e-m RS$*, fel ECCO GORETEX En dog fiir hdlson i Homringe RITID Siind 6 sept kl Fyren Norsundet Annonsblod for O ckelbo I H omr&nge omr&det

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "e-m RS$*, fel ECCO GORETEX En dog fiir hdlson i Homringe RITID Siind 6 sept kl 11.00-16.00 Fyren Norsundet Annonsblod for O ckelbo I H omr&nge omr&det"

Transkript

1 Annonsblod for O ckelbo I H omr&nge omr&det -].! nroau<tion a oistriuut;on I oo r Monusnoqp onsdogor kl l2.oo, TRYCKERIET I Stationsg. 5 Tel Fax,10670 ECCO GORETEX fel RITID l t gsesnuppes 'TJT.I8NUPPE8 'T ugfiuppei 'tu 68uPpffl 'ls8elut8t(srm[ee NYf,[ft MER e-m RS$*, En dog fiir hdlson i Homringe Siind 6 sept kl Fyren Norsundet Fijreliisore: Emil Jdnsson, ronkod 1:o iskidsprint i v<irlden just nu. Kl Poppers ovd 146 sponsror fctrelcisoren!!l Hiilsomiisso med utsfdllore och "provo p6" Hcilso och HAlsosotntol Shiotsumossoge, Linedons, Aerobic, tipspronenod, Pilgrimsvonding, Yogo, Chiboll, Lunchbuffd och mycket mer... Vdlkomno cjnskor HomrdngeHC och ABF

2 Svenska kyrkan * OCKELBOFORSAMLING OCKELBO Sd 6 sept raonaas So 6 sept kl HOGMASSA, Susan Tronsson, Lars-Olof Johansson, Ida Fahl kl GUDSDANST, Susan Tronsson Lars-Olof Johanson, Ida Fahl F6RTIDSROSTNING Kan du inte komma till vallokalen i Ockelbo eller till sarskilt rostmottagningsstalle ijadraas, Amot eller Llngbo pa valdagen s6ndagen r.. " september, kan du iedan fran mindag 7 sept t.o.m. onsdag 16 r., pt f6rtidsriista pe fdrsamlingsexpeditionen i Kyrkan hus, Ockelbo. M6ndag 7/9 kt , O.OO Tisdag 8/9 - fredag 1'l19 kt , Lordag '1219 kt Mandag 1419 kt , Tisdag 15/9 kt , Onsdag 16/9 kl , S.00 Om du vill fortidsrdsta maste du ha med dig rostkortet. Det kommer meo posten negon geng mellan 27 aug och 2 sept. Du kan aven brevrdsta och da maste du posta brevet senast tisdag 1S/9. Allt som behovs fdr brevrostning finns i ett "Brevrostningspaket,' som finns att hamta pa fdrsamlingsexpeditionen i Kyrkans hus (tel 42760) eller hos kyrkvaktmestare i Jedraas ( ), Amot ( ) och Lingbo ( ). Materialet i "Brevrostningspaketet" kan aven anvandas vid r6stning med buc. Oppettider i vallokalen och de sarskilda rostmottagningsstdllena pi valdagen finns angivna pa riistkortet. Mer om valet finns att lasa pa l(yrkoval:iihsi

3 skocsrnarr MED lvlln0x Weda Skog och Mo kohnniin hilsrr dig lrjirtligt viilkomtden till e Skogsdag med r lrdk i Ockelbo. Tid: Fredag 4 september Kolmilan t5nds 12,00 Skogstr5ffen startar Milafton. Ake Edvardsson underhaller med visot av Dan Andersson Plats: Stenkola mellan Hedsitin och Mo, norr om Ockelbo. Skyltat fren lensviig 272 Uuder skogstriflerr kornnrer vi att iulormera our gallring och visl en bcstnndsglende gallrirrgsskdrdare.vlra utsynare finns pl plats och pratar onr specidsortiment. Mobygirden ordnar kolbullar, grillad korv, dricka och kaffc sonr vi bjuder pl. Stora Enso sponsrar kolmilrn. Hjirdigt vilkonxrrl Weda Sko Specialist pa timmer I w{w.w daskog.se

4 Lingbo PRO Bingo i Lingbogirden onsdag 2/9-09 kl Viilkomna Fonus i Ockelbo All ev. uppvaktning p6 fodelsedagen undanbedes. Thea Astner PRO samorganisation Teatenesa "Hjalmar on Orebroadway" l0 okt resa, mat & biljetter 1050:- Anmiilan och en avgift pi 800:- senast 24 sep till Stjren tel eller resp. forening. Avresa O-bo Amot Jiidrais Aven icke medlemmar.h8 hjelper dig m d allt som rtil en stilfull och vardig begravning. Valkommen att ringa fdr bokning av tid eller hembes6k. Hi0rdh Forsling H$rdv. 7 Ockelbo relt OO 5-6 september firar vi Hemsliijdens Dag med utstiillning och visning av textila tekniker i Hagsta skola kl Serverins E"tai.nirt,noa \' vuenrlolrr glyli t.:,'i1!r: lt/tt,tf ia$< 12, A::90 - t liitbo: 1t290-1r)0 1g, Othctho; S, ls/]nhn jti 0!t Vdra i;ppettider iir mdndag-fredag klockan 9.3O-12.3O Ot)riga tlder enligt 'uerenskommeke. TelelfonJoul dlgnet runl Kontoret kan uarq obemannat ndr ui representerar pd begralmtngar 'tffi3 Varnt uiilkomna dnshar Sara 0 AiM Jrirbo - )ckelbo - Ouansjt) Begraaningsbyrd

5 DET LOKALAALTERNATIVET! Vi boriar silja virt HANGMORADE ncitkcitt fr o m viren 20l0 under varunamnec OCKELBO BETESKOTT Fiir att vi ska kunna olanera vir slakt ir ni velkomnatt besrilla redan nu "fiirst till kvarn"!!! Kdtdedorna inneheller ca kg benfritt kott inkl mald notfdrs PRIS: 90i/lg Tel Uffe , Anki 07A eller besrill via vir hemsida Villa till salu pi Soldatviigen 4. Byggnadsdr 1939, boyta 110m2, biyta 76m2 Fjiinviirme Pris :- Tel www, m oto rce n t r u m a h. co m '"il11' 7 a\i; fu"""-' 0e/4a" s,ta, i"rrl v-v -fy ) ,'-'-l--. 1:,/-,,tt- -"/ tt. t /-' oc6 r4,/ht /i;4fe'44 a//a t4qz 4c/44d/nq4, ou e/zkrl 6

6 Ett stort TACK! tlll aua som gjorde mvlgnmgen av Kullerbacka (fd Lundgrens) till en kviill vi alla kommer att minnas. Extra tack till syster Siw som ryckte in med maten, niir trycket steg. Till Lennart Httgmans tal (inte ett dga var torrt). Till Conny Nilsson som griivde fram info om husets historia (diirav Kullerbacka). Till Susann Finnstrdms fina ord. Tack till vir proffsiga personal som hjdlpt oss och vira brukare komma till retta i detta trevliga hus. Tack fdr alla fina blommor "uffen Assktarc Ats Eva & Anita AnnonsDriser Pris I spalt (63 mm fast bredd) Hitjd i mm Pris per mrn mm mm 5:0O mm 4:8O r;rrn 4i6O Pris 2 spalt (l3o mm fast bredd) Hdjd i mm Pris per mm mm 10: mm l0: mm 9: rrrtn 9:3O mm 9:OO mm 8:7O l/4 sida, l3ox49 mm 470 kr 1,/2 sida, 13Ox98 mm 895 kr 3/4 sida, l3oxl46 mm 1.32O kr l/l sida, l30xl95 mm kr Prisema ar exkl. moms Betalning till: Bg: Pe: FakturafrAgor: Tel eller e-post till TACK FOR SPONSRTNG AV SKOLAVSLUTNINGEN! *Optikern i Ockelbo *Chic*HArcentrum *Pizzeria Atalanta *Du & Jag *lca supermarket Ockelbo *Rio-Bio*UNF.Ockelbo Nyft & Ockelbo Kommun! TACK iiven till alla som hjalpte till fdre, under & efter skolavslutningen det blev en underbar kvall i Furuvik! MVH Ledarna pa fritidsgarden UNDERGROUND Ocretbo Ett oarmt tac(tiff affa Er som pd otifot sdtt he{rcda mintat att zt,ir d(sftgde Anders Enqman ttil fians hortgdng.,tarqfih 66nnor ai.{ 6,irea gdttor titt otifot fonler och tilt l{emfi dtstpersona[zn Lisa d 6amen nc$ant$er

7 Bygg & Miljii informerar om enskilda avlopp Frin och med 2010 si skall samtliga enskilda avlopp i Ockelbo kommun ha blivit inventerade, detta galler bide permanentboende och fritidshus. Bristflilliga enskilda avlopp bidrar idag med dvergddning av sjiiar samt risk ldr smittspridning i bland annat vara badvatten. Vi uppmanar er som tror/vet att ni ftir narvarande har bristftilligt avlopp att ta kontakt lr1ed oss pa Bygg & Miljd. Vi kommer i slutet av detta ar anordna ett par informationskviillar da allmanheten ar viilkommnan delta. Darum till dessa informationskvlillar meddelas senare. Har ni n&gra fr6gor eller funderingar angiend ert avlopp s6 fir ni glrna kontakta oss pa Bygg & Milj0. Vi kan bidra med information samt vilka verksamma entreprenorer soln finns i omrldet. Ring 029? och be att fa prata med en avloppshandlliggars. Fdr mer information om olika avloppsldsningar s6 tipsar vi om hcmsidan ROT-avdrag Kom ihag att RoT-avdrag kan anviindas ldr anliiggandet av nytt avlopp! Nu stortor SANO pa 6oton ftir dig i3k 3-6 Vi stortor lorsdog den 3 sepiember pe 6oton, N. Asgotan 56, kl 18:00 - kl 19:30. Fijr nyo medlemmor Ar iertninsovgiflen 60 kr och fiir medlemmor 40 kr. f ovgiflen ingdr fiko niir vi triinor sohi ondro roligq qktiviteter. Ledore: Anqndo & Moihildo Frdgor om Singkids besvoros av: Poirik Holm,lelefon I Bortrest I I Bertil Jonsson I ry Hagsta Stirskogsvegarsamf. Arsmiite Hagsta gamla skola kl Beslut om utdebitering. Valkomna Styrelsen I Stor 2:a i Grtina porten I I Stor l:a pi Vigatan I I Ring Kent Persson Uthyres: Liigenhet 2 rok ca 55m2 i markplan m triidgard, n2ira centrum o skog, giirna student. Ring Mia eller P eter eller

8 YOGA CHI BALL Du tranar styrka, rorllghet, Nybodare och vana En genlallsk balans och smldlghec andnln gsteknlk djupavslappnln g balanstranlng. Skonsamma halsomeeod ror rorllghets- & Ior alc skapa mei- medve rorelser som strecker & sflmulerar kroppens energlbanor. tande och narvarande I llvet Kursstart: Mandag 7 /9 -O9 Starka Influenser av flerer Tid: OO metoder som Talll,/Ql gong Yoga,/Felden Krals pllates, Avslutar terminen mandaa 14 /12 -O9 MlndFlllness & avspannlng Kursstart: Onsdag 2/9 -O9 Plats: Ostby skota 6D Tid: T8.3G20.OO Kostnad: 12OO kr AvSlutar terminen onsdag Ungd.,/pensionArer: 9/12 9OO kr &-$ -O9 Plats: Ostby skola Droppisr 12O kr Kostnad: 1200 kr Delbeta Ining Ungd,,/pensionArer 9OO kr Droppis: T2O kr Delbetalning. Behover du massage? KontakEa mlg och boka ud. vt avstutar tekelonerna med te. Fiagor,/Anmalan ull: Anltha S/edlund 4198;9, O7O^*S t7. anlasbalansochharmont.se...till Farmor fdr de goda mallddorna. "Snickarn" \... till Inga-Lisa Murdn fdr att du tar hand om post ndr vi dker borl Birgit B M6ndaq: Krittbullar m grdnsaksstuvn / Stekt fisk m skepparfruns s8s Tisdag: Fkisk m potatismos stekt lok / pasta m korv & paprikas6s Onsdag: Kycklinggryta m ris/potatis / Fisk m pepparrot & grdnsakstdcke Torsdag: Artsoppa/pannkaka / Boggryta Fredag: Grcinpepparbiff / Rddspaitta m remouladsas Ldrdaq: Fleskkotlett med svamps6s (endast ockelbo)

9 HT 09 Nu kilr vi igingl Vlilkommen rill en inspirarionskv:ill iabyggeby sdndagen 3 seprember kl d,i-r vi beatr"' om uira prs slintidig, du ft. triina och prova pi! Under denna kviill har du mdjlighit att kapa kort "oi mcd 50:- rabatt vid kontant beta.lning. Vid senare betalning: bankgiro och fullt pris. turmiilanr Vattengympa: 42t 2t Ovriga pass: Anmiilan pi inspirarionskviillen ller innan Darsens bi;rian. - Schcma,med start w38 - Mindae Mindai li4"elkoaq l $oag Onsdae Onsdai Siinda{ Vattengympa vatteng),mpa \-neefleadtng - Muskelpa.ss Box Core Step Gympa simhallen simhallen a-lokalen a-lokalen alokalen a-lokalen a-lokalcn ibyggcby - AI,I"KORT - Samtliga pass: 850:J750:- skolungdom t.om. l9 Ar Vattengympa: 750:-/650:- skolungdom t.om. l9 ar Ovriga pass: 650i-/550:- skolungdom t.om. l9 ar Cheerleadiog: 4O0:- flickor o pojkar fcidda r ib.i1i1 "eg{;r"a" " ' I Muskclprss Tr?ining dir vi anviindcr oss av vrira skivstiingcr. Styrka fiir alla muskclgruppcr Stcp Ect fartfrlh pass rill anpassad musik. Stcgkombinationcr byggs upp lic ffir lit. Effcktiv magtrening! Box Farc[,lld tr:iningl Sryrka ffir bil, rygg odr axlar Magmusklcrna lir sitr! Handrkrr och mirtsar Corc Sryrketrlning & stabiliretsrr:ining f6r kroppens karna. mage, rygg, bil, skuldror och b:ickenmuslulatur pi ett roligt och s?ikert s?itt! Vattcogrmpe Motstindct i vannct gcr mjuk triining mcdan du byggcr upp din sryrka. Gympa Sryrka, kondition och riirclscgladjc i cn salig blandning. A.llt detta till mcdryckandc musik. Chccrleading En blandning av gymnastik, hopp, dans och akrobatik med ctt hiigt tempo och skarpt rdrelsemijnster. "// ',-1 OIFGYMPA hagor? LindA l, Evat 42t 2r, AJllnik^, O7O a

10 Amots IF hiilsar nya som gamla spelare och fiirdldrar viilkomna till innebandysiisongen 09/10! Kor,, till A-lokalen, KUXA-hallen onsdag 2 september kl.l7-20! o Inforrnation om sasongens traningstider. Prova, bestiill och betala klubbens nya overall o Prova malvaktsklader. Intersport Sandviken visar srisongens nya klubbor samt delar ut rabattkuponger till alla vira aktiva spelare o Den som betalar deltagaravgiften direkt pi plats denna kviill fir en snygg triiningstrqja som extrabonus! VI BJUDER PA FIKA!!!!! wrvw.dmotsil'.se Trflningsmatch damer Amot - Aston kl. l9 )1.3t:$ f :i:?$il:lnli:i "n"'. 6ffi I Lilltjejligan, 6k 2-3, mdndogor , stort 7 sepr Ansgors juniorer, Ak 4-7, tisdogor f7, start g sept Ansgorsminiorer, 6k 2-3 onsdogor , stort 9 sepf Storo Tjejligon, 6k 4-7, torsdogor 15.3O-17, sfort 10 sept Verksomheten syfiqr till qtt i grupp, oftost utomhus, f6 upplevo gliidlen ott voro tillsommans och upplevo spannonde soker. Sjiilvklort ovslutor vi dogorno ned en qndokt. Vdrt lctsen air: "/tled Kristus fill tjtinst" Viilkomno hcilsor Stonlzy tel ? 094g,?{ it qr: Mdnd. L/9 Kvinnocofedt stortor. Kl Si5nd. 6/9 Sdnggudstjiinst Kl. 1l.oo Solistkvortetten, Kotarino Linderborq Ky rkkof f e insomling till Liikorimissionen

11 Ockelbo Ryttarftrening har kiirt iging en ny termin. Vi 5r glada att kunna erbjuda ftiljande: o Lediga boxplatser - St& 3 minader och betala ftir 2. (Giiller vid nybokning senast den 30/9-09) o Dressyrspecial fiir Helena Blixt Schefvert och Hoppspecial l'cjr Willenr Jan Bremer p6 bide ridskolehiist och egen h:ist.. Det finns aven platser kvar i vira klassiska grupper lor btde barn och vuxna samt i Westernridnins. Fdr info ring eller mejla oss pi ockelborjttarforen inq()hornrar r. Vdlkommen med din anmdlan! OBS! Stiiddag ftir alla medlemmar lordagen den l9 september. Start kl LINDOLOPPET den 5 september i Norrsundet, startptats Lind6vat[en Lindi5loppet 6 km start 1,l.OO 60 kr G6, lunka, tiip 4 km start kr Knatteloppet 1-10 ir 600 m start'io,oo 20 kr OB5! Anmdtan senast 15 min. fiire start Ktockan Veteranmatch Norrsundet-Hamringe Kory fika, totteri W, Vdlkomna! Arr. Norrsundets lf E r'{ Dags f6r h6stf6kar Lit barnen plantera,.. Kiip 3 pisar blomsterldk fir Du I par handskar gratis! (finns even i balnstorlekl Erbjudandet giller vecka 36 & 37 Vilkomna till oss! AnnaMaria Annika Gun Tel ULVSTA FVOF DRAGRODD Li:rdag12/9 kl Ofvre M6ngeln, tiivlingstid mannalag. 1 -medlem/irskortkcipare per b6t. Deltagaravgift 100:-/lAg. Deltagande sker pi egen risk. F6r upplysningar ring Johan alt

12 /2 t'cii. KALLELSE ExTRA MoTE! Med anledning av den pag8ende skolfragan i Ockelbo kommun kallas samtliga styrelserna f6r de Socialdemokratiska fiireningarna i JddraAs, Amot Lingbo och Ockelbo, arbetarekommunen till ett extra sammantrdde Onsdagen 2 september Tid: 19.OO Plats: Kulturstation, AK-exp / Ockelbo Arbetarekommun stiretse, Carina Liifgren ordfiirande SKAKA LOSS MED VIBRATIONSTRANING Hartigt satt art jobba med heta kroppen och stlirka musk[erna med vibration. Stimulerar blodcirkulationen och kan reducera musketvdrk. Aterbygger muskter & senor. Kostnad 50:-/ging tar ca 25 min f6r genomging av hela kroppen. Paketpris VibrationstrHna & infrabasta 100:- Vdlkommen att boka tid ffi Drive-in \l/ LoPPis Avollen i Imot Liirdag 12 september Kom och fyndo mellon Possa pi och siilj dina prylarl Frdn bokfuckon, sldpvagnen eller egel bord.. Xngen fiirbokning. Inslaipp o Pris: 100kr fdr en plais, 4x4 meter Fdrsiiljning ov homburgore, fiko, lotter sont v6ro vi kdnda frysp&sor. Vid fr69or, ring Linda eller llarcus dessutom... Fotboll Div 6 lmots IF - Forsbocka IK /t^otchstort 11.0O Viilkomno halsor lmots IF

13 Nyfi ken pi Sliiktforskning? Kom och prova p6l Ldrdagen den 5 september Vi informerar och visar hur det 96r till ' O c ke lb o S lii ktfo rs kadb rening Wij Siiteri, Nona flygeln Te[.0297/412lr LANTMATERIET I OCKELBO Vi kommer att finnas pa plats ikommunens lokaler (ingang fr6n biblioteket) mindagen den 7 september 2OOg kl samt l3-1s. Vdlkommen att besdka oss! Nigon tidsbestallning behdvs inte. Har Du frdgor? Ring O77l l4.'. LANTMATERIET ' ' Oppna ftirskolans dppettider i hiist frin 1;a september M6ndagar Tisdagar o) Onsdagar STANGT Torsdagar Fredagar Varmt viilkomna alla nya och "gamla" besdkare! Oppna Fdrskolan 1)r en del av Finiljecentiien som ligger pd Sjddngsydgen 26 Telefon: sl Snart dr vintern har! L6r 5 sept - Ledrojardag - Samling vid Gummiservice kl L6r 26 sept - LedrOjardag - Samling vid Gummiservice kl A a som hjalperti fdr korv och Zingo! Tors 22 okt - Hostmote - kl Samlingslokalen mittenomr. Marstrand

14 OCKELBOKOMMUN Ansiikan om kommunalt underhillsbidrag till icke statsbidragsberiittigade viigar Viighillare som inte erhiller statligt bidrag har under vissa ftirutseftningar m6jlighet att erhilla kommunalt bidrag till vzigunderhill. Bidraget utg6r med 2 kr/meter viig och ir. Frin bidraget avgir 150 kr/permanent bebodd fastighet och 50 kr/fritidsfastighet vid respektive veg. Villkor ftr bidragetill vagar med tvi eller flera permanent bebodda fastigheter: Viigftirening eller motsvarande ska finnas. Om viig{brening inte finns ska skriftlig dverenskommelse fiirdelningsgrunderna fbr underhillskostnaderna upprdttas. Vfigh6llarna ska utse ombud som ska ansvara fbr underhillet. Ytterligare upplysningar och fullstiindiga bidragsbestlimmelser: Ansdksblanketter h?lmtas hos kommunens informationskontor eller oa und,er ko m mun - b I anke t t er- t e loi s ka. Ans6kningar avseende kalender6ret 2008 ska vara Ockelbo kommun tillhanda senast 30 september Ans6kan skickas till: Ockelbo kommun, Tekniska enheten, OCKELBO I -_- '_'''-.: ROr&M6 I I Anmalningar lill tevlingsledar n senast onsdagen den 2 sept. tel eller I I OBS! Fdrsta gangen maste a a anmala sig I 1g":"*li#"ffi1;i;]ffi-_*,r I -ondagen der 9 scptodbcr kl l9.lxl. Arallrn scnrst de; S soptcmbcr till Inge-Lill tel Tr glrne mcd etr vln och nlgot av hoetcns primorbr till vlrt Iotterl l'lant $l*omnen 6ns*ar

15 KLADBYTAR T\ ^/I It/lt Lrl.\r 19 SEPTEMBER l0-15 Kcip eller siilj bamutrustning (ej leksaker) i A-lokalen i Ockelbo. Mer info kommer! W:Wp'03,"1fi*,o e \-g:ipl Kalla029/.40r \ BAKSMALLAN Boka biljetter pa Lengdr 1 tim 39 min sdndas 6/e Kt 1e 31,.'xl.l''' llf,,., STTOERT TA.CK! Till ollq som gjorde min dog till ett minne for livet, Lena Fotdelius Nyrustad liigenhet uthyres Jiidra6s 3 rok 72m2 garage, hyra 4700:-/min inkl viirme Stefan Teater i Valsverket den 17 september! Se kommande annons! Ockelbo Orienterin wrwv.ockelbook,se Klubbtriining, onsdag 2 september kl Brattfors, vid f d plantskolan. Kontrollplockning, banor fcir alla ildrar. Tr?iningsansvarig: Mikael I, DM Medeldistans, ldrdag 5 september. Utvalniis IP. Viigvisning fran rondellen Hamnleden/Bdnaviigen, liings viig 534 norr om Giivle. Fdrsta start Avftird frin perslunda-p kl 9t5. Tiivlingsviird: Mattias E, DM Stafett, sdndag 6 september. Samma TC som pa ldrdagen med ftirsta start kl Avftird fran Perslunda-P kl TaviingsvArd: Bo S,

16 Arena sept 2009 Antligen kommer Villafamiljens Miissa och Hdlsomtissan till Gtistrikland. Efter j1ial genomfdrda succamiissor runt om i Sverige iir det nu dags f)r den nya, hdrliga multiarenan i Sandviken. Kom och miit iiver 200lijretag med experter Seminarieprogram: Oppettider:. Fukt och MdgelproblemFredaq 25 sept Lordai ze seit l7.oo Sonda-g 27 sebt I Solenergi, Kdpa och Stiljo hus. Triidgdrd. Den nya lso-dieten samt Jlera fi relii s ningar! Enttt: Vu:na 90:. fania 18A- (iflkl. tya vurna odl trc barn under ts tr), Ungdon dr 20:, ba under 10dr grah i vwe t tiillskap. I lan'u Sa/efsttijnL k;nl bl a Jtnn TV. Iirornhnttc jna Ru hd er hndgbdr inst'irenhde sedinari{ alla dasot. Missa inte den stora Frcdik PauVn, Tv-ploII och kostexpe, fjreli*et litdag o.h sithdag, en av nansa ifltrcssanta u\ftllare Fd Htikoniissan! dubbelmiissan: HUS, H

irl'*r tr,,,ii[ii: m LoREAL,l:n.r;XY;7L1$"or.- Nu 45:-,yq, M_ax FAcroB i,tr%xll"ot. Nu gg:-,x, tni}llfafi Ug[?i,',cuRVE Nu 99:-,>(

irl'*r tr,,,ii[ii: m LoREAL,l:n.r;XY;7L1$or.- Nu 45:-,yq, M_ax FAcroB i,tr%xllot. Nu gg:-,x, tni}llfafi Ug[?i,',cuRVE Nu 99:-,>( Ann o n sbl od f6 r O ckelbo I H a mr 6 n ge o mrddet JL V P,ud,,ktior & Distdbution o:.jd-to zl ou _/. TRYCKERIET IOCKELBO StationsS. 5 Tel. 0297-40070 Fax 4067O tryckeriet@ducera.se '...-' -. /Monusrropp

Läs mer

Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det

Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det JL Produltion & Distribution I 026.102400,- onsdsgor kl 12,00. TMfCKERIET Stationsg. 5 Tel.0297-40070 Fax 40670 tryckeriet@ducera.se WIJ- TRAD GARD AR Jdgaren vid

Läs mer

j,ioo,. tq" AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT

j,ioo,. tq AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT Distribu.rot ov $sdn S/q'* oi'"foao ^ U2&102100 www.ockelbonvtlse Annonsblad Jbr Ockelbo/Hamrdnge omr,fidet RYCXERDT OCKELBO Homransev. 8 A e!. O297-1OO 70 Fo* 106 70 E-po't tryckeri r@aucero.se TERMOSET

Läs mer

Rättvik Möjligheternas Kommun

Rättvik Möjligheternas Kommun Nr 35 Årg 52 Nr från start 2605 Vecka 35 Onsdag 1 september 2010 Rättvik Möjligheternas Kommun Vi vill möjliggöra ett samhälle där människor prioriteras vid all samhällsplanering genom att bl a: Ta hänsyn

Läs mer

Markna n. Annons- Nummer 14 Årgång 39 Tisdagen den 27 augusti 2013 DIN LOKALA TIDNING!

Markna n. Annons- Nummer 14 Årgång 39 Tisdagen den 27 augusti 2013 DIN LOKALA TIDNING! Markna n Annons- Till alla hushåll och företag i Bollebygd Hultafors Olsfors Töllsjö Hindås Hällingsjö Härryda Rävlanda Hyssna Sätila Hedared Sandared Sandhult Sjömarken DIN LOKALA TIDNING! Nummer 14 Årgång

Läs mer

Nu är det laddat med grejor till älgjakten!

Nu är det laddat med grejor till älgjakten! Gratistidning till hushåll o företag Nr 26 Vecka 35 2011 Årgång 51 tel 0691-314 40 fax 0691-314 41 e-post inglis.grelz@telia.com hemsida www.ljunganbladet.com Din personliga matbutik!!! F R Ä N S T A 0691-303

Läs mer

KENSA "IlK. '$$.: """lss:.;: LA0ER- r6rsr. '";93.." ",*e;gf;'o* 27/6 26/6 25/6 24/6. Lry,i\ TID u.oo - re.oo ro&adaesosndmcd3go*ffio KUNDKOP AB.

KENSA IlK. '$$.: lss:.;: LA0ER- r6rsr. ';93.. ,*e;gf;'o* 27/6 26/6 25/6 24/6. Lry,i\ TID u.oo - re.oo ro&adaesosndmcd3go*ffio KUNDKOP AB. LA0ER- r6rsr KENSA "IlK f? A, Lry,i\ Min 24/6 Tis 25/6 Ons 26/6 Tor 27/6 TID u.oo - re.oo ro&adaesosndmcd3go*ffio --llle r-- '";93.." ",*e;gf;'o* '----6AIt Iv'- ^1.(. KUNDKOP AB '$$.: """lss:.;: KRISTER

Läs mer

KULTUR & FRITID GÄVLE. Foto: Veronica Thuresson. Sommarlov! 2015

KULTUR & FRITID GÄVLE. Foto: Veronica Thuresson. Sommarlov! 2015 KULTUR & FRITID GÄVLE Foto: Veronica Thuresson Sommarlov! 2015 2 Hej! Snart är det sommarlov. Här får du tips på vad du kan göra i Gävle i sommar. Foldern ges ut av Kultur & Fritid Gävle kommun i samarbete

Läs mer

Annons- DIN LOKALA TIDNING! HD Box 0 kr (värde 495 kr) 13 HD-kanaler 3 månader fritt (värde 864 kr) Fri basinstallation i hela huset

Annons- DIN LOKALA TIDNING! HD Box 0 kr (värde 495 kr) 13 HD-kanaler 3 månader fritt (värde 864 kr) Fri basinstallation i hela huset Markna n Annons- Till alla hushåll och företag i Bollebygd Hultafors Olsfors Töllsjö Hindås Hällingsjö Härryda Rävlanda Hyssna Sätila Hedared Sandared Sandhult Sjömarken Nummer 11 Årgång 38 DIN LOKALA

Läs mer

kyrkoval till Kyrkofullmäktige i Rättviks Pastorat Stiftsfullmäktige i Västerås stift

kyrkoval till Kyrkofullmäktige i Rättviks Pastorat Stiftsfullmäktige i Västerås stift Nr 37 Årg 55 Nr från start 2758 Vecka 37 Onsdag 11 september 2013 Nu på söndag 15 september är det kyrkoval till Kyrkofullmäktige i Rättviks Pastorat Stiftsfullmäktige i Västerås stift K Kyrkomötet Vallokaler:

Läs mer

Surströmmingspremiär! Oskars surströmming 9 95

Surströmmingspremiär! Oskars surströmming 9 95 Gynna bladets annonsörer! Gratistidning till hushåll o företag Nr 27 Vecka 33 2010 Årgång 50 tel 0691-314 40 fax 0691-314 41 e-post inglis.grelz@telia.com hemsida www.ljunganbladet.com Din personliga matbutik!!!

Läs mer

JEANSTILL KILLE-TJEJ-

JEANSTILL KILLE-TJEJ- Nr 40 Årg 55 Nr från start 2761 Vecka 40 Onsdag 2 oktober 2013 Storgatan gågata under marknaden med 100-talet säljstånd Bomullsbyxor med eller utan benfickor även fodrade Storl. XS XXXXXXXL PRIMOPRIS 398:-

Läs mer

Nr 8 AUGUSTI - 2009 utgiven av Grangärdebygdens Intresseförening www.grangardebygden.com

Nr 8 AUGUSTI - 2009 utgiven av Grangärdebygdens Intresseförening www.grangardebygden.com Grangärdebygdens Intresseförening BYRUNDAN Nr 8 AUGUSTI - 2009 utgiven av Grangärdebygdens Intresseförening www.grangardebygden.com Sunnansjö Byalag HÖSTMARKNAD vid Sunnansjö Herrgård 12 september kl.

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

69 90 Fläsklägg. Frukostkorv. Lövbiff. Minutbiff HELLSTRÖMS VIKARBYN. Grillkorv. Sidfläsk. Fläskkotlett SPANIEN. pkt.

69 90 Fläsklägg. Frukostkorv. Lövbiff. Minutbiff HELLSTRÖMS VIKARBYN. Grillkorv. Sidfläsk. Fläskkotlett SPANIEN. pkt. Nr 4 Årg 51 Nr från start 2522 Vecka 4 Onsdag 21 januari 2009 Frukostkorv Grillkorv 400 g 19 90 pkt Fläskfilé färsk DANMARK Max 2 st/ hushåll 69 90 Fläsklägg rimmat, med ben kg kg Max 1 st/hushåll 69 90

Läs mer

s mmar 2014 Alla sommarlovsaktiviteterna! Stadsdelsförvaltningarna på Hisingen

s mmar 2014 Alla sommarlovsaktiviteterna! Stadsdelsförvaltningarna på Hisingen s mmar 2014 Alla sommarlovsaktiviteterna! Stadsdelsförvaltningarna på Hisingen s mmar 2014 på Hisingen Innehåll Fotbollsskola... 4 IF WARTA IK Zenith s Kärra KIF Säve Sportklubb Backatorp IF Hisingsbacka

Läs mer

Nr 31 Vecka 36 2013 Årgång 53. tel 0691-314 40 fax 0691-314 41 e-post inglis.grelz@telia.com hemsida www.ljunganbladet.com

Nr 31 Vecka 36 2013 Årgång 53. tel 0691-314 40 fax 0691-314 41 e-post inglis.grelz@telia.com hemsida www.ljunganbladet.com Gynna bladets annonsörer! Gratistidning till hushåll o företag Nr 31 Vecka 36 2013 Årgång 53 tel 0691-314 40 fax 0691-314 41 e-post inglis.grelz@telia.com hemsida www.ljunganbladet.com Mångfald i Kyrkan

Läs mer

VILHELMINA-aktuellt. Nr 1-3. www.varitryck.se. Årgång 56 2015-01-14

VILHELMINA-aktuellt. Nr 1-3. www.varitryck.se. Årgång 56 2015-01-14 Kvalitetsdistribuerad av Posten Årgång 56 2015-01-14 Postens Gruppförsändelse VILHELMINA-aktuellt Nr 1-3 VILHELMINA FÖRSAMLING VILHELMINA KYRKA Söndag 18/1 kl 11.00 Högmässa, Söndagsskola, Marcusson. FÖRSAMLINGSHEMMET

Läs mer

Årgång 54 2013-02-07. www.varitryck.se

Årgång 54 2013-02-07. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Årgång 54 Postens Gruppförsändelse 2013-02-07 Nr 6 ÅSELE Sön 11.00 Högmässa. M Nygård P Eriksson. Tis 12.00 Mat & Prat. M Nygård. Ons 14.30 Barnkören. Nya medlemmar är välkomna

Läs mer

HÖSTENS NYHETER. Nu åker vi på mässa för att köpa in. Ditt lokala tryckeri! STÄNGT

HÖSTENS NYHETER. Nu åker vi på mässa för att köpa in. Ditt lokala tryckeri! STÄNGT Nr 13 2013 KLIPPET i Åtvidaberg AB annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se 22 aug - 4 sept Nu åker vi på mässa för att köpa in HÖSTENS NYHETER Ditt lokala tryckeri! STÄNGT Gerth 070-605

Läs mer

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE) GYLLERODS SAMFALLTGHET Protokoll L/2006 Prot.okoll fort vid sammantrdde med foreningens styrelse tisdagen den Ll januari 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S.

Läs mer

Valinformation inför valet 2010

Valinformation inför valet 2010 Nr 34 Årg 52 Nr från start 2604 Vecka 34 Onsdag 25 augusti 2010 Förtidsröstning pågår 1 september 19 september på följande röstmottagningsställen: Rättviks kulturhus måndag torsdag 11.00 19.00 Storgatan

Läs mer

Åkerbobladet. Vårbehandlingspaket. Östra Linköping med omnejd ÅKERBO samt Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Kimstad och Norsholm. Vårkänslor.

Åkerbobladet. Vårbehandlingspaket. Östra Linköping med omnejd ÅKERBO samt Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Kimstad och Norsholm. Vårkänslor. Nr 2 2013 24 februari 23 mars Årg 12. Upplaga 14.000 Åkerbobladet Östra Linköping med omnejd ÅKERBO samt Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Kimstad och Norsholm Vårbehandlingspaket Stationshuset, Tellbovägen

Läs mer

Norrlandsadvokaterna i i Lycksele

Norrlandsadvokaterna i i Lycksele E-post: ntlycksele@nyatryckeriet.se www.nyatryckeriet.se Kvalitetsdistribuerat av Posten! GRUPPFÖRSÄNDELSE till hushåll och kontor Vecka 11 - Årg. 54 Postupplaga Lycksele ca 7.100 ex. 2015-03-11 Nya Tryckeriet

Läs mer

Annonsblad för allt som händer i Mönsterås med omnejd nr 17; 20 aug 2 sept, v. 34-35, 2014 www.komkollen.se

Annonsblad för allt som händer i Mönsterås med omnejd nr 17; 20 aug 2 sept, v. 34-35, 2014 www.komkollen.se Annonsblad för allt som händer i Mönsterås med omnejd nr 17; 20 aug 2 sept, v. 34-35, 2014 kommunkollen En prydnad på köksbordet FAMILJEDAG I HAMNPARKEN, MÖNSTERÅS LÖRDAGEN DEN 30 AUGUSTI 11.00-14.00 VETERANTRAKTORER

Läs mer

PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON. 1. Mötet öppnades av Bosse som också utsågs att föra protokollet.

PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON. 1. Mötet öppnades av Bosse som också utsågs att föra protokollet. PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON Närvarande: Monica Bengtson Gunilla Bunke Bosse Hansson Gunilla Klang Arne Rössel (Mårten Stenberg ej närvarande) 1. Mötet öppnades

Läs mer

40 par hastighetsskridskor i storlek 32 45 finns för utlåning. Egna skridskor kan medtagas. Hjälm obligatorisk.

40 par hastighetsskridskor i storlek 32 45 finns för utlåning. Egna skridskor kan medtagas. Hjälm obligatorisk. Nr 3 Årg 54 Nr från start 2675 Vecka 3 Onsdag 18 januari 2012 Lördag 21 jan 2012 i Rättvik Arena Välkommen att prova på skridskoåkning och bandy med Dala Active Skaters och IFK Rättvik. 13.00 15.00: Hastighetsskridskor/långfärdsåkning.

Läs mer

Slalomnytt. Vi ses i backen! Niklas Thorén, Ordförande Nolby Alpina SK 070-239 69 02. Styrelsen i Nolby Alpina 2012/2013

Slalomnytt. Vi ses i backen! Niklas Thorén, Ordförande Nolby Alpina SK 070-239 69 02. Styrelsen i Nolby Alpina 2012/2013 Sept 2012 Slalomnytt Ordförande har ordet. Vintern närmar sig och det känns riktigt bra! Sommaren var inte den bästa om man önskar soltimmar och värme så vi hoppas på en riktigt kall och snörik vinter

Läs mer

Bil och Miljö. gemenskap. Bilkompaniets arena i Leksand Torsdag 13 november kl 16.30-20.00. bilkompaniet.se. mer än en vanlig bilhandlare

Bil och Miljö. gemenskap. Bilkompaniets arena i Leksand Torsdag 13 november kl 16.30-20.00. bilkompaniet.se. mer än en vanlig bilhandlare Nr 45 Årg 50 Nr från start 2513 Vecka 45 Onsdag 5 november 2008 bilkompaniet.se gemenskap. Bil och Miljö Bilkompaniets arena i Leksand Torsdag 13 november kl 16.30-20.00 r, av olika slag att titta på och

Läs mer

FREDAG 18 & LÖRDAG 19 juli

FREDAG 18 & LÖRDAG 19 juli Gruppförsändelse till hushåll o företag Annonsblad för Ånge kommun, Stöde, Matfors, Ramsjö samt Bräcke postnummerområden Adress: LjunganBladet, Gissjö 3315, 840 12 Fränsta, tel 0691-314 40, fax 314 41,

Läs mer