INDUSTRIFONDEN. nytt. Industrifonden investerar i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDUSTRIFONDEN. nytt. Industrifonden investerar i"

Transkript

1 nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 3 Oktober Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Proffs på att vara styrelseordförande Att sitta som styrelseordförande i ett mindre bolag kräver mycket av den person som tar uppdraget. Det är ingenting för amatörer. Här behövs proffs för att kunna få företaget att växa. sid 4 Kungen invigde ClimateWells fabrik i Spanien Den 22:a september invigde kung Carl Gustaf miljöteknikföretaget ClimateWells nya fabrik i spanska Soria. sid 6 ScandiDos har koll på stråldosen Industrifonden investerar i ambulansflyg sid 3 sid 8 Allt fler sjukhus inför nu den nya rotationsterapin, där strålkällan roterar kring patienten. Scandi- Dos system är anpassat just för denna och det är bolaget hittills ensamt om i världen.

2 En ryggsäck har lyfts bort Claes de Neergaard Den perfekta stormen ser ut att ha lagt sig. Det värsta av konjunktur- och finanskris ligger bakom oss. Aktiemarknaden diskonterar en klart positiv resultatutveckling i bolagen framåt och har hög riskaptit. Men många pekar på att den realekonomiska uppgången kommer att bli långsam och varnar för bakslag. Ingen kan känna sig trygg i sina prognoser. I affärslivet efter sommaren känns det dock ändå som en ny tid ; krisens tunnelseende har förbytts i framtidstro. En ryggsäck har lyfts bort. Hur påverkade det gångna året våra portföljbolag? Och Industrifonden? Det är frågor som jag ofta får. Eftersom vi nyligen gjort bokslut (Industrifonden har brutet räkenskapsår och stänger böckerna per siste juni) kan jag med stöd i denna göra några reflektioner: Det positiva först. Gladast har jag varit åt att de bolag som vi betraktar som de bästa, med störst värdepotential, utvecklats väl. Bra tillväxt, litet beroende av bankfinansiering. Aktiva ägarinsatser Jag är också nöjd med att vi som långsiktig och ansvarsfull ägare bekänt färg i svåra situationer i portföljbolagen. Tillsammans med övriga ägare, banker, ALMI och IF Metall (ej att förglömma) har vi säkerställt fortsatt verksamhet i bolag i fordonsindustrin. Och vi har möjliggjort en aggressiv framtidssatsning hos entreprenörer som sett krisen som en möjlighet. Jag tänker i första hand på en strukturaffär och kapitalinjektion i VICI Industri som möjliggjort att bolaget kunde ro hem en order från en ny nyckelkund, Volvo AB, värd över 1 miljard SEK. Trots dåliga tider har vi, tillsammans med andra ägare, tillfört nytt kapital och attraherat nya finansiärer till bolag med betydande fortsatt kapitalbehov. Och vi har fortsatt att nyinvestera, vilket många andra investerare inte gjort. Bra för oss, och för småföretagen, är att vi har en god finansiell ställning med 1,3 miljarder kronor i kassan efter stormen och att aktiemarknaden och M&A är på väg uppåt. Och sen det mindre positiva. Jag vill lyfta fram tre saker. För det första har en del bolag knäckts av krisen inom finans och fordon. Industrifonden gjorde extraordinära insatser för att kunna säkra framtiden för halvledarbolaget SiCon Semiconductor i Linköping när övriga ägare gick på defensiven. Bolaget och vi lyckades inte i ansträngningarna och det gick i konkurs. För oss blev det en dålig investering. En viss tröst är ändå att kärnverksamheten i Linköping lever kvar, nu som en del av det amerikanska chip-designbolaget Zoran. Uthållighet krävs För det andra så kommer recessionen och en sannolikt anemisk konjunkturuppgång fördröja genomslaget av ny teknik. Många portföljbolag och dess ägare måste förbereda sig på en långsammare utveckling än planerat vilket kräver uthållighet i finansieringen av bra bolag. Denna ökade osäkerhet har föranlett stora nedskrivningar i vår portfölj (2/3 är orealiserade förluster). För det tredje har marknaden för försäljning av aktier eller av bolag varit bottenfrusen. Därför har vi haft mycket låga intäkter i engagemangsverksamheten. Stor volatilitet i resultatet Så sammantaget, efter två resultatmässigt hyfsat bra år (05/06, 06/07) har vi haft två dåliga år (07/08, 08/09). Att det blir stor volatilitet i resultatet hos en långsiktig investerare i unga tillväxtföretag borde inte vara en nyhet. Investeringar i tidiga skeden är förknippade med hög risk och exit-fönstrena är svåra att prognosticera. Resultatet måste bedömas över en lång period. Icke desto mindre ser vi allvarligt på situationen att vi haft svagt synligt resultat under två år. Det sätter självklart högre press på ledningen att vända utvecklingen. Det som ger råg i ryggen är att många av våra bolag utvecklas väl. När vi senast mätte (vid årsskiftet) hade bolagen som representerar 40 av våra största direktinvesteringar vuxit med 25 procent på årsbasis både i omsättning och sysselsättning. Det är ett kvitto på att vi siktat på rätt typ av bolag. Hög investeringstakt, aktiva ägarinsatser men svagt resultat för Industrifonden Industrifonden behöll en hög investeringstakt under verksamhetsåret och tecknade avtal om investeringar för 273 (343) miljoner kronor. Finanskris och skarpt konjunkturfall krävde extraordinära insatser tillsammans med andra ägare och intressenter för att säkra portföljbolags framtid. En stängd marknad för försäljning av onoterade företag och aktieandelar och betydande nedskrivningar förklarar det negativa resultatet som uppgick till -243 (-283) miljoner kronor. Kassaflödet före investeringar blev dock positivt 71 (-40) miljoner kronor. Detta framgår av Industrifondens årsredovisning för verksamhetsåret 1 juli juni Under året tecknades avtal om investeringar för 273 (343) miljoner kr. Av detta utgjorde 86 (92) miljoner kr nyinvesteringar i sex (tio) bolag och 185 (251) miljoner kr tilläggsinvesteringar i tidigare engagemang. Årets resultat uppgick till -243 (-283) miljoner kr. Förlusten förklaras av två förhållanden. Marknaden för försäljning av aktier i tidiga onoterade bolag, Industrifondens huvudsakliga källa till intäkter, var stängd. Dessutom bidrog finans- och konjunkturkrisen till betydande nedskrivningar, varav två tredjedelar som orealiserade förluster. Ett program för reducering av Industrifondens kostnader har implementerats. Resultatet från förvaltningen av Industrifondens likvida medel var 76 (0) miljoner kr, en förbättring som förklaras av god avkastning i ränteförvaltningen och en vändning på aktiemarknaden. Kassaflödet före investeringar uppgick till 71 (-40) miljoner kr. Utbetalningar för investeringar uppgick till 305 (393) miljoner kr. Vid verksamhetsårets slut uppgick fondens likvida medel till (1 532) miljoner kr och det egna kapitalet till (3 121) miljoner kr. Läkemedelskandidat från Bioinvent godkänd för kliniska fas 1-studier i USA Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt att BioInvent inleder en fas 1- studie med antikroppen BI-505 på patienter med framskridet multipelt myelom, en allvarlig form av blodcancer. I studien rekryteras cirka 40 patienter med framskridet multipelt myelom vid tre kliniker i USA. Prekliniska resultat har visat att substansen bekämpar cancer mer effektivt än existerande läkemedel. 2

3 Industrifonden investerar i ambulansflygföretag Industrifonden har deltagit i en nyemission på totalt 30 miljoner kronor till Scandinavian Air Ambulance. Det är Sveriges största ambulansflygföretag och ensamt om att ha tillgång till både flygplan och helikoptrar. Nu tar man in kapital för att kunna växa vidare i Norden. Scandinavian Air Ambulance, SAA, med huvudkontor i Östersund, startades Sedan dess har bolaget genomgått en kraftig expansion genom organisk tillväxt samt köp av ett antal mindre företag, senast det Göteborgsbaserade bolaget Svensk Flygambulans med mer än 30 år på marknaden. Vår strategi är att fortsätta tillväxten i Norden dels genom organisk tillväxt, dels genom ytterligare förvärv, säger Scandinavian Air Ambulances vd Henry Hansen. Vi ska stärka vår position som ett av Nordens ledande ambulansflygföretag. Därför är det av stor betydelse att få in en erfaren investerare som Industrifonden. Transporter av patienter är en högt specialiserad verksamhet som kräver hög beredskap på alla baser. Med kort varsel ska någon av SAA:s sju helikoptrar eller något av de åtta flygplanen kunna lyfta dygnet runt året om. Än så länge är bolaget enbart verksamt i Sverige med baser i Östersund, Lycksele, Umeå, Luleå, Uppsala, Stockholm, Visby och Göteborg. Marknadsandelen är 80 procent och kunder är främst landsting, försäkringsbolag och SOS Alarm. Bolaget omsätter ca 250 miljoner kronor och har 110 anställda. Nu satsar bolaget på att växa vidare och har därför tagit in 30 miljoner kronor i nytt kapital. Industrifonden står för 10 miljoner kronor och befintliga och andra nya investerare för resten. Investeringen i Scandinavian Air Ambulance ingår i Industrifondens satsning på expansionskapital till etablerade företag. Vi vill öka andelen investeringar i etablerade företag som behöver kapital för att växa vidare, säger Industrifondens vd Claes de Neergaard. Scandinavian Air Ambulance är ett typexempel på detta. 122 miljoner kronor till Nanoradio Nanoradio, som utvecklar världens minsta och mest strömsnåla wlan-krets, har fått in 122 miljoner kronor i nytt riskkapital. Kretsarna används främst för att ansluta mobiltelefoner och annan handburen elektronik med begränsad batterikapacitet till trådlösa nätverk. Pengarna kommer att användas till att få upp volymerna på dagens produkter och till att öka takten i framtagningen och lanseringen av nästa generations ännu mindre och ytterligare strömsnålare wlan-produkter. Det här betyder mycket för oss. Investeringen i Nanoradio är ett tydligt erkännande av tillliten till oss, särskilt i dessa tider när det är så tufft att få fram kapital, säger Nanoradios vd Tord Wingren. Sju riskkapitalbolag deltog i finansieringen. Två av dem är nya för Nanoradio norska Viking Ventures och svenska Creandum. De andra fem Industrifonden, Ferd Venture, Nordic Venture Partners, Innovacom och Teknoinvest har satsat pengar i bolaget i tidigare finansieringsomgångar. Scalado sluter avtal med asiatiska elektronikjättar Scalado har slutit avtal med de japanska jättarna NEC och Renesas samt koreanska Corelogic. Avtalen innebär att de tre chip- och plattformstillverkarna får licens att använda Scalados Speedtags-teknik. Den gör det bland annat snabbare att ta bilder och att bläddra mellan dem i det digitala albumet i mobilen. Sedan tidigare licensierar Scalado ut Speedtags-tekniken till hårdvarutillverkare som Aptina, Samsung och Fujitsu. I och med de nya avtalen har Scalado samtliga av världens tio största tillverkare av kamerasensorer som kunder. Scalado utvecklar en teknik för bildhantering i mobiltelefoner, som idag finns i dag i mer än 400 miljoner mobiler. Bolaget, med säte på Ideon i Lund, har ett 60- tal anställda och har nyligen fått AAA-rating. 3

4 styrelseordförande Proffs på att vara Att sitta som styrelseordförande i ett mindre bolag kräver mycket av den person som tar uppdraget. Det är ingenting för amatörer. Här behövs proffs för att kunna få företaget att växa. Förutom erfarenhet krävs dessutom en hel del kreativitet och bra kunskap om lagar och ekonomi. Akbar Seddigh fick det prestigefyllda priset Guldklubban Små bolag kräver betydligt mer resurser, det tar dubbelt så lång tid i anspråk och ersättningen är låg. Men det kan vara det roligaste man gör, säger Akbar Seddigh. Han är ordförande i Elekta, Hedson Technologies, Innovationsbron och Blekinge Tekniska Högskola. För att nämna endast några få av alla de företag och organisationer som fått blomstra under Akbars ledning. Ofta handlar arbetet som styrelseordförande om att man måste kunna mycket inom många områden. Enligt min mening är det inte så många som klarar av den rollen särskilt väl. Kunskapen att vara med om att starta, bygga och skala upp kräver otroligt mycket. Många krav Akbar har en lång lista med kriterier som krävs för att lyckas i rollen som styrelseordförande. Men allt börjar i grunden med att ha kunskap om produkt, marknad, kunden och vad målet med verksamheten är. Jag skulle säga att hälften av alla högteknologiska bolag som startas inte kommer vidare på grund av att de faktiskt inte har koll på dessa saker. I Sverige är vi duktiga på att bolagisera men inte på att driva bolagen vidare. Hög integritet krävs Att ägaren ofta sitter kvar och styr med hård hand är något Akbar inte ser som en fördel. Det krävs att ordföranden är självständig och till det krävs hög integritet. Har man inte kunskap om allt i kedjan, från FoU i kedjan ända ut till kunden, så finns det en stor risk att man istället hamnar i knät på ledningen. Det handlar dock om mer än bara påtagliga kunskaper. Även mjuka värden är värdefulla. Det måste finnas personkemi och en ordförande bör ha en stark social kompetens samtidigt som man ska kunna navigera i alla sammanhang. Akbar ser att ekonomin är en av de största fallgroparna. Det är en trång sektor och många lägger mer kraft på hur de ska få ekonomin att fungera istället för att se vilket värde man ska leverera till marknaden. Att fatta fel beslut är inte det allvarligaste att inte ha kunskapen att förändra dem är däremot fatalt. Även Akbar har några erfarenheter av att inte lyckas. Det finns ett tydligt mönster. Det har funnits olika syn på målet med verksamheten bland styrelse, ägare och ledning. Det leder till slitage som ofta innebär att styrelsen eller ledningen byts ut. Jag tycker att det oftast är bättre att komplettera istället för att byta ut kompetenser. Styrelsens sammansättning är också en viktig uppgift för ordföranden. Ordförande måste göra en analys av styrelsen och utvärdera dess samlade kompetens så att gruppen kan möta det behov bolaget har i dag och i den närmaste framtiden. Mångfald viktigt Här handlar det om att vilja ha mångfald. Jag menar inte bara kvinnor och män, utan också bakgrund och ursprung. Det ska vara en bra blandning av kompetenser. Sist men inte minst gäller det att ställa sig en hel del frågor innan man tar ett uppdrag som ordförande. Man ska titta sig själv i spegeln och fundera om jag verkligen kan bidra med något till verksamheten, har jag tiden och har jag råd? Sedan ska man aldrig tacka ja förrän man har gjort en grundlig undersökning av företaget och värderat dess potential. Sist men verkligen inte minst ska man också ha en djup diskussion med ledningen. Men det gäller att se det som ett uppdrag och inte gifta sig med sin uppgift. 4

5 Rollen som styrelseordförande i små bolag 1. Vad är utmärkande med att vara styrelseordförande i ett litet bolag? 2. Vad är det svåraste med uppdraget? 3. Vad krävs för att lyckas? Yvonne Mårtensson årets biotechbuilder Wenche Rolfsen, Ordförande i Denator och Aprea, ledamot i Biovitrum, Artimplant och Aker Biomarine, Norge. Sitter också i Industrifondens styrelse. 1. Man är färre personer. Det är klart utmärkande. Det gör att styrelserollen är mer operativ. Ofta är det också ett mycket nära samarbete med vd. Det gör att styrelseordföranderollen i små bolag blir ett tyngre men också mer spännande uppdrag. 2. Det är mer jobb än man kan tro. Det är vanligt att ägare och upptäckare är med i styrelsen vilket gör att man måste styra arbetet på ett mer kreativt sätt för att komma framåt på rätt sätt. Man måste ha en djupare kompetens och vara mer engagerad i en småbolagsstyrelse. 3. Man måste ha bättre koll på bolagslagarna än vad som behövs i större bolag, eftersom den kunskapen ofta inte finns representerad i mindre styrelser. Kunna hitta finansiering är också avgörande för att det ska gå bra. Sist men inte minst; hitta balansen mellan att lyssna och agera. Peter Lövgren, bland annat ordförande i Netadmin, har tidigare varit vd för Sun Microsystems AB samt Song Network, teknisk chef för WM-data och vice vd för Microsoft Sverige. Idag arbetar han som styrelseproffs i tillväxtföretag och driver ett eget managementkonsultföretag. 1. Det beror en hel del på vilken fas bolaget befinner sig, men generellt finns det vissa generiska utmaningar. Att ett fåtal personer måste göra många saker rätt samtidigt. Små bolag har dessutom ofta brist på resurser och kompetenser. Det är kort mellan ord och handling i små bolag och det ställer krav på att se helheten och behålla perspektivet samtidigt som det är många praktiska frågor som ska lösas dagligen. 2. Det krävs mycket närvaro och engagemang av alla inblandade. Det är svårt att få allt att hamna rätt samtidigt vilket är viktigt för ett mindre bolag. Det är mycket som ska synkroniseras för att få ut full effekt ur bolaget. Ägarnas ambitioner, marknadens utveckling, bolagets strategi, bolagets erbjudande, medarbetarnas färdigheter och kapitaltillgång exempelvis. 3. Det krävs olika färdigheter vartefter ett bolag växer. En väl sammansatt styrelsegrupp och bolagsledning som kan utveckla bolaget är mycket viktigt. Man måste vara innovativ och inte köra samma lösningar på alla bolag. Det gäller att gräva i den samlade erfarenhetsbanken, men hela tiden tänka på att det gäller att optimera de resurser som står till förfogande utifrån bolagets specifika situation. 5 Katarina Bonde, Ordförande Aptilo Networks AB och Propllerhead Software AB, styrelseledamot i bland annat.orc Software, Lbi International, ebuilder AB och Sjätte AP-fonden. 1. Resurserna är ofta begränsade därför behöver man själv ha mer expertis inom exempelvis bolagsfrågor. Det händer mycket inom små bolag; företaget växer, slås samman och nya ägare kommer in. Mindre bolag har oftast ett fåtal ägare och ordförande måste se till att ägarna har gemensamma mål så att styrelsen och ledningen kan arbeta efter dessa. Det gäller också att se till att grundare/delägare som sitter i ledningsgruppen ser skillnaden mellan positionen i företaget och den som styrelseledamot. 2. Flera saker; att hålla ägarfrågor utanför styrelserummet, att ägarnas långsiktiga mål är kända men att det inte påverkar styrelsearbetet dagligen, att hjälpa företaget att fokusera och att kunna säga nej för att använda de begränsade resurserna rätt. 3. Psykologi, samtala ofta med alla inblandade, framåtlut så att företaget kan växa parat med tålamod så att alla i ägarkretsen är på samma spår och mycket stöd åt vd. Stort kontaktnät för att hitta alla de resurser som behövs i olika skeden för företaget och fantasi för att se vad företaget kan bli i nästa metamorfos. Måla upp det nästan onåbara och sedan fokusera det till något som går att åstadkomma, sätta milstolpar och se till att de uppnås, om och om igen. Cellavisions vd Yvonne Mårtensson har utsetts till årets biotech-builder. Hon får priset för att hon tagit CellaVision från idé till fullt utvecklad kommersiell verksamhet, samt för sina främjande insatser för bioteknikbranschen i Öresundsregionen. Det är sjunde året som Biotech Builders genom priset uppmärksammar en framgångsrik person i branschen. För första gången gick det till en svensk. Biotech Builders är ett dansk-svenskt branschnätverk för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikföretag i Öresundsregionen. Vincent firar tioårsjubileum med Alcazar I år firar Vincent Shoe Store 10- årsjubileum och inleder därför ett samarbete med popgruppen Alcazar, som debuterar som barnskodesigners med en specialdesignad Alcazar gummistövel. Omsättningen 2008 uppgick till 22 milj kr, prognosen för 2009 pekar på stark tillväxt med fördubblad omsättning. Vincent Shoe Store finns förutom i Sverige i 14 länder i Europa och Nordamerika. Innan 2010 är slut kommer Vincent Shoe Store ha öppnat 20 nya butiker och etablerat sig i Asien, först på tur står Seoul i Korea. Målet är att under de kommande tre åren utöka till 120 butiker runt om i världen.

6 Veteran från venture capitalbranschen ny i Industrifondens styrelse Lars-Olof Gustavsson är ny medlem av Industrifondens styrelse. Med nära 40 års erfarenhet i bagaget är han en av de svenskar som jobbat allra längst i riskkapitalbranschen. Lars-Olof Gustavsson började redan 1970 på statliga Investeringsbanken och var med och startade dess venture capitalverksamhet Han var för övrigt också med i diskussionerna kring bildandet av Industrifonden grundade han och Gösta Oscarsson riskkapitalbolaget Four Seasons Venture Capital, där han arbetat sedan dess. Bolaget har gjort många investeringar och avyttringar genom åren. Numera har Four Seasons knappast några innehav kvar och Lars- Olof ägnar sin tid åt att vara styrelseproffs och att göra egna investeringar. Vad vill du bidra med i Industrifondens styrelse? Främst min långa erfarenhet från riskkapitalbranschen. Jag har jobbat med investeringar i de flesta branscher allt från sågverk och stål till läkemedel. Jag har fått en hel del nyttiga kontakter genom åren och de kan nu komma Industrifonden till nytta. Vilken är Industrifondens viktigaste uppgift? Att vara en långsiktig investerare, som med passion hjälper till att bygga nya svenska tillväxtföretag, och att tjäna pengar på detta. I detta sammanhang är det en stor fördel att kunna vara långsiktig. Du är också ordförande i statliga Fouriertransform. Vad är det? Ett nytt bolag enbart inriktat mot fordonsindustrin, som regeringen tog initiativ till i vintras. Vår uppgift är att förse nya idéer och processer inom det svenska fordonsklustret med riskvilligt kapital. Vi har tre miljarder kronor för detta och ska se till att den svenska fordonsindustrin får möjlighet att exploatera nya innovationer och idéer. På så sätt kompletterar vi förhoppningsvis Industrifondens verksamhet. Lars-Olof Gustafsson är numera styrelseproffs och är ordförande i Fouriertransform AB och ledamot av styrelserna i SJ, Data Respons ASA, Mikroponent AB, Siem Capital AB och Industrifonden. Kungen invigde Climatewells fabrik i Spanien Kungen visade sitt miljöengagemang genom att ställa upp och inviga ClimateWells nya fabrik i Soria. 6 Kung Carl Gustaf har invigt det svenska miljöteknikföretaget ClimateWells nya fabrik i den spanska staden Soria. Climate- Well, som utvecklar en unik soldriven värmepump som kan ge både kyla och värme, utsågs i somras av den engelska tidningen The Guardian till ett av världens 100 mest lovande miljöteknikföretag. Den nyinvigda fabriken är ClimateWells första egna fabrik. ClimateWells teknik bygger på en svensk uppfinning som går ut på att lagra energi från en solfångare i ett batteri av salt. Energin kan sedan användas för att generera antingen kyla eller värme. Bolaget utvecklas väl och har redan bokat ordrar för mer än maskiner. De är tystgående och den el som krävs är det som behövs för själva styrsystemet. Kunderna finns i många länder, bland andra Spanien, Italien, Tyskland, Frankrike, Belgien, Dubai, Indien och Australien. Kung Carl Gustaf invigde den nya fabriken i Soria den 22 september inför cirka 260 gäster. Kungen var i Spanien med Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien Royal Technology Mission. Syftet är att besöka företag som utmärker sig i användningen av ny teknik eller innovativa tillämpningar av teknik.

7 Industrifonden investerar i ebuilder Industrifonden och Eqvitec Technology Fund III investerar totalt 40 miljoner kronor i snabbväxande ebuilder, som erbjuder internetbaserade system för hantering av affärsprocesser. Bolaget har utvecklat lösningar inom logistik, inköp och resor och levererar dessa som tjänster via Internet. ebuilder har idag en halv miljon användare i 50 länder och det nya kapitalet ska användas för att snabba upp expansionen ytterligare. Det handlar om det så kallade Molnet (Cloud Computing), där mjukvara, datakapacitet, lagring och affärskritisk information blir tillgängligt via Internet. Kunden kan använda tjänster och funktioner via nätet och slipper köpa egna servrar, system och programvaror. Med ebuilders tjänster binds alla som behöver samarbeta med varandra ihop i en standardiserad affärsprocess via Internet. Det kan t ex handla om en komplett inköps- eller reseprocess, att se till att en leverans sker enligt avtal, eller att en trasig telefon repareras inom angiven tidpunkt. Finessen är att processerna blir enklare, billigare och lättare att hantera. Våra kunder får kontroll över sin verksamhet och kan snabbt rationalisera resekostnader, inköp och logistikkostnader, säger ebuilders vd Bengt Wallentin. Med Industrifonden och Eqvitec Technology Fund som ägare kommer vi att kunna lägga in ytterligare en växel i vår internationella expansion. ebuilder, med huvudkontor i Stockholm, har idag 140 anställda och kontor i Sverige, Sri Lanka och Australien. Bolaget, som de senaste åren haft en årlig tillväxt på 25 procent, omsätter ca 80 miljoner kronor. Kunderna finns både i offentlig sektor i Sverige och bland multinationella företag. VICI storsatsar Skövdeföretaget VICI Industri har fått en order värd totalt 1,2 miljarder kronor från Volvo Powertrain. Ordern innebär att VICI ska leverera vipparmar till Volvos dieselmotorer till och med För att klara av detta investerar VICI nu 100 miljoner kronor i fabriken i Skövde. Investeringen finansieras av Industrifonden samt av Almi Väst och Skaraborgs Provinsbank. Vi gör denna satsning mitt i lågkonjunkturen därför att det är en bra affär även vid dagens låga volymer, säger VICI:s vd och huvudägare Thomas Fröjd. Och när konjunkturen vänder är avtalet värt ca 200 miljoner kr per år. Nyemission i Flexenclosure ebuilder har ett unikt erbjudande på en global, växande marknad, säger Åsa Knutsson, investeringsansvarig på Industrifonden, på bilden tillsammans med ebuilders vd och grundare Bengt Wallentin. Systemet gör det möjligt att automatisera olika affärsprocesser så att datorn gör det mesta av jobbet. Efterfrågan på detta väntas öka ordentligt de närmaste åren, vilket bådar gott inför bolagets fortsatta expansion. Flexenclosure, som utvecklar sol- och vinddrivna basstationer för telekomindustrin, har genomfört en nyemission om 65 Mkr riktad till nya institutionella investerare, bland andra Andra AP-fonden. Bolaget har under de senaste åren utvecklat E-Site, en lösning baserad på förnyelsebar energi för mobilnät i utvecklingsländer med områden som saknar stabil elförsörjning. Produkten fick pris som Most Innovative Carrier Infrastructure vid GSMA s Mobile Innovation Global Awards 2008 i Barcelona och är nu färdig för volymleveranser. E-Site gör det möjligt för mobiloperatörer att reducera driftskostnader för mobilsajter med upp till 80 procent genom att ersätta befintliga dieselaggregat. Kapitalet från nyemissionen ska finansiera vidareutveckling av E-Site samt finansiera bolagets fortsatta expansion. 7

8 B-post. Porto betalt Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel E-post: Hemsida: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Produktion: Konsultkompaniet Sundén AB Adressändring: ScandiDos har koll på stråldosen Uppsalabolaget ScandiDos har utvecklat ett unikt system för kvalitetskontroll av cancerbehandling, som gör behandlingen billigare för sjukhusen och snabbare och skonsammare för patienten. Systemet är särskilt anpassat för de nya metoder för strålbehandling, som allt fler sjukhus nu inför. Omsättningssiffrorna talar sitt tydliga språk en tredubbling varje år sedan 2007! Inför varje strålbehandling mot cancer görs en noggrann planering av hur bestrålningen ska gå till, för att säkerställa att tumören får tillräcklig dos samtidigt som ScandiDos vd och grundare Görgen Nilsson med hjärtat i systemet Delta4. Det är en cylinder med vars hjälp läkarna kan kontrollera att strålbehandlingen mot cancer fungerar som det är tänkt. En strålbehandling planeras och simuleras i datorn innan den körs på patienten. Men genom att köra den enligt plan mot cylindern så kan man direkt se hur det fungerar och rätta till det om inte blivit som det var tänkt. Cylindern består av en plast som liknar kroppens vävnader samt halvledarsensorer och elektronik för att detektera strålningen. Utläsning och analys görs i en speciell programvara. kringliggande organ skonas. Behandlingen är komplicerad att genomföra och därför måste strålningen kvalitetskontrolleras innan den ges till patienten. ScandiDos har utvecklat ett helt nytt system för denna kontroll, som gör att sjukhusfysikern kan se hur behandlingen fungerar i fyra dimensioner även över tid, vilket ScandiDos är ensamma om. Det finns ett stort behov av att kvalitetssäkra strålbehandling snabbt, så att man får en snabbare genomströmning av patienter och kortare köer, berättar ScandiDos grundare och vd Görgen Nilsson. Med vårt system ser sjukhusfysikern direkt om det finns några avvikelser från behandlingsplanen. I de flesta fallen ser det helt ok ut och man får då direkt ett kvitto på detta och behandlingen kan starta. Finessen med ScandiDos system Delta4 är således att verifieringsprocessen går mycket snabbare och blir mer tillförlitlig. Det gynnar både sjukhus och patient, då behandlingen blir billigare, går snabbare och blir mer exakt. Scandidos först i världen Allt fler sjukhus inför nu den nya rotationsterapin, där strålkällan roterar kring patienten. Scandi- Dos system är anpassat just för denna och det är bolaget hittills ensamt om i världen. ScandiDos omsättning har också fått en rejäl skjuts de senaste åren var den 7 miljoner, sedan började försäljningen komma igång på allvar var den 21 miljoner och prognosen för ligger betydligt högre. Det finns kliniker runt om i världen som erbjuder strålterapi och inom 10 år kommer alla att gå över till den nya rotationsmetoden, säger Görgen Nilsson. I år räknar vi med att sälja över 100 system och i framtiden räknar vi med att kunna sälja 400 system om året. ScandiDos grundades Ekonomin var skral de första åren, man klarade sig på pengar från EU och affärsänglar. Görgen och hans medgrundare Ingemar Wiberg jobbade med att utveckla Delta4, samtidigt som de också sålde andra produkter. Ett öra mot marknaden På så sätt fick vi tidigt ett öra mot marknaden och det har varit en stor fördel när vi utvecklat Delta4, säger Görgen Nilsson. ScandiDos har just sålt sitt 100:e system och satsar nu stort på sin viktigaste marknad USA. Ett dotterbolag finns där sedan 2008 och fler säljare har nyligen rekryterats. Samtidigt jobbar bolaget på att utveckla nya produkter. Man utvecklar ett system som mäter hur strålbehandlingen fungerar under själva behandlingen. Det finns ett EUdirektiv om att man måste mäta detta, men det görs inte idag, eftersom det inte finns någon bra utrustning. Men det tänker ScandiDos råda bot på och räknar med bli först i världen med det också! Industrifondens syn: Industrifonden kom in som ägare Vi är väldigt nöjda med ScandiDos utveckling hittills, säger Jörgen Lönngren, investeringsansvarig på Industrifonden. Bolaget har en unik produkt, som möter ett stort behov på marknaden. Framtidsutsikterna ser goda ut.

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Fondstyrningsrapport för år 2011/2012

Fondstyrningsrapport för år 2011/2012 Fondstyrningsrapport för år 2011/2012 Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden), organisationsnummer 802009-0083 är en verksamhetsstiftelse med en självständig ställning som initierades av svenska staten

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Invent Medic Sweden AB har utvecklat en helt unik medicinteknisk produkt för icke- kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngnings-

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 6 november 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 6 november 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 6 november 2015 God utveckling och hög transaktionsaktivitet God resultat- och försäljningsutveckling Förvärv av Speed Group och TFS Tre försäljningar Inwido total

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Formellt Venture Capital Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Tillväxtföretagets finansieringskedja Hög risk Risk för investeraren Entreprenören Riskkapital

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB 19 januari 2011 Aktieträff Aktiespararna Sundsvall Tomas Nilsson Fortnox AB Kort om Fortnox AB Sveriges ledande leverantör av internetbaserade ekonomiprogram Grundades år 2001 av Jan Älmeby, tidigare grundare

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här.

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här. (Di Digital/Silicon Valley) Hissen upp till 39:e våningen går snabbt och det slår lock för öronen. Här, i en av byggnaderna på San Franciscos huvudgata Market Street, håller den norska myndigheten Innovasjon

Läs mer

CellaVisions Bolagsstämma den 25 april 2006. Yvonne Mårtensson, VD

CellaVisions Bolagsstämma den 25 april 2006. Yvonne Mårtensson, VD CellaVisions Bolagsstämma den 25 april 2006 Yvonne Mårtensson, VD CellaVisions kunder 200 CellaVision kunder runtom i Europa och USA Sjukhus och kommersiella laboratorier Alla kunder har automatiska cellräknare

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2007

JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT Pressmeddelande 2007-10-23 JANUARI SEPTEMBER 2007 Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag Portföljbolagsstudie 2006 Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 2000-2005 2. Portföljbolagsstudie 2006 Slutsatser Totalt sysselsatte de svenska portföljbolagen i studien drygt 152 000 personer

Läs mer

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD Årsstämma 2008 i CellaVision AB Yvonne Mårtensson, VD CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod CellaVision i korthet Säljer, marknadsför och

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124 Pressinformation Resultatrapport Helår 2007 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRSOMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair ventilation world wide Systemairbolag i 44 länder 60 bolag med 3 100 anställda 200 000 m 2 produktionsyta Omsättning

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. Bokslutskommuniké januari december 2009

Dignitana AB publ 556730-5346. Bokslutskommuniké januari december 2009 Bokslutskommuniké januari december 2009 Resultat och ställning 2009 i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2008 ) Omsättning under perioden 1 924 tkr (2 104) tkr Resultat efter finansiella

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Informellt riskkapital och affärsänglar

Informellt riskkapital och affärsänglar Estrad, 15 januari 2007 Informellt riskkapital och affärsänglar Sofia Avdeitchikova Institutet för Ekonomisk Forskning Lunds Universitet email: Sofia.Avdeitchikova@fek.lu.se Den informella riskkapitalmarknaden

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Wireless Independent Provider WIP AB (Publ). WIP erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag, inom bank och finans, logistik och

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2010 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi och ambition ICA modellen som grund Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner Affärsidé Aktivt och ansvarsfullt ägande Långsiktighet

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Windcap Vindkraftverksfond

Windcap Vindkraftverksfond Windcap Vindkraftverksfond DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Ingen korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. CN = Sven Eric Persson, C = SE, O = AnalysInvest, OU = 070-249

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek CoolGuard Delårsrapport, andra tertialet 2005 Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek Omsättningen under årets åtta första månader var 9 676 (2 415) ksek Rörelseresultatet för perioden

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Intryck från företagsbesök i Kina

Intryck från företagsbesök i Kina Intryck från företagsbesök i Kina Under en intensiv vecka besökte jag svenska bolag i och runt Shanghai och träffade dessutom ett par rådgivare till nordiska bolag med intressen i Kina. Några generella

Läs mer

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari mars 2009 >> Fortsatt stark tillväxt i omsättningen >> Omsättningen under första kvartalet blev 3 821 kkr (1 574), en ökning med 143 % jämfört

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal.

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal. FÄRGSTARKA ÅR BECKERS. Det finns inga färgbutiker i Sverige. Det konstaterar Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande försäljare för tyska färgfabriker och handelshus. TEXT BENGT CARLSSON BILD

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 118 (-868) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,06

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport för perioden 2009-01-01 2009-06-30 COT Clean Oil Technology AB (publ), Org nr 556598-5362 Delårsrapport för perioden 2009-01-01 2009-06-30 Rörelseintäkterna uppgick till 202 Tkr (-1 265 Tkr) Periodens resultat uppgick till -4 337 Tkr (-6

Läs mer