Sammandrag från seminarieserie våren 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammandrag från seminarieserie våren 2012"

Transkript

1 Sammandrag från seminarieserie våren 2012 Skara - en attraktiv handelsoch upplevelsestad 1. Hur möter vi framtidens handel i Skara 2. Skara - i ett fastighetsperspektiv 3. Samarbete skapar möjligheter 4. Koll på kunden 5. Det nya Skara Sammandrag av workshops om marknadsföring,etablering, gestalning och aktiviteter

2 Tack för ett bra engagemang i Skaras framtidsfrågor! Jag upplever att vi haft fem seminarier med god uppslutning och livliga diskussioner som denna sammanfattning är ett försök att dokumentera. De resultat vi fått fram kommer nu att ligga till grund för arbetsgruppernas fortsättning med att utarbeta en destinationsstrategi för Skara. Tack! Leif Chressman Ordförande MEGA Hur möter vi framtidens handel i Skara? SAMMANSTÄLLNING SWOT-ANALYS STYRKOR SVERIGES ÄLDSTA STAD HÖG MYSFAKTOR SKARA APP TURISMEN VARUMÄRKET SKARA PRISVÄRT Brödtext INPENDLING SVAGHETER SVIKTANDE SERVICE BEGRÄNSAT UTBUD BRISTANDE GESTALTNING SAMSYN SAKNAS SKARA HOT NÄRLIGGANDE STÄDER MINSKAD BEFOLKNING TOMMA LOKALER E20:S STRÄCKNING OUPPDATERADE HANDLARE MÖJLIGHETER STÖRRE SAMVERKAN FLER AKTIVITETER TURISMEN ARBETSTILLFÄLLEN GEOGRAFISKA LÄGET Inledningstalare: Magnus Kroon, Svensk Handel (föredraget finns som PowerPoint) Syfte: Ta fram en nulägesbild för Skaras handel idag, analysera styrkor och svagheter för Skaras handel och hot och möjligheter från den yttre marknaden (se illustration ovan).

3 Skara - i ett fastighetsägarperspektiv Anna Sundbom, närinsglivschef Inledningstalare: Syfte: Tomas Kruth och Mattias Peterson, Fastighetsägarna (föredraget finns som PowerPoint) Se hur man kan driva och utveckla fastigheter och få liv i lokalerna Diskutera hur vi som olika aktörer kan samarbeta kring nyetableringar. Workshop Kan vi öka vårt handelsindex genom handel utanför stadskärnan? - Vi måste ha externhandel för att stå oss i konkurrensen mot närliggande städer - Åker man till ex Skövdes externhandel finns det risk att man handlar allt där - Viktigt att vi inte spretar med externhandeln utan samlar den på en plats Vilken typ av verksamheter saknar vi? Hur kan vi hjälpa till att locka hit nya verksamheter? - Ungdomsbutiker - Butiker med lite lyxigare varor Vilka målgrupper vänder vi oss till? - Kommuninvånare - Skaraborgare - Turister Handel föder handel ser vi konkurrens positivt eller negativt? - inte för många småbutiker med samma innehåll - Konkurrens utvecklar Finns det andra verksamheter än handel som kan locka till köpkraft till Skara? - Mer caféer och restauranger med längre öppettider - Utveckla och skapa fl er utbildningar, kolloverksamheter mm i och runt centrum ex via Music Factory - Vilan området har en jättepotential gällande lägerverksamheter mm som drar köpkraft till kommunen. Hur binder vi ihop staden - fysiskt och samverkansmässigt? Fysiskt - Bryt upp barriärerna: framför allt runt Hötorget o Skaraborgsgatan - Flexibla lösningar: Flaggor! 1. som leder in i staden, visar på utbudet och samtidigt signalerar stolthet över staden 2. på lyktstolpar, som binder samman hela handelsstråket från Coop till Jula och samtidigt informerar om aktiviteter 3. som markerar staden innanför tullarna = Förstärk den historiska stadskärnan innanför tullarna och var hur futuristisk som helst utanför. Samverkansmässigt - Bind ihop människorna fysiskt genom samverkansmöten av det här slaget! - Viktigast av allt: en samsyn, gemensam vision, att alla drar åt samma håll, oavsett hur näringslivsarbetet är organiserat eller var man är etablerad. - Kunskaper om varandra, att hänvisa till annat utbud i staden, både i butiker och kulturellt. Sommarvikarierna i butikerna är en mycket viktig grupp turistiskt sett. - Kombinationserbjudanden som binder samman externhandel och centrum, t ex Jula med konditoribesök. - Samverkan om erbjudanden i butiker vid arrangemang. Kräver verksamhetsplanering och framförhållning! - Älska din stad släpp loss lokalpatriotismen!

4 Samarbete skapar möjligheter Camilla Andersson, intraprenadchef på Viian Inledningstalare: Syfte: Johan Hedihn, Skara Sommarland Diskutera behovet av samarbete, att se aktiviteter i ett större perspektiv och hur var och en kan ta tillvara allt som redan görs. Hur kan vi maximera affärsnyttan av aktiviteterna? Vad behöver göras? Vad kan göras nu? Vem/Vilka gör det? Workshop Nuvarande aktiviteter Sommaraktiviteter (under Skara Sommarlands säsong!) Nationaldagen Sikta mot stjärnorna Studenten Kullen Festivalen Allsång Dansbands kvällar Bilutställning Trippel travet Skara Grand Prix Kärnspottning Barnkalas Stadsvandringar På Landet PRO Karneval Medeltidsdagarna Läger friidrott Sommarland CUP Dansbands kvällar Klassfotboll Utebio Övrig säsong Påskparad Samlarmässa Konstnatta Spökvandring Oktoberfest Tomteparaden Förslag på nya aktiviteter Samla aktiviteter (inte så många små, gör dem större samarbeta) Samlat område Vilan (lägerfest) Idrottsfest Egen mässa Häst/ridsport Walking Friday butikerna flyttar ut på gatan en kväll (folkfest)

5 Johan Hedihn, Skara Somamrland FÖRSLAG - Gör reklamfilm om årets aktiviteter, lägg ut på butiks-tv, youtube m m. - Paketera (för såväl besökare som näringsidkare. Gör kalendarium för året, välj ut aktiviteter, gör sponsorpaket för aktörer! - Förstärk Skaras profil vid aktiviteter och evenemang (mat och musik) - Säsongsanpassade öppettider - Gratis stadsvandringar för skarabor (skapar ambassadörer) Handel Dragare: Skara Sommarland ( besökare/år,), Axevalla Travbana, Djursjukhuset, Jula, Coop Forum ( besökare/år), Domkyrkan, Varnhem, tranorna, Vilan, önskan att besöka den mysiga småstaden, revyer, Etablering Hur vill vi att Skara ska se ut? Helhetsbild? Tänk upplevelse (Sommarlandspark/Skarapark). Fyll lokaler med rätt saker. Målgruppsaktiviteter Törs Skara välja kundkategorier/målgrupp?svårt att välja pga litenheten/måsta vara målgruppsval ihop med samarbete Öppettider Bra att ha öppet när folk är lediga och ha aktiviteter när folk har tid. Småbutikerna: Generösare öppettider på sommaren, förskjut öppettiderna utanför högsäsong. Marknadsföring Butiks-TV: Finns på 8-9 platser I Skara: Turistbyrån, Audio Video, Enjoy, Hultmarks, Modehuset, Axevallatravet m fl.

6 Koll på kunden Lisa Burden, Svensk Handel Inledningstalare: Syfte: Lisa Burden, Svensk Handel Identifiera behovet av samverkan utifrån ett kundperspektiv, paketering och bemötande. Vad behöver göras? Vad kan göras nu? Vem/Vilka ansvarar för detta? Sammandrag av inledningen - Livsfaserna styr köpbeteendet: Start me up /It s my party / We are family / My Way / Forever young - Se möjligheterna med ny teknik: Menyer för alla restaurangerna i en Ipad, QR-koder direkt på vinglaset - Stick ut! skyltning. Ta fram den röda tråden i er butik. - Fira fler högtider Kinesiskt nyår, ramadan, osv. Se Svensk Handels folder! (eller en japansk vårfest i Olins park?!) Frågeställningar till workshop - Hur skall Skara än bättre attrahera de olika kundgrupperna? - Hur kan du själv bidra med att skapa fler kundbesök till Skara? Workshop Övergripande synpunkter Skaras attraktionskraft: Service, mysighet, unika butiker, rent & snyggt. Trygghet-Service. Gör det vi är bra på. Anordna leverantörsdagar: Kunskap och service skapar förtroende Öppettider: konsekventa, solidariska, bästa tiderna (inte nödvändigtvis längsta), uthållighet. Kanske ha siesta?! Utbud Hitta profiler som inte finns (tänk tjänster) Våga välja kundgrupp Ta reda på vad kunderna vill ha fråga Skaraborna Tjänster som skapar mervärdet till produkten Utbud till alla åldersgrupper Tänk inte volym, tänk kvalitet. Var inte rädd för branschglidning tänk målgrupp istället, tex Vi säljer till barn Är branschglidning ett alternativ att lösa utbudsfrågan? Se över utbudet - vad vill vi fylla butikerna med och vad saknar vi?

7 Marknadsföring Förnya oss visuellt: rent, snyggt, skylta om. Ta hjälp av medialinjen Nya marknadsföringsförslag där alla butiker får ha med en produkt Göra gemensam marknadsföring utanför Skaras gränser Pendlarna erbjud lunchrabatt mellan Använd hemsidan för gemensam marknadsföring Modernisera det visuella: förnyelse, skylta Använd katedralskolan för skyltning, modevisningar, mässor Stadsguider (papp & app) Gestaltning Mysighet: ställ ut saker (se tex Aberdeens bord o stolar) Ta bort de fula skyltarna vid infarten till Skara. Ersätt med jätte-arn-svärd. Detta svärd skall även gå att köpa som souvenir. FÖRSLAG - Marknadsföra både kommersiella och kulturella evenemang i en Skarakalender (kommunens På gång ) KONKRETA SAMARBETEN - Sommarlandstidningen kostar inget! - Göra en Skarakarta som påminner om Sommarlandskartan i stilen - Fundera över öppettider (se öppettidsinventeringen) VAD KAN VI ALLA GÖRA VAR OCH EN - Rekommendera grannen - Inte vara fixerade vid egen vinning - Skyll inte på kunden! Det hamnar i kundens knä, det är inte kundens fel att de inte kommer in i butiken / handlar - Framförhållning är A och O - Tala väl om varandra! Aktiviteter Mer aktivitet utanför butikerna anordna beach volley tex Nya aktiviteter: modevecka Galleri Skara är ett jättebra exempel på en bra aktivitet som binder ihop staden Hur kan vi samarbeta? T ex Zoo-butik: Träffa veterinären eller lämna in hunden på dagis Sjung-i-duschen: Tvål med operanamn och biljett till operan Vilka kombinationer kan vi göra i Skara?! Para ihop företag och butiker Samarbete med restauranger generösa öppettider Gemensamma inköp av kurser i marknadsföring, bemötande m m. Binda ihop butikerna, visa på helheten. HELHET samarbete

8 Det nya Skara - hur kan vi göra det mesta möjliga av staden? Stadsarkitekt Tina Karling hellsvik och MEGA:s ordf Leif Chressman Inledningstalare: Syfte: Tina Karling Hellsvik, stadsarkitekt i Skara kommun Diskutera hur Skara kan komma att se ut 2020 samt identifiera behov av samarbete vid nya fysiska förutsättningar. Vad behöver göras? Vad kan göras nu? Vem/Vilka ansvarar för detta? Sammandrag av inledningen På gång i samhällsplaneringen: Fördjupad översiktsplan. Näringsliv m m: Bernstorps verksamhetspark, Valla handelsområde, E20-frågan, Teglagärdet, vindkraft på Nordbillingen. Boende: Varnhem, Ljungstorp, Sörskogen, kv Månglaren, kv Lönnen, kv Kastanjen. Förtätning av stadsmiljön på Skaraborgsgatan Inom ramen för centrumutveckling: Belysningsöversyn i Biblioteksparken, Prubbatorget, Skoltorget/Krabbelund, Stortorget, Olins park, Björndammsparken, samt Skaraborgsgatan och Järnvägsgatan. Workshop 1. Vilka fysiska förändringar behöver göras för att attrahera kommunens invånare och besökare? Skaras entréer: Centrumhänvisning vid Skara Östra och rondellen vid brandstationen. Snygga till södra infarten (halvnedlagda macken) Välskötta och centralt belägna parkeringsplatser, gärna garage Snygga till banvallen och stationsområdet Vintergröna växter med lite höjd som stomme i planteringslådorna på Klostergatan. Bygg en linbana mellan Skara och Sommarland! Digitala infartstavlor placerade så att de informerar dem som inte är på väg in i stan (Hur många analoga skyltar kan man få för samma pris?) Spinna på Zorn i gestaltningen Ny fasad på Willishuset (vepor) Bryta monotonin på långa infartssträckor Flaggspel (aktiviteter) från Jula till Coop Flaggspel (företag) längs E20 från Jula till Br Larssons Dra om trafiken på Hötorget

9 Markistak vid restaurangen på Hötorget Bygg om Arkaden till saluhall med uteserveringar på Hötorget och Olins gränd Ta bort telefonkiosken på Hötroget Plantera vid infarterna tidigare, så att det är klart när Uddetorps, BYS och Metis elever slutar Skolgården vid Djäkneskolan känns ödslig Höja nivån på skyltarnas design Trevliga och bekväma sittplatser utomhus (=skapa fler mötesplatser) Använd tomma butiksfönster för att skylta upp i (t ex av butiksägaren i lokalen intill) Håll snyggt och rent! Ny infart till området där Wallgrens har byggt FÖRSLAG - Anordna en dragning om hur man jobbar med planteringar, bänkar m m i staden Övriga förändringar Förtäta handelsutbudet på Klostergatan (etablering) Satsa på en Skarasalong med lokala konstnärer (aktiviteter) Hantverkarcentrum (etablering) Fortsätta sommarlandssamarbetet (aktiviteter/marknadsföring) Dra nytta av besöksströmmarna och ha öppet när folk är här: jfr 2000 personer på Jula en lördag e m när centrum har stängt 2.Vad kan vi göra med våra egna butiker/lokaler kopplat till årstider och evenemang (tematik)? Bra om man bestämmer teman att satsa på, nu är det ojämn nivå på skyltningen. Jul, påsk, student, skördefest, skolstart m m Återuppta traditionen med papp för fönstren inför Skyltsöndagen Spinna på Zorn i skyltningen 3. Vad kan min egen roll vara för att göra Skara attraktivt? Jobba utanför min egen dörr Vara öppen för snabba insatser (Regn - fram med paraplyer. Nationaldag - nationaldagsmeny!) Höja mysighetsfaktorn Vara en god ambassadör för min stad Framföra/ta emot idéer och synpunkter om förbättringar som gäller handeln

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Vänersborgs kommun, Näringslivskontoret 2014-04-20

Vänersborgs kommun, Näringslivskontoret 2014-04-20 1 Vänern är en tillgång, en styrka och en möjlighet. Det här var samtliga grupper helt eniga om. Liksom att vi idag inte tar vara på den styrkan. Gästhamn vid Sanden/Vassbotten Vi behöver en gästhamn vid

Läs mer

UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD

UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD BAKGRUND OCH ARBETSSÄTT Aktörerna i Falkenbergs innerstad såg brister i utvecklingen av innerstaden. Handeln utvecklades inte som den borde, det fanns hot och frågor

Läs mer

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen Lidköping är den naturliga handelsplatsen 1 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Tillgången till bra handel är viktig för invånarnas dagliga liv men också för kommunens samlade attraktivitet. En levande

Läs mer

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK - Tillsammans för en bättre handel 2 Det är lördag och staden vibrerar. Här möts gammal och ung; tonåringarna Elsa och Oscar som handlar outfits till kvällens disco och pensionären

Läs mer

Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Workshop 2: Vägen till målet Dag: Måndagen den 20 april, 2015 Plats: Nybro, Kommunhuset, Källaren Tid: 18:30-

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Myckna Tibro. Stolta Tibro. Nära Tibro HANS BANDHOLD & KARIN ANDERSSON. Allt är nära Alltid mer att upptäcka. Miljöer som lockar Service med stolthet

Myckna Tibro. Stolta Tibro. Nära Tibro HANS BANDHOLD & KARIN ANDERSSON. Allt är nära Alltid mer att upptäcka. Miljöer som lockar Service med stolthet HANS BANDHOLD & KARIN ANDERSSON Stolta Tibro Miljöer som lockar Service med stolthet Myckna Tibro Allt är nära Alltid mer att upptäcka Nära Tibro 120 000 inom en halvtimme Världen genom datorn STRATEGI

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17

DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17 Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17 Finns förutsättningar för utveckling av möten och evenemang på Verket, Avesta Art, i Koppardalen och i Avesta? Rapport på uppdrag av Avesta kommun projekt Avesta

Läs mer

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P) Del 3: Kalixmedborgarnas synpunkter Kommentarerna är grupperade utifrån områden. För att kunna urskilja vilken grupp som kommenterat så är de kodade enligt nedan: Ö= Övriga (Arbetssökande, tjänstlediga/föräldraledig,

Läs mer

Handlingsplan för Lunds stadskärna

Handlingsplan för Lunds stadskärna Möjligheter till handelsutveckling Handlingsplan för Lunds stadskärna APRIL 2011 INNEHÅLL BAKGRUND & SAMMANFATTNING SYFTE OCH MÅL TIDPLAN ARBETSGRUPP DEL I: NULÄGE UTVECKLINGSSTRATEGIER MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative - AFFÄRSPLAN - Camp Creative 2014 1 Innehållsförteckning Affärsidé...2 Vision och målsättning...3 Organisation...4 Beskrivning av koncept...5 Målgrupp...6 Konkurrenter... 7 Marknadsföring...7 Marknadsundersökning...

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige i Nässjö antog våren 2011 Vision 1.0 för stadskärnans utveckling. Sedan dess har ett strategiskt arbete bedrivits i bred samverkan med

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan

Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan Ystad-Österlenregionen Strategisk plan Juni 2009 Innehåll Innehåll... 1 Inledning om strategiplanen... 2 Varför en strategisk plan - syftet... 2 Detta är ett arbetsmaterial... 2 Ett system utan makt...

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

För ett attraktivt Vetlanda att bo, besöka och verka i!

För ett attraktivt Vetlanda att bo, besöka och verka i! Vetlanda 2012-12-04 För ett attraktivt Vetlanda att bo, besöka och verka i! Redovisning av samverkansprojektet Tillväxt Vetlanda BOKSLUT 2011-2012 och VISIONSARBETET 2013 Cecilia Hjort-Athler Projektledare

Läs mer

Översiktsplan 2014 Idécafé 9 oktober 2012

Översiktsplan 2014 Idécafé 9 oktober 2012 Översiktsplan 2014 Idécafé 9 oktober 2012 Tolkning och sammanställning av framförda synpunkter, tankar och idéer om kommunens framtid under ett Idécafé på Ulvhälls Herrgård. Till Idécaféet kom 49 personer,

Läs mer

Medborgarpanelmöte 7 mars

Medborgarpanelmöte 7 mars Medborgarpanelmöte 7 mars Varför bor man kvar? Livskvalitet, man mår bra i kroppen och knoppen! Sammanställning av diskussion kring frågorna; 1. Vad och hur ska vi marknadsföra Kinda? 2. Vad är speciellt

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens 2012 03 14 Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens Rapport nr 19 Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer