Lommaaktuellt. Nu är Vega klart. Nr 2, maj från kommunstyrelsen till medborgarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lommaaktuellt. Nu är Vega klart. Nr 2, maj 2009. från kommunstyrelsen till medborgarna"

Transkript

1 Lommaaktuellt Nr 2, maj 2009 från kommunstyrelsen till medborgarna Nu är Vega klart Nu är Lommas nya särskilda boende klart. En toppmodern anläggning skapad med utgångspunkt i den senaste forskningen kring demens. Vi fick en förhandstitt när byggarbetarna intensivt jobbade med finjusteringar av de sista detaljerna. Läs vidare på sidan 3. Intresserad av hur samhället utvecklas? Anmäl Dig till LommaPanelen. Sidan 2 Badvattnet ska kontrolleras regelbundet hela sommaren. Sidan 4 Nu är trafiklösningen mellan biblioteket och kommunhuset snart klar. Sidan 7 Vad händer i sommar? Här hittar Du sommarens evenemangskalender. Sidan 10 11

2 Utökad badparkering i sommar LommaPanelen söker nya tyckare LommaPanelen är ett forum där Du som har synpunkter på hur kommunen utvecklas och som är engagerad och gärna diskuterar olika samhällsfrågor kan vara med. Under 2008 lämnade den förra panelen efter lång och trogen tjänst. Nu söker vi nya deltagare. LommaPanelen är en del i Lomma kommuns satsning på att utveckla dialogen med Dig som bor i kommunen. Det har även skapats en kanal, Lukas, dit man kan vända sig för att lämna synpunkter och klagomål. Kvalitetsdeklarationer har utarbetats som visar vad man som kommuninvånare i Lomma kan förvänta sig av den kommunala verksamheten. Det är också lättare att få svar på frågor, genom kommunhusets Frontdesk, telefon Vad innebär det att delta i LommaPanelen? Som deltagare i LommaPanelen kommer Du att några gånger om året få svara på frågor om och lämna synpunkter på kommunens verksamheter och utveckling, oftast i form av enkäter eller diskussionsgrupper där ett visst tema ventileras. Här är några exempel på områden som behandlats i LommaPanelen; Kommunens hemsida, det nya biblioteket i Lomma, Strandstråket, Centrumtorget i Lomma samt utvecklingsfrågor i översiktsplanen. Deltagarna i LommaPanelen ska vara personer som inte direkt är berörda av det ämne som diskuteras. Man utgår från medborgarperspektivet och inte brukarperspektivet. 2 Sol, sommar och badsäsong. I år är Lomma kommun väl rustad för att ta emot både kortväga och långväga badgäster. Det kommer tydligt att skyltas upp var man hittar de speciella badparkeringsplatserna. Dessutom kommer information att finnas på kommunens hemsida, I Bjärred finns som vanligt badparkering på Saltsjö bads - tomten invid Långa Bryggan. För den som vill bada vid Habo Ljungs camping kommer det att finnas parkeringsmöjligheter vid Södra Västkustvägen. Det är till strandområdena norr om Höje å, Lomma Beach, som de flesta badsugna lockas. Här finns tillgång till parkering i anslutning till Fyrkantsdammen. Nytt för i år är parkering på den norra delen av båtuppställningsplatsen öster om Södra Västkustvägen. - I år finns inte möjlighet till badparkering i hamnområdet, berättar parkchef Lennart Persson. Brukarperspektivet hanteras av den nämnd eller förvaltning som är ansvarig för verksamheten. LommaPanelen kan inte heller ersätta samrådsförfaranden som styrs av lagstiftning. De ämnen som tas upp kommer som förslag från kommunens verksamheter, nämnder eller kommunstyrelsen. Det är kommunstyrelsen som beslutar om Lomma- Panelen ska tillfrågas. Vem kan delta i Lommapanelen? Alla kommuninvånare som är intresserade av kommunens verksamhet och utveckling kan delta. Endast förtroendevalda i kommunen och de som redan deltagit i LommaPanelen är undantagna. Målet är att LommaPanelen ska bestå av cirka hundra personer. Är Du intresserad? Utvecklingschef Charlotte Sjövall tar gärna emot Din anmälan och svarar på frågor kring LommaPanelen. Telefon: Mejladress: Mer information finns på kommunens hemsida, www. lomma.se, där du kan anmäla ditt intresse direkt. Söndagen den 7 juni kl finns våra politiker i närheten av sommarkiosken i Bjärred för att svara på frågor om LommaPanelen.

3 Nu är Vega redo för liv och rörelse! Idag, den 20 maj, invigs Lomma kommuns nya särskilda boende Vega av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Lomma Aktuellt fick en guidad visning precis när byggarna höll på att finjustera det sista inför slutbesiktning. Vega är ett boende avsett för vårdtagare med en demensdiagnos. I huset finns 30 lägenheter, tio på varje plan och med stora gemensamma utrymmen. Det är boende från Lillevång och Solberga som först kommer att flytta in i Vega i slutet av månaden. Åtta personer från Lillevång och sju från Solberga. Resterande platser på de två avdelningarna är redan bokade. På andra plan finns ytterligare 10 lägenheter som kommer att tas i bruk i september. Verksamheten i anläggningen kommer att drivas av Carema Äldreomsorg AB. När dementa personer ska byta bostad måste det göras med stor försiktighet eftersom man som dement är beroende av en välbekant omgivning. Själva flyttningen har därför planerats under lång tid. Under flyttdagen kommer de boende att ha enheten på Strandängsgatan som fast punkt då de boende där påpassligt beger sig på utflykt. Medan man vistas på Strandängsgatan flyttas möbler och tillhörigheter för att den boende ska komma till sitt nya hem och känna igen sig. Det särskilda boendet Vega är en toppmodern anläggning skapad med utgångspunkt i den senaste forskningen kring demens. Väggarna har mjuka pastellfärger. Entréerna till respektive lägenhet är målade i mustiga färger för att man lätt ska hitta dörrarna. I alla lägenheter finns trygghetslarm. Lägenhetsfönstren har fina fönstersmygar som gör att ljuset faller in vackert i rummen. Fönstren är höga för att man även sittande ska kunna ha utsikt över omgivningen. De gemensamma utrymmena är väl tilltagna. Här finns inglasad uteplats som rymmer alla boende på våningsplanet samtidigt. Matplats och vardagsrum är separerade för att vårdtagarna ska känna olika stämningar beroende i vilket rum de befinner sig i. I vardagsrummet finns eldrivna braskaminer och tv med kabelutbud. Boendet ska väcka lust och känsla. Ledstänger gör att man på ett tryggt sätt kan förflytta sig till de olika rummen. Möbleringen är vald utifrån vårdtagarnas behov av sittriktiga och bekväma möbler. Möjlighet finns att sitta med i en fåtölj i köket för att följa köksarbetet eller för att bara känna matlukt innan servering. Möbelvalen är influerande av funkisstilen men med mycket funktion som att kunna vila, sitta skönt, möjlighet att kunna resa sig självständigt och även utifrån de krav som ställs på brandsäkerhet. Porslinet är valt utifrån att vårdtagarna ska kunna uppfatta färg, form och kant samt kunna greppa tex en kaffekopp på ett stadigt sätt. - På plan två har vi skapat ett samlingsrum som ska inbjuda till aktivitet som filmvisning, privata födelsedagsfirande för de boende, gudstjänster eller musikunderhållning, berättar projektledaren Jonna Tingberg. Trädgården är något som speciellt måste nämnas. I Vegas trädgård har man en fin miljö med vattenspel, bra gång- och promenadytor, många olika sittmöjligheter och mycket grönt. - Här får våra boende möjligheter att följa årets skiftningar. 3

4 Kommunala handikapprådet informerar Kommunala handikapprådet, KHR, är ett råd som består av representanter för handikapporganisationerna och förtroendevalda. KHR sammanträder 4 till 5 gånger per år. Ordförande i rådet är socialnämndens ordförande Christian Idström. Sekreterare är Margareta Kjellvestad, verk- Förtroendevalda Gun Lindh (C), Barn- och Utbildningsnämnden, Cay Mathiasson (S), Tekniska nämnden, Attila Beck (M), Kultur- och Fritidsnämnden, Lars Arheden (M), Miljö- och Byggnadsnämnden, Ann-Charlotte Faleberg (FP), Socialnämnden, Christian Idström (M), Socialnämnden, Karin Caesar (S), Socialnämnden, De förtroendevalda kan du även nå via e-post enligt modellen: Under sommaren 2009 kommer Lomma kommun regelbundet att kontrollera badvattenkvaliteten. Provtagning kommer att ske varannan vecka hela sommaren med start i slutet av maj och avslutning i början på september. Vattenkvaliteten kommer anslås i kommunhusets reception, på respektive badplats samt på Lomma kommuns hemsida med hänvisning till Badplatsen.nu. Kommunen har fyra så kallade EU-badplatser, T-bryggan i Lomma centrum, Lomma Norra, Habo Ljung och Långa Bryggan i Bjärred. Vid respektive badplats kommer provtagning att tas på badvattenkvaliteten under hela sommaren. Efter varje genomförd provtagning skickas vattenprosamhetschef för LSS, på socialförvaltningen. Du som har funderingar kring kommunens arbete med handikappfrågor är välkommen att höra av dig till någon av representanterna för handikapporganisationerna eller till de förtroendevalda i rådet. Representanter för handikapporganisationerna Leif Bjurström, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna/Riksföreningen Autism, Gunnel Wallander, Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka, Marianne Göransson, Demensföreningen, Margaretha Johansson, Reumatikernas Riksförbund, Leif Gunnarsson, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Eva Halléus, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Kommunens badvatten kontrolleras hela sommaren! verna för analys där de utifrån några parametrar bedöms som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Resultaten rapporteras sedan till en gemensam databas för alla landets kommuner samt vid varje badplats. Vattenkvaliteten vid kommunens badplatser har de senaste åren i stort sett varit bra. Det har bara vid enstaka tillfällen blivit dåligt resultat, till exempel efter kraftiga regn då föroreningar från fastlandet dragits med ut till havs. Under sommaren kommer även tillsyn att ske över badplatserna för att kontrollera att rengöring, städning och sophantering fungerar. Vid eventuella frågor eller klagomål, kontakta Emelie Severinsen, miljöinspektör på miljökontoret, telefon

5 Nu är SeniorPoolenLomma igång vill Du vara med? Väldigt mycket kunskap och livserfarenhet hamnar vid sidan om i och med att en senior lämnar sitt yrkesverksamma liv. Kunnande som man kan ta vara på och föra vidare. Detta var utgångspunkten när idén till Seniorpoolen föddes. Vill Du vara med i SeniorPoolenLomma? Känner Du att Du både kan och gärna vill bidra med kunskaper och erfarenhet? Har Du erfarenheter från yrkeslivet som kan vara värdefulla för någon annat i Din närhet? Alla typer av erfarenheter och bakgrund är välkomna. Det finns alltid behov av extra krafter som kan hjälpa till på olika håll i vårt samhälle. SeniorPoolen öppnar möjligheten för den som vill fortsätta att bidra med sina kunskaper i samhället. Allt engagemang inom ramen för SeniorPoolenLomma är ideellt. På Lomma kommuns hemsida finns mer information om SeniorPoolenLomma samt registret över vilka som deltar i SeniorPoolenLomma och vilka erfarenheter de har att dela med sig av. Anmälan sker också via hemsidan, seniorpool eller genom ett telefonsamtal med någon av kontaktpersonerna. Det SeniorPoolenLomma behöver är Dina kontaktuppgifter och den information Du vill ha publicerad. Det finns också möjlighet att presentera sig med bild för den som vill. Kontaktpersoner är utvecklingsledare Elisabeth Nordgren, som nås via e-post: telefon: , eller utredningschef Staffan Friberg via e-post: telefon: , Ungdoms-kultur-festival med nya idéer I slutet av mars var det dags för årets UKM-festival, denna gång arrangerad på Bjärehovskolan. Under UKM-festivalen får ungdomar mellan år möjlighet att visa upp sin konstform oavsett om det handlar om bild, dans, musik, film, foto, stå-upp, jonglering, trolleri med mera. I år var det ett 50-tal ungdomar som ville visa upp sig, varav 18 konstnärer. Nytt för i år var filmen Bilder ur en vardag som även kommer att visas på den regionala UKM-festivalen. Film var ett nytt inslag i årets festival. Bilder ur en grå vardag och Less politics more disco, en animation gjord med akrylbilder, valdes ut till den regionala festivalen. Foto: Towe Rönneke Love Terins var en av deltagarna i workshopen i fysisk teater och stagefighting. Sebastian Nilsson, Melanie Ahlin och Ida Alvarsson, spelade Rödluvan i clownversion. 5

6 Du glömmer väl inte EU-valet den 7 juni! Alla länder som är medlemmar i Europeiska Unionen får utse ett visst antal ledamöter till Europaparlamentet. Sverige ska vid valet utse 18 ledamöter av totalt 736 i parlamentet. Då Du röstar i valet till Europaparlamentet väljer Landets högsta valdeltagande? Vid de allmänna valen till riksdag, kommun och landsting har Lomma kommun vid flera valtillfällen haft landets allra högsta valdeltagande. Också vid valet till Du vem som ska påverka Din framtid och vardagen för nästan 500 miljoner medeuropéer. Din röst är viktig! Förtidsröstning äger rum 20 maj 7 juni. Förtidsröstning äger rum dels i kommunhuset i Lomma och dels i biblioteket i Bjärred, på följande tider. Biblioteket i Bjärred Kommunhuset Mån-tis 12-14, , Ons-tors* 12-14, , Fre 12-14, , Lör Valdagen 10-12, , *Dock ej torsdagen den 21 maj. På valdagen är vallokalerna i kommunen öppna mellan klockan Mer information om valet och röstningen finns att läsa på Lomma kommuns hemsida: Europaparlamentet år 2004 var vår kommun en av de kommuner som hade högt valdeltagande. Kommer Lomma kommun att ha landets högsta valdeltagande vid valet till Europaparlamentet år 2009? Har Du koll på häcken? Under sommarsäsongen växer träd och buskar mer än vad man kanske är medveten om. Du som har trädgård - ta en titt runt tomten så att växtligheten inte hänger ut över körbanor, cykelvägar och gångbanor. I de lokala ordningsföre skrifterna finns reglerat hur långt ner över olika allmänna utrymmen som växtligheten får förekomma. Utöver gångbanor, cykelvägar och - som det heter - annan för allmänt trafikändamål upplåten plats, måste det vara fritt 2,5 meter. Det vill säga det ska vara minst 2,5 meter fritt från beläggningen på gång- och cykelbanor och uppåt. Över biltrafikerade körytor får vegetation inte skjuta ut på lägre höjd än 4,6 meter. Dessutom får vegetation inte skymma sikten i gatukorsningar. Lennart Persson, parkchef i Lomma kommun, berättar att man får en del synpunkter från personer som promenerat i villakvarteren och tvingats ut på gatan. Det kan vara svårt att få plats med en barnvagn om gångbanan blir för smal. När det gäller gator så har det hänt att bussar och andra höga fordon fått sina backspeglar skadade av för lågt hängande grenar. Lennart Persson konstaterar att även Lomma kommun har svårt att hinna med att hålla efter vegetationen i kommunen och han har viss förståelse för att alla inte har totalkoll på hur växligheten flödar längs tomtgränsen. Lennart Persson tipsar om att man i år ju kan ta en extrakoll längs tomtgränsen under sommaren och i samband med höststädningen i trädgården! 6

7 noterat Vägarbete på E6 Under sommaren kommer E6 på sträckan Flädie Borgeby att fräschas upp. På samma gång kommer också bron där motorvägen och järnvägen korsar varandra att breddas för en framtida sexfilig motorväg. E6 är Skånes mest trafikerade väg och trafiken sliter hårt på leden. Renoveringsarbetena kommer att orsaka trafikstörningar. Arbetet har redan börjat men det är under juni till september som trafikproblemen blir som störst. Under arbetets gång kommer både norr- och södergående körbanor att vara tillfälligt avstängda vid olika tillfällen. Trafiken kommer då att gå dubbelriktad på en av körbanorna och vara hastighetssänkt till 70 km/tim. P4 Radio Malmöhus trafikredak- tion har kontinuerlig kontakt med Vägverkets trafikledningscentral och kommer att rapportera om förändringar i arbetet och om aktuella händelser. P4 Radio Malmöhus hör du i sydvästra Skåne på 102,0 MHz. Enligt prognosen ska arbetena avslutas i slutet av oktober Mer information finns att läsa på Vägverkets hemsida, Att tänka på inför grillsäsongen! Nu är det återigen dags för grillsäsong. Alltid lika uppskattat, men det finns en del saker att tänka på! Eldning sker alltid på egen risk och brandrisken ska alltid beaktas. Om grillning sker vid eldstad eller över öppen eld, ska alltid torrt virke användas och absolut inte sopor, plast, spånplattor, impregnerat eller målat virke. Sådant bränsle kan bidra till att det frigörs giftiga ämnen som följer med rökgaserna ut. Gaserna kan även påverka livsmedlet. Under perioden 1 maj 30 september är det förbjudet att elda inom detaljplanelagt område, såsom på stranden. Dä- remot går det bra att elda vid befintliga grillplatser eller att använda engångsgrill. Tänk bara på att släcka elden ordentligt med vatten efter grillning för att inte orsaka en olycka. Slutligen, skräpa inte ner! Ta med engångsgrillen när du lämnar grillplatsen. Djur och människor kan skada sig på kvarlämnade sopor. Hamntorget klart trafikomläggning blir historia Nu är det dags för ett glädjande besked för trafikanter i Lomma centrum. Inom kort är de omfattande markarbetena mellan biblioteket och kommunhuset avklarade och trafiken kan få sin nya permanenta lösning runt Ovalen. Man räknar med att trafiken kan släppas fram på den nya sträckningen kring månadsskiftet. Det innebär att trafik söderifrån på Centrumgatan kommer att göra en 90-gradig högersväng framför kommunhuset, ungefär där cykelbanan tidigare fanns och runt trafikplatsen för att ledas vidare över en ny sträckning av Strandvägen där tidigare fanns en mindre parkering. Trafiken i motsatt riktning leds på hamnsidan av Ovalen. Även om trafiken släpps på kommer man att arbeta på platsen fram till anläggningsarbetarnas semester. Asfaltens toppbeläggning läggs vid en senare tidpunkt. 7

8 Söndagen den 24 maj invigs Pilgrimsvägen Borgeby slott blir en anhalt på vägen Var i kommunen hittar vi Pilgrimsvägen? Egentligen är det ingen väg utan är samlingsnamnet för en vision att binda ihop två viktiga pilgrimsmål, Santiago di Compostella i Spanien och Nidarosdomen i Trondheim, Norge. Som aldrig förr ger sig människor över hela Europa ut för att pilgrimsvandra. Många människor är i stort behov av avkoppling. Pilgrimstanken har återfötts ur dagens rastlösa människas behov av stillhet och ro. Den nya pilgrimsvägen går genom Skåne, där Lund med Domkyrkan blir medelpunkt. Redan på lördagen den 23 maj blir det lokala vandringar, som är en fortsättning på vandringar som har sitt ursprung i Skånes Fagerhult. Man vandrar från Barsebäcks hamn, via Löddeköpinge och passerar Vikingatider, platsen där den första kristendomen i Skåne slog rot, fram till Lödde å. Vid Lödde å flottas pilgrimsvandrarna över till Borgeby slott och kyrka. Här inleder man med mässa innan vandrarna förses med lunch. Det finns även möjlighet att ta del av en mindre konstutställning med religiöst motiv, främst verk skapade av Staffan Norlind. Denna utställning visas i en alldeles ny mindre utställningslokal på slottet. Vandringen går därefter till Bergakyrkan i Bjärred som avslutning på dag ett. Pilgrimsvägen, som går från fem olika håll till Lund, invigs i högmässan söndagen den 24 maj kl 11 i Domkyrkan av biskop Antje Jackelén. I samband med invigningen kommer man att vandra längs alla lederna och stråla samman i Domkyrkan till mässan. Den som vill kan ansluta längs vägen och vandra med. Den 24 maj startar sista etappen av Bjärreds församlings vandring från Bergakyrkan kl Man går via Flädie och Önnerup till Lund och Domkyrkan. Det blir pauser längs vägen. Vill du vara med och vandra denna sista sträcka; ta på bekväma skor, packa vattenflaska och matsäck och anslut vid Bergakyrkan på morgonen. Pilgrimsvandringar är en mycket gammal tradition och inom den kristna kyrkan blev det efter korstågstiden allt vanligare att vallfärda till det Heliga landet och de platser där Jesus levde. Pilgrimsvandrandet förbjöds i vårt land i samband med reformationen, men har under de senaste tio åren fått en renässans och pilgrimsrörelsen har vuxit och är idag åter en omfattande folkrörelse. Nutidsmänniskan ser gärna en möjlighet att finna sig själv och söka andlig gemenskap i sång, bön och meditation. Vandrandet ses som en återgång till ett enklare liv, där såväl kropp som själ hämtar styrka. Vill du titta närmare på hela Lunds Stifts leder, gå in på För mer information kontakta gärna Anna Kristiansson (präst), telefon Problem med ogräs? Behöver du använda kemiska bekämpningsmedel? Det kanske går att ta bort ogräset på annat sätt. Om eller när ogräset etablerat sig finns det flera bra alternativ till kemisk bekämpning, konstaterar miljöinspektör Anders Bertholdsson och ger oss några exempel. Självklart har man den klassiska mekaniska rensningen med till exempel skyffeljärn eller roterande borstar. Ett annat alternativ är avbränning med brännare eller bekämpning med het vattenånga för att döda växternas vitala delar. - Glöm heller inte bort att regelbunden borstning av jord och växtdelar på trappor eller gångar med plattor försvårar för exempelvis ogräsfrön att gro. Liksom regelbunden krattning av grusgångar. En stor del av den totala mängden bekämpningsmedel 8 som används sprids ut i våra trädgårdar. När man använder bekämpningsmedel, framför allt på hårdgjorda ytor, finns alltid risk för vattenförorening. I de fall kemiska bekämpningsmedel används är det viktigt att inte överdosera eftersom det finns risk för spridning. - Det är viktigt att vi minskar användningen av farliga bekämpningsmedel, i många fall behövs heller inga kemiska bekämpningsmedel för att hålla ogräs eller skadeinsekter borta från trädgården. Redan då man planerar att göra till exempel hårdgjorda ytor lönar det sig att tänka till. Se till så att jord som används är ogräsfri. Anlägg inte ytan större än att det naturliga slitaget håller det mesta ogräset borta och använd kantsten eller geotextil som hindrar ogräs från att etablera sig.

9 noterat Ansök om föreningsbidrag för 2010 inom socialtjänstens område Ansökan om föreningsbidrag för 2010 ska vara socialnämnden tillhanda senast , till adress: Lomma Kommun Socialförvaltningen Monica Palm Kommunhuset LOMMA eller i digital form till lomma.se. Mer information och ansökningshandlingar finns på Skyddsjakt, vad är det och vem ansvarar? Skyddsjakt innebär jakt för att förebygga skador på vilt och det är markägaren som har rätten till skyddsjakt. Det kan innebära att fånga och avliva djur som är sjuka, skadade eller på något sätt skapar olägenhet för människors hälsa. När vanlig jakt och skyddsjakt får bedrivas regleras i jaktlagstiftningen. Kommunen ansvarar för skyddsjakt som bedrivs på allmänna platser (parker, lekplatser, stränder med mera), där kommunen är fastighetsägare. På privata fastigheter tex tomter, åkrar mm ansvarar fastighetsägaren själv för eventuell skyddsjakt. Skyddsjakt får bedrivas året runt på vilda djur så som råkor, kråkor, kajor, skator, vildkaniner mm. Däremot ska det ske om djuren på något sätt bidra till olägenhet, förstörelse av jordbruksgrödor eller trädgårdsodlingar och på uppmaning av miljö- och byggnadsnämnden. Lomma kommun har avtal med 4 stycken skyddsjägare som på kommunens marker håller efter bestånden. När det gäller olägenhet av främmande katter krävs att man med säkerhet vet att katten ifråga är övergiven eller förvildad för att kunna avliva katten, vilket i princip innebär att man måste fånga in katten för att kunna konstatera detta. Avlivning av förvildad katt kräver tillstånd av Polisen. Lommadagen en folkfest i centrum Lördagen den 30 maj är det dags för Lommadagen. En dag med traditionell marknad, uppträdanden och artister på fyra scener, tivoli, matstånd, kultur, det numera traditionella Cityloppet och avslutningsvis performancemålning med lägereldar på stranden. Den traditionella marknaden är öppen mellan klockan 11 och 16. På fyra scener kommer bland annat lokala artister, föreningar, barngrupper och ett och annat mer känt namn att uppträda. I hamnområdet kommer ett flertal band och musikartister att uppträda. På en av scenerna kommer stå-upp komiker att släppa loss. Scenerna är öppna mellan klockan 11 och 21. Fjolårets succé Cityloppet återkommer även i år. Arrangörerna väntar ett stort antal deltagande lag från skolor, föreningar, företag och offentliga enheter. Precis som förra året koras det lag som springer flest varv under 1 timme och det lag som klär ut sig bäst. Bansträckningen blir i år lite annorlunda och sträcker sig från startområdet vid Coop Konsum längs hela Strandvägen upp till Vega- gatan där den sedan vänder tillbaka längs Fiskaregatan ner till Kommunhuset. Cityloppet startar klockan 15. I år vill arrangörerna speciellt lyfta fram Lommas vackra strand och de entreprenörer som verkar i hamnområdet. Från Vega-scenen bjuds på sång, musik och komik. BK Envig driver sitt årliga tivoli i hamnområ- det. Längs stranden kommer lägereldar att lysa upp vårhimlen och en konstutställning går att beskåda längs sanddynerna. Det bjuds på musik, ges möjlighet till korvgrillning och restaurangerna är öppna. På finns ytterligare information om Lommadagen den 30 maj. 9

10 kultur & evenemang Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred Förslåtter i Domedejla mosse. Dags att hejda igenväxningen och ge den svagare floran en chans att växa upp. Vi börjar med en inventering. Lördag 30 maj Samling: Lomma busstation kl eller vid Rutsborgskolan kl Tel Naturnatten Vi följer med Lunds Naturskyddsförening på denna nattaktivitet. Fredag 5 juni Anmälan tel Vandring vid Hyby hage Vi beundrar försommarfloran och njuter av fågelsången. Söndag 7 juni Samling: Lomma busstation kl eller Bjärreds centrum kl Tel eller De vilda blommornas dag I samverkan med Svenska Botaniska Föreningen ordnas denna dag blomstervandringar över hela landet. Med Roland Svensson som ledare besöker vi södra delen av Gyllins ängar och njuter av försommarfloran. Söndag 14 juni Samling: Lomma busstation kl eller kl vid Strandpromenadens parkering där Näktergalsvägen slutar. Tel Slåtterdags i Domedejla Ängens dag! Vi börjar med en inventering. Lördag 8 augusti Samling: Lomma busstation kl eller vid Rutsborgskolan kl Tel Bivråkens dag i Falsterbo på Ljungen I samarbete med Skånes Ornitologiska förening, föredrag och försäljning. Söndag 30 augusti Samling: Bjärreds centrum kl eller Lomma busstation kl Tel Lantbruksmuséet, Alnarp Elevenborgsvägen 3, Alnarp Öppettider: Söndagar och onsdagar i juni och september, kl Arr: Föreningen Skånska lantbruksmuseet, Alnarp 10 Utställningar Målningar Gerhard Nordström och Pernilla Hägg Nordström 23 maj-15 augusti. Biblioteket, Lomma Vernissage 23 maj kl Lomma Konstförening i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden Musik i Lomma kyrka Jazzmässa gudstjänst med jazzen i fokus Söndag 31 maj kl Lomma kyrka Arr: Svenska kyrkan i Lomma Konsert med John Ehde, cello och Bengt Wittje orgel Svenska tonsättare med musik av Gustaf Paulson, Olof Lindgren, Otto Olsson, Yngve Sköld och Tommie Haglund Söndag 7 juni, kl Arr: Svenska kyrkan i Lomma och Sensus Skåne Blekinge Körkonsert med Mariakören, Ungdomskören, Lomma Kyrkokör och musiker Musik av Beatles, Elton John, Gärdestad, ABBA, Bacharach Körledare: Bengt Wittje Söndag 14 juni kl Arr: Svenska kyrkan i Lomma och Sensus Skåne Blekinge ADIEU ett musikaliskt avsked till den gamla orgeln Exekutör: Bengt Wittje Söndag 28 juni, kl Arr: Svenska kyrkan i Lomma Körkonsert med Trefaldighetskyrkans kör, Kristianstad Söndag 30 augusti, kl Arr: Svenska kyrkan i Lomma, Sensus Skåne Blekinge (ingår i Skånes Orgelveckor) Bjersunds Tegelbruksmuseum har sommaröppet söndagar kl , 7 juni-30 augusti Hembygdsdagen hålls på Bjersund, 30 augusti kl Hantverkare, musik, lotterier mm. Arr: Hembygdsföreningen i Lomma kommun Dance Camp vs RockPop Camp 09 För dig som är i åldern år Vi dansar och gör koreografier som vi sedan använder till Rockgruppen som spelar instrument, sjunger och skriver egna låtar juni Avslutning i Stapelbäddsparken, Malmö, 27 juni ABF, Kaptensgatan och Centralen Anmälan på info Arr: ABF, Lomma

11 Sommarmusik i Bjärreds församling Kammarkonsert med Nordiska Ungdomsorkestern Musicerande ungdomar från hela Norden samlas några dagar i Lund för repetitioner och konserter. I kväll ger delar av dem en kammarkonsert i Bergagården! Torsdag 25 juni kl Kammarmusik för violin och piano Med sin man vid pianot bjuder violinisten Karin Enger på lättsmält musik från olika epoker. Ett medryckande och lättlyssnat program utlovas! Söndag 12 juli kl I gränslandet mellan nordisk visa och jazz Bohlin/Sjunnesson kapell rör sig i gränslandet mellan konstmusik, nordisk visa och jazz. Gitarr, sång, piano, bas och slagverk är besättningen. Söndag 19 juli kl Kammarmusik för sopran, violin och piano Sopranen Ulla Westlund, violinisten Stefan Waldemarson och pianisten Irene Florence Wong bjuder på smäktande toner i kammarmusikformatet. Söndag 26 juli kl Fabulous Five Fabulous Five är en sånggrupp från Lund med bred repertoar: visor, schlager, jazz och pop. Merparten av arrangemangen är specialskrivna för gruppen. Tisdag 4 augusti kl Svensk jazz med Four Cast Piano, gitarr, altsax och kontrabas är den instrumentala besättningen i jazzgruppen Four Cast. I kväll ger de sig i kast med svensk jazz! Torsdag 6 augusti kl Nordiska toner för sopran och orgel Mezzosopranen Pernilla Björemark och organisten Olle Nilsson bjuder på ett knippe nordisk musik från olika epoker! Söndag 9 augusti kl Pianoafton med Magnus Mårtensson Älskade pianostycken ur Peterson-Bergers Frösöblomster, Grieg, Stenhammar, Chopin, Brahms m.m. får vi njuta av denna kvällen! Tisdag 11 augusti kl Toner för tenor och piano! Tenoren Kalle Leander och pianisten Johan Reis bjuder på berömd musik ur opera och musikal, svenska romanser och visor. Torsdag 13 augusti kl Promenadkonsert med Limhamns Brassband Traditionsenlig avslutningskonsert i Bergaparken med brassmusik! Tag gärna med egen stol! Vid dåligt väder ges konserten i Bergakyrkan. Söndag 16 augusti kl Konserterna arrangeras av Bjärreds församling i samverkan med SENSUS och Kultur- och fritidsnämnden i Lomma. Fri entré till samtliga konserter Skapa en musikal i sommar! Gillar du att stå på scen? Vill du sjunga, dansa eller spela musik och teater? Anmäl dig till Junior Lovewell i Lomma! Tid: juni (dagtid) Var: Lomma Ålder: Du som gått ut åk 3-6 Kostnad: 2500 kr Anmälan: blanketten Junior Lovewell Frågor: Ring Nina Björk, , eller mejla Arr: Lovewell Institute for the Creative Arts i samarbete med Kultur och fritid i Lomma Kulturstipendium/ kulturplakett Bestämmelserna för Lomma kommuns kulturstipendium och kulturplakett hittar du på under Kultur & fritid. Skicka in ansökan eller förslag till Kultur- och fritidsnämnden, Lomma kommun, Lomma senast 1 september. OBS! Ändrat datum. Sveriges Nationaldag/ Svenska Flaggans dag 6 juni kl i Bergaparken, Bjärred Fanborg från organisationer/föreningar i Lomma kommun. Musik av Spårvägens musikkår. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Bo Nilsson hälsar välkommen. Högtidstal av dekanus vid SLU Alnarp Tiina Sarap. Kommunstyrelsens ordförande Thomas Håkansson delar ut flaggor. Sång av Bergakören med medlemmar ur Gyllins Drängar. Bjerreds Gymnastikförening, Companiet Show Sport klubb, Kulturskolan och Gyllins Drängar svarar för underhållning. Bjärred-Borgeby-Önnerup Röda Kors erbjuder fika. Musikkår och fanborg tågar från Bjärreds Centrum kl

12 Nu har förvandlingen kring Bjärreds centrum börjat Den uppmärksamme har redan märkt att man grävt upp marken längs en sträckning av Vikingavägen för några veckor sedan. Ett arbete som i sig inte har med själva förändringsarbetet att göra. I marken fanns en vattenledning som matar husen längs gatan samt Centrumhuset och som sprungit läck ett otal gånger. Nu är den utbytt. Nästa projekt var att göra om parkeringen framför Bjärreds bibliotek på Folkungavägen vid Bjärehovshallen. Parkeringen vänds eftersom gången mellan de två bilraderna varit för smal. Resultatet har under många år blivit snett parkerade bilar som gjort att antalet bilar som haft möjlighet att parkera, begränsats. Med en vänd parkering, utformad ungefär som vid centrumhusets vänstra sida, ges plats till betydligt fler bilar. Parkeringen på norrsidan om Bjä- Nordmannavägen kommer att få avsmalningar för ökad trafiksäkerhet. rehovshallen har också fräschats upp. En större förändring i området kring Bjärreds centrum är kopplad till Seniorgårdens byggnation av bostäder på den gamla idrottsplatsen med omgivningar. Den gamla idrottsplatsen kommer efter sommaren att På denna tomt, invid Bjärehovsvägen, strax väster om den gamla idrottsplatsen byggs nu den nya multisportarenan. förvinna och ersättas av en ny intill Bjärehovsvägen. Där har markarbetena redan påbörjats. De boende i Seniorgården kommer inte att få infart från Vikingavägen utan norrifrån, från Nordmannavägen. Nordmannavägen kommer dessutom att få avsmalningar för ökad trafiksäkerhet. - Eftersom idrottsplatsen flyttas mot Bjärehovsvägen, till tomten där 4 H hade verksamhet tidigare, och det längs Bjärehovsvägen redan finns skola, förskola och många barn som passerar från områdena väster om området kommer Bjärehovsvägen också att stängas av, berättar Niklas Persson på tekniska förvaltningen. Delen som sträcker sig norr ut från Vikingavägen kommer helt att försvinna. Den nya idrottsplatsen kommer att färdigställas först. På den nya idrottsplatsen byggs en plan för beachvolley och beachhandboll. Dessutom byggs en multiplan med fasta mål för fotboll, handboll, basket, kulstötningsring, 100 meters bana och längdhoppsbana. Gräsplanen intill kommer att få fotbollsmål. 12 Lomma Aktuellt utges av Kommunstyrelsen i Lomma. Lomma kommun, Hamngatan 3, Lomma Telefon: Hemsida: Ansvarig utgivare: Thomas Håkansson Redaktör/foto: Claes Westinger Redaktionskommitté: Christine Edenbrandt, Eva Elfborg, Susanne Hallberg, Elisabeth Nordgren, Margareta Sandelin, Marilene Svegard samt Sven Trönne. Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Box 8025, Malmö. Telefon: , e-post: Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på Internet Tryckning: Wiking Tryck, Malmö

SommarNytt 2011. Sommartid i Bjärreds församling!

SommarNytt 2011. Sommartid i Bjärreds församling! SommarNytt 2011 Sommartid i Bjärreds församling! Redaktionen Ansvarig utgivare: www.bjarredsforsamling.se Öresundvägen 9 Kyrkoherde:Eva Landberg Tryckt hos Totalprint AB,Malmö 237 35 Bjärred bjarredsforsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt Lugnt och tryggt Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? WORKSHOP Elevråden i Lomma kommun 2009-04-15 Naturen och omgivningarna Trafik och kommunikationer

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2012

Församlingsnytt hösten 2012 Församlingsnytt hösten 2012 Redaktionen Ansvarig utgivare: www.bjarredsforsamling.se Öresundsvägen 9 kyrkoherde Eva Landberg Tryckt hos Tryckfolket AB,Malmö 237 35 Bjärred bjarredsforsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. till Lomma kommuns offentliga lokaler

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. till Lomma kommuns offentliga lokaler TILLGÄNGLIGHETSGUIDE till Lomma kommuns offentliga lokaler TILLGÄNGLIGHETSGUIDE TILL OFFENTLIGA LOKALER I LOMMA KOMMUN Genom tillgänglighetsguiden vill vi ge alla möjlighet att själva avgöra om lokalen

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Musik. Gudstjänster. Café. Utflykter

Musik. Gudstjänster. Café. Utflykter Musik Gudstjänster Café Utflykter Sommar 2017 Sommarutflykter Utflykterna går med buss som startar från Hackeforsgården, passerar Hjulsbro och vändplatsen vid sidan av Ekholmens centrum. Anmäl var du vill

Läs mer

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner Medlemsbrev 2:2012 Efter en kall vinter och vår så går vi nu mot en skön sommartid för rekreation och njutning. Sommaren är också en tid då vår Domkyrka erbjuder ett rikt och varierat utbud. Domkyrkokaplan

Läs mer

Marstrands Sjungande Trädgårdar

Marstrands Sjungande Trädgårdar Marstrands Sjungande Trädgårdar 21-23 aug 2015 Medverkande Claudia Thorn Boström Går avslutande året på Mimers Hus estetiska musikalprogram, där fokus läggs på sång, dans och teater. Marion Larsson Slöjdare

Läs mer

Kulturskolans. Inspirationsvecka

Kulturskolans. Inspirationsvecka Kulturskolans Inspirationsvecka 19-26 mars 2017 Söndag 19/3 Improvisation Kom och prova på improvisation med lärarkomp! Vi kommer att spela två välkända jazzstandards: Cantaloupe Island och Autumn Leaves.

Läs mer

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Program Hösten 2017 Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Sagostunder Att läsa och lyssna tillsammans är toppen! På våra sagostunder läser vi både ur de allra senaste bilderböckerna och

Läs mer

Kyrkan is Pride. kyrkanwestpride

Kyrkan is Pride. kyrkanwestpride 2013 Kyrkan på Kyrkan is Pride Kyrkan på West Pride är stolt över att vara en del av en fantastisk festival! På West Pride får vi manifestera allt det goda som finns i livet. Välkommen till seminarier,

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016

Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016 Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016 Ägget är också en symbol för uppståndelsen! 2016 VårFörsamlingsnytt Bjärred.indd 1 15/02/16 10:02 Kyrkoherden har ordet... Efter en kall och

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 3-2009

Nyhetsbrev Nr 3-2009 1 Nyhetsbrev Nr 3-2009 2009-08-18 Information till medlemmar inom KLF Göteborgskretsen Ordföranden har ordet Nu när sommaren 2009 går mot sitt slut och de flesta lönearbetare har avslutat sin semester

Läs mer

Välkommen! 100 kr inkl kaffe/kaka. Öl, pizzabitar, smörgås finns att köpa i baren,

Välkommen! 100 kr inkl kaffe/kaka. Öl, pizzabitar, smörgås finns att köpa i baren, Torsdag 26 mars kl Medborgarcafé Våra politiker i Krokoms kommuninbjuder till samtalskväll kring kulturens betydelse för medborgare i kommunen. Nu har Du även chansen att diskutera, ställa frågor kring

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

SOMMAR I ESLÖV! FÖR BARN! ALLT GRATIS!

SOMMAR I ESLÖV! FÖR BARN! ALLT GRATIS! SOMMAR I ESLÖV! FÖR BARN! ALLT GRATIS! Djungelbandet Onsdag 1/6 16.15 Parken i Harlösa Musikkul för barn! Gratis och ingen föranmälan. Betongcupen Lördag 4/6 Stehag start 13.00 (Vid regn 5/6) Skateboardåkare

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Vasa församling HÖSTEN 2016 Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Söndag 2 oktober kl. 11.00 Den helige Mikaels dag HÖG Stefan Martinsson, predikant Tore Bennshagen, celebrant Söndag 2 oktober kl.

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Sommar program. alltid i juli. 13-21 juli

Sommar program. alltid i juli. 13-21 juli Sommar program Färilaveckan 2011 alltid i juli 13-21 juli 2013 Alla dagar under Färilaveckan Kyrkstallarna Välkommen att göra ett besök i Färilas kyrkstallar. Vi slår upp portarna på lördag 13 juli. Kultur

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (23) Sammanträdesdatum s. 1 (23) Plats Sammanträdesrum Flädie, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 18.00-19.50 Beslutande Bo Nilsson (M) Robert Wenglén (M) Conny Bäck (S) Lena Forsberg (M) Gun Lindh (C) Jan Schön (FP)

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamheten/F30. Din Fritid Hösten 2017

Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamheten/F30. Din Fritid Hösten 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamheten/F30 Din Fritid Hösten 2017 Innehåll Information om Fritidsverksamheten....... 3 Hemsidan och

Läs mer

Gilla oss på Facebook

Gilla oss på Facebook & Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Beröringspunkten Beröringspunkten är en mötesplats för alla som vill stanna upp en stund och låta sig bli berörda. En

Läs mer

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker Blomstervandring En lätt vandring med Lars Lundgren som guide! Efter gemensam färd till Grönfjäll, går vi upp i Grantonsskalet och tittar på fjällets flora. Ta med fika. Söndag 10/7 Samling vid Träffpunkten

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Guideprogram 2015. Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun

Guideprogram 2015. Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun Guideprogram 2015 Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun Välkommen ut i naturen! Årets program innehåller som vanligt en härlig blandning av guidningar och utflykter runt om i

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Program Anhörigcenter

Program Anhörigcenter Har du frågor, förslag eller funderingar - ta gärna kontakt. Du når oss säkrast måndag - torsdag 08.30-11.30 046-35 82 40 eller via e-post anhorigcenter@lund.se Anhörigkonsulent Maria Boberg Anhörigstödjare

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

Musik. i Säterbygdens kyrkor. Höst och vinter 2015 Säter Gustafs Stora Skedvi Silvberg

Musik. i Säterbygdens kyrkor. Höst och vinter 2015 Säter Gustafs Stora Skedvi Silvberg Musik i Säterbygdens kyrkor Höst och vinter 2015 Säter Gustafs Stora Skedvi Silvberg Hjärtligt välkommen till musikgudstjänster och konserter i Säterbygdens kyrkor under höst och vinter 2015. Här nedan

Läs mer

HÖSTLOV. Fagersta Kommun

HÖSTLOV. Fagersta Kommun HÖSTLOV 2016 Fagersta Kommun Ungdomscenter, Risbro För dig från åk 7 till och med gymnasiet Fredag 28/10 Bollsporter i Risbrohallen kl. 18 20 Tag med lämplig klädsel och utrustning. Ungdomscenter öppet

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Sommarscen. i Vänersborg 2014 vanersborg.se/sommarscen

Sommarscen. i Vänersborg 2014 vanersborg.se/sommarscen Sommarscen i Vänersborg 2014 vanersborg.se/sommarscen Sommarscen i Kulturens Vänersborg På sommaren frodas Kulturens Vänersborg! Här behöver du inte välja mellan sol och bad eller kultur. Här är det nära

Läs mer

Naturaktiviteter 2016

Naturaktiviteter 2016 Naturaktiviteter 2016 www.eskilstuna.se/natur UPPTÄCK NATUREN I ESKILSTUNA! För att hjälpa dig att upptäcka naturen i fortsätter kommunen att satsa på att öka tillgänligheten till naturområden. Under 2016

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Arrangörer. Fråga mer:

Arrangörer. Fråga mer: 18 april 24 april 2016 Arrangörer ABF Barkhyttans byalag Entré Ungdom Folkets Hus Föreningen Nya Vävstugan Hofors Bibliotek Hofors Finska Förening Hofors Hembygdsförening Hofors kommun Hofors Konstintresse

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen!

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen! Du blir tagen på allvar för den du är. Det är roligt och kul. Du upplever gemenskap. Du träffar gamla och nya vänner. Du får åka på läger. Du får veta vad kristen tro handlar om. Och det är bara några

Läs mer

Dansa Salsa En kurs för dig som bor i gruppbostad eller arbetar på daglig verksamhet.

Dansa Salsa En kurs för dig som bor i gruppbostad eller arbetar på daglig verksamhet. Dansa Salsa En kurs för dig som bor i gruppbostad eller arbetar på daglig verksamhet. Välkommen på Salsakurs. Salsa är en dans från Cuba som dansas över hela världen. Klicka här så får du se en film om

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro?

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? DU ÄR Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? värd mer än GULD KONFIRMAND MALMÖ 2016-2017 GRATTIS DU FYLLER FJORTON! Tänk dig att

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Allemansrätten paddling

Allemansrätten paddling Allemansrätten paddling Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Allemansrätten gäller både på land och

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017 Program för EFS i Töllsjö Program för EFS i Töllsjö Januari April 2017 Januari April 2017 Januari Servering Vaktmästare Söndag 1/1 Töllsjö kl 17.00 Grupp 1 Lars Töllenius Jonas Ljunggren Solveig mfl Elisabeth

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA 1 Sommarläsning på Biblioteken i Borås Är du mellan 7 12 år och gillar du att prata och tipsa om böcker du lyssnat på eller läst, träffa kompisar och fika? Biblioteken

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

SOMMAR 2016 - för dig som är ungdom

SOMMAR 2016 - för dig som är ungdom SOMMAR 2016 - för dig som är ungdom SOMMARSATSNING att integrera och att integreras - för dig mellan 14-15 år Vi erbjuder dig som är född 2001 eller 2002 möjligheten att arbeta i grupp under tre veckor

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Välkommen till Julita gård!

Välkommen till Julita gård! Julita gård 2014 23 Grind till lantbruksområdet M WC 22 21 20 26 Buss 27 WC P 24 Buss Lantbruksområdet Välkommen till Julita gård! 25 1. Entré & utgång Museibutik 2. Wärdshus 3. Bäckstugan 4. Pettsongården

Läs mer

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan Vårspel 2016 vecka 10-16 Kulturskolan Under våren får du chansen att spela mycket mer hos oss utan att det kostar något extra. I stället för vanlig lektion får du vara med i olika ensembler och grupper.

Läs mer

Datum: , kl Paragrafer: 19-34

Datum: , kl Paragrafer: 19-34 Datum:, kl 15.00-16.00 Paragrafer: 19-34 Plats: Nämndrummet, Hova Underskrifter Ordförande Barbro Roslund Sekreterare Britt-Marie Nilsson Justeras Kerstin Isaksson ande Barbro Roslund (S), ordförande Kerstin

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Kulturprogram våren 2015

Kulturprogram våren 2015 Kulturprogram våren 2015 Säters bibliotek och kulturhörna Utställningar - musik - teater - litteratur barnprogram Folkets hus digitala sändningar Litterära klubben Tycker du om att läsa böcker? Vill du

Läs mer

VINTER. 6. LÄGG INTE FÅGELMAT PÅ MARKEN Använd fågelbord eller fröautomater så undviker du att locka dit råttor, kråkfåglar, duvor och måsar.

VINTER. 6. LÄGG INTE FÅGELMAT PÅ MARKEN Använd fågelbord eller fröautomater så undviker du att locka dit råttor, kråkfåglar, duvor och måsar. En stad består av många händer och huvuden som måste samarbeta för att allt ska fungera effektivt. Som fastighetsägare har du en viktig roll här, om din fastighet ligger vid en av Västerås stads gator.

Läs mer

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben!

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben! Välkommen till bibliotekets program våren 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. Februari Måndag 4 februari kl. 13.00-15.00 Konstutställning

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb Jönköpingsfågelklubbs program för 2011 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2011. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt

Läs mer

MAJ 23-27. Under vecka 21 anordnas en temavecka för dig som är senior i Höganäs kommun. PROGRAM VECKA 21 SENIOR I FOKUS VÄLKOMMEN

MAJ 23-27. Under vecka 21 anordnas en temavecka för dig som är senior i Höganäs kommun. PROGRAM VECKA 21 SENIOR I FOKUS VÄLKOMMEN Foto: Anders Ebefeldt PROGRAM SENIOR I FOKUS 2016 PROGRAM VECKA 21 SENIOR I FOKUS T E M A - H Ä L S A O C H L I V S K V A L I T E T Under vecka 21 anordnas en temavecka för dig som är senior i Höganäs

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

Resor och Läger 2012

Resor och Läger 2012 Resor och Läger 2012 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har gjort ett gemensamt utbud av resor och läger. Priset är anpassat till hur många som följer med eller får plats i buss

Läs mer

Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm

Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm Nybörjare erövrar nya världar Musik är El Sistemas verktyg, vårt gyllene nav. Det är musiken som bidrar till att ge barn, ungdomar och familjer energi, styrka,

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på Aktiviteter För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen TRÄFFPUNKTEN TÄBY Linbastuvägen 1, måndagar kl 18 21 Träffpunkten erbjuder en

Läs mer

Det händer i Lidingö församling. sommaren 2011. 1 juni - 28 augusti. jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren

Det händer i Lidingö församling. sommaren 2011. 1 juni - 28 augusti. jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren Det händer i Lidingö församling sommaren 2011 1 juni - 28 augusti jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren 2 Mer information om Caféerna, Samtalsgruppen, och Musik i sommarkväll finns på sista sidan

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Skarpnäcks Kulturhus 30 år 4-6 december!

Skarpnäcks Kulturhus 30 år 4-6 december! Skarpnäcks Kulturhus 30 år 4-6 december! CLEO EN AV SVERIGES FRÄMSTA RAPPARE UPPTRÄDER NÄKTERGALNINGARNA MARKNAD KULTURKVÄLL CHORUS STOCKHOLMIA SCREENTRYCK MUSIKWORKSHOPS UTSTÄLLNING FRAMTIDENS SKARPNÄCKS

Läs mer

Maj Månadsprogram. Välkommen till mötesplats Sommarro. Buss 2 och 3 stannar utanför. Kontakt: Carina

Maj Månadsprogram. Välkommen till mötesplats Sommarro. Buss 2 och 3 stannar utanför. Kontakt: Carina Maj Månadsprogram Välkommen till mötesplats Sommarro. Buss 2 och 3 stannar utanför. Kontakt: Carina 044-13 61 36 Inledning Nu är vi inne i maj månad. Och snart är det sommar. I äldre svenska almanackor

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation & Retreater andlig vägledning vandringar bön & meditation Vägar till stillhet våren 2013 Att låta stillheten få vara en del av våra liv I en tid där tempot ofta är högt, kraven stora och intrycken flödar

Läs mer

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling Barn & Unga Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Kyrkans förskola För information om Kyrkans förskola se

Läs mer

Upptäck Torsö Vänerns största ö!

Upptäck Torsö Vänerns största ö! Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 2 (10) Upptäck Torsö Vänerns största ö! Torsö är den största ön i Mariestads skärgård. Torsö består av två delar som hänger samman, Torsö och Fågelö.

Läs mer

Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN

Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN 12-18 mars 2012 Måndag 12 mars Tisdag 13 mars Invigning! En SuePer show full med rörelse, dans, teater och musik. Härliga sånger med Särskolekören. Vernissage

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Barnen. i Härlanda och Örgryte församlingar. Våren 2014

Barnen. i Härlanda och Örgryte församlingar. Våren 2014 Barnen i Härlanda och Örgryte församlingar Våren 2014 Härlanda församling Härlanda församling Härlanda församling Öppen förskola Onsdagar och fredagar kl 10.00-12.00. Terminsstart 15 januari. Lek, sångstund

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer