Dick Dykes. Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dick Dykes. Sammanfattning"

Transkript

1 Dick Dykes Sammanfattning Dick har bedrivit konsultverksamhet sedan Senior managementkonsult och interim chef med mångårig och bred erfarenhet i operativledning av linjeverksamhet samt strategisk verksamhetsplanering som HR-chef, Personalchef, Konsult-chef, Region-chef, Enhets-chef, förändringsledare, Kvalitets-chef och ISO certifieringsansvarig; Med sin breda operativa erfarenhet inom Strategi och Affärsutveckling med speciell inriktning på strategi, HRM, Kvalitets- och ledningssystem som interim ledare som skapar väl fungerande organisationer. Uppdrag inom både tjänsteproducerande och tillverkande vinstdrivande företag, statliga myndigheter och Försvaret. Med förhandlings- och ledningsansvarig vid planering och införande av ny personal och HR funktioner, nya IT/IS stöd som berör personal och organisationsutveckling från Japan i öster till California i väster. Han har även anlitas som rådgivare och konsultstöd, mentor och coach till ledningsgrupper och verksamhetsledare i samband med verksamhetsprocess utveckling och problem analys, nerskärning, expansion, företagssammanslagning, outsourcing och uppköp. Han är resultatorienterad, prestigelös kommunikativ med tydlig ledarskapstil som präglas av ett holistiskt synsätt. Bakgrund Uppdrag som konsult Utveckling av egna metoder och verktyg inom IS/IT/HR/Q samt utveckling av affärsverksamhet Har samarbete med Aktive Employees med deras mätverktyg för bra medarbetarskap. Bra förbättringsmiljö innebär att alla anställda använder hela sin kapacitet i jobbet. Medarbetarrollen är väl utvecklad. Det ger mer motivation och större egenansvar. Har samarbete med Grufman Reje management med tillgång till en metod som heter Simpler. Simpler tydliggöra organisationens lönsamhet och även problemområden i jämförelse med konkurrenter inom samma bransch. Har skapat egna modeller som kan appliceras i förändringsprocesser i gränslandet mellan IS/IT/HR/Q både strukturellt och kulturellt. Metoder och modeller bygger på etablerade vedertagna typer (ISO, LEAN, Six Sigma, RUP, Agile, PROPS, PRINCE2 m fl.) som situationsanpassas med förnuft. 1(5)

2 FMLOG ResmatE Arboga Kvalitetschef Under de senaste åren så har fokus varit inom området strategiska analyser, HRM ledarskapsutveckling samt Kvalitetssäkring enligt ISO. Inom området strategi HRM strategiutveckling så har flera av uppdragen varit inom Försvaret som först HR chef och sedan som Kvalitetschef. Inhyrd Kvalitetschef och Change Management konsult med övergripande ansvar för verksamhetsöversyn och kartläggning, utveckling, införande, förankring, workshopledning, och utbildning av ett nytt Lednings- och Kvalitetssystem inom ISO9001 och ISO Som projektmål vill ResmatE får en godkänd certifiering enligt RML (Regler för Militär Luftfart) RML som bygger på ISO9001 och ISO Enhetschef AMS Inhyrd interimschefsuppdrag som Enhetschef och verksamhetsutvecklare AMS Resebyrå Östersund Krishantering med personal- och resultatansvar. Framtagning av långsiktig verksamhets- och personalplanering samt planering av flytten av verksamheten till nya lokala i Östersund. Resebyrån ansvarade för planering och rese bokningar för kunder inom den offentliga sektorn med hotell- och konferensbeställning, utland studieresor, inrikes- och utrikesresor samt bohagstransporter. Målsättning med uppdrag att bringa ordning och reda i den lokala arbetsstyrkan, höjer arbetsmoralen, ta fram ett hållbar långsiktig verksamhetsplaneringsunderlag, reda ut ekonomiska problem och hanterar outsourcing avtal med underleverantörs IT stödsystem Amadeus Projektledare och rekryteringsstöd Kronofogdemyndigheten Luleå När KFM skulle upprätta en ny verksamhets enhet i Luleå blev antalet ansökningar till de nya tjänster så stor att ledningen i Stockholm vald att anlita extern hjälp med ansöknings granskning, gallring, uttagning, intervjuer och gruppsammansättning. Det kom in mer än ansökningar för 250 tjänster! 2005 HR chef Försvarsmakten FMLOG ServE Boden Uppgift: I samband med Regeringsbeslut FB04 om stora nedskärningar inom försvaret bildades en projektorganisation som HR-stöd i förändringsprocessen med nyckelrepresentanter från samtliga förband. Dick tilldelades ansvaret som HR chef hos FMLOG förband som då var den största förband med över 4500 civilanställda. Definiering av organisationens interna kompetensbehov, genomgång av befattningsbeskrivningar, arbetsbeskrivningar och likvärdiga arbetsfunktioner/uppgifter. Kompetensinventering av samtliga anställda. Avveckling av viss fastpersonal. 2(5)

3 Nedläggningsplanering av vissa regementen. Omplacering av viss personal. Chefsstöd och mentor i personalavvecklingssamtal, uppsägningar, avveckling Projektledare systemintegrering Jämtkraft Telecom Östersund Verksamhetsutveckling och Systemintegrerings Projektledare Jämtkraft Telecom Östersund - mars 2003 till januari Projektledare för inköp, utveckling, systemintegreringsinförande, förankring, workshopledning, verksamhetsöversyn och utbildning av ett nytt övervakningssystem för fiberstadsnätssystem med integrering i kundtjänster och projekteringsavdelningar. Region Chef tillika affärsutvecklare och Konsultchef Cell Network Norrland - februari 2000 till mars Jag fick ansvaret att etablerade ett regionkontor i Sundsvall och byggd upp verksamhet från 2 till 44 anställda under 2 år. Under tiden sålde jag bland många affärer en EPiServer lösning till Sundsvall kommun med övergripande projektansvar för införandet och systemintegrering av en ny Portal med integrerade EPiServer lösning för Sundsvallsminnen. Anställningar Teknisk Service ledare för Norden Telia Mobile Sundsvall numera TeliaSonera - juli 1996 till september 1999 Som service ledare hade jag ansvar för både NMT och GSM mobiltelefontrafik i Norden. Personalansvarig för 12 konsulter med ansvar att säkra högsta möjliga tillgänglighet i Telia s mobil Telecom produktionsutrustning dygnet runt året om. Som lärare och företagsledare vvd & rekryteringschef utbildningsföretag Lexicon i Västernorrland & Jämtlands län - januari 1993 till juli Under ett antal år var jag verksam som lärare. Jag utbildade bl.a. tekniker, handläggare, administrativpersonal, företagsledare, projektteam och individer inom samtliga offentliga och privata verksamheter. Jag höll undervisningen inom projektledningsmetoder PROPS, RUP, LEAN Six Sigma, kvalitetssäkring, verksamhets- och organisationsanalys, systemintegrering och ERP, affärsprocesskartläggning (PBVA), datateknik, personlighetsutveckling, presentationsteknik, retorik, LOU, MBL, offentlig förvaltning, databasteknik, ECDL, FIRO, UGL, MBTI med flera. Cap Gemini Lexicon 3(5)

4 Regionchef Norrland Bull AB Regionchef Bull Norrland samt global projektledare FAS90 - mars 1985 till mars 1991 Under min tid som regionchef hos Bull AB blev jag utsett som ansvarige projektledare i Stockholm inom ramen för regeringens FAS90 utredning. Under drygt ett år tog jag fram två alternativ till den Framtida Allmänna Sjukförsäkringssystemet för 90-talet (FAS90). Rapporten tillsammans med en investeringskalkyl presenterades till finansdepartementet Bull AB Inriktning/koncentration Snr Mngt konsult, VD, vvd, HR chef, Kvalitetschef, Enhetschef, CEO Den primära fokusen ligger inom Strategi och Affärsutveckling med speciell inriktning på strategi, HRM, Kvalitets- och ledningssystem som interim ledare som skapar väl fungerande organisationer. Dick har en stor och gedigen erfarenhet inom Personal- och Verksamhetsledning. Inom området HRM Human Resource Management mycket relaterat till utveckling av HRM processer för stöd till Personalenheter både i form av IT-stöd samt generellt. Dick är även mycket insatt i frågor rörande området HR Business Consulting, affärsutveckling, chefs- och medarbetare rekrytering, omvärldsbevakning, produkt- och tjänsteutveckling samt stöd till ledning och styrelsen. Arbetserfarenhet och kompetens Han har mer än 20 års erfarenhet som egen managementkonsult till medelstora och stora internationella kundföretag och organisationer. Kompetensen sträcker sig från arbete som pilot och flygingenjör (British Airways), IT tekniker (ICL), programmerare (RFV), systemerare (SPV), KAM key account manager och Regionchef Norrland (Bull AB), internationell IT projektledare (Bull AB), utredare Regeringsdepartementet, regionchef (Mandator), konsultchef (Cell Network och Lexicon), VD, vvd (Lexicon Y- och Z län), försäljningschef (Dykes och Linde AB), HR chef (Försvaret), enhetschef (AMS), samt Kvalitetschef (Försvaret). Ledarskapsarbete i top management för utvecklings-, konsult-, kundserviceenheter samt support & underhålls verksamheter. Ett av mina specialområden har varit kris och förändringsledning (crisis management), framtagning och utveckling av nya tjänster/organisationer inom HRM området. Han har arbetat i många befattningar med ansvar för personal och rekrytering, HRM strategier, sälj, utveckling, underhåll och konsulting samt givetvis budgetering planering och resultat uppföljning samt ledarskap för större och mindre personalgrupper. 4(5)

5 Specialistområden Mina mest frekvent använda kunskaper är, men inte begränsade till: Human Resources Strategier och översättning av dessa till operativa projekt och utvecklingsprogram Human Resource framtid, visioner och CSR HR process design och transformation Pro aktiva verksamhets- och lönsamhetsförbättringar genom utveckling av HRM funktioner som skall vara optimalt för organisationens affärer och framgång. Universitetsutbildning Civilingenjörsexamen London (B.Sc.) Masters Business Administration degree (MBA), Canterbury University, England Påbyggnadskurser ITIL PBVA, processbaserad verksamhetsanalys Change Management Upphandlingsförhandling Företagsekonomi Juridik Arbetsrätt Projektledning Ledarskap UGL Försäljning Övriga studier MBTI Myers Briggs Type Indicator IDI och urvalsprocesser OPQ personlighetstestmetod Företagsekonomi MBL Medbestämmandelagen LAS - Lagen om anställningsskydd LOU - Lagen om Offentlig Upphandling Etc. Språk Swedish English (native) French Spanish 5(5)

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären?

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? 3 februari 2010 Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? Jag ser HR som en partner till ledningen Birgit Gadde, Personalchef, Sigtuna kommun Generationsskiftet

Läs mer

DET HÄR ÄR LERNIA Ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling

DET HÄR ÄR LERNIA Ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling DET HÄR ÄR LERNIA Ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling Omsatte 2,1 mdr kronor 2010 Finns på 90 orter i Sverige Har

Läs mer

VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN

VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN Poolia 2003 VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN ÄN ATT TILLSÄTTA EN TRUCKFÖRARTJÄNST. DÄRFÖR HAR POOLIA I SVERIGE VALT ATT BEDRIVA VERKSAMHETEN

Läs mer

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A Årsredovisning 2012 Från ord till handling A Innehållsförteckning n Innehållsförteckning Connecta 2012 Connecta Group i korthet 1 Finansiell översikt 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Aktien 6 Verksamheten

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Alf Persson Projektledare Utredare ITSM Dokumenthantering Stockholm, Sverige Strukta Consulting AB

Alf Persson Projektledare Utredare ITSM Dokumenthantering Stockholm, Sverige Strukta Consulting AB Alf Persson 2014-04-13 Page 1(5) alf.persson@strukta.com se.linkedin.com/in/alfpersson/ +46 73 963 0328 Vargövägen 13, 122 47 Enskede Alf Persson Projektledare Utredare ITSM Dokumenthantering Stockholm,

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Din Training Partner. Vi på Training Partner har utvecklats till att vara det naturliga valet av

Din Training Partner. Vi på Training Partner har utvecklats till att vara det naturliga valet av utan insikt ingen utsikt Din Training Partner Vi på Training Partner har utvecklats till att vara det naturliga valet av samarbetspartner för många kunder vad beträffar affärs- och kompetensutveckling.

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

HR:s roll ge service eller utveckla verksamheten? Författare: Anna Ahrenfelt

HR:s roll ge service eller utveckla verksamheten? Författare: Anna Ahrenfelt HR:s roll ge service eller utveckla verksamheten? Författare: Anna Ahrenfelt Utgångspunkten för mitt arbetssätt är att medarbetaren är den minsta resultatskapande enheten i en organisation, en utgångspunkt

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

STEPHEN BARKÀR. Stephen har tidigare jobbat som senior projektledare och arkitekt samt kundansvarig för olika affärsområden.

STEPHEN BARKÀR. Stephen har tidigare jobbat som senior projektledare och arkitekt samt kundansvarig för olika affärsområden. Stephen har tidigare jobbat som senior projektledare och arkitekt samt kundansvarig för olika affärsområden. Stephen har jobbat både operativt i kundleveranser samt strategiskt med att förvalta och utveckla

Läs mer

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013 hösten 2013 Rätt kompetens för verkligheten! Innehåll 3 Om Affärshögskolan 4 Affärsinriktad redovisningsekonom 6 Marknadsinriktad företagssäljare 8 Medicinteknisk säljare 10 Strategisk säljare 12 Teknisk

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

Lean Logistik Supply chain

Lean Logistik Supply chain Lean Logistik Supply chain kursprogram 2013 Utbildningar, konferenser, nätverk, inspiration... Tre goda skäl att använda Plan Utbildning 1. Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Innehåll. 4 VD har ordet. 6 Året i korthet. 7 Varumärket. 8 Affärsidé, mål & strategi. 10 Kvalitet. 12 Medarbetare. 14 Organisation & Historik

Innehåll. 4 VD har ordet. 6 Året i korthet. 7 Varumärket. 8 Affärsidé, mål & strategi. 10 Kvalitet. 12 Medarbetare. 14 Organisation & Historik Årsredovisning 2002 Innehåll 4 VD har ordet 6 Året i korthet 7 Varumärket 8 Affärsidé, mål & strategi 10 Kvalitet 12 Medarbetare 14 Organisation & Historik 16 Marknad & Omvärld 19 Tjänsteområden 20 Personaluthyrning

Läs mer

Curriculum Vitae. Internal. Relation

Curriculum Vitae. Internal. Relation 2014-08-12 1 (6) Kontaktuppgifter Namn: Peter Aronsson Adress: Liedstrandsgatan 12 416 58 Göteborg Telefon: 070 603 38 10 (mobil) E-post: info@unodatt.se; peter@unodatt.se Yrkesambitioner Mitt mål är att

Läs mer

Aktieägarinformation 1 Kort om Avega Group 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och värderingar 5 Vår affärsstrategi 6 10 år med Avega Group 8 Marknad

Aktieägarinformation 1 Kort om Avega Group 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och värderingar 5 Vår affärsstrategi 6 10 år med Avega Group 8 Marknad Årsredovisning 2010 Aktieägarinformation 1 Kort om Avega Group 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och värderingar 5 Vår affärsstrategi 6 10 år med Avega Group 8 Marknad trender och tendenser 9 Vårt tjänsteerbjudande

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005 05 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005 Sign On blir Wise Group I slutet av januari bytte Sign On namn till Wise Group. Namnbytet var efterlängtat och fullföljer den strategiförändring som påbörjades redan 2003.

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

LERNIA ÅRSREDOVISNING 2007

LERNIA ÅRSREDOVISNING 2007 LERNIA ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2007 Lernia finns över hela Sverige och erbjuder tjänster inom kompetensförsörjning som bemanning, utbildning, rehabilitering och omställning

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Ramla inte mellan stolarna.

Ramla inte mellan stolarna. Ramla inte mellan stolarna. integration www.pulsen.se » programvaror och tjänster systemintegratörer «atea sverige ab AVTALSNYTT / verva Mikael Larsson Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur

Läs mer

Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2014 2015

Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2014 2015 Ledarskapsforum PRO en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2014 2015 På tre orter: Vasa, Jakobstad och Närpes och på www.facebook.com/ledarskapsforum samt på LinkedIn. VUXENUTBILDNINGSCENTER Ledarskapsforum

Läs mer

Bakgrund Routes. CSC är huvudsponsor och ställer ut på Routes-mässan tillsammans med LFV och visar innovativa mobila lösningar för flygindustrin.

Bakgrund Routes. CSC är huvudsponsor och ställer ut på Routes-mässan tillsammans med LFV och visar innovativa mobila lösningar för flygindustrin. Bakgrund CSC Computer Sciences Corporation, CSC, grundades 1959. Vid denna tidpunkt fanns det inte fler än 4 000 datorer i världen. CSC levererade tidigt innovativa IT-lösningar av hög kvalitet och fick

Läs mer

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Årsredovisning 2011 Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Kunder 18 Öresund och Väst i fokus

Läs mer