INDUSTRIFONDEN. nytt. Industrifonden investerar i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDUSTRIFONDEN. nytt. Industrifonden investerar i"

Transkript

1 nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 3 Oktober Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Proffs på att vara styrelseordförande Att sitta som styrelseordförande i ett mindre bolag kräver mycket av den person som tar uppdraget. Det är ingenting för amatörer. Här behövs proffs för att kunna få företaget att växa. sid 4 Kungen invigde ClimateWells fabrik i Spanien Den 22:a september invigde kung Carl Gustaf miljöteknikföretaget ClimateWells nya fabrik i spanska Soria. sid 6 ScandiDos har koll på stråldosen Industrifonden investerar i ambulansflyg sid 3 sid 8 Allt fler sjukhus inför nu den nya rotationsterapin, där strålkällan roterar kring patienten. Scandi- Dos system är anpassat just för denna och det är bolaget hittills ensamt om i världen.

2 En ryggsäck har lyfts bort Claes de Neergaard Den perfekta stormen ser ut att ha lagt sig. Det värsta av konjunktur- och finanskris ligger bakom oss. Aktiemarknaden diskonterar en klart positiv resultatutveckling i bolagen framåt och har hög riskaptit. Men många pekar på att den realekonomiska uppgången kommer att bli långsam och varnar för bakslag. Ingen kan känna sig trygg i sina prognoser. I affärslivet efter sommaren känns det dock ändå som en ny tid ; krisens tunnelseende har förbytts i framtidstro. En ryggsäck har lyfts bort. Hur påverkade det gångna året våra portföljbolag? Och Industrifonden? Det är frågor som jag ofta får. Eftersom vi nyligen gjort bokslut (Industrifonden har brutet räkenskapsår och stänger böckerna per siste juni) kan jag med stöd i denna göra några reflektioner: Det positiva först. Gladast har jag varit åt att de bolag som vi betraktar som de bästa, med störst värdepotential, utvecklats väl. Bra tillväxt, litet beroende av bankfinansiering. Aktiva ägarinsatser Jag är också nöjd med att vi som långsiktig och ansvarsfull ägare bekänt färg i svåra situationer i portföljbolagen. Tillsammans med övriga ägare, banker, ALMI och IF Metall (ej att förglömma) har vi säkerställt fortsatt verksamhet i bolag i fordonsindustrin. Och vi har möjliggjort en aggressiv framtidssatsning hos entreprenörer som sett krisen som en möjlighet. Jag tänker i första hand på en strukturaffär och kapitalinjektion i VICI Industri som möjliggjort att bolaget kunde ro hem en order från en ny nyckelkund, Volvo AB, värd över 1 miljard SEK. Trots dåliga tider har vi, tillsammans med andra ägare, tillfört nytt kapital och attraherat nya finansiärer till bolag med betydande fortsatt kapitalbehov. Och vi har fortsatt att nyinvestera, vilket många andra investerare inte gjort. Bra för oss, och för småföretagen, är att vi har en god finansiell ställning med 1,3 miljarder kronor i kassan efter stormen och att aktiemarknaden och M&A är på väg uppåt. Och sen det mindre positiva. Jag vill lyfta fram tre saker. För det första har en del bolag knäckts av krisen inom finans och fordon. Industrifonden gjorde extraordinära insatser för att kunna säkra framtiden för halvledarbolaget SiCon Semiconductor i Linköping när övriga ägare gick på defensiven. Bolaget och vi lyckades inte i ansträngningarna och det gick i konkurs. För oss blev det en dålig investering. En viss tröst är ändå att kärnverksamheten i Linköping lever kvar, nu som en del av det amerikanska chip-designbolaget Zoran. Uthållighet krävs För det andra så kommer recessionen och en sannolikt anemisk konjunkturuppgång fördröja genomslaget av ny teknik. Många portföljbolag och dess ägare måste förbereda sig på en långsammare utveckling än planerat vilket kräver uthållighet i finansieringen av bra bolag. Denna ökade osäkerhet har föranlett stora nedskrivningar i vår portfölj (2/3 är orealiserade förluster). För det tredje har marknaden för försäljning av aktier eller av bolag varit bottenfrusen. Därför har vi haft mycket låga intäkter i engagemangsverksamheten. Stor volatilitet i resultatet Så sammantaget, efter två resultatmässigt hyfsat bra år (05/06, 06/07) har vi haft två dåliga år (07/08, 08/09). Att det blir stor volatilitet i resultatet hos en långsiktig investerare i unga tillväxtföretag borde inte vara en nyhet. Investeringar i tidiga skeden är förknippade med hög risk och exit-fönstrena är svåra att prognosticera. Resultatet måste bedömas över en lång period. Icke desto mindre ser vi allvarligt på situationen att vi haft svagt synligt resultat under två år. Det sätter självklart högre press på ledningen att vända utvecklingen. Det som ger råg i ryggen är att många av våra bolag utvecklas väl. När vi senast mätte (vid årsskiftet) hade bolagen som representerar 40 av våra största direktinvesteringar vuxit med 25 procent på årsbasis både i omsättning och sysselsättning. Det är ett kvitto på att vi siktat på rätt typ av bolag. Hög investeringstakt, aktiva ägarinsatser men svagt resultat för Industrifonden Industrifonden behöll en hög investeringstakt under verksamhetsåret och tecknade avtal om investeringar för 273 (343) miljoner kronor. Finanskris och skarpt konjunkturfall krävde extraordinära insatser tillsammans med andra ägare och intressenter för att säkra portföljbolags framtid. En stängd marknad för försäljning av onoterade företag och aktieandelar och betydande nedskrivningar förklarar det negativa resultatet som uppgick till -243 (-283) miljoner kronor. Kassaflödet före investeringar blev dock positivt 71 (-40) miljoner kronor. Detta framgår av Industrifondens årsredovisning för verksamhetsåret 1 juli juni Under året tecknades avtal om investeringar för 273 (343) miljoner kr. Av detta utgjorde 86 (92) miljoner kr nyinvesteringar i sex (tio) bolag och 185 (251) miljoner kr tilläggsinvesteringar i tidigare engagemang. Årets resultat uppgick till -243 (-283) miljoner kr. Förlusten förklaras av två förhållanden. Marknaden för försäljning av aktier i tidiga onoterade bolag, Industrifondens huvudsakliga källa till intäkter, var stängd. Dessutom bidrog finans- och konjunkturkrisen till betydande nedskrivningar, varav två tredjedelar som orealiserade förluster. Ett program för reducering av Industrifondens kostnader har implementerats. Resultatet från förvaltningen av Industrifondens likvida medel var 76 (0) miljoner kr, en förbättring som förklaras av god avkastning i ränteförvaltningen och en vändning på aktiemarknaden. Kassaflödet före investeringar uppgick till 71 (-40) miljoner kr. Utbetalningar för investeringar uppgick till 305 (393) miljoner kr. Vid verksamhetsårets slut uppgick fondens likvida medel till (1 532) miljoner kr och det egna kapitalet till (3 121) miljoner kr. Läkemedelskandidat från Bioinvent godkänd för kliniska fas 1-studier i USA Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt att BioInvent inleder en fas 1- studie med antikroppen BI-505 på patienter med framskridet multipelt myelom, en allvarlig form av blodcancer. I studien rekryteras cirka 40 patienter med framskridet multipelt myelom vid tre kliniker i USA. Prekliniska resultat har visat att substansen bekämpar cancer mer effektivt än existerande läkemedel. 2

3 Industrifonden investerar i ambulansflygföretag Industrifonden har deltagit i en nyemission på totalt 30 miljoner kronor till Scandinavian Air Ambulance. Det är Sveriges största ambulansflygföretag och ensamt om att ha tillgång till både flygplan och helikoptrar. Nu tar man in kapital för att kunna växa vidare i Norden. Scandinavian Air Ambulance, SAA, med huvudkontor i Östersund, startades Sedan dess har bolaget genomgått en kraftig expansion genom organisk tillväxt samt köp av ett antal mindre företag, senast det Göteborgsbaserade bolaget Svensk Flygambulans med mer än 30 år på marknaden. Vår strategi är att fortsätta tillväxten i Norden dels genom organisk tillväxt, dels genom ytterligare förvärv, säger Scandinavian Air Ambulances vd Henry Hansen. Vi ska stärka vår position som ett av Nordens ledande ambulansflygföretag. Därför är det av stor betydelse att få in en erfaren investerare som Industrifonden. Transporter av patienter är en högt specialiserad verksamhet som kräver hög beredskap på alla baser. Med kort varsel ska någon av SAA:s sju helikoptrar eller något av de åtta flygplanen kunna lyfta dygnet runt året om. Än så länge är bolaget enbart verksamt i Sverige med baser i Östersund, Lycksele, Umeå, Luleå, Uppsala, Stockholm, Visby och Göteborg. Marknadsandelen är 80 procent och kunder är främst landsting, försäkringsbolag och SOS Alarm. Bolaget omsätter ca 250 miljoner kronor och har 110 anställda. Nu satsar bolaget på att växa vidare och har därför tagit in 30 miljoner kronor i nytt kapital. Industrifonden står för 10 miljoner kronor och befintliga och andra nya investerare för resten. Investeringen i Scandinavian Air Ambulance ingår i Industrifondens satsning på expansionskapital till etablerade företag. Vi vill öka andelen investeringar i etablerade företag som behöver kapital för att växa vidare, säger Industrifondens vd Claes de Neergaard. Scandinavian Air Ambulance är ett typexempel på detta. 122 miljoner kronor till Nanoradio Nanoradio, som utvecklar världens minsta och mest strömsnåla wlan-krets, har fått in 122 miljoner kronor i nytt riskkapital. Kretsarna används främst för att ansluta mobiltelefoner och annan handburen elektronik med begränsad batterikapacitet till trådlösa nätverk. Pengarna kommer att användas till att få upp volymerna på dagens produkter och till att öka takten i framtagningen och lanseringen av nästa generations ännu mindre och ytterligare strömsnålare wlan-produkter. Det här betyder mycket för oss. Investeringen i Nanoradio är ett tydligt erkännande av tillliten till oss, särskilt i dessa tider när det är så tufft att få fram kapital, säger Nanoradios vd Tord Wingren. Sju riskkapitalbolag deltog i finansieringen. Två av dem är nya för Nanoradio norska Viking Ventures och svenska Creandum. De andra fem Industrifonden, Ferd Venture, Nordic Venture Partners, Innovacom och Teknoinvest har satsat pengar i bolaget i tidigare finansieringsomgångar. Scalado sluter avtal med asiatiska elektronikjättar Scalado har slutit avtal med de japanska jättarna NEC och Renesas samt koreanska Corelogic. Avtalen innebär att de tre chip- och plattformstillverkarna får licens att använda Scalados Speedtags-teknik. Den gör det bland annat snabbare att ta bilder och att bläddra mellan dem i det digitala albumet i mobilen. Sedan tidigare licensierar Scalado ut Speedtags-tekniken till hårdvarutillverkare som Aptina, Samsung och Fujitsu. I och med de nya avtalen har Scalado samtliga av världens tio största tillverkare av kamerasensorer som kunder. Scalado utvecklar en teknik för bildhantering i mobiltelefoner, som idag finns i dag i mer än 400 miljoner mobiler. Bolaget, med säte på Ideon i Lund, har ett 60- tal anställda och har nyligen fått AAA-rating. 3

4 styrelseordförande Proffs på att vara Att sitta som styrelseordförande i ett mindre bolag kräver mycket av den person som tar uppdraget. Det är ingenting för amatörer. Här behövs proffs för att kunna få företaget att växa. Förutom erfarenhet krävs dessutom en hel del kreativitet och bra kunskap om lagar och ekonomi. Akbar Seddigh fick det prestigefyllda priset Guldklubban Små bolag kräver betydligt mer resurser, det tar dubbelt så lång tid i anspråk och ersättningen är låg. Men det kan vara det roligaste man gör, säger Akbar Seddigh. Han är ordförande i Elekta, Hedson Technologies, Innovationsbron och Blekinge Tekniska Högskola. För att nämna endast några få av alla de företag och organisationer som fått blomstra under Akbars ledning. Ofta handlar arbetet som styrelseordförande om att man måste kunna mycket inom många områden. Enligt min mening är det inte så många som klarar av den rollen särskilt väl. Kunskapen att vara med om att starta, bygga och skala upp kräver otroligt mycket. Många krav Akbar har en lång lista med kriterier som krävs för att lyckas i rollen som styrelseordförande. Men allt börjar i grunden med att ha kunskap om produkt, marknad, kunden och vad målet med verksamheten är. Jag skulle säga att hälften av alla högteknologiska bolag som startas inte kommer vidare på grund av att de faktiskt inte har koll på dessa saker. I Sverige är vi duktiga på att bolagisera men inte på att driva bolagen vidare. Hög integritet krävs Att ägaren ofta sitter kvar och styr med hård hand är något Akbar inte ser som en fördel. Det krävs att ordföranden är självständig och till det krävs hög integritet. Har man inte kunskap om allt i kedjan, från FoU i kedjan ända ut till kunden, så finns det en stor risk att man istället hamnar i knät på ledningen. Det handlar dock om mer än bara påtagliga kunskaper. Även mjuka värden är värdefulla. Det måste finnas personkemi och en ordförande bör ha en stark social kompetens samtidigt som man ska kunna navigera i alla sammanhang. Akbar ser att ekonomin är en av de största fallgroparna. Det är en trång sektor och många lägger mer kraft på hur de ska få ekonomin att fungera istället för att se vilket värde man ska leverera till marknaden. Att fatta fel beslut är inte det allvarligaste att inte ha kunskapen att förändra dem är däremot fatalt. Även Akbar har några erfarenheter av att inte lyckas. Det finns ett tydligt mönster. Det har funnits olika syn på målet med verksamheten bland styrelse, ägare och ledning. Det leder till slitage som ofta innebär att styrelsen eller ledningen byts ut. Jag tycker att det oftast är bättre att komplettera istället för att byta ut kompetenser. Styrelsens sammansättning är också en viktig uppgift för ordföranden. Ordförande måste göra en analys av styrelsen och utvärdera dess samlade kompetens så att gruppen kan möta det behov bolaget har i dag och i den närmaste framtiden. Mångfald viktigt Här handlar det om att vilja ha mångfald. Jag menar inte bara kvinnor och män, utan också bakgrund och ursprung. Det ska vara en bra blandning av kompetenser. Sist men inte minst gäller det att ställa sig en hel del frågor innan man tar ett uppdrag som ordförande. Man ska titta sig själv i spegeln och fundera om jag verkligen kan bidra med något till verksamheten, har jag tiden och har jag råd? Sedan ska man aldrig tacka ja förrän man har gjort en grundlig undersökning av företaget och värderat dess potential. Sist men verkligen inte minst ska man också ha en djup diskussion med ledningen. Men det gäller att se det som ett uppdrag och inte gifta sig med sin uppgift. 4

5 Rollen som styrelseordförande i små bolag 1. Vad är utmärkande med att vara styrelseordförande i ett litet bolag? 2. Vad är det svåraste med uppdraget? 3. Vad krävs för att lyckas? Yvonne Mårtensson årets biotechbuilder Wenche Rolfsen, Ordförande i Denator och Aprea, ledamot i Biovitrum, Artimplant och Aker Biomarine, Norge. Sitter också i Industrifondens styrelse. 1. Man är färre personer. Det är klart utmärkande. Det gör att styrelserollen är mer operativ. Ofta är det också ett mycket nära samarbete med vd. Det gör att styrelseordföranderollen i små bolag blir ett tyngre men också mer spännande uppdrag. 2. Det är mer jobb än man kan tro. Det är vanligt att ägare och upptäckare är med i styrelsen vilket gör att man måste styra arbetet på ett mer kreativt sätt för att komma framåt på rätt sätt. Man måste ha en djupare kompetens och vara mer engagerad i en småbolagsstyrelse. 3. Man måste ha bättre koll på bolagslagarna än vad som behövs i större bolag, eftersom den kunskapen ofta inte finns representerad i mindre styrelser. Kunna hitta finansiering är också avgörande för att det ska gå bra. Sist men inte minst; hitta balansen mellan att lyssna och agera. Peter Lövgren, bland annat ordförande i Netadmin, har tidigare varit vd för Sun Microsystems AB samt Song Network, teknisk chef för WM-data och vice vd för Microsoft Sverige. Idag arbetar han som styrelseproffs i tillväxtföretag och driver ett eget managementkonsultföretag. 1. Det beror en hel del på vilken fas bolaget befinner sig, men generellt finns det vissa generiska utmaningar. Att ett fåtal personer måste göra många saker rätt samtidigt. Små bolag har dessutom ofta brist på resurser och kompetenser. Det är kort mellan ord och handling i små bolag och det ställer krav på att se helheten och behålla perspektivet samtidigt som det är många praktiska frågor som ska lösas dagligen. 2. Det krävs mycket närvaro och engagemang av alla inblandade. Det är svårt att få allt att hamna rätt samtidigt vilket är viktigt för ett mindre bolag. Det är mycket som ska synkroniseras för att få ut full effekt ur bolaget. Ägarnas ambitioner, marknadens utveckling, bolagets strategi, bolagets erbjudande, medarbetarnas färdigheter och kapitaltillgång exempelvis. 3. Det krävs olika färdigheter vartefter ett bolag växer. En väl sammansatt styrelsegrupp och bolagsledning som kan utveckla bolaget är mycket viktigt. Man måste vara innovativ och inte köra samma lösningar på alla bolag. Det gäller att gräva i den samlade erfarenhetsbanken, men hela tiden tänka på att det gäller att optimera de resurser som står till förfogande utifrån bolagets specifika situation. 5 Katarina Bonde, Ordförande Aptilo Networks AB och Propllerhead Software AB, styrelseledamot i bland annat.orc Software, Lbi International, ebuilder AB och Sjätte AP-fonden. 1. Resurserna är ofta begränsade därför behöver man själv ha mer expertis inom exempelvis bolagsfrågor. Det händer mycket inom små bolag; företaget växer, slås samman och nya ägare kommer in. Mindre bolag har oftast ett fåtal ägare och ordförande måste se till att ägarna har gemensamma mål så att styrelsen och ledningen kan arbeta efter dessa. Det gäller också att se till att grundare/delägare som sitter i ledningsgruppen ser skillnaden mellan positionen i företaget och den som styrelseledamot. 2. Flera saker; att hålla ägarfrågor utanför styrelserummet, att ägarnas långsiktiga mål är kända men att det inte påverkar styrelsearbetet dagligen, att hjälpa företaget att fokusera och att kunna säga nej för att använda de begränsade resurserna rätt. 3. Psykologi, samtala ofta med alla inblandade, framåtlut så att företaget kan växa parat med tålamod så att alla i ägarkretsen är på samma spår och mycket stöd åt vd. Stort kontaktnät för att hitta alla de resurser som behövs i olika skeden för företaget och fantasi för att se vad företaget kan bli i nästa metamorfos. Måla upp det nästan onåbara och sedan fokusera det till något som går att åstadkomma, sätta milstolpar och se till att de uppnås, om och om igen. Cellavisions vd Yvonne Mårtensson har utsetts till årets biotech-builder. Hon får priset för att hon tagit CellaVision från idé till fullt utvecklad kommersiell verksamhet, samt för sina främjande insatser för bioteknikbranschen i Öresundsregionen. Det är sjunde året som Biotech Builders genom priset uppmärksammar en framgångsrik person i branschen. För första gången gick det till en svensk. Biotech Builders är ett dansk-svenskt branschnätverk för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikföretag i Öresundsregionen. Vincent firar tioårsjubileum med Alcazar I år firar Vincent Shoe Store 10- årsjubileum och inleder därför ett samarbete med popgruppen Alcazar, som debuterar som barnskodesigners med en specialdesignad Alcazar gummistövel. Omsättningen 2008 uppgick till 22 milj kr, prognosen för 2009 pekar på stark tillväxt med fördubblad omsättning. Vincent Shoe Store finns förutom i Sverige i 14 länder i Europa och Nordamerika. Innan 2010 är slut kommer Vincent Shoe Store ha öppnat 20 nya butiker och etablerat sig i Asien, först på tur står Seoul i Korea. Målet är att under de kommande tre åren utöka till 120 butiker runt om i världen.

6 Veteran från venture capitalbranschen ny i Industrifondens styrelse Lars-Olof Gustavsson är ny medlem av Industrifondens styrelse. Med nära 40 års erfarenhet i bagaget är han en av de svenskar som jobbat allra längst i riskkapitalbranschen. Lars-Olof Gustavsson började redan 1970 på statliga Investeringsbanken och var med och startade dess venture capitalverksamhet Han var för övrigt också med i diskussionerna kring bildandet av Industrifonden grundade han och Gösta Oscarsson riskkapitalbolaget Four Seasons Venture Capital, där han arbetat sedan dess. Bolaget har gjort många investeringar och avyttringar genom åren. Numera har Four Seasons knappast några innehav kvar och Lars- Olof ägnar sin tid åt att vara styrelseproffs och att göra egna investeringar. Vad vill du bidra med i Industrifondens styrelse? Främst min långa erfarenhet från riskkapitalbranschen. Jag har jobbat med investeringar i de flesta branscher allt från sågverk och stål till läkemedel. Jag har fått en hel del nyttiga kontakter genom åren och de kan nu komma Industrifonden till nytta. Vilken är Industrifondens viktigaste uppgift? Att vara en långsiktig investerare, som med passion hjälper till att bygga nya svenska tillväxtföretag, och att tjäna pengar på detta. I detta sammanhang är det en stor fördel att kunna vara långsiktig. Du är också ordförande i statliga Fouriertransform. Vad är det? Ett nytt bolag enbart inriktat mot fordonsindustrin, som regeringen tog initiativ till i vintras. Vår uppgift är att förse nya idéer och processer inom det svenska fordonsklustret med riskvilligt kapital. Vi har tre miljarder kronor för detta och ska se till att den svenska fordonsindustrin får möjlighet att exploatera nya innovationer och idéer. På så sätt kompletterar vi förhoppningsvis Industrifondens verksamhet. Lars-Olof Gustafsson är numera styrelseproffs och är ordförande i Fouriertransform AB och ledamot av styrelserna i SJ, Data Respons ASA, Mikroponent AB, Siem Capital AB och Industrifonden. Kungen invigde Climatewells fabrik i Spanien Kungen visade sitt miljöengagemang genom att ställa upp och inviga ClimateWells nya fabrik i Soria. 6 Kung Carl Gustaf har invigt det svenska miljöteknikföretaget ClimateWells nya fabrik i den spanska staden Soria. Climate- Well, som utvecklar en unik soldriven värmepump som kan ge både kyla och värme, utsågs i somras av den engelska tidningen The Guardian till ett av världens 100 mest lovande miljöteknikföretag. Den nyinvigda fabriken är ClimateWells första egna fabrik. ClimateWells teknik bygger på en svensk uppfinning som går ut på att lagra energi från en solfångare i ett batteri av salt. Energin kan sedan användas för att generera antingen kyla eller värme. Bolaget utvecklas väl och har redan bokat ordrar för mer än maskiner. De är tystgående och den el som krävs är det som behövs för själva styrsystemet. Kunderna finns i många länder, bland andra Spanien, Italien, Tyskland, Frankrike, Belgien, Dubai, Indien och Australien. Kung Carl Gustaf invigde den nya fabriken i Soria den 22 september inför cirka 260 gäster. Kungen var i Spanien med Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien Royal Technology Mission. Syftet är att besöka företag som utmärker sig i användningen av ny teknik eller innovativa tillämpningar av teknik.

7 Industrifonden investerar i ebuilder Industrifonden och Eqvitec Technology Fund III investerar totalt 40 miljoner kronor i snabbväxande ebuilder, som erbjuder internetbaserade system för hantering av affärsprocesser. Bolaget har utvecklat lösningar inom logistik, inköp och resor och levererar dessa som tjänster via Internet. ebuilder har idag en halv miljon användare i 50 länder och det nya kapitalet ska användas för att snabba upp expansionen ytterligare. Det handlar om det så kallade Molnet (Cloud Computing), där mjukvara, datakapacitet, lagring och affärskritisk information blir tillgängligt via Internet. Kunden kan använda tjänster och funktioner via nätet och slipper köpa egna servrar, system och programvaror. Med ebuilders tjänster binds alla som behöver samarbeta med varandra ihop i en standardiserad affärsprocess via Internet. Det kan t ex handla om en komplett inköps- eller reseprocess, att se till att en leverans sker enligt avtal, eller att en trasig telefon repareras inom angiven tidpunkt. Finessen är att processerna blir enklare, billigare och lättare att hantera. Våra kunder får kontroll över sin verksamhet och kan snabbt rationalisera resekostnader, inköp och logistikkostnader, säger ebuilders vd Bengt Wallentin. Med Industrifonden och Eqvitec Technology Fund som ägare kommer vi att kunna lägga in ytterligare en växel i vår internationella expansion. ebuilder, med huvudkontor i Stockholm, har idag 140 anställda och kontor i Sverige, Sri Lanka och Australien. Bolaget, som de senaste åren haft en årlig tillväxt på 25 procent, omsätter ca 80 miljoner kronor. Kunderna finns både i offentlig sektor i Sverige och bland multinationella företag. VICI storsatsar Skövdeföretaget VICI Industri har fått en order värd totalt 1,2 miljarder kronor från Volvo Powertrain. Ordern innebär att VICI ska leverera vipparmar till Volvos dieselmotorer till och med För att klara av detta investerar VICI nu 100 miljoner kronor i fabriken i Skövde. Investeringen finansieras av Industrifonden samt av Almi Väst och Skaraborgs Provinsbank. Vi gör denna satsning mitt i lågkonjunkturen därför att det är en bra affär även vid dagens låga volymer, säger VICI:s vd och huvudägare Thomas Fröjd. Och när konjunkturen vänder är avtalet värt ca 200 miljoner kr per år. Nyemission i Flexenclosure ebuilder har ett unikt erbjudande på en global, växande marknad, säger Åsa Knutsson, investeringsansvarig på Industrifonden, på bilden tillsammans med ebuilders vd och grundare Bengt Wallentin. Systemet gör det möjligt att automatisera olika affärsprocesser så att datorn gör det mesta av jobbet. Efterfrågan på detta väntas öka ordentligt de närmaste åren, vilket bådar gott inför bolagets fortsatta expansion. Flexenclosure, som utvecklar sol- och vinddrivna basstationer för telekomindustrin, har genomfört en nyemission om 65 Mkr riktad till nya institutionella investerare, bland andra Andra AP-fonden. Bolaget har under de senaste åren utvecklat E-Site, en lösning baserad på förnyelsebar energi för mobilnät i utvecklingsländer med områden som saknar stabil elförsörjning. Produkten fick pris som Most Innovative Carrier Infrastructure vid GSMA s Mobile Innovation Global Awards 2008 i Barcelona och är nu färdig för volymleveranser. E-Site gör det möjligt för mobiloperatörer att reducera driftskostnader för mobilsajter med upp till 80 procent genom att ersätta befintliga dieselaggregat. Kapitalet från nyemissionen ska finansiera vidareutveckling av E-Site samt finansiera bolagets fortsatta expansion. 7

8 B-post. Porto betalt Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel E-post: Hemsida: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Produktion: Konsultkompaniet Sundén AB Adressändring: ScandiDos har koll på stråldosen Uppsalabolaget ScandiDos har utvecklat ett unikt system för kvalitetskontroll av cancerbehandling, som gör behandlingen billigare för sjukhusen och snabbare och skonsammare för patienten. Systemet är särskilt anpassat för de nya metoder för strålbehandling, som allt fler sjukhus nu inför. Omsättningssiffrorna talar sitt tydliga språk en tredubbling varje år sedan 2007! Inför varje strålbehandling mot cancer görs en noggrann planering av hur bestrålningen ska gå till, för att säkerställa att tumören får tillräcklig dos samtidigt som ScandiDos vd och grundare Görgen Nilsson med hjärtat i systemet Delta4. Det är en cylinder med vars hjälp läkarna kan kontrollera att strålbehandlingen mot cancer fungerar som det är tänkt. En strålbehandling planeras och simuleras i datorn innan den körs på patienten. Men genom att köra den enligt plan mot cylindern så kan man direkt se hur det fungerar och rätta till det om inte blivit som det var tänkt. Cylindern består av en plast som liknar kroppens vävnader samt halvledarsensorer och elektronik för att detektera strålningen. Utläsning och analys görs i en speciell programvara. kringliggande organ skonas. Behandlingen är komplicerad att genomföra och därför måste strålningen kvalitetskontrolleras innan den ges till patienten. ScandiDos har utvecklat ett helt nytt system för denna kontroll, som gör att sjukhusfysikern kan se hur behandlingen fungerar i fyra dimensioner även över tid, vilket ScandiDos är ensamma om. Det finns ett stort behov av att kvalitetssäkra strålbehandling snabbt, så att man får en snabbare genomströmning av patienter och kortare köer, berättar ScandiDos grundare och vd Görgen Nilsson. Med vårt system ser sjukhusfysikern direkt om det finns några avvikelser från behandlingsplanen. I de flesta fallen ser det helt ok ut och man får då direkt ett kvitto på detta och behandlingen kan starta. Finessen med ScandiDos system Delta4 är således att verifieringsprocessen går mycket snabbare och blir mer tillförlitlig. Det gynnar både sjukhus och patient, då behandlingen blir billigare, går snabbare och blir mer exakt. Scandidos först i världen Allt fler sjukhus inför nu den nya rotationsterapin, där strålkällan roterar kring patienten. Scandi- Dos system är anpassat just för denna och det är bolaget hittills ensamt om i världen. ScandiDos omsättning har också fått en rejäl skjuts de senaste åren var den 7 miljoner, sedan började försäljningen komma igång på allvar var den 21 miljoner och prognosen för ligger betydligt högre. Det finns kliniker runt om i världen som erbjuder strålterapi och inom 10 år kommer alla att gå över till den nya rotationsmetoden, säger Görgen Nilsson. I år räknar vi med att sälja över 100 system och i framtiden räknar vi med att kunna sälja 400 system om året. ScandiDos grundades Ekonomin var skral de första åren, man klarade sig på pengar från EU och affärsänglar. Görgen och hans medgrundare Ingemar Wiberg jobbade med att utveckla Delta4, samtidigt som de också sålde andra produkter. Ett öra mot marknaden På så sätt fick vi tidigt ett öra mot marknaden och det har varit en stor fördel när vi utvecklat Delta4, säger Görgen Nilsson. ScandiDos har just sålt sitt 100:e system och satsar nu stort på sin viktigaste marknad USA. Ett dotterbolag finns där sedan 2008 och fler säljare har nyligen rekryterats. Samtidigt jobbar bolaget på att utveckla nya produkter. Man utvecklar ett system som mäter hur strålbehandlingen fungerar under själva behandlingen. Det finns ett EUdirektiv om att man måste mäta detta, men det görs inte idag, eftersom det inte finns någon bra utrustning. Men det tänker ScandiDos råda bot på och räknar med bli först i världen med det också! Industrifondens syn: Industrifonden kom in som ägare Vi är väldigt nöjda med ScandiDos utveckling hittills, säger Jörgen Lönngren, investeringsansvarig på Industrifonden. Bolaget har en unik produkt, som möter ett stort behov på marknaden. Framtidsutsikterna ser goda ut.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Fondstyrningsrapport för år 2012/2013

Fondstyrningsrapport för år 2012/2013 Lennart Samuelsson 2013-09-18 Fondstyrningsrapport för år 2012/2013 Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden), organisationsnummer 802009-0083 är en verksamhetsstiftelse med en självständig ställning

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Wireless Independent Provider WIP AB (Publ). WIP erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag, inom bank och finans, logistik och

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med 2011. Nettointäkterna uppgick

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2010 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi och ambition ICA modellen som grund Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner Affärsidé Aktivt och ansvarsfullt ägande Långsiktighet

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ogrässkäraren CombCut hjälper dig och din ekologiska växtodling.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet SWElifes förslag till finansiering av utveckling av LS bolag i tidig fas 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Conveneer lägger ut mobilen på internet sid 8. Svårt få kapital för småföretag. Kanonår för Scalado. Nytt från våra portföljbolag

Conveneer lägger ut mobilen på internet sid 8. Svårt få kapital för småföretag. Kanonår för Scalado. Nytt från våra portföljbolag Nr. 1 Mars 2009 www.industrifonden.se Svårt få kapital för småföretag Investerare gör väldigt få nyinvesteringar vilket är bekymmersamt för många små företag. sid 3 Kanonår för Scalado sid 4 Scalado, med

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB 19 januari 2011 Aktieträff Aktiespararna Sundsvall Tomas Nilsson Fortnox AB Kort om Fortnox AB Sveriges ledande leverantör av internetbaserade ekonomiprogram Grundades år 2001 av Jan Älmeby, tidigare grundare

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ)

CWS Comfort Window System AB (publ) CWS Comfort Window System AB (publ) Kvartalsrapport för tiden 2010-09-01 till 2010-11-30 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (0 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL) 1(5) VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL) Valberedningen, som utgörs av Dimitrij Titov, Lars Söderfjell och Tommy Trollborg, har anmält

Läs mer

Nitton bröllop ingen begravning

Nitton bröllop ingen begravning I nöd och lust?! Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av tombstones, eller dödsannonser.

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Risk och Framtidstro

Risk och Framtidstro Risk och Framtidstro en rapport om 70 och 80 talisters agerande på bolåne aktie och fondmarknaden under finanskrisen Mika Burman Götz Privatekonom Nordnet Telefon: 08 506 332 18 Mobil: 076 765 44 88 E

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Statliga finansieringsinsatser

Statliga finansieringsinsatser N 2015:02 Hans Rydstad Särskild utredare 2015-06-02 Uppdraget till utredaren Kartläggning och analys: utbud och efterfrågan på finansiering (SMF) statliga finansieringsinsatser instrument och metoder för

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Formellt Venture Capital Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Tillväxtföretagets finansieringskedja Hög risk Risk för investeraren Entreprenören Riskkapital

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer