Kontaktperson Datum Beteckning Sida Roger Uddstål, Projektledare (25) SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT BÄRKRAFT ÅR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontaktperson Datum Beteckning Sida Roger Uddstål, Projektledare 2014-05-07 1 (25) SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT BÄRKRAFT ÅR 2011-2013"

Transkript

1 RAPPORT Kontaktperson Datum Beteckning Sida Roger Uddstål, Projektledare (25) SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT BÄRKRAFT ÅR Marknad och Försäljning Upprättad av Signature_1 Roger Uddstål, Projektledare Signature_2 Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SIK i förväg SIK Box GÖTEBORG Frans Perssons Väg GÖTEBORG skriftligen godkänt annat.

2 (25) Innehållsförteckning 1. INLEDNING BAKGRUND SYFTE Mål PROJEKTORGANISATION OCH DELTAGARE PROJEKTETS GENOMFÖRANDE KOMPETENSUTVECKLING Företagsrådgivning Nätverksträffar och seminarier... 8 Bild 3. Läkaren Olle Haglund förklarar mekanismen bakom skogsbärens hälsoeffekter INDUSTRIUTVECKLING... 8 Bild 4. Reimert Riemertzon och Kris Schatteman från Belgien, diskuterar hjortron PRODUKT- OCH PROCESSUTVECKLING Utveckling av en ny process för framställning av juice och extraktionsråvara Bärplockningsteknik Extraktion av bärfröoljor Framställning av frukt- och bärviner Framställning av en fermenterad hälsokostprodukt Uppbyggnad av kunskaper om bärens innehåll av bioaktiva ämnen under mognad Blåbärens sensorisk egenskaper Bärens blad Test av maskinutrustning Övrig processutveckling och tester MARKNADSFÖRING INFORMATIONSSPRIDNING BÄRCENTRUM Forskningsstrategi Utbildningsstrategi Utvecklingsbolag RESULTAT... 20

3 (25) 6.1 Nya företag och arbetstillfällen Övriga resultat Jämställdhet/Integration och mångfald/miljö/folkhälsa UTVÄRDERING SLUTSATSER OCH DISKUSSION Förslag till ett virtuellt Bärinstitut EKONOMI... 25

4 (25) 1. INLEDNING De svenska skogsbären har under många hundra år utgjort en viktig resurs för landsbygden. Lingon och hjortron har, tack vara sin naturliga förmåga att vara lagringsbara utan infrysning, alltid varit en viktig handelsvara som har kunnat ge bärplockaren en extra förtjänst. Bärplockning och förädling av skogsbär har genomgått en stor förändring de sista 40-åren. Branschen har blivit internationell och teknikutvecklingen har lett till allt större koncentration av förädling och bärhandel. I dagsläget vet vi att norra Sverige mer och mer har blivit ett område för andra länders företag att skaffa billig råvara av hög kvalitet. Förädlingsgraden för skogsbär i regionen är låg även om den långsamt ökar. Forskning och utveckling på våra svenska skogsbär har bedrivits i en mycket liten omfattning. Förhoppningsvis har projekt Bioteknik-Bär och projekt Bärkraft brutit denna trend. Vi har en skyldighet att ta fram och sprida kunskaper om våra skogsbär och dess möjligheter till företagande, hälsa och välbefinnande. Skogens bär hör framtiden till. Denna rapport utgör en sammanfattning av projektresultaten. Delrapporter och underlagsmaterial finns tillgängligt hos projektledare. Bild 1. En bevarad blåbärstork från början av förra seklet, Björksele, Lycksele kommun

5 (25) 2. BAKGRUND Projekt Bärkraft är ett fortsättningsprojekt på projektet Bioteknik-Bär, Mål 2, år I projektet Bioteknik-Bär, upprättades ett första nätverk av intresserade företagare inom bärförädling. Intresset och entusiasmen var stor för att inhämta kunskaper. Flera nya bärförädlingsföretag startades upp. Vi såg i slutet av år 2010 att det fanns ett behov att gå vidare med fortsatta utvecklingsinsatser. Vår bedömning var att genomfört utvecklingsarbete skulle få bättre effekt om det tilläts fortgå ytterligare tre år. Ett nytt projekt formulerades och fick namnet Bärkraft. Vi valde att behålla samma arbetssätt som i Bioteknik-Bär. Det innebär att vi har arbetat behovsorienterat och framväxande. Vi prioriterade också att gå vidare med utvecklingsarbete som redan var igång och undvika att starta upp helt nya aktiviteter. Projektledningsgruppens sammansättning förändrades endast till viss del. Vi valde att ta in fler representanter från Norrbotten, eftersom vi fått med Norrbottens Läns Landsting som delfinansiär. 3. SYFTE Projektet syftade till att skapa en ännu bättre fungerande bärbransch i Norr- och Västerbotten, som kan leda till etablering och utveckling av företag som baseras på regionens skogsbärsråvara. 4. Mål Projektets målsättning var att nya innovativa bärföretag ska skapas och utvecklas; 3 nya företag, 10 nya arbetstillfällen och 20 säkrade arbetstillfällen. 5. PROJEKTORGANISATION OCH DELTAGARE Projektets ägare har varit SIK-Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB. Projektledare var Roger Uddstål som är anställd vid SIKs regionkontor i Umeå. Styrningen av projektet har skett genom en projektgrupp som fattat inriktningsbeslut. Projektgruppen har haft följande sammansättning: Ulf Edlund, Prorektor Umeå Universitet (ordf.) Karin Ahlman-Toyama, Connect East HB Eva Grahn- Håkansson, VD Essum AB (vice ordf.) Örjan Berglund, Talliden Invest AB Lars Lundmark, Cembra Företagsanalys, Boden Håkan Johansson, Umeå Näringslivsservice Reimert Riemertzon, Reimertzon Läkarkonsult AB Karin Nordström, Jokkmokksbär AB Kristina Wikström, HS Rådgivning Nord AB Roger Uddstål, SIK AB, projektledare

6 (25) Projektgruppen har haft 15 protokollförda möten. För att ha en kontroll över vilka som deltar i projektet har deltagarna fått anmäla intresse för medverkan i projektet. Projektgruppen har därefter beslutat om att godkänna eller avslå deltagande. Utgångspunkten har hela tiden varit att alla som vill delta ska få delta om de betalat en årlig avgift på 900 kr. Denna princip har fungerat bra. Vi har kunna förhindra att personer som riskerar att skada projektet eller personer som inte kan bidra till projektets mål deltar. I de fall projektgruppen har avslagit deltagande har det rört personer utanför det geografiska projektområdet eller kriminellt belastade personer. Vid projektets slut deltog 28 personer/företag. Utöver dessa företag har rådgivning och hjälp även gets till företag som inte valt att delta i projektet. Det har varit naturligt att ge nya företag möjlighet att få information för att överväga om man vill delta. Vi har tillämpat samma princip vid t.ex. öppna seminarier. Vi har inte gjort någon skillnad om personerna deltar i projektet eller inte. DELTAGARE BÄRKRAFT SEPTEMBER 2013 Företag Deltagarens namn Adress Postadress Pharberry AB Karin Ahlman Toyama Sjöfruvägen 67A Umeå Essum AB Eva Grahn Håkansson Box Umeå ImmunButiken AB Carina Wallmark, Ann Lindström Ragvaldsträsk Skellefteå Norrskensbär AB Örjan Berglund Talliden Jörn Jokkmokks Bär AB Karin Nordström Wästfeltsgatan Jokkmokk Olle Svensson Partiaffär AB Arne Pettersson Skolgatan Bjurholm Kalix Sylt AB Hans och Riia Granberg Holmfors Överkalix Skogsbärsfröjd AB Lotta Rynbäck Andersson Puoltikasvaara Gällivare Lapplands Gourmet AB Jahn Eliasson Järnvägsgatan Vilhelmina RUNA i norr Annelise Harnesk Hjuken Vindeln Bo Martin Alm S Mensträsk Norsjö Skogens Guld HB Sören Burman Umevägen Fredrika RKAB Reimert Reimertzon Medlevägen Skellefteå Cembra Företagsanalys Lars Lundmark Trånga Gatan 52 A Boden Ecopolarica AB Åke Paulsson Östanbäck Kåge Mjöle Bärbruk Annie Nordlund Fridhemsv Umeå Kallax Gårdsbutik Maria Wikström Kallaxvägen Luleå LRF Per Markström Kostnadsställe (kst) 057 FE 312 Service i Slagnäs AB Annika Stenmark Adakvägen Slagnäs Torbjörn och Barbro Ämter Puoltas Kiruna Wilk-co Katarina Wilk Kammakargatan Stockholm Breja AB Viktoria Lindberg Kläppen Norsjö Hällnäs Handelsträdgård Björn Isaksson Lyckselevägen Hällnäs Hafelekar AB Peter Malm Hökhult Hökenäs Älmhult Fjällbär Scandinavian AB Simon Högberg Björnstigen Strömsund Svantes Vilt & Bär AB Svante Renberg Edforsvägen Harads EKCOM AB Li Holmberg Gymnasievägen Skellefteå Bygg & Snickeri i Rålund AB Lars Normark Rålund Boliden Tabell 1. Deltagare i Bärkraftsprojektet 2013

7 (25) Bild 2. Några av projektets deltagare vid seminarium på Hotell Aurum i Skellefteå. 6. PROJEKTETS GENOMFÖRANDE Projektets genomförande har bestått av sex aktiviteter; kompetensutveckling, industriutveckling, produkt- och processutveckling, marknadsföring, informationsspridning och bärcentrum. I huvudsak kan man dela upp aktiviteterna i sådana aktiviteter som riktas direkt eller indirekt till utveckling av bärföretagandet och aktiviteter som riktar sig till allmänheten eller företagens kunder. 6.1 KOMPETENSUTVECKLING Denna aktivitet syftade till att föra ut kunskaper till bärföretagare. Kunskaperna kommer dels från F & U som genomförts i bärkraftsprojektet men även från externa föreläsare och kunskapsbärare. I vissa fall har företagens egna erfarenheter utgjort kunskapskälla. Kompetensutvecklingen har genomförts i grupp eller som enskild rådgivning vid företagsbesök eller via telefon Företagsrådgivning Rådgivningen har i de flesta fall genomförts av projektledaren eller experter på SIK. Ofta har företag kontaktat projektledaren. Denna kontakt har sedan lett till ett möte och i vissa fall till en satsning i företaget. Ibland har mötet inte lett till någon aktivitet från företagets sida. Rådgivningen har oftast rört tekniska frågor kring produktion av produkter av vilda bär. I Bärkrafts ledningsgrupp diskuterades insatser inom marknadsföring men ledningsgruppen valde att inte gå vidare med sådana aktiviteter. En viktig del i rådgivningen har varit att hjälpa företagen att bygga upp kontakter med andra företag och med kunder. Rådgivningen har utnyttjats på olika sätt. Vissa företag har valt att inte utnyttja denna tjänst medan andra företag har kontaktat projektledare ofta. Nackdelen med gratis rådgivning är att inget avtal sluts mellan rådgivare och företag. Rådgivningen får därför inget mål och risk finns att rådgivningen blir ett billigt sätt för företag att få information som man för stunden behöver. Många företag uppskattar också att få allmän information och omvärldsbevakning, utan krav på motprestation.

8 (25) Nätverksträffar och seminarier Under projektperioden har fem nätverksträffar genomförts. Målgruppen har varit deltagare i projektet och flertalet träffar har hållits på Hotell Aurum i Skellefteå. Ämnen som tagits upp på nätverksträffarna har varit torkning, hygienfrågor, sensorik, produktutveckling mm. Ämnena har valts utifrån företagens önskemål. Vid varje nätverksträff har redovisningar skett beträffande pågående utvecklingsarbete i projektet. Under oktober månad 2012 genomfördes ett bärseminarium på Folkets Hus i Umeå. Målgruppen var då större och lockade, förutom bärföretag även forskare, marknadsförare och allmänhet. Innehållet i seminariet var bredare med inriktning bland annat på bärens hälsoeffekter. Lokala seminarier om bär och bärföretagande har hållits lokalt på flera orter. Syftet har varit att öka kunskapen om skogsbärens möjligheter och informera om projektet. Ofta har dessa lokala seminarier genomförts i samarbete med kommuner eller branschorganisationer. Orter där lokala seminarier har hållits är; Norsjö, Malå, Seskarö, Övertorneå, Umeå, Jokkmokk, Älvsbyn, Fredrika, Glommersträsk och Kalix. Bild 3. Läkaren Olle Haglund förklarar mekanismen bakom skogsbärens hälsoeffekter 6.2 INDUSTRIUTVECKLING Även här har enskild rådgivning varit det arbetssätt som tillämpats. Ofta har företagen själva haft företagsidéer som vi stöttat. Ibland har projektet uppmuntrat och initierat satsningar i företagen och projektet Bärkraft har varit en av flera aktörer som företagen utnyttjat. Samarbetet har t.ex. skett med organisationer som ALMI-företagspartner, Uminova Innovation, Invest In Västerbotten, LRF, Hushållningssällskapet, privata konsulter m.fl. Företagssatsningar är konfidentiella och har ibland lett till nya företag eller satsningar i

9 (25) befintliga företag. I andra fall har det lett till hugskott som kanske kan blomma ut i framtiden. Gemensamt är att industriella investeringar sällan går snabbt och att projektets tre år är en kort tid. Nedan följer ett antal exempel på satsningar. Investering i produktion av bärskal för extraktionsändamål Investering i produktion av bärjuicer Investering i anläggning för bärrensning och bärpressning Investering i infrysningsanläggning för bär Investering i produktion av alkoholfritt vin av blåbär och lingon Investering i färskrensningsanläggning Testframställning av bärfröoljor Ett intressant samarbete har lett till flera investeringar. Detta gäller samarbete med Invest In Västerbotten, ett Norskt extraktionsföretag och några bärföretag i regionen. Detta samarbete har stimulerat till flera satsningar. När det gäller industriutveckling har projektet ofta utgjort navet i ett samarbete mellan köpare och producent. Åtskilliga kunder från hela världen har kontaktat projektet för att finna producenter av bärprodukter från norra Sverige. Dessvärre har regionen i dagsläget allt för få bärförädlare för att kunna svara upp mot köparnas behov. Det har varit frustrerande att inte kunna hänvisa till existerande företag som kan leverera produkter. Bild 4. Reimert Riemertzon och Kris Schatteman från Belgien, diskuterar hjortron

10 (25) 6.3 PRODUKT- OCH PROCESSUTVECKLING Nedan beskrivs en lång rad utvecklingsinsatser som genomförts i projektet. I regel har dessa initierats av enskilda företag. Ibland har projektet initierat försöken. Gemensam är att alla tester och försök har varit öppna för projektdeltagarna och att resultaten har presenterats i rapporter och/eller vid seminarier. Bärkraft har haft en teknisk inriktning. Orsaken är bland annat att SIK är ett tekniskt institut. Under projekttiden har också framkommit att teknik är det kunskapsområde som behöver byggas upp inom bärförädlingsindustrin. Företag som startar tillverkning utan teknisk kunskap har ofta misslyckats till följd av att man inte förstår sambanden mellan t.ex. process och hygien, detta har i sin tur lett till förstörda produkter och kundrelationer. Jag uppfattar att det finns marknader och kunder om man bara kan ta fram produkter med tillräcklig kvalitet. Jag är övertygad om att det finns många fler som vill sälja bärprodukter än som vill producera dem Utveckling av en ny process för framställning av juice och extraktionsråvara Tidigt i projektet utvecklade vi en metod för framställning av skal från blåbär genom pressning. Syftet var att skalen skulle användas i extraktionsindustrin som ett alternativ till hela bär. Som en restprodukt får man blåbärsjuice, som lustigt nog, blir en ny produkt på marknaden. Arbetet genomfördes på Kalix Syltfabrik i Kalix. Processen är implementerad och tillämpas av tre företag. Ett problem är avsättningen av blåbärsjuice. Här krävs ett fortsatt utvecklingsarbete. Bild 5. Hans och Riia Granberg samt Bo Martin Alm inviger den nya pressen i Kalix.

11 (25) Bild 6. Bo Martin söderdelar en kaka av blåbärsskal Bärplockningsteknik I början av projektet tittade vi på möjligheten att utveckla utrustning för en effektivare bärplockning. En förstudie gav ingen vägledning hur man skulle kunna gå vidare. Projektledningen beslöt att inte gå vidare med detta arbete, då risken ansågs för stor Extraktion av bärfröoljor Projektet har utvecklat en process för framställning av oljor från skogsbärsfrön. Oljorna är intressanta på marknaden, främst som ingrediens i kosmetiska produkter. Fler förfrågningar har kommit angående möjligheter att köpa oljor. Råvaran kan utgöras av avfall från bärmusterier eller utvinnas från våta eller torkade bärfrön. Projektet har också testat enklare metoder för extraktion av bärförolja, som möjliggör satsningar med en lägre investering. Ett intensivt arbete har lagts ned på att finna en lokal entreprenör som är villig att investera i processen. Vi har dock inte kunnat finna ett företag som vill satsa. Min bedömning är att en satsning kommer men att det krävs starka företag eller en grupp av företag som vågar göra investeringen. Detta partnerskap får nog sökas utanför regionen Framställning av frukt- och bärviner I projektet har vi genomfört tester med framställning av frukt- och bärviner som baseras på skogsbär. Detta arbete har varit förlagt till Nordmaling. Försöksjäsningarna visar att man kan framställa fruktviner på alla våra skogsbär men att den låga halten av socker och den ofta höga syra halten, gör det svårt att framställa fullgoda matviner. Viner som aperitif eller dessertviner

12 (25) har däremot en god potential. Framställning av alkoholfria viner kan ge mycket goda möjligheter. Redan idag säljer ett företag från regionen alkoholfritt vin av blåbär och lingon. Blåbär har en sensorisk profil som passar till mat. Bild 7. Framställning av bärviner i Nordmaling Framställning av en fermenterad hälsokostprodukt Under projekttiden har vi samarbetat med forskare på företaget Essum, Chalmers och SIK. Forskarna har fått i uppdrag att ta fram en hälsokostprodukt baserad på skogsbär. Resultatet blev en produkt som fermenterades med bagerijäst för att höja innehållet av antioxidativa ämnen. Produkten testades, med gott resultat, på Umeå Universitet, beträffande förmågan att hämma blodplättarnas aktivitet. Vi kunde inte, under projekttiden, komma så långt som till en klinisk studie av produkten.

13 (25) Bild 8. Forskarna som tig fram en fermenterade hälsoprodukten på bär, Eva Grahn Håkansson, Klara Båth samt Marie Alminger Uppbyggnad av kunskaper om bärens innehåll av bioaktiva ämnen under mognad Projektet har, under två år, studerat och byggt upp kunskaper om vad som händer med blåbärens och kråkbärens innehåll av bioaktiva ämnen (antocyaniner) under mognaden. Studierna visar att blåbärens nyttigheter ökar fram till senhösten men att kråkbärens nyttigheter har ett optimum under senare delen av augusti. Denna kunskap har många praktiska användningsområden. Vi vet t.ex. att man genom enkla sockeranalyser kan prediktera innehållet av antocyaniner i dessa bär. Hittills har skogsbären bara värderats utifrån dess vikt. Nu kan man på ett enkelt sätt värdera bären utifrån inre kvalitet. Denna kunskap är inte publicerad och kan därmed ge en konkurrenskraft till regionens bärföretag. Tabell 2. Innehållet av antocyaniner i blåbär stiger med ökad mognadsgrad

14 (25) Bild 9. Karin Ahlman Toyama och Lotta Rynback Andersson planerar bärplockningsförsök Blåbärens sensoriska egenskaper Ett allvarligt hot mot våra svenska blåbär är en ökad import av färska och frusna odlade blåbär. Odlade importerade blåbär är större än våra vilda blåbär men har betydligt lägre halter av nyttiga ämnen. Odlade blåbär innehåller dessutom betydligt mer socker. Handeln utnyttjar förvirringen kring namngivningen av dessa bär. I Sverige, till skillnad från i engelsktalande länder, använder vi order blåbär både för våra vilda blåbär och för odlade blåbär. Handeln kan kalla odlade blåbär för stora blåbär eller bara blåbär. I projektet har vi genomfört sensorisk jämförande studier mellan våra blåbär och odlade blåbär. Vi har också kartlagt de ämnen som ger våra blåbär den karakteristiska smaken och karakteriserat bärens sensoriska variation utifrån plockningstidpunkt och plats. Våra studier ger ett klart besked om den stora sensorisk skillnad som föreligger mellan våra vilda blåbär och odlade blåbär. Denna kunskap kan användas av våra företag, för att bättre kommunicera egenskaper för våra blåbärsprodukter.

15 (25) Figur 1. Sensorisk profil för blåbär (blått-grått) i jämförelse med odlade blåbär (rött) Bärens blad Vi har genom enkla analyser av våra skogsbärs blad kunna konstatera att bladen innehåll ännu mer kraftfulla bioaktiva ämnen än i bären. Vi har inte utnyttjat denna kunskap men den är mycket intressant för framtida utvecklingsarbete Test av maskinutrustning Skogsbärsbranschen är ganska konservativ i att ta till sig ny teknik samtidigt som tekniken blir billigare och bör kunna passa även för mindre företag. Färgsortering har betraktats som dyr teknik. Vi har i projektet visat att denna teknik idag är ganska billig och effektiv och bör därför lämpa sig även för de mindre företagen. En teknik för torkning som är skonsam för bärens bioaktiva ämnen är vakuumtorkning. Tekniken tillämpas idag inte på bär i Sverige. Projektet har genomfört tester med torkning av skogsbär med hjälp av vakuum i ett träinstitut i norra Italien. Resultatet av försöket visar att vakuumtorkning kan fungera vid bärtorkning men att ett utvecklingsarbete krävs för att starta upp kommersiell produktion. En grupp bärföretag samlades kring denna möjlighet men gruppen hade ingen enighet att driva ett gemensamt projekt.

16 (25) Övrig processutveckling och tester Utöver nämnda produkt- och processutveckling har projektet låtit genomföra andra små tester, som initierats av förfrågningar från företag. Här kan nämnas test av mögelbekämpning med hjälp av lingonjuice. Denna test genomfördes med gott resultat. En annan test genomfördes i Blekinge och rörde centrifugering av blåbär. Testen visar att man kan få en smakrik juice men att pressresten får en hög vattenhalt. Mindre försök har också utförts för att separera frön från torkad eller otorkad bärmassa. Försöken visar att båda metoderna är möjliga.

17 (25) 7. MARKNADSFÖRING Projektet upprättade en kommunikationsplan under det första projektåret. Marknadsföringen mot allmänheten har genomförts, främst genom tidningsartiklar som skrivits om projektet. I pressarkivet finns 15 artiklar i lokal- och nationell press. Som en aktivitet i projektet har ett antal pressreleaser lagts ut. Resultatet av dessa har varit gått. För att nå ut till allmänheten tog vi fram en 16 sidig tidningsbilaga om skogsbär. Tidningen innehöll både artiklar om bärföretag och mer kunskapsinriktade artiklar om skogsbär. Bilagan distribuerades till hushåll, i Norr- och Västerbotten. Effekten av utskicken var inte inte så stort. Ett annat sätt att marknadsföra projektet har varit genom att delta vis NOLIA-mässan i Piteå och Umeå. Projektet ställde ut med egen monter och intresserade bärföretag har fått möjlighet att delta genom att sälja sina produkter. Projektet har också tagit mot förfrågningar från företag som vill köpa norrländska bärprodukter, eller på annat sätt samarbeta med projektet. Här kan nämnas företag från Kina, Singapore, Hong Kong, England och några större svenska företag. Under år 2012 anlitades en sommarstudent från Umeå Universitet för att göra en kartläggning av den svenska bärmarknaden bland konsumenter. Studien visade att konsumtionen av bär ökar. Bild 10. Företaget Ecopolarica på NOLIA mässan i Piteå år 2012

18 (25) 8. INFORMATIONSSPRIDNING Informationsspridning till projektets deltagare har skett genom gruppmail och genom att filer lagts ut på projektets hemsida. Vid informationsspridning har EU-s logotype funnits med. Projektdeltagare har kunnat komma åt denna information genom inloggning på hemsidan. En blogg för projektdeltagare har också testats. Aktiviteten på bloggen blev dock aldrig särskilt hög. Fem informationsbrev har skickats ut till projektets deltagare. Dessa har sedan lagts ut på den publika delen av projektets hemsida. Informationen på Bärkrafts hemsida har utnyttjas av både projektets deltagare och av allmänhet och journalister. I tidningsartiklar kan man finna att man refererar till projektets hemsida. Projektet har deltagit vid olika lokal informationsmöten och informerat om projektet. Här kan nämnas Rotary i Umeå, möte med företag i Norsjö, information vid vintermarknaden i Jokkmokk, byamöte i Fredrika, LRF-möte i Malå m.fl. informationsmöten. Bild 11. Framsidan på bärbilagan som skickades ut i exemplar

19 (25) 9. BÄRCENTRUM En aktivitet i slutet av projektet genomfördes under arbetsnamnet bärcentrum. Iden bygger på att man efter två, på varandra följande, strukturfondsprojekt inom skogsbär, skulle undersöka möjligheten att bygga en mer permanent verksamhet kring kunskapsuppbyggnad/företagsutveckling inom skogsbär. Frågan om bärcentrum diskuterades vid projektets slutseminarium i oktober Resultatet av diskussionerna blev tre tänkbara strategier för hur man skulle kunna gå vidare med ett bärcentrum. 9.1 Forskningsstrategi Denna strategi bygger på att utveckla bärforskningen och föra ut kunskaper genom utbildning. De större företagen som redan har kunskaper och teknik samverkar med de mindre företagen. 9.2 Utbildningsstrategi Denna strategi bygger på en målinriktad utbildningsverksamhet som kan leda till ökat användning av skogens bärråvara, förstärkning av kunnandet inom entreprenörskap och förädling, samt kunskapen inom marknadsföring och försäljning. 9.3 Utvecklingsbolag Denna strategi bygger på en modell från Västernorrland, där träindustrin har bildat ett utvecklingsbolag (Processum AB). Bolagets uppgift är att finansiera och starta upp innovativ pilotverksamhet som kan komma till nytta för ägarna. När piloterna kan bära sina kostnader knoppas dessa av och det bildas kommersiella bolag kring dessa. Modellen har varit så intressant att Sveriges Tekniska forskningsinstitut har gått in som delägare i Processum.

20 (25) 6. RESULTAT 6.1 Nya företag och arbetstillfällen Projektet syftade till att skapa en ännu bättre fungerande bärbransch i Norr- och Västerbotten, som kan leda till etablering och utveckling av företag som baseras på regionens skogsbärsråvara. Projektets har påverkat utvecklingen mot uppfyllandet av projektets syfte. Man kan dock konstatera att här finns ännu mycket att göra. Vägen är lång men förutsättningarna är mycket goda. Det faktum att hälften av plockade skogsbär i regionen exporteras utan att en frysas och rensas gör att man kan förstå potentialen i ökad förädling. Under projektperioden skapades fem nya bärföretag. Dessa företag är små företag som på sikt kan utvecklas och få en viktig betydelse i regionen. Kännetecknande för dessa nya företag är att de genomfört begränsade investeringar och att de inte skett i samverkan med andra företag. De stora industrisatsningarna saknas fortfarande. Antalet nya arbetstillfällen uppgick till åtta stycken. Hur många arbetstillfällen som säkrats är svårt att bedöma. Kanske rör det sig om minst 20 säkrade arbetstillfällen, mot bakgrund av att många företag fått rådgivning, ökade kunskaper och 6.2 Övriga resultat Bland övriga resultat kan man nämna ökad kontakt och samverkan mellan bärföretagare. De kontakter som skapats mellan företagen kommer att bestå och leder också förhoppningsvis till bildandet av nytt samarbete men på kommersiell basis. För att de små företagens ska överleva krävs att dessa känner samhörighet med andra företag och att man utbyter kontakter med kunder och leverantörer. Projektet har bidragit till att ge de svenska skogsbären ett ansikte och att allmänheten får en förståelse för skogsbärens betydelse och potential. Samtidigt har projektet blottlagt de brister som finns i bärbranschen då stora mängder bär, ca 50 % av det som plockas, förs ut ur regionen utan någon infrysning eller annan förädling. Denna insikt är mycket viktig för att förstå behovet av ett projekt som Bärkraft. Projektet har lett till en stor kunskapsuppbyggnad bland bärföretag men också inom projektägarens organisation. Detta faktum är av stor betydelse för att kunna stödja framtida satsningar på bärbranschen. SIK kan idag vara den organisation som har störst kunskaper inom bärförädling. Vi kan räkna med att framtida satsningar på bärförädling kräver stor kunskap och att denna kunskap finns som komplement till företagens egna kunskaper. 6.3 Jämställdhet/Integration och mångfald/miljö/folkhälsa Projektgruppen har haft en sammansättning med hälften kvinnor och hälften män. Strävan har också varit att både kvinnor och män har deltagit i arbetsgrupper och andra grupper som kunnat påverka projektets genomförande. Deltagande företag har varit blandade med både manligt och kvinnligt ägda företag. Åldersfördelningen bland företagarna har haft en god spridning från 17 år till 70 år. Av projektföretagen har 4 företag ägare/delägare med utländsk bakgrund. Ett företag har samisk bakgrund. Personer med utländsk bakgrund har deltagit i projektets aktiviteter och uppmuntrats att vara aktiva att dela med sig av sina erfarenheter av bär och bärprodukter från sina hemländer. I produktutvecklingen har dessa idéer tagits upp och lyfts fram och företagen har uppmuntrats att använda sin kultur i företagandet.

21 (25) 7. UTVÄRDERING Projektet har låtit genomföra en extern utvärdering av projekt Bärkraft. Denna utfördes av företaget Preinvest. Utvärderingen var en kvalitativ studie baserad på djupgående intervjuer. I utvärderingen sammanfattas deltagarfeedback och där ges också konkreta råd på hur ett uppföljande skulle kunna vara utformat. Projektet Bärkraft har fokuserat på kompetenshöjning och nätverkande. Utvärderingen visade mycket riktigt att deltagarna upplevde en kunskapshöjning och var generellt sett positiva till den centrala aspekten. Ett flertal företag i utvärderingen (23%) har dessutom omnämnt en ökad satsning på bärförädling som en direkt konsekvens av projektet. Även projektledarens insats som projektledare sågs som positiv av en övervägande majoritet. Den främsta kritiken som riktades mot projektet var bristande företagstänk. Flertalet deltagare önskade se mer individuell coaching och praktiskt företagande; med andra ord en större hjälp i kommersialiseringsprocessen. Det fanns även stor mångfald bland deltagarna vilket utgjorde naturliga svårigheter i att tillgodose alla på lika villkor under respektives förutsättningar. Utvärderarnas slutsats är att Bärkraft har varit ett lyckat projekt där man väldigt positivt har bidragit till kompetenshöjning i branschen. På sikt kan detta bidra till ökad förädling och tillväxt. Därför ser utvärderarna positivt till att stödja den kommersiella processen i större grad i ett nästkommande projekt. Utvärderingen redovisas i sin helhet i bilaga 1.

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Bakgrund - genomfört av IUC Sverige AB 23 september 2014 IUC Sverige AB har under 2013, uppdelat i två uppdrag, verkat som nationell distributör

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE

FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE 2002 En kartering och undersökning av fisketuristiska företag, deras ekonomi och resursutnyttjande Författare Mats Jonson SVERIGES FISKETURISMFÖRETAGARE i samarbete

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket

Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket DEL 3 Uppföljningar och utvärderingar Innehållsförteckning Uppdraget... 3 DEL 3 - UPPFÖLJNINGAR OCH UTVÄRDERINGAR... 4 Testprojekt Institutsamverkansmetoden

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Från tratt till pipeline

Från tratt till pipeline Från tratt till pipeline Utvärdering av projektet Nordanstig Utveckling, Nordanstigs kommun Maria Andersson FoU-Centrum Söderhamn 1 Innehållsförteckning: I INLEDNING Att vända trenden 2 Bakgrund 3c Projektets

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

En resa mot ett eget företagande

En resa mot ett eget företagande En resa mot ett eget företagande En studie av elva etablerade och potentiella företagare i Luleå kommun. Sari Roininen AR 2005:62 Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Kapital för landsbygdsföretagare

Kapital för landsbygdsföretagare Kapital för landsbygdsföretagare Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 142 Nr 4 År 2003 1TIDSKRIFT Ansvarig utgivare: Akademiens sekreterare och VD: Bruno Nilsson Redaktör: Gunilla Agerlid 2 Kapital

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

handelsplats wermland Enklare e-handel

handelsplats wermland Enklare e-handel handelsplats wermland Enklare e-handel En sammanfattning av Handelskammaren Värmlands initiativ att öka kunskapen om e-handel och både stimulera och aktivt arbeta med e-handelsutvecklingen i regionen.

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer