INDUSTRIFONDEN. nytt. Industrifonden investerar i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDUSTRIFONDEN. nytt. Industrifonden investerar i"

Transkript

1 nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 3 Oktober Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Proffs på att vara styrelseordförande Att sitta som styrelseordförande i ett mindre bolag kräver mycket av den person som tar uppdraget. Det är ingenting för amatörer. Här behövs proffs för att kunna få företaget att växa. sid 4 Kungen invigde ClimateWells fabrik i Spanien Den 22:a september invigde kung Carl Gustaf miljöteknikföretaget ClimateWells nya fabrik i spanska Soria. sid 6 ScandiDos har koll på stråldosen Industrifonden investerar i ambulansflyg sid 3 sid 8 Allt fler sjukhus inför nu den nya rotationsterapin, där strålkällan roterar kring patienten. Scandi- Dos system är anpassat just för denna och det är bolaget hittills ensamt om i världen.

2 En ryggsäck har lyfts bort Claes de Neergaard Den perfekta stormen ser ut att ha lagt sig. Det värsta av konjunktur- och finanskris ligger bakom oss. Aktiemarknaden diskonterar en klart positiv resultatutveckling i bolagen framåt och har hög riskaptit. Men många pekar på att den realekonomiska uppgången kommer att bli långsam och varnar för bakslag. Ingen kan känna sig trygg i sina prognoser. I affärslivet efter sommaren känns det dock ändå som en ny tid ; krisens tunnelseende har förbytts i framtidstro. En ryggsäck har lyfts bort. Hur påverkade det gångna året våra portföljbolag? Och Industrifonden? Det är frågor som jag ofta får. Eftersom vi nyligen gjort bokslut (Industrifonden har brutet räkenskapsår och stänger böckerna per siste juni) kan jag med stöd i denna göra några reflektioner: Det positiva först. Gladast har jag varit åt att de bolag som vi betraktar som de bästa, med störst värdepotential, utvecklats väl. Bra tillväxt, litet beroende av bankfinansiering. Aktiva ägarinsatser Jag är också nöjd med att vi som långsiktig och ansvarsfull ägare bekänt färg i svåra situationer i portföljbolagen. Tillsammans med övriga ägare, banker, ALMI och IF Metall (ej att förglömma) har vi säkerställt fortsatt verksamhet i bolag i fordonsindustrin. Och vi har möjliggjort en aggressiv framtidssatsning hos entreprenörer som sett krisen som en möjlighet. Jag tänker i första hand på en strukturaffär och kapitalinjektion i VICI Industri som möjliggjort att bolaget kunde ro hem en order från en ny nyckelkund, Volvo AB, värd över 1 miljard SEK. Trots dåliga tider har vi, tillsammans med andra ägare, tillfört nytt kapital och attraherat nya finansiärer till bolag med betydande fortsatt kapitalbehov. Och vi har fortsatt att nyinvestera, vilket många andra investerare inte gjort. Bra för oss, och för småföretagen, är att vi har en god finansiell ställning med 1,3 miljarder kronor i kassan efter stormen och att aktiemarknaden och M&A är på väg uppåt. Och sen det mindre positiva. Jag vill lyfta fram tre saker. För det första har en del bolag knäckts av krisen inom finans och fordon. Industrifonden gjorde extraordinära insatser för att kunna säkra framtiden för halvledarbolaget SiCon Semiconductor i Linköping när övriga ägare gick på defensiven. Bolaget och vi lyckades inte i ansträngningarna och det gick i konkurs. För oss blev det en dålig investering. En viss tröst är ändå att kärnverksamheten i Linköping lever kvar, nu som en del av det amerikanska chip-designbolaget Zoran. Uthållighet krävs För det andra så kommer recessionen och en sannolikt anemisk konjunkturuppgång fördröja genomslaget av ny teknik. Många portföljbolag och dess ägare måste förbereda sig på en långsammare utveckling än planerat vilket kräver uthållighet i finansieringen av bra bolag. Denna ökade osäkerhet har föranlett stora nedskrivningar i vår portfölj (2/3 är orealiserade förluster). För det tredje har marknaden för försäljning av aktier eller av bolag varit bottenfrusen. Därför har vi haft mycket låga intäkter i engagemangsverksamheten. Stor volatilitet i resultatet Så sammantaget, efter två resultatmässigt hyfsat bra år (05/06, 06/07) har vi haft två dåliga år (07/08, 08/09). Att det blir stor volatilitet i resultatet hos en långsiktig investerare i unga tillväxtföretag borde inte vara en nyhet. Investeringar i tidiga skeden är förknippade med hög risk och exit-fönstrena är svåra att prognosticera. Resultatet måste bedömas över en lång period. Icke desto mindre ser vi allvarligt på situationen att vi haft svagt synligt resultat under två år. Det sätter självklart högre press på ledningen att vända utvecklingen. Det som ger råg i ryggen är att många av våra bolag utvecklas väl. När vi senast mätte (vid årsskiftet) hade bolagen som representerar 40 av våra största direktinvesteringar vuxit med 25 procent på årsbasis både i omsättning och sysselsättning. Det är ett kvitto på att vi siktat på rätt typ av bolag. Hög investeringstakt, aktiva ägarinsatser men svagt resultat för Industrifonden Industrifonden behöll en hög investeringstakt under verksamhetsåret och tecknade avtal om investeringar för 273 (343) miljoner kronor. Finanskris och skarpt konjunkturfall krävde extraordinära insatser tillsammans med andra ägare och intressenter för att säkra portföljbolags framtid. En stängd marknad för försäljning av onoterade företag och aktieandelar och betydande nedskrivningar förklarar det negativa resultatet som uppgick till -243 (-283) miljoner kronor. Kassaflödet före investeringar blev dock positivt 71 (-40) miljoner kronor. Detta framgår av Industrifondens årsredovisning för verksamhetsåret 1 juli juni Under året tecknades avtal om investeringar för 273 (343) miljoner kr. Av detta utgjorde 86 (92) miljoner kr nyinvesteringar i sex (tio) bolag och 185 (251) miljoner kr tilläggsinvesteringar i tidigare engagemang. Årets resultat uppgick till -243 (-283) miljoner kr. Förlusten förklaras av två förhållanden. Marknaden för försäljning av aktier i tidiga onoterade bolag, Industrifondens huvudsakliga källa till intäkter, var stängd. Dessutom bidrog finans- och konjunkturkrisen till betydande nedskrivningar, varav två tredjedelar som orealiserade förluster. Ett program för reducering av Industrifondens kostnader har implementerats. Resultatet från förvaltningen av Industrifondens likvida medel var 76 (0) miljoner kr, en förbättring som förklaras av god avkastning i ränteförvaltningen och en vändning på aktiemarknaden. Kassaflödet före investeringar uppgick till 71 (-40) miljoner kr. Utbetalningar för investeringar uppgick till 305 (393) miljoner kr. Vid verksamhetsårets slut uppgick fondens likvida medel till (1 532) miljoner kr och det egna kapitalet till (3 121) miljoner kr. Läkemedelskandidat från Bioinvent godkänd för kliniska fas 1-studier i USA Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt att BioInvent inleder en fas 1- studie med antikroppen BI-505 på patienter med framskridet multipelt myelom, en allvarlig form av blodcancer. I studien rekryteras cirka 40 patienter med framskridet multipelt myelom vid tre kliniker i USA. Prekliniska resultat har visat att substansen bekämpar cancer mer effektivt än existerande läkemedel. 2

3 Industrifonden investerar i ambulansflygföretag Industrifonden har deltagit i en nyemission på totalt 30 miljoner kronor till Scandinavian Air Ambulance. Det är Sveriges största ambulansflygföretag och ensamt om att ha tillgång till både flygplan och helikoptrar. Nu tar man in kapital för att kunna växa vidare i Norden. Scandinavian Air Ambulance, SAA, med huvudkontor i Östersund, startades Sedan dess har bolaget genomgått en kraftig expansion genom organisk tillväxt samt köp av ett antal mindre företag, senast det Göteborgsbaserade bolaget Svensk Flygambulans med mer än 30 år på marknaden. Vår strategi är att fortsätta tillväxten i Norden dels genom organisk tillväxt, dels genom ytterligare förvärv, säger Scandinavian Air Ambulances vd Henry Hansen. Vi ska stärka vår position som ett av Nordens ledande ambulansflygföretag. Därför är det av stor betydelse att få in en erfaren investerare som Industrifonden. Transporter av patienter är en högt specialiserad verksamhet som kräver hög beredskap på alla baser. Med kort varsel ska någon av SAA:s sju helikoptrar eller något av de åtta flygplanen kunna lyfta dygnet runt året om. Än så länge är bolaget enbart verksamt i Sverige med baser i Östersund, Lycksele, Umeå, Luleå, Uppsala, Stockholm, Visby och Göteborg. Marknadsandelen är 80 procent och kunder är främst landsting, försäkringsbolag och SOS Alarm. Bolaget omsätter ca 250 miljoner kronor och har 110 anställda. Nu satsar bolaget på att växa vidare och har därför tagit in 30 miljoner kronor i nytt kapital. Industrifonden står för 10 miljoner kronor och befintliga och andra nya investerare för resten. Investeringen i Scandinavian Air Ambulance ingår i Industrifondens satsning på expansionskapital till etablerade företag. Vi vill öka andelen investeringar i etablerade företag som behöver kapital för att växa vidare, säger Industrifondens vd Claes de Neergaard. Scandinavian Air Ambulance är ett typexempel på detta. 122 miljoner kronor till Nanoradio Nanoradio, som utvecklar världens minsta och mest strömsnåla wlan-krets, har fått in 122 miljoner kronor i nytt riskkapital. Kretsarna används främst för att ansluta mobiltelefoner och annan handburen elektronik med begränsad batterikapacitet till trådlösa nätverk. Pengarna kommer att användas till att få upp volymerna på dagens produkter och till att öka takten i framtagningen och lanseringen av nästa generations ännu mindre och ytterligare strömsnålare wlan-produkter. Det här betyder mycket för oss. Investeringen i Nanoradio är ett tydligt erkännande av tillliten till oss, särskilt i dessa tider när det är så tufft att få fram kapital, säger Nanoradios vd Tord Wingren. Sju riskkapitalbolag deltog i finansieringen. Två av dem är nya för Nanoradio norska Viking Ventures och svenska Creandum. De andra fem Industrifonden, Ferd Venture, Nordic Venture Partners, Innovacom och Teknoinvest har satsat pengar i bolaget i tidigare finansieringsomgångar. Scalado sluter avtal med asiatiska elektronikjättar Scalado har slutit avtal med de japanska jättarna NEC och Renesas samt koreanska Corelogic. Avtalen innebär att de tre chip- och plattformstillverkarna får licens att använda Scalados Speedtags-teknik. Den gör det bland annat snabbare att ta bilder och att bläddra mellan dem i det digitala albumet i mobilen. Sedan tidigare licensierar Scalado ut Speedtags-tekniken till hårdvarutillverkare som Aptina, Samsung och Fujitsu. I och med de nya avtalen har Scalado samtliga av världens tio största tillverkare av kamerasensorer som kunder. Scalado utvecklar en teknik för bildhantering i mobiltelefoner, som idag finns i dag i mer än 400 miljoner mobiler. Bolaget, med säte på Ideon i Lund, har ett 60- tal anställda och har nyligen fått AAA-rating. 3

4 styrelseordförande Proffs på att vara Att sitta som styrelseordförande i ett mindre bolag kräver mycket av den person som tar uppdraget. Det är ingenting för amatörer. Här behövs proffs för att kunna få företaget att växa. Förutom erfarenhet krävs dessutom en hel del kreativitet och bra kunskap om lagar och ekonomi. Akbar Seddigh fick det prestigefyllda priset Guldklubban Små bolag kräver betydligt mer resurser, det tar dubbelt så lång tid i anspråk och ersättningen är låg. Men det kan vara det roligaste man gör, säger Akbar Seddigh. Han är ordförande i Elekta, Hedson Technologies, Innovationsbron och Blekinge Tekniska Högskola. För att nämna endast några få av alla de företag och organisationer som fått blomstra under Akbars ledning. Ofta handlar arbetet som styrelseordförande om att man måste kunna mycket inom många områden. Enligt min mening är det inte så många som klarar av den rollen särskilt väl. Kunskapen att vara med om att starta, bygga och skala upp kräver otroligt mycket. Många krav Akbar har en lång lista med kriterier som krävs för att lyckas i rollen som styrelseordförande. Men allt börjar i grunden med att ha kunskap om produkt, marknad, kunden och vad målet med verksamheten är. Jag skulle säga att hälften av alla högteknologiska bolag som startas inte kommer vidare på grund av att de faktiskt inte har koll på dessa saker. I Sverige är vi duktiga på att bolagisera men inte på att driva bolagen vidare. Hög integritet krävs Att ägaren ofta sitter kvar och styr med hård hand är något Akbar inte ser som en fördel. Det krävs att ordföranden är självständig och till det krävs hög integritet. Har man inte kunskap om allt i kedjan, från FoU i kedjan ända ut till kunden, så finns det en stor risk att man istället hamnar i knät på ledningen. Det handlar dock om mer än bara påtagliga kunskaper. Även mjuka värden är värdefulla. Det måste finnas personkemi och en ordförande bör ha en stark social kompetens samtidigt som man ska kunna navigera i alla sammanhang. Akbar ser att ekonomin är en av de största fallgroparna. Det är en trång sektor och många lägger mer kraft på hur de ska få ekonomin att fungera istället för att se vilket värde man ska leverera till marknaden. Att fatta fel beslut är inte det allvarligaste att inte ha kunskapen att förändra dem är däremot fatalt. Även Akbar har några erfarenheter av att inte lyckas. Det finns ett tydligt mönster. Det har funnits olika syn på målet med verksamheten bland styrelse, ägare och ledning. Det leder till slitage som ofta innebär att styrelsen eller ledningen byts ut. Jag tycker att det oftast är bättre att komplettera istället för att byta ut kompetenser. Styrelsens sammansättning är också en viktig uppgift för ordföranden. Ordförande måste göra en analys av styrelsen och utvärdera dess samlade kompetens så att gruppen kan möta det behov bolaget har i dag och i den närmaste framtiden. Mångfald viktigt Här handlar det om att vilja ha mångfald. Jag menar inte bara kvinnor och män, utan också bakgrund och ursprung. Det ska vara en bra blandning av kompetenser. Sist men inte minst gäller det att ställa sig en hel del frågor innan man tar ett uppdrag som ordförande. Man ska titta sig själv i spegeln och fundera om jag verkligen kan bidra med något till verksamheten, har jag tiden och har jag råd? Sedan ska man aldrig tacka ja förrän man har gjort en grundlig undersökning av företaget och värderat dess potential. Sist men verkligen inte minst ska man också ha en djup diskussion med ledningen. Men det gäller att se det som ett uppdrag och inte gifta sig med sin uppgift. 4

5 Rollen som styrelseordförande i små bolag 1. Vad är utmärkande med att vara styrelseordförande i ett litet bolag? 2. Vad är det svåraste med uppdraget? 3. Vad krävs för att lyckas? Yvonne Mårtensson årets biotechbuilder Wenche Rolfsen, Ordförande i Denator och Aprea, ledamot i Biovitrum, Artimplant och Aker Biomarine, Norge. Sitter också i Industrifondens styrelse. 1. Man är färre personer. Det är klart utmärkande. Det gör att styrelserollen är mer operativ. Ofta är det också ett mycket nära samarbete med vd. Det gör att styrelseordföranderollen i små bolag blir ett tyngre men också mer spännande uppdrag. 2. Det är mer jobb än man kan tro. Det är vanligt att ägare och upptäckare är med i styrelsen vilket gör att man måste styra arbetet på ett mer kreativt sätt för att komma framåt på rätt sätt. Man måste ha en djupare kompetens och vara mer engagerad i en småbolagsstyrelse. 3. Man måste ha bättre koll på bolagslagarna än vad som behövs i större bolag, eftersom den kunskapen ofta inte finns representerad i mindre styrelser. Kunna hitta finansiering är också avgörande för att det ska gå bra. Sist men inte minst; hitta balansen mellan att lyssna och agera. Peter Lövgren, bland annat ordförande i Netadmin, har tidigare varit vd för Sun Microsystems AB samt Song Network, teknisk chef för WM-data och vice vd för Microsoft Sverige. Idag arbetar han som styrelseproffs i tillväxtföretag och driver ett eget managementkonsultföretag. 1. Det beror en hel del på vilken fas bolaget befinner sig, men generellt finns det vissa generiska utmaningar. Att ett fåtal personer måste göra många saker rätt samtidigt. Små bolag har dessutom ofta brist på resurser och kompetenser. Det är kort mellan ord och handling i små bolag och det ställer krav på att se helheten och behålla perspektivet samtidigt som det är många praktiska frågor som ska lösas dagligen. 2. Det krävs mycket närvaro och engagemang av alla inblandade. Det är svårt att få allt att hamna rätt samtidigt vilket är viktigt för ett mindre bolag. Det är mycket som ska synkroniseras för att få ut full effekt ur bolaget. Ägarnas ambitioner, marknadens utveckling, bolagets strategi, bolagets erbjudande, medarbetarnas färdigheter och kapitaltillgång exempelvis. 3. Det krävs olika färdigheter vartefter ett bolag växer. En väl sammansatt styrelsegrupp och bolagsledning som kan utveckla bolaget är mycket viktigt. Man måste vara innovativ och inte köra samma lösningar på alla bolag. Det gäller att gräva i den samlade erfarenhetsbanken, men hela tiden tänka på att det gäller att optimera de resurser som står till förfogande utifrån bolagets specifika situation. 5 Katarina Bonde, Ordförande Aptilo Networks AB och Propllerhead Software AB, styrelseledamot i bland annat.orc Software, Lbi International, ebuilder AB och Sjätte AP-fonden. 1. Resurserna är ofta begränsade därför behöver man själv ha mer expertis inom exempelvis bolagsfrågor. Det händer mycket inom små bolag; företaget växer, slås samman och nya ägare kommer in. Mindre bolag har oftast ett fåtal ägare och ordförande måste se till att ägarna har gemensamma mål så att styrelsen och ledningen kan arbeta efter dessa. Det gäller också att se till att grundare/delägare som sitter i ledningsgruppen ser skillnaden mellan positionen i företaget och den som styrelseledamot. 2. Flera saker; att hålla ägarfrågor utanför styrelserummet, att ägarnas långsiktiga mål är kända men att det inte påverkar styrelsearbetet dagligen, att hjälpa företaget att fokusera och att kunna säga nej för att använda de begränsade resurserna rätt. 3. Psykologi, samtala ofta med alla inblandade, framåtlut så att företaget kan växa parat med tålamod så att alla i ägarkretsen är på samma spår och mycket stöd åt vd. Stort kontaktnät för att hitta alla de resurser som behövs i olika skeden för företaget och fantasi för att se vad företaget kan bli i nästa metamorfos. Måla upp det nästan onåbara och sedan fokusera det till något som går att åstadkomma, sätta milstolpar och se till att de uppnås, om och om igen. Cellavisions vd Yvonne Mårtensson har utsetts till årets biotech-builder. Hon får priset för att hon tagit CellaVision från idé till fullt utvecklad kommersiell verksamhet, samt för sina främjande insatser för bioteknikbranschen i Öresundsregionen. Det är sjunde året som Biotech Builders genom priset uppmärksammar en framgångsrik person i branschen. För första gången gick det till en svensk. Biotech Builders är ett dansk-svenskt branschnätverk för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikföretag i Öresundsregionen. Vincent firar tioårsjubileum med Alcazar I år firar Vincent Shoe Store 10- årsjubileum och inleder därför ett samarbete med popgruppen Alcazar, som debuterar som barnskodesigners med en specialdesignad Alcazar gummistövel. Omsättningen 2008 uppgick till 22 milj kr, prognosen för 2009 pekar på stark tillväxt med fördubblad omsättning. Vincent Shoe Store finns förutom i Sverige i 14 länder i Europa och Nordamerika. Innan 2010 är slut kommer Vincent Shoe Store ha öppnat 20 nya butiker och etablerat sig i Asien, först på tur står Seoul i Korea. Målet är att under de kommande tre åren utöka till 120 butiker runt om i världen.

6 Veteran från venture capitalbranschen ny i Industrifondens styrelse Lars-Olof Gustavsson är ny medlem av Industrifondens styrelse. Med nära 40 års erfarenhet i bagaget är han en av de svenskar som jobbat allra längst i riskkapitalbranschen. Lars-Olof Gustavsson började redan 1970 på statliga Investeringsbanken och var med och startade dess venture capitalverksamhet Han var för övrigt också med i diskussionerna kring bildandet av Industrifonden grundade han och Gösta Oscarsson riskkapitalbolaget Four Seasons Venture Capital, där han arbetat sedan dess. Bolaget har gjort många investeringar och avyttringar genom åren. Numera har Four Seasons knappast några innehav kvar och Lars- Olof ägnar sin tid åt att vara styrelseproffs och att göra egna investeringar. Vad vill du bidra med i Industrifondens styrelse? Främst min långa erfarenhet från riskkapitalbranschen. Jag har jobbat med investeringar i de flesta branscher allt från sågverk och stål till läkemedel. Jag har fått en hel del nyttiga kontakter genom åren och de kan nu komma Industrifonden till nytta. Vilken är Industrifondens viktigaste uppgift? Att vara en långsiktig investerare, som med passion hjälper till att bygga nya svenska tillväxtföretag, och att tjäna pengar på detta. I detta sammanhang är det en stor fördel att kunna vara långsiktig. Du är också ordförande i statliga Fouriertransform. Vad är det? Ett nytt bolag enbart inriktat mot fordonsindustrin, som regeringen tog initiativ till i vintras. Vår uppgift är att förse nya idéer och processer inom det svenska fordonsklustret med riskvilligt kapital. Vi har tre miljarder kronor för detta och ska se till att den svenska fordonsindustrin får möjlighet att exploatera nya innovationer och idéer. På så sätt kompletterar vi förhoppningsvis Industrifondens verksamhet. Lars-Olof Gustafsson är numera styrelseproffs och är ordförande i Fouriertransform AB och ledamot av styrelserna i SJ, Data Respons ASA, Mikroponent AB, Siem Capital AB och Industrifonden. Kungen invigde Climatewells fabrik i Spanien Kungen visade sitt miljöengagemang genom att ställa upp och inviga ClimateWells nya fabrik i Soria. 6 Kung Carl Gustaf har invigt det svenska miljöteknikföretaget ClimateWells nya fabrik i den spanska staden Soria. Climate- Well, som utvecklar en unik soldriven värmepump som kan ge både kyla och värme, utsågs i somras av den engelska tidningen The Guardian till ett av världens 100 mest lovande miljöteknikföretag. Den nyinvigda fabriken är ClimateWells första egna fabrik. ClimateWells teknik bygger på en svensk uppfinning som går ut på att lagra energi från en solfångare i ett batteri av salt. Energin kan sedan användas för att generera antingen kyla eller värme. Bolaget utvecklas väl och har redan bokat ordrar för mer än maskiner. De är tystgående och den el som krävs är det som behövs för själva styrsystemet. Kunderna finns i många länder, bland andra Spanien, Italien, Tyskland, Frankrike, Belgien, Dubai, Indien och Australien. Kung Carl Gustaf invigde den nya fabriken i Soria den 22 september inför cirka 260 gäster. Kungen var i Spanien med Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien Royal Technology Mission. Syftet är att besöka företag som utmärker sig i användningen av ny teknik eller innovativa tillämpningar av teknik.

7 Industrifonden investerar i ebuilder Industrifonden och Eqvitec Technology Fund III investerar totalt 40 miljoner kronor i snabbväxande ebuilder, som erbjuder internetbaserade system för hantering av affärsprocesser. Bolaget har utvecklat lösningar inom logistik, inköp och resor och levererar dessa som tjänster via Internet. ebuilder har idag en halv miljon användare i 50 länder och det nya kapitalet ska användas för att snabba upp expansionen ytterligare. Det handlar om det så kallade Molnet (Cloud Computing), där mjukvara, datakapacitet, lagring och affärskritisk information blir tillgängligt via Internet. Kunden kan använda tjänster och funktioner via nätet och slipper köpa egna servrar, system och programvaror. Med ebuilders tjänster binds alla som behöver samarbeta med varandra ihop i en standardiserad affärsprocess via Internet. Det kan t ex handla om en komplett inköps- eller reseprocess, att se till att en leverans sker enligt avtal, eller att en trasig telefon repareras inom angiven tidpunkt. Finessen är att processerna blir enklare, billigare och lättare att hantera. Våra kunder får kontroll över sin verksamhet och kan snabbt rationalisera resekostnader, inköp och logistikkostnader, säger ebuilders vd Bengt Wallentin. Med Industrifonden och Eqvitec Technology Fund som ägare kommer vi att kunna lägga in ytterligare en växel i vår internationella expansion. ebuilder, med huvudkontor i Stockholm, har idag 140 anställda och kontor i Sverige, Sri Lanka och Australien. Bolaget, som de senaste åren haft en årlig tillväxt på 25 procent, omsätter ca 80 miljoner kronor. Kunderna finns både i offentlig sektor i Sverige och bland multinationella företag. VICI storsatsar Skövdeföretaget VICI Industri har fått en order värd totalt 1,2 miljarder kronor från Volvo Powertrain. Ordern innebär att VICI ska leverera vipparmar till Volvos dieselmotorer till och med För att klara av detta investerar VICI nu 100 miljoner kronor i fabriken i Skövde. Investeringen finansieras av Industrifonden samt av Almi Väst och Skaraborgs Provinsbank. Vi gör denna satsning mitt i lågkonjunkturen därför att det är en bra affär även vid dagens låga volymer, säger VICI:s vd och huvudägare Thomas Fröjd. Och när konjunkturen vänder är avtalet värt ca 200 miljoner kr per år. Nyemission i Flexenclosure ebuilder har ett unikt erbjudande på en global, växande marknad, säger Åsa Knutsson, investeringsansvarig på Industrifonden, på bilden tillsammans med ebuilders vd och grundare Bengt Wallentin. Systemet gör det möjligt att automatisera olika affärsprocesser så att datorn gör det mesta av jobbet. Efterfrågan på detta väntas öka ordentligt de närmaste åren, vilket bådar gott inför bolagets fortsatta expansion. Flexenclosure, som utvecklar sol- och vinddrivna basstationer för telekomindustrin, har genomfört en nyemission om 65 Mkr riktad till nya institutionella investerare, bland andra Andra AP-fonden. Bolaget har under de senaste åren utvecklat E-Site, en lösning baserad på förnyelsebar energi för mobilnät i utvecklingsländer med områden som saknar stabil elförsörjning. Produkten fick pris som Most Innovative Carrier Infrastructure vid GSMA s Mobile Innovation Global Awards 2008 i Barcelona och är nu färdig för volymleveranser. E-Site gör det möjligt för mobiloperatörer att reducera driftskostnader för mobilsajter med upp till 80 procent genom att ersätta befintliga dieselaggregat. Kapitalet från nyemissionen ska finansiera vidareutveckling av E-Site samt finansiera bolagets fortsatta expansion. 7

8 B-post. Porto betalt Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel E-post: Hemsida: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Produktion: Konsultkompaniet Sundén AB Adressändring: ScandiDos har koll på stråldosen Uppsalabolaget ScandiDos har utvecklat ett unikt system för kvalitetskontroll av cancerbehandling, som gör behandlingen billigare för sjukhusen och snabbare och skonsammare för patienten. Systemet är särskilt anpassat för de nya metoder för strålbehandling, som allt fler sjukhus nu inför. Omsättningssiffrorna talar sitt tydliga språk en tredubbling varje år sedan 2007! Inför varje strålbehandling mot cancer görs en noggrann planering av hur bestrålningen ska gå till, för att säkerställa att tumören får tillräcklig dos samtidigt som ScandiDos vd och grundare Görgen Nilsson med hjärtat i systemet Delta4. Det är en cylinder med vars hjälp läkarna kan kontrollera att strålbehandlingen mot cancer fungerar som det är tänkt. En strålbehandling planeras och simuleras i datorn innan den körs på patienten. Men genom att köra den enligt plan mot cylindern så kan man direkt se hur det fungerar och rätta till det om inte blivit som det var tänkt. Cylindern består av en plast som liknar kroppens vävnader samt halvledarsensorer och elektronik för att detektera strålningen. Utläsning och analys görs i en speciell programvara. kringliggande organ skonas. Behandlingen är komplicerad att genomföra och därför måste strålningen kvalitetskontrolleras innan den ges till patienten. ScandiDos har utvecklat ett helt nytt system för denna kontroll, som gör att sjukhusfysikern kan se hur behandlingen fungerar i fyra dimensioner även över tid, vilket ScandiDos är ensamma om. Det finns ett stort behov av att kvalitetssäkra strålbehandling snabbt, så att man får en snabbare genomströmning av patienter och kortare köer, berättar ScandiDos grundare och vd Görgen Nilsson. Med vårt system ser sjukhusfysikern direkt om det finns några avvikelser från behandlingsplanen. I de flesta fallen ser det helt ok ut och man får då direkt ett kvitto på detta och behandlingen kan starta. Finessen med ScandiDos system Delta4 är således att verifieringsprocessen går mycket snabbare och blir mer tillförlitlig. Det gynnar både sjukhus och patient, då behandlingen blir billigare, går snabbare och blir mer exakt. Scandidos först i världen Allt fler sjukhus inför nu den nya rotationsterapin, där strålkällan roterar kring patienten. Scandi- Dos system är anpassat just för denna och det är bolaget hittills ensamt om i världen. ScandiDos omsättning har också fått en rejäl skjuts de senaste åren var den 7 miljoner, sedan började försäljningen komma igång på allvar var den 21 miljoner och prognosen för ligger betydligt högre. Det finns kliniker runt om i världen som erbjuder strålterapi och inom 10 år kommer alla att gå över till den nya rotationsmetoden, säger Görgen Nilsson. I år räknar vi med att sälja över 100 system och i framtiden räknar vi med att kunna sälja 400 system om året. ScandiDos grundades Ekonomin var skral de första åren, man klarade sig på pengar från EU och affärsänglar. Görgen och hans medgrundare Ingemar Wiberg jobbade med att utveckla Delta4, samtidigt som de också sålde andra produkter. Ett öra mot marknaden På så sätt fick vi tidigt ett öra mot marknaden och det har varit en stor fördel när vi utvecklat Delta4, säger Görgen Nilsson. ScandiDos har just sålt sitt 100:e system och satsar nu stort på sin viktigaste marknad USA. Ett dotterbolag finns där sedan 2008 och fler säljare har nyligen rekryterats. Samtidigt jobbar bolaget på att utveckla nya produkter. Man utvecklar ett system som mäter hur strålbehandlingen fungerar under själva behandlingen. Det finns ett EUdirektiv om att man måste mäta detta, men det görs inte idag, eftersom det inte finns någon bra utrustning. Men det tänker ScandiDos råda bot på och räknar med bli först i världen med det också! Industrifondens syn: Industrifonden kom in som ägare Vi är väldigt nöjda med ScandiDos utveckling hittills, säger Jörgen Lönngren, investeringsansvarig på Industrifonden. Bolaget har en unik produkt, som möter ett stort behov på marknaden. Framtidsutsikterna ser goda ut.

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1 Årsrapport 2009-10 Industrifondens Årsrapport 2009-2010 Innehåll Detta är Industrifonden/Året som gått...1 Vd har ordet...2 Industrifondens roll och uppgift...4 Uppdrag, mål och strategi...5 Industrifondens

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. säljer Envirotainer. Industrifonden. 30 år med svenska småföretag. sid 4. sid 3. sid 6. sid 8

INDUSTRIFONDEN. nytt. säljer Envirotainer. Industrifonden. 30 år med svenska småföretag. sid 4. sid 3. sid 6. sid 8 nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 4 December/Januari 2009/2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. sid 4 Professor Hans Rosling visade en faktabaserad världsbild på Industrifondens

Läs mer

Spel i TV:n med Accedo sid 8

Spel i TV:n med Accedo sid 8 Nr. 3 Oktober 2008 www.industrifonden.se Spel i TV:n med Accedo sid 8 Paniken borta - nu är det bara dåligt sid 2 Industrifonden erbjuder lån sid 3 Fem nya investeringar sid 6 Industrifonden investerar

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare.

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Årsredovisning 2012-13 Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden i korthet Investeringar fördelade på investeringsår,

Läs mer

Årsredovisning 2013-14

Årsredovisning 2013-14 Årsredovisning 2013-14 Året som gått 1 Vd har ordet 2 Roll och position 4 Mål och strategi 6 Verksamhet 7 Nyinvesteringar 11 Viktiga händelser under året 12 Affärsområde Technology 14 Affärsområde Life

Läs mer

Goda tider för Envirotainer sid 4

Goda tider för Envirotainer sid 4 Nr. 1 Mars 2008 www.industrifonden.se Foto: Rolf Hamilton Goda tider för Envirotainer sid 4 Kapital för expansion sid 3 Nya investeringar sid 2-3 Nytt från våra portföljbolag sid 6 Envirotainers vd Thomas

Läs mer

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg NR 2 Juni 2006 Industrifonden öppnar kontor i Göteborg artikel sid 5 Makeba till jazzfestivalen Den sydafrikanska världsartisten Miriam Makeba, här fotograferad vid Kapstadens internationella jazzfestival,

Läs mer

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Nr. 1 februari 2011 Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Optimism och framtidstro i Skåne tema Sidan 4 6 Industrifonden investerar i InDex Pharmaceuticals Sidan 3

Läs mer

Nytt kapital räddade Sidec s.4

Nytt kapital räddade Sidec s.4 Nr. 2 Juni 2007 www.industrifonden.se Nytt kapital räddade Sidec s.4 Cellavision noterat s.3 Industrifonden säljer Naty s.7 Fyra nya investeringar s.8 Sidec har utvecklat en teknik som gör att man på ett

Läs mer

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004 NR 4 DEC. 2004 Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco pekade på det stora hotet mot tillväxten: demografin. - År 2010-2050 kommer det att fattas 20 000 arbetstagare varje år, på grund av att

Läs mer

KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond

KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond NR 3 Okt 2006 Foto. Magnus Gotander KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond Idel glada miner när den nya riskkapitalfonden KTH Chalmers Capital lanserades! Fonden är ett led i det fördjupade samarbetet

Läs mer

Industrifonden nytt #1 2014

Industrifonden nytt #1 2014 Industrifonden nytt #1 2014 Hitta rätta bilden med FoapSIDAN 8 # NR.1 APRIL 2014 Industrifonden säljer ambulansflyg SIDAN 2 Skarp styrelse ökar vinsten SIDAN 4-5 www.industrifonden.se TEMA: VD HAR Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Läs mer

Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ

Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ Nr. 2 april 2011 Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ Hjulen i göteborg snurrar igen tema SiDAN 4 6 Foto: dick Gillberg/goteborg.com Qliktech är industrifondens bästa

Läs mer

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Nr. 4 December 2006 www.industrifonden.se Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Climatewell får pris från World Economic Forum s.7 Industrifonden säljer Tibrokök s.2 Generic noterat

Läs mer

Vart tredje tillväxtföretag

Vart tredje tillväxtföretag PANELEN Finns det en bubbla under uppsegling på riskkapitalmarknaden? Carl Christensson, VD SEB Företagsinvest Det finns nog vissa risker att bolag förvärvas till för höga värden inom det mogna segmentet

Läs mer

Heliane Canepa på årsstämman: artikel sid 4

Heliane Canepa på årsstämman: artikel sid 4 Foto: Viktor Brott NR 4 Dec 2005 Heliane Canepa på årsstämman: Fokusera och var uthålliga Heliane Canepa, Nobel Biocares karismatiska vd, var en av talarna vid Industrifondens årsstämma, som ägde rum den

Läs mer

TILLVÄXT & FÖRNYELSE. Bäst i NordeN. Köpa företag. antalet företag som startas av invandrare ökar. på investeringar

TILLVÄXT & FÖRNYELSE. Bäst i NordeN. Köpa företag. antalet företag som startas av invandrare ökar. på investeringar Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 Bäst i NordeN på investeringar Köpa företag en genväg till kvinnors företagande antalet företag som startas av invandrare ökar TILLVÄXT & FÖRNYELSE 2 miljarder kronor

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Kyla - en lönsam affär

Kyla - en lönsam affär En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos M&A nr 6 DECEMBER 2009 5 entreprenörer tycker till Kyla - en lönsam affär Patent skapar företagsvärde www.arctos.se Ta tillfället i akt och se över förvärvsstrategierna

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

Industrifonden nytt #3 2014

Industrifonden nytt #3 2014 Industrifonden nytt #3 2014 Industrifondens årsstämma: INNOVATIONER KRÄVER LÅNGSIKTIGA INVESTERARE SIDAN 4-5 # NR.3 DECEMBER 2014 Industrifonden önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År! www.industrifonden.se

Läs mer

HISSGRUPPEN OCH I.T.K. KOMBINATIONSAFFÄR SKAPAR PLATTFORM FÖR TILLVÄXT BJÖRNBERGSGRUPPEN ORDNING OCH REDA GER FÖRDEL I BRANSCH MED SMÅ MARGINALER

HISSGRUPPEN OCH I.T.K. KOMBINATIONSAFFÄR SKAPAR PLATTFORM FÖR TILLVÄXT BJÖRNBERGSGRUPPEN ORDNING OCH REDA GER FÖRDEL I BRANSCH MED SMÅ MARGINALER En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos nr 10 december 2013 BERG PROPULSION FRÅN KONKURSBO TILL GLOBAL EXPANSION HISSGRUPPEN OCH I.T.K. KOMBINATIONSAFFÄR SKAPAR PLATTFORM FÖR TILLVÄXT BJÖRNBERGSGRUPPEN

Läs mer

Portföljens koldioxidavtryck. Andra AP-fondens Ägarrapport. Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö

Portföljens koldioxidavtryck. Andra AP-fondens Ägarrapport. Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö Andra AP-fondens Ägarrapport JULI 2008 JUNI 2009 Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö Ledande fastighetsbolag med koll på miljön Principer för ansvars - tagande riskkapitalister Portföljens koldioxidavtryck

Läs mer