Leverans av MeetingZone-tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leverans av MeetingZone-tjänster"

Transkript

1 Leverans av MeetingZone-tjänster BESTÄM MELSER OCH VILKOR ANVÄNDN I NG AV TJÄNST VIKTIGT - LÄS NOGA: DIN ANVÄNDNING AV MEETINGZONES WEBBSIDA OCH TJÄNST OCH AV TJÄNSTERNA MEETINGZONE GLANCE OCH PRESENTER ÄR MED RESERVATION FÖR DITT GODKÄNNANDE AV DESSA VILLKOR. GENOM ATT BESTÄLLA ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA GODKÄNNER DU (KUNDEN) ATT DU HAR LÄST OCH ACCEPTERAT ATT UTAN RESERVATION VARA BUNDEN AV DESSA BESTÄMMELSER OCH VILLKOR. DU GARANTERAR ATT DU ÄR BEMYNDIGAD ATT GODKÄNNA DETTA I NAMNET FÖR DEN DU REPRESENTERAR 1. Definitioner I dessa bestämmelser och villkor skall dessa ord betyda: Akt Telekommunikationsakten 1984 reviderad eller ändrad från tid till annan; Avtal uppteckningen av vad Du och Vi har kommit överens om, inklusive de här bestämmelserna och villkoren och prislistan; Samtalsdebiteringar debitering för samtal som görs på vår utrustning och som loggas av Oss och endast av Oss beräknat i enlighet med den relevanta prislistan som gäller från tid till annan; Debiteringar alla summor som Du är skyldig Oss enligt det här avtalet; Konferensdebitering debitering för den tid som spenderas av varje part som deltar i ett konferenssamtal som leds av Dig beräknas i enlighet med den relevanta prislistan som gäller från tid till annan; Följdskada ren ekonomisk förlust, förlust av vinst, förlust av affärsverksamhet, kontakt, goodwill och liknande förluster, oavsett direkt eller indirekt; Nätverk alla telekommunikationsnätverk som Vi kan använda för att leverera tjänsten till Dig; Vår licens licensen som lämnats Oss enligt Akten som gör det möjligt för Oss att tillhandahålla tjänsten; Prislista Vår lista över debiteringar som gäller från tid till annan och som finns tillgänglig vid förfrågan; MeetingZone med logotypeenheten är ett registrerat varumärke för MeetingZone Ltd.; Tjänst - tjänsterna som Vi är överens om att ge Dig enligt det här avtalet och som beskrivs i vår tjänstelitteratur som ändras från tid till annan; Vi Oss Vår - MEETINGZONE LIMITED registrerat på Oxford House, Oxford Road, Thame, OXON OX9 2AH Du Din Kund - personen, firman eller företaget som Vi har accepterat som en registrerad användare av tjänsten och annan person som vi tror agerar med dess fullmakt; 2. Bestämmelser för tjänsten För att bli en registrerad användare av tjänsten måste potentiella kunder fylla i vårt registreringsformulär. När vi har verifierat informationen som lämnats i formuläret kommer vi att besluta, enligt eget gottfinnande, om vi accepterar registreringen och vi kommer att informera den potentiella kunden om vårt beslut. Vi är överens om att tillhandahålla tjänsten till Dig enligt bestämmelserna och villkoren i det här avtalet, vilket är hela avtalet mellan Dig och Oss. Avtalet börjar gälla det datum som Du får godkännandet från oss eller det datum när du använder tjänsten första gången, det som inträder först. Vi kan inte garantera att tjänsten kommer att finnas tillgänglig något särskilt datum och du accepterar att Vi inte är ansvariga för Dig för någon försummelse att förse Dig med tjänsten vid något särskilt datum. Vi kommer att inom rimliga gränser bemöda oss om att ge Dig kvalitet och täckning över tjänsten som Vi generellt kan ge våra Kunder. När du informerar oss om ett fel i tjänsten kommer vi att bemöda oss om att vidta åtgärder för att korrigera felet. Du förstår emellertid att ingen tjänst kan vara felfri hela tiden och eftersom tjänsten kan påverkas av omständigheter utanför vår kontroll, såsom fel i nätverket eller andra telekommunikationsnätverk, lämnas ingen garanti för oavbruten eller felfri tillgång till eller användning av tjänsten. Vi kan temporärt behöva stänga av alla delar av tjänsten av driftskäl eller vid händelse av ett nödfall. Vi kommer att försöka informera Dig om sådana avbrott. Av driftorsaker kan vi ändra d en tekniska specifikationen för tjänsten eller också kan vi vägra leverera tjänsten. Vid accepterande som en registrerad användare av vår tjänst kommer du att få en unik åtkomstkod för konferensmötesledare. Din åtkomstkod för mötesledare är personlig och Du förstår att användningen av den initierar debitering för tjänsten. Du är ansvarig för att bibehålla sekretessen för användarkonton och lösenord. Du är ansvarig för all användning på dina användarkonton. Du är överens om att omedelbart informera oss om du blir medveten om obeviljad användning av ditt konto. Vi kan vägra ansluta Dig till tjänsten om någon av informationen som Du har lämnat är felaktig eller vilseledande. 3. Användning av tjänsten Du förstår att Din användning av tjänsten är villkorlig vid accepterande och i överensstämmelse med de här bestämmelserna och villkoren och att de gäller för varje användning av tjänsten. Du får inte använda tjänsten: för att skicka något meddelande eller någon kommunikation som är omoralisk, anstötlig, oanständig, nedsättande, hotande eller för något illasinnat ändamål; bedräglig eller för något illegalt eller olagligt ändamål; för att trakassera, besvära eller orsaka onödig oro för någon person och du får inte uppmuntra, begära eller tillåta någon annan att använda tjänsten på det här sättet. Du måste använda tjänsten i enlighet med alla rimliga instruktioner som Vi kan ge Dig från tid till annan; de relevanta bestämmelserna i Akten, någon annan relevant lag, uppförandekod eller föreskrift;

2 MeetingZone Ltd. T&C version november 2009

3 Leverans av Du skall inte förvärva rättigheter i förhållande till något telefonnummer eller någon annan kod eller nummer som tilldelats av Oss i samband med tjänsten. Du samtycker till att gottgöra Oss för alla kostnader (inklusive kostnader för upprätthållande) utgifter, betalningsplikter (inklusive alla skatteplikter), skador, förluster, skadeståndskrav, krav eller lagreglerade kostnader (på full skadeståndsgrund) och domslut som går emot oss eller som uppstår från eller på något sätt är kopplat till Din användning av tjänsten i strid med det här avtalet eller Din felaktiga användning av tjänsten. Du accepterar att Vi kan samarbeta med polis och annan relevant myndighet i samband med någon felaktig användning eller någon misstänkt felaktig användning av tjänsten eller andra telekommunikationstjänster och att som ett resultat, där detta är rimligen nödvändigt, kan Vi lämna ut Ditt namn, adress och kontoinformation till sådan tredje part. Mjukvarulicenser för MeetingZone Glance och Presenter. (a) Beviljande av licens. MeetingZone beviljar dig en ständig, icke exklusiv licens ("Mjukvarulicens") att använda mjukvaran MeetingZone: (i) förutsatt att du betalar avgifterna för tjänsten när de förfaller eller fram till dess att Avtalet eller Kontrakten avslutas på annat sätt; (ii) tillåts kunden att ladda ner kopior av MeetingZone Glance-klienten till vilken PC som helst; (iii) i enlighet med dessa bestämmelser och villkor Begränsningar: Du har ingen rätt och får inte, inte heller får du bevilja eller hjälpa andra till att: (a) producera, tillverka, distribuera eller kopiera hela eller delar av mjukvaran, förutom det som uttryckligen är tillåtet enligt det här avtalet, (b) demontera, ändra teknik eller dekompilera alla eller delar av mjukvaran, förutom och endast i så måtto att sådana aktiviteter uttryckligen tillåts av tillämplig lag som emotsäger den här begränsningen, (c) modifiera, översätta eller ändra alla eller delar av mjukvaran eller (d) licensiera, underlicensiera, tilldela, överföra, hyra ut, leasa, sälja, skuldsätta eller på annat sätt överföra titel eller någon annan rätt, helt eller någon del av mjukvaran. Du skall hålla MeetingZone skadeslöst mot alla förluster som är relaterade till din underlåtelse att följa kraven i det här avsnittet. Prenumerationskonton. Där du har valt att prenumerera på användningen av någon av MeetingZones tjänster med den namngivna licensen är prenumerationen personlig för den namngivna kontoinnehavaren inom ditt företag, för varje prenumeration som görs. Dessa prenumerationskonton får inte delas av flera mötesledare. Förutom varje lagstadgad åtgärd för överträdelse av den här klausulen, kommer en överträdelse av denna klausul att göra dig skyldig att köpa en prenumeration för varje person som är ledare för ett möte med tjänsten. E-post. Skicka oönskade e-postmeddelanden, inklusive, utan begränsning, kommersiell annonsering och informativa meddelanden är uttryckligen förbjudet. En kund får inte använda MeetingZones e-postserver för att skicka någon annan e-post än inbjudningar för att dela med sig av sin egen data, utan uttryckligt godkännande av MeetingZone. Nätverkssäkerhet Överträdelse av system- eller nätverkssäkerhet är förbjudet och kan resultera i straffrättsligt och civilrättsligt ansvar. MeetingZone kommer att utreda incidenter som inbegriper sådana överträdelser MeetingZone-tjänster och kan blanda in och kommer att samarbeta med polismyndigheten om en straffrättslig överträdelse misstänks. 4. Avgifterna Med hänsyn till bestämmelserna för tjänsten, skall du dessutom betala Oss för andra avgifter i enlighet med det här avtalet: konferensavgiften; Avgifter för ytterligare funktion; och Samtalsavgifter. Alla avgifter anges i brittisk valuta och är exklusive UKmoms för vilket du dessutom är ansvarig. Vi kan ändra alla avgifter när som helst utan att informera dig. Detaljer över våra avgifter finns tillgängliga från Oss på begäran. 5. Fakturering Vi utfärdar en faktura för Dig varje månad. Du samtycker till att betala alla avgifter till Oss inom 15 dagar från fakturadatum genom autogiro eller genom någon alternativ metod som vi samtycker till. Tiden är av yttersta vikt avseende betalning av avgifter som har förfallit. Varje gång din betalning är sen, annullerad eller åsidosatt utan någon giltig orsak kommer Vi att debitera dig en förseningsavgift (exklusive moms) för våra administrativa kostnader. Du samtycker till att vara ansvarig för att rimliga kostnader och utgifter som utfärdas av Oss, inklusive, men inte begränsat till, våra inkasso- och advokatkostnader när vi försöker få in betalning från Dig. Om du inte betalar några avgifter som förfallit till betalning utan giltig orsak kan vi debitera Dig ränta som ligger 3 % över Lloyds Bank PLC:S basnivå från förfallodatum till det datum då Vi får din betalning. Om Du vill bestrida någon del av Din faktura, måste du göra detta inom 6 månader från fakturadatum. Du samtycker till att omgående informera Oss om någon förändring av Ditt namn, adress, e-postadress eller bankdetaljer. Alla avgifter som skall betalas av Dig enligt det här avtalet skall betalas i sin helhet utan några avdrag eller avsättningar av någon typ. 6. Icke betalning Om du inte betalar några avgifter vid förfallodatumet kan Vi tillfälligt stänga av Din användning av tjänsten utan föregående varning. Vi kommer att återställa full användning av tjänsten när du betalar alla avgifter inklusive extra administrativa avgifter för sen/ickebetalning. Om din underlåtelse att betala fortsätter mer än 30 dagar från förfallodatum för betalningen, kan vi stänga av Dig helt från tjänsten. Återanslutning sker på våra villkor och kommer endast att övervägas när Du har betalt alla avgifter inklusive eventuella administrativa avgifter. 7. Uppsägning Vi kan avsluta det här avtalet omedelbart om något av följande inträffar: Du bryter mot detta avtal och överträdelsen går inte att åtgärda; Du bryter mot detta avtal och du är kapabel till att åtgärda det, men åtgärdar det inte inom 14 dagar från vårt meddelande där du ombeds göra så; Du (som företag) befinns vara insolvent och inte kan betala dina skulder enligt avsnitt 123 i Insolvensakten 1986;

4 MeetingZone Ltd. T&C version november 2009

5 Leverans av MeetingZone-tjänster Du (som individ eller som företag) befinns vara insolvent och kan inte betala dina skulder enligt avsnitten 267 och 268 i Insolvensakten 1986; Du slutar eller hotar att sluta bedriva handel; Det krävs av oss att vi avslutar det här avtalet av en behörig föreskrivande myndighet eller Vår licens går ut eller sägs upp. Vid uppsägning av det här avtalet av någon orsak skall Du betala Oss alla utestående avgifter som uppkommit i enlighet med det här avtalet; 8. Avstängning Vi kan stänga av tillhandahållandet av tjänsten omedelbart om något av följande inträffar: Vi är berättigade till att avsluta det här avtalet av någon anledning; Vi har rimliga skäl att tro att några avgifter som skall betalas av Dig enligt det här avtalet, inte kommer att betalas; Du inte betalar Oss några pengar som har förfallit till betalning; Vi har rimliga skäl att misstänka att Du har eller kommer att använda tjänsten i strid med avsnitt 3. Medan tjänsten är avstängd skall du fortfarande betala alla förfallna avgifter och andra rimliga kostnader och utgifter som kan uppkomma som ett resultat av en sådan avstängning och efterföljande återanslutning av tjänsten. 9. Användning av information Information som du lämnar eller vi har om Dig kan användas föratt: identifiera Dig när Du gör telefonförfrågningar; hjälpa till att administrera konton, tjänster och produkter som Vi erbjuder nu eller i framtiden; hjälpa oss att upptäcka bedrägeri eller förlust; och skriva eller ringa till Dig med information om andra tjänster och produkter som erbjuds av Oss och Våra noga utvalda partners vid tillhandahållande av tjänsten Om du inte vill ha den här informationen ber vi att du meddelar Oss. För att kunna berätta för dig om rabatter och erbjudanden som kan vara tillgängliga kommer vi att bearbeta information om Din användning av tjänsten. Vi kan utföra kredit- och bedrägeriförebyggande kontroller med en eller flera licensierade byråer för kreditreferens och bedrägeriförebyggande. 10. Ansvarsbegränsning Vårt totala ansvar mot Dig för någon direkt förlust eller skada orsakad av Vår oaktsamhet eller av Vår överträdelse av villkoren i det här är begränsad till Vi har under inga villkor något ansvar för någon följdskada. Oaktat det föregående, är vårt ansvar för dödsfall eller personlig skada orsakat av vår oaktsamhet inte begränsad. För att undvika tvivel, Vi är inte ansvariga för några avgifter som uppstår om Du vidarekopplar Dina samtal till någon annan telekommunikationsoperatör eller leverantör av konferenstjänst under någon period när tjänsten inte är tillgänglig. arbetskonflikter, myndighetsåtgärder, motorvägsmyndigheter, telekommunikationsoperatörer eller andra behöriga myndigheter eller oförmåga att få leverans av tjänster från tredje part eller på grund av någon orsak som ligger utanför Vår rimliga kontroll. 12. Variation Vi kan ändra det här avtalet när som helst om det krävs att Vi uppfyller ny lagstiftning eller regler eller någon förändring av vår licens eller om det sker någon förändring av vår tjänst. Din efterföljande åtkomst eller användning av tjänsten kommer att innebära Ditt samtycke till den senaste versionen av de här bestämmelserna och villkoren. Ingen annan variant av det här avtalet blir gällande om det inte sker skriftligt och undertecknas av Dig och Oss. 13. Avstående Ingen underlåtenhet av Oss att utöva någon rättighet, makt eller åtgärd kommer att fungera som ett avstående från den, inte heller kommer någon partiell åtgärd att förhindra någon framtida åtgärd av samma, eller någon annan rättighet, makt eller åtgärd. 14. Verkställighet Om någon klausul eller del av det här avtalet befinns vara olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas, av någon domstol eller annan behörig jurisdiktion skall den bestämmelsen, i den mån det är nödvändigt, anses inte vara del av det här avtalet utan att det påverkar någon annan del av det här avtalets bestämmelser, vilken skall förbli i full kraft och effekt. 15, Rättslig överlåtelse Det här avtalet får inte överföras till någon annan utan Vårt medgivande. Vi kan överföra alla Våra rättigheter enligt avtalet till någon tredje part. 16, Meddelanden Alla meddelanden som kan lämnas antingen till Dig eller Oss enligt det här avtalet, måste vara skriftliga och skall anses ha lämnats över som sig bör om det har adresserats till parten som det skall lämnas till och om det har lämnats eller levererats per e-post eller fax till den adress eller det faxnummer som har lämnats av den parten från tid till annan. 17. Tredje parter En person som inte är part i det här avtalet har inga rättigheter enligt Akten Kontrakt(rättigheter för tredje part) 1999 att göra gällande några villkor i det här avtalet. 18. Tillämplig lag Det här avtalet styrs av Engelsk lag och eventuella tvister kommer att avgöras vid Engelsk domstol. 11. Force Majeure Vi kommer inte att vara ansvariga för något icke-utförande av Våra förpliktelser enligt det här avtalet beroende på force majeure, krig eller nationella nödsituationer, upplopp, uppror, brand, explosion, översvämning, epidemier, strejk, lockout (oavsett om det inbegriper vår arbetskraft eller arbetskraften hos någon annan part) och andra

6 MeetingZone Ltd. T&C version november 2009

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Allmänna villkor. När det gäller portabilitet ska MÁSMÓVIL underrätta användaren via e-post eller SMS om vilken dag tjänsten skall aktiveras.

Allmänna villkor. När det gäller portabilitet ska MÁSMÓVIL underrätta användaren via e-post eller SMS om vilken dag tjänsten skall aktiveras. Allmänna villkor Objekt Más Móvil Telecom 3,0, S.A. (nedan kallat MÁSMÓVIL ) med säte i C/ Anabel Segura, 11 Edif. A, 2ª planta Oficina A, 28108 Alcobendas (Madrid), y CIF A84633643 är en mobiltelefonoperatör

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

SCANDINAVIAN AIRLINES EUROBONUS MASTERCARD FÖRBETALT TRAVEL CASH-KORT ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR

SCANDINAVIAN AIRLINES EUROBONUS MASTERCARD FÖRBETALT TRAVEL CASH-KORT ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR SCANDINAVIAN AIRLINES EUROBONUS MASTERCARD FÖRBETALT TRAVEL CASH-KORT ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR Ditt EuroBonus-medlemskort med Travel Cash-funktion är ett flerfunktionskort från Scandinavian Airlines

Läs mer

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL Detta avtal har upprättats mellan Hostelworld.com Limited ("HW") och ägaren av egendomen som nämns i "nyckeldetaljer här nedan. HW är ett företag som

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN.

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. VIKTIGT-LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DE ANSÖKER OM, GODTAR, ANVÄNDER,

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

Allmänna villkor för paysafecard

Allmänna villkor för paysafecard Allmänna villkor för paysafecard Version: Oktober 2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1 Läs noga igenom dessa Allmänna Villkor eftersom de utgör villkoren för hur du får använda ditt paysafecard ("paysafecard").

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014 Användarvillkor Senast updaterad 10 juli 2014 Disney Interactive har nöjet att kunna erbjuda er våra webbplatser, programvaror, applikationer, innehåll, produkter och tjänster ( Disney Services ), vilka

Läs mer

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands Spara och skriva ut Allmänna villkor version 2.0.2 Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands ARTIKEL 1: DEFINITIONER Inom ramen för dessa allmänna villkor har de begrepp som finns med

Läs mer

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV INNEHÅLL 1. Inledning 02 2. Våra tjänster och affärer mellan Er och oss 02 3. Intressekonflikter 02 4. Offererande av priser 03 5. Att påbörja en Transaktion 04 6.

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Allmänna villkor för "my paysafecard"

Allmänna villkor för my paysafecard Allmänna villkor för "my paysafecard" Version: 10/2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1. my paysafecard-konton ges ut och administreras av Prepaid Services Company Limited (i det följande kallat "PSC Ltd",

Läs mer

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE Detta distributörsavtal och internationella sponsoravtal är mellan mig och Nu Skin International, Inc., ett företag i Utah, beläget på 75 West

Läs mer

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser.

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser. Användarvillkor & Fullmakt för digitalpost (Dgtlpost AB) 1. Vår tjänst Tack för att ni använder vår webbtjänst. Dgtlpost AB tillhandahåller digitalpost webbtjänsten för att samla all post (papper, email,

Läs mer