e-m RS$*, fel ECCO GORETEX En dog fiir hdlson i Homringe RITID Siind 6 sept kl Fyren Norsundet Annonsblod for O ckelbo I H omr&nge omr&det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "e-m RS$*, fel ECCO GORETEX En dog fiir hdlson i Homringe RITID Siind 6 sept kl 11.00-16.00 Fyren Norsundet Annonsblod for O ckelbo I H omr&nge omr&det"

Transkript

1 Annonsblod for O ckelbo I H omr&nge omr&det -].! nroau<tion a oistriuut;on I oo r Monusnoqp onsdogor kl l2.oo, TRYCKERIET I Stationsg. 5 Tel Fax,10670 ECCO GORETEX fel RITID l t gsesnuppes 'TJT.I8NUPPE8 'T ugfiuppei 'tu 68uPpffl 'ls8elut8t(srm[ee NYf,[ft MER e-m RS$*, En dog fiir hdlson i Homringe Siind 6 sept kl Fyren Norsundet Fijreliisore: Emil Jdnsson, ronkod 1:o iskidsprint i v<irlden just nu. Kl Poppers ovd 146 sponsror fctrelcisoren!!l Hiilsomiisso med utsfdllore och "provo p6" Hcilso och HAlsosotntol Shiotsumossoge, Linedons, Aerobic, tipspronenod, Pilgrimsvonding, Yogo, Chiboll, Lunchbuffd och mycket mer... Vdlkomno cjnskor HomrdngeHC och ABF

2 Svenska kyrkan * OCKELBOFORSAMLING OCKELBO Sd 6 sept raonaas So 6 sept kl HOGMASSA, Susan Tronsson, Lars-Olof Johansson, Ida Fahl kl GUDSDANST, Susan Tronsson Lars-Olof Johanson, Ida Fahl F6RTIDSROSTNING Kan du inte komma till vallokalen i Ockelbo eller till sarskilt rostmottagningsstalle ijadraas, Amot eller Llngbo pa valdagen s6ndagen r.. " september, kan du iedan fran mindag 7 sept t.o.m. onsdag 16 r., pt f6rtidsriista pe fdrsamlingsexpeditionen i Kyrkan hus, Ockelbo. M6ndag 7/9 kt , O.OO Tisdag 8/9 - fredag 1'l19 kt , Lordag '1219 kt Mandag 1419 kt , Tisdag 15/9 kt , Onsdag 16/9 kl , S.00 Om du vill fortidsrdsta maste du ha med dig rostkortet. Det kommer meo posten negon geng mellan 27 aug och 2 sept. Du kan aven brevrdsta och da maste du posta brevet senast tisdag 1S/9. Allt som behovs fdr brevrostning finns i ett "Brevrostningspaket,' som finns att hamta pa fdrsamlingsexpeditionen i Kyrkans hus (tel 42760) eller hos kyrkvaktmestare i Jedraas ( ), Amot ( ) och Lingbo ( ). Materialet i "Brevrostningspaketet" kan aven anvandas vid r6stning med buc. Oppettider i vallokalen och de sarskilda rostmottagningsstdllena pi valdagen finns angivna pa riistkortet. Mer om valet finns att lasa pa l(yrkoval:iihsi

3 skocsrnarr MED lvlln0x Weda Skog och Mo kohnniin hilsrr dig lrjirtligt viilkomtden till e Skogsdag med r lrdk i Ockelbo. Tid: Fredag 4 september Kolmilan t5nds 12,00 Skogstr5ffen startar Milafton. Ake Edvardsson underhaller med visot av Dan Andersson Plats: Stenkola mellan Hedsitin och Mo, norr om Ockelbo. Skyltat fren lensviig 272 Uuder skogstriflerr kornnrer vi att iulormera our gallring och visl en bcstnndsglende gallrirrgsskdrdare.vlra utsynare finns pl plats och pratar onr specidsortiment. Mobygirden ordnar kolbullar, grillad korv, dricka och kaffc sonr vi bjuder pl. Stora Enso sponsrar kolmilrn. Hjirdigt vilkonxrrl Weda Sko Specialist pa timmer I w{w.w daskog.se

4 Lingbo PRO Bingo i Lingbogirden onsdag 2/9-09 kl Viilkomna Fonus i Ockelbo All ev. uppvaktning p6 fodelsedagen undanbedes. Thea Astner PRO samorganisation Teatenesa "Hjalmar on Orebroadway" l0 okt resa, mat & biljetter 1050:- Anmiilan och en avgift pi 800:- senast 24 sep till Stjren tel eller resp. forening. Avresa O-bo Amot Jiidrais Aven icke medlemmar.h8 hjelper dig m d allt som rtil en stilfull och vardig begravning. Valkommen att ringa fdr bokning av tid eller hembes6k. Hi0rdh Forsling H$rdv. 7 Ockelbo relt OO 5-6 september firar vi Hemsliijdens Dag med utstiillning och visning av textila tekniker i Hagsta skola kl Serverins E"tai.nirt,noa \' vuenrlolrr glyli t.:,'i1!r: lt/tt,tf ia$< 12, A::90 - t liitbo: 1t290-1r)0 1g, Othctho; S, ls/]nhn jti 0!t Vdra i;ppettider iir mdndag-fredag klockan 9.3O-12.3O Ot)riga tlder enligt 'uerenskommeke. TelelfonJoul dlgnet runl Kontoret kan uarq obemannat ndr ui representerar pd begralmtngar 'tffi3 Varnt uiilkomna dnshar Sara 0 AiM Jrirbo - )ckelbo - Ouansjt) Begraaningsbyrd

5 DET LOKALAALTERNATIVET! Vi boriar silja virt HANGMORADE ncitkcitt fr o m viren 20l0 under varunamnec OCKELBO BETESKOTT Fiir att vi ska kunna olanera vir slakt ir ni velkomnatt besrilla redan nu "fiirst till kvarn"!!! Kdtdedorna inneheller ca kg benfritt kott inkl mald notfdrs PRIS: 90i/lg Tel Uffe , Anki 07A eller besrill via vir hemsida Villa till salu pi Soldatviigen 4. Byggnadsdr 1939, boyta 110m2, biyta 76m2 Fjiinviirme Pris :- Tel www, m oto rce n t r u m a h. co m '"il11' 7 a\i; fu"""-' 0e/4a" s,ta, i"rrl v-v -fy ) ,'-'-l--. 1:,/-,,tt- -"/ tt. t /-' oc6 r4,/ht /i;4fe'44 a//a t4qz 4c/44d/nq4, ou e/zkrl 6

6 Ett stort TACK! tlll aua som gjorde mvlgnmgen av Kullerbacka (fd Lundgrens) till en kviill vi alla kommer att minnas. Extra tack till syster Siw som ryckte in med maten, niir trycket steg. Till Lennart Httgmans tal (inte ett dga var torrt). Till Conny Nilsson som griivde fram info om husets historia (diirav Kullerbacka). Till Susann Finnstrdms fina ord. Tack till vir proffsiga personal som hjdlpt oss och vira brukare komma till retta i detta trevliga hus. Tack fdr alla fina blommor "uffen Assktarc Ats Eva & Anita AnnonsDriser Pris I spalt (63 mm fast bredd) Hitjd i mm Pris per mrn mm mm 5:0O mm 4:8O r;rrn 4i6O Pris 2 spalt (l3o mm fast bredd) Hdjd i mm Pris per mm mm 10: mm l0: mm 9: rrrtn 9:3O mm 9:OO mm 8:7O l/4 sida, l3ox49 mm 470 kr 1,/2 sida, 13Ox98 mm 895 kr 3/4 sida, l3oxl46 mm 1.32O kr l/l sida, l30xl95 mm kr Prisema ar exkl. moms Betalning till: Bg: Pe: FakturafrAgor: Tel eller e-post till TACK FOR SPONSRTNG AV SKOLAVSLUTNINGEN! *Optikern i Ockelbo *Chic*HArcentrum *Pizzeria Atalanta *Du & Jag *lca supermarket Ockelbo *Rio-Bio*UNF.Ockelbo Nyft & Ockelbo Kommun! TACK iiven till alla som hjalpte till fdre, under & efter skolavslutningen det blev en underbar kvall i Furuvik! MVH Ledarna pa fritidsgarden UNDERGROUND Ocretbo Ett oarmt tac(tiff affa Er som pd otifot sdtt he{rcda mintat att zt,ir d(sftgde Anders Enqman ttil fians hortgdng.,tarqfih 66nnor ai.{ 6,irea gdttor titt otifot fonler och tilt l{emfi dtstpersona[zn Lisa d 6amen nc$ant$er

7 Bygg & Miljii informerar om enskilda avlopp Frin och med 2010 si skall samtliga enskilda avlopp i Ockelbo kommun ha blivit inventerade, detta galler bide permanentboende och fritidshus. Bristflilliga enskilda avlopp bidrar idag med dvergddning av sjiiar samt risk ldr smittspridning i bland annat vara badvatten. Vi uppmanar er som tror/vet att ni ftir narvarande har bristftilligt avlopp att ta kontakt lr1ed oss pa Bygg & Miljd. Vi kommer i slutet av detta ar anordna ett par informationskviillar da allmanheten ar viilkommnan delta. Darum till dessa informationskvlillar meddelas senare. Har ni n&gra fr6gor eller funderingar angiend ert avlopp s6 fir ni glrna kontakta oss pa Bygg & Milj0. Vi kan bidra med information samt vilka verksamma entreprenorer soln finns i omrldet. Ring 029? och be att fa prata med en avloppshandlliggars. Fdr mer information om olika avloppsldsningar s6 tipsar vi om hcmsidan ROT-avdrag Kom ihag att RoT-avdrag kan anviindas ldr anliiggandet av nytt avlopp! Nu stortor SANO pa 6oton ftir dig i3k 3-6 Vi stortor lorsdog den 3 sepiember pe 6oton, N. Asgotan 56, kl 18:00 - kl 19:30. Fijr nyo medlemmor Ar iertninsovgiflen 60 kr och fiir medlemmor 40 kr. f ovgiflen ingdr fiko niir vi triinor sohi ondro roligq qktiviteter. Ledore: Anqndo & Moihildo Frdgor om Singkids besvoros av: Poirik Holm,lelefon I Bortrest I I Bertil Jonsson I ry Hagsta Stirskogsvegarsamf. Arsmiite Hagsta gamla skola kl Beslut om utdebitering. Valkomna Styrelsen I Stor 2:a i Grtina porten I I Stor l:a pi Vigatan I I Ring Kent Persson Uthyres: Liigenhet 2 rok ca 55m2 i markplan m triidgard, n2ira centrum o skog, giirna student. Ring Mia eller P eter eller

8 YOGA CHI BALL Du tranar styrka, rorllghet, Nybodare och vana En genlallsk balans och smldlghec andnln gsteknlk djupavslappnln g balanstranlng. Skonsamma halsomeeod ror rorllghets- & Ior alc skapa mei- medve rorelser som strecker & sflmulerar kroppens energlbanor. tande och narvarande I llvet Kursstart: Mandag 7 /9 -O9 Starka Influenser av flerer Tid: OO metoder som Talll,/Ql gong Yoga,/Felden Krals pllates, Avslutar terminen mandaa 14 /12 -O9 MlndFlllness & avspannlng Kursstart: Onsdag 2/9 -O9 Plats: Ostby skota 6D Tid: T8.3G20.OO Kostnad: 12OO kr AvSlutar terminen onsdag Ungd.,/pensionArer: 9/12 9OO kr &-$ -O9 Plats: Ostby skola Droppisr 12O kr Kostnad: 1200 kr Delbeta Ining Ungd,,/pensionArer 9OO kr Droppis: T2O kr Delbetalning. Behover du massage? KontakEa mlg och boka ud. vt avstutar tekelonerna med te. Fiagor,/Anmalan ull: Anltha S/edlund 4198;9, O7O^*S t7. anlasbalansochharmont.se...till Farmor fdr de goda mallddorna. "Snickarn" \... till Inga-Lisa Murdn fdr att du tar hand om post ndr vi dker borl Birgit B M6ndaq: Krittbullar m grdnsaksstuvn / Stekt fisk m skepparfruns s8s Tisdag: Fkisk m potatismos stekt lok / pasta m korv & paprikas6s Onsdag: Kycklinggryta m ris/potatis / Fisk m pepparrot & grdnsakstdcke Torsdag: Artsoppa/pannkaka / Boggryta Fredag: Grcinpepparbiff / Rddspaitta m remouladsas Ldrdaq: Fleskkotlett med svamps6s (endast ockelbo)

9 HT 09 Nu kilr vi igingl Vlilkommen rill en inspirarionskv:ill iabyggeby sdndagen 3 seprember kl d,i-r vi beatr"' om uira prs slintidig, du ft. triina och prova pi! Under denna kviill har du mdjlighit att kapa kort "oi mcd 50:- rabatt vid kontant beta.lning. Vid senare betalning: bankgiro och fullt pris. turmiilanr Vattengympa: 42t 2t Ovriga pass: Anmiilan pi inspirarionskviillen ller innan Darsens bi;rian. - Schcma,med start w38 - Mindae Mindai li4"elkoaq l $oag Onsdae Onsdai Siinda{ Vattengympa vatteng),mpa \-neefleadtng - Muskelpa.ss Box Core Step Gympa simhallen simhallen a-lokalen a-lokalen alokalen a-lokalen a-lokalcn ibyggcby - AI,I"KORT - Samtliga pass: 850:J750:- skolungdom t.om. l9 Ar Vattengympa: 750:-/650:- skolungdom t.om. l9 ar Ovriga pass: 650i-/550:- skolungdom t.om. l9 ar Cheerleadiog: 4O0:- flickor o pojkar fcidda r ib.i1i1 "eg{;r"a" " ' I Muskclprss Tr?ining dir vi anviindcr oss av vrira skivstiingcr. Styrka fiir alla muskclgruppcr Stcp Ect fartfrlh pass rill anpassad musik. Stcgkombinationcr byggs upp lic ffir lit. Effcktiv magtrening! Box Farc[,lld tr:iningl Sryrka ffir bil, rygg odr axlar Magmusklcrna lir sitr! Handrkrr och mirtsar Corc Sryrketrlning & stabiliretsrr:ining f6r kroppens karna. mage, rygg, bil, skuldror och b:ickenmuslulatur pi ett roligt och s?ikert s?itt! Vattcogrmpe Motstindct i vannct gcr mjuk triining mcdan du byggcr upp din sryrka. Gympa Sryrka, kondition och riirclscgladjc i cn salig blandning. A.llt detta till mcdryckandc musik. Chccrleading En blandning av gymnastik, hopp, dans och akrobatik med ctt hiigt tempo och skarpt rdrelsemijnster. "// ',-1 OIFGYMPA hagor? LindA l, Evat 42t 2r, AJllnik^, O7O a

10 Amots IF hiilsar nya som gamla spelare och fiirdldrar viilkomna till innebandysiisongen 09/10! Kor,, till A-lokalen, KUXA-hallen onsdag 2 september kl.l7-20! o Inforrnation om sasongens traningstider. Prova, bestiill och betala klubbens nya overall o Prova malvaktsklader. Intersport Sandviken visar srisongens nya klubbor samt delar ut rabattkuponger till alla vira aktiva spelare o Den som betalar deltagaravgiften direkt pi plats denna kviill fir en snygg triiningstrqja som extrabonus! VI BJUDER PA FIKA!!!!! wrvw.dmotsil'.se Trflningsmatch damer Amot - Aston kl. l9 )1.3t:$ f :i:?$il:lnli:i "n"'. 6ffi I Lilltjejligan, 6k 2-3, mdndogor , stort 7 sepr Ansgors juniorer, Ak 4-7, tisdogor f7, start g sept Ansgorsminiorer, 6k 2-3 onsdogor , stort 9 sepf Storo Tjejligon, 6k 4-7, torsdogor 15.3O-17, sfort 10 sept Verksomheten syfiqr till qtt i grupp, oftost utomhus, f6 upplevo gliidlen ott voro tillsommans och upplevo spannonde soker. Sjiilvklort ovslutor vi dogorno ned en qndokt. Vdrt lctsen air: "/tled Kristus fill tjtinst" Viilkomno hcilsor Stonlzy tel ? 094g,?{ it qr: Mdnd. L/9 Kvinnocofedt stortor. Kl Si5nd. 6/9 Sdnggudstjiinst Kl. 1l.oo Solistkvortetten, Kotarino Linderborq Ky rkkof f e insomling till Liikorimissionen

11 Ockelbo Ryttarftrening har kiirt iging en ny termin. Vi 5r glada att kunna erbjuda ftiljande: o Lediga boxplatser - St& 3 minader och betala ftir 2. (Giiller vid nybokning senast den 30/9-09) o Dressyrspecial fiir Helena Blixt Schefvert och Hoppspecial l'cjr Willenr Jan Bremer p6 bide ridskolehiist och egen h:ist.. Det finns aven platser kvar i vira klassiska grupper lor btde barn och vuxna samt i Westernridnins. Fdr info ring eller mejla oss pi ockelborjttarforen inq()hornrar r. Vdlkommen med din anmdlan! OBS! Stiiddag ftir alla medlemmar lordagen den l9 september. Start kl LINDOLOPPET den 5 september i Norrsundet, startptats Lind6vat[en Lindi5loppet 6 km start 1,l.OO 60 kr G6, lunka, tiip 4 km start kr Knatteloppet 1-10 ir 600 m start'io,oo 20 kr OB5! Anmdtan senast 15 min. fiire start Ktockan Veteranmatch Norrsundet-Hamringe Kory fika, totteri W, Vdlkomna! Arr. Norrsundets lf E r'{ Dags f6r h6stf6kar Lit barnen plantera,.. Kiip 3 pisar blomsterldk fir Du I par handskar gratis! (finns even i balnstorlekl Erbjudandet giller vecka 36 & 37 Vilkomna till oss! AnnaMaria Annika Gun Tel ULVSTA FVOF DRAGRODD Li:rdag12/9 kl Ofvre M6ngeln, tiivlingstid mannalag. 1 -medlem/irskortkcipare per b6t. Deltagaravgift 100:-/lAg. Deltagande sker pi egen risk. F6r upplysningar ring Johan alt

12 /2 t'cii. KALLELSE ExTRA MoTE! Med anledning av den pag8ende skolfragan i Ockelbo kommun kallas samtliga styrelserna f6r de Socialdemokratiska fiireningarna i JddraAs, Amot Lingbo och Ockelbo, arbetarekommunen till ett extra sammantrdde Onsdagen 2 september Tid: 19.OO Plats: Kulturstation, AK-exp / Ockelbo Arbetarekommun stiretse, Carina Liifgren ordfiirande SKAKA LOSS MED VIBRATIONSTRANING Hartigt satt art jobba med heta kroppen och stlirka musk[erna med vibration. Stimulerar blodcirkulationen och kan reducera musketvdrk. Aterbygger muskter & senor. Kostnad 50:-/ging tar ca 25 min f6r genomging av hela kroppen. Paketpris VibrationstrHna & infrabasta 100:- Vdlkommen att boka tid ffi Drive-in \l/ LoPPis Avollen i Imot Liirdag 12 september Kom och fyndo mellon Possa pi och siilj dina prylarl Frdn bokfuckon, sldpvagnen eller egel bord.. Xngen fiirbokning. Inslaipp o Pris: 100kr fdr en plais, 4x4 meter Fdrsiiljning ov homburgore, fiko, lotter sont v6ro vi kdnda frysp&sor. Vid fr69or, ring Linda eller llarcus dessutom... Fotboll Div 6 lmots IF - Forsbocka IK /t^otchstort 11.0O Viilkomno halsor lmots IF

13 Nyfi ken pi Sliiktforskning? Kom och prova p6l Ldrdagen den 5 september Vi informerar och visar hur det 96r till ' O c ke lb o S lii ktfo rs kadb rening Wij Siiteri, Nona flygeln Te[.0297/412lr LANTMATERIET I OCKELBO Vi kommer att finnas pa plats ikommunens lokaler (ingang fr6n biblioteket) mindagen den 7 september 2OOg kl samt l3-1s. Vdlkommen att besdka oss! Nigon tidsbestallning behdvs inte. Har Du frdgor? Ring O77l l4.'. LANTMATERIET ' ' Oppna ftirskolans dppettider i hiist frin 1;a september M6ndagar Tisdagar o) Onsdagar STANGT Torsdagar Fredagar Varmt viilkomna alla nya och "gamla" besdkare! Oppna Fdrskolan 1)r en del av Finiljecentiien som ligger pd Sjddngsydgen 26 Telefon: sl Snart dr vintern har! L6r 5 sept - Ledrojardag - Samling vid Gummiservice kl L6r 26 sept - LedrOjardag - Samling vid Gummiservice kl A a som hjalperti fdr korv och Zingo! Tors 22 okt - Hostmote - kl Samlingslokalen mittenomr. Marstrand

14 OCKELBOKOMMUN Ansiikan om kommunalt underhillsbidrag till icke statsbidragsberiittigade viigar Viighillare som inte erhiller statligt bidrag har under vissa ftirutseftningar m6jlighet att erhilla kommunalt bidrag till vzigunderhill. Bidraget utg6r med 2 kr/meter viig och ir. Frin bidraget avgir 150 kr/permanent bebodd fastighet och 50 kr/fritidsfastighet vid respektive veg. Villkor ftr bidragetill vagar med tvi eller flera permanent bebodda fastigheter: Viigftirening eller motsvarande ska finnas. Om viig{brening inte finns ska skriftlig dverenskommelse fiirdelningsgrunderna fbr underhillskostnaderna upprdttas. Vfigh6llarna ska utse ombud som ska ansvara fbr underhillet. Ytterligare upplysningar och fullstiindiga bidragsbestlimmelser: Ansdksblanketter h?lmtas hos kommunens informationskontor eller oa und,er ko m mun - b I anke t t er- t e loi s ka. Ans6kningar avseende kalender6ret 2008 ska vara Ockelbo kommun tillhanda senast 30 september Ans6kan skickas till: Ockelbo kommun, Tekniska enheten, OCKELBO I -_- '_'''-.: ROr&M6 I I Anmalningar lill tevlingsledar n senast onsdagen den 2 sept. tel eller I I OBS! Fdrsta gangen maste a a anmala sig I 1g":"*li#"ffi1;i;]ffi-_*,r I -ondagen der 9 scptodbcr kl l9.lxl. Arallrn scnrst de; S soptcmbcr till Inge-Lill tel Tr glrne mcd etr vln och nlgot av hoetcns primorbr till vlrt Iotterl l'lant $l*omnen 6ns*ar

15 KLADBYTAR T\ ^/I It/lt Lrl.\r 19 SEPTEMBER l0-15 Kcip eller siilj bamutrustning (ej leksaker) i A-lokalen i Ockelbo. Mer info kommer! W:Wp'03,"1fi*,o e \-g:ipl Kalla029/.40r \ BAKSMALLAN Boka biljetter pa Lengdr 1 tim 39 min sdndas 6/e Kt 1e 31,.'xl.l''' llf,,., STTOERT TA.CK! Till ollq som gjorde min dog till ett minne for livet, Lena Fotdelius Nyrustad liigenhet uthyres Jiidra6s 3 rok 72m2 garage, hyra 4700:-/min inkl viirme Stefan Teater i Valsverket den 17 september! Se kommande annons! Ockelbo Orienterin wrwv.ockelbook,se Klubbtriining, onsdag 2 september kl Brattfors, vid f d plantskolan. Kontrollplockning, banor fcir alla ildrar. Tr?iningsansvarig: Mikael I, DM Medeldistans, ldrdag 5 september. Utvalniis IP. Viigvisning fran rondellen Hamnleden/Bdnaviigen, liings viig 534 norr om Giivle. Fdrsta start Avftird frin perslunda-p kl 9t5. Tiivlingsviird: Mattias E, DM Stafett, sdndag 6 september. Samma TC som pa ldrdagen med ftirsta start kl Avftird fran Perslunda-P kl TaviingsvArd: Bo S,

16 Arena sept 2009 Antligen kommer Villafamiljens Miissa och Hdlsomtissan till Gtistrikland. Efter j1ial genomfdrda succamiissor runt om i Sverige iir det nu dags f)r den nya, hdrliga multiarenan i Sandviken. Kom och miit iiver 200lijretag med experter Seminarieprogram: Oppettider:. Fukt och MdgelproblemFredaq 25 sept Lordai ze seit l7.oo Sonda-g 27 sebt I Solenergi, Kdpa och Stiljo hus. Triidgdrd. Den nya lso-dieten samt Jlera fi relii s ningar! Enttt: Vu:na 90:. fania 18A- (iflkl. tya vurna odl trc barn under ts tr), Ungdon dr 20:, ba under 10dr grah i vwe t tiillskap. I lan'u Sa/efsttijnL k;nl bl a Jtnn TV. Iirornhnttc jna Ru hd er hndgbdr inst'irenhde sedinari{ alla dasot. Missa inte den stora Frcdik PauVn, Tv-ploII och kostexpe, fjreli*et litdag o.h sithdag, en av nansa ifltrcssanta u\ftllare Fd Htikoniissan! dubbelmiissan: HUS, H

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar Höör 2016 höst - vinter Kom med och forma framtiden för pensionärer Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil Motionsdanser-Temakvällar PRO Höör Expedition Storgatan 7 Hemsida: pro.se/hoor

Läs mer

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k Ö c H Ve Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Höstlov i stallet Kom och borsta och rykta på Nyckelbys hästar! 28-30 oktober 15.00 samlas vi fo r att pyssla

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- -----

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- ----- YffiffiSSffiru fasa# Vindraganvagen B INFORMATION Efter semestern kommer vi att p6borja fonstermdlningen p6 Er fastighet (Vindragarvdgen 8). o Arbetena med fonstermdlningen kommer att pdborjas under vecka

Läs mer

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb.

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb. $HQrcKAN ffimte$m lpp@rn $h@hu 2t/$20rt tffihfrlsaff Er varmtvfrrlkontmma 3G titl Amgelhotmml Engelholms Arrangtir: Karateklubb Shotokan SHOTOKAN KARATE SM Shobu lppon Angelholm 2011 I T TAvLING DATUM

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Sommarlov. Fritidsgårdarna Bjuvs Kommun

Sommarlov. Fritidsgårdarna Bjuvs Kommun Sommarlov Fritidsgårdarna Bjuvs Kommun Bjuvs Fritidsgård Tel: 042-458 50 97 Vecka 25 Måndag 17 juni Öppet 13.00 17.00 Tisdag 18 juni Midsommarfest. Kostnad 100kr. Anmälan sker till personalen. obs! öppet

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Alla$AfierLs dag t4 tebruari

Alla$AfierLs dag t4 tebruari Annonsblad for O ckelbo I Homrdnge ornrddet Disrribueras av SDR Svensk Dlrektreklam 026.102400 on dogor kl 12.00 TRYCKERIET I OCKELBO Hamringe* 8A Tel. 0297-40070 Fax 40670 tryckeriet@ducera,se Alla$AfierLs

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

Hösten 2014. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Rädisan. Skytte. Grillning vid Glänninge

Hösten 2014. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Rädisan. Skytte. Grillning vid Glänninge Hösten 2014 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Rädisan Skytte Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från den 1 juli 2013 har planeringen

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

Du&jag. Jg) rirf..::.

Du&jag. Jg) rirf..::. Annonsblod ftir Ockelbo I Homrdnge omr&det.{rro> l,! Plodultion rrodut(don & Disrribution llstnbutlon f 026.to2400 5wn5k oirekteklam - - Grupg6ria4Cebejft ss.!{en Monutnopp onsdagor H 12.00. Stationsg.

Läs mer

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Medlemsbladet 2016 februari - augusti kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Ordföranden har ordet Se i medlemsbladet, det finns säkert något

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Preliminärt Schema Vår 2012

Preliminärt Schema Vår 2012 Preliminärt Schema Vår 2012 Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Pågår MÅNDAG 10.15 11.45 Yoga, Stresshantering & God Sömn** För alla ingen yogaerfarenhet krävs 1 Jennie v 10 21 16.45

Läs mer

O L. Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

O L. Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k c Ö e H V Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Öppettider. Måndag 28/10 13.00-19.00 Tisdag 29/10 09.00-17.00 Onsdag 30/10 13.00-19.00 Torsdag 31/10 09.00-16.00

Läs mer

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar Protokoll fiirt vid sammantrlide med Specialklubben f6r Shih Tzu den 6-7/10 i Giiteborg Niirvarande: Nils-olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Anette Hdkansson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Höstterminen 2015 DELTAGANDE AKTÖRER Flow Centrumvägen 74 052 32 Kalix www.flowkalix.se Kalix Gymnastikklubb Hästholmsv. 15 0923-67 00 76 952 95 Båtskärsnäs

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

SPORTLOV! Måndag 16/2

SPORTLOV! Måndag 16/2 Kultur och fritid SPORTLOV! Måndag 16/2 Haganäsbadet Tid: Simhallen har öppet 11.00-15.00. Plats: Haganäsbadet. Inträde: 20 kr för ungdomar 5-17 år och 35 kr för vuxna (+18 år). Minigolf Haganäs Spela

Läs mer

Sommarlov i Ale 2014

Sommarlov i Ale 2014 Sommarlov i Ale 2014 Utomhusbad i Ale Personal från Skepplanda simhall finns på plats för märkestagning. Märkestagningen är gratis men du betalar för simmärkena. Märkestagning sjö: > Hultasjön v 28 och

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Våren I SAMVERKAN MED. HIK Kick Off:s övriga aktiviteter: Boccia Kungsgårdshallen Lördagar 13.00 15.00 Kontaktperson: Gerry Gullberg 0431 135 15

Våren I SAMVERKAN MED. HIK Kick Off:s övriga aktiviteter: Boccia Kungsgårdshallen Lördagar 13.00 15.00 Kontaktperson: Gerry Gullberg 0431 135 15 HIK Kick Off:s övriga aktiviteter: Boccia Kungsgårdshallen Lördagar 13.00 15.00 Kontaktperson: Gerry Gullberg 0431 135 15 I SAMVERKAN MED Bowling Måndagar 15.30 16.30 Nybörjare & Motion 16.30 17.30 Fortsättning

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

BILJARDTÄVLING på Älvkullen

BILJARDTÄVLING på Älvkullen HALLOWEENDISCO FREDAG 5/11 stora salen, Älvkullen Lågstadiet kl. 18.00-19.30 entré 30:- DJ: Jim, Dennis & Kastriot Mellanstadiet kl. 20.00-22.30 entré 40:- Kom gärna utklädda! Pris till de 3 bästa. GODISREGN

Läs mer

I Simrishamns kommun finns det mycket kul att göra för sportlovslediga barn och ungdomar. Vi tackar alla sportlovsarrangörer och ledare.

I Simrishamns kommun finns det mycket kul att göra för sportlovslediga barn och ungdomar. Vi tackar alla sportlovsarrangörer och ledare. Sportlov 2014 Vecka 8 17-23 februari I Simrishamns kommun finns det mycket kul att göra för sportlovslediga barn och ungdomar. Vi tackar alla sportlovsarrangörer och ledare. Kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

ALLMÄNHETENS ÅKNING PÅ IP

ALLMÄNHETENS ÅKNING PÅ IP SPORTLOVS AKTIVITETER 2017 ALLMÄNHETENS ÅKNING PÅ IP På IP kan du åka skridskor hela veckan. Det är öppet för allmänheten följande der: Må to kl. 10 16, fre 11 16 Ingen kostnad! Du kan låna skridskor och

Läs mer

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73 Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 28 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 14 augusti 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon 042-26

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Det skitigaste, jobbigaste och roligaste lopp du kan tänka dig. SNABBINFO

Det skitigaste, jobbigaste och roligaste lopp du kan tänka dig. SNABBINFO LOPP PÅ ÖLAND 9 MAJ 2015 Det skitigaste, jobbigaste och roligaste lopp du kan tänka dig. Sträckor: Lilla Tjurruset 1,5 km start 15.00. Stora Tjurruset 5 km start 16.00. Anmälan: Sätt in 60 kr för lilla

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2015

Fritidsnytt. Nr 2/2015 Fritidsnytt Nr 2/2015 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

GLAD MIDSOMMAR! En riktigt trevlig midsommar önskas alla Åsenbor, läsare och besökare från när och fjärran! Välkomna till vårt vackra Åsen!

GLAD MIDSOMMAR! En riktigt trevlig midsommar önskas alla Åsenbor, läsare och besökare från när och fjärran! Välkomna till vårt vackra Åsen! Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 6 Juni 2014 Hej alla glada! För det är ni väl nu när det är sommar igen? Jag har hoppat in som tillfällig redaktör eftersom Tette är sjukskriven så ni får ta det

Läs mer

Tips för sommarlediga barn och ungdomar

Tips för sommarlediga barn och ungdomar Tips för sommarlediga barn och ungdomar Sommar 2016 Hela sommaren Sommarbussen 2016 Ungdomar från åk 6 och äldre delta i Sommarbussen! I sommar kommer Sommarbussen att ha ett program med massor av aktiviteter.

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 Föreningen RegioLan presenterar LAN 2013 i Sporthall. När: lördag 16/2 till tisdag 19/2. Tid: Insläpp 15.00 lördagen den 16:e. Under lanet anordnas turneringar

Läs mer

Vill du veta mer om psoriasis?

Vill du veta mer om psoriasis? Åsele församlingshem Söndagen den 24/1 kl 11.00. Kommenterad gudstjänst med Mayne Åström, Petra Eriksson Fredrika Söndagen den 24/1 kl. 14.00. Kommenterad gudstjänst med Mayne Åström, Petra Eriksson FILADELFIA:

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN - VINTERN 2015/2016. Välkommen med! Onsdagar 9 september 16 december kl.

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN - VINTERN 2015/2016. Välkommen med! Onsdagar 9 september 16 december kl. Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN - VINTERN 2015/2016 Välkommen med! Onsdagar 9 september 16 december kl. 11-12 Gymnastik Plats: Hässelby Strands kyrkas motionslokal Avgift: 100:- per

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Vi hälsar Er hjärtligt Välkomna till Göteborg den 14-15 mars för att delta i Postmästerskap i Bowling. Vi kommer att spela på Strike & Co i Gamlestan.

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 39 (22 26 september 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 39 (22 26 september 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 39 (22 26 september 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal SYV informerar Skolvalet

Läs mer

SPORTLOV! Måndag 16/2

SPORTLOV! Måndag 16/2 Kultur och fritid SPORTLOV! Måndag 16/2 Haganäsbadet Tid: Simhallen har öppet 11.00-15.00. Plats: Haganäsbadet. Inträde: 20 kr för ungdom 5-17 år och 35 kr för vuxen (+18 år). Tid: 9.00-12.00 skridskoåkning

Läs mer

SPÖKVANDRING... TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBBEN ANUJ SHARMA PROVA PÅ TENNIS! SPÖKHISTORIER HÖSTLOVSPROGRAM 2015!

SPÖKVANDRING... TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBBEN ANUJ SHARMA PROVA PÅ TENNIS! SPÖKHISTORIER HÖSTLOVSPROGRAM 2015! SPÖKVANDRING... TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBBEN ANUJ SHARMA PROVA PÅ TENNIS! SPÖKHISTORIER HÖSTLOVSPROGRAM 2015! 1 Hej! Här hittar du en massa kul att göra under höstlovet! Ibland ska man anmäla sig

Läs mer

Sommaraktiviteter 2012

Sommaraktiviteter 2012 sommarlov. baseball. fotboll. vandra. tennis. agility. sommarkollo. bada. slappa. golf. friluftsliv. kanot. lägergård. sola. friidrott. Sommaraktiviteter 2012 Producerad av kultur- och föreningsförvaltningen

Läs mer

\*ryr(w) /:r.-"oo*.*-\ /-*6*';\ Matsedelv. 34. A,nnonsblad fdr OckelbolHomringe omrddet

\*ryr(w) /:r.-oo*.*-\ /-*6*';\ Matsedelv. 34. A,nnonsblad fdr OckelbolHomringe omrddet A,nnonsblad fdr OckelbolHomringe omrddet -l,i Pfodultion & Distribution Y 026-10240[,/ TRYCKERIET I Stationsg. 5 Tel. 0297-40070 Fax 40670 tryckeriet@ducera.se \*ryr(w) /:r.-"oo*.*-\ /-*6*';\ Ockelbo OAST-4OO

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

Plusgiro: 270 260 3 Hej och välkomna tillbaka

Plusgiro: 270 260 3 Hej och välkomna tillbaka Plusgiro: 270 260 3 Hej och välkomna tillbaka Vi hoppas att ni har haft ett härligt uppehåll under Jul och Nyår, men nu är det dags igen att börja träna taekwondo och vi hoppas självklart att ni kommer

Läs mer

Vill Du studera - resa uppleva?

Vill Du studera - resa uppleva? Brukspensionärerna Finspång Vill Du studera - resa uppleva? Idag har Du chansen att meddela oss Dina förväntningar och önskningar om studiecirklar, mötesprogram, resor och andra upplevelser! Det ligger

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

B y a b l a d N r 1 2 0 1 1

B y a b l a d N r 1 2 0 1 1 Byablad Nr 1 2011 Lannavaara minneskyrka Torsdagen den 2/6 kl. 12.00 samt 17.00 är det Laestadianska samlingar i Lannavaara kyrka. Söndagen den 12/6 kl. 11.00 är det söndagsmässa i Lannavaara kyrka. Aktiviteter

Läs mer

Sommarlov i Ale 2013

Sommarlov i Ale 2013 Sommarlov i Ale 2013 Utomhusbad i Ale Vi finns på plats för märkestagning >>Hultasjön v 28,32 och 33 >>Vimmersjön v. 33 Personalen i Skepplanda simhall hälsar alla barn välkomna till årets märkestagning.

Läs mer

VERI$AMH ETSBERÅTTELSE FöR 20 I 2

VERI$AMH ETSBERÅTTELSE FöR 20 I 2 Sida l(j) VERI$AMH ETSBERÅTTELSE FöR 20 I 2 Styrelsen fiir Ljungabolets Byggnadsplans Samfilllighetsfiörening avger Iöljande berättelse fiir verksamhetsåret 2012: Styrelsen har bestått av (från årsmötet

Läs mer

FUB verksamhet hösten 2013

FUB verksamhet hösten 2013 FUB verksamhet hösten 2013 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finnes och tag med fikapengar. Start: Onsdag 11 september Tid: kl. 18.30 20.00

Läs mer

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Pris: 15kr April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Foto: Gith Hanzon Onsdagen den 1 april kl 11-15 är du välkommen till Pulken i Yngsjö för att se på Tranorna. Denna eftermiddag hälsas äldre och rullstolsburna

Läs mer

Solkullen. Meny & aktiviteter April

Solkullen. Meny & aktiviteter April Solkullen Meny & aktiviteter April Välkommen till Solkullens aktiviteter Vad skulle just du vilja göra för att din dag skulle kännas meningsfull? Vi lyssnar gärna! Förslag på aktiviteter, utfärdsmål och

Läs mer

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening Navet Nr 3 2014 KALENDARIUM Här har vi samlat inkomna uppgifter om vad som är på gång i Fåglum under juli - september 2014. Alla är välkomna att lämna in uppgifter till nästa nummer av Navet som gäller

Läs mer

Höstlovsaktiviteter. 29 oktober - 2 november

Höstlovsaktiviteter. 29 oktober - 2 november Höstlovsaktiviteter 29 oktober - 2 november Sjöbo bibliotek Bibliotekshäxan Bibliotekshäxan läser en spännande berättelse för dig som är 6-10 år. Ingen föranmälan. Fri entré. Plats: Sjöbo bibliotek, Gamla

Läs mer

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång:

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång: SPORTLOVSPROGRAM 2015 SKIDSTUGAN I VANSBRO: Skidspår alternativt från 2 km till 10 km, elljusspår 2,5 km. Grillplats med slogbod. VAIK SKIDOR för upplysning telefonsvarare 0281-713 01 SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA

Läs mer

Allmän information om VSC VSC s juniorverksamhet Kommande evenemang Avgifter Kontaktvägar Aktiva Föräldrar. Agenda föräldramöte 080831

Allmän information om VSC VSC s juniorverksamhet Kommande evenemang Avgifter Kontaktvägar Aktiva Föräldrar. Agenda föräldramöte 080831 Allmän information om VSC VSC s juniorverksamhet Kommande evenemang Avgifter Kontaktvägar Aktiva Föräldrar Agenda föräldramöte 080831 Allmän information om VSC (1) Historia Föreningen registrerad som Västerås

Läs mer

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10 Bygge mitt i semestern, idag Inför Sommarcupen behöver vi fixa till en del grejer. Vi kör därför ett byggrace idag onsdag den 25 juli från kl 17, kom gärna dit och hjälp till. Vi hoppas bland annat på

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

BOLMSÖ SOCKENBLAD Nr 301 JUNI 2013

BOLMSÖ SOCKENBLAD Nr 301 JUNI 2013 Besök Bolmsö sockenråds hemsida på http://www.bolmso.se BOLMSÖ SOCKENBLAD Nr 301 JUNI 2013 TACK För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad Sockenrådet har Bankgiro nummer 5850-5959 Bolmsö Sockenråd

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

OBS! OBS! OM AVBESTÄLLNING INTE SKER I GOD TID FÖRE BEHANDLING DEBITERAS PATIENTEN 100 KR I AVGIFT OAVSETT OM FRIKORT FINNES

OBS! OBS! OM AVBESTÄLLNING INTE SKER I GOD TID FÖRE BEHANDLING DEBITERAS PATIENTEN 100 KR I AVGIFT OAVSETT OM FRIKORT FINNES RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten andra kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Tack för förtroendet ni gav mig på årsstämman den 26 februari. Det gick ju bra både för oss och för hockeygrabbarna som

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Matsedel v 13 Må: Falukorv, sås, potatis Ti: Pasta med laxsås On: Indisk kycklinggryta, ris To: Gulaschsoppa Fr: Fläskpannkaka, lingon Matsedel v 14 Må: Spagetti,

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70

www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Postens Gruppförsändelse 2015 06 24 Årg. 42 v. 26 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Fridluftsgudstjänst, Risbäck, vid muséet Söndagen den 28/6, kl.

Läs mer

Sportlovsaktiviteter 2017

Sportlovsaktiviteter 2017 Sportlovsaktiviteter 2017 Öppen sporthall: Äntligen lite ledighet igen! I år är vi glada att kunna presentera ett sportlovsprogram med mycket roligt att hitta på. Hoppas du hittar något som passar och

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Sportlovsprogram 2012 Sportlovsprogram måndag 20 februari Rådahallen i samarbete med Melleruds kommun Friskis och Svettis

Sportlovsprogram 2012 Sportlovsprogram måndag 20 februari Rådahallen i samarbete med Melleruds kommun Friskis och Svettis 2012 måndag 20 februari Rådahallen i samarbete med Melleruds kommun Tid: 10.00 15.00 Aktivitet: Innebandy, pingis, badminton m.m. Plats: Rådahallen (A-hallen) Arrangör: Rådahallen och Melleruds kommun

Läs mer

Ljunganbladet. Torpshammars IF önskar alla sponsorer, spelare, ledare och publik samt vår personal en. Per Lindgren. och

Ljunganbladet. Torpshammars IF önskar alla sponsorer, spelare, ledare och publik samt vår personal en. Per Lindgren. och Ev uppvaktning på min födelsedag undanbedes. Bortrest! Per Lindgren Torpshammars IF önskar alla sponsorer, spelare, ledare publik samt vår personal en Ryggont, nackbesvär? kiropraktisk behandling massage

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

Oxie blir invaderat av glada barn som älskar fotboll.

Oxie blir invaderat av glada barn som älskar fotboll. Oxie blir invaderat av glada barn som älskar fotboll. I helgen som kommer utspelar sig den 6:e upplagan av knattecupen åldrarna 7 och 8. Cupen går av stapeln Lördagen den 16:e i och Söndagen den 17:e Augusti.

Läs mer

fu"k ,#rms,,4t*lp..kni* Tomas Jansson, VD J6nny Gardtman, sekreierare Jerker Lindstrom (S) SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL 1(10) 2014-12.

fuk ,#rms,,4t*lp..kni* Tomas Jansson, VD J6nny Gardtman, sekreierare Jerker Lindstrom (S) SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL 1(10) 2014-12. a,#rms,,4t*lp..kni* SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL Kr.mfors ilcdiateknik AB 2014-12.11 1(10) Ann xet, Horndberget kl. 13.00-15.10. Rainor Melander (S), ordl. Jonne Norlin (S) Tj6mlg0r6nda sget. Thomas Nasholm

Läs mer

Kulturcenter Oxbackens mötesplats

Kulturcenter Oxbackens mötesplats MÅNADSPROGRAM Juni 2017 Välkommen till våra aktiviteter i juni! Mot Tanzania Kulturcenter Oxbackens mötesplats Oxbacksgatan 5, 724 61 Västerås. Öppettider måndag fredag kl.09:00 16:00 Telefon 021-390190,

Läs mer

Midsommar i Matteröd. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se Byabladet 2015 Nr 1

Midsommar i Matteröd. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se Byabladet 2015 Nr 1 www.matterodsbyalag.se Byabladet Aktiviteter : 4 maj kl 18,00. Trivselkväll vid Agdas stuga Tillsammans hjälps vi åt att städa i och runt stugan. Medtag städmaterial, trädgårdsredskap och gärna något att

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

För Bonuskunder. Svensk. Nötfärs. /kg. Max 2 köp/hushåll

För Bonuskunder. Svensk. Nötfärs. /kg. Max 2 köp/hushåll www.rydebäcksbladet.se Nummer 22 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 3 juni 2015 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 45 Telefon 042-26 25 35. Fax 042-26 24 49. Delikatessen

Läs mer

Nr 3 Vecka 5 2013 Årgång 53. tel 0691-314 40 fax 0691-314 41 e-post inglis.grelz@telia.com hemsida www.ljunganbladet.com

Nr 3 Vecka 5 2013 Årgång 53. tel 0691-314 40 fax 0691-314 41 e-post inglis.grelz@telia.com hemsida www.ljunganbladet.com Gynna bladets annonsörer! Gratistidning till hushåll o företag Nr 3 Vecka 5 2013 Årgång 53 tel 0691-314 40 fax 0691-314 41 e-post inglis.grelz@telia.com hemsida www.ljunganbladet.com Mammas pojkar Onsdag

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Höstterminen 2012 DELTAGANDE AKTÖRER Diabetesföreningen Gungträskv. 6 0923-500 20 950 42 Morjärv www.diabetes.se Friteko Balans Anttila 5 070-941 59

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 September 31 Januari 2013-2014 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en

Läs mer

Program Hösten 2014 S I D.1

Program Hösten 2014 S I D.1 Program Hösten 2014 S I D.1 Tomelilla och Simrishamn i maj 2014 Bästa medlemmar. Höstens program är här. Gå igenom det noga. Du kan ju missa något viktigt. Kom på våra aktiviteter och medlemsmöten, de

Läs mer

www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Tre dagars Upp till 60% rabatt 20% PÅ ALL 50% PÅ ALLA MATTOR FILTAR/PLÄDAR

www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Tre dagars Upp till 60% rabatt 20% PÅ ALL 50% PÅ ALLA MATTOR FILTAR/PLÄDAR Postens Gruppförsändelse 2014 10 29 Årg. 41 v. 44 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Tre dagars Upp till 60% rabatt på utvalda utställningsmöbler!

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015. Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen. Vimmerby kommun

Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015. Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen. Vimmerby kommun Vimmerby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015 Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen Stjärnevik 2015 För alla barn i Vimmerby

Läs mer

Sommarlov i Ale 2015

Sommarlov i Ale 2015 Sommarlov i Ale 2015 Ridläger, Ale-Jennylunds ridklubb Dagridläger Kvälls- och helgkurser Ale- Jennylunds ridklubb har en mängd olika kurser och läger året om, information och anmälningsblankett om sommarens

Läs mer

Fritidsnytt Augusti-September 2017

Fritidsnytt Augusti-September 2017 Augusti-September 2017 2015-03-24 Länsdans Datum: Plats: Tid: Avresa: Kostnad: : Fredag 25 augusti ABB, Magneten Västerås 19.30-23.00 18.45 från Q8 100 kr inträde och 100 kr buss Senast tisdag 22 augusti

Läs mer

Solbergsgatan 12 B källaringång Grums Lämna namn och telefonnummer så ringer Jag upp dej när jag jobbar och kan!

Solbergsgatan 12 B källaringång Grums Lämna namn och telefonnummer så ringer Jag upp dej när jag jobbar och kan! Personal Fritiden: Alice Lönnemalm Adress: Telefon: Telefonsvarare: Postadress: Solbergsgatan 12 B källaringång 664 30 Grums 070-347 01 40 Lämna namn och telefonnummer så ringer Jag upp dej när jag jobbar

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept FaR

Fysisk aktivitet på Recept FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Aktivitetskatalog för Varberg Vårterminen 2010 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Nivå 1 Recept till anpassad FaR-verksamhet med FaR-ledare Nivå 2 Recept till ordinarie föreningsverksamhet

Läs mer

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu Världens största vintersamling för Samojedhundar och deras ägare. Nordiska mästerskapen i drag

Läs mer