Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara"

Transkript

1 Lathund till Dreamwearve 3.0 Om Dreamweaver Dreamweaver är ett program/verktyg för att skapa hemsidor, underhålla webbplatser och webbsidor. Med Dreamweaver som webbeditor kan du på ett lätt sätt skapa din sidor för en webbplats, programmet håller också på ett enkelt sätt reda alla filer om du flyttar dem eller byter namn. Om du vill prova programmet så kan du hämta hem en demoversion av Dreamweaver som du kan prova i 30 dagar utan kostnad på webbadress Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Allmänt om programmet Ställa in egenskaper Infoga nyckelord Infoga beskrivning Formatera text Definiera teckenlistkombination Formatera bild Spara Förhandsgranska Editering i HTML-kod Hjälpfunktion Länkar Intern länkning Extern länkning Länkning med bild Länkning med ankare, samma sida Länkning med ankare, flera sidor Länk för E-post Tabeller Klickbara bilder/hotspot Kontrollera länkar Skapa en webbplats (lokal) Spara en lokal webbplats Trädstruktur Arbeta med webbplats mot server Hämta fil mot servern, Check out Publicera fil mot server, Check in Kontrollera länkar inom webbplats (1 av 2) [ :30:56]

2 Lathund till Dreamwearve 3.0 En webbsida kan alltid bli bättre, kom gärna med förslag på hur den här kan förbättras. Siv Siv Johansson-Långström 2000 Sidan skapad 26 juli 2000 och uppdaterades den 23 januari (2 av 2) [ :30:56]

3 Lathund till Dreamweaver - Allmänt om programmet Allmänt om programmet I denna lathund kommer du att bekanta dig med Dreamweaver 3.0 och dess grundläggande funktioner. När du startar programmet så ser du ett fönster med en tom arbetsyta och en eller flera olika paletter. Arbetsytan Dokumentfönstret består av en titelrad för den aktuella filen som är öppen, den blåa raden (i bilden finns det ej någon beskrivning på titel). Såsom det flesta andra standardprogram finns det olika textbaserade menyer, linjal, en tom arbetsytan och längst nere en statusrad med bl a olika startknappar. Paletter Dreamweaver skiljer sig något från vanliga standardprogram med att de ej har ett verktygsfält direkt under textmenyerna utan istället har paletter som kan flyttas runt på skärmen. (1 av 3) [ :31:42]

4 Lathund till Dreamweaver - Allmänt om programmet När du startar programmet så visas ett antal standarspaletter, Objects (Objekt), Properties (Egenskaper) och Launcher (Startknappar). Vilka vi kommer att beskriva mer nedan. Du kan själv välja vilken eller vilka av de olika paletterna som du vill arbeta med. Om paletterna ej är framme så kan du ta fram dessa via textmenyn Window och väljer via att klicka på den palett du vill använda, Objects, Properties och/eller Launcher. Då visas via en förbockning vilket eller vilka alternativ som du valt. Behöver du ej paletten så stänger du ner den via att klicka på X längst upp till höger eller vänster på den blå raden i paletten övre högra hörn. OBS! De funktioner som finns på paletterna hittar du även under de olika text-menyerna. Objects-paletten Via Objects kan du infoga olika objekt du vill ha på sin webbsida. Via att föra pekaren över de olika knapparna på paletten och väntar en liten stund så får du upp en text-rutan som beskriver vad funktionen innebär. De mest använda funktionerna är Infoga bild och Infoga tabell, vi kommer senare att beskriva några av dessa funktioner. Överst på Objekts-paletten efter texten "Common" hittar du en nedåtgående pil, via att klicka på den lilla pilen så visas 6 olika kategorier av objekt. Common (Vanlig) är de kategorier som är mest förekommande. Characters (Tecken) utgörs av speciella symboler som t ex Copyright, Pund. Forms (Formulär) består av knappar för att skapa formulär. Frames (Ramar) består av knappar för att skapa ramar och ramsidor. Head används för att lägga in metataggar ex nyckelord, beskrivningar på webbsidans huvud. (2 av 3) [ :31:42]

5 Lathund till Dreamweaver - Allmänt om programmet Invisibles (Osynliga) infogar objekt som är osynliga för användare, ex ankare, kommentarer i HTML-kodningen. Propierties-paletten (Egenskaper) Paletten visar egenskaper för det objekt eller text som du har markerat. Här kan du ändra texten utseende, placering, färg, länkning etc. Utseende på paletten beror på vilket objekt som du har markerat, ovan visas egenskaperna för standarpaletten som används vid textformatering. Prova att markera en bild och se vad då händer med paletten. Paletten förändrar utseende och visar andra egenskaper när bild, tabell eller ett forumlär är markerat. OBS! Vissa typer av objekt har fler egenskaper och dessa får du fram visa att klicka på den uppåtgående pil som sitter längst ned till höger på paletten. Launcher-paletten (Startknappar) I paletten kan man öppna och stänga andra paletter och olika verktygsfält. Du kan ändra palettens utseende till stående via att klicka på ikonen längst ned till höger. Några av dessa funktioner kommer vi att beskriva senare. Många av dessa knappar hittar du även längst nere till höger på dokumentetsfönstrets statusrad. En webbsida kan alltid bli bättre, kom gärna med förslag på hur den här kan förbättras. Siv Johansson-Långström 2000 Sidan skapad 26 juli 2000 och uppdaterades den 15 oktoberi (3 av 3) [ :31:42]

6 Lathund till Dreamweaver - ställa in egenskaper Ställa in egenskaper Innan du börjar att utforma din webbsida så bör du ställa in några olika egenskaper på din sida. De olika funktioner vi ska gå igenom är Page Properties som utformar egenskaper för själva webbsidan grundlayout. Vi ska också titta på hur man sätter in nyckelord och en kort beskrivning om vad sidan handlar om. Dessa funktioner hjälper sökmotorerna vid sökning och texten som skrivs in hamnar dold i själva HTML-koden. Page Properties Välj i textmenyn Modify och Page Properties... och du får upp följande fönster: (1 av 3) [ :31:54]

7 Lathund till Dreamweaver - ställa in egenskaper I fönstret kan du göra olika inställningar för sidlayouten: Title: titel på vad sidan handlar om Background Image: via att klicka på knappen Browse... kan du välja att lägga in en bakgrundsbild på din sida. Background: ger dig möjlighet att istället för en bakgrundsbild lägga in en bakgrundsfärg, tryck på den rutan efter texten och du får upp en palett med färger. Link: lägga in färg på länkar. Visitied Links: lägger in en färg på när du besökt en länk. Active Links: lägger in en färg på aktiva länk. Infoga nyckelord (Insert keywords) För att en sökmotor ska kunna hitta din sida lättare så kan dusätta in olika nyckelord i funktionen Insert Keywords. Om du inte har framme paletten Objects så tar du fram den och väljer kategorin Head. I kategorin Head hittar du knappen Insert Keyword, tryck på den och följande fönster öppnas: Här skriver du in de nyckelord du vill sökmotorerna ska sökas på, skriv in orden med kommatecken och mellanslag emellan orden och tryck sedan på OK. Infoga beskrivning (Insert Description) När sökmotorn har hittat din sida på webben så är det alltid bra om det finns en kort beskrivning som visar vad sidan innehåller. Detta gör du via att välja kategorin Head i Objects-paletten. I kategorin Head hittar du knappen Insert Description, tryck på den och följande fönster öppnas: (2 av 3) [ :31:54]

8 Lathund till Dreamweaver - ställa in egenskaper Skriv in en kort beskrivning över vad sidan handlar och tryck sedan på OK. Texten kommer att hamna dold i HTML-koden och det är endast sökmotorerna som kommer att använda denna text. En webbsida kan alltid bli bättre, kom gärna med förslag på hur den här kan förbättras. Siv Johansson-Långström 2000 Sidan skapad 26 juli 2000 och uppdaterades den 15 oktoberi (3 av 3) [ :31:54]

9 Lathund till Dreamweaver - formatera text Formatera text När du ska formatera text på din webbsida så använder du paletten Properties (Egenskaper) där du hittar de mest förekommande inställningar som behövs för redigering av din text. Du kan även använda textmenyn Text om du vill göra mer avancerade inställningar men för det mesta räcker det att använda de funktioner som finns på paletten. Som vi tidigare beskrivit så hittar du paletten under text-meny Windows och där väljer du paletten Properties (Egenskaper)och följande fönster öppnas för paletten: Markera den text du vill formater och välj några av följande funktioner på paletten: 1. Formatmall där kan du välja mellan olika rubrikmallar. 2. Teckensnitt där kan du välja olika teckenlistkombinationer, skapa egna kombinationer av teckensnitt. Teckenlistkombinationernas (Fontfamily) funktion är att om inte en bildskärm kan visa tex Verdana så väljer den nästa angivna teckensnitt i förvald teckenlistkombination ex Ariel. 3. Teckenstorlek där kan du välja vilken storlek på tecknen, du kan inte ange storleken i punkter utan endast i färdiga steg mellan Färg, via att klicka på knappen kommer det upp en färgpalett och du kan välja vilken färg du vill ha på markerad text. 5. Fet stil. 6. Kursiv stil. 7. Förändra placering av texten på sidan, höger, centrerad eller vänsterställd text. 8. Hjälp, klicka på knappen och du kommer direkt till hjälp-funktionen och kan där kan du få svar på dina frågor. 9. Punktad lista skapas. 10. Numrerad lista skapas. 11. Minskad indrag av texten. 12. Ökad indrag av texten. (1 av 3) [ :32:01]

10 Lathund till Dreamweaver - formatera text När du ska formatera din text så först markerar du den text, stycke osv som du vill ska förändras. Sedan väljer du den formatering som du vill göra i Properties-paletten. Programmet gör direkt en förändring du valt i den markerade texten. Definiera egen teckenlistkombination (Fontfamily)En Teckenlistkombination utgörs av flera likartade teckensnitt som du själv kan styra vad du vill visa för teckensnitt på skärmen. Kan inte skärmen visa det första alternativet i kombinationen tar den den andra och så vidare. Du kan göra egna teckenlistkombination enligt nedan: Välj fältet Teckensnitt i Properties-paletten och tryck på den pilen som går nedåt och du får upp följande fönster: Här ser du redan fördefinierade teckenlistkombinationer som består av en eller flera typsnitt. Välj kommandot Edit Font List... och du får upp följande fönster: (2 av 3) [ :32:01]

11 Lathund till Dreamweaver - formatera text Här väljer du själv den kombination som du vill ha i den nedre delen av fönstret. Vi att markera det typsnitt du själv vill ha i rutan Available Fonts och sedan trycka på pilen mellan Chosen Fonts: och Available Fonts gör du din egen kombination. När du är klar trycker du på OK. Du ser även tidigare gjorda kombinationer i detta fönser, via att du markera någon av dessa kan du även förändra även dem. Många av dessa slutar med serif eller sans-serif. Via att lägga exempelvis serif sist i kombinationen så gardera man sig att bildskärmen ska visa ett typsnitt som är av karaktären serif om inte bildskärmen kan visa någon av de övriga typsnittet man har valt före serif. Skapa nytt stycke och ny rad För att skapa ett nytt stycke trycker du på Enter. För att bara byta rad men inte skapa nytt stycke så trycker du på Skift och Enter samtidigt. En webbsida kan alltid bli bättre, kom gärna med förslag på hur den här kan förbättras. Siv Johansson-Långström 2000 Sidan skapad 26 juli 2000 och uppdaterades den15 oktober (3 av 3) [ :32:01]

12 Lathund till Dreamweaver - Infoga bild Infoga bild För att en webbsida ska bli trevligare, lättare att läsa och titta på så har man möjlighet att använda bilder. Bilderna på en webbsida är aldrig inbakade i sidan utan det finns en länk från sidan till den plats du har sparat bildfilen. För att kunna visa en bild på webben så måste bilden vara sparad i filformaten JPG eller GIF, de är sk bitmappade bilder som är uppbyggd av pixlar. När du ska infoga en bild på din webbsida så använder du paletten Objects och väljer knappen Insert Image (Infoga bild) och följande fönster öppnar sig: (1 av 2) [ :32:07]

13 Lathund till Dreamweaver - Infoga bild I fältet Leta i: söker du reda på vart du har din bild, markerar bilden och tryck på knappen Select. En rekommandation är att du har sparat alla dina bilder du ska använda på webbsida i en undermapp direkt under den mapp du spara alla dina filer för webbplatsen. När du har infogat bilden i programmet förändras paletten Properties (Egenskaper) och får ett nytt utseende för de egenskaper som kan förändra bilder, paletten förändras enligt bilden nedan: I fönstret kan du göra och se följande inställningar för bilden: W, bredden på bilden i enheten pixlar. H, höjden på bilden i enheten pixlar. Src, var bilden finns sparad. Link, om bilden är länkad och går till annan sida eller bild. Align, justeringmöjlighet hur bilden ska förhålla sig till texten, webbläsarstandard, överst, mitten, nederst osv. Alt, du kan skriva in en alternativtext vad bilder innehåller denna text visa som en textrutan i webbläsare. Är ett bra alternativ om någon har en äldre version av webbläsare som har svårt att visa vissa bilder så kommer texten upp istället. En webbsida kan alltid bli bättre, kom gärna med förslag på hur den här kan förbättras. Siv Johansson-Långström 2000 Sidan skapad 26 juli 2000 och uppdaterades den 15 oktober (2 av 2) [ :32:07]

14 Lathund till Dreamweaver - Spara, förhandsgranska Spara När du gjort din sida klar så är det dags att spara sidan och då väljer du i textmenyn File (Arkiv) och Save as (Spara) och följande fönster öppnas: I fältet Spara i: letar du upp den mapp som du ska spara webbplatsen och i fältet Filnamn: anger du namnet på filen. Tänk på att du inte får använda å, ä, ö eller mellanslag i filnamnet när du spara filen. OBS! Är det första sidan på webbplasten så ska den alltid heta index.htm eller index.html för att underlätta för sökmotorerna. Sedan trycker du på knappen Spara när du är klar. Har du redan sparat sidan en gång så kan du använda tangent-kombinationerna CTRL + S samtidigt. Förhandsgranska (1 av 3) [ :32:12]

15 Lathund till Dreamweaver - Spara, förhandsgranska När du har sparat din webbsida vill du gärna se hur den ser ut i en webbläsare innan du publicerar sidan. Detta gör du via att i text-menyn välja File och Preview in Browser. Berorende på inställningar i programmet så kan du hitta en eller flera alternativ där och du väljer du den webbläsare som du vill titta i, ex Explorer, Netscape. Skulle ingen webbläsare vara inlagd så går du till alternativet Edit Browser List... och väljer en eller flera alternativ där. Är Du osäker så kontrollera vilken program du har installerat på din dator innan du väljer alternativ. Webbläsare startas upp och du kan se hur resultatet ser ut på bildskärmen. Editering i HTML-koden Många börjar att lära sig att göra webbsidor via att skriva HTML-kod direkt i en text-editor och i programmet kan man editera i HTML-koden direkt via att i paletten Launcher (Start knappar) trycka på knappen HTML-Source (HTML-källa) och följande fönster öppnas: Här kan du editera och ändra i HTML-koden och du ser resultatet direkt på arbetsytan i programmet. När du har gjort klart dina förändringar och vill avsluta trycker på på X i högra hörnet. (2 av 3) [ :32:12]

16 Lathund till Dreamweaver - Spara, förhandsgranska Quick Tag Editor Vill du inte gå in i HTML-editorn direkt så finns det en annan möjlighet att lägga in HTML-koder där du står i arbetsytan, rutinen kallas Quick Tag Editor. Ställa dig på arbetsytan där du vet att du vill ha in en speciell sekvens av HTMLkodning och tryck CTRL och T samtidigt och får du upp följande fönster: Skriv in HTML-kodning och tryck sedan en gång på arbetsytan och kodningen läggs in på arbetsytan. Du kan kontrollera en mindre sekvens av HTML-kodning, markera ex en bild och tryck CTRL och T samtidigt. Du får nu upp HTML-koden som beskriver de egenskaper som är inställda för bilden. Du kan ändra i texten och när du är klar trycker du en gång utanför fönstret så läggs ändring in i HTML-koden. Hjälpfunktion Om du inte vet hur du göra saker och ting i programmet så kan du använda funktionen Hjälp. Du hittar funktionen under text-menyn Help och Using Dreamweaver. På vissa paletter hittar du också en knapp med ett frågetecken som du kan klicka på och får direkt upp hjälp-funktionen. En webbsida kan alltid bli bättre, kom gärna med förslag på hur den här kan förbättras. Siv Johansson-Långström 2000 Sidan skapad 26 juli 2000 och uppdaterades den 15 oktober (3 av 3) [ :32:12]

17 Lathund till Dreamweaver - Länkning Länkar För att kunna navigera på World Wide Webb så måste du skapa länkar mellan dina sidor eller sidor som andra har gjort. Det finns både externa länkar, dvs till webbsidor som andra har gjort och interna länkar där du länkar mellan dina egna sidor eller att använda ett ankare som länkar inom en sida/eller till en bestämd plats på sidan. Du kan länka via text, bilder, del av en bild osv. Intern länkning via text När du skapar en webbplats så har du i allmänhet flera sidor och vill gå mellan dessa. För att göra det måste du göra en länkning mellan dessa olika sidor. Skriv in t ex texten, Nästa sida Markera texten. Välj Launcher-paletten (Egenskaper) och tryck på ikonen som föreställer en mapp som finns efter Links-fältet och följande fönster öppnas: (1 av 5) [ :32:17]

18 Lathund till Dreamweaver - Länkning Markera den fil du vill länka till och tryck på knappen Select. Spara filen. Texten som du markerade kommer att ändra format och bli understrucken, ex Nästa sida. För att kunna se om länken fungerar måste du starta webbläsare via att välja i textmenyn File och Preview in Browser välj webbläsare och testa sedan länken i webbläsare. Istället för att trycka på ikonen som föreställer en mapp kan Du också i det tomma fältet efter Link skriva in filnamnet direkt i paletten. Extern länkning Vill du länka till en webbsida som någon annan har gjort markera den text du vill länka ifrån och istället för att trycka på mapp-ikonen innan fältet Link så skriver du in webbadressen du ska länka till i det tomma fältet efter Link, ex Texten som du markerade på arbetsytan kommer att ändra format och bli understrucken. (2 av 5) [ :32:17]

19 Lathund till Dreamweaver - Länkning Ett annant alternativ är att du har redan kopierat (CTRL + C) den webbadressen i webbläsare du vill använda och du ställ markören i det tomma fältet och trycker på CTRL och V samtidigt. Webbadress kopieras in i det tomma fältet och tryck Enter för att gå ur paletten. Sedan Spara du sidan. Kontrollera och testa länken via att starta webbläsaren. Länkning från bild Du kan använda bilder för att länka till både externa och interna webbsidor. Ställ pekaren mitt på bilden som du vill länka ifrån och tryck på höger mustangen en gång, Nu har du markera den bild som du vill använda. Gå till fältet Link i Launcher-paletten (Startknappar) och skriv in, eller klistra in den externa webbadressen och tryck på Enter (se avsnitt extern läkning). Vill du ha en intern länk så skriv in filnamnet eller tryck på ikonen som liknar en mapp och välj därefter fil som du vill länka till (se avsnitt intern läkning). Spara filen och kontrollera sedan resultatet i en webbläsare. När du står i webbläsare kommer du att se att pekare ändrar format till en pekande hand när du för den över bilden och visar därmed att bilden är en länk till en annan sida eller bild. Länkning med ankare - inom samma sida Om du har en lång sida och vill navigera inom den så kan du använda objektet Ankare. Exempelvis så vill du kunna gå längst nere från din webbsida ochdirekt upp till början av sidan, då gör du enligt följande. Ställ dig längst upp på webbsidan och i Objekts-paletten väljer du kategorin Invisibles. I kategorin väljer du knappen Ankare och du får då upp följande fönster: Nu ska du hitta på ett namn till ankare, skriv in i fältet Anchors Name: exempelvis borjan och sedan väljer du OK. (3 av 5) [ :32:17]

20 Lathund till Dreamweaver - Länkning På webbsidan skapas ett ankare och detta visas på arbetsytan med följande gula symbol. Längst ned på sidan skriver du in texten "Överst" och sedan markera du hela ordet. I Properties-paletten väljer du fältet Link och skriver in tecknet staket (Tangenterna shift + 3) och de namn du sparade ankaret under, vårt exempel blir #borjan. Texten "Överst" blir nu en länk inom sidan. Spara dokumentoch starta webbläsaren för att kontrollera om de fungerare. Länkning med ankare - till annan sida och en viss plats inom sidan Du kan också använda ankare för att kunna navigera till en bestämd plats inom en webbsida från en annan webbsida. Exempelvis vill du att en länk från din förstasida på webbplasten ska hoppa till mitten av andrasidan på din webbplats. På andrasidan måste du sätta in ett ankare mitt på sidan, se ovan skrivning om "Länkning inom samma sida" hur du sätter in ett ankare och spara den. Spara sedan andrasidan På förstasidan skriver du in och markera du den text du vill länka ifrån. I i Properties-palettens väljer du fältet Link och skriver in namnet på den fil du vill länka till, tecknet staket (#)och namnet på ankaret som du vill kalla på. Exempelvis lankar.html#mitten Spara dokument och starta webbläsaren för att kontrollera om det fungerar. Länkning e-post Om du vill att någon ska skicka ett e-post till dig så kan man göra en länk med sitt eget e-postadress. Ta fram Objects-paletten och välj knappen Insert Link (Infoga E-post länk) och följande fönster öppnas: Skriv in den text som du vill ska länkas ifrån och din e-postadress och tryck på knappen OK. Följande text infogas automatiskt in i dokumentet: (4 av 5) [ :32:17]

21 Lathund till Dreamweaver - Länkning Spara dokumentet och startar en webbläsare för att pröva länken. Start upp det e-post program du använder, gå sedan till webbläsare och klicka på e- postlänken. Den angivna adressen hamnar nu automatiskt i adressfältet i ett nytt e- postmeddelande. Fungerar ej detta så är ditt e-postprogram fel inställt. En webbsida kan alltid bli bättre, kom gärna med förslag på hur den här kan förbättras. Siv Johansson-Långström 2000 Sidan skapad 26 juli 2000 och uppdaterades den15 oktober (5 av 5) [ :32:17]

22 Lathund till Dreamweaver - Tabeller Tabeller Tabeller är mycket användbara för att få en snygg layout och att styra upp innehållet på webbsidan. När du använder tabeller kan du på ett enkelt sätt presentera text och bild i rader och kolumner. Skapa en tabell När du ska infoga en tabell på din webbsida så använder du Objects-paletten och väljer där knappen Insert Table (Infoga tabell) och följande fönster öppnas: I fönstret kan du göra följande inställningar för att skapa en tabell: Rows, anger du hur många rader du vill ha i din tabell. Columns, anger du hur många kolumner du vill ha i din tabell. Bredd, Anger du hur bred tabellen ska vara, du kan välja att ange enheter i procent eller i pixlar. Border, anger du hur tjock kantlinjerna ska vara på din tabell, 0 betyder att kanterna blir osynliga i din webbläsare. Cell Padding, anger du hur stort avståndet ska vara från cellens innehåll och till cellens kant, anges i enheten pixlar. Cell Spacing, anger du hur tjock linjerna ska vara mellan cellerna, anges i enheten pixlar. När du skrivit in dina uppgifter i fönstret tryck OK. Vi har gjort ett exempel på 2 rader, 2 kolumner med vidd 200 pixlar och osynliga kanter. (1 av 4) [ :32:25]

23 Lathund till Dreamweaver - Tabeller I Dreamweaver visas tabellen med pricka linjer men när tabellen visas i webbläsaren så kommer endast siffrorna 1-4 att synas, kanterna är osynliga. Egenskaper för hela tabellen Om du markerar hela tabellen så ser du de egenskaper som gäller för hela tabellen på Objects-paletten, enligt fönstret nedan: Här kan du se de grundinställningar som är gjorda på tabell och du kan även ändra dessa. I Objekts-paletten kan bla förändra följande egenskaper: Rows, ändra antal rader i tabellen. Cols, ändra antalet kolumner i tabellen. W, ändra bredden på tabellen antingen i pixlar eller i procent. H, ändra höjden på tabellen antingen i pixlar eller i procent. Align, välja justering av tabellens läge på webbsidan, vänster, höger eller centrerad. Border, ändra kanten att vara osynlig eller synlig, enhet är angivna i pixlar. Bg, kan du antingen länka en bakgrundsbild (övre fältet) eller välja en färg på färgpaletten som visas när du trycker på knappen. Brdr, om du har en kantlinje kan du välja en färg på den via färgpaletten som visas när du trycker på knappen. Egenskaper för enskild cell eller rad När du arbetar i en enskild rad eller cell så kommer du enbart att arbete inom cellen eller radens området. Dina förändringar av egenskaper berör endast den enskilda cellen eller raden. När du ställer dig i en cell eller rad kommer Objekts-paletten att förändra enligt nedan fönster: (2 av 4) [ :32:25]

24 Lathund till Dreamweaver - Tabeller Den övre delen av paletten är densamma som när du bearbetar text. Den nedre delen visar egenskaper för enskilda cellen. De inställningar du bla kan göra i fönstret är: Horz, var i fältet du vill placera text och bild i cellen i horisontell läge, vänster, centrerad eller höger. Vert, var i fältet du vill placera text eller bild i cellen i vertikalt läge, toppen, mitten, botten, baslinje. W, ändra bredden på cellen eller raden. H, ändra höjden på cellen eller raden. Bg, kan du antingen länka en bakgrundsbild för cellen eller raden (övre fältet) eller välja en färg på färgpaletten som visas när du trycker på knappen nedre fältet). Brdr, om du har en kantlinje för cellen eller raden kan du välja en färg på den via färgpaletten som visas när du trycker på knappen. Ändra storlek på tabell, enskild cell eller rad Du kan på ett enkelt sätt utan att använda paletterna ändra storleken på höjd eller bredd på hela tabellen eller enskild cell eller rad via pekaren. Ställ dig mitt på kantlinjen mellan två celler. Pekaren kommer att ändra utseende enligt bilden nedan: Håll nere höger mustangent och dra samtidigt till höger eller vänster beroende på om du vill förminska eller förstora cellen. Du kan göra samma sak för att ändra höjden på en cell via att ställa dig på kanten i höjdled. Slå samman eller dela upp celler På Objects-paletten finns två små knappar som du kan använda för att slå samman två eller flera celler eller dela upp en cell till flera celler. Knapparna till att slå samman respektive dela upp cell hittar du längst nera till vänster på Objektspaletten. Tänk på att du måste stå i tabellen för att egenskaperna ska visas på paletten. Du har en tabell som består av 2 rader och 4 kolumner och du vill slå samman de två mittersta cellerna på första raden, markerar dessa två celler. Sedan väljer du på Objects-paletten knappen Merges selected cells using spans (Slå samman celler) och resultat blir enlig bilden. Vill du i istället dela upp en cell till flera celler ställer du dig i cellen och väljer i Objects-palettens knappen Split cells into rows or columns (Dela upp en cell i rader eller kolumner). (3 av 4) [ :32:25]

25 Lathund till Dreamweaver - Tabeller Ta bort rader, kolumner eller hel tabell För att ta bort en rad, kolumn eller hel tabell måste du första markera det du vill ta bort och sedan trycker du på knappen Delete. Design av tabell Du kan på ett enkel sätt ge sätta in färg och stil på din tabell med hjälp av fördefinierade färgscheman fört text, bakgrundsfärg, länkar osv. Markera tabellen och välj i textmenyn Commands och Format Tabel. Prova dig fram och göra olika inställningar i fönstret och när du är klar trycker du på OK. En webbsida kan alltid bli bättre, kom gärna med förslag på hur den här kan förbättras. Siv Johansson-Långström 2000 Sidan skapad 26 juli 2000 och uppdaterades den 5 augusti (4 av 4) [ :32:25]

26 Lathund till Dreamweaver - Finesser Klickbara bilder, hotspot En finess i Dreamweaver är att man kan använda en del av en bild som klickbart området och länka vidare. Om man har en karta och vill kunna kunna klicka sig till flera olika länder (externa webbadress) så kan man göra flera klickbara fält/hotspots på samma bild. Infoga en bild på vanligt sätt på din webbsida. Markera bilden så att paletten Objects förändras. Längst ned till höger på paletten hittar du egenskaperna för att skapa en klickbar bild. I fältet Map döper du området du ska klicka på och sedan klickar du på en av de ritverktyg som du tänkt använda, rektangel, cirkel eller polygon. Markera med hjälp av ritverktyget och piltangenten det område som du vill ska vara klickbart. I detta exempel har vi använt rektangel. På bilden markeras det område som ska vara klickbart med ljusblå färg. Samtidigt ändras egenskaperna på Objectspaletten enligt nedan fönster: I fältet Link kan du skriva in eller klistrar in den adress (extern adress) som du vill att det klickbara området ska länkas till. Eller att du klickar via mapp-ikonen brevid fältet Links och sedan väljer den fil (intern fil) du vill länkas till. Klicka på arbetsytan utanför bilden och det klickbara området är klart. Spara filen och kontroll resultatet i en webbläsare. (1 av 2) [ :32:37]

Kurs 6:1 Att publicera på webben

Kurs 6:1 Att publicera på webben Kurs 6:1 Att publicera på webben S TUDE NTDATOR UTBILDNINGE N MALMÖ HöGSKOLA Beijerskajen 8, K3, källaren, sal Apollo (A01:303), 205 06 Malmö www.bit.mah.se/undervisning/sdm Att publicera på webben, del

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida Redaktörens Lathund för Glokala Glokala Folkhögskolan www.glokala.se Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter att skapa och uppdatera sidor på Glokalas

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1 Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Textredigeraren Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Textredigeraren Textredigeraren... 3 Nya ikoner i textredigeraren...

Läs mer

Manual för. 2.5 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.5 KALAS Sitemanager Manual för 2.5 KALAS Sitemanager 1. INTRODUKTION...1 1.1 SYSTEMKRAV...1 1.1.1 Visning av sidor...1 1.1.2 Produktion av sidor...1 1.1.3 Inloggning...1 2. KALAS SITEMANAGER...3 2.1 LÄGGA TILL EN WEBBSIDA...4

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Innehållsförteckning. Dreamweaver 3.0

Innehållsförteckning. Dreamweaver 3.0 Innehållsförteckning 1 Välkommen till Dreamweaver... 1 Vad är Dreamweaver?... 11 Öppna Dreamweaver... 11 Hur du arbetar med Dreamweaver... 11 Arbetsområdet i Dreamweaver... 12 Vanliga komponenter i Dreamweaver...

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Välkommen till Dreamweaver Skapa en lokal webbplats...23

Innehållsförteckning. 1 Välkommen till Dreamweaver Skapa en lokal webbplats...23 Innehållsförteckning 1 Välkommen till Dreamweaver... 11 Vad är Dreamweaver? 11 Öppna Dreamweaver 11 Hur du arbetar med Dreamweaver 11 Arbetsområdet i Dreamweaver 12 Vanliga komponenter i Dreamweaver 13

Läs mer

Mappar och filer för webbsidor

Mappar och filer för webbsidor Mappar och filer för webbsidor I de4a dokument illustreras det hur du kan arbeta med mappar och filer, då du skapar webbsidor och ska publicera dem för uppgi=erna. Det visas också hur du skickar in redovisningar

Läs mer

Innehållsförtäckning.

Innehållsförtäckning. Dreamweaver Innehållsförtäckning. Skapa en ny webbsida 3 Inställningar för sidan. 3 Sidtitel 4 Bakgrundsbild och bakgrundsfärg 4 Färg på texten 4 Marginaler 4 Text 5 Format 5 Teckensnitt 5 Teckenstorlek

Läs mer

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR LADDA UPP EN PDF & LÄNKA TILL I ARTIKEL Sida 1 av 11 LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Ladda upp ett PDF dokument på

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

3. Hämta och infoga bilder

3. Hämta och infoga bilder Sida 1 av 8 Lektion 1: sida 4 av 4 «Sida 3 av 4 Till kursens framsida 3. Hämta och infoga bilder Nu vet vi ju hur man sätter in text i sin sida. Men hur gör man med bilder? Det är inte svårt alls! Det

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se Macromedia Dreamweaver 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 1 Arbeta i Dreamweaver... 3 Fönster... 4 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst

Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst 1 Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst (juni 2013) Skapa ett konto 1. Gå till webbplatsen: http://www.kicommons.wikispaces.net/ och klicka på Join längst upp till höger i webbläsarfönstret.

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett

På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett relaterat ämne till ett annat. En länk från en sida

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Senast uppdaterad 2014-04-20 av Webbteamet Version: 1.0 Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Den här snabbguiden tar bara upp de vanligaste momenten i Drupal. Du hittar hela manualen på webben:

Läs mer

Uppgift 18 Eget programval 2010 02 02

Uppgift 18 Eget programval 2010 02 02 Prezi lathund Vi skall skapa en presentation med hjälp av Prezi. För att använda Prezi behöver man logga in, dvs. skapa ett konto hos Prezi. När man sedan loggat in kan man skapa en ny Prezi. Det första

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN

VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN Joomla Guide 2.5.11 VERKTYGSFÄLTET JCE EDITORN Sida 1 av 8 VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN En kort genomgång/förklaring till de vanligaste symboler och användningsområdena för verktygsfältet i Joomla Uppdateringsmodulen

Läs mer

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering Manual Grunderna Av 1. Basics Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5 2. Sidhantering Skapa en ny sida 6 Ta bort sida 9 Flytta sida 10 3. Filhantering Skapa

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Användarguide Lathund Tema Modersmåls webbplats

Användarguide Lathund Tema Modersmåls webbplats Användarguide Lathund Tema Modersmåls webbplats Kevin Mavane 1 Innan vi börjar Tema Modersmåls webbplats har två huvudsakliga delar: En ut som dina besökare ser och en in som du som administratör använder

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Daniel Clarhed 2006-06-22

Daniel Clarhed 2006-06-22 Avdelningen för Byggnadsmekanik Daniel Clarhed PM för Byggnadsmekaniks nya hemsida 2006-06-22 Byggnadsmekaniks nya hemsida I juli kommer Byggnadsmekanik få en ny hemsida, stöpt i det LTH-gemensamma utseendet.

Läs mer

Dreamweaver för nybörjare

Dreamweaver för nybörjare Startpaketet Dreamweaver för nybörjare För att kunna skapa en hemsida så måste du först öppna en plats för den och även skapa en bild mapp om du vill ha bilder på din hemsida. Tänk på en regel inom hemsideskapande,

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN

Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN Del SKAPA DIN WEBBPLATS MED HTML. Öppna ett HTML-dokument... 8 6. HTML grundkod... 9 7. Färger... 0 8. Textformatering... 9. Listor... 0 0. Bilder.... Bakgrundsbilder...

Läs mer

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM)

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) Sitevision på HiG BOL /2010-06-07 Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) För att lägga in text eller redigera text på HiG s nya webb måste du tillhöra någon grupp som har behörighet

Läs mer

Att arbeta med. Müfit Kiper

Att arbeta med. Müfit Kiper Att arbeta med Müfit Kiper Att skriva nya inlägg Alla inlägg som är postade visas i kronologisk ordning, det vill säga det senast postade inlägget kommer visas först om inget annat angetts i temafilerna.

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

«Sida 2 av 4 Till kursens framsida Sida 4 av 4»

«Sida 2 av 4 Till kursens framsida Sida 4 av 4» Sida 1 av 11 Lektion 1: sida 3 av 4 «Sida 2 av 4 Till kursens framsida Sida 4 av 4» 2. Formatera text Du kan ju redan skriva in text, men nu ska vi se hur man formaterar det man skrivit in -- alltså hur

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald)

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald) WWAAC Layout Editor Layout Editor För att ändra en befintlig layout eller göra en ny kan du antingen öppna Layout Designer for the Browser via Start Program wwaac eller nå den via knappen Inst i browsern

Läs mer