Mannen bakom Yale-modellen. # 2 Juni Ryska medelklassens bostadsrevolution

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mannen bakom Yale-modellen. # 2 Juni 2010. Ryska medelklassens bostadsrevolution"

Transkript

1 Lägre risk i placeringsportföljen, men högre potentiell avkastning. # 2 Juni 2010 En tidning om Hedgefonder Private Equity Reala tillgångar Råvaror Strukturerade produkter Vågar man prata om gyllene tider? Ja, för onoterat. Möt småföretagaren som investerar i småföretag. SID Ryska medelklassens bostadsrevolution Den ryska BNP-prognosen har räknats upp till 6,5 procent av Morgan Stanleys analytiker. Realfond Ryssland ser stora möjligheter i ryssarnas bostadsdrömmar. SID Europeisk skogshövding ser möjligheterna Jakten på klimatsmarta råvaror gör skogen extra intressant att investera i. SID 6 Mannen bakom Yale-modellen David Swensen Han har tjänat miljarder åt Yale-universitetets stiftelse, Yale Endowment, och lyckats med en genomsnittlig avkastning på 16 procent de senaste 20 åren. Läs artikeln om Yale s investeringssnille. SID 8 9

2 Kära läsare I dessa orostider kan det vara lägligt att fundera över skillnaden mellan risk och osäkerhet. Risk kan ju allmänt definieras som en situation där det finns kända utfall. Osäkerhet å sin sida handlar om att de möjliga utfallen inte är kända på förhand. Som 9/11, eller Grekland. Optioner, stop-loss-order och blankning är svåra ord för ganska enkla sätt för aktiemarknaden att hantera risk. Men osäkerhet är något som aktiemarknaden hatar och där befinner vi oss nu. Ännu en gång. Reala tillgångar är deras svar på finanskrisen. Fokus är att investera i det man begriper, säger Marcus Jibréus. För oss som arbetar med alternativa investeringar är detta ännu ett bevis på varför en placeringsportfölj med enbart aktier och aktiefonder inte kan ge maximal avkastning över tid. Om det är någon som har förstått detta, är det förvaltarna för amerikanska och engelska universitetsstiftelser. Deras mål med förvaltningen är att varje år, oavsett börsutveckling, leverera in avkastning till universitetet. Ofta utgör denna avkastning procent av universitetets driftsbudget, så att påstå att avkastningen från stiftelsen är viktig är snarast en underdrift. I detta nummer får du lite mer insikt kring hur David Swensen, Yale-stiftelsens förvaltare, tänker och agerar. Sug i dig de tankarna och fundera över varför en privatperson eller företagare ska resonera annorlunda när det gäller investeringar. Trevlig läsning! Marcus Jibréus, vd Jibréus & Ölvestad Alternativa Investeringar Alternativa Investeringar ges ut av Jibréus & Ölvestad Alternativa Investeringar AB. Ansvarig utgivare: Marcus Jibréus Kontakt: telefon: PRODUCERAD AV: Redaktör: Ulrica Segersten Texter: Eyal Sharon Krafft AD: Tove Engström Repro: InPress Tryck: Printall Kontakt: Conny Unéus, Varför ska jag investera alternativt? Jibréus & Ölvestad Alternativa Investeringar AB är Sveriges första företag helt fokuserat på alternativa investeringar. Genom alternativa investeringar skapar man en tryggare portfölj med en jämnare avkastning och mindre korrelation mot aktie- och räntemarknaden. Större institutioner, exempelvis pensionsoch försäkringsbolag samt universitet som Harvard och Yale, har under många år framgångsrikt använt sig av alternativa investeringar i sin förvaltning. Detta för att minska den totala risken i portföljen och ändå behålla eller höja den potentiella avkastningen. Visionen är att genom egenutvecklade produkter göra alternativa investeringar mer tillgängliga för privata investerare, då det tidigare varit i princip förbehållet institutioner.

3 Finansiella perspektiv Vi ville ge vanliga sparare möjligheten att investera i flera tillgångsslag. Långsiktig placeringshorisont Jibréus & Ölvestad Alternativa Investeringar vill erbjuda placeringar som står emot när den traditionella aktiemarknaden darrar. Från tiden som chefer på nätmäklaren Avanza, tog de båda grundarna med sig en viktig insikt. vi såg att välbeställda Private Bankingkunder hade annat än bara aktier i åtanke när de placerade konst, skog, guld, fastigheter. Det var en framgångsrik strategi, vilket gav oss idén att erbjuda fler sparare möjlighet till flera tillgångsslag, säger Marcus Jibréus, vd för Jibréus & Ölvestad Alternativa investeringar. Innan var möjligheterna att placera i andra tillgångsslag ytterst begränsade i Sverige. Det äger sin kulturhistoriska förklaring. I Sverige är vi ett väldigt aktieintresserat och aktiefokuserat land. Vi har inte haft hyperinflation som i Tyskland och därför inte sett behov av inflationssäkra investeringar. Dessutom har vi flera folkaktier och aktiesparföreningar som sprider intresse för aktier, säger Marcus Jibréus. Men även om den traditionella aktiemarknaden kan ha sina goda perioder, brukar den återkommande drabbas av störningar med kursras som följd. Den traditionella aktiemarknaden skyr osäkerhet och reagerar mycket negativt på störningar, som terrordåden 9/11 liksom Greklands dallrande ekonomi. Skogsfastigheters värde däremot, växer oavsett hur illa det går för Grekland. För att ytterligare minska risken och undvika ras gäller det att välja tillgångsslag med omsorg, hitta investeringar vars cykel inte korrelerar. Guldpriset brukar exempelvis stiga när aktiekurserna dyker ner. Tidshorisonten är ytterligare en viktig aspekt, framhåller Marcus Jibréus. Eftersom onoterade bolag, skog och mark är svåra att omsätta, måste placeringshorisonten vara långsiktig. Naturligtvis vill han gärna att placeringarna ska ge hög avkastning, men det kan vara nog så effektivt att undvika 7,5% förluster. Amerikanska aktier Den bästa avkastningen 9,8% kommer inte alltid från Globala att sprida aktier riskerna, men det är det mest effektiva sättet att bevara investeringskapitalet. Därför inspireras vi av hur stora långsiktiga stiftelser förvaltar kapital, exempelvis amerikanska 24,4% och engelska universitetsstiftelser. Private Deras Equityportföljer bygger på en stor del alternativa tillgångar såsom hedgefonder, fastigheter, skog, olja och Så här ser en långsiktig portfölj ut: 2,1% Obligationer & Cash 7,5% Amerikanska aktier 9,8% Globala aktier 24,4% Private Equity gas. Placeringsstrategin lyder: diversifiera portföljen på flera tillgångsslag och våga investera i illikvida tillgångar. Dock har 2,1% vanliga privatpersoner och företag knappast Obligationer råd att & ha Cash lika många investeringsförvaltare som dessa stiftelser. Däremot kan man 32% numera placera i alternativa investeringar. Reala tillgångar Där kommer vi in i bilden. Såväl privatpersoner som företag och mindre stiftelser har sett poängen med att enkelt kunna diversifiera sina portföljer på fler tillångsslag genom 24,4% de fonder vi erbjuder, säger Hedgefonder Marcus Jibréus. 32% Reala tillgångar 24,4% Hedgefonder (juni 2009) En långsiktig portfölj ska innehålla många olika tillgångsslag. Fördelningen i bilden visar fördelningen i Yale-stiftelsens portfölj.

4 Skog Under det senaste decenniet har skogsinvesteringar varit lönsammare än aktieköp. Carl-Johan Jürss, LRF Konsult Köpläge! Priset på skogsmark i Baltikum har ökat mycket kraftigare än i Sverige de senaste åren, men kostar bara en femtedel av den svenska. Medan priset på skogsmark i Sverige stigit med 85 procent de senaste fem åren, har skogen i de baltiska länderna både tre- och fyrdubblat sitt värde. Ändå är det köpläge, anser Realfond Skogs grundare och förvaltare Patrik Lingårdh. I Baltikum kostar skogsmarken bara en femtedel av vad den kostar i Sverige, ibland är priset ännu lägre. Tiden som en del av Sovjetunionen var hämmande för Baltikums ekonomiska utveckling. Därför är de fortfarande underprissatta, säger han. Skog är en trygg och stabil tillgång som inte följer börsutvecklingen. Patrik Lingårdh, Realfond Skog Med sikte på god ekonomisk utveckling i de baltiska länderna och fortsatt återhämtning efter den ekonomiska krisen, är Patrik Lindgårdh väl rustad för flera köp. Den senaste nyemissionen genererade 15 miljoner kronor, vilka han härnäst ska förvärva skogsmark med. Förvärven föregås alltid av en noggrann genomgång av såväl karta som skogsbruksplan, varpå en egen mätning och inventering på plats följer. I kalkylen tas hänsyn till att marken, utöver den årliga direkta avkastningen på 4 6 procent, efter fem år ska ge 60 procent i värdestegring. Marken som köps är en avvägd blandning av kalhygge, ny, gammal och medel ålders skog. Ytterligare en viktig faktor är löpande investeringar i marken. Till skillnad från Sverige brukar skogsägare i Estland, Lettland och Litauen undvika allt som kostar pengar. I stället för nyplantering, tidig gallring, röjning och annan löpande skötsel, hugger de ned och kapitaliserar skogen. När vi köper, sköter vi skogsmarken genom lokala partner. Skogen blir lika välskött som i Sverige. Det röjs bättre än annars i Baltikum, gallras tidigt och nyplanteras. Visst kostar det, men vi vet att vi får igen pengarna i form av högre priser, säger Patrik Lingårdh. Kunskaper om skogen har han sedan han blev jägmästare. Han studerade ett år på Avkastningen skapas av att de förvärvade skogsfastigheterna brukas enligt svensk modell med röjning, gallring, avverkning och återplantering. Den avverkade skogsråvaran säljs och vinstmedlen delas ut. Fonden tar inga lån och har således inga räntekostnader. Värdeökningen drivs dels av utjämningen i pris mellan skogsfastigheter i gamla och nya Europa, dels av skogens roll som leverantör av skogsråvara. Många EU-länder har ett stort underskott på bioenergi fastän 20 procent av energin år 2020 ska komma från bioenergi. Sverige klarar detta mål med råge i dag. Realfond Skog investerar i skogsmark inom EU Tidshorisont: 5 år Värdepapper: B-aktier Minsta investeringsbelopp: kronor Avgifter: Courtage 2,5%, förvaltningsavgift 0,8% per år Målavkastning: 60% Målsättning för årlig utdelning: 4 6% För mer information:

5 Realfond Skog hade per första kvartalet två investeringar i Estland om totalt 50 hektar, fyra i Lettland om totalt knappt 1200 hektar och åtta i Litauen om totalt 250 hektar. Skogsfastig heterna ägs genom Realfond Skogs lokala dotterbolag i respektive land. Garpenberg, högskolan i Dalarna, följt av fyra år på Umeå universitet. Intresset för skog och natur är sprungen ur Östergötlands skogar. Morföräldrarna var gårdsägare. Jag tillbringade mycket tid i skogen. Jag följde med pappa och morfar på jakt och fiske när jag var en liten kille på 5 6 år. 5 När yrkesvalet väl stod för dörren blev han osäker och började läsa sjukvårdsförberedande utbildning. Det var inte min grej. I grund och botten är jag entreprenör och gillar att göra affärer och träffa folk. Som tur var snubblade han under ett besök på Arbetsförmedlingen över en broschyr om jägmästarutbildning. 20 minuter senare fattade han sitt beslut. Och på den vägen är det. e. Källa: LRF Kr / m 3 sk Guru hyllar skogen Jeremy Grantham är förvaltare och grundare till den amerikanska kapitalförvaltaren GMO, med drygt 100 miljarder dollar under förvaltning. Jeremy är känd för att med stor precision ha förutspått IT-kraschen år GMO presenterar en sjuårshorisont för olika tillgångsslag. Aktiva skogsinvesteringar ligger i 2006 topp 2007framåt, 2008 visar deras undersökningar. erige ltikum Figur: Prisutveckling på skogsmark i Sverige. Kr / m 3 sk Källa: LRF/Realfond Skog Prisutvecklingen på skogsmark i Sverige Prisutvecklingen på skogsmark i Baltikum

6 Profil Jag tror att marknadsvärdet på skogen kommer att fortsätta stiga. Jacob Palmstierna råvaran känsla för Släktgården med tillhörande skog har gett Christer Segerstéen både stabilitet och trygghet. Utöver det känslo mässiga bandet, ser han skogen som en utmärkt investering, vars framtid kan bjuda på storslagna möjlig heter. Christer Segerstéen tycks inte ha något emot den informella titeln Europas skogshövding. Som ordförande för såväl LRF Skogsägarna som den europeiska organisationen för familjeskogsbruket CEPF, representerar han ofantliga rikedomar. Bara i Sverige spänner familjeägarnas skogsbestånd över 6,3 miljoner hektar skog, eller hela 252 miljarder kronor, baserat på tidningen Skogsaktuellts snittpris om kronor per hektar. Med all respekt för skogens enorma och ständigt stigande penningvärde, betyder skogen något långt utöver det pekuniära. Skogen har gett mig stabilitet och trygghet. Det förmedlar jag vidare till kommande generationer, säger han. Redan som liten gick Christer jämte farfar i Hamra gårds skogar utanför Linköping och beundrade släktens klenod i sjätte generationen. Likt en vandrande historiebok kunde farfar uppehålla sig vid vissa ställen, peka och Skogen har gett mig stabilitet och trygghet. Det förmedlar jag vidare till kommande generationer. Christer Segerstéen för sitt barnbarn berätta sägner som hade gått i arv inom familjen. Så som han pekade på stället i skogen där Karl XII, Karl den oövervinnerlige, stannade till och band sina hästar. Känslan för skogen kom till unge Christer även på andra och mer handfasta vägar. Tidigt skötte han om gångarna i den 2,5 hektar stora engelska parken, med tillhörande ståtliga ekar. Tillsammans med farfar planterade han, apterade träd och var med och hjälpte till när farfar jagade, fiskade och drog upp kräftor i Emmen. Sjöutsikten brukar Christer uppskatta speciellt under sommarhalvåret, då familjen avnjuter sin söndagsmiddag ute på verandan. Samtidigt som det känslomässiga bandet till skogen är urstarkt, är Christer Segerstéen fullt medveten om skogens ekonomiska värde. Likväl som han precis vet dagens marknadsvärde av hans 180 hektar skogsmark, anser han att potentialen inom överskådlig framtid är mångfalt större. Skälen till skogens enorma potential är egentligen allmänt kända: den globala växthuseffekten och jakten på alternativa råvaror till produkter som hittills tillverkats av råolja. För vid sidan om skogens kända roll som energikälla, liksom råvaruförsörjare till såväl bygg- som pappersindustrin, står det nu nya och revolutionerande användningsområden för dörren. Skog ska kunna ersätta alla oljebaserade produkter. Kläder görs redan i dag av viskosmassa, i stället för vattenslukande bomull. Biomassa pressas till en komposit som används i Toyotas bilar. Det finns blöjor, tetrapak och även blodkärl gjorda av cellulosa. Användningsområdena är många. Alltsedan farmor gick bort för 25 år sedan och Christer Segerstéen tog över släkt-

7 provident.com.cy Private Banking för företagare Finansiella tjänster för företagare, av företagare Grunden för vårt erbjudande är alltid att hitta den individuella lösning som bäst utgår från din situation och svarar mot dina behov. Providents skatte- och kapitalrådgivning för företagare baseras på kontinuerligt uppbyggd kunskap om behov och önskemål. Det är aldrig fråga om standardlösningar varje uppdrag är unikt. Lägre skatt högre avkastning I arbetet med att över tid nå god avkastning, givet den valda risknivån, spelar den skatt du betalar en stor roll. Sedan många år är vi specialiserade på private banking för företagare. Hos oss kan du samla hela din ekonomi. Det ger dig en kombination av lägre skatt och högre avkastning. De val du gör idag lägger grunden för ditt företags framtida tillväxt. Avkastning Avkastning Avkastning Skatt Skatt Namn: Christer Segerstéen. Ålder: 60. Familj: Hustru, fyra barn och tre barnbarn. Bor: Hamra gård utanför Linköping. Gör: Skogsägare och månskensbonde. Ordförande för LRF samt det Europatäckande CEPF. Fritid: Jakt, fiske och fysiskt skogsarbete. Det finns inget som är så skönt som att jobba fysiskt med kroppen. Det är just då som beslut värker fram. Utan planering betalar du 26,3% i skatt på avkastningen. I ett sam arbete med Provident kan du sänka den skatten till 0%. Läs mer på provident.com.cy. gården, är skog en långsiktig investering för honom. Det kan ta år tills nyplanterad skog kan avverkas. Men forskningen har gjort landvinningar även på det området. Numera går det att avverka efter år. Det handlar inte om genmanipulation, utan om förädlade plantor. Det kan ge nästan den dubbla avkastningen. Skogsägaren Christer Segerstéen med 180 hektar skogsmark i sina ägor, är fullt medveten om skogens ekonomiska värde. SVERIGE Box 7564, Stockholm Besöksadress: Jakobsbergsgatan 9 Tel CYPERN Centre Point Tower Stasicratous Str. 37, Suite Nicosia, Cyprus Tel:

8 Yale-modellen Yale s David Swensen, is seen as the Warren Buffett of endowments. The Economist Mr Yale Model Yale-universitetets investeringsfond har slagit de amerikanska aktiefonderna med hästlängder i 20 år. Framgångsreceptet är känt över hela världen som Yale-modellen. Mannen bakom modellen heter David Swensen. Och han älskar långsiktighet, diversifiering och utbildningsinstitutioner. Han kallas Mr Yale Model och har tjänat miljarder åt Yale-universitetets forskningsstiftelse, Yale Endowment. När som helst hade han kunnat lämna Yale och gå över till Wall Street och genast mångdubblat sin lön. I stället stannar David Swensen kvar som investeringschef på Yale år efter år. Varför? Så här besvarar den 56-årige ekonomiprofessorn själv frågan i amerikansk tv: Det måste bero på en medfödd defekt. Allvarligt talat, både min far och farfar var kemiprofessorer. Jag älskar utbildningsinstitutioner, speciellt Yale. Det är tur för Yale. För när David Swensen, som promoverade i nationalekonomi på Yale, tog jobbet som investeringschef för universitetets forskningsstiftelse, hade han en miljard dollar i potten. 20 år senare har stiftelsens kapital växt till 23 miljarder dollar, runt 140 miljarder kronor. Med undantag för finanskrisens 2009, har han i snitt fått pengarna att växa med 16 procent per år. Därmed har han överträffat 99 procent av samtliga amerikanska aktiefonder. Prestationen tål även att jämföras med institutioner här i Sverige. Den som lusläst Andra AP-fondens senaste årsredovisning kan räkna ut att fonden gett cirka 6 procent i årlig avkastning de senaste nio åren, 2009 borträknat. En bit kvar till Swensons 16 procent. Investeringsstrategin bakom David Swensens framgångar är ingen hemlighet. Den beskrivs ingående i boken Pioneering Portfolio Management (Banbrytande portföljmanagement) som utkom Det mest grundläggande i David Swensens investeringsstrategi är att komma ifrån den så vanligt förekommande traditionella portföljen, som har sin grund i räntefonder, obligationer och börsnoterade aktier. I stället delar han sin portfölj i sex ungefär lika stora delar och diversifierar investeringarna. Räntefonder, obligationer och börsnoterade aktier viktas ner och makar på sig för att göra plats för alternativa investeringar som onoterade aktier, hedgefonder och reala tillgångar som oljefält, skog och mark. I strategin ingår ett förhållandevis lågt risktagande, eftersom avkastningen finansierar Yales löpande drift. Dessutom är David Swensen tydlig med hur han ogillar att stirra sig blind på kortsiktiga siffror. Det vilar en hästtävlingsmentalitet över ett års siffror. Självklart måste man studera dem noga, men att utse en vinnare eller förlorare på basis av 12 månaders prestation är dumt i samband med portföljer som förvaltas med en oerhört lång tidshorisont. Utöver långsiktigt tänkande månar han om att i det längsta undvika flockbeteende. Därför försöker Swensen sälja tillgångar som stigit kraftigt och undviker panikförsäljningar vid nedgångar. Investeringsvärlden kan vara knepig att förstå sig på. Den skiljer sig mycket från den alldagliga världen. Om du talar med en affärsman, går logiken ut på att belöna en vinnare och döda en förlorare. Men när du i investeringsvärlden har en vinnare, bör du vara misstänksam angående vad som kommer härnäst. Om du däremot har en förlorare, måste du vara hoppfull, men inte naivt hoppfull, säger han till Yale Magazine.

9 Detta är en tidning från Realfonder Pengar är inte allt men utan löpande avkastning från Yale Endowment får inte det ärofyllda universitetet ihop sin driftsbudget. Tur då att de har investeringsgeniet David Swensen som investeringschef. Yale-modellen Yale Endowment kallas den stiftelse som till cirka 40 procent årligen finansierar det världsberömda universitetet Yale i USA. Placeringsprincipen kan sammanfattas som en bred portfölj med fler tillgångsklasser än enbart obligationer och aktier, som är det vanliga för stiftelser av denna typ. De reala tillgångarna är främst fastigheter, skog, olja och gas. Nästan 70 procent betraktas som alternativa investeringar. De senaste 20 åren har Yale Endowment haft en avkastning på över 13 procent per år i genomsnitt. Yale Endowment förvaltar i dag cirka 22 miljarder dollar.

10 StarCap Jag skulle vilja se incitament för privatpersoner att investera i onoterade bolag. Marie Reinius, vd Svenska Riskkapitalföreningen Att investera i icke börsnoterade bolag är ännu ett sätt att diversifiera portföljen och sprida riskerna. Den höga avkastningshistoriken lockar fåmansföretagare, som gärna investerar sitt överskott i andra fåmansföretag. Gyllene tider för ono Det är gyllene tider för att gå in i onoterade bolag, anser Peter Larsson, finansiell rådgivare på investmentföretaget Provident. Priserna är, i kölvattnet av finanskrisen, alltjämt pressade. Utbudet är det heller inget fel på. Medan 40-talisterna går i pension, lämnar de efter sig ett smörgåsbord av välmående företag att välja och vraka emellan. Kruxet är att privatpersoner inte har kunnat investera samlat och enkelt i mindre onoterade bolag. Fram till nu. Starcap Private Equity Fund är en fond med fokus på bolag med en omsättning på mellan 50 och 100 Mkr. Starcap har onoterade bolag i sin portfölj och riktar sig till investerare som vill minska risken i sin portfölj genom att diversifiera. Därtill har onoterade bolags avkastning varit konsekvent bättre jämfört med OMX-index de senaste tio åren, på talar Peter Larsson. Det beror på att ägaren till ett onoterat bolag helhjärtat kan ägna sig åt att driva och utveckla bolaget. Ett noterat bolag ska lämna kvartalsrapporter som både ska falla analytiker och aktieägare i smaken. Det kan ta från tid till annan ge oönskade extra jobb beroende på kvartalsrapportens mottagande. Ett lönsamt onoterat bolag ger en jämnare och högre avkastning över tiden. Men, påpekar Peter Larsson, eftersom ägarna till onoterade bolag är betydligt färre än ägarna till börsnoterade, är bolagens likviditet mer varierande och placeringshorisonten med nödvändighet längre än vid vanliga aktiefonder, åtminstone fem år. Starcap Private Equity Fund investerar i svenska onoterade bolag Tidshorisont: 6 7 år Värdepapper: B-aktier Minsta investeringsbelopp: kronor Avgifter: Courtage 2,5%, förvaltningsavgift 1,5% per år Mål av kastning: 20% per år Målsättning för årlig utdelning: 3% Belåning: Försiktig, från 0 till maximalt 40%. För mer information: Vi satsar på långsiktiga investeringar som grundar sig på sunda bolag. Johan Amnéus, förvaltare Starcap Private Equity Fund

11 En investerare som tänker långsiktigt, förstår den långa placeringshorisonten och som har satsat på onoterade bolag är Johan Börjebo, ägare till Nordisk VVS-teknik AB. Det är helt okej med en lång horisont. Det är ändå pengar jag inte använder och en investering jag tror på. Men man ska naturligtvis väga tiden mot vinsten som investeringen ger. Själv gick han in i onoterade bolag efter en rekommendation. I åtanke hade han hög avkastning och fullödiga insikter om vad ett kapitaltillskott betyder för ett litet bolag. Jag vet mycket väl vad det betyder att behöva kapital för verksamheten. Klart att det påverkade mig i beslutet. Sedan köpbeslutet har fyra år gått. Hur tillfreds är han med sin investering? Jag är nöjd. I och för sig trodde jag att utvecklingen skulle gå lite fortare, men mina andelar har gått upp, så jag har gjort en skaplig vinst, säger Johan Börjebo. Vi har gjort det enkelt och överskådligt att spara långsiktigt terat Onoterade bolags avkastning har varit konsekvent bättre jämfört med OMX-index de senaste tio åren. Peter Larsson, Senior Advisor på Provident Investments Vad kan Starcap bidra med? Starcap vill hjälpa bolagen att växa. Vi kan bidra med kompetens i ägarfrågor, hjälpa bolagen att bygga strukturkapital och ta fram bra personer som kan gå in i ledningen, säger Johan Amnéus.

12 Ryssland Den ryska återhämtningen kommer att drivas av den inhemska efterfrågan. Världsbankens ekonom Zelico Bogetic Shakhovskaja Leningrad M10 Istra Nya Riga M9 Realfond Ryssland Så här går investeringen till Rosa Minsk M1 Moshaisk Kiev M3 Realfonden Rysslands affärsidé är att tjäna pengar på omklassificering av jordbruksmark till byggbar mark. Avgörande för framgången är att välja rätt mark och behärska den byråkratiska processen. Nationalekonomidoktorn Irina Zhivikina vet hur den byråkratiska slipstenen ska dras i Ryssland. I drygt elva år har hon arbetat med fastighets- och markfrågor på det legala och administrativa planet. Först som chef för avdelningen för fastighets- och markfrågor i den ryska presidentens administration, och åren innan hon började som rådgivare till Realfond Rysslands styrelse var hon viceguvernör i Nizhniy Novgorod, Rysslands fjärde största stad. Så här går investeringen till. Realfond Ryssland köper mark som kan omklassificeras till såväl fritidsboende som permanentboende i attraktiva områden. Vinsten ligger i den femfaldiga värdeökningen när marken har omklassificerats från jordbruks- till byggfastighet. Varför just Ryssland? För att avkastningen från omklassificering av jordbruksmark i Ryssland är hög, efterfrågan på villatomter är stor, liksom köpkraften. Realfond Ryssland köper mark i områden vars lokala myndigheter har stor erfarenhet av markexploatering. Ryssland är på det sättet ett attraktivt land för investerare, säger Irina Zhivikina. det mesta måste stämma om investeringen ska lyckas, inte minst valet av område att köpa marken i. Men Irina Zhivikina är övertygad om att Realfond Rysslands projekt ligger bra till. Våra projekt ligger i vackra områden som är populära och uppskattas av den övre medelklassen. Vi väljer områden där omklassificeringsarbetet och försäljningen kan genomföras på relativt kort tid. Det är en viktig faktor. Omklassificeringen genomförs av en professionell organisation lokalt här i Moskva, vilket borgar för en bra avkastning, framhåller Irina Zhivikina. Kan du precisera det? Min uppfattning som rådgivare till fonden är att den årliga avkastningen från fondens markprojekt kommer att överstga 30 procent. Hur kan du vara så säker på det? Marken som Realfond Ryssland inves- Ett fantastiskt land med stor potential Visst kan fondens affärsidé låta fantastiskt enkel. Köp jordbruksfastigheter på pendlingsavstånd till Moskva billigt. Skaffa byggtillstånd för fastigheterna. Sälj till en byggherre för det mångdubbla anskaffningspriset. Kruxet är den svåröverskådliga tillståndsprocessen i Ryssland, vilket är trumfkortet för Adam Fischer, ordförande i Realfond Ryssland. Som Ikeas jurist och Land Development Director var han ansvarig för markförvärv och tillståndsprocesser i Ryssland, och med i teamet bakom Ikeas och Rysslands första köpcentrum. Vid sidan av hårda kunskaper om processen och juridiken framhåller Adam Fischer vikten av mjuk kompetens, att kunna knäcka de sociala koderna. Själv talar han flytande ryska sedan juridikstudierna i S:t Petersburg för tolv år sedan. Under tiden har affärsklimatet, inte minst för fastighetsinvesteringar, blivit betydligt gynnsammare i Ryssland. Landets ekonomiska uppsving förde med sig en kraftig in komstökning. I snitt tjänar Moskvaborna 60 procent mer än västeuropeerna, enligt Fischer, som påpekar att Moskva och övriga Ryssland är som två skilda länder. I den övre medelklassen tjänar A Realfo

13 Yaroslav M8 Kreml Sadovaja Ringen Gorky M7 MKAD Kaluga M6 Kasirska M4 Tula M2 Marken som Realfond Ryssland investerar i ligger i områden med stor efterfråga på tomter och köpstarka kunder. Shakhovskaja, som fonden investerat i, är ett attraktivt område med ren och vacker natur. Med den nya och fina motorvägen Nya Riga tar man sig lätt och smidigt till centrala Moskva på en timme. terar i ligger i områden med stor efterfrågan på tomter och köpstarka kunder. Ta exempelvis Shakhovskaja, som fonden investerat i. Det är ett attraktivt område med ren och vacker natur. Med den nya, fina motorvägen tar man sig lätt och smidigt till centrala Moskva. För att investeringen ska bli lyckosam är lokal expertis helt avgörande, eftersom allt, från lagstiftning till kultur, varierar från land till land. Och det är den lokala expertisen som måste välja markområden, planera dem attraktivt, upprätthålla ett konstruktivt samarbete med myndigheterna och genomföra projekten från ax till limpa. De är också avgörande i det kontinuerliga arbetet med riskbedömning. Fondens management är hela tiden proaktiva och arbetar ständigt med att identifiera risker. Likväl kan det uppstå svårigheter kring genomförandet. Men vi hoppas kunna lösa svårigheterna genom att ligga steget före och genom professionell hantering av våra lokala experter. Vår expertis besitter kunskaper om såväl specifika markfrågor som registreringsförfaranden av mark och fastigheter. Sist, men inte minst, är de väl uppdaterade om vad köparna är intresserade av att investera i. Vad tror du själv om utvecklingen på fastighetsmarknaden? Den kommande tiden kommer att präglas av en uppgång, då vi ser en mycket positiv tillväxt framöver, säger Irina Zhivikhina. dam Fischer, nd Ryssland många Moskvabor motsvarande kronor i månaden. Det blir en del över även när de har betalat in den 13-procentiga inkomstskatten. Mycket pengar i plånboken, men också en tickande bomb. 5 miljoner (av totalt 16) Moskvabor är bosatta i rivningsklassade bostäder. De ser sig om efter nytt boende. Naturligtvis vill denna köpstarka grupp inte vara sämre än sina västeuropeiska likar. Ryssarna har rest och sett hur andra bor, och de vill bo lika bra. Trenden är att flytta ut från en lägenhet i Moskva till en villa eller ett radhus en bit utanför. Det är en stark strävan. Ska Moskvaborna bo lika bra och med samma villatäthet som i Sverige, måste en hel del villor byggas. Närmare 4 miljoner. Men först ska byggmark anskaffas, vilket är Realfond Rysslands affärsidé. Efterfrågan på villamarknaden blir enorm det är alla överens om. Realfond Ryssland investerar i vackert belägen jordbruksmark som omklassificeras till mark för villa - bebyggelse Tidshorisont: 3 år Värdepapper: B-aktier Minsta investeringsbelopp: kronor Avgifter: Courtage 2,5%, förvaltningsavgift 0,5% per år Avkastningsmål: 45 50% per år. Ingen årlig utdelning sker under tiden Belåning: Fonden tar inga lån. För mer information:

14 vimmel Intressantast i kväll är skogsalternativet och möjligheten till värdestegringen i baltiska skogar. Jonas Bernholm Placeringskväll i Stockholm I Stockholm en kväll i mars fick besökarna höra om intressanta investeringstrender och hur det går att minska den totala risken i investeringsportföljen. Intresset var stort. Möt några av besökarna som besvarade tre frågor. 1. Vad fick dig att komma hit i kväll? 2. Är det någon speciell fond som verkar extra intressant? 3. Kände du till begreppet alternativa investeringar sedan tidigare? Ekaterina Kovaleva, 32, Stockholm 1. En vän berättade om den här presentationen. Jag är intresserad av olika investeringsmöjligheter, eftersom jag jobbar med bolagsförvaltning. 2. Hade jag haft en egen portfölj skulle jag nog satsat på mark i Ryssland. Jag är därifrån och tror att man måste ha en viss känsla för Ryssland för att känna sig trygg med att investera där. 3. Nej, men det är väldigt spännande. Björn Tideman och Tove Göthner, Det var egentligen min mamma som tyckte att vi skulle hit, hon hade läst om Jacob Palmstierna. Vi bor dessutom i närheten av hans slott. Vi passade på att komma hit när vi ändå är i Stockholm. 2. Det vi kom hit för var Realfond skog. Jag tycker att det låter som en bra alternativ placering. 3. Vi har inte känt till alternativa investeringar innan. Kvällens föreläsningar har varit välorganiserade och informativa. Kaija Li, 38, och Ervin Li, 33, Stockholm 1. Vi blev nyfikna efter att ha läst Jacob Palmstiernas investering i skog i broschyren Alternativa Investeringar. 2. Det är skogsplaceringar som vi är mest intresserade av. 3. Ja, vi visste att det betyder antingen skog eller fastigheter, påtagliga grejer. Det är bra med en sådan här informationsträff där man får veta mer man kan fråga om allt, och inga frågor är dumma. Eva Bystam, 81, Stockholm 1. Jag fick idén att komma hit när jag läste om alternativa investeringar i Privata Affärer. 2. Jag är ganska taggad på skog. Också det här med mark lät intressant. 3. Det är första gången jag har kommit i kontakt med alternativa investeringar. Hittills har jag hållit på med aktier och fonder. Har provat aktieindexobligationer, men det var en mycket negativ erfarenhet. Jonas Bernholm, 63, Stockholm 1. Jag har redan investerat i Realfond Skog och är här för att följa upp det. 2. Möjligheten av en värdestegring på de baltiska skogarna är mest intressant. Det finns alltid risker med nya typer av investeringar innan de prövats i verkligheten. Omvandlingen av åkermark till villaområden i Ryssland känns riskabel. 3. Alternativa investeringar intresserar mig. Jag har varit på ett par presentationer tidigare. Vill inte bara ha aktier i portföljen. Försöker alltid skaffa beslutsunderlag. Bengt Lagerstedt, 74, Stockholm 1. Jag läste om alternativa investeringar i Privata Affärer. 2. Ryssland är intressant, men för den som inte är född där kan den ryska marknaden kännas lite turbulent. Jag är mer familjär med de baltiska länderna eftersom jag har arbetat och bott där. Jag har några vänner som jobbar med skog i Baltikum och kan stämma av med dem. 3. Inte så mycket, men jag har varit inne i småbolag som delägare.

15 Detta är en tidning från Realfonder RIKTIG TILLVÄXT FRÅN RIKTIGA TILLGÅNGAR. Riktiga tillgångar som skog och mark finns alltid där oavsett hur börsen går och de har alltid ett värde, oavsett inflation. Tillgångar som dessutom kan ge riktigt bra avkastning, eller som vi säger: Riktig tillväxt från riktiga tillgångar. Realfond Ryssland investerar i mark i Ryssland. Realfond Skog investerar i skogsmark inom EU. Gå in på vår hemsida där anmälningsblankett finns och du kan lära dig mer om vad reala tillgångar kan göra för din placeringsportfölj. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta är inte en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

16 Placeringskvällar med Anders Andersson Skatteeffektiva investeringar för företagare & privatpersoner Jibréus & Ölvestad Alternativa Investeringar arrangerar i samarbete med Anders Andersson och tidningen Driva Eget placeringskvällar på tre orter och informationsträffar på andra orter. Moderatorn Anders Andersson ger handfasta råd och ställer kritiska frågor till experter som presenterar olika placeringsalternativ. Du får under trevliga former höra om olika investeringsmöjligheter som är sunda och långsiktiga med fokus på investeringar med 0 procent reavinstskatt för företagare och nedsatt kapitalvinstskatt för privatpersoner. 1 jun 2010 Gävle Infoträff 3 jun 2010 Stockholm Infoträff 9 jun 2010 Helsingborg Infoträff 10 jun 2010 Stockholm Placeringskväll med Anders Andersson 16 jun 2010 Västerås Placeringskväll med Anders Andersson 17 jun 2010 Göteborg Placeringskväll med Anders Andersson 22 jun 2010 Uppsala Infoträff 23 jun 2010 Stockholm Infoträff Antalet platser är begränsat men medverkan är gratis, så anmäl dig tidigt. Träffarna börjar kl 18 och håller på cirka två timmar. Lättare förtäring serveras. Du kan läsa mer och anmäla dig på Under varje kväll lottar vi ut två biljetter till showen Digiloo 2010.

ALTERNATIVA INVESTERINGAR

ALTERNATIVA INVESTERINGAR ALTERNATIVA INVESTERINGAR NR 1 2014 NYA INVESTERARAVDRAGET 15% avkastning direkt från skatteavdrag OROLIG FÖR BÖRSEN? Skogen växer alltid STJÄRNFÖRVALTAREN BERÄTTAR Gör som Yale! HAN FÖRUTSPÅDDE FINANSKRISEN:

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

RYSKA FASTIGHETSFONDEN

RYSKA FASTIGHETSFONDEN RYSKA FASTIGHETSFONDEN RYSSLANDSFONDER Ett vanligt sparalternativ En av fem svenskar har investerat i ryska aktiefonder Cirka 80 miljarder av svenskars samlade fondförmögenhet är investerat i Rysslandsfonder

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

favoritinvestering # 1 Februari 2010 Det är guldläge att gå in i onoterade bolag just nu. Marie Reinius, vd Svenska Riskkapitalföreningen

favoritinvestering # 1 Februari 2010 Det är guldläge att gå in i onoterade bolag just nu. Marie Reinius, vd Svenska Riskkapitalföreningen Lägre risk i placeringsportföljen, men högre potentiell avkastning. # 1 Februari 2010 En tidning om Hedgefonder Private Equity Reala tillgångar Råvaror Strukturerade produkter Det är guldläge att gå in

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter Portföljstudie av bostadshyresfastigheter En utvärdering av möjligheten att använda bostadshyresfastigheter som ett sätt att diversifiera en investeringsportfölj baserad på historisk avkastning för olika

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN

EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN Investerar i skogsmark inom EU Sju års placeringshorisont Förväntad årlig avkastning 10 12 % Förväntad årlig utdelning 2 5 % SAMMANFATTNING Fonden köper produktiv

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

I NÖD OCH LUST. Råvaror och reala tillgångar. # 3 september 2010. Rätt syn på management viktigast. På jakt efter investerarnas heliga graal

I NÖD OCH LUST. Råvaror och reala tillgångar. # 3 september 2010. Rätt syn på management viktigast. På jakt efter investerarnas heliga graal Foto: Scanpix/STR Lägre risk i placeringsportföljen, men högre potentiell avkastning. # 3 september 2010 En tidning om Hedgefonder Private Equity Reala tillgångar Råvaror Strukturerade produkter Foto:

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Privatekonomi och aktiesparande

Privatekonomi och aktiesparande Privatekonomi och aktiesparande Spara smart eller tråkigt? Privatekonomi och aktiesparande Spara smart eller tråkigt? Vilka är Unga Aktiesparare och vad vill vi? det enda ungdomsförbundet i Sverige för

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Apotekets Pensionsstiftelse

Apotekets Pensionsstiftelse Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum 2014 1 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer