Lommaaktuellt. Nu är Vega klart. Nr 2, maj från kommunstyrelsen till medborgarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lommaaktuellt. Nu är Vega klart. Nr 2, maj 2009. från kommunstyrelsen till medborgarna"

Transkript

1 Lommaaktuellt Nr 2, maj 2009 från kommunstyrelsen till medborgarna Nu är Vega klart Nu är Lommas nya särskilda boende klart. En toppmodern anläggning skapad med utgångspunkt i den senaste forskningen kring demens. Vi fick en förhandstitt när byggarbetarna intensivt jobbade med finjusteringar av de sista detaljerna. Läs vidare på sidan 3. Intresserad av hur samhället utvecklas? Anmäl Dig till LommaPanelen. Sidan 2 Badvattnet ska kontrolleras regelbundet hela sommaren. Sidan 4 Nu är trafiklösningen mellan biblioteket och kommunhuset snart klar. Sidan 7 Vad händer i sommar? Här hittar Du sommarens evenemangskalender. Sidan 10 11

2 Utökad badparkering i sommar LommaPanelen söker nya tyckare LommaPanelen är ett forum där Du som har synpunkter på hur kommunen utvecklas och som är engagerad och gärna diskuterar olika samhällsfrågor kan vara med. Under 2008 lämnade den förra panelen efter lång och trogen tjänst. Nu söker vi nya deltagare. LommaPanelen är en del i Lomma kommuns satsning på att utveckla dialogen med Dig som bor i kommunen. Det har även skapats en kanal, Lukas, dit man kan vända sig för att lämna synpunkter och klagomål. Kvalitetsdeklarationer har utarbetats som visar vad man som kommuninvånare i Lomma kan förvänta sig av den kommunala verksamheten. Det är också lättare att få svar på frågor, genom kommunhusets Frontdesk, telefon Vad innebär det att delta i LommaPanelen? Som deltagare i LommaPanelen kommer Du att några gånger om året få svara på frågor om och lämna synpunkter på kommunens verksamheter och utveckling, oftast i form av enkäter eller diskussionsgrupper där ett visst tema ventileras. Här är några exempel på områden som behandlats i LommaPanelen; Kommunens hemsida, det nya biblioteket i Lomma, Strandstråket, Centrumtorget i Lomma samt utvecklingsfrågor i översiktsplanen. Deltagarna i LommaPanelen ska vara personer som inte direkt är berörda av det ämne som diskuteras. Man utgår från medborgarperspektivet och inte brukarperspektivet. 2 Sol, sommar och badsäsong. I år är Lomma kommun väl rustad för att ta emot både kortväga och långväga badgäster. Det kommer tydligt att skyltas upp var man hittar de speciella badparkeringsplatserna. Dessutom kommer information att finnas på kommunens hemsida, I Bjärred finns som vanligt badparkering på Saltsjö bads - tomten invid Långa Bryggan. För den som vill bada vid Habo Ljungs camping kommer det att finnas parkeringsmöjligheter vid Södra Västkustvägen. Det är till strandområdena norr om Höje å, Lomma Beach, som de flesta badsugna lockas. Här finns tillgång till parkering i anslutning till Fyrkantsdammen. Nytt för i år är parkering på den norra delen av båtuppställningsplatsen öster om Södra Västkustvägen. - I år finns inte möjlighet till badparkering i hamnområdet, berättar parkchef Lennart Persson. Brukarperspektivet hanteras av den nämnd eller förvaltning som är ansvarig för verksamheten. LommaPanelen kan inte heller ersätta samrådsförfaranden som styrs av lagstiftning. De ämnen som tas upp kommer som förslag från kommunens verksamheter, nämnder eller kommunstyrelsen. Det är kommunstyrelsen som beslutar om Lomma- Panelen ska tillfrågas. Vem kan delta i Lommapanelen? Alla kommuninvånare som är intresserade av kommunens verksamhet och utveckling kan delta. Endast förtroendevalda i kommunen och de som redan deltagit i LommaPanelen är undantagna. Målet är att LommaPanelen ska bestå av cirka hundra personer. Är Du intresserad? Utvecklingschef Charlotte Sjövall tar gärna emot Din anmälan och svarar på frågor kring LommaPanelen. Telefon: Mejladress: Mer information finns på kommunens hemsida, www. lomma.se, där du kan anmäla ditt intresse direkt. Söndagen den 7 juni kl finns våra politiker i närheten av sommarkiosken i Bjärred för att svara på frågor om LommaPanelen.

3 Nu är Vega redo för liv och rörelse! Idag, den 20 maj, invigs Lomma kommuns nya särskilda boende Vega av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Lomma Aktuellt fick en guidad visning precis när byggarna höll på att finjustera det sista inför slutbesiktning. Vega är ett boende avsett för vårdtagare med en demensdiagnos. I huset finns 30 lägenheter, tio på varje plan och med stora gemensamma utrymmen. Det är boende från Lillevång och Solberga som först kommer att flytta in i Vega i slutet av månaden. Åtta personer från Lillevång och sju från Solberga. Resterande platser på de två avdelningarna är redan bokade. På andra plan finns ytterligare 10 lägenheter som kommer att tas i bruk i september. Verksamheten i anläggningen kommer att drivas av Carema Äldreomsorg AB. När dementa personer ska byta bostad måste det göras med stor försiktighet eftersom man som dement är beroende av en välbekant omgivning. Själva flyttningen har därför planerats under lång tid. Under flyttdagen kommer de boende att ha enheten på Strandängsgatan som fast punkt då de boende där påpassligt beger sig på utflykt. Medan man vistas på Strandängsgatan flyttas möbler och tillhörigheter för att den boende ska komma till sitt nya hem och känna igen sig. Det särskilda boendet Vega är en toppmodern anläggning skapad med utgångspunkt i den senaste forskningen kring demens. Väggarna har mjuka pastellfärger. Entréerna till respektive lägenhet är målade i mustiga färger för att man lätt ska hitta dörrarna. I alla lägenheter finns trygghetslarm. Lägenhetsfönstren har fina fönstersmygar som gör att ljuset faller in vackert i rummen. Fönstren är höga för att man även sittande ska kunna ha utsikt över omgivningen. De gemensamma utrymmena är väl tilltagna. Här finns inglasad uteplats som rymmer alla boende på våningsplanet samtidigt. Matplats och vardagsrum är separerade för att vårdtagarna ska känna olika stämningar beroende i vilket rum de befinner sig i. I vardagsrummet finns eldrivna braskaminer och tv med kabelutbud. Boendet ska väcka lust och känsla. Ledstänger gör att man på ett tryggt sätt kan förflytta sig till de olika rummen. Möbleringen är vald utifrån vårdtagarnas behov av sittriktiga och bekväma möbler. Möjlighet finns att sitta med i en fåtölj i köket för att följa köksarbetet eller för att bara känna matlukt innan servering. Möbelvalen är influerande av funkisstilen men med mycket funktion som att kunna vila, sitta skönt, möjlighet att kunna resa sig självständigt och även utifrån de krav som ställs på brandsäkerhet. Porslinet är valt utifrån att vårdtagarna ska kunna uppfatta färg, form och kant samt kunna greppa tex en kaffekopp på ett stadigt sätt. - På plan två har vi skapat ett samlingsrum som ska inbjuda till aktivitet som filmvisning, privata födelsedagsfirande för de boende, gudstjänster eller musikunderhållning, berättar projektledaren Jonna Tingberg. Trädgården är något som speciellt måste nämnas. I Vegas trädgård har man en fin miljö med vattenspel, bra gång- och promenadytor, många olika sittmöjligheter och mycket grönt. - Här får våra boende möjligheter att följa årets skiftningar. 3

4 Kommunala handikapprådet informerar Kommunala handikapprådet, KHR, är ett råd som består av representanter för handikapporganisationerna och förtroendevalda. KHR sammanträder 4 till 5 gånger per år. Ordförande i rådet är socialnämndens ordförande Christian Idström. Sekreterare är Margareta Kjellvestad, verk- Förtroendevalda Gun Lindh (C), Barn- och Utbildningsnämnden, Cay Mathiasson (S), Tekniska nämnden, Attila Beck (M), Kultur- och Fritidsnämnden, Lars Arheden (M), Miljö- och Byggnadsnämnden, Ann-Charlotte Faleberg (FP), Socialnämnden, Christian Idström (M), Socialnämnden, Karin Caesar (S), Socialnämnden, De förtroendevalda kan du även nå via e-post enligt modellen: Under sommaren 2009 kommer Lomma kommun regelbundet att kontrollera badvattenkvaliteten. Provtagning kommer att ske varannan vecka hela sommaren med start i slutet av maj och avslutning i början på september. Vattenkvaliteten kommer anslås i kommunhusets reception, på respektive badplats samt på Lomma kommuns hemsida med hänvisning till Badplatsen.nu. Kommunen har fyra så kallade EU-badplatser, T-bryggan i Lomma centrum, Lomma Norra, Habo Ljung och Långa Bryggan i Bjärred. Vid respektive badplats kommer provtagning att tas på badvattenkvaliteten under hela sommaren. Efter varje genomförd provtagning skickas vattenprosamhetschef för LSS, på socialförvaltningen. Du som har funderingar kring kommunens arbete med handikappfrågor är välkommen att höra av dig till någon av representanterna för handikapporganisationerna eller till de förtroendevalda i rådet. Representanter för handikapporganisationerna Leif Bjurström, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna/Riksföreningen Autism, Gunnel Wallander, Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka, Marianne Göransson, Demensföreningen, Margaretha Johansson, Reumatikernas Riksförbund, Leif Gunnarsson, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Eva Halléus, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Kommunens badvatten kontrolleras hela sommaren! verna för analys där de utifrån några parametrar bedöms som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Resultaten rapporteras sedan till en gemensam databas för alla landets kommuner samt vid varje badplats. Vattenkvaliteten vid kommunens badplatser har de senaste åren i stort sett varit bra. Det har bara vid enstaka tillfällen blivit dåligt resultat, till exempel efter kraftiga regn då föroreningar från fastlandet dragits med ut till havs. Under sommaren kommer även tillsyn att ske över badplatserna för att kontrollera att rengöring, städning och sophantering fungerar. Vid eventuella frågor eller klagomål, kontakta Emelie Severinsen, miljöinspektör på miljökontoret, telefon

5 Nu är SeniorPoolenLomma igång vill Du vara med? Väldigt mycket kunskap och livserfarenhet hamnar vid sidan om i och med att en senior lämnar sitt yrkesverksamma liv. Kunnande som man kan ta vara på och föra vidare. Detta var utgångspunkten när idén till Seniorpoolen föddes. Vill Du vara med i SeniorPoolenLomma? Känner Du att Du både kan och gärna vill bidra med kunskaper och erfarenhet? Har Du erfarenheter från yrkeslivet som kan vara värdefulla för någon annat i Din närhet? Alla typer av erfarenheter och bakgrund är välkomna. Det finns alltid behov av extra krafter som kan hjälpa till på olika håll i vårt samhälle. SeniorPoolen öppnar möjligheten för den som vill fortsätta att bidra med sina kunskaper i samhället. Allt engagemang inom ramen för SeniorPoolenLomma är ideellt. På Lomma kommuns hemsida finns mer information om SeniorPoolenLomma samt registret över vilka som deltar i SeniorPoolenLomma och vilka erfarenheter de har att dela med sig av. Anmälan sker också via hemsidan, seniorpool eller genom ett telefonsamtal med någon av kontaktpersonerna. Det SeniorPoolenLomma behöver är Dina kontaktuppgifter och den information Du vill ha publicerad. Det finns också möjlighet att presentera sig med bild för den som vill. Kontaktpersoner är utvecklingsledare Elisabeth Nordgren, som nås via e-post: telefon: , eller utredningschef Staffan Friberg via e-post: telefon: , Ungdoms-kultur-festival med nya idéer I slutet av mars var det dags för årets UKM-festival, denna gång arrangerad på Bjärehovskolan. Under UKM-festivalen får ungdomar mellan år möjlighet att visa upp sin konstform oavsett om det handlar om bild, dans, musik, film, foto, stå-upp, jonglering, trolleri med mera. I år var det ett 50-tal ungdomar som ville visa upp sig, varav 18 konstnärer. Nytt för i år var filmen Bilder ur en vardag som även kommer att visas på den regionala UKM-festivalen. Film var ett nytt inslag i årets festival. Bilder ur en grå vardag och Less politics more disco, en animation gjord med akrylbilder, valdes ut till den regionala festivalen. Foto: Towe Rönneke Love Terins var en av deltagarna i workshopen i fysisk teater och stagefighting. Sebastian Nilsson, Melanie Ahlin och Ida Alvarsson, spelade Rödluvan i clownversion. 5

6 Du glömmer väl inte EU-valet den 7 juni! Alla länder som är medlemmar i Europeiska Unionen får utse ett visst antal ledamöter till Europaparlamentet. Sverige ska vid valet utse 18 ledamöter av totalt 736 i parlamentet. Då Du röstar i valet till Europaparlamentet väljer Landets högsta valdeltagande? Vid de allmänna valen till riksdag, kommun och landsting har Lomma kommun vid flera valtillfällen haft landets allra högsta valdeltagande. Också vid valet till Du vem som ska påverka Din framtid och vardagen för nästan 500 miljoner medeuropéer. Din röst är viktig! Förtidsröstning äger rum 20 maj 7 juni. Förtidsröstning äger rum dels i kommunhuset i Lomma och dels i biblioteket i Bjärred, på följande tider. Biblioteket i Bjärred Kommunhuset Mån-tis 12-14, , Ons-tors* 12-14, , Fre 12-14, , Lör Valdagen 10-12, , *Dock ej torsdagen den 21 maj. På valdagen är vallokalerna i kommunen öppna mellan klockan Mer information om valet och röstningen finns att läsa på Lomma kommuns hemsida: Europaparlamentet år 2004 var vår kommun en av de kommuner som hade högt valdeltagande. Kommer Lomma kommun att ha landets högsta valdeltagande vid valet till Europaparlamentet år 2009? Har Du koll på häcken? Under sommarsäsongen växer träd och buskar mer än vad man kanske är medveten om. Du som har trädgård - ta en titt runt tomten så att växtligheten inte hänger ut över körbanor, cykelvägar och gångbanor. I de lokala ordningsföre skrifterna finns reglerat hur långt ner över olika allmänna utrymmen som växtligheten får förekomma. Utöver gångbanor, cykelvägar och - som det heter - annan för allmänt trafikändamål upplåten plats, måste det vara fritt 2,5 meter. Det vill säga det ska vara minst 2,5 meter fritt från beläggningen på gång- och cykelbanor och uppåt. Över biltrafikerade körytor får vegetation inte skjuta ut på lägre höjd än 4,6 meter. Dessutom får vegetation inte skymma sikten i gatukorsningar. Lennart Persson, parkchef i Lomma kommun, berättar att man får en del synpunkter från personer som promenerat i villakvarteren och tvingats ut på gatan. Det kan vara svårt att få plats med en barnvagn om gångbanan blir för smal. När det gäller gator så har det hänt att bussar och andra höga fordon fått sina backspeglar skadade av för lågt hängande grenar. Lennart Persson konstaterar att även Lomma kommun har svårt att hinna med att hålla efter vegetationen i kommunen och han har viss förståelse för att alla inte har totalkoll på hur växligheten flödar längs tomtgränsen. Lennart Persson tipsar om att man i år ju kan ta en extrakoll längs tomtgränsen under sommaren och i samband med höststädningen i trädgården! 6

7 noterat Vägarbete på E6 Under sommaren kommer E6 på sträckan Flädie Borgeby att fräschas upp. På samma gång kommer också bron där motorvägen och järnvägen korsar varandra att breddas för en framtida sexfilig motorväg. E6 är Skånes mest trafikerade väg och trafiken sliter hårt på leden. Renoveringsarbetena kommer att orsaka trafikstörningar. Arbetet har redan börjat men det är under juni till september som trafikproblemen blir som störst. Under arbetets gång kommer både norr- och södergående körbanor att vara tillfälligt avstängda vid olika tillfällen. Trafiken kommer då att gå dubbelriktad på en av körbanorna och vara hastighetssänkt till 70 km/tim. P4 Radio Malmöhus trafikredak- tion har kontinuerlig kontakt med Vägverkets trafikledningscentral och kommer att rapportera om förändringar i arbetet och om aktuella händelser. P4 Radio Malmöhus hör du i sydvästra Skåne på 102,0 MHz. Enligt prognosen ska arbetena avslutas i slutet av oktober Mer information finns att läsa på Vägverkets hemsida, Att tänka på inför grillsäsongen! Nu är det återigen dags för grillsäsong. Alltid lika uppskattat, men det finns en del saker att tänka på! Eldning sker alltid på egen risk och brandrisken ska alltid beaktas. Om grillning sker vid eldstad eller över öppen eld, ska alltid torrt virke användas och absolut inte sopor, plast, spånplattor, impregnerat eller målat virke. Sådant bränsle kan bidra till att det frigörs giftiga ämnen som följer med rökgaserna ut. Gaserna kan även påverka livsmedlet. Under perioden 1 maj 30 september är det förbjudet att elda inom detaljplanelagt område, såsom på stranden. Dä- remot går det bra att elda vid befintliga grillplatser eller att använda engångsgrill. Tänk bara på att släcka elden ordentligt med vatten efter grillning för att inte orsaka en olycka. Slutligen, skräpa inte ner! Ta med engångsgrillen när du lämnar grillplatsen. Djur och människor kan skada sig på kvarlämnade sopor. Hamntorget klart trafikomläggning blir historia Nu är det dags för ett glädjande besked för trafikanter i Lomma centrum. Inom kort är de omfattande markarbetena mellan biblioteket och kommunhuset avklarade och trafiken kan få sin nya permanenta lösning runt Ovalen. Man räknar med att trafiken kan släppas fram på den nya sträckningen kring månadsskiftet. Det innebär att trafik söderifrån på Centrumgatan kommer att göra en 90-gradig högersväng framför kommunhuset, ungefär där cykelbanan tidigare fanns och runt trafikplatsen för att ledas vidare över en ny sträckning av Strandvägen där tidigare fanns en mindre parkering. Trafiken i motsatt riktning leds på hamnsidan av Ovalen. Även om trafiken släpps på kommer man att arbeta på platsen fram till anläggningsarbetarnas semester. Asfaltens toppbeläggning läggs vid en senare tidpunkt. 7

8 Söndagen den 24 maj invigs Pilgrimsvägen Borgeby slott blir en anhalt på vägen Var i kommunen hittar vi Pilgrimsvägen? Egentligen är det ingen väg utan är samlingsnamnet för en vision att binda ihop två viktiga pilgrimsmål, Santiago di Compostella i Spanien och Nidarosdomen i Trondheim, Norge. Som aldrig förr ger sig människor över hela Europa ut för att pilgrimsvandra. Många människor är i stort behov av avkoppling. Pilgrimstanken har återfötts ur dagens rastlösa människas behov av stillhet och ro. Den nya pilgrimsvägen går genom Skåne, där Lund med Domkyrkan blir medelpunkt. Redan på lördagen den 23 maj blir det lokala vandringar, som är en fortsättning på vandringar som har sitt ursprung i Skånes Fagerhult. Man vandrar från Barsebäcks hamn, via Löddeköpinge och passerar Vikingatider, platsen där den första kristendomen i Skåne slog rot, fram till Lödde å. Vid Lödde å flottas pilgrimsvandrarna över till Borgeby slott och kyrka. Här inleder man med mässa innan vandrarna förses med lunch. Det finns även möjlighet att ta del av en mindre konstutställning med religiöst motiv, främst verk skapade av Staffan Norlind. Denna utställning visas i en alldeles ny mindre utställningslokal på slottet. Vandringen går därefter till Bergakyrkan i Bjärred som avslutning på dag ett. Pilgrimsvägen, som går från fem olika håll till Lund, invigs i högmässan söndagen den 24 maj kl 11 i Domkyrkan av biskop Antje Jackelén. I samband med invigningen kommer man att vandra längs alla lederna och stråla samman i Domkyrkan till mässan. Den som vill kan ansluta längs vägen och vandra med. Den 24 maj startar sista etappen av Bjärreds församlings vandring från Bergakyrkan kl Man går via Flädie och Önnerup till Lund och Domkyrkan. Det blir pauser längs vägen. Vill du vara med och vandra denna sista sträcka; ta på bekväma skor, packa vattenflaska och matsäck och anslut vid Bergakyrkan på morgonen. Pilgrimsvandringar är en mycket gammal tradition och inom den kristna kyrkan blev det efter korstågstiden allt vanligare att vallfärda till det Heliga landet och de platser där Jesus levde. Pilgrimsvandrandet förbjöds i vårt land i samband med reformationen, men har under de senaste tio åren fått en renässans och pilgrimsrörelsen har vuxit och är idag åter en omfattande folkrörelse. Nutidsmänniskan ser gärna en möjlighet att finna sig själv och söka andlig gemenskap i sång, bön och meditation. Vandrandet ses som en återgång till ett enklare liv, där såväl kropp som själ hämtar styrka. Vill du titta närmare på hela Lunds Stifts leder, gå in på För mer information kontakta gärna Anna Kristiansson (präst), telefon Problem med ogräs? Behöver du använda kemiska bekämpningsmedel? Det kanske går att ta bort ogräset på annat sätt. Om eller när ogräset etablerat sig finns det flera bra alternativ till kemisk bekämpning, konstaterar miljöinspektör Anders Bertholdsson och ger oss några exempel. Självklart har man den klassiska mekaniska rensningen med till exempel skyffeljärn eller roterande borstar. Ett annat alternativ är avbränning med brännare eller bekämpning med het vattenånga för att döda växternas vitala delar. - Glöm heller inte bort att regelbunden borstning av jord och växtdelar på trappor eller gångar med plattor försvårar för exempelvis ogräsfrön att gro. Liksom regelbunden krattning av grusgångar. En stor del av den totala mängden bekämpningsmedel 8 som används sprids ut i våra trädgårdar. När man använder bekämpningsmedel, framför allt på hårdgjorda ytor, finns alltid risk för vattenförorening. I de fall kemiska bekämpningsmedel används är det viktigt att inte överdosera eftersom det finns risk för spridning. - Det är viktigt att vi minskar användningen av farliga bekämpningsmedel, i många fall behövs heller inga kemiska bekämpningsmedel för att hålla ogräs eller skadeinsekter borta från trädgården. Redan då man planerar att göra till exempel hårdgjorda ytor lönar det sig att tänka till. Se till så att jord som används är ogräsfri. Anlägg inte ytan större än att det naturliga slitaget håller det mesta ogräset borta och använd kantsten eller geotextil som hindrar ogräs från att etablera sig.

9 noterat Ansök om föreningsbidrag för 2010 inom socialtjänstens område Ansökan om föreningsbidrag för 2010 ska vara socialnämnden tillhanda senast , till adress: Lomma Kommun Socialförvaltningen Monica Palm Kommunhuset LOMMA eller i digital form till lomma.se. Mer information och ansökningshandlingar finns på Skyddsjakt, vad är det och vem ansvarar? Skyddsjakt innebär jakt för att förebygga skador på vilt och det är markägaren som har rätten till skyddsjakt. Det kan innebära att fånga och avliva djur som är sjuka, skadade eller på något sätt skapar olägenhet för människors hälsa. När vanlig jakt och skyddsjakt får bedrivas regleras i jaktlagstiftningen. Kommunen ansvarar för skyddsjakt som bedrivs på allmänna platser (parker, lekplatser, stränder med mera), där kommunen är fastighetsägare. På privata fastigheter tex tomter, åkrar mm ansvarar fastighetsägaren själv för eventuell skyddsjakt. Skyddsjakt får bedrivas året runt på vilda djur så som råkor, kråkor, kajor, skator, vildkaniner mm. Däremot ska det ske om djuren på något sätt bidra till olägenhet, förstörelse av jordbruksgrödor eller trädgårdsodlingar och på uppmaning av miljö- och byggnadsnämnden. Lomma kommun har avtal med 4 stycken skyddsjägare som på kommunens marker håller efter bestånden. När det gäller olägenhet av främmande katter krävs att man med säkerhet vet att katten ifråga är övergiven eller förvildad för att kunna avliva katten, vilket i princip innebär att man måste fånga in katten för att kunna konstatera detta. Avlivning av förvildad katt kräver tillstånd av Polisen. Lommadagen en folkfest i centrum Lördagen den 30 maj är det dags för Lommadagen. En dag med traditionell marknad, uppträdanden och artister på fyra scener, tivoli, matstånd, kultur, det numera traditionella Cityloppet och avslutningsvis performancemålning med lägereldar på stranden. Den traditionella marknaden är öppen mellan klockan 11 och 16. På fyra scener kommer bland annat lokala artister, föreningar, barngrupper och ett och annat mer känt namn att uppträda. I hamnområdet kommer ett flertal band och musikartister att uppträda. På en av scenerna kommer stå-upp komiker att släppa loss. Scenerna är öppna mellan klockan 11 och 21. Fjolårets succé Cityloppet återkommer även i år. Arrangörerna väntar ett stort antal deltagande lag från skolor, föreningar, företag och offentliga enheter. Precis som förra året koras det lag som springer flest varv under 1 timme och det lag som klär ut sig bäst. Bansträckningen blir i år lite annorlunda och sträcker sig från startområdet vid Coop Konsum längs hela Strandvägen upp till Vega- gatan där den sedan vänder tillbaka längs Fiskaregatan ner till Kommunhuset. Cityloppet startar klockan 15. I år vill arrangörerna speciellt lyfta fram Lommas vackra strand och de entreprenörer som verkar i hamnområdet. Från Vega-scenen bjuds på sång, musik och komik. BK Envig driver sitt årliga tivoli i hamnområ- det. Längs stranden kommer lägereldar att lysa upp vårhimlen och en konstutställning går att beskåda längs sanddynerna. Det bjuds på musik, ges möjlighet till korvgrillning och restaurangerna är öppna. På finns ytterligare information om Lommadagen den 30 maj. 9

10 kultur & evenemang Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred Förslåtter i Domedejla mosse. Dags att hejda igenväxningen och ge den svagare floran en chans att växa upp. Vi börjar med en inventering. Lördag 30 maj Samling: Lomma busstation kl eller vid Rutsborgskolan kl Tel Naturnatten Vi följer med Lunds Naturskyddsförening på denna nattaktivitet. Fredag 5 juni Anmälan tel Vandring vid Hyby hage Vi beundrar försommarfloran och njuter av fågelsången. Söndag 7 juni Samling: Lomma busstation kl eller Bjärreds centrum kl Tel eller De vilda blommornas dag I samverkan med Svenska Botaniska Föreningen ordnas denna dag blomstervandringar över hela landet. Med Roland Svensson som ledare besöker vi södra delen av Gyllins ängar och njuter av försommarfloran. Söndag 14 juni Samling: Lomma busstation kl eller kl vid Strandpromenadens parkering där Näktergalsvägen slutar. Tel Slåtterdags i Domedejla Ängens dag! Vi börjar med en inventering. Lördag 8 augusti Samling: Lomma busstation kl eller vid Rutsborgskolan kl Tel Bivråkens dag i Falsterbo på Ljungen I samarbete med Skånes Ornitologiska förening, föredrag och försäljning. Söndag 30 augusti Samling: Bjärreds centrum kl eller Lomma busstation kl Tel Lantbruksmuséet, Alnarp Elevenborgsvägen 3, Alnarp Öppettider: Söndagar och onsdagar i juni och september, kl Arr: Föreningen Skånska lantbruksmuseet, Alnarp 10 Utställningar Målningar Gerhard Nordström och Pernilla Hägg Nordström 23 maj-15 augusti. Biblioteket, Lomma Vernissage 23 maj kl Lomma Konstförening i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden Musik i Lomma kyrka Jazzmässa gudstjänst med jazzen i fokus Söndag 31 maj kl Lomma kyrka Arr: Svenska kyrkan i Lomma Konsert med John Ehde, cello och Bengt Wittje orgel Svenska tonsättare med musik av Gustaf Paulson, Olof Lindgren, Otto Olsson, Yngve Sköld och Tommie Haglund Söndag 7 juni, kl Arr: Svenska kyrkan i Lomma och Sensus Skåne Blekinge Körkonsert med Mariakören, Ungdomskören, Lomma Kyrkokör och musiker Musik av Beatles, Elton John, Gärdestad, ABBA, Bacharach Körledare: Bengt Wittje Söndag 14 juni kl Arr: Svenska kyrkan i Lomma och Sensus Skåne Blekinge ADIEU ett musikaliskt avsked till den gamla orgeln Exekutör: Bengt Wittje Söndag 28 juni, kl Arr: Svenska kyrkan i Lomma Körkonsert med Trefaldighetskyrkans kör, Kristianstad Söndag 30 augusti, kl Arr: Svenska kyrkan i Lomma, Sensus Skåne Blekinge (ingår i Skånes Orgelveckor) Bjersunds Tegelbruksmuseum har sommaröppet söndagar kl , 7 juni-30 augusti Hembygdsdagen hålls på Bjersund, 30 augusti kl Hantverkare, musik, lotterier mm. Arr: Hembygdsföreningen i Lomma kommun Dance Camp vs RockPop Camp 09 För dig som är i åldern år Vi dansar och gör koreografier som vi sedan använder till Rockgruppen som spelar instrument, sjunger och skriver egna låtar juni Avslutning i Stapelbäddsparken, Malmö, 27 juni ABF, Kaptensgatan och Centralen Anmälan på info Arr: ABF, Lomma

11 Sommarmusik i Bjärreds församling Kammarkonsert med Nordiska Ungdomsorkestern Musicerande ungdomar från hela Norden samlas några dagar i Lund för repetitioner och konserter. I kväll ger delar av dem en kammarkonsert i Bergagården! Torsdag 25 juni kl Kammarmusik för violin och piano Med sin man vid pianot bjuder violinisten Karin Enger på lättsmält musik från olika epoker. Ett medryckande och lättlyssnat program utlovas! Söndag 12 juli kl I gränslandet mellan nordisk visa och jazz Bohlin/Sjunnesson kapell rör sig i gränslandet mellan konstmusik, nordisk visa och jazz. Gitarr, sång, piano, bas och slagverk är besättningen. Söndag 19 juli kl Kammarmusik för sopran, violin och piano Sopranen Ulla Westlund, violinisten Stefan Waldemarson och pianisten Irene Florence Wong bjuder på smäktande toner i kammarmusikformatet. Söndag 26 juli kl Fabulous Five Fabulous Five är en sånggrupp från Lund med bred repertoar: visor, schlager, jazz och pop. Merparten av arrangemangen är specialskrivna för gruppen. Tisdag 4 augusti kl Svensk jazz med Four Cast Piano, gitarr, altsax och kontrabas är den instrumentala besättningen i jazzgruppen Four Cast. I kväll ger de sig i kast med svensk jazz! Torsdag 6 augusti kl Nordiska toner för sopran och orgel Mezzosopranen Pernilla Björemark och organisten Olle Nilsson bjuder på ett knippe nordisk musik från olika epoker! Söndag 9 augusti kl Pianoafton med Magnus Mårtensson Älskade pianostycken ur Peterson-Bergers Frösöblomster, Grieg, Stenhammar, Chopin, Brahms m.m. får vi njuta av denna kvällen! Tisdag 11 augusti kl Toner för tenor och piano! Tenoren Kalle Leander och pianisten Johan Reis bjuder på berömd musik ur opera och musikal, svenska romanser och visor. Torsdag 13 augusti kl Promenadkonsert med Limhamns Brassband Traditionsenlig avslutningskonsert i Bergaparken med brassmusik! Tag gärna med egen stol! Vid dåligt väder ges konserten i Bergakyrkan. Söndag 16 augusti kl Konserterna arrangeras av Bjärreds församling i samverkan med SENSUS och Kultur- och fritidsnämnden i Lomma. Fri entré till samtliga konserter Skapa en musikal i sommar! Gillar du att stå på scen? Vill du sjunga, dansa eller spela musik och teater? Anmäl dig till Junior Lovewell i Lomma! Tid: juni (dagtid) Var: Lomma Ålder: Du som gått ut åk 3-6 Kostnad: 2500 kr Anmälan: blanketten Junior Lovewell Frågor: Ring Nina Björk, , eller mejla Arr: Lovewell Institute for the Creative Arts i samarbete med Kultur och fritid i Lomma Kulturstipendium/ kulturplakett Bestämmelserna för Lomma kommuns kulturstipendium och kulturplakett hittar du på under Kultur & fritid. Skicka in ansökan eller förslag till Kultur- och fritidsnämnden, Lomma kommun, Lomma senast 1 september. OBS! Ändrat datum. Sveriges Nationaldag/ Svenska Flaggans dag 6 juni kl i Bergaparken, Bjärred Fanborg från organisationer/föreningar i Lomma kommun. Musik av Spårvägens musikkår. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Bo Nilsson hälsar välkommen. Högtidstal av dekanus vid SLU Alnarp Tiina Sarap. Kommunstyrelsens ordförande Thomas Håkansson delar ut flaggor. Sång av Bergakören med medlemmar ur Gyllins Drängar. Bjerreds Gymnastikförening, Companiet Show Sport klubb, Kulturskolan och Gyllins Drängar svarar för underhållning. Bjärred-Borgeby-Önnerup Röda Kors erbjuder fika. Musikkår och fanborg tågar från Bjärreds Centrum kl

12 Nu har förvandlingen kring Bjärreds centrum börjat Den uppmärksamme har redan märkt att man grävt upp marken längs en sträckning av Vikingavägen för några veckor sedan. Ett arbete som i sig inte har med själva förändringsarbetet att göra. I marken fanns en vattenledning som matar husen längs gatan samt Centrumhuset och som sprungit läck ett otal gånger. Nu är den utbytt. Nästa projekt var att göra om parkeringen framför Bjärreds bibliotek på Folkungavägen vid Bjärehovshallen. Parkeringen vänds eftersom gången mellan de två bilraderna varit för smal. Resultatet har under många år blivit snett parkerade bilar som gjort att antalet bilar som haft möjlighet att parkera, begränsats. Med en vänd parkering, utformad ungefär som vid centrumhusets vänstra sida, ges plats till betydligt fler bilar. Parkeringen på norrsidan om Bjä- Nordmannavägen kommer att få avsmalningar för ökad trafiksäkerhet. rehovshallen har också fräschats upp. En större förändring i området kring Bjärreds centrum är kopplad till Seniorgårdens byggnation av bostäder på den gamla idrottsplatsen med omgivningar. Den gamla idrottsplatsen kommer efter sommaren att På denna tomt, invid Bjärehovsvägen, strax väster om den gamla idrottsplatsen byggs nu den nya multisportarenan. förvinna och ersättas av en ny intill Bjärehovsvägen. Där har markarbetena redan påbörjats. De boende i Seniorgården kommer inte att få infart från Vikingavägen utan norrifrån, från Nordmannavägen. Nordmannavägen kommer dessutom att få avsmalningar för ökad trafiksäkerhet. - Eftersom idrottsplatsen flyttas mot Bjärehovsvägen, till tomten där 4 H hade verksamhet tidigare, och det längs Bjärehovsvägen redan finns skola, förskola och många barn som passerar från områdena väster om området kommer Bjärehovsvägen också att stängas av, berättar Niklas Persson på tekniska förvaltningen. Delen som sträcker sig norr ut från Vikingavägen kommer helt att försvinna. Den nya idrottsplatsen kommer att färdigställas först. På den nya idrottsplatsen byggs en plan för beachvolley och beachhandboll. Dessutom byggs en multiplan med fasta mål för fotboll, handboll, basket, kulstötningsring, 100 meters bana och längdhoppsbana. Gräsplanen intill kommer att få fotbollsmål. 12 Lomma Aktuellt utges av Kommunstyrelsen i Lomma. Lomma kommun, Hamngatan 3, Lomma Telefon: Hemsida: Ansvarig utgivare: Thomas Håkansson Redaktör/foto: Claes Westinger Redaktionskommitté: Christine Edenbrandt, Eva Elfborg, Susanne Hallberg, Elisabeth Nordgren, Margareta Sandelin, Marilene Svegard samt Sven Trönne. Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Box 8025, Malmö. Telefon: , e-post: Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på Internet Tryckning: Wiking Tryck, Malmö

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Hej och välkommen till årets kulturlov!

Hej och välkommen till årets kulturlov! 23/10-1/11 2015 Hej och välkommen till årets kulturlov! Här har vi sammanställt lite av vad som erbjuds under vecka 44 Ha ett härligt och aktivt lov! /kultur-och fritidsförvaltningen Bokfika Torsdag 29/10

Läs mer

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben!

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben! Välkommen till bibliotekets program våren 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. Februari Måndag 4 februari kl. 13.00-15.00 Konstutställning

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(10) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl. 18.00-20.00 Beslutande Lennart Andersson (s), ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun- Britt Bourelius Leif Grahn (s)

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER PROGRAM HÖSTEN 2013 Varmt välkomna till höstens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program,

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun. Utsiktsplatsen Strandstenarna invigd

Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun. Utsiktsplatsen Strandstenarna invigd Lommaaktuellt Nr 2, maj 2010 Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun Utsiktsplatsen Strandstenarna invigd PRINSESSHYLLNING KRÖNER PLATSEN För någon vecka sedan invigdes den nya

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20 Handikapprådet 2003-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 20 november 2003 kl 19.00. Handikappföreningarna träffas kl 18.00 Anhörig-

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten Sommarsemester 2011 Arrangeras av Stöd- och serviceenheten Vi möts Sommarkurs på Önnestads folkhögskola 4 8 juli 2011 Spela teater. Spela trumma. Spela boll. Spela roll Du ska ta plats! Sjunga, dansa och

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Information till dig som har hund eller katt

Information till dig som har hund eller katt Information till dig som har hund eller katt Hörby Brukshundsklubb www.hbbk.se webmaster@hbbk.se 0415-153 12 Miljökontoret 2011 Hundar i naturen Viktiga datum Under tiden 1 mars - 20 augusti får inga hundar

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Sommarnytt 2014. Intåg i sommarhagen

Sommarnytt 2014. Intåg i sommarhagen Sommarnytt 2014 Intåg i sommarhagen Sommartider... Sommaren är här och med den många aktiviteter på Berga och i våra kyrkor! Öppet Hus på Tallkotten pågår till den 11/6 och vid varma dagar flyttar vi ut

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

Sommarscen. i Vänersborg 2013 vanersborg.se/sommarscen

Sommarscen. i Vänersborg 2013 vanersborg.se/sommarscen Sommarscen i Vänersborg 2013 vanersborg.se/sommarscen Sommarscen i Kulturens Vänersborg På sommaren frodas Kulturens Vänersborg! Här behöver du inte välja mellan sol och bad eller kultur. Här är det nära

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Jr SYBB i Stockholm 30/8-1/9-2013

Jr SYBB i Stockholm 30/8-1/9-2013 Jr SYBB i Stockholm 30/8-1/9-2013 Välkommen till Jr Sybb`s träff i Stockholm 30/8-1/9 2013. Program för helgen: Jr Sybb i Gislaved april 2013 Vi samlas på fredagkvällen på Stockholms central vid 17 tiden

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

Senaste nytt: 2013-12-24, God jul och Gott Nytt År. Önskar Styrelsen. 2013-12-10, Fyrens planerade Pubaftnar på Sjökrogen 2014

Senaste nytt: 2013-12-24, God jul och Gott Nytt År. Önskar Styrelsen. 2013-12-10, Fyrens planerade Pubaftnar på Sjökrogen 2014 Senaste nytt: 2013-12-24, God jul och Gott Nytt År Önskar Styrelsen 2013-12-10, Fyrens planerade Pubaftnar på Sjökrogen 2014 Torsdag 2014-01-09, från kl: 18:00 Onsdag 2014-02-05, från kl: 18:00 Tisdag

Läs mer

Svar Graf Procent Antal. Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt antal svar 49. 1 2 3 4 5 Totalt antal svar

Svar Graf Procent Antal. Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt antal svar 49. 1 2 3 4 5 Totalt antal svar Bjuvskalaset (Slutförda: Besökte Du Bjuvs kalaset? Svar Graf Procent Antal Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt 49 Vad tyckte du om följande? 1=inte nöjd 5=jätte nöjd Artistutbudet

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb Jönköpingsfågelklubbs program för 2011 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2011. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Mangateckning, 9-12 år

Mangateckning, 9-12 år Utbud våren 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i vår. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

I flyktens spår. 21 28 juni 2015. Olofströmsbygden. www.nasselfrossa.se. Här ligger Olofström 0755-07 57 07. www.visitolofstrom.se

I flyktens spår. 21 28 juni 2015. Olofströmsbygden. www.nasselfrossa.se. Här ligger Olofström 0755-07 57 07. www.visitolofstrom.se I flyktens spår www.nasselfrossa.se 0755-07 57 07 Här ligger Olofström www.visitolofstrom.se 21 28 juni 20 Olofströmsbygden Detaljkarta och vägbeskrivningar finns på sid 18-19 Välkommen till Nässelfrossa

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN Kommunala Handikapprådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-21. Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.

NORDMALINGS KOMMUN Kommunala Handikapprådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-21. Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15. 1(12) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.00 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Stig Ögren, Reumatikerna RMR Ros-Marie

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

Kyrkan is Pride. kyrkanwestpride

Kyrkan is Pride. kyrkanwestpride 2013 KYRKAN PÅ Kyrkan is Pride Kyrkan på West Pride är stolt över att vara en del av en fantastisk festival! På West Pride får vi manifestera allt det goda som finns i livet. Välkommen till seminarier,

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors

Ortsutvecklingsmöte i Alafors MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum och tid, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Medborgarhuset, Alafors Dan Björk, ordförande Thor Eliasson, 1:e vice ordförande Åke Niklasson, 2:e vice ordförande

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

et är här det börjar!

et är här det börjar! Det är roligt att kunna! Här får Du lära dig att spela instrument, sjunga, dansa, måla, teckna, och spela teater både i grupp och enskilt. Kulturskolan 60 år Kulturskolan i Huddinge Det är här det börjar!

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer