Centre for Healthcare Improvement (CHI) Forsknings- och utbildningscentrum på Chalmers

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centre for Healthcare Improvement (CHI) Forsknings- och utbildningscentrum på Chalmers"

Transkript

1 Närvård dec 2014 Centre for Healthcare Improvement (CHI) Forsknings- och utbildningscentrum på Chalmers KombinaAon av medicinsk kunskap/vårdkunskap med kvalitet, lärande, organisaaonsutveckling Hur kan vi Allsammans utveckla en hållbar hälso- och sjukvår? Vi arbetar i svensk HoS men har många nätverk naaonellt och internaaonellt. Forskning och utbildning 1

2 2

3 3

4 Utmaningar OAllräcklig informaaon/kunskap om paaenten försvårar (själv)organisering Inte paaentcentrerad Hela paaentens livscykel; hälsa, prevenaon, akut och kronisk sjukdom Passivt, inte akavt Exempel: Complete care: Lifecycle + upstream.. Föräldra- utbildning Barn med olika vårdbehov Planerade, icke- akuta vårdbehov MulAsjuk, åldrad MVC BB etc Akut/ subakut vårdbehov Kronisk sjd, cancersjd PalliaAv Hälsofrämjande, PrevenAon (LivssAl, outreach etc) 4

5 Utgångspunkt Hur skapar KP värde för patient/ närstående? Olika patientgrupper har olika behov Samma medborgare/patient har olika behov under den totala livscykeln Vi samverkar så vi har de bästa förutsättningarna att tillfredsställa olika patientgruppers behov Olika typer av organisering-samverkan PaAen^okuserade vårdkedjor (Chain) PaAentcenter(Shop) Samverkande vårdnätverk (network) 5

6 Complete care: Lifecycle + upstream.. Föräldra- utbildning Barn med olika vårdbehov Planerade, icke- akuta vårdbehov MulAsjuk, åldrad MVC BB etc Akut/ subakut vårdbehov Kronisk sjd, cancersjd PalliaAv Hälsofrämjande, PrevenAon (LivssAl, outreach etc) Tom, 62 Planerat vårdbehov Tidigare helt frisk Aktiv basketspelare i ungdomen Sista 3 åren tilltagande värk i hö höft Röntgen visar uttalad artros Behov: Akut/ subakut vårdbehov Få en ny höft; snabbt, effektivt och säkert 6

7 Höftplastik-processen Planerat vårdbehov Artros Patient förberedd för op Op inplanerad Nyopererad patient Behov: Ny höftled Diagnos8cera Förbereda Operera Rehabilitera Fortsa? rehab Följa upp och utvärdera Output: Förbättrad funktionsförmåga Patient går hem Patienten tränar i hemmet Diana, 86 Kronisk sjd, cancersjd MulAsjuk, åldrad PalliaAv Diabetes och hjärtsvikt sedan många år Vissa år mycket besvärligt med många vistelser på sjukhuset Behov: Trygghet och god livskvalitet i hemmet Slippa akuta inläggningar God kännedom om sina sjukdomar för att mota Olle i grind Trygg och stabil sjukvårdskontakt som kan lotsa vidare vid behov Kontakt med andra patienter med liknande erfarenheter 7

8 Kirurgklinik Sjukvårdsupplysning Reumamocagning Endoskopienhet Vårdcentral Dagrehab Sjukhus Vårdcentral Kirurgmocagning Mobilt team Kommun sjuksköterska Äldreboende KOLmocagning Korgd Akutmocagning Medicinklinik Ortopedmocagning Medicinmocagning Sviktmocagning Hematologmocagning Ortopedklinik Kranskärlsmocagning Förutsättningar för nätverks-logik Kronisk sjd, cancersjd MulAsjuk, åldrad PalliaAv Patienten som aktiv vårdproducent åt sig själv Monitoreringsteknik Ledningscentral Kontakt-SSK Mobila vårdteam Nöd-platser Aktiv hälsostyrning Säkra utskrivningar 8

9 Anna, 40 Cancersjukdom Tidigare helt frisk Upptäckt en knöl i vänster bröst för en vecka sedan Behov: Stilla oro; snabbt få diagnos för att utesluta malign sjukdom Vid malignitet; information om vad för slags cancer det handlar om Hur och när den ska behandlas Snabb och säker behandling Långsiktig, trygg uppföljning 9

10 (One-stop) Solution workshop Patientcenter Kontakt- ssk Onkolog Radiolog Specialist- ssk Kurator Kirurg Patolog Diagnos Behandlingsplan Primär prevenaon Screening hälsokontroll Symptom- utredning Diagnos Behandlings- utredning Primär behandling Tilläggs- behandling Uppföljning behandling Individuell vårdplan Psykosocialt stöd Rehabilitering Kronisk sjukdom PalliaAv vård 10

11 Ec exempel Fallstudie närvården i Västra Skaraborg DirekAv från regionledning 2001 Förbä?ra närsjukvården i Västra Skaraborg Lidköping Falköping Mariestad Skövde 11

12 Kirurgklinik Sjukhus Vårdcentral Sjukvårdsupplysning Kirurgmocagning Reumamocagning Mobilt team Vårdcentral Kommun sjuksköterska Endoskopienhet Äldreboende KOLmocagning Dagrehab Korgd Akutmocagning Medicinklinik Ortopedmocagning Medicinmocagning Sviktmocagning Hematologmocagning Ortopedklinik Kranskärlsmocagning Hälso- och sjukvård Patient 12

13 Sammanlagd antal vårddagar för inneliggande vårdtagare på korttidsplats den 1:e i varje månad för Lidköpings kommun Antal vårddagar m 2008 mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Trots deca.. En analys 2007 visade ac mer behövdes göra Många bra nätverk Vissa mätbara förbäcringar Men oklart om det blivit bäcre för t ex mulasjuka äldre? 13

14 Design av mobilt team + nätverk Vilka evidensbaserade modeller finns? Vad har andra gjort vad kan vi lära? Studiebesök, liceraturstudier Undersökning av populaaon för ac förstå behov Äldre multisjuka patienter i instabil fas 0.2% 7% Äldre multisjuka i stabil fas Kan inte hanteras i befintligt system Äldre patienter med 1-2 kroniska sjukdomar Friska äldre Kan hanteras i befintligt system 14

15 Första besöket Två Ammars besök utan stress AllAd två personer från mobila teamet Kommunsjuksköterska också med Skacning av paaentens symtom och livskvalitet Medicinsk undersökning och anamnes Riskska?ning; fall, trycksår, nutriaon, läkemedel Ener första besök Den individuella vårdplanen kommuniceras All alla befintliga vårdresurser runt paaenten Chris&na: Vi lägger ner stor möda på ac integrera och koordinera redan existerande vårdresurser runt paaenten. Vi försöker ac direkt involvera dem i vården. Vi vill ac det ordinarie systemet ska fungera bäcre så ac vi kan lämna över paaenten när situaaonen stabiliserat sig 15

16 PaAen^löden Ungefär 20 paaenter brukar allad finnas i systemet I februari 2014 hade teamet han hand om drygt 270 paaenter Närmare två tredjedelar av paaenterna dör under den Ad teamet har hand om dem Hjärtsvikt vanligast, en tredjedel av paaenterna I övrigt diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, KOL Tröc, andfåddhet och ostadighet vanligaste symtomen Resultat 16

17 VårdkonsumAon Minskning av akutbesök med 80% Minskning av mocagningsbesök med 89% Vårddagar minskat med 92% 17

18 Några röster från närstående Jag kommer ihåg första besöket; de frågade mig om jag trodde ac han var rädd för ac dö. Jag vet inte vad det var de var så snälla och omtänksamma det märktes ac de brydde sig om oss Vi kände oss verkligen väl omhändertagna, det var bara ac ringa om vi hade några problem.. //.Lars tyckte verkligen om dom Vi fick omedelbart god kontakt. Är det inte underbart när du inte bara är ec nummer? När någon verkligen bryr sig? 18

19 Utvecklingsprinciper Ac utveckla i komplexa system 19

20 Community Control Cure Care Community Det allmänna, det poliaska Ägare Nämnder, styrelser Control Styrning, ledning Chefer Administratörer Tjänstemän Cure Behandling Diagnosorienterad Care Vård, omvårdnad Symptom- perspekav 20

21 Community PoliAk Opinion (Frånvaro av?) Prioriteringar Övergripande mål Control Resursansvar Resursfördelning Budget IT- system, lokaler Löner Cure (Ycersta) medicinska ansvaret Expert, specialisering Care Samordning IntegraAon Leda arbetsteam Community Control PaAent Cure Care 21

22 Community Vilket spännande projekt, men jag förstår inte så mycket. Nu måsta jag gå, lycka All! Control Vi är nöjda med de styrande dokument som vi tagit fram, men ibland struntar dom i ac följa dem Väntan var olidlig (PaAent) Cure Det finns ingen evidens för ac ec par veckors väntan skulle försämra outcome Care Vi måste ta hand om hela paaenten Utveckling i komplexa system Gemensamt Vad t ex målbild PaAent som acraktor Överenskommet Hur Kort och lång sikt Tålamod Lagom tempo Utvecklare som kan stödja 22

23 Ekonomi Närvården - Målbild Vårdtagare Att vi flyttar resurser dit de gör bäst nytta Att vårdtagaren upplever trygghet och hög tillgänglighet Att vårdtagaren känner sig delaktig och kan påverka Att vårdtagaren vet vart de ska vända sig med fåtaliga och samstämmiga kontakter Verksamhet Att vi har ett ständigt förbättringsarbete Att vi vid förändrad verksamhetsinriktning undviker kostnadsövervältringar Att vi arbetar i tvärprofessionella team oberoende av org. gränser Att vi på individnivå lär känna varandras organisationer och arbetssätt Medarbetare Att vi använder arbetskraft gränsöverskridande Att medarbetarna är delaktiga, känner yrkesstolthet och tar ansvar för helheten Att vi lär känna och använda varandras resurser och kompetenser Att vi har ett aktivit och tydligt ledarskap Bilder av organisering och förändringsledning (modifierat från Palmer et al, 2009) Bild av utfallet Avsett: A leder till B Bilder av organisering Bild: Linjär make it happen Delvis avsett: A leder möjligen till B Bild: Lärande help it happen Ej avsett: A leder inte alls till B, något annat händer Bild: Komplex let it happen 23

24 PDSA Shewhart, Deming Lär Planera Studera Gör Konsten att byta glasögon Intryck från verkligheten Nuvarande glasögon Göra något baserat på intryck Resultat av det vi gör Reflektera 24

25 Konsten att byta glasögon Intryck från verkligheten Nya glasögon Göra något baserat på intryck Resultat av det vi gör Reflektera Lärande nya erfarenheter Institutionalisering De nya föreställningarna översätts så att de blir en del av organisationens rutiner Intuition Igenkännande av mönster/ möjligheter utifrån personlig förförståelse/erfarenheter Från organisation till individ, Procedurer för genomförande, självutvärdering Iteration Individ, Erfarenheter och idéer, bilder, metaforer Integration Gemensamma föreställningar utvecklas och sprids så att de åstadkommer koordinerade handlingar Från grupp till organisation, Delad förståelse, tydlighet i genomförande, rutiner Interpretation Gemensamma föreställningar utvecklas och sprids mellan individer Från individ till grupp, språk, nya vokabulärer Efter Crossan et al 25

26 Kommun Primär- vård Sjukhus Sjukhus Primärvård Samverkans- grupper Samverka ns- grupper Samverka ns- grupper Kommun Kommun Samverkans- grupper LärplaHorm Primärvård Kommun Samverkans - grupper Samverkans- grupper Kommun Samverkans- grupper Vårdcentral Sjukhus Vårdcentral Kommun Primär- vård Lärplattformar Lära hemma och lära borta 26

27 Hela systemet i samma rum UtvecklingskoaliAoner Slutsatser - utvecklingsprinciper Utgå från vilka behov som ska Allfredsställas hos paaenten Deca bestämmer i sin tur hur vi samverkar Nätverk och shop- organisering vikagare än process- organisering Upstream- tänk Innan det händer Även nätverk för utvecklingsinsatserna Utvecklingen bör ske kring brukare/paaenten här och nu En förutsäcning är ac cheferna från de olika vårdgivarna ger medarbetare Allåtelse All deca. Måste finnas samsyn och Allit, vilket ibland tar lång Ad ac bygga upp! Utveckling som lärande I varje utvecklingsprojekt: Hur bra är det? Hur bra ska det bli? Hur vet vi ac en förändring är den förbäcring? PDSA 27

Närvård Svante Lifvergren. Oktober 2013

Närvård Svante Lifvergren. Oktober 2013 Närvård Svante Lifvergren Oktober 2013 Effektivitetsmatris Sämst Bäst Source: OECD, 2008 Hälso- och sjukvårdens kostnader- andel av BNP 1970-2004 Procent 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 070 75 80 85 90 95 00 04 År

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Vad vården gör för individen och inte vad den är!

Vad vården gör för individen och inte vad den är! Vad vården gör för individen och inte vad den är! Bästa tillgängliga kunskap Individens situation, erfarenhet och önskemål Professionell expertis Vad? Hur? JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd, information

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre. Slutrapport från utvärderingen

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre. Slutrapport från utvärderingen Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre Slutrapport från utvärderingen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Gör och lär. Ett smakprov på förbättringskunskapens teori och praktik i hälso- och sjukvården

Gör och lär. Ett smakprov på förbättringskunskapens teori och praktik i hälso- och sjukvården Gör och lär Ett smakprov på förbättringskunskapens teori och praktik i hälso- och sjukvården Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Jesper Olsson Telefon 08-452

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården

effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Tel 08-452 70 00 Beställ eller

Läs mer

Att förändra välfärden

Att förändra välfärden Att förändra välfärden nedtecknade erfarenheter av samverkan som medel Från försöksverksamheter med finansiell och politisk samordning. 1 Finansiell samordning?... det är när ett plus ett plus ett plus

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Leanledarskap. ett behovsstyrt ledarskap. Referat av Gudrun Hjorth Fotograf: Gudrun Hjorth

Leanledarskap. ett behovsstyrt ledarskap. Referat av Gudrun Hjorth Fotograf: Gudrun Hjorth Leanledarskap ett behovsstyrt ledarskap Referat av Gudrun Hjorth Fotograf: Gudrun Hjorth Ropen på mer resurser till vården har mattats av. Istället rullar ett nytt förändringståg som alla chefer bör kliva

Läs mer

BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer

BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer Cancersjukvården inom Västra Götalandsregionen innefattar många specialistområden. För att illustrera bredden av möjliga arbetsuppgifter för dig som funderar

Läs mer

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer