Terveystalo. arbetsframtidstjänster. prislista Allt för din hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Terveystalo. arbetsframtidstjänster. prislista 2014. Allt för din hälsa"

Transkript

1 Terveystalo arbetsframtidstjänster prislista 2014 Allt för din hälsa

2 Innehållsförteckning Företagshälsovårdstjänster... 3 Förebyggande tjänster och tjänster som upprätthåller arbetsförmågan...4 Sjukvård och tjänster som återför arbetsförmågant...6 Undersökningar...7 Övriga tjänsteavgifter Arbetshälsotjänster Produktivitet Kompletterande hälsotjänster och förmånskundprogram Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 2

3 Företags- hälsovårds- tjänster Vår gedigna och mångsidiga kompetens inom företagshälsovård utgör kärnan i våra arbetsframtidstjänster. Genom en aktiv ledning av arbetsförmågan uppnås bäst resultat med hänsyn till både individen och företaget. Terveystalo Företagshälsovårds uppgift är att sörja för att personalresurserna i företaget och organisationen är vid god hälsa och tillgängliga för produktivt arbete. Vårt mål är att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö och en välfungerande arbetsgemenskap. Vår företagshälsovård sörjer för förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar samt för främjande och utveckling av de anställdas funktionsförmåga, arbetsförmåga och arbetsvilja under hela arbetskarriären. Företagshälsovården stöder förebyggande val som med hänsyn till den anställdas hälsa är viktiga. Vid sjukdomsfall erbjuder företagshälsovården dessutom snabb vård, vilket säkerställer en snabb återgång till arbetet. Vi erbjuder mångsidiga tjänster för ledning av arbetsförmågan samt för tidig identifiering och hantering av risker för arbetsoförmåga och arbete som bör följas upp. Våra tjänster omfattar också enligt avtal konsultation med specialläkare och annan hälsovårdspersonal samt undersöknings- och vårdåtgärder. De lagstadgade företagshälsovårdsuppgifterna ingår i våra tjänster. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 3

4 Förebyggande tjänster och tjänster som upprätthåller arbetsförmågan Företagshälsovården genomförs som ett multiprofessionellt lagarbete i vilket utöver företagshälsovårdens yrkespersoner, dvs. företagsläkarna och företagshälsovårdarna, även företagshälsovårdens experter ingår: arbetsfysioterapeuter och företagshälsovårdspsykologer samt vid behov övriga experter inom företagshälsovård. Företagshälsovårdens innehåll planeras i samarbete med kundföretaget. Företagshälsovårdspersonalens timpriser Arbetsplatsutredningar, uppgörande av verksamhetsplan inklusive förhandlingar, diskussioner om arbetsförmågan inklusive samtal, företagshälsovårdsundersökningar och lämnande av uppgifter, rådgivning och besök där anvisningar ges är verksamhet med timdebitering om inte annat anges separat i prislistan. Fakturering från ingående femton minuter. Företagsläkare 151,00 Företagshälsovårdare 76,50 Företagshälsovårdspsykolog 134,80 Arbetsfysioterapeut 79,60 Andra specialister Arbetshälsarapporter Obs! På grund av datasekretess är det möjligt att alla rapporter kan inte levereras. 110 / rapport Rapporthelheten inkluderar: Grund till mottagningsbesök Grund till arbetshälsoundersökningar Identifiering av arbetsförmågarisk Sjukfrånvaron Arbetshälsovårdens kostnader Hälsofynderna Utskrivna rapporter 1x/år vid verksamhetsplanspalaver hör till allmänna avgifter Därtill de standardrapporterna är det möjlig att genomföra så kallade skräddarsydda rapporter. Om dessa avtalas särskild med kunden. Näringsterapeut 120,30 Arbetsförmågacoach 120,00 + moms Helhetspriset för företagshälsoundersökningen fastställs utifrån den använda tiden och den avtalade undersökningens omfattning. Hälsogranskningar som utförs av företagshälsovårdaren, företagspsykologen och arbetsfysioterapeuten räcker 1 h 1 h 30 min och företagsläkarens 30 min 1 h. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 4

5 Grupper Gruppriset är giltig när gruppdeltagarna är från samma organisationen. Personpriset är giltig om gruppen har deltagarn från olika organisationen. Gruppstorlek är personer/grupp. Alla priser är från -priserna. Debriefing (2 ledare) från 1 timme 426,60 Grupper är i första hand FPA ersättningsklass 0. Om en individuell urvärdering ska organiseras till gruppdeltagarna, faktureringen går enligt företagshälsovårdpersonalens timmepriser. Kortterapi Person 147,10 / gång / 60 min Levnadsvanors modifikation Viktskontrollgrupp Stödet för kontroll av krafterna Modkontrollgrupp Själsförmögenhetsgrupp Sömngrupp Stöd- och rörelseorganismens stöd 3838,00 / grupp eller Nackegrupp 399,00 / person 3636,00 / grupp eller Rygggrupp 373,70 / person Grupper som skräddarsys av kundens önskan Företagsläkare Företagshälsovårdare Företagshälsovårdspsykolog 2323,00 / grupp eller 242,40 / person 5353,00 / grupp eller 550,50 / person 5353,00 / grupp eller 550,50 / person 4545,00 / grupp eller 469,70 / person från 243,50 / timme från 162,40 / timme från 249,20 / timme Grupp Behandling för att bli kvitt tobaken 94,60 / gång / person / 90 min Behandl.helhet/person 399,30 Pulsintervallmätning Hjärtans pulsintervallmätning 3 dygn 379,60 Inkluderar uppmätning, tiden använt till analysering, feedback av resultaterna och planering av fortsättningsåtgärder. Enkäter Hälsoenkät ArbetsOptimum -enkät elektrisk enkät 25,00 / pers / frågeformulär + moms papperenkät 27,00 / pers / frågeformulär + moms 25,00 / pers / frågeformulär + moms Övriga enkäter skräddarsys för företagets behov tillsammans med våra samarbetspartner. Tiden som använts för bearbetning av enkäten arbetsoptimum faktureras enligt företagshälsovårdspersonalens timpriser. Arbetsfysioterapeut från 162,40 / timme Föreläsning om arbetshälsa Första hjälpen -utbildningsgrupper Grundkurs i första hjälpen Fhj 1 (16 h) Grundkurs i första hjälpen Fhj 2 (16 h) Kurs i livräddande första hjälpen (8 h) Kurs i livräddande första hjälpen eller repetitionskurs (4 h) Betyg av första hjälpen -utbildning ingår i priset. Kurspriset innehåller inte: Utbildningsmaterial (FH-bok) 39, ,00 / grupp eller 177,50 / pers. 1770,00 / grupp eller 177,50 / pers. 1240,00 / grupp eller 124,50 / pers. 980,00 / grupp eller 99,00 / pers. Priset för föreläsning om arbetshälsa inkluderar tiden för förberedelse. Företagsläkare från 1 timme 398,90 Företagshälsovårdare från 1 timme 194,90 Företagshälsovårdpsykolog från 1 timme 389,60 Arbetsfysioterapeut från 1 timme 194,90 Näringsterapeut från 1 timme 219,30 Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 5

6 Sjukvård och tjänster som återför arbetsförmågan Omfattar sjukvård med fokus på företagshälsovård på allmänläkarnivå samt konsultationer och undersökningar hos specialläkare. Sjukvård på allmänläkarnivå omfattar även åtgärder av företagshälsovårdaren och sjukvårdsmottagningen. Priser för sjukmottagning Företagsläkare* besök högst 10 min 21,40 besök högst 20 min 45,70 besök högst 30 min 66,90 besök högst 45 min 99,80 besök högst 60 min 132,30 Konsultation per telefon, i pappersform eller på elektronisk väg 25,60 Förnyande av recept 14,40 Intyg och utlåtanden Sjukförsäkringsintyg A avgiftsfritt Företagshälsovårdare besök högst 10 min 17,60 besök högst 20 min 27,10 besök högst 30 min 36,10 besök högst 45 min 54,30 besök högst 60 min 73,10 Konsultation per telefon, i pappersform eller på elektronisk väg 17,90 Sjukförsäkringsintyg B, begränsat 64,40 Sjukförsäkringsintyg B, omfattande 96,50 Sjukförsäkringsintyg B, mycket omfattande och krävande, enligt använd tid från 144,50 Körkortsintyg 32,90 Intyg för sjömanshälsokontroll 37,60 Intyg för dykareshälsokontroll 37,60 Medical Certificate 37,60 Sjukvårdare (Fpa 0) besök högst 20 min 23,30 besök högst 30 min 35,80 Vaccineringsintyg 13,00 Narkotikintyg 24,80 Mellanintyg för strålningsarbetare 28,20 besök högst 45 min 49,70 besök högst 60 min 70,00 *Vid akutmottagning är det möjligt att sjukvården blir verkställt av en annan företagsläkare eller allmänläkare. Kunden försökas leda senast vid den tredje behandling till den utnämnde företagsläkare. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 6

7 Undersökningar De vanligaste laboratorieundersökningarna Kod Blodanalyser 1026 S-ALAT Alaninaminotransferas 16, S-AFOS Alkaliskt fosfatas 16, S-Amyl Amylas 16, S-CRP C-reaktivt protein 26, fs-gluk Glukos 16, fp-gluk Glukos 16, S-GT Glutamyltransferas 16, B-GHb-A1C Hemoglobin-A1C, glykosylerat 30, S-K Kalium 16, fs-ca Kalcium 16, fs-krea Kreatinin 18, B-La Sänka 18, fs-lipidit Fettpaket 56, S-Na Natrium 16, B-PVK+T Blodbild och trombocyter 30, S-TSH Tyreotropin 47, S-T4-V Tyroxin, fritt 47, S-Uraat Urat 16, S-RF Reumafaktor, diagnos 30,10 Kod Urinanalyser 1155 U-BaktVi Bakterie, odling (Uricult) 25, U-KemSeul Kemisk screening 23, U-Tutk-1 Urinundersökning 1, etappundersökning 26,30 Kod avföringsundersökningar 2608 F-SalmVi Salmonella, odling 21, F-BaktVi1 Bakterie, odling 1, från avföringen 43, F-hHb-0 Blod i avföringen, 1 prov 17,70 Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 7

8 Kod Undersökningar som görs i jour 1026,PIK S -ALATp Alaninaminotransferas 19, ,PIK S -AFOSp Alkalisk fosfatas 19, ,PIK S -Amylp Amylas 19, ,PIK S -ASATp Aspartataminotransferas 19, ,PIK S -Bilp Bilirubin 19, ,PIK S -CRPp C-Reaktivt protein 34, ,PIK P -FIDDp Fibrins D-dimerer 53, ,PIK fs-lipiditp Fettpaket 59, ,PIK S -Glukp Glukos 24, ,PIK P -Glukp Glukos 24, ,PIK Pt-Gluk-R1p Glukos-prov, oral, kort 50, ,PIK S -GTp Glutamyltransferas 19, ,PIK B -HbA1cp Hemoglobin-A1C 33, ,PIK S -Kp Kalium 19, ,PIK S -Kreap Kreatinin 21, ,PIK S -Nap Natrium 19, ,PIK S -Uraatp Urat 19,10 Kod Paketundersökningar TThScreen kartläggning 9480 B-PVK+T, fp-gluk, fs-kol, fs-kol-hdl, fs-kol-ldl, fs-trigly, S-ALAT, S-GT, S-Krea 90,20 Paketundersökningar TThScreen, omfattande kartläggning 9481 B-PVK+T, fp-gluk, fs-kol, fs-kol-hdl, fs-kol-ldl, fs-trigly, S-ALAT, S-ASAT, 159,80 S-CDT, S-GT, S-K, S-Krea, S-Na, S-Uraat, S-Tsh, S-T4V Provtagningsavgift/laboratoriebesök avgiftsfritt Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 8

9 De vanligaste diagnostiska avbildningarna Röntgenundersökningar Prisgrupp 1 /st. Halskotpelare, höft, ankel, axel, knä, kardanled, thorax eller motsvarande unsersökningar 85,00 Prisgrupp 2 Halskotpelare (böjningsbild), länd (böjningsbild), länd, bröststomme eller motsvarande undersökningar 95,00 Andra undersökningar 114,00 Mammografi, vanlig 130,00 Mammografi, omfattande 193,00 Extra film eller CD av röngenbilder 27,00 Magnetundersökningar Prisgrupp 1: Starkfältsundersökningar /st. Inkluderar en vanlig starkfältsundersökning. T.ex. knä, höft, länd, handled, hand eller motsvarande undersökningar. 603,00 Prisgrupp 2: Omfattande starkfältsundersökningar Inkluderar en omfattande starkfältsundersökning. T.ex. ländrygg, bröstrygg, korsben, hjärtan, urinvägar eller motsvarande undersökningart 784,00 Prisgrupp 3: Ytterst omfattande starkfältsundersökningar Inkluderar en ytterst omfattande starkfältsundersökning. T.ex. lemmar, bröst- och bukaorta, huvud, hjärnartärer och halsartärer eller motsvarande undersökningar 954,00 Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 9

10 Övriga tjänsteavgifter Expertarbete av läkare för storkund Koordineringsarbete utfört av chef för kundrelationer eller koordinerande företagshälsovårdare Allmän företagsavgift 172,70 / h 81,90 / h 37,80 / pers. / år Den allmänna företagsavgiften innehåller: - poliklinikavgift - rapporterna som behövs för ersättningsansökan för FPA:s företagshälsovård - elektronisk mottagning av person- dvs. anställningsuppgifterna och uppdatering av kunduppgifterna i patienthanteringssystemet - den elektroniska servicen Oma Terveys - Työterveys Extranet Företagshälsovårdsavgift Företagshälsovårdsavgiften är inte FPA -ersättlig och den indrivas inte från företag som sysselsätter över 6 personer. - Heltäckande och lagstadgad företagshälsovård 1-3 personer 45,00 / person / år - Heltäckande och lagstadgad företagshälsovård 4-6 personer 25,00 / person / år Årsavgift för enpersonsföretagare 136,10 / företagare / år Företagares årsavgift inkluderar den allmänna företagsavgiften (37,80 ), uppdatering av verksamhetsplanen och Hälsoenkäten (1 timme 20 minuter av företagshälsovårdares tid 98,30 ) varje år. Företagshälsovårds- och arbetsfysioterapi som underleverans från kumpannätverk Enligt underleverantörens prislista, därtill indriver vi 39,00 / nota Lagringservice för externa sjukfrånvarosbetyger 5,00 / sida Lagring av de externa och självnotificerade sjukfrånvarobetyger som service. Elektriska, formbundna sjukfrånvaron kan lagras avgiftsfritt genom Työterveys Extranet. Lagring av elektriska, oformbundna sjukfrånvaron som service faktureras enligt företagshälsovårdpersonalens timmepriser. Kvälls- och veckoslutsmottagningsverksamhet vid läkar- och företagshälsovårdsstationerna Mottagningspriserna enligt prislistan gäller utan förhöjningar på vardagar till kl Priserna på mottagningen är 50 procent högre på lördagar kl På söndagar, helger samt midsommar- och julafton är priserna på mottagningen 100 procent högre. Kvälls-, natt- och veckoslutsverksamhet som utförs i kundens lokaler Kvällsarbete (mån. fre. kl ) förhöjning med 50 % Nattarbete (mån. fre. kl ) förhöjning med 70 % Veckoslutsarbete (lör. kl mån. kl. 6.00) förhöjning med 100 % Icke annullerade tider Annulleringar av besök hos specialläkare minst 24 h före mottagningstidens början. Till andra mottagningar minst 12 h före mottagningstidens början. Arbetsplats- och gruppverksamheter senast en vecka före den bokade tidpunkten. Vi följer de ovan nämnda tidsgränserna om inte annat avtalas i ett separat avtal. För annulleringar som görs senare och icke annullerade mottagningstider debiterar vi den bokade tidens fulla belopp. Yrkessjukdomar och olycksfall i arbetet Besök i anslutning till yrkessjukdomar och olycksfall i arbetet faktureras direkt av försäkringsbolaget. Om beslutet är negativt faktureras arbetsgivaren i efterskott. Restid och resekostnader Till företagshälsovårdens servicepriser läggs tiden för resorna (från 15 minuter) samt resekostnaderna enligt skattemyndighetens resereglemente. Annat allmänt Denna prislista träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller tills vidare. Vid prissättningen av de av Terveystalos produkter/tjänster som inte finns angivna i prislistan används Terveystalos allmänna prislista som upprätthålls i det patientdatasystem som Terveystalo använder. Det är möjligt att tjänsterna är till hands bara i del av platser. Produkter/tjänster kan läggas till i eller dras bort från Terveystalos prislistor i enlighet med utvecklingen inom hälsovårdssektorn. Ändringar i lagstiftningen och/eller myndighetsdirektiv kan medföra ändringar i prislistan. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 10

11 Fysioterapi Terveystalos verksamhetsställen 300A Fysioterapi, 30 min 49,00 300B Fysioterapi, 45 min. 63,00 300C Fysioterapi, 60 min. 79,00 OMT-fysioterapi Terveystalos verksamhetsställen 300AOMT OMT-fysioterapi, 30 min. 59,00 300BOMT OMT-fysioterapi, 45 min. 79,00 300COMT OMT-fysioterapi, 60 min. 100,00 Konsultationer hos specialläkare Terveystalo erbjuder också konsultationer hos en specialläkare som en del av avtalet. Inläggning av konsultationer inom tjänster avtalas skilt. Priset på ett intyg eller utlåtande av en specialläkare beror på yrkesutövarens prissättning och kompetens. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 11

12 Arbetshälsotjänster Arbetshälsan är en viktig del av den övergripande företagshälsovården som stöder individens och hela arbetsgemenskapens hälsa och välbefinnande. En välmående organisation är framgångsrikare och har högre produktivitet. Enligt många undersökningar är arbetshälsans betydelse för produktiviteten i arbetet obestridlig. Det finns ett samband mellan arbetshälsa och ork i arbetet, sjukfrånvaro och till och med arbetsolyckor. Kostnaderna för ohälsa i arbetet återspeglas i form av en sämre produktivitet i arbetet och därför lönar det sig att satsa på arbetshälsan. Ett gott chefsarbete och en god ledning är av avgörande betydelse för organisationens välbefinnande. Välmående anställda och en välmående arbetsgemenskap återspeglas i form av ett positivt arbetsklimat intresse, kreativitet, motivation och engagemang. Arbetshälsa uppstår inte alltid av sig själv utan kräver systematisk utveckling och systematiskt samarbete. Terveystalo Arbetshälsotjänster kompletterar och är ofta en fortsättning på åtgärder som inletts inom företagshälsovården. Genom att utnyttja den Engagerande och aktiva verksamhetsmodellen stöder vi hela kundorganisationen från individerna till arbetsgemenskapen och cheferna. I tjänsterna ingår mångsidiga lösningar för utveckling av ledningen, chefsarbetet, arbetsgemenskapen och personalen. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 12

13 Arbetshälsotjänster Utveckling av ledarskap och chefsarbete Arbetshandledning och coachning Arbetshandledning (personlig) 350 / pers. / gång Arbetshandledning är regelbunden handledning och stöd av en sakkunnig inom företagshälsovården som har genomgått utbildning i arbetshandledning. Längden för arbetshandledningen och antalet möten fastställs gemensamt med kunden i enlighet med behovet. Arbetshandledning i grupp / grupp Arbetshandledning är regelbunden handledning och stöd av en sakkunnig inom företagshälsovården som har genomgått utbildning i arbetshandledning. Vid sidan av fördelarna med arbetshandledningen får de som deltar i arbetshandledningen i grupp också möjligheten att hantera frågor i anslutning till arbetet med kolleger, vilket möjliggör ömsesidigt lärande (peer learning) och stöd från arbetskamraterna i olika utmanande fenomen i arbetslivet. Gruppen träffas fem gånger för arbetshandledning, (5 pers./grupp). Gruppens storlek och antalet möten kan skräddarsys i enlighet med kundens behov enligt ett separat anbud. Coachning (personlig) / process Med hjälp av coachning får direktören/chefen personligt och målinriktat stöd i det egna arbetet samt för utmaningar i ledarskapet och chefsarbetet eller arbetsgemenskapen. Som coacher fungerar sakkunniga inom företagshälsovården som har genomgått utbildning i coachning. Processen är tredelad och inkluderar ett inledande och ett avslutande möte, fem coachningsmöten och eventuella övningar mellan mötena. Processens längd och omfattning kan skräddarsys i enlighet med kundens önskningar enligt ett separat anbud. Coachning i grupp / grupp Coachning i grupp kan användas till exempel för att utveckla ledningsgrupper, chefsgrupper eller team. Som coacher fungerar sakkunniga inom företagshälsovården som har genomgått utbildning i coachning. Inkluderar ett inledande och ett avslutande möte (5 pers./grupp), fem coachningsmöten och eventuella övningar mellan mötena. Gruppens storlek och antalet möten kan skräddarsys i enlighet med kundens behov enligt ett separat anbud. Andra utbildningar för chefer och företagets ledning Utbildningarnas innehåll och längd skräddarsys alltid efter organisationens situation och behov. Nedan beskrivs några utbildningar som stödjer ledarskapet och chefsarbetet i organisationerna. Förändring / dag Målet med Terveystalos utbildning i förändringsledning är att öka förmågan hos de nyckelpersoner som genomför förändringar att beakta den humana sidan av förändringen hur man får med människorna i förändringen och på så sätt kan genomföra den önskade förändringen. Samtidigt hjälper utbildningen de nyckelpersoner som genomför förändringen att minimera en eventuell försämring av arbetshälsan och lönsamheten i anslutning till förändringarna. Svåra samtal och utmanande chefssituationer 2500 / dag Målet med utbildningen är att förbättra chefernas beredskap att möta svåra situationer som hör till chefsrollen inom den egna organisationen. Utbildningen är avsedd för chefer som vill höja sina chefskunskaper, stärka sin egen chefsroll, öka sin självkännedom och ge sin egen arbetsgemenskap stöd att utvecklas. Chefens ABC Vad hör till chefens grundläggande arbete, hurudan är en bra chef chefskapet kan och bör utvecklas. Att bekanta sig med chefens grundläggande arbete ger en bra utgångspunkt för ett lyckat chefsarbete / dag Arbetshälsotjänster hör till de metvärdesskattliga tjänster, som hör inte till FPA-etsättnings område. Alla priser är från-priser. Alla beställade tillägstjänster faktureras enligt företagshälsovårdpersonalens timmepriser. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 13

14 Utveckling av arbetsgemenskapen och personalen Arbetshandledning och coachning Arbetshandledning (personlig) Experter 250 / pers. / gång Arbetshandledning är regelbunden handledning och stöd av en sakkunnig inom företagshälsovården som har genomgått utbildning i arbetshandledning. Längden för arbetshandledningen och antalet möten fastställs gemensamt med kunden i enlighet med behovet. Arbetshandledning i grupp / grupp Arbetshandledning är regelbunden handledning och stöd av en sakkunnig inom företagshälsovården som har genomgått utbildning i arbetshandledning. Vid sidan av fördelarna med arbetshandledningen får de som deltar i arbetshandledningen i grupp också möjligheten att hantera frågor i anslutning till arbetet med kolleger, vilket möjliggör ömsesidigt lärande (peer learning) och stöd från arbetskamraterna i olika utmanande fenomen i arbetslivet. Gruppen träffas fem gånger för arbetshandledning, (5 pers./grupp). Gruppens storlek och antalet möten kan skräddarsys i enlighet med kundens behov enligt ett separat anbud. Coachning (personlig) Experter / process Med hjälp av coachning får experten personligt och målinriktat stöd i det egna arbetet samt för utmaningar i ledarskapet och chefsarbetet eller arbetsgemenskapen. Som coacher fungerar sakkunniga inom företagshälsovården som har genomgått utbildning i coachning. Processen är tredelad och inkluderar ett inledande och ett avslutande möte, fem coachningsmöten och eventuella övningar mellan mötena. Processens längd och omfattning kan skräddarsys i enlighet med kundens önskningar enligt ett separat anbud. Coachning i grupp / grupp Coachning i grupp kan användas till exempel för att utveckla ledningsgrupper, chefsgrupper eller team. Som coacher fungerar sakkunniga inom företagshälsovården som har genomgått utbildning i coachning. Inkluderar ett inledande och ett avslutande möte (5 pers./grupp), fem coachningsmöten och eventuella övningar mellan mötena. Gruppens storlek och antalet möten kan skräddarsys i enlighet med kundens behov enligt ett separat anbud. Utbildningar för arbetsgemenskapen och personalen Utbildningarnas innehåll och längd skräddarsys alltid efter organisationens situation och behov. Nedan beskrivs några utbildningar som stödjer arbetsgemenskapen och dess medlemmar. Utbildningspriset inkluderar förberedelserna för dagen (en utbildare). Utbildning i social kompetens i arbetet 2500 / dag Utbildningen i social kompetens i arbetet kan genomföras enligt kundorganisationens behov, antingen som en arbetshälsoworkshop där workshopens teman anknyter till den sociala kompetensen i arbetsgemenskapen eller som en del av en befintlig utvecklingsprocess i arbetsgemenskapen där temat kopplas till överenskomna gruppmöten eller som en separat interaktiv dag för friskvård för personalen. Utbildningen De bästa arbetsåren 2500 / dag Utbildningen är avsedd för att förbättra den psykiska, sociala och fysiska funktionsförmågan hos anställda med lång erfarenhet inom organisationen. Utbildningen består av flera moduler (psykisk och social funktionsförmåga vid åldrande, åldrandets inverkan på den fysiska funktionsförmågan, en individuell hälsoplan). Personalens välbefinnandepaket 1500 / pers. (gruppstorlek 10 pers.) Arbetsgemenskapen/teamet/hela personalen får en helhetsuppfattning om sitt nuvarande välbefinnande, en personlig plan för välbefinnande samt ledning och stöd för att uppnå förändringsmål eller upprätthålla det nuvarande tillståndet. I gruppen är det också möjligt att få stöd av andra i samma situation. Välbefinnandepaketet består av följande delområden: introduktion om betydelsen av det egna välbefinnandet, instruktioner för hälsokartläggning på ett inledande möte för gruppen (1,5 h), hälsokartläggning (mätning av pulsvariationer under 3 dygn, rapporter om stress och återhämtning, hälsomotion och kartläggning av levnadsvanor, individuell respons 1 1,5 h), upprättande av en individuell hälsoplan under ett gruppmöte (1,5 h), uppföljningsmätning och -möte i grupp. Temaföreläsningar om arbetshälsa 771,40 / 2 h Temaföreläsningarna, som passar för friskvårdsdagar för personalen och andra gemensamma evenemang för arbetsgemenskapen, kan skräddarsys så att de motsvarar organisationens behov. Våra mest efterfrågade temaföreläsningar är bl.a. hantering av det egna arbetet och ork i arbetet, en god arbetsgemenskap samt hjärnkondition och arbete. Innehållet i och längden på våra föreläsningar om arbetshälsa skräddarsys alltid efter organisationens situation och behov. Priset för föreläsningar om arbetshälsa inkluderar tiden för förberedelser (en föreläsare). Arbetshälsotjänster hör till de metvärdesskattliga tjänster, som hör inte till FPA-etsättnings område. Alla priser är från-priser. Alla beställade tillägstjänster faktureras enligt företagshälsovårdpersonalens timmepriser. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 14

15 Produktivitet När personalen och dess arbetshälsa leds utifrån affärsverksamheten och som en del av företagets strategi uppnås bättre produktivitet och resultat. Med samma resurser kan man skapa mer värde för kunderna. Produktivitetsledning förutsätter tydliga mål och indikatorer. Servicepaketet Terveystalo Produktivitet ger lösningar för mätning, analys, utveckling och resultatinriktad ledning av personalproduktiviteten i företag och organisationer. Tjänsterna gör det lättare att få en helhetsbild av produktiviteten och stöder en resultatrik ledning. Terveystalo Produktivitetsanalys har tagits fram för mätning och analys av företagets och/eller organisationens produktivitet. Analysen ger en heltäckande sammanfattning av personalproduktivitetens nuläge. Produktivitetsanalysen hjälper till att hitta de team- och enhetsspecifika drivmotorerna för produktiviteten, dvs. de faktorer som försämrar eller stöder produktiviteten, genom att förena dem med nyckeltalen för affärsverksamheten. Resultatkortet för produktiviteten är en sammanfattning av indikatorerna och målen. Utifrån produktivitetsanalysen skapas åtgärdsförslag för organisationen vilka utvecklar arbetshälsan och produktiviteten. Terveystalo Program för arbetshälsa och produktivitet anknyts de anställdas och arbetsgemenskapens välbefinnande till affärsledningen. I programmet som grundar sig på en produktivitetsanalys fastställs de mål, indikatorer och arbetshälsoåtgärder inklusive deras inriktning som är viktiga med tanke på företagets och/eller organisationens produktivitet. Ledningsverktygen är hjälpmedel i det konkreta genomförandet i hela organisationen och företaget får också stöd av sakkunniga för utveckling av de olika delområdena inom produktiviteten. Resultatkortet för produktiviteten fungerar som ett verktyg för konstaterande av resultatet av uppföljningen och de vidtagna åtgärderna.. Pris enligt ett avskilt anbud. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 15

16 Fördelar för förmånskunder Kompletterande hälsotjänster och förmånskundprogram Övergripande syn på hälsa och välbefinnande Förutom att vi stöder behov som anknyter till arbetslivet stöder vi också de anställda i andra situationer som gäller hälsa och välbefinnande. Våra allmänläkare, specialläkare och övriga sakkunniga inom hälso- och sjukvård erbjuder sin hjälp i alla livssituationer. Våra tjänster omfattar nästan alla medicinska specialområden samt mångsidiga undersöknings-, vård- och åtgärdstjänster. Vår verksamhet är riksomfattande och därför finns vi alltid nära dig. Vi ger service på bland annat 18 läkarcentral-sjukhus, totalt på närmare 150 verksamhetsställen på över 60 orter runt om i Finland. Vi har ett enhetligt patientdatasystem som påskyndar och underlättar ärendehanteringen; uppgifterna finns tillgängliga på alla våra verksamhetsställen. Hälsotjänsterna som kompletterar företagshälsovården kan också vara tilläggstjänster som företaget erbjuder de anställda eller som ersätts av försäkringsbolaget. De anställda är förmånskunder hos oss De anställda som omfattas av företagshälsovårdsavtalet är förmånskunder hos oss och får såväl information om hälsa och välbefinnande som förmåner på Terveystalos tjänster som de betalar privat. Vi erbjuder både kontinuerliga och varierande aktuella förmåner och informerar såväl arbetsgivarna som de anställda om dem. Etuja henkilökohtaisen terveyden hyväksi Läkarcentral-sjukhus Verksamhetssälle Gratis tillgång till Terveystalo Oma Terveys Våra förmånskunder har gratis tillgång till den elektroniska tjänsten Terveystalo Oma Terveys*. Med tjänsten kan våra kunder hantera och utnyttja uppgifter om sitt hälsotillstånd var och när som helst. Terveystalo Oma Terveys är också det enklaste sättet att hålla koll på de aktuella förmånerna. Tjänsten kan tas i bruk på -10 % på laboratorietjänster och diagnostiska avbildningstjänster Förmånen ges på laboratorietjänster och diagnostiska avbildningstjänster som betalas privat. Förmånen omfattar de vanligaste laboratorieundersökningarna samt magnet-, röntgen-, ultraljuds- och datortomografiundersökningar. Förmånen är personlig och gäller tills vidare.** Aktuella förmåner som varierar efter säsong, bl.a. en rabattkupong som kan användas för alla tjänster Närmare 150 verksamhetsställen på över 60 orter Vi erbjuder både den anställda och familjemedlemmarna stöd för hälsan och välbefinnandet runt om i Finland. Tack vare vårt enhetliga patientdatasystem är patientuppgifterna alltid tillgängliga oberoende av vilket av Terveystalos verksamhetsställen du besöker. Kontaktuppgifter till våra verksamhetsställen: www. terveystalo.com Enkelt att få tid, en expert finns alltid till hands: puhelin *** Terveystalos Arbetsframtidstjänster: *Tjänsten Terveystalo Oma Terveys är avgiftsfri för Terveystalos företagshälsovårdskunder och de som använt våra tjänster under de senaste 12 månaderna. För övriga kostar tjänsten 1,03 /mån. **Terveystalo förbehåller sig rätten att ändra kundförmånsprogrammet och de därtill hörande förmånerna när som helst. ***Kundservicen har öppet mån fre 7 21, lör sön och helgdagar Samtalspris från fast telefon 8,28 cent/samtal + 3,2 cent/min., från mobiltelefon 19,2 cent/min. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 16

Företags. hälsovårds. tjänster PRISLISTA 2013. Allt för din hälsa

Företags. hälsovårds. tjänster PRISLISTA 2013. Allt för din hälsa Företags hälsovårds tjänster PRISLISTA 2013 Allt för din hälsa Innehållsförteckning Företagshälsovårdstjänster... 3 Förebyggande tjänster och tjänster som upprätthåller arbetsförmågan... 3 Sjukvård och

Läs mer

Terveystalo Arbetsframtidstjänster. Prislista 2015

Terveystalo Arbetsframtidstjänster. Prislista 2015 Terveystalo Arbetsframtidstjänster Prislista 2015 Terveystalo Arbetsframtidstjänster Begränsad prislista 2015 Innehåll Terveystalo Arbetsframtidstjänster... 3 Terveystalo Företagshälsovård...4 Förebyggande

Läs mer

Hälsa för individen, välbefinnande i arbetsgemenskapen och produktivitet för företaget

Hälsa för individen, välbefinnande i arbetsgemenskapen och produktivitet för företaget Hälsa för individen, välbefinnande i arbetsgemenskapen och produktivitet för företaget Innehåll Hälsa och arbetshälsa, grunderna för produktivitet...1 Utgångspunkten är kundernas behov... 2 Vi påverkar

Läs mer

Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008

Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008 Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008 2 FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning Uppgifter om arbetsgivaren s. 3 Uppgifter om företagshälsovården. s.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

mehiläinens arbetslivstjänster

mehiläinens arbetslivstjänster mehiläinens arbetslivstjänster Prislista 2015 mehilainen.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING Företagshälsovård...3 Förebyggande experttjänster...3 Sjukvårdtjänster...4 Arbetsförmåga...5 Arbetsträningstjänst...5 Psykoterapitjänster...5

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård MÅLSÄTTNINGEN MED FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN Förebygga arbetssjukdomar

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB Suomessa Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB i Finland (31.12.2012) Omsättning 2,4 miljarder EUR Personal ca 6600 på 30 orter 184 miljoner EUR i forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Utbildningsturné Hösten 2010 FPA 1 Ansökan om ersättning Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för kostnader för ordnande av företagshälsovård.

Läs mer

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi Tidigt ingripande vid Åbo Akademi En handbok för chefer och medarbetare Personalenheten INNEHÅLL ARBETSHÄLSA - EN HELHET...1 AKTIVT FRÄMJANDE AV ARBETSHÄLSA VID ÅBO AKADEMI... 2 VARFÖR INGRIPA?...2 VEM

Läs mer

Till producenterna av företagshälsovårdsservice

Till producenterna av företagshälsovårdsservice Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 18.12.2008 Dnr 22/322/2008 Till producenterna av företagshälsovårdsservice Ändringar rörande ersättningarna för företagares företagshälsovård fr.o.m. 1.1.2009 Referens:

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

Elektronisk recept på Terveystalo

Elektronisk recept på Terveystalo Elektronisk recept på Terveystalo Elektronisk recept på Terveystalo Terveystalo har övergått till elektronisk recept, s.k. erecept. Alla apotek och den offentliga hälso- och sjukvården har redan börjat

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna

Arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna Arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna Arbetarskyddets syfte är att säkerställa trygga och sunda förhållanden på arbetsplatserna och att hjälpa arbetstagarna att upprätthålla sin arbetsförmåga. Arbetarskyddet

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

PARGAS HÄLSOCENTRAL/FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN PRISLISTA INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN FÖR 2015

PARGAS HÄLSOCENTRAL/FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN PRISLISTA INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN FÖR 2015 SOCHV/SOSTERVLTK 16.12.2014 PARGAS HÄLSOCENTRAL/FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN PRISLISTA INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN FÖR 2015 fr.o.m. 1.1 2015 PÅ INDIVIDNIVÅ Årsavgift per anställd 25 HÄLSOVÅRDARTJÄNSTER Primärundersökning

Läs mer

PARGAS HÄLSOCENTRAL/FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN PRISLISTA INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN FÖR 2014. fr.o.m. 1.2 2014

PARGAS HÄLSOCENTRAL/FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN PRISLISTA INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN FÖR 2014. fr.o.m. 1.2 2014 PARGAS HÄLSOCENTRAL/FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN PRISLISTA INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN FÖR 2014 fr.o.m. 1.2 2014 PÅ INDIVIDNIVÅ Årsavgift per anställd 20 Besök på mottagning 99 Kort konsultation under 30 min 49 HÄLSOVÅRDARTJÄNSTER

Läs mer

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Godkänd av stadsstyrelsen 26.04.2010 VERKSAMHETSPROGRAM - STRATEGI FÖR ARBETARSKYDDET 1. Allmänt Syftet med arbetarskyddet är att förbättra arbetsmiljön och

Läs mer

1st Academy of Leadership +46 (0)706-47 90 35 www.1staol.se

1st Academy of Leadership +46 (0)706-47 90 35 www.1staol.se Sid 1 (9) VD UTBLDG Utbildningen vänder sig till dig som är på väg mot en ledarroll eller är VD. anske i ett generationsskiftes företag? Vill du finslipa din förmåga ytterligare? Vi ger dig kunskap och

Läs mer

Frågor och svar gällande ehälsoservice

Frågor och svar gällande ehälsoservice Frågor och svar gällande ehälsoservice Allmänna frågor Varför lönar det sig att använda ehälsoservice? Med hjälp av ehälsoservice kan du var som helst sköta icke brådskande ärenden som gäller hälsan. Sådana

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014 Må bra av jobbet 2020 Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020 Godkänd av direktionen 18.9.2014 ARBETSHÄLSOINSTITUTET Arbetshälsoinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som forskar, utvecklar nya

Läs mer

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering po li cy fö r ar be ts & mi sä lj ö ke, rh hä et ls a Sv er ig e po lic y fö r ar be ts m ilj ö, hä lsa och sä ke rh et Po lic y Car ls be rg Innehåll 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Var och en kan bidra med sin arbetsinsats efter förmåga och livssituation

Var och en kan bidra med sin arbetsinsats efter förmåga och livssituation Arbetsmarknaden fungerar globalt Finland är en framgångsrik aktör inom den globala ekonomin då vi producerar produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga i fråga om både kvalitet och pris. För att

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

Byggnads policy. Företagshälsovård

Byggnads policy. Företagshälsovård Byggnads policy Företagshälsovård Byggnads policy om företagshälsovård Syftet med Byggnads företagshälsovårdspolicy är att beskriva vilka krav Byggnads ställer på innehållet i ett bra företagshälsovårdsavtal,

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

Företagshälsovård för Uppsala universitet

Företagshälsovård för Uppsala universitet UFV-PA 2011/880 för Uppsala universitet PM om tjänster 2011-2012 Personalavdelningen 2011-03-29 1. Uppsala universitet har avtal om företagshälsovård med Länshälsan AB. Avtalet omfattar perioden 2011-01-01-2012-12-31.

Läs mer

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS BÄTTRE STUDENTHÄLSA

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS BÄTTRE STUDENTHÄLSA Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS BÄTTRE STUDENTHÄLSA Angående frågor berörande hälso-och sjukvård kan du vända dig till STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE BÄTTRE STUDENTHÄLSA Studenternas hälsovårdstiftelse

Läs mer

Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken

Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken Hanken som arbetsgivare vill förtydliga handläggningen av problem med alkoholmissbruk och hänvisning till vård. Man ingriper när det bedöms som nödvändigt

Läs mer

Vasa stad - en framgångsrik arbetsgivare som är mån om sin personal

Vasa stad - en framgångsrik arbetsgivare som är mån om sin personal Vasa stad - en framgångsrik arbetsgivare som är mån om sin personal Vasa stads arbetarskyddsstrategi Vasa stad - en framgångsrik arbetsgivare som är mån om sin personal Inledning Arbetsgivaren stöder individens

Läs mer

ERSÄTTNINGAR och ÖVRIGA AVGIFTER 2015

ERSÄTTNINGAR och ÖVRIGA AVGIFTER 2015 HANDBOK FÖR ERSÄTTNINGAR och ÖVRIGA AVGIFTER 2015 Godkänd av ÅHS styrelse den 12.12.2014. Gäller fr o m den 01.01.2015. Innehållsförteckning sida 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Fakturering och återbetalning... 3

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård Aktuella välfärdshälsningar Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Har hand om den lagstadgade LFÖPL-arbetspensionsförsäkringen Kunderna är jordbrukare, fiskare,

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

PERSONALPROGRAMMET 2014 2017

PERSONALPROGRAMMET 2014 2017 PERSONALPROGRAMMET 2014 2017 Godkänd i stadsstyrelsen 2.6.2014 INLEDNING Personalprogrammet bygger på den nya stadsstrategin som definierar stadens grundläggande uppgift och de viktigaste strategiska målen

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

eurojazz Jazz 7-3-3 ett riktat 18-24 månaders utvecklingsprogram utifrån mätbara kriterier för enhet, ledare och medarbetare!

eurojazz Jazz 7-3-3 ett riktat 18-24 månaders utvecklingsprogram utifrån mätbara kriterier för enhet, ledare och medarbetare! Jazz 7-3-3 ett riktat 18-24 månaders utvecklingsprogram utifrån mätbara kriterier för enhet, ledare och medarbetare! balans mellan resultat, människa och tillväxt medvetenhet och ansvar hos alla Proaktivitet

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli godkänd av Borgå stads handikappservice som servicesedelproducent för personlig assistans. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2013-03-08 1 SAMBAND MELLAN ARBETE, ARBETSUPPLEVELSE OCH

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker

Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker 2014:1 Arbetshälsan i Sverige Rapport från Expertpanelen Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker Denna expertbedömning, vars data samlas in

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet

Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet Vår mission är att hjälpa företag och organisationer med medarbetares kondition, hälsa och därmed välbefinnande, för en lönsammare verksamhet Corporate Health

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

VÄLMÅENDE GER RESULTAT

VÄLMÅENDE GER RESULTAT VÄLMÅENDE GER RESULTAT BÄTTRE SKOLOR PÅ 1 MINUT Bättre skolor är ett projekt för att utveckla skolelever. Med kunskap från psykologi och forskning inom skolan vet vi vad som gör skillnad. Vi lär ut fungerande

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

PERSONALBERÄTTELSE 06

PERSONALBERÄTTELSE 06 PERSONALBERÄTTELSE 06 INNEHÅLL PERSONALEN s. 3 Personalen i korthet s. 3 Personalmål s. 4 Personalstruktur Fast anställda med månadslön Deltidsanställda Visstidsanställda med månadslön Timavlönade Avgång

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Företagshälsovården. Yvonne Palm : JAG ÄR EN SÄLJANDE REVISORSSJÄL. Så gjorde Skatteverket JAGADE BORT FEL ATTITYD DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

Företagshälsovården. Yvonne Palm : JAG ÄR EN SÄLJANDE REVISORSSJÄL. Så gjorde Skatteverket JAGADE BORT FEL ATTITYD DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 9 november 2006 tidningen för dig i Försäkringskassan Yvonne Palm : JAG ÄR EN SÄLJANDE REVISORSSJÄL Så gjorde Skatteverket JAGADE BORT FEL ATTITYD Företagshälsovården därför lyckas

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Fpa förmåner vid handikapp

Fpa förmåner vid handikapp Fpa förmåner vid handikapp Mats Enberg 7.2.2012 www.fpa.fi Sjukförsäkringen ersätter Inkomstbortfall Sjukdagpenning vid arbetsoförmåga dagpenning i samband med smittsam sjukdom donationsdagpenning föräldradagpenning

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte En mycket konkret modell för systematiskt förbättringsarbete i undervisningsprocessen. Modellen hjälper dig som rektor med det som ofta

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun hälsa i arbetslivet Nationella folkhälsomål I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett delområde är

Läs mer