Nyfiken på egen el från solen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyfiken på egen el från solen?"

Transkript

1 Nyfiken på egen el från solen? En studiecirkel som Studieförbundet Vuxenskolan (Skaraborg) erbjuder Hus med solceller i väster och öster

2 Lite kort om mig Arbetat med Energi- och miljöfrågor >25 år Installationsföretag solvärme Styrelsen Svenska Solgruppen och Svensk Solenergi Studier Chalmers, Bygg, Energi och Miljö EKR i 7 år Vara kommun EKR (30%) Energikonsult, projektering, utbildning och föreläsningar Tycker om att inspirera och sprida information om möjligheterna med solenergi Testkör en bränslecellscyckel där vätgasen producerats med solel. Solar Decathlon 2014

3 Varför gå en studiecirkel? Att skaffa en solcellsanläggning är i grunden enkelt, men då tekniken är ny för oss, är det en del att tänka på. Genom att gå en studiecirkel så kommer du att få en optimal solcellsanläggning, anpassad utefter dina speciella förutsättningar. Hus med solceller integrerat i uterummets tak och fasad

4 Innehåll i studiecirkeln Innehållet i studiecirkelns fyra träffar: 1. Solen som energikälla, solcellssystemets funktion, placering och hur mycket el en anläggning producerar 2. Studiebesök eller företagsbesök, här ser vi anläggningens olika delar samt hur den fungerar 3. Dimensionering och ekonomi, planering av den egna anläggningen med hjälp av checklistor 4. Installation, drift och underhåll, fortsatt arbete med planering av den egna anläggningen Designade solceller som följer solen och även fungerar som solskydd

5 Nyfiken på egen el från solen? Energi- och miljöproblematiken Hållbar utveckling Solinstrålning och solenergi Tyskland ett föregångsland Hur fungerar en solcellsanläggning Studiebesök Exempel på tillämpningar Ekonomi Placering, orientering, elproduktion Installation, drift och underhåll Checklista min solcellsanläggning Bild. SMA Solar Technology AG

6 Energi- och miljöproblematiken Energisystemet är en stor bidragande orsak till flera av dagens allvarliga miljöproblem Förbränning Försurning Övergödning Marknära ozon Spridning av tungmetaller och andra giftiga ämnen Andra problem Förbrukning av ändliga resurser Skogsskövling och ökenutbredning Markanvändning, energi- kontra livsmedelsproduktion Påverkan på biologisk mångfald Kärnkraft Spridning av radioaktiva ämnen Risker för kärnkraftsolyckor Slutförvaring av radioaktivt avfall Risker för kärnvapenspridning Problemet som överskuggar Växthuseffekten som förändrar vårt klimat och ytterst hotar vår existens på jorden 2

7 Hållbar utveckling Andra problem är förknippade med: Bild. Christer Bergerland, Fortum, BIPV, Glava 25 April

8 Bild. Institute för Environment and sustainability-european Comission Har vi tillräckligt med sol? 4

9 Har vi tillräckligt med solinstrålning? Solinstrålning drygt 1000 kwh/m 2 och år Söder 45 lutning ca 1250 kwh/m 2 och år Solföljande ca 1500 kwh/m 2 och år Vintertid litet bidrag men övrig tid mycket sol kwh/m Solinstrålning i Göteborg jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Globalstrålning mot horisontell yta, , Källa SOLSVERIGE

10 Direkt och diffus strålning Molnigt Solsken Mestadels diffus strålning Mestadels direkt strålning 0 [W/m 2 ] Solinstrålning under ett år, globalstrålning = ca 50% direkt strålning och ca 50% diffus strålning 6

11 Solenergi i småhus Solcellsmoduler för elproduktion Solfångare för värme och varmvatten Passiv sol för värme Villa TORO 7

12 Solceller för elproduktion Självförsörjande system Rymdteknik, telecom Konsumentprodukter Fritidshus, landsbygd Nätanslutna system Större, kraftbolag Byggnadsintegrerat Byggnadsadderat Kombinat mm Hybrider (el/värme) 8

13 Yrkesutbildning Plusenergi Hus som följer solen Demo och utbildning Freiburg 9

14 Äldre flerbostadshus Nya bostäder Kontor och flerbostadshus Kontor 10

15 Livsmedel Restaurang Byggvaror Läkarmottagning Solcellsanläggningar exempel 11

16 Kraften kommer uppifrån Kyrka Industritak > m 2 12

17 Solcellsanläggningar ytterligare exempel Solgarage Nätägare 13

18 Solföljande solceller Laddstation elfordon Svåra tak 14

19 Byggnadsintegrerade solceller Solceller integrerat i glasfasad Solceller integrerat i tak 15

20 Flera funktioner Hållplatstak Bullerskydd (Citytåg) Solskydd Visualisering 16

21 Bild. SOLEL programmet Solceller hur fungerar det Tunn skiva eller film av ett halvledarmaterial När solen lyser på cellen uppstår en spänning mellan framsidan och baksidan Olika typer har olika föroch nackdelar: Verkningsgrad Ekonomi Miljö Poly- och monokristallina kiselceller vanligast Bild. NREl, US Department of Energy 17

22 Solceller till modul Exempel: modul med 60 celler Mått:1642x992x40, yta 1,62 m 2 vikt 19 kg Effekt: 250 W =154 W/m 2 Likspänning Effektivitet:15.37% - Sjunker något med tiden Flera moduler i serie, sträng 1 kw= 4 st moduler= 6,48 m 2 Fota modul i utställningen 18

23 Fristående i trä Infällt i tegeltak Monteringssystem Tegeltak Bild. Mullsjö Aluminiumprodukter Fristående 19

24 Likspänning till växelström Växelriktare Likspänning till växelspänning Många olika typer Microväxelriktare Enfas och trefas Strängväxelriktare osv Många olika funktioner Säkerhet, elkvalitet Driftoptimering Uppföljning med mera Bild. SMA Solar Technology AG 20

25 Solcellssystemets uppbyggnad Solcellsmoduler Växelriktare Husets elcentral Elförbrukare Elmätare Principskiss: I solcellerna (1) omvandlas solen ljus till likspänning. I växelriktaren (2) omvandlas likspänning till växelspänning. Växelriktaren är kopplad till husets elcentral (3) som fördelar ut elen till husets elapparater (4). Om det finns överskott av solel går den automatiskt ut på nätet via husets elmätare (5). Elmätaren registrerar köpt och såld el.

26 Solcellsanläggning och E-mobilitet 22

27 Exempel solceller och enfas växelriktare 23

28 Litet soldrivet hus 24

29 Carport 10 lutning mot sydväst 25

30 Fristående 26

31 Solcellsmoduler i flera orienteringar 27

32 Solceller i flera orienteringar 100% förnybart sol och bioenergi 28

33 Bygglov? 29

34 Det blir för det mesta bra 30

35 Solceller och ekonomi Solcellsproduktion ökar har försäljningen ökat med ca 40% årligen Solcellskostnader sjunker Sedan 2008 har kostnaden för nyckelfärdiga villasystem sjunkit med cirka 60% Grid parity ökar Kostnaderna för solel är lika med eller lägre än kostnaden att köpa el från nätet 31

36 Sparad el och försäljning överskott Sparad el, samma värde som rörligt elpris Försäljning av överskott - Elhandlare (spot) - Nätägare Elcertifikat Ursprungsgaranti Nettodebitering, nätet utnyttjas som lager månadsvis eller över år Moms Energiskatt Rörlig nätavgift Elhandel vinst Prod kost/ Spotpris Rörligt elpris 32

37 Solceller är lönsamt Solceller kanske inte lönsamt För kraftbolag jämfört annan traditionell kraftproduktion För företag med höga avkastningskrav Megafoner Solceller kan vara/är lönsamt För kraftbolag vars kunder är villiga att betala lite extra För företag som vill skapa miljöprofil För kraftbolag som säljer solcellsanläggningar För företag, organisationer och privatpersoner som har bra förutsättningar och räknar mot det egna rörliga elpriset Gisslaved Energi AB 33

38 Mera om ekonomi Försäljning av överskottsel Flera kraftbolag tillämpar nettomätning Spottpris minus några öre Investeringsstöd Pengarna har tagit slut Nettodebiteringsutredningen Förslag finns ROT 34

39 Solcellssystemets placering Stor frihet! Sydost-sydväst, 30-50⁰ lutning ger ca kwh/kw och år Verkningsgrad sjunker med ökad temperatur Smuts ofta liten påverkan Snö små förluster i södra Sverige 35

40 Placering och åtgärder vid skugga Skugga stor negativ inverkan på utbytet från solcellsanläggningen 1. Placera så skuggfritt som möjligt 2. Om möjligt ta bort eller flytta skuggande föremål 3. Välj teknik så att effekten av skugga begränsas 36

41 Beräkning av elproduktion och ekonomi Soldata Driftdata som underlag för bedömning av elproduktion Solekonomi Verktyg för beräkning av elproduktion och ekonomi Smarta hus Styrning av elanvändning Energilagring 37

42 Solcellsanläggningens prestanda och livslängd Certifiering TUV certifierar solelprodukter Installatörscertifiering är på gång Garantier Genomgående 25 års effektgaranti (80%) Växelriktare 5-10 års garanti System 5 års garanti Miljö Återvinning, producentansvar Bild Energibanken. Sveriges äldsta nätanslutna solelsanläggning uppfördes

43 Leverantörer kompetens och produkter Konsulter Konsulter som även säljer och installerar solcellsanläggningar Renodlade försäljnings och installatörsföretag Kraftbolag Postorderföretag Företag som tar hem en container Välj om möjligt konsulter, produkter och installatörer från Branschföreningen Svensk Solenergi! 39

44 Installation, drift och underhåll av solcellssystem Föranmälan till elnätsägaren, byter eventuellt elmätare Solcellssystemets alla delar ska uppfylla gällande regler och föreskrifter, säkerhet viktig! Behörig elektriker, gärna med erfarenhet av solcellssystem Funktionskontroll Regelbundet underhåll (litet) Installationsguide Nätanslutna Solcellsanläggningar 40

45 Checklista min solcellsanläggning Planera Kolla tillgängliga ytor och undersök skuggor med mera Gör beräkningar i Solekonomi Undersök Bygglov, anslutning och försäljning av el Ta in priser Utforma anbudsformulär Garantier, betalningsvillkor Fråga professionellt, minst två Värdera anbud Pris, kvalitet och erfarenhet Installera Funktionskontroll Betala När manualer, ritningar och garantibevis är överlämnade Underhåll Litet! Följ upp Kolla produktionen regelbundet 41

46 Mer information om solenergi Kommunernas energi- och klimatrådgivare!

47 Vill du vara med och medverka till att flera studiecirklar startar? Få studieförbundet i din kommun att starta cirklar? Vara med och skapa nätverk av cirkelledare? Sprida information till möjliga cirkeldeltagare? Arrangera informationsföreläsningar? Kontakta mig! Hugo Franzén En nöjd cirkeldeltagare sätter upp sin egen solcellsanläggning

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Kort introduktion till solcellsanläggningar

Kort introduktion till solcellsanläggningar Kort introduktion till solcellsanläggningar En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Säg farväl till din elräkning

Säg farväl till din elräkning Säg farväl till din elräkning Certifierad installation ingår Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår Säg farväl till din Certifierad installation ingår elräkning Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson

MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson Högskolan i Halmstad Handledare Jonny Hylander Halmstad den 22

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solcellstekniken blir allt intressantare, inte minst med tanke på klimat problemen. Kostnaderna för solcellsgenererad el har minskat

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET Beställningsprocess och förberedelser... 3 Hur vet jag om mitt hus är lämpligt för solelsproduktion?... 3 Hur går jag tillväga för att beställa solcellspaketet?...

Läs mer

Korsberga Hönseri producerar solägg

Korsberga Hönseri producerar solägg Särtryck ur tidningen Fjäderfä nummer 1-2014. Lars fångar solen Solceller på packeritaket Lars Gunnarsson på Korsberga Hönseri satsar på solel. Korsberga Hönseri producerar solägg Omställningen till det

Läs mer

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! Ø 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Ø Totalt strålar det in 15 000 20 000 gånger mer på ett

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter En förstudie genomförd på uppdrag av Strängnäs Kommun av Maj 2014 645 97 Stallarholmen Sida 1 av 62 A. Inledning A1. Sammanfattning av rapporten

Läs mer

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem Solel för lantbruket Charlotta Winkler 2013-11-07 Solelsystem Enkelt system Ingen lagring Lite/inget underhåll (byte av växelriktare ca vart 15:e år) 25 års garanti och livslängden är mer än 25 år Bildkälla:

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Innehåll Marknader i Sverige Vad är mikroproduktion Problemställning för solelproducenter

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik 0 Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 1 Sammanfattning... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT

Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT 1 1 Klimatsmart Trosa 27 november 2014 Hur många tusen vill ni spara? 2 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

Läs mer

Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt

Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt Avdelningen för Byggnadsfysik Examensarbete TVBH-5073 Lund 2014 Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt Oliver Anelin Sandefeldt Robin Andréasson Oliver

Läs mer

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion Samarbetspartners Nätanslutning av småskalig elproduktion Är du intresserad av småskalig, egenproducerad och förnybar el via solceller, vindkraft eller vattenkraft? Behöver du få vägledning och råd och

Läs mer

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Oktober 2013 Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Uppdragsgivare: Regionförbundet Örebro, Energikontoret Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Direct Energy utvecklar hållbara

Läs mer