Kontaktperson Datum Beteckning Sida Roger Uddstål, Projektledare (25) SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT BÄRKRAFT ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontaktperson Datum Beteckning Sida Roger Uddstål, Projektledare 2014-05-07 1 (25) SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT BÄRKRAFT ÅR 2011-2013"

Transkript

1 RAPPORT Kontaktperson Datum Beteckning Sida Roger Uddstål, Projektledare (25) SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT BÄRKRAFT ÅR Marknad och Försäljning Upprättad av Signature_1 Roger Uddstål, Projektledare Signature_2 Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SIK i förväg SIK Box GÖTEBORG Frans Perssons Väg GÖTEBORG skriftligen godkänt annat.

2 (25) Innehållsförteckning 1. INLEDNING BAKGRUND SYFTE Mål PROJEKTORGANISATION OCH DELTAGARE PROJEKTETS GENOMFÖRANDE KOMPETENSUTVECKLING Företagsrådgivning Nätverksträffar och seminarier... 8 Bild 3. Läkaren Olle Haglund förklarar mekanismen bakom skogsbärens hälsoeffekter INDUSTRIUTVECKLING... 8 Bild 4. Reimert Riemertzon och Kris Schatteman från Belgien, diskuterar hjortron PRODUKT- OCH PROCESSUTVECKLING Utveckling av en ny process för framställning av juice och extraktionsråvara Bärplockningsteknik Extraktion av bärfröoljor Framställning av frukt- och bärviner Framställning av en fermenterad hälsokostprodukt Uppbyggnad av kunskaper om bärens innehåll av bioaktiva ämnen under mognad Blåbärens sensorisk egenskaper Bärens blad Test av maskinutrustning Övrig processutveckling och tester MARKNADSFÖRING INFORMATIONSSPRIDNING BÄRCENTRUM Forskningsstrategi Utbildningsstrategi Utvecklingsbolag RESULTAT... 20

3 (25) 6.1 Nya företag och arbetstillfällen Övriga resultat Jämställdhet/Integration och mångfald/miljö/folkhälsa UTVÄRDERING SLUTSATSER OCH DISKUSSION Förslag till ett virtuellt Bärinstitut EKONOMI... 25

4 (25) 1. INLEDNING De svenska skogsbären har under många hundra år utgjort en viktig resurs för landsbygden. Lingon och hjortron har, tack vara sin naturliga förmåga att vara lagringsbara utan infrysning, alltid varit en viktig handelsvara som har kunnat ge bärplockaren en extra förtjänst. Bärplockning och förädling av skogsbär har genomgått en stor förändring de sista 40-åren. Branschen har blivit internationell och teknikutvecklingen har lett till allt större koncentration av förädling och bärhandel. I dagsläget vet vi att norra Sverige mer och mer har blivit ett område för andra länders företag att skaffa billig råvara av hög kvalitet. Förädlingsgraden för skogsbär i regionen är låg även om den långsamt ökar. Forskning och utveckling på våra svenska skogsbär har bedrivits i en mycket liten omfattning. Förhoppningsvis har projekt Bioteknik-Bär och projekt Bärkraft brutit denna trend. Vi har en skyldighet att ta fram och sprida kunskaper om våra skogsbär och dess möjligheter till företagande, hälsa och välbefinnande. Skogens bär hör framtiden till. Denna rapport utgör en sammanfattning av projektresultaten. Delrapporter och underlagsmaterial finns tillgängligt hos projektledare. Bild 1. En bevarad blåbärstork från början av förra seklet, Björksele, Lycksele kommun

5 (25) 2. BAKGRUND Projekt Bärkraft är ett fortsättningsprojekt på projektet Bioteknik-Bär, Mål 2, år I projektet Bioteknik-Bär, upprättades ett första nätverk av intresserade företagare inom bärförädling. Intresset och entusiasmen var stor för att inhämta kunskaper. Flera nya bärförädlingsföretag startades upp. Vi såg i slutet av år 2010 att det fanns ett behov att gå vidare med fortsatta utvecklingsinsatser. Vår bedömning var att genomfört utvecklingsarbete skulle få bättre effekt om det tilläts fortgå ytterligare tre år. Ett nytt projekt formulerades och fick namnet Bärkraft. Vi valde att behålla samma arbetssätt som i Bioteknik-Bär. Det innebär att vi har arbetat behovsorienterat och framväxande. Vi prioriterade också att gå vidare med utvecklingsarbete som redan var igång och undvika att starta upp helt nya aktiviteter. Projektledningsgruppens sammansättning förändrades endast till viss del. Vi valde att ta in fler representanter från Norrbotten, eftersom vi fått med Norrbottens Läns Landsting som delfinansiär. 3. SYFTE Projektet syftade till att skapa en ännu bättre fungerande bärbransch i Norr- och Västerbotten, som kan leda till etablering och utveckling av företag som baseras på regionens skogsbärsråvara. 4. Mål Projektets målsättning var att nya innovativa bärföretag ska skapas och utvecklas; 3 nya företag, 10 nya arbetstillfällen och 20 säkrade arbetstillfällen. 5. PROJEKTORGANISATION OCH DELTAGARE Projektets ägare har varit SIK-Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB. Projektledare var Roger Uddstål som är anställd vid SIKs regionkontor i Umeå. Styrningen av projektet har skett genom en projektgrupp som fattat inriktningsbeslut. Projektgruppen har haft följande sammansättning: Ulf Edlund, Prorektor Umeå Universitet (ordf.) Karin Ahlman-Toyama, Connect East HB Eva Grahn- Håkansson, VD Essum AB (vice ordf.) Örjan Berglund, Talliden Invest AB Lars Lundmark, Cembra Företagsanalys, Boden Håkan Johansson, Umeå Näringslivsservice Reimert Riemertzon, Reimertzon Läkarkonsult AB Karin Nordström, Jokkmokksbär AB Kristina Wikström, HS Rådgivning Nord AB Roger Uddstål, SIK AB, projektledare

6 (25) Projektgruppen har haft 15 protokollförda möten. För att ha en kontroll över vilka som deltar i projektet har deltagarna fått anmäla intresse för medverkan i projektet. Projektgruppen har därefter beslutat om att godkänna eller avslå deltagande. Utgångspunkten har hela tiden varit att alla som vill delta ska få delta om de betalat en årlig avgift på 900 kr. Denna princip har fungerat bra. Vi har kunna förhindra att personer som riskerar att skada projektet eller personer som inte kan bidra till projektets mål deltar. I de fall projektgruppen har avslagit deltagande har det rört personer utanför det geografiska projektområdet eller kriminellt belastade personer. Vid projektets slut deltog 28 personer/företag. Utöver dessa företag har rådgivning och hjälp även gets till företag som inte valt att delta i projektet. Det har varit naturligt att ge nya företag möjlighet att få information för att överväga om man vill delta. Vi har tillämpat samma princip vid t.ex. öppna seminarier. Vi har inte gjort någon skillnad om personerna deltar i projektet eller inte. DELTAGARE BÄRKRAFT SEPTEMBER 2013 Företag Deltagarens namn Adress Postadress Pharberry AB Karin Ahlman Toyama Sjöfruvägen 67A Umeå Essum AB Eva Grahn Håkansson Box Umeå ImmunButiken AB Carina Wallmark, Ann Lindström Ragvaldsträsk Skellefteå Norrskensbär AB Örjan Berglund Talliden Jörn Jokkmokks Bär AB Karin Nordström Wästfeltsgatan Jokkmokk Olle Svensson Partiaffär AB Arne Pettersson Skolgatan Bjurholm Kalix Sylt AB Hans och Riia Granberg Holmfors Överkalix Skogsbärsfröjd AB Lotta Rynbäck Andersson Puoltikasvaara Gällivare Lapplands Gourmet AB Jahn Eliasson Järnvägsgatan Vilhelmina RUNA i norr Annelise Harnesk Hjuken Vindeln Bo Martin Alm S Mensträsk Norsjö Skogens Guld HB Sören Burman Umevägen Fredrika RKAB Reimert Reimertzon Medlevägen Skellefteå Cembra Företagsanalys Lars Lundmark Trånga Gatan 52 A Boden Ecopolarica AB Åke Paulsson Östanbäck Kåge Mjöle Bärbruk Annie Nordlund Fridhemsv Umeå Kallax Gårdsbutik Maria Wikström Kallaxvägen Luleå LRF Per Markström Kostnadsställe (kst) 057 FE 312 Service i Slagnäs AB Annika Stenmark Adakvägen Slagnäs Torbjörn och Barbro Ämter Puoltas Kiruna Wilk-co Katarina Wilk Kammakargatan Stockholm Breja AB Viktoria Lindberg Kläppen Norsjö Hällnäs Handelsträdgård Björn Isaksson Lyckselevägen Hällnäs Hafelekar AB Peter Malm Hökhult Hökenäs Älmhult Fjällbär Scandinavian AB Simon Högberg Björnstigen Strömsund Svantes Vilt & Bär AB Svante Renberg Edforsvägen Harads EKCOM AB Li Holmberg Gymnasievägen Skellefteå Bygg & Snickeri i Rålund AB Lars Normark Rålund Boliden Tabell 1. Deltagare i Bärkraftsprojektet 2013

7 (25) Bild 2. Några av projektets deltagare vid seminarium på Hotell Aurum i Skellefteå. 6. PROJEKTETS GENOMFÖRANDE Projektets genomförande har bestått av sex aktiviteter; kompetensutveckling, industriutveckling, produkt- och processutveckling, marknadsföring, informationsspridning och bärcentrum. I huvudsak kan man dela upp aktiviteterna i sådana aktiviteter som riktas direkt eller indirekt till utveckling av bärföretagandet och aktiviteter som riktar sig till allmänheten eller företagens kunder. 6.1 KOMPETENSUTVECKLING Denna aktivitet syftade till att föra ut kunskaper till bärföretagare. Kunskaperna kommer dels från F & U som genomförts i bärkraftsprojektet men även från externa föreläsare och kunskapsbärare. I vissa fall har företagens egna erfarenheter utgjort kunskapskälla. Kompetensutvecklingen har genomförts i grupp eller som enskild rådgivning vid företagsbesök eller via telefon Företagsrådgivning Rådgivningen har i de flesta fall genomförts av projektledaren eller experter på SIK. Ofta har företag kontaktat projektledaren. Denna kontakt har sedan lett till ett möte och i vissa fall till en satsning i företaget. Ibland har mötet inte lett till någon aktivitet från företagets sida. Rådgivningen har oftast rört tekniska frågor kring produktion av produkter av vilda bär. I Bärkrafts ledningsgrupp diskuterades insatser inom marknadsföring men ledningsgruppen valde att inte gå vidare med sådana aktiviteter. En viktig del i rådgivningen har varit att hjälpa företagen att bygga upp kontakter med andra företag och med kunder. Rådgivningen har utnyttjats på olika sätt. Vissa företag har valt att inte utnyttja denna tjänst medan andra företag har kontaktat projektledare ofta. Nackdelen med gratis rådgivning är att inget avtal sluts mellan rådgivare och företag. Rådgivningen får därför inget mål och risk finns att rådgivningen blir ett billigt sätt för företag att få information som man för stunden behöver. Många företag uppskattar också att få allmän information och omvärldsbevakning, utan krav på motprestation.

8 (25) Nätverksträffar och seminarier Under projektperioden har fem nätverksträffar genomförts. Målgruppen har varit deltagare i projektet och flertalet träffar har hållits på Hotell Aurum i Skellefteå. Ämnen som tagits upp på nätverksträffarna har varit torkning, hygienfrågor, sensorik, produktutveckling mm. Ämnena har valts utifrån företagens önskemål. Vid varje nätverksträff har redovisningar skett beträffande pågående utvecklingsarbete i projektet. Under oktober månad 2012 genomfördes ett bärseminarium på Folkets Hus i Umeå. Målgruppen var då större och lockade, förutom bärföretag även forskare, marknadsförare och allmänhet. Innehållet i seminariet var bredare med inriktning bland annat på bärens hälsoeffekter. Lokala seminarier om bär och bärföretagande har hållits lokalt på flera orter. Syftet har varit att öka kunskapen om skogsbärens möjligheter och informera om projektet. Ofta har dessa lokala seminarier genomförts i samarbete med kommuner eller branschorganisationer. Orter där lokala seminarier har hållits är; Norsjö, Malå, Seskarö, Övertorneå, Umeå, Jokkmokk, Älvsbyn, Fredrika, Glommersträsk och Kalix. Bild 3. Läkaren Olle Haglund förklarar mekanismen bakom skogsbärens hälsoeffekter 6.2 INDUSTRIUTVECKLING Även här har enskild rådgivning varit det arbetssätt som tillämpats. Ofta har företagen själva haft företagsidéer som vi stöttat. Ibland har projektet uppmuntrat och initierat satsningar i företagen och projektet Bärkraft har varit en av flera aktörer som företagen utnyttjat. Samarbetet har t.ex. skett med organisationer som ALMI-företagspartner, Uminova Innovation, Invest In Västerbotten, LRF, Hushållningssällskapet, privata konsulter m.fl. Företagssatsningar är konfidentiella och har ibland lett till nya företag eller satsningar i

9 (25) befintliga företag. I andra fall har det lett till hugskott som kanske kan blomma ut i framtiden. Gemensamt är att industriella investeringar sällan går snabbt och att projektets tre år är en kort tid. Nedan följer ett antal exempel på satsningar. Investering i produktion av bärskal för extraktionsändamål Investering i produktion av bärjuicer Investering i anläggning för bärrensning och bärpressning Investering i infrysningsanläggning för bär Investering i produktion av alkoholfritt vin av blåbär och lingon Investering i färskrensningsanläggning Testframställning av bärfröoljor Ett intressant samarbete har lett till flera investeringar. Detta gäller samarbete med Invest In Västerbotten, ett Norskt extraktionsföretag och några bärföretag i regionen. Detta samarbete har stimulerat till flera satsningar. När det gäller industriutveckling har projektet ofta utgjort navet i ett samarbete mellan köpare och producent. Åtskilliga kunder från hela världen har kontaktat projektet för att finna producenter av bärprodukter från norra Sverige. Dessvärre har regionen i dagsläget allt för få bärförädlare för att kunna svara upp mot köparnas behov. Det har varit frustrerande att inte kunna hänvisa till existerande företag som kan leverera produkter. Bild 4. Reimert Riemertzon och Kris Schatteman från Belgien, diskuterar hjortron

10 (25) 6.3 PRODUKT- OCH PROCESSUTVECKLING Nedan beskrivs en lång rad utvecklingsinsatser som genomförts i projektet. I regel har dessa initierats av enskilda företag. Ibland har projektet initierat försöken. Gemensam är att alla tester och försök har varit öppna för projektdeltagarna och att resultaten har presenterats i rapporter och/eller vid seminarier. Bärkraft har haft en teknisk inriktning. Orsaken är bland annat att SIK är ett tekniskt institut. Under projekttiden har också framkommit att teknik är det kunskapsområde som behöver byggas upp inom bärförädlingsindustrin. Företag som startar tillverkning utan teknisk kunskap har ofta misslyckats till följd av att man inte förstår sambanden mellan t.ex. process och hygien, detta har i sin tur lett till förstörda produkter och kundrelationer. Jag uppfattar att det finns marknader och kunder om man bara kan ta fram produkter med tillräcklig kvalitet. Jag är övertygad om att det finns många fler som vill sälja bärprodukter än som vill producera dem Utveckling av en ny process för framställning av juice och extraktionsråvara Tidigt i projektet utvecklade vi en metod för framställning av skal från blåbär genom pressning. Syftet var att skalen skulle användas i extraktionsindustrin som ett alternativ till hela bär. Som en restprodukt får man blåbärsjuice, som lustigt nog, blir en ny produkt på marknaden. Arbetet genomfördes på Kalix Syltfabrik i Kalix. Processen är implementerad och tillämpas av tre företag. Ett problem är avsättningen av blåbärsjuice. Här krävs ett fortsatt utvecklingsarbete. Bild 5. Hans och Riia Granberg samt Bo Martin Alm inviger den nya pressen i Kalix.

11 (25) Bild 6. Bo Martin söderdelar en kaka av blåbärsskal Bärplockningsteknik I början av projektet tittade vi på möjligheten att utveckla utrustning för en effektivare bärplockning. En förstudie gav ingen vägledning hur man skulle kunna gå vidare. Projektledningen beslöt att inte gå vidare med detta arbete, då risken ansågs för stor Extraktion av bärfröoljor Projektet har utvecklat en process för framställning av oljor från skogsbärsfrön. Oljorna är intressanta på marknaden, främst som ingrediens i kosmetiska produkter. Fler förfrågningar har kommit angående möjligheter att köpa oljor. Råvaran kan utgöras av avfall från bärmusterier eller utvinnas från våta eller torkade bärfrön. Projektet har också testat enklare metoder för extraktion av bärförolja, som möjliggör satsningar med en lägre investering. Ett intensivt arbete har lagts ned på att finna en lokal entreprenör som är villig att investera i processen. Vi har dock inte kunnat finna ett företag som vill satsa. Min bedömning är att en satsning kommer men att det krävs starka företag eller en grupp av företag som vågar göra investeringen. Detta partnerskap får nog sökas utanför regionen Framställning av frukt- och bärviner I projektet har vi genomfört tester med framställning av frukt- och bärviner som baseras på skogsbär. Detta arbete har varit förlagt till Nordmaling. Försöksjäsningarna visar att man kan framställa fruktviner på alla våra skogsbär men att den låga halten av socker och den ofta höga syra halten, gör det svårt att framställa fullgoda matviner. Viner som aperitif eller dessertviner

12 (25) har däremot en god potential. Framställning av alkoholfria viner kan ge mycket goda möjligheter. Redan idag säljer ett företag från regionen alkoholfritt vin av blåbär och lingon. Blåbär har en sensorisk profil som passar till mat. Bild 7. Framställning av bärviner i Nordmaling Framställning av en fermenterad hälsokostprodukt Under projekttiden har vi samarbetat med forskare på företaget Essum, Chalmers och SIK. Forskarna har fått i uppdrag att ta fram en hälsokostprodukt baserad på skogsbär. Resultatet blev en produkt som fermenterades med bagerijäst för att höja innehållet av antioxidativa ämnen. Produkten testades, med gott resultat, på Umeå Universitet, beträffande förmågan att hämma blodplättarnas aktivitet. Vi kunde inte, under projekttiden, komma så långt som till en klinisk studie av produkten.

13 (25) Bild 8. Forskarna som tig fram en fermenterade hälsoprodukten på bär, Eva Grahn Håkansson, Klara Båth samt Marie Alminger Uppbyggnad av kunskaper om bärens innehåll av bioaktiva ämnen under mognad Projektet har, under två år, studerat och byggt upp kunskaper om vad som händer med blåbärens och kråkbärens innehåll av bioaktiva ämnen (antocyaniner) under mognaden. Studierna visar att blåbärens nyttigheter ökar fram till senhösten men att kråkbärens nyttigheter har ett optimum under senare delen av augusti. Denna kunskap har många praktiska användningsområden. Vi vet t.ex. att man genom enkla sockeranalyser kan prediktera innehållet av antocyaniner i dessa bär. Hittills har skogsbären bara värderats utifrån dess vikt. Nu kan man på ett enkelt sätt värdera bären utifrån inre kvalitet. Denna kunskap är inte publicerad och kan därmed ge en konkurrenskraft till regionens bärföretag. Tabell 2. Innehållet av antocyaniner i blåbär stiger med ökad mognadsgrad

14 (25) Bild 9. Karin Ahlman Toyama och Lotta Rynback Andersson planerar bärplockningsförsök Blåbärens sensoriska egenskaper Ett allvarligt hot mot våra svenska blåbär är en ökad import av färska och frusna odlade blåbär. Odlade importerade blåbär är större än våra vilda blåbär men har betydligt lägre halter av nyttiga ämnen. Odlade blåbär innehåller dessutom betydligt mer socker. Handeln utnyttjar förvirringen kring namngivningen av dessa bär. I Sverige, till skillnad från i engelsktalande länder, använder vi order blåbär både för våra vilda blåbär och för odlade blåbär. Handeln kan kalla odlade blåbär för stora blåbär eller bara blåbär. I projektet har vi genomfört sensorisk jämförande studier mellan våra blåbär och odlade blåbär. Vi har också kartlagt de ämnen som ger våra blåbär den karakteristiska smaken och karakteriserat bärens sensoriska variation utifrån plockningstidpunkt och plats. Våra studier ger ett klart besked om den stora sensorisk skillnad som föreligger mellan våra vilda blåbär och odlade blåbär. Denna kunskap kan användas av våra företag, för att bättre kommunicera egenskaper för våra blåbärsprodukter.

15 (25) Figur 1. Sensorisk profil för blåbär (blått-grått) i jämförelse med odlade blåbär (rött) Bärens blad Vi har genom enkla analyser av våra skogsbärs blad kunna konstatera att bladen innehåll ännu mer kraftfulla bioaktiva ämnen än i bären. Vi har inte utnyttjat denna kunskap men den är mycket intressant för framtida utvecklingsarbete Test av maskinutrustning Skogsbärsbranschen är ganska konservativ i att ta till sig ny teknik samtidigt som tekniken blir billigare och bör kunna passa även för mindre företag. Färgsortering har betraktats som dyr teknik. Vi har i projektet visat att denna teknik idag är ganska billig och effektiv och bör därför lämpa sig även för de mindre företagen. En teknik för torkning som är skonsam för bärens bioaktiva ämnen är vakuumtorkning. Tekniken tillämpas idag inte på bär i Sverige. Projektet har genomfört tester med torkning av skogsbär med hjälp av vakuum i ett träinstitut i norra Italien. Resultatet av försöket visar att vakuumtorkning kan fungera vid bärtorkning men att ett utvecklingsarbete krävs för att starta upp kommersiell produktion. En grupp bärföretag samlades kring denna möjlighet men gruppen hade ingen enighet att driva ett gemensamt projekt.

16 (25) Övrig processutveckling och tester Utöver nämnda produkt- och processutveckling har projektet låtit genomföra andra små tester, som initierats av förfrågningar från företag. Här kan nämnas test av mögelbekämpning med hjälp av lingonjuice. Denna test genomfördes med gott resultat. En annan test genomfördes i Blekinge och rörde centrifugering av blåbär. Testen visar att man kan få en smakrik juice men att pressresten får en hög vattenhalt. Mindre försök har också utförts för att separera frön från torkad eller otorkad bärmassa. Försöken visar att båda metoderna är möjliga.

17 (25) 7. MARKNADSFÖRING Projektet upprättade en kommunikationsplan under det första projektåret. Marknadsföringen mot allmänheten har genomförts, främst genom tidningsartiklar som skrivits om projektet. I pressarkivet finns 15 artiklar i lokal- och nationell press. Som en aktivitet i projektet har ett antal pressreleaser lagts ut. Resultatet av dessa har varit gått. För att nå ut till allmänheten tog vi fram en 16 sidig tidningsbilaga om skogsbär. Tidningen innehöll både artiklar om bärföretag och mer kunskapsinriktade artiklar om skogsbär. Bilagan distribuerades till hushåll, i Norr- och Västerbotten. Effekten av utskicken var inte inte så stort. Ett annat sätt att marknadsföra projektet har varit genom att delta vis NOLIA-mässan i Piteå och Umeå. Projektet ställde ut med egen monter och intresserade bärföretag har fått möjlighet att delta genom att sälja sina produkter. Projektet har också tagit mot förfrågningar från företag som vill köpa norrländska bärprodukter, eller på annat sätt samarbeta med projektet. Här kan nämnas företag från Kina, Singapore, Hong Kong, England och några större svenska företag. Under år 2012 anlitades en sommarstudent från Umeå Universitet för att göra en kartläggning av den svenska bärmarknaden bland konsumenter. Studien visade att konsumtionen av bär ökar. Bild 10. Företaget Ecopolarica på NOLIA mässan i Piteå år 2012

18 (25) 8. INFORMATIONSSPRIDNING Informationsspridning till projektets deltagare har skett genom gruppmail och genom att filer lagts ut på projektets hemsida. Vid informationsspridning har EU-s logotype funnits med. Projektdeltagare har kunnat komma åt denna information genom inloggning på hemsidan. En blogg för projektdeltagare har också testats. Aktiviteten på bloggen blev dock aldrig särskilt hög. Fem informationsbrev har skickats ut till projektets deltagare. Dessa har sedan lagts ut på den publika delen av projektets hemsida. Informationen på Bärkrafts hemsida har utnyttjas av både projektets deltagare och av allmänhet och journalister. I tidningsartiklar kan man finna att man refererar till projektets hemsida. Projektet har deltagit vid olika lokal informationsmöten och informerat om projektet. Här kan nämnas Rotary i Umeå, möte med företag i Norsjö, information vid vintermarknaden i Jokkmokk, byamöte i Fredrika, LRF-möte i Malå m.fl. informationsmöten. Bild 11. Framsidan på bärbilagan som skickades ut i exemplar

19 (25) 9. BÄRCENTRUM En aktivitet i slutet av projektet genomfördes under arbetsnamnet bärcentrum. Iden bygger på att man efter två, på varandra följande, strukturfondsprojekt inom skogsbär, skulle undersöka möjligheten att bygga en mer permanent verksamhet kring kunskapsuppbyggnad/företagsutveckling inom skogsbär. Frågan om bärcentrum diskuterades vid projektets slutseminarium i oktober Resultatet av diskussionerna blev tre tänkbara strategier för hur man skulle kunna gå vidare med ett bärcentrum. 9.1 Forskningsstrategi Denna strategi bygger på att utveckla bärforskningen och föra ut kunskaper genom utbildning. De större företagen som redan har kunskaper och teknik samverkar med de mindre företagen. 9.2 Utbildningsstrategi Denna strategi bygger på en målinriktad utbildningsverksamhet som kan leda till ökat användning av skogens bärråvara, förstärkning av kunnandet inom entreprenörskap och förädling, samt kunskapen inom marknadsföring och försäljning. 9.3 Utvecklingsbolag Denna strategi bygger på en modell från Västernorrland, där träindustrin har bildat ett utvecklingsbolag (Processum AB). Bolagets uppgift är att finansiera och starta upp innovativ pilotverksamhet som kan komma till nytta för ägarna. När piloterna kan bära sina kostnader knoppas dessa av och det bildas kommersiella bolag kring dessa. Modellen har varit så intressant att Sveriges Tekniska forskningsinstitut har gått in som delägare i Processum.

20 (25) 6. RESULTAT 6.1 Nya företag och arbetstillfällen Projektet syftade till att skapa en ännu bättre fungerande bärbransch i Norr- och Västerbotten, som kan leda till etablering och utveckling av företag som baseras på regionens skogsbärsråvara. Projektets har påverkat utvecklingen mot uppfyllandet av projektets syfte. Man kan dock konstatera att här finns ännu mycket att göra. Vägen är lång men förutsättningarna är mycket goda. Det faktum att hälften av plockade skogsbär i regionen exporteras utan att en frysas och rensas gör att man kan förstå potentialen i ökad förädling. Under projektperioden skapades fem nya bärföretag. Dessa företag är små företag som på sikt kan utvecklas och få en viktig betydelse i regionen. Kännetecknande för dessa nya företag är att de genomfört begränsade investeringar och att de inte skett i samverkan med andra företag. De stora industrisatsningarna saknas fortfarande. Antalet nya arbetstillfällen uppgick till åtta stycken. Hur många arbetstillfällen som säkrats är svårt att bedöma. Kanske rör det sig om minst 20 säkrade arbetstillfällen, mot bakgrund av att många företag fått rådgivning, ökade kunskaper och 6.2 Övriga resultat Bland övriga resultat kan man nämna ökad kontakt och samverkan mellan bärföretagare. De kontakter som skapats mellan företagen kommer att bestå och leder också förhoppningsvis till bildandet av nytt samarbete men på kommersiell basis. För att de små företagens ska överleva krävs att dessa känner samhörighet med andra företag och att man utbyter kontakter med kunder och leverantörer. Projektet har bidragit till att ge de svenska skogsbären ett ansikte och att allmänheten får en förståelse för skogsbärens betydelse och potential. Samtidigt har projektet blottlagt de brister som finns i bärbranschen då stora mängder bär, ca 50 % av det som plockas, förs ut ur regionen utan någon infrysning eller annan förädling. Denna insikt är mycket viktig för att förstå behovet av ett projekt som Bärkraft. Projektet har lett till en stor kunskapsuppbyggnad bland bärföretag men också inom projektägarens organisation. Detta faktum är av stor betydelse för att kunna stödja framtida satsningar på bärbranschen. SIK kan idag vara den organisation som har störst kunskaper inom bärförädling. Vi kan räkna med att framtida satsningar på bärförädling kräver stor kunskap och att denna kunskap finns som komplement till företagens egna kunskaper. 6.3 Jämställdhet/Integration och mångfald/miljö/folkhälsa Projektgruppen har haft en sammansättning med hälften kvinnor och hälften män. Strävan har också varit att både kvinnor och män har deltagit i arbetsgrupper och andra grupper som kunnat påverka projektets genomförande. Deltagande företag har varit blandade med både manligt och kvinnligt ägda företag. Åldersfördelningen bland företagarna har haft en god spridning från 17 år till 70 år. Av projektföretagen har 4 företag ägare/delägare med utländsk bakgrund. Ett företag har samisk bakgrund. Personer med utländsk bakgrund har deltagit i projektets aktiviteter och uppmuntrats att vara aktiva att dela med sig av sina erfarenheter av bär och bärprodukter från sina hemländer. I produktutvecklingen har dessa idéer tagits upp och lyfts fram och företagen har uppmuntrats att använda sin kultur i företagandet.

21 (25) 7. UTVÄRDERING Projektet har låtit genomföra en extern utvärdering av projekt Bärkraft. Denna utfördes av företaget Preinvest. Utvärderingen var en kvalitativ studie baserad på djupgående intervjuer. I utvärderingen sammanfattas deltagarfeedback och där ges också konkreta råd på hur ett uppföljande skulle kunna vara utformat. Projektet Bärkraft har fokuserat på kompetenshöjning och nätverkande. Utvärderingen visade mycket riktigt att deltagarna upplevde en kunskapshöjning och var generellt sett positiva till den centrala aspekten. Ett flertal företag i utvärderingen (23%) har dessutom omnämnt en ökad satsning på bärförädling som en direkt konsekvens av projektet. Även projektledarens insats som projektledare sågs som positiv av en övervägande majoritet. Den främsta kritiken som riktades mot projektet var bristande företagstänk. Flertalet deltagare önskade se mer individuell coaching och praktiskt företagande; med andra ord en större hjälp i kommersialiseringsprocessen. Det fanns även stor mångfald bland deltagarna vilket utgjorde naturliga svårigheter i att tillgodose alla på lika villkor under respektives förutsättningar. Utvärderarnas slutsats är att Bärkraft har varit ett lyckat projekt där man väldigt positivt har bidragit till kompetenshöjning i branschen. På sikt kan detta bidra till ökad förädling och tillväxt. Därför ser utvärderarna positivt till att stödja den kommersiella processen i större grad i ett nästkommande projekt. Utvärderingen redovisas i sin helhet i bilaga 1.

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen Filmsatsningar i Örebro län 1998-25 som beviljat stöd av Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 26:16 Projektägare Filmpol mitt II Örebro läns landsting Projektperiod 2311 25123 Utveckla film- och mediabranschen

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Partnerinvest Norr Fondprojekt Övre Norrland

Partnerinvest Norr Fondprojekt Övre Norrland Partnerinvest Norr Fondprojekt Övre Norrland Slutrapport 2015-10-14 Ola Rönnqvist VD/Fund Manager Partnerinvest Norr Sammanfattning: Projektet avslutades 2015-09-30. Sen start av verksamheten i relation

Läs mer

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION Abborrträsk 09.45 14.50 ja 09.30 Abborrträsk 14.20 15.45 ja 14.00 Adak 11.45 15.55 till Malå nej 11.30 Endast under skolåret Ammarnäs 09.45 17.00 Ej F (via Arvidsjaur) ja 09.30 Ammarnäs 16.15 12.25 ja

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft.

SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft. Sammanfattning slutrapport SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft. 1 Sammanfattning En förstudie genomfördes sommaren

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år.

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. Kulturnämnden 2007-11-22 73 10 Kulturnämndens arbetsutskott 2007-11-08 55 9 BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. BD pop ansöker från Luleå kommun om totalt 500

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Specialiserad palliativ vård på hemorten

Specialiserad palliativ vård på hemorten Specialiserad palliativ vård på hemorten Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Söklista för personal inom slutenvården samt kommunal vård och omsorg i norra regionen. Söklistan ska förmedla

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Hällnäs Handelsträdgård Journalnummer: 2009-4992 Kontaktperson,

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Genomförandeplan för Strategin för framtida utveckling av Sirges, Tuorpon, Udtja samebyar och Jåhkågaska tjielldie i Jokkmokk.

Genomförandeplan för Strategin för framtida utveckling av Sirges, Tuorpon, Udtja samebyar och Jåhkågaska tjielldie i Jokkmokk. Genomförandeplan för Strategin för framtida utveckling av Sirges, Tuorpon, Udtja samebyar och Jåhkågaska tjielldie i Jokkmokk. Godkänd av styrgruppen för projekt Sájtte den 11 februari 2013. Bakgrund Styrgruppen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Innehållsförteckning 1 Vision för näringsliv och arbetsmarknad... 3 1.1 Övergripande mål från kommunens vision... 3 1.2 Syfte... 3

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Slutrapport för projektet 26 smaker - 26 landskap

Slutrapport för projektet 26 smaker - 26 landskap Slutrapport för projektet 26 smaker - 26 landskap 1. Projekt Journalnummer: 2011-3161 Projektnamn: 26 smaker från 26 landskap Stödmottagare: Länsstyrelsen Örebro län 2. Kontaktperson Ann-Sofie Hedberg,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

EXPANSIVA FÖRETAG. affärsutveckling i möten med andra. Utvärdering och slutrapport av projekt

EXPANSIVA FÖRETAG. affärsutveckling i möten med andra. Utvärdering och slutrapport av projekt Utvärdering och slutrapport av projekt EXPANSIVA FÖRETAG affärsutveckling i möten med andra Utställare: Anneli Karlsson/projektledare Datum: 20140701 PROJEKTBESKRIVNING MÅLGRUPP Det är 12 kvinnor som driver

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad

Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad 2014-10-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/540-201 Kommunstyrelsen Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket.

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket. Attraktiv Logi Studiebesök på Vita Villan, Västnyland i Finland. Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB Projektledare: Mats Dahlström Kommuner: Hela området Dnr: 91 Jnr: 2011 2611 Projekttid: 2011-04-05

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

PROJEKTRAPPORT RENSNING AV BLÅBÄR OCH LINGON

PROJEKTRAPPORT RENSNING AV BLÅBÄR OCH LINGON PROJEKTRAPPORT RENSNING AV BLÅBÄR OCH LINGON Jordbruksverket Dnr: 19-5775/12 SMP nr: PX20013 S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Svensk Maskinprovning AB Box 4053 904 03 Umeå Projektledare

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Utvecklat företagande i travbranschen

Utvecklat företagande i travbranschen Utvecklat företagande i travbranschen Projektrapport 071129 Projektledare: Projektägare: Referensgrupp: Mats Norberg, LRF Konsult AB Johan Abenius, STC Carina Dahling, Skråmsta stuteri Jörgen Westholm,

Läs mer

Slutrapport Leaderprojektet Hampaberedning på Gotland

Slutrapport Leaderprojektet Hampaberedning på Gotland Slutrapport Leaderprojektet Hampaberedning på Gotland 1. Vilket projekt redovisar du? 08/17 Hampaberedning på Gotland Lövsta landsbygdscentrum 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Olof Thomsson,

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Kontraktstid NCC Roads AB Förådsgatan 1, Arvidsjaur

Kontraktstid NCC Roads AB Förådsgatan 1, Arvidsjaur Underhållskontrakt Väg från 2015-09-01 rev. 2015-08-19 ARJEPLOG 2012-09-01--2016-08-31 SVEVIA AB, Box 50, 930 90 Arjeplog Ulf Lundqvist Telefon 010-476 14 45 ulf.lundqvist@svevia.se Projektledare Lotta

Läs mer

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat Slutrapport Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Projektet Hållbar besöksnäring är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Folkuniversitetet 2013-01-09 Henrik Hermansson henrik.hermansson@folkuniversitetet.se 036-166401 2. Projektets syfte Tidigare har vi med stöd av Folkbildningsrådet

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö

Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö :: Fosforprojekt Förluster av fosfor från jordbruksmark i Stockholms- och Mälarregionen, sammanställning av rådgivningsanpassad information samt möjligheterna

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång.

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång. Svinö Fiber Projektägare: Svinö Fiber, ideell förening Projektledare: Per Funke Kommun: Hedemora Dnr: 106 Jnr: 2012 426 Projekttid: 2011-11-07-2012-12-31 Beviljade stödmedel: 78 280 kr Använda stödmedel:

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans Ägargruppsmöte 25 februari 2015 Ansia, Lycksele 09.30 Fika 10.00 Välkomna, presentation av deltagare Lena Friborg 10.15 Dialog kring aktuella och prioriterade

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Inledning Inför varje styrgruppsmöte så har vi i projektet för avsikt att i förväg sända ut en kort

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer