Cardi Belysningsspecialisten AB Försäljningskontor och utställning: Valhallavägen 8, Stockholm Tel: Fax:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cardi Belysningsspecialisten AB Försäljningskontor och utställning: Valhallavägen 8, 114 22 Stockholm Tel: 08-612 39 15 Fax: 08-612 81 12."

Transkript

1 KATALOG

2

3

4 KATALOG

5 Cardi Belysningsspecialisten AB Försäljningskontor och utställning: Valhallavägen 8, Stockhol Tel: Fax: Grafisk for: Lena Eliasson Foto: Carl Lindhe Tryck: AlfaPrint Cardi Belysningsspecialisten AB

6 Cardi Katalog Innehåll Inledning 5 Ljusdesign 9 Ljusservice 11 Logistik och lager 19 Miljöpolicy 21 Spotlight 3-fas 22 3-fasskenor & detaljer 54 Infällda Spotlights/Downlights 58 Utanpåliggande Downlight 81 Lysrörsaraturer 82 RGB-araturer 104 Skyltbelysning 108 Pendelaraturer 110 Utohus/Badru 122 Infällda Spotlights Halogen volt syste 130 Skensyste 12 volt 132 Driftdon och transforatorer 133 Tillbehör 135 Ljuskurvor 136 Ljuskälleinforation 140 Ljuskällors egenskaper 144 Vanliga belysningsbegrepp 145 Leveransvillkor 146 Register 148

7

8 Cardi Katalog Inledning Marknaden kräver flexibla och energieffektiva belysningslösningar. Flexibla därför att butikspersonalen vill ha öjlighet att anpassa butiksljuset efter den ständigt föränderliga butikslayouten ed nya varuexponeringar. Energieffektiva därför att butiksägarna vill ha belysningslösningar so ger lägre driftkostnader. Vi lyssnar, känner av arknaden och breddar sortientet. I den här katalogen presenterar vi Cardis utökade sortient av butiksljus. När vi projekterar belysningslösningar tänker vi på iljön. Vi vill att våra kunder ska välja energieffektivare ljuskällor so kopakta etallhalogenlapor och T5 lysrör fraför halogenlapor och vanliga lysrör. Vi rekoenderar också våra kunder att använda elektroniska driftdon so är betydligt er energieffektiva än konventionella driftdon (EM don). Intresset och engageanget för kliatfrågan växer snabbt ino handeln. Ett bra sätt att inska iljöbelastningen och även elkostnaderna är att energieffektivisera. Geno att välja energieffektiva belysningsprodukter till ditt butiksljus kan du inska den totala energiförbrukningen och CO 2 utsläppen. Vi hoppas att Cardis nya katalog ska inspirera dig att uppgradera ditt butiksljus. Geno att byta till belysningsprodukter so förbrukar indre energi har du öjlighet att bidra till en bättre iljö och satidigt få lägre totalkostnad för butiksljuset. Det är ett riktigt vinn-vinn koncept! Trevlig läsning!

9

10 Cardi Katalog Den kopletta leverantören av butiksljus Cardi Olika typer av butiker har olika butiksprofiler. Därför finns det inte någon universell belysningslösning för butiksljus. Butiker skiljer sig åt i bl a sortient, prissättning, servicegrad och inredning. Ett bra butiksljus ska spegla en butiks affärsidé och sälja varorna. Därför är butiksljuset en viktig del av själva butiksinredningen. Rätt butiksljus profilerar butiken, exponerar varorna på ett attraktivt och säljande sätt, hjälper kunderna att hitta i butiken och ger en ljusiljö so både kunderna och personalen trivs i. Cardi är en koplett leverantör av butiksljus. Vi projekterar butiksljuset och levererar araturer, ljuskällor och driftdon. Dessuto erbjuder vi kvalificerad ljusservice. Vi har: 30 års erfarenhet av butiksbelysning Brett sortient av belysningsprodukter för butiksljus araturer, ljuskällor och driftdon Kvalitetsprodukter ed konkurrenskraftiga priser Belysningskonsulter so ger professionell rådgivning Ljusdesign planering och projektering av butiksljus Snabba leveranser Ljusservice regelbundet och professionellt underhåll av butiksljus Utställning av butiksljus Välkoen till vår utställning Du är alltid välkoen till vår utställning på Valhallavägen 8 i Stockhol för att diskutera butiksljus. Här visar vi ett brett sortient av butiksljus allt från provrusbelysning, hyllbelysning, skyltbelysning, accentbelysning för skyltfönster och störtskyltning av varor till allänbelysning för så butiker och stora varuhus. Utställningen är öppen åndag till fredag ellan kl 9 och 16.

11 8 Spotlight 3-fas

12 Cardi Katalog Ljusdesign en service vi bjuder på Ett behagligt och levande butiksljus ed ett genotänkt och tydligt forspråk drar till sig kunder och stiulerar försäljningen. Det gäller att planera butiksljuset och skapa en ljusiljö både exteriört och interiört so är inbjudande och väcker kundernas intresse. Det allra första intrycket får kunderna av skyltfönstren, so åste sticka ut och kännas inbjudande dygnet runt. So en ren kundservice erbjuder Cardi dig ljusdesign. Tjänsten, so ingår i totalofferten, innebär att vi planerar belysningen och löser hela belysningsprojekteringen åt dig.

13

14 Cardi Katalog Vår kunskap är din trygghet Idag är ljuskällorna betydligt er koplicerade än för några år sedan. Dessuto drivs dagens araturer ofta av avancerad elektronik. Det gör att kraven på underhåll av en belysningsanläggning har blivit högre. De oderna araturerna år inte bra av att ha ljuskällor so inte fungerar. Varje upptändningsförsök av araturer so har trasiga ljuskällor sliter på elektroniken. Araturernas livslängd förkortas och du tvingas investera i nytt butiksljus i förtid. Alla ljuskällor har en viss livslängd och alltefterso ljuskällorna åldras sker en viss ljusnedgång. Försäringen sker gradvis och så långsat att du kanske inte ens ärker det. O ljuskällorna inte byts ut i tid, så överansträngs driftdonen och kan gå sönder i förtid. Då åste du byta både ljuskällor och driftdon och det blir dyrare. O du själv gör styckbyten och byter ut de ljuskällor so går sönder efterhand, blir belysningen ojän. En del araturer ger då er ljus och andra indre. Det ger ett säre helhetsintryck. För att du alltid ska ha ett optialt butiksljus och på ett axialt sätt ska kunna utnyttja den energi so krävs för att driva araturerna i din butik, åste butiksbelysningen underhållas regelbundet.

15

16 Cardi Katalog Butiksljuset är en investering Efterso butiksljuset exponerar och säljer varorna, har alltfler börjat inse hur viktigt det är att alltid ha en riktigt bra belysning. För att du ska slippa tänka på belysningen erbjuder Cardi ljusservice. Vi kan butiksljus och vet hur an sköter ett underhåll professionellt. Serviceavtal Vi har serviceavtal ed flera stora butikskedjor och efterfrågan på regelbundet underhåll av butiksljuset ökar hela tiden. Kontakta oss o du är intresserad av ljusservice. Innan vi tecknar serviceavtal går vi igeno ditt butiksljus. Därefter får du utifrån dina önskeål och förutsättningar en offert på ljusservice. När vi har tecknat serviceavtalet, kan du glöa belysningen. Cardis Ljusservice tar över ansvaret och ser till att ditt butiksljus alltid är optialt. Två gånger o året får du besök av våra servicetekniker. Då kontrollerar de hur belysningen ser ut, byter ut enstaka ljuskällor och riktar o araturerna o det behövs. Du kanske har ändrat butikslayouten och åste anpassa effektbelysningen. Våra servicetekniker har full koll på ditt butiksljus ända tills det är dags att göra gruppbyte av ljuskällorna. Gruppbyte Gruppbyte innebär att vi ed jäna intervaller byter ut alla ljuskällor i butiken satidigt även de ljuskällor so inte har slocknat. Vi håller reda på när det är dags att göra gruppbyte. Fördelar ed Ljusservice De sex frästa skälen att använda vår Ljusservice är: 1. Vi gör en serviceplan för butiksljuset och tar hand o hela underhållet. 2. Du spar tid och slipper utbilda personal i belysningsfrågor. 3. Du vet exakt vad ditt underhåll kostar per år. 4. Du kan vara säker på att förbrukade ljuskällor alltid tas o hand på ett iljöriktigt sätt. 5. Du har alltid ett optialt butiksljus so hjälper dig att sälja. 6. En välskött anläggning har längre livslängd. Beställ vår trycksak o underhåll av butiksljus! Ring oss eller aila till

17

18 Cardi Katalog Åhléns sparar tid och pengar So kounikatör ansvarar jag för den totala säljiljön i butiken, berättar Åsa Magnusson, på Åhléns i Solna Centru. När jag började jobba här var det dags att byta ljuskällor. Den ena lapan efter den andra slocknade och jag fick lägga ner ycket tid på att beställa och byta ljuskällor. Det tog så ycket tid att jag inte hann ed alla ina andra arbetsuppgifter. Skillnaden är enor Sedan Åhléns tecknade serviceavtal ed Cardi Ljusservice är skillnaden enor. Cardis servicetekniker har besökt oss ett par gånger. Först för att inventera det befintliga butiksljuset och undersöka vad so behövde göras. Och sedan för att utföra själva servicen. Föruto att byta ljuskällor riktade de araturerna. De hjälpte oss också att placera o effektbelysningen och anpassa den efter de obyggnationer so vi gjort. Åsa Magnusson, Åhléns i Solna Centru. Tryggt ed professionellt underhåll Jag sparar så ycket tid att det knappt går att beskriva. Det är ju så ycket annat so jag också åste hinna ed. Föruto att vi sparar tid känns det tryggt att veta att vi alltid har ett optialt butiksljus. Jag vill absolut rekoendera Cardi Ljusservice. Geno att optiera vår befintliga belysning och ha ett professionellt underhåll sparar vi både tid och pengar.

19

20 Cardi Katalog Belysningen är en investering so ska skötas Trasiga lapor ger ett dåligt intryck. Man betalar ju lika ycket för en belysning so har tappat i ljusnivå so för ett butiksljus so är på topp. Alla är nog inte edvetna o det. Belysningen är en investering so ska skötas. Akadeibokhandeln har insett hur viktigt det är att alltid ha ett butiksljus so har axial ljusnivå och ser bra ut. Därför har vi ett centralt serviceavtal för Akadeibokhandelns 59 butiker. Tillsaans ed Cardi sköter vi underhållet av belysningen, säger Joaki Lindhol. Stor skillnad efter gruppbyte Akadeibokhandeln i Malö är en av de butiker, so haft besök av Cardis servicetekniker. Butikschefen Lotta Witzell berättar: Serviceteknikerna var här under en knapp vecka. De gjorde gruppbyte, efterso ljuskällornas livslängd led ot sitt slut. Det visade sig att de ljuskällor so inte hade slocknat hade tappat ycket ljus. Därför var det stor skillnad på ljusflödet före och efter gruppbytet. Ljusnedgången var något so vi inte alls tänkt på tidigare. Jag kan rekoendera Cardi Ljusservice. Att ha serviceavtal underlättar vårt jobb i butiken. Vi får tid över för annat. Dessuto vet vi att vi alltid har ett bra och säljande butiksljus. Joaki Lindhol, PUI.

21

22 Cardi Katalog Logistik och lager Föruto butiksaraturer har Cardi ett brett sortient av ljuskällor. Vi har er än 900 olika ljuskällor på lager allt för att öta dina behov so kund. Dessuto har vi konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. När du beställer ljuskällor garanterar vi att du får leverans efter två dagar oavsett var i Sverige du finns. Vi har ett väl genotänkt och utvecklat logistiksyste från våra leverantörer och ut till dig so kund. Vårt lager ligger i Örebro. Det centrala och strategiska läget gör att vi har korta transportsträckor. Vi når hela Sverige snabbt och har korta ledtider. Det innebär att våra transporter också skonar iljön.

23

24 Cardi Katalog Miljöpolicy ger resultat Den globala uppvärningen, so orsakas av växthuseffekten, är idag ett av våra största iljöproble. Växthuseffekten beror på okontrollerade koldioxidutsläpp (CO 2 -utsläpp), från fräst förbränning av fossila bränslen so kol och olja. Under de senaste 100 åren har förbränningen av fossila bränslen ökat ed nästan 30 %. Medvetna iljöval Den elektriska belysningen står för ungefär 20 % av växthusgaserna. Allt fler inser att det inte längre är hållbart att använda produkter so förbrukar ycket energi och bidrar till att öka växthuseffekten. Geno att välja energieffektiva belysningsprodukter kan du inska den totala energikonsutionen och däred också CO 2 -utsläppen. På Cardi har vi en iljöpolicy so vi arbetar edvetet efter. Den innebär bl a att vi ska öka försäljningen av energieffektiva och iljöanpassade belysningsprodukter. Energieffektiva produkter Cardi rekoenderar sina kunder att använda elektroniska driftdon, so är betydligt er energieffektiva än konventionella driftdon (EM-don). För 5 år sedan installerade vi cirka 20 % elektroniska driftdon och cirka 80 % EM-don i nya anläggningar. Idag är förhållandet ovänt. Nu installerar vi ungefär 70 % elektroniska don och 30 % EM-don. Sedan förra året har Cardis försäljning av elektroniska driftdon ökat ed 50 %. Vi rekoenderar också våra kunder att välja energieffektiva ljuskällor t ex kopakta etallhalogenlapor istället för halogenlapor. De kopakta etallhalogenlaporna är energieffektivare och har betydligt längre livslängd. Det krävs färre ljuskällor, går åt indre energi och krävs färre underhållstillfällen. Det gör att CO 2 -utsläppen inskar och att det blir indre avfall att hantera. Idag installerar Cardi hela 90 % kopakta etallhalogenlapor och bara 10 % lågvoltshalogenlapor i nya anläggningar. När det gäller lysrörsbelysning, så förordar vi araturer ed T5 lysrör för HF-drift. Med T5 lysrör sparar du upp till 28 % energi jäfört ed vanlig lysrörsbelysning. Det är gynnsat för både din ekonoi och iljön. Ställer krav Vi ställer också krav på våra leverantörer. Lival, so levererar erparten av våra araturer, har en edveten iljöpolicy och beaktar iljökonsekvenserna när de utvecklar nya produkter. Araturerna ska vara så energisnåla so öjligt. Och för att spara resurser får det inte gå åt för ycket aterial. Målsättningen är att iniera produkternas iljöpåverkan under och efter livscykeln.

25 Spotlight 3-fas

26 Cardi Katalog

27 24 Spotlight 3-fas Prio Mini Mindre elektronisk spotlight ed integrerad avbländningsring, för etallhalogen CDM-T 20W/35W. Tillverkad i helgjuten aluiniu. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridningsvin kel Färg M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver Material: Aluiniu Effekt: 20W/35W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 620 g Montage: 3-fas adapter Sockel: PGJ 5 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 12 /24 /34 Skyddsklass: IP20 Klass I MT 20W 12 0,12 0, MT 20W 24 0,18 0, MT 20W 34 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 97 För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr

28 Cardi Katalog Spotlight 3-fas 25 Prio Elektronisk spotlight ed integrerad avbländningsring, för etallhalogen MT-35W/70W. Tillverkad i helgjuten aluiniu. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridningsvin kel Färg M Vit M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver M Silver Material: Aluiniu Effekt: 35W/70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 1000 g Montage: 3-fas adapter Sockel: G12 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 12 /24 /44 / Skyddsklass: IP20 Klass I 12 0,10 0, ,18 0, , ,36 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1 8.

29 26 Spotlight 3-fas Cone Elektronisk spotlight för etallhalogen MT-35W/70W ed onterad avbländningsring. Mycket effektiv fasettreflektor. Driftdonet onteras dikt ot skenan. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-TC, HCI-TC, Shoplight, Elite. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridningsvin kel Färg M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver Material: Teroplast/Aluiniu Effekt: 35W/70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 636 g Montage: 3-fas adapter Sockel: G8,5 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 9 /25 /35 Skyddsklass: IP20 Klass II 9 0,14 0, ,20 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr

30 Cardi Katalog Spotlight 3-fas 27 Cone CDM-R111 Mycket väl avbländad elektronisk spotlight för etallhalogen, MR35W/70W. Driftdonet onteras dikt ot skenan. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-R111, HCI-R111. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridningsvin kel Färg M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver Material: Teroplast Effekt: 35W/70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 636 g Montage: 3-fas adapter Sockel: GX8,5 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 10 /24 /40 Skyddsklass: IP20 Klass II MR 70W 10 0,09 0, MR 70W 24 0,21 0, MR 70W 40 0,33 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr

31 28 Spotlight 3-fas Round Elektronisk spotlight för etallhalogen MT-35W/70W. Mycket effektiv fasettreflektor. Driftdonet onteras dikt ot skenan. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridningsvin kel Färg M Vit M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Silver Material: Aluiniu Effekt: 35W/70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 1570 g Montage: 3-fas adapter Sockel: G12 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 12 /24 /44 / Skyddsklass: IP20 Klass I 12 0,10 0, ,18 0, , ,36 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1 8.

32 Cardi Katalog Spotlight 3-fas 29 Round CDM-R111 Mycket väl avbländad elektronisk spotlight för etallhalogen MR-35W/70W. Driftdonet onteras dikt ot skenan. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-R111, HCI-R111. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridningsvin kel Färg M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver Material: Aluiniu Effekt: 35W/70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 1340 g Montage: 3-fas adapter Sockel: GX8,5 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 10 /24 /40 Skyddsklass: IP20 Klass I MR 70W 10 0,09 0, MR 70W 24 0,21 0, MR 70W 40 0,33 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr

33 30 Spotlight 3-fas Metal+ Variant Elektronisk spotlight för etallhalogen MT-35W/ 70W/150W. Tillverkad helt i etall. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridnings- Färg vin kel M Vit M Vit M Vit M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Silver Material: Metall Effekt: 35W/70W/150W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 860 g Montage: 3-fas adapter Sockel: G12 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 12 /24 /44 / Skyddsklass: IP20 Klass I Tillbehör Artnr Benäning Färg T Bländskydd Vit T Bländskydd Silver 12 0,10 0, ,18 0, , ,36 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr

34 Cardi Katalog Spotlight 3-fas 31 Metal+ Variant SDW-TG Elektronisk spotlight för Mini White SON SDW-TG 50W/100W. Tillverkad helt i etall. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridnings- Färg vin kel S Vit S Vit S Silver S Silver S Vit S Vit S Silver S Silver Material: Metall Effekt: 50W/100W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 860 g Montage: 3-fas adapter Sockel: GX12-1 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 24 /44 Skyddsklass: IP20 Klass I Tillbehör Artnr Benäning Färg T Bländskydd Vit T Bländskydd Silver STH 100W 12 0,10 0, STH 100W 24 0,18 0, STH 100W 44 0, STH 100W 0,36 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 138, ljuskurva nr

35 32 Spotlight 3-fas Metal+ Variant CDM-R111 Mycket väl avbländad elektronisk spotlight för etallhalogen MR-35W/70W. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-R111, HCI-R111. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridnings- Färg vin kel M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver Material: Stålplåt/aluiniu Effekt: 35W/70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 860 g Montage: 3-fas adapter Sockel: GX8,5 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 10 /24 /40 Skyddsklass: IP20 Klass I MR 70W 10 0,09 0, MR 70W 24 0,21 0, MR 70W 40 0,33 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 137, ljuskurva nr

36 Cardi Katalog Spotlight 3-fas 33 Metal+ Trend Elektronisk spotlight för etallhalogen MT-35W/70W/ 150W och STH-50W/100W. Tillverkad helt i etall. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite, SDW-TG. Finns i färgerna vit, svart och silver. I svart utförande är reflektorns utsida svartlackerad. Artnr Effekt W Spridnings- Färg vin kel M Vit M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Vit M Svart M Svart M Svart M Svart M Silver M Silver M Silver M Silver Material: Metall Effekt: 35W/50W/70W/100W/150W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 960 g/1180 g Montage: 3-fas adapter Sockel: G12, GX12-1 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 12 /24 /44 / Skyddsklass: IP20 Klass I 12 0,10 0,18 0,26 0,34 0,42 2 0, ,18 0,36 6 0,72 0,92 8 1, , , , , , , Tillbehör Artnr Benäning Färg 44 0, ,36 0, T Bländskydd Vit T Bländskydd Svart T Bländskydd Silver 0,80 8 1,32 1,60 1, ,16 2 1,90 2,28 2, , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 136 och 138, ljuskurva nr och

37 34 Spotlight 3-fas Metal+ Duo Elektronisk spotlight för etallhalogen MT-35W/70W. Tillverkad helt i etall. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridningsvin kel Färg M Vit M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Silver M /44 Vit Material: Metall Effekt: 2x35W/2x70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 2172 g Montage: 3-fas adapter Sockel: G12 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 12 /24 /44 / Skyddsklass: IP20 Klass I Tillbehör Artnr Benäning Färg T Bländskydd Vit T Bländskydd Silver 12 0,10 0, ,18 0, , ,36 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1 8.

38 Cardi Katalog Spotlight 3-fas 35 Corner Elektronisk spotlight för etallhalogen MT-35W/70W. Tillverkad i helgjuten aluiniu. Mycket effektiv fasettreflektor. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite. Finns i färgerna vit, svart och silver. Artnr Effekt W Spridnings- Färg vin kel M Vit M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Silver M Vit M Vit M Vit M Vit M Silver M Silver M Silver M Silver Material: Aluiniu Effekt: 35W/70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 810 g Montage: 3-fas adapter Sockel: G12 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 12 /24 /44 / Skyddsklass: IP20 Klass I Tillbehör Artnr Benäning Färg T Bländskydd Vit T Bländskydd Silver 12 0,10 0, ,18 0, , ,36 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva nr. 1 8.

39 36 Spotlight 3-fas Square 3-fas Elektronisk spotlight ed inbyggt driftdon för etallhalogen MT-35W/70W. Tillverkad helt i etall. Levereras inklusive onterad ljuskälla och 3-fas adapter. Alternativa ljuskällor; CDM-T, HCI-T, Shoplight, Elite. Finns i färgerna vit, svart och silver. Squarearaturen går att få so infälld spotlight och i pendlat utförande. Artnr Effekt W Spridningsvin kel Färg M x35 12 Silver M x35 24 Silver M x35 44 Silver M x35 Silver M x70 12 Silver M x70 24 Silver M x70 44 Silver M x70 Silver Material: Metall Effekt: 2x35W/2x70W Spänning: 230V Färg: Vit/Svart/Silver Vikt: 2910 g Montage: 3-fas adapter Sockel: G12 Driftdon: Elektroniskt Spridningsvinkel: 12 /24 /44 / Skyddsklass: IP20 Klass I 12 0,10 0, ,18 0, , , , , , , , , , , , , , , ,36 0, , , , , , , , , , , , , , För fler ljuskurvor se sid. 136, ljuskurva 1 8.

Även bra butiksljus åldras.

Även bra butiksljus åldras. Även bra butiksljus åldras. Med rätt underhåll har du alltid ett säljande ljus! Med rätt underhåll har du alltid ett säljande butiksljus Bra butiksljus skapar intresse, lyfter fram produkterna på bästa

Läs mer

LIGHTING YOUR WORLD 2012 2013 LIGHTING YOUR WORLD 2012 2013

LIGHTING YOUR WORLD 2012 2013 LIGHTING YOUR WORLD 2012 2013 Cardi Belysningsspecialisten AB Valhallavägen 8 114 22 Stockholm 08 442 94 00 info@cardi.se www.cardi.se LIGHTING YOUR WORLD 2012 2013 LIGHTING YOUR WORLD 2012 2013 SYMBOLFÖRTECKNING FÄRGER K P M KL S

Läs mer

The future of lighting. UTVALD ledbelysning BUTIK & OFFENTLIG MILJÖ

The future of lighting. UTVALD ledbelysning BUTIK & OFFENTLIG MILJÖ The future of lighting UTVALD ledbelysning INREDNING BUTIK & OFFENTLIG MILJÖ UTOMHUS 01 YTTERLIGARE PRODUKTKATALOGER DayLED DayLED optisk Spotlight med pulverlackerat aluminiumchassi och med 3-fas adapter.

Läs mer

The future of lighting. UTVALD ledbelysning

The future of lighting. UTVALD ledbelysning The future of lighting UTVALD ledbelysning YTTERLIGARE PRODUKTOMRÅDEN INREDNING BUTIK & OFFENTLIG MILJÖ UTOMHUS 01 dayled dayled optisk roterbar 330 gr. Finns även i färgerna alu och svart. Färgtemp: 3000K.

Läs mer

Mad In Light E-Nummer Produkter

Mad In Light E-Nummer Produkter 7516504 13-3465 TAK/VÄGG ARMATUR NUOVA 2X18W TC-L 2G11 AKRYL DIA. 400MM ON/OFF Tak- väggarmatur med stomme av stålplåt och kupa av opal akryl eller sidenmatt 7516506 13-3466 TAK/VÄGG ARMATUR NUOVA 2X18W

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014. Zeta II Zeta II är en LED-bestyckad takarmatur för infällnad i undertak i två varianter, Comfort och Compact. Compact är en slimmad version med en höjd ovan undertak på 100 mm jämfört med Comforts 139

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

KHS Selection. - Innovativ utvald kvalité KHS SELECTION

KHS Selection. - Innovativ utvald kvalité KHS SELECTION Selection. - Innovativ utvald kvalité Selection. - Innovativ utvald kvalité Inredningsarmatur Argus One LED Beskrivning: Pendelarmatur i minimalistiskt och kvadratiskt utseende, 40W-3100lm, 80W-6200lm.

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013. Dot Dot är en familj av tak- och väggarmaturer som kan användas både individuellt och i kombination med varandra. Det finns totalt 24 varianter med olika plafonddjup, olika färgkombinationer och med cirkulära

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014. Fovea LED Året är 1996 och Fovea presenteras för första gången på belysningsmässan i Hannover. Den första armaturen i världen designad för det nya smala T5-lysröret var född. Nu är det dags för nästa generationsskifte,

Läs mer

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 FLEXILUX, BOLLSKYDD, TEXTSKIVOR & PIKTOGRAM SIDA 10 LYSRÖR,

Läs mer

EFFEKTA introducerar 5 års garanti!

EFFEKTA introducerar 5 års garanti! EEKTA introducerar 5 års garanti! Den första februari införde vi 5 års garanti på en stor del av våra armaturer med lysdioder. Eftersom vi arbetar för att höja säkerheten i publika anläggningar känns det

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer

FLEXIBILITET. En sådan lösning kräver mer tid och engagemang, men resultatet blir i gengäld oftast något alldeles extra.

FLEXIBILITET. En sådan lösning kräver mer tid och engagemang, men resultatet blir i gengäld oftast något alldeles extra. NÄRPRODUCERAT FLEXIBILITET MILJÖN Vi på Flux vill dela din verklighet och kunna anpassa våra lösningar efter dina behov. Vi vill ge dig funktionella och väldesignade armaturer med en produktkvalitet som

Läs mer

2012-2013 NOKALUX AB www.nokalux.se

2012-2013 NOKALUX AB www.nokalux.se Försäljningskontor Region Väst Datavägen 2 436 32 Askim Tel 031-28 16 90 Fax 031-28 31 40 Ola Malmström 0708-96 56 96 Camilla Alexandersson 0708-62 49 70 Region Norr Centralesplanaden 15 891 33 Örnsköldsvik

Läs mer

NYA VÄGG OCH TAKARMATURER

NYA VÄGG OCH TAKARMATURER UTGÅVA 3.1 NYA VÄGG OCH TAKARMATURER ILLUSION PLAN ILLUSION KUB Väggarmatur med nedljus alt. uppljus. Komplett med LED 540lm Samsung multichip 5,4W och drivdon V, 3000K varmvit, IP54. HxBxD 70x170x56mm

Läs mer

CL ARBETSPLATSBELYSNING

CL ARBETSPLATSBELYSNING HM LS RLM LM HT HS RLM CLM HF TEKNISK DOKUMENTATION CL ARBETSPLATSBELYSNING CLB F R Å G O R O C H S V A R FRÅGOR OCH SVAR OM SUNNEX BELYSNING HUR HITTAR JAG RÄTT BELYSNING? I Sunnex tio olika belysningsserier

Läs mer

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt Ecophon Line LED Ecophon Line är en infälld och helt integrerad armatur utvecklad för flera av Focus taksystem. En armatur som lämpar sig för olika rumstyper: arbetsplatser i öppna kontorslokaler, gångstråk

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

5 mm säkerhetsglas, isolervärde U 5,7. Låsknopp. Dubbla borstlister

5 mm säkerhetsglas, isolervärde U 5,7. Låsknopp. Dubbla borstlister WG 25 skjutpartier Pris fr. 2 895:- Prisex. 2-delat skjutparti, vitlack B 1500, H 2000 WG 25 är ett uterussyste ed 5 säkerhetsglas. Dessa uteruspartier passar utärkt för lite enklare uteru so används enbart

Läs mer

Vinga - en del av KAMIC GROUP

Vinga - en del av KAMIC GROUP Nyheter 2013 FÖRSÄLJNINGSKONTOR OCH SHOWROOM KAMIC Light & Safety Göteborg Hulda Mellgrens gata 2 421 32 Västra Frölunda Tel 031-67 43 00 Fax 031-27 70 98 info@vingaljus.se KAMIC Light & Safety Stockholm

Läs mer

Miljödeklararation för ljuskällor

Miljödeklararation för ljuskällor Datum 23-5-2 Produktnamn MASTER Colour CDM-T Inbyggda driftdon () Uppgiftslämnare Produkt Ingående ämnen Miljöarbete och miljömärkning (/) Förpackning / enskild ljuskälla Kan ljusregleras () Information

Läs mer

2015 P R O F I L E R

2015 P R O F I L E R 20 PROFILER 07 PROFILER Tolv aluminiumprofiler av hög kvalitet, med ett brett sortiment av tillbehör som ökar användningsområdet och underlättar montaget av våra LEDstrippar. Profilerna fungerar som ett

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

CoreLine LED-armaturer

CoreLine LED-armaturer LED-armaturer Din nya favortifamilj Nu introducerar vi LED Det självklara valet för LED Infälld armatur Utanpåliggande armatur Vare sig det är nybygge eller renovering av befintliga lokaler behövs belysningslösningar

Läs mer

SVENSK KOLLEKTION TVÅTUSENELVA

SVENSK KOLLEKTION TVÅTUSENELVA SVENSK KOLLEKTION TVÅTUSENELVA Flux fabrik, Täby. NÄRPRODUCERAT Sedan 2007 har Flux tillverkat belysningslösningar i Täby. Vi började i liten skala för att komplettera vårt importerade sortiment och har

Läs mer

BORD/PLATSARMATURER/TABLE LAMPS

BORD/PLATSARMATURER/TABLE LAMPS BORD/PLATSARMATURER/ LENS 128 MESH 129 WOOD 130 RGB 131 BOTTLE 132 CAN 133 TRIO 134 BOOKY 135 PXL 136 HIDE 137 135 FOTO 138 BORD/PLATSARMATURER LENS Utförande: Lackerad aluminium och matt akryl. Vit, svart

Läs mer

FLEXIBILITET. En sådan lösning kräver mer tid och engagemang, men resultatet blir i gengäld oftast något alldeles extra.

FLEXIBILITET. En sådan lösning kräver mer tid och engagemang, men resultatet blir i gengäld oftast något alldeles extra. NÄRPRODUCERAT FLEXIBILITET MILJÖN Vi på Flux vill dela din verklighet och kunna anpassa våra lösningar efter dina behov. Vi vill ge dig funktionella och väldesignade armaturer med en produktkvalitet som

Läs mer

ZERO PRISLISTA. P1-2015 - Utomhusarmaturer. Exkl moms.

ZERO PRISLISTA. P1-2015 - Utomhusarmaturer. Exkl moms. ZERO PRISLISTA P1-2015 - Utomhusarmaturer Exkl moms. 20150101 UTOMHUSARMATURER CONVEX Utförande: Lackerad alt. galvaniserad metall. Matt härdat glas. Galvaniserad fungerar kustnära. Montage: Dikt vägg.

Läs mer

LEVEL LIGHT SELECTED PRODUCTS

LEVEL LIGHT SELECTED PRODUCTS LEVEL LIGHT SELECTED PRODUCTS UPPSALA KONSERT & KONGRESS UPPSALA 2 LEVEL LIGHT - SELECTED PRODUCTS 1 TAKING LIGHT TO A NEW LEVEL Välkommen till Level Light, ett belysningföretag utöver det vanliga! Vi

Läs mer

mediacentraler Kombinerade och separata här finns allt! www.eldon.se

mediacentraler Kombinerade och separata här finns allt! www.eldon.se mediacentraler Kombinerade och separata här finns allt! MED Kombinerbar mediacentral för regelavstånd c/c 450 mm RAL9010, IP40 (infälld i vägg) MSU003IT ITS180 MRJxxxx MSU006IT Tillbehör Monterad MED1140

Läs mer

Karl H Ström AB Jönköping

Karl H Ström AB Jönköping Karl H Ström AB Jönköping SENSORSTYRD BELYSNING Nyheter vinter 2011 Din närvaro - är allt som behövs! Serie Control Pro är en helt nyutvecklad serie av närvaro- och rörelsevakter från Steinel. Serien består

Läs mer

El- och mediacentraler Framtidssäkra kapslingar för bostäder och kommersiella fastigheter

El- och mediacentraler Framtidssäkra kapslingar för bostäder och kommersiella fastigheter El- och mediacentraler Framtidssäkra kapslingar för bostäder och kommersiella fastigheter 2 En ny produktgeneration är här El- och mediacentraler El- och mediacentraler En ny produktgeneration är här Ny

Läs mer

XLED 2 XLED FL LED-STRÅLKASTARE

XLED 2 XLED FL LED-STRÅLKASTARE 5 XLED 2 XLED FL LED-STRÅLKASTARE XLED EVO med rörelsevakt XLED är en serie strålkastare för entré, fasad, lastkaj, gårdsplan, dvs överallt där man vill använda strålkastare med låg underhålls- och driftskostnad.

Läs mer

ALG. Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft. Snabbval

ALG. Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft. Snabbval Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft Snabbfakta För till- och frånluft Fast spridningsbild Rensbart Monteras i fästraar FHA eller FHB alternativt anslutningslåda TRG Kan fås i alternativa

Läs mer

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR NOVIPRO BYGG-EL GUMMIKABEL Gummikabel av högsta kvalitet (H07RN-F) för utomhusbruk. Kabeln har greppvänlig stickpropp och klarar temperaturer ner till minus 25 grader. För att underlätta förvaring, ingår

Läs mer

Bastupaket 5010, 6 punkter

Bastupaket 5010, 6 punkter Fiberoptik FIBERPAKET Bastupaket 5010, 6 punkter Glasfiber ø 2,0 mm med megalonhölje. 2 st 2 m, 2 st 2,5 m och 2 st 3 m. Armaturavslut. Kan kompletteras med armaturer. Håltagning 7 mm. E-nummer 7480310

Läs mer

Milo. LED spotlight för utomhusbruk med innovativa möjligheter till dekorativa ljuseffekter

Milo. LED spotlight för utomhusbruk med innovativa möjligheter till dekorativa ljuseffekter Milo LED spotligt för utomusbruk med innovativa möjligeter till dekorativa ljuseffekter Milo LED spotligt med patenterad teknik som ger designers oc arkitekter närmast obegränsade möjligeter till dekorativa

Läs mer

Downlights. från Hide-a-lite, Maxel, Vinga, Designlight, Sylvania & SG Armaturen

Downlights. från Hide-a-lite, Maxel, Vinga, Designlight, Sylvania & SG Armaturen Downlights från Hide-a-lite, Maxel, Vinga, Designlight, Sylvania & SG Armaturen Att välja belysning är inte alltid lätt, det finns många faktorer att ta hänsyn till. Vad ska rummet användas till, vad ska

Läs mer

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel:

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel: Acuro LD Acuro LD Acuro Active LD / Acuro LD: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Acuro Active LD ger ljus som är optimalt anpassat efter människans biorytm. n integrerad kontroller blandar LD ljus av

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen.

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. Busch-Jaeger Installationsprodukter Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. 2 Jussi med Hörnbox Innehållsförteckning Jussi installationsprodukter Utanpåliggande med Hörnbox 4 Jussi

Läs mer

CONVEX UTOMHUSARMATURER/ OUTDOOR FIXTURES

CONVEX UTOMHUSARMATURER/ OUTDOOR FIXTURES CONVEX UTOMHUSARMATURER/ Utförande: Lackerad alt. galvaniserad metall. Matt härdat glas. Montage: Dikt vägg. Anslutning: Kopplingsplint 3x4mm 2 vid HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014 W FÄRG/FINISH I ART.

Läs mer

LED belysning från DEFA

LED belysning från DEFA LED belysning från DEFA Astro & Cosmo LED Astro 260 vit Cosmo 260 vit/vit Cosmo 340 alu/krom Astro & Cosmo LED Beskrivning Astro och Cosmo är robusta och dekorativa universalarmaturer för allmänbelysning

Läs mer

Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA VIDILUX - BOX 22266 250 24 HELSINGBORG T: +46 (0) 42 28 44 40 - INFO@VIDILUX.SE

Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA VIDILUX - BOX 22266 250 24 HELSINGBORG T: +46 (0) 42 28 44 40 - INFO@VIDILUX.SE Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION INKÖPS- OCH LEVERANSVILLKOR PRISLISTA sid.2 sid.3 PRODUKT LJUSKÄLLA CAP LED sid.4 DISC LED sid.5 SENZA LED sid.6 JOKER HALOGEN sid.7 AERO

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

Skapa en komplett och fungerande arbetsplats.

Skapa en komplett och fungerande arbetsplats. Skapa en komplett och fungerande arbetsplats. Tänk lite längre. Du kryper in under bordet där kablarna har trasslat ihop sig. Sladdarna hänger som lianer från din dator där den står på golvet och bara

Läs mer

Pozzo. [p :tso] it. källa, brunn

Pozzo. [p :tso] it. källa, brunn pozzo Pozzo c [p :tso] it. källa, brunn Rom, en högsommardag. Solen står högt. Skuggan i förhallen både svalkar och bygger förväntan. Ett steg in i rummet och ögat bländas av ljuset; energin flödar in

Läs mer

LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET

LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET F U INNEHÅLL N K T I O N & K V A L I T É Katalog december 2011 INNEHÅLL LED - 12V... sid 3-5 LED - HighPower / 350mA... sid

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips René Lindholm, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Ekodesigndirektivet (ErP direktivet) Ställer energi-, informations- och kvalitetskrav

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING TALLIN SKAPA EN PERFEKT KÄNSLA Trenden är tydlig vi spenderar allt mer tid i våra badrum och ställer högre krav på att få till den där perfekta känslan. Ska ditt badrum kännas

Läs mer

Badrumsinredningar 25:

Badrumsinredningar 25: Innehåll 2501 Handdukstorkar 2 Handdukstorkar Curant 2 Elpatron till handdukstork Curant 2 Ventil och ratt 2 Handdukstorkar INR line 2 Handdukstork, Pax 3 Handdukstorkventil 3 Handdukstorkar FMM 3 Reglerventil

Läs mer

IDO Seven D Badrumsmöbler

IDO Seven D Badrumsmöbler Produktinformation Trä Trä är ett levande material som kan variera i utseende beroende på t ex ålder och växtplats. Dina badrumsmöbler kan därför avvika i färg och struktur mot badrumsmöbler som du sett

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

Lång och grund eller bred och djup V-botten Ett effektivt alternativ till djup V-botten

Lång och grund eller bred och djup V-botten Ett effektivt alternativ till djup V-botten Båt ed dubbla slag och sal planande botten ed liten bottenresning Lång och grund eller bred och djup V-botten Ett effektivt alternativ till djup V-botten Här presenteras ett banbrytande otorbåtskoncept

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

Möbler & Speglar.... design... kvalité... nytänkande.... inte lika fyrkantiga

Möbler & Speglar.... design... kvalité... nytänkande.... inte lika fyrkantiga Möbler & Speglar... design... kvalité... nytänkande... inte lika fyrkantiga ... design... kvalité... nytänkande Möbler... Snygga möbler... Praktiska möbler... Våra möbler finns i de populäraste storlekarna

Läs mer

Macab Flexspot DL-12 DIMBAR. Dimbar spotlight med hög kvalitet och flexibelt utförande. www.macab.com. ...a step into a digital world 130905 02219

Macab Flexspot DL-12 DIMBAR. Dimbar spotlight med hög kvalitet och flexibelt utförande. www.macab.com. ...a step into a digital world 130905 02219 ...a step into a digital world 130905 02219 Macab Flexspot DL-12 DIMBAR Dimbar spotlight med hög kvalitet och flexibelt utförande Nu kommer en ny generation spotlights, utvecklade med fokus på kvalitet,

Läs mer

CLASSIC MARINARMATURER

CLASSIC MARINARMATURER CLASSIC MARINARMATURER - 2 - Belysning med känsla Vi gillar tjusningen med ljus och belysning. Ljussättningen är viktigare än många tror och framförallt så ger den möjlighet att skapa en egen stil och

Läs mer

Nyheter Philips Lighting 2012 2

Nyheter Philips Lighting 2012 2 Nyheter Philips Lighting 2012 2 För mer information: www.philips.se/lighting Uppgifterna kan komma att ändras. Grafisk produktion: Adnovate Therme Wien - Wien, Österrike Se vad belysning kan göra! Den

Läs mer

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning.

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning. Railer ledstångsarmatur 2014 Railer T5 T5 Long life-rör, 48.000 brinntimmar (104 lm/w). Ljuskälla beställs separat! 230V, fast anslutning. Internt HF multidon. Kabelgenomföring i gavel. Rostfritt syrafast

Läs mer

2010 Reviderad. Komplett och lättmonterat sortiment för säkerhet på taket.

2010 Reviderad. Komplett och lättmonterat sortiment för säkerhet på taket. aksäkerhet 2010 Reerad. Koplett lättonterat sortient för säkerhet på Säkerhet på taket Att välja rätt produkter för taksäkerhet är viktigt både för den so gå upp på taket för den so befinner sig under.

Läs mer

EXCLUSIVE LINE. ett exklusivt sortiment från Hide-a-lite. LED Downlights Väggbelysning Utomhus

EXCLUSIVE LINE. ett exklusivt sortiment från Hide-a-lite. LED Downlights Väggbelysning Utomhus EXCLUSIVE LINE ett exklusivt sortiment från Hide-a-lite Downlights Väggbelysning Utomhus UPPDATERAD HÖSTEN 29 EXCLUSIVE LINE ett exklusivt sortiment från Hide-a-lite Elektro Elco AB Tallvägen 5 564 35

Läs mer

ALUMINIUM-PROFILER OCH LED-STRIP

ALUMINIUM-PROFILER OCH LED-STRIP LED-linjer i hissarna på Gothia Towers i Göteborg. Här sitter 14,4W/m RGB LED-strip i aluminiumprofilen 180 -modell. Med det höga och utskjutande opalglaset får man en jämn ljusfördelning som sprider ljuset

Läs mer

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Elektroskandia energismart Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Rätt ljus för din fastighet Vill ni spara pengar och samtidigt få en bättre belysningsmiljö? Belysningen står ofta för en mycket stor

Läs mer

Trädgårdsbelysning. volt. Spotlights Decklights Fristående armaturer. Säkert & enkelt. EL & VVS - för din säkerhet

Trädgårdsbelysning. volt. Spotlights Decklights Fristående armaturer. Säkert & enkelt. EL & VVS - för din säkerhet Trädgårdsbelysning EL Säkert & enkelt 12 volt Spotlights Decklights Fristående armaturer EL & VVS - för din säkerhet Trädgårdsbelysning Garden Lights Trädgårdsbelysning Garden Lights är ett 12-voltssystem

Läs mer

light guide Hur man belyser en smyckesbutik

light guide Hur man belyser en smyckesbutik light guide Hur man belyser en smyckesbutik Ljussätt varje detalj Kunder kan ha många känslor och vara fyllda av förväntan när de går in i en smyckesbutik. Det kan vara ett par som letar efter förlovningsringar

Läs mer

Bastupaket. Stjärnhimmelspaket. 74 803 16 5005 81 st ø0,75mm PMMA 20W Stjärnavslut 1mm 54x2m FL20

Bastupaket. Stjärnhimmelspaket. 74 803 16 5005 81 st ø0,75mm PMMA 20W Stjärnavslut 1mm 54x2m FL20 Fiberoptik FIBERPAKET Bastupaket E-nummer Art.nr Ljuspunkter Fibertyp Ljusgiv. Avslutning Håltagning 74 803 10 5010 6 st ø2mm glas 42W Armaturavslut 7mm 2x2m FL2001 2x2,5m 2x3m 5010 74 803 14 5075 6 st

Läs mer

Fritidshus toaletter N-2014:1

Fritidshus toaletter N-2014:1 Fritidshus toaletter N-2014:1 Förbränningstoaett Toamoa Förbränning Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Energisnål Två program Säker Lätt installerad Miljövänlig Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett

Läs mer

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled Proline X Series 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 Proline X Series Riktbar 750 lumen! Riktbar 900 lumen! Proline X 15W COB Vit Specifikationer

Läs mer

interiörarmatur för separat montage, i ramp eller i system

interiörarmatur för separat montage, i ramp eller i system GAMOX 50 oändliga lösningar interiörarmatur för separat montage, i ramp eller i system Glamox 50 oändliga lösningar Glamox 50 oändliga lösningar Standardlösning! Finns det något som heter standardlösning

Läs mer

UTOMHUSARMATURER/OUTDOOR FIXTURES

UTOMHUSARMATURER/OUTDOOR FIXTURES UTOMHUSARMATURER/ LIGHT HOUSE 157 NAVE 158 LINK 159 PXL 1-161 A.01 162 A.02 163 BOTTLE 164 ALLRIGHT 165 REFLEX 166 DROPPEN 167 PUCK 168 CAMOUFLAGE 154-155 COLONN 169 153 BASE 156 TUNNEL 170 UTOMHUSARMATURER/

Läs mer

Kundeprisliste 2010 15.02.2010

Kundeprisliste 2010 15.02.2010 3047-0 CELSING BAND VIT RAK FSQ/FSM 10/13 819 3047-85 CELSING BAND VIT RAK FSQ/FSM 10/13 1 085 3047-1001 CELSING BAND VIT RAK FSQ/FSM 10/13 1 075 3052-0 CELSING BAND VIT VÄ FSQ/FSM 10/13 865 3052-85 CELSING

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

PARATHOM CLASSIC A 40 PARATHOM CLASSIC A 60 PARATHOM CLASSIC B 25. CL A 40 WW 83 339 24 4008321952066 Varmvit 8 100-240 345 E27 25000 55 113 ±3 10

PARATHOM CLASSIC A 40 PARATHOM CLASSIC A 60 PARATHOM CLASSIC B 25. CL A 40 WW 83 339 24 4008321952066 Varmvit 8 100-240 345 E27 25000 55 113 ±3 10 LED-lampor Låg strömförbrukning och lång livslängd gör att OSRAMs LED-lampor är mycket ekonomiska och miljövänliga. De finns i vanliga former och socklar vilket gör dem lätta att använda. Med färgvarianterna

Läs mer

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter Närvaro- och rörelsevakter Tack HD! Du är verkligen bäst i klassen! Din närvaro - är allt som behövs! Välj närvarovakt ur serie Control Pro för att få en fungerande närvarostyrning. Då behövs inget mer

Läs mer

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION PHOENIX LED-ARMATUR PRODUKTINFORMATION MondeVerde AB Östhammarsgatan 74 115 28 Stockholm +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Phoenix LED-armatur 3 Maximal energibesparing

Läs mer

itrack Flexibla lösningar för levande butiker

itrack Flexibla lösningar för levande butiker itrack Flexibla lösningar för levande butiker Nu finns ett skensystem som uppfyller alla behov av flexibel belysning. Det är. Innehåll Detaljhandelns behov av flexibilitet 6 Olika stämningar med samma

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras med gårdagens. Den

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK 1 INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 TIPS OCH RÅD... 3 PLANERA FÖR MONTAGE AV STÄNKSKYDD... 4 ELANSLUTNINGAR... 4 FLÄKT/VENTILATIONSDON/SPISKÅPA... 5 BELYSNING... 5 KRANAR... 5 SKARVAR... 6

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

Statligt ramavtal Säker förvaring. Kontaktuppgifter. Delområde: Stöldskyddsklassad förvaring

Statligt ramavtal Säker förvaring. Kontaktuppgifter. Delområde: Stöldskyddsklassad förvaring Statligt ramavtal Säker förvaring Delområde: Stöldskyddsklassad förvaring Avtalsnummer 96-41-2014:005. Gäller: 2015-02-17 t.o.m 2017-02-09 med rätt till eventuell förlängning via option Produktlista 1.

Läs mer

itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060

itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060 itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060 RGB LED-tejp kan skapa många olika effekter i inredningen. LED-tejp med RGB färger som ger häftiga effekter. LED-band blir inte varma och passar perfekt för bardiskar

Läs mer

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP K1 ELEGANT OCH KOMPAKT 2 K1 ETAP K1:ans eleganta och kompakta design passar i de mest skiftande miljöer. K1 är en komplett serie armaturer med olika ljuskällor och montagetillbehör. Ett och samma koncept

Läs mer

AdHoc. Fiber Projj. Ljusgivare för fiberoptik. Detta dokument refererar till: Hårdvaru revision rev 1.0 2005-02-11 LjusDesign AB 2008-01-18

AdHoc. Fiber Projj. Ljusgivare för fiberoptik. Detta dokument refererar till: Hårdvaru revision rev 1.0 2005-02-11 LjusDesign AB 2008-01-18 AdHoc Fiber Projj Ljusgivare för fiberoptik Detta dokument refererar till: Hårdvaru revision rev 1.0 2005-02-11 LjusDesign AB 2008-01-18 Index Om manualen till AdHoc - Projj... 3 Vad är AdHoc... 4 Vad

Läs mer

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED Adelie Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED LED parkarmatur som passar i både klassiska och moderna miljöer Indirekt belysning som skapar en behaglig atmosfär i utomhusmijön Pulverlackerad

Läs mer

Bruttoprislista. Bruttoprislista 2013.2.5

Bruttoprislista. Bruttoprislista 2013.2.5 ruttoprislista ruttoprislista 2013.2.5 Försäljningsvillkor Fraktvillkor Fraktfritt för ordervärde över 10 000 kr vid samma leveranstillfälle och leveransadress inom Sverige. För leveranser om mindre än

Läs mer

Äntligen mötesplatsen för oss chefer är tillbaka!

Äntligen mötesplatsen för oss chefer är tillbaka! Foru för fragång Äntligen ötesplatsen för oss chefer är tillbaka! Välkoen att inspireras, stiuleras, reflektera och våga er... Vi ses den 8-9 septeber! DRIVANDE MÄNNISKOR OCH ENGAGERADE INNOVATÖRER Välkoen

Läs mer

Prislista 2013. Rek. ca-priser, inkl. moms. Gäller fr.o.m 1 maj 2013.

Prislista 2013. Rek. ca-priser, inkl. moms. Gäller fr.o.m 1 maj 2013. lista 2013 Rek. ca-priser, inkl. moms. Gäller fr.o.m 1 maj 2013. SKJUTDÖRRAR Titan 4-5 Diamant 6-7 Rubin 8 Opal 9 Symmetric 10-11 Nordica 12-13 Solid 14-15 Belysning 16 Avslutningssidor, paneler m.m. 17

Läs mer

PRO DownLights infälld 15/18

PRO DownLights infälld 15/18 PRO DownLights infälld 15/18 En mycket ljusstark DownLights för montage i undertak. Effekter: Drivspänning: Färg: Arbets temp: -20 - +50 Samsung 15 / 12 Watt 18 / 15 Watt 1100-1700 Lm vid 4000K WW-CW-DW

Läs mer

Flexibla lösningar för din arbetsplats

Flexibla lösningar för din arbetsplats Flexibla lösningar för din arbetsplats Produktkatalog Idema tillverkar produkter för arbetsplatsen. Produkterna är utformade efter våra kunders krav. Flexibilitet: Med profilsystem i aluminium är det enkelt

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven Paketlösningar för skolbelysning u har Fagerhult tagit fram tre paketlösningar för skolbelysning som gör valet enkelt för dig. Du väljer en av

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Terrassmarkis/Hestra Tarragona Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Hestra Tarragona är en kraftig vikarmsmarkis för villaterrasser och balkonger som förvandlar din uteplats till

Läs mer