Lommaaktuellt. Nu är Vega klart. Nr 2, maj från kommunstyrelsen till medborgarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lommaaktuellt. Nu är Vega klart. Nr 2, maj 2009. från kommunstyrelsen till medborgarna"

Transkript

1 Lommaaktuellt Nr 2, maj 2009 från kommunstyrelsen till medborgarna Nu är Vega klart Nu är Lommas nya särskilda boende klart. En toppmodern anläggning skapad med utgångspunkt i den senaste forskningen kring demens. Vi fick en förhandstitt när byggarbetarna intensivt jobbade med finjusteringar av de sista detaljerna. Läs vidare på sidan 3. Intresserad av hur samhället utvecklas? Anmäl Dig till LommaPanelen. Sidan 2 Badvattnet ska kontrolleras regelbundet hela sommaren. Sidan 4 Nu är trafiklösningen mellan biblioteket och kommunhuset snart klar. Sidan 7 Vad händer i sommar? Här hittar Du sommarens evenemangskalender. Sidan 10 11

2 Utökad badparkering i sommar LommaPanelen söker nya tyckare LommaPanelen är ett forum där Du som har synpunkter på hur kommunen utvecklas och som är engagerad och gärna diskuterar olika samhällsfrågor kan vara med. Under 2008 lämnade den förra panelen efter lång och trogen tjänst. Nu söker vi nya deltagare. LommaPanelen är en del i Lomma kommuns satsning på att utveckla dialogen med Dig som bor i kommunen. Det har även skapats en kanal, Lukas, dit man kan vända sig för att lämna synpunkter och klagomål. Kvalitetsdeklarationer har utarbetats som visar vad man som kommuninvånare i Lomma kan förvänta sig av den kommunala verksamheten. Det är också lättare att få svar på frågor, genom kommunhusets Frontdesk, telefon Vad innebär det att delta i LommaPanelen? Som deltagare i LommaPanelen kommer Du att några gånger om året få svara på frågor om och lämna synpunkter på kommunens verksamheter och utveckling, oftast i form av enkäter eller diskussionsgrupper där ett visst tema ventileras. Här är några exempel på områden som behandlats i LommaPanelen; Kommunens hemsida, det nya biblioteket i Lomma, Strandstråket, Centrumtorget i Lomma samt utvecklingsfrågor i översiktsplanen. Deltagarna i LommaPanelen ska vara personer som inte direkt är berörda av det ämne som diskuteras. Man utgår från medborgarperspektivet och inte brukarperspektivet. 2 Sol, sommar och badsäsong. I år är Lomma kommun väl rustad för att ta emot både kortväga och långväga badgäster. Det kommer tydligt att skyltas upp var man hittar de speciella badparkeringsplatserna. Dessutom kommer information att finnas på kommunens hemsida, I Bjärred finns som vanligt badparkering på Saltsjö bads - tomten invid Långa Bryggan. För den som vill bada vid Habo Ljungs camping kommer det att finnas parkeringsmöjligheter vid Södra Västkustvägen. Det är till strandområdena norr om Höje å, Lomma Beach, som de flesta badsugna lockas. Här finns tillgång till parkering i anslutning till Fyrkantsdammen. Nytt för i år är parkering på den norra delen av båtuppställningsplatsen öster om Södra Västkustvägen. - I år finns inte möjlighet till badparkering i hamnområdet, berättar parkchef Lennart Persson. Brukarperspektivet hanteras av den nämnd eller förvaltning som är ansvarig för verksamheten. LommaPanelen kan inte heller ersätta samrådsförfaranden som styrs av lagstiftning. De ämnen som tas upp kommer som förslag från kommunens verksamheter, nämnder eller kommunstyrelsen. Det är kommunstyrelsen som beslutar om Lomma- Panelen ska tillfrågas. Vem kan delta i Lommapanelen? Alla kommuninvånare som är intresserade av kommunens verksamhet och utveckling kan delta. Endast förtroendevalda i kommunen och de som redan deltagit i LommaPanelen är undantagna. Målet är att LommaPanelen ska bestå av cirka hundra personer. Är Du intresserad? Utvecklingschef Charlotte Sjövall tar gärna emot Din anmälan och svarar på frågor kring LommaPanelen. Telefon: Mejladress: Mer information finns på kommunens hemsida, www. lomma.se, där du kan anmäla ditt intresse direkt. Söndagen den 7 juni kl finns våra politiker i närheten av sommarkiosken i Bjärred för att svara på frågor om LommaPanelen.

3 Nu är Vega redo för liv och rörelse! Idag, den 20 maj, invigs Lomma kommuns nya särskilda boende Vega av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Lomma Aktuellt fick en guidad visning precis när byggarna höll på att finjustera det sista inför slutbesiktning. Vega är ett boende avsett för vårdtagare med en demensdiagnos. I huset finns 30 lägenheter, tio på varje plan och med stora gemensamma utrymmen. Det är boende från Lillevång och Solberga som först kommer att flytta in i Vega i slutet av månaden. Åtta personer från Lillevång och sju från Solberga. Resterande platser på de två avdelningarna är redan bokade. På andra plan finns ytterligare 10 lägenheter som kommer att tas i bruk i september. Verksamheten i anläggningen kommer att drivas av Carema Äldreomsorg AB. När dementa personer ska byta bostad måste det göras med stor försiktighet eftersom man som dement är beroende av en välbekant omgivning. Själva flyttningen har därför planerats under lång tid. Under flyttdagen kommer de boende att ha enheten på Strandängsgatan som fast punkt då de boende där påpassligt beger sig på utflykt. Medan man vistas på Strandängsgatan flyttas möbler och tillhörigheter för att den boende ska komma till sitt nya hem och känna igen sig. Det särskilda boendet Vega är en toppmodern anläggning skapad med utgångspunkt i den senaste forskningen kring demens. Väggarna har mjuka pastellfärger. Entréerna till respektive lägenhet är målade i mustiga färger för att man lätt ska hitta dörrarna. I alla lägenheter finns trygghetslarm. Lägenhetsfönstren har fina fönstersmygar som gör att ljuset faller in vackert i rummen. Fönstren är höga för att man även sittande ska kunna ha utsikt över omgivningen. De gemensamma utrymmena är väl tilltagna. Här finns inglasad uteplats som rymmer alla boende på våningsplanet samtidigt. Matplats och vardagsrum är separerade för att vårdtagarna ska känna olika stämningar beroende i vilket rum de befinner sig i. I vardagsrummet finns eldrivna braskaminer och tv med kabelutbud. Boendet ska väcka lust och känsla. Ledstänger gör att man på ett tryggt sätt kan förflytta sig till de olika rummen. Möbleringen är vald utifrån vårdtagarnas behov av sittriktiga och bekväma möbler. Möjlighet finns att sitta med i en fåtölj i köket för att följa köksarbetet eller för att bara känna matlukt innan servering. Möbelvalen är influerande av funkisstilen men med mycket funktion som att kunna vila, sitta skönt, möjlighet att kunna resa sig självständigt och även utifrån de krav som ställs på brandsäkerhet. Porslinet är valt utifrån att vårdtagarna ska kunna uppfatta färg, form och kant samt kunna greppa tex en kaffekopp på ett stadigt sätt. - På plan två har vi skapat ett samlingsrum som ska inbjuda till aktivitet som filmvisning, privata födelsedagsfirande för de boende, gudstjänster eller musikunderhållning, berättar projektledaren Jonna Tingberg. Trädgården är något som speciellt måste nämnas. I Vegas trädgård har man en fin miljö med vattenspel, bra gång- och promenadytor, många olika sittmöjligheter och mycket grönt. - Här får våra boende möjligheter att följa årets skiftningar. 3

4 Kommunala handikapprådet informerar Kommunala handikapprådet, KHR, är ett råd som består av representanter för handikapporganisationerna och förtroendevalda. KHR sammanträder 4 till 5 gånger per år. Ordförande i rådet är socialnämndens ordförande Christian Idström. Sekreterare är Margareta Kjellvestad, verk- Förtroendevalda Gun Lindh (C), Barn- och Utbildningsnämnden, Cay Mathiasson (S), Tekniska nämnden, Attila Beck (M), Kultur- och Fritidsnämnden, Lars Arheden (M), Miljö- och Byggnadsnämnden, Ann-Charlotte Faleberg (FP), Socialnämnden, Christian Idström (M), Socialnämnden, Karin Caesar (S), Socialnämnden, De förtroendevalda kan du även nå via e-post enligt modellen: Under sommaren 2009 kommer Lomma kommun regelbundet att kontrollera badvattenkvaliteten. Provtagning kommer att ske varannan vecka hela sommaren med start i slutet av maj och avslutning i början på september. Vattenkvaliteten kommer anslås i kommunhusets reception, på respektive badplats samt på Lomma kommuns hemsida med hänvisning till Badplatsen.nu. Kommunen har fyra så kallade EU-badplatser, T-bryggan i Lomma centrum, Lomma Norra, Habo Ljung och Långa Bryggan i Bjärred. Vid respektive badplats kommer provtagning att tas på badvattenkvaliteten under hela sommaren. Efter varje genomförd provtagning skickas vattenprosamhetschef för LSS, på socialförvaltningen. Du som har funderingar kring kommunens arbete med handikappfrågor är välkommen att höra av dig till någon av representanterna för handikapporganisationerna eller till de förtroendevalda i rådet. Representanter för handikapporganisationerna Leif Bjurström, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna/Riksföreningen Autism, Gunnel Wallander, Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka, Marianne Göransson, Demensföreningen, Margaretha Johansson, Reumatikernas Riksförbund, Leif Gunnarsson, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Eva Halléus, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Kommunens badvatten kontrolleras hela sommaren! verna för analys där de utifrån några parametrar bedöms som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Resultaten rapporteras sedan till en gemensam databas för alla landets kommuner samt vid varje badplats. Vattenkvaliteten vid kommunens badplatser har de senaste åren i stort sett varit bra. Det har bara vid enstaka tillfällen blivit dåligt resultat, till exempel efter kraftiga regn då föroreningar från fastlandet dragits med ut till havs. Under sommaren kommer även tillsyn att ske över badplatserna för att kontrollera att rengöring, städning och sophantering fungerar. Vid eventuella frågor eller klagomål, kontakta Emelie Severinsen, miljöinspektör på miljökontoret, telefon

5 Nu är SeniorPoolenLomma igång vill Du vara med? Väldigt mycket kunskap och livserfarenhet hamnar vid sidan om i och med att en senior lämnar sitt yrkesverksamma liv. Kunnande som man kan ta vara på och föra vidare. Detta var utgångspunkten när idén till Seniorpoolen föddes. Vill Du vara med i SeniorPoolenLomma? Känner Du att Du både kan och gärna vill bidra med kunskaper och erfarenhet? Har Du erfarenheter från yrkeslivet som kan vara värdefulla för någon annat i Din närhet? Alla typer av erfarenheter och bakgrund är välkomna. Det finns alltid behov av extra krafter som kan hjälpa till på olika håll i vårt samhälle. SeniorPoolen öppnar möjligheten för den som vill fortsätta att bidra med sina kunskaper i samhället. Allt engagemang inom ramen för SeniorPoolenLomma är ideellt. På Lomma kommuns hemsida finns mer information om SeniorPoolenLomma samt registret över vilka som deltar i SeniorPoolenLomma och vilka erfarenheter de har att dela med sig av. Anmälan sker också via hemsidan, seniorpool eller genom ett telefonsamtal med någon av kontaktpersonerna. Det SeniorPoolenLomma behöver är Dina kontaktuppgifter och den information Du vill ha publicerad. Det finns också möjlighet att presentera sig med bild för den som vill. Kontaktpersoner är utvecklingsledare Elisabeth Nordgren, som nås via e-post: telefon: , eller utredningschef Staffan Friberg via e-post: telefon: , Ungdoms-kultur-festival med nya idéer I slutet av mars var det dags för årets UKM-festival, denna gång arrangerad på Bjärehovskolan. Under UKM-festivalen får ungdomar mellan år möjlighet att visa upp sin konstform oavsett om det handlar om bild, dans, musik, film, foto, stå-upp, jonglering, trolleri med mera. I år var det ett 50-tal ungdomar som ville visa upp sig, varav 18 konstnärer. Nytt för i år var filmen Bilder ur en vardag som även kommer att visas på den regionala UKM-festivalen. Film var ett nytt inslag i årets festival. Bilder ur en grå vardag och Less politics more disco, en animation gjord med akrylbilder, valdes ut till den regionala festivalen. Foto: Towe Rönneke Love Terins var en av deltagarna i workshopen i fysisk teater och stagefighting. Sebastian Nilsson, Melanie Ahlin och Ida Alvarsson, spelade Rödluvan i clownversion. 5

6 Du glömmer väl inte EU-valet den 7 juni! Alla länder som är medlemmar i Europeiska Unionen får utse ett visst antal ledamöter till Europaparlamentet. Sverige ska vid valet utse 18 ledamöter av totalt 736 i parlamentet. Då Du röstar i valet till Europaparlamentet väljer Landets högsta valdeltagande? Vid de allmänna valen till riksdag, kommun och landsting har Lomma kommun vid flera valtillfällen haft landets allra högsta valdeltagande. Också vid valet till Du vem som ska påverka Din framtid och vardagen för nästan 500 miljoner medeuropéer. Din röst är viktig! Förtidsröstning äger rum 20 maj 7 juni. Förtidsröstning äger rum dels i kommunhuset i Lomma och dels i biblioteket i Bjärred, på följande tider. Biblioteket i Bjärred Kommunhuset Mån-tis 12-14, , Ons-tors* 12-14, , Fre 12-14, , Lör Valdagen 10-12, , *Dock ej torsdagen den 21 maj. På valdagen är vallokalerna i kommunen öppna mellan klockan Mer information om valet och röstningen finns att läsa på Lomma kommuns hemsida: Europaparlamentet år 2004 var vår kommun en av de kommuner som hade högt valdeltagande. Kommer Lomma kommun att ha landets högsta valdeltagande vid valet till Europaparlamentet år 2009? Har Du koll på häcken? Under sommarsäsongen växer träd och buskar mer än vad man kanske är medveten om. Du som har trädgård - ta en titt runt tomten så att växtligheten inte hänger ut över körbanor, cykelvägar och gångbanor. I de lokala ordningsföre skrifterna finns reglerat hur långt ner över olika allmänna utrymmen som växtligheten får förekomma. Utöver gångbanor, cykelvägar och - som det heter - annan för allmänt trafikändamål upplåten plats, måste det vara fritt 2,5 meter. Det vill säga det ska vara minst 2,5 meter fritt från beläggningen på gång- och cykelbanor och uppåt. Över biltrafikerade körytor får vegetation inte skjuta ut på lägre höjd än 4,6 meter. Dessutom får vegetation inte skymma sikten i gatukorsningar. Lennart Persson, parkchef i Lomma kommun, berättar att man får en del synpunkter från personer som promenerat i villakvarteren och tvingats ut på gatan. Det kan vara svårt att få plats med en barnvagn om gångbanan blir för smal. När det gäller gator så har det hänt att bussar och andra höga fordon fått sina backspeglar skadade av för lågt hängande grenar. Lennart Persson konstaterar att även Lomma kommun har svårt att hinna med att hålla efter vegetationen i kommunen och han har viss förståelse för att alla inte har totalkoll på hur växligheten flödar längs tomtgränsen. Lennart Persson tipsar om att man i år ju kan ta en extrakoll längs tomtgränsen under sommaren och i samband med höststädningen i trädgården! 6

7 noterat Vägarbete på E6 Under sommaren kommer E6 på sträckan Flädie Borgeby att fräschas upp. På samma gång kommer också bron där motorvägen och järnvägen korsar varandra att breddas för en framtida sexfilig motorväg. E6 är Skånes mest trafikerade väg och trafiken sliter hårt på leden. Renoveringsarbetena kommer att orsaka trafikstörningar. Arbetet har redan börjat men det är under juni till september som trafikproblemen blir som störst. Under arbetets gång kommer både norr- och södergående körbanor att vara tillfälligt avstängda vid olika tillfällen. Trafiken kommer då att gå dubbelriktad på en av körbanorna och vara hastighetssänkt till 70 km/tim. P4 Radio Malmöhus trafikredak- tion har kontinuerlig kontakt med Vägverkets trafikledningscentral och kommer att rapportera om förändringar i arbetet och om aktuella händelser. P4 Radio Malmöhus hör du i sydvästra Skåne på 102,0 MHz. Enligt prognosen ska arbetena avslutas i slutet av oktober Mer information finns att läsa på Vägverkets hemsida, Att tänka på inför grillsäsongen! Nu är det återigen dags för grillsäsong. Alltid lika uppskattat, men det finns en del saker att tänka på! Eldning sker alltid på egen risk och brandrisken ska alltid beaktas. Om grillning sker vid eldstad eller över öppen eld, ska alltid torrt virke användas och absolut inte sopor, plast, spånplattor, impregnerat eller målat virke. Sådant bränsle kan bidra till att det frigörs giftiga ämnen som följer med rökgaserna ut. Gaserna kan även påverka livsmedlet. Under perioden 1 maj 30 september är det förbjudet att elda inom detaljplanelagt område, såsom på stranden. Dä- remot går det bra att elda vid befintliga grillplatser eller att använda engångsgrill. Tänk bara på att släcka elden ordentligt med vatten efter grillning för att inte orsaka en olycka. Slutligen, skräpa inte ner! Ta med engångsgrillen när du lämnar grillplatsen. Djur och människor kan skada sig på kvarlämnade sopor. Hamntorget klart trafikomläggning blir historia Nu är det dags för ett glädjande besked för trafikanter i Lomma centrum. Inom kort är de omfattande markarbetena mellan biblioteket och kommunhuset avklarade och trafiken kan få sin nya permanenta lösning runt Ovalen. Man räknar med att trafiken kan släppas fram på den nya sträckningen kring månadsskiftet. Det innebär att trafik söderifrån på Centrumgatan kommer att göra en 90-gradig högersväng framför kommunhuset, ungefär där cykelbanan tidigare fanns och runt trafikplatsen för att ledas vidare över en ny sträckning av Strandvägen där tidigare fanns en mindre parkering. Trafiken i motsatt riktning leds på hamnsidan av Ovalen. Även om trafiken släpps på kommer man att arbeta på platsen fram till anläggningsarbetarnas semester. Asfaltens toppbeläggning läggs vid en senare tidpunkt. 7

8 Söndagen den 24 maj invigs Pilgrimsvägen Borgeby slott blir en anhalt på vägen Var i kommunen hittar vi Pilgrimsvägen? Egentligen är det ingen väg utan är samlingsnamnet för en vision att binda ihop två viktiga pilgrimsmål, Santiago di Compostella i Spanien och Nidarosdomen i Trondheim, Norge. Som aldrig förr ger sig människor över hela Europa ut för att pilgrimsvandra. Många människor är i stort behov av avkoppling. Pilgrimstanken har återfötts ur dagens rastlösa människas behov av stillhet och ro. Den nya pilgrimsvägen går genom Skåne, där Lund med Domkyrkan blir medelpunkt. Redan på lördagen den 23 maj blir det lokala vandringar, som är en fortsättning på vandringar som har sitt ursprung i Skånes Fagerhult. Man vandrar från Barsebäcks hamn, via Löddeköpinge och passerar Vikingatider, platsen där den första kristendomen i Skåne slog rot, fram till Lödde å. Vid Lödde å flottas pilgrimsvandrarna över till Borgeby slott och kyrka. Här inleder man med mässa innan vandrarna förses med lunch. Det finns även möjlighet att ta del av en mindre konstutställning med religiöst motiv, främst verk skapade av Staffan Norlind. Denna utställning visas i en alldeles ny mindre utställningslokal på slottet. Vandringen går därefter till Bergakyrkan i Bjärred som avslutning på dag ett. Pilgrimsvägen, som går från fem olika håll till Lund, invigs i högmässan söndagen den 24 maj kl 11 i Domkyrkan av biskop Antje Jackelén. I samband med invigningen kommer man att vandra längs alla lederna och stråla samman i Domkyrkan till mässan. Den som vill kan ansluta längs vägen och vandra med. Den 24 maj startar sista etappen av Bjärreds församlings vandring från Bergakyrkan kl Man går via Flädie och Önnerup till Lund och Domkyrkan. Det blir pauser längs vägen. Vill du vara med och vandra denna sista sträcka; ta på bekväma skor, packa vattenflaska och matsäck och anslut vid Bergakyrkan på morgonen. Pilgrimsvandringar är en mycket gammal tradition och inom den kristna kyrkan blev det efter korstågstiden allt vanligare att vallfärda till det Heliga landet och de platser där Jesus levde. Pilgrimsvandrandet förbjöds i vårt land i samband med reformationen, men har under de senaste tio åren fått en renässans och pilgrimsrörelsen har vuxit och är idag åter en omfattande folkrörelse. Nutidsmänniskan ser gärna en möjlighet att finna sig själv och söka andlig gemenskap i sång, bön och meditation. Vandrandet ses som en återgång till ett enklare liv, där såväl kropp som själ hämtar styrka. Vill du titta närmare på hela Lunds Stifts leder, gå in på För mer information kontakta gärna Anna Kristiansson (präst), telefon Problem med ogräs? Behöver du använda kemiska bekämpningsmedel? Det kanske går att ta bort ogräset på annat sätt. Om eller när ogräset etablerat sig finns det flera bra alternativ till kemisk bekämpning, konstaterar miljöinspektör Anders Bertholdsson och ger oss några exempel. Självklart har man den klassiska mekaniska rensningen med till exempel skyffeljärn eller roterande borstar. Ett annat alternativ är avbränning med brännare eller bekämpning med het vattenånga för att döda växternas vitala delar. - Glöm heller inte bort att regelbunden borstning av jord och växtdelar på trappor eller gångar med plattor försvårar för exempelvis ogräsfrön att gro. Liksom regelbunden krattning av grusgångar. En stor del av den totala mängden bekämpningsmedel 8 som används sprids ut i våra trädgårdar. När man använder bekämpningsmedel, framför allt på hårdgjorda ytor, finns alltid risk för vattenförorening. I de fall kemiska bekämpningsmedel används är det viktigt att inte överdosera eftersom det finns risk för spridning. - Det är viktigt att vi minskar användningen av farliga bekämpningsmedel, i många fall behövs heller inga kemiska bekämpningsmedel för att hålla ogräs eller skadeinsekter borta från trädgården. Redan då man planerar att göra till exempel hårdgjorda ytor lönar det sig att tänka till. Se till så att jord som används är ogräsfri. Anlägg inte ytan större än att det naturliga slitaget håller det mesta ogräset borta och använd kantsten eller geotextil som hindrar ogräs från att etablera sig.

9 noterat Ansök om föreningsbidrag för 2010 inom socialtjänstens område Ansökan om föreningsbidrag för 2010 ska vara socialnämnden tillhanda senast , till adress: Lomma Kommun Socialförvaltningen Monica Palm Kommunhuset LOMMA eller i digital form till lomma.se. Mer information och ansökningshandlingar finns på Skyddsjakt, vad är det och vem ansvarar? Skyddsjakt innebär jakt för att förebygga skador på vilt och det är markägaren som har rätten till skyddsjakt. Det kan innebära att fånga och avliva djur som är sjuka, skadade eller på något sätt skapar olägenhet för människors hälsa. När vanlig jakt och skyddsjakt får bedrivas regleras i jaktlagstiftningen. Kommunen ansvarar för skyddsjakt som bedrivs på allmänna platser (parker, lekplatser, stränder med mera), där kommunen är fastighetsägare. På privata fastigheter tex tomter, åkrar mm ansvarar fastighetsägaren själv för eventuell skyddsjakt. Skyddsjakt får bedrivas året runt på vilda djur så som råkor, kråkor, kajor, skator, vildkaniner mm. Däremot ska det ske om djuren på något sätt bidra till olägenhet, förstörelse av jordbruksgrödor eller trädgårdsodlingar och på uppmaning av miljö- och byggnadsnämnden. Lomma kommun har avtal med 4 stycken skyddsjägare som på kommunens marker håller efter bestånden. När det gäller olägenhet av främmande katter krävs att man med säkerhet vet att katten ifråga är övergiven eller förvildad för att kunna avliva katten, vilket i princip innebär att man måste fånga in katten för att kunna konstatera detta. Avlivning av förvildad katt kräver tillstånd av Polisen. Lommadagen en folkfest i centrum Lördagen den 30 maj är det dags för Lommadagen. En dag med traditionell marknad, uppträdanden och artister på fyra scener, tivoli, matstånd, kultur, det numera traditionella Cityloppet och avslutningsvis performancemålning med lägereldar på stranden. Den traditionella marknaden är öppen mellan klockan 11 och 16. På fyra scener kommer bland annat lokala artister, föreningar, barngrupper och ett och annat mer känt namn att uppträda. I hamnområdet kommer ett flertal band och musikartister att uppträda. På en av scenerna kommer stå-upp komiker att släppa loss. Scenerna är öppna mellan klockan 11 och 21. Fjolårets succé Cityloppet återkommer även i år. Arrangörerna väntar ett stort antal deltagande lag från skolor, föreningar, företag och offentliga enheter. Precis som förra året koras det lag som springer flest varv under 1 timme och det lag som klär ut sig bäst. Bansträckningen blir i år lite annorlunda och sträcker sig från startområdet vid Coop Konsum längs hela Strandvägen upp till Vega- gatan där den sedan vänder tillbaka längs Fiskaregatan ner till Kommunhuset. Cityloppet startar klockan 15. I år vill arrangörerna speciellt lyfta fram Lommas vackra strand och de entreprenörer som verkar i hamnområdet. Från Vega-scenen bjuds på sång, musik och komik. BK Envig driver sitt årliga tivoli i hamnområ- det. Längs stranden kommer lägereldar att lysa upp vårhimlen och en konstutställning går att beskåda längs sanddynerna. Det bjuds på musik, ges möjlighet till korvgrillning och restaurangerna är öppna. På finns ytterligare information om Lommadagen den 30 maj. 9

10 kultur & evenemang Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred Förslåtter i Domedejla mosse. Dags att hejda igenväxningen och ge den svagare floran en chans att växa upp. Vi börjar med en inventering. Lördag 30 maj Samling: Lomma busstation kl eller vid Rutsborgskolan kl Tel Naturnatten Vi följer med Lunds Naturskyddsförening på denna nattaktivitet. Fredag 5 juni Anmälan tel Vandring vid Hyby hage Vi beundrar försommarfloran och njuter av fågelsången. Söndag 7 juni Samling: Lomma busstation kl eller Bjärreds centrum kl Tel eller De vilda blommornas dag I samverkan med Svenska Botaniska Föreningen ordnas denna dag blomstervandringar över hela landet. Med Roland Svensson som ledare besöker vi södra delen av Gyllins ängar och njuter av försommarfloran. Söndag 14 juni Samling: Lomma busstation kl eller kl vid Strandpromenadens parkering där Näktergalsvägen slutar. Tel Slåtterdags i Domedejla Ängens dag! Vi börjar med en inventering. Lördag 8 augusti Samling: Lomma busstation kl eller vid Rutsborgskolan kl Tel Bivråkens dag i Falsterbo på Ljungen I samarbete med Skånes Ornitologiska förening, föredrag och försäljning. Söndag 30 augusti Samling: Bjärreds centrum kl eller Lomma busstation kl Tel Lantbruksmuséet, Alnarp Elevenborgsvägen 3, Alnarp Öppettider: Söndagar och onsdagar i juni och september, kl Arr: Föreningen Skånska lantbruksmuseet, Alnarp 10 Utställningar Målningar Gerhard Nordström och Pernilla Hägg Nordström 23 maj-15 augusti. Biblioteket, Lomma Vernissage 23 maj kl Lomma Konstförening i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden Musik i Lomma kyrka Jazzmässa gudstjänst med jazzen i fokus Söndag 31 maj kl Lomma kyrka Arr: Svenska kyrkan i Lomma Konsert med John Ehde, cello och Bengt Wittje orgel Svenska tonsättare med musik av Gustaf Paulson, Olof Lindgren, Otto Olsson, Yngve Sköld och Tommie Haglund Söndag 7 juni, kl Arr: Svenska kyrkan i Lomma och Sensus Skåne Blekinge Körkonsert med Mariakören, Ungdomskören, Lomma Kyrkokör och musiker Musik av Beatles, Elton John, Gärdestad, ABBA, Bacharach Körledare: Bengt Wittje Söndag 14 juni kl Arr: Svenska kyrkan i Lomma och Sensus Skåne Blekinge ADIEU ett musikaliskt avsked till den gamla orgeln Exekutör: Bengt Wittje Söndag 28 juni, kl Arr: Svenska kyrkan i Lomma Körkonsert med Trefaldighetskyrkans kör, Kristianstad Söndag 30 augusti, kl Arr: Svenska kyrkan i Lomma, Sensus Skåne Blekinge (ingår i Skånes Orgelveckor) Bjersunds Tegelbruksmuseum har sommaröppet söndagar kl , 7 juni-30 augusti Hembygdsdagen hålls på Bjersund, 30 augusti kl Hantverkare, musik, lotterier mm. Arr: Hembygdsföreningen i Lomma kommun Dance Camp vs RockPop Camp 09 För dig som är i åldern år Vi dansar och gör koreografier som vi sedan använder till Rockgruppen som spelar instrument, sjunger och skriver egna låtar juni Avslutning i Stapelbäddsparken, Malmö, 27 juni ABF, Kaptensgatan och Centralen Anmälan på info Arr: ABF, Lomma

11 Sommarmusik i Bjärreds församling Kammarkonsert med Nordiska Ungdomsorkestern Musicerande ungdomar från hela Norden samlas några dagar i Lund för repetitioner och konserter. I kväll ger delar av dem en kammarkonsert i Bergagården! Torsdag 25 juni kl Kammarmusik för violin och piano Med sin man vid pianot bjuder violinisten Karin Enger på lättsmält musik från olika epoker. Ett medryckande och lättlyssnat program utlovas! Söndag 12 juli kl I gränslandet mellan nordisk visa och jazz Bohlin/Sjunnesson kapell rör sig i gränslandet mellan konstmusik, nordisk visa och jazz. Gitarr, sång, piano, bas och slagverk är besättningen. Söndag 19 juli kl Kammarmusik för sopran, violin och piano Sopranen Ulla Westlund, violinisten Stefan Waldemarson och pianisten Irene Florence Wong bjuder på smäktande toner i kammarmusikformatet. Söndag 26 juli kl Fabulous Five Fabulous Five är en sånggrupp från Lund med bred repertoar: visor, schlager, jazz och pop. Merparten av arrangemangen är specialskrivna för gruppen. Tisdag 4 augusti kl Svensk jazz med Four Cast Piano, gitarr, altsax och kontrabas är den instrumentala besättningen i jazzgruppen Four Cast. I kväll ger de sig i kast med svensk jazz! Torsdag 6 augusti kl Nordiska toner för sopran och orgel Mezzosopranen Pernilla Björemark och organisten Olle Nilsson bjuder på ett knippe nordisk musik från olika epoker! Söndag 9 augusti kl Pianoafton med Magnus Mårtensson Älskade pianostycken ur Peterson-Bergers Frösöblomster, Grieg, Stenhammar, Chopin, Brahms m.m. får vi njuta av denna kvällen! Tisdag 11 augusti kl Toner för tenor och piano! Tenoren Kalle Leander och pianisten Johan Reis bjuder på berömd musik ur opera och musikal, svenska romanser och visor. Torsdag 13 augusti kl Promenadkonsert med Limhamns Brassband Traditionsenlig avslutningskonsert i Bergaparken med brassmusik! Tag gärna med egen stol! Vid dåligt väder ges konserten i Bergakyrkan. Söndag 16 augusti kl Konserterna arrangeras av Bjärreds församling i samverkan med SENSUS och Kultur- och fritidsnämnden i Lomma. Fri entré till samtliga konserter Skapa en musikal i sommar! Gillar du att stå på scen? Vill du sjunga, dansa eller spela musik och teater? Anmäl dig till Junior Lovewell i Lomma! Tid: juni (dagtid) Var: Lomma Ålder: Du som gått ut åk 3-6 Kostnad: 2500 kr Anmälan: blanketten Junior Lovewell Frågor: Ring Nina Björk, , eller mejla Arr: Lovewell Institute for the Creative Arts i samarbete med Kultur och fritid i Lomma Kulturstipendium/ kulturplakett Bestämmelserna för Lomma kommuns kulturstipendium och kulturplakett hittar du på under Kultur & fritid. Skicka in ansökan eller förslag till Kultur- och fritidsnämnden, Lomma kommun, Lomma senast 1 september. OBS! Ändrat datum. Sveriges Nationaldag/ Svenska Flaggans dag 6 juni kl i Bergaparken, Bjärred Fanborg från organisationer/föreningar i Lomma kommun. Musik av Spårvägens musikkår. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Bo Nilsson hälsar välkommen. Högtidstal av dekanus vid SLU Alnarp Tiina Sarap. Kommunstyrelsens ordförande Thomas Håkansson delar ut flaggor. Sång av Bergakören med medlemmar ur Gyllins Drängar. Bjerreds Gymnastikförening, Companiet Show Sport klubb, Kulturskolan och Gyllins Drängar svarar för underhållning. Bjärred-Borgeby-Önnerup Röda Kors erbjuder fika. Musikkår och fanborg tågar från Bjärreds Centrum kl

12 Nu har förvandlingen kring Bjärreds centrum börjat Den uppmärksamme har redan märkt att man grävt upp marken längs en sträckning av Vikingavägen för några veckor sedan. Ett arbete som i sig inte har med själva förändringsarbetet att göra. I marken fanns en vattenledning som matar husen längs gatan samt Centrumhuset och som sprungit läck ett otal gånger. Nu är den utbytt. Nästa projekt var att göra om parkeringen framför Bjärreds bibliotek på Folkungavägen vid Bjärehovshallen. Parkeringen vänds eftersom gången mellan de två bilraderna varit för smal. Resultatet har under många år blivit snett parkerade bilar som gjort att antalet bilar som haft möjlighet att parkera, begränsats. Med en vänd parkering, utformad ungefär som vid centrumhusets vänstra sida, ges plats till betydligt fler bilar. Parkeringen på norrsidan om Bjä- Nordmannavägen kommer att få avsmalningar för ökad trafiksäkerhet. rehovshallen har också fräschats upp. En större förändring i området kring Bjärreds centrum är kopplad till Seniorgårdens byggnation av bostäder på den gamla idrottsplatsen med omgivningar. Den gamla idrottsplatsen kommer efter sommaren att På denna tomt, invid Bjärehovsvägen, strax väster om den gamla idrottsplatsen byggs nu den nya multisportarenan. förvinna och ersättas av en ny intill Bjärehovsvägen. Där har markarbetena redan påbörjats. De boende i Seniorgården kommer inte att få infart från Vikingavägen utan norrifrån, från Nordmannavägen. Nordmannavägen kommer dessutom att få avsmalningar för ökad trafiksäkerhet. - Eftersom idrottsplatsen flyttas mot Bjärehovsvägen, till tomten där 4 H hade verksamhet tidigare, och det längs Bjärehovsvägen redan finns skola, förskola och många barn som passerar från områdena väster om området kommer Bjärehovsvägen också att stängas av, berättar Niklas Persson på tekniska förvaltningen. Delen som sträcker sig norr ut från Vikingavägen kommer helt att försvinna. Den nya idrottsplatsen kommer att färdigställas först. På den nya idrottsplatsen byggs en plan för beachvolley och beachhandboll. Dessutom byggs en multiplan med fasta mål för fotboll, handboll, basket, kulstötningsring, 100 meters bana och längdhoppsbana. Gräsplanen intill kommer att få fotbollsmål. 12 Lomma Aktuellt utges av Kommunstyrelsen i Lomma. Lomma kommun, Hamngatan 3, Lomma Telefon: Hemsida: Ansvarig utgivare: Thomas Håkansson Redaktör/foto: Claes Westinger Redaktionskommitté: Christine Edenbrandt, Eva Elfborg, Susanne Hallberg, Elisabeth Nordgren, Margareta Sandelin, Marilene Svegard samt Sven Trönne. Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Box 8025, Malmö. Telefon: , e-post: Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på Internet Tryckning: Wiking Tryck, Malmö

Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer?

Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer? Lommaaktuellt Nr 4, december 2013 Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer? Foto: Christian Almström För att ta reda

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 4, december 2012 Lomma Trygghet och säkerhet tema på mässa för seniorer Seniorers fallolyckor kostar samhället stora summor

Läs mer

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun. En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun. En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd Lommaaktuellt Nr 3, oktober 2014 Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd Båten som aldrig kom i sjön! En efterlängtad dag för både

Läs mer

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Lomma Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 3, juni 2015 Läs mer på sidan 9 Lommas nya infart invigd! Sidan 6 Elever i realistisk utrymningsövning. Sidan 2 Lomma

Läs mer

aktuellt HJÄLP TILL ATT STÄDA STRÄNDERNA PÅ KUSTRÄDDARDAGEN LÖRDAGEN DEN 21 APRIL Lomma Nr 1, mars 2012

aktuellt HJÄLP TILL ATT STÄDA STRÄNDERNA PÅ KUSTRÄDDARDAGEN LÖRDAGEN DEN 21 APRIL Lomma Nr 1, mars 2012 aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 1, mars 2012 Lomma HJÄLP TILL ATT STÄDA STRÄNDERNA PÅ KUSTRÄDDARDAGEN LÖRDAGEN DEN 21 APRIL Den 21 april arrangeras Kusträddardagen

Läs mer

vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16

vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 vårt Lidingö Informationstidning från Lidingö stad nr 2, maj 2010 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 ledare Sveriges

Läs mer

kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012

kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs Taggning av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012 kommuninfo Kommunal information från Vännäs Juni 2012 Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende ODR Total till Vännäs kommun Kollektivtrafik Vännäs - Umeå Kollektivtrafiken mellan

Läs mer

Folkhälsoarbete och ett samhälle med hållbar utveckling

Folkhälsoarbete och ett samhälle med hållbar utveckling Kent Ivan Andersson, kommunstyrelsens förste vice ordförande och ordförande i Sjöbo kommuns folkhälsoråd: Folkhälsoarbete och ett samhälle med hållbar utveckling Det finns ett stort engagemang för folkhälsofrågor

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

KommunNytt Mars 2009

KommunNytt Mars 2009 KommunNytt Mars 2009 Ung i Kil upp till 15.000 kr för din idé sid 8 Trygghetslarm trygghet i vardagen sid 10-11 Fårfesten 2009 Pubikrekord sid 12 KommunNytt Kils kommuns informationstidning Innehåll Ledare

Läs mer

SPORTLOV ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1. FRITID Sportlovsextra! Sid 6 7. INFRASTRUKTUR Järnvägsutbyggnaden Sid 8

SPORTLOV ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1. FRITID Sportlovsextra! Sid 6 7. INFRASTRUKTUR Järnvägsutbyggnaden Sid 8 Bo i Askersund 2015 ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1 FRITID Sportlovsextra! Sid 6 7 INFRASTRUKTUR Järnvägsutbyggnaden Sid 8 OMSORG OCH SÄKERHET Krisberedskap i kommunen Sid 10 & 11 SPORTLOV

Läs mer

Äventyrsstart på skolåret!

Äventyrsstart på skolåret! Nykvarns kommuntidning Nr 3-07 Äventyrsstart på skolåret! SPÄNNANDE BOK OM TURINGES TORP TRÅDLÖST BREDBAND I GLESBYGD? HUR BLIR DET MED DÄCKSHUSET? FOLKFEST PÅ TRÄDGÅRDSMÄSSAN TUTAN OKTOBER 2007 Praktverk

Läs mer

Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7

Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7 vi på Tjörn Nr 3/2015 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7 Verksamheten 2014 i korthet sid 4 5 Fototävling sid 2 FOTOTÄVLING Dela

Läs mer

www.forshaga.se Nr 8 December 2002 Julklappsutdelning i förtid s. 20 Budget 2003 s. 5 Seklingnatta 2002 s. 7 Ungdomscentrum presenterar sig s. 12-13 Årets stipendiater och SM-vinnare s. 22-23 Kurry -en

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

Snart flyttar vi till den nya förskolan. vi på. Ditt husbygge från lov till start sid 10. Vision 2035. sid 7. sid 4. Nr 2/2014

Snart flyttar vi till den nya förskolan. vi på. Ditt husbygge från lov till start sid 10. Vision 2035. sid 7. sid 4. Nr 2/2014 vi på Tjörn Nr 2/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Snart flyttar vi till den nya förskolan sid 7 Ditt husbygge från lov till start sid 10 Vision 2035 sid 4 Är du Tjörnsmogen?

Läs mer

Tanum. Bomässa i Grebbestad 15 16 juli. Rekordstor inflyttning. Tema: Boende. Fjällbackamorden. Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011

Tanum. Bomässa i Grebbestad 15 16 juli. Rekordstor inflyttning. Tema: Boende. Fjällbackamorden. Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011 Bomässa i Grebbestad 15 16 juli 4 6 19 Tema: Boende Rekordstor inflyttning Fjällbackamorden INNEHÅLL Tema Boende Detaljplaner för 450 bostäder...

Läs mer

i Eslöv Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten

i Eslöv Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten Nummer 1 Maj 2008 i Eslöv En tidning om Eslöv från Eslövs kommun Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten Tvättar du bilen på rätt

Läs mer

Kassören rapporterar

Kassören rapporterar En föreningstidning i samarbete mellan Bunkeflostrands villaförening och LB07. Nr 2 December 2010 Fastighetsmarknaden Sidan 4 Kassören rapporterar Sidan 7 El-avtalet klart! Sidan 11 Ansvariga utgivare:

Läs mer

KommunNytt Juni 2007

KommunNytt Juni 2007 KommunNytt Juni 2007 1 Innehåll Ledare 1 Utsålt i Fageråshallen 2 Skejtare i rampljuset 3 SM-final i skolfotboll 4 Digital-tv-övergång 5 När testade du ditt vatten senast? 6 Lövenstrandsområdet tar form

Läs mer

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4 Nr 8 december 2003 www.forshaga.se seklingnatta 2003 s. 4 Öppet hus på dagcenter s. 2 Julklappsutdelning s. 6 Budget 2004 s. 7 Grossbolsgatan, ett viktigt projekt under mark s. 14-15 Stipendiater och Sm-vinnare

Läs mer

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8. vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5 Hitta ditt

Läs mer

Läs om: NR 2 (4) Matlust. Strandskydd. Kvartalets medarbetare. Kommunala badplatser. Sommaren på slottet. ...och mycket mer!

Läs om: NR 2 (4) Matlust. Strandskydd. Kvartalets medarbetare. Kommunala badplatser. Sommaren på slottet. ...och mycket mer! Vingåker för dig NR 2 (4) 2014 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker - en uppdatering av allt det goda som vi gör i kommunen.

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Årgång 10 Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Aktuellt. Hjärup växer. Information från. din kommun Nr 3 2014

Aktuellt. Hjärup växer. Information från. din kommun Nr 3 2014 Staffanstorps Information från Aktuellt din kommun Nr 3 2014 Illustration: Metro Arkitekter Hjärup växer Det planeras för ett nytt bostadsområde i västra Hjärup, intill järnvägsstationen som i framtiden

Läs mer

Fira nationaldagen i Tyresö! sid 3. Alby har stort värde som plats för rekreation och motion.

Fira nationaldagen i Tyresö! sid 3. Alby har stort värde som plats för rekreation och motion. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 aug 2012 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

Historiska vingslag i Flackarp

Historiska vingslag i Flackarp Nummer 4 2013 Historiska vingslag i Flackarp Detta nummer Tre musikskolor Sid 2 Skånelägret Sid 3 Säker & trygg Sid 4 Näringsliv Sid 5 Kungörelser Sid 5 Sammanträdesdagar Sid 5 Uppåkras program i sommar

Läs mer

NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT

NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 2 / 2 0 11 NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT Teckenförklaring -1-0 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2

Läs mer