SHS 100-årsdag Etapp-systemet IHD tvärtom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SHS 100-årsdag Etapp-systemet IHD tvärtom"

Transkript

1 Hankeiten 03/2009 Svenska handelshögskolans studentkår Special: studier och välmående SHS 100-årsdag Etapp-systemet IHD tvärtom

2 Hankeiten 03/2009 Innehåll Ansvarig redaktör Isabell Mattsson Re p o rt r a r Sara Brännäs Isabell Mattsson Hannu Sääskilahti Fo t o g r a f e r Sara Brännäs Max Edin Julia Halkivaha Isabell Mattsson AKTUELLT 3 Ordförande har ordet 4 Studentkårens 100-årshistorik 6 Etapp-systemet 8 Utlandsvistelsen - är högskolan redo? Layo u t Sara Brännäs Maria Sandberg Övriga medverkande Joachim Dannberg Adeline Jennische Heidi Herlin Marianne Hiltunen Erika Hyttilä Viktor Kockberg Linda Mattsson Robert Sällström Pontus Westerback Hankens vinsällskap Ansvarig utgivare Svenska handelshögskolans studentkår Sanduddsgatan 7 A II vån Helsingfors Upplaga Try c k e r i PAGROUP HANKEIT 11 Hankeiters välmående 13 Panel om studier och välmående STUDIELIV 17 Hankgolfs mästerskap SHS 100-årsdag 20 IHD tvärtom 22 Vinsällskapets etikettskola 24 Net Impact 26 Corporate Governance Student Association 27 Hankens Börsklubb Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. KARRIÄR 28 Unga alumner 31 SEFE informerar.. Pä r m f o t o Max Edin 2 Hankeiten 03/09

3 Ordförande har ordet AKTUELLT Vi kan påverka! Under höstens lopp har det varit mycket diskussion om studeranderepresentation i högskolans olika organ. I samband med att den nya universitetslagen godkändes såg man också en klar trend i hur studeranderepresentationen förändrades i Finland. Men hur gick det för hankeiterna? I Finland delar man in de som fungerar inom universitetet i tre olika grupper. Grupperna är: 1) universitetets professorer, 2) övriga lärare och forskare samt övrig personal, och 3) studerande. Dessa grupper skall alltid vara representerade i alla organ i universitetet. Hur många personer det är från varje grupp i organen bestäms skilt av universitetet. I och med den nya universitetslagen som godkänts på sommaren förnyas universitetens två högsta organ, styrelsen och universitetskollegiet (ersätter det tidigare valkollegiet). Även om lagen inte tar ställning till hur man fördelar platserna mellan de interna grupperna, har det skett en förändring i många universitet (samtliga universitet är tvungna att välja nya medlemmar till både styrelsen och universitetskollegiet före årsskiftet). Den förändring som fick mest uppmärksamhet var att alla tre grupper likaställdes i många universitet, med andra ord att till exempel studerandena har lika många platser som professorerna. På Hanken såg det dock dystert ut i början. Förslaget att ha en jämn trekvot (lika många personer från alla grupper) föreslogs av studerandena, men arbetades snabbt ner. I universitetskollegiet blev resultatet att studerande fick två representanter färre än professorerna och en färre än de övriga på Hanken. Detta universitetskollegium valde sedan Hankens nya styrelse och beslutade att samma linje skulle dras när det gällde den interna fördelningen. Efter det beslutet hade hankeiterna den sämsta studeranderepresentationen om man jämför med de andra universitetsstuderandena i Finland. Med en provocerande kampanj sade studentkåren sin åsikt angående det här. Hälsningen Tack så satan! skickades till skolan för att visa att man inte accepterade det som hänt. Kännedom om kampanjen spred sig också utanför Hanken och väckte stor diskussion. Studentkåren brukar sällan ställa sig upp på barrikaderna, strejka eller arrangera större protester. Detta tolkades dock som en så pass stor sak att det vore fel att bara sitta och titta på när studerandenas representation inte tas i beaktande. Resultatet efter två skriftliga avvikande åsikter på Hankens styrelses och universitetskollegiums möte, en kampanj som tolkades innehålla obscena symboler och ett antal intervjuer av pressen var att representationen i universitetskollegiet ändrades. I förvaltningsinstruktionen (Hankens interna regelverk som kompletterar universitetslagen) som fastställdes den 24 september skrevs in att studerandena har lika många representanter som professorerna och de övriga på Hanken, med andra ord blev det en jämn trekvot. Detta är något som studentkåren uppskattar. Man har åter igen fått se att högskolan nog lyssnar på sina studerande, fastän det krävdes lite mera den här gången. Detta visar också att ifall man tycker att ingen lyssnar på en, skall man inte bara låta det gå förbi. Men precis som i vår situation, så tas man ju mera på allvar ifall man inte hela tiden orsakar kalabalik. Pontus Westerback Studentkårens ordförande Man har åter igen fått se att högskolan nog lyssnar på sina studerande Kårföretag 2009: Hankeiten 03/09 3

4 AKTUELLT Text & foto: Isabell Mattsson SHS 100-årshistorik är här! Ett långvarigt och noggrant arbete är nu till ända studentkårens 100-årshistorik är färdig! Rolig, färgrik och professionell precis som SHS. Så lyder historikkommitténs ordförande Mia Varjovaaras beskrivning av boken. Projektet med att skriva studentkårens 100-årshistorik inleddes redan för fem år sedan. Då tillsattes en kommitté, bestående av först och främst tidigare kåraktiva, för att planera arbetet med boken. Mia Varjovaara, tidigare styrelsemedlem och generalsekreterare för studentkåren, valdes till dess ordförande. - Det är jätteskönt att boken nu är färdig och jag är nöjd med slutresultatet. Men ännu återstår det en hel del arbete. Det arbete som Mia talar om har att göra med spridningen och marknadsföringen av boken. Boken säljs nu på IB Bokhandel och Akademiska bokhandeln och kommittén hoppas att framför allt alumner ska köpa den. Under året har man kunnat förbeställa boken. - I samband med årsfesten beställdes ungefär 130 böcker, vilket var lite mindre än vad vi räknade med, berättar Mia. En gång hankeit, alltid hankeit Från Kamratförbund till Casa Academica Författare: Kim Björklund Sidantal: 280 Tryckeri: Gummerus Printing, Jyväskylä Köpställen: IB Bokhandel, Akademiska bokhandeln Redan då arbetet med historiken inleddes gick man in för att anställa en professionell författare. Till uppgiften valdes därför Kim Björklund. Layouten är gjord av bokgrafikern Antti Pokela och alla är nöjda med resultatet: - Boken har en lekfull layout och ger utrymme för studentikosa inslag, berättar Kim. Som en extra detalj kan man här nämna att SHS 100-årshistorik är anmäld till tävlingen Årets vackraste bok. Historiken är kronologiskt uppbyggd och indelad i fyra kapitel. Kapitlens indelning baserar sig enligt Kim ganska långt på institutionella reformer och förändringar i lokaliteterna. Det första kapitlet behandlar tiden från grundandet av Kamratförbundet Niord år 1909 till och med ombildandet till studentkår år Nästa kapitel sträcker sig fram till det att SHS får egna utrymmen år 1953 i den nya högskolebyggnaden på Runebergsgatan. Det tredje kapitlet handlar om tiden fram till dess att Casa Academica byggdes år Det fjärde kapitlet tar vid därefter och täcker tiden fram till våra dagar. - Det sista kapitlet omfattar kanske en lite 4 Hankeiten 03/09

5 AKTUELLT Citat från 100-årshistoriken 3 Styrelsen beviljade ett anslag, stort 30 mk., för perukmakare m.m. för lillajulsfesten Protokollkuriosa anno 1915 & 1916, s. 23 för lång tidsperiod, men det är å andra sidan svårt att göra någon större historisk analys av den allra senaste epoken, förklarar Kim. Enligt Kim finns det några röda trådar genom studentkårens historia: - Hankeiter kännetecknas av företagsamhet och aktivitet. Man slås i synnerhet av andan som i början fanns i kamratförbundet, men ännu idag är kamratskapet viktigt. En annan sak är det familjära förhållandet till högskolan vilket syns särskilt bra under 60- och 70-talen då det annars bubblade politiskt i studentrörelsen. Att knyta ihop alla händelser och personer i SHS historia har inte alltid varit helt enkelt. - Det var svårt att behandla alla personer och tider på ett jämlikt sätt på grund av utrymmesbristen. Däremot menar Kim att det var förhållandevis enkelt att arbeta igenom det historiska materialet eftersom studentkåren med Mia Varjovaara i spetsen sorterade materialet i början av 2000-talet och donerade det till Svenska litteratursäll- skapet. En hel del extra material i form av berättelser och bilder kom från alumner och nuvarande hankeiter: - Uppropet lyckades bra men rent praktiskt blev detta en utmaning det var svårt att hålla ordning på allt material, berättar Kim. Vad har varit roligast? - Det roligast var nog upplägget för boken man har kunnat leka med citat och anekdoter för att lätta upp brödtexten både layout- och innehållsmässigt. Kim Björklund har varit huvudförfattare, men han vill även ge en eloge till Eva Gädda som skrivit ett antal faktarutor. Dessutom har flera andra personer författat faktarutor vilket Kim ser som något mycket positivt: - Det skapar en mosaik av berättelser som ger mervärde. Denna mosaik gör att man lätt kan ta upp boken var som helst och läsa enskilda delar. Som en rolig detalj som underlättar denna typ av läsning har man satt in läsband i kårens färger, dvs. två vita och ett svart band. Hos styrelse vid Svenska Handelshögskolans Studentkår har anförts klagomål att studenter i kårens lokal uppträtt synnerligen störande natten mot söndagen den 26 ds. Vid verkställd undersökning har det framgått att studeranden, xx, tillhörande Teknologföreningen, varit den mest högljudda och den största bråkmakaren. Brev till styrelsen vid Teknologföreningen, den 29 oktober 1930, s. 72 Övriga exempel på insamlingsmetoder var bland annat insamlingen av så kallade dollardonationer av emigranter i Amerika. Kårmedlemmarna sålde nylonstrumpor och rakapparater som köpts i U.S.A Om hur studentkåren samlade in pengar till byggandet av den nya högskolebyggnaden på Runebergsgatan, s. 106 Engelska klubben serverar té och smörgåsar i restaurangen fr.o.m. kl då tea dansant börjar i kåren. Den tar slut kl Tyska klubben tar hand om ölkällaren och serverar där öl och korv. Franska klubben serverar ost och vin i ping-pongrummet och Kinesiska klubben har sin opiumhåla i källarn. Styrelsen förbereder den stora mammutfesten 1960, s. 145 Kim Björklund Mia Varjovaara Styrelsen gav [barmästaren] en varning för att han hällt för små mått samt uppmanade honom att i fortsättningen vara noggrannare vid utskänkningen Styrelsen 2 mars 1970, s. 166 Hankeiten 03/09 5

6 AKTUELLT Etapp-systemet Etapp-systemet Etap Text: Isabell Mattsson Illustration: Linda Mattsson Ska Hanken kasta ut studerande? Från och med denna höst kommer Hanken att börja följa upp studerandes studieframgång. Om man inte lyckas prestera ett visst antal studiepoäng kan det hända att man blir blockerad att närvaroanmäla sig. Linnéa Rosenqvist berättar mera om vad detta s.k. Etapp-system innebär. Etapp-systemet har från och med i år tagits i bruk vid flera olika universitet och högskolor i Finland, men alla har kunnat tillämpa systemet på ett sätt som de själva valt. Skillnaderna gäller bl.a. när etapperna infaller (för Hankens del se tabellen). Etapp-systemet är en automatiserad uppföljning av studerandes framskridande i studierna och gäller de studerande på kandidat- och magisternivå som antagits till studier vid högskolan hösten 2009 (och hädanefter). Linnéa Rosenqvist är projektkoordinator vid Studiebyrån och har haft hand om beredningen på Hanken: - Bakgrunden till det här Etapp-systemet är egentligen reformen av examensstrukturen. Universitetslagen stadgar att man har en målsatt eller faktisk studietid, det vill säga studierätten har tidsmässigt begränsats. Etapp-systemet ska ses som ett stöd för studerande genom att vi från högskolans sida följer upp hur studierna framskrider så kan vi stöda studerande att utexamineras inom den begränsade studietiden. Uppföljningen av studieframgången kommer att ske via studieregistret, och man kommer att titta på alla studerandes ystemet Etapp-systemet Etapp-syste 6 Hankeiten 03/09

7 AKTUELLT p-systemet Etapp-systemet Etapp-s studieprestationer. De personer som inte kommer över minimikraven för etappen (det vill säga har uppnått ett visst antal studiepoäng) fastnar i kontrollsystemet. Hur får man veta ifall man inte kommer över etappen? - Högskolan kontaktar dem som fastnar i etappen. Från och med tidpunkten för etappen börjar en uppföljningsperiod under vilken studerande ges möjlighet att förkovra sina studieprestationer, dvs. skaffa mer studiepoäng. Vid slutet av uppföljningsperioden gör man en ny kontrollkörning i studieregistret av studieprestationer och en urgallring görs på nytt. De personer som ännu inte uppnått minimikravet åläggs att göra en individuell studieplan, dvs. planera hur studierna ska framskrida. Minimikravet för den första etappen, som infaller i september under det andra året, är 45 studiepoäng men Linnéa poängterar att målet för det första året ändå är 60 studiepoäng, vilket de obligatoriska grundkurserna motsvarar. - För den första etappen finns det ingen specifik uppföljningsperiod eller krav på att uppgöra en individuell studieplan, utan den första etappen är till för att uppmärksamma studerande om att de ligger efter i sina studier. Än så länge finns det inga broschyrer om Etapp-systemet, men Studiebyrån har informerat om systemet i detalj under introduktionsdagarna. Ändå har det ryktats om att Etapp-systemet innebär att man blir utsparkad om man inte får studiepoäng, vilket enligt Linnéa är felaktigt: - Etapp-systemet är inte en sanktion utan ett stöd för studerande så att de ska bli färdiga inom den stadgade studietiden för examen. Systemet baserar sig på planeringen, det vill säga man ska sätta sig ner och fundera på sin egen studiesituation, vad som har gått fel och hur man ska komma vidare. Men för att kontrollsystemet i efterhand ska ha någon inverkan så är en följd att om man inte över huvudtaget planerar sina studier, det vill säga lämnar in en individuell studieplan så blockeras närvaroanmälan för följande läsår. Vad betyder det att bli blockerad att närvaroanmäla sig? - Låt säga att du vill anmäla dig närvarande för innevarande läsår i september och så märker du att du inte kan göra det, så är det möjligt att lämna in sin studieplan också senare. Då upphävs blockaden och man kan anmäla sig närvarande igen. Vad kan man få för stöd om man har svårt att göra upp en studieplan eller, om man gjort en sådan, inte följer den? - Vi har naturligtvis mottagning med studievägledning, så studerande kan alltid komma hit och diskutera sina studieplaner. Det är inte meningen att en studerande helt ensam ska göra det här utan om man får stöd, dels från oss på Studiebyrån och dels från institutionernas ämnesansvariga. Arbetsfördelningen mellan dessa är sådan, att Studiebyrån i högre grad hjälper till vid administrativa frågor t.ex. examens uppbyggnad, examensstadgan och examenskrav, medan institutionerna kan svara på frågor om specifika kurser. Jag minns att jag själv lämnade in en studieplan i slutet av första året, men har aldrig blivit kontaktad av Studiebyrån - Det här är studier på akademisk nivå och akademiska studier är till sin karaktär sådana att studerande själva ansvarar för sina studier. Studieplanen ska ses som ett redskap för studerande själv, det vill säga det är inte ett bindande formulär. Situationen kan ju förändras hur som helst. Så det finns ingen som kontrollerar att man gått en viss kurs en viss period bara för att man skrivit det i studieplanen? - Nej, det skulle vara totalt emot den akademiska friheten. Den individuella studieplanen som nu finns på nätet är gjord för att underlätta studerandes planering genom att åskådliggöra examensstrukturen och de olika examenskraven. Vilka kurser och exakt när de tas är upp till var och en. Hur kommer det i praktiken att gå till när den individuella studieplanen ska uppgöras och lämnas in? - Det här är stora frågor som vi ännu diskuterar. Etapp Min. Studieår Tidpunkt Uppföljning ISP Följd Kandidatexamen Etapp 1 45 sp Etapp 2 75 sp Närvaroanmälan blockeras Etapp 3 EK-examen Närvaroanmälan blockeras Magisterexamen (siffrorna inom parentes gäller Master-programmen): Etapp 4 70 sp 5 (2) Närvaroanmälan blockeras Etapp 5 EM-examen 6(3) Närvaroanmälan blockeras met Etapp-systemet Etapp-systemet Hankeiten 03/09 7

8 AKTUELLT Text: Isabell Mattsson Foto: Max Edin Nu ska hankeiter skickas på utbyte... Är högskolan redo? De hankeiter som inlett sina studier denna höst är den första årskullen som kommer att spendera minst tre månader utomlands som en del av examen. Hankeiten har tagit reda på hur långt högskolan har kommit i planeringen av utlandsterminen. När diskussionerna om en utlandsvistelse som en del av examen gick som hetast på ShsWeb i början av år 2007, var de största frågetecknen finansieringen av utbytet, antalet studieplatser, akademiska friheten och dispenskriterier. Enligt Johanna Julin Lilius, internationell koordinator vid Centret för forskning och internationella ärenden, finns det ännu inte klara svar på alla frågor: - Vi har nu ramarna klara, men detaljerna ska vi jobba med. De detaljer som är oklara gäller framför allt administrationen: hur tillgodoräknandet ska gå till, planering av studieåret i sin helhet osv. Begränsad valfrihet? Utlandsterminen är nu planerad att äga rum på kandidatnivån. För att man inte ska riskera att alla åker ut samma termin med motsvarande boom av inkommande studenter (principen är en ut en in) har man delat in institutionerna som så, att vissa ska skicka sina studerande på hösten och andra på våren under årskurs 3. Hur har man valt ut vilka institutioner som skickar ut på hösten respektive våren? - Jag har diskuterat med institutionerna om hur fördelningen ska göras. Sedan har UFR godkänt listan som baserats på diskussionerna. I och med att många institutioner skickar ut studerande på våren, betyder det att dessa studerande i princip ska skriva sin kandidatexamen på hösten. Julin Lilius antar att detta också kommer att påverka kursupplägget: - Institutionerna ska nu planera in en rekommenderad studiegång för att hjälpa studerande att utföra studierna på tre år och få in utlandsterminen, men de har nog beaktat kursupplägget när de valt termin. Begränsar inte det här, att man ska fara en viss termin, valfriheten i studierna? - Vi har ju haft det väldigt fritt idag och på något vis måste vi få det strukturerat så att vi kan hjälpa studerande. Vi kan inte bara ta in studerande med planen att de ska på utbyte i något skede för då har vi status quo och de svårigheter vi haft idag, dvs. det finns inte en termin som är reserverad för utlandsstudier och därför är det svårt att åka iväg. Julin Lilius påpekar att andra business schools runtom i världen är mycket mer strukturerade än Hanken när det gäller studierna. - Det kan kännas som en begränsning för den studerande, men på samma gång upplever vi nog att de vill ha hjälp med planeringen. Trots en fastställd termin är det inget som hindrar att man gör på något annat sätt, men det kan då medföra att studierna förlängs: - Om man inte tar kurserna i ordningsföljd kan det ju hända att man inte kan ta de senare beroende på vad man läser utomlands. Det gäller nog för studerande att ta sitt ansvar och planera sina studier, precis som det alltid har varit med akademiska studier. Kommer man att kunna fara på magisternivån? - Utlandsreformen kommer enbart att gälla kandidatnivån för dem som antagits till det integrerade kandidat- och magisterprogrammet Huruvida man också kan åka på magisternivå inom ramen för Hankens utbytesprogram är ännu oklart för där kommer finanserna att komma emot har vi råd att skicka en studerande två gånger? Vi vill att alla ska kunna åka en gång och att det ska vara på kandidatnivån så att alla som utexamineras har utlandsvistelsen i sin examen. Ett nytt biämne En viktig fråga har varit VAD man ska kunna studera utomlands det måste ju kunna räknas in i examen. - Man kan göra på flera olika sätt när man åker till ett samarbetsuniversitet. Man kan välja att hela utlandsterminen blir ett biämne. Detta biämne har inte ännu ett namn men det kommer att bestämmas av Undervisningsoch forskningsrådet. Man kan även välja att, precis som idag, ta huvud-, biämnes- och/eller valfria kurser. Flexibiliteten ska alltså vara väldigt hög. Enligt Julin Lilius kom det nya biämnet till för att hjälpa stude- 8 Hankeiten 03/09

9 AKTUELLT rande att få alla kurser att gå ihop. Detta biämne ska bestå av minst 25 studiepoäng, precis som andra biämnen vid Hanken. 15 av dessa ska vara inom ekonomiska vetenskaper. - Men alla ska ju studera fulltid och välja 30 ECTS-poäng om man åker till Europa, förtydligar Julin Lilius. Hanken har för tillfället ungefär 220 platser som är jämnt fördelade på kandidat- och magisternivån. - Det som nu är på tapeten är att omvandla många av platserna till kandidatnivå. Utbyte på magisternivå kommer inte att försvinna i.o.m. att vi har samarbetsuniversitet som bara erbjuder platser på magisternivå, men de är främst för magisterprogrammen. Goda vitsord kommer, precis som tidigare, vara det viktigaste kriteriet när platserna fördelas: - Grundtanken är att alla ska kunna åka vart som helst. Men det är klart att du tävlar och har fördel om du är en god studerande. Men andra prestationer kommer också att uppmärksammas vid fördelningen. Om man deltar i Exchange Committee s verksamhet och liknande så kan man få pluspoäng för att man visat intresse och internationaliserat sig på hemmaplan. Jag kommer att arbeta för att den moroten finns i fortsättningen, inte så att det går före akademiska meriter, men åtminstone är bra i konkurrenssituationer. I dagens läge ska man välja fem universitet man vill åka till då man ansöker om utbytesplats, men detta antal kommer att bli större. Tänk om man får en plats som man verkligen inte vill ha? - Oftast har det varit som så, att de som inte fått en plats de vill ha får komma och diskutera och gå igenom de platser som blivit över. Min erfarenhet är att de studerande som fått en annan plats än de önskat efteråt varit tacksamma. Julin Lilius menar att vi bör vidga vår syn på utbyte i allmänhet: - Norden är jättebra: bara att fara över viken till Tallinn är lika meriterande som att Hankeiten 03/09 9

10 AKTUELLT åka till Singapore. Våra närområden är väldigt viktiga för Finland, vi har samma företagsvisioner och så vidare som gör att det inte spelar så stor roll sist och slutligen. Av den här orsaken ska studiemöjligheterna inte vara avgörande utan du ska få utlandsterminen som ett biämne. Alla får sina studier tillgodo vart man än far. - Att åka någonstans dit man inte vill fara kan också vara väldigt uppbyggande och ge helt nya perspektiv, även om det inte låter så trevligt alla gånger, inflikar Julin Lilius. Dispens? En fråga som kan upplevas som oklar är vilka kriterier det ska finnas för att man inte ska behöva fara på utbyte: - Dispensen går enligt rättspraxis, dvs. det ska finnas vissa orsaker till dispens. Sådana regler är ofta ganska högflytande och man kan inte säga direkt vilka de är, men det här kommer att vara en sak som rektor får ta ställning till. I examensstadgan står det att rektorn fattar beslut om dispens. En studerande kan av särskilda skäl helt eller för viss tid beviljas dispens från utlandsvistelsen. Med särskilda skäl avses studerandes familjeförhållanden, vårdnadsansvar, sjukdom eller svår livssituation, eller betydande samhällelig aktivitet. Julin Lilius tror själv att dispensfrågan inte kommer att gälla så hemskt många: - De som nu har börjat på Hanken har gjort det också för att de vill åka ut och bli internationella. Kan samhällelig aktivitet betyda studentkårsaktivitet? - Det kan jag inte säga i förväg, beslut fattas av rektor som det står i studiehandboken. När det kommer till dem som beviljas dispens på kandidatnivån (exempelvis på grund av moderskapsledighet) menar Julin Lilius att det inte finns något hinder för att man inte ska kunna åka på magisternivån, även om man i regel inte kan ansöka om att få åka på magister- istället för kandidatnivå. Det kommer inte heller att vara möjligt att avstå från en plats för att söka på nytt senare för att kanske få en plats som många tävlar om. Finns det i allmänhet krav för att man ska få åka på utbyte? - Precis som idag så måste krav uppfyllas: en del av våra samarbetsuniversitet kräver två års studier, ibland räcker det med ett osv. Det kan inte undvikas. Om man studerar långsamt och det under tredje året ser ut som att man inte kan bli färdig på sju år ifall man far på utbyte blir man då befriad? - Jag har inget svar idag, vi försöker sikta på att studerande ska studera enligt den rekommenderade studietakten. Julin Lilius påpekar att de som antagits i år har, då de tagit emot sin studieplats, kryssat för att de är medvetna om att det ingår en utlandstermin i examen. Det kommer alltså inte att vara möjligt att argumentera för att man inte känt till utlandsvistelsen. - Utlandsvistelse i den här omfattningen, dvs. för alla kandidater, är något nytt i Finland, även om det utomlands är vanligt. Hanken jämför sig oftast med business schools utomlands och där har kolleger sagt att de har fått motiverade studenter som har ansökt för att de vill åka ut. Vi hoppas att det är sådana människor som kommer till Hanken. Å andra sidan om man är jättesnabb och skulle kunna skriva sin kandidatexamen tidigare än vad som är vanligt, vad skulle det kunna innebära? - Det kan innebära att en sådan studerande kan ansöka om utbytesplats före tredje året och få en mycket bra plats p.g.a. att den är en god studerande. Vad om man tar dubbelexamen? - Ja, det är svårt att säga I något skede måste du bestämma, att ifall du ska ha en kandidatexamen så måste du åka ut, om man inte har någon orsak som rektorn kan ta ställning till. Praktik ett alternativ om du fixar den själv När utlandsvistelsen planerades sade man att den ska vara minst tre månader lång och antingen vara studier eller praktik. - Praktik har hittills enbart kunnat göras på magisternivå, men för att göra det flexibelt sattes det nu in en studieperiod praktik på kandidatnivå för dem som själva anordnar en plats som kan godkännas av en examinator vid Hanken. Hanken kommer inte att i första hand erbjuda praktikplatser utan det är fråga om ifall man själv har kontakter eller vet att man får ett bra jobb utomlands. Vi ville inte utesluta den här möjligheten, förklarar Johanna Julin Lilius. Praktiken ska fortfarande utgöras av tre månader men kommer att ge färre studiepoäng (8 ECTS) än utlandsstudier. - Men, om man gör praktik under sommaren utnyttjar man all tid på Hanken. Antalet praktikplatser kommer då inte att öka? - Inte på kandidatnivå. Alla detaljer är som tidigare nämnts inte klara ännu, så arbetsgruppen som bereder utlandsterminen har inte svar på alla frågor: - Jag tror att det här är en process och vi kommer att få ändra små saker med tiden. Det gör vi idag också eftersom avtalen och samhället förändras. Vi har strukturen nu, och vi kommer att fortsätta jobba med administration och resurser under hösten. Kommer studerande att få något meddelande om att det är dags att söka utbytesplats eller ska man själv veta detta? - Vi kommer att ge information till alla dem som det här gäller så att de vet vilken termin de ska åka. Men det är klart, säkert kommer vi att puffa på att nu ska du ansöka. 10 Hankeiten 03/09

11 HANKEIT VEM Text: Isabell Mattsson Illustration: Linda Mattsson Foto: Privat ska trösta Håkan Hankeit? Utlandsvistelse, begränsad studietid, Etapp-system, kåraktivitet, lyfta studiestöd, skaffa arbetserfarenhet Listan över saker som hör till studietiden kan göras lång. Men hur påverkar alla de här sakerna en hankeits välmående? Hösten 2008 undersöktes hankeiters välmående under kursen Forsknings- och undersökningsmetodik på Hanken, till fördel för SHVS (Studenternas hälsovårdsstiftelse). Motsvarande välmåendeundersökningen gjordes även på Helsingin Kauppakorkeakoulu. Resultaten är mer aktuella än någonsin eftersom det för tillfället är mycket på gång gällande studier och hälsovård. Mika Bäckman, ansvarig för socialpolitik och idrott i Svenska handelshögskolans studentkårs styrelse kan återge de viktigaste likheterna och skillnaderna: - Det som var gemensamt var att studerande i allmänhet ansåg studierna vara krävande och till och med stressande, även om just den andelen var lite större på Kauppis än på Hanken. En större andel av studerande vid Kauppis än vid Hanken ansåg att studiemiljön är alltför konkurrensinriktad. Bland hankeiter visade det sig dock vara vanligare att ha en känsla av att studieinriktningen man har valt inte är den rätta och att studierna inte framskrider på önskat sätt. Studievägledningen kritiseras Med tanke på dessa resultat är en fråga som man gärna ställer sig den, huruvida studierna kan bli ännu mer hektiska med tanke på att årets nya studerande måste beakta både en utlandsvistelse och ett system för uppföjning av studieprestationer (se skilda artiklar om dessa). Finns det faktiskt tillräckligt med stöd för den ensamma studenten som inte orkar eller får studieplaneringen att fungera? I samma välmåendeundersökning anser nämligen de svarande att det inte erbjuds tillräckligt med studievägledning på Hanken. - Studiebyrån informerar första årets studenter i många olika skeden om det stöd och den handledning de har möjlighet att få via bl.a. studiebyrån. Målet skulle dock vara att vi kunde satsa mer på vägledningen. I och med att Etapp-systemet tas i bruk så blir det en förbättring. Men det är något vi måste jobba på hela tiden, säger byråchef Kristina Linnovaara. En del av kritiken mot studievägledningen berör dess synlighet och studenterna kommenterar att den inte marknadsförs tillräckligt: - Det är synd om studerande inte känner till den. I samband med att Hanken förnyat webbsidorna så har vi nu försökt föra fram studievägledningen på ett mera logiskt sätt. Förhoppningsvis är det bara en liten minoritet som inte vet om att man kan få studievägledning på Studiebyrån. Vi vet att flytten från andra våningen var en period då studerande kanske inte hittade oss. Enligt studiekoordinator Johanna Lepola gäller de allra vanligast besöken antalet studiepoäng och vilka studier som finns kvar att avläggas för att få en examen. Har studiebyrån resurser nu för en ökning av behovet eller kommer ni att vara tvungna att omstrukturera verksamheten för att kunna ta emot fler studerande? - Etapp-systemet kommer nog att öka trycket på studievägledningen men för tillfället har jag ingen klarhet i hurdana resurserna kommer att vara nästa år, menar Kristina Linnovaara. Hankeiten 03/09 11

H ankeiten. Markus Lampinen. Leadership 2011. Svenska handelshögskolans studentkår. Entreprenören som fick Anders Walls stipendium s.

H ankeiten. Markus Lampinen. Leadership 2011. Svenska handelshögskolans studentkår. Entreprenören som fick Anders Walls stipendium s. 02/2011 H ankeiten Svenska handelshögskolans studentkår Markus Lampinen Entreprenören som fick Anders Walls stipendium s. 24 Leadership 2011 Vad önskas av framtidens chefer? s.22 Studiestödet i höst Snabbare

Läs mer

HankenES. Detta vill Hankeiter ha ut av kåren! s. 14. Vad håller Marknadsföringsinstitutionen. med? s. 8 02/2010. Svenska handelshögskolans studentkår

HankenES. Detta vill Hankeiter ha ut av kåren! s. 14. Vad håller Marknadsföringsinstitutionen. med? s. 8 02/2010. Svenska handelshögskolans studentkår Hankeiten 02/2010 Svenska handelshögskolans studentkår Detta vill Hankeiter ha ut av kåren! s. 14 Vad håller Marknadsföringsinstitutionen på med? s. 8 HankenES Hanken Entrepreneurship Society s. 24 Detta

Läs mer

02/2009. Svenska Handelshögskolans Studentkår. Årets föreläsare Picknicktips Kaffa Roastery Sommarjobb

02/2009. Svenska Handelshögskolans Studentkår. Årets föreläsare Picknicktips Kaffa Roastery Sommarjobb Hankeiten 02/2009 Svenska Handelshögskolans Studentkår... Årets föreläsare Picknicktips Kaffa Roastery Sommarjobb Hankeiten 02/2009 Innehåll Ansvarig redaktör Isabell Mattsson isabell.mattsson@shs.fi 0457-074

Läs mer

H ankeiten. Ekonomforum. Mannen bakom legenden Christian Grönroos utnämnd till Legend in marketing, s.6. Svenska handelshögskolans studentkår

H ankeiten. Ekonomforum. Mannen bakom legenden Christian Grönroos utnämnd till Legend in marketing, s.6. Svenska handelshögskolans studentkår 02/2012 H ankeiten Svenska handelshögskolans studentkår Ekonomforum är dörren till din karriär, s. 18 Mannen bakom legenden Christian Grönroos utnämnd till Legend in marketing, s.6 Servicehemmet - Vi hälsade

Läs mer

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

H ankeiten. Svenska handelshögskolans studentkår. Let s party like a hankeit!

H ankeiten. Svenska handelshögskolans studentkår. Let s party like a hankeit! 04/2010 H ankeiten Svenska handelshögskolans studentkår Let s party like a hankeit! CHEFREDAKTÖR Isabell Mattsson chefred@shs.fi 0457-0745083 REDAKTÖRER Carolina Hammarén Henrik Arlander FOTOGRAFER Max

Läs mer

SHS100 01/2009. Svenska Handelshögskolans Studentkår

SHS100 01/2009. Svenska Handelshögskolans Studentkår Hankeiten SHS100 01/2009 Svenska Handelshögskolans Studentkår Ansvarig redaktör Isabell Mattsson isabell.mattsson@shs.fi 0457 074 50 83 Hankeiten 01/2009 Re p o rt r a r Erik Johansson Maria Krogerus Sara

Läs mer

Passion för kemisk träförädling

Passion för kemisk träförädling från Åbo Akademi Nr 14 14.10.2005 Passion för kemisk träförädling Nya möjligheter för magisterprogram EN FRÅGA FÅR SVAR Högkvalitativ utbildning Kring årsskiftet 2005 2006 utser Undervisningsministeriet

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

DRÖMSTUDENT - RAPPORT ÖVER LÄRARENKÄTEN. PUblikationer från Åbo Akademis studentkår 4 / 2013

DRÖMSTUDENT - RAPPORT ÖVER LÄRARENKÄTEN. PUblikationer från Åbo Akademis studentkår 4 / 2013 DRÖMSTUDENT - RAPPORT ÖVER LÄRARENKÄTEN PUblikationer från Åbo Akademis studentkår 4 / 2013 Text av Katarina Kiiskinen Tryckt i Åbo, november 2013 Förord 4 Bakgrundsfakta om respondenterna 6 I Vad personalen

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

01/2007. Svenska Handelshögskolans Studentkår. Årsfestspecial

01/2007. Svenska Handelshögskolans Studentkår. Årsfestspecial Hankeiten 01/2007 Svenska Handelshögskolans Studentkår Årsfestspecial INNEHÅLL Hankeiten 01/2007» INTRO 3 Ledaren 5 Gallup 6 Ordförande har ordet» HANKEIT 7 Debatt: Hanken och reklam 8 Årets föreläsare:

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

H ankeiten Svenska handelshögskolans studentkår

H ankeiten Svenska handelshögskolans studentkår 04/2011 H ankeiten Svenska handelshögskolans studentkår Matköerna på Amica Vad säger Amica om kösystemet och den omdiskuterade kvaliteten på maten? s. 10 Att rätta tenter kan göra en tokig Åke Finne, Susanna

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

ALUMNITIDNINGEN. Kris. och. motgång. En specialutgåva av. ipikuré

ALUMNITIDNINGEN. Kris. och. motgång. En specialutgåva av. ipikuré ALUMNITIDNINGEN I n d u s t r i e l l e k o n o m i 2010 Tema: Att möta Kris och motgång En specialutgåva av ipikuré 1 Alumniutgåva 2010 Det ordnar sig! Det är i förändring som det verkligt intressanta

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om?

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Översikt Presentation och dagordning...15 min - Vad ska träffarna handla om och varför vill vi hjälpa er? - Vår olika roller två berg. -

Läs mer

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ åssit MAJ 2015 STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD innehåll 4 Konkurrerar nätshoppingen ut Piteås butiker? 14 Hockeyklubben

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete?

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete? 1 Mars 2013 Erik Dahlbergsgymnasiet Studiebesök på LIU Följ med oss till Linköpings Universitet sida 21-23 Tipsen för den bästa studentendagen Högskoleprovet Hur fungerar det? sida 5-6 Svårt att komma

Läs mer