Lean Underhåll. Fallstudie Fortum Heat Scandinavia. Erik Dahlén, Chef Verksamhetsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lean Underhåll. Fallstudie Fortum Heat Scandinavia. Erik Dahlén, Chef Verksamhetsutveckling"

Transkript

1 Lean Underhåll Fallstudie Fortum Heat Scandinavia Erik Dahlén, Chef Verksamhetsutveckling

2 Vad är lean och varför?

3 värderingarna styr våra prioriteringar 3

4 sån t ingen vill ha på sin faktura Lager Väntan Överarbete Överproduktion Rörelse Omarbete Fel kompetens Transporter 4

5 Värdeflödesanalyser Total tid för att förbereda, agera och följa upp ett filterbyte Väntetider System hänger sig Leta efter rätt filter Leta rätt på specifikation Leta efter verktyg Administrativt arbete på flera ställen (dubbelarbete) Skriva AO Arbetsbesked Avställning Avspärrning Ta fram specifikation Hämta vertyg Hämta filter Byta filter Avrapportering AO Driftbevis (avbrottsbegäran) Efterkontroll Uppdatering av dokumentation Öppna AO på bytta filter Otydligt vart avfall ska placeras Felmontering Väntetider Fel filter användes Förberedelse Agera Följa upp Direkt kund=operatör Indirekt kund= t.ex. underhållsingenjör Main-X; DM#

6 Vi vårdar och utvecklar verksamhetens kapital Anläggningskapital Humankapital Strukturkapital Kunskap, skills, erfarenhet, vilja, potential, certifikat etc Externt (varumärke) och internt (ledningssystem) 6

7 Function Att leverera säkert, prisvärt, rent och enkelt till kund kräver inre effektivitet Investments with caring and developing management Increased competitiveness Investments without caring and developing management Investment, Major Improvement, Recruitment, Innovation Time

8 att långsiktigt säkra Fortum Värme som en attraktiv leverantör och arbetsgivare 2007 inleddes därför utvecklingen av ett lean underhållaprogram. Implementeringen kom igång

9 Main-X Number of People Störningsfria processer Operatörsunderhåll Auditeringar Tvärfunktionella grupper Breddutbildning 5S Utbilda nyckelpersoner Grundläggande Ordning & Reda Nominera lokala pelarledare Haverikommission Etablera förändringsledare Nulägesanalyser Definiera uppdraget Val av koncept Benchmarking Skapa projektteam 5S Underhållsvision och -strategi 1 2 Years

10 Underhållsstrategi Fortum Värme Driften känner sin anläggning, vårdar den och nyttjar den optimalt Underhåll är en funktion som bedrivs av all personal i anläggningen Grundförutsättningen för ett gott underhåll skapas genom en väl genomförd konstruktionsfas Driften har det yttersta ansvaret för driftsäkerheten En framgångsrik underhållsverksamhet bygger på: Grundläggande ordning och reda i anläggningen Kontinuerligt bekämpande av alla förlustkällor Ständiga förbättringar Ett starkt engagemang av operatörerna i såväl det dagliga underhållet som förbättringsverksamheten En väl planering och beredning av större underhållsinsatser En kontinuerlig mätning och uppföljning av verksamheten

11 Benchmarking Number of People S 5 Benchmarking Skapa projektteam Underhållsvision och -strategi 1 2 Years

12 Extern benchmarking Company SSAB Tunnplåt Benchmarking focus Way of concept Mainly impressions useful in Fortum, Main-X concept Support from Company management Start with initial cleaning, and show sustainability Find people that are active interested and engaged in developing our path Outokumpu Stora Enso Hylte Holmen Paper Braviken Volvo VCE Eskilstuna LKAB Kiruna Way of concept Disruption control Autonomous operation Disruption control Autonomous operation We need no revolution in Fortum, but evolution of our way to work with continuous improvements (keep VFM + KAPA) Problem identification! Loss control is an ultimative success factor Let the improvement work revolve around Improvement groups, with well defined goals and ratios! Investigate every unplaned disruption and suggest better solutions! Exchange experiences. Investigate disruptions includes the maintenance engineers regular duty Portray every disruption and the followed measures in a frame at the intranet Prefer people with maintenance experience when recruiting operational staff Introduced maintenance controllers in the organization Experience from failed RCM work Implement improved work procedures through the company management Without reliable resources, do not start the improvement work!! The local pillar leaders most important skill is to be a good ambassadeur The responsability areas are very clear visualised: Responsibilities, functions and when the actions are carried out Initial cleaning without attending the sources is contra productive (KK2) Remote-control involve higher maintenance- and reinvestment costs (the mine)

13 TPM TPM är ett arbetssätt att skapa störningsfria processer i ett företag till lägsta kostnad genom samtliga medarbetares engagemang Kontinuitet bredd (20cm) & Placering Bildbas

14 TPM Total Productive Management/Maintenance Many know the theory but few are able to put it into practice!

15 Fem nivåer för att fullborda UH-pyramiden varme_n77100_v1_avrapportering_060915_naturgas.ppt dahleeri 15

16 Nulägesanalys Hela verksamheten dokumenteras och analyseras

17 Every plant has a Current Situation Analysis Sort Set in order Shine 5S Standardize Sustain Disruption Control Rounding Improvement work Planning & Preparation Measurement Synthesis Current situation Action Plan Implementation Criteria

18 Nominera Lokala Pelarledare Number of People Nominera lokala pelarledare Haverikommission 5 Etablera förändringsledare Nulägesanalyser Definiera uppdraget Val av koncept Benchmarking Skapa projektteam Underhållsvision och -strategi 1 2 Years

19 Handlingsplan Grundläggande O&R

20 Basic Order & Method The Before benefit Main-X of Main-X Reduced lead time at disruptions due to increased availability of tools and maintenance consumables

21 Maintain order and method

22 Basic Order & Method The need for additional containers, in the distribution business, for storage of supplies was lost after the basic order & method work

23 Today we spend a minimum of time looking for tools etc

24 Education and 5S Inventory The entire O&M personnel and local management teams have been educated in 5S, which resulted in action lists with detected failures and dirt sources

25 Basic Order & Method 2991 of 2991 detected failures and dirt sources during the basic order & method phase have been corrected

26 Breddutbildning 5S Number of People Breddutbildning 5S Utbilda nyckelpersoner Grundläggande Ordning & Reda Nominera lokala pelarledare Haverikommission Etablera förändringsledare Nulägesanalyser Definiera uppdraget Val av koncept Benchmarking Skapa projektteam Underhållsvision och -strategi 5S 1 2 Years

27 Mycket lönsamt att åtgärda småfel Kostnader Reparationstid Haverier Allvarliga fel Större fel Småfel Ca 70% av alla småfel växer.

28 Enpunktslektioner i Fortum över 400 st Fortums Enpunktslektioner Pejling av första cistern enpunktslektion: passar även bra då (Hammarbyverket) administrativa Läckagesökning arbetsmoment skall strumpbyte rökgafilter beskrivas och säkras. (Örebro) I detta fall: Skriva ut Sju personer lärde sig ett riskanalys från Maximo arbetsmoment som förut bara en kunde, stoppen blev kortare och behov av entreprenörer upphörde! Main-X; DM#

29 Cross functional board teams

30 How shall we plan and prioritize?

31 The Daily Work We know where we are, the destination and how we get there. We continuously measure and visualize the progress of the entire operation.

32

33 Verksamhetsdriven utveckling Utveckla Implementera Förvalta Presentation name / Author

34 Uthållig verksamhetsdriven utveckling I första hand Förbättrings-, Störnings- och 5Sansvariga identifierar behov av förenklingar och andra förbättringar I de lokala pelarnätverken ansvarar den lokala pelarledaren för att verksamhetens preferenser sammanställs Utvecklingsnätverken, under ledning av en pelarledare (teamledare), skapar Main-X standardiserade handlingsplaner utifrån verksamhetens behov och ambition Main-X handlingsplan sammanställs och synkas pelarledare emellan

35 Störningsbekämpning Pelaren utvecklar dels proaktiva arbetssätt, i syfte att undvika störningar och avvikelser, och dels reaktiva, i syfte att identifiera grundorsakerna och förhindra upprepning

36 Ständiga förbättringar Genom att bli lite bättre varje dag blir vi mycket bättre i längden. Detta utgör grunden för verksamhetsutveckling. Det skall vara mycket lätt för varje individ att bidra till utvecklingen.

37 Operatörs- och specialistunderhåll Underhåll är allas angelägenhet med driften som ytterst ansvarig. Vi skall alla arbeta tillsammans mot samma mål.

38 Ordning & Reda Genom ordning & reda skapas hög tillgänglighet på mikronivå, vilket är en förutsättning för hög tillgänglighet på makronivå. Bild Vi arbetar såväl i fysiska miljöer som i system..

39 Beredning & Planering Genom effektiv hantering av våra UH-åtgärder höjer vi tillgänglighet och anläggningsutnyttjande

40 Management (fundamentet) I Main-X-programmets fundament samlas förutsättningarna för att resten av förbättringsarbetet ska fungera, exempelvis kundfokus, ständigt lärande, lean ledarskap och teamwork

41 Audit 1. Action Plan 2. Each action in the six plans has auditing support: Physical count procedure has been implemented BL Purpose: Secure current balance in Maximo Comply with accounting regulation Execution: Process conducted as specified in inventory management handbook Auditing guidelines: All stocked items have been physically counted at least once during the year. Assessed through examination of data in Maximo.

42 ? Utveckling av best practice Best Practice Utvecklat arbete stabiliserat Utvecklat arbetssätt implementerat Fördjupat utvecklingsarbete Grundläggande arbete Grundläggande ordning & reda

43 Målbild: Enhetlighet, jämförbarhet och spårbarhet Tillgänglighet Anläggningsstatus Risknivå Anläggningsdata (kapacitet) Underhållskostnader Anläggningsplan / Investeringar Inv. objekt Storlek Påverkan (bild 1-5) Resultatpåverkan (när i tid) ROI 43

44 Vi kan enkelt visa hur delarna bidrar till helheten PoD Södra City NV Distr Infra P6 P2 Px nn Spets Mellanlast Nät Lidingö Akalla 44

45 och vi kan göra det när som helst under året eftersom vi uppdaterar våra statusrapporter och planer kontinuerligt Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

46 Vi kan enkelt redogöra för hur P&D påverkar resultatet Affärsplan Heat Scandinavia innehållande bl.a. värme-/kylabehov, styrmedel, bränsleprisprognos, lönsamhetskrav, klimatvision, utvecklingsplan för basproduktion PoD verksamhetsplaner Budget Anläggningsdata Energibalans Plan per geografi Plan per anläggning DoU-plan Resultatbudget Ekonomiskt utfall & uppnådd effekt Investeringsplan Investeringsbudget Investeringsbeslut Projekt Anläggningsstatus

47 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Utveckling tillgänglighet Bra exempel på processförbättringsarbete En procentenhet ET motsvarar msek i lägre bränslekostnader Därtill kommer merkostnader för akut avhjälpande underhåll Actual month Actual YTD Linjär (Actual YTD) 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50

48 Business Development Projects Main-X creates a solid foundation for business development Devel. project ROM Tavelgrupper Own work and the progress is secured in the Main-X action plans

49 From value creation to sustainable value creation Creativity Visionary glow Bravery Fantasy Unknown terrain ROM Checklists Systems Routines Processes

50 Holism P&I AR 5V1H 8 Step PDSA QIS EPL ATU Valid Proaktivitet AO 5S TG Repressivitet SMED KA VF DS ET VS P2W Ansvarstagande FG Primax Ägande DI Helhetstänkande Stuprörstänkande Reaktivitet Tyst organisation Presentation name / Author

51 Heat Scandinavia October 2012 The Extra production costs are decreasing Increased business planning Each employee's ability to influence and improve has increased Disruptions are continuously corrected

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion Lean for sustainable grain production Johanna Olsson 1, Barbro Sundström 2, Hanna Åström

Läs mer

Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser

Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Avdelningen för produktionsekonomi Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser Sašo Karanfilovski Magnus Andersson ii

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Effektiv implementering e av - Corporate Performance Management

Effektiv implementering e av - Corporate Performance Management Effektiv implementering e av - Corporate Performance Management Stockholm, 9 September 2008 Mats.Berggren@acando.com Kurt.Rosander@acando.com Acando AB Acando AB Agenda CPM Enligt Acando Styrning, Mätning,

Läs mer

Logistik och leverensavtal på Skanska

Logistik och leverensavtal på Skanska Logistik och leverensavtal på Skanska Logistics and supply agreements at Skanska Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Robin Jakobsson, Johan Svensson Skanska AB Hans Hogård, Skanska AB Thomas Johansson,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av det förebyggande underhållet vid chokladpralinlinjen. Henrik Pääjärvi. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Utveckling av det förebyggande underhållet vid chokladpralinlinjen. Henrik Pääjärvi. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:070 CIV Utveckling av det förebyggande underhållet vid chokladpralinlinjen Henrik Pääjärvi Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad

Läs mer

Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem

Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem Lennart Rolfsman, Kristin Larsson Juni 2014 Förord SP Energiteknik har inom ramen för Energimyndighetens program EFFSYS+ genomfört ett projekt om drift

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance. Main title Subtitle

Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance. Main title Subtitle Main title Subtitle Master of Science Thesis [in the Master Degree Programme, xxx xxx] Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar

Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar En kvalitativ undersökning av ledarskapsbeteenden Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik DAVID HOFFSTRÖM JOACIM SVÄRD Institutionen

Läs mer

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se Gör som 1.4 miljoner projektledare: Ta Kontroll 2015 över din karriär med ESI Kursprogram ESI är ett globalt utbildningsföretag med fokus på projektområdet. Våra kunder säger att vi är bättre och annorlunda

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Utbildning för biståndsverksamhet (UBV)

Utbildning för biståndsverksamhet (UBV) APRIL 2005 EO-ENHETEN Systemrevision av Utbildning för biståndsverksamhet (UBV) Executive summary Systems audit of the UBV organisation Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPwC) has been assigned by Sida

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how?

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? The objective of the workshop is to set objectives for 2015 and produce a plan for 2015 that includes focus areas and workshop topics as well as practical

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT. EN RESA I TID A travel on time

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT. EN RESA I TID A travel on time Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT EN RESA I TID A travel on time MTR I KORTHET MTR IN BRIEF Frågor eller synpunkter? Undrar du över något eller vill dela med dig av

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Sammanfattning Anders Bystedt Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Förändringsarbete på Södersjukhusets ögonmottagning

Förändringsarbete på Södersjukhusets ögonmottagning Institutionen för Teknisk Ekonomi och logistik Avdelningen för Produktionsekonomi Förändringsarbete på Södersjukhusets ögonmottagning Stockholm 2012-10-18 Författare: David Sahlin Jan van Eimern Handledare:

Läs mer

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK VTI notat 27A 2014 Published 2014 www.vti.se/publications Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK Jan-Eric Nilsson Johan Nyström Preface This study is a sub project

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

EXAMENSARBETE. Inköp i Virtual Design and Construction. En fallstudie. Pär Gustavsson. Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik

EXAMENSARBETE. Inköp i Virtual Design and Construction. En fallstudie. Pär Gustavsson. Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik EXAMENSARBETE Inköp i Virtual Design and Construction En fallstudie Pär Gustavsson Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Energy Performance Contracting. En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade

Energy Performance Contracting. En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade Energy Performance Contracting En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade parter Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Vad innebär lean filosofin i en multiprojektorganisation? Lean product development Adoption in a Multiproject Organization What does it

Läs mer