Gasellföretag igen. Ny skattereform. Skatteförenklingsutredningen har lämnat förslag på stora förändringar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gasellföretag igen. Ny skattereform. Skatteförenklingsutredningen har lämnat förslag på stora förändringar."

Transkript

1 Var noga med vem som betalar Rotavdraget. Gasellföretag igen Nya regler inom arbetsrätten för arbetsgivare. TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Rundabordssamtal om företagsklimatet Svenskt Näringsliv genomför varje år enkätundersökningar bland företagare och politiker i landets alla kommuner kring det lokala företagsklimatet. Alingsås har hamnat på en allt sämre placering de senaste åren. Häromdagen samlade Svenskt Näringsliv företagsrepresentanter, kommunala förvaltningschefer och politiker till rundabordssamtal om vad var och en i sin roll kan göra för att förbättra företagsklimatet. Ett löfte vid sittande bord kom från samhällsbyggnadsförvatningen, som lovade se över den 25 år gamla förordningen kring hur man får skylta i Alingsås. Debatt Om pågående klimatförhandlingar i Lima. Ny skattereform Skatteförenklingsutredningen har lämnat förslag på stora förändringar. Fallande marginaler Svenkt Näringslivs konjunkturrapport visar på fallade vinstmarginaler för företagen. Det naturliga valet för dig och ditt företag. Norra Strömgatan 5, , lansforsakringar.se/alvsborg Utgiven av AlingsåsKuriren, verksam sedan 1969

2 DEBATT Fel straffbeskatta äldre medarbetare och egenföretagare ALLA MÄNNISKOR HAR olika möjligheter och gör olika livsval. En tydlig trend under senare år är att äldre personer över 65 år vill arbeta och driva företag längre upp i åldern. Det är möjligheter som bör främjas, inte motarbetas. När regeringen nu vill införa en särskild löneskatt för äldre hotas den positiva utvecklingen. Regeringen har som mål att nå lägst arbetslöshet i EU år Men flera av de förslag som presenteras i budgetpropositionen för 2015 pekar snarare i motsatt riktning. Konjunkturinstitutet slog nyligen fast att åtgärderna kommer att höja jämviktsarbetslösheten. Enligt regeringens eget finansdepartement förväntas skatteförslagen dämpa tillväxt och sysselsättning. Våra medlemsföretag ser med oro på den skattechock som nu stundar. FLERA AV DE skatteförslag som presenteras är helt nya för omvärlden. Ett tydligt sådant är löneskatten för äldre. Skatten påverkar dels anställningskostnaden för arbetsgivare med medarbetare över 65 år, dels egenföretagare i DEBATT En ledare måste trivas i det den gör PERSONLIGT LEDARSKAP HANDLAR om att man har en bra koll på livet, men också på sig själv, något många ledare på företag känner att de inte har idag. Företagare behöver bli bättre på att släppa upp rätt personer till toppen, men också våga ta större ansvar. Ett bra personligt ledarskap förutsätter vissa egenskaper, däribland en förståelse för sig själv. Du måste veta vad framgång är för dig själv för att kunna förmedla det till andra och för att veta det måste du veta vad du mår bra av. All framgång i ledarskap börjar med ledaren själv. EN LEDARE MÅSTE därför trivas i det denne gör. Detta innebär att ledaren själv måste våga ta ett eget ansvar över sitt välmående och det är här som många företag i Sverige tycks misslyckas idag. Istället för att kartlägga vem som passar bäst för ledarrollen och på så vis säkerställa att rätt person är på rätt plats letar företag alltför många gånger efter de per- soner som är fram- stående i det Foto: JiniSofia samma åldersspann med inkomster från näringsverksamhet. Före valet yppades inte ett ord från regeringspartierna att straffbeskatta flitiga pensionärers deltagande på arbetsmarknaden. På beställning av Svenskt Näringsliv har Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram färsk statistik som visar att antalet personer i riket som arbetar i åldern år har fördubblats sedan Även i förhållande till befolkningen i samma åldersgrupp är ökningen markant. Särskilt intressant är att knappt hälften av de som räknas som sysselsatta är äldre företagare. I VÄSTRA GÖTALANDS län har antalet äldre sysselsatta ökat med drygt personer sedan Hur kan det komma sig? Forskningsinstitutet IFAU i Uppsala menar att reformer som gjort det mer lönsamt att arbeta för äldre och billigare för arbetsgivare att anställa personer med längre livserfarenhet är bidragande faktorer. Steg i motsatt riktning ger sannolikt liknande men negativa effekter, vilket t.ex. nationalekonomen Lars Calmfors nyligen påpekade i SVT Rapport (11/10). VI LEVER ALLT längre, vilket är fantastiskt. Denna demografiska verklighet måste matchas med rätt förutsättningar för de äldre medarbetare och egenföretagare som vill fortsätta några år till i arbetslivet. Det ger möjligheter att stärka vår välfärd. Det ger fler arbetade timmar som i sin tur förbättrar pensionerna. Företagen är jobbskaparna på svensk arbetsmarknad. Att underlätta för företagsamma människor som vill verka längre upp i åldern borde vara en självklarhet för en regering med ambitiösa mål i jobbpolitiken. Det enda rimliga är att regeringen tar sitt förnuft till fånga och backar från förslaget om äldreskatten. ELISABETH SANDBERG Regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland CARINA LINDFELT chef arbetsmarknadsavdelningen Svenskt Näringsliv aktuella arbetet på arbetsplatsen. Tyvärr är det inte riktigt så enkelt. Bara för att du är bra på spela fotboll, innebär det inte alls att du är bra på att lära människor att spela eller bli bättre på fotboll eller för den delen har intresset eller kunskapen att leda människor. RESULTATET? VI STÅR med en mängd företag i Sverige med personer på ledarpositioner som inte trivs och som därför drar ner både sig själva och andra på arbetsplatsen, vilket i sin tur minskar effektiviteten och arbetsglädjen på arbetsplatsen. Vi måste helt enkelt våga bli mer ärliga mot oss själva och inte tacka ja till jobb som inte får oss att må bra. Verkligheten är alltför skrämmande; fler och fler blir deprimerade och vi befinner oss som det är nu i en nedåtgående spiral. I gengäld mot att ledarna tar större ansvar för sina liv måste företagen utarbeta bättre, mer pålitliga processer, för att utse sina ledare. Annars kommer företagen att förlora i längden. En omotiverad och obekväm ledare kommer med största säkerhet att förlora sin grupp, vilket i sin tur kommer att resultera i en omotiverad sektion med låg arbetsmoral. Läget är ohållbart. Vi måste fokusera på människorna bakom arbetena, människor som har en passion för andra människor snarare än för pengar. Det är dessa människor som borde rekryteras till ledarpositioner. Att leda handlar nämligen om att kunna förstå hur människor fungerar, vad de behöver för att lyckas inte om att ha en god kunskap i det tekniska. Så vilken slags ledare väljer du? Den som förstår dig, eller den som förstår din dator? Ta dig tid att fundera, det kan komma att påverka hela ditt företags framtida utveckling. ELAINE BRESKE HIRSCHER MAGNUS HEDMAN föreläsare inom personligt ledarskap DEBATT Den 1 12 december 2014 träffas världens länder för det tjugonde partsmötet under FN:s klimatkonvention. Denna gång är det Peru som är värdland och mötet hålls i Lima. Sedan tidigare har världens länder enats om att ta beslut om en ny global överenskommelse i Paris nästa år. För att detta avtal ska bli möjligt måste flera viktiga bitar falla på plats i Lima. Regeringens fem klimatutmaningar i Lima ETT KLIMATAVTAL I Paris förutsätter ett framgångsrikt klimattoppmöte i Lima, och på fem områden kan den svenska regeringen spela en avgörande roll: 1. Eget klimatmål. Regeringen betonar vikten av Sverige som modelland, vilket OECD bekräftar vi visar hur minskade utsläpp kan kombineras med fortsatt och ökad tillväxt. Ett långtgående och långsiktigt klimatmål skulle starkt signalera att vi har tilltro till att denna inslagna väg kan fortsättas. I nuläget har Sverige endast ett eget klimatmål för år 2020, på 40 % minskade utsläpp jämfört med år För år 2030 omfattas vi av EU:s utsläppsmål på 40% minskning. Det vore välgörande att slå fast ett ambitiöst nationellt klimatmål för 2030, bortom EU:s kommande bördefördelning. Därtill bör målet för år 2050 ingen nettopåverkan på klimatet konkretiseras. 2. Utsläppsminskningar i närtid. I debatten är allt fokus på vad som ska ske bortom år 2020, då det nya FN-avtalet tänks träda i kraft, men det behövs betydande utsläppsminskningar innan dess. Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod är trots alla sina brister grunden för detta, och EU och andra parter kan och bör anmäla skärpta åtaganden. 3. FN-nära processer. Kopplat till att minska utsläppen i närtid har Sverige varit drivande i flera initiativ utanför FN-processen. CCAC som arbetar med kortlivade klimatgaser, och New Climate Economy, som visar hur lönsamt det kan vara att tidigt ställa om sin ekonomi i klimatsmart riktning. Det är glädjande att den nya regeringen i ord ställt sig bakom båda dessa processer, men det bör finnas ambitioner bortom att förvalta och administrera vad tidigare ministärer byggt upp. 4. Gröna Klimatfonden. Som största finansiär per capita har Sverige en stark röst när det gäller FN:s nyligen operationaliserade organ för klimatfinansiering. Vår utgångspunkt bör vara att säkerställa hög kostnadseffektivitet, genom att följa Parisagendan om biståndseffektivitet och i första hand stödja nationella program och strategier snarare än enskilda projekt. Som betydande finansiär bör vi också begära en årlig redovisning av kostnadseffektiviteten, så att vi upplyst och utan 5. Flexibla mekanismer. En global koldioxidskatt är långt borta. Därför bör man värna FN:s marknadsmekanismer, där enbart CDM Clean Development Mechanism levererat över 1.5 gigaton utsläppsminskningar, med aktivt och viktigt stöd Energimyndigheten. Nu växer också många nationella och regionala system för handel med utsläppsrätter, ofta kopplade till skydd av biologisk mångfald och fattigdomsbekämpning. Sverige bör i Lima markera en stark tilltro till dessa processer. MÖTET I PARIS i december 2015 är avgörande för om vi ska ha en rimlig chans att hålla den globala temperaturökningen under två grader jämfört med förindustriell tid. Grunden för framgång i Paris läggs nu, med Sverige som en potentiell nyckelaktör. Den rollen bör vi utnyttja. MATTIAS GOLDMANN VD, gröna och liberala tankesmedjan Fores och på plats i Lima Alingsås Kuriren AB, Södra Ringgatan 13, Alingsås 2 Affärskuriren 2014

3 Behöver du hjälp med svetsning? Trappor, räcken, grindar allt inom smide Mångårig erfarenhet av licenssvetsning Självklar plats för fest! Guldkantat i festvåningen, mingelevent i baren eller trivsamt i matsalen - vi har alla möjligheter att skapa en festlig tillställning för ert arrangemang. cmb-svets.se FIRST HOTEL GRAND // ALINGSÅS Mjölnaregatan 1, Alingsås Tfn: KAMPANJ HOS HEDIN BIL Ord.pris från kr Ord.pris från kr Ord.pris från kr Ord.pris från kr Kampanjen gäller tom. 31/ och kan ej kombineras med andra avtal och rabatter. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. För mer information gå in på nissan.se. *Servicekontraktet innefattar 3 Peter st. schemalagda Bengtsson servicar enligt Nissans Kenneth serviceschema. Johansson Avtalet följer Magnus med bilen Olofsson och gäller endast på auktoriserade Nissan-verkstäder. Servicekontraktet gäller vid köp av en ny Nissan transportbil Platschef och endast de punkter som fi nns Säljare med på den schemalagda servicen Säljare (värde upp till kr exkl. moms). Med reservation för ändringar. ** Krockkudde på passagerarsida fi nns ej tillgänglig på NV L1H Måndag fredag Lördag Malmgatan 6, Alingsås Tel Affärskuriren

4 Förlorat ROT-avdrag om fel person betalar Ingrid Langkilde. FLER HÄSTAR PÅ KÖPET! JUST NU INGÅR STARKARE MOTOR. KÖP TILL PROFFSPAKET: 258 KR/MÅN HELLACKERAD KAROSS REGNSENSOR PARKERINGSRADAR AC CD FARTHÅLLARE BLUETOOTH USB INKLÄTT SKÅP, KOMFORTMELLAN VÄGG MED GENOMLASTNINGSTUNNEL peugeot.se/transportbilar 2,0 e-hdi 128 hk på köpet. Värde kr. (Ord.pris kr) PEUGEOT EXPERT 1,6 HDi 90 hk DU FÅR: 2,0 e-hdi 128 hk LEASING/MÅN kr KAMPANJPRIS FRÅN kr Priset är exklusive moms. Fördelaktig leasing genom Peugeot Finans: Rörlig ränta. 1:a förhöjd hyra 30%. Restvärde 40% av nybilspriset efter 36 månader. Erbjudandet gäller t.o.m. 31/ Bilen på bilden är extrautrustad. PEUGEOT EXPERT Öppettider: Det är viktig att rätt person betalar fakturan för ROT-arbetet annars kan rätten till skattereduktion gå förlorad. Det räcker alltså inte att arbetet har utförts i din bostad. En grundläggande förutsättning för att du ska kunna få rot- eller rutavdrag är att arbetet är utfört i din eller dina föräldrars bostad. För att få rotavdrag krävs dessutom att du äger bostaden du bor i. En annan förutsättning som kanske inte är lika känd av alla är att det bara är den som har betalat arbetet som kan få roteller rutavdrag. Om någon annan betalar räkningen förfaller rätten till skattereduktion även om skulden regleras senare. Att detta krav ska tolkas strikt visar en dom från kammarrätten i Stockholm (mål nr ). I det aktuella fallet hade tre personer som ägde ett fritidshus tillsammans låtit ett byggbolag utföra ROT-arbete på huset. Byggbolaget hade delat upp faktureringen mellan delägarna, men alla fakturor betalades av en av dem. KAMMARRÄTTEN FRAMHÖLL ATT ett av kraven för att få skattereduktion är att man har haft en utgift för det utförda arbetet. Det krävs i normalfallet att det är köparen själv som har betalat fakturan från utföraren. Vissa undantag finns dock. Det gäller omfördelning mellan makar och omfördelning mellan sambor med gemensamma barn. Ett annat undantag är om betalning skett av annan person p g a sjukdom. Enligt domstolens mening ska köparen ha haft en utgift redan när utföraren begär utbetalning från Skatteverket. Att de andra delägarna därefter ersatte den delägare som betalat alla fakturorna påverkade inte bedömningen. Byggbolaget skulle därmed till Skatteverket återbetala det belopp som avsåg de två delägarna som inte själva hade betalt sina fakturor. Rättsfallet visar hur viktigt det är att den person som en utförare av ett rot- eller rutarbete ansöker om preliminär skattereduktion för själv har betalat utgiften för arbetet när ansökan görs. Domen lämnar dock utrymme för att det skulle gå att reglerna skulden innan ansökan görs. FÖR ATT UNDVIKA problem är det alltså viktigt att se till att den som ansökan gäller alltid betalar fakturan för det utförda arbetet. Risken för felaktigheter gäller förstås främst delägda fastigheter t ex fastigheter som syskon äger tillsammmans. Samma sak gäller fastigheter som barn samäger med sina föräldrar. En person som är delägare i sitt barndomshem kan inte få rotavdrag för ett arbete som någon av föräldrarna betalat. Rotavdrag medges bara om barnet själv betalar för rotarbetet. Undantag gäller som sagt omfördelning av rot- och rutavdrag mellan makar samt omfördelning mellan sambor med gemensamma barn. Barnen behöver inte vara hemmavarande eller under 18 år. I dessa situationer går det att få skattereduktion för arbeten som betalats av maken eller sambon. INGRID LANGKILDE Expert hos Tholin & Larsson. Har tidigare arbetat vid Skatteverket i Göteborg och Stockholm. Jur kand. Hos Tholin & Larsson sedan 1991 Nya företag i Alingsås och Vårgårda GITT BUTIKSKOMMUNIKATION- MÄSSOR, Vårgård, Gitt Marie Thorild. Tjänster och kunsultation till små- och medelstora företag inom Butikskommunikation och Mässor genom bl.a. showroom, exponering i skyltfönster, belysning, öka försäljningen, planering, exponering av kampanjer, målgruppsdefi nition, personlig och mekanisk försäljning, marknadsföring. Mässdesign och mässplanering. Föreändring el nyplanering av butikslokaler. Reception, personalrum och foajédesign. Aktivitetsplanering, trender, utbildning, föreläsning m.m. FASTIGHETS AB FÄRGAREGATAN 1, Alingsås, Ulf Lennart Melin. Bolaget ska bedriva handel och förvaltning av fastigheter. BKV BYGG AB, Alingsås, Lennart- Albert Pherson Wilisoo. Byggarbete såsom murning, plattsättning, betongarmerare, anläggning. LÅNGAREDS FASTIGHETSFÖRVALT- NING AB, Alingsås, Karl Einar Fredrik Johansson. Aktiebolagt ska bedriva fastighetsförvaltning. SOFIES HÅRDESIGN AB, Alingsås, Sofi e Gunvor Marie Johdet. Företaget ska bedriva frisörverksamhet. STENEN KONSULT AB, Alingsås, Sten Gunnar Stenholm. Konsultverksamhet inom byggbranschen. ANYS COFFEE HOUSE AND WINERY AB, Alingsås, Annelie Birgitta Järkeborn. Café och vinbar med bakverk och lättare måltider. FORTY9 E-COM, Alingsås, Richard Ingvar Albrektson. Konsutverksamhet inom intrernetbranschen samt försäljning av produkter för bl.a. tekniker och yrkesverksamma inom bygg- och hantverksbranschen. GRANAB HOLDING AB, Vårgårda, Kent Fredrik Blom. Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva tillverkning och utveckling av miljöanpassade produkter för byggindustrin. METODIO DESIGN AB, Vårgårda, Mats Johan Ljungqvist. Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av whiteboardtillbehör. GM:S EL I ALINGSÅS AB, Vårgårda, Per Fredrik Magnusson. Bolaget ska bedriva elinstallationer. MATS MATTIAS VVS INSTALLATIONER AB, Alingsås, Mats Jörgen Johansson. Bolaget ska bedriva rörmockeri och VVS. PAST LIMIT AB, Alingsås, Josefi n Julia Fogelberg. Konsultverksamhet med fokus på strategiskt hållbarhetsarbete. SILVERIAN HANDELSBOLAG, Alingsås, Ann-Christin Odobasic. Företaget kommer att bedriva butikshandel med silversmycken. HUNDPLAYSET FIX, Alingsås, Jenny Linnea Berndtsson. Tillverkning av hundtillbehör så som täcken och halsband och sälja dessa mot kontant betalning. Senare är också planen att bygga, på annan ort, en inomhushall med konstgräs för uthyrning av denna samt hålla kurser i hundträning. 4 Affärskuriren 2014

5 Support Bredband - Hosting Måste du välja en ny internetleverantör? Vi gör valet lite enklare! Internet utan krångel till rätt pris! bogalnet.se Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se Vintergatans vänner. Adress: Häradsvägen/Boråsvägen, Alingsås Tel: Öppet: Vardagar Lördag Affärskuriren

6 Alingsås ska vara på topp 20 i företagsklimatrankingen Företagsklimatet i Alingsås stod på dagordningen när Svenskt Näringsliv i förra veckan bjöd in till rundabordssamtal mellan företagare, politiker och tjänstemän. Utgångspunkten var Svenskt Näringslivs senaste attitydundersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, en undersökning som visar att Alingsås tappat ytterligare mark inom flera områden rankades näringslivsklimatet i Alingsås på plats 20 av Sveriges 290 kommuner när Svenskt Näringsliv sammanställde sin årliga attitydundersökning. Därefter har kommunen kontinuerligt ramlat nedåt på listan. I den senaste undersökningen, gjord hösten 2013, slutade Alingsås på plats 173, 30 platser sämre än föregående år och därmed en fortsättning på den nedåtgående trend som på allvar inleddes 2011 då Alingsås låg på plats återfanns kommunen på plats 20. Det normala för Alingsås har varit en placering på topp 20 så det här är en utveckling som måste stoppas. Det kommer att kräva systematiskt arbete för att vända utvecklingen, säger Kristian Johansson, biträdande regionchef Svenskt Näringsliv som också höll i träffen. DET ÄR TRETTONDE året i rad som Svenskt Näringsliv mäter näringslivsklimatet i landets kommuner utifrån definitionen summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Jag tycker att man ska lägga stor tyngdpunkt på vardagen för det handlar om den vardagliga kontakten. Hur det är att vara företagare i Alingsås i vardagen. I kontakten med kommunen för att söka tillstånd eller har kommunen på tillsynsbesök till exempel, säger Kristian Johansson. Första frågan gick till kommunstyrelsens tillträdande ordförande Joakim Järrebring (S). Varför är det viktigt för invånarna i kommunen att Alingsås har ett bra företagsklimat? undrade Kristian Johansson. Det är avgörande för att vi ska kunna ha en bra utveckling, både som samhälle och individer, menade Järrebring. Samtalet fokuserades kring den uppenbara skillnad i verklighetsuppfattning mellan företagare och politiker som den senaste enkäten avslöjar. Skillnad finns det alltid, politikerna är alltid lite mer positiva men jag tycker att när det är större skillnad än 1,0 mellan företagens och politikernas uppfattning ska man börja fundera, menade Kristian Johansson. Störst är skillnaden på frågan om kommunens tillämpning av lagar och regler (1,1), kommunpolitikers respektive tjänstemännens attityder till företagande (1,6), kommunens service till företag (1,5) samt dialogen mellan företag och kommunledning (1,5). Slutsatsen vi kan dra är att många av faktorerna är starkt kopplade till den kommunala administrationen, konstaterade Kristian Johansson och fortsatte: Fördelen är att de är relativt enkla att påverka. Även i det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen skiljer sig företagarnas och politikernas uppfattning åt. Företagarna ger det betyg 3,0 vilket är precis på gränsen till godtagbart medan politikerna ger företagsklimatet betyget 4,2 vilket är strax över bra. Det har hänt mycket över tid, och bara i en riktning var medelbetyget i Alingsås 4,0 vilket är väldig, väldigt bra. Endast 11 av 290 kommuner kom upp dit i år och Alingsås har varit där, det tycker jag är intressant att ha med sig. I år blev medelbetyget sett till hur det sett ut historiskt börjar det bli dags att ta tag i det här nu för det är Alingsås sämsta betyg på den här frågan sedan vi började mäta, konstaterade Kristian Johansson. UNDER EFTERMIDDAGEN KONCENTRERADES samtalen runt borden kring tre frågor: vad kan politikerna göra, vad kan tjänstemännen göra och vad kan näringslivet göra? Önskemål om en ökad flexibilitet i tillämpningen av regler, en förståelse från tjänstemännen, positivare attityder och företagsbesök av politiker och tjänstemän var några av punkterna som lyftes. Men man vill känna ett engagemang också, inte att besöket är något som prickas av på en lista, menade Karin Hedgren, som driver Selektera och är styrelseledamot i Företagarna Alingsås. Jag skulle vilja se politiska besök, gärna över blockgränserna med en konkret agenda där de verkligen från politiskt håll frågar vad som ska krävas för att jag ska investera mer, istället för att bara säga nej till höghus, menade Anna Hartman från First Hotel Grand. Man vill känna en förståelse från tjänstmännen för att man faktiskt behöver hjälp på ett speciellt sätt ibland för att kunna lyckas med sin business och därmed dra in intäkter till kommunen, menade Niklas Sundberg från Elektrolux och fortsätter: Skyltningen är ett väldigt bra exempel. Det har visat sig att kommunens policy är över 25 år gammal. Jag vet att det har pratats mycket bland företagarna om det så det kanske är en sak för politikerna att ta upp. Att göra en skylt idag och för 25 år sedan är en ganska stor skillnad. Vi har redan pratat om att inför nästa år se över detta, menade Barbro Sundström chef för tekniska förvaltningen och samhällsbyggnandskontoret. Det är ljuv musik, konstaterade Niklas Sundberg. NÅGOT JAG har hört när jag pratat med många företagare i stan är en känsla av varför använder inte kommunen de lokala företagen. Varför vänder man sig till Jönköping, Göteborg eller någon annanstans när samma sak finns att köpa hos de egna företagen, ifrågasatte Karin Hedgren. Politikerna måste vara intresserad av frågan och vilja något. Sätta upp frågan på dagordningen och visa ärlighet. Och tjänstemännen bör inte svara nej med ryggmärgen. Man kan göra ganska mycket, inte bara på chefsnivå men då krävs styrsignalerna för att vara mer flexibla och styrsignalerna kommer från dem som sätter agendan för förvaltningarna. Det handlar om hur man ser på sig själv, som en kontrollant eller en support, sammanfattade gruppen där bland andra Thomas Johansson från Framtid Alingsås, Catharina Pettersson, chef för miljöskyddsförvaltningen, Ulf Melin, ICA MAxi Alingsås, kommuncheffen Magnus Haggren och Anna-Karin Jansson, AlingsåsKuriren, satt. Frågan om näringslivet har halkat ner i den interna kommunala rankingen, så är det och det avspeglar sig på något vis, konstaterade sade Alingsås kommunchef Magnus Haggren och fortsatte: Man kan diskutera historien men jag tror att man måste gradera upp frågan generellt sett. Sedan ska det till konkreta grejer också men om vi inte menar det vi säger, då blir det ingenting heller. Vi har varit i ett läge en gång då det inte bara var tomt prat. Det gäller att komma tillbaka till att vi menar allvar. Då tror jag att många kommer att uppleva det ärliga samtalet. Jag tycker att det känns som att vi har fått fram en hel del intressanta synpunkter och hoppas att både politiken och ni tjänstemän som är här idag tar med er detta. Nästa gång ser vi förhoppningsvis att den negativa utvecklingen har stannat av och kanske rent av vänt och börjat gå åt rätt håll, sammanfattade Kristian Johansson. Om målet förra gången var ensiffrigt förra gången, kan det ju vara tvåsiffrigt den här gången konstaterade Björn Wadensten från Crewent tillika styrelseledamot i Företagarna Alingsås. Marie Langwagen (fr.v), NO19 och styrelseledamot i Framtid Alingsås, Mattias Börjesson (skymd), Börjessons Bil, Joakim Järrebring (S), tillträdande ordförande i kommunstyrelsen, Karin Hedgren, Selektera och styrelseledamot i Företagarna, och Britta Malmberg (ryggen mot kameran) Alingsås diskuterade lösningar för framtiden. REBECKA ÅSBRINK CLAESSON 6 Affärskuriren 2014

7 Företagsklimatet i Alingsås diskuterades under en rundabordsdiskussion i regi av Svenskt Näringsliv. Företagsrepresentanter, politiker och kommunala tjänstemän diskuterade. Stående, Finn Bitsch Björklund, företagare och före detta ordförande i Företagarna Alingsås, funderade över framtiden. Foton: Rebecka Åsbrink Claesson 17 personer deltog i samtalet om företagsklimatet. Ett litet antal jämfört med de senaste årens uppslutning, konstaterar Kristian Johansson, biträdande regionchef Svenskt Näringsliv. Det är långt sämre än tidigare träffar. Senast jag var här, 2012, var vi säkert personer. Det var precis i samband med avvecklingen av Futurum så det fanns ett stort engagemang och det kom väldigt mycket företagare. Det känns som att engagemanget har svalnat lite men vad det beror på kan man diskutera, säger Kristian Johansson. Jag har fått synpunkter som tyder på att om det inte ger någonting att engagera sig, om det upplevs som att kommunen inte lyssnar eller prioriterar frågorna påverkar det också hur mycket man som företagare engagerar sig. Man måste hitta bra forum där företagarna känner att man blir lyssnade på och att det finns bra forum för dialog med kommunen i den här viktiga frågan. Det talande för Alingsås är trenden över tid, menar Kristian Johansson. Naturligtvis finns det kommuner i Skaraborg som är sämre rankade men Alingsås har gått från plats 20 till 173 och man har gjort den negativa resan på relativt kort tid. Stoppar man inte det här nu och börjar ta tag i saker och ting vet vi inte var det slutar någonstans. Utvecklingen som varit sedan 2010 tyder helt klart på någonting. Det är så oerhört viktigt att man sätter sig ner och tar reda på vad som inte fungerar och hur utvecklingen kan vändas. Vårgårda har under många år legat i toppskiktet av Svenskt Näringslivs ranking på trettonde plats. Hur en kommungräns kan innebära en sådan skillnad, fascinerar Kristian Johansson. Det kan vara jättestora skillnader mellan kommuner även på andra ställen i Skaraborg vilket är väldigt tråkigt för när man ligger så nära varandra borde man kunna utbyta erfarenheter för att lära av varandra. För kommungränser ska inte spela så stor roll som det gör idag och hela Västra Götaland tjänar på att företagsklimatet är så bra som möjligt. Vad kan ni från Svenskt Näringsliv göra? Det viktiga för oss är att skapa mötesplaster och lyfta upp frågan på agendan. Precis som vi hörde här idag har frågan uppenbarligen blivit nedprioriterad vilket är förödande för hela Alingsås. För det är företagen som gör att kommunen kan fungera. Kommunens kärnområden, skola, vård och omsorg är beroende av att det finns företag som har anställda som betalar skatt. REBECKA ÅSBRINK CLAESSON Anna Hartman (fr.v), First Hotel Grand Alingsås, Björn Wadensten, Crewent och styrelseledamot i Företagarna Alingsås, Niklas Sundberg, Electrolux Home, Barbro Sundström, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, och Cecilia Knutsson, förvaltningschef för barn- och ungdom., funderade över regelverk och myndighetsutövning. Ulf Melin, ICA Maxi Alingsås, Thomas Johansson, Alingsås Tunnplåtscenter, Teknikcollage och Framtid Alingsås, Catharina Pettersson, förvaltningschef för miljöskyddskontoret, och kommunchef Magnus Haggren diskuterade bland annat miljöskyddskontorets arbete med bemötandeutbildning och vilken effekt det har fått. Affärskuriren

8 Behövs fokus på jobbskaparna SVERIGE BEHÖVER större ambitioner och fokus på jobbskaparna. Regeringens budget och de förslag som aviserats i överenskommelser och regeringsförklaring är inte en politik för fler jobb. Jag är bekymrad över att jobbskaparna tappas bort i en störtflod av förslag som känns företagarfientliga och som riskerar tillväxt och jobb, säger Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv. Det är fel att lägga fokus i budgeten på ökade offentliga utgifter snarare än företagande, konkurrenskraft och långsiktig tillväxt. Regeringen borde istället utgått ifrån vad Stefan Löfven sade i valrörelsen att alla förslag skulle prövas mot om de skapar fler jobb eller inte. Tyvärr sviker den här budgeten de ambitionerna. Nu riskerar istället riktiga jobb i riktiga företag att gå förlorade på grund av kraftiga skattehöjningar särskilt riktat mot företag som har äldre och yngre medarbetare. OSÄKERHETEN KRING energifrågan och de ytterligare pålagor som läggs på elproduktion och transporter kommer att försämra konkurrenskraften och slå mot jobben i industrin. Det är bekymmersamt att regeringen inte gör mer för att förbättra konkurrenskraften. Det är positivt att regeringen identifierar matchningen på arbetsmarknaden som en viktig utmaning och därför är det bra med satsningar på yrkesvux och yrkeshögskolan. Men lösningarna ligger inte i mer resurser till Arbetsförmedlingen, konstgjorda traineejobb, höjda skatter och generösare bidragssystem. Det är också problematiskt med den negativa syn som finns på företag inom välfärden. Det lägger en våt filt över investeringar och utveckling och skapar osäkerhet inte bara för företagen utan för alla deras hundratusentals medarbetare och nöjda kunder, säger Carola Lemne. Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv. Marie Klevefjord är VD och ägare av Klevefjords Transport i Sollebrunn, som återigen utsetts till gasellföretag av Dagens Industri. Klevefjords Transport i Sollebrunn Är gasellföretag igen Klevefjords Transport, baserat i Sollebrunn, hamnar på sjunde plats när Dagens Industri listar årets Gasell-företag, det vill säga de företag med över tio miljoner kronor i omsättning som vuxit snabbast. Klevefjords Transport, som främst kör oljetransporter, har elva anställda och en omsättning på 16,5 miljon kronor Under åren 2010 till 2013 ökade företagets omsättning med 646 procent.a På listan över gaseller återfinns dessutom Autohallen i Hol AB och Explorius Education AB, Alingsås. Foto: Henric Brednert På nionde plats kom Weblink IP Phone AB, med huvudkontor i Göteborg men med filial i Alingsås. Det grundades och drivs av Hemsjöbon Mikael Andersson. Weblinks tillväxt var 644 procent Gasellföretag blir man om man omsätter minst tio miljoner kronor och har minst tio anställda. Man ska sedan 2010 minst ha fördubblat sin omsättning och ökat den varje år. Företaget ska också ha varit lönsamt och ha sunda finanser under samma period och i allt väsentligt ha vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. Bilden av RUT-företag felaktig och skadlig NIO AV TIO RUT-företagare uppger att de är stolta över sitt jobb. Och ännu I en studie som genomfördes 2012 vid Högskolan i Kristianstad, och fler, över 95 procent, anser att de blir positivt bemötta av sina kunder. Det som finansierades av Forskningsrådet för arbetsliv och samhälle, framkom visar en Sifo-undersökning som tagits fram på uppdrag av Företagarna och att över var fjärde RUT-anställd upplevde att andra såg ner på deras arbete. Offerta.se. Bara RUT-avdraget har hittills skapat en bransch med anställda. Trots att den privata tjänsteekonomin är en överlägsen motor för att Sifo har på uppdrag av Företagarna och Offerta.se genomfört en undersökning bland över 900 företagare som utför RUT- och/eller ROT-tjänster, skapa jobb och tillväxt har den politiska debatten helt missat möjligheten den mest omfattande undersökning som någonsin gjorts i denna kategori. att diskutera hur vi bäst främjar kapaciteten i denna bransch, säger Jens I undersökningen framkommer att mer än nio av tio tillfrågade RUTföretagare är stolta över sitt arbete. Och ännu fler, över 95 procent, anser att Nilsson, vd Offerta.se. de blir positivt bemötta av sina kunder. SIFO GENOMFÖRDE PÅ uppdrag av Företagarna och Offerta.se under Det här visar en helt annan bild av RUT-företagen än den som ofta juli 2014 en undersökning bland över 900 företagare som utför RUT- och/ målats upp i den politiska debatten kring RUT. De anställdas egna upplevelser ligger långt ifrån påståenden om de skulle befinna sig i underläge Över 400 av dessa utgörs av företag med högst en anställd, det vill säga eller ROT-tjänster. eller bli illa behandlade på sin arbetsplats, säger företagarnas vd Elisabeth i praktiken företag där ägaren själv utför de tjänster som företaget säljer. Thand Ringqvist. På frågan Känner du dig stolt över ditt jobb? svarade 93 procent av de tillfrågade Ganska stor del. FORSKNING PÅ OMRÅDET visar istället att det är just den allmänna debatten som utgör ett av de största arbetsmiljöproblemen för anställda i RUT-företag. Vi är din hjälp i vardagen! Tel: Affärskuriren 2014

9 Ny skattereform ger förenkling för småföretag Skatteförenklingsutredningens förslag överlämnades den 8 oktober till den nytillträdda finansministern Magdalena Andersson. Förslaget innebär stora förändringar i beskattningen för de enskilda näringsidkarna och kan närmast beskrivas som en mindre skattereform. Förslaget är goda nyheter för Sveriges närmare småföretagare. År 1994 infördes den neutrala företagsbeskattningen. Detta var en mycket viktigt reform som medförde att de minsta och de fastighetsanknutna småföretagens skattediskriminering upphörde. De fick nu samma skattemiljö som de som valt aktiebolag. En nackdel med detta system är att reglerna upplevts som svåra vilket är bakgrunden till skatteförenklingsutredningen. Det av Skatteförenklingsutredningen idag framlagda förslaget innebär ett stort förenklingssteg samtidigt som de grundläggande faktorerna bakom neutraliteten behålls. Jag är därför mycket positiv till huvuddragen i förslaget till ny skattereform, säger Mats Thorelund som är kontorschef inom LRF Konsult i Vårgårda. FÖRSLAGET INNEBÄR BLAND annat slopandet av periodiseringsfond, expansionsfond, skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto och införandet av en ny så kallad företagsfond. Det är endast ersättningsfonden av dagens fonder som föreslås vara kvar. Vidare kan både fullständig och förenklad räntefördelning tillämpas. För att finansiera förslagen sänks räntan i räntefördelningen från statslåneräntan ökad med 6 procentenheter till statslåneräntan ökad med 4,8 procentenheter. Den förenklade räntefördelningen innebär att företagaren utan att räkna på ett kapitalunderlag ska få räntefördelning upp till ett halvt prisbasbelopp, idag ca kronor. INFÖRANDET AV EN parallell tillämpning av räntefördelning och företagssparande är förenklande och innebär att dagens komplexa ömsesidiga beroende försvinner. Det är också positivt att den negativa räntefördelningen ersätts med en utökad precisering av vilka skulder som hör till näringsverksamhet, vilket i sin tur möjliggör minskandet av antalet justeringsposter något som idag försvårar beräkningen av kapitalunderlagen för räntefördelning och expansionsfond. Detta leder i sin tur till att dagens två kapitalunderlag (räntefördelning och expansionsfond) kan slås ihop till ett som baseras på förhållandena vid årets utgång. En sänkt räntefördelning motverkas genom en ny schablonregel för fastigheter som ger möjlighet till högre värden i kapitalunderlaget. STORA FÖRENKLINGSVIN- STER UPPNÅS vidare genom förslaget om att framflytta det s.k. stickåret vid reavinstberäkningen för fastigheter från 1952 till Detta innebär i praktiken att man vid beräkningen av reavinstens storlek och återföringen av vissa avdrag inte behöver beakta förhållandena före 1996, en stor förenkling vid långa fastighetsinnehav. Enligt min uppfattning är det mycket viktigt att positionera sig rätt inför förslaget. Mats Thorelund på LRF Konsult rekommenderar alla enskilda näringsidkare att ta kontakt med sin deklarationsrådgivare för en genomgång av förslagens effekter. Det är mycket viktigt att man under den tid som kvarstår i det gamla systemet vidtar åtgärder för att kunna optimera planeringen för både övergången och i det nya systemet. Detta gäller i synnerhet de många småföretagare som står inför ett generationsskifte. FLER NYHETER Reglerna om aktiv och passiv näringsverksamhet förtydligas och det blir äntligen möjligt för lantbrukare att kunna beskatta terminer och optioner som hör till näringen som näringsinkomst. De med förenklat årsbokslut behöver inte redovisa lager om tillgångarnas värde understiger ett halvt prisbasbelopp. En förenkling som dessutom ger högre direktavdrag. Det ska enligt förslaget medges direktavdrag för inventarier med ett anskaffningsvärde upp till ett prisbasbelopp för denna grupp. Alingsås Brandskydd AB är ett företag med över 30 års erfarenhet inom branschen och många nöjda kunder inom alla kategorier. Detta borgar för högsta kvalitet på utfört arbete samt utrustning. Vi utför underhåll och service till alla typer av kunder. Vi erbjuder tjänster och underhåll av allt inom brand- och utrymningssäkerhet, såsom: Vår målsättning är ständig kompetensutveckling med fokus på kundens behov och krav på ett kostnadseffektivt brandskydd. Frågor? Kenneth Johansson Välkommen in och titta på brandskydd Mjölnaregatan 1 måndagar kl ALINGSÅS BRANDSKYDD AB NYA CITROËN C4 CACTUS svaret på vår tids frågor Fr :- TANKA OCH KÖR PRIVATLEASING Fr 1.995:-/MÅN 0:- kontant! Inkl. service. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Priserna är exklusive tillägg för metalliclack och andra tillval och går ej att kombinera med andra avtal och rabatter. Bränsleförbrukning bl. körning 3,5-4,6 l/100 km, utsläpp g CO2/km. Tanka och Kör avser privatleasing genom Citroën Finans 36 mån/4500 mil. Inga upplägg och aviavgifter tillkommer. Tanka och Kör erbjuds av deltagande återförsäljare. Priserna är rekommenderade introduktionspriser. För fullständiga villkor se citroen.se eller kontakta din Citroën återförsäljare. CRÉATIVE TECHNOLOGIE NORRLANDSGATAN 10, ALINGSÅS, , Ôppet vardagar 7-17 lördag Affärskuriren

10 Fallande vinstmarginaler i företagen ÅTERHÄMTNINGEN I DEN globala ekonomin går långsammare än väntat. Det påverkar svensk export och återhämtningen i Sverige går trögt. Företagens vinstmarginaler har fortsatt att försvagas. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, där BNP-tillväxten justeras ner till 2,2 procent för 2014 och 3,1 procent för I nuläget är det hushållens efterfrågan som driver tillväxten i svensk ekonomi, men det går sämre för företagen. Många företag påverkas av den svaga utvecklingen i Europa samtidigt som ökad konkurrens gör att de inte kan höja sina priser, säger Ann Öberg, chefekonom på Svenskt Näringsliv. SVENSKT NÄRINGSLIVS FÖRETA- GARPANEL visar att antalet företag vars vinstmarginaler försvagats är fler än andelen där marginalerna stärkts. De försämrade vinstmarginalerna gör det mindre lönsamt för företagen att investera. Detta är bekymmersamt eftersom investeringarna redan i dag är låga. För att Sverige ska kunna konkurrera på den internationella marknaden krävs en starkare produktivitetsutveckling och för att det ska uppnås krävs mer investeringar, säger Ann Öberg. Nu när reporäntan har sänkts till noll ökar också vikten av att finanspolitiken stöder den ekonomiska tillväxten. Regeringens förslag om skattehöjningar i budgetpropositionen går dessvärre i motsatt riktning. Detta kommer dels att hämma återhämtningen på kort sikt, dels försämra den ekonomiska tillväxten över tid, säger Ann Öberg. KONJUNKTURRAPPORTEN VISAR OCKSÅ på fortsatt stora problem med matchningen på arbetsmarknaden. Analysen visar att människor med den kompetens och erfarenhet som näringslivet efterfrågar saknas i hela landet. Återhämtningen i ekonomin hämmas i dag av att företagen inte kan rekrytera den kompetens de söker. Den regionala analysen i rapporten visar att de flesta län befinner sig i början av konjunkturens återhämtningsfas. Svenskt Näringslivs konjunkturprognos publiceras fyra gånger per år, i form av två rapporter och två uppdateringar däremellan. Ann Öberg, chefekonom på Svenskt Näringsliv. Annika Westergren är expert på Tholin & Larsson. Nya regler för arbetsgivare Förändringar är på gång inom det arbetsrättsliga området. Några av dessa förslag ingår i regeringens budgetproposition och redovisas här kortfattat. Ytterligare frågor utreds, t ex höjd pensionsålder, regler om registerutdrag samt stärkt skydd för så kallade visselblåsare och för företagshemligheter. Regeringen har aviserat att man har för avsikt att komma med förslag kring dessa frågor under det kommande året. SÄNKTA SJUKLÖNEKOSTNADER? Regeringen föreslår ett nytt högkostnadsskydd mot höga sjuklönekostnader. Det nya systemet kommer då att ersätta dagens gällande regler. Ett syfte med med högkostnadsskyddet är bland annat att arbetsgivare ska våga anställa trots risk för höga sjuklönekostnader. Det har tidigare konstaterats att arbetsgivarens sjuklöneansvar innebär ett särskilt risktagande för små och nystartade företag. Enligt förslaget ska arbetsgivare delas in i fem storleksklasser utifrån den totala lönesumman. Ersättningen för höga sjuklönekostnader ska träda in tidigare för arbetsgivare med lägre lönesummor. På så sätt kommer de mindre arbetsgivarna att gynnas. Som mest ska en arbetsgivare kunna få kronor per kalenderår. Enligt förslaget ska arbetsgivaren lämna uppgift om sjuklönekostnader till Skatteverket tillsammans med den månatliga arbetsgivardeklarationen. Utifrån denna information ska sedan Försäkringskassan pröva rätten till ersättning för höga sjuklönekostnader. Prövningen ska alltså ske med automatik. Om arbetsgivaren har rätt till ersättning ska den tillgodoföras arbetsgivaren via kreditering av skattekontot. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari REGERINGENS JÄMSTÄLLDHETSARBETE I samband med att ett barn föds får föräldrarna 480 dagar med föräldrapenning. Dessa dagar delas lika mellan föräldrarna. I dag är det möjligt att avstå dagar till den andre föräldern, med undantag för 60 dagar som är reserverade till vardera förälder. Regeringen vill att ytterligare en månad ska vara reserverad till varje förälder. Det innebär att tre månader ska vara reserverade till mamman respektive pappan. Ett förslag om ändring i föräldraförsäkringen ska presenteras under 2015 med ikraftträdande från och med den 1 januari Regeringen har också aviserat att den s k jämställdhetsbonusen kommer att avskaffas från och med Jämställdhetsbonusen infördes för några år sedan för att uttaget av föräldrapenning skulle bli mer jämställt. NÄR DET GÄLLER könsfördelningen i börsbolagens styrelser anser regeringen att minst 40 % av ledamöterna ska vara kvinnor. Om inte detta mål är uppnått till 2016 har regeringen för avsikt att föreslå lagstiftning om kvotering i börsnoterade företag. Även på EU-nivå diskuteras ett kommande direktiv om jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser. DISKRIMINERINGSLAGEN En ny form av diskriminering införs i diskrimineringslagen; bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. En arbetsgivare måste se till att arbetsplatsen har anpassats så att arbetssökande eller arbetstagare med funktionsnedsättning hamnar i en jämförbar situation med andra utan funktionsnedsättning. Det ställs här krav på att arbetsgivaren ska vidta skäliga åtgärder. Det innebär att hänsyn ska tas till vilka ekonomiska och praktiska förutsättningar som finns för att ett företag ska göra anpassningar. Anställningens längd kan också ha betydelse. Övriga diskrimineringsgrunder i lagen är kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning samt könsöverskridande identitet. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari En arbetsgivare med minst 25 anställda ska göra en lönekartläggning vart tredje år. Regeringen har aviserat att man kommer att föreslå att lönekartläggning ska göras varje år samt för arbetsgivare med minst 10 anställda. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari ANNIKA WESTERGREN Tholin & Larsson 10 Affärskuriren 2014

11 KURIRENS VINKLUBB PRESENTERAR 999: FRAKTFRITT 1x750ml 14% 1x750ml 14% 1x750ml 13% 1x750ml 13,5% 1x750ml 12,3% 1x750ml 12,5% arför inte unna sig lite extra goda drycker till jul och nyår? Genom Kurirens Vinklubb kan du nu beställa ett speciellt sammansatt vinpaket som du får levererat hem till dörren för under tusenlappen helt fraktfritt. Champagnen i paketet kommer från det illa vinhuset Baron Albert. En mycket frisk och välsmakande champagne som bör drickas till förrätten eller som aperitif. Gör inte misstaget att inmundiga en champagne som denna till tolvslaget, det är den alldeles för bra för. I paketet hittar du också en Ripasso, en Verdicchio från Belisario och en Côtes du Rhône som bjuder på massor av frukt och karaktär. Du får också möjlighet att bekanta dig med ett kraftpaket från Ribera del Duero där det finns både solmogen mörk frukt och härligt stöd av lagring i ekfat.. Testa ett paket fraktfritt eller beställ två på en gång. Fraktfritt oavsett hur många paket ni beställer! Välkommen till Kurirens Vinklubb! BESTÄLL HÄR Tel Alkohol kan skada din hälsa. Affärskuriren

12

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Oktober 2014. Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag

Oktober 2014. Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag Oktober 2014 Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag Kronfönster har fått många fina utmärkelser genom åren. Kanske den allra roligaste är det priset som delas ut av Sveriges

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell

Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell Utredningens förslag Huvudförslaget är ett system som utgår från ett nytt samlat begrepp

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

LVC Event Göteborg 9 10 april 2014. LCV Kampanj Q1 & Q2

LVC Event Göteborg 9 10 april 2014. LCV Kampanj Q1 & Q2 LVC Event Göteborg 9 10 april 2014 LCV Kampanj Q1 & Q2 WORKING STAR EDITION AC ESP Elfönsterhissar Airbag, förare/pass. Sidoairbag GPS Navigation CD-Bluetooth Backkamera C-lås Dimljus NV200 Working Star

Läs mer

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad Skatteverket Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas tillsammans numer för

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund 21 augusti 2015 AGENDA Det ekonomiska läget Världen Sverige Inriktningen för politiken Sammanfattning

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Varselportalen 2013-03-09, RW Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Historiskt har vi haft perioder av låga arbetslöshetstal i Sverige: Tidigt 70-tal; 2-3 % arbetslöshet 1975-1980; 2-3%

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Ros och Ris om ROT-avdraget En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Det har gått ett år sedan regeringen beslutade att införa ett höjt och permanent ROT-avdrag.

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Ranking av företagsklimatet 2015 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vår definition av företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder,

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Svensk finanspolitik 2010 Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Finanspolitiska rådet Ledamöter Lars Calmfors (ordf.) Torben Andersen (vice ordf.) Michael Bergman Martin

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet Civilutskottets betänkande Frågor om bostäder och könskvotering behandlar i detta betänkande 5 motioner. 2014:C19Fr, Bygg fler hyresrätter för unga av klass SA13, Wasaskolan. som sin mening vad som i motionen

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

För publiken i Skara, 18 maj 2015

För publiken i Skara, 18 maj 2015 För publiken i Skara, 18 maj 2015 Lönsamhet - vad krävs av dig Ta kontroll över ekonomin Vinnare vs förlorare Förbättra din bankrelation Generationsskifte Skattesänkningsråd Nya skatteregler Gröna tidningarna

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Företag & jobb Moderata Företagarrådet. Lars Hjälmered, riksdagsledamot 2014-05-27

Företag & jobb Moderata Företagarrådet. Lars Hjälmered, riksdagsledamot 2014-05-27 Företag & jobb Moderata Företagarrådet Lars Hjälmered, riksdagsledamot 2014-05-27 Agenda Presentation Tre teser Diskussion Tre teser 1. Sverige är idag ett bättre land att investera, producera och anställa

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

PREMIÄR I HELGEN. BråvikenBil. Provkörningar och tävlingar! Oslagbara premiärerbjudanden! PREMIÄRPAKET! Din nya Peugeothandlare i Norrköping

PREMIÄR I HELGEN. BråvikenBil. Provkörningar och tävlingar! Oslagbara premiärerbjudanden! PREMIÄRPAKET! Din nya Peugeothandlare i Norrköping Totalt vä rde u 64.900 k pp till r ingår! PREMIÄR I HELGEN 7.000 kr, cykelhållare ingår värde 400 kr, ränterabatt värde 5.000 kr, förmånlig försäkring 1 år värde ca 2.500 kr, extra för din inbytesbil 10.000

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07 Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms Almedalen 2010-07-07 Halvera tjänstemomsen Bakgrund: Den ekonomiska krisen har ställt arbetsmarknaden inför stora utmaningar. Nu finns flera

Läs mer