Cardi Belysningsspecialisten AB Försäljningskontor och utställning: Valhallavägen 8, Stockholm Tel: Fax:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cardi Belysningsspecialisten AB Försäljningskontor och utställning: Valhallavägen 8, 114 22 Stockholm Tel: 08-612 39 15 Fax: 08-612 81 12."

Transkript

1 KATALOG

2

3

4 KATALOG

5 Cardi Belysningsspecialisten AB Försäljningskontor och utställning: Valhallavägen 8, Stockhol Tel: Fax: Grafisk for: Lena Eliasson Foto: Carl Lindhe Tryck: AlfaPrint Cardi Belysningsspecialisten AB

6 Cardi Katalog Innehåll Inledning 5 Ljusdesign 9 Ljusservice 11 Logistik och lager 19 Miljöpolicy 21 Spotlight 3-fas 22 3-fasskenor & detaljer 54 Infällda Spotlights/Downlights 58 Utanpåliggande Downlight 81 Lysrörsaraturer 82 RGB-araturer 104 Skyltbelysning 108 Pendelaraturer 110 Utohus/Badru 122 Infällda Spotlights Halogen volt syste 130 Skensyste 12 volt 132 Driftdon och transforatorer 133 Tillbehör 135 Ljuskurvor 136 Ljuskälleinforation 140 Ljuskällors egenskaper 144 Vanliga belysningsbegrepp 145 Leveransvillkor 146 Register 148

7

8 Cardi Katalog Inledning Marknaden kräver flexibla och energieffektiva belysningslösningar. Flexibla därför att butikspersonalen vill ha öjlighet att anpassa butiksljuset efter den ständigt föränderliga butikslayouten ed nya varuexponeringar. Energieffektiva därför att butiksägarna vill ha belysningslösningar so ger lägre driftkostnader. Vi lyssnar, känner av arknaden och breddar sortientet. I den här katalogen presenterar vi Cardis utökade sortient av butiksljus. När vi projekterar belysningslösningar tänker vi på iljön. Vi vill att våra kunder ska välja energieffektivare ljuskällor so kopakta etallhalogenlapor och T5 lysrör fraför halogenlapor och vanliga lysrör. Vi rekoenderar också våra kunder att använda elektroniska driftdon so är betydligt er energieffektiva än konventionella driftdon (EM don). Intresset och engageanget för kliatfrågan växer snabbt ino handeln. Ett bra sätt att inska iljöbelastningen och även elkostnaderna är att energieffektivisera. Geno att välja energieffektiva belysningsprodukter till ditt butiksljus kan du inska den totala energiförbrukningen och CO 2 utsläppen. Vi hoppas att Cardis nya katalog ska inspirera dig att uppgradera ditt butiksljus. Geno att byta till belysningsprodukter so förbrukar indre energi har du öjlighet att bidra till en bättre iljö och satidigt få lägre totalkostnad för butiksljuset. Det är ett riktigt vinn-vinn koncept! Trevlig läsning!

9

10 Cardi Katalog Den kopletta leverantören av butiksljus Cardi Olika typer av butiker har olika butiksprofiler. Därför finns det inte någon universell belysningslösning för butiksljus. Butiker skiljer sig åt i bl a sortient, prissättning, servicegrad och inredning. Ett bra butiksljus ska spegla en butiks affärsidé och sälja varorna. Därför är butiksljuset en viktig del av själva butiksinredningen. Rätt butiksljus profilerar butiken, exponerar varorna på ett attraktivt och säljande sätt, hjälper kunderna att hitta i butiken och ger en ljusiljö so både kunderna och personalen trivs i. Cardi är en koplett leverantör av butiksljus. Vi projekterar butiksljuset och levererar araturer, ljuskällor och driftdon. Dessuto erbjuder vi kvalificerad ljusservice. Vi har: 30 års erfarenhet av butiksbelysning Brett sortient av belysningsprodukter för butiksljus araturer, ljuskällor och driftdon Kvalitetsprodukter ed konkurrenskraftiga priser Belysningskonsulter so ger professionell rådgivning Ljusdesign planering och projektering av butiksljus Snabba leveranser Ljusservice regelbundet och professionellt underhåll av butiksljus Utställning av butiksljus Välkoen till vår utställning Du är alltid välkoen till vår utställning på Valhallavägen 8 i Stockhol för att diskutera butiksljus. Här visar vi ett brett sortient av butiksljus allt från provrusbelysning, hyllbelysning, skyltbelysning, accentbelysning för skyltfönster och störtskyltning av varor till allänbelysning för så butiker och stora varuhus. Utställningen är öppen åndag till fredag ellan kl 9 och 16.

11 8 Spotlight 3-fas

12 Cardi Katalog Ljusdesign en service vi bjuder på Ett behagligt och levande butiksljus ed ett genotänkt och tydligt forspråk drar till sig kunder och stiulerar försäljningen. Det gäller att planera butiksljuset och skapa en ljusiljö både exteriört och interiört so är inbjudande och väcker kundernas intresse. Det allra första intrycket får kunderna av skyltfönstren, so åste sticka ut och kännas inbjudande dygnet runt. So en ren kundservice erbjuder Cardi dig ljusdesign. Tjänsten, so ingår i totalofferten, innebär att vi planerar belysningen och löser hela belysningsprojekteringen åt dig.

13

14 Cardi Katalog Vår kunskap är din trygghet Idag är ljuskällorna betydligt er koplicerade än för några år sedan. Dessuto drivs dagens araturer ofta av avancerad elektronik. Det gör att kraven på underhåll av en belysningsanläggning har blivit högre. De oderna araturerna år inte bra av att ha ljuskällor so inte fungerar. Varje upptändningsförsök av araturer so har trasiga ljuskällor sliter på elektroniken. Araturernas livslängd förkortas och du tvingas investera i nytt butiksljus i förtid. Alla ljuskällor har en viss livslängd och alltefterso ljuskällorna åldras sker en viss ljusnedgång. Försäringen sker gradvis och så långsat att du kanske inte ens ärker det. O ljuskällorna inte byts ut i tid, så överansträngs driftdonen och kan gå sönder i förtid. Då åste du byta både ljuskällor och driftdon och det blir dyrare. O du själv gör styckbyten och byter ut de ljuskällor so går sönder efterhand, blir belysningen ojän. En del araturer ger då er ljus och andra indre. Det ger ett säre helhetsintryck. För att du alltid ska ha ett optialt butiksljus och på ett axialt sätt ska kunna utnyttja den energi so krävs för att driva araturerna i din butik, åste butiksbelysningen underhållas regelbundet.

15

16 Cardi Katalog Butiksljuset är en investering Efterso butiksljuset exponerar och säljer varorna, har alltfler börjat inse hur viktigt det är att alltid ha en riktigt bra belysning. För att du ska slippa tänka på belysningen erbjuder Cardi ljusservice. Vi kan butiksljus och vet hur an sköter ett underhåll professionellt. Serviceavtal Vi har serviceavtal ed flera stora butikskedjor och efterfrågan på regelbundet underhåll av butiksljuset ökar hela tiden. Kontakta oss o du är intresserad av ljusservice. Innan vi tecknar serviceavtal går vi igeno ditt butiksljus. Därefter får du utifrån dina önskeål och förutsättningar en offert på ljusservice. När vi har tecknat serviceavtalet, kan du glöa belysningen. Cardis Ljusservice tar över ansvaret och ser till att ditt butiksljus alltid är optialt. Två gånger o året får du besök av våra servicetekniker. Då kontrollerar de hur belysningen ser ut, byter ut enstaka ljuskällor och riktar o araturerna o det behövs. Du kanske har ändrat butikslayouten och åste anpassa effektbelysningen. Våra servicetekniker har full koll på ditt butiksljus ända tills det är dags att göra gruppbyte av ljuskällorna. Gruppbyte Gruppbyte innebär att vi ed jäna intervaller byter ut alla ljuskällor i butiken satidigt även de ljuskällor so inte har slocknat. Vi håller reda på när det är dags att göra gruppbyte. Fördelar ed Ljusservice De sex frästa skälen att använda vår Ljusservice är: 1. Vi gör en serviceplan för butiksljuset och tar hand o hela underhållet. 2. Du spar tid och slipper utbilda personal i belysningsfrågor. 3. Du vet exakt vad ditt underhåll kostar per år. 4. Du kan vara säker på att förbrukade ljuskällor alltid tas o hand på ett iljöriktigt sätt. 5. Du har alltid ett optialt butiksljus so hjälper dig att sälja. 6. En välskött anläggning har längre livslängd. Beställ vår trycksak o underhåll av butiksljus! Ring oss eller aila till

17

18 Cardi Katalog Åhléns sparar tid och pengar So kounikatör ansvarar jag för den totala säljiljön i butiken, berättar Åsa Magnusson, på Åhléns i Solna Centru. När jag började jobba här var det dags att byta ljuskällor. Den ena lapan efter den andra slocknade och jag fick lägga ner ycket tid på att beställa och byta ljuskällor. Det tog så ycket tid att jag inte hann ed alla ina andra arbetsuppgifter. Skillnaden är enor Sedan Åhléns tecknade serviceavtal ed Cardi Ljusservice är skillnaden enor. Cardis servicetekniker har besökt oss ett par gånger. Först för att inventera det befintliga butiksljuset och undersöka vad so behövde göras. Och sedan för att utföra själva servicen. Föruto att byta ljuskällor riktade de araturerna. De hjälpte oss också att placera o effektbelysningen och anpassa den efter de obyggnationer so vi gjort. Åsa Magnusson, Åhléns i Solna Centru. Tryggt ed professionellt underhåll Jag sparar så ycket tid att det knappt går att beskriva. Det är ju så ycket annat so jag också åste hinna ed. Föruto att vi sparar tid känns det tryggt att veta att vi alltid har ett optialt butiksljus. Jag vill absolut rekoendera Cardi Ljusservice. Geno att optiera vår befintliga belysning och ha ett professionellt underhåll sparar vi både tid och pengar.

19

20 Cardi Katalog Belysningen är en investering so ska skötas Trasiga lapor ger ett dåligt intryck. Man betalar ju lika ycket för en belysning so har tappat i ljusnivå so för ett butiksljus so är på topp. Alla är nog inte edvetna o det. Belysningen är en investering so ska skötas. Akadeibokhandeln har insett hur viktigt det är att alltid ha ett butiksljus so har axial ljusnivå och ser bra ut. Därför har vi ett centralt serviceavtal för Akadeibokhandelns 59 butiker. Tillsaans ed Cardi sköter vi underhållet av belysningen, säger Joaki Lindhol. Stor skillnad efter gruppbyte Akadeibokhandeln i Malö är en av de butiker, so haft besök av Cardis servicetekniker. Butikschefen Lotta Witzell berättar: Serviceteknikerna var här under en knapp vecka. De gjorde gruppbyte, efterso ljuskällornas livslängd led ot sitt slut. Det visade sig att de ljuskällor so inte hade slocknat hade tappat ycket ljus. Därför var det stor skillnad på ljusflödet före och efter gruppbytet. Ljusnedgången var något so vi inte alls tänkt på tidigare. Jag kan rekoendera Cardi Ljusservice. Att ha serviceavtal underlättar vårt jobb i butiken. Vi får tid över för annat. Dessuto vet vi att vi alltid har ett bra och säljande butiksljus. Joaki Lindhol, PUI.

21

22 Cardi Katalog Logistik och lager Föruto butiksaraturer har Cardi ett brett sortient av ljuskällor. Vi har er än 900 olika ljuskällor på lager allt för att öta dina behov so kund. Dessuto har vi konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. När du beställer ljuskällor garanterar vi att du får leverans efter två dagar oavsett var i Sverige du finns. Vi har ett väl genotänkt och utvecklat logistiksyste från våra leverantörer och ut till dig so kund. Vårt lager ligger i Örebro. Det centrala och strategiska läget gör att vi har korta transportsträckor. Vi når hela Sverige snabbt och har korta ledtider. Det innebär att våra transporter också skonar iljön.

23

24 Cardi Katalog Miljöpolicy ger resultat Den globala uppvärningen, so orsakas av växthuseffekten, är idag ett av våra största iljöproble. Växthuseffekten beror på okontrollerade koldioxidutsläpp (CO 2 -utsläpp), från fräst förbränning av fossila bränslen so kol och olja. Under de senaste 100 åren har förbränningen av fossila bränslen ökat ed nästan 30 %. Medvetna iljöval Den elektriska belysningen står för ungefär 20 % av växthusgaserna. Allt fler inser att det inte längre är hållbart att använda produkter so förbrukar ycket energi och bidrar till att öka växthuseffekten. Geno att välja energieffektiva belysningsprodukter kan du inska den totala energikonsutionen och däred också CO 2 -utsläppen. På Cardi har vi en iljöpolicy so vi arbetar edvetet efter. Den innebär bl a att vi ska öka försäljningen av energieffektiva och iljöanpassade belysningsprodukter. Energieffektiva produkter Cardi rekoenderar sina kunder att använda elektroniska driftdon, so är betydligt er energieffektiva än konventionella driftdon (EM-don). För 5 år sedan installerade vi cirka 20 % elektroniska driftdon och cirka 80 % EM-don i nya anläggningar. Idag är förhållandet ovänt. Nu installerar vi ungefär 70 % elektroniska don och 30 % EM-don. Sedan förra året har Cardis försäljning av elektroniska driftdon ökat ed 50 %. Vi rekoenderar också våra kunder att välja energieffektiva ljuskällor t ex kopakta etallhalogenlapor istället för halogenlapor. De kopakta etallhalogenlaporna är energieffektivare och har betydligt längre livslängd. Det krävs färre ljuskällor, går åt indre energi och krävs färre underhållstillfällen. Det gör att CO 2 -utsläppen inskar och att det blir indre avfall att hantera. Idag installerar Cardi hela 90 % kopakta etallhalogenlapor och bara 10 % lågvoltshalogenlapor i nya anläggningar. När det gäller lysrörsbelysning, så förordar vi araturer ed T5 lysrör för HF-drift. Med T5 lysrör sparar du upp till 28 % energi jäfört ed vanlig lysrörsbelysning. Det är gynnsat för både din ekonoi och iljön. Ställer krav Vi ställer också krav på våra leverantörer. Lival, so levererar erparten av våra araturer, har en edveten iljöpolicy och beaktar iljökonsekvenserna när de utvecklar nya produkter. Araturerna ska vara så energisnåla so öjligt. Och för att spara resurser får det inte gå åt för ycket aterial. Målsättningen är att iniera produkternas iljöpåverkan under och efter livscykeln.

25 Spotlight 3-fas

26 Cardi Katalog

27 24 Spotlight 3-fas Prio Mini Mindre elektronisk spotlight ed integrerad avbländningsring, för etallhalogen CDM-T 20W/35W. Tillverkad i helgjuten aluiniu. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridningsvin kel Färg M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver Material: Aluiniu Effekt: 20W/35W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 620 g Montage: 3-fas adapter Sockel: PGJ 5 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 12 /24 /34 Skyddsklass: IP20 Klass I MT 20W 12 0,12 0, MT 20W 24 0,18 0, MT 20W 34 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 97 För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr

28 Cardi Katalog Spotlight 3-fas 25 Prio Elektronisk spotlight ed integrerad avbländningsring, för etallhalogen MT-35W/70W. Tillverkad i helgjuten aluiniu. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridningsvin kel Färg M Vit M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver M Silver Material: Aluiniu Effekt: 35W/70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 1000 g Montage: 3-fas adapter Sockel: G12 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 12 /24 /44 / Skyddsklass: IP20 Klass I 12 0,10 0, ,18 0, , ,36 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1 8.

29 26 Spotlight 3-fas Cone Elektronisk spotlight för etallhalogen MT-35W/70W ed onterad avbländningsring. Mycket effektiv fasettreflektor. Driftdonet onteras dikt ot skenan. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-TC, HCI-TC, Shoplight, Elite. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridningsvin kel Färg M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver Material: Teroplast/Aluiniu Effekt: 35W/70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 636 g Montage: 3-fas adapter Sockel: G8,5 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 9 /25 /35 Skyddsklass: IP20 Klass II 9 0,14 0, ,20 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr

30 Cardi Katalog Spotlight 3-fas 27 Cone CDM-R111 Mycket väl avbländad elektronisk spotlight för etallhalogen, MR35W/70W. Driftdonet onteras dikt ot skenan. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-R111, HCI-R111. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridningsvin kel Färg M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver Material: Teroplast Effekt: 35W/70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 636 g Montage: 3-fas adapter Sockel: GX8,5 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 10 /24 /40 Skyddsklass: IP20 Klass II MR 70W 10 0,09 0, MR 70W 24 0,21 0, MR 70W 40 0,33 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr

31 28 Spotlight 3-fas Round Elektronisk spotlight för etallhalogen MT-35W/70W. Mycket effektiv fasettreflektor. Driftdonet onteras dikt ot skenan. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridningsvin kel Färg M Vit M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Silver Material: Aluiniu Effekt: 35W/70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 1570 g Montage: 3-fas adapter Sockel: G12 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 12 /24 /44 / Skyddsklass: IP20 Klass I 12 0,10 0, ,18 0, , ,36 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1 8.

32 Cardi Katalog Spotlight 3-fas 29 Round CDM-R111 Mycket väl avbländad elektronisk spotlight för etallhalogen MR-35W/70W. Driftdonet onteras dikt ot skenan. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-R111, HCI-R111. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridningsvin kel Färg M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver Material: Aluiniu Effekt: 35W/70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 1340 g Montage: 3-fas adapter Sockel: GX8,5 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 10 /24 /40 Skyddsklass: IP20 Klass I MR 70W 10 0,09 0, MR 70W 24 0,21 0, MR 70W 40 0,33 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr

33 30 Spotlight 3-fas Metal+ Variant Elektronisk spotlight för etallhalogen MT-35W/ 70W/150W. Tillverkad helt i etall. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridnings- Färg vin kel M Vit M Vit M Vit M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Silver Material: Metall Effekt: 35W/70W/150W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 860 g Montage: 3-fas adapter Sockel: G12 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 12 /24 /44 / Skyddsklass: IP20 Klass I Tillbehör Artnr Benäning Färg T Bländskydd Vit T Bländskydd Silver 12 0,10 0, ,18 0, , ,36 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr

34 Cardi Katalog Spotlight 3-fas 31 Metal+ Variant SDW-TG Elektronisk spotlight för Mini White SON SDW-TG 50W/100W. Tillverkad helt i etall. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridnings- Färg vin kel S Vit S Vit S Silver S Silver S Vit S Vit S Silver S Silver Material: Metall Effekt: 50W/100W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 860 g Montage: 3-fas adapter Sockel: GX12-1 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 24 /44 Skyddsklass: IP20 Klass I Tillbehör Artnr Benäning Färg T Bländskydd Vit T Bländskydd Silver STH 100W 12 0,10 0, STH 100W 24 0,18 0, STH 100W 44 0, STH 100W 0,36 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 138, ljuskurva nr

35 32 Spotlight 3-fas Metal+ Variant CDM-R111 Mycket väl avbländad elektronisk spotlight för etallhalogen MR-35W/70W. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-R111, HCI-R111. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridnings- Färg vin kel M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver Material: Stålplåt/aluiniu Effekt: 35W/70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 860 g Montage: 3-fas adapter Sockel: GX8,5 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 10 /24 /40 Skyddsklass: IP20 Klass I MR 70W 10 0,09 0, MR 70W 24 0,21 0, MR 70W 40 0,33 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr

36 Cardi Katalog Spotlight 3-fas 33 Metal+ Trend Elektronisk spotlight för etallhalogen MT-35W/70W/ 150W och STH-50W/100W. Tillverkad helt i etall. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite, SDW-TG. Finns i färgerna vit, svart och silver. I svart utförande är reflektorns utsida svartlackerad. Artnr Effekt W Spridnings- Färg vin kel M Vit M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver M Silver Material: Metall Effekt: 35W/50W/70W/100W/150W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 960 g/1180 g Montage: 3-fas adapter Sockel: G12, GX12-1 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 12 /24 /44 / Skyddsklass: IP20 Klass I 12 0,10 0,18 0,26 0,34 0,42 2 0, ,18 0,36 6 0,72 0,92 8 1, , , , , , , Tillbehör Artnr Benäning Färg 44 0, ,36 0, T Bländskydd Vit T Bländskydd Svart T Bländskydd Silver 0,80 8 1,32 1,60 1, ,16 2 1,90 2,28 2, , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 136 och 138, ljuskurva nr och

37 34 Spotlight 3-fas Metal+ Duo Elektronisk spotlight för etallhalogen MT-35W/70W. Tillverkad helt i etall. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridningsvin kel Färg M Vit M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Silver M /44 Vit Material: Metall Effekt: 2x35W/2x70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 2172 g Montage: 3-fas adapter Sockel: G12 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 12 /24 /44 / Skyddsklass: IP20 Klass I Tillbehör Artnr Benäning Färg T Bländskydd Vit T Bländskydd Silver 12 0,10 0, ,18 0, , ,36 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1 8.

38 Cardi Katalog Spotlight 3-fas 35 Corner Elektronisk spotlight för etallhalogen MT-35W/70W. Tillverkad i helgjuten aluiniu. Mycket effektiv fasettreflektor. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridnings- Färg vin kel M Vit M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Silver Material: Aluiniu Effekt: 35W/70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 810 g Montage: 3-fas adapter Sockel: G12 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 12 /24 /44 / Skyddsklass: IP20 Klass I Tillbehör Artnr Benäning Färg T Bländskydd Vit T Bländskydd Silver 12 0,10 0, ,18 0, , ,36 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1 8.

39 36 Spotlight 3-fas Square 3-fas Elektronisk spotlight ed inbyggt driftdon för etallhalogen MT-35W/70W. Tillverkad helt i etall. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite. Finns i färgerna vit, svart och silver. Squarearaturen går att få so infälld spotlight och i pendlat utförande. Artnr Effekt W Spridningsvin kel Färg M x35 12 Silver M x35 24 Silver M x35 44 Silver M x35 Silver M x70 12 Silver M x70 24 Silver M x70 44 Silver M x70 Silver Material: Metall Effekt: 2x35W/2x70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 2910 g Montage: 3-fas adapter Sockel: G12 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 12 /24 /44 / Skyddsklass: IP20 Klass I 12 0,10 0, ,18 0, , , , , , , , , , , , , , , ,36 0, , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva 1 8.

Även bra butiksljus åldras.

Även bra butiksljus åldras. Även bra butiksljus åldras. Med rätt underhåll har du alltid ett säljande ljus! Med rätt underhåll har du alltid ett säljande butiksljus Bra butiksljus skapar intresse, lyfter fram produkterna på bästa

Läs mer

Ljusglimtar, hemma. Innehåll

Ljusglimtar, hemma. Innehåll Ljusglimtar, hemma Ljusglimtar hemma är första delen av våra nya specialkataloger. Vi hoppas den ska ge dig inspiration till spännande ljussättning i och runt ditt hem. Köket, hallen, badrummet, altanen,

Läs mer

LEVEL LIGHT SELECTED PRODUCTS

LEVEL LIGHT SELECTED PRODUCTS LEVEL LIGHT SELECTED PRODUCTS UPPSALA KONSERT & KONGRESS UPPSALA 2 LEVEL LIGHT - SELECTED PRODUCTS 1 TAKING LIGHT TO A NEW LEVEL Välkommen till Level Light, ett belysningföretag utöver det vanliga! Vi

Läs mer

Vinga - en del av KAMIC GROUP

Vinga - en del av KAMIC GROUP Nyheter 2013 FÖRSÄLJNINGSKONTOR OCH SHOWROOM KAMIC Light & Safety Göteborg Hulda Mellgrens gata 2 421 32 Västra Frölunda Tel 031-67 43 00 Fax 031-27 70 98 info@vingaljus.se KAMIC Light & Safety Stockholm

Läs mer

PASSION FOR LIGHTING. www.sg-ab.se

PASSION FOR LIGHTING. www.sg-ab.se PASSION FOR LIGHTING www.sg-ab.se SG ARMATUREN SG ARMATUREN DNV SG Armaturen etablerades 1990 och är ett helägt norskt företag med huvudkontor och centrallager i Lillesand. Härifrån exporterar vi till

Läs mer

upplyst i trapphuset Vår nya verktygskatalog Nu i din butik! välj rätt ljus experterna ger sina bästa tips här minskades energiåtgången med 72 procent

upplyst i trapphuset Vår nya verktygskatalog Nu i din butik! välj rätt ljus experterna ger sina bästa tips här minskades energiåtgången med 72 procent B SVERIGE PORTO BETALT EFFEKT STOREL AB 463 83 LILLA EDET effekt nr 2 2010 ett magasin på elektrikernas sida ett magasin på elektrikernas sida nr 2 2010 Vår nya verktygskatalog Nu i din butik! framtidens

Läs mer

EXUBERANCE 2013 WWW.CANDELUX.SE

EXUBERANCE 2013 WWW.CANDELUX.SE EXUBERANCE 2013 WWW.CANDELUX.SE Kontakta oss Försäjlining/Kundsupport Robert Betts, Styrsystem betts@candelux.se Johan Olofsson, Tekniker/Styrsystem johan@candelux.se Daniel Kvist, Säljchef/Säljare region

Läs mer

Nyheter. Philips Lighting 2013 1

Nyheter. Philips Lighting 2013 1 Nyheter Philips Lighting 2013 1 För mer information: www.philips.se/lighting Informationen kan komma att ändras Tryckt av: Print Competence Company - Februari 2013 Grafisk produktion: Adnovate Se vad ljus

Läs mer

20 Demoväska LED LED- DRIFTDON OCH TILLBEHÖR. 20 Hur väljer jag LED-driftdon 23 Överblickstabell 1,2W. 350mA. Effekt. Spänning 5 TON.

20 Demoväska LED LED- DRIFTDON OCH TILLBEHÖR. 20 Hur väljer jag LED-driftdon 23 Överblickstabell 1,2W. 350mA. Effekt. Spänning 5 TON. INDEX INNEHÅLL KREATIV BELYSNING SEDAN 1933 3 - RAMTIDENS LJUSKÄLLA TAK 7 Vega 1 fast 7 Vega 1 ställbar 7 Pluto deep 7 Vega 3 IP44 7 Vega 3 ställbar 8 Vega 4 ställbar 8 Vega 6 ställbar 8 Vega 9 ställbar

Läs mer

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv Skriva. Pausa. Sälja. Läsa. Skapa. Tänka. Videokonferera. Fika. Välkommen till det flexibla, aktivitetsbaserade kontoret. Här finns

Läs mer

drömprojekt för Nokalux

drömprojekt för Nokalux En kundtidning från NOKALUX. www.nokalux.se Friends Arena drömprojekt för Nokalux Biltema kreativa lösningar lyser upp Helsingborg ICA Kvantum närvarovakter ger rätt ljusnivå Filipstads Biograf LED skapar

Läs mer

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Universitetsbiblioteket i Karlstad är ett utmärkt exempel på hur man sparar energi genom att utnyttja dagsljuset. Belysningen består av dimbara kompaktlysrör

Läs mer

VD-ordet. Med vänliga hälsningar. Anders Karlsson VD Zone Systems AB

VD-ordet. Med vänliga hälsningar. Anders Karlsson VD Zone Systems AB Katalog 2011/12 VD-ordet Effektiv kommunikation är något vi alla strävar efter. Både internt och externt. Att effektivt lyckas kommunicera ut våra erbjudanden och våra budskap ökar vår synlighet i vardagens

Läs mer

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 TM Innehåll...2-3 Funderat på hiss?...4-5 6 Innehåll 26 9 23 En hiss - ett smart val...6-7 En hiss - ett enkelt val...8-9 En hiss- ett snyggt val...10-11 En resa börjar

Läs mer

Svensk utveckling och design

Svensk utveckling och design Produktkatalog 2015 Svensk utveckling och design Genom egen produktutveckling i nära samarbete med elektriker och tillverkare har vi full kontroll på hela tillverkningsprocessen. Kvalitet och smarta lösningar

Läs mer

förvaring 6.995:- 2.495:- BADRUM & Vi förverkligade vår dröm. Före & Efter KNOCK- OUT PRIS BUBBELBADKAR BADRUMS- INREDNING Många smarta inredningar

förvaring 6.995:- 2.495:- BADRUM & Vi förverkligade vår dröm. Före & Efter KNOCK- OUT PRIS BUBBELBADKAR BADRUMS- INREDNING Många smarta inredningar Helena & Emanuel: Vi förverkligade vår dröm. Före & Efter BADRUM & förvaring & Många smarta inredningar Praktiska Skjutdörrsgarderober OUT PRIS BUBBELBADKAR TOBAGO BAS KNOCK- BADRUMS- INREDNING RACKEN

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Downlights. från Hide-a-lite, Maxel, Vinga, Designlight, Sylvania & SG Armaturen

Downlights. från Hide-a-lite, Maxel, Vinga, Designlight, Sylvania & SG Armaturen Downlights från Hide-a-lite, Maxel, Vinga, Designlight, Sylvania & SG Armaturen Att välja belysning är inte alltid lätt, det finns många faktorer att ta hänsyn till. Vad ska rummet användas till, vad ska

Läs mer

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Luft/vatten-värmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 2020 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år

Läs mer

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi]

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi] B SVERIGE PORTO BETALT EFFEKT STOREL AB 463 83 LILLA EDET I din butik januari 2011 effekt nr 4 2010 ett magasin på elektrikernas sida ett magasin på elektrikernas sida nr 4 2010 10 sätt att få offentliga

Läs mer

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Vägledning för energieffektiv och god belysning Vägledning för energieffektiv och god belysning 1 PARKERINGSGARAGE Södergaraget, ÖrebroBostäder Nya armaturer med T5-lysrör och närvarostyrning. Betydligt mer ljus än innan. Energianvändningen minskade

Läs mer

Magasinet. Österleden i Helsingborg. samarbete för bra belysning Tema: A-klassade cirkulationspumpar Småföretagare som satsar framåt NR 1 2011

Magasinet. Österleden i Helsingborg. samarbete för bra belysning Tema: A-klassade cirkulationspumpar Småföretagare som satsar framåt NR 1 2011 Magasinet NR 1 2011 Österleden i Helsingborg samarbete för bra belysning Tema: A-klassade cirkulationspumpar Småföretagare som satsar framåt Luftvärmepump N09 Inverter Luftvärmepump N09 Inverter - Inverterstyrd

Läs mer

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag!

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag! WWW.MIAMIPOOL.SE Härliga ögonblick, varje dag! LÅNG ERFARENHET MED INNOVATIONSANDA Snart är det 40 år sedan grundades. Ett familjeägt poolföretag med rötterna från Norrland. Vi har under åren lärt oss

Läs mer

Prislista Badrumsinredningar 2015

Prislista Badrumsinredningar 2015 Prislista Badrumsinredningar 2015 GILTIG 2015-02- 01 2016-01-31 Prislista 2015 Samtliga priser är rekommenderade ca priser i SEK. Prislistan gäller fr.o.m. 2015-02-01-2016-01-31. Vi bedriver en ständig

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

Belysningshandbok för flerbostadshus. December 2008

Belysningshandbok för flerbostadshus. December 2008 Belysningshandbok för flerbostadshus December 2008 Belysningshandbok för flerbostadshus December 2008 Text: Lotta Bångens Aton Teknikkonsult Referensgrupp: Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm Adam

Läs mer

uppladdning på liseberg

uppladdning på liseberg STORELSKOLAN B SVERIGE PORTO BETALT EFFEKT STOREL AB 463 83 LILLA EDET effekt nr 2 2012 ett magasin på elektrikernas sida på elektrikernas sida nr 2 2012 Storelskolan Kunskap ger nya möjligheter Både schemalagda

Läs mer

TEMA: SÄKERHET. INSTALLATION RÖRELSE- VAKT, BELYSNING, LARM, CCTV, PERSONSKYDD, ÅSKSKYDD. LARMSATS. VÄRMEKAMERA. ÖVERSPÄNNINGS- SKYDD.

TEMA: SÄKERHET. INSTALLATION RÖRELSE- VAKT, BELYSNING, LARM, CCTV, PERSONSKYDD, ÅSKSKYDD. LARMSATS. VÄRMEKAMERA. ÖVERSPÄNNINGS- SKYDD. SELGA UTVALT NUMMER 3 2015 1 UTVALT FRÅN SELGA. ERBJUDANDEN, TIPS OCH REPORTAGE. SEPTEMBER 2015 TEMA: SÄKERHET. INSTALLATION RÖRELSE- VAKT, BELYSNING, LARM, CCTV, PERSONSKYDD, ÅSKSKYDD. KAMPANJ- PRISER!

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer