Kurser och utbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser och utbildningar"

Transkript

1 Kurser och utbildningar 2011/ /2013 I över 30 år har Gestalt Akademin arbetat för att öka människors livskvalitet och organisationers livsduglighet genom personligt och professionellt växande. Våra kurser och utbildningar innehåller möjligheter både för dig som vill fokusera på personlig utveckling och dig som vill tillämpa gestalt i din yrkesroll. Hög kvalitet, personlig utveckling och upplevelsebaserat lärande på gedigen teoretisk grund är gemensamma nämnare för samtliga utbildningar. Vi är ackrediterade av European Association for Gestalt Therapy, EAGT. Välkommen!

2 Översikt Öppna seminarier, kurser och utbildningar (För dig med eller utan tidigare gestalterfarenhet) Tisdagsseminarier Hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman. Kvällstid i Göteborg, Malmö och Stockholm. Introduktion till Gestalt, 2 dagar För dig som är nyfiken på gestalt som metod för personlig utveckling. Grundkurs, ca 15 dagar Personlig utveckling i grupp. Ger behörighet till Grundutbildning i Gestalt. Gestaltmetodik i Organisationer, 1 år För dig som vill utvecklas i din yrkesroll och utöka din verktygslåda med teoretiskt förankrade metoder för utveckling av människor och/eller organisationer. Praktisk förändringsledning på gestaltgrund, 1 år För dig med uppdrag att leda och bidra till utveckling av en processorienterad företagskultur som både optimerar det bästa för helheten och det bästa för delarna/funktionerna. Utbildningar (För dig med tidigare gestalterfarenhet) Grundutbildning i Gestalt, 2 år Kvalificerad utbildning för dig som vill utvecklas personligt och tillägna dig praktiska verktyg som du har nytta av oavsett livssituation eller yrke. Målet är att du efter utbildningen ska kunna leda samtal, utveckling och förändring på individ- och gruppnivå. Ger behörighet till påbyggnadsutbildningarna Dipl. Gestaltterapeut och Dipl. Lednings- och Organisationsutveckling. Dipl. Gestaltterapeut, 2+2 år För dig som vill utvecklas till en trygg, kompetent och närvarande Gestaltterapeut och hjälpa andra att växa och leva ett friare liv. Beroende på din bakgrund och dina intresseområden har du efter utbildningen möjlighet att arbeta terapeutiskt men också med till exempel personlig utveckling, coachning och handledning. Dipl. Lednings- och Organisationsutveckling, 2+2 år För dig som vill arbeta för effektiva organisationer med plats för människan, i rollen som konsult, ledare eller coach. Ger yrkeskompetens inom personlig utveckling, kommunikation, coachning, konflikthantering samt utveckling av grupper och organisationer. International program (For you with or without an education in Gestalt) Cape Cod Training Program, 15 days CCTP has provided a distinctive learning opportunity for therapists, coaches, consultants, executives, and leaders from around the world since In structured, intense, and highly interactive sessions, participants learn how to become effective agents for change using the Cape Cod Model. Vidareutbildningar (För dig som har en 2- eller 4-årig gestaltutbildning) Gestaltdiagnostik, FAMA fältanalys med awareness, 3½ dagar FAMA är en modell för att kunna navigera bättre i de sociala skikten.

3 Gestalt Akademin i Skandinavien Gestalt Akademin i Skandinavien är en stiftelse som sedan mer än 30 år bedriver utbildning inom personlig utveckling, psykoterapi samt ledarskap och organisation. Dialog och samspel står i fokus för det gestaltiska förhållnings- och arbetssättet. Utgångspunkten är att vi alla påverkar varandra genom vårt sätt att vara och uttrycka oss. Genom ökad medvetenhet, självinsikt samt öppen och ansvarsfull kommunikation kan vi bidra till ärligare och tryggare relationer. Personlig utveckling på gestaltisk grund ger möjlighet till ett rikare och mer tillfredsställande privat- och arbetsliv. Lednings- och organisationsutveckling på gestaltisk grund stärker företagets livskraft. Tydliga relationer och god kommunikation ökar effektiviteten och förmågan att fatta väl underbyggda beslut. Hög kvalitet och upplevelsebaserat lärande är utgångspunkten i alla våra utbildningar. De bygger i hög grad på egen personlig utveckling. Våra lärare är erfarna terapeuter och konsulter från Skandinavien och andra delar av världen. Vi är ackrediterade av EAGT, European Association for Gestalt Therapy. Samtliga utbildningar bedrivs på deltid vid sidan av ditt vanliga arbete. Sedan jag blev klar med utbildningen känner jag en större trygghet och lugn i att hantera det som uppkommer i terapisamtal. Gestalt är en kreativ terapiform som utgår från vad som händer i mötet med klienten här och nu. Teorin tillåter mig att också arbeta utifrån den jag är, våga vara personlig när det är till gagn för klienten. Jag känner en trygghet och frihet att hitta andra kontaktvägar i stunden, som till exempel att använda bilder. I Gestalt är det klienten som definierar sitt problem, min roll är att möta klienten där hon är, utan att börja arbeta efter egen agenda. Fredrik Haglund, kurator och diplomerad Gestaltterapeut Utbildningen har gett mig medvetenhet och insikt om mig själv och min omgivning och mina medmänniskor. Jag har fått verktyg att hantera olika situationer som jag inte hade tidigare. Verktyg att kunna skapa äkta möten med andra människor. Inte minst har de här åren gett mig möjligheten att leva mitt liv i min fulla potential, att vara hela mig på gott och ont. I min roll som seniorkonsult får jag arbeta med mellanmänskliga processer samtidigt som jag har min specialistkompetens och förstår hur man gör return on investment! Jeannette Eidmann, seniorkonsult och MSc Gestalt in Organisations

4 Introduktion till Gestalt, 2 dagar Är du nyfiken och vill upptäcka mer om dig själv? Vill du utveckla och använda dina egna personliga styrkor professionellt? Vill du pröva något nytt och upplevelsebaserat? Kanske har du hört talas om mindfulness och/eller gestalt? Du har nu möjlighet att satsa på din egen utveckling och lära känna gestalt under 2 dagar. Kursen vänder sig till dig som: Under trygga former vill pröva personlig utveckling i en mindre grupp, 6-10 personer Har en längtan att stanna upp och reflektera över dig själv och dina val Vill öka din förståelse för vem du är Är nyfiken på vad gestaltterapi och gestaltmetodik är Under två kursdagar prövar vi olika metoder för personlig utveckling. Detta kan till exempel handla om kroppsmedvetenhet, utforskande frågor, mindfulness, målning eller guidningar. Som aktiv deltagare är du med och påverkar innehållet. Du ges också möjlighet att reflektera över din arbetsoch livssituation och få med dig teorianknytningar till det vi gör i gruppen. Kursdatum och ort Malmö januari Plats: meddelas Fler orter och datum presenteras löpande på hemsidan. Stockholm 3-4 februari mars Plats: Gestalt Akademin, Duvnäsg. 14 Tid Dag 1 kl , dag 2 kl Kursavgift SEK inkl. moms (1 100 SEK exkl. moms) Anmälan Anmälningsblanketten finns att ladda ner på hemsidan där fler datum presenteras löpande. Det går också bra att skicka ett mail till Anmälan ska ske senast 3 veckor innan kursstart. Deltagarna kontaktas per telefon av kursledarna innan kursstart och får därefter bekräftelse på deltagande.

5 Grundkurs - personlig utveckling på Gestaltisk grund, ca 15 dagar För dig som vill utvecklas som människa och få ut mer av ditt liv och dina relationer, personligt och professionellt. Grundkursen ger behörighet att söka till Grundutbildning i Gestalt, 2 år. Grundkursens syfte är att ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling i grupp på gestaltteoretisk grund. Kursledarna utgår från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod. Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga växt. Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Under kursen jobbar man till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikationsnivåer, polariteter, ansvar, val och gränser. Det som hände var något jag bara kunde ha hoppats på. Fantastiskt Jag har fått verktyg att göra medvetna val. Det har hjälpt mig mycket. Kursen har gett mig insikter om mig själv och har startat processer som kommer att leda till förändring Citat från tidigare deltagare vid Grundkurs. Grundkursens inriktning och profil påverkas av ledarens kunskaper och personlighet samt av gruppens sammansättning. Grundkurserna leds av erfarna gestaltterapeuter utbildade vid Gestalt Akademin. OBS! Arrangeras av samarbetspartners till Gestalt Akademin, anmälan sker direkt till respektive kursarrangör.

6 Grundkurstillfälle och ort Tina Eriksson med, co-leader, mars 2012 Tina är beteendevetare, socionom, organisationskonsult. Hon har mångårig erfarenhet av individuell psykoterapi. Har lett grupper i personlig utveckling på gestaltterapeutisk grund sedan Tina är diplomerad Gestaltpsykoterapeut vid Gestalt Akademin i Skandinavien sedan Har arbetat som lärare och pedagog mellan inom Gestalt Akademins 4-åriga utbildningar Master of Science in Gestalt Psychotherapy samt Master of Science in Organisations. Tina har doktorerat inom ämnet Coaching som ledarverktyg". Omfattning 14 dagar Tid: mars, april och maj Plats: Göteborgsområdet Deltagarantal: min 6 personer Kursavgift: SEK exkl. moms. Privatbetalade kan ta kontakt för subventionerat pris. Kost och logi på kursgården tillkommer, självhushåll Du anmäler Dig per telefon, post eller mail. Välkommen! Vill du ha mer information om kursen, eller har andra frågor, välkommen att höra av dig till Tina: , Hemsida: Birgitta Lindgren och Per Vestberg, januari 2012 Birgitta är Dipl. Gestaltterapeut (GA) och har en mastersexamen i gestaltpsykoterapi. Hon är legitimerad sjuksköterska med över 25 års. Verksam som individual-, par och gruppterapeut, och handledare med chefshandledning inom vård/omsorg, kyrka och skola, enskilt och i grupp. Birgitta är lärare och pedagogisk ledare inom Gestalt Akademin samt arbetar som konsult hos Perlan Dialog och Ledarskap. Per är Dipl. Gestaltterapeut (GA) sedan 1995 och verksam som individual-, par-, och gruppterapeut. Han är även coach och konsult hos Perlan Dialog och Ledarskap sedan 14 år samt lärare och pedagogisk ledare vid Gestalt Akademin. Per har erfarenheter av arbete med barn och ungdomar med tidiga störningar. Omfattning 16 dagar Tid: januari, februari, mars och april 2012 Plats: Häverö Kursgård, Roslagen Kursavgift: SEK exkl. moms. Privatbetalande ta kontakt för subventionerat pris. Kost och logi på kursgården tillkommer, självhushåll Du anmäler Dig per telefon, post eller mail. Välkommen! Vill du ha mer information om kursen, eller har andra frågor, välkommen att höra av dig till Birgitta , eller till Per ,

7 Ingrid Karhu och Bo Kåresjö, mars 2012 och oktober 2012 Ingrid Karhu, MSc Gestalt Psychotherapy, Dipl. Gestaltterapeut och leg. Sjuksköterska, har 35 års erfarenhet från arbete med människors personliga utveckling. Ingrid är lärare inom hälso- och sjukvård samt handledare inom Gestalt Akademin. Hon driver sedan 1990 egen gestaltterapeutisk verksamhet med inriktigning mot individualterapi, personlig utveckling individuellt och i grupp, parsamtal, coachning och handledning samt sedan 2009 viktnedgång i grupp. Bo Kåresjö, Organisationskonslut på Gestaltisk grund och Kognitiv terapeut. Arbetar sedan 1990 som organisationskonsult med inriktning på individ-, grupp- och organisationsutveckling. Pedagogisk ledare vid Gestalt Akademins långa utbildningar. Har mottagning i Stockholm och är medlem i FGO. Omfattning: 15 dagar Tid: mars, 7-11 maj och juni Omfattning: 15 dagar Tid: 8-12 oktober, november och januari Ledare: Ingrid Karhu och Bo Kåresjö Anmälan: till E-post: Frågor: 0709/ Bosse 0709/ Ingrid Plats: Stockholmstrakten Kursavgift: SEK exkl moms. Privatbetalande ta kontakt för subventionerat pris, kost och logi tillkommer Webadress: Ann-Sofie Romlin och Ulf Petrén, oktober 2012 Ann-Sofie är Dipl Gestaltterapeut (GA), har en masters examen i gestaltpsykoterapi och är utbildad handledare. Hon har 25 års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Verksam sedan 2002 som individ-, par- och gruppterapeut, utbildningskonsult samt coach och handledare för chefer och medarbetare inom privat och offentlig verksamhet. Ulf är Dipl Gestaltterapeut (GIS) och är leg psykoterapeut i Finland. Han har 25 års erfarenhet som konsult och arbetar sedan 2003 med egen mottagning som individ- par- och gruppterapeut, coaching samt med konstellationer för individer privat och i organisationer. Omfattning 16 dagar Tid: 6-9 oktober, 1-4 december 2011, 9-12 februari och april 2012 Plats: retreat och kursgård Marielund, Södermanland Kursavgift: exkl. moms. Privatbetalade kan ta kontakt för subventionerat pris. Kost och logi tillkommer. Du anmäler Dig per telefon, post eller mail. Välkommen! Vill du ha mer information om kursen, höra av dig till Ann-Sofie , eller till Ulf ,

8 Gestaltmetodik i Organisationer, 1 år Utbildningen vänder sig till Dig som arbetar med eller i organisationer och vill utveckla hur du i vardagen kan använda gestaltmetodik i ditt arbete, som intern- eller externkonsult eller som ledare. Utbildningens syfte Målsättning är att bygga både på deltagarnas betydande egen erfarenhet av arbete med organisationer och/eller gestalt och på de modeller, teorier och erfarenheter kursledningen bidrar med. Utbildningen är en arena för gemensamt lärande och för utveckling av gestaltmetodik i arbete med organisationer. Därför är det naturligt att deltagarnas egna behov och intressen påverkar detaljutformningen av utbildningen. Vi tror att Du som är intresserad av programmet har Egen lång erfarenhet av arbete med organisationer och vill lära mer om hur gestalt kan användas i det arbetet eller Egen lång erfarenhet av tillämpning av gestalt i arbete med individer och grupper och vill lära mer om hur du kan arbeta med större system. Utbildningens innehåll Huvudtemat för utbildningen är att utifrån deltagarnas yrkesroller och arbetsuppgifter utforska hur förhållningssättet och grundbegreppen inom gestalt kan tillämpas på olika systemnivåer. Gestalt som metod och förhållningssätt bygger på några grundläggande antaganden om mänskliga system; förmåga till självreglering, betydelsen av medvetenhet, ansvar, kontakt och dialog för att skapa hälsosamma organisationer etc. Att tillämpa gestaltmetodik i arbete med grupper eller företag innebär att använda dessa värderingar och tankemodeller på ett delvis annat sätt. I utbildningen är den personliga utvecklingen i bakgrunden och fokus är istället på den yrkesmässiga tillämpningen av gestaltmetodik i organisationer.

9 Program Utbildningen går över ett år och är uppbyggd på fem moduler om 4 heldagar (på internat). Mellan utbildningsmodulerna kommer deltagarna att träffas i coachningsgrupper (3-4 personer per grupp c:a 1 heldag/tillfälle). Innehållet i modulerna kommer att anpassas efter deltagarnas behov med nedanstående teman som bas: Modul 1: Tema organisation Exempel: Gestaltmetodik och gestalt begrepp tillämpad på stora system. Grupper och organisationer som komplexa, självorganiserande system. Att arbeta med fokus på förändring/lärande eller att arbeta med fokus på prestation/görande. Modul 2: Tema individ i organisation Exempel: Det konsultativa förhållningssättet och hur jag använder mig själv. Hur den jag är påverkar det jag ser, tolkar och hur jag intervenerar. Att identifiera och avgränsa uppdraget. Det coachande ledarskapet. Ledarskap, chefskap och Gestalt. Ledarutveckling som metod för att utveckla organisationer. Modul 3: Tema grupp Exempel; Att leda grupper och att coacha grupper. Cycle of Experience som en modell för samhandling. Cape Cod modellen för att coacha grupper. Modul 4: Tema organisation Exempel; Organisering av arbete i ett Gestaltperspektiv. Spelregler och roller. Att leda kreativa/mjuka processer i organisationer. Förändringsarbete och motstånd. Modul 5: Tema organisationen och jag Exempel; Makt, hierarkier och kultur. Arbete i multikulturella organisationer. Hur utformar jag min egen roll utifrån ett Gestalt perspektiv? Min personliga stil för arbete i och med organisationer. Praktisk information Omfattning Utbildningen går över ett år och är uppbyggd på fem moduler om 4 heldagar (på internat). Mellan utbildningsmodulerna kommer deltagarna att träffas i coachningsgrupper (3-4 personer per grupp, ca 1 heldag/tillfälle). Datum Internat Modul 1: juni 2012 Modul 2: september 2012 Modul 3: november 2012 Modul 4: januari 2013 Modul 5: mars 2013 Kursort Gottskärs Kurs och Konferens, Kungsbacka kommun Ledare Lars och Margareta Marmgren, och Kursavgift SEK inkl. moms ( SEK exkl. moms) Anmälningsavgift på SEK inkl. moms (2 000 SEK exkl. moms) Kostnad för internat tillkommer. Ansökan Sista ansökningsdag: 15 april 2012 Särskild ansökningsblankett finns på hemsidan. Skicka den tillsammans med en kort beskrivning av vad du arbetar med idag, dina erfarenheter av arbete med organisationer och av gestalt till Gestalt Akademin i Skandinavien Duvnäsgatan Stockholm. Antagning Antagningen sker genom personlig intervju. Inga krav på tidigare gestalterfarenhet.

10 Praktisk förändringsledning på gestaltgrund, 1 år Praktisk förändringsledning på gestaltgrund är en grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap på Gestaltisk grund. Utbildningen riktar sig till ledare och nyckelpersoner med uppdrag att leda och stödja förändring. Utbildningens syfte och mål Övergripande mål är att stärka förändringskompetensen hos deltagarna och i deras organisationer samt att stärka den processkonsultativa förmågan. Innehåll och upplägg Vid varje kurstillfälle är deltagarnas verksamhet ständigt närvarande med fokus på den mänskliga interaktionen och dess betydelse för att nå önskade effekter i förändringsarbeten, projekt etc. Programmet erbjuder utveckling av det egna personliga mästerskapet vilket innebär att öka förmågan till Awareness - att läsa in situationen i nuet, att öka medvetenhet om egna och andras inre processer, ökad reflexiv förmåga samt att finna sunda gränser och balans i livet. Programmet erbjuder rikligt med möjlighet att fördjupa kunskaper om det mellanmänskliga, gruppers beteende, kulturfenomen, systemisk analys av organisationer i syfte att se fenomen som hindrar utveckling i relation till sin bakgrund. Vi studerar olika perspektiv på Change Management i relation till Gestaltmetodikens grunder och förhållningssätt till förändring. I programmet är lärande genom att göra en central del i deltagarnas kompetensutveckling. Detta sker bl.a. genom praktikuppdrag i deltagarnas organisationer. Här sker det praktiska lärandet och här tillförs konkret nytta till företaget. Omfattning 18 dagar utbildning på internat fördelat på 8 kurstillfällen under ett år. Omfattande utbildning, handledning samt uppföljning efter ca 6 månader. Utöver kurstillfällena ska deltagarna praktisera tillämpning av kunskaperna i ett definierat förändringsarbete. Det kan vara att initiera, stödja eller följa upp ett förändringsarbete inom företaget. Egna teoretiska studier och skapande av en slutrapport i form av en essä om praktikarbetet tillkommer också utöver kurstilfällena. Handledningsmöten i mindre grupp sker mellan kurstillfällena som stöd för praktikuppdragen. Dessa ingår obligatoriskt i utbildningen.

11 Praktisk information Omfattning 20 dagar utbildning på internat fördelat på 8 kurstillfällen under ett år. Därtill kommer 5x4 tim handledning samt uppföljning efter ca 6 månader. Kursstart Höstterminen 2012 Kursort internat, nära Stockholm Ledare Ulf Zwedberg och Kinna Person Kursavgift: SEK inkl moms ( SEK exkl moms) Delbetalningsmöjlighet Alla våra studenter har möjlighet till delbetalning. Du kan också ansöka om ett räntefritt utbildningslån via vår samarbetspartner HumanFinans. Utbildningen är inte studiemedelsberättigad. Behörighet och antagning Antagningen sker genom personlig intervju. Inga krav på tidigare gestalterfarenhet. Antal: 16 deltagare Ansökan Ansökan (blankett finns på hemsidan) ska vara Gestalt Akademin tillhanda. Gestalt Akademin Duvnäsgatan Stockholm.

12 Grundutbildning i Gestalt, 2 år Grundutbildning i Gestalt är en kvalificerad utbildning för dig som vill ha personlig utveckling i kombination med praktiska verktyg som du har nytta av oavsett livssituation eller yrke. Utbildningens syfte och mål Syftet är att erbjuda deltagarna en kvalificerad och gedigen utbildning där teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och personlig utveckling integreras till en helhet. Utbildningen syftar också till att lägga grunden för den som vill gå vidare och utveckla en professionell roll som gestaltterapeut eller organisationskonsult. Målet är att du efter utbildningen ska kunna leda samtal, utveckling och förändring på individ- och gruppnivå. Utbildningen ger dig rika möjligheter att, tillsammans med de andra i gruppen utforska vem du är som person och i din yrkesroll. Du får ökad självkännedom och en fördjupad förståelse för dig själv och andra. Du kommer att bli tydligare i din kommunikation, få modet att vara dig själv och uttrycka dig i grupp samt utveckla din förståelse för grupprocesser och hur du kan påverka dessa. Du får också kunskaper om och praktisk träning i att hålla coachande (stödjande/motiverande) samtal och att leda utvecklings- och förändringsprocesser. Innehåll och upplägg År 1: Tyngdpunkten läggs vid personlig utveckling och självkännedom i kombination med de gestaltteoretiska och utvecklingspsykologiska grunderna. Undervisningen täcker in följande teman: År 2: Fortsatt personlig utveckling integreras med praktisk tillämpning av gestaltteori och metodik. Successivt tas också steg för att utveckla din nuvarande och/eller blivande professionella roll. Undervisningen täcker in följande teman: Grupper i teori och praktik, Att möta individer, Att möta och leda grupper, Att använda mig själv som instrument. Undervisningen är till stor del upplevelsebaserad vilket ställer stora krav på villighet, mod och nyfikenhet att utforska dig själv och att bidra till hela gruppens lärande och utveckling. Undervisningen är förlagd till internat för att i möjligaste mån ge lärandet och den personliga utvecklingsprocessen utrymme, utan avbrott för vardagens krav. Omfattning Varje läsår omfattar följande moment: - Fem kursveckor (ons-lör), två på hösten och tre på våren, samtliga förlagda till internat, läsårets start- och avslutsveckor är tis-lör - Obligatorisk individualterapi (minst 30x45 min/läsår) - Obligatoriska träffar i stödgrupper mellan kursveckorna (totalt minst 48 tim/läsår) - Skriva personlig utvecklingsdagbok - Litteraturstudier, muntliga och skriftliga examinationer

13 Den schemalagda undervisningen uppgår till 175 timmar per läsår. Därtill tillkommer självstudier inkl uppsatsskrivande ca 340 tim, individualterapi 30x45 min (22,5 tim), och stödgruppsträffar 48 tim. Sammanlagt omfattar studietakten ca 20 %. Det vanliga är att studenterna arbetar heltid vid sidan av studierna. Evaluering Under den sista kursveckan År 2 sker en obligatorisk evaluering av varje student. Syftet är att alla ska få en samlad återkoppling på sin personliga utveckling under de två åren, samt att säkerställa att de studenter som vill gå vidare till någon av diplomutbildningarna har uppnått den personliga mognad som krävs för att axla yrkesrollen på ett ansvarsfullt sätt. Behörighet och antagning Grundutbildningen är öppen för dig som har - genomgången grundkurs - god läs- och hörförståelse i engelska Syftet med kravet på grundkurs är att du ska ha påbörjat arbetet med din personliga utveckling innan kursstart samt vara förberedd på vad som väntar i form av bl a undervisningsmetodik, gruppdynamik och personliga upplevelser. En stor del av kurslitteraturen och en viss del av undervisningen är på engelska. Stor vikt läggs vid motivation och personlig lämplighet varför antagningen baseras på en skriftlig ansökan tillsammans med en personlig intervju. Ansökan Ansökan (blankett finns på hemsidan) ska vara Gestalt Akademin tillhanda senast 1 april Kursavgift SEK inkl moms per läsår ( SEK exkl moms). Tillkommande kostnader - Obligatorisk individualterapi hos någon av våra godkända utbildningsterapeuter (f n ca 700 SEK/60 min, inkl moms) - Resor, kost och logi i samband med kursveckor och studiegruppsträffar (räkna med ca SEK inkl moms per kursvecka för kost + logi, beroende på val av standard) - Litteratur Delbetalningsmöjlighet Alla våra studenter har möjlighet till delbetalning. Du kan också ansöka om ett räntefritt utbildningslån via vår samarbetspartner HumanFinans. Utbildningen är inte studiemedelsberättigad. Efter utbildningen Efter utbildningen kan du söka vidare till de 2-åriga utbildningarna till Dipl. Gestaltterapeut respektive Dipl. Lednings- och Organisationsutveckling, förutsatt att du har ett lämplighetsintyg från evalueringen. OBS! Ytterligare antagningskrav tillkommer på dessa utbildningar.

14 Dipl. Gestaltterapeut, 2 år Påbyggnad efter genomgången Grundutbildning i Gestalt, 2 år En kvalificerad utbildning för dig som utifrån ett gestaltterapeutiskt perspektiv vill hjälpa människor att växa och förbättra sin livskvalitet. Utbildningens syfte och mål Utbildningen syftar till att du ska utveckla en trygg yrkesmässig kompetens och identitet som gestaltterapeut. Utbildningen uppfyller minst de krav som ställs av European Association of Gestalt Therapy, EAGT. Innehåll och upplägg (Upplägget beskrivs utifrån att terapeututbildningen i sin helhet omfattar 4 år, där år 1-2 utgörs av Grundutbildning i Gestalt.) År 3: Under det tredje året börjar du praktisera terapeutiska metoder och tekniker kopplat till gestaltdiagnostik såväl som traditionell psykodynamisk diagnostik. Du börjar också ha egna klienter under handledning. Handledningen hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende och hitta din personliga stil, få syn på dina styrkor och svagheter som terapeut samt tillägna dig ett kliniskt och etiskt väl förankrat arbetssätt. Teorin inriktas på teman som stöder det kliniska arbetet. Vikt läggs också vid att skapa förståelse för gestaltterapins relation till andra terapiskolor och samhället i stort. År 4: Utbildningens sista år fokuserar på professionell integration av terapeutrollen och den professionella identiteten. Fördjupning sker inför slutexamination och examensarbete. Utbildningen avslutas med en skriftlig och muntlig slutexamination. Omfattning Varje läsår omfattar följande moment: - Fem kursveckor (ons-lör), två på hösten och tre på våren, samtliga förlagda till internat, läsårets start- och avslutsveckor är tis-lör (med reservation för ändringar) - Obligatorisk individualterapi (minst 30x45 min/läsår) - Obligatorisk individualterapi med egna klienter (minst 75x45 min per läsår) - Obligatorisk handledning i grupp (minst 75x45 min per läsår) - Litteraturstudier, muntliga och skriftliga examinationer Den schemalagda undervisningen uppgår till 175 timmar per läsår. Därtill tillkommer självstudier inkl uppsatsskrivande ca 340 tim, individualterapi 30x45 min (22,5 tim), och handledning 75x45 min (ca 56 tim). Sammanlagt omfattar studietakten ca 30 %. En del av studenterna fortsätter att arbeta heltid vid sidan av studierna medan andra väljer att gå ner något i arbetstid.

15 Evaluering Den sista kursveckan År 3 sker en utvärdering av varje students personliga och professionella utveckling under året. Syftet är att säkerställa att de studenter som går vidare till År 4 har uppnått den personliga mognad som krävs för att axla yrkesrollen på ett ansvarsfullt sätt. Behörighet och antagning Påbyggnadsutbildningen till Dipl. Gestaltterapeut är öppen för dig som: - har kursintyg + lämplighetsintyg från Grundutbildning i Gestalt, 2 år. - har minst 120 högskolepoäng, eller 180 ECTS - har minst ett års klinisk erfarenhet från psykiatrin (särskild information om detta fås från kansliet) Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt professionell erfarenhet och kompetens. Vi träffar alla behöriga sökanden för en personlig intervju, och denna tillsammans med referenser från den tvååriga grundutbildningen är avgörande vid antagningen. Ansökan Vi startar nya utbildningsgrupper i augusti varje år. Ansökan (särskild ansökningsblankett kommer att finnas tillgänglig på hemsidan) ska vara Gestalt Akademin tillhanda senast den 1 april Kursavgift SEK inkl. moms per läsår ( SEK exkl. moms) Tillkommande kostnader - Obligatorisk individualterapi hos någon av våra godkända utbildningsterapeuter (f n ca 700 SEK/60 min, inkl. moms). - Obligatorisk handledning (f n ca 875 SEK/60 min, inkl. moms) - Resor, kost och logi i samband med kursveckor och studiegruppsträffar. (räkna med ca SEK inkl moms per kursvecka för kost + logi, beroende på val av standard) - Litteratur Viss kostnadstäckning ges från intäkter från egna klienter. Alla våra studenter har möjlighet till delbetalning. Du kan också ansöka om ett räntefritt utbildningslån via vår samarbetspartner HumanFinans. Utbildningen är inte studiemedelsberättigad. Efter utbildningen Efter utbildningen är det vanliga att man antingen fortsätter i den befintliga yrkesrollen som t ex terapeut, behandlare, läkare, sjuksköterska, präst, lärare, personalchef eller konsult. Många startar också eget (ensam eller tillsammans med andra, på hel- eller deltid) för att arbeta som terapeut/coach/handledare.

16 Dipl. Lednings- och Organisationsutveckling, 2 år Påbyggnad efter genomgången Grundutbildning i Gestalt, 2 år En kvalificerad utbildning med humanistiskt och systemiskt perspektiv för dig som vill arbeta för effektiva organisationer med plats för människan. Utbildningens syfte och mål Utbildningens syfte är att erbjuda deltagarna en plattform för att arbeta med utveckling av individer, grupper och organisationer. Utbildningens mål är att: - utveckla och träna den studerandes färdighet i att praktiskt arbeta med individer, grupper och organisationer med gestaltteori och gestaltmetod som grund. - ge den studerande en djupgående kunskap om modern gestaltteori och samtida organisationsteori. Efter utbildningen är det vanliga att man antingen fortsätter i den befintliga yrkesrollen som t ex linjechef, eller inriktar sig på organisations-, ledar eller personalutveckling, grupputveckling, coachning eller konflikthantering. Innehåll och upplägg (Upplägget beskrivs utifrån att utbildningen i sin helhet omfattar 4 år, där År 1-2 utgörs av Grundutbildning i Gestalt.) År 3: Under detta år är grupp- och organisationsteori samt de fältteoretiska och systemiska arbetssätten i fokus. Deltagarna tränar ledarskap och interventioner den professionella rollen utvecklas genom arbete såväl i utbildningsgruppen som ute på företag. Ett handledningsprogram i grupp startar och fortsätter även fjärde året. Under tredje året sker evaluering utifrån deltagarnas tillägnade gestaltiska metoder och förhållningssätt kopplade till den egna professionella rollen. Dessutom görs en personlig utvärdering under sista kursveckan, avseende hur den professionella identiteten växer fram. År 4: Utbildningens sista år fokuserar på professionell integration av det gestaltiska synsättet och arbetssättet med individer, grupper och organisationer, samt de studerandes professionella identitet. Fördjupning sker inför slutexamination och examensarbete. Utbildningen avslutas med en skriftlig och muntlig slutexamination. Omfattning Varje läsår omfattar följande moment: - Fem kursveckor (ons-lör), två på hösten och tre på våren, samtliga förlagda till internat, läsårets start- och avslutningsveckor är tis-lör, (med reservation för ändringar) - Obligatorisk individualterapi (minst 15x45 min/läsår) - Obligatorisk handledning i grupp (minst 30x45 min per läsår) - Litteraturstudier, muntliga och skriftliga examinationer

17 Den schemalagda undervisningen uppgår till 175 timmar per läsår. Därtill tillkommer självstudier inkl uppsatsskrivande ca 340 tim, individualterapi 15x45 min (ca 11 tim), och handledning 30x45 min (ca 22,5 tim). Sammanlagt omfattar studietakten ca 25%. De flesta av våra studenter fortsätter att arbeta heltid vid sidan av studierna medan andra väljer att gå ner något i arbetstid. Behörighet och antagning Påbyggnadsutbildningen till Dipl. Lednings- och Organisationsutveckling är öppen för dig som: - har kursintyg + lämplighetsintyg från Grundutbildning i Gestalt, 2 år. - har minst 120 högskolepoäng, eller 180 ECTS - verkar inom ett yrkesområde där du har möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt professionell erfarenhet och kompetens. Vi träffar alla behöriga sökanden för en personlig intervju, och denna tillsammans med referenser från den tvååriga grundutbildningen är avgörande vid antagningen. Ansökan Vi startar nya utbildningsgrupper i augusti varje år. Ansökan (särskild ansökningsblankett kommer att finnas tillgänglig på hemsidan) ska vara Gestalt Akademin tillhanda senast den 1 april Kursavgift SEK inkl. moms per läsår ( SEK exkl. moms) Tillkommande kostnader - Obligatorisk individualterapi hos någon av våra godkända utbildningsterapeuter (f n ca 700 SEK/60 min, inkl. moms). - Obligatorisk handledning (f n ca 875 SEK/60 min, inkl. moms) - Resor, kost och logi i samband med kursveckor och studiegruppsträffar. (räkna med ca SEK inkl moms per kursvecka för kost + logi, beroende på val av standard.) - Litteratur Alla våra studenter har möjlighet till delbetalning. Du kan också ansöka om ett räntefritt utbildningslån via vår samarbetspartner HumanFinans. Utbildningen är inte studiemedelsberättigande. Efter utbildningen Efter utbildningen är det vanliga att man antingen fortsätter i den befintliga yrkesrollen som t ex ledare eller chef, eller inriktar sig på organisations-, ledar eller personalutveckling, grupputveckling, coachning eller konflikthantering.

18 Gestalt Akademin i Skandinavien och Gestalt International Study Center har etablerat ett nära samarbete riktat till Europa från och med 2011 och framåt. Det innebär att vi kommer att erbjuda utbildningar riktade till individer och organisationer som har intresse av att ta del av engelskspråkiga utbildningar. Det första programmet är Cape Cod Training Program som arrangeras i Sverige med start hösten Detta program ger möjlighet till Continuing Coaching Education (CCE) credits till den som är certifierad ICF-coach. Cape Cod Training Program - Europe CCTP has provided a distinctive learning opportunity for therapists, coaches, consultants, executives, and leaders from around the world since In structured, intense, and highly interactive sessions, participants learn how to become effective agents for change using the Cape Cod Model. The Cape Cod Training Program is an intensive training program teaching the theory and application of the Cape Cod Model. This sequence of brief and in the moment feedback interventions produces rapid and enduring growth for individuals, and groups whether in a family or organizational setting, and in both hierarchical and peer relationships. The foundational theory has been developed and refined over decades of use in family and organizational systems and is based on understanding the balance of intimate and strategic interactions that are necessary for creating and supporting change. The first week focuses on working with pairs or couples and includes: perceiving a system instead of separate individuals, exploring the role of the intervener, examining countertransference and boundaries, and connecting intimate and strategic ways of relating. The second week is focused on working with small groups. Topics include: working effectively within hierarchical systems, understanding the difference between working with families and organizations, and using experiments. CCTP is structured so that content and theory presentations are followed by intensive small group practice sessions in which the underlying concepts are applied. Faculty members rotate through the small groups, enabling participants to be exposed to different styles and receive individual feedback from all of them. This intensive program provides an unusually high level of individual attention and feedback from faculty because of the faculty student ratio (one to six), and the emphasis on experiential learning and practice. Learning outcomes: Learn a powerful new perspective that recognizes behavior and interactions of systems, rather than individuals, creating new and dynamic possibilities for intervention. Use this systems perspective in working with couples and small groups, including developing a technique for giving compelling, positive feedback that strengthens the system and builds its ability to move toward change. Learn how to appreciate and articulate what the system is doing well. Understand a sequence of steps for intervening in any system. Learn to use the power of oneself as an instrument of influence. Gain insights into the differences between strategic and intimate ways of relating, and understand the appropriate use of each. Learn how to create and use experiments with clients to expand their range of behavior. Discover how to work with differences. Learn different techniques for working with families and working with organizations.

19 Participants The Cape Cod Training Program is designed to benefit coaches, organizational consultants, psychotherapists and other mental health and social service professionals; executives; educators; and other professionals who are concerned with small systems. The Program has been found useful for leaders of and consultants to family businesses. The Cape Cod Model has proven effective in applications across countries and cultures. "The Cape Cod Model has helped me keep an optimistic attitude in a problem oriented environment. I am astonished at how much that helps." Eva Axelsson "I learned more about working with couples, families and organizations in a week of CCTP than I learned during my entire counseling studies. The Cape Cod Model has a compassionate approach as well as a common-sense clarity available to everyone whether professional or not. Equally important though, and quite unexpectedly, while learning this model, I did exactly the kind of work I needed to do in myself in order to relate openly and respectfully to others. This therapeutic model works both ways! Maria Papacostaki, MA Marriage and Family Therapist Information CE Hours 96 Dates and time Week one: October 12-18, 2012 Week two: April 5-11, 2013 Starts on Friday, 1 pm Ends on Thursday, 5 pm Location Bommersvik, near Stockholm, Sweden Fee $5,500 USD, including $100 non-refundable application fee, due upon registration GISC Member: $5,450 Register on GISCs webpage no later than August 15, 2012

20 Stockholm Tisdagsseminarier Aktivt Föräldraskap hur man blir tydlig som förälder utan att hota, muta eller kränka 6 december Målet är inte ett barn som lyder. Målet är ett barn som väljer att samspela på ett konstruktivt sätt för att det känner sig som en viktig del av gemenskapen och får sina behov tillgodosedda. Jojo Tuulikki Oinonen berättar om föräldrastödsprogrammet Aktivt Föräldraskap, som är ett generellt samspelsprogram och som inte innehåller några belönings- och bestraffningsmetoder. I Sverige har en Super-Nanny -värdering kring barnuppfostran fått stort fäste och Jojo vill visa på att det finns alternativa sätt att utveckla föräldrars förmåga till ett gott ledarskap och föräldraskap. Aktivt föräldraskap handlar om att lära ut vad vi behöver veta som föräldrar kring anknytning, att utveckla de fem egenskaper vi behöver för att bli en person med en stark inre kompass: självkänsla, självförtroende, mod, samarbetsförmåga och en känsla av ansvar. Den kompassen ska ju hjälpa mig att kunna göra bedömningar i mina relationer hela livet! Det är förälderns medvetenhet och ansvar vi egentligen jobbar med i Aktivt Föräldraskap, vi är inte ute efter att korrigera barns beteende. Förhållningssättet inom programmet har stora likheter med det som finns i det gestaltterapeutiska sättet att förhålla sig till relationer, utifrån gestalts fyra hörnstenar: Kontakt, Här & Nu, Ansvar och Medvetenhet. Jojo Tuulikki Oinonen är dipl. Gestaltterapeut och har även börjat specialisera sig inom teorin om skam och dess funktioner. Tid: 6 december, kl Plats: Gestalt Akademin, Duvnäsgatan 14, Södermalm Kostnad: 100 kr, betalas kontant vid entrén, vi bjuder på kaffe/te och smörgås Anmälan: Obligatorisk via Ta ledarskapet till nästa nivå 17 januari Mogna chefer tar sitt ledarskap och sin utveckling på fullaste allvar. De förstår att de ständigt behöver lära känna sig själva som ledare och utveckla sina relationer till andra personer enskilt och i grupp. De ser också vikten av att kunna höja blicken för att få helhetsperspektiv och skapa kreativa lösningar på komplicerade problem. Seminariet visar vad som krävs för att kunna lyfta sitt ledarskap till nästa nivå. Idéerna bygger på praktiska erfarenheter och forskning om den vuxna människans förmåga att mogna och utvecklas. Under seminariet varvas teori med exempel från vardagsledarskapets utmaningar och möjligheter. Du får tillfälle till självreflektion och igenkänning. 1. Vad innebär det att utvecklas som ledare? Du får inblick i tre utvecklingsnivåer som är relevanta i dagens ledarskap. 2. Vilka förmågor behöver utvecklas för att ledarskapet ska lyfta? Du får ta del av nio förmågor som lyfter ledarskapet 3. Hur kan du ta nästa steg och bli mer medveten i ditt personliga ledarskap? Katharina Arenvi, Programansvarig på Mgruppen, och Annika Bramsen, Seniorkonsult på Consultus, är båda gestaltterapeuter med lång erfarenhet av ledarutveckling. De är verksamma som konsulter och arbetar med chefer på alla nivåer, såväl med individuell utveckling som med

Översikt P (För dig med eller utan tidigare gestalterfarenhet)

Översikt P (För dig med eller utan tidigare gestalterfarenhet) Kurser och utbildningar 2013/2014 2014/2015 Översikt P (För dig med eller utan tidigare gestalterfarenhet) Tisdagsseminarier Hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman. Nyfiken på gestaltametodiken,

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap

DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap Att leda mig själv och andra utifrån den jag är - med gestaltmetodiken som grund 2014-09-25/CR Gestaltakademin i Skandinavien 2013

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

timmar, medan de europeiska kraven är 1600 timmar. Hos GIS år du 2025 timmars undervisning över 4 år.

timmar, medan de europeiska kraven är 1600 timmar. Hos GIS år du 2025 timmars undervisning över 4 år. Våra utbildningar, studieplaner Gestalt psykoterapeut, 4 år Organisationskonsult och coach, 4 år GIS-Internationals 4-åriga utbildningar uppfyller både danska och europeiska krav och certifieringer. Med

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

EXISTENTIELL COACHING

EXISTENTIELL COACHING Vi introducerar utbildningen EXISTENTIELL COACHING 10 september 2015-8 april 2016 För första gången i Sverige erbjuds nu utbildning i existentiell coaching. Vi vänder oss till dig som har en coachutbildning

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning.

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4 Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. 1. Vad är Conscientiametoden? Det är en ny form av terapi

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Kursbeskrivning Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Godkänd inom ramen för specialistordningen, fokus verksamhetshandledning Delkurs A, grundläggande verksamhetshandledning för psykologer, 10

Läs mer

Handledarutbildning 2013-2014

Handledarutbildning 2013-2014 Handledarutbildning 2013-2014 Kursplan Praktisk information Utbildningen har två grenar 1) Handledning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) på relationell grund 2) Handledning i kognitivt-relationellt

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Ledarutveckling utöver det vanliga

Ledarutveckling utöver det vanliga Ledarutveckling utöver det vanliga Ö p p n a p r o g r a m 2 0 0 8-2 0 0 9 Programansvariga LARS OLSSON lars.olsson@effect.se Lars vill i sin yrkesroll befinna sig i gränslandet mellan organisations- och

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer ABLC erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer 2 COACHANDE LEDARE Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar

Läs mer

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach gothia akademis utbildning Diplomerad Coach Utbildningen ger dig rätten att kalla dig Diplomerad Coach. Den är ackrediterad av ICF och uppfyller också utbildningskraven för att certifieras som coach på

Läs mer

Utbildning till. kundaliniyoga lärare

Utbildning till. kundaliniyoga lärare Utbildning till kundaliniyoga lärare Kurstart i Göteborg hösten 2012 och Malmö hösten 2013 Remember, teaching yoga is not just about teaching physical movements, it is also about knowing how to guide people

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i = Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Att leda i förändring systemiskt ledarskap, 15 högskolepoäng Inledning

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

gothia akademis utbildning Professionell Coach

gothia akademis utbildning Professionell Coach gothia akademis utbildning Professionell Coach Det är den här utbildningen som gör att International Coach Federation (ICF) låter Gothia Akademi göra kvalitetskontrollen för internationell certifiering

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE.

UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE. UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE. Kursen är ackrediterad specialistkurs inom specialistordningen för psykologer. Kursens syfte Utbildningen innebär att deltagarna får lära sig en specifik

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

Konstnärligt gestaltande terapier och gestaltterapi. En skrift om psykoterapi som bedrivs av terapeuter anslutna till Akademikerförbundet SSR

Konstnärligt gestaltande terapier och gestaltterapi. En skrift om psykoterapi som bedrivs av terapeuter anslutna till Akademikerförbundet SSR Konstnärligt gestaltande terapier och gestaltterapi En skrift om psykoterapi som bedrivs av terapeuter anslutna till Akademikerförbundet SSR Inledning Akademikerförbundet SSR vill med denna broschyr bidra

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

SKOLFÖRBÄTTRING FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

SKOLFÖRBÄTTRING FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA SKOLFÖRBÄTTRING FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Romlin Dialog & Utveckling Ann- Sofie Romlin, konsult, gestalcerapeut, lärare Bastugatan 2 nb, 118 20 Stockholm Tel: 070-3930985 E- post :romlin@gestalcerpeuter.se

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att som kvinna Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Socionomyrket är fantastiskt vi citerar gärna ett blogginlägg från en socialsekreterare. Om ni bara visste hur mycket

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT 1 för Basutbildning, KBT Övergripande beskrivning av utbildningen 1. Omfattning Denna basutbildning är en sammanhållen deltidsutbildning fördelad över tre terminer. Den innehåller minst 240 timmar teoretisk

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Psykologpartners & Integrerad Närsjukvård i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen erbjuder en unik utbildning över 4 terminer

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret,

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret, Medvetet Personligt Kursstart i mars 2013! Vårt mål är att du vågar ta steg i ditt ledarskap och liv du inte trodde var möjligamen bara till 100%! För en bättre värld. Vi vänder oss till dig som idag har

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015

Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015 Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015 Mindfulness definieras av Jon Kabat-Zinn som ett sätt att rikta uppmärksamheten: i nuet, med avsikt och utan

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Vt 2017 Malmö

Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Vt 2017 Malmö Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Vt 2017 Malmö Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 30 högskolepoäng Inledning Många organisationer och verksamheter såväl privata

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Unika utbildningar för personlig utveckling och ledarskap från Skandinaviska Ledarhögskolan 1 Utbrändheten efter år av stress förvand lades genom

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Handledarutbildning i psykosocialt arbete

Handledarutbildning i psykosocialt arbete rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=çåü=pîéêáöéü äë~å=^_= = ~åçêçå~ê Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Ht t 2014 Ht 2015 Malmö Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 30 högskole ögskolepoäng

Läs mer

Om utbildningen. Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, tfn: 0703-212 213, hemsida: www.kognio.se, e-post: info@kognio.

Om utbildningen. Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, tfn: 0703-212 213, hemsida: www.kognio.se, e-post: info@kognio. STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) avseende barn och ungdom, utb.kod: S1BU151 (Basic Course in Cognitive-Behavioral Therapy for Children and Adolescents from a Family

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer