awk, sed och grep awk döpt efter Aho Weinberger Kernighan (1977) sed en stream editor grep sed g/re/p bygger i viss mån på ed line editor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "awk, sed och grep awk döpt efter Aho Weinberger Kernighan (1977) sed en stream editor grep sed g/re/p bygger i viss mån på ed line editor"

Transkript

1 C&UNIX awk, sed och grep 1 awk, sed och grep awk döpt efter Aho Weinberger Kernighan (1977) sed en stream editor grep sed g/re/p bygger i viss mån på ed line editor

2 C&UNIX ed 2 ed Standard unix editor tidig 70-tal program < 8Kbyte terminal 10 tecken s 1 teckenbaserad kommandogränssnitt radbaserad textbehandling kan köras från script varför nu? introduktion till (andra) filter bra att ha i nödfall

3 C&UNIX ed 3 ed kommandon default värden framför komando får utelämnas kommando effekt.a append, until line consisting of period.,.c change 1,$g/re/cmd utför cmd på rader inom 1,$ matching re.,.+1j join.,.p print lines q quit.,.s/re/new/ substitute 1,$w file write to file

4 C&UNIX grep 4 grep grep Söker efter mönster ur filer a fgrep Söker efter stränger ur filer, snabb egrep Söker efter mönster ur filer, utökat reguljära uttryck a Tänk på att allt är filer i UNIX

5 C&UNIX grep 5 grep-kommandon Options Betydelse -b Visar byte offset -c Räknar bara matchade rader -f file egrep läser in reguljära uttryck från fil -i Ignore case -l Lista bara filnamn vid träff -num Visar num rader före och efter träff -q Skriver bara ut felmeddelanden -s Skriver inte ut felmeddelanden -v Skriv ut alla icke träffade rader -w Sök efter hela ord (fgrep)

6 C&UNIX grep 6 grep if* Exempel grep grep \<ex grep -i ^mcc grep ch[0-9]* grep -v #

7 C&UNIX Fler filter, e.d. 7 Fler filter, e.d. od grep tr sort uniq comm diff wc se bytes i filen global regular expression parser translitterate characters sorterar rader rensar bort identiska rader jämför två filer skriv ut skillnader mellan filer word count

8 C&UNIX sed 8 sed Bygger på editorn; ed. sed-uppbyggnad sed list-of-ed-commands filenames... sed [adress]s/pattern/replacement/flag sed modifierar inte infilen. sed skriver ut alla rader, även dom som inte har modifierats.

9 C&UNIX sed 9 sed-kommandon Flagga Betydelse d Radera raden, läst nästa rad l Lista rader, gör icke synliga tecken synliga p Skriv ut raden q Quit r file Läs file, kopiera till output s/old/new/f Byter ut old mot new f =g Byt ut alla förekomster (på raden) f =p Print f =w file Skriv till file f =r file Läser från file y/str1/str2/ Byter ut tecken från str1 mot matchande ur str2 = Skriv ut radnummer! Utför sed-kommando enbart om raden inte är vald

10 C&UNIX sed 10 Argument Betydelse -f file Läser kommandon från file -n Listar endast rader som har matchats -e sed-kommandon Används för multipla för sed-instr

11 C&UNIX sed 11 Multipla sed-instruktioner sed s/ a/, AAA/; s/ b/, BBB/ sed -e s/ a/, AAA/ -e s/ b/, BBB/ sed s/ a/, AAA/ s/ b/, BBB/

12 C&UNIX sed 12 sed s/a/aaa/g infil > utfil Exempel sed Byter ut alla förekomster av a mot aaa i filen infil, och skriver resultat i filen utfil

13 C&UNIX sed 13 Indentering - 1 sed s/^/ / Indentering - 2a sed /./s/^/ / Indentering - 2b Fler exempel... sed /^$/!s/^/ / fil grep begin sed -n /begin/p fil grep -v begin sed -n /begin/!p byter alla a z mot A Z sed y/abcde...z/abcde...z/ Tyvärr, inga intervall.

14 C&UNIX sed 14 Flera exempel forts... lista rad sed -n 20,30p tail +11 sed 1,10d fil tabort från första t.o.m. första tomma raden sed 1,/^$/d fil tabort raden med regular sed /regular/d tabort alla rader med regular sed g/regular/d tabort alla mellan borjan och slut sed /borjan/,/slut/d tabort sista raden sed $d fil

15 C&UNIX sed 15 Flera exempel forts... där regular expression finns, byt ut regular mot complex sed g/regular expression/s/regular/complex/g åäö HTML-varianter sed s/å/\å/g s/ä/\ä/g s/ö/\ö/g s/å/\å/g s/ä/\ä/g s/ö/\ö/g bytut <company-list> mot innehållet i filen company-list sed /~<company-list>/r company-list /~<company-list>/d

16 C&UNIX sed 16 > cat text1 sed-script Zonker Harris, Long Beach CA Mickey Mouse, Anaheim CA Elvis Presley, Memphis TN Bill Clinton, Washington DC > cat s2in s/ CA/, California/ s/ TN/, Tenessee/ s/ DC/, District of Columbia/ > sed -f s2in text1 Zonker Harris, Long Beach, California Mickey Mouse, Anaheim, California Elvis Presley, Memphis, Tenessee Bill Clinton, Washington, District of Columbia

17 C&UNIX sed 17 Gruppering av kommandon { } används för gruppering av sed-kommandon. Inom intervallet borjan slut, tabort alla tomma rader /borjan/,/slut/{ /^$/d } Inom intervallet borjan slut, tabort alla tomma rader och byt ut a, AAA... /borjan/,/slut/{ /^$/d s/ a/, AAA/ s/ b/, BBB/ }

18 C&UNIX awk 18 awk awk - ursprungsversionen nawk - newawk gawk - GNU s variant av awk

19 C&UNIX awk 19 awk intro Options Betydelse -F Sätter om sklijetecknet, från standard white space -f Läser in awk pattern command från fil awk [-F] {-f ProgFile Program } [file] Ingen file STDIN Ingen pattern, processar varje rad Inget action, skriver ut raden ls -l awk {print $9,$5}

20 C&UNIX awk 20 tilldelning utskrift awk actions var = uttryck print printf (som i C) flow of control if for while... (som i C) inbyggda funktioner cos sin log exp int length inbyggda varuabler NF antal fält på nuvarande rad NR sekvensnummret för nuvarande rad FS (in) fältseparator RS (in) record separator OFS (ut) fälseparator ORS (ut) record separator OFMT (ut) format för siffror (%g)

21 C&UNIX awk 21 Hello world awk {print "hello world"} test Man måste ange ett filnamn test efter, annars vill awk läsa från STDIN. $ cat test2 Hello world $ awk {print } test2 awk BEGIN {print "hello world" } BEGIN-gör detta först kolla sedan efter infil.

22 C&UNIX awk 22 Hittar tomma rader Pattern Matching awk /^$/ {print "Empty line" } fil Hittar lite mer... $ cat awkscr # Titta en kommentar! /[0-9]+/ { print "En siffra" } /[A-z]+/ { print "En bokstav" } /^$/ { print "Tom rad" } $ awk -f awkscr

23 C&UNIX awk 23 Records och Fält awk { print $1 $2 $3 } fil awk { print $1,$2,$3 } fil,:at ger mellanrum (OFS) i utskriften. Byte av separator awk -F, {print $5 $3 $0} fil

24 C&UNIX awk 24 awk /MA/ { print $4 } Skriver ut fjärde kollumnen på alla rader som innehåller MA. awk $2 ~ /MA/ { print $4 } Skriver ut fjärde kollumnen på alla, där MA finns i andra kollumnen.

25 C&UNIX awk 25 Tilldelning Expressions z = "Hello" q = "Hello " "world" # q = "Hello world" a = $1 x = 1 y = x + 1

26 C&UNIX awk 26 /^$/ { print ++x } Räknar tomma rader Räknar upp och skriver ut antalet tomma rader. /^$/ { ++x } END { print x } Räknar först upp, sedan på slutet, skriver ut antalet tomma rader.

27 C&UNIX awk 27 OFS FS BEGIN { FS = "," ; OFS = "\t"} { print $1, $2 } END { print NR "rader utskrivna" } NR är en räknare för antalet inlästa records.

28 C&UNIX awk 28 Checkbook BEGIN { FS = "\t" } NR == 1 { print "Ingående: \t" $1 balance = $1 next } { print $1,$2,$3 print balance -= $3 } END { print "Kvar:\t" balance } Datafil Affär Hyra 47 Resultat Ingående: Affär Hyra Kvar: 911

29 C&UNIX awk 29 sed och awk tillsammans bystate awk -F, { print $4 ", " $0 } $* sort awk -F, $1 == LastState { print "\t" $2 } $1!= LastState { LastState = $1 print $1 print "\t" $2 } text1 Zonker Harris, 362 Trudeau Avenue, Long Beach CA Mickey Mouse, 121 Studio Boulevard, Anaheim CA Elvis Presley, Gracelands, Memphis TN Bill Clinton, Pennsylvania Avenue, Washington DC John Irvine, The Bear Pit, Vienna MN

30 C&UNIX awk 30 sed och awk tillsammans forts... s3sedin s/ CA/, California/ s/ MN/, Maine/ s/ TN/, Tenessee/ s/ DC/, District of Columbia/ Kommando sed -f s3sedin text1 bystate Resultat: California Mickey Mouse Zonker Harris District of Columbia Bill Clinton Maine John Irvine Tenessee Elvis Presley

Välkommen till. UNIX Grundkurs

Välkommen till. UNIX Grundkurs Grundkurs Välkommen till UNIX Grundkurs Detta kursmaterial är endast avsett för studieändamål. Det skall inte betraktas som en fullständig specifikation av någon produkt. Vi gör allt för att kursmaterialet

Läs mer

Kapitel 12. Mer om program. 12.1 Att rapportera buggar och problem. 12.2 make

Kapitel 12. Mer om program. 12.1 Att rapportera buggar och problem. 12.2 make Kapitel 12 Mer om program 12.1 Att rapportera buggar och problem När man rapporterar buggar eller andra problem i program så är det några saker att tänka på för att ens rapport ska vara användbar för den

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

Unix. Påbyggnadskurs Raditex AB. Göran Hasse. Unix påbyggnad - Kap 0 Sida 1 -

Unix. Påbyggnadskurs Raditex AB. Göran Hasse. Unix påbyggnad - Kap 0 Sida 1 - Unix Påbyggnadskurs Raditex AB Göran Hasse 1998 Unix påbyggnad - Kap 0 Sida 1 - Copyright (c) 98 Denna text får spridas hur som helst. Varje mångfaldigande eller duplicering på mekaniskt, elektroniskt

Läs mer

Introduktion till datateknik för språkvetare

Introduktion till datateknik för språkvetare Introduktion till datateknik för språkvetare ht 2013 Per Starbäck Kapitel 1 Inledning 1.1 Om kursen Schema och annat finns på http://stp. lingfil.uu.se/kurs/ids/. Där kommer det även finnas länkar till

Läs mer

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Unix och skolans datormiljö

Unix och skolans datormiljö Unix och skolans datormiljö Mål Målet med labben är att du ska lära dig grundläggande användning av Nadas datorsalsmiljö. Tanken är att labben ska visa hur du sköter vardagliga sysslor och hur du hittar

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

T-106.1111&T-106.1110 Introduktion till studierna och datasystemen

T-106.1111&T-106.1110 Introduktion till studierna och datasystemen T-106.1111&T-106.1110 Introduktion till studierna och datasystemen Ö vningarna 2012 Materialet innehåller mycket information och instruktioner; följ instruktionerna och gör uppgifterna i lugn och ro. Målet

Läs mer

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken DOS kommandon Att kalla kommandona man använder i kommandotolken för DOS-kommandon kan tyckas fel eftersom operativsystemet DOS inte längre används i Windows XP, 2000 eller Vista. Textbaserade kommandon

Läs mer

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET.

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET. UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. 2 ½ ¾ = 5575186299632655785383929568162090376495104 n = 142 är det minsta värde på n för vilket 2 Ò inleds med siffrorna 55. Uppgiften består i att skriva ett program som tar emot

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Föreläsning 18 Filer och avbildningar

Föreläsning 18 Filer och avbildningar Föreläsning 18 Filer och avbildningar Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 15.11.2011 Avbildningar Hur skulle du göra en: Ordlista

Läs mer

Heltal(int) Programmeringsteknik 54

Heltal(int) Programmeringsteknik 54 Heltal(int) Datatypen int används tillsammans med char, short int och long int för att lagra heltal i C. Matematisk sett finns det oändligt många heltal. På en dator måste det införas en begränsning på

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Programmeringsteknik med C och Matlab

Programmeringsteknik med C och Matlab Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 6: Filhantering Henrik Björklund Umeå universitet 13 oktober 2009 Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober 2009 1 / 22 Textfiler Filer är sekvenser

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel av Anders Avdic Version 3.01 2009-08-07 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION 1 2 GRUNDERNA 1 2.1 Moduler, kod, programsatser och kommentarer 1 2.2

Läs mer

Medicinska biblioteket Universitetsbiblioteket Umeå 150209

Medicinska biblioteket Universitetsbiblioteket Umeå 150209 Medicinska biblioteket Universitetsbiblioteket Umeå 150209 EndNote X7 Innehåll 1. Skapa ett bibliotek... 3 2. Spara ditt bibliotek... 3 3. Skriv in referenser manuellt... 3 4. Bibliografiska fält i en

Läs mer

Laboration med Internet och HTML

Laboration med Internet och HTML Laboration med Internet och HTML Denna laboration går ut på att du skall kunna skapa enkla hemsidor i HTML. Vi kommer inte att ta upp edstorer för hemsidor som t.ex. DreamWeaver eller FrontPage. Dessa

Läs mer

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21 2005-09-21 Programbeskrivning Chaos på Web Version 1.0 Chaos systems AB Tel. 08-410 415 00 e-post: info@chaos.se Solna strandväg 18, 6tr Fax. 08-29 06 66 http://www.chaos.se 171 54 SOLNA Reg. nr: 556476-6813

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

IPv6 via 6to4-tunnel med Linksys WRT54GL

IPv6 via 6to4-tunnel med Linksys WRT54GL IPv6 via 6to4-tunnel med Linksys WRT54GL Innehåll Inledning...4 Förutsättningar...4 Vad man har när man är färdig...4 Hårdvaruspecifikation WRT54GL...5 Förberedelse av nätanslutning...5 Konfigurera IP-adress

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 Sid 1 Laboration nr 1 Laborationer i kursmomentet Laboration nr 1: Vi inleder vår resa ut i datorvärlden NB: Filer som omtalas finns tillgängliga vid första laborationstillfället Originaltext: Olle Lundh

Läs mer

2004-03-01. Produktkatalog Manual

2004-03-01. Produktkatalog Manual 2004-03-01 Produktkatalog Manual Version 3.3 2004 Innehållsförteckning Skapa Varukorg Välj bil 1 Varugrupp 1 Sök på motorkod 1 Rabattkod 1 Artikel 1 Varukorgen Lägg till artiklar 2 Lägg till textrad 2

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer