Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utbildningens namn: Köks- och restaurangchef Ansvarig utbildningsanordnare: Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Omfattning, poäng: 125 Studieort: Borgholm Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: YH 2013/2115 Ansökningsnummer:

2 Faktauppgifter Utbildningens namn Köks- och restaurangchef Ansvarig utbildningsanordnare Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Organisationsnummer Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Adress: Box 500 Postnr/ort Borgholm Besöksadress Adress: Box 500 Postnr/ort Borgholm Webbadress, telefonnummer och e-postadress Telefon Hemsida E-post {Uppgift saknas} Sida 1 (15)

3 Utbildningsplan Utbildningen Examen och examenskrav Examensbeteckning Utbildningen ger ingen examen Examensbenämning Utbildningen ger ingen examen Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Yrkesroll 2: Yrkesroll 3: Yrkesroll 4: Yrkesroll 5: Yrkesroll 6: Kökschef Restaurangchef, mindre företag Restaurangchef, stort eller medelstort företag Food & beverage manager Konferenschef Kökschef, offentlig sektor Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Förutsättningar och modeller för ett gott ledarskap och medarbetarskap Arbetsledningens psykologi och ledarens roll och ansvar Kundefterfrågan och marknadssegmentet för olika restauranger och matupplevelser Erforderliga regelverk, lagar och avtal som är gällande för personalarbetet och för arbete inom livsmedelsmedelproduktion. Ett helhetsperspektiv på de goda råvarornas betydelse och råvarans väg från jord till bord samt ett hållbart synsätt på mat och matupplevelser Aktuella trender som påverkar verksamhetens innehåll. Sida 2 (15)

4 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att Leda, stimulera och utveckla medarbetarna i verksamheten Ansvara för ekonomi, personal och resultat utifrån uppdrag och gängse regelverk Utifrån kundgrupp och uppdrag kreativt planera menyer med hänsyn till ekonomiska ramar, näringsvärde och tillagningstekniker Skapa ett sammanhang och logistik mellan råvara, tillagning och måltidsupplevelse Tillämpa metoder för tillagning av mat på ett näringsrikt och kostnadseffektivt sätt. Kreativt kombinera mat och dryck genom att kunna använda råvaror och kombinationer av mat från såväl lokala som internationella kökets trender och traditioner Anpassa menyer till lokala traditioner och använda lokalt producerade livsmedel med tanke på miljön och långsiktigt hållbar utveckling och organisera inköp och varuflöde på ett kostnadseffektivt sätt samt ha erforderlig kunskap om ekonomistyrning (budget, bokföring, uppföljning) Organisera och administrera personalbemanning för en god och hållbar verksamhetsutveckling Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Självständigt och i grupp utveckla ett gott samarbetsklimat för en gastronomisk verksamhet med tydligt kundfokus. Skapa goda relationer med restaurangens kunder/gäster för en god och långsiktig affärsmässighet Fatta beslut i ledningsrollen för en hållbar medarbetar- och branschutveckling Undervisning på engelska Denna utbildning kommer inte att bedrivas på engelska Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Arbetsrätt, juridik och regelverk inom res Lärande i arbete 25 Ledarskap för hållbar restaurangnäring 40 Måltidens betydelse - trender och sammanha Mat och dryck i kombination - råvarans och Professionell restaurang- och måltidsutvec Råvarukunskap - råvaran från jord till bor... 5 Restaurang- och måltidsekonomi 15 Summa: 125 Sida 3 (15)

5 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} Kurser Utbildningen har 8 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Arbetsrätt, juridik och regelverk inom restaurangbranschen Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen ger den studerande kunskap de lagar och villkor som styr anställningar och medarbetarskap inom branschen; arbetsrätt, hållbar arbetsmiljö, jämlikhet, personalplanering, ansvar, mm, Vidare om de lagar och regelverk som omgärdar och styr livsmedelshantering och restaurangverksamhet samt frågor avseende certifieringar och systematiskt kvalitetsarbete, bl.a. genom HACCP. Kursen tar även upp Lagen om offentlig upphandling (LOU) och andra regelverk som finns inom offentlig sektor. Kursens namn: Lärande i arbete Kurstyp: LIA Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Beskrivning: Syftet med kursen är att de studerande ska få tillämpa och utveckla sitt yrkeskunnande genom att delta i dagligt arbete på en arbetsplats inom branschen. Teori och praktik ska mötas och integreras till en allt större kompetens. I mötet med erfarna yrkesutövare ska den studerande få goda förebilder och ett utvecklande handledarskap. Målet för kursen är att de studerande ska skaffa sig en god överblick över alla på arbetsplatsen förekommande arbetsuppgifter samt själv ha uppnått en god handhavandenivå vad gäller det dagliga arbetet inom sin yrkesinriktning. Kursens namn: Ledarskap för hållbar restaurangnäring Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 40 Beskrivning: Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om det situationella och strategiska ledarskapets betydelse inom restaurangbranschen för att utveckla affärsmässighet, entreprenörskap och kundfokus. Beteendevetenskap med frågor om ledarskap, teamledning, förändringsledning, delegering och konflikthantering, kombineras med arbetsmiljö, långsiktig personalplanering, personaladministration och personalekonomi. Inom kursen läggs särskilt fokus på ledarens möjlighet att "leverera genom andra". Det kan vara teamets och enskilda medarbetares stödjande av vision, Sida 4 (15)

6 organisationsvärden eller bemötandekodex. Även de offentliga organisationernas organisation och ledarskap, där matproducenten inte möter slutkund, tas upp. I detta är FAMM-konceptet en viktig del. Kursens namn: Måltidens betydelse - trender och sammanhang Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen ger en internationell utblick inom de senaste trenderna av gastronomi. Samtidigt betonas genuina värden och matkultur utifrån lokala och regionala aspekter. Deltagarna ges kunskap att utveckla förutsättningarna så att matens sammanhang synliggörs, bl.a. genom menyutformning, måltidens gestaltning, storytelling och värdskap. Kursens namn: Mat och dryck i kombination - råvarans och vinets smaker Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen ger kunskaper om måltiden som helhetsupplevelse utifrån kombinationen av mat och dryck. Detta med särskilt fokus på smakupplevelser hos olika målgrupper. Sensorisk analys används för att stärka den studerandes färdigheter utifrån olika teman. Menykomponering och rådgivning är viktiga uppgifter att utveckla inom kursen. Kursens namn: Professionell restaurang- och måltidsutveckling Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen inriktar sig mot entreprenörskap, innovation och kreativa miljöer inom restaurang- och matupplevelsebranschen. Modeller för restaurangutveckling genom marknadsanalys, produktskapande, affärsmannaskap och marknadsföring bl.a. inom sociala medier och profilering av webbaserad marknadsföring/kundkontakt. Särskilt fokus läggs vid hållbar verksamhetsutveckling, professionell måltidsekonomi samt att leda genom vision och värden. I detta ingår även system för verksamhetsuppföljning. Kursens namn: Råvarukunskap - råvaran från jord till bord Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 5 Beskrivning: Kursen utgår från råvarans betydelse för restaurang och menysättning. Särskilt fokus läggs på den ekologiska och säsongsanpassade råvaran, från odling till färdig maträtt. En förståelse skapas kring hållbara värden avseende produktion, transport och Sida 5 (15)

7 konsumtion. Vidare kring verksamhetsintegrerade flöden som inköp, logistik och kvalitet. Kursens namn: Restaurang- och måltidsekonomi Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 15 Beskrivning: Kursen ger vidare kunskaper kring restaurangkalkylering avseende personalplanering, inköp/upphandling, menyekonomi, råvarulogistik för ett drivet affärsmannaskap inom restaurang, såväl som medarbetare som i egen verksamhet. Särskilt fokus läggs på kombinationen av en kvalitativ matupplevelse, målgruppsanpassning och hållbar restaurangnäring. Vidare belyses avtalsförhållanden och upphandlingsregler. Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande Den studerande kan tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning eller arbetserfarenhet, om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är av sådan beskaffenhet och omfattning att de i huvudsak svarar mot den aktuella utbildningen/kursen. Detta gäller såväl för hel kurs, som för del av kurs, inklusive LIA. Utöver dokumentation av ovanstående, bör i särskilda fall även annan identifiering och dokumentation av reell kompetens, göras. Inom detta ges stöd av Studie- och yrkesvägledaren. Ledningsgruppen för utbildningen prövar alla frågor om tillgodoräknande. Undervisning i svenska med yrkesinriktning Studerande med särskilda behov av yrkessvenska och kommunikativ färdighet ges stöd genom skolans SFI-verksamhet. Detta har även genomförts vid andra yrkesutbildningar inom enheten, bl.a. undersköterskeutbildningen. Tillträde till utbildning Tillträde Behörighet till yrkeshögskolan I 3 kap 1 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Sida 6 (15)

8 Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig. Särskilda förkunskaper Krav på särskilda förkunskaper Genomgått restaurang- och livsmedelsprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet, livsmedelsprogrammet eller motsvarande utbildningar på t ex Gyvux, Lernia, högskolor, folkhögskolor eller annan likvärdig utbildningsanordnare. Betyg godkänt. Eller: Genom dokumenterad yrkeserfarenhet eller via praktik införskaffad baskunskap för matlagning på företag inom restaurang-, hotell- eller livsmedelsbranschen. Samt för båda grupperna: Erfarenhet av yrkesverksamhet inom branschen motsvarande minst 1 år. Särskilda förkunskaper - motivering Utbildningen är en vidareutbildning för den som redan har grundläggande utbildning eller erfarenhet av restaurangnäring eller näraliggande områden. En kunskap om mat och gastronomi innebär att den studerande kan tillgodogöra sig utbildningen och erhålla en progression i de färdigheter och kompetenser som utbildningen syftar till. Det innebär särskilt fokus på ledarskap, affärsmässighet, kreativ verksamhetsutveckling och förändringsledning. Fastställande av behörighet Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen I samband med ansökan till utbildningen bifogar den studerande betyg eller intyg utifrån behörighetsreglerna. Dessa mottagningsregistreras och diareförs enligt praxis. När ansökningstiden gått ut så sammanställs en lista med ansökarnas namn, kontaktuppgifter och behörigheter. Ytterligare meriter som kan ha betydelse för behörighet eller om den ansökandes kvalitet för yrkesrollsutveckling tas även med. Utbildningsledaren gör utifrån denna lista ett förslag till antagning. Den studerande kan tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning eller arbetserfarenhet, om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är av sådan beskaffenhet och omfattning att de i huvudsak svarar mot den aktuella utbildningen/kursen. Detta gäller såväl för hel kurs, som för del av kurs, inklusive LIA. Utöver dokumentation av ovanstående, bör i särskilda fall även annan identifiering och dokumentation av reell kompetens, göras. Inom detta ges stöd av Studie- och yrkesvägledaren. Ledningsgruppen för utbildningen prövar alla frågor om tillgodoräknande. Ledningsgruppen sammankallas och får del av utbildningsledarens förslag. Utifrån branschens Sida 7 (15)

9 Reell kompetens behov och kvalitetskriterier gör gruppen ett nytt reviderat förslag eller går vidare med utbildningsledarens förslag och beslutar om antagning. Beslutet nedtecknas i protokoll för Ledningsgruppen. Antagning sker till de antal platser som utbildningen erbjuder. En reservlista upprättas på sökanden som inte erbjuds plats i första urvalet. Dessa kan komma i fråga om antagna avböjer erbjudandet om utbildning eller att avbrott sker i början av utbildningen. Brev sänds till / kontakt tas med de antagna till utbildningen. Detta dokumenteras Med reell kompetens menas en persons samlade kompetens oavsett hur den införskaffats. För att göra det möjligt att bedöma om den sökandes egna uppgifter gällande tillräckliga baskunskaper låter vi som utbildningsanordnare sökande som ej har dokumenterad behörighet genomgå ett praktiskt och ett teoretiskt prov i grundläggande restaurangmatlagning. Provet skapas, genomförs och betygsätts av en av ledningsgruppen utsedd branschkunnig person. Provet innebär ett teoretiskt och ett praktiskt prov som är skapat av en av ledningsgruppen utsedd person från branschen. Urvalsgrunder och urvalsprocess Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunder Tidigare utbildning Tidigare genomgången utbildning enligt krav på särskilda förkunskaper, t.ex. restaurang- och livsmedelsprogram, hotell- och restaurangprogram eller annan likvärdig utbildning, beaktas som behörighetsgivande för antagning. Utifrån denna behörighet sker intervjuer för fastställande av rangordning för antagning. Yrkeserfarenhet Tidigare erfarenhet enligt krav på särskilda förkunskaper, t.ex. arbete inom restaurangverksamhet eller annan likvärdig erfarenhet, beaktas som behörighetsgivande för antagning. Utifrån denna behörighet sker intervjuer för fastställande av rangordning för antagning. Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen Antagningsförfarandet består av intervjuer för samtliga som ansetts behöriga genom utbildning eller annan likvärdig erfarenhet. De sökande intervjuas av ett rekryteringsteam från utbildningsanordnaren, vilket vanligtvis består av utbildningsledaren, en erfaren företrädare från branschen samt när tillfälle ges studeranderepresentanter från pågående utbildning. Syftet är att hitta personer med rätt förutsättningar och motivation för att bli duktiga ledare i den krävande gastronomiska branschen. Kriterier som bedöms vid intervjun är vilja att arbeta i team, kommunikationsförmåga, flexibilitet, kreativitet, motivation samt intresse för livsmedel, miljö och hälsa. I nära anslutning till intervjuerna sammanställs en bedömning där de som träffat de sökande poängsätter sina synpunkter på en 10-gradig skala. Beslut om antagning fattas av ledningsgruppen när utbildningsanordnaren sammanställt resultatet Sida 8 (15)

10 av intervjuerna. Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare Organisationsnummer: {Uppgift saknas} Organisationsnamn: Capellagården Förnamn: Bodil Efternamn: Anjar Telefon: E-postadress: Roll i utbildningen: Arrangör av kursen Råvaran - från jord till bord Dotterbolag: Nej Upphandlad Ja Utbildningens upplägg Utbildningens upplägg och organisation Utbildningen utgår från ett synsätt och upplägg som karaktäriseras av att lärandet ska utgå ifrån en verklighetsanknuten kontext och bygga på kommunikativa grunder. Det innebär att lärande och utvecklande av kompetens sker i möten och dialog mellan studerande, lärare/föreläsare, branschföreträdare och handledare. Kunskaper och färdigheter ska utvecklas mot angivna mål genom att teori och praktik integreras samt att den studerande tränas i att reflektera kring sin egen lärprocess utifrån framtida yrkesroll. En entreprenöriell grundsyn genomsyrar utformning och upplägg. Utbildningens skol/platsförlagda del är uppbyggd i block där olika kursintegrerade branschanknutna arbets- och läruppgifter ingår. Dessa beskrivs utifrån de olika kursernas mål att uppnå och kräver såväl teoretisk kunskap som praktisk genomförarkompetens. Runt dessa arbetsuppgifter anordnas föreläsningar, fallstudier, teoripass, seminarier, diskussioner, undervisning, handledartid och studiebesök. Under utbildningens gång ökar kraven på eget ansvar, nytänkande och kreativitet samt branschkontakter för erhållande av yrkeskompetens. Ambitionen är såväl genom denna progression att skapa förutsättningar för en yrkesverksamhet som att som att säkerställa den studerandes egna innovativa och självförnyande förmåga. Yrkesrollen och dess kompetenskrav lär ändras utifrån branschens utveckling, vilket gör denna lärandekompetens angelägen. Block 1 omfattar 70 p fördelade under perioden september t.o.m. december enligt följande: Ledarskap för hållbar restaurangnäring, 25 p Restaurang- och måltidsekonomi, 15 p Arbetsrätt, juridik och regelverk inom restaurangbranschen, 10 p Måltidens betydelse och sammanhang, 5 p Råvarukunskap - råvaran från jord till bord 5 p Lärande i arbete, LIA, 10 p De övergripande målen för block 1 är att de studerande ska ha uppnått: - En god förståelse för villkoren att arbeta som arbetsledare Sida 9 (15)

11 - En god överblick över restaurangnäringens ekonomi och regelverk - Goda kunskaper kring måltidens sammanhang och gestaltning Block 2 omfattar 55 poäng fördelade under perioden januari t.o.m. mars enligt följande: Måltidens betydelse, forts 5p Mat och dryck i kombination 10p Ledarskap, forts.15p Professionell restaurang- och måltidsutveckling, 10p LIA forts 15 p De övergripande målen för block 2 är att de studerande ska ha uppnått: - En god förståelse för villkoren att arbeta med utveckling av restaurangverksamhet - En god förmåga till verksamhetsutveckling och personalledning inom branschen - Ett fördjupat praktiskt yrkeskunnande som arbetsledare Arbete med studerande i behov av ytterligare pedagogiskt stöd Utbildningen inleds med en introduktion där följandemoment ingår: Lära känna varandra aktiviteter där studerande, lärande, utbildningsledare, branschföreträdare, ledningsgrupp och LIA-företag får möjlighet att presentera sig för varandra och diskutera arbetslivets del i utbildningen samt arbetsmarknadens struktur och förutsättningar inom aktuellt utbildningsområde. YH-utbildning som skolform, ledningsgrupp, utbildningsmål, kursmål, studieupplägg, inflytandefrågor, bedömning och betygsättning, kunskapskontroll samt examination genomlyses. Studiebesök genomförs Studieteknik Praktiska frågor kring datakonto, e-post, studiestöd, schema, bibliotek, studievägledningsfunktionen. Särskilt stöd till de studerande ges även kontinuerligt genom ett mentorskap samt av andra resurspersoner, bl.a. studie- och yrkesvägledare, kring studieteknik, studiesociala frågor och vägval för framtida yrkesverksamhet. Utbildningen generellt erbjuder en nära och stödjande studiemiljö. Samarbete med arbetslivet för arbetslivsanknutet lärande i utbildningen Utbildningen drivs i nära samarbete med branschen och är genom det verklighetsförankrad. De studerande ges därmed möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktik tredan under pågående utbildning. Utöver detts sker ett strukturerat och systematiskt arbete för att kontinuerligt säkerställa det arbetslivsanknutna lärandet: Mentorskap Varje studerande ges en mentor som stöd och inspiration. Mentorn kommer från ett företag eller organisation utifrån den studerandes studieinriktning. Nätverk Inom utbildningen, och inte minst efter densamma, finns ett etablerat nätverk med kontaktpersoner inom företag och organisationer för arbetsrelaterade frågor eller fortsatt karriärutveckling. Denna lista på personer kommer sannolikt fungera som "dörröppnare" även i ett längre perspektiv. Sida 10 (15)

12 Kulinariska Akademin Utbildningen genomförs inom Kulinariska Akademin som är ett partssammansatt forum för utbildning, utveckling och inspiration. Inom Akademin sker ständiga utvecklingsorienterade aktiviteter, som vänder sig såväl till företag och offentliga aktörer som en intresserad allmänhet. Den miljö med branschutbildning och de workshop som erbjuds branschens företag erbjuds även de studerande. Verklighetsbaserade case Inom utbildningen sker många moment medelst "case" för att erbjuda de studerande verklighetsbaserade övningar och inspirera för framtida utmaningar. Dessa är oftast hämtade direkt branschens aktörer i närområdet. Studiebesök, omvärldsbevakning Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna Inför LIA-perioden erhåller de studerande en lista över de LIA-platser utbildningsanordnaren försäkrat sig om. Detta sker i samband med att en s.k. branschdag anordnas på skolan där samtliga LIA-företag finns representerade. Syftet är att företagen och de studerande ska ges möjlighet att presentera sig för varandra så att tidiga kontakter knyts. Inom utbildningen används branschföretagen, oftast LIA-företagen, som exempel och "case". Detta innebär att de studerandes förförståelse av det specifika företaget redan är initierad. Det gör att starträckan vid introduktionen i LIA-företagets nuvarande situation förkortas. Inför LIA-perioden tar även den studerande kontakt med "sitt" LIA-företag för en kortare briefing av nuläge och förväntade arbetsuppgifter i kommande LIA-period. En uppgift fastställs för respektive studerande att utföra under LIA-perioden. Arbetet inleds före LIA-perioden, bl.a. med problemidentifiering, omvärldsanalys och branschspecifik fördjupning, och genomförs sedan under LIA. Efter LIA-perioden används och redovisas denna uppgift i efterföljande kurser. Genom detta uppnås en hög grad av sammankoppling av praktiska och teoretiska kunskaper. Anskaffning och kvalitetssäkring av LIA-platser Utbildningsanordnaren kommer att säkerställa anskaffningen av LIA-platser. Utöver detta ges även de studerande möjlighet att initiera anskaffandet. Vid etablering av kontakt med LIA-företag sker en avsiktsförklaring, enligt upprättad mal, mellan utbildningsanordnaren och berört LIA-företag. I denna avsiktsförklaring framgår respektive parts åtagande och roll som utbildningsgenomförare. Samtliga handledare från LIA-företagen kallas till en obligatorisk handledarutbildning där uppdrag, roll, kursplan, bedömning och betygssättning tas upp. I samband med denna utbildning erhåller varje handledare ett skriftligt material som stödjer och beskriver handledarens roll och uppgift under LIA. Under varje LIA-period håller kursansvarig lärare kontinuerlig kontakt med LIA-företagen. Den studerande får även ett personligt besök av sin lärare. Vid besöket genomförs samtal både med den studerande enskilt, handledaren enskilt och alla tre tillsammans. En avstämning mot kursmål och betygskriterier görs under samtalet såväl som en allmän avstämning gällande trivsel och arbetsmiljö. Ett av utbildningsanordnaren särskilt framtaget dokument utgör underlag för bedömning av måluppfyllelse och fylls i tillsammans under samtalet. Detta skrivs på av alla tre parter som får varsin kopia. Eventuella identifierade problemområden följs upp av lärare och utbildningsledaren tillsammans och blir föremål för ny utvärdering enligt en tidsplan parterna kommer överens om. Materialet dokumenteras. Sida 11 (15)

13 Metoder för kunskapskontroll Bedömning och betygssättning baseras på: - skriftliga tester - munntliga framföranden - skriftliga rapporter - redovisning av gruppuppgifter - utförandet av praktiska uppgifter - omdömen från LIA Kursansvarig lärare genomför kunskapskontroll utifrån upprättad kursplan och övergripande utbildningsplan. Vid tveksamheter sker samråd med utbildningsledaren och en dialog med övriga lärare. Kunskapskontrollen syfte är, förutom avstämning mot kursmålen, att stimulera och stödja den studerandes kunskaps- och färdighetsutveckling. Detta innebär att särskild hänsyn bör tas till den studerandes inlärningsstilar. Det är också en viktig inflytandefråga för de studerande att få vara med och ha synpunkter på redovisningssätt, arbetsformer och hur kunskapskontrollen går till. Betygskriteriernas utformning kommer att ha viss styrning vid val av kunskapskontroll eftersom kriterierna kommer att fokusera på de studerandes förmåga att applicera sina kunskaper och färdigheter i arbetslivet. Den studerande ges möjlighet till omtentamen och komplettering av obligatoriska moment efter samtal med SYV och ansvarig lärare. Detta görs i så nära anslutning till kursens genomförande och anpassas efter den studerandes studiesituation. Vid fullgjord omtentamen/komplettering med godkänt betyg, registreras detta i den studerandes register av utbildningsledare. Vedertagen praxis följs. Betygskriterier och betygskrav Kursplaner med tillhörande betygskriterier framarbetas utifrån Utbildningsplanen av utbildningsanordnaren och involverade lärare inför starten av utbildningen. Särskilt fokus läggs på dessa kriterier utifrån EUs nio nyckelkompetenser. Betygskriterierna tas fram i en bedömningsmatris, så att betygskraven för respektive betygssteg klargörs. Bedömningsmatrisen ska beakta såväl kunskap och kompetenser som färdigheter. Betygskravet ska vara mätbart och klart bedömningsbart av examinerande lärare. Betygskriterier och betygskrav ska vara kommunicerade med de studerande såväl vid utbildningen generella start som vid enskild kursstart. En dialog ska föras kring kriteriernas- och kravens betydelse och exempel ska kunna ges. Kursplaner, betygskriterier och betygskrav ska finnas tillgängliga innan utbildningen startar och under utbildningen, på skolans webb-plattform. Sida 12 (15)

14 Entreprenörskap i utbildningen Restaurangbranschen karaktäriseras generellt av mycket entreprenöriellt tänkande, snabba beslut och kreativa drivkrafter. Branschen är beroende av att finna personal som både har kunskaper och färdigheter att luta sig mot, men som också är problemlösare och som själva hittar vägar. Viktiga redskap är här också självkännedom, egen drivkraft och förmåga att kommunicera Med utgångspunkt från ovanstående, innehåller utbildningen i ett tidigt skede starka inslag som handlar om psykologi, professionell rollutveckling och konkreta verktyg för planering, organisering och ekonomisering. Detta tränas kontinuerligt under hela utbildningen genom att arbete sker i projektform eller via case-metodik. En uppgift ska genomföras med ett givet mål i sikte men allt med att planera, organisera, hantera, sälja in, argumentera för, förhandla om, hitta nya vägar måste lösas. I det nära samarbetet med arbetslivet finns förebilder i entreprenörskap och innovativt tänkande, bl a gästföreläsningar, besök Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar 25 tim/vecka per studerande Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar Kvalitetsarbete 10 tim/vecka per studerande Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärderingsfasen Kalmarsunds Gymnasieförbund har ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsutvecklingssystem. Förbundets vision och de prioriterade områden som ska ligga till grund för allt planerings- och genomförandearbete inom förbundets enheter. Med hjälp av förbundets verksamhetsledningssystem och systematiska kvalitetsarbete ska avstämning, uppföljning och utvärdering ske kontinuerligt genom delårsrapporter, årsredovisning och enheternas resultatredovisningar. Från och med 2012 har förbundet dessutom ett nytt system- och ledningsstöd - Hypergene - för uppföljning av mål. Inom YH-utbildningen finns följande kvalitetsmål: - Verksamheten ska vara utformad så de studerande ges möjlighet att uppnå maximal måluppfyllelse - Utbildningen ska generera den kompetens arbetslivet efterfrågar - Lagar och förordningar efterlevs på ett rättssäkert sätt - Ett demokratiskt och humanistiskt synsätt alltid genomsyrar verksamheten - Trygghet, jämställdhet och mångfald främjas - En god arbetsmiljö tillhandahålls, såväl ur fysisk som psyko-social aspekt - De studerande upplever att de möts av ett professionellt förhållningssätt och en hög kompetens - De studerande upplever att de har en reell insyn och ett reellt inflytande över utbildningen - De studerande upplever att bedömning och betygsättning är välgrundad, genomlyst och rättvis Inför utbildningens start kommer ledningsgruppen att arbeta fram kvalitetsindikatorer för att bedöma ovanstående mål. Vidare kommer en dialog ske med de studerande vid den inledande introduktionen kring utbildningen mål, kvalitet och uppföljning. Detta underlag kommer sedan att Sida 13 (15)

15 användas av utbildningsanordnaren i det löpande kvalitetsarbetet. Dokumentering sker i ledningsgruppens protokoll samt i de minnesanteckningar som sker vid möten med studerandesamrådet. Utbildningsledaren är ansvarig för genomförandet. Rektor har huvudansvaret. Översyn En enkät kommer att sättas samman med fokus på ovanstående mål och synsätt. Enkäten kommer att ges till de studerande efter 8-10 veckors studier. Resultatet sammanställs och redovisas för studerandegruppen, lärarlaget samt i ledningsgruppen. Den första mätningen utgör ett avstamp och en utgångspunkt för det kommande förbättringsarbetet. Resultatet analyseras av studerandegruppen, lärarna samt i ledningsgruppen. Ledningsgruppen formulerar sedan tidssatta, konkreta mål för nästkommande kvalitetsundersökning samt vidtar de åtgärder man anser nödvändiga för att nå dessa mål. Utöver detta kommer det finnas en stående punkt på dagordningen vid de återkommande studerandesamråden kring kvalitets- och förbättringsarbete. Studerandesamråden sker en gång i månaden med samtliga studerande och leds av utbildningsledaren. Mötena protokollförs och där åtgärder, tid och ansvar synliggörs. Vid kursavslut sker en uppföljning av den genomförda kursen där brister, framgångar och förbättringsområden identifieras för att få ett systematiskt förbättringsarbete inför nästkommande kurs. Resultatet redovisas studerande, lärare och ledningsgrupp. När hela utbildningen är slutförd görs en avslutande kvalitetsuppföljning genom en enkät till samtliga studerande samt ett antal djupintervjuer ( avskedsintervjuer ) för att finna en kvalitativ återkoppling på utbildningen och studietiden. Utgångspunkten är utbildningens övergripande mål och kvalitetsmål. Intervjuerna genomförs av utbildningsledaren. Resultatet av dessa enkäter och intervjuer redovisas lärare och ledningsgrupp. Ledningsgruppen arbetar efter PDCA-principen (Plan, Do, Check, Act) för ständiga förbättringar. Utifrån resultaten i ovanstående undersökningar analyseras dessa och förslag ges på åtgärder. Dessa åtgärder ges i uppdrag till utbildningsledare som återredovisar till ledningsgruppen. Detta dokumenteras i protokoll Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Utbildningen sker inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. Gymnasieförbundet är ett kommunalförbund bestående av Kalmar, Borgholm, Torsås och Mörbylånga kommuner och bedriver gymnasie- och vuxenutbildningar. Denna YH-utbildning sker vid enheten Ölands Gymnasium och inom ordinarie rektors ansvar. För utbildningen finns en utsedd utbildningsledare som har genomförandeansvar för utbildningen. Vidare finns lärare, dels anställda av Gymnasieförbundet, dels på uppdrag av Förbundet med anställning hos Halltorps Gästgiveri. Utöver dessa kommer utbildare, föreläsare och mentorer finnas från branschen. Verksamheten sker inom den utbildningsplattform som bildats, Kulinariska Akademin. I denna finns även ett övergripande rådgivande organ, Rådet, där organisationer, branschrepresentanter och enskilda aktörer finns representerade. I Rådet redovisas kontinuerligt resultatet av utbildningen. Flera av deltagarna i YH-utbildningen ledningsgrupp finns även med i detta forum. Ambitionen är att Kulinariska Akademin ska genomföra utbildningar, stimulera utveckling och vara en inspirationsmiljö för att gynna det kulinariska- och gastronomiska området. Genom deltagandet av flera aktörer och Sida 14 (15)

16 att dessa frågor ges en regional kontinuitet skapas goda förutsättningar för utveckling. Studerandeinflytande Utbildningen kvalitet formas gemensamt av alla inblandade. Det gör den kontinuerliga och systematiska dialogen viktig. Vid YH-utbildningen finns därför studerandesamråd varje månad, då samtliga studerande och lärare utbildningsledarens ledning träffas. Dessa möten har syfte att informera, föra dialog samt att ta ställning i frågor avseende utbildningen. Studerandesamrådet tar även beslut inom sin delegation. Varje möte har en agenda som sätt av utbildningsledaren tillsammans med två lärarrepresentanter och två studeranderepresentanter. Dessa utgör ett informellt arbetsutskott mellan studerandesamrådens ordinarie möten. Vid mötena förs minnesanteckningar som finns tillgängliga på utbildningens webbplats. Utöver studerandesamråden, där kvalitetsuppföljning är en fast punkt, sker även studerandeinflytande genom de enkäter som beskrivits ovan. I Ledningsgruppen finns en studeranderepresentant. Denna har som uppgift att på den formella och beslutande arenan lyfta fram de studerandes frågor. Vid Ledningsgruppens möten finns för detta, utöver möjligheten i andra ärenden, på den fasta punkten Studerande och studiesituation på dagordningen. Ledningsgruppens möten protokollförs och finns tillgängliga på utbildningens webbplats. Sida 15 (15)

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Gastronomisk kock Ansvarig utbildningsanordnare: Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Omfattning, poäng: 125 Studieort: Borgholm Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kulinarisk destinationsutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Omfattning, poäng: 125 Studieort: Borgholm Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktionsutvecklare, 300 p. Heltid i Linköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på via vårt webbsystem

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska/ samordnare inom social omsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Upplands-Bro kommun, Vuxenutbildningen Omfattning, poäng: 200 Studieort: Kungsängen Studieform:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Kursöversikt. Utbildningens mål

Kursöversikt. Utbildningens mål Datum 15-01-29 Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Receptionschef, ansvarig reception Yrkesroll 2: Supervisor, Housekeeping/reception Yrkesroll 3: Shiftleader Yrkesroll 4: Assisterande receptions-,

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Trädgårdsmästare Ansvarig utbildningsanordnare: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Omfattning, poäng: 400 Studieort: Enköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Utbildningsplan för Restaurangmanagerprogrammet

Utbildningsplan för Restaurangmanagerprogrammet Utbildningsplan för Restaurangmanagerprogrammet Grundnivå, 180 högskolepoäng Food Restaurant Management, 180 Higher Education Credits Fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-04.

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Möbeltapetserare Ansvarig utbildningsanordnare: Stiftelsen Stenebyskolan Omfattning, poäng: 400 Studieort: Dals Långed Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201403240

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Barnskötare med fördjupad inriktning mot förskola Omfattning: 200 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: KY-Akademien vid Studium Utbildningsnummer: 201044210 Grunduppgifter Utbildningens

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska Barn och Ungdom Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng:

Läs mer

Tillsyn inom yrkeshögskolan. yhmyndigheten.se

Tillsyn inom yrkeshögskolan. yhmyndigheten.se Tillsyn inom yrkeshögskolan 19 utredare, 2 administratörer, 2 jurister Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning Vi ska utöva tillsyn över utbildningarna inom vårt verksamhetsområde. Vi ska säkerställa

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Sammanfattning av granskningen: De studerande är positiva

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Malmö stad Yrkeshögskolan Malmö Omfattning, poäng: 300 Studieort: Malmö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201211250

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Om Mina anordnarsidor och den Inledande tillsynen Susann Bork & Ing-Marie Rosvall Söka användarkonto Fyll i blankett för ansökan om användarkonto

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Skogsplanerare Ansvarig utbildningsanordnare: Landstinget i Östergötland - Vretagymnasiet Omfattning, poäng: 200 Studieort: Ljungsbro Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Geodetisk mätningstekniker, 400 Yh-poäng, Motala Östsvenska Yrkeshögskolan AB Besöksadress: Näringslivets Hus, Ågatan 9, Linköping Postadress: Box 388, 581 04 Linköping

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA 501 80 Borås 1 Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Energi- och miljöutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Färg, form och hantverk Ansvarig utbildningsanordnare: Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Pia Enochsson Sveriges Vägledarförenings rikskonferens 28 oktober Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Utbildningens namn: Kvalificerad Äldreassistent

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

Entreprenör och företagare inom gröna sektorn YH 250 p.

Entreprenör och företagare inom gröna sektorn YH 250 p. Entreprenör och företagare inom gröna sektorn YH 250 p. är en ny och, enligt trädgårdsbranschen, efterlängtad utbildning. Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar starkt, medan den svenska produktionen

Läs mer

Tillträde till yrkeshögskolan

Tillträde till yrkeshögskolan Tillträde till yrkeshögskolan Presentation av en ny handbok YH-väst 2015-10-09 A. Bernharth Tillträde till utbildningen - en vanlig kritikpunkt vid tillsynen av YH Bland annat därför kom...... regeringsuppdraget

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan.

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Yrkeshögskoleexamen Varmsmed - gesäll Ansvarig utbildningsanordnare: Järnakademien Ångermanland Omfattning, poäng: 700 Studieort: Kramfors Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR April 2011 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1. Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan YH-dagen Stockholm

Tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan YH-dagen Stockholm Tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan YH-dagen Stockholm 2015-03-19 Kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan är sedan 2013 skild från tillsyn är myndighetsutövning riktar sig mot enskilda

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Projektledare Elkraft Ansvarig utbildningsanordnare: Åsbro Kursgård AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Åsbro Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Flygtekniker 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Boendehandledare och integrationsassistent med specialisering på ensamkommande barn och ungdomar 2 år, 200 Yh-poäng Halvfart Distans Kisa 1 Vem är behörig? Grundläggande

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan.

Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan. Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan Kvalitet i LIA studerande Växlingen mellan skolbaserad undervisningen och LIA är styrkan. Att anordnare och handledare talar med varandra. Kunnig, engagerad och tillgänglig

Läs mer

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Food Service Management, Bachelor Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Skogsbrukstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Ljusdals kommun Omfattning, poäng: 300 Studieort: Ljusdal Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2640 Ansökningsnummer:

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-07-01 Dnr; 139/333-04 Institutionen för beteendevetenskap Utbildningsplan Gastronomiprogrammet 120 poäng Culinary Arts and Food Sciences Fastställd av institutionsstyrelse 2003-12-08

Läs mer

Studium Restaurang i Göteborg

Studium Restaurang i Göteborg Studium Restaurang i Göteborg Hyam Yanni hyam.yanni@educ.goteborg.se Yrkeslärare inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet, ansvarig för valideringar och för lärlingsutbildning Katarina Larsson katarina.larsson@educ.goteborg.se

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer