Verksamhetsberättelse. Hallands Länsförbund av 4H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Hallands Länsförbund av 4H"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Hallands Länsförbund av 4H 2011

2 Hallands Länsförbund av 4H Box 254, Falkenberg , (fax) Org. nr H:s Vision 4H står för Huvud Kunskap, Hjärta Medkänsla, Hand Färdighet och Hälsa Sunt levnadssätt. Vi arbetar efter mottona Lära genom att göra och Av ungdomar, för ungdomar. 4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten utan att vara mer värd än någon annan. Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde leda verksamheten enligt riksförbundets stadgar och arbetsprogram, samt att stimulera verksamheten i kretsar och klubbar samt utgöra ett samarbetsorgan för dessa. Statistik Medlemmar: 1043 varav år Klubbar: 40 (varav 31 godkända för statsbidrag) Godkända 4H företag: 81 Antal aktiviteter i klubbarna: 639 Rapporterat till Region Halland Antal kurser: 26 Deltagardagar: 773 Rapporterat till Studiefrämjandet Studiecirklar: 13 Kulturarrangemang: 108 Annan Folkbildning: 53 Totalt antal studietimmar: 901 Totalt antal deltagare: 1353 varav 60% kvinnor och 40% män 1

3 Länsförbundsstyrelsen 2011 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Personalansvarig Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Anna Karlsson, Källsjö 4H Daniel Otterdahl, Valinge 4H Lars Karlsson, Källsjö 4H Elisabet Johansson, Verksamhetsledare Sven Johnsson, Gödestad 4H Emma Ruderfelt, Hanhals 4H Ida Albertsson, Hunnestad 4H Lisa Gottfridsson, Ysby 4H Malin Carlsson, Hanhals 4H Anders Claesson, Gödestad 4H Personal Verksamhetsledare Länsinstruktör Kontorist Kretsinstruktörer Vaktmästare Elisabet Johansson Per Gunnarsson Elisabeth Andersson (t.o.m. mars) Helena Engelbrektsson (fr.o.m. juni) Maritha Johansson, Fjäre (t.o.m. mars) Sofie Källström Jansson, Fjäre (fr.o.m. oktober) Elisabeth Otterdahl, Varberg Andreas Andersson, Varberg Danica Mladenovic, Falkenberg, Halmstad/Hylte & Hök (t.o.m. februari) Frida Samuelsson, Halmstad/Hylte & Falkenberg (fr.o.m. oktober) Madeleine Ödman 2

4 Ordförandes förord Ja då var mitt första år som ordförande till ända. Året som gått har varit händelserikt som vanligt i 4H, men i år så har vi även arrangerat ett storslaget RIX 11 som krävdes mycket engagemang och ideella insatser både innan, under och efter, Tack för det alla inblandade, ni är för bra! Jag passar även på att tacka föräldrar som ställer upp i våra klubbar och även vår personal. Jag ser fram emot 2012 års verksamhet och hoppas att det blir lika bra som Tack för mig och så lägger vi ännu ett bra 4H år bakom oss. Styrelsen vill gärna tacka våra annonsörer, sponsorer och bidragsgivare. Hushållningssällskapet Halland JUF:s Veteranråd Halland Kommunerna i Halland Lundgrenska Donationsfonden LRF Halland Radiohjälpen/Kronprinsessan Victorias fond Region Halland Stiftelsen Barn och Miljö Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond Studiefrämjandet Växa i Halland Åhlén stiftelsen Tack också till våra 4H partners: Hunnestad Affär Skanska Asfalt och Betong AB Grimetons Snickerifabrik RT Byggtjänst AB Lampfabriken Hunnestad AB /Anna Karlsson, Ordförande 3

5 4 4H Klubbar Fjäre Allarängen* Förlanda Gällinge Hanhals Idala Lerbäck Kungsbacka* Stättared Åsa Varberg Grimeton Gödestad Himle* Hunnestad Karl Gustav* Rolfstorp* Sibbarp Skällinge Stamnared Tofta Träslöv Tvååkers Valinge Varberg Veddige Ästad Falkenberg Asige Falkenberg Källsjö Okome Sörby Vinberg* Halmstad/Hylte Fyllinge* Haverdal Kinnared Oskarström Snöstorp* Hök Mellbystrand* Ränneslöv Ysby Ålstorp *Klubbar ej godkända för statsbidrag

6 Representationer Hallands länsförbund av 4H har under året varit representerade enligt följande: Hallands Länsbygderåd JUF:s Veteranträff Studiefrämjandet Hallands Årsmöte Sveriges 4H:s Riksförbundsstämma: Förtroenderådet Ombud Elisabeth Otterdahl, Kretsinstruktör Ingen representant i år Elisabet Johansson, Verksamhetsledare Anna Karlsson, Ordförande Länsförbundsstyrelsen Lisa Gottfridsson, Ysby 4H Viktoria Sjögren, Stättareds 4H Lars Karlsson, Källsjö 4H Sven Johnsson, Gödestad 4H Lotterier Medlemmarna i Hallands 4H har till förmån för länsförbundet sålt 1927 st Julkalendrar á 30 kr och 900 st Sverigelotter. Fond till Ulf Alvarssons minne Förvaltarna för fonden har varit: Sven Olof Andersson Stamnareds 4H Torbjörn Eriksson Stamnareds 4H Britt Ragnarsson Gällinge 4H, (kassaförvaltare) Fonden har betalat ut bidrag till följande föreningar/sammanslutningar under 2011: Okome 4H klubb, Hallands Läns 4H samt Rix11. Fonden har också ombesörjt smyckning av Ulfs grav vid två tillfällen. Fonden har också mottagit pengar från bidragsgivare vid 1 tillfälle. För Ulf Alvarssons fond Sven Olof Andersson 5

7 Överenskommelse med Region Halland Enligt den överenskommelse som finns mellan Hallands Länsförbund av 4H och Region Halland ska 4H arbeta för att: - Stärka och utveckla demokratin - Främja jämställdhet mellan könen - Underlätta internationell förståelse och gemenskap och motverka främlingskap, rasism och diskriminering - Ge utrymme för olika livsstilar och se möjligheter i mångfalden - Motarbeta bruket av tobak, alkohol, droger och doping samt stimulera till hälsosammare levnadsvanor och förmedla kunskap om djur och natur - Förstärka och utveckla det ideella ledarskapet med tonvikt på utbildning av ungdomsledare - Stimulera och utveckla barns och ungdomars kreativitet och initiativförmåga - Skapa mötesplatser som är tillgängliga för alla och som inbjuder till att skapa, uttrycka, uppleva. Där främjas också kunskapen om olika kuturformer och deras positiva effekter på samhällslivet - Stimulera till samarbete och utbyte mellan organisationer, även över regionala, nationella och kulturella gränser Många av dessa punkter har vi genomgående i all vår verksamhet, men vissa specifika aktiviteter kan nämnas under vårt verksamhetsår Följande går att läsa mer detaljerade berättelser kring under verksamhetsgruppernas egna verksamhetsberättelser. - Ledarutbildningar för våra ideella ledare så att de kunnat utvecklas i sitt ledarskap. - Lantlivsläger hölls i sammanlagt 8 veckor på Ästads och Stättareds 4H gårdar, där fick barn i åldrarna år lära sig mer om bl.a. djur och natur, de fick även prova på olika former av skapande konst. - Matskolor hölls runt om i Halland i sammanlagt 11 veckor, där barn i åldrarna 8 12 år fick lära sig laga bra och hälsosam mat från grunden. - Hallands 4H har haft representanter på olika internationella utbyten, Nordisk ungdomsvecka samt utbyte med Estlands 4H. - Rix11 Kärlek & Respekt, Riksläger anordnat i Valinge i Varbergs kommun. - Utveckling av 4H företagen. Stämma, KIA och Planeringskonferens Stämman Stämman hölls den 16 april i Anneberg i Fjäre 4H krets. Över 30 personer deltog och ungefär hälften av våra klubbar var representerade. Förhandlingarna leddes av Marie Gunnarsson. Till länsförbundsstyrelsen valdes ny ordförande, Anna Karlsson, Källsjö 4H, nya ledamöter som valdes in var Lisa Gottfridsson, Ysby 4H, samt Ida Albertsson Hunnestad 4H. Johanna Gustafsson mottog standar för sitt arbete i länsförbundsstyrelsen, som kassör. Förtjänsttecken i brons delades ut till Mårten Andersson, Grimetons 4H. Förtjänsttecken i silver och guld delades ut på Rix11. Årets Halländska 4H klubb blev Lerbäcks 4H med motivering; Denna klubb har bred verksamhet med jämn, hög kvalité. Det visar på god framåtanda. Vidare är de bra på att söka pengar till sina aktiviteter. De tilldelades 2000 kronor. 6

8 Andra pris gick till Årets Lokalvårdare och tilldelades Grimetons 4H med motivering; Denna klubb vill vi uppmärksamma för sin ambition att samarbeta med lokala organisationer och företag. De tilldelades 500 kr Tredje pris gick till `Årets Julkul och tilldelades Okome 4H med motiveringen: För en briljant avslutning på 4H året. De tilldelades 300 kronor. Årets halländska 4H:are blev Sofia Andersson, Valinge 4H och hon tilldelades 1500 kr för detta. Sofia tilldelades priset med motiveringen: Sofia har visat stort engagemang i Hallands 4H under Sofia har varit Länstruppledare på Rikslägret, engagerat sig i Utbildningsgruppen och varit med och utvecklat Hallands 4H:s Sommarläger. Planeringskonferens och KIA/Utbyte med Estlands 4H Höstens KIA (Kurs för inre angelägenheter) tog formen av ett utbyte med Estländska 4H och slogs ihop med årets Planeringskonferens. Vi var 34 deltagare från Hallands 4H och mellan den 1 4 september var vi i Tallin med omnejd tillsammans med ungdomar från estniska 4H. De estniska 4H:arna mötte oss redan vid färjeterminalen och efter en kortare introduktion gav vi oss iväg på en guidad tur för att se den historia som Estland bär på. Under turen genom Estland passade vi på att utbyta erfarenheter med de estniska ungdomarna och vi diskuterade likheter och olikheter mellan våra organisationer. Mycket av vårt arbete fungerar på samma sätt och estniska 4H startades faktiskt upp tillsammans med Sverige på 80 talet, då Estland fortfarande var ockuperat av Sovjet. Estniska 4H har ganska stor verksamhet och klubbverksamheten är väldigt lik den svenska, man arbetar med ledarskap och försöker vara ett bra fritidsalternativ för ungdomar på landsbygden som inte har så mycket aktiviteter att tillgå. Estniska 4H precis som svenska 4H deltar också i många internationella utbyten och de var positiva till att besöka oss i framtiden. Vi gjorde en längre tur i staden Paldiski och dess omgivningar som tog nästan en hel dag. Paldiski har varit central i många skeden i Estlands historia, från Peter den stores befästning, till andra världskriget till Sovjets ockupation. Under större delen av tiden har staden varit militärt område och det är inte förrän på senare tid som staden öppnats upp för allmänheten. Vi fick också en intressant tur runt hela den gamla delen av Tallin, en stadsdel som har anor sedan medeltiden. Vi hade en svensktalande guide som berättade om stadens historia och tog upp mycket av Sveriges och Estlands gemensamma historia. Under helgen hann vi också med årets Planeringskonferens där det bland annat diskuterades hur vi ska få fler att ställa upp som funktionärer på våra evenemang och hur vi på ett nytt sätt kan arbeta med inkomstbringande verksamhet. Planeringskonferensen beslutade att vi ska använda oss av ett funktionärsschema för klubbarna och att alla ska var med och kontakta företag som kan bli 4H partners. Aktiviteter med riksförbundet 4H dagen Under årets nationella 4H dag den 17 september var det inte jättemånga aktiviteter, då samordningen från Riksförbundet tyvärr inte fungerade som planerat. Dock hade Valinge 4H cirkusskola, Träslövs 4H cyklade och spelade minigolf, även Stättareds 4H hade aktiviteter. Upp till den nationella 4H dagen har två 4H dagar anordnats av Varbergs 4H krets. 7

9 Central Funktionärskurs Vi var 11 deltagare från Hallands 4H som deltog i Central Funktionärskurs på Valla folkhögskola den januari Årets tema var Hälsans H och det var många friskusar på maskeradmiddagen. Grenkurserna som man kunde välja mellan var: Styrelsekurs Om vilket ansvar man har när man sitter i en styrelse, ledd av IDEA. Matskolor Information om hur man arrangerar Matskolor, ledd av Per Gunnarsson, Hallands 4H. IFYE Utresekurs för dem som blivit antagna till årets utbyten. Medveten Konsumtion Diskussion om hur man kan arbeta med detta i 4H klubbarna, ledd av föreningen Medveten konsumtion. Vår moderna livsstil Diskussion om hur vår livsstil påverkar oss och hur vi kan uppmuntra våra medlemmar till en hälsosammare livsstil, ledd av sjukgymnast Malou Eliasson. Vi fick också ta del av en intressant föreläsning av Linda E Fändriks om psykisk ohälsa bland ungdomar. Rix11 Kärlek & Respekt, Riksläger i Valinge juli 2011 Ledningsgruppen har bestått av: Sammankallande Daniel Otterdahl, Susanne Thorsson, Sofie Andersson och Sara Olsson Utöver ledningsgruppen hade vi flera undergrupper med olika ansvarsområden, bl.a. Mat & Café, Område och Program. Totalt bestod ledningen med grupper av ca 20 personer. Vår huvudsakliga funktionärsstab bestod av ca 30 personer men under lägret engagerades totalt runt 60 funktionärer. Förberedelser Arbetet inleddes redan 2010 med att spåna fram ett nytt förslag på genomförande av Rix11 som vi bestämde oss för att kalla Rikslägret för att markera en nystart med ett nytt tänkande kring Rikslägret som arrangemang. Nytt för Rix11 jämfört med tidigare riksläger var bland annat att: Anmälan skedde till Hallands 4H genom en webbshop på rix11.se och inte till respektive länsförbund. Varje länsförbund kunde sen logga in på rix11.se för att se vilka som anmält sig till just deras län. Icke medlemmar kunde också anmäla sig och blev då medlemmar i Varbergs 4H klubb. Lägret började och slutade på en lördag istället för fredag för att minimera antalet arbetsdagar som lägret tog i anspråk. Ankomst och avresa till och från lägret skedde från centrala Varberg. Invigningen innehöll inget invigningståg genom staden utan bestod av ett scenprogram och aktiviteter på en och samma plats. Lägrets program var uppdelat i olika temadagar; kunskap omvärld och demokratidagen, skapardagen, upplevelsedagen, tävlingsdagen, m.fl. Länsförbundens roll på Rix11 var begränsad och flera aktiviteter var gemensamma t.ex. genomfördes en hel del aktiviteter med mixade grupper istället för länsvis uppdelning. Vi hade ett gemensamt lägerbål och inga lägerbål på enskilda läns lägerområden. Frukostklubben! Skrikande högtalarväckning tidigt på morgon och länsvisa marscher till morgonsamlingen tog vi bort. Istället fick deltagarna själva bestämma när det var dags att gå upp till frukostserveringen. På scenen körde vi frukostklubben som stod för underhållning och information. Tillgängligheten ökades genom att det på området fanns handikappanpassade toaletter och information presenterades både i tal, skrift och visuellt med hjälp av projektor i cafétältet. 8

10 Reklampaket och reklamskyltar. Vi sålde inför Rix11 ett antal reklampaket i olika valörer och reklamen syntes inte bara på lägerområdet utan våra reklamskyltar följde med oss på våra aktiviteter runt om i kommunen. De två stora paketen syntes även på våra funktionärskläder och beach flaggor. Många av förändringarna syftade till att öppna upp Rix11 för nya deltagare och att göra det lättare för mindre länsförbund att delta genom att minimera förberedelserna både inför lägret och även förberedelserna inför aktiviteter under lägret. Föreberedelserna inför lägret pågick för fullt under våren 2011 med två stormöten som våra viktigaste samlingspunkter. Där möttes alla i ledande befattning för att stämma av så att arbetet fortskred som planerat. Genomförande Rix11 arrangerades vid Valinge Idrottsplats utanför Varberg. Uppbyggnaden av lägret började en knapp vecka innan själva lägret skulle dra igång med uppsättande av vårt sekretariat varifrån allt administrativt arbete skedde. Följande dag anlände cafétältet som är lägerområdets nav och efter det började byggandet av området med scen, golv framför scenen, toaletter, lägereldar, vaktkur och tält för aktiviteter. Cafétältet inreddes med kök, cafédisk, scen, bord, bänkar och en aktivitetshörna. Under dessa uppbyggnadsdagar fylldes det raskt på med både saker och folk. Även en funktionärsförläggning på Valinge IP började ta form. Lägerområdet förseddes med både el och rinnande vatten. Under uppbyggnaden lagades maten på Valinge IP men under lägret lagades maten i Tofta bygdegård. Lägret genomfördes på ett mycket fint sätt och började med hällande regn under invigningen i Socitetsparken i Varberg, invigningsförrättare var Boris Lennerhov VD på Gekås i Ullared och känd från TVserien Ullared. Vädret blev under veckan bättre men väl förberedda funktionärer var redo på det värsta. Stämmans första del hölls i Varbergs Sparbanks lokaler för att sen fortsätta dagen efter i Valinge Församlingshem. Det flesta av aktiviteterna genomfördes på lägerområdet eller på Valinge IP, men upplevelsedagen bjöd på aktiviteter som vindsurfing och kajaking i havet. Även Gekås och bryggeriet i Falkenberg fick ett besök. Slappardagen genomfördes också i centrala Varberg. Skapardagen genomfördes med hjälp av inbjudna aktörer som höll aktiviteter som dans, teater och slöjd. Vi deltog även med både funktionärer och deltagare vid en ceremoni på Varbergs torg för att hedra offren för terrordåden i Norge som inträffade just innan Rix11 drog igång. Lägret avslutades på lördagsförmiddagen och rivningen började omedelbart och inte kunde man ana att så många saker hade hunnits samlas på Valinge IP under lägrets gång. På måndagskvällen gick det sista lasset från Valinge och Rix11 var över. Tillslut Tyvärr blev deltagarantalet lägre än tidigare år, troligtvis beror det på att vi gick ut tydligt med att göra om och modernisera det klassiska rikslägret men Rix11 blev riktigt lyckat med många nöjda deltagare och förhoppningsvis blir det den nytändning som rikslägret som arrangemang så väl behöver. Vi hoppas också få se många deltagare från Rix11 på nästa års upplaga i Uppsala, även kallat Rix12. 9

11 Att deltagarantalet blev mindre än beräknat gjorde att det tillslut började bli svårt att få ihop ekonomin men tack vare ett hårt arbete från samtliga funktionärer och med stöd av sponsorer och bidragsgivare så lyckades vi få rätsida även på den biten. Stort tack till alla som bidragit på ett eller annat sätt för att genomföra Rix11. Sponsorer: Gekås Södra Hallagård Mek & Maskin Strängbetong Växa Sverige Sydväst Hunnestad Bygg Sellergrens Trafikskola Derome CR Johansson Fegens Sågverk Niin Partytält Skanska Stål & Hyr Varbergs timber Merx Team ICA Nära Rolfstorp Teater Halland Ringhals Trollåsens tomatodling Bakstugan i Valinge Maa Såg MaxFrakt Lantmännen Ullared Hjärtareds skogsentrepenad ICA Kvantum Varberg Majwie & Dan Andersson Victorins Guld Anticimex Otterdahls Lantbruk I Otterdahl Valinge Bygdelag/Cykelfest 2011 ICA Nära Rolfstorp Källängs Hönseri /Daniel Otterdahl, Lägergeneral 10

12 Internationella Arrangemang Nordisk ungdomsvecka 2011 Nordisk ungdomsvecka är en möjlighet för nordiska ungdomar mellan år att lära känna varandra, lära känna mer om kulturer som är lika sin egen, men ändå annorlunda, och att lära sig mer om ett tema som veckan genomsyras av, i år; Mobilitet och Migration som Ungdomskonst. Tillsammans med den danska delegationen flög jag till Stockholm för första delen av ungdomsveckan. Efter en vägbeskrivning som förde oss i motsatt rikting från vårt hostel fick vi tag i en karta och hittade resten av de nordiska delegationerna och åt kvällsmat. När alla var mätta och incheckade tog vi till närmsta park och körde ingång lära känna lekarna. Då Isländska är långt från de andra språken och danskarna pratar som de gör, tog det ganska lång tid att få alla att förstå vad det var som skulle ske, men allt eftersom veckan gick blev detta ett allt mindre problem. En kort natts sömn senare tog vi buss till Ålandsfärjan, där vi satte igång ett vikingaspel med olika uppgifter och lekar, som alla gav poäng och som samlades under hela veckan. När vi kom fram till Mariehamn var det picknick och dags för fotojakt, där man får ett antal bilder av platser, som man sedan ska finna och fotografera sig tillsammans med. Sista kvällen delades det ut pris till den mest kreativa gruppen. På kvällen blev vi inkvarterade på ett vandrarhem där vi skulle spendera de två närmsta dagarna. På förmiddagarna var det workshops kring temat Mobilitet och Migration som diskuterades, dramatiserades och experimenterades flitigt. På eftermiddagarna fanns olika konstworkshoppar att pröva på, allt från gå på lina, lära sig om fototeknik och dansa bugg. Den senare givetvis i Sveriges delegations regi, med hjälp av Danmark, det är ju lite svårt att dansa själv. Varje kväll anordnades olika kvällsaktiviteter som ibland var ordnat av ledarna, ibland av deltagarna. Det tittades på film, lektes lekar och dansades disco till deltagarnas förnöjelse. När det var dags att lämna vandrarhemmet gjordes detta på cykel. Ca 3 mil och ett lunchstop tillsammans med ett studiebesök på ett slott senare anlände vår grupp till en camping där vi skulle spendera natten. Lite välbehövlig fritid fick vi här i solskenet. På kvällen anordnades bastu och bad och kvällen avslutades givetvis med grillning och gitarr vid elden. Dagen efter åkte vi med tre olika färjor för att komma till Åbo och Finlands fastland. Dagen förgylldes med vikingaspel, fika och kuddfodralsmålning, där vi skrev hälsningar till varandra som man kan läsa när man kommit hem. I Åbo bodde vi på hotell mitt inne i staden, vilket innebar att det fanns möjlighet till ordentlig shopping, vilket gladde islänningarna. På Island finns det inte så många valmöjligheter förklarade gruppen på 14 tonårsflickor med tindrande ögon. Sista dagen av aktiviteter började med en uppvisning av teaterlekar och redovisningar av olika ungdomsutbyten som deltagarna lärt sig om under veckan. Uppvisningen var i mitten av en stor galleria i centrala Åbo med en hel del publik, även om det var på förmiddagen. Efter en närande middag fanns det möjlighet att gå på olika konstutställningar som fanns i staden, då den blivit korad till Europas kulturhuvudstad i år. Det var dock många som valde att shoppa istället som sagt. Några som gjorde både och fick se många intressanta utställningar av foton och teckningar om allt från fotboll till Alice i Underlandet. Sista kvällen åts det på en vikingarestaurang. Dagen efter satte sig alla som skulle med flyg på bussar för att åka till flygplatserna. Tyvärr fick inte alla plats, så vi var två ledare som fick skjuts med bil hela vägen, inte så att vi klagade då. Efter en lång och mycket givande vecka satte jag mig så tillrätta i flygstolen och fick äntligen tid att sova. Lovisa Andersson, Asige 4H 11

13 Verksamhetsgrupperna Lucia Varberg Gruppen har under 2011 bestått av Camilla Otterdahl, Valinge 4H, Charlotte Johansson och Malin Carlsson, Stättareds 4H. Arrangemanget kring Luciakröningen hade vi som vanligt ihop med Marknad Varberg och inför kröningen hade vi ett antal möten med Leif på Marknad Varberg och även med Calle Karlsson som är konferencier och underhåller under kröningen. Flera möten med Marknad Varberg och fler luciagruppsmöten följde under hösten. Per Gunnarsson var samordningsansvarig under kröningsdagen och hade inför och under kröningen hjälp av Linda Johansson, Andreas Andersson, Elisabeth Otterdahl och många funktionärer. Under luciakröningen var Alexander Runevad, Kim Weiland och Adam och Isak Sjudin drivande i tältbyggandet. Linda Johansson och var ansvariga för glöggförsäljning. Andreas Andersson och Daniel Tjärnmo var ansvariga för lotterierna. De som fixade och donade med eldragningen var Markus Sjöstrand med hjälp av Adam Sjudin. Ekonomiansvarig var Lars Karlsson. Samtliga skötte sig exemplariskt. Kröningen ägde i år rum den 4 december, andra advent, och hölls på Varbergs Torg. Klockan öppnade aktiviteterna på torget. Under dagen avlöste olika aktiviteter varandra: Varbergs Kustband och drillflickor uppträdde på torget, Alice Karlsson, Rebecka Ceder, Belinda Hansson, Lisa och David Arvidsson tillhörde de ungdomliga förmågorna som sjöng och spelade på scenen. Gott Folk underhöll med julsånger och 4H sången med många fina stämmor. och dansade kring granen. Husbandet, bestående av Jan Carlsson och Lars Tellqvist och konfrencier Calle Karlsson ifrån Läjet hade även hjälp av Birgitta Eliasson på sång och tillsammans skapade de alla en skön julstämning redan innan själva kröningen inleddes. Varbergs luciatrupp bestod i år av följande tjejer: Amanda Hansson (lucia), Ida Herdell, Marika Svensson, Amanda Fritz, Jonna Andersson, Ebba Charleson och Linnea Netterberg. Elisabeth Otterdahl hade hand om bokningarna. Årets luciatrupp hade ca 54 uppträdanden på olika företag och vårdinrättningar runt om i Varberg med omnejd under perioden 30 november till 19 december. Göthrikskolan tog hem segern i 4H:s julgranstävling och får som pris en övernattning på Ästad 4H gård för hela klassen! Göthriksskolans gran fick flest röster och utsågs därför till Varberg vackraste gran i hård kamp mot de fina granarna från Bläshammarskolan och Buaskolan. Klockan avgick kortegen från Östergården med fanbärare, Varbergs kustband, fackeltåg och lucian med tärnor åkande på häst och vagn, för att var framme vid torget Krönare av årets lucia var Sara Ståhle från Marknad Varberg och hon höll ett stämningsfullt och härligt tal under kröningen. Trots att vädret var lite si och så befann sig relativt mycket folk befann sig på torget och fick se lucia med tärna skrida fram på catwalken. Vi vill Tacka alla, som på något sätt bidrog till att arrangemanget blev så lyckat! Även ett stort tack till Luciorna, som spred ljus och glädje med sin vackra sång! De som sponsrat luciakröningen 2011 är: Vattenfall, Varbergs Energi, Varbergs Bostad, Varbergs Sparbank, Big Travel och ICA Kvantum. /Per Gunnarsson och Camilla Otterdahl 12

14 Halmstad Lucia Samordnandet av Halmstads lucia har skötts av Per Gunnarsson. I år var det Amanda Larsson som var körledare. Amanda har lett gruppen genom träningar och uppträden. Hjälptränare har varit Hanna Wingård. Luciatruppen på 7 tjejer från Halmstad kommun har bestått av: Karolina Wigroth Elin Melin Rebecca Magyar Nicole Rosenberg Sofia Wallnedal Exella Glaad Louize Broberg Lucia 2011 blev Eldsbergatjejen Karolina Wigroth. Samarbetspartners som stöttat ekonomiskt, med gåvor eller på annat sätt har varit Hallandsposten, Svensk Handel, Halmstad City, Plusgymnasiet Varberg, Harplinge Transport och Hertz Biluthyrning. Kröningen var den 27 november och fick på grund av kraftig storm flyttas från Stora Torg till Halmstad Teater. Luciakortegen som av säkerhetsskäl genomfördes utan luciatruppen leddes av Halmstad Hemvärns Trumkår. Kröningen introducerades av 4H:s Per Gunnarsson och kröningen förrättades av Halmstads Teaterchef Ulf Andersson. Under Hallandsjul november medverkade luciatruppen med sång under några timmar varje dag. Totalt genomförde luciatruppen ca 38 uppträdanden under november och december 2011 på alltifrån äldreboenden till restauranger. Den årligt återkommande familjekvällen hölls i Immanuelskyrkan den 17 december. /Per Gunnarsson Internationella gruppen Internationella gruppen har inte haft någon verksamhet under Tävlingsgruppen Tävlingsgruppen arrangerade 4H kampen i form av en tipspromenad under stämman i Anneberg. /Linda Johansson KÄF gruppen Under 2011 planerade KÄF gruppen att genomföra en julstökskurs som skulle varit den 9 10 dec, men på grund av för få anmälda blev kursen inställd. Vi ser fram emot bättre uppslutning 2012 då vi ska anordna F2:an och göra ett nytt försök med julstöket. /Linnéa Otterdahl, Sammankallande 13

15 Informationsgruppen Under verksamhetsåret 2011 bestod Informationsgruppen av: Isabella Andersson, Källsjö 4H (sammankallande), Louise Ansebor, Tofta 4H, Mårten Andersson, Grimeton 4H, med stöd från Daniel Otterdahl, Valinge 4H. Verksamheten under 2011 har vart lite annorlunda än tidigare, då vi har arbetat mer individuellt och inte känt oss i behov av att ha så många gemensamma möten. Under året har vi tagit hand om länets kursinbjudningar samt givit ut en årskrönika för Till verksamheten 2012 så hoppas vi på att gruppen får fler engagerade personer som kan hjälpa oss med årskrönikan från hemmaplan. En tanke finns att ha två stycken reportrar/fotografer som kan besöka kurserna och samla in material till årskrönikan. Vi vill även tacka de medlemmar som skickat in material till årskrönikan samt kursinbjudningarna. Även stort tack till alla företag som annonserade i årskrönikan, ni är verkligen viktiga för vår verksamhet och vår krönika. Vi hoppas att ni även under 2012 och framtida år kommer fortsätta stödja vår verksamhet och vi ser fram emot ännu ett 4H år. Tack för allt, ni är underbara! /Louise Ansebor, Informationsgruppen Utbildningsgruppen Vi i gruppen har under större delen av detta år haft långa geografiska avstånd mellan oss, vilket har gjort att vi förutom 3 möten framförallt har haft kontakt med varandra via telefonmöten och mail. På de möten vi haft har vi planerat för det kommande halvåret och delat upp arbetet mellan oss, något vi tycker fungerat bra. Året började den 2 6 januari med Ledarkurs i Stöten där vi hade kurspass med world café metoden och andra aktiviteter vid sidan av skidåkningen. På kursen diskuterades bl.a. kring hur utbildningarna kan förbättras. Många minns nog teambuilding aktiviteten med den mycket prestigefyllda pulkatävlingen med egenhändigt gjorda farkoster. På kursen deltog 36 personer. Sedan fortsatte året med styrelse och företagskurs tillsammans med företagsgruppen, den var den11 13 mars och hade 17 deltagare. Nästa kurs detta år var uppskattad Estlandsresa, se Planeringskonferensen. Vi har haft vissa problem med inställda kurser även detta år, framförallt beroende på för litet deltagarantal. Detta är något vi inför nästa år behöver arbeta vidare med. Genomförda kurser och utbildningar: 2 6 januari Ledarkurs i Stöten mars Styrelse och företagskurs Ästad 4H gård 30 september 2 oktober På Rätt Kurs Ästad 4H gård Gruppen har bestått av: Sofia Andersson (sammankallande), Adam Sjudin, Philip Danielsson, Sara Börjesson och Ulrika Johansson. Inför 2012 kommer det troligtvis ske omstruktureringar i gruppen som bokstavligt talat kommer att föra oss närmre varandra och förhoppningsvis ge massa ny energi. Vi tackar Hallands länsförbund och expedition som har varit till lika stor hjälp och stöd som alltid. /Sofia Andersson, Sammankallande 14

16 4H företagsgruppen Under verksamhetsåret bestod gruppen av: Emma Ruderfelt, Hanhals 4H (sammankallande), Viktoria Sjögren, Hunnestad 4H och Julia Andersson, Källsjö 4H. Den 2:e juni åkte en buss med duktiga 4H företagare till High Chaparall uanför Hillerstorp, Småland. Vädret var med oss och vi såg häftiga föreställningar med indianer, hästar och cowboys. Företagskursen 2011 hölls på Ästad 4H gård mellan mars, tillsammans med styrelsekursen och utbildningsgruppen. Under helgen gick vi igenom 4H företagsboken, ekonomi, nytänkande och hur ett framgångsrikt 4H företag fungerar. Efter grenkurserna hade vi SPA med alla deltagare där dom fick göra sina egna masker. Med fina rena ansikten åt vi sedan fin middag och hade en trevlig kväll. På söndagen städade vi och hade mötesteknik. Under 2011 fortsatte vi att utveckla 4H företagen med hjälp av utvecklingsbidraget från Region Halland. Vi är nu äntligen helt färdiga med vår hemsida och har promotat mycket för att få så många som möjligt intresserade av att använda den. Hela 40 stycken har använt den i år! Dom har använt den flitigt och har förstått hur den fungerar. Det finns fortfarande mycket kvar att lära men vi är glada att så många har velat använda den och vi hoppas att det blir fler nästa år. Under augusti till oktober hölls det 4H företagsutställningar runt om i Halland. Företagsgruppen fixade med domare och diplom till utställningarna. Efter bokslutsmötet i höstas fick alla godkända 4H företagare varsin årsnål och diplom. De som har haft företag i 5 år fick en vas och de som har haft i 10 år fick en glaslykta. Det kom in många nomineringar till Utmärktpriset i år och det är alltid roligt att se. Årets vinnare blev Matilda Rundqvist, Tvååker 4H, som har haft företaget PhotoPearls. Hon har gjort fina pärlplattor som ser ut som fotografier. 2:a priset gick till Olivia Nilsson från Hunnestad 4H som bakade små söta cupcakes och tårtor. Till sista vill vi tacka 4H företagsledarna, instruktörer, föräldrar och andra som på olika sätt hjälpt oss genom året! Nästa år kommer bli 4H företagets år! Statistik Krets Antal anmälda företag Antal godkända företag Antal utställningar Fjäre 9 3 Varberg Falkenberg Halmstad/Hylte 0 0 Hök

17 4H gårdarna Stättareds 4H gård Stättareds gård drivs sedan hösten 2005 av Hallands 4H och Stättareds 4H klubb. Det var den vackra och orörda naturen som 1973 fick Löftadalens kommun att köpa Stättared. Numera ägs gården av Kungsbacka kommun. Stättareds 4H gård består av vandrarhem, ladugårdslänga, manhus, hönshus, gethus, grishus, beteshagar och skogar med vandringsleder. Bland djuren återfinns Nordsvensk häst, Rödkulla, Bohuskulla, Linderödssvin, Jämtget, Göingeget, Värmlandsfår, Gutefår, Åsbohöns, Orusthöns, Islandshöns, kaniner, marsvin och två katter. Vandrarhemmet är flitigt använt av skolklasser, brukshundsklubbar, turister m.fl. Många barngrupper har utflykter till Stättared. På gården arrangeras marknader, allsångskvällar och många andra aktiviteter tillsammans med andra föreningar i trakten. Arbetet med att driva en 4H gård är minst sagt varierande och 2011 har inte varit annorlunda, mycket har flutit på som vanligt, men även nya satsningar och projekt har startats upp. Under våren rekryterades en naturpedagog som jobbat på gården under sommarhalvåret. Klara Jansson har jobbat med att utveckla vårt pedagogiska arbete på gården, tagit fram material, utvecklat och utökat vår verksamhet för barngrupper. Diskussioner har som vanligt förts om högt och lågt, allt från skogsbruk till våfflor och barnkalas, hur vi ska jobba vidare med djurhållning, personalfrågor, organisation och PR. Förra årets nyhet Djurskola för våra yngre medlemmar har verkligen slagit väl ut i år, under våren och hösten har vi sammanlagt 15 möten med djur och naturintresserade barn. På träffarna har det varit olika tema, t. ex. ko, får, häst, get deltagarna har lärt sig mer om djuren, skött om dem, gett dem mat, kelat med dem m.m. Deltagarna har också bl. a. spikat fågelholkar, gått naturstig, tovat ull och lärt sig om vad man ska göra om man går vilse i skogen. Fika och lekar har också hunnits med. Mötena har varit mycket uppskattade! Det har anordnats dagsaktiviteter för besökande barn och ungdomar under sommarmånaderna bl.a. djurmatning och naturstig I slutet av sommaren anordnades kortare läger, med en övernattning. Dessa läger var en del av Stättareds 4H klubbs nysatsning på läger i år, där vi försökt locka hit ungdomar, 9 år och uppåt, för ett par dagar med lek, pyssel, matlagning och möjlighet att på ett naturligt sätt lära sig om djur och natur detta genom att vara med och ta hand om gårdens djur och umgås med dessa. Denna satsning har slagit väl ut och under året har vi haft sammanlagt 109 st deltagare på sportlovsläger, påsklovsläger, sommarlovsläger och höstlovsläger. Under sex sommarveckor arrangerade vi Naturbussen i samarbete med Coast Alive / Region Halland. Bussen avgick en dag i veckan från Kungsbacka respektive Varberg och stoppade på utvalda hållplatser utmed vägen. Genom bussprojektet utökade vi möjligheten för allmänheten att besöka Stättareds 4H gård. På gården anordnades guidade turer med djurvisning, temastigar, häst & vagn samt kanotpaddling. Arrangemang som genomförts under 2011 är: Tomtar & Troll, Trettondedagen 6 januari ett arrangemang i samarbete med Stättareds teatergrupp. Det bjöds café och tävlingar på gården, häst & vagn och tipspromenad med dramatiseringar av tomtar och troll längs vandringslederna. Påskpromenad, Långfredagen 22 april öppen gård med café, Tipspromenad med påsktema, och häst & vagn. Stättaredsdagen 1 maj öppen gård med café, tipspromenad, barnteater, luftgevärsskytte, häst & vagn mm mm. Ett mycket lyckat samarrangemang med föreningar i närområdet. Midsommarfirande 24 juni ett traditionellt firande med café och dans kring midsommarstång. 16

18 Allsångskvällar/konserter tre allsångskvällar genomfördes i samarbete med Frillesås bandy. 19 juni: Loket & Spotlights 10 juli: Bjarne Lundqvist med orkester, gästartist Sten Nilsson 31 juli: Arvingarna 4H dag med Bakluckeloppis, 17 september barnaktiviteter, bakluckeloppis, tipspromenad, caféöppet och häst & vagn stod på programmet. Stort tack till alla som på olika sätt gjort insatser för Stättareds 4H gård; bidragsgivare & sponsorer, ideella, personal och enskilda funktionärer utan er stannar gården. Vi är mycket stolta över vår 4H gård med djur och verksamhet året om och hoppas att ni är med under Stättareds fortsatta äventyr! /Sara Olsson, Sekreterare Stättareds 4H Stättareds Lantgårdsläger 2011 På Stättareds 4H gård ordnade vi i sommar 4 st Lantgårdslägerveckor. Under dessa fulla veckor tog sammanlagt 84 barn som var mellan 10 och 14 år chansen till en kul och lärorik lägervecka i enlighet med 4H s motto lära genom att göra. Under förmiddagarna var barnen uppdelade i olika grupper som sysslade med friluftsliv, att ta hand om gårdens djur (kor, hästar, grisar, kaniner, getter, får, kaniner och marsvin) städning, matlagning och allmänt gårdsarbete. Under veckorna hann man även med en hel del lägerskoj i form av grillning, badning, såpabandy, övernattning i militärtält, lekar och fick dessutom prova på hur det är att använda sig av så kallad lägerdisk utomhus. Genom att under veckorna köra en hel del tävlingar och samarbetsövningar lyckades man få grupperna att fungera på ett bra sätt. Därigenom kunde barnen få lyckade lägerveckor. I år lyckades vi få en cirkusskola att besöka de flesta lägerveckorna. Detta var ett mycket uppskattat inslag. Vi hade även Hans Börjesson som höll i det uppskattade inslaget Teaterövningar. Vi fick även besök av en grupp som genomförde ett forumspel som handlade om att hitta gruppgemenskap och glädjen i en grupp. Pia höll i tovning och Clara Janson ledde naturövningar i området runt Stättared. Under veckorna var aktiviteterna bl a: kanotpaddling, origami, lekar, tävlingar, pyssel och övernattning sista natten i militärtält. /Per Gunnarsson, Lägersamordnare Ästad 4H gård Sedan 2006 drivs och ägs 4H gården av Ästad 4H klubb. Madeleine Ödman har arbetat som vaktmästare på deltid och Hans Olof Inghammar har fortsatt som tidigare med att sköta uthyrningen på kvällar och helger etc. Under 2011 målades fasaden om. Det har bedrivits lantlivsläger under fyra sommarveckor och flera 4H klubbar har haft läger på gården under året. /Anette Nilsson, Ordförande Ästad 4H klubb 17

19 Lantlivsläger på Ästad 4H gård Ästad 4H har i år ordnat 4 fulla lantlivslägerveckor. På veckorna deltog totalt 98 barn i åldern år. Under veckorna skötte barnen om gårdens djur: grisar, getter, får, kaniner, marsvin, höns, ankor och katter. Det handlar om allt ifrån att mata djuren, städa hos dem till att vårda dem, ta hand om ägg och gosa med dem. Under veckorna var barnen delaktiga i att sköta om matlagning, paddlade kanot, körde friluftsaktivteter, fiskade, deltog i cirkusskola och även en hel del samarbetsövningar, måleri, origami, tävlingar och lekar. Övernattningarna gjordes på lägergården i 2 6 bädds rum. Sista natten var det emellertid övernattning och lägermys vid öppen eld i vindskyddet nere vid Byasjön. Varje lägervecka leddes av 4 ledare som var över 18 år och 2 hjälpledare som fyllt 16 år. Inför sommaren hölls 2 st utbildningshelger för ledarna under vilka de fick genomgångar på hur lägerveckorna är upplagda och vad som är viktigt under lägerveckorna. Exempel på saker som gicks igenom var hur man bemöter barnen, konflikthantering, gruppsammanhållning, barn med speciella behov, aktiviteter som man brukar göra under veckan, första förband, livsmedelshygien, djurskötsel och rutiner, mm. /Per Gunnarsson, Lägersamordnare 4H:s Matskolor Planering och finansiering genomfördes under höst, vinter och vår av Per Gunnarsson med god hjälp av Elisabet Johansson. När sommaren började närma sig så ryckte Linnea Otterdahl in och hjälpte till med de sista förberedelserna. Sommaren 2011 hölls det 11 matskoleveckor med 212 deltagande barn i åldern 8 12 år. Det hölls matskolor i Laholm, Halmstad, Oskarström, Varberg och Kungsbacka. Ledare på Matskolorna var Katarina Wallin, Elle Carlsson, Julia Holmén, Josefin Kroén, Robin Holmström, Liridona Preteni, Carolin Svensson, Hampus Holmström, Julia Andersson, Anne Jörgensson, Lisa Gottfridsson, Sofia Andersson, Lisbeth Waldemarsson, Marie Hallendorf, Elin Gunnarsson, Daniel Johansson, Linnea Engström, Liv Ljungström Hagström och Ann Sofia Ahim. I år har vi inlett ett samarbete med Kulturförvatningen i Halmstad och genomförde i samarbete med dem Matskoleveckan på Östergårdsskolan i Halmstad med barn från invandrarområdet Anneberg i Halmstad. Att se dessa barn få möjlighet att delta i matskola var mycket härligt. Bondgårdsbesöket som gjordes på både gris och mjölkgård omnämndes som något av det bästa som hänt under hela sommaren. I år har vi även lämnat ut mer info om matskolorna till skolsköterskor. I och med detta så kunde fler barn med extra stora behov av att delta på matskolorna få vara med. I år hade flera matskolor besök av den mycket meriterade kocken Stefan Holmström som lagade mat ihop med barnen. Dessutom hade vi besök av matinformatörer som pratade ekologisk och rättvisemärkt mat. Under höstlovet 2011 testade vi att köra 2 dagars matskolor. Dessa 5 matskolor genomfördes i Laholm, Falkenberg och Rolfstorp. Detta var mycket lyckat med stort intresse från barnen. Alla platser fylldes och totalt deltog 75 barn. Det roliga var att det fungerade bra att köra det bra trots att det är november och vädret är betydligt kallare. För att vara på säkra sidan så bokade vi en tid per dag i idrottshallen på skolan för att köra motionspassen. Ledare på höstlovsmatskolorna var Elin Gunnarsson, Jenny Birgersson, Per Gunnarsson, Ulrika Johansson, Parama Abel, Frida Samuelsson, Helena Engelbrektsson, Jenny Jönsson, Sofie Axelsson, Ida Albertsson och Sofie Källström Jansson. /Per Gunnarsson 18

20

Månadsbladet. Vi behöver fler 4H partners, läs mer på www.hallands4h.se. Nr 4 2011. Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar. Hej, 4H hälsningar,

Månadsbladet. Vi behöver fler 4H partners, läs mer på www.hallands4h.se. Nr 4 2011. Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar. Hej, 4H hälsningar, Månadsbladet Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar Nr 4 2011 Hej, Hösten kryper närmare och 4H aktiviteterna är i full gång. Vi gjorde en rivstart och åkte till Estland för planeringskonferens i början

Läs mer

Månadsbladet. Stämma och efterfest i Ysby 14 april Gör din röst hörd! Nr 2 2012. Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar. Hej, Soliga hälsningar

Månadsbladet. Stämma och efterfest i Ysby 14 april Gör din röst hörd! Nr 2 2012. Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar. Hej, Soliga hälsningar Månadsbladet Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar Nr 2 2012 Hej, Nu går det mot vår och en ny 4H företagssäsong. Den 11 april kan de som vill vara med på en kick off som Varbergs 4H krets anordnar, där

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Hej allihopa! Nu har äntligen höstterminen dragit igång och 4H-klubbarna är i full gång med sina aktiviteter. Det är mycket roligt på gång under

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Hallands Länsförbund av 4H

Verksamhetsberättelse. Hallands Länsförbund av 4H Verksamhetsberättelse Hallands Länsförbund av 4H 2012 Hallands Länsförbund av 4H Box 254, 311 23 Falkenberg 010 47 10 365, 010 47 10 370 (fax) info@hallands4h.se Org. nr. 849600 2638 www.hallands4h.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Hallands Länsförbund av 4H

Verksamhetsberättelse. Hallands Länsförbund av 4H Verksamhetsberättelse Hallands Länsförbund av 4H 2014 Hallands Länsförbund av 4H Org. nr. 849600-2638 Box 254, 311 23 Falkenberg 0725-121502, 010-47 10 370 (fax) halland@4h.se www.hallands4h.se www.facebook.com/hallands4h

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Hallands Länsförbund av 4H

Verksamhetsberättelse. Hallands Länsförbund av 4H Verksamhetsberättelse Hallands Länsförbund av 4H 2013 Hallands Länsförbund av 4H Org. nr. 849600-2638 Box 254, 311 23 Falkenberg 010-47 10 365, 010-47 10 370 (fax) info@hallands4h.se www.hallands4h.se

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Hej allihopa! Jag hoppas att ni har haft en härlig påskhelg! Här på 4H:s expedition i Falkenberg är förberedelserna för årets stämma i full

Läs mer

Månadsbladet. Nr Gilla Hallands 4H på. Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar. Hej, Hälsningar

Månadsbladet. Nr Gilla Hallands 4H på. Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar. Hej, Hälsningar Månadsbladet Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar Nr 4 2012 Hej, Regn, regn, regn Men det stoppar inte oss i Hallands 4H, hösten är full av roliga aktivteter! Vi laddar just nu inför På Rätt Kurs och

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Hallands Länsförbund av 4H

Verksamhetsberättelse. Hallands Länsförbund av 4H Verksamhetsberättelse Hallands Länsförbund av 4H 2010 1 Hallands Länsförbund av 4H Box 254, 311 23 Falkenberg 0346 484 02, 0346 484 50 (fax) info@hallands4h.com www.hallands4h.com Org. nr. 84 96 00 2638

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Hallands Länsförbund av 4H Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Reviderat vid Länsförbundsstäma 13 april 2013 Allmänt om uppdrag Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H:s Verksamhetsberättelse 2009. Verksamhetsberättelse för Hallands Länsförbund av 4H 2009

Hallands Länsförbund av 4H:s Verksamhetsberättelse 2009. Verksamhetsberättelse för Hallands Länsförbund av 4H 2009 Verksamhetsberättelse för Hallands Länsförbund av 4H 2009 1 Hallands Länsförbund av 4H Box 254, 311 23 Falkenberg 0346 484 02, 0346 484 50 (fax) info@hallands4h.com www.hallands4h.com Org. nr. 84 96 00

Läs mer

Våren har börjat få fart och det är inte mycket snö kvar, därmed börjar också alla 4Haktiviteter

Våren har börjat få fart och det är inte mycket snö kvar, därmed börjar också alla 4Haktiviteter Månadsbladet Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar Nr 2 2011 Hej, Våren har börjat få fart och det är inte mycket snö kvar, därmed börjar också alla 4Haktiviteter sätta igång. Nytt för i vår är att Stättareds

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 1 2010 Hej allihopa! Jag hoppas att ni har haft en härlig julledighet och en bra start på det nya året. Här på 4H:s expedition i Falkenberg är arbetet

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Hallands Länsförbund av 4H Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Reviderat vid Länsförbundsstäma 14 maj 2016 Allmänt om uppdrag Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde leda

Läs mer

Hallands 4H söker ledare till läger och matskolor i sommar!

Hallands 4H söker ledare till läger och matskolor i sommar! Månadsbladet Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar Nr 1 2012 Hej, Nu börjar det nya 4H året 2012 Handens år, året då vi kommer satsa mycket på vårt motto lära genom att göra. Vi börjar med klubbledarträff

Läs mer

11 november klockan Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1, Karlstad

11 november klockan Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1, Karlstad Välkommen till Värmlandslänsförbund av Sveriges 4Hs länsförbundsstämma & planeringskonferens 11 november klockan 13.00 Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1, Karlstad Alla medlemmar är varmt välkomna (rösträtt

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE Styrelsen har år 2015 bestått av nio personer från olika klubbar i Värmland: Ordförande: Elin Fridlund Vice ordförande: Lisa Värnefors

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Hallands Länsförbund av 4H Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Allmänt om uppdrag Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde leda verksamheten enligt riksförbundets stadgar

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 3 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 3 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 3 2010 Hej allihopa! Sommaren är äntligen här och många av er njuter nog nu av ett härligt sommarlov. Många av er laddar nog också inför årets Riksläger

Läs mer

Nya uppgifter för Fyrväpplingsgruppen!?

Nya uppgifter för Fyrväpplingsgruppen!? Innehåll sid: 3 Redaktionen informerar 4-6 Länsinfo 7 Stättared 8 Klubbledarträff 9-11 Länsinfo 12-13 CFK 14 IFYE 15 Länsinfo 17 Varberg 18 Falkenberg 19 Ny personal 20 Riksläger i Jämtland BG: 234-1501

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Blommor. Salong Heidenstam. Gullvivans

Blommor. Salong Heidenstam. Gullvivans Igår, söndagen den 20 december, bjöd Uppsala Ponnyklubb på Julshow för tjugotredje året i rad. Ungdomssektionen med Carolina och Lisa i spetsen hade satt ihop årets fartfyllda och roliga program. Dagens

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

4H-gårdsverksamhetens syfte och riktlinjer Beslutade av Riksförbundsstämma 2010

4H-gårdsverksamhetens syfte och riktlinjer Beslutade av Riksförbundsstämma 2010 Sidan 1 av 7 Sveriges 4H -08-17 Beslutade av Riksförbundsstämma 2010 Sidan 2 av 7 Sveriges 4H -08-17 Syfte 4H-gården är ett levande fritidsalternativ och en av många verksamhetsmetoder för att nå Sveriges

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Äntligen blev det julshow! Jag tror hästarna hade längtat också för de taggade till ordenligt och såg så glada ut. Trots att showen började klockan

Äntligen blev det julshow! Jag tror hästarna hade längtat också för de taggade till ordenligt och såg så glada ut. Trots att showen började klockan Äntligen blev det julshow! Jag tror hästarna hade längtat också för de taggade till ordenligt och såg så glada ut. Trots att showen började klockan 13.00 så började de första gästerna droppa in vid kvart

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Bra genomförd tävling

Bra genomförd tävling I lördags arrangerade DCSW:s Dansföreing och DansCenter Sofia Westlund sin första regionstävling i Åmål. Drygt 350 dansare från Åmål, Tidaholm, Lidköping, Göteborg, Kalmar och Helsingborg deltog i disciplinerna

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum

Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum Välkomna på vårt fjärde sommarläger i trollsländeprojektets regi! Årets sommarläger tar plats utanför Bjärnum i norra Skåne, där vi under en veckas tid

Läs mer

Här på expeditionen laddar vi inför klubbledarträffen och Centrala Funktionärskursen, två höjdpunkter i januari som ni inte får missa.

Här på expeditionen laddar vi inför klubbledarträffen och Centrala Funktionärskursen, två höjdpunkter i januari som ni inte får missa. Månadsbladet Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar Nr 1 2013 Hej, Nu startar vi det nya året med ny energi efter ett härligt jullov! Vissa av er njuter nog just nu av skidåkning i Vemdalen med 4H:s Vinterkurs,

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2012 Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion 2012 har varit ett händelserikt år med några nyförvärv i DUS styrelse, många aktiviteter och inspirerande träffar/utbyten. Nedan följer

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Dyslexiförbundet FMLS Ungdomssektionen i Skåne Presentation av ungdomssektionen vid pennan Johan Viebke Ansvarig ledare: Johan Viebke Ledare: Mikael (Mige) Lundahl Ledare: Eva

Läs mer

Folksam cup D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson. H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö

Folksam cup D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson. H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö Folksam cup 2016 Smålandslaget 2016 D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson Elisabet Mikkelsen Alma Haag Elsa Melin H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö Ludwig Axelsson Fabian Flaa Melker Elofsson Loke Östangård

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

Årsberättelse för Skälby 4H-klubb 2014

Årsberättelse för Skälby 4H-klubb 2014 Årsberättelse för Skälby 4H-klubb 2014 Skälby 4H-klubb är anslutet till Riksförbundet Sveriges 4H Verksamheten består av olika grenar som är odling & djur, skog & natur, hushåll & kultur samt idrott &

Läs mer

Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014

Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014 Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014 Nordisk Nauticat Träff 2014-07-12 kommer vi att arrangera en träff för medlemmar i alla nordiska klubbar i Marstrand. Marstrand är omskrivet ända sedan 1200-talet

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN

NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN Nr 9 November 2015 HEJ! Vintern närmar sig och vi har fått en liten försmak på kylan. Detta nyhetsbrev innehåller mycket matnyttig information och jag vill framförallt tacka

Läs mer

Verksamhetsberättelse Hallands Länsförbund av 4H. Hallands 4H 90 år

Verksamhetsberättelse Hallands Länsförbund av 4H. Hallands 4H 90 år Verksamhetsberättelse Hallands Länsförbund av 4H 2016 Hallands 4H 90 år 1927-2016 Hallands Länsförbund av 4H Org. nr. 849600-2638 Box 254, 311 23 Falkenberg 0725-121502 halland@4h.se www.hallands4h.se

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Sportlovsläger på Lillsved 24-28 februari 2013

Sportlovsläger på Lillsved 24-28 februari 2013 Sportlovsläger på Lillsved 24-28 februari Välkommen på sportlovsläger där du som deltagare får chansen att pröva på lite olika sporter både i idrottshallen och ute i naturen på Lillsved. Hela Lillsved

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Laholms Ridande Lucia. 40 år

Laholms Ridande Lucia. 40 år Laholms Ridande Lucia 40 år Laholms Lucia Offentligt luciafirande med ridande Lucia genom stadens gator i Stockholm, arrangerades för första gången 1927 av Stockholms Dagblad. Flera av Sveriges städer

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Nyhetsbrev Bälinge Ryttarförening

Nyhetsbrev Bälinge Ryttarförening Nyhetsbrev Ryttarförening Februari 2013 Hej alla BäRFare! Nu har vårterminen dragit igång för fullt med den vanliga verksamheten men även med en hel del nya inslag! Ett säkert sätt att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

ICA CUP Smålandstruppen ICA cup 2016: D13 Alice Strömgren Isabell Pettersson Nora Andersson Tuffi Tiare

ICA CUP Smålandstruppen ICA cup 2016: D13 Alice Strömgren Isabell Pettersson Nora Andersson Tuffi Tiare ICA CUP 2016 Smålandstruppen ICA cup 2016: D13 Alice Strömgren Isabell Pettersson Nora Andersson Tuffi Tiare H13 Joel Björnlinger Erik Ling Mattias Öhlund D14 Emma Eriksson Andrea Aulin Emma Ling Elin

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN 2008 2009 2 (5) Skövde Konståkningsklubb får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008 2009 Styrelsen har under året haft

Läs mer

Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com

Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com Protokoll styrelsemöte 2012-04-02 kl. 18.30 Plats: Klubbstugan. Närvarande: Annette Ståhl ordförande Lars Magnusson vice ordförande Catharina Sandin kassör Peter Karlsson Patrik Gunnarsson Susanne Mickelsson

Läs mer

Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1

Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1 a r k e o l o g i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g Lena Bjuggner Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1 Halland, Ås socken, Fastigheten Åskloster 1:1, RAÄ 190 Undersökningsår: 2012 1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

V 47. Hej! Välkomna till vår vernissage på fredag 28 november kl. 14.30-16.30! APT 9 dec. Trevlig helg! Glöm inte varma kläder denna vecka

V 47. Hej! Välkomna till vår vernissage på fredag 28 november kl. 14.30-16.30! APT 9 dec. Trevlig helg! Glöm inte varma kläder denna vecka Hej! Välkomna till vår vernissage på fredag 28 november kl. 14.30-16.30! Trevlig helg! V 47 APT 9 dec Glöm inte varma kläder denna vecka Vernissage 28 november Kl. 14.30-16.30 STJÄRNAN Veckans höjdpunkt

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Varbergs Fotoklubb årsbok 2013

Varbergs Fotoklubb årsbok 2013 Varbergs Fotoklubb årsbok 2013 År 2013 i Varbergs Fotoklubb Fotoutflykt kring fästningen den 7 april 2013. I klubbens styrelse 2013 ingick: Leif Fryle, ordförande Leif Eliasson, vice ordförande Bengt Andersson,

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

FUB presenterar 2015 års sommarläger

FUB presenterar 2015 års sommarläger FUB presenterar 2015 års sommarläger På FUB:s lägergård i Stenestad vill vi ge deltagarna möjlighet att prova olika gemensamma aktiviteter och att tillsammans få minnesvärda upplevelser och erfarenheter.

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg.

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg. Mannheim 2017. Klockan 3:45 ringer klockan. Det är dags att gå upp, ta packning och bil till Frillesås för att åka till marknaden i Mannheim. Det är tionde gången som Kent Johansson med stab anordnar resan,

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

21/11 2015 Kl. 11-15

21/11 2015 Kl. 11-15 21/11 2015 Kl. 11-15 BASARHÄFTE Waldorfbasar Lördag den 21 november 2015 kl. 11 15. Basaren är en fest för att sprida glädje och gemenskap. Välkommen med ditt bidrag! SYFTE Huvudsyftet med basaren är

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

Verksamhetsberättelse USEK

Verksamhetsberättelse USEK Verksamhetsberättelse USEK 2012 Styrelse 2012 Ordförande: Carolina Lundin Vice ordförande: Tove Holmberg Sekreterare: Heidi Berglund Vice sekreterare: Linda Lundin SiSU ansvarig: Josefine Eriksson Informationsansvarig:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 1 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats

Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats a r k e o l o g i s k u t r e d n i n g Patrik Hallberg Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats Halland, Halmstad stad, Halmstad 4:22, 4:23, 4:24 och 4:30 1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad

Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad a n t i k v a r i s k k o n t r o l l Lena Bjuggner Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad Halland, Halmstad, Bankgatan och Klostergatan, RAÄ 44:1 Undersökningsår: 2015 1 ÄLVSÅKER SLÄP

Läs mer

Informationsbrev om OL-Academy!!

Informationsbrev om OL-Academy!! NR 1 2012 Informationsbrev om OL-Academy!! Hej på er! Nytt år och nya möjligheter. Jag skall i detta informationsbrev som kommer att utkomma 1ggr/månad till studenter och andra personer kopplade till vår

Läs mer

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården TallgårdenNytt Månadsbrev mars-april månad 2012. Finns även att hämta på förskolans hemsida, www.mjolby.se Redaktör Pia Adlertz, pia.adlertz@mjolby.se I huvudet på Linda Hej alla föräldrar Äntligen börjar

Läs mer

ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H

ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H Sveriges 4H en organisationsbeskrivning. V ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H Adress: Sveriges 4H Box 2012 641 02 Katrineholm Telefon: 0150 503 80 Fax: 0150 535 99 e-mail: sveriges.4h@rs4h.se Hemsida: www.rs4h.se

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Riksförbundet Sveriges 4H. verksamhetsplan

Riksförbundet Sveriges 4H. verksamhetsplan Riksförbundet Sveriges 4H verksamhetsplan 2011-2014 Verksamhetsplan 2011-2014 Välkommen till Verksamhetsplan för Riksförbundet Sveriges 4H. Denna verksamhetsplan är den speciella satsning som Sveriges

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Ordförande hälsar välkomna Parentation Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd Årsmötet beslutar

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också UTVÄRDERING AV NY PLATS FÖR RDSGs RASSPECIAL Punkterna 1-5 kunde graderas enligt följande: Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt 1. Vilket är ditt helhetsintryck av den nya platsen

Läs mer

LÄGERSOMMAR NYBAKAD KLUBBLEDARTRÄFF PLANERA DIN. GAV MERSMAK sidan 15 SVERIGES 4H. BYGGS PÅ CFK sidan 13 TRE PÅ KULTUR I NORGE NR 1 2008 ÅRGÅNG 34

LÄGERSOMMAR NYBAKAD KLUBBLEDARTRÄFF PLANERA DIN. GAV MERSMAK sidan 15 SVERIGES 4H. BYGGS PÅ CFK sidan 13 TRE PÅ KULTUR I NORGE NR 1 2008 ÅRGÅNG 34 Fyrväpplingen NR 1 2008 ÅRGÅNG 34 HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H PLANERA DIN LÄGERSOMMAR sidorna 9, 16 & baksidan NYBAKAD KLUBBLEDARTRÄFF GAV MERSMAK sidan 15 SVERIGES 4H BYGGS PÅ CFK sidan 13 TRE PÅ KULTUR

Läs mer

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna.

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna. Öppethållande Måndagar Fredagar 8.00-17.00 Kvällsöppet Tisdagar-Torsdagar 17.00-20.00. Lördagar STÄNGT Söndagar 9.00-16.00 Vinterfoder åt kaninerna. Tfn: 040-19 00 00 Mail: almviks4h@gmail.com Hemsida:

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt.

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. 59 Öppnande Ordförande öppnade mötet. Nils valdes till sekreterare. 60 Årsmöte Mötet

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2009. Styrelsen har

Läs mer