Barn- och utbildningsnämnden 21 december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden 21 december 2010"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 21 december 2010 Sid Justering Mål och resursplan (MRP) Barn och utbildning - fördelning av skattemedel Bidrag till en fristående gymnasieskola, John Bauer gymnasiet Bidrag till en fristående gymnasieskola, Mikael Elias Teoretiska gymnasium Bidrag till en fristående gymnasieskola, Nordens Teknikerinstitut AB, NTI gymnasiet Bidrag till en fristående gymnasieskola, Skvaderns gymnasieskola Bidrag till en fristående gymnasieskola, Sundsvalls Praktiska gymnasium Bidrag till en fristående gymnasieskola, Thoren Business School Bidrag till en fristående grundskola, Engelska skolan Bidrag till fristående grundskolor, Heliås Naturvetenskapliga friskola i Sidsjö och Njurunda Bidrag till en fristående grundskola, Kristna skolan Oasen Bidrag till en fristående grundskola, Kunskapsakademin Bidrag till en fristående grundskola, Mimer Bidrag till en fristående grundskola, Prolympia Bidrag till en enskild förskola, Blå Draken, personalkooperativ Bidrag till en enskild förskola, Kullerbyttan, personalkooperativ Bidrag till en enskild förskola, Mac & Mulle, föräldrakooperativ....21

2 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en enskild förskola, Medborgargatan, personalkooperativ Bidrag till en enskild förskola, Optimus, personalkooperativ Bidrag till en enskild förskola, Spelevinken, personalkooperativ Bidrag till en enskild förskola, Trollet, personalkooperativ Bidrag till en enskild förskola, Trädet, Hälsoträdet AB Bidrag till en enskild förskola, Viljan, föräldrakooperativ Bidrag till en enskild förskola, Vårbacken, föräldrakooperativ Bidrag till en enskilt fritidshem, Loppan, föräldrakooperativ Bidrag till pedagogisk omsorg, Barnen på Haga Bidrag till pedagogisk omsorg, Skärgårdsbarnen...31

3 Barn- och utbildningsnämnden Tid Kl. 14:00-15:00 Plats Barn- och utbildningskontoret, rum 654A ande Martin Johansson (S) ordförande Malin Larsson (S) v ordförande Hans Zetterkvist (V) Else Ammor (M) Stefan Falk (FP) Priscilda Helenius (S) ersättare för Petter Stenberg Ann-Charlotte Evrung (S) ersättare för Camilla Edvall Annette Nordstedt (MP) ersättare för Mathias Rex Marianne Bäckström Westman (M) ersättare för Sven Bredberg Nathalie Diveby (M) ersättare för Anders Larsson Berivan Mohammad (FP) ersättare för Birgitta Rönnquist Övriga Tommy Nilsson Inga Bengtsson Lena Näsholm

4 Barn- och utbildningsnämnden Protokollet omfattar Justeras Martin Johansson Ordförande Lena Näsholm Sekreterare Stefan Falk Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Protokollet finns tillgängligt på Internet ( eller hos Barn- och utbildningskontoret Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande Lena Näsholm

5 Barn- och utbildningsnämnden Justering Att jämte ordföranden (S) justera dagens protokoll utses Stefan Falk (FP).

6 Barn- och utbildningsnämnden Mål och resursplan (MRP) Barn och utbildning - fördelning av skattemedel 2011 (BUN ) att fastställa fördelning av skattemedel enligt förvaltningens förslag att fastställa barn- och elevbelopp samt genomsnittligt lokalkostnadsbidrag för 2011, enligt förvaltningens beräkning Inför MRP 2011 har barn- och utbildningsnämnden att ta hänsyn till att tilldelningen minskat till följd av beslut om effektivare inköp samt minskad tilldelning med följande, utifrån tolkningar av förslaget till MRP. Avgiftsfri allmän förskola treåringar Pedagogisk omsorg Barnskötarutbildning Landsbygdskolor Utredningsresurs Detta har beaktats i ramberäkningen, skattemedel att fördela, som förslaget baseras på. Förslag på barn- och elevbelopp redovisas i bilaga. Överläggning Vid dagens sammanträde redogör ekonomichefen för beräkningen av den ekonomiska ramen. Vid sammanträdet ställs följande frågor till Koalitionen (M, FP, KD och MP). Ann-Charlotte Evrung (S) frågar om satsningen på 100 miljoner till skolan endast innebär en höjning med 78 kr per barn. Malin Larson (S) frågar om varför inte Nedansjö och Stöde finns med i satsningen på landsbygdsskolor. Hans Zetterkvist (V) frågar om satsningen på lärarlöner kommer att genomföras. Priscilda Helenius (S) frågar om varför de riktade pengarna till allmän förskola inte tillfaller barn- och utbildningsnämnden. Ordföranden önskar få frågorna noterade till protokollet. Koalitionen lovar att återkomma med kompletterande svar vid senare tillfälle. Malin Larsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och

7 Barn- och utbildningsnämnden Vänsterpartiets mål och resursplan med plan för I yrkandet instämmer Hans Zetterkvist (V). Stefan Falk (FP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. I yrkandet instämmer Else Ammor (M). Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar enligt Stefan Falk och Else Ammors förslag. sunderlag Tjänsteskrivelse Mål och resursplan (MRP) Barn och utbildning - fördelning av skattemedel 2011 Bilaga MBL MRP 2011.pdf MRP följs upp i månadsrapporter och tertialrapporter under budgetåret. Barn- och elevpeng följs upp om bidragsbeloppen förändras under året dock senast inför nytt budgetår, december Tidigare har bidragen endast justerats när skattemedel tillkommit, fr.o.m. 1 januari 2011 kan bidragsbeloppen justeras med både ökning och minskning. Reservation Mot beslutet reserverar sig ordföranden (S), Malin Larsson (S), Hans Zetterkvist (V), Priscilda Helenius (S) och Ann-Charlotte Evrung (S) till förmån för Malin Larsson och Hans Zetterkvist yrkande.

8 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en fristående gymnasieskola, John Bauer gymnasiet (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för John Bauer gymnasiet, fristående gymnasieskola, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en fristående gymnasieskola, John Bauer gymnasiet

9 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en fristående gymnasieskola, Mikael Elias Teoretiska gymnasium (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Mikael Elias Teoretiska gymnasium, fristående gymnasieskola, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en fristående gymnasieskola, Mikael Elias Teoretiska gymnasium.

10 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en fristående gymnasieskola, NTI gymnasiet (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för NTI gymnasiet, fristående gymnasieskola, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en fristående gymnasieskola, Nordens Teknikerinstitut AB, NTI gymnasiet.

11 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en fristående gymnasieskola, Skvaderns gymnasieskola. (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Skvaderns gymnasieskola, fristående gymnasieskola, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en fristående gymnasieskola, Skvaderns gymnasieskola.

12 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en fristående gymnasieskola, Sundsvalls Praktiska gymnasium. (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Sundsvalls Praktiska gymnasium, fristående gymnasieskola, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en fristående gymnasieskola, Sundsvalls Praktiska gymnasium.

13 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en fristående gymnasieskola, Thoren Business School. (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Thoren Business School, fristående gymnasieskola enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en fristående gymnasieskola, Thoren Business School.

14 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en fristående grundskola, Engelska skolan (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Engelska skolan, fristående grundskola, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en fristående grundskola, Engelska skolan

15 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till fristående grundskolor, Heliås Naturvetenskapliga friskola i Sidsjö och Njurunda (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Heliås Naturvetenskapliga friskola i Sidsjö och Njurunda enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till fristående grundskolor, Heliås Naturvetenskapliga friskola i Sidsjö och Njurunda

16 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en fristående grundskola, Kristna skolan Oasen (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Kristna skolan Oasen, fristående grundskola, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en fristående grundskola, Kristna skolan Oasen

17 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en fristående grundskola, Kunskapsakademin. (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Kunskapsakademin, fristående grundskola, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en fristående grundskola, Kunskapsakademin.

18 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en fristående grundskola, Mimer. (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Mimer, fristående grundskola, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en fristående grundskola, Mimer.

19 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en fristående grundskola, Prolympia. (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Prolympia, fristående grundskola enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en fristående grundskola, Prolympia.

20 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en enskild förskola, Blå Draken, personalkooperativ (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för enskild förskola Blå Draken, personalkooperativ enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en enskild förskola, Blå Draken, personalkooperativ

21 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en enskild förskola, Kullerbyttan, personalkooperativ. (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Kullerbyttan personalkooperativ, enskild förskola, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en enskild förskola, Kullerbyttan, personalkooperativ.

22 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en enskild förskola, Mac och Mulle, föräldrakooperativ. (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Mac & Mulle föräldrakooperativ, enskild förskola, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en enskild förskola, Mac & Mulle, föräldrakooperativ.

23 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en enskild förskola, Medborgargatan, personalkooperativ. (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Medborgargatan personalkooperativ, enskild förskola, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en enskild förskola, Medborgargatan, personalkooperativ.

24 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en enskild förskola, Optimus, personalkooperativ. (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Optimus personalkooperativ, enskild förskola, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en enskild förskola, Optimus, personalkooperativ.

25 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en enskild förskola, Spelevinken, personalkooperativ (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Spelevinken personalkooperativ, enskild förskola, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en enskild förskola, Spelevinken, personalkooperativ

26 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en enskild förskola, Trollet, personalkooperativ (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Trollet personalkooperativ, enskild förskola enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en enskild förskola, Trollet, personalkooperativ

27 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en enskild förskola, Trädet, Hälsoträdet AB (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Trädet, Hälsoträdet AB, enskild förskola, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en enskild förskola, Trädet, Hälsoträdet AB

28 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en enskild förskola, Viljan, föräldrakooperativ (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Viljan föräldrakooperativ, enskild förskola, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en enskild förskola, Viljan, föräldrakooperativ

29 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en enskild förskola, Vårbacken, föräldrakooperativ (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Vårbackens personalkooperativ, enskild förskola, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en enskild förskola, Vårbacken, föräldrakooperativ

30 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till en enskilt fritidshem, Loppan, föräldrakooperativ (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Loppan, enskilt fritidshem, enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till en enskilt fritidshem, Loppan, föräldrakooperativ

31 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till pedagogisk omsorg, Barnen på Haga (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Barnen på Haga, pedagogisk omsorg enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till pedagogisk omsorg, Barnen på Haga

32 Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till pedagogisk omsorg, Skärgårdsbarnen (BUN ) att fastställa bidrag för budgetåret 2011 för Skärgårdsbarnen, pedagogisk omsorg enligt förvaltningens förslag sunderlag Tjänsteskrivelse Bidrag till pedagogisk omsorg, Skärgårdsbarnen

Barn- och utbildningsnämnden 13 oktober 2010

Barn- och utbildningsnämnden 13 oktober 2010 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 13 oktober 2010 Sid Justering...3 146 Allmänhetens frågestund...4 147 GY11-utbud i Sundsvalls gymnasium 2011/2012...5 148 Ärenden att lägga till

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 23 oktober 2013

Barn- och utbildningsnämnden 23 oktober 2013 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 23 oktober 2013 Sid Justering... 5 131 Nämnden gratulerar Jan Kibe... 6 132 Information från förvaltningen... 7 133 Konsekvensanalys av nya investeringsnivåer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr. 1 Justering Lokalförsörjningsplan för grundskolan...

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr. 1 Justering Lokalförsörjningsplan för grundskolan... Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-07 Ärendeförteckning Sid nr 1 Justering...2 2 Lokalförsörjningsplan för grundskolan...3 Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-07 1 Tid Kl 14.00-15.00 Plats Kulturmagasinet,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 24 februari 2010

Barn- och utbildningsnämnden 24 februari 2010 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 24 februari 2010 Sid Justering...3 37 Allmänhetens frågestund...4 38 Varumärket Sundsvall - information...5 39 Utveckla förskolan inifrån...6 40

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 november 2015

Barn- och utbildningsnämnden 18 november 2015 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 18 november 2015 Sid Justering... 4 170 Nämnden gratulerar Johanna Örnehag... 5 171 Information från förvaltningen... 6 172 Information från ordföranden...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 17 december 2014

Barn- och utbildningsnämnden 17 december 2014 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 17 december 2014 Sid Justering... 5 120 Nämnden gratulerar... 6 121 Information från förvaltningen... 7 122 Ekonomisk uppföljning november 2014...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr Barn- och utbildningsnämnden 2006-08-30 Ärendeförteckning Sid nr 73 Justering...2 74 Motion (v) om nämndsmötestider...3 75 Ansökan från Betula Doctrina HB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2013-10-14 Ärendelista Sid nr Justering... 3 291 Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen, beslut i kommunfullmäktige 2013-09-30, 186 Ny organisation för socialnämnden... 4

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 21 december 2016

Barn- och utbildningsnämnden 21 december 2016 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 21 december 2016 Sid Justering... 5 165 Nämnden gratulerar Åsa Dalhielm, Kunskapsdraken... 6 166 Månadsrapport november 2016... 7 167 sattestanter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2010-11-08 Ärendeförteckning Sammanträdets öppnande...2 Justering...3 1 Val av kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 1 november 2010-31 oktober 2014...4 2 Val av kommunfullmäktiges 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr Barn- och utbildningsnämnden 2007-02-28 Ärendeförteckning Sid nr 10 Justering...2 11 Personalförsörjningsplan 2006-2011...3 12 Centralt föräldraråd...4 13 Nedansjö skola - förslag till förändring...5 14

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 28 mars 2012

Barn- och utbildningsnämnden 28 mars 2012 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 28 mars 2012 Sid Justering...3 32 Nämnden gratulerar...4 33 Allmänhetens frågestund...5 34 Information från förvaltningen...6 35 Lokalutredningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2011-06-20 Ärendelista Sid nr Justering...3 262 Kollektivtrafik billiga pensionärsresor, Hundralappen, MRP-uppdrag SH 8a, 2011...4 263 Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2006-06-15 Ärendelista Sid nr Justering...3 732 Återkallande av fullmäktigebeslut 2009-04-27 555 samt utredning om hantering av frågor om skolnedläggning...4 733 Utökad busstrafik och utlösande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 februari 2012 Sid Justering...3 1 Nämnden gratulerar...4 2 Allmänhetens frågestund...5 3 Inbjudan utbildningar/konferenser...6 4 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning Justering Valärenden...3. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning Justering Valärenden...3. Sammanträdesdatum 2010-04-26 Ärendeförteckning Justering...2 754 Valärenden...3 2010-04-26 1 Tid Kl 14.50-15.00 Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-02 Ärendelista Sid nr Justering...3 65 Gratulationer till Kyrkskolan för Grön Flagg-certifiering...4 66 Information från förvaltningen...5 67 Bidrag till fristående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr Barn- och utbildningsnämnden 2005-08-31 Ärendeförteckning Sid nr 72 Justering...2 73 Yttrande över rapporten DS 2005:16 Att fånga kunnandet om lärande och undervisning"...3 74 Ansökan från NTI-skolan AB

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 30 maj 2012

Barn- och utbildningsnämnden 30 maj 2012 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 30 maj 2012 Sid Justering...3 61 Nämnden gratulerar Ewa Nässén Carlsson och Ewa Olofsson.4 62 Information från förvaltningen...5 63 Delårsrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-17 Ärendelista Sid nr 53 Information från förvaltningen...3 54 Stärkt kommunal skolorganisation...5 55 Information...7 56 Turordningsregler i förskolan - diskussion...8

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Socialnämnden 2 oktober 2013

Socialnämnden 2 oktober 2013 Socialnämnden Socialnämnden 2 oktober 2013 Sid Justering... 3 155 Val för valperioden 2011-2014... 4 156 Delegation av beslutanderätt 2013... 6 Socialnämnden 2013-10-02 1 Tid Kl. 12:00-12:20 Plats 343

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-06-25 Ärendelista Sid nr Justering...2 Dagordning...3 101 Delavstämning av kommunstyrelsens interna kontrollpunkt MRP Kollektivtrafik...4 102 Redovisning

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 24 april 2013 Sid Justering... 3 34 Arbetsmarknadstorg - finansiering... 4 35 Överenskommelse om flyktingmottagning 2013 och framåt... 6 2013-04-24

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 december 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 december 2012 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 19 december 2012 Sid Justering...4 103 Information...5 104 Månadsrapport november 2012...6 105 Förstärka integrationsarbetet med utgångspunkt i arbetslinjen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 20 november 2013

Kultur- och fritidsnämnden 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 20 november 2013 Sid 92 Dagordning... 4 93 Information... 5 94 Månadsrapport oktober 2013... 6 95 Byte/placering av konstgräsmatta på IP Norrporten

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 januari 2016

Kommunstyrelsen 25 januari 2016 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 25 januari 2016 Sid Justering... 3 25 Integrationsberedningens slutrapport... 4 Sammanträdessdatum Kommunstyrelsen 2016-01-25 1 Tid 11.00 11.05 Plats Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1(5) Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Onsdagen den 29 april 2015 15.00 Frejaskolans sammanträdesrum, Gnesta Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-26 Ärendeförteckning Sid nr 126 Justering...2 127 NIKT Njurunda/Bredsands skolområde gratulation till årets skolutvecklingspris...3 128 Allmänhetens frågestund...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr Barn- och utbildningsnämnden 2005-10-26 Ärendeförteckning Sid nr 90 Justering...2 91 Information om Antagningsprov Musikestetiska programmet, Sundsvalls gymnasium, Hedbergska enheten...3 92 Förändring

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 23 oktober 2013

Kultur- och fritidsnämnden 23 oktober 2013 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 23 oktober 2013 Sid Justering... 3 84 Dagordning... 4 85 Information... 5 86 Mål - och resursplan 2014 - kultur- och fritidsnämnden... 6 87 Revidering

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

ÄRENDEFÖRTECKNING 2003 2014 Barn- och utbildningsnämnden

ÄRENDEFÖRTECKNING 2003 2014 Barn- och utbildningsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING 2003 2014 Barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ÄRENDEN 2014... 2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ÄRENDEN 2013... 7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ÄRENDEN 2012... 13

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 16 december 2009

Barn- och utbildningsnämnden 16 december 2009 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 16 december 2009 Sid Justering...3 127 Allmänhetens frågestund...4 128 Information från förvaltningen...5 129 Ekonomisk uppföljning...6 130 Runsviks

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 30 mars 2011

Barn- och utbildningsnämnden 30 mars 2011 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 30 mars 2011 Sid Justering...3 34 Nämnden gratulerar Birgitta Wessbladh...4 35 Allmänhetens frågestund...5 36 Information till förvaltningen...6

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 11 juni 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 11 juni 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 11 juni 2014 Sid Justering... 3 38 Anmälnings- och delegeringsärenden Navi 2014-06-11... 4 39 Månadsrapport maj 2014... 5 40 Delårsrapport 1 - Verksamhetsuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr. Justering Anställning av kommundirektör...4 För kännedom...

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr. Justering Anställning av kommundirektör...4 För kännedom... Kommunstyrelsen 2007-12-17 Ärendelista Sid nr Justering...3 323 Anställning av kommundirektör...4 För kännedom...5 Kommunstyrelsen 2007-12-17 1 Tid Kl. 11.00 11.10 Plats Kommunstyrelsens sessionssal Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-26 Ärendeförteckning Sid nr 27 Justering...3 28 Information från förvaltningen...4 29 Runsviks skola, investeringsbehov till följd av arbetsmiljökrav och trafiksituationen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 31 augusti 2011

Barn- och utbildningsnämnden 31 augusti 2011 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 31 augusti 2011 Sid Justering...3 106 Nämnden gratulerar Ann Larsson, Sundsvalls gymnasium...4 107 Allmänhetens frågestund...5 108 IST-Analys -

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 21 april 2015

Barn- och utbildningsnämnden 21 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 21 april 2015 Sid Justering... 3 90 Nämnden gratulerar Stöde skola... 4 91 Information från förvaltningen... 5 92 Information från ordföranden...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 21 december 2011

Barn- och utbildningsnämnden 21 december 2011 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 21 december 2011 Sid Justering...3 192 Nämnden gratulerar Skolhälsovården med Ulrika Öhrling- Nilsson...4 193 Allmänhetens frågestund...5 194 Utbildningar/konferenser...6

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr Valnämnden 2013-10-02 1 Ärendelista Sid nr Justering... 4 11 Reglemente för Valnämnden... 5 12 Behov av nya valurnor... 6 13 Delårsrapport 1 och 2... 7 14 Mål och resursplan för Valnämnden 2014... 8 15

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr Valnämnden 2011-03-29 1 Ärendelista Sid nr Justering...4 8 Förtidsröstning i anslutning till de omval som kommer genomföras söndagen den 15 maj 2011, i Västra Götalands län och Örebro kommun...5 9 Förtidsröstning

Läs mer

Nya ärenden, Barn- kultur och utbildningsnämnd Avser perioden: 2015-10-01 till 2015-10-31

Nya ärenden, Barn- kultur och utbildningsnämnd Avser perioden: 2015-10-01 till 2015-10-31 Sida 1 av 5 25-11-03 utskriftsdatum: 25-11-03 Nya ärenden, Barn- kultur och utbildningsnämnd Avser perioden: 25-10- till 25-10-31 Datum 25-10- Diarienr. BKU 25/249 Diariebtkn. 303 Gymnasieskola Särskilt

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 26 mars 2014

Kultur- och fritidsnämnden 26 mars 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 26 mars 2014 Sid Justering... 3 38 Dagordning... 4 39 Information... 5 40 Månadsrapport februari 2014... 6 41 Reglering av hyrestaxor för teaterkvarteren

Läs mer

Överförmyndarnämnden 15 mars 2011

Överförmyndarnämnden 15 mars 2011 Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 15 mars 2011 Sid Justering...3 20 Ekonomi - Månadsrapport...4 21 Internkontrollplan 2011...5 22 Revisionsrapport...6 23 FSÖ-medlemskap - för hur många i nämnden...7

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl 1 (5) 2015-09-01 Plats och tid Beslutande Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl. 15.45 16.10 Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Nisreen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-27 Ärendeförteckning Sid nr 38 Justering...2 39 Avgifter i skolan...3 40 Ansökan från Personalkooperativet Spelevinkens förskola...4 41 Budget 2006 med plan för ekonomin

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl 1 (11) 2013-03-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl. 16.30 17.50 Christin Rampeltin Molin (M), ordförande Margareta Nilsson (M) Bo Andersson (M)

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 14 januari 2014

Överförmyndarnämnden Mitt 14 januari 2014 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 14 januari 2014 Sid Justering... 3 1 Ekonomi... 4 2 Presentation av nämnden... 5 3 Årsrapport 2013... 6 4 Förslag på ändrade riktlinjer för granskningsarbete

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 28 september 2011

Barn- och utbildningsnämnden 28 september 2011 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 28 september 2011 Sid Justering...3 120 Information om PIM...4 121 Nämnden gratulerar Helena Westin...5 122 Allmänhetens frågestund...6 123 Rapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2011

Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2011 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2011 Sid Justering...3 121 Justering av dagordning...4 122 Information...5 123 Månadsrapport oktober 2011...6 124 Ansökan om bidrag för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden 4 februari Sid nr. 22 Genomgång av valproceduren utifrån Valmyndighetens handbok 4

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden 4 februari Sid nr. 22 Genomgång av valproceduren utifrån Valmyndighetens handbok 4 Valnämnden 4 februari 2009 Ärendelista Sid nr 22 Genomgång av valproceduren utifrån Valmyndighetens handbok 4 23 Information från valkansliet. 5 24 Fastställande av ersättning till röstmottagare i vallokal...

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr Barn- och utbildningsnämnden 2006-05-31 Ärendeförteckning Sid nr 48 Justering...2 49 Skolans donationsfonder...3 50 Kvalitetsredovisningar fr.o.m. läsåret 06/07...5 51 Bidrag till föräldrakooperativen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Nya ärenden, Barn- kultur och utbildningsnämnd Avser perioden: 2014-10-01 till 2014-10-31

Nya ärenden, Barn- kultur och utbildningsnämnd Avser perioden: 2014-10-01 till 2014-10-31 Sida 1 av 5 utskriftsdatum: Nya ärenden, Barn- kultur och utbildningsnämnd Avser perioden: 2014-10-01 till Datum 2014-10-01 Diarienr. BKU 2014/274 Diariebtkn. 303 Gymnasieskola Ärendemening Anmälan jml

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-04-07 Ärendelista Sid nr Justering...2 33 Rapportering av samarbetet i Sundsvallsregionen angående traineeprogrammet...3 34 Livsmiljöbokslut 2010

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 14 april 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 14 april 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 14 april 2015 Sid Justering... 3 24 Fastställande av ärendelistans... 4 25 Ekonomi... 5 26 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 27

Läs mer

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.15-14.55 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (S) Sune Gustavsson (OPA) Christina

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 12 maj 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 12 maj 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 12 maj 2015 Sid Justering... 3 33 Fastställande av ärendelistan... 4 34 Ekonomi... 5 35 Delårsrapport januari - april 2015... 6 36 Svar på revisionsrapport

Läs mer

Miljönämnden 4 april 2012

Miljönämnden 4 april 2012 Miljönämnden Miljönämnden 4 april 2012 Sid Justering...3 31 Yttrande över ansökan från Kubikenborg Aluminium AB om förlängd utredningstid för utsläpp till luft och vatten, Skönsmon 2:98..4 32 Utgår av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum 2013-12-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Ersättare:

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning Justering Upphävande av beslut - valärende...3. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning Justering Upphävande av beslut - valärende...3. Sammanträdesdatum Ärendeförteckning Justering...2 4 Upphävande av beslut - valärende...3 1 Tid Plats Kl.13.45-13.46 Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 Sekreterare

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10.

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. 1 (5) 2013-11-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. Christin Rampeltin Molin (M) ordförande Rickard Åberg (M) Bertil Gyllenram,

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr Valnämnden 2010-05-25 1 Ärendelista Sid nr Justering...4 17 Institutionsröstning och kommunala bud...5 18 Valnämndens delårsrapport...6 19 Utbildningens utformning...7 20 Information från valkansliet...8

Läs mer

Utbildningsnämndens (10) arbetsutskott. Osby, tisdagen den 29 november 2011 klockan

Utbildningsnämndens (10) arbetsutskott. Osby, tisdagen den 29 november 2011 klockan Utbildningsnämndens 2011-11-29 1 (10) Plats och tid Osby, tisdagen den 29 november 2011 klockan 13.00-16.20 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), 94-100 Pontus Plantman (M) Rose-Marie

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015 Sid Justering... 3 57 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan ekonomisk återrapport...

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 1 (5) 2014-12-01 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 Christin Rampeltin

Läs mer

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Sid Justering... 3 17 Remissvar motion (S) CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.... 4 18 Dokumentplan för Lantmäterinämnden...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2009-02-25 Ärendelista Sid nr Justering...2 9 Nämnden gratulerar Ung Företagsamhet (UF) inom Sundsvalls gymnasium...3 10 Information från förvaltningen...4 11 Lokaler för Sundsvalls

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-29 Ärendeförteckning Sid nr 26 Justering...2 27 Utvärdering av program för biblioteksservice till barn och ungdom i Sundsvalls kommun...3 28 Bidragsbelopp till fristående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-19 Ärendeförteckning Sid nr 114 Justering...2 115 Lokalförsörjningsplan för grundskolan...3 116 Uppföljning av Strategiprogram för mångfald och likvärdighet...4 117

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-02-03 Ärendelista Sid nr Justering...2 16 Information om arbetet med ansökan om fortsa medel till arbete med jämställdhetsintegrering...3 17 Intern

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr. Justering

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr. Justering Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-05-28 Ärendelista Sid nr Justering...2 98 Yttrande över rapport Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi...3 99 Socialnämndens besparingar/ambitionssänkningar

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (15) Paragrafer 182-194 Plats och tid Kommunförbundets sammanträdeslokal i Klippan, kl. 17.00-19.15. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer