Vårt varumärke ska stärkas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt varumärke ska stärkas"

Transkript

1 Vårt varumärke ska stärkas Så har IOGT-NTO-distriktet hållit sitt första egna årsmöte sedan distriktsrådet lades ned. Mötet hölls på Vannaröds slott i Sösdala och gästades av förbundets sekreterare Carl Åke Andersson, för övrigt född i Landskrona, som på bilden till höger tackas för sin medverkan av Ingrid Hallberg från distriktsstyrelsen. Bland besluten kan nämnas att vi ska stärka IOGT- NTO:s varumärke och visa det vi är bra på. Sidorna 5 10 Nr Påskfest med musik och sång Den traditionella påskfesten i Trelleborg hölls i år på långfredagen i sommarhemmet i Gislöv. Som vanligt var det trivsam samvaro kring borden, musik och allsång och gäster från andra föreningar, däribland Björn och Kerstin Lihdén från Kamraterna i Malmö (bilden till vänster) Sidan 11 I detta nummer Ledare: Dags att kavla upp ärmarna 2 Häng med till Aspan 3 Sösdala satsar på marknadsföring 11 Lasse lämnar efter 25 år i SNF Program i våra föreningar 15 Ny styrelse i Våra Gårdar Syd 16

2 2 LEDARE Nu kavlar vi upp ärmarna Jenny Bolting, Johanna Sörensen och Åsa Larsson såg till att årsmötesförhandlingarna sköttes på rätt sätt. Så har det varit årsmöte i IOGT- NTO distriktet här i Skåne och det blev ett årsmöte som var fullmatat med det traditionella årsmötes förhandlingarna information från förbundet. Tre tjejer som höll i klubban och förde protokollet, ordnade med allt detta som tillhör ett årsmöte här i Skåne. Debatten blev frisk med många talare och många frågor togs upp till behandling och sen en längre debatt innan man slutligen kom fram till ett beslut. Man valde även ombud till den kommande kongressen i Borås och det blev några nya friska namn som skall föra Skånes talan denna gången. Allt inleddes med traditionsenlig öppning med ordförandens hälsning och parentation, som följdes av utdelning av diplom till åtta medlemmar. Det var förbundets representant som delade ut hederstecknen till veteranerna. Årsmötesförhandlingarna startade i sin första del innan det blev tid för lunch uppehållet. Så var förmiddagen klar och det bjöds på lunch. Så var det tid att återsamlas och många hade passat på att ta sig ut för att få lite frisk luft. Det blev en fullmatad eftermiddag som innehöll fortsättning på förhandlingarna. Man lade in två pass för två st avbrott gruppdiskussioner om utveckling av föreningarna och om arbetsplanen. Eftermiddagskaffe smakade gott och nu kunde man fortsätta och lyssna på förbundets representant en gång till när han sammanfattade och utvecklade förbundets tankar inför kongressen i Borås och uppvaktades med blommor. Sedan var det fest på IOGT- NTO-gården, precis som det ska vara. Det var ett riktigt årsmöte. Nu kavlar vi upp ärmarna och tar itu med de arbetsuppgifter som vi har beslutat. Manusstopp Nummer 3 av Skåningen 2013 utkommer den 23 augusti. Sista manusdag är den 2 augusti. Skåningen Redaktör och ansvarig utgivare Lars Bergqvist Johan Kocksgatan 53 B TRELLEBORG Tel/fax E-post Redaktör Tommy Johansson Rapsvägen 117, 7 tr ARLÖV Tel Mob E-post IOGT-NTO Skåne Distriktskontor IOGT-NTO Kungsgatan 16A MALMÖ Tel Per Wihlborg E-post: Konsulent Mahir Spahic E-post: Adressändringar sker genom anmälan till IOGT-NTO:s medlemsregister, Icke medlemmar skickar uppgift om ny adress till IOGT-NTO Skåne, se ovan. Hemsidor

3 3

4 4 Första årsmötet utan rådet Det såg glesare ut i salen än vanligt när IOGT-NTO-distriktets årsmöte på Vannaröds slott öppnades den 13 april. Den naturliga förklaringen är att i år är första året som det inte hölls några gemensamma förhandlingar för de olika distrikten utan det var bara IOGT-NTO-distriktet. UNFoch JUNIS-distrikten höll egna förhandlingar i år eftersom distriktsrådet har avskaffats. Mötet öppnades på sedvanligt sätt av distriktets ordförande Aage Kilsand. Sedan blev det musikunderhållning, parentation av Ingrid Jägerhed och diplomutdelning av förre landskroniten (nåja, han flyttade därifrån som barn), sekreteraren i förbundsstyrelsen Carl Åke Andersson innan förhandlingarna inleddes. Lång rad aktiviteter Ur verksamhetsberättelsen framgår att distriktet den 31 december hade betalande medlemmar och att vi har genomfört en rad aktiviteter på det alkohol- och narkotikapolitiska området, såsom Drogkampen och Distriktsordförande Aage Kilsand öppnade årsmötet på Vannaröds slott. En enda fråga gick till sluten votering. Här köar deltagarna för att rösta fram ombud till kongressen i Borås. ljusmanifestationer i ett flertal kommuner, haft aktiviteter under Folknykterhetens vecka och haft Text och foto från distriktsårsmötena Lars Bergqvist Tommy Johansson möten med ett 50-tal politiker. I den ekonomiska redovisningen ifrågasatte mötet en del skillnader mellan budgeten och de verkliga kostnaderna, men dessa beror enligt kassör Per Wihlborg på teknikaliteter i bokföringen. I slutänden gick året med ett överskott på cirka kronor. Hela rörelsen ska vara med Distriktsstyrelsen framlade en del förslag som mötet fastställde. Bland de viktigaste är att vi ska delta i Folknykterhetens vecka, Världens Barn-kampanjen och Vit Jul-kampanjen och verka för att de ska genomföras gemensamt för hela IOGT-NTO-rörelsen i Skåne. Distriktet kommer också att stödja UNF- och JUNIS-distrikten och deras föreningar när det gäller alkohol- och drogpolicys. Distriktets arbets- och utvecklingsplan utsattes för en hård granskning, men i det stora hela fick den mötets stöd. Den är för lång för att återges i Skåningen, men den finns på distriktsexpeditionen. Aktiv samhällsaktör Planen slår fast att IOGT-NTO ska arbeta för att vara en stark folkrörelse med ett välkänt varumärke. Vi ska vara en aktiv samhällsaktör som bidrar till en minskad alkoholkonsumtion genom ett aktivt arbete inom alkohol- och Fortsättning på sidan 5

5 5 Ingvar och Maja-Lisa Jönsson från Tosteberga lyssnar på inläggen från talarstolen. Samtliga medlemmar ska betala avgiften Fortsättning från sidan 4 narkotikapolitik, förebyggande arbete och socialt arbete. Vi ska öka vårt medlemsantal. Här hade distriktsstyrelsen och mötet olika uppfattningar om var ribban skulle läggas. Mötet ansåg att målet skulle vara att samtliga medlemmar skulle vara betalande medan distriktsstyrelsen hade föreslagit en 80-procentig betalningsfrekvens. Tufft värvningsmål Här finns en del byråkratiska problem, som att medlemmar inte stryks förrän de missat att betala under två år, och hur detta ska lösas togs inte upp. Därmed har årsmötet antagit ett mål att vi under 2013 ska bli betalande medlemmar. Det blir tufft, sade Per Wihlborg, men föreningarna måste ta sitt ansvar för att medlemmarna betalar avgifterna. En budget fastställdes också. Den är underbalanserad med kronor på grund av att det är just den summan representationen vid årets kongress beräknas kosta. Totalt kommer distriktets verksamhet att kosta drygt en och en kvarts miljon kronor. Motion om sponsringsteam Tre motioner behandlades också. Distriktet kommer att motionera till kongressen om att man ser över antalet ledamöter i förbundsstyrelsen och att mandattiden begränsas till 8 år. Man vidarebefordrar också en motion från föreningarna i Sösdala, Hässleholm och Hästveda att det borde vara möjlighet att söka pengar från utvecklingspotten för mer än ett år i taget. Även en motion från Gunnar Haraldsson om att IOGT-NTO, UNF- och JUNIS-distrikten i Skåne ska organisera en kommitté för att samordna sponsring antogs. Detta kräver att även UNFoch JUNIS-distrikten tar samma beslut vid sina årsmöten. Vid årsmötets avslutning tackades personal och de som tjänstgjort under mötet för sitt arbete. Tack från SNF för gott samarbete Lars G Niwongh tackade för det goda samarbetet mellan IOGT- NTO och Skånes Nykterhetsförbund. Vi har fått bidraget från Region Skåne nedskuret med kronor, men vi ökar ändå anslaget till IOGT- NTO med kronor för att det arbete ni gör är värdefullt.

6 6 Generationsväxling måste ske i tid Man måste börja förändringsarbetet inom föreningarna när det går bra. När det börjar gå utför är det för sent. Den varningen kom från utvecklingskonsulent Johnny Mostacero, som hade en genomgång vid distriktsårsmötet om hur föreningarna ska undvika stagnation och nedgång. Han poängterade vikten av att föreningarna alltid planerar för den generationsväxling som är nödvändig för att verksamheten ska kunna fortleva. Försök se till att ni har en jämlik struktur både när det gäller kön och åldrar, sade han. Låt barnen vara med Underlätta för familjer att engagera sig genom att göra det självklart att barnen ska kunna vara med i verksamheten. Ett tips: bygg lekhörnor i lokalen. Han uppmanade också till att alltid försöka aktivera nya medlemmar. Men tvinga aldrig någon. Och överbelasta inte de nya i ren förtjusning över att det kommer någon ny som vill jobba. Ge lagom uppgifter, små punktinsatser till att börja med. Då är chansen större att de fortsätter att engagera sig. Och ge dem inte dåligt Skåningen snart på nätet igen Skåningens senaste nummer har inte varit tillgängliga på nätet. Det beror på att vi dels har bytt tryckeri, dels nätplattform. Men det kommer att rättas till inom kort. Utvecklingskonsulent Johnny Mostacero höll en föreläsning om vikten av att planera för framtiden och inte låta föreningarna utarmas. samvete för att de inte kommer så ofta, säg hellre att det är roligt varje gång de kommer. Visa uppskattning! Johnny talade också om att väcka björnarna, det vill säga att ta rätt på medlemmar som tidigare har varit aktiva men som av någon anledning har kommit åt sidan. Det finns massor av tidigare aktiva UNF:are som går över till IOGT-NTO men som inte tas om hand och engageras. Ta kontakt med dem och försök få med dem i verksamheten. Och det finns många äldre medlemmar med erfarenheter som kan utnyttjas. Och det gäller att fånga upp idéer och aldrig dra upp gamla misslyckanden. Förutsättningar ändras och det som inte gick förra året kanske går bättre i år. Han påpekade att även om det ser mörkt ut på sina håll måste föreningarna själva ta itu med sina problem. Men han tröstade med att det finns hjälp att få: Använd utvecklingspotten Vi har ett starkt förbund, vi har distriktets personal och styrelse, vi har utbildning. Skånes utbildningshelger lockar varje år deltagare och av dem är ett tiotal nya medlemmar. Johnny slog också ett slag för förbundets utvecklingspott om 2 miljoner kronor om året, där föreningar, kretsar och enskilda kan söka pengar till att genomföra projekt som utvecklar verksamheten.

7 De här ska leda distriktet Distriktsstyrelse Ordförande, omvald på 1 år Aage Kilsand Omvald för 2 år Åsa Larsson Omvald för 2 år Ellinor Ringius Nyvald för 2 år Annmari Overby Sedan 2012 kvarstår på 1 år vice ordförande Ingrid Hallberg, kassör Per Wihlborg och studieledare Rolf Dahl Ersättare: Håkan Månsson Carina Bohman Distriktsstyrelsen fick i uppdrag att utse ytterligare ersättare om det erfordras. Arkivkommittén Sammankallande på 1 år Ledamot på 1 år Ledamot på 1 år Håkan Månsson Peter Tuvegård Göte Nilsson 7 Skåningen Redaktionskommittè på 1 år Sammankallande Lars Bergqvist Ledamot Tommy Johansson NY I STYRELSEN. Ny ledamot i distriktsstyrelsen är Annmari Overby, Helsingborg. Hon är 27 år och arbetar som samordnare på ett äldreboende i Ängelholm. Annmari är medlem i IOGT-NTO-föreningen i Ängelholm, där hon även sitter som ledamot i styrelsen. Hon är kampanjambassadör för distriktet för kampanjen Valberedning Ledamöter på 2 år Gunnar Haraldsson, Hässleholm och en ledamot från Klippan. Siv Börjesson, 2961 Kamraterna, och Ann-Charlotte Svensson, 5515 Christian IV kvarstår på 1 år. Till att föreslå namn inför 2014 års distriktsårsmöte valdes föreningen 1870 Hoppet, Örkelljunga, och 1036 Helsingborg. Revisorer Revisor 2 år sedan 2012 kvarstår på 1 år Revisor ersättare på 1 år Revisor ersättare på 1 år Gunnel Bendroth Jörgen Jönsson Ingvar Nilsson Göte Nilsson Internationell kontaktperson på 1 år Rolf Dahl Ombud till kongressen i Borås Ordinarie: Aage Kilsand Per Wihlborg Åsa Larsson Annmari Overby Siv Börjesson JESSICA TACKAR FÖR SIG. Det jag har lärt mig i styrelsen för IOGT-NTO-distriktet är att demokrati tar tid och att det är fantastiskt roligt att vara föreningsaktiv. Det sade Jessica Rembeck, som nu lämnar Skåne, när hon avtackades för sitt arbete i distriktsstyrelsen. Jag bara ångrar att jag inte började med det långt tidigare.

8 8 Gårdsförsäljningen ännu aktuell Gårdsförsäljningen måste vi fortfarande kämpa mot. Visserligen har alla partier lagt ner frågan, men hos enskilda politiker poppar den ändå upp hela tiden. Det sade förbundets sekreterare Carl Åke Andersson, när han talade vid Skånedistriktets årsmöte. Närhelst den här debatten kommer upp så måste vi ta den, fortsatte han. Om vi får gårdsförsäljning så är det ett hot mot Systembolaget. Detta måste vi framhålla, för undersökningar visar att stödet för Systembolaget aldrig har varit så stort som nu. Skatten måste höjas Carl Åke sade också att arbetet under 2013 kommer att präglas av kamp mot alkoholreklam i TV, olovlig försäljning och attacker mot alkoholbeskattningen. Trots löften om höjning av skatten har realpriset på alkohol sjunkit. Undersökningar har visat att smuggling inte motverkas av Förbundets representant Carl Åke Andersson manade till fortsatt kamp mot gårdsförsäljningen. låg skatt. Smuggling är ett brott och det ska bekämpas genom insatser av tull och polis, inte genom sänkning av skatterna. Dessutom är alkoholbeskattningen tillsammans med monopolet och Systembolaget grundläggande för en god folkhälsa. Samma uppfattning har WHO i sin globala strategi. Prisinstrumentet är alltså ytterst viktigt och måste börja användas för att få ned konsumtionen. Värvningen fortsätter Beträffande värvningen konstaterade Carl Åke Andersson att det hittills i år värvats nya medlemmar, varav 114 i Skåne. Och värvningen på centralstationerna kommer att fortsätta. Kampanjen för att visa upp oss och öka kännedomen om vad vi gör startar under Folknykterhetens vecka (samma vecka som Skåningen kommer ut). Varje distrikt har fått en beach-flagga, som kan användas vid föreningarnas arrangemang. Pengarna för Lunnagården andel i Globen Distriktsårsmötet fick en hälsning från JUNIS-distriktet genom förbundsrepresentanten vid dess årsmöte Tina Engström (på bilden tillsammans med Gunnar Haraldsson) som har anknytning till Skåne genom sin far, framlidne Knut Jacobson, som var mycket aktiv i Hässleholm. Lunnagården såldes förra året. Försäljningen inbringade cirka 1,5 miljon kronor och när skulder till Boverket och IOGT- NTO-distriktet reglerats blev det ungefär kronor kvar. Dessa pengar använde distriktet för att köpa in en andel i Globen-fastigheten i Hässleholm.

9 Åtta IOGT-NTO-medlemmar fick diplom vid årsmötet. Stående från vänster: Mikael Linderberg, Lars Johansson, Kjell Åraas, Tore Nilsson och Stig Rosenqvist. Sittande från vänster: Siv Linderberg, Ulla Bergman och Gunvor Engkvist. Trogna medlemmar fick diplom Det är glädjande att se ut över en grupp som innehåller alla åldrar, från barn som leker med lego, via UNF:are till veteraner som varit medlemmar i 70 år. Det sade förbundets representant Carl Åke Andersson, när han delade ut diplomen till åtta medlemmar för allt från 25 till 70 års troget medlemskap. Det är så det ska se ut i vår rörelse, det ska finnas plats för alla. Men innan Carl Åke delade ut diplomen till IOGT-NTO:arna fick UNF:aren Alexander Toresson diplom för 5 års medlemskap av UNF-distriktets ordförande Linus Henriksson. En UNF:are med ännu fler medlemsår bakom sig (15) var David Svensson, men han hade tyvärr inte möjlighet att E-POST. Under årsmötet cirkulerade en lista där medlemmarna kunde anteckna sina e-postadresser för att underlätta kommunikationen. Johnny Mostacero påminde om att alla medlemmar har Alexander Toresson fick diplom för 5 års medlemskap av UNFordförande Linus Henriksson. delta i mötet, så han får diplomet vid ett senare tillfälle. De IOGT-NTO-medlemmar som tackades för sina långa engagemang var Mikael Linderberg och Kjell Åraas (25 år), Siv Linderberg och Stig Rosenqvist (50 år), Gunvor Engkvist och Ulla Bergman (60 år) samt Tore Nilsson och Lars Johansson (70 år). möjlighet att få en e-postadress med TID OCH PLATS för nästa års distriktsårsmöte kommer att fastställas av distriktsstyrelsen. 9 Nytt pris till folkbildare Verksamhetschefen för NBV i Skåne, Jan Gyllenbok, gjorde reklam för Oscarspriset, ett nyinstiftat pris i svensk folkbildning. Prispengarna på kronor delas ut till en person eller en förening som verkar i god folkbildningsanda. Syftet med priset är att öka medvetenheten om folkbildningens insatser i samhället. Priset är instiftat av Oscar Olsson-museet i Malmö som drivs av NBV i Skåne. Nomineringar kan lämnas in fram till den 15 juni och pristagaren utses av en jury där bland andra landshövdingen i Skåne, Margareta Pålsson, ingår. Jan Gyllenbok uppmanade också deltagarna att läsa NBV:s tidning Gazetten, som i det aktuella numret presenterar ett antal veteraner inom studiecirkelverksamheten i Skåne. Tidningen får man i brevlådan eller i mailboxen om man anmäler sig till NBV i Skåne. Sponsring behöver inte bara handla om pengar. Det påminde Jonas Martinsson om under debatten om motionen om gemensam sponsringskommitté. Det går lika bra med till exempel drycker till ett arrangemang för provsmakning av alkoholfritt.

10 10 Tre vinnare i distriktstävlingen 2012 års tävling Alla kan vi göra något var en av de jämnaste hittills, konstaterade Per Wihlborg när han delade ut priserna under distriktsårsmötet. Det var så jämnt att det inte gick att utse en segrare, utan tre föreningar fick dela på förstapriset. Det var Sösdala, Lund och Hässleholm som alla hade uppnått 64 poäng. Dessa föreningar fick vardera kronor och en dator. Det blir fler och fler föreningar som belönas i Alla kan vi göra något, sade Per. I år går cirka kronor ut i ersättning års tävling innehåller en del nyheter. Bland annat får man poäng för Drogkampen om man arrangerar den i andra föreningar, Hässleholm, Lund och Sösdala fick dela förstapriset i Alla kan vi göra något. typ Föräldraföreningen mot narkotika eller Simon. Dessutom premieras värvning mer. Föreningarna kan bilda värvarteam och anordna särskilda värvningsaktiviteter, men dessa ska anmälas till distriktsexpeditionen för att ge poäng. Två verkliga rörelseveteraner, Lars G Niwongh och Bertil Andersson, tog aktiv del i förhandlingarna. Erika Bolting tycker att alla ska hänga med när IOGT- NTO gör någonting. Distriktskassör Per Wihlborg var flitigt i elden i talarstolen när frågorna haglade från mötesdeltagarna. Eva Blixt efterlyste en handlingsplan för hur vi ska ta hand om nya medlemmar.

11 Aktiv marknadsföring i Sösdala 11 IOGT-NTO i Sösdala försöker på olika sätt marknadsföra sig. Och sedan i höstas gör vi regelbunden annonsering i bland annat Norra Skåne. Detta med annonser som producerats av en reklambyrå och som tydligt framhäver förbundets profil. Den annons som visas här är avsedd att utgöra sista sidan i Byalagets tidning Sösdala Bladet som delas ut till alla hushåll. I den annonsen visar vi alla inplanerade offentliga och halvoffentliga arrangemang och annat som vi vill marknadsföra. Bl.a. Godtemplardrickan där vi säljer ganska många flaskor av om året numera. Vill någon köpa så kontakta Bertil Andersson eller Ingrid Jägerhed , Drickan kostar 20:- flaskan, 3 flaskor 50:-, helt flak = 12 flaskor 200:-. HÅKAN MÅNSSON Trivsam påskfest i Gislöv med mycket musik På långfredagen den 29 mars var det så återigen tid att ha påskfest i Trelleborg, denna gången i lokalen på Järabacksvägen i Gislöv. Det var sol på eftermiddagen när medlemmar och inbjudna samlades kring de påskpyntade borden. Varefter ordföranden hälsade alla välkomna till bords. Man inledde med smörgåstårta och sedan blev det blev ett musikprogram där Frank Martinsson framförde ett antal melodier på sitt dragspel. Det blev även allsång kring hans dragspelsmusik Så var det tid för kaffe med tilltugg varefter ordföranden presenterade några aktuella mötesaktiviteter framöver. Samtalen fortsatte sedan runt kaffeborden och efter några timmar var det tid att avsluta denna påskfest, som har en lång tradition i Trelleborgsföreningen. Närvarande var också gäster Frank Martinsson stod för musikunderhållningen vid påskfesten och makan Gertrud tillhörde de glada festdeltagarna. från Sydkusten-föreningen och Malmöföreningen Kamraterna, som även familjen Martinsson tillhör. TEXT O FOTO LB

12 12 Nytt synsätt på folkhälsopengar Efter 25 år i styrelsen för Skånes Nykterhetsförbund (SNF) lämnade Lars Bergqvist sitt uppdrag vid årsmötet i mars. Han avtackades både av förbundets ordförande Lars G Niwongh och av Sveriges Landsråd (SLAN) genom dess generalsekreterare Anders Castberger, som dök upp som överraskningsgäst. Lars Bergqvist skriver själv om sina 25 år i SNF i vidstående artikel. Årsmötet gästades även av vice ordföranden i Region Skånes folkhälsoberedning Daniel Hedén (S). Han konstaterade att regionens samverkan med SNF ger ökade kunskaper om folkhälsoarbete, eftersom ideella organisationer har större frihet att göra saker som en formell politisk organisation inte har möjlighet till, såsom skolkampanjer och liknande. Styrelseval Vid valen till styrelsen valdes Linnéa Gradén från IOGT-NTO i Lund (bilden) in som ny ledamot efter Lars Bergqvist. Ingrid Jägerhed, Göran Roos, Annette Holm och Jan Åke Hansson omvaldes för en ny tvåårsperiod. Kvar i styrelsen sedan valet 2012 är Lars G Niwongh, Bertil Freed, Göte Ragnarp och Vera Thelander. Vice ordföranden i Region Skånes folkhälsoberedning Daniel Hedén (S) presenterade nya idéer för sociala investeringar. Han informerade också om att det pågår försök med att införa nya synsätt i synen på pengar till folkhälsoarbete. Eftersom kommunallagen inte tillåter underskott måste kanske för att undvika att skära ned i välfärden se sociala utgifter inte som kostnader utan som investeringar som ger avkastning i form av bättre hälsa och minskat tryck på vården. Sociala investeringsfonder Vi kanske borde skapa sociala investeringsfonder, sade han. Vid genomgången av verksamhetsberättelsen framgick att SNF under året genomfört en rad olika aktiviteter, främst i samverkan med medlemsorganisationerna. Däribland kan nämnas kampanjen Skåne lyfter, som genomförts som torgaktiviteter på olika orter samt teaterföreställningen Bengtsson på dörren i skolorna i Landskrona, Åstorp och Hässleholm. Under 2013 kommer SNF att tillsammans med Region Skåne genomföra en konferens kring tillståndsgivning och tillståndsverksamhet. Förbundet vill också göra en konferens med serveringspersonal för att utbilda i alkoholfria drycker på krogarna. Och liksom tidigare stöder SNF de aktiviteter och kampanjer som medlemsorganisationerna arrangerar. Minskat bidrag Ekonomin är ett bekymmer. Året gick med ett underskott på kronor och för år 2013 budgeteras med ett underskott på kronor. Region Skåne har tyvärr skurit ner vårt anslag med kronor, sade Lars G Niwongh. Det är inte bara vi som drabbas, utan regionen har tvingats minska sina kostnader tvärs över hela linjen och då får det den här effekten. Trots detta kommer IOGT-NTO, MHF och Hela Människan att få kronor per organisation i ökat grundbidrag. Samarbete med NBV Anders Castberger informade om att NBV och SLAN slutit en överenskommelse om ökat samarbete. Eftersom de två organisationerna har olika kontaktytor kan samarbetet gynna oss båda, sade han. Han konstaterade också att medlemsantalet i riksdagens nykterhetsgrupper har minskat och uppmanade oss som väljare att försöka påverka vilka som nomineras på riksdagslistorna. TOMMY JOHANSSON

13 Tack för 25 år i Skånes Nykterhetsförbund Anders Castberger dök överraskande upp som gubben i lådan när Lars Bergqvist avgick efter 25 år i Skånes Nykterhetsförbund. Här överlämnar han en tavla medan ordföranden Lars G Niwongh övervakar ceremonin. Fredagen den 1 mars var det så dags att ta farväl efter 25 år. Det har varit intressanta och givande år, där jag fått arbeta i ett arbetsutskott tillsammans med Lars G Niwongh och Göte Ragnarp från SNF:s styrelse med våra viktigaste frågor. Att i samarbete med Region Skåne få möjlighet att utveckla och ge stöd till den skånska nykterhetsrörelsen. Möjligheter för dem att utbilda sina medlemmar och arrangera kurser och kunna delta i utbildningar för dess medlemmar. Samverkan med regionen Under senare år utvecklades detta samarbete med Region Skåne och medlemmar från vår rörelse medverkade i olika arrangemang bl.a i projektet Skåne Lyfter Då utvecklades ett ännu djupare samarbete och bl.a arbetsutskottets medlemmar deltog i många sammanhang tillsammans regionens ansvariga i olika projekt. Inte minst deltog vi samlingar och utbildningar tillsammans med Region Skåne och våra skånska kommuner. Detta öppnade nya kontakter tillsammans med ansvariga i Region Skåne på olika nivåer. Detta blev ytterligare en möjlighet att få lära,diskutera och genomföra gemensamma projekt i Skåne. Dialog i riksdagshuset Den årliga träffen med våra skånska riksdagsledamöter blev ytterligare en höjdpunkt. Att kunna ge dem en redovisning av läget i Skåne och sedan ha en öppen dialog, det blev en uppskattad dag i riksdagshuset för båda parter. Arbetet tillsammans med Landsrådet gav oss nya kunskaper och möjligheter att lära oss mer och att få delta i deras konferenser och utbildningar. Att få möta föreläsare med specialkunskaper och möta deras ledning i de årliga konferenserna. Här fick jag motta varma tal och säga farväl till alla de som arbeter för våra saker ute i landet. Samt alla ombud runt om i landet. Toppen kanske blev när vi i Skåne fick vara med att arrangera Nordans konferens på Scandic hotell vid Triangeln i Malmö. Med deltagare från de nordiska och baltiska länderna. Tillbaka till arbetet i arbetsutskottet, som årligen gjorde en planeringsresa där man lade grunden till kommande års verksamheter som sedan styrelsen tog besluta 13 om och därefter presenterades för medlemsorganisationerna här i Skåne Överväldigande avslutning Så var det dags att sluta detta uppdrag efter 25 år på hemmaplan i Sösdala. Vilken överraskning när vännen Anders Castberger fanns på plats för att bl.a hålla ett tal, som sedan fortsatte med ett tack, med blommor, tavla och så Lars G Niwonghs tal. Då var det inte lätt, utan det blev en och annan tår Stort tack till styrelsen i SNF och inte minst ni som var ombud och som jag arbetat med under dessa 25 år. Tack för mina år och lycka till i framtiden. LARS BERGQVIST

14 14 Lund vann distriktsfrågesporten Förra året vann distriktsstyrelsen distriktsfrågesporten och fick därför det ansvarsfulla uppdraget att arrangera nästa års tävling. Det gjorde de den 17 mars i Sösdala och sex lag fick svara på alla klurigheter som Åsa Larsson och Jessica Rembeck hade funderat ut. Och det var inga enkla frågor. Vem håller till exempel reda på namnsdagar, portohöjningar eller symboler i detaljplanerna? Fast, som någon förnuftig deltagare sa: det är ju lika för alla. Tävlingen blev jämn. Efter första omgången skilde det bara någon enstaka poäng mellan de fyra främsta lagen. I andra omgången skilde sig lagen åt lite mer och när slutresultatet lästes upp visade Det segrande Lundalaget belönades med miljonlotter och godtemplaredricka. Foto: Christine Larsson det sig att ett av lagen från Lund hade tagit hem spelet, tätt följda av Sösdala och Hästveda. Det blir alltså Lund som arrangerar nästa års distriktsfrågesport. Sammanfattningsvis: en mycket trevlig tävling med omväxlande frågor och framför allt ett lugnt Eivors reflektioner om en rörelse i rörelse tempo med gott om tid att tänka och snabb återkoppling med de rätta svaren. Och så höjdes spänningen genom att tävlingsledarna talade om ställningen då och då under matchen. Vi ses i Lund i mars nästa år. TOMMY JOHANSSON Så har vi haft årsmöte på Vannaröds slott. Vädret mulet, disigt och grått, men inne i hallen förväntan var stor. Efter att ha hälsat båd syster och bror vi travade en trappa opp. Där bjöds på kaffe med macka som dopp. Sen mina vänner sattes det fart vi bjöds på ett föredrag så rart om hur vi skall locka och vinna både ny man och ny kvinna som vill med oss dela våra mödor och liksom bonden få skörda sina grödor. Nåväl, en paus det blev med kyckling och ris, vi blev fint omhändertagna på alla vis. Sen, ack och oj, var vi igång visst jag glömde: en kämpasång hanns med liksom en parentation som ledsagades av en ungdomstrios väna ton Eftermiddagen blev lång men intensiv. Ibland var röster fyllda av riv. Undringar, påpekanden och försiktig kritik blev en sällsam blandning av polemik och retorik. Ibland vi nästan glömde målen för nöjet att kittla lite med stickenålen: Oj, där flög visst ett ord för mycket, men alla tycktes palla trycket, Fram och tillbaka och upp och ner, alla fick nå talarstolen och säga lite eller mer. Micken blev het av alla ivriga andetag. Ett sånt här livligt möte upplever man inte varje dag! Att vi så ivrigt och flitigt ville allting veta, det gällde att bläddra i bladen och leta. Lite här och mera där fanns svaren som vår styrka är: att aldrig ge oss, att aldrig säga nej till någon eller något som behöver just mej. Vi förstod att vårt arbete är uppskattat och noterat det tar säkert ett tag innan vi sorterat allt vi fått veta, allt vi förstått. För vi har ju strävat tillsammans allt vi förmått. När dagen var slut och klockan var långt över fem och vi fortsatte på festen eller for hem var vädret mildare och mindre grått.

15 15 Program i våra föreningar Karl XII-Hemmets Lycka, Trelleborg. Mötestid om inget annat anges. 22 maj. Onsdag. Vi startar sommarens grillkvällar i Gislöv. Därefter varje onsdag kl Otto Lindblad, Sösdala 9 maj Folknykterhetens dag. Firas i Hembygdsparken, Hässleholm. Separat annons i dagspressen. 19 maj Föreningsmöte, kl maj Sösdala-dagen Vi kommer att informera om föreningen och sälja lotter samt bjuder på Godtemplardricka 6 juni Nationaldagen. Deltager i firandet vid Vannaröds slott Lördagen den 24 augusti blir det sedvanlig Räkfest på IOGT-NTO-gården i Sösdala kl Supé med dans till Carnettis orkester. Anmälan om deltagande till Ingrid Hallberg tel senast den 20/8. IOGT-NTO i Sösdala inbjuder till Midsommarfest med sommarmat vid IOGT- NTO gården Sösdala den 19 juni kl Anmälan om deltagande till Ingrid Hallberg tel senast den 16/6. 9 juni Föreningsmöte, Bäckafall, kl juni Midsommarfest med sommarmat vid IOGT-NTO gården Sösdala kl Anmälan om deltagande till Ingrid Hallberg tel senast den 16/6 18 augusti Föreningsmöte, kl augustiräkfest, kl Supé med dans till Carnettis kl Anmälan om deltagande till Ingrid Hallberg tel senast den 20/8 IOGT-NTO Lund. Lokal Bantorget 5 om inget annat anges. Onsdagar i jämna veckor Öppet hus med fika, samvaro och diskussioner Uppehåll under sommaren 26 maj (söndag) Ev utflykt. Information från Kerstin, juni. Utfärd till Alnarpsparken. Anmälan till Kerstin senast 27 maj, Gånge hatt till och huva ifrån IOGT-NTO i Lund bjuder på NTO-teaterns spännande föreställning om jämlikhet Söndagen den 1 september kl Dessutom delar vi ut priser efter sommarens tipspromenader. Vi visar våra fina lokaler och bjuder naturligtvis på fika. Välkomna! IOGT-NTO Lund 4 augusti Tipspromenad i Stadsparken. Inställt vid ihållande regn. 11 augusti Tipspromenad i Stadsparken. Inställt vid ihållande regn. 18 augusti Tipspromenad i Stadsparken. Inställt vid ihållande regn. 25 augusti Tipspromenad i Stadsparken. Inställt vid ihållande regn. Willandskretsen 9 maj. Folknykterhetens dag på Kjugekull. Här kan du få in din förenings program. Skicka in det till Skåningen. Välkomna till oss i sommar! Onsdagen den 22 maj kl startar vi våra Grillkvällar på Järabackavägen 31 i Gislöv. Blir Ni många, kontakta gärna mig på tel eller via nätet: se. I augusti har vi räkfest. Ring om mer info. Välkomna! Karl XII-Hemmets Lycka

16 IOGT-NTO Skåningen, Kungsgatan 16A, Malmö Våra Gårdar utvärderar lokaler Den 2 mars samlades medlemmar i Våra Gårdar Syd till årsmöte i Tosteberga. Lars G Niwongh ledde mötet och hälsade välkommen och Ingvar Jönsson blev vald som sekreterare. Den förelagda verksamhetsberättelsen föredrogs varefter den godkändes och lades till handlingarna. Utvärdering av lokaler En av mötets arbetsuppgifter var att utvärdera de lokaler som finns och se vad det finns för möjligheter att bedriva verksamhet för vår rörelse i dessa lokaler. Deltagarna redogjorde för situationen på sin ort och vilka behov Hör av er till Skåningen! Det händer mycket ute i våra IOGT-NTO-föreningar. En av Skåningens viktigaste uppgifter är att spegla verksamheten i distriktet. Men redaktionen kan inte vara med överallt. Därför behöver vi er hjälp. När ni gör något trevligt, ordnar manifestationer, fester, loppisar, bjuder in politiker eller något annat som kan inspirera andra föreningar, skicka in en liten text och lite bilder till oss. Adressen finns på sidan 2. Tänk på att vi måste ha riktiga bildfiler, helst jpg. Och de måste vara minst 500 kb. Det duger inte med infogade bilder i wordfiler. Deltagarna i Våra Gårdar Syds årsmöte i Tosteberga diskuterade lokalsituationen i distriktet. som fanns, samt att man berättade om verksamheten i varje lokal och ort. Ledare behövs Behovet av ledare var en annan viktig fråga. Här var många tankar igång och man funderade på hur det kommande arbetet skall bedrivas. Här behövs hjälp av de distriktsorganisationer som ansvarar för lokalerna. Man godkände den förelagda ekonomiberättelsen. Årsmötet beslutade efter styrelsens förslag att verksamheten fortsätter i nuvarande form. TEXT O FOTO LARS BERGQVIST Styrelse för Våra Gårdar Syd 2013 Ordförande: Lars Göran Andersson 1 år, nyval Kassör: Björn Löwenqvist 1 år, nyval Sekreterare: Ingvar Jönsson 2 år, omval Ledamot Gert-Ulf Johansson 2 år, omval Ledamot Mats Blom 1 år, nyval Till suppleanter valdes Leif Ottosson, Barbro Jacobson, Lennart Hansson och Markus Andersson. Vid kommande möte väljer man ombud och suppleanter till Våra Gårdars kommande riksårsmöte.

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

Nu tar vi tag i framtiden

Nu tar vi tag i framtiden Nr 1 2009 Nu tar vi tag i framtiden Forskaren Tove Axelsson-Sohlberg (bilden till vänster) har tillsammans med Åke Lindgren sammanställt boken Nykterhet i rörelse, som bland annat visar att nykterheten

Läs mer

NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #1-2 2015

NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #1-2 2015 NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #1-2 2015 Profil VÅREN 2015 FOLKNYKTERHETENS VECKA FIKA FÖR ALLA AFTER WORK ATT VÄLJA NYKTER HET EN BALANSAKT I LIVET! INNEHÅLL

Läs mer

Kongressens öppnande Förbundsordförande Anna Carlstedt inledde kongressen kl. 10.35 med följande öppningsanförande.

Kongressens öppnande Förbundsordförande Anna Carlstedt inledde kongressen kl. 10.35 med följande öppningsanförande. Protokoll fört vid IOGT-NTO:s tjugoförsta kongress, 29 juni 3 juli 2011 på TV4 Sport Arena, Åre. Onsdagen den 29 juni FÖRSTA SESSIONEN Ordf: Anna Carlstedt Pia Magnusson Anders Häregård Sekr: Mikaela Bexar

Läs mer

Kulturturné. Gärdslösa på Ölands östra sida - platsen för 2012 års distriktsårsmöte

Kulturturné. Gärdslösa på Ölands östra sida - platsen för 2012 års distriktsårsmöte Kulturturné Även i år arrangerar IOGT-NTO-distriktet en kulturturné i länet i samarbete med NBV. Denna gång med Västerviksgruppen Twin Pix Twin Pix består att två tjejer, 11 och 13 år, som förutom att

Läs mer

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15 Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Vi gör skillnad! Alkobommar

Läs mer

En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2013

En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2013 En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2013 I detta nummer bl a: Med utsikt från Kinesiska muren sid 3 Högtidsmöte sid 7 Midvinterfest sid 8 Vitare jul sid 12 Systembolagets hemleveranser sid

Läs mer

Kustvärnet nr 2 /2015. Medlemstidning för. IOGT-NTO Halland Nr 2 2015. IOGT-NTO Halland

Kustvärnet nr 2 /2015. Medlemstidning för. IOGT-NTO Halland Nr 2 2015. IOGT-NTO Halland Kustvärnet nr 2 /2015 Medlemstidning för Nr 2 2015 2 Kustvärnet nr 2 /2015 IOGT-NTO:s Lundakongress kan bli historisk Om valberedningens förslag blir kongressens beslut blir Johnny Mostacero förste hallänning

Läs mer

Sekreterarutbildning på Hvidehus

Sekreterarutbildning på Hvidehus Ur innehållet: Gårdsförsäljning! Ledare Förbundsstyrelsemöte Årsmöte i Hallands Distrikt Striden om alkoholskatten Varbergslänkarnas årsmöte Pizzaparty Landskronalänkens 54:e årsmöte Tjugo nyktra år Sekreterarkursen

Läs mer

Appell. Framgång x2 i Tälje Mäns våld mot kvinnor På gång i IOGT-NTO 100-årsfirande nykterist. 100 procent nykterhet

Appell. Framgång x2 i Tälje Mäns våld mot kvinnor På gång i IOGT-NTO 100-årsfirande nykterist. 100 procent nykterhet Appell 100 procent nykterhet Utges av IOGT-NTO i Stockholms län www.iogt.se/stockholm Framgång x2 i Tälje Mäns våld mot kvinnor På gång i IOGT-NTO 100-årsfirande nykterist TJUGOHUNDRAÅTTA / ETTAN / APELL

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning IOGT-NTO Halland Innehållsförteckning Mötesprogram... Sid 3 Förslag till föredragningslista... Sid 4-5 Verksamhetsberättelse... Sid 6-11 Medlemsstatistik.... Sid 12 Resultaträkning och budget..... Sid

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Vänner. Hunden är människans bästa vän, men är människan alltid hundens? Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år

Vänner. Hunden är människans bästa vän, men är människan alltid hundens? Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år I FOKUS Hampus var fast i krigsspel I RÖRELSE Brysselkontor firar accent En tidning från iogt-nto nr 9 2009 pris 20 kr SverigeS S törs ta

Läs mer

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 4 2015 / PRIS 40 KR Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET Varför inte ge bort en prenumeration på Accent

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås.

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås. UNF FS 2012-09-14 16 Protokoll nr 9 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås. Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda

Läs mer

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare Förbundsstyrelsemöte Datautbildning på Kursgården Hallands Distrikts årsmöte Inläggningskommittén Bloms kommentarer Inte ett nummer

Läs mer

Klöverbladet. Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund, #4 2006. Ekonomi

Klöverbladet. Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund, #4 2006. Ekonomi Klöverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund, #4 2006 Vi i 4H är bäst! För att vi alltid har kul i alla lägen, vi gör allting så roligt av ingenting

Läs mer

Det borde räcka med en plastkasse!

Det borde räcka med en plastkasse! Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 2 2009 (15 maj) Det borde räcka med en plastkasse! Monica Ståhl, Storfors, från IOGT-NTO:s förbundsstyrelse gästade s distriktsårsmöte i IOGT-NTO-Gården

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

MAKT ÖVER SPRITEN. HILLBILLY HEROIN Fotografen Hanna Modigh bland fattigdom och missbruk i USA

MAKT ÖVER SPRITEN. HILLBILLY HEROIN Fotografen Hanna Modigh bland fattigdom och missbruk i USA SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 2 2011 / PRIS 20 KR EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 2 2011 / PRIS 20 KR HILLBILLY HEROIN Fotografen Hanna Modigh bland fattigdom

Läs mer

Kärlek. accent. i rörelsen. saxenborg i konkurs Kursgården inte såld än nu går den i konkurs

Kärlek. accent. i rörelsen. saxenborg i konkurs Kursgården inte såld än nu går den i konkurs Sveriges största tidning om droger och nyk terhet En tidning från iogt-nto / nr 10 2010 / pris 20 kr accent 14 alkoholfria drycker i stort test plus nyårsmeny! Kärlek Möt tre par som fann varandra i nykterhetsrörelsen

Läs mer

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid

Läs mer

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge Tillsammans arbetar vi för att förverkliga HRFs vision om ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 3 oktober 2014 Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering Tullrådsmöte Dagordningen var även denna gång

Läs mer

kunskap för färska unf:are

kunskap för färska unf:are kunskap för färska unf:are INLEDNING i din hand håller du unf:s viktigaste utbildningsmaterial! unf:aren är vår grundutbildning med den viktigaste basinfon om vår organisation, våra värderingar och våra

Läs mer

snickaren bygger hus med missbrukare heta tips Så tycker medlemmarna I väntans tider för din förening inför hösten Vi har siffrorna

snickaren bygger hus med missbrukare heta tips Så tycker medlemmarna I väntans tider för din förening inför hösten Vi har siffrorna Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 6 2012 / pris 40 kr Så tycker medlemmarna Vi har siffrorna I väntans tider Var tredje gravid dricker Arga snickaren bygger

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer