Gasellföretag igen. Ny skattereform. Skatteförenklingsutredningen har lämnat förslag på stora förändringar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gasellföretag igen. Ny skattereform. Skatteförenklingsutredningen har lämnat förslag på stora förändringar."

Transkript

1 Var noga med vem som betalar Rotavdraget. Gasellföretag igen Nya regler inom arbetsrätten för arbetsgivare. TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Rundabordssamtal om företagsklimatet Svenskt Näringsliv genomför varje år enkätundersökningar bland företagare och politiker i landets alla kommuner kring det lokala företagsklimatet. Alingsås har hamnat på en allt sämre placering de senaste åren. Häromdagen samlade Svenskt Näringsliv företagsrepresentanter, kommunala förvaltningschefer och politiker till rundabordssamtal om vad var och en i sin roll kan göra för att förbättra företagsklimatet. Ett löfte vid sittande bord kom från samhällsbyggnadsförvatningen, som lovade se över den 25 år gamla förordningen kring hur man får skylta i Alingsås. Debatt Om pågående klimatförhandlingar i Lima. Ny skattereform Skatteförenklingsutredningen har lämnat förslag på stora förändringar. Fallande marginaler Svenkt Näringslivs konjunkturrapport visar på fallade vinstmarginaler för företagen. Det naturliga valet för dig och ditt företag. Norra Strömgatan 5, , lansforsakringar.se/alvsborg Utgiven av AlingsåsKuriren, verksam sedan 1969

2 DEBATT Fel straffbeskatta äldre medarbetare och egenföretagare ALLA MÄNNISKOR HAR olika möjligheter och gör olika livsval. En tydlig trend under senare år är att äldre personer över 65 år vill arbeta och driva företag längre upp i åldern. Det är möjligheter som bör främjas, inte motarbetas. När regeringen nu vill införa en särskild löneskatt för äldre hotas den positiva utvecklingen. Regeringen har som mål att nå lägst arbetslöshet i EU år Men flera av de förslag som presenteras i budgetpropositionen för 2015 pekar snarare i motsatt riktning. Konjunkturinstitutet slog nyligen fast att åtgärderna kommer att höja jämviktsarbetslösheten. Enligt regeringens eget finansdepartement förväntas skatteförslagen dämpa tillväxt och sysselsättning. Våra medlemsföretag ser med oro på den skattechock som nu stundar. FLERA AV DE skatteförslag som presenteras är helt nya för omvärlden. Ett tydligt sådant är löneskatten för äldre. Skatten påverkar dels anställningskostnaden för arbetsgivare med medarbetare över 65 år, dels egenföretagare i DEBATT En ledare måste trivas i det den gör PERSONLIGT LEDARSKAP HANDLAR om att man har en bra koll på livet, men också på sig själv, något många ledare på företag känner att de inte har idag. Företagare behöver bli bättre på att släppa upp rätt personer till toppen, men också våga ta större ansvar. Ett bra personligt ledarskap förutsätter vissa egenskaper, däribland en förståelse för sig själv. Du måste veta vad framgång är för dig själv för att kunna förmedla det till andra och för att veta det måste du veta vad du mår bra av. All framgång i ledarskap börjar med ledaren själv. EN LEDARE MÅSTE därför trivas i det denne gör. Detta innebär att ledaren själv måste våga ta ett eget ansvar över sitt välmående och det är här som många företag i Sverige tycks misslyckas idag. Istället för att kartlägga vem som passar bäst för ledarrollen och på så vis säkerställa att rätt person är på rätt plats letar företag alltför många gånger efter de per- soner som är fram- stående i det Foto: JiniSofia samma åldersspann med inkomster från näringsverksamhet. Före valet yppades inte ett ord från regeringspartierna att straffbeskatta flitiga pensionärers deltagande på arbetsmarknaden. På beställning av Svenskt Näringsliv har Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram färsk statistik som visar att antalet personer i riket som arbetar i åldern år har fördubblats sedan Även i förhållande till befolkningen i samma åldersgrupp är ökningen markant. Särskilt intressant är att knappt hälften av de som räknas som sysselsatta är äldre företagare. I VÄSTRA GÖTALANDS län har antalet äldre sysselsatta ökat med drygt personer sedan Hur kan det komma sig? Forskningsinstitutet IFAU i Uppsala menar att reformer som gjort det mer lönsamt att arbeta för äldre och billigare för arbetsgivare att anställa personer med längre livserfarenhet är bidragande faktorer. Steg i motsatt riktning ger sannolikt liknande men negativa effekter, vilket t.ex. nationalekonomen Lars Calmfors nyligen påpekade i SVT Rapport (11/10). VI LEVER ALLT längre, vilket är fantastiskt. Denna demografiska verklighet måste matchas med rätt förutsättningar för de äldre medarbetare och egenföretagare som vill fortsätta några år till i arbetslivet. Det ger möjligheter att stärka vår välfärd. Det ger fler arbetade timmar som i sin tur förbättrar pensionerna. Företagen är jobbskaparna på svensk arbetsmarknad. Att underlätta för företagsamma människor som vill verka längre upp i åldern borde vara en självklarhet för en regering med ambitiösa mål i jobbpolitiken. Det enda rimliga är att regeringen tar sitt förnuft till fånga och backar från förslaget om äldreskatten. ELISABETH SANDBERG Regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland CARINA LINDFELT chef arbetsmarknadsavdelningen Svenskt Näringsliv aktuella arbetet på arbetsplatsen. Tyvärr är det inte riktigt så enkelt. Bara för att du är bra på spela fotboll, innebär det inte alls att du är bra på att lära människor att spela eller bli bättre på fotboll eller för den delen har intresset eller kunskapen att leda människor. RESULTATET? VI STÅR med en mängd företag i Sverige med personer på ledarpositioner som inte trivs och som därför drar ner både sig själva och andra på arbetsplatsen, vilket i sin tur minskar effektiviteten och arbetsglädjen på arbetsplatsen. Vi måste helt enkelt våga bli mer ärliga mot oss själva och inte tacka ja till jobb som inte får oss att må bra. Verkligheten är alltför skrämmande; fler och fler blir deprimerade och vi befinner oss som det är nu i en nedåtgående spiral. I gengäld mot att ledarna tar större ansvar för sina liv måste företagen utarbeta bättre, mer pålitliga processer, för att utse sina ledare. Annars kommer företagen att förlora i längden. En omotiverad och obekväm ledare kommer med största säkerhet att förlora sin grupp, vilket i sin tur kommer att resultera i en omotiverad sektion med låg arbetsmoral. Läget är ohållbart. Vi måste fokusera på människorna bakom arbetena, människor som har en passion för andra människor snarare än för pengar. Det är dessa människor som borde rekryteras till ledarpositioner. Att leda handlar nämligen om att kunna förstå hur människor fungerar, vad de behöver för att lyckas inte om att ha en god kunskap i det tekniska. Så vilken slags ledare väljer du? Den som förstår dig, eller den som förstår din dator? Ta dig tid att fundera, det kan komma att påverka hela ditt företags framtida utveckling. ELAINE BRESKE HIRSCHER MAGNUS HEDMAN föreläsare inom personligt ledarskap DEBATT Den 1 12 december 2014 träffas världens länder för det tjugonde partsmötet under FN:s klimatkonvention. Denna gång är det Peru som är värdland och mötet hålls i Lima. Sedan tidigare har världens länder enats om att ta beslut om en ny global överenskommelse i Paris nästa år. För att detta avtal ska bli möjligt måste flera viktiga bitar falla på plats i Lima. Regeringens fem klimatutmaningar i Lima ETT KLIMATAVTAL I Paris förutsätter ett framgångsrikt klimattoppmöte i Lima, och på fem områden kan den svenska regeringen spela en avgörande roll: 1. Eget klimatmål. Regeringen betonar vikten av Sverige som modelland, vilket OECD bekräftar vi visar hur minskade utsläpp kan kombineras med fortsatt och ökad tillväxt. Ett långtgående och långsiktigt klimatmål skulle starkt signalera att vi har tilltro till att denna inslagna väg kan fortsättas. I nuläget har Sverige endast ett eget klimatmål för år 2020, på 40 % minskade utsläpp jämfört med år För år 2030 omfattas vi av EU:s utsläppsmål på 40% minskning. Det vore välgörande att slå fast ett ambitiöst nationellt klimatmål för 2030, bortom EU:s kommande bördefördelning. Därtill bör målet för år 2050 ingen nettopåverkan på klimatet konkretiseras. 2. Utsläppsminskningar i närtid. I debatten är allt fokus på vad som ska ske bortom år 2020, då det nya FN-avtalet tänks träda i kraft, men det behövs betydande utsläppsminskningar innan dess. Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod är trots alla sina brister grunden för detta, och EU och andra parter kan och bör anmäla skärpta åtaganden. 3. FN-nära processer. Kopplat till att minska utsläppen i närtid har Sverige varit drivande i flera initiativ utanför FN-processen. CCAC som arbetar med kortlivade klimatgaser, och New Climate Economy, som visar hur lönsamt det kan vara att tidigt ställa om sin ekonomi i klimatsmart riktning. Det är glädjande att den nya regeringen i ord ställt sig bakom båda dessa processer, men det bör finnas ambitioner bortom att förvalta och administrera vad tidigare ministärer byggt upp. 4. Gröna Klimatfonden. Som största finansiär per capita har Sverige en stark röst när det gäller FN:s nyligen operationaliserade organ för klimatfinansiering. Vår utgångspunkt bör vara att säkerställa hög kostnadseffektivitet, genom att följa Parisagendan om biståndseffektivitet och i första hand stödja nationella program och strategier snarare än enskilda projekt. Som betydande finansiär bör vi också begära en årlig redovisning av kostnadseffektiviteten, så att vi upplyst och utan 5. Flexibla mekanismer. En global koldioxidskatt är långt borta. Därför bör man värna FN:s marknadsmekanismer, där enbart CDM Clean Development Mechanism levererat över 1.5 gigaton utsläppsminskningar, med aktivt och viktigt stöd Energimyndigheten. Nu växer också många nationella och regionala system för handel med utsläppsrätter, ofta kopplade till skydd av biologisk mångfald och fattigdomsbekämpning. Sverige bör i Lima markera en stark tilltro till dessa processer. MÖTET I PARIS i december 2015 är avgörande för om vi ska ha en rimlig chans att hålla den globala temperaturökningen under två grader jämfört med förindustriell tid. Grunden för framgång i Paris läggs nu, med Sverige som en potentiell nyckelaktör. Den rollen bör vi utnyttja. MATTIAS GOLDMANN VD, gröna och liberala tankesmedjan Fores och på plats i Lima Alingsås Kuriren AB, Södra Ringgatan 13, Alingsås 2 Affärskuriren 2014

3 Behöver du hjälp med svetsning? Trappor, räcken, grindar allt inom smide Mångårig erfarenhet av licenssvetsning Självklar plats för fest! Guldkantat i festvåningen, mingelevent i baren eller trivsamt i matsalen - vi har alla möjligheter att skapa en festlig tillställning för ert arrangemang. cmb-svets.se FIRST HOTEL GRAND // ALINGSÅS Mjölnaregatan 1, Alingsås Tfn: KAMPANJ HOS HEDIN BIL Ord.pris från kr Ord.pris från kr Ord.pris från kr Ord.pris från kr Kampanjen gäller tom. 31/ och kan ej kombineras med andra avtal och rabatter. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. För mer information gå in på nissan.se. *Servicekontraktet innefattar 3 Peter st. schemalagda Bengtsson servicar enligt Nissans Kenneth serviceschema. Johansson Avtalet följer Magnus med bilen Olofsson och gäller endast på auktoriserade Nissan-verkstäder. Servicekontraktet gäller vid köp av en ny Nissan transportbil Platschef och endast de punkter som fi nns Säljare med på den schemalagda servicen Säljare (värde upp till kr exkl. moms). Med reservation för ändringar. ** Krockkudde på passagerarsida fi nns ej tillgänglig på NV L1H Måndag fredag Lördag Malmgatan 6, Alingsås Tel Affärskuriren

4 Förlorat ROT-avdrag om fel person betalar Ingrid Langkilde. FLER HÄSTAR PÅ KÖPET! JUST NU INGÅR STARKARE MOTOR. KÖP TILL PROFFSPAKET: 258 KR/MÅN HELLACKERAD KAROSS REGNSENSOR PARKERINGSRADAR AC CD FARTHÅLLARE BLUETOOTH USB INKLÄTT SKÅP, KOMFORTMELLAN VÄGG MED GENOMLASTNINGSTUNNEL peugeot.se/transportbilar 2,0 e-hdi 128 hk på köpet. Värde kr. (Ord.pris kr) PEUGEOT EXPERT 1,6 HDi 90 hk DU FÅR: 2,0 e-hdi 128 hk LEASING/MÅN kr KAMPANJPRIS FRÅN kr Priset är exklusive moms. Fördelaktig leasing genom Peugeot Finans: Rörlig ränta. 1:a förhöjd hyra 30%. Restvärde 40% av nybilspriset efter 36 månader. Erbjudandet gäller t.o.m. 31/ Bilen på bilden är extrautrustad. PEUGEOT EXPERT Öppettider: Det är viktig att rätt person betalar fakturan för ROT-arbetet annars kan rätten till skattereduktion gå förlorad. Det räcker alltså inte att arbetet har utförts i din bostad. En grundläggande förutsättning för att du ska kunna få rot- eller rutavdrag är att arbetet är utfört i din eller dina föräldrars bostad. För att få rotavdrag krävs dessutom att du äger bostaden du bor i. En annan förutsättning som kanske inte är lika känd av alla är att det bara är den som har betalat arbetet som kan få roteller rutavdrag. Om någon annan betalar räkningen förfaller rätten till skattereduktion även om skulden regleras senare. Att detta krav ska tolkas strikt visar en dom från kammarrätten i Stockholm (mål nr ). I det aktuella fallet hade tre personer som ägde ett fritidshus tillsammans låtit ett byggbolag utföra ROT-arbete på huset. Byggbolaget hade delat upp faktureringen mellan delägarna, men alla fakturor betalades av en av dem. KAMMARRÄTTEN FRAMHÖLL ATT ett av kraven för att få skattereduktion är att man har haft en utgift för det utförda arbetet. Det krävs i normalfallet att det är köparen själv som har betalat fakturan från utföraren. Vissa undantag finns dock. Det gäller omfördelning mellan makar och omfördelning mellan sambor med gemensamma barn. Ett annat undantag är om betalning skett av annan person p g a sjukdom. Enligt domstolens mening ska köparen ha haft en utgift redan när utföraren begär utbetalning från Skatteverket. Att de andra delägarna därefter ersatte den delägare som betalat alla fakturorna påverkade inte bedömningen. Byggbolaget skulle därmed till Skatteverket återbetala det belopp som avsåg de två delägarna som inte själva hade betalt sina fakturor. Rättsfallet visar hur viktigt det är att den person som en utförare av ett rot- eller rutarbete ansöker om preliminär skattereduktion för själv har betalat utgiften för arbetet när ansökan görs. Domen lämnar dock utrymme för att det skulle gå att reglerna skulden innan ansökan görs. FÖR ATT UNDVIKA problem är det alltså viktigt att se till att den som ansökan gäller alltid betalar fakturan för det utförda arbetet. Risken för felaktigheter gäller förstås främst delägda fastigheter t ex fastigheter som syskon äger tillsammmans. Samma sak gäller fastigheter som barn samäger med sina föräldrar. En person som är delägare i sitt barndomshem kan inte få rotavdrag för ett arbete som någon av föräldrarna betalat. Rotavdrag medges bara om barnet själv betalar för rotarbetet. Undantag gäller som sagt omfördelning av rot- och rutavdrag mellan makar samt omfördelning mellan sambor med gemensamma barn. Barnen behöver inte vara hemmavarande eller under 18 år. I dessa situationer går det att få skattereduktion för arbeten som betalats av maken eller sambon. INGRID LANGKILDE Expert hos Tholin & Larsson. Har tidigare arbetat vid Skatteverket i Göteborg och Stockholm. Jur kand. Hos Tholin & Larsson sedan 1991 Nya företag i Alingsås och Vårgårda GITT BUTIKSKOMMUNIKATION- MÄSSOR, Vårgård, Gitt Marie Thorild. Tjänster och kunsultation till små- och medelstora företag inom Butikskommunikation och Mässor genom bl.a. showroom, exponering i skyltfönster, belysning, öka försäljningen, planering, exponering av kampanjer, målgruppsdefi nition, personlig och mekanisk försäljning, marknadsföring. Mässdesign och mässplanering. Föreändring el nyplanering av butikslokaler. Reception, personalrum och foajédesign. Aktivitetsplanering, trender, utbildning, föreläsning m.m. FASTIGHETS AB FÄRGAREGATAN 1, Alingsås, Ulf Lennart Melin. Bolaget ska bedriva handel och förvaltning av fastigheter. BKV BYGG AB, Alingsås, Lennart- Albert Pherson Wilisoo. Byggarbete såsom murning, plattsättning, betongarmerare, anläggning. LÅNGAREDS FASTIGHETSFÖRVALT- NING AB, Alingsås, Karl Einar Fredrik Johansson. Aktiebolagt ska bedriva fastighetsförvaltning. SOFIES HÅRDESIGN AB, Alingsås, Sofi e Gunvor Marie Johdet. Företaget ska bedriva frisörverksamhet. STENEN KONSULT AB, Alingsås, Sten Gunnar Stenholm. Konsultverksamhet inom byggbranschen. ANYS COFFEE HOUSE AND WINERY AB, Alingsås, Annelie Birgitta Järkeborn. Café och vinbar med bakverk och lättare måltider. FORTY9 E-COM, Alingsås, Richard Ingvar Albrektson. Konsutverksamhet inom intrernetbranschen samt försäljning av produkter för bl.a. tekniker och yrkesverksamma inom bygg- och hantverksbranschen. GRANAB HOLDING AB, Vårgårda, Kent Fredrik Blom. Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva tillverkning och utveckling av miljöanpassade produkter för byggindustrin. METODIO DESIGN AB, Vårgårda, Mats Johan Ljungqvist. Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av whiteboardtillbehör. GM:S EL I ALINGSÅS AB, Vårgårda, Per Fredrik Magnusson. Bolaget ska bedriva elinstallationer. MATS MATTIAS VVS INSTALLATIONER AB, Alingsås, Mats Jörgen Johansson. Bolaget ska bedriva rörmockeri och VVS. PAST LIMIT AB, Alingsås, Josefi n Julia Fogelberg. Konsultverksamhet med fokus på strategiskt hållbarhetsarbete. SILVERIAN HANDELSBOLAG, Alingsås, Ann-Christin Odobasic. Företaget kommer att bedriva butikshandel med silversmycken. HUNDPLAYSET FIX, Alingsås, Jenny Linnea Berndtsson. Tillverkning av hundtillbehör så som täcken och halsband och sälja dessa mot kontant betalning. Senare är också planen att bygga, på annan ort, en inomhushall med konstgräs för uthyrning av denna samt hålla kurser i hundträning. 4 Affärskuriren 2014

5 Support Bredband - Hosting Måste du välja en ny internetleverantör? Vi gör valet lite enklare! Internet utan krångel till rätt pris! bogalnet.se Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se Vintergatans vänner. Adress: Häradsvägen/Boråsvägen, Alingsås Tel: Öppet: Vardagar Lördag Affärskuriren

6 Alingsås ska vara på topp 20 i företagsklimatrankingen Företagsklimatet i Alingsås stod på dagordningen när Svenskt Näringsliv i förra veckan bjöd in till rundabordssamtal mellan företagare, politiker och tjänstemän. Utgångspunkten var Svenskt Näringslivs senaste attitydundersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, en undersökning som visar att Alingsås tappat ytterligare mark inom flera områden rankades näringslivsklimatet i Alingsås på plats 20 av Sveriges 290 kommuner när Svenskt Näringsliv sammanställde sin årliga attitydundersökning. Därefter har kommunen kontinuerligt ramlat nedåt på listan. I den senaste undersökningen, gjord hösten 2013, slutade Alingsås på plats 173, 30 platser sämre än föregående år och därmed en fortsättning på den nedåtgående trend som på allvar inleddes 2011 då Alingsås låg på plats återfanns kommunen på plats 20. Det normala för Alingsås har varit en placering på topp 20 så det här är en utveckling som måste stoppas. Det kommer att kräva systematiskt arbete för att vända utvecklingen, säger Kristian Johansson, biträdande regionchef Svenskt Näringsliv som också höll i träffen. DET ÄR TRETTONDE året i rad som Svenskt Näringsliv mäter näringslivsklimatet i landets kommuner utifrån definitionen summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Jag tycker att man ska lägga stor tyngdpunkt på vardagen för det handlar om den vardagliga kontakten. Hur det är att vara företagare i Alingsås i vardagen. I kontakten med kommunen för att söka tillstånd eller har kommunen på tillsynsbesök till exempel, säger Kristian Johansson. Första frågan gick till kommunstyrelsens tillträdande ordförande Joakim Järrebring (S). Varför är det viktigt för invånarna i kommunen att Alingsås har ett bra företagsklimat? undrade Kristian Johansson. Det är avgörande för att vi ska kunna ha en bra utveckling, både som samhälle och individer, menade Järrebring. Samtalet fokuserades kring den uppenbara skillnad i verklighetsuppfattning mellan företagare och politiker som den senaste enkäten avslöjar. Skillnad finns det alltid, politikerna är alltid lite mer positiva men jag tycker att när det är större skillnad än 1,0 mellan företagens och politikernas uppfattning ska man börja fundera, menade Kristian Johansson. Störst är skillnaden på frågan om kommunens tillämpning av lagar och regler (1,1), kommunpolitikers respektive tjänstemännens attityder till företagande (1,6), kommunens service till företag (1,5) samt dialogen mellan företag och kommunledning (1,5). Slutsatsen vi kan dra är att många av faktorerna är starkt kopplade till den kommunala administrationen, konstaterade Kristian Johansson och fortsatte: Fördelen är att de är relativt enkla att påverka. Även i det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen skiljer sig företagarnas och politikernas uppfattning åt. Företagarna ger det betyg 3,0 vilket är precis på gränsen till godtagbart medan politikerna ger företagsklimatet betyget 4,2 vilket är strax över bra. Det har hänt mycket över tid, och bara i en riktning var medelbetyget i Alingsås 4,0 vilket är väldig, väldigt bra. Endast 11 av 290 kommuner kom upp dit i år och Alingsås har varit där, det tycker jag är intressant att ha med sig. I år blev medelbetyget sett till hur det sett ut historiskt börjar det bli dags att ta tag i det här nu för det är Alingsås sämsta betyg på den här frågan sedan vi började mäta, konstaterade Kristian Johansson. UNDER EFTERMIDDAGEN KONCENTRERADES samtalen runt borden kring tre frågor: vad kan politikerna göra, vad kan tjänstemännen göra och vad kan näringslivet göra? Önskemål om en ökad flexibilitet i tillämpningen av regler, en förståelse från tjänstemännen, positivare attityder och företagsbesök av politiker och tjänstemän var några av punkterna som lyftes. Men man vill känna ett engagemang också, inte att besöket är något som prickas av på en lista, menade Karin Hedgren, som driver Selektera och är styrelseledamot i Företagarna Alingsås. Jag skulle vilja se politiska besök, gärna över blockgränserna med en konkret agenda där de verkligen från politiskt håll frågar vad som ska krävas för att jag ska investera mer, istället för att bara säga nej till höghus, menade Anna Hartman från First Hotel Grand. Man vill känna en förståelse från tjänstmännen för att man faktiskt behöver hjälp på ett speciellt sätt ibland för att kunna lyckas med sin business och därmed dra in intäkter till kommunen, menade Niklas Sundberg från Elektrolux och fortsätter: Skyltningen är ett väldigt bra exempel. Det har visat sig att kommunens policy är över 25 år gammal. Jag vet att det har pratats mycket bland företagarna om det så det kanske är en sak för politikerna att ta upp. Att göra en skylt idag och för 25 år sedan är en ganska stor skillnad. Vi har redan pratat om att inför nästa år se över detta, menade Barbro Sundström chef för tekniska förvaltningen och samhällsbyggnandskontoret. Det är ljuv musik, konstaterade Niklas Sundberg. NÅGOT JAG har hört när jag pratat med många företagare i stan är en känsla av varför använder inte kommunen de lokala företagen. Varför vänder man sig till Jönköping, Göteborg eller någon annanstans när samma sak finns att köpa hos de egna företagen, ifrågasatte Karin Hedgren. Politikerna måste vara intresserad av frågan och vilja något. Sätta upp frågan på dagordningen och visa ärlighet. Och tjänstemännen bör inte svara nej med ryggmärgen. Man kan göra ganska mycket, inte bara på chefsnivå men då krävs styrsignalerna för att vara mer flexibla och styrsignalerna kommer från dem som sätter agendan för förvaltningarna. Det handlar om hur man ser på sig själv, som en kontrollant eller en support, sammanfattade gruppen där bland andra Thomas Johansson från Framtid Alingsås, Catharina Pettersson, chef för miljöskyddsförvaltningen, Ulf Melin, ICA MAxi Alingsås, kommuncheffen Magnus Haggren och Anna-Karin Jansson, AlingsåsKuriren, satt. Frågan om näringslivet har halkat ner i den interna kommunala rankingen, så är det och det avspeglar sig på något vis, konstaterade sade Alingsås kommunchef Magnus Haggren och fortsatte: Man kan diskutera historien men jag tror att man måste gradera upp frågan generellt sett. Sedan ska det till konkreta grejer också men om vi inte menar det vi säger, då blir det ingenting heller. Vi har varit i ett läge en gång då det inte bara var tomt prat. Det gäller att komma tillbaka till att vi menar allvar. Då tror jag att många kommer att uppleva det ärliga samtalet. Jag tycker att det känns som att vi har fått fram en hel del intressanta synpunkter och hoppas att både politiken och ni tjänstemän som är här idag tar med er detta. Nästa gång ser vi förhoppningsvis att den negativa utvecklingen har stannat av och kanske rent av vänt och börjat gå åt rätt håll, sammanfattade Kristian Johansson. Om målet förra gången var ensiffrigt förra gången, kan det ju vara tvåsiffrigt den här gången konstaterade Björn Wadensten från Crewent tillika styrelseledamot i Företagarna Alingsås. Marie Langwagen (fr.v), NO19 och styrelseledamot i Framtid Alingsås, Mattias Börjesson (skymd), Börjessons Bil, Joakim Järrebring (S), tillträdande ordförande i kommunstyrelsen, Karin Hedgren, Selektera och styrelseledamot i Företagarna, och Britta Malmberg (ryggen mot kameran) Alingsås diskuterade lösningar för framtiden. REBECKA ÅSBRINK CLAESSON 6 Affärskuriren 2014

7 Företagsklimatet i Alingsås diskuterades under en rundabordsdiskussion i regi av Svenskt Näringsliv. Företagsrepresentanter, politiker och kommunala tjänstemän diskuterade. Stående, Finn Bitsch Björklund, företagare och före detta ordförande i Företagarna Alingsås, funderade över framtiden. Foton: Rebecka Åsbrink Claesson 17 personer deltog i samtalet om företagsklimatet. Ett litet antal jämfört med de senaste årens uppslutning, konstaterar Kristian Johansson, biträdande regionchef Svenskt Näringsliv. Det är långt sämre än tidigare träffar. Senast jag var här, 2012, var vi säkert personer. Det var precis i samband med avvecklingen av Futurum så det fanns ett stort engagemang och det kom väldigt mycket företagare. Det känns som att engagemanget har svalnat lite men vad det beror på kan man diskutera, säger Kristian Johansson. Jag har fått synpunkter som tyder på att om det inte ger någonting att engagera sig, om det upplevs som att kommunen inte lyssnar eller prioriterar frågorna påverkar det också hur mycket man som företagare engagerar sig. Man måste hitta bra forum där företagarna känner att man blir lyssnade på och att det finns bra forum för dialog med kommunen i den här viktiga frågan. Det talande för Alingsås är trenden över tid, menar Kristian Johansson. Naturligtvis finns det kommuner i Skaraborg som är sämre rankade men Alingsås har gått från plats 20 till 173 och man har gjort den negativa resan på relativt kort tid. Stoppar man inte det här nu och börjar ta tag i saker och ting vet vi inte var det slutar någonstans. Utvecklingen som varit sedan 2010 tyder helt klart på någonting. Det är så oerhört viktigt att man sätter sig ner och tar reda på vad som inte fungerar och hur utvecklingen kan vändas. Vårgårda har under många år legat i toppskiktet av Svenskt Näringslivs ranking på trettonde plats. Hur en kommungräns kan innebära en sådan skillnad, fascinerar Kristian Johansson. Det kan vara jättestora skillnader mellan kommuner även på andra ställen i Skaraborg vilket är väldigt tråkigt för när man ligger så nära varandra borde man kunna utbyta erfarenheter för att lära av varandra. För kommungränser ska inte spela så stor roll som det gör idag och hela Västra Götaland tjänar på att företagsklimatet är så bra som möjligt. Vad kan ni från Svenskt Näringsliv göra? Det viktiga för oss är att skapa mötesplaster och lyfta upp frågan på agendan. Precis som vi hörde här idag har frågan uppenbarligen blivit nedprioriterad vilket är förödande för hela Alingsås. För det är företagen som gör att kommunen kan fungera. Kommunens kärnområden, skola, vård och omsorg är beroende av att det finns företag som har anställda som betalar skatt. REBECKA ÅSBRINK CLAESSON Anna Hartman (fr.v), First Hotel Grand Alingsås, Björn Wadensten, Crewent och styrelseledamot i Företagarna Alingsås, Niklas Sundberg, Electrolux Home, Barbro Sundström, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, och Cecilia Knutsson, förvaltningschef för barn- och ungdom., funderade över regelverk och myndighetsutövning. Ulf Melin, ICA Maxi Alingsås, Thomas Johansson, Alingsås Tunnplåtscenter, Teknikcollage och Framtid Alingsås, Catharina Pettersson, förvaltningschef för miljöskyddskontoret, och kommunchef Magnus Haggren diskuterade bland annat miljöskyddskontorets arbete med bemötandeutbildning och vilken effekt det har fått. Affärskuriren

8 Behövs fokus på jobbskaparna SVERIGE BEHÖVER större ambitioner och fokus på jobbskaparna. Regeringens budget och de förslag som aviserats i överenskommelser och regeringsförklaring är inte en politik för fler jobb. Jag är bekymrad över att jobbskaparna tappas bort i en störtflod av förslag som känns företagarfientliga och som riskerar tillväxt och jobb, säger Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv. Det är fel att lägga fokus i budgeten på ökade offentliga utgifter snarare än företagande, konkurrenskraft och långsiktig tillväxt. Regeringen borde istället utgått ifrån vad Stefan Löfven sade i valrörelsen att alla förslag skulle prövas mot om de skapar fler jobb eller inte. Tyvärr sviker den här budgeten de ambitionerna. Nu riskerar istället riktiga jobb i riktiga företag att gå förlorade på grund av kraftiga skattehöjningar särskilt riktat mot företag som har äldre och yngre medarbetare. OSÄKERHETEN KRING energifrågan och de ytterligare pålagor som läggs på elproduktion och transporter kommer att försämra konkurrenskraften och slå mot jobben i industrin. Det är bekymmersamt att regeringen inte gör mer för att förbättra konkurrenskraften. Det är positivt att regeringen identifierar matchningen på arbetsmarknaden som en viktig utmaning och därför är det bra med satsningar på yrkesvux och yrkeshögskolan. Men lösningarna ligger inte i mer resurser till Arbetsförmedlingen, konstgjorda traineejobb, höjda skatter och generösare bidragssystem. Det är också problematiskt med den negativa syn som finns på företag inom välfärden. Det lägger en våt filt över investeringar och utveckling och skapar osäkerhet inte bara för företagen utan för alla deras hundratusentals medarbetare och nöjda kunder, säger Carola Lemne. Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv. Marie Klevefjord är VD och ägare av Klevefjords Transport i Sollebrunn, som återigen utsetts till gasellföretag av Dagens Industri. Klevefjords Transport i Sollebrunn Är gasellföretag igen Klevefjords Transport, baserat i Sollebrunn, hamnar på sjunde plats när Dagens Industri listar årets Gasell-företag, det vill säga de företag med över tio miljoner kronor i omsättning som vuxit snabbast. Klevefjords Transport, som främst kör oljetransporter, har elva anställda och en omsättning på 16,5 miljon kronor Under åren 2010 till 2013 ökade företagets omsättning med 646 procent.a På listan över gaseller återfinns dessutom Autohallen i Hol AB och Explorius Education AB, Alingsås. Foto: Henric Brednert På nionde plats kom Weblink IP Phone AB, med huvudkontor i Göteborg men med filial i Alingsås. Det grundades och drivs av Hemsjöbon Mikael Andersson. Weblinks tillväxt var 644 procent Gasellföretag blir man om man omsätter minst tio miljoner kronor och har minst tio anställda. Man ska sedan 2010 minst ha fördubblat sin omsättning och ökat den varje år. Företaget ska också ha varit lönsamt och ha sunda finanser under samma period och i allt väsentligt ha vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. Bilden av RUT-företag felaktig och skadlig NIO AV TIO RUT-företagare uppger att de är stolta över sitt jobb. Och ännu I en studie som genomfördes 2012 vid Högskolan i Kristianstad, och fler, över 95 procent, anser att de blir positivt bemötta av sina kunder. Det som finansierades av Forskningsrådet för arbetsliv och samhälle, framkom visar en Sifo-undersökning som tagits fram på uppdrag av Företagarna och att över var fjärde RUT-anställd upplevde att andra såg ner på deras arbete. Offerta.se. Bara RUT-avdraget har hittills skapat en bransch med anställda. Trots att den privata tjänsteekonomin är en överlägsen motor för att Sifo har på uppdrag av Företagarna och Offerta.se genomfört en undersökning bland över 900 företagare som utför RUT- och/eller ROT-tjänster, skapa jobb och tillväxt har den politiska debatten helt missat möjligheten den mest omfattande undersökning som någonsin gjorts i denna kategori. att diskutera hur vi bäst främjar kapaciteten i denna bransch, säger Jens I undersökningen framkommer att mer än nio av tio tillfrågade RUTföretagare är stolta över sitt arbete. Och ännu fler, över 95 procent, anser att Nilsson, vd Offerta.se. de blir positivt bemötta av sina kunder. SIFO GENOMFÖRDE PÅ uppdrag av Företagarna och Offerta.se under Det här visar en helt annan bild av RUT-företagen än den som ofta juli 2014 en undersökning bland över 900 företagare som utför RUT- och/ målats upp i den politiska debatten kring RUT. De anställdas egna upplevelser ligger långt ifrån påståenden om de skulle befinna sig i underläge Över 400 av dessa utgörs av företag med högst en anställd, det vill säga eller ROT-tjänster. eller bli illa behandlade på sin arbetsplats, säger företagarnas vd Elisabeth i praktiken företag där ägaren själv utför de tjänster som företaget säljer. Thand Ringqvist. På frågan Känner du dig stolt över ditt jobb? svarade 93 procent av de tillfrågade Ganska stor del. FORSKNING PÅ OMRÅDET visar istället att det är just den allmänna debatten som utgör ett av de största arbetsmiljöproblemen för anställda i RUT-företag. Vi är din hjälp i vardagen! Tel: Affärskuriren 2014

9 Ny skattereform ger förenkling för småföretag Skatteförenklingsutredningens förslag överlämnades den 8 oktober till den nytillträdda finansministern Magdalena Andersson. Förslaget innebär stora förändringar i beskattningen för de enskilda näringsidkarna och kan närmast beskrivas som en mindre skattereform. Förslaget är goda nyheter för Sveriges närmare småföretagare. År 1994 infördes den neutrala företagsbeskattningen. Detta var en mycket viktigt reform som medförde att de minsta och de fastighetsanknutna småföretagens skattediskriminering upphörde. De fick nu samma skattemiljö som de som valt aktiebolag. En nackdel med detta system är att reglerna upplevts som svåra vilket är bakgrunden till skatteförenklingsutredningen. Det av Skatteförenklingsutredningen idag framlagda förslaget innebär ett stort förenklingssteg samtidigt som de grundläggande faktorerna bakom neutraliteten behålls. Jag är därför mycket positiv till huvuddragen i förslaget till ny skattereform, säger Mats Thorelund som är kontorschef inom LRF Konsult i Vårgårda. FÖRSLAGET INNEBÄR BLAND annat slopandet av periodiseringsfond, expansionsfond, skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto och införandet av en ny så kallad företagsfond. Det är endast ersättningsfonden av dagens fonder som föreslås vara kvar. Vidare kan både fullständig och förenklad räntefördelning tillämpas. För att finansiera förslagen sänks räntan i räntefördelningen från statslåneräntan ökad med 6 procentenheter till statslåneräntan ökad med 4,8 procentenheter. Den förenklade räntefördelningen innebär att företagaren utan att räkna på ett kapitalunderlag ska få räntefördelning upp till ett halvt prisbasbelopp, idag ca kronor. INFÖRANDET AV EN parallell tillämpning av räntefördelning och företagssparande är förenklande och innebär att dagens komplexa ömsesidiga beroende försvinner. Det är också positivt att den negativa räntefördelningen ersätts med en utökad precisering av vilka skulder som hör till näringsverksamhet, vilket i sin tur möjliggör minskandet av antalet justeringsposter något som idag försvårar beräkningen av kapitalunderlagen för räntefördelning och expansionsfond. Detta leder i sin tur till att dagens två kapitalunderlag (räntefördelning och expansionsfond) kan slås ihop till ett som baseras på förhållandena vid årets utgång. En sänkt räntefördelning motverkas genom en ny schablonregel för fastigheter som ger möjlighet till högre värden i kapitalunderlaget. STORA FÖRENKLINGSVIN- STER UPPNÅS vidare genom förslaget om att framflytta det s.k. stickåret vid reavinstberäkningen för fastigheter från 1952 till Detta innebär i praktiken att man vid beräkningen av reavinstens storlek och återföringen av vissa avdrag inte behöver beakta förhållandena före 1996, en stor förenkling vid långa fastighetsinnehav. Enligt min uppfattning är det mycket viktigt att positionera sig rätt inför förslaget. Mats Thorelund på LRF Konsult rekommenderar alla enskilda näringsidkare att ta kontakt med sin deklarationsrådgivare för en genomgång av förslagens effekter. Det är mycket viktigt att man under den tid som kvarstår i det gamla systemet vidtar åtgärder för att kunna optimera planeringen för både övergången och i det nya systemet. Detta gäller i synnerhet de många småföretagare som står inför ett generationsskifte. FLER NYHETER Reglerna om aktiv och passiv näringsverksamhet förtydligas och det blir äntligen möjligt för lantbrukare att kunna beskatta terminer och optioner som hör till näringen som näringsinkomst. De med förenklat årsbokslut behöver inte redovisa lager om tillgångarnas värde understiger ett halvt prisbasbelopp. En förenkling som dessutom ger högre direktavdrag. Det ska enligt förslaget medges direktavdrag för inventarier med ett anskaffningsvärde upp till ett prisbasbelopp för denna grupp. Alingsås Brandskydd AB är ett företag med över 30 års erfarenhet inom branschen och många nöjda kunder inom alla kategorier. Detta borgar för högsta kvalitet på utfört arbete samt utrustning. Vi utför underhåll och service till alla typer av kunder. Vi erbjuder tjänster och underhåll av allt inom brand- och utrymningssäkerhet, såsom: Vår målsättning är ständig kompetensutveckling med fokus på kundens behov och krav på ett kostnadseffektivt brandskydd. Frågor? Kenneth Johansson Välkommen in och titta på brandskydd Mjölnaregatan 1 måndagar kl ALINGSÅS BRANDSKYDD AB NYA CITROËN C4 CACTUS svaret på vår tids frågor Fr :- TANKA OCH KÖR PRIVATLEASING Fr 1.995:-/MÅN 0:- kontant! Inkl. service. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Priserna är exklusive tillägg för metalliclack och andra tillval och går ej att kombinera med andra avtal och rabatter. Bränsleförbrukning bl. körning 3,5-4,6 l/100 km, utsläpp g CO2/km. Tanka och Kör avser privatleasing genom Citroën Finans 36 mån/4500 mil. Inga upplägg och aviavgifter tillkommer. Tanka och Kör erbjuds av deltagande återförsäljare. Priserna är rekommenderade introduktionspriser. För fullständiga villkor se citroen.se eller kontakta din Citroën återförsäljare. CRÉATIVE TECHNOLOGIE NORRLANDSGATAN 10, ALINGSÅS, , Ôppet vardagar 7-17 lördag Affärskuriren

10 Fallande vinstmarginaler i företagen ÅTERHÄMTNINGEN I DEN globala ekonomin går långsammare än väntat. Det påverkar svensk export och återhämtningen i Sverige går trögt. Företagens vinstmarginaler har fortsatt att försvagas. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, där BNP-tillväxten justeras ner till 2,2 procent för 2014 och 3,1 procent för I nuläget är det hushållens efterfrågan som driver tillväxten i svensk ekonomi, men det går sämre för företagen. Många företag påverkas av den svaga utvecklingen i Europa samtidigt som ökad konkurrens gör att de inte kan höja sina priser, säger Ann Öberg, chefekonom på Svenskt Näringsliv. SVENSKT NÄRINGSLIVS FÖRETA- GARPANEL visar att antalet företag vars vinstmarginaler försvagats är fler än andelen där marginalerna stärkts. De försämrade vinstmarginalerna gör det mindre lönsamt för företagen att investera. Detta är bekymmersamt eftersom investeringarna redan i dag är låga. För att Sverige ska kunna konkurrera på den internationella marknaden krävs en starkare produktivitetsutveckling och för att det ska uppnås krävs mer investeringar, säger Ann Öberg. Nu när reporäntan har sänkts till noll ökar också vikten av att finanspolitiken stöder den ekonomiska tillväxten. Regeringens förslag om skattehöjningar i budgetpropositionen går dessvärre i motsatt riktning. Detta kommer dels att hämma återhämtningen på kort sikt, dels försämra den ekonomiska tillväxten över tid, säger Ann Öberg. KONJUNKTURRAPPORTEN VISAR OCKSÅ på fortsatt stora problem med matchningen på arbetsmarknaden. Analysen visar att människor med den kompetens och erfarenhet som näringslivet efterfrågar saknas i hela landet. Återhämtningen i ekonomin hämmas i dag av att företagen inte kan rekrytera den kompetens de söker. Den regionala analysen i rapporten visar att de flesta län befinner sig i början av konjunkturens återhämtningsfas. Svenskt Näringslivs konjunkturprognos publiceras fyra gånger per år, i form av två rapporter och två uppdateringar däremellan. Ann Öberg, chefekonom på Svenskt Näringsliv. Annika Westergren är expert på Tholin & Larsson. Nya regler för arbetsgivare Förändringar är på gång inom det arbetsrättsliga området. Några av dessa förslag ingår i regeringens budgetproposition och redovisas här kortfattat. Ytterligare frågor utreds, t ex höjd pensionsålder, regler om registerutdrag samt stärkt skydd för så kallade visselblåsare och för företagshemligheter. Regeringen har aviserat att man har för avsikt att komma med förslag kring dessa frågor under det kommande året. SÄNKTA SJUKLÖNEKOSTNADER? Regeringen föreslår ett nytt högkostnadsskydd mot höga sjuklönekostnader. Det nya systemet kommer då att ersätta dagens gällande regler. Ett syfte med med högkostnadsskyddet är bland annat att arbetsgivare ska våga anställa trots risk för höga sjuklönekostnader. Det har tidigare konstaterats att arbetsgivarens sjuklöneansvar innebär ett särskilt risktagande för små och nystartade företag. Enligt förslaget ska arbetsgivare delas in i fem storleksklasser utifrån den totala lönesumman. Ersättningen för höga sjuklönekostnader ska träda in tidigare för arbetsgivare med lägre lönesummor. På så sätt kommer de mindre arbetsgivarna att gynnas. Som mest ska en arbetsgivare kunna få kronor per kalenderår. Enligt förslaget ska arbetsgivaren lämna uppgift om sjuklönekostnader till Skatteverket tillsammans med den månatliga arbetsgivardeklarationen. Utifrån denna information ska sedan Försäkringskassan pröva rätten till ersättning för höga sjuklönekostnader. Prövningen ska alltså ske med automatik. Om arbetsgivaren har rätt till ersättning ska den tillgodoföras arbetsgivaren via kreditering av skattekontot. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari REGERINGENS JÄMSTÄLLDHETSARBETE I samband med att ett barn föds får föräldrarna 480 dagar med föräldrapenning. Dessa dagar delas lika mellan föräldrarna. I dag är det möjligt att avstå dagar till den andre föräldern, med undantag för 60 dagar som är reserverade till vardera förälder. Regeringen vill att ytterligare en månad ska vara reserverad till varje förälder. Det innebär att tre månader ska vara reserverade till mamman respektive pappan. Ett förslag om ändring i föräldraförsäkringen ska presenteras under 2015 med ikraftträdande från och med den 1 januari Regeringen har också aviserat att den s k jämställdhetsbonusen kommer att avskaffas från och med Jämställdhetsbonusen infördes för några år sedan för att uttaget av föräldrapenning skulle bli mer jämställt. NÄR DET GÄLLER könsfördelningen i börsbolagens styrelser anser regeringen att minst 40 % av ledamöterna ska vara kvinnor. Om inte detta mål är uppnått till 2016 har regeringen för avsikt att föreslå lagstiftning om kvotering i börsnoterade företag. Även på EU-nivå diskuteras ett kommande direktiv om jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser. DISKRIMINERINGSLAGEN En ny form av diskriminering införs i diskrimineringslagen; bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. En arbetsgivare måste se till att arbetsplatsen har anpassats så att arbetssökande eller arbetstagare med funktionsnedsättning hamnar i en jämförbar situation med andra utan funktionsnedsättning. Det ställs här krav på att arbetsgivaren ska vidta skäliga åtgärder. Det innebär att hänsyn ska tas till vilka ekonomiska och praktiska förutsättningar som finns för att ett företag ska göra anpassningar. Anställningens längd kan också ha betydelse. Övriga diskrimineringsgrunder i lagen är kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning samt könsöverskridande identitet. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari En arbetsgivare med minst 25 anställda ska göra en lönekartläggning vart tredje år. Regeringen har aviserat att man kommer att föreslå att lönekartläggning ska göras varje år samt för arbetsgivare med minst 10 anställda. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari ANNIKA WESTERGREN Tholin & Larsson 10 Affärskuriren 2014

11 KURIRENS VINKLUBB PRESENTERAR 999: FRAKTFRITT 1x750ml 14% 1x750ml 14% 1x750ml 13% 1x750ml 13,5% 1x750ml 12,3% 1x750ml 12,5% arför inte unna sig lite extra goda drycker till jul och nyår? Genom Kurirens Vinklubb kan du nu beställa ett speciellt sammansatt vinpaket som du får levererat hem till dörren för under tusenlappen helt fraktfritt. Champagnen i paketet kommer från det illa vinhuset Baron Albert. En mycket frisk och välsmakande champagne som bör drickas till förrätten eller som aperitif. Gör inte misstaget att inmundiga en champagne som denna till tolvslaget, det är den alldeles för bra för. I paketet hittar du också en Ripasso, en Verdicchio från Belisario och en Côtes du Rhône som bjuder på massor av frukt och karaktär. Du får också möjlighet att bekanta dig med ett kraftpaket från Ribera del Duero där det finns både solmogen mörk frukt och härligt stöd av lagring i ekfat.. Testa ett paket fraktfritt eller beställ två på en gång. Fraktfritt oavsett hur många paket ni beställer! Välkommen till Kurirens Vinklubb! BESTÄLL HÄR Tel Alkohol kan skada din hälsa. Affärskuriren

12

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn.

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn. Jörgen Oom om döda hästar, initiavtivstegen och att vilja vinna. En utredning föreslår nu att pensionsåldern höjs till 69 år. Skatteverket har lämnat ett antal förslag till förändring av reglerna om RUT-avdrag.

Läs mer

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Gästkrönikör Anna-Lena Bohm, ordförande för SME inom Svenskt Näringsliv Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Företagsakuten kan vara räddningen när förändring krävs. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE

Läs mer

Ny kontorsmodell blev succé direkt

Ny kontorsmodell blev succé direkt Gästkrönikör Marie Langwagen, Framtid Alingsås Tips till arbetsgivare inför semesterperioden Lästips TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Ny kontorsmodell blev succé direkt I förra numret av Affärskuriren berättade

Läs mer

Vi måste inspirera fler ungdomar att bli företagare det är framtiden

Vi måste inspirera fler ungdomar att bli företagare det är framtiden Gästkrönikör: Hans Åkerblom Sidan 2 Vad är en Personalbil och när är det en intressant lösning. Sidan 4 Vad kan man skriva om arbetsgivaren på facebook? Sidan 8 till företagare i mittenälvsborg Årgång

Läs mer

För ungt entreprenörskap framåt

För ungt entreprenörskap framåt Om företagsklimatet i Borås. Sidan 2 Tänk på att ha rätt avtal vid uppdrag. Sidan 4 Lägre skatt för extraarbetande ungdomar. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Årgång 4 Nummer 3 2012 MITTENÄLVSBORG

Läs mer

Framgång är ingen slump

Framgång är ingen slump Debatt: Om kriminella bluffakturor Sidan 2 Lästips Om HQ Banks uppgång och fall Sidan 8 Spara på nytt sätt med investeringskonto Sidan 10 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 4 Nummer 1 2012 MITTENÄLVSBORG

Läs mer

Att synas på nätet är a och o

Att synas på nätet är a och o Gästkrönikör Per Florén om att bli tagen för given. Sidan 2 Reder ut begreppen kring intjänande och semesterår. Sidan 4 Sponsring av förening ger bra företagsnätverk. Sidan 10 TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE

Läs mer

Sätt dig i förarsätet och ta kontroll. Sidan 6

Sätt dig i förarsätet och ta kontroll. Sidan 6 Medveten kommunikation ger friskare arbetsliv. Sätt dig i förarsätet och ta kontroll. Sidan 6 Inhyrda och anställda ska behandlas lika. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Fördelar med att köpa ett

Läs mer

Vad är politikernas vision?

Vad är politikernas vision? Om rätten till ledigheter av skilda slag Du kan få skatta för privata mobilsamtal på jobbtelefon Välj rätt tjänstebil. TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Vad är politikernas vision? Företagarnas styrelse i

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Företaget som växer snabbast

Företaget som växer snabbast Gästkrönikör: Cecilia Reuterberg Handeln behövs för jobben. Nya regler om kassaregister för torghandeln från årsskiftet Årets kvinnliga stjärnskott i Västra Sverige finns i Alingsås. TILL FÖRETAGARE FÖR

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Magdalena Andersson. Egna texter & pressmeddelande

Magdalena Andersson. Egna texter & pressmeddelande Magdalena Andersson Egna texter & pressmeddelande under 2008 Om man orkar och vill... 5 Ett starkare barnperspektiv... 5 Klart att vi stödjer regeringen!... 6 Bidrag till vit marknad... 7 Replik till Kristina

Läs mer

Trafikkaoset i Stockholm

Trafikkaoset i Stockholm Nummer 2 Juli 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Fokus i valrörelsen Enklare regler Ja tack! Bygg ditt varumärke steg för att hitta

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

Christer Wiberg satsar både på jobbet och familjen 1

Christer Wiberg satsar både på jobbet och familjen 1 Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor Nr 3 2013 JÄMSTÄLLDHET Mest jämställt bland delägarna i Mazars STÄMMOSÄSONG 2013 Hetaste frågorna på vårens stämmor AKTIER I KONSULTBOLAG PwC och Skatteverket

Läs mer

tomas danielsson Stressdoktorn ger råd om hur du hittar en balans i livet!

tomas danielsson Stressdoktorn ger råd om hur du hittar en balans i livet! SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #2 2011 landets snabbast växande 15 frågor Till nye styrelseledamoten Erik Sjölander juristen Så skyddar man sitt företag om det värsta skulle hända Catharina

Läs mer

Emma Wiklund. Landets snabbast växande. Debatt Lagen om anställningsskydd

Emma Wiklund. Landets snabbast växande. Debatt Lagen om anställningsskydd SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #1 2011 Landets snabbast växande Debatt Lagen om anställningsskydd 15 frågor Britt Inger Jonsson berättar om sin långa erfarenhet från transportbranschen P

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU NOVEMBER 2013 5 BANKMÖTET 2013 FOTO: Lars Nyman REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 VD HAR ORDET Den svenska bolånemarknaden

Läs mer

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker #Jobbskaparna Med varma hälsningar till Sveriges politiker Förord Problemlösande, idérika, driftiga, försiktiga, impulsiva, drömmande, nyfikna och oroliga. Att sätta etiketter på en företagare går inte!

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs.

Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs. Gästkrönikör Marcus Jansson, VD Gäsene Mejeriförening, Ordförande i Företagarna i Herrljunga Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs. Viktigt skilja på anställd och uppdragstagare

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer