e-m RS$*, fel ECCO GORETEX En dog fiir hdlson i Homringe RITID Siind 6 sept kl Fyren Norsundet Annonsblod for O ckelbo I H omr&nge omr&det

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "e-m RS$*, fel ECCO GORETEX En dog fiir hdlson i Homringe RITID Siind 6 sept kl 11.00-16.00 Fyren Norsundet Annonsblod for O ckelbo I H omr&nge omr&det"

Transkript

1 Annonsblod for O ckelbo I H omr&nge omr&det -].! nroau<tion a oistriuut;on I oo r Monusnoqp onsdogor kl l2.oo, TRYCKERIET I Stationsg. 5 Tel Fax,10670 ECCO GORETEX fel RITID l t gsesnuppes 'TJT.I8NUPPE8 'T ugfiuppei 'tu 68uPpffl 'ls8elut8t(srm[ee NYf,[ft MER e-m RS$*, En dog fiir hdlson i Homringe Siind 6 sept kl Fyren Norsundet Fijreliisore: Emil Jdnsson, ronkod 1:o iskidsprint i v<irlden just nu. Kl Poppers ovd 146 sponsror fctrelcisoren!!l Hiilsomiisso med utsfdllore och "provo p6" Hcilso och HAlsosotntol Shiotsumossoge, Linedons, Aerobic, tipspronenod, Pilgrimsvonding, Yogo, Chiboll, Lunchbuffd och mycket mer... Vdlkomno cjnskor HomrdngeHC och ABF

2 Svenska kyrkan * OCKELBOFORSAMLING OCKELBO Sd 6 sept raonaas So 6 sept kl HOGMASSA, Susan Tronsson, Lars-Olof Johansson, Ida Fahl kl GUDSDANST, Susan Tronsson Lars-Olof Johanson, Ida Fahl F6RTIDSROSTNING Kan du inte komma till vallokalen i Ockelbo eller till sarskilt rostmottagningsstalle ijadraas, Amot eller Llngbo pa valdagen s6ndagen r.. " september, kan du iedan fran mindag 7 sept t.o.m. onsdag 16 r., pt f6rtidsriista pe fdrsamlingsexpeditionen i Kyrkan hus, Ockelbo. M6ndag 7/9 kt , O.OO Tisdag 8/9 - fredag 1'l19 kt , Lordag '1219 kt Mandag 1419 kt , Tisdag 15/9 kt , Onsdag 16/9 kl , S.00 Om du vill fortidsrdsta maste du ha med dig rostkortet. Det kommer meo posten negon geng mellan 27 aug och 2 sept. Du kan aven brevrdsta och da maste du posta brevet senast tisdag 1S/9. Allt som behovs fdr brevrostning finns i ett "Brevrostningspaket,' som finns att hamta pa fdrsamlingsexpeditionen i Kyrkans hus (tel 42760) eller hos kyrkvaktmestare i Jedraas ( ), Amot ( ) och Lingbo ( ). Materialet i "Brevrostningspaketet" kan aven anvandas vid r6stning med buc. Oppettider i vallokalen och de sarskilda rostmottagningsstdllena pi valdagen finns angivna pa riistkortet. Mer om valet finns att lasa pa l(yrkoval:iihsi

3 skocsrnarr MED lvlln0x Weda Skog och Mo kohnniin hilsrr dig lrjirtligt viilkomtden till e Skogsdag med r lrdk i Ockelbo. Tid: Fredag 4 september Kolmilan t5nds 12,00 Skogstr5ffen startar Milafton. Ake Edvardsson underhaller med visot av Dan Andersson Plats: Stenkola mellan Hedsitin och Mo, norr om Ockelbo. Skyltat fren lensviig 272 Uuder skogstriflerr kornnrer vi att iulormera our gallring och visl en bcstnndsglende gallrirrgsskdrdare.vlra utsynare finns pl plats och pratar onr specidsortiment. Mobygirden ordnar kolbullar, grillad korv, dricka och kaffc sonr vi bjuder pl. Stora Enso sponsrar kolmilrn. Hjirdigt vilkonxrrl Weda Sko Specialist pa timmer I w{w.w daskog.se

4 Lingbo PRO Bingo i Lingbogirden onsdag 2/9-09 kl Viilkomna Fonus i Ockelbo All ev. uppvaktning p6 fodelsedagen undanbedes. Thea Astner PRO samorganisation Teatenesa "Hjalmar on Orebroadway" l0 okt resa, mat & biljetter 1050:- Anmiilan och en avgift pi 800:- senast 24 sep till Stjren tel eller resp. forening. Avresa O-bo Amot Jiidrais Aven icke medlemmar.h8 hjelper dig m d allt som rtil en stilfull och vardig begravning. Valkommen att ringa fdr bokning av tid eller hembes6k. Hi0rdh Forsling H$rdv. 7 Ockelbo relt OO 5-6 september firar vi Hemsliijdens Dag med utstiillning och visning av textila tekniker i Hagsta skola kl Serverins E"tai.nirt,noa \' vuenrlolrr glyli t.:,'i1!r: lt/tt,tf ia$< 12, A::90 - t liitbo: 1t290-1r)0 1g, Othctho; S, ls/]nhn jti 0!t Vdra i;ppettider iir mdndag-fredag klockan 9.3O-12.3O Ot)riga tlder enligt 'uerenskommeke. TelelfonJoul dlgnet runl Kontoret kan uarq obemannat ndr ui representerar pd begralmtngar 'tffi3 Varnt uiilkomna dnshar Sara 0 AiM Jrirbo - )ckelbo - Ouansjt) Begraaningsbyrd

5 DET LOKALAALTERNATIVET! Vi boriar silja virt HANGMORADE ncitkcitt fr o m viren 20l0 under varunamnec OCKELBO BETESKOTT Fiir att vi ska kunna olanera vir slakt ir ni velkomnatt besrilla redan nu "fiirst till kvarn"!!! Kdtdedorna inneheller ca kg benfritt kott inkl mald notfdrs PRIS: 90i/lg Tel Uffe , Anki 07A eller besrill via vir hemsida Villa till salu pi Soldatviigen 4. Byggnadsdr 1939, boyta 110m2, biyta 76m2 Fjiinviirme Pris :- Tel www, m oto rce n t r u m a h. co m '"il11' 7 a\i; fu"""-' 0e/4a" s,ta, i"rrl v-v -fy ) ,'-'-l--. 1:,/-,,tt- -"/ tt. t /-' oc6 r4,/ht /i;4fe'44 a//a t4qz 4c/44d/nq4, ou e/zkrl 6

6 Ett stort TACK! tlll aua som gjorde mvlgnmgen av Kullerbacka (fd Lundgrens) till en kviill vi alla kommer att minnas. Extra tack till syster Siw som ryckte in med maten, niir trycket steg. Till Lennart Httgmans tal (inte ett dga var torrt). Till Conny Nilsson som griivde fram info om husets historia (diirav Kullerbacka). Till Susann Finnstrdms fina ord. Tack till vir proffsiga personal som hjdlpt oss och vira brukare komma till retta i detta trevliga hus. Tack fdr alla fina blommor "uffen Assktarc Ats Eva & Anita AnnonsDriser Pris I spalt (63 mm fast bredd) Hitjd i mm Pris per mrn mm mm 5:0O mm 4:8O r;rrn 4i6O Pris 2 spalt (l3o mm fast bredd) Hdjd i mm Pris per mm mm 10: mm l0: mm 9: rrrtn 9:3O mm 9:OO mm 8:7O l/4 sida, l3ox49 mm 470 kr 1,/2 sida, 13Ox98 mm 895 kr 3/4 sida, l3oxl46 mm 1.32O kr l/l sida, l30xl95 mm kr Prisema ar exkl. moms Betalning till: Bg: Pe: FakturafrAgor: Tel eller e-post till TACK FOR SPONSRTNG AV SKOLAVSLUTNINGEN! *Optikern i Ockelbo *Chic*HArcentrum *Pizzeria Atalanta *Du & Jag *lca supermarket Ockelbo *Rio-Bio*UNF.Ockelbo Nyft & Ockelbo Kommun! TACK iiven till alla som hjalpte till fdre, under & efter skolavslutningen det blev en underbar kvall i Furuvik! MVH Ledarna pa fritidsgarden UNDERGROUND Ocretbo Ett oarmt tac(tiff affa Er som pd otifot sdtt he{rcda mintat att zt,ir d(sftgde Anders Enqman ttil fians hortgdng.,tarqfih 66nnor ai.{ 6,irea gdttor titt otifot fonler och tilt l{emfi dtstpersona[zn Lisa d 6amen nc$ant$er

7 Bygg & Miljii informerar om enskilda avlopp Frin och med 2010 si skall samtliga enskilda avlopp i Ockelbo kommun ha blivit inventerade, detta galler bide permanentboende och fritidshus. Bristflilliga enskilda avlopp bidrar idag med dvergddning av sjiiar samt risk ldr smittspridning i bland annat vara badvatten. Vi uppmanar er som tror/vet att ni ftir narvarande har bristftilligt avlopp att ta kontakt lr1ed oss pa Bygg & Miljd. Vi kommer i slutet av detta ar anordna ett par informationskviillar da allmanheten ar viilkommnan delta. Darum till dessa informationskvlillar meddelas senare. Har ni n&gra fr6gor eller funderingar angiend ert avlopp s6 fir ni glrna kontakta oss pa Bygg & Milj0. Vi kan bidra med information samt vilka verksamma entreprenorer soln finns i omrldet. Ring 029? och be att fa prata med en avloppshandlliggars. Fdr mer information om olika avloppsldsningar s6 tipsar vi om hcmsidan ROT-avdrag Kom ihag att RoT-avdrag kan anviindas ldr anliiggandet av nytt avlopp! Nu stortor SANO pa 6oton ftir dig i3k 3-6 Vi stortor lorsdog den 3 sepiember pe 6oton, N. Asgotan 56, kl 18:00 - kl 19:30. Fijr nyo medlemmor Ar iertninsovgiflen 60 kr och fiir medlemmor 40 kr. f ovgiflen ingdr fiko niir vi triinor sohi ondro roligq qktiviteter. Ledore: Anqndo & Moihildo Frdgor om Singkids besvoros av: Poirik Holm,lelefon I Bortrest I I Bertil Jonsson I ry Hagsta Stirskogsvegarsamf. Arsmiite Hagsta gamla skola kl Beslut om utdebitering. Valkomna Styrelsen I Stor 2:a i Grtina porten I I Stor l:a pi Vigatan I I Ring Kent Persson Uthyres: Liigenhet 2 rok ca 55m2 i markplan m triidgard, n2ira centrum o skog, giirna student. Ring Mia eller P eter eller

8 YOGA CHI BALL Du tranar styrka, rorllghet, Nybodare och vana En genlallsk balans och smldlghec andnln gsteknlk djupavslappnln g balanstranlng. Skonsamma halsomeeod ror rorllghets- & Ior alc skapa mei- medve rorelser som strecker & sflmulerar kroppens energlbanor. tande och narvarande I llvet Kursstart: Mandag 7 /9 -O9 Starka Influenser av flerer Tid: OO metoder som Talll,/Ql gong Yoga,/Felden Krals pllates, Avslutar terminen mandaa 14 /12 -O9 MlndFlllness & avspannlng Kursstart: Onsdag 2/9 -O9 Plats: Ostby skota 6D Tid: T8.3G20.OO Kostnad: 12OO kr AvSlutar terminen onsdag Ungd.,/pensionArer: 9/12 9OO kr &-$ -O9 Plats: Ostby skola Droppisr 12O kr Kostnad: 1200 kr Delbeta Ining Ungd,,/pensionArer 9OO kr Droppis: T2O kr Delbetalning. Behover du massage? KontakEa mlg och boka ud. vt avstutar tekelonerna med te. Fiagor,/Anmalan ull: Anltha S/edlund 4198;9, O7O^*S t7. anlasbalansochharmont.se...till Farmor fdr de goda mallddorna. "Snickarn" \... till Inga-Lisa Murdn fdr att du tar hand om post ndr vi dker borl Birgit B M6ndaq: Krittbullar m grdnsaksstuvn / Stekt fisk m skepparfruns s8s Tisdag: Fkisk m potatismos stekt lok / pasta m korv & paprikas6s Onsdag: Kycklinggryta m ris/potatis / Fisk m pepparrot & grdnsakstdcke Torsdag: Artsoppa/pannkaka / Boggryta Fredag: Grcinpepparbiff / Rddspaitta m remouladsas Ldrdaq: Fleskkotlett med svamps6s (endast ockelbo)

9 HT 09 Nu kilr vi igingl Vlilkommen rill en inspirarionskv:ill iabyggeby sdndagen 3 seprember kl d,i-r vi beatr"' om uira prs slintidig, du ft. triina och prova pi! Under denna kviill har du mdjlighit att kapa kort "oi mcd 50:- rabatt vid kontant beta.lning. Vid senare betalning: bankgiro och fullt pris. turmiilanr Vattengympa: 42t 2t Ovriga pass: Anmiilan pi inspirarionskviillen ller innan Darsens bi;rian. - Schcma,med start w38 - Mindae Mindai li4"elkoaq l $oag Onsdae Onsdai Siinda{ Vattengympa vatteng),mpa \-neefleadtng - Muskelpa.ss Box Core Step Gympa simhallen simhallen a-lokalen a-lokalen alokalen a-lokalen a-lokalcn ibyggcby - AI,I"KORT - Samtliga pass: 850:J750:- skolungdom t.om. l9 Ar Vattengympa: 750:-/650:- skolungdom t.om. l9 ar Ovriga pass: 650i-/550:- skolungdom t.om. l9 ar Cheerleadiog: 4O0:- flickor o pojkar fcidda r ib.i1i1 "eg{;r"a" " ' I Muskclprss Tr?ining dir vi anviindcr oss av vrira skivstiingcr. Styrka fiir alla muskclgruppcr Stcp Ect fartfrlh pass rill anpassad musik. Stcgkombinationcr byggs upp lic ffir lit. Effcktiv magtrening! Box Farc[,lld tr:iningl Sryrka ffir bil, rygg odr axlar Magmusklcrna lir sitr! Handrkrr och mirtsar Corc Sryrketrlning & stabiliretsrr:ining f6r kroppens karna. mage, rygg, bil, skuldror och b:ickenmuslulatur pi ett roligt och s?ikert s?itt! Vattcogrmpe Motstindct i vannct gcr mjuk triining mcdan du byggcr upp din sryrka. Gympa Sryrka, kondition och riirclscgladjc i cn salig blandning. A.llt detta till mcdryckandc musik. Chccrleading En blandning av gymnastik, hopp, dans och akrobatik med ctt hiigt tempo och skarpt rdrelsemijnster. "// ',-1 OIFGYMPA hagor? LindA l, Evat 42t 2r, AJllnik^, O7O a

10 Amots IF hiilsar nya som gamla spelare och fiirdldrar viilkomna till innebandysiisongen 09/10! Kor,, till A-lokalen, KUXA-hallen onsdag 2 september kl.l7-20! o Inforrnation om sasongens traningstider. Prova, bestiill och betala klubbens nya overall o Prova malvaktsklader. Intersport Sandviken visar srisongens nya klubbor samt delar ut rabattkuponger till alla vira aktiva spelare o Den som betalar deltagaravgiften direkt pi plats denna kviill fir en snygg triiningstrqja som extrabonus! VI BJUDER PA FIKA!!!!! wrvw.dmotsil'.se Trflningsmatch damer Amot - Aston kl. l9 )1.3t:$ f :i:?$il:lnli:i "n"'. 6ffi I Lilltjejligan, 6k 2-3, mdndogor , stort 7 sepr Ansgors juniorer, Ak 4-7, tisdogor f7, start g sept Ansgorsminiorer, 6k 2-3 onsdogor , stort 9 sepf Storo Tjejligon, 6k 4-7, torsdogor 15.3O-17, sfort 10 sept Verksomheten syfiqr till qtt i grupp, oftost utomhus, f6 upplevo gliidlen ott voro tillsommans och upplevo spannonde soker. Sjiilvklort ovslutor vi dogorno ned en qndokt. Vdrt lctsen air: "/tled Kristus fill tjtinst" Viilkomno hcilsor Stonlzy tel ? 094g,?{ it qr: Mdnd. L/9 Kvinnocofedt stortor. Kl Si5nd. 6/9 Sdnggudstjiinst Kl. 1l.oo Solistkvortetten, Kotarino Linderborq Ky rkkof f e insomling till Liikorimissionen

11 Ockelbo Ryttarftrening har kiirt iging en ny termin. Vi 5r glada att kunna erbjuda ftiljande: o Lediga boxplatser - St& 3 minader och betala ftir 2. (Giiller vid nybokning senast den 30/9-09) o Dressyrspecial fiir Helena Blixt Schefvert och Hoppspecial l'cjr Willenr Jan Bremer p6 bide ridskolehiist och egen h:ist.. Det finns aven platser kvar i vira klassiska grupper lor btde barn och vuxna samt i Westernridnins. Fdr info ring eller mejla oss pi ockelborjttarforen inq()hornrar r. Vdlkommen med din anmdlan! OBS! Stiiddag ftir alla medlemmar lordagen den l9 september. Start kl LINDOLOPPET den 5 september i Norrsundet, startptats Lind6vat[en Lindi5loppet 6 km start 1,l.OO 60 kr G6, lunka, tiip 4 km start kr Knatteloppet 1-10 ir 600 m start'io,oo 20 kr OB5! Anmdtan senast 15 min. fiire start Ktockan Veteranmatch Norrsundet-Hamringe Kory fika, totteri W, Vdlkomna! Arr. Norrsundets lf E r'{ Dags f6r h6stf6kar Lit barnen plantera,.. Kiip 3 pisar blomsterldk fir Du I par handskar gratis! (finns even i balnstorlekl Erbjudandet giller vecka 36 & 37 Vilkomna till oss! AnnaMaria Annika Gun Tel ULVSTA FVOF DRAGRODD Li:rdag12/9 kl Ofvre M6ngeln, tiivlingstid mannalag. 1 -medlem/irskortkcipare per b6t. Deltagaravgift 100:-/lAg. Deltagande sker pi egen risk. F6r upplysningar ring Johan alt

12 /2 t'cii. KALLELSE ExTRA MoTE! Med anledning av den pag8ende skolfragan i Ockelbo kommun kallas samtliga styrelserna f6r de Socialdemokratiska fiireningarna i JddraAs, Amot Lingbo och Ockelbo, arbetarekommunen till ett extra sammantrdde Onsdagen 2 september Tid: 19.OO Plats: Kulturstation, AK-exp / Ockelbo Arbetarekommun stiretse, Carina Liifgren ordfiirande SKAKA LOSS MED VIBRATIONSTRANING Hartigt satt art jobba med heta kroppen och stlirka musk[erna med vibration. Stimulerar blodcirkulationen och kan reducera musketvdrk. Aterbygger muskter & senor. Kostnad 50:-/ging tar ca 25 min f6r genomging av hela kroppen. Paketpris VibrationstrHna & infrabasta 100:- Vdlkommen att boka tid ffi Drive-in \l/ LoPPis Avollen i Imot Liirdag 12 september Kom och fyndo mellon Possa pi och siilj dina prylarl Frdn bokfuckon, sldpvagnen eller egel bord.. Xngen fiirbokning. Inslaipp o Pris: 100kr fdr en plais, 4x4 meter Fdrsiiljning ov homburgore, fiko, lotter sont v6ro vi kdnda frysp&sor. Vid fr69or, ring Linda eller llarcus dessutom... Fotboll Div 6 lmots IF - Forsbocka IK /t^otchstort 11.0O Viilkomno halsor lmots IF

13 Nyfi ken pi Sliiktforskning? Kom och prova p6l Ldrdagen den 5 september Vi informerar och visar hur det 96r till ' O c ke lb o S lii ktfo rs kadb rening Wij Siiteri, Nona flygeln Te[.0297/412lr LANTMATERIET I OCKELBO Vi kommer att finnas pa plats ikommunens lokaler (ingang fr6n biblioteket) mindagen den 7 september 2OOg kl samt l3-1s. Vdlkommen att besdka oss! Nigon tidsbestallning behdvs inte. Har Du frdgor? Ring O77l l4.'. LANTMATERIET ' ' Oppna ftirskolans dppettider i hiist frin 1;a september M6ndagar Tisdagar o) Onsdagar STANGT Torsdagar Fredagar Varmt viilkomna alla nya och "gamla" besdkare! Oppna Fdrskolan 1)r en del av Finiljecentiien som ligger pd Sjddngsydgen 26 Telefon: sl Snart dr vintern har! L6r 5 sept - Ledrojardag - Samling vid Gummiservice kl L6r 26 sept - LedrOjardag - Samling vid Gummiservice kl A a som hjalperti fdr korv och Zingo! Tors 22 okt - Hostmote - kl Samlingslokalen mittenomr. Marstrand

14 OCKELBOKOMMUN Ansiikan om kommunalt underhillsbidrag till icke statsbidragsberiittigade viigar Viighillare som inte erhiller statligt bidrag har under vissa ftirutseftningar m6jlighet att erhilla kommunalt bidrag till vzigunderhill. Bidraget utg6r med 2 kr/meter viig och ir. Frin bidraget avgir 150 kr/permanent bebodd fastighet och 50 kr/fritidsfastighet vid respektive veg. Villkor ftr bidragetill vagar med tvi eller flera permanent bebodda fastigheter: Viigftirening eller motsvarande ska finnas. Om viig{brening inte finns ska skriftlig dverenskommelse fiirdelningsgrunderna fbr underhillskostnaderna upprdttas. Vfigh6llarna ska utse ombud som ska ansvara fbr underhillet. Ytterligare upplysningar och fullstiindiga bidragsbestlimmelser: Ansdksblanketter h?lmtas hos kommunens informationskontor eller oa und,er ko m mun - b I anke t t er- t e loi s ka. Ans6kningar avseende kalender6ret 2008 ska vara Ockelbo kommun tillhanda senast 30 september Ans6kan skickas till: Ockelbo kommun, Tekniska enheten, OCKELBO I -_- '_'''-.: ROr&M6 I I Anmalningar lill tevlingsledar n senast onsdagen den 2 sept. tel eller I I OBS! Fdrsta gangen maste a a anmala sig I 1g":"*li#"ffi1;i;]ffi-_*,r I -ondagen der 9 scptodbcr kl l9.lxl. Arallrn scnrst de; S soptcmbcr till Inge-Lill tel Tr glrne mcd etr vln och nlgot av hoetcns primorbr till vlrt Iotterl l'lant $l*omnen 6ns*ar

15 KLADBYTAR T\ ^/I It/lt Lrl.\r 19 SEPTEMBER l0-15 Kcip eller siilj bamutrustning (ej leksaker) i A-lokalen i Ockelbo. Mer info kommer! W:Wp'03,"1fi*,o e \-g:ipl Kalla029/.40r \ BAKSMALLAN Boka biljetter pa Lengdr 1 tim 39 min sdndas 6/e Kt 1e 31,.'xl.l''' llf,,., STTOERT TA.CK! Till ollq som gjorde min dog till ett minne for livet, Lena Fotdelius Nyrustad liigenhet uthyres Jiidra6s 3 rok 72m2 garage, hyra 4700:-/min inkl viirme Stefan Teater i Valsverket den 17 september! Se kommande annons! Ockelbo Orienterin wrwv.ockelbook,se Klubbtriining, onsdag 2 september kl Brattfors, vid f d plantskolan. Kontrollplockning, banor fcir alla ildrar. Tr?iningsansvarig: Mikael I, DM Medeldistans, ldrdag 5 september. Utvalniis IP. Viigvisning fran rondellen Hamnleden/Bdnaviigen, liings viig 534 norr om Giivle. Fdrsta start Avftird frin perslunda-p kl 9t5. Tiivlingsviird: Mattias E, DM Stafett, sdndag 6 september. Samma TC som pa ldrdagen med ftirsta start kl Avftird fran Perslunda-P kl TaviingsvArd: Bo S,

16 Arena sept 2009 Antligen kommer Villafamiljens Miissa och Hdlsomtissan till Gtistrikland. Efter j1ial genomfdrda succamiissor runt om i Sverige iir det nu dags f)r den nya, hdrliga multiarenan i Sandviken. Kom och miit iiver 200lijretag med experter Seminarieprogram: Oppettider:. Fukt och MdgelproblemFredaq 25 sept Lordai ze seit l7.oo Sonda-g 27 sebt I Solenergi, Kdpa och Stiljo hus. Triidgdrd. Den nya lso-dieten samt Jlera fi relii s ningar! Enttt: Vu:na 90:. fania 18A- (iflkl. tya vurna odl trc barn under ts tr), Ungdon dr 20:, ba under 10dr grah i vwe t tiillskap. I lan'u Sa/efsttijnL k;nl bl a Jtnn TV. Iirornhnttc jna Ru hd er hndgbdr inst'irenhde sedinari{ alla dasot. Missa inte den stora Frcdik PauVn, Tv-ploII och kostexpe, fjreli*et litdag o.h sithdag, en av nansa ifltrcssanta u\ftllare Fd Htikoniissan! dubbelmiissan: HUS, H

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k Ö c H Ve Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Höstlov i stallet Kom och borsta och rykta på Nyckelbys hästar! 28-30 oktober 15.00 samlas vi fo r att pyssla

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Preliminärt Schema Vår 2012

Preliminärt Schema Vår 2012 Preliminärt Schema Vår 2012 Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Pågår MÅNDAG 10.15 11.45 Yoga, Stresshantering & God Sömn** För alla ingen yogaerfarenhet krävs 1 Jennie v 10 21 16.45

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

\*ryr(w) /:r.-"oo*.*-\ /-*6*';\ Matsedelv. 34. A,nnonsblad fdr OckelbolHomringe omrddet

\*ryr(w) /:r.-oo*.*-\ /-*6*';\ Matsedelv. 34. A,nnonsblad fdr OckelbolHomringe omrddet A,nnonsblad fdr OckelbolHomringe omrddet -l,i Pfodultion & Distribution Y 026-10240[,/ TRYCKERIET I Stationsg. 5 Tel. 0297-40070 Fax 40670 tryckeriet@ducera.se \*ryr(w) /:r.-"oo*.*-\ /-*6*';\ Ockelbo OAST-4OO

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

+ProAuktio-n-& D3tribution

+ProAuktio-n-& D3tribution Annonsblod fiir Ockelbol Homrdnge omrddet +ProAuktio-n-& D3tribution " ---'- 026-102400 ontdotor td 12.00. TRYCKERIET Stationsg. 5 Tel.0297-40070 Fax,O670 tryckeriet@ducera.se VARJACKOR Dam & Herr lora

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

uile{f, PRESENTILL MA t a STORT SORTIMENT AV HARVANOSPNOOUKTE I. \ <-\ IAKESSONS EL I MASSAGEDYN FOTMASSACE EPILATOR FOTBAD LADYSHAVE

uile{f, PRESENTILL MA t a STORT SORTIMENT AV HARVANOSPNOOUKTE I. \ <-\ IAKESSONS EL I MASSAGEDYN FOTMASSACE EPILATOR FOTBAD LADYSHAVE Annonsblod for OckelbolHamr&nge omrddet GrupPrdJs;inde se trr,\lshi n, -, /Vonusstopp onsdoeor H 12,00. wu {.ockerbonytt.se uile{f, TRYCKERIET I OCKELBO Stationsg. 5 Tel. 0297-40070 Fax 40670 tryckeriet@ducera.se

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73 Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 28 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 14 augusti 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon 042-26

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Matsedel v 13 Må: Falukorv, sås, potatis Ti: Pasta med laxsås On: Indisk kycklinggryta, ris To: Gulaschsoppa Fr: Fläskpannkaka, lingon Matsedel v 14 Må: Spagetti,

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 Föreningen RegioLan presenterar LAN 2013 i Sporthall. När: lördag 16/2 till tisdag 19/2. Tid: Insläpp 15.00 lördagen den 16:e. Under lanet anordnas turneringar

Läs mer

SPORTLOV. www.upplands-bro.se

SPORTLOV. www.upplands-bro.se SPORTLOV 2015 www.upplands-bro.se SPORTLOV PÅ KONSTSKOLAN CIRKUSSKOLA! VECKOPROGRAM: Måndag 23/2 kl 13.00 15.00 Smyckesverkstad: kom och gör ditt eget macraméarmband. Material finns på plats. Tisdag 24/2

Läs mer

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år SPORTLOVSDISCO PÅ ÄLVKULLEN FREDAG 19/2 HEDROK i stora salen på Älvkullen LÖRDAG 20/2 från kl. 13.00 ÅK. 4-uppåt Lågstadiet kl. 18.00-19.30 Mellanstadiet kl. 19.45-22.30 Prova på figurspel,kortspel,sällskapsspel

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång:

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång: SPORTLOVSPROGRAM 2015 SKIDSTUGAN I VANSBRO: Skidspår alternativt från 2 km till 10 km, elljusspår 2,5 km. Grillplats med slogbod. VAIK SKIDOR för upplysning telefonsvarare 0281-713 01 SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA

Läs mer

+Produktion & Distribution

+Produktion & Distribution Annonsblod for O ckelbo H amrdnge omt&det Gruq4rril+keil-ilsqen Jir@ +Produktion & Distribution 026-102400 MAndag 4 sep -09 v 38 nr 2554 54:e Ar8. TRYCKERET StationsS. 5 Tel. 0297-,10070 Fax 40670 tryckeriet@ducera.se

Läs mer

Sportlovsprogram 2015

Sportlovsprogram 2015 Sportlovsprogram 2015 Lördag 14 februari Lilla Lospåret Hurtigtorpet Lördag kl. 11.00 Hällefors skidklubb. För mer information och anmälan se hemsidan. Hellefors E-sports Club har SPORTLOVSLAN lördag -

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Det skitigaste, jobbigaste och roligaste lopp du kan tänka dig. SNABBINFO

Det skitigaste, jobbigaste och roligaste lopp du kan tänka dig. SNABBINFO LOPP PÅ ÖLAND 9 MAJ 2015 Det skitigaste, jobbigaste och roligaste lopp du kan tänka dig. Sträckor: Lilla Tjurruset 1,5 km start 15.00. Stora Tjurruset 5 km start 16.00. Anmälan: Sätt in 60 kr för lilla

Läs mer

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu Världens största vintersamling för Samojedhundar och deras ägare. Nordiska mästerskapen i drag

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

Sommarläger för hela familjen

Sommarläger för hela familjen Nr 118, maj 2014 Sommarläger för hela familjen AKC har planerat sommarläger för hela familjen till alla åldrar. Det är tänkt att hålla lägret i Ansgardsgården i Flen där vi har tidigare genomfört sommarläger

Läs mer

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Vi hälsar Er hjärtligt Välkomna till Göteborg den 14-15 mars för att delta i Postmästerskap i Bowling. Vi kommer att spela på Strike & Co i Gamlestan.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

KUL I LOV 2012 20-24 februari

KUL I LOV 2012 20-24 februari KUL I LOV 20-24 februari KUL I LOV KÖP KUL I LOV KORT 30 KRONOR För att deltaga i det här häftets aktiviteter måste du köpa ett KUL I LOVKORT för 30 kronor. Korten kommer att säljas på följande ställen

Läs mer

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f rgi qj Uni,a e rs it e t s sj ukhus et PROTOKOLL 2007-46-2r Justeras: Karolinska: 2oo7-? /? 20074?1f Fiirhandling angiende jour och beredskapsavtal fiir liikare vid Karolinska Universitetssj ukhuset Parter:

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen Sälen SPORTLOVS PROGRAM LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Skridskor Biljard för tjejer ACTIC Hockey utan skridskor? 5 OS-tävlingar Curling Bowling Skytte Pulkarace

Läs mer

2015-11-04. Det kompletta tryckeriet! Förmånliga samannonseringspriser med annonsbladen i Dorotea, Junsele, Storuman/Sorsele och Lycksele.

2015-11-04. Det kompletta tryckeriet! Förmånliga samannonseringspriser med annonsbladen i Dorotea, Junsele, Storuman/Sorsele och Lycksele. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-11-04 Nr 45 Det kompletta tryckeriet! Layout Tryck i en eller flera färger. Efterbehandling Falsning, häftning, skärning, numrering,

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015 nce a d Streets T es ta måla graffiti! C i irkus Tenn Bibl ning iotekets filmvis y skv ä M g Fifaturnerin ll med semlor FEBRUARILOV 2015 1 Här hittar du en massa roliga saker att göra under februarilovet.

Läs mer

Barn & Ungdomsgympa Barn - pojkar och flickor

Barn & Ungdomsgympa Barn - pojkar och flickor Barn & Ungdomsgympa Barn - pojkar och flickor Familjegympa Söndag 15.00-16.00 B1 4-5 år Söndag 16.05-16.50 B2 4-5 år Måndag 17.00-17.50 B3 4-5 år Onsdag 17.00-17.45 Tjejgympa F1 6-7 år Måndag 18.00-18.50

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept. FaR

Fysisk aktivitet på Recept. FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Aktivitetskatalog för Hylte Kommun Höstterminen 2011 1 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Nivå 1 Recept till anpassade FaR-verksamheter med FaR-ledare Nivå 2 Recept till

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

j,ioo,. tq" AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT

j,ioo,. tq AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT Distribu.rot ov $sdn S/q'* oi'"foao ^ U2&102100 www.ockelbonvtlse Annonsblad Jbr Ockelbo/Hamrdnge omr,fidet RYCXERDT OCKELBO Homransev. 8 A e!. O297-1OO 70 Fo* 106 70 E-po't tryckeri r@aucero.se TERMOSET

Läs mer

Sommarlov i Ale 2015

Sommarlov i Ale 2015 Sommarlov i Ale 2015 Ridläger, Ale-Jennylunds ridklubb Dagridläger Kvälls- och helgkurser Ale- Jennylunds ridklubb har en mängd olika kurser och läger året om, information och anmälningsblankett om sommarens

Läs mer

Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det

Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det JL Produltion & Distribution I 026.102400,- onsdsgor kl 12,00. TMfCKERIET Stationsg. 5 Tel.0297-40070 Fax 40670 tryckeriet@ducera.se WIJ- TRAD GARD AR Jdgaren vid

Läs mer

Sommarlov i Ale 2013

Sommarlov i Ale 2013 Sommarlov i Ale 2013 Utomhusbad i Ale Vi finns på plats för märkestagning >>Hultasjön v 28,32 och 33 >>Vimmersjön v. 33 Personalen i Skepplanda simhall hälsar alla barn välkomna till årets märkestagning.

Läs mer

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D Stockholms SS Nyhetsbrev November 2011 Kära schackförälder, året går mot sitt slut och det börjar bli dags att avrunda höstterminen med några punkter. Eftersom vi hittills inte hunnit skicka några nyhetsbrev

Läs mer

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Pris: 15kr April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Foto: Gith Hanzon Onsdagen den 1 april kl 11-15 är du välkommen till Pulken i Yngsjö för att se på Tranorna. Denna eftermiddag hälsas äldre och rullstolsburna

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Hej Alla boende i föreningen! Våra kurser i glasmålning (och porslin) söker nya deltagare, både yngre och äldre är välkomna att anmäla sig. Antalet är begränsat (p.g.a. att brandmyndigheten inte tillåter

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

OBS! För dagsaktuellt schema se appen eller bokningen på www.strand-fysio.se

OBS! För dagsaktuellt schema se appen eller bokningen på www.strand-fysio.se Receptionen bemannad: Kontakt: Mån-Tor: 07:30-0921-139 00 Fre: 07:30-17:00 www.strand-fysio.se Lör: -12:00 (Stängt JULI) Sön: 15:30- Slussen öppen: 05:00-23:00 OBS! För dagsaktuellt schema se appen eller

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet KURSER Hösten 2012 HÖSTEN Kurser och Öppen verksamhet ÖPPET HUS Under hösten har Agora Öppet hus på torsdagar från den 30 augusti. Till Öppet hus är barn, ungdomar och vuxna välkomna. Vi har öppet klockan

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

Sportlov 2013 Aktiviteter under v 7

Sportlov 2013 Aktiviteter under v 7 Grästorps kommun Sportlov 2013 Aktiviteter under v 7 Sportlovsprogrammet finns även på www.grastorp.se Evenemangskalendern har aktiviteter under hela året. LÖRDAG 9 FEBRUARI Naturskyddsföreningen/Fältbiologerna

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Lindeskolan fyller 50 år

Lindeskolan fyller 50 år MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 44-45 2015 OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00 Lindeskolan fyller 50 år Firandet fortsätter! Håll utkik efter vad som händer resten av året! Skolledningen

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Kultur- och Fritidsnytt. För personer med funktionsnedsättning

Kultur- och Fritidsnytt. För personer med funktionsnedsättning Kultur- och Fritidsnytt För personer med funktionsnedsättning Pluspolarekortet Pluspolarekortet ger dig med funktionsnedsättning och som bor i Lidköpings kommun möjlighet att ta med dig en vän om extra

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015 Påsklov 2015 Hörby 30 mars-6 april 2015 Bada och lek på Lågedammsbadet Vi kommer ha vår populära leksak, bläckfisken, i vattnet måndag-torsdag 11.00-15.00 (ingen motionssimning denna tid). Skärtorsdag

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437.

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437. TBover et Energideklaration qgarens namn Brf Jdrn6ldern Adress C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress Postnummer 21135 rostort Malmo vlobiltelefonnummer - ldentifikation Ltin lkommun SkAne -lli,- Fastighetsbeteckning

Läs mer

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida.

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Stödfranska Obs! Ingen stödfranska v.13 och 14. Hälsningar Margareta Danielsson Information om lärverktyg Alla

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Operatrion Divine Handelsprogrammets

Läs mer

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter)

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter) SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom ) Tid; lokal Grupp Ämne Lärare Litteratur/läsanvisningar v. 47 Måndag 22/11 Grupp A: 9-10 Grupp B:

Läs mer

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI PROGRAM VÅREN 2014 Varmt välkomna till vårens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program, läs

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer