr. ML cc 272 hö sjálfsk kr. ML cc 306 hö sjálfsk kr. Pajero GLS bensín 3500 cc 202 hö sjálfsk kr. Pajero GLS diesel 3200 cc 16 hö1 sjálfsk kr. Pajero GLX diesel 2500 cc 115 hö beinsk kr. Pajero GLX diesel 3200 cc 16 hö1 sjálfsk kr. Pajero 33" Antera breyting kr. Pajero 33" breyting kr. Pajero 35" breyting kr. Pajero 38" breyting kr. Pajero Sport bensín President V cc 177 hö sjálfsk kr. Pajero Sport bensín V cc 177 hö sjálfsk kr. Pajero Sport diesel 2500 cc 115 hö beinsk kr. Pajero Sport diesel President 2500 cc 115 hö beinsk kr. Pajero Sport 32" breyting kr. Pajero Sport 33" breyting kr. Pajero Sport 35" breyting kr. MITSUBISHI Lancer Comfort 1600 cc 98 hö beinsk kr. Lancer Comfort 1600 cc 98 hö sjálfsk kr. Colt 1300 cc 95 hö beinsk kr. Colt 1300 cc 95 hö sjálfsk kr. Colt 1500 cc 109 hö beinsk kr. Colt 1500 cc 109 hö sjálfsk kr. Grandis 2400 cc 165 hö sjálfsk kr. Pallbílar L200 GL diesel 2500 cc 115 hö beinsk kr. L200 GLS diesel 2500 cc 115 hö beinsk kr. L200 GLS diesel 2500 cc 115 hö sjálfsk kr. L200 33" breyting kr. L200 35" breyting kr. L200 38" breyting kr. NISSAN Micra Visa 1200 cc 80 hö beinsk kr. Lancer Station Comfort 1600 cc 98 hö beinsk kr. Lancer Station Comfort 1600 cc 98 hö sjálfsk kr. Outlander Comfort 2000 cc 136 hö beinsk kr. Outlander Comfort 2400 cc 160 hö sjálfsk kr. Outlander Sport 2000 cc 136 hö beinsk kr. Outlander Sport 2400 cc 160 hö sjálfsk kr. Outlander Turbo 2000 cc 202 hö beinsk kr. Pajero Dakar bensín 3500 cc 202 hö sjálfsk kr. Pajero Dakar diesel 3500 cc 16 hö1 sjálfsk kr. Almera sedan 1500 cc 90 hö sjálfsk kr. Almera Acentia SÓL 1800 cc 116 hö sjálfsk kr. Almera Visia 1500 cc 90 hö beinsk kr. Micra Visa MC 1200 cc 80 hö beinsk kr. Micra Visa MC 1200 cc 80 hö sjálfsk kr. Murano V cc 234 hö sjálfsk kr. Primera Acenta 1800 cc 116 hö sjálfsk kr. Pathfinder LE 2500 cc 174 hö sjálfsk kr. Pathfinder LE IT 2500 cc 174 hö sjálfsk kr. 16

Informationsklass: Öppen 2010 IIWPG

Informationsklass: Öppen 2010 IIWPG 2010 IIWPG Notes Alfa Romeo 159 2006 - Mellanstora bilar Bra Gammalt test Alfa Romeo Brera 2006 - Större småbilar Bra Gammalt test Alfa Romeo MiTo 2008 - Större småbilar Bra Nytt test Alfa Romeo Spider

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel.

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel. counter, internt bruk Märke Modellbeteckning Drivmedel Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) 1 Opel Astra Kombi CNG BIOGAS 6,9 9 2 Opel Zafira 5D 1.6 CNG BIOGAS 7,5 10 3 Volkswagen Golf

Läs mer

Alla priser inklusive moms och kabelsats. Finns handgjorda snabbkabelsatser till aktuell bilmodell ingår de i priset.

Alla priser inklusive moms och kabelsats. Finns handgjorda snabbkabelsatser till aktuell bilmodell ingår de i priset. Alfa Romeo 145 1.9 JTD 105 255 125 295 D-Box 2 4490:- DT HighEnd CR 7995:- Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105 255 125 295 D-Box 2 4490:- DT HighEnd CR 7995:- Alfa Romeo 147 1.9 JTD 140 305 163 360 D-Box 2 4490:-

Läs mer

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009 Alfa 166 Diesel 2,4 1998> Thermo Plus med Tidur W 901 251 0B - - Ingår Audi A3 Bensin 2,0TFSI 2003.05> Monteringssats W 901 560 3A E - Valfri Audi A3 Diesel 1,9 / 2,0 2003.05> Monteringssats W 901 560

Läs mer

Riksskatteverkets författningssamling

Riksskatteverkets författningssamling Riksskatteverkets författningssamling ISSN 0347-3023 * Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:14) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår

Läs mer

4 5 Miljöklasser för personbilar 2005 Obligatorisk för alla nya bilar som säljs 2005 PM Dieselbilar med partikelutsläpp på högst 5 mg/ km El Bilar som enbart drivs med elektricitet från batterier Hybrid

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2007 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt

Läs mer

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04 Audi A3 * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 700/ Tröskel 20 cm Audi A3 5d Sportback 2005- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Tröskel 20 cm Audi A4 Avant 1997.10- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 760/795 Audi A4

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda Färgkod: Övre rad: Blå: Bilinformation, Grön: Storleksklass, CO2 beräknad, Gul: plats, mått, Orange: säkerhet Färgkod: Kolumn 1&2: Grön - klarar krav för miljöbästa oavsett storleksklass (144 g fossilt

Läs mer

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Helmikuu 2016

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Helmikuu 2016 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Helmikuu 2016 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån; beslutade den 15 december 2014. SKVFS 2014:19

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 = Importцrens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell Rцd text = Fordonstillverkaren har ej rapporterat fordonet eller gjort fordon tillgдngligt fцr

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 = Importörens uppgifter D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan = Fordon kontrollerat A = Godkänd * = Ny modell E = Överträffar kraven - Positiv

Läs mer

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2004-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2003 Under december registrerades enligt BIL Sweden 20 984 nya personbilar vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året. Under

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2010:24) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2011 vid värdering av

Läs mer

*Förtydligande ej avdelare A6 Allround 2000- S / M MB M2 Large Q5 2009- S / M MB M2 Small Q7 2005- S / M MB

*Förtydligande ej avdelare A6 Allround 2000- S / M MB M2 Large Q5 2009- S / M MB M2 Small Q7 2005- S / M MB Passlista för ARTFEX HUNDBURAR & GRINDAR 10/7-2014* Om ER bil inte finns med på listan kandet beror på att burar /grindar inte har provats i just er bilmodell. Mät själva eller prova med butikens ev demo

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

Ordertelefon: 0300-729 00 Orderfax: 0300-108 80

Ordertelefon: 0300-729 00 Orderfax: 0300-108 80 Nr 2 Kungsbacka 2013-03-15 Bästa återförsäljare! Här kommer ett uppdaterat Klippet 2. En del har tagit slut men fortfarande finns det många godbitar kvar! Skynda att fynda! Som vanligt gäller först till

Läs mer

Artikel nr Nackstödsfäste med skärmfäste - Subaru G3X Justy Headrest mount För multimedia-skärmar med ett vertikalt spår på baksidan.

Artikel nr Nackstödsfäste med skärmfäste - Subaru G3X Justy Headrest mount För multimedia-skärmar med ett vertikalt spår på baksidan. 10 juli, 2016, www.brodit.se, 2016 Brodit AB Lista för Nackstödsfäste med skärmfäste Nackstödsfäste med skärmfäste Nackstödsfäste med skärmfäste - Subaru G3X Justy 04-07 Nackstödsfäste med skärmfäste -

Läs mer

MASTERCRAFT KOMPLETTA VINTERHJUL VÅR/SOMMAR 2008. Priser exkl. moms

MASTERCRAFT KOMPLETTA VINTERHJUL VÅR/SOMMAR 2008. Priser exkl. moms MASTERCRAFT KOMPLETTA VINTERHJUL VÅR/SOMMAR 2008 Priser exkl. moms Mastercraft tires Varumärket Mastercraft ingår i Cooperkoncernen som är världens största och oberoende däcktillverkare. Programmet är

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar 2005-12-01 Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i november med 4,0 % jämfört med samma månad förra året till 24 617 bilar. Hittills i år, januari-november, har försäljningen

Läs mer

Hur säker är bilen? 2015

Hur säker är bilen? 2015 Hur säker är bilen? 2015 Här är bilarna som får bäst betyg i vår undersökning. Audi A4 08- Ford Tourneo Connect 13- Mercedes M-Klass 11- Toyota Avensis 09-15 Audi A3 12- Honda Accord 08-13 Mitsubishi Outlander

Läs mer

Nyheter i Autodata Online

Nyheter i Autodata Online Page 1 of 7 Nyheter i Autodata Online Nya bilar Det finns 80 ytterligare modeller i denna månads utgåva. Nya och uppdaterade modellserier inkluderar: BMW 2-serie Active Tourer (F45) Mercedes-Benz E-klass

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:26) om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2

Läs mer

Läge att köpa ny bil när du får mer för din begagnade

Läge att köpa ny bil när du får mer för din begagnade ? WEBBFR GAN www.expressen.se/motor Ska du sälja din bil under 20? h Frågan på webben: Tror du att Spyker köper Saab? Ja: Vet ej: 13% 11% Nej: 76% Begagnat allt I senaste numret av Teknikens Värld bjuder

Läs mer

2013! 2011" Hur säker är bilen?

2013! 2011 Hur säker är bilen? Hur säker är bilen? 2013! 2011" Hur säker är bilen? 1 Titel på presentationen 2013-09-03! Baseras på verkliga olyckor" Nationell trafikolycksdata (STRADA):! 1) STRADA polis!!polisrapporterade tvåbilskrockar

Läs mer

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl ÖKADE REGISTRERINGAR AV BÅDE PERSONBILAR OCH LASTBILAR Under april registrerades 25 809 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april,

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 = Importörens uppgifter = Fordon kontrollerat Security = Stöldskyddspaket, bland annat innehållande godkänt larm D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan

Läs mer

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2005-04-01 Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar Nybilsförsäljningen minskade i mars med 5,0 % jämfört med samma månad förra året till 23 936 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Hur säker är bilen? Titel på presentationen

Hur säker är bilen? Titel på presentationen Hur säker är bilen? 2011 1 Titel på presentationen 2011-08-30 Rapporten bygger på verkliga olyckor Två olycksmaterial: 1) polisrapporterade tvåbilskrockar i Sverige, 115 000 sedan 1995 2) skadade personer

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle?

info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle? info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle? Hjälp till! Människan påverkar klimatet på jorden, det

Läs mer

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2004-07-01 Ökad bilförsäljning i juni Nybilsförsäljningen ökade i juni med 10,7 % jämfört med samma månad förra året till 27 179 bilar. Trots den starka juniförsäljningen är det ackumulerade

Läs mer

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo.

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo. Pressmeddelande 2004-08-02 Minskad bilförsäljning i juli Nybilsförsäljningen minskade i juli med 8,1 % jämfört med samma månad förra året, till 16 703 personbilar. Hittills i år har försäljningen minskat

Läs mer

Information. Nyregistreringar under juli 2002. Till Pressen 2002-08-01

Information. Nyregistreringar under juli 2002. Till Pressen 2002-08-01 Information Till Pressen 2002-08-01 Nyregistreringar under juli 2002 Under juli registrerades enligt BIL Sweden 17 410 nya personbilar vilket är en ökning med 17,2 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Lättmetallfälgar Textilmattor Säkerhet Bilvård

Lättmetallfälgar Textilmattor Säkerhet Bilvård 2010 Lättmetallfälgar Textilmattor Säkerhet Bilvård FÄLGAR SOM SKILJER DIG FRÅN MÄNGDEN! Katalog 2010 3 Lättmetallfälgar översikt 4-23 Lättmetallfälgar 24 Spacers 25 Fälglås 26 Dolda ventiler 27 Bult &

Läs mer

STÅLFÄLGAR LÄTTMETALLFÄLGAR FÖR VINTERBRUK LASTVAGNSFÄLGAR FÖR TUNGA FORDON ÖVRIGT/TILLBEHÖR STÅLFÄLGAR

STÅLFÄLGAR LÄTTMETALLFÄLGAR FÖR VINTERBRUK LASTVAGNSFÄLGAR FÖR TUNGA FORDON ÖVRIGT/TILLBEHÖR STÅLFÄLGAR STÅLFÄLGAR Alfa Romeo / Audi.................. 4 BMW / Chevrolet (Daewoo)........... 5 Chevrolet USA / Chrysler............. 6 Citroën......................... 7 Dacia / Daewoo / Dodge / Fiat.........

Läs mer

Fälglås sid 27. Spacers sid 28 FÄLGAR SOM SKILJER DIG FRÅN MÄNGDEN!

Fälglås sid 27. Spacers sid 28 FÄLGAR SOM SKILJER DIG FRÅN MÄNGDEN! 2011 Fälglås sid 27 Spacers sid 28 Tillbehör sid 29 Bilvård sid 30 Textilmattor sid 31 Säkerhet sid 30 FÄLGAR SOM SKILJER DIG FRÅN MÄNGDEN! Lättmetallfälgar översikt 2011 1. GTR-2 2. Hockenheim GP 3. Apollo

Läs mer

BILSTEIN BTS B12 KOMPLETTA VÄGHÅLLNINGSSATSER

BILSTEIN BTS B12 KOMPLETTA VÄGHÅLLNINGSSATSER ALFA ROMEO ALFA 147 1.6 16V-2.0 16V/JTD -980kg 937 1.01-35mm SE5-B365 ALFA 147 1.6 16V-2.0 16V/JTD 981-1040kg 937 1.01-35mm SE5-B366 ALFA 156/156SW 1.6 16V-3.2 GTA/JTD -960kg 932 9.97-45mm SE5-B296 ALFA

Läs mer

ett mycket starkt bilår

ett mycket starkt bilår 2008-01-02 2007 - ett mycket starkt bilår 306 000 nya personbilar - femte bästa året någonsin Rekord för lastbilsregistreringarna Rekord för dieselbilsregistreringarna Rekordhög dieselandel i december

Läs mer

Bilarna kan finnas med antingen modellkod eller handelsbeteckning i Vägtrafikregistret.

Bilarna kan finnas med antingen modellkod eller handelsbeteckning i Vägtrafikregistret. Handelsbeteckningar Bilarna kan finnas med antingen modellkod eller handelsbeteckning i Vägtrafikregistret. Fabrikat Modell Handelsbeteckning Kommentar Alfa-romeo GT 937 Audi A1 8X OBS Audi vissa modeller

Läs mer

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar 2007-05-02 - Bilmarknaden fortsatte att utvecklas positivt i april, med ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar. Företag och

Läs mer

Markoolio. P s 5. Oscar Zia. Lördag 26/10, 14.00. Tony Irving och Cecilia Söndag 27/10, 15.30 och 12.30. Dansuppvisning med

Markoolio. P s 5. Oscar Zia. Lördag 26/10, 14.00. Tony Irving och Cecilia Söndag 27/10, 15.30 och 12.30. Dansuppvisning med Denna bilaga är en annons från RA Motor Öppertider: Tors 10.00-19.00, Fre 10.00-18 Oscar Zia Söndag 27/10, 14.000 S Markoolio Lördag 26/10, 14.00 Tony Irving och Cecilia Söndag 27/10, 15.30 och 12.30 Dansuppvisning

Läs mer

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar 2007-11-01 Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar - Oktober var en mycket bra månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Fordonsregistreringarna

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Artikel nr Nackstödsfäste med skärmfäste - Renault Mégane III Headrest mount För multimedia-skärmar med ett vertikalt spår på baksidan.

Artikel nr Nackstödsfäste med skärmfäste - Renault Mégane III Headrest mount För multimedia-skärmar med ett vertikalt spår på baksidan. 7 januari, 2017, www.brodit.se, 2017 Brodit AB Lista för Nackstödsfäste med skärmfäste Nackstödsfäste med skärmfäste Nackstödsfäste med skärmfäste - Renault Mégane III 09-16 Nackstödsfäste med skärmfäste

Läs mer

SKVFS 2013:15 Nybilspriser för lätta lastbilar

SKVFS 2013:15 Nybilspriser för lätta lastbilar Nybilspriser för lätta lastbilar 2 Nybilspriser för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar tillverkade 2014 bestäms enligt följande. Kod 3 Bilmärke/-modell Nybilspris CITROËN 14CI501 Berlingo

Läs mer

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars Bra fart på fordonsregistreringarna i mars 2007-04-02 - De ökade registreringarna av både personbilar och lastbilar under mars är ett gott tecken på en fortsatt mycket stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2011-01-10 Definitiva nyregistreringar under 2010 Under december registrerades enligt BIL Sweden 29 770 nya personbilar vilket är en ökning med 53,7% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2%

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% 2010-04-01 Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i mars och personbilsregistreringarna ökade kraftigt för femte månaden i rad. Detta är helt

Läs mer

ÅR 2007. Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö

ÅR 2007. Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö ÅR 2007 Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN & vår miljö info Förbränningen av bensin och diesel förstärker växthuseffekten och

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av

Läs mer

Obehaglig sanning. Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost. Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost

Obehaglig sanning. Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost. Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost Obehaglig sanning Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost Oavsett man köper en ny eller begagnad bil så är min rekommendation att man kostar

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2011 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Miljöbilar BIL Sweden

Miljöbilar BIL Sweden Miljöbilar 2017 BIL Sweden 2017-07-01 Miljöbilar 2017 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Nackstödsfäste Passar nackstöd med följande avstånd mellan pinnarna: Min. innermått 123 mm, Max. yttermått 183 mm.

Nackstödsfäste Passar nackstöd med följande avstånd mellan pinnarna: Min. innermått 123 mm, Max. yttermått 183 mm. 26 April, 2012, www.brodit.com, 2012 Brodit AB Product 811020 811020 Nackstödsfäste Passar nackstöd med följande avstånd mellan pinnarna: Min. innermått 123 mm, Max. yttermått 183 mm. Headrest mount OBS!

Läs mer

BILSTEIN BTS B12 KOMPLETTA VÄGHÅLLNINGSSATSER

BILSTEIN BTS B12 KOMPLETTA VÄGHÅLLNINGSSATSER ALFA ROMEO ALFA 147 1.6 16V-2.0 16V/JTD -980kg 937 1.01-35mm SE5-B365 ALFA 147 1.6 16V-2.0 16V/JTD 981-1040kg 937 1.01-35mm SE5-B366 ALFA 156/156SW 1.6 16V-3.2 GTA/JTD -960kg 932 9.97-45mm SE5-B296 ALFA

Läs mer

Het julimånad för fordonsregistreringarna

Het julimånad för fordonsregistreringarna 2010-08-02 Het julimånad för fordonsregistreringarna - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte med oförändrad styrka i juli. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade

Läs mer

Folksam Hur säker är bilen 2015

Folksam Hur säker är bilen 2015 Folksam Hur säker är bilen 2015 Presentation av: Anders Kullgren Tylösand, 8 sep 2015 Varför publicerar vi rapporten? Engagerade i våra kunders och övriga bilisters bilval Säkerhet en av de viktigaste

Läs mer

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 2005-01-24 Sid 1(7) Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 De bilval som görs idag kommer ha effekt på den svenska bilparken i 15 20 år. För så länge finns i genomsnitt en bil på våra vägar. Genom att

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Adrenalin för Din Dieselmotor

Adrenalin för Din Dieselmotor 2009 Adrenalin för Din Dieselmotor Mer effekt - Lägre förbrukning KCR Diesel Power är ett registrerat varumärke. Andra produkter och företagsnamn som nämns i katalogen kan vara varumärken eller varunamn

Läs mer

Äntligen plus för tunga lastbilar

Äntligen plus för tunga lastbilar 2010-07-01 Äntligen plus för tunga lastbilar - Efter 14 månader i rad med minus visade registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton äntligen ett plus i juni. Även om det var en marginell ökning är det

Läs mer

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle?

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? BIL Sweden 2011-02-15 Innehållsförteckning VILKA PERSONBILSMODELLER KAN ANVÄNDA E10?...3 Alfa Romeo...4 Audi...4 BMW...4 Chevrolet...4 Chrysler...5

Läs mer

Tilhengerfester 1 11.03.2013. EU godk. Urskärning i stötfångare. Max släpvikt. D-värde kn. Mont. Tid. Nettovikt. Drag typ Art. Nr. Årsmod.

Tilhengerfester 1 11.03.2013. EU godk. Urskärning i stötfångare. Max släpvikt. D-värde kn. Mont. Tid. Nettovikt. Drag typ Art. Nr. Årsmod. 1 11.03.2013 ALFA ROMEO MiTo 2009-306375 F " 6,70 18 90 94/20 2009-306374 AVIII 19 90 94/20 Giulietta 4/2010-306372 AVIII 1500 8,30 25 60 94/20 147 10/2000-3/2005 12.8147 F 1400 18 120 94/20 10/2000-306264

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Stark fordonsmarknad i november

Stark fordonsmarknad i november 2010-12-01 Stark fordonsmarknad i november - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte i november och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt. Det här visar att

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Nybilspriser för lätta lastbilar

Nybilspriser för lätta lastbilar Nybilspriser för lätta lastbilar Årsmodell 1992 Kod Bilmärke/-modell Nybilspris DAIHATSU 92DA222 Feroza Soft top lastbil 115 000 FORD (Tyskland) 92FO222 Courier Skåp 88 000 92FO222 Escort Express skåp

Läs mer

Rekord för miljöbilar i juni

Rekord för miljöbilar i juni 2009-07-01 Rekord för miljöbilar i juni Både antalet och andelen miljöbilar nådde sin högsta nivå någonsin under juni. Det beror på att många passat på att tidigarelägga sina planerade höstinköp av bil

Läs mer

Katalog 2013. Motorstyrdon och styrenheter ABS-kontrollenheter Spjällhus Luftmängdmätare Kombi-instrument

Katalog 2013. Motorstyrdon och styrenheter ABS-kontrollenheter Spjällhus Luftmängdmätare Kombi-instrument Katalog Japansk / Koreansk 2013 Katalog 2013 och styrenheter ABS-kontrollenheter Spjällhus Luftmängdmätare Kombi-instrument Displayer Strömfördelare Startspärr Växellåds-styrdon Japansk/Koreansk fordonselektronik!

Läs mer

Det finns några riktiga god bitar så skynda att fynda!

Det finns några riktiga god bitar så skynda att fynda! Nr 2 Kungsbacka 2014-03-20 Bästa återförsäljare! Här kommer Klippet 2 2014! Denna gång har vi fyllt på med ytterligare 10 modeller som utgått! Det finns några riktiga god bitar så skynda att fynda! Som

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2013 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för

Läs mer

ALFA ROMEO AUDI BILMODELL. Huvudkontor Norrköping Tel 011-19 77 00 Fax 011-19 77 01

ALFA ROMEO AUDI BILMODELL. Huvudkontor Norrköping Tel 011-19 77 00 Fax 011-19 77 01 ALFA ROMEO 147 01.01 6 x 15 8745 675:- 540:- 5/98 58,0 37,5 1 40 185/65R15 147 2.0iTS 16V / 147 GT 01.01 6,5 x 15 9440 675:- 540:- 5/98 58,0 41,5 2 40 156 / 156 Sportwagon 10.97 05.05 6,5 x 15 9440 675:-

Läs mer

BILLÅSPRODUKTER. Dammluckor Ford... 698 Chrysler... 699 Jeep... 700 Mazda... 701 Toyota / Mitsubishi 703 Volvo... 704 Toyota...

BILLÅSPRODUKTER. Dammluckor Ford... 698 Chrysler... 699 Jeep... 700 Mazda... 701 Toyota / Mitsubishi 703 Volvo... 704 Toyota... BILLÅSPRODUKTER Omläggningssatser BMW... 645 Citroën... 646 Ford... 647 Fiat / Italienska... 649 GM... 650 Hyundai... 651 Honda... 652 Jeep... 653 Mazda... 654 Mercedes... 655 Datsun / Nissan... 656 Opel...

Läs mer

Billampor 2006/2007. Sök och hitta

Billampor 2006/2007. Sök och hitta Billampor 2006/2007 Sök och hitta Byt till bättre belysning: En överblick över OSRAMs innovativa lampor OSRAM högprestandaalternativ till varje standardhalogenlampa för den säkerhetsinriktade föraren (refererar

Läs mer

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli 2007-08-01 Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli - Rekordnoteringen för andelen miljöbilar förklaras till stor del av införandet av miljöbilspremien, säger Bertil Moldén, vd för BIL

Läs mer

Hur säker är bilen? 2011. Hur säker är bilen? Folksam 2011 1(28)

Hur säker är bilen? 2011. Hur säker är bilen? Folksam 2011 1(28) Hur säker är bilen? 2011 Hur säker är bilen? 2011 1(28) Teckenförklaring minst 30 % högre säkerhet än medelbilen. Bra säkerhet minst 20 % högre säkerhet än medelbilen. Medelhög säkerhet. Undvik lägre säkerhet

Läs mer

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars 2009-04-01 Dieselbilar dominerade registreringarna i mars Under mars månad registrerades fler dieselbilar jämfört med bensinbilar. Både dieselbilar och miljöbilar ökade sina andelar av totalmarknaden under

Läs mer

Modell Dragkrok + Elsats SEK. ALFA ROMEO ALFA ROMEO 145 Kombi (1994/2001)

Modell Dragkrok + Elsats SEK. ALFA ROMEO ALFA ROMEO 145 Kombi (1994/2001) Modell Dragkrok + Elsats SEK ALFA ROMEO ALFA ROMEO 145 Kombi (1994/2001) ALFA ROMEO 145 Kombi (1994/2001) ALFA ROMEO 146 (5 Dörrar) (1995/2001) ALFA ROMEO 146 (5 Dörrar) (1995/2001) ALFA ROMEO 147 3/5

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll Bilprovningen avslöjar hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2012. Under 2012 kom mer än 3,1 miljoner personbilar till Bilprovningen för kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus

Läs mer

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter Mazdak Haghanipour Sakkunnig e-mobility, Power Circle Fossilfritt Jämtland 2017-09-20 OM POWER CIRCLE En nationell intresseorganisation

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2016-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna

Läs mer

Raketstart på bilåret 2016

Raketstart på bilåret 2016 2016-02-01 Raketstart på bilåret 2016 - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Nackstödsfäste med skärmfäste För multimedia-skärmar med ett vertikalt spår på baksidan.

Nackstödsfäste med skärmfäste För multimedia-skärmar med ett vertikalt spår på baksidan. 10 juli, 2016, www.brodit.se, 2016 Brodit AB Produkt 810820 810820 Nackstödsfäste med skärmfäste För multimedia-skärmar med ett vertikalt spår på baksidan. Headrest mount För montering av multimediaskärm

Läs mer

Heta bilhallar i mars

Heta bilhallar i mars 2016-04-01 Heta bilhallar i mars - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med

Läs mer

2006-09-2711:56 Stålkatalog 06-07 till OKQ8

2006-09-2711:56 Stålkatalog 06-07 till OKQ8 ALFA ROMEO 147 01.01 6 x 15 8745 675:- 540:- 5/98 58,0 37,5 40 185/65R15 147 2.0iTS 16V / 147 GT 01.01 6,5 x 15 9440 675:- 540:- 5/98 58,0 41,5 40 156 / 156 Sportwagon 10.97 05.05 6,5 x 15 9440 675:- 540:-

Läs mer

Bästa oktober någonsin för personbilar

Bästa oktober någonsin för personbilar 2015-11-02 Bästa oktober någonsin för personbilar - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som

Läs mer

POWERFLEX POLYURETANBUSSNINGAR. Antal Pris MODELL TYP ÅRSM. BILD NR. ART.NR. /Bil på förfrågan

POWERFLEX POLYURETANBUSSNINGAR. Antal Pris MODELL TYP ÅRSM. BILD NR. ART.NR. /Bil på förfrågan ALFA ROMEO GIULIA/ SPIDER/ BERTONE/ GTV 105/115 Casterstagsbussning Fram bakre PFF 1301 2st Pris/st Bärarmsbussning Fram övre inre PFF 1302 2st Pris/st Länkarmsbussning Bak främre PFR 1403 2st Pris/st

Läs mer