ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 43"

Transkript

1 ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 43

2

3 Hanif Sabzevari Varför tiger du? Expositionen i sju enaktare av August Strindberg

4 Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Sal IX, Universitetshuset, Uppsala, Saturday, December 20, 2008 at 10:15 for the degree of Doctor of Philosophy. The examination will be conducted in Swedish. Abstract Sabzevari, H Varför tiger du? Expositionen i sju enaktare av August Strindberg. Acta Universitatis Upsaliensis, Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet pp. Uppsala. ISBN This is a study of how expository information is presented in the metatext (title, subtitle, prefaces, dedications, the dramatis personae, announcements of act and scene, stage directions etc.) and the dialogue in seven one-act plays by August Strindberg: The Stronger (1889), Pariah (1889), Simoom (1889), Debit and Credit (1892), The First Warning (1892), Facing Death (1892), and Motherly Love (1892). Exposition in this study is defined as a semiotic temporal-structural element that: (1) is not restricted to any specific part of the drama; (2) is present in both the metatext and the dialogue; (3) transfers information about the prescenic time/action (time/action preceding the scenic time/action), interscenic time/action (scenic and non-scenic time/action between scenes), simultaneous scenic time/action (non-scenic time/action that takes place simultaneously with the scenic time/action, and postscenic time/action (time/action that follows the scenic time/action). The study shows that the expository information is presented gradually in the dramas, in both metatext and dialogue, and in all the four categories of time/action presented above. One important result is that the seven one-act plays, despite their naturalistic qualities, also contain components pointing towards Strindberg s more expressionistic drama. It is possible to talk about a naturalistic or an expressionistic period in Strindberg s authorship. It is, however, impossible to regard Strindberg as a naturalist or an expressionist in a stricter sense. Strindberg s drama is too complex and rich to be placed in a certain theoretic doctrine. It is clear from the dissertation that the study of expository information is useful in dramaturgic analyses, and generates various discussions about for example themes, motives, and metaphors. A complete analysis of the exposition, therefore, must also consider elements such as language and imagery. Keywords: August Strindberg, one-act plays, exposition, The Stronger, Pariah, Simoom, Debit and Credit, The First Warning, Facing Death, Motherly Love, drama, theatre, naturalism, narratology, semiotics, structuralism, Swedish literature Hanif Sabzevari, Department of Literature, Box 632, Uppsala University, SE Uppsala, Sweden Hanif Sabzevari 2008 ISSN ISBN urn:nbn:se:uu:diva-9415 (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-9415) Printed in Sweden by Edita Västra Aros, Västerås Distributor: Uppsala University Library, Box 510, SE Uppsala, Sweden

5 Till far, mor och Anna

6

7 Innehåll Förord...11 Inledning och disposition...15 Dramatexten, dess semiotik och kommunikativitet...21 Strindberg och naturalismen...25 Enaktaren som genre och Strindbergs enaktare Exposition...37 Analysbegrepp och metod...50 Den starkare...55 Expositorisk information...56 Metatext...56 Repliker...61 Diskussion...67 Expositionen i Den starkare...77 Paria...78 Expositorisk information...79 Metatext...79 Repliker...89 Diskussion...95 Expositionen i Paria Samum Expositorisk information Metatext Repliker Diskussion Expositionen i Samum Debet och kredit Expositorisk information Metatext Repliker...134

8 Diskussion Expositionen i Debet och kredit Första varningen Expositorisk information Metatext Repliker Diskussion Expositionen i Första varningen Inför döden Expositorisk information Metatext Repliker Diskussion Expositionen i Inför döden Moderskärlek Expositorisk information Metatext Repliker Diskussion Expositionen i Moderskärlek Sammanfattning Expositionens placering Expositionen i metatext och repliker Titel Undertitel Personförteckning Miljö- och tidsbestämningar Akt- och scenangivelser Scen- och spelanvisningar Förtext (dedikationer, motton, förord), replikrubriker och avslutningsmarkörer För-, mellan-, simultan- och efterscenisk tid/handling Slutord Summary Källor och litteratur Personregister...276

9 Anmärkning: De sju dramatexter som analyseras i denna studie följer den ordning i vilken de presenteras i August Strindbergs Samlade Verk, del 33, Nio enaktare, red. och komm. av Gunnar Ollén, Stockholm, I denna volym finns utförliga kommentarer av Gunnar Ollén om samtliga Strindbergs enaktare från perioden , deras tillkomst och mottagande, liksom ordförklaringar. Hänvisningar till detta verk förkortas SV 33. I analyserna kommer jag att använda ett eget tillvägagångssätt i citathänvisningen för att undvika ett överflöd av noter. När jag exempelvis skriver hänvisningen (s. 15) betyder det att alla citat ur dramatexten och därtill hörande diskussion efter senaste not eller sidhänvisning som föregår denna, gäller det som återfinns på den inom parentes givna sidan, i detta fall s. 15, i SV 33. Dessa hänvisningar förekommer i samband med det sista citatet från varje sida. (S. 15) innebär alltså att alla citat ur dramatexten som kommer efter denna hänvisning hör till s. 16 eller den sida som meddelas efter dessa. Anvisningar som rör pjäsernas titel, inledande scenrum och rekvisita har fördelats på olika sidor i SV. Därför är vissa sidor i SV blanka vilket innebär att exempelvis hänvisning till en titel sker på s. 7 och nästa hänvisning till dramapersonerna på s. 9. Givetvis förekommer också sidor SV som utelämnas i studien då ingen väsentlig expositorisk information däri presenteras. Det bör dock påpekas att denna hänvisningsmetod ibland kommer att brytas i de fall då analyserna berör olika delar i texten eller blandas med hänvisningar till andra verk än SV 33. Men generellt sett håller jag mig till denna metod då jag anser att det är ett enkelt sätt att undvika alltför många noter. Vid citat ur dramatexterna är typografin av utrymmesskäl något ändrad. Blankrad efter dramafigurernas namn ersätts med kolon och blanksteg. Dramafigurernas fullständiga namn och beteckningar skrivs inte heller med versaler såsom är praxis i SV utan endast med inledande versal. Exempelvis BISKRA skrivs Biskra etc.

10

11 Förord [T]heatre is the only reality. Everything else, the world outside, what the civilians call the real world, is nothing but fantasy. Så säger Michael Gambon till huvudrollsinnehavaren Annette Bening i inledningen till filmen Being Julia (2004). Dessa ord är kanske den mest träffande beskrivningen av teaterns och särskilt det Strindbergska dramats mening för mig. Jag har haft den stora förmånen att ägna min tid åt den, jämte Shakespeare, störste dramatikern. Det har varit en oförglömlig tid och utan de personer som tackas i det följande hade jag förmodligen aldrig skrivit dessa rader. Den som främst påverkat och utvecklat min syn på Strindbergs dramatik är min huvudhandledare Björn Meidal, en helt fantastisk människa och vän. Utan honom hade denna avhandling aldrig blivit skriven. Redan från den tid då han handledde mig på magisternivå har han tillämpat sin moderna, ickeauktoritära pedagogik och på så sätt möjliggjort en öppen och dynamisk dialog där jag alltid har känt en ömsesidig respekt. Han har under alla omständigheter stöttat mig, varit lyhörd och läst mina ibland bedrövliga manus konstruktivt, noggrant och tålmodigt. Hans gränslösa kunskap har varit ovärderlig för mig inte bara i avhandlingsarbetet utan även i vardagen. Ett stort tack även till Bengt Landgren, min biträdande handledare som har haft en mycket betydelsefull roll under arbetets gång. Jag har tryggt kunnat luta mig mot hans beläsenhet och haft stor nytta av hans kritiska läsningar och kloka synpunkter. Ett utomordentligt stort tack vill jag ägna de opponenter som tog sig an mitt manus i samband med slutventileringsseminariet, nämligen Katarina Båth, Ann-Sofie Lönngren och Björn Sundberg. De hade viktiga synpunkter som har varit av stor vikt för avhandlingens stringens, akribi och disposition. Ett varmt tack till Michael Robinson för att jag fick tillgång till hans då ännu opublicerade bibliografi över Strindbergsforskningen. Jag riktar mitt ödmjukaste tack till hela den Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet där jag alltid har känt mig välkommen och varmt mottagen. I synnerhet vill jag tacka institutionens två klippor, Lena Hägg och Kerstin Landgren. Tack till Lena som alltid ställer upp vid praktiska ärenden och som alltid generöst delar med sig av sitt leende, sin värme och sin tid. Tack till Kerstin för all hjälp med administrativa spörsmål, men också för hennes vänlighet och ödmjukhet. Ett innerligt tack till Alexandra Borg, Cecilia Lindhé och Axel Lindén för stöd och engagemang. 11

12 Två personer har betytt särskilt mycket för denna studie. Den förste är Conny Svensson som redan efter några veckor på A-kursen väckte det sanna intresset för Strindberg. Han visar alltid ett stort intresse för mina projekt, vilket betyder oerhört mycket för mig. Den andre är Hans-Göran Ekman som med stor generositet har ägnat mitt manus tid och tanke och som har kommit med mycket betydelsefulla synpunkter. Jag vill ägna ett speciellt tack till två lärare som jag har haft under min tid på institutionen: Sara Danius, en av de mest skarpsinniga människor jag har träffat som med briljans ledde mig genom den snåriga skog som kallas modern litteraturteori och metod; Ulf Malm, en oändlig kunskapskälla som lärde mig allt jag behöver om medeltid och renässans. Tack till Emilia Aldrin på Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet för värdefulla synpunkter på mina diskussioner om namnen i enaktarna. Stort tack till Chad Henderson på Engelska institutionen vid Uppsala universitet för hans noggranna korrekturläsning av de engelska avsnitten i denna studie. Jag står i tacksamhetsskuld till den tidigare forskningen som alltsedan Martin Lamms pionjärarbete om Strindbergs dramatik har uppenbarat och analyserat det strindbergska underlandet bit för bit. Av särskild betydelse för mig är Egil Törnqvists undersökningar av Strindbergs dramer. Jag hade aldrig intresserat mig för expositionsbegreppet om det inte vore för Törnqvists forskning som på många sätt lagt grunden för den föreliggande avhandlingen. Jag vill också ägna en stor tacksamhet till två av mina tidigare lärare på Lugnetgymnasiet i Falun. Den förste är Leif Enermo, min lärare i svenska, engelska och filosofi som med stor beläsenhet och kunskap inspirerade mig. Den andre är Mats Körlof som med värme och ödmjukhet alltid skapade konstruktiva diskussioner. De har bägge två haft stor del i mitt litteraturintresse och mitt tänkande som på allvar började ta form under denna period. Jag kommer aldrig att glömma våra diskussioner om Camus, Dostojevskij, Sartre och Schopenhauer. Tack till Lina Ludvigsson på Strindbergsmuseet för hjälp med att ta fram och ordna med rättigheter till omslagsfotot. Jag vill tacka min vän Richard Thureson som är en av de mest kärleksfulla, ärliga och hängivna människor jag har träffat och som fyller min vardag med hopp och glädje. Detsamma gäller Daniel Färnstrand, en av de mycket få människor som jag kan umgås dygnet runt med och som förstår mig bättre än de flesta. Daniel förtjänar mitt varma tack också för all hjälp med den engelska sammanfattningen i denna avhandling. Även Martin Jernling skänker jag en tacksamhetens tanke för att han alltid finns där som en god vän som dessutom råkar vara en enastående läkare och gitarrist. Tillsammans 12

13 utgör vi fyra bandet The Academy, en grupp som på scenen och i studion skänkt mig upplevelser bortom tid och rum. Varmt tack till min generöse vän Per-Anders Olofsson och Red Carpet Productions för att jag valdes till regissör för uppsättningen av Strindbergs Fadren. Det var ett mycket givande projekt för mig och jag ser fram emot fler liknande samarbeten. Tack till min gode vän Germund Larsson som med tålamod och engagemang har korrekturläst mina manus och som aldrig tröttnar på att gå på teater med mig. Tack också till mina nära vänner Peter Mattsson och Ehsan Nasari på Populate AB som alltid finns där för mig och som har givit mig den fantastiska möjligheten att syssla med film på en mer professionell nivå. Tack till Pelle Ståhl som alltid finns tillgänglig och som bistår mig med sin tekniska kunskap som underlättar vardagen. Övriga vänner som jag vill tacka för stöd och engagemang är Jascha Becker, Ingemar Bergman, Eva och Mats Brodin, Kamran Ghodsi, Siavash Habibi, Linda, Maria, Mats och Therese Kristoffers, Kristian Lagerström, Oskar Ljungström, Oscar Segerström och Yerry Stetter. Ett oändligt tack till min avlidne vän Andreas Hedström, en gitarrvirtuos och poet som haft en avgörande roll för min syn på litteraturens, musikens och konstens väsen. Min saknad efter Andreas är obeskrivlig och jag bär hans vackra minne i hjärtat som en ständigt brinnande eld och påminnelse om betydelsen av toner, ord och bilder. Ett gränslöst tack går till min farbror, Mohsen, en klippa som alltid stöttar mig förutsättningslöst och som är som min egen bror. Vidare vill jag tacka mina systrar Leila och Shahla, två glädjespridare som jag alltid får oändlig kärlek av och som betyder allt för mig. Tack också till min morbror Abbas för mångårigt stöd. Generösa bidrag för avhandlingens tryck har erhållits från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet, Karl och Betty Warburgs fond samt Uppsala studentkår. Slutligen vill jag tacka min far, Jalal, min mor, Shahin och min fästmö, Anna. Ni är min heliga treenighet som får mig att orka leva, skratta och kämpa. Se far, vart alla samtal om Hafez, Sa di, Rumi, Ferdowsi och Shamlou ledde! Jag är så oändligt tacksam för din kärlek, empati och kunskap om det persiska språket och den persiska litteraturen, denna outsinliga skatt som skulle erövra världen om den bara gick att översätta. Och se mor, vart din drivkraft, envishet, glädje och oändliga kärlek ledde! Du får mig att kämpa, att känna, skratta och förlåta. Anna, du är mitt hjärta, en ständig påminnelse om varför jag lever. Du är själva definitionen av kärleken och godheten. Tack för att du förstår mig bättre än någon annan och för att du skänker mig allt jag behöver. Er tre, far, mor och Anna, tillägnar jag denna studie. 13

14

15 Inledning och disposition Varför tiger du?, frågar Fru X sin motspelerska Mlle Y i August Strindbergs enaktare Den starkare. Vi kommer aldrig att få svar på den frågan då Mlle Y förblir tyst under hela dramat. Denna tystnad väcker otaliga möjligheter att läsa och tolka innehållet i dramat. Ty vad tänker Mlle Y? Vad skulle hon ha svarat på Fru X:s frågor och utsagor om hon finge yttra sig? Stämmer Fru X:s påståenden i dramat eller är de falska? Egil Törnqvist framhåller att orden i Strindbergs dramatik bland annat fungerar som maskerings- eller kampmedel. Ibland som både-och. [ ] Misstron mot ordens sanningshalt leder till en uppvärdering av det ordlösa, av tystnaden. Detta rymmer också en kulturkritik. Tillbaka till det ordlösa, sanna djurtillståndet blir en aspekt av tillbaka-till-naturen-evangeliet. Om orden döljer tankarna, blottar tystnaden tvärtom dessa. 1 Som läsare eller åskådare förses vi successivt i nästan all dramatik med exposition eller expositorisk information om dramats dåtid, nutid och framtid, men i fallet med Fru X är det omöjligt att avgöra sanningshalten i denna information. Mlle Y:s tystnad försätter oss i en situation där Fru X:s utsagor varken verifieras eller dementeras. Vi kan därför inte bedöma hur trovärdig expositionen i replikerna är och hela idén om expositorisk information problematiseras. Liksom i alla omfattande författarskap finns även inom Strindbergsforskningen en tendens till att vissa verk kanoniseras. Dramer såsom Fadren, Fröken Julie, Till Damaskus I, Dödsdansen I, Ett drömspel och Spöksonaten underkastas ständigt nya analyser. Men trots den forskning och det oupphörliga intresse som ägnas Strindberg och hans dramer, finns det luckor. Ett av dessa tomrum, som utgör analysmaterialet i denna avhandling, består av sju enaktare som Strindberg författade mellan Några av dem har berörts av den tidigare forskningen främst i korta artiklar eller uppsatser, medan resten nästan helt hamnat i glömska. De kanske mest kända är Den starkare, Paria och Första varningen, medan Samum, Debet och kredit, Inför döden och Moderskärlek har ägnats blygsam uppmärksamhet. Den starkare, Paria och Samum skrevs under Strindbergs vistelse i Holte i Danmark mellan december 1888 och 4 mars 1889 i samband med att dramatikerns nygrundade Skandinaviska Försöksteater skulle ha sina första premiärer. Debet och kredit, Första varningen, Inför döden och Moderskär- 1 Egil Törnqvist, Det talade ordet. Om Strindbergs dramadialog, Stockholm, 2001, s

16 lek tillkom i Djursholm under våren 1892, och Strindbergs avsikt var att de fyra styckena skulle framföras på Dramaten. 2 Strindbergs dramer till indelas vanligtvis i fyra kategorier: naturalistiska dramer (till exempel Fadren och Fröken Julie), enaktare (exempelvis Den starkare, Paria och de övriga enaktsdramer jag ska undersöka i denna studie), historiska dramer (såsom Gustav Vasa, Erik XIV och Karl XII) samt expressionistiska och symbolistiska dramer (som Ett drömspel och Spöksonaten), de sistnämnda alla skrivna efter Strindbergs så kallade infernokris. Av dessa fyra kategorier har enaktarna ägnats minst uppmärksamhet. Det finns idag ingen svensk eller utländsk avhandling som endast fokuserar på dessa pjäser. Strindbergs enaktare begränsas emellertid inte endast till de sju dramer som här ska undersökas. Redan 1870 skrev dramatikern sin första enaktare I Rom och året efter Den fredlöse. Även exempelvis Fröken Julie (1888) och Fordringsägare (1888) är enaktare till formen. Vidare författade Strindberg 1892, samma år som Moderskärlek författades, Leka med elden och Bandet. Han gjorde dock ett uppehåll mellan författandet av Moderskärlek, som förelåg färdig den 16 maj 1892, och de två senare styckena vilka troligtvis skrevs under perioden 20 augusti 14 september Mitt urval av de sju nämnda enaktarna följer Strindbergs egen teoretiska motivering i uppsatsen Om modernt drama och modern teater (1889). Gunnar Ollén påpekar: Med repertoaren på Théâtre Libre i Paris som förebild skulle huvudintresset vara lagt på det psykologiska förloppet [ ] och enaktsformatet gynnas. 4 De sju enaktarna har, som vi senare ska se, både tematiska likheter, såsom hjärnornas kamp, och formella. Strindberg lockades av det korta formatet quart d heure. Till Gustaf af Geijerstam skrev han den 18 november 1888 att han vill författa en nyckelscen med [t]vå personer, utan intrig, men skarp spänning i Hjernornas Kamp, själarnes strid. Han hävdade i ett brev till Georg Brandes daterat den 29 november 1888, en dryg månad före tillkomsten av Den starkare, att det [i] hvarje drama fins [ ] une scène! Det är den jag vill ha; hvad skall jag med det andra rasket att göra, och besvära sex, åtta skådespelare att lära!. 5 Dessa idéer realiserades i Den starkare, Paria och Samum. Därefter utökades persongalleriet. Emellertid är även de fyra senare styckena skrivna efter det korta enaktsformatet. Dessutom tillkom samtliga sju enaktare i princip i svit. Strindberg författade visserligen ett drama baserat på romanen Hemsöborna, Folk-komedin Hemsöborna, förmodligen färdigställt mellan slutet av januari och den 9 februari 1889, samt det fem akter långa sagospelet Himmelrikets nycklar, fullbordat den 3 februari Men när bägge pjäserna bemöttes 2 SV 33, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s

17 kyligt och den senare refuserades, återgick Strindberg till enaktsformatet. Den teoretiska motiveringen var fortfarande densamma som han hade utvecklat i uppsatsen Om modernt drama och modern teater. 6 I denna undersökning utgörs analysmaterialet av sju dramatexter. Att läsa ett drama är som att lägga pussel; bitarna faller på plats en efter en och bildar slutligen en helhet. Denna process följer såsom allt annat en temporal struktur, vilket har framhållits av Jackson G. Barry: the essential structures of drama [ ] is temporal. 7 Dessa strukturer finns inbyggda i själva dramatexten vari alla skeenden presenteras i en viss ordning. Men även inom varje människa som läser ett drama finns en egen historia, kunskap och erfarenheter som möjliggör förståelse och tolkning av innehållet. De olika elementen i dramat och dess delar ska läggas på plats så att de bildar en meningsfull helhet. I denna process är tiden en avgörande faktor då dramats tid förenas med läsarens, något som sker genom dramatextens narrativitet och temporalitet. Den tid och de handlingar som författaren har arrangerat i en viss kronologisk ordning som manifesteras i dramat förenas med den tid, det vill säga den historia, kunskap och samlade erfarenhet, som läsaren bär med sig till läsningen. För bägge dessa tidsskikt dramatextens och läsarens gäller att de, genom en aktualisering av det förflutna i nuet, pekar framåt, mot en framtid. Detta ligger i tidens natur: klockan tickar framåt, inte bakåt. I den narrativ-temporala representation som ett drama utgör är främst expositionen det element som ständigt överför nödvändig information till mottagaren. På så vis är expositionen en dramaturgisk förutsättning för att uppfatta mening i dramat. I denna avhandling ska jag följaktligen undersöka hur Strindberg presenterar expositorisk information i de sju enaktarna. Pjäserna har, som redan nämnts, inte fått den uppmärksamhet de förtjänar och har därmed hamnat i skymundan. I inledningen till Strindbergs språk och stil skriver Göran Lindström att Strindberg av den äldre forskartraditionen uppfattades främst som den av sitt oerhörda stoff besatte diktaren; i en yngre generations ögon framstår han som den medvetet arbetande, yrkesskicklige konstnären. Bara en grundligare genomförd struktur- och stilanalytisk utforskning av hans verk kan i framtiden avslöja vilken av uppfattningarna som har mest fog för sig. 8 Nu har visserligen mer än fyra decennier förflutit sedan Göran Lindström konstaterade detta, och Strindbergsforskningen har sedan dess berikats med många varierande studier, bland andra strukturella och stilanalytiska under- 6 Ibid., s Jackson G. Barry, Dramatic Structure. The Shaping of Experience, Berkeley/Los Angeles/London, 1970, s Göran Lindström, Inledning i Strindbergs språk och stil. Valda studier, Lund, 1964, s

18 sökningar. 9 Den föreliggande studien kan också ses som ett arbete som härrör från just ett strukturalistiskt intresse. Med strukturalism menar jag en undersökning av hur system av tecken eller symboler får sin betydelse genom att de sätts i relation till andra tecken på olika lingvistisk-semiotiska nivåer. Inom Strindbergsforskningen är Egil Törnqvist den som intresserat sig mest för dramastruktur, dramadialog och dramatekniska begrepp. Törnqvist har framför allt i den redan citerade studien Det talade ordet. Om Strindbergs dramadialog bland annat presenterat en användbar definition av expositionsbegreppet samt korta iakttagelser av vissa textpartier i några av de enaktare vi ska undersöka. 10 Enaktsdramat är vidare intressant av genrehistoriska skäl. Peter Szondi har i dissertationen och standardverket Theorie des modernen Dramas diskuterat dramatiska element och däribland expositionen i Strindbergs dramatik. 11 Szondi menar att dramagenren, på grund av de hårda formella och genreinriktade regler som hade definierat den dramatiska formen alltsedan Aristoteles, hamnade i en kris under 1800-talet. Flera stora dramatiker började då författa enaktare under 1880-talet. I stället för en konflikt mellan dramats personer utgjordes enaktarnas protagonister i stället av övermäktiga krafter; kampen blev närmast metafysisk eller existentiell. Strindberg betraktas av Szondi som en av dessa dramatiker som genom ett innehållsligt ifrågasättande förändrar den dramatiska formen och franskklassicisternas idé om tidens, rummets och handlingens enhet. Szondi menar bland annat att Strindberg, med Den starkare, skapar en subjektiv jag-dramatik som upplöser hela den dramatiska formen. 12 Fritz Paul instämmer i Szondis påstående och hävdar i Strindberg og monodramaet att [d]en første betydelige forfatter av den nye dramatikk som bevisst, og till en viss grad systematisk tok opp formproblemet, var vel Strindberg. Paul, som vidare understryker att monodramat 9 För goda översikter över Strindbergsforskningen, se Göran Lindström, Strindbergsforskning i Svensk litteraturtidskrift, red. Algot Werin, utg. av Samfundet De Nio, årg. 25, Lund, 1962:2, s , Sven Rinman, Femton års Strindbergsforskning i Strindbergiana, första samlingen, red. Anita Persson & Karl-Åke Kärnell, Stockholm, 1985, s samt Sven Rinman, Tre års Strindbergsforskning i Strindbergiana, fjärde samlingen, red. Hans-Göran Ekman, Anita Persson & Barbro Ståhle Sjönell, Stockholm, 1989, s Så vitt jag vet föreligger det ännu ingen översikt över Strindbergsforskningen efter Även Carin Östman har i uppsatsen Hur får publiken veta vad den inledningsvis behöver veta? diskuterat expositorisk information om tid, plats, personer och dessas inbördes relationer i bland annat Strindbergs Fadren och Fröken Julie med tonvikt på dessa dramers inledningar, i Svenska på scen. Språk och språkanvändning i svensk dramatext från tre sekler, red. Siv Strömquist, Uppsala, 2003, s Peter Szondi, Det moderna dramats teori, Stockholm, 1972, sv. övers. Kerstin Derkert, s. 72 ff. (Orig. Theorie des modernen Dramas [diss., Zürich, 1956], Frankfurt am Main, 1956.) Eftersom jag, särskilt i samband med analysen av Den starkare, kommer att diskutera Szondis idéer utförligt, väljer jag av läsarvänliga skäl att återge citat från denna studie på svenska. 12 Ibid., s

19 hos Strindberg inte är bundet till enaktsgenren, hänvisar också till Thomas Mann som ansåg att Strindberg inte endast föregrep expressionismen utan även surrealismen. 13 Innan utredningar av expositorisk information i de sju enaktarna kan äga rum, behövs en genomgång av de förutsättningar som ligger till grund för studiens analysbegrepp och metod samt Strindbergs författande av de aktuella enaktarna. Avhandlingens första kapitel utreder således dramatexten som fenomen samt vad undersökningar av dramatexter innebär. I samband med denna diskussion presenteras semiotiken som en nödvändig disciplin inom dramatextanalysen. I det andra kapitlet introduceras två centrala fenomen som påverkade Strindbergs författande av dramatik under slutet av 1880-talet och början av 1890-talet. Det första är den naturalistiska doktrin som förespråkades av Émile Zola och det andra naturalismens huvudsakliga teaterscen Théâtre Libre i Paris som öppnades av André Antoine och Zola Sedan diskuteras de naturalistiska idéer som Strindberg utnyttjade i sin dramatik från den här perioden. Kapitel tre utgör en kort genomgång av enaktsdramats historia från talet och framåt. Här behandlas också de formella aspekter av naturalismen som påverkade Strindberg. Zola hade en viktig roll i detta avseende eftersom han i sin naturalistiska lära anknöt till franskklassicisternas tre enheter. Detta kapitel, liksom det föregående, är inte på något sätt uttömmande genomgångar av enaktarens historia respektive naturalismen. I stället syftar de till att presentera några huvuddrag och en kortfattad historisk bakgrund som kan fördjupa och underlätta förståelsen av enaktarna och analyserna av dessa. Det fjärde kapitlet är ett avsnitt om expositionsbegreppet. Diskussionen tar avstamp i Aristoteles mimesisbegrepp och följs av en översikt av expositionsbegreppets historia. Härvidlag presenteras två olika riktningar: dels de teoretiker som i Gustav Freytags efterföljd vill betrakta expositionen som ett element i dramats inledning, dels de som hävdar att expositorisk information inte på något sätt är bunden till inledningen utan till och med kan förekomma i dramats slutreplik. I ett kapitel om analysbegrepp och metod ges slutligen en stipulativ definition av expositionsbegreppet som kommer att gälla för resten av studien. I detta avsnitt presenteras även den metod som tillämpas i samband med enakts-analyserna. Sedan följer analyserna av de sju dramerna där varje pjäs undersöks i ett eget kapitel. Före varje analys presenteras korta historiska uppgifter om tillkomsten av den aktuella pjäsen samt vissa generella utlåtanden om denna i den tidigare forskningen. Därefter följer en genomgång av den expositoriska informationen. Enaktarna analyseras i kronologisk ordning enligt tillkomsttid. 13 Fritz Paul, Strindberg og monodramaet i Edda. Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning, band 76, red. Åse Hiort Lervik, Oslo, 1976, s. 283,

20 Eftersom Strindbergsforskningen under lång tid var biografiskt inriktad, är en del av det som skrivits om enaktarna präglad av detta. Även idéhistoriska och komparativa undersökningar har varit vanligt förekommande. Där har man intresserat sig för Strindbergs idémässiga influenser och hans relation till andra författare och filosofer. Mitt främsta intresse ligger dock i att se hur olika idéer har framställts. Ur ett strukturalistiskt-semiotiskt perspektiv med expositionen som huvudbegrepp undersöks de dramaturgiska elementens interrelation i de sju dramatexterna. 20

Material från

Material från Svenska som andraspråk 3 Alla pedagogiska planeringar Muntligt arbete Centralt innehåll och kunskapskrav I det centrala innehållet gällande muntlig framställning anges för kursen svenska som andraspråk

Läs mer

Material från

Material från Svenska 3 Litterär förståelse och litterära begrepp Centralt innehåll och kunskapskrav i ämnesplanen I det centrala innehållet för svenska 3 anges litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och

Läs mer

Novellen. En kort historia

Novellen. En kort historia Novellen En kort historia Hur ska novellen vara? Novellen ska vara som kjolen på en kvinna: så lång att den täcker det väsentligaste och så kort att den uppehåller intresset./okänd Novellen bör verka som

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser:

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser: 2. Kulturrelativism KR har flera problematiska konsekvenser: Ingen samhällelig praxis kan fördömas moraliskt, oavsett hur avskyvärd vi finner den. T.ex. slaveri. Vi kan inte heller meningsfullt kritisera

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer

Nedan följer ett förslag på hur ni själva eller tillsammans i grupp kan hitta möjliga ingångar för att tolka och diskutera en dramatisk text.

Nedan följer ett förslag på hur ni själva eller tillsammans i grupp kan hitta möjliga ingångar för att tolka och diskutera en dramatisk text. DRAMATIKANALYS Nedan följer ett förslag på hur ni själva eller tillsammans i grupp kan hitta möjliga ingångar för att tolka och diskutera en dramatisk text. Förslaget är disponerat i så kallade startpunkter

Läs mer

Bokanalys Sci-fi, skräck, fantasy

Bokanalys Sci-fi, skräck, fantasy Bokanalys Sci-fi, skräck, fantasy Ni kommer inom de närmsta veckorna att läsa en bok inom temat sci-fi, skräck eller fantasy samt jobba med uppgifter relaterade till den boken. Syftet är att öka er läsförståelse

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4 ÖRJAN EDSTRÖM Andreas Inghammar, Funktionshindrad med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget

Läs mer

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta?

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta? TRUST Annie är 14 år och har träffat Charlie online. De är lika gamla, båda spelar volleyboll och han är den första kille som förstår henne. Hon berättar inget om honom för sina föräldrar, inte heller

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Anne Charlotte Leffler var en av 1880-talets mest framgångsrika författare. Hennes pjäser drog stor publik och hennes böcker såldes

Läs mer

Ramkursplan i teckenspråk som modersmål för hörande barn till döva och hörselskadade föräldrar (CODA)

Ramkursplan i teckenspråk som modersmål för hörande barn till döva och hörselskadade föräldrar (CODA) Ramkursplan 2013-06-24 ALL 2013/742 Fastställd av generaldirektör Greger Bååth den 24 juni 2013 Framtagen av Carin Lindgren, Malin Johansson och Helena Foss Ahldén Ramkursplan i teckenspråk som modersmål

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Material från

Material från Svenska 2 Litterär förståelse och litterära begrepp Centralt innehåll och kunskapskrav I det centrala innehållet för svenska 2 anges Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk

Läs mer

11. Feminism och omsorgsetik

11. Feminism och omsorgsetik 11. Feminism och omsorgsetik Nästan alla som har utövat inflytande på den västerländska moralfilosofin har varit män. Man kan därför fråga sig om detta faktum på något sätt återspeglar sig i de moralteorier

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Varför börjar man som idéhistoriker att forska i ämnet populärvetenskap?

Varför börjar man som idéhistoriker att forska i ämnet populärvetenskap? DEN BETYDELSEFULLA POPULÄRVETENSKAPEN Populärvetenskapen hyllas liksom den kritiseras, men ofta uteblir det djupgående resonemanget. Ikaros korresponderade med Kaj Johansson, idéhistoriker vid Göteborgs

Läs mer

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN AV JONAS KARLSSON 1 Jonas Karlsson är författare, dramatiker och skådespelare. Han har medverkat i en rad succéfilmer som Livet är en schlager,

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Föreläsningar. Gruppövning, grupp A: Måndag 26/ sal 318 Gruppövning, grupp B: Måndag 26/ sal 318

Föreläsningar. Gruppövning, grupp A: Måndag 26/ sal 318 Gruppövning, grupp B: Måndag 26/ sal 318 Föreläsningar 1. Onsdag 14/11 13-15 sal 203 2. Torsdag 15/11 13-15 sal 203 3. Måndag 19/11 13-15 sal 203 4. Tisdag 20/11 13-15 sal 203 5. Onsdag 21/11 13-15 sal 203 6. Torsdag 22/11 13-15 sal 203 Gruppövning,

Läs mer

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen romantiken Ca 1770 till 1840 Psykologi och känslor Känslor i fokus!!! Kulturen dyrkas diktare hyllas! Mitt

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Svenska Rum 1 PROVLEKTION Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Provlektion Svenska rum 1 Kapitlet Besök i författarverkstaden ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

En formel för frihet

En formel för frihet En formel för frihet Mänskligheten som ändamål i sig Exemplen pånytt PLIKT fullkomlig ofullkomlig mot sig själv mot andra Mänskligheten som ändamål i sig Varför är det en plikt att inte avlägga falska

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM. En lärarhandledning. Rekommenderad från åk. 3-6

Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM. En lärarhandledning. Rekommenderad från åk. 3-6 Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM En lärarhandledning Rekommenderad från åk. 3-6 1 TILL DIG SOM LÄRARE En historia kan berättas på många sätt. Ja, ibland berättas samma historia på flera olika vis.

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Det här är Folkuniversitetet

Det här är Folkuniversitetet Kanske minns du hur det kändes när du lärde dig läsa? Hur du öppnade en dörr och såg världen på ett helt nytt sätt. Hur tecknen som tidigare varit oförståeliga plötsligt fick mening. Hur du i början läste

Läs mer

Tal i bråkform. Kapitlet behandlar. Att förstå tal

Tal i bråkform. Kapitlet behandlar. Att förstå tal Tal i bråkform Kapitlet behandlar Test Användning av hälften och fjärdedel 2 Representation i bråkform av del av antal och av del av helhet 3, Bråkform i vardagssituationer Stambråk, bråkuttryck med 1

Läs mer

Putnam: 1) Vad är mening (dvs vad för ontologisk kategori tillhör mening)?

Putnam: 1) Vad är mening (dvs vad för ontologisk kategori tillhör mening)? Putnam Första stycket av Putnams text är överdrivet retorisk och mycket rörig. Det är viktigt att skilja på följande: 1) Vad är mening (dvs vad för ontologisk kategori tillhör mening)? Frege: Standardsyn

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 4

Moralfilosofi. Föreläsning 4 Moralfilosofi Föreläsning 4 Subjektivism & emotivism Enligt Rachels så är grundtanken bakom etisk subjektivism att våra moraliska åsikter grundar sig på våra känslor Samt att det inte finns någonting sådant

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT B

EXAMINATIONSUPPGIFT B EXAMINATIONSUPPGIFT B Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-02-25 Innehåll 1. Termer som kan användas inom bildanalys... 3 2. Analys av porträtt av kungafamiljen...

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 2012-12-06 19:12 Sida 1 (av 11) ESS i svenska, Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kapitel Läsa för att lära Kapitel Uppslagsboken Kapitel Uppslagsboken

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 5

Moralfilosofi. Föreläsning 5 Moralfilosofi Föreläsning 5 Naturalism Naturalism Form av kognitivism Naturalismen säger att värdesatser är påståenden om empiriska fakta Värdeomdömen kan (i princip) testas empiriskt och vara sanna eller

Läs mer

Mötesplats inför framtiden Borås 23-25 april 2001. Arja Mäntykangas Bibliotekshögskolan Åke Sellberg

Mötesplats inför framtiden Borås 23-25 april 2001. Arja Mäntykangas Bibliotekshögskolan Åke Sellberg Mötesplats inför framtiden Borås 23-25 april 2001 Arja Mäntykangas Bibliotekshögskolan Åke Sellberg Högskolan i Borås Bibliotekshögskolan/biblioteks- och informationsvetenskap 01-03-23 Bidrag till konferensen

Läs mer

LPP, Klassiker. Namn: Datum:

LPP, Klassiker. Namn: Datum: LPP, Klassiker Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige,

Läs mer

Holistics grundare berättar

Holistics grundare berättar Vår väg hela vägen Holistics grundare berättar När Holistic bildades hade vi en tydlig idé om vad vi ville åstadkomma genom företaget, nämligen att hjälpa människor bli friskare och samtidigt mer medvetna.

Läs mer

Redovisning till Konstnärsnämnden gällande förstudien till Candide, eller optimismen som scenisk framställning. av KLO Productions

Redovisning till Konstnärsnämnden gällande förstudien till Candide, eller optimismen som scenisk framställning. av KLO Productions Redovisning till Konstnärsnämnden gällande förstudien till Candide, eller optimismen som scenisk framställning av KLO Productions I denna förstudie har vi behandlat följande frågeställningar med utgångspunkt

Läs mer

Kursplan. Kurskod LIA111 Dnr 01:162 Beslutsdatum Att skriva för scenen kurs i dramaturgi. Writing for the Stage A Course in Dramaturgy

Kursplan. Kurskod LIA111 Dnr 01:162 Beslutsdatum Att skriva för scenen kurs i dramaturgi. Writing for the Stage A Course in Dramaturgy Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod LIA111 Dnr 01:162 Beslutsdatum 2001-11-07 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Att skriva för scenen kurs i dramaturgi Writing for the Stage A Course in

Läs mer

ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA

ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA Annina Jansson socialarbetare, arbetshandledare janssonannina@gmail.com Vad handlar det om? Professionella samtal Kommunikation på olika sätt Samtalsmetodik Konstruktiva

Läs mer

En jätte i tonåren. 1 of 2 10/6/11 4:17 PM

En jätte i tonåren. 1 of 2 10/6/11 4:17 PM GARGANTUA I MEDIA FÖRREPORTAGE Västerbottens-Kuriren - En jätte i tonåren http://vk.se/print.jsp?article=478801 En utskrift från Västerbottens-Kurirens nätupplaga VK.SE 2011-10-06 16:16 Artikelns ursprungsadress

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande

Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande Teaterhögskolans Institutionsstyrelse Fastställd 2012-10-10 Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt

Läs mer

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar Skrivarlinjen är en utbildning för dig som har skrivit en hel del och vill bli en säkrare skribent på vägen mot publicering. Du träffar likasinnade i en kreativ

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Akademiskt skrivande I

Akademiskt skrivande I Akademiskt skrivande I Idag: Vad är akademiskt skrivande? Referatsystem att ange källa Citat och referat Akademiskt skrivande Den akademiska texten bygger på tidigare kunskap. Det vetenskapliga sättet

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Mona Mörtlund. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi

Mona Mörtlund. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi Mona Mörtlund Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5 Intervju: Andreas B Nuottaniemi 40 När jag var mindre och det kom någon på besök i hemmet,

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Kort sagt det handlar om livet.

Kort sagt det handlar om livet. Sånt är livet! Teater Trots Sånt är Ett tragikomiskt drama, som handlar om glädje och sorg, om kärlek och vänskap, om otrohet och skilsmässor, om mobbing och svek, om våldtäkt och alkoholism, om gräl och

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

FTEA12:4 Vetenskapsteori. Tolkande vetenskaper - Hermeneutik -

FTEA12:4 Vetenskapsteori. Tolkande vetenskaper - Hermeneutik - FTEA12:4 Vetenskapsteori Tolkande vetenskaper - Hermeneutik - Hermeneutik Hermeneutik: studiet av vad förståelse är, och hur vi bör gå tillväga för att uppnå förståelse. Hermeneutiken har sin historiska

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark)

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark) Faktablad, övningar och bilder till kursprovet HT 2011 Fakta om: Titel: Den förlorade sonen, 1885 Konstnär: Georg von Rosen (1843 1923, Sverige) Konstnären Georg von Rosen var greve, professor och direktör

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Kajsa Kavat. Läs en film-handledning av Mattias Gordon

Kajsa Kavat. Läs en film-handledning av Mattias Gordon Kajsa Kavat Läs en film-handledning av Mattias Gordon INNEHÅLL Inledning 3 Att berätta i bok och film 3 Filmhandledning Kajsa Kavat 4 Berättelsens helhet 4 Hur skiljer sig berättelserna åt? 4 Vad skiljer

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

Moderna Klassiker. Svenska, Film- & TV-produktion, Medieproduktion, Fotografisk Bild, Medier Samhälle & Kommunikation

Moderna Klassiker. Svenska, Film- & TV-produktion, Medieproduktion, Fotografisk Bild, Medier Samhälle & Kommunikation Moderna Klassiker Svenska, Film- & TV-produktion, Medieproduktion, Fotografisk Bild, Medier Samhälle & Kommunikation Bokgrupper Den allvarsamma leken Evelina Julia Agnes Lisa Ida Doktor Glas Per Hanna

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor Orgelbyggaren av Robert Åsbackas är en av de första återberättade finlandssvenska böckerna. Bosse Hellsten har återberättat romanen som kom ut år 2008. Orgelbyggaren handlar om Johannes Thomasson, en äldre

Läs mer

Svenska som andraspråk poäng

Svenska som andraspråk poäng Svenska som andraspråk 2 100 poäng KURSKOD: SVASVA02 Prövningsdelar Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del och innehåller detta: SKRIFTLIG DEL Den skriftliga delen består av två delar, ett

Läs mer

PM P R O M E M O R I A

PM P R O M E M O R I A PM P R O M E M O R I A PM är en kortform av det latinska pro memoria som betyder för minnet. Disposition Hur du strukturerar texten i ditt PM (1) Rubrik Om utrymme ges för att själv välja rubrik: Välj

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Beräkning med ord -hur en dator hanterar perception 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kan datorer hantera perception?... 4 Naturligt språk... 4 Fuzzy Granulation...

Läs mer

Subjektivism & emotivism

Subjektivism & emotivism Subjektivism & emotivism Föreläsning 4 Enligt Rachels så är grundtanken bakom etisk subjektivism att våra moraliska åsikter grundar sig på våra känslor Samt att det inte finns någonting sådant som objektivt

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Nattens lekar en lärarhandledning utifrån Stig Dagermans novell med samma namn

Nattens lekar en lärarhandledning utifrån Stig Dagermans novell med samma namn Nattens lekar en lärarhandledning utifrån Stig Dagermans novell med samma namn Till läraren Det här är en lärarhandledning för dig som vill arbeta med Stig Dagermans novell Nattens lekar. Handledningen

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer