Konteringsanvisning. Godkänd Attest Utanordna Bokförd Belopp 1) 2) 3) 4) 5) Konto Avd Objekt Koncern Debet Kredit 6) 7) 8) 9)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konteringsanvisning. Godkänd Attest Utanordna Bokförd Belopp 1) 2) 3) 4) 5) Konto Avd Objekt Koncern Debet Kredit 6) 7) 8) 9)"

Transkript

1 Konteringsanvisning Godkänd Attest Utanordna Bokförd Belopp 1) 2) 3) 4) 5) Konto Avd Objekt Koncern Debet Kredit 6) 7) 8) 9) 2014 Observera de röda markeringarna ovan, dessa rutor skall fyllas i innan en faktura lämnas till ekonomiavdelningen. Se förtydligande på nästa sida.

2 En vägledning Ekonomiavdelningens önskan att minimera antalet avdelningar och objekt synes fruktlös. För att tillmötesgå verksamheten får ni därför skapa egna objekt men själv ansvara för att en faktura blir konterad på detta objekt. Ekonomichefen vill dock betona att avsikten med ett objekt helt går förlorad om ni inte är konsekventa och använder objekt på det ni vill mäta. När ni vill skapa ett nytt objekt måste ni ange vad objektet skall ha för sifferkombination samt vilket namn objektet skall ha. Detta kan mailas ekonomiavdelningen eller anges på postit- lapp på fakturan. En ordning och reda fråga Nedan visas en konteringsstämpel för att hjälpa er i vilken ruta ni skall fylla i och vad ni skall betänka vid de olika attestnivåerna lämnas en förklaring. 1) Godkänd Här signerar den som beställt eller mottagit en vara eller tjänst. Genom signaturen bekräftar man att varan/tjänsten ankommit till rätt belopp och antal samt att den är ställd till rätt mottagare d.v.s. Akademikerförbundet SSR. 2) Attest Här signerar den som är attestberättigad inom denna avdelning. Observera att en person som är attestberättigad i vissa fall endast får attestera upp till vissa belopp. Om den som är attestberättigad också är den som beställt varan attesterar denna även i Godkänd. 3) Onödig bortse från denna. 4) Endast ekonomiavdelningens personal vid betalningstillfället. 5) Onödig ruta bortse från denna. 6) Kostnadskonto anges av ekonomiavdelningen 7) Ange den avdelning inom er resultatenhet som kostnaden skall belasta. 8) Ange det objekt inom avdelningen som kostnaden skall specificeras på, dvs om det skall finnas något objekt. Observera att objekten är till för er och att ekonomiavdelningen inte har någon kännedom eller egentligt intresse om vilka objekt ni vill använda. 9) I rutan koncern anges vilken fysisk person som kostnaden skall bokföras på, detta gäller exempelvis mobiltelefonräkningar, reseräkningar, flygbiljetter m.m. ( Ifylles av ekonomiavdelningen) Godkänd Attest Utanordn Bokförd Belopp

3 1) 2) 3) 4) 5) Konto Avd Objekt Koncern Debet Kredit 6) 7) 8) 9) Övrigt att betänka. Tänk på att all representation ska vara godkänd i förväg (se i övrigt personalhandboken). Internrepresentation (inom kansliet) är överhuvudtaget inte godkänt. Måltidsersättning (betalning för lunch, motsvarande) är inte heller godkänt. Vid kurser som akademikerförbundet arrangerar skall kostnad för måltiden för deltagarna faktureras förbundet från restaurangen. Om restaurangen ej kan skicka faktura direkt till förbundet så får den som representerar betala och sedan ta upp kostnaden på sin reseräkning. På kvitton för representation, kursmiddagar m.m. ska alltid syftet med arrangemanget anges samt namn på alla deltagare (alternativt kan deltagarförteckning biläggas). Om du är osäker, samråd med ekonomienheten i förväg. Observera. Observera att detta dokument kommer att kompletteras med en besluts- och attestordning. Där förbundsdirektörens och enhetschefernas delegation av attesträtter framgår. Där framgår även en utförligare definition vad som ligger i begreppet Godkänd och Attest.

4 Budget 2014 Kostnadsgrupper Attest Budget Arbetsrätt och förhandlingsenheten MF Yrke och Rekryteringsenheten TB Socionomen LE - 49 Internat. Journal LE/CW Chefstidningen CW Kommunikationsenheten SA Akademikern LH/CW Politisk ledning LH/HE Socionomauktorisationen TG Förbundssekretariatet LH Ekonomienheten CW Medlemsavgifter Saco, PTK, CF, Salus Ansvar Fastighetsenheten CW

5 Arbetsrätt och förhandling (kostnadsgrupp 11-12) Marcus Furuberg 110 Löner Internationellt partsarbete 112 Lokala centrala förhandlingar MF, AL, MJ Region Norr 1121 Region Syd 1122 Region Väst 1123 Region Öst 1124 Staten 1127 Chefsförhandlingar 113 Regionala skyddsombud LB Löneavtalsutbildning MF, AL, MJ Stöd lokal fackligorganisation Privat sektor MJ 1161 Landstinget EE 1162 Storstad AL 118 Facklig utbildning bas och fortsättning 750 MF, AL, MJ 1180 Region Norr 1181 Region Syd 1182 Region Väst 1183 Region Öst

6 Arbetsrätt och förhandling (kostnadsgrupp 11-12) Marcus Furuberg 119 Staten Bas- fortsättning och övriga utbildningar AL Gemensamma temautbildningar 1191 Gemensam 2- dagars baskurs 1192 Gemensam 2- dagars baskurs 1193 Gemensam 2- dagars baskurs 1194 Gemensam 2- dagars baskurs 1197 Utbildning Övriga myndigheter dags förtroendem.utbild. Arbetsförmedlingen dags förtroendem.utbild. Krim. & SiS 120 Rals- utbildning AL RALS- utbildning Saco- Krim 1201 RALS- utbildning Saco- ArbF 1202 RALS- utbildning Saco- SIS 1203 RALS- utbildning Saco- Socialstyrelsen 121 Privatsektor- utbildning MJ Egenföretagarservice MF Arbetsmiljö MF Arbetsskada juridiska konsultationer 1241 Arbetsmiljö 126 PRIDE DH

7 Yrke och Rekryteringsenheten (kostnadsgrupp 14) Tore Bengtsson 140 Löner /Personalkostnader TB Studentinformatörer JG Arvoden - Introduktionskurs 1411 Arvoden SI 1412 Studentinformatörskurs 1413 Satellitprojekt 1414 Resor (ej SI kurs) 142 Studentverksamhet JG Arbetsmarknadsdagar 1422 Professionsdagar 1423 Föreläsningar/ rekryterandeverksamhet 1424 Samarbetsavtal/sponsring 1425 Mentorskapsprogram 1426 Studievägledarkonferens 1427 Annonser 1428 Sacorelaterat arbeet 1429 Arvoden föredragshållare 1430 Profilmaterial 147 Säljbrev JG Personal och beteendevetare TG Marknadsstrategiskt arbete JG Socialt- /folkhälsoarbete JK FSLP 1502 Folkhälsovetare (93) Socialt arbete (142) 151 Samhällsvetare/omregistrering JG Chefsverksamhet MOA Regionombud TB

8 Tidningen Socionomen m.fl. (kostnadsgrupp 20) Lena Engelmark 203 International Journal CW Socionomen LE

9 Chefstidningen (kostnadsgrupp 21) Eva Brandsman / Christer Westerlund 210 Chefstidningen LH / CW 2 945

10 Press- & kommunikationsenheten (kostnadsgrupp 22) Stina Andersson 220 Personalkostnader SA Press och opinionsbildning SA Press (200) 2213 Uppdrag välfärd/turné (800) 2214 Almedalen (200) 2215 Utbildning (120) 2216 Opinionsundersökningar (600) 222 Informationsmaterial- SA marknadsföring 2220 Kommunikation 2221 Profilprodukter 2222 Informationsmaterial 2223 Student 2225 Annonser 223 Hemsidan SA Löpande utveckling 2232 Domäner 225 Statistik SA Lönebilagor 2252 Licenser 2253 Övrigt 226 Projekt SA

11 Akademikern (kostnadsgrupp 40) Lars Holmblad / Christer Westerlund 400 Akademikern Intäkter LH / CW Kostnader LH / CW

12 Politisk ledning (kostnadsgrupp 50) Lars Holmblad 502 Valberedningen HE Förbundsstyrelsen HE Förbundsordförande LH Ordförande konf. HE Studentråd inkl årsmöte JK Kongress (45) 5091 Styrelsemöten (100) 5092 Årsmöte (55) 5093 Visionsmöte (55) 5094 Sacosamarbeten (44) 5095 Medlemsvärvandeaktiviteter (25) 5096 Almedalen (35) 517 Medlemsavgift Internationella org. MÖS ISKA (280) EPSU/NOFS (260) IFSW (115) NSSK (50) 519 Regionförening MOA SSR- förening (handkassor) MOA Stockholm stad AL Göteborg stad AL Malmö stad AL 30 Totalt SSR- förening (medlemsaktiviteter) MOA Stockholm stad AL Göteborg stad AL Malmö stad AL 60 Totalt Saco- samverkan inkl. Saco- S MF Särskilda råd kyrkan MEA 45

13 526 Stöd & service Krim, SiS, staten övr, AL Krim SiS 5003 Socialstyrelsen 5004 Övriga myndigheter 5005 SACO- försvar 5006 SACO- S 5008 FK 5009 Gemensamt 5010 Vårdmyndigheter 527 Stöd och service ArbF AL Samverkansorganet 5032 Gemensamt 5033 Stockholm/Gotland/kundtjänst 5034 Nordvästra Götaland 5035 Södra Götaland 5036 Södra Mälardalen 5037 Göteborg/Halland 5038 Småland 5039 Huvudkontoret 5040 Rehabilitering 5041 Norra Norrland 5042 Södra Norrland 5043 Västra Svealand 544 Norra Mälardalen 8 888

14 Socionomauktorisation (kostnadsgrupp 60) Thomas Goldberg 600 Socionomauktorisation Intäkter TG - 80 Kostnader

15 Förbundssekretariatet (kostnadsgrupp 70) Lars Holmblad 700 Gemensamt, personalsociala LH kostnader 701 Löner m.m. förb.sekr. personal LH Organisationspolitik LH Svensk Chefsförening HB Juridiska konsultationer LH Socialt arbete TF Samhällspolitik UB Internationellt MÖS Världspolitik 7252 Idepolitik 7253 NOFS 7254 EPSU 7255 PSI 726 Politik och samhälle CS

16 Ekonomienheten (kostnadsgrupp 80) Christer Westerlund 303 Vaktmästeri CW Gemensamt kansliet CW Ekonomiavdelningen CW Medlemsavgifter CW Saco-, PTK-, CF- och AEA- avgift CW Medlemsregistret CW Reservfond- Inkomstförsäkringen CW Solidaritetsfonden MÖS/CW 588 Summa

17 Fastighetsenheten (kostnadsgrupp 81) Christer Westerlund 811 SSR- huset Intäkter CW Kostnader CW Andelslägenhet Intäkter CW - 67 Kostnader CW Klövsjö Intäkter CW Kostnader CW Nice Intäkter CW Kostnader CW Klövsjö 2 Intäkter CW Kostnader CW Spanien Intäkter CW Kostnader CW

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Allmänt Reglerna för kontroll av verifikationer är en del av den interna kontrollen. Intern kontroll är en process

Läs mer

Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016

Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekters stämma 2014 Föredragningspunkt 7 Budget och medlemsavgifter Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016 Förslag till budget

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB Manual Registrera reseräkning...2 Kostavdrag...5 Utlägg...6 Representation...7 Utskrift...8 1 AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning

Läs mer

Manual till faktura- och bokföringsfliken

Manual till faktura- och bokföringsfliken Manual till faktura- och bokföringsfliken Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller rutiner kring fakturor, hantering av fakturor och bokföringsordrar och de olika verifikationstyperna. Ekonomiavdelningen

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av representation i utlandet.

Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av representation i utlandet. Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell Granskning av representation i utlandet. Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Genomförd granskning 4 Sammanfattning Bakgrund Det genomförs

Läs mer

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21 1 av 12 Innehåll Ekonomisk policy... 1 Maskinteknologsektionen... 1 Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141110 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av regionstyrelsen men där regionstyrelsen

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Tillämpningsanvisningar. till

Tillämpningsanvisningar. till Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente för Nordanstigs kommun KS 10 / 2010 KF 10 / 2010 98 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 1. Omfattning 2 2. Ansvarsfördelning 3 3. Attestberättigade 3 4. Attest

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Boka möteslokal, bollplan eller sporthall

Boka möteslokal, bollplan eller sporthall Boka möteslokal, bollplan eller sporthall Instruktion för privatpersoner Inledning Idrott & förenings e-tjänst är ett webbaserat hjälpmedel för föreningar och privatpersoner i Göteborgs Stad. Genom e-tjänsten

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Kongressen 2012 Bifallna motioner

Kongressen 2012 Bifallna motioner Kongressen 2012 Bifallna motioner Motion 1 Hotelser och kräkningar via sociala medier Yrkanden att Akademikerförbundet SSR arbetar för att belysa problemet med hot och kränkningar mot handläggare inom

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Information från Svenska Cheerleadingförbundet

Information från Svenska Cheerleadingförbundet Information från Svenska Cheerleadingförbundet Inför licensperioden 2015-2016 har SCF inlett ett samarbete med Pensum. Detta samarbete innebär att alla licenser, alltså våra försäkringar kommer att skötas

Läs mer

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder Ekonomihandbok Utbetalningar/Leverantörsskulder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2014 Innehåll 1. Allmänt om leverantörsfakturor 3 2. Leverantörsreskontra 4 2.1. Olika skuldkonton 4 2.1.1. Leverantörsskulder

Läs mer

Regler för representation inom Danderyds kommun

Regler för representation inom Danderyds kommun 1(11) KS 2012/0310 för representation inom Danderyds kommun med instruktioner för kontering och redovisning 1 2(11) Innehåll 1. Till Dig som är verksam i Danderyds kommun... 3 1.1. Inledning... 3 1.2 Tillämpningsområde...

Läs mer