Terveystalo. arbetsframtidstjänster. prislista Allt för din hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Terveystalo. arbetsframtidstjänster. prislista 2014. Allt för din hälsa"

Transkript

1 Terveystalo arbetsframtidstjänster prislista 2014 Allt för din hälsa

2 Innehållsförteckning Företagshälsovårdstjänster... 3 Förebyggande tjänster och tjänster som upprätthåller arbetsförmågan...4 Sjukvård och tjänster som återför arbetsförmågant...6 Undersökningar...7 Övriga tjänsteavgifter Arbetshälsotjänster Produktivitet Kompletterande hälsotjänster och förmånskundprogram Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 2

3 Företags- hälsovårds- tjänster Vår gedigna och mångsidiga kompetens inom företagshälsovård utgör kärnan i våra arbetsframtidstjänster. Genom en aktiv ledning av arbetsförmågan uppnås bäst resultat med hänsyn till både individen och företaget. Terveystalo Företagshälsovårds uppgift är att sörja för att personalresurserna i företaget och organisationen är vid god hälsa och tillgängliga för produktivt arbete. Vårt mål är att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö och en välfungerande arbetsgemenskap. Vår företagshälsovård sörjer för förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar samt för främjande och utveckling av de anställdas funktionsförmåga, arbetsförmåga och arbetsvilja under hela arbetskarriären. Företagshälsovården stöder förebyggande val som med hänsyn till den anställdas hälsa är viktiga. Vid sjukdomsfall erbjuder företagshälsovården dessutom snabb vård, vilket säkerställer en snabb återgång till arbetet. Vi erbjuder mångsidiga tjänster för ledning av arbetsförmågan samt för tidig identifiering och hantering av risker för arbetsoförmåga och arbete som bör följas upp. Våra tjänster omfattar också enligt avtal konsultation med specialläkare och annan hälsovårdspersonal samt undersöknings- och vårdåtgärder. De lagstadgade företagshälsovårdsuppgifterna ingår i våra tjänster. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 3

4 Förebyggande tjänster och tjänster som upprätthåller arbetsförmågan Företagshälsovården genomförs som ett multiprofessionellt lagarbete i vilket utöver företagshälsovårdens yrkespersoner, dvs. företagsläkarna och företagshälsovårdarna, även företagshälsovårdens experter ingår: arbetsfysioterapeuter och företagshälsovårdspsykologer samt vid behov övriga experter inom företagshälsovård. Företagshälsovårdens innehåll planeras i samarbete med kundföretaget. Företagshälsovårdspersonalens timpriser Arbetsplatsutredningar, uppgörande av verksamhetsplan inklusive förhandlingar, diskussioner om arbetsförmågan inklusive samtal, företagshälsovårdsundersökningar och lämnande av uppgifter, rådgivning och besök där anvisningar ges är verksamhet med timdebitering om inte annat anges separat i prislistan. Fakturering från ingående femton minuter. Företagsläkare 151,00 Företagshälsovårdare 76,50 Företagshälsovårdspsykolog 134,80 Arbetsfysioterapeut 79,60 Andra specialister Arbetshälsarapporter Obs! På grund av datasekretess är det möjligt att alla rapporter kan inte levereras. 110 / rapport Rapporthelheten inkluderar: Grund till mottagningsbesök Grund till arbetshälsoundersökningar Identifiering av arbetsförmågarisk Sjukfrånvaron Arbetshälsovårdens kostnader Hälsofynderna Utskrivna rapporter 1x/år vid verksamhetsplanspalaver hör till allmänna avgifter Därtill de standardrapporterna är det möjlig att genomföra så kallade skräddarsydda rapporter. Om dessa avtalas särskild med kunden. Näringsterapeut 120,30 Arbetsförmågacoach 120,00 + moms Helhetspriset för företagshälsoundersökningen fastställs utifrån den använda tiden och den avtalade undersökningens omfattning. Hälsogranskningar som utförs av företagshälsovårdaren, företagspsykologen och arbetsfysioterapeuten räcker 1 h 1 h 30 min och företagsläkarens 30 min 1 h. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 4

5 Grupper Gruppriset är giltig när gruppdeltagarna är från samma organisationen. Personpriset är giltig om gruppen har deltagarn från olika organisationen. Gruppstorlek är personer/grupp. Alla priser är från -priserna. Debriefing (2 ledare) från 1 timme 426,60 Grupper är i första hand FPA ersättningsklass 0. Om en individuell urvärdering ska organiseras till gruppdeltagarna, faktureringen går enligt företagshälsovårdpersonalens timmepriser. Kortterapi Person 147,10 / gång / 60 min Levnadsvanors modifikation Viktskontrollgrupp Stödet för kontroll av krafterna Modkontrollgrupp Själsförmögenhetsgrupp Sömngrupp Stöd- och rörelseorganismens stöd 3838,00 / grupp eller Nackegrupp 399,00 / person 3636,00 / grupp eller Rygggrupp 373,70 / person Grupper som skräddarsys av kundens önskan Företagsläkare Företagshälsovårdare Företagshälsovårdspsykolog 2323,00 / grupp eller 242,40 / person 5353,00 / grupp eller 550,50 / person 5353,00 / grupp eller 550,50 / person 4545,00 / grupp eller 469,70 / person från 243,50 / timme från 162,40 / timme från 249,20 / timme Grupp Behandling för att bli kvitt tobaken 94,60 / gång / person / 90 min Behandl.helhet/person 399,30 Pulsintervallmätning Hjärtans pulsintervallmätning 3 dygn 379,60 Inkluderar uppmätning, tiden använt till analysering, feedback av resultaterna och planering av fortsättningsåtgärder. Enkäter Hälsoenkät ArbetsOptimum -enkät elektrisk enkät 25,00 / pers / frågeformulär + moms papperenkät 27,00 / pers / frågeformulär + moms 25,00 / pers / frågeformulär + moms Övriga enkäter skräddarsys för företagets behov tillsammans med våra samarbetspartner. Tiden som använts för bearbetning av enkäten arbetsoptimum faktureras enligt företagshälsovårdspersonalens timpriser. Arbetsfysioterapeut från 162,40 / timme Föreläsning om arbetshälsa Första hjälpen -utbildningsgrupper Grundkurs i första hjälpen Fhj 1 (16 h) Grundkurs i första hjälpen Fhj 2 (16 h) Kurs i livräddande första hjälpen (8 h) Kurs i livräddande första hjälpen eller repetitionskurs (4 h) Betyg av första hjälpen -utbildning ingår i priset. Kurspriset innehåller inte: Utbildningsmaterial (FH-bok) 39, ,00 / grupp eller 177,50 / pers. 1770,00 / grupp eller 177,50 / pers. 1240,00 / grupp eller 124,50 / pers. 980,00 / grupp eller 99,00 / pers. Priset för föreläsning om arbetshälsa inkluderar tiden för förberedelse. Företagsläkare från 1 timme 398,90 Företagshälsovårdare från 1 timme 194,90 Företagshälsovårdpsykolog från 1 timme 389,60 Arbetsfysioterapeut från 1 timme 194,90 Näringsterapeut från 1 timme 219,30 Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 5

6 Sjukvård och tjänster som återför arbetsförmågan Omfattar sjukvård med fokus på företagshälsovård på allmänläkarnivå samt konsultationer och undersökningar hos specialläkare. Sjukvård på allmänläkarnivå omfattar även åtgärder av företagshälsovårdaren och sjukvårdsmottagningen. Priser för sjukmottagning Företagsläkare* besök högst 10 min 21,40 besök högst 20 min 45,70 besök högst 30 min 66,90 besök högst 45 min 99,80 besök högst 60 min 132,30 Konsultation per telefon, i pappersform eller på elektronisk väg 25,60 Förnyande av recept 14,40 Intyg och utlåtanden Sjukförsäkringsintyg A avgiftsfritt Företagshälsovårdare besök högst 10 min 17,60 besök högst 20 min 27,10 besök högst 30 min 36,10 besök högst 45 min 54,30 besök högst 60 min 73,10 Konsultation per telefon, i pappersform eller på elektronisk väg 17,90 Sjukförsäkringsintyg B, begränsat 64,40 Sjukförsäkringsintyg B, omfattande 96,50 Sjukförsäkringsintyg B, mycket omfattande och krävande, enligt använd tid från 144,50 Körkortsintyg 32,90 Intyg för sjömanshälsokontroll 37,60 Intyg för dykareshälsokontroll 37,60 Medical Certificate 37,60 Sjukvårdare (Fpa 0) besök högst 20 min 23,30 besök högst 30 min 35,80 Vaccineringsintyg 13,00 Narkotikintyg 24,80 Mellanintyg för strålningsarbetare 28,20 besök högst 45 min 49,70 besök högst 60 min 70,00 *Vid akutmottagning är det möjligt att sjukvården blir verkställt av en annan företagsläkare eller allmänläkare. Kunden försökas leda senast vid den tredje behandling till den utnämnde företagsläkare. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 6

7 Undersökningar De vanligaste laboratorieundersökningarna Kod Blodanalyser 1026 S-ALAT Alaninaminotransferas 16, S-AFOS Alkaliskt fosfatas 16, S-Amyl Amylas 16, S-CRP C-reaktivt protein 26, fs-gluk Glukos 16, fp-gluk Glukos 16, S-GT Glutamyltransferas 16, B-GHb-A1C Hemoglobin-A1C, glykosylerat 30, S-K Kalium 16, fs-ca Kalcium 16, fs-krea Kreatinin 18, B-La Sänka 18, fs-lipidit Fettpaket 56, S-Na Natrium 16, B-PVK+T Blodbild och trombocyter 30, S-TSH Tyreotropin 47, S-T4-V Tyroxin, fritt 47, S-Uraat Urat 16, S-RF Reumafaktor, diagnos 30,10 Kod Urinanalyser 1155 U-BaktVi Bakterie, odling (Uricult) 25, U-KemSeul Kemisk screening 23, U-Tutk-1 Urinundersökning 1, etappundersökning 26,30 Kod avföringsundersökningar 2608 F-SalmVi Salmonella, odling 21, F-BaktVi1 Bakterie, odling 1, från avföringen 43, F-hHb-0 Blod i avföringen, 1 prov 17,70 Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 7

8 Kod Undersökningar som görs i jour 1026,PIK S -ALATp Alaninaminotransferas 19, ,PIK S -AFOSp Alkalisk fosfatas 19, ,PIK S -Amylp Amylas 19, ,PIK S -ASATp Aspartataminotransferas 19, ,PIK S -Bilp Bilirubin 19, ,PIK S -CRPp C-Reaktivt protein 34, ,PIK P -FIDDp Fibrins D-dimerer 53, ,PIK fs-lipiditp Fettpaket 59, ,PIK S -Glukp Glukos 24, ,PIK P -Glukp Glukos 24, ,PIK Pt-Gluk-R1p Glukos-prov, oral, kort 50, ,PIK S -GTp Glutamyltransferas 19, ,PIK B -HbA1cp Hemoglobin-A1C 33, ,PIK S -Kp Kalium 19, ,PIK S -Kreap Kreatinin 21, ,PIK S -Nap Natrium 19, ,PIK S -Uraatp Urat 19,10 Kod Paketundersökningar TThScreen kartläggning 9480 B-PVK+T, fp-gluk, fs-kol, fs-kol-hdl, fs-kol-ldl, fs-trigly, S-ALAT, S-GT, S-Krea 90,20 Paketundersökningar TThScreen, omfattande kartläggning 9481 B-PVK+T, fp-gluk, fs-kol, fs-kol-hdl, fs-kol-ldl, fs-trigly, S-ALAT, S-ASAT, 159,80 S-CDT, S-GT, S-K, S-Krea, S-Na, S-Uraat, S-Tsh, S-T4V Provtagningsavgift/laboratoriebesök avgiftsfritt Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 8

9 De vanligaste diagnostiska avbildningarna Röntgenundersökningar Prisgrupp 1 /st. Halskotpelare, höft, ankel, axel, knä, kardanled, thorax eller motsvarande unsersökningar 85,00 Prisgrupp 2 Halskotpelare (böjningsbild), länd (böjningsbild), länd, bröststomme eller motsvarande undersökningar 95,00 Andra undersökningar 114,00 Mammografi, vanlig 130,00 Mammografi, omfattande 193,00 Extra film eller CD av röngenbilder 27,00 Magnetundersökningar Prisgrupp 1: Starkfältsundersökningar /st. Inkluderar en vanlig starkfältsundersökning. T.ex. knä, höft, länd, handled, hand eller motsvarande undersökningar. 603,00 Prisgrupp 2: Omfattande starkfältsundersökningar Inkluderar en omfattande starkfältsundersökning. T.ex. ländrygg, bröstrygg, korsben, hjärtan, urinvägar eller motsvarande undersökningart 784,00 Prisgrupp 3: Ytterst omfattande starkfältsundersökningar Inkluderar en ytterst omfattande starkfältsundersökning. T.ex. lemmar, bröst- och bukaorta, huvud, hjärnartärer och halsartärer eller motsvarande undersökningar 954,00 Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 9

10 Övriga tjänsteavgifter Expertarbete av läkare för storkund Koordineringsarbete utfört av chef för kundrelationer eller koordinerande företagshälsovårdare Allmän företagsavgift 172,70 / h 81,90 / h 37,80 / pers. / år Den allmänna företagsavgiften innehåller: - poliklinikavgift - rapporterna som behövs för ersättningsansökan för FPA:s företagshälsovård - elektronisk mottagning av person- dvs. anställningsuppgifterna och uppdatering av kunduppgifterna i patienthanteringssystemet - den elektroniska servicen Oma Terveys - Työterveys Extranet Företagshälsovårdsavgift Företagshälsovårdsavgiften är inte FPA -ersättlig och den indrivas inte från företag som sysselsätter över 6 personer. - Heltäckande och lagstadgad företagshälsovård 1-3 personer 45,00 / person / år - Heltäckande och lagstadgad företagshälsovård 4-6 personer 25,00 / person / år Årsavgift för enpersonsföretagare 136,10 / företagare / år Företagares årsavgift inkluderar den allmänna företagsavgiften (37,80 ), uppdatering av verksamhetsplanen och Hälsoenkäten (1 timme 20 minuter av företagshälsovårdares tid 98,30 ) varje år. Företagshälsovårds- och arbetsfysioterapi som underleverans från kumpannätverk Enligt underleverantörens prislista, därtill indriver vi 39,00 / nota Lagringservice för externa sjukfrånvarosbetyger 5,00 / sida Lagring av de externa och självnotificerade sjukfrånvarobetyger som service. Elektriska, formbundna sjukfrånvaron kan lagras avgiftsfritt genom Työterveys Extranet. Lagring av elektriska, oformbundna sjukfrånvaron som service faktureras enligt företagshälsovårdpersonalens timmepriser. Kvälls- och veckoslutsmottagningsverksamhet vid läkar- och företagshälsovårdsstationerna Mottagningspriserna enligt prislistan gäller utan förhöjningar på vardagar till kl Priserna på mottagningen är 50 procent högre på lördagar kl På söndagar, helger samt midsommar- och julafton är priserna på mottagningen 100 procent högre. Kvälls-, natt- och veckoslutsverksamhet som utförs i kundens lokaler Kvällsarbete (mån. fre. kl ) förhöjning med 50 % Nattarbete (mån. fre. kl ) förhöjning med 70 % Veckoslutsarbete (lör. kl mån. kl. 6.00) förhöjning med 100 % Icke annullerade tider Annulleringar av besök hos specialläkare minst 24 h före mottagningstidens början. Till andra mottagningar minst 12 h före mottagningstidens början. Arbetsplats- och gruppverksamheter senast en vecka före den bokade tidpunkten. Vi följer de ovan nämnda tidsgränserna om inte annat avtalas i ett separat avtal. För annulleringar som görs senare och icke annullerade mottagningstider debiterar vi den bokade tidens fulla belopp. Yrkessjukdomar och olycksfall i arbetet Besök i anslutning till yrkessjukdomar och olycksfall i arbetet faktureras direkt av försäkringsbolaget. Om beslutet är negativt faktureras arbetsgivaren i efterskott. Restid och resekostnader Till företagshälsovårdens servicepriser läggs tiden för resorna (från 15 minuter) samt resekostnaderna enligt skattemyndighetens resereglemente. Annat allmänt Denna prislista träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller tills vidare. Vid prissättningen av de av Terveystalos produkter/tjänster som inte finns angivna i prislistan används Terveystalos allmänna prislista som upprätthålls i det patientdatasystem som Terveystalo använder. Det är möjligt att tjänsterna är till hands bara i del av platser. Produkter/tjänster kan läggas till i eller dras bort från Terveystalos prislistor i enlighet med utvecklingen inom hälsovårdssektorn. Ändringar i lagstiftningen och/eller myndighetsdirektiv kan medföra ändringar i prislistan. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 10

11 Fysioterapi Terveystalos verksamhetsställen 300A Fysioterapi, 30 min 49,00 300B Fysioterapi, 45 min. 63,00 300C Fysioterapi, 60 min. 79,00 OMT-fysioterapi Terveystalos verksamhetsställen 300AOMT OMT-fysioterapi, 30 min. 59,00 300BOMT OMT-fysioterapi, 45 min. 79,00 300COMT OMT-fysioterapi, 60 min. 100,00 Konsultationer hos specialläkare Terveystalo erbjuder också konsultationer hos en specialläkare som en del av avtalet. Inläggning av konsultationer inom tjänster avtalas skilt. Priset på ett intyg eller utlåtande av en specialläkare beror på yrkesutövarens prissättning och kompetens. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 11

12 Arbetshälsotjänster Arbetshälsan är en viktig del av den övergripande företagshälsovården som stöder individens och hela arbetsgemenskapens hälsa och välbefinnande. En välmående organisation är framgångsrikare och har högre produktivitet. Enligt många undersökningar är arbetshälsans betydelse för produktiviteten i arbetet obestridlig. Det finns ett samband mellan arbetshälsa och ork i arbetet, sjukfrånvaro och till och med arbetsolyckor. Kostnaderna för ohälsa i arbetet återspeglas i form av en sämre produktivitet i arbetet och därför lönar det sig att satsa på arbetshälsan. Ett gott chefsarbete och en god ledning är av avgörande betydelse för organisationens välbefinnande. Välmående anställda och en välmående arbetsgemenskap återspeglas i form av ett positivt arbetsklimat intresse, kreativitet, motivation och engagemang. Arbetshälsa uppstår inte alltid av sig själv utan kräver systematisk utveckling och systematiskt samarbete. Terveystalo Arbetshälsotjänster kompletterar och är ofta en fortsättning på åtgärder som inletts inom företagshälsovården. Genom att utnyttja den Engagerande och aktiva verksamhetsmodellen stöder vi hela kundorganisationen från individerna till arbetsgemenskapen och cheferna. I tjänsterna ingår mångsidiga lösningar för utveckling av ledningen, chefsarbetet, arbetsgemenskapen och personalen. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 12

13 Arbetshälsotjänster Utveckling av ledarskap och chefsarbete Arbetshandledning och coachning Arbetshandledning (personlig) 350 / pers. / gång Arbetshandledning är regelbunden handledning och stöd av en sakkunnig inom företagshälsovården som har genomgått utbildning i arbetshandledning. Längden för arbetshandledningen och antalet möten fastställs gemensamt med kunden i enlighet med behovet. Arbetshandledning i grupp / grupp Arbetshandledning är regelbunden handledning och stöd av en sakkunnig inom företagshälsovården som har genomgått utbildning i arbetshandledning. Vid sidan av fördelarna med arbetshandledningen får de som deltar i arbetshandledningen i grupp också möjligheten att hantera frågor i anslutning till arbetet med kolleger, vilket möjliggör ömsesidigt lärande (peer learning) och stöd från arbetskamraterna i olika utmanande fenomen i arbetslivet. Gruppen träffas fem gånger för arbetshandledning, (5 pers./grupp). Gruppens storlek och antalet möten kan skräddarsys i enlighet med kundens behov enligt ett separat anbud. Coachning (personlig) / process Med hjälp av coachning får direktören/chefen personligt och målinriktat stöd i det egna arbetet samt för utmaningar i ledarskapet och chefsarbetet eller arbetsgemenskapen. Som coacher fungerar sakkunniga inom företagshälsovården som har genomgått utbildning i coachning. Processen är tredelad och inkluderar ett inledande och ett avslutande möte, fem coachningsmöten och eventuella övningar mellan mötena. Processens längd och omfattning kan skräddarsys i enlighet med kundens önskningar enligt ett separat anbud. Coachning i grupp / grupp Coachning i grupp kan användas till exempel för att utveckla ledningsgrupper, chefsgrupper eller team. Som coacher fungerar sakkunniga inom företagshälsovården som har genomgått utbildning i coachning. Inkluderar ett inledande och ett avslutande möte (5 pers./grupp), fem coachningsmöten och eventuella övningar mellan mötena. Gruppens storlek och antalet möten kan skräddarsys i enlighet med kundens behov enligt ett separat anbud. Andra utbildningar för chefer och företagets ledning Utbildningarnas innehåll och längd skräddarsys alltid efter organisationens situation och behov. Nedan beskrivs några utbildningar som stödjer ledarskapet och chefsarbetet i organisationerna. Förändring / dag Målet med Terveystalos utbildning i förändringsledning är att öka förmågan hos de nyckelpersoner som genomför förändringar att beakta den humana sidan av förändringen hur man får med människorna i förändringen och på så sätt kan genomföra den önskade förändringen. Samtidigt hjälper utbildningen de nyckelpersoner som genomför förändringen att minimera en eventuell försämring av arbetshälsan och lönsamheten i anslutning till förändringarna. Svåra samtal och utmanande chefssituationer 2500 / dag Målet med utbildningen är att förbättra chefernas beredskap att möta svåra situationer som hör till chefsrollen inom den egna organisationen. Utbildningen är avsedd för chefer som vill höja sina chefskunskaper, stärka sin egen chefsroll, öka sin självkännedom och ge sin egen arbetsgemenskap stöd att utvecklas. Chefens ABC Vad hör till chefens grundläggande arbete, hurudan är en bra chef chefskapet kan och bör utvecklas. Att bekanta sig med chefens grundläggande arbete ger en bra utgångspunkt för ett lyckat chefsarbete / dag Arbetshälsotjänster hör till de metvärdesskattliga tjänster, som hör inte till FPA-etsättnings område. Alla priser är från-priser. Alla beställade tillägstjänster faktureras enligt företagshälsovårdpersonalens timmepriser. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 13

14 Utveckling av arbetsgemenskapen och personalen Arbetshandledning och coachning Arbetshandledning (personlig) Experter 250 / pers. / gång Arbetshandledning är regelbunden handledning och stöd av en sakkunnig inom företagshälsovården som har genomgått utbildning i arbetshandledning. Längden för arbetshandledningen och antalet möten fastställs gemensamt med kunden i enlighet med behovet. Arbetshandledning i grupp / grupp Arbetshandledning är regelbunden handledning och stöd av en sakkunnig inom företagshälsovården som har genomgått utbildning i arbetshandledning. Vid sidan av fördelarna med arbetshandledningen får de som deltar i arbetshandledningen i grupp också möjligheten att hantera frågor i anslutning till arbetet med kolleger, vilket möjliggör ömsesidigt lärande (peer learning) och stöd från arbetskamraterna i olika utmanande fenomen i arbetslivet. Gruppen träffas fem gånger för arbetshandledning, (5 pers./grupp). Gruppens storlek och antalet möten kan skräddarsys i enlighet med kundens behov enligt ett separat anbud. Coachning (personlig) Experter / process Med hjälp av coachning får experten personligt och målinriktat stöd i det egna arbetet samt för utmaningar i ledarskapet och chefsarbetet eller arbetsgemenskapen. Som coacher fungerar sakkunniga inom företagshälsovården som har genomgått utbildning i coachning. Processen är tredelad och inkluderar ett inledande och ett avslutande möte, fem coachningsmöten och eventuella övningar mellan mötena. Processens längd och omfattning kan skräddarsys i enlighet med kundens önskningar enligt ett separat anbud. Coachning i grupp / grupp Coachning i grupp kan användas till exempel för att utveckla ledningsgrupper, chefsgrupper eller team. Som coacher fungerar sakkunniga inom företagshälsovården som har genomgått utbildning i coachning. Inkluderar ett inledande och ett avslutande möte (5 pers./grupp), fem coachningsmöten och eventuella övningar mellan mötena. Gruppens storlek och antalet möten kan skräddarsys i enlighet med kundens behov enligt ett separat anbud. Utbildningar för arbetsgemenskapen och personalen Utbildningarnas innehåll och längd skräddarsys alltid efter organisationens situation och behov. Nedan beskrivs några utbildningar som stödjer arbetsgemenskapen och dess medlemmar. Utbildningspriset inkluderar förberedelserna för dagen (en utbildare). Utbildning i social kompetens i arbetet 2500 / dag Utbildningen i social kompetens i arbetet kan genomföras enligt kundorganisationens behov, antingen som en arbetshälsoworkshop där workshopens teman anknyter till den sociala kompetensen i arbetsgemenskapen eller som en del av en befintlig utvecklingsprocess i arbetsgemenskapen där temat kopplas till överenskomna gruppmöten eller som en separat interaktiv dag för friskvård för personalen. Utbildningen De bästa arbetsåren 2500 / dag Utbildningen är avsedd för att förbättra den psykiska, sociala och fysiska funktionsförmågan hos anställda med lång erfarenhet inom organisationen. Utbildningen består av flera moduler (psykisk och social funktionsförmåga vid åldrande, åldrandets inverkan på den fysiska funktionsförmågan, en individuell hälsoplan). Personalens välbefinnandepaket 1500 / pers. (gruppstorlek 10 pers.) Arbetsgemenskapen/teamet/hela personalen får en helhetsuppfattning om sitt nuvarande välbefinnande, en personlig plan för välbefinnande samt ledning och stöd för att uppnå förändringsmål eller upprätthålla det nuvarande tillståndet. I gruppen är det också möjligt att få stöd av andra i samma situation. Välbefinnandepaketet består av följande delområden: introduktion om betydelsen av det egna välbefinnandet, instruktioner för hälsokartläggning på ett inledande möte för gruppen (1,5 h), hälsokartläggning (mätning av pulsvariationer under 3 dygn, rapporter om stress och återhämtning, hälsomotion och kartläggning av levnadsvanor, individuell respons 1 1,5 h), upprättande av en individuell hälsoplan under ett gruppmöte (1,5 h), uppföljningsmätning och -möte i grupp. Temaföreläsningar om arbetshälsa 771,40 / 2 h Temaföreläsningarna, som passar för friskvårdsdagar för personalen och andra gemensamma evenemang för arbetsgemenskapen, kan skräddarsys så att de motsvarar organisationens behov. Våra mest efterfrågade temaföreläsningar är bl.a. hantering av det egna arbetet och ork i arbetet, en god arbetsgemenskap samt hjärnkondition och arbete. Innehållet i och längden på våra föreläsningar om arbetshälsa skräddarsys alltid efter organisationens situation och behov. Priset för föreläsningar om arbetshälsa inkluderar tiden för förberedelser (en föreläsare). Arbetshälsotjänster hör till de metvärdesskattliga tjänster, som hör inte till FPA-etsättnings område. Alla priser är från-priser. Alla beställade tillägstjänster faktureras enligt företagshälsovårdpersonalens timmepriser. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 14

15 Produktivitet När personalen och dess arbetshälsa leds utifrån affärsverksamheten och som en del av företagets strategi uppnås bättre produktivitet och resultat. Med samma resurser kan man skapa mer värde för kunderna. Produktivitetsledning förutsätter tydliga mål och indikatorer. Servicepaketet Terveystalo Produktivitet ger lösningar för mätning, analys, utveckling och resultatinriktad ledning av personalproduktiviteten i företag och organisationer. Tjänsterna gör det lättare att få en helhetsbild av produktiviteten och stöder en resultatrik ledning. Terveystalo Produktivitetsanalys har tagits fram för mätning och analys av företagets och/eller organisationens produktivitet. Analysen ger en heltäckande sammanfattning av personalproduktivitetens nuläge. Produktivitetsanalysen hjälper till att hitta de team- och enhetsspecifika drivmotorerna för produktiviteten, dvs. de faktorer som försämrar eller stöder produktiviteten, genom att förena dem med nyckeltalen för affärsverksamheten. Resultatkortet för produktiviteten är en sammanfattning av indikatorerna och målen. Utifrån produktivitetsanalysen skapas åtgärdsförslag för organisationen vilka utvecklar arbetshälsan och produktiviteten. Terveystalo Program för arbetshälsa och produktivitet anknyts de anställdas och arbetsgemenskapens välbefinnande till affärsledningen. I programmet som grundar sig på en produktivitetsanalys fastställs de mål, indikatorer och arbetshälsoåtgärder inklusive deras inriktning som är viktiga med tanke på företagets och/eller organisationens produktivitet. Ledningsverktygen är hjälpmedel i det konkreta genomförandet i hela organisationen och företaget får också stöd av sakkunniga för utveckling av de olika delområdena inom produktiviteten. Resultatkortet för produktiviteten fungerar som ett verktyg för konstaterande av resultatet av uppföljningen och de vidtagna åtgärderna.. Pris enligt ett avskilt anbud. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 15

16 Fördelar för förmånskunder Kompletterande hälsotjänster och förmånskundprogram Övergripande syn på hälsa och välbefinnande Förutom att vi stöder behov som anknyter till arbetslivet stöder vi också de anställda i andra situationer som gäller hälsa och välbefinnande. Våra allmänläkare, specialläkare och övriga sakkunniga inom hälso- och sjukvård erbjuder sin hjälp i alla livssituationer. Våra tjänster omfattar nästan alla medicinska specialområden samt mångsidiga undersöknings-, vård- och åtgärdstjänster. Vår verksamhet är riksomfattande och därför finns vi alltid nära dig. Vi ger service på bland annat 18 läkarcentral-sjukhus, totalt på närmare 150 verksamhetsställen på över 60 orter runt om i Finland. Vi har ett enhetligt patientdatasystem som påskyndar och underlättar ärendehanteringen; uppgifterna finns tillgängliga på alla våra verksamhetsställen. Hälsotjänsterna som kompletterar företagshälsovården kan också vara tilläggstjänster som företaget erbjuder de anställda eller som ersätts av försäkringsbolaget. De anställda är förmånskunder hos oss De anställda som omfattas av företagshälsovårdsavtalet är förmånskunder hos oss och får såväl information om hälsa och välbefinnande som förmåner på Terveystalos tjänster som de betalar privat. Vi erbjuder både kontinuerliga och varierande aktuella förmåner och informerar såväl arbetsgivarna som de anställda om dem. Etuja henkilökohtaisen terveyden hyväksi Läkarcentral-sjukhus Verksamhetssälle Gratis tillgång till Terveystalo Oma Terveys Våra förmånskunder har gratis tillgång till den elektroniska tjänsten Terveystalo Oma Terveys*. Med tjänsten kan våra kunder hantera och utnyttja uppgifter om sitt hälsotillstånd var och när som helst. Terveystalo Oma Terveys är också det enklaste sättet att hålla koll på de aktuella förmånerna. Tjänsten kan tas i bruk på -10 % på laboratorietjänster och diagnostiska avbildningstjänster Förmånen ges på laboratorietjänster och diagnostiska avbildningstjänster som betalas privat. Förmånen omfattar de vanligaste laboratorieundersökningarna samt magnet-, röntgen-, ultraljuds- och datortomografiundersökningar. Förmånen är personlig och gäller tills vidare.** Aktuella förmåner som varierar efter säsong, bl.a. en rabattkupong som kan användas för alla tjänster Närmare 150 verksamhetsställen på över 60 orter Vi erbjuder både den anställda och familjemedlemmarna stöd för hälsan och välbefinnandet runt om i Finland. Tack vare vårt enhetliga patientdatasystem är patientuppgifterna alltid tillgängliga oberoende av vilket av Terveystalos verksamhetsställen du besöker. Kontaktuppgifter till våra verksamhetsställen: www. terveystalo.com Enkelt att få tid, en expert finns alltid till hands: puhelin *** Terveystalos Arbetsframtidstjänster: *Tjänsten Terveystalo Oma Terveys är avgiftsfri för Terveystalos företagshälsovårdskunder och de som använt våra tjänster under de senaste 12 månaderna. För övriga kostar tjänsten 1,03 /mån. **Terveystalo förbehåller sig rätten att ändra kundförmånsprogrammet och de därtill hörande förmånerna när som helst. ***Kundservicen har öppet mån fre 7 21, lör sön och helgdagar Samtalspris från fast telefon 8,28 cent/samtal + 3,2 cent/min., från mobiltelefon 19,2 cent/min. Företagshälsovårdstjänster Prislista 2014 sida 16

God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården

God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården 1.4.2010 Social- och hälsovårdsministeriet beställde våren 2009 av Arbetshälsoinstitutet en rekommendation avsedd för företagshälsovården: God sjukvårdspraxis

Läs mer

Alkohol- och drogpolicymanual

Alkohol- och drogpolicymanual Alkohol- och drogpolicymanual modell för upprättande av en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen Redaktör: Anne Kujasalo Arbetsgrupp: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Företagshälsan Falun Borlänge - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta

Läs mer

Handbok. för Folkhälsans kosthåll och konferens. Folkhälsans KOSTHÅLL OCH KONFERENS. Vad Folkhälsan står för. DEL II Kapitel 1 Verksamhet...

Handbok. för Folkhälsans kosthåll och konferens. Folkhälsans KOSTHÅLL OCH KONFERENS. Vad Folkhälsan står för. DEL II Kapitel 1 Verksamhet... Handbok för Folkhälsans kosthåll och konferens DEL I Vad Folkhälsan står för DEL II Kapitel 1 Verksamhet... 3 Kapitel 2 Personal och utveckling... 5 Kapitel 3 Samarbete och ekonomi... 15 Kapitel 4 Verksamhetens

Läs mer

PERSONALPROGRAMMET 2014 2017

PERSONALPROGRAMMET 2014 2017 PERSONALPROGRAMMET 2014 2017 Godkänd i stadsstyrelsen 2.6.2014 INLEDNING Personalprogrammet bygger på den nya stadsstrategin som definierar stadens grundläggande uppgift och de viktigaste strategiska målen

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Feelgood Företagshälsovård - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel.

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

2012 personalberättelse

2012 personalberättelse 2012 personalberättelse innehåll 3 Utveckling, kompetens, växelverkan och arbetshälsa 4 Tillräcklig personal och rekrytering 10 Interaktivt ledarskap 12 Personalens kompetens 15 Arbetshälsa och arbetarskydd

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

Resultat och arbetslivskvalitet

Resultat och arbetslivskvalitet Kuntatyönantajat Kommunarbetsgivarna Resultat och arbetslivskvalitet Kommunala avtal och rekommendationer I denna publikation finns kommunala avtal och rekommendationer om resultatutveckling, personalledning,

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 2

P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 2 P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kuva Foto: Jaakko J Salo 1. INLEDNING 3 2. PERSONALSTRATEGI 4 3. PERSONALMÄNGD OCH PERSONALSTRUKTUR 5 Personalmängd 5 Personalens ålder 8 Personalomsättning

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning 2009-08-20 Innehållsförteckning Uppdraget... 2 Genomförande... 3 Resultat från litteraturen... 4 Resultat från intervjuerna... 7 Små företag...

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

För att hälsan på företaget skall fungera varje dag, behöver det vara lätt att kontakta oss för råd, vägledning och eventuell behandling och vård.

För att hälsan på företaget skall fungera varje dag, behöver det vara lätt att kontakta oss för råd, vägledning och eventuell behandling och vård. Prislista 2013 Certifierat enligt ISO 9001:2008 Godkänd av Försäkringskassan som anordnare av företagshälsovård (SFS 2009:1423) Ackrediterat av Region Skåne för Mulitmodal smärtbehandling Tjugonde är din

Läs mer

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011 Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011 eller Säljhinder workshop 2011 Utformad för företagare som är redo att sälja mer och bättre, att förändra sina liv och sin

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS Kyrkslätts kommun Vård- och omsorgsväsendet Handikappservice Gäller fr.o.m. 1.5.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT - VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS...4 2 BEVILJANDE AV PERSONLIG

Läs mer

Cancerpatientens. sociala förmåner

Cancerpatientens. sociala förmåner Cancerpatientens sociala förmåner 1 Innehåll CANCERPATIENTENS SOCIALA FÖRMÅNER I ETT NÖTSKAL.... 2 Myndigheterna är skyldiga att ge råd.... Socialarbetaren.... Patientombudsmannen.... Socialombudsmannen....

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Förebyggande arbete för en hållbar arbetshälsa Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Utgångspunkter för hållbart arbete 5

Utgångspunkter för hållbart arbete 5 2 Innehåll Förord 4 Utgångspunkter för hållbart arbete 5 Kompetens för konkurrenskraft och hållbart arbete 6 Helhetssyn och långsiktighet Det fackliga uppdraget Vad är kompetens 8 Individuellt och organisatoriskt

Läs mer