Stockholm. Bellmans stad och vår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm. Bellmans stad och vår"

Transkript

1 28

2 D et finns många sätt att närma sig en stad att uppleva den och förmedla den. Målningen, kartan eller fotots fram kallade bild är en. Diktens frammanade inre bilder är en annan. Några av förra seklets stora författare har genom språkets inte den konkreta bildens kraft, fångat och uttryckt, inte bara den yttre stadsbilden, utan just staden sedd, hörd och levd inifrån en människas temperament och livskänsla. Staden i betraktarens sinne sedd genom känslans och själens sköra fönsterglas. Den mellansvenska småstadens idylliskt tillrättalagda yta och ångestladdade underströmmar har sin ojämförlige uttolkare i Birger Sjöberg. I Fridas visor, i Kvartetten som sprängdes. Staden, ett yttre och ett inre landskap: Gör en kikare av handen Frida! säger bodbetjänten. Skärp din uppmärksamhet. Se och bortse! Hjalmar Bergman beskriver den markurellska girighetens och självhävdelsens deformerande krafter i det dystopiska lilla Wadköping. Hjalmar Söderberg låter oss genom Martin Birck, Lydia och doktor Glas för en stund tid vistas i det förra sekelskiftets oscarianska Stockholm. Men också en deckarförfattare som Stieg Trenter bärgar och bevarar ett svunnet Stockholm. Hans hjälte Harry Friberg hastade genom nu raserade gator och kvarter från min skoltids Stockanita ankarcrona Stockholm Bellmans stad och vår Til Fru Widman Patronessa på Elfvik. Den 15 September Teckning av färjstället till Lidingö sannolikt av Pehr Hilleström. KB, HS. Autografsamlingen. holm. Han påminner mig om ljuden och dofterna i den trånga Slöjdgatan bakom Hötorget, där Statens Normalskola hade några klasser inhysta i samma kvarter som den gamla Konstakademien, åren innan grävskopsarméerna jämnade kvarteren med marken. Men, Carl Michael Bellman var den förste, och kanske den störste, av alla Stockholmsskildrare. Han var en stadens poet. Han hade blick för konkreta detaljer i kombination med en genuin känsla för den enskilda människan, för hennes tid och hennes villkor. Han levde i en stad som präglades av politisk turbulens, merkantil utveckling och fruktansvärd misär. De burgna handelshusen längs Skeppsbron bebodda av familjerna Grill, Setton, Arwedsson, Jennings m. fl. utgjorde en vacker front framför den egentliga Stadens, Gamla Stans, smuts, fattigdom, fylleri och prostitution. Hur upplevde Bellman den, eller snarare hur skildrade han den sedd med Fredmans ögon? Hur såg den stad ut som såg honom födas? Carl Michael Bellman föddes i Stockholm år 1740 och han levde i stort sett hela sitt liv i staden och dess omgivningar. Ett liv då han flyttade otaliga gånger. Födelseplatsen var den ståtliga Daurerska Malmgården vid Maria Torget ägd av hans farmor. Det enda som idag påminner om malmgården är Bellmansgatan som ju går utmed Mariatorgets södra sida. Gården finns dock att beskåda som modell på Stockholms Stadsmuseum. Bellmans farfar, professorn i vältalighet vid Uppsala universitet Johan Arndt Bellman, hade 29

3 1704 gift sig med Katarina Elisabeth Daurer, dotter till assessorn vid Kommerskollegium Jakob Daurer i dennes äktenskap med Katarina von Santen, vars far, vinhandlaren Here von Santen ägde den malmgård som senare kom att heta Daurerska Malmgården. Den bestod av två hus med tillhörande stor trädgård. I det större av husen föddes Carl Michael Bellman den 4 februari 1740, son till Katarinas och Johan Arndts yngste son med samma namn som sin far; Johan Arndt. Han var sekreterare vid Kungl. slottskansliet och fick vid sin avgång lagmans titel. I denna smått idylliska och privilegierade miljö bor Bellman till 1763, det vill säga tills han var 23 år. Sedan började han flytta runt i staden och hade under sin livstid upp emot tjugo skilda boplatser. Han bodde bland annat i Urvädersgränd på Söder, på Lästmakargatan vid Hötorget, Stora Nygatan i Gamla Stan, Stora Brogatan vid Klara sjö, kvarteret Braxen vid Klara sjö (gamla Kungsholmsbrogatan 33, nu under Centralstationens bangård) i en fastighet ägd av hovurmakaren Bourdillon! Det kan synas vara en ödets nyck att Bellmans avsked till liv och dikt sker i en urmakares hus. Han dog den 11 februari 1795 och jordfästes i Klara Kyrka, på vars kyrkogård Svenska Akademien reste en gravvård år Också Fredman var urstockholmare, såväl verklighetens söndersupne hovurmakare Jean Fredman, död och begraven år 1767, som hans återuppståndne namne i Fredmans epistlar och sånger. Urmakaren har sin minnesgravvård på Adolf Fredriks kyrkogård, rest av Stockholms Urmakarämbete år Förre urmakaren Jean Fredman var en värdig bärare av epitetet Bacchi tjänare. Han var född 1712 och var långt fram i livet en välbeställd urmakare i Stockholm. Han skötte flera tornur i staden. Han fick titeln Kunglig hovurmakare, innan allt började gå illa. Olyckliga familjeomständigheter drev honom att söka tröst i flaskan. Han tillhörde dem som kunde påträffas redlös i rännstenen likt Epistel 23, då Fredman låg i rännstenen vid krogen Kryp-in, gentemot Banco- Huset en sommarnatt år Epistlarnas Fredman, skuggan av en Bacchi hjälte, som Bellman själv säger, är det öga vi ser Stockholm genom, den lins som bestämmer brännvidd och fokus. Han är också en gudabenådad konferencier, en lysande stjärnreporter som i några få ord kan måla upp en scen och beskriva ett händelseförlopp. Han regisserar, han dirigerar. Han vänder sig till sina egna vänner i dikten med tillrop som, Movitz gråt ej mer!, Rak i ryggen Ulla!, Gråt fader Berg och spela. Tjenare Mollberg hur är det fatt? Men han vänder sig också till oss med sina uppmaningar att lyssna och se: Titta dit åt, dit åt strand, ut åt sjön på vänster hand, dit mitt över, åt det huset, där som ljuset, syns ibland (Ep 49). Han deltar i fester och utfärder med mikrofonen dold i spetsmanchetten. Han är reportern med en känsla av ansvar mot oss, som inte får vara med. Denne reporter är därtill en utsökt känslig iakttagare av former och färger, av skuggor och dagrar. Han är en lyriker vars livskänsla svänger från luftigt, nyckfullt rokokolynne, till tung, bristfällig lidelse. Men han är också sin tidsålders ypperste verskonstnär och hela hans väsen är genomdränkt av musik. Det är Fredman. Det är Bellman. (Staffan Björck, Fredman som conférencier, i Kring Bellman, 1964) Detta själens ljus och skuggspel mellan livsyran och förgängligheten, finns också i skildringen av stadens ljus och dunkel, av dess natt och dess dag, där solen glimmar blank och trind, vattnet likt en spegel, men där också månen försilvrar det solen förgyllt, där tårpilens skuggor faller långa över kyrkogårdens bleka fält. Så skänker han oss sin stads tid och rum dess människors utmätta timmar på tidens smala näs. På 1700-talet var Stockholm en liten tättbefolkad stad som till stor del var hopgyttrad på en ö. Men många århundraden utan större risk för fientlig belägring hade också gjort det möjligt för människor att slå sig ner på Söders solida bergshöjder. Där reste sig koppartaken på adelsmäns och burgna borgares stenhus. Där bredde deras välskötta trädgårdar ut sig, på behagligt avstånd från söders många textil- och tobaksfabriker och dess eländiga kåkstäder. Där höjde sig Katarina och Maria Magdalenas kyrktorn över ond och god. Över den Daurerska Malmgården, som var Carl Michael Bellmans födelseplats. Över kyrkoherden i Maria Magdalena, Michael Hermonius, Bellmans morfar. Även på Norr hade adeln byggt sina Palats; de la Gardie (Makalös), Fersen, Bååth, Oxenstierna 30

4 m.fl. Men Stockholms hjärtpunkt och centrum var fortfarande staden mellan broarna, Gamla Stan, eller som invånarna sade: Staden. I husen, som med sina raka fasader sköt i höjden utmed de trånga kullerstensgatorna, bodde förvånansvärt många människor. Huvudparten av stadens invånare bodde där. I Bellmans och Fredmans: Stolta Stad! Jag nu glad Förglömmer ditt prål, Ditt buller, larm och skrål Movitz, blås i ditt horn Böljan slår, Båten går, Bland Jakter och Skutor Spanjefararn står Segelstinn, Går snart in, I Cadix och Dublin. (Ep 33) Det är Fredmans vidvinkelperspektiv över vattnet in mot staden. Det är hans fokus på den salige medpassageraren Movitz, som i sin lycka kastar hatten och peruken i sjön och dricker hela världens skål, omgiven av de munviga roddarmadammerna, som ror folk över till Blasieholmen och Djurgården. Under Gustaf III:s dagar var Stockholm en stad i bakvatten. Mellan åren 1749 och 1770 hade befolkningen ökat dramatiskt från till invånare, men sedan stagnerat. Barnadödligheten var enorm. Också Bellman förlorade ett barn, sonen Elis I sin sorg skriver han den vackra vaggvisan till sonen Carl: Lilla Charles sov sött i frid, Du får tids nog vaka. Tids nog se vår onda tid Och hennes galla smaka. Stadens bofasta befolkning utgjordes av tre grupper: den första; den högre byråkratin, ridderskapet och adeln. Den andra; präster och skolfolk och övriga ståndspersoner. Den tredje; lägre statstjänare och enklare näringsidkare. De två första grupperna var inbördes ungefär lika stora och utgjorde tillsammans knappt en tredjedel av Stockholms befolkning, det vill säga drygt personer. Den återstående stadsbefolkningen, ca personer, dominerades av de enklare näringsidkarna, alltså hantverkare med gesäller och lärogossar, manufakturidkare (fabrikörer) och deras arbetare, handlande och deras bodsvenner och så sjöfolket naturligtvis. Stockholm var Sveriges viktigaste utskeppningshamn för järn och koppar. Metallerna bröts i det inre av landet och skeppades till Stockholm, vägdes och taxerades vid Slussen på Söder, för att sedan exporteras, huvudsakligen till England. Man befordrade också tjära för de europeiska flottorna över Stockholms hamn. Dessa exportartiklar bildade underlaget för välståndet hos den grupp vi kallar Skeppsbroadeln och som bodde i husen utmed just Skeppsbron. De drev också bruk och gårdar som; Österbybruk, Söderfors, Forsmark etc. Familjerna Arwedsson, Grill, Tottie, och Jennings m.fl. var handelsmän av gammal tradition och hade nära förbindelser med England. En snabb blick i deras bibliotek avslöjar den anglofila orientering. Anna Johanna Grill härskarinna till Söderfors skrev en dagbok under en resa till just England år Skälet till att hon skrev, säger hon i sann bruksanda, var inte för att roa men för att visa att tiden ej blivit illa använd (Anna Johanna Grill, Resedagbok, utg. av Catharina Lagercrantz, Atlantis 1997). Men makten i Stockholm låg inte hos dem, den låg hos dess borgerskap, det vill säga de som ägde burskap och taxerade till ordinarie kontribution, ett annat ord för skatt. Det var detta kontribuerande borgerskap som ensamma utgjorde styrelsen i såväl magistrat som i domstolar, och som därför dominerade stadens liv. Medborgarrätten hette inte pengar, den hette skatt. Detta skattebetalande, kontribuerande borgerskap uppgick under den gustavianska tiden till män. Till detta skall förvisso läggas deras familjer. Ämbetsmannakåren, den unge Bellmans vänkrets, växte under Gustaf III:s tid. Den tillhörde en kategori som kallas ofrälse ståndspersoner och utgjorde ett övre socialt skikt i staden, men var inte representerade i något av de fyra riksdagsstånden. Dessa ofrälse ståndspersoner var, utöver ämbetsmän, just brukspatroner, läkare och officerare. Till viss del stadens stöttepelare, men utan politiskt inflytande. Vid Gustaf III:s Konungaförsäkran 1771 krävde 31

5 Stockholm på Bellmans tid. KB, KoB, H. vol. 21 nr 2. 32

6 man att adelns företrädesrätt till stats- och rådsämbeten skulle upphävas vilket också skedde men mer än så blev det inte med ståndsutjämningen. Kungens skickligt iscensatta statsvälvning den 19 augusti 1772 var en triumf för Gustaf III personligen, till ackompanjemang av Bellmans för tillfället skrivna kungssång Gustafs Skål! Var voro de lärde? De deltog inte i Stockholmslivet. De vistades vid universiteten i Uppsala, Lund och Åbo, där de mötte just borgerskapets söner, som sändes till lärosätena för att bedriva nyttiga studier inom naturkunnighet, ekonomi och moderna språk. Frihetstidens nyttoinriktade vetenskapssyn ville omsätta naturvetenskapliga rön och upptäckter i ekonomiskt vinstgivande verksamheter. Det resulterade i att Uppsala fick sin första professur i ekonomi år Det var det första universitet utanför det tyskspråkiga området, som hade ekonomi som ett självständigt ämne. Men hur var det då med barnens skolgång i Stockholm? Skolordningen från 1724, som aldrig trycktes officiellt, men som gällde till 1807, stadgade att målsman eller klockare skulle lära barn läsa i bok. Kyrkan hade således det yttersta ansvaret för utbildningen. Ett ansvar som medförde stora befogenheter, något som 1700-talets progressiva skolmän och uppfostrare opponerade sig mot. Det fanns de som krävde att skolväsendet skulle sekulariseras och i stället placeras under ett särskilt uppfostringskollegium. Vid sekelskiftet 1800 fanns det i Stockholm ca barn i åldrarna sex till femton år, barn som borde ha tillgång till skolundervisning. Ett tusental återfinns i stadens offentliga skolor, men de flesta undervisades i någon av Stockholms mer än etthundra privatskolor och pensioner, eller av privatinformatörer och skolmästare. Dessa skolor hade mycket skiftande kvalitet och lärare med mycket varierande kompetens. Vi finner pedagoger, predikanter, skräddaränkor, en bladarbetare och en kyrkosångare. Man inser lätt att den undervisning som erbjöds inte alltid var den bästa. Den offentliga undervisningen stod lågt i kurs. Den tristess, smuts och pennalism man tvingades uthärda var förfärande. Latin, kateches, glosor och stryk var botanisten Samuel Öhmans omdöme om sin unga skolår. 33

7 Under 1700-talet växer också den borgerliga kärnfamiljen fram, som en följd av att det gamla självförsörjande hushållet gradvis förändrades till ett marknadshushåll. Man levde i allt större utsträckning av pengar. Kärnfamiljen, med husfadern i spetsen och tjänstefolket i trossen, sluter sig mot samhället, lever i sina salonger, sina malmgårdar och på sina sommarvisten. I Bellmans dikter till enskilda återfinner vi en rad av dessa människor och miljöer. Hovgulddragare Petter Widman på Elfvik på Lidingö, arkitekten Erik Palmstedt med hustru Gustava vid Tyska Brunn och deras sommarställe Fiskarstugan, Fru Helena Quiding på Heleneberg vid Lilla Värtan. Över kontinenten i allmänhet, också över Stockholm, blåste sedan seklets mitt en stadig kulturell västanvid från den engelska övärlden. En vind som förde med sig en borgerlig livsstil och kultur. Tidskrifter av engelsk typ, till exempel The Spectator, blev en inflytelserik faktor, som gärna lade större vikt vid just bildning och nyttighet, än vid lärdom och intellektuell färdighet. Akademierna och de vittra samfunden bildades, samtidigt som kaffehusen och de politiska klubbarna efter engelsk modell blev centrum för samhällsdebatt och samhällskritik. Bland besökarna på dessa klubbar blandade sig polisspioner och rapportörer för att vädra eventuella konspirationer mot det rådande politiska systemet. Under 1700-talets senare decennier fanns det ett tjugotal kaffehus bara runt Riddarhustorget. Där läste man tidningar, diskuterade politik, men man kunde också köpa teaterbiljetter och teckna bokprenumerationer. Runt Riddarhustorget fanns också större delen av Stockholms cirka tjugo bokhandlare. Vid Tyska Brunn 19 (gamla Nicolai polisstation) låg sedan 1703 Stockholms Bokauktionskammare flyttade den till Myntgatan, mellan Kanslihuset och Riddarhustorget, då den fick ge rum åt Stockholms första synagoga. Gustaf III:s Judereglemente från 1782 tillät invandrande judar att bosätta sig i Stockholm, Norrköping, Göteborg och Marstrand. Bokauktionskammaren var Stadens stora bokbörs. Den hade auktioner tre dagar i veckan, nio månader om året. Under 1700-talets två sista decennier omsatte den ungefär femtontusen böcker om året. Köpare och säljare var framför allt ämbetsmän, präster och det bildade borgerskapet. Klockorna ringa, Trummorna dundra, fanorna fläkta, pikarna glimma, klockspelarn drillar och klämtar ropar Fredman från vattnet utanför Skeppsbron (Ep 33). Detta Stockholm är fullt av ljud. Överallt hörs skrik och skrän, sopor som slängs, pottor som töms, forpojkar som drar sina bullrande kärror, väktarnas rop och kyrkklockornas dån. I Tyska Kyrkan fanns rikets enda klockspel. Löpare och betjänter springer med biljetter och brev. Dessa brev och biljetter var våra dagars telefonsamtal och e-post, där betjänterna tjänade som tvåbenta telekombolag, när de ilade fram och åter, fram och åter, mellan abonnenterna. Men staden hyste inte blott människor utan också djur. På bakgårdarna fanns höns, hästar, kor och svin. Och så flugorna; kring rännstenarna och de öppna latrinerna. I stadens ytterområden fanns hela sjöar av orenlighet, som sjön Fatburen vid nuvarande Medborgarplatsen. Den spred dysenteri, inte minst bland arbetarna i fabrikerna på Söder. Man tvättade i förorenat vatten, få brunnar var rena. Tuberkulos, febrar och epidemier var legio. Inte underligt att dödligheten var stor, nästan lika stor som i Paris, den stad i Europa som hade den högsta mortaliteten. Den sjuke sköttes i bästa fall av en fattigläkare. En av dessa var Bellmans mycket näre vän Anders Blad, till vilken Bellman dedicerade den mörka, vackra episteln 81, Märk hur vår Skugga, Märk Movitz Mon Frère, inom ett Mörker sig slutar. Det var samme doktor Blad som uppmanade Bellman att under den ofrivilliga inhysningen i Högvaktsflygeln på slottet våren 1794, påbörja sin Lefvernesbeskrifning. Kyrkogårdarna var fyllda till bristningsgränsen med grav vid grav utan några gångar emellan. Dödskallar och benknotor stack upp ur det glesa gräset och dessa måste snart skyfflas in i benhuset för att ge plats åt nya lik. I 1700-talets Stockholm var döden var mans granne. Vid 50 år var man gammal. Bellman blev 55. De riktigt robusta levde förvisso längre. Bellmans änka Lovisa Grönlund-Bellman dog först 1847, vid 92 års ålder. Livets timliga villkor var hårda. Ruset blev för mången vägen till befrielse. Urmakaren Jean Fredman visste det bättre än någon. Carl Michael Bellman säger om sin diktnings hjälte att Fred- 34

8 man Uhrmakaren, i sin lifstid varit lika känd för sin skicklighet, at afdela tidens lopp uti timmar och minuter, som för sin behändighet, att gjöra tiden till intet uti ett litet grönt Timglas med finkel. Det var ingen tillfällighet att en urmakare fick det poetiska uppdraget att göra tiden till intet, genom att tömma vinglaset, stjälpa omkull timglaset och förneka den skuld som har Döden som inkasserare. Drick ur ditt glas, se Döden på dig väntar, Slipar sitt svärd och vid din tröskel står, Bliv ej förskräckt han blott på grafdörn gläntar, Slår den igen, kanske än på ett år (Ep 30) Men urmakaren Fredman vet att livstimmen ilar. Han pekar på visaren som skyndar runt urtavlans cirkel, han pekar på klockan som slår och på kyrkklockorna som dånar, i Jacobi, i Katarina, i Nicholai. Det är slag som bekräftar tidens tyranniska välde. Det var först under 1300-talet som tiden och timmen fick direkt del i människors tillvaro. Innan dess hade kyrkan ägt och kontrollerat tiden, genom sin liturgi och böneringning, eftersom det var bönetimmen och inte tiden på dygnet som reglerade livet. Men på 1300-talet uppfanns så det mekaniska slagverket, som snart fick sin plats på de framväxande städernas rådhustorn. Tiden blev synlig och dygnet fick sina likformiga timmar, markerade utmed urtavlans periferi. Alltsedan dess rytmiseras och kontrolleras livet av tidens jämna och utmätta gång. Fickur, pendyler och andra klockor tillhörde 1700-talets personliga attribut och rekvisita. Urmakaren Fredman är ett barn av sin tid, skicklig i att hantera såväl timglas som tomglas. När en broders eller systers timglas runnit ut då för Fredman oss i Epistel 54 till Katarina kyrkogård, till de bleka fält, där aldrig en Iris minsta blomma plockat. I Epistel 81 står han vid Löfbergskans grav och reflekterar; Märk hur vår skugga, märk Movitz Mon Frère, Inom ett mörker sig slutar, hur Guld och Purpur i Skoveln den där, Byts till grus och till klutar. Men det fredmanska timglaset symboliserar inte i första hand dödens inkassouppdrag, utan snarare livets möjlighet att med hjälp av det lilla gröna glaset finkel glömma att livet är en skuld till naturen. En skuld som skall återgäldas; att Clotho ren ur syrtuten avklippt en knapp vid Charons bud. (Ep 82, Fredmans oförmodade avsked.) Det gällde att erövra ögonblicket, dess lust och glädje talet var en nöjenas och njutningens epok i hela Europa. Det kunde vara en picknick på Djurgården eller en pastoral måltid med lax och spenat på Mosebacke, eller en bullrande bal på någon av stadens krogar. Man gick med liv och lust upp i dessa stundens nöjen, som den bästa vägen att fly bort från bekymren. Ty Morgondagen blott oro föder som det står i Ep 63 eller i 10:ans; Hvar en följe sitt begär. Glöm allt livs besvär. Bellman lägger örat mot tidens stämton. Han har ett absolut gehör! Den engelskinspirerade parken, med sina mjuka kullar, vida lövträd, ekotempel och ruiner är tidens landskapsmode, som vi möter det på Drottningholm, Haga och Djurgården. Att vistas i detta av människohand kultiverade landskap tillhörde 1700-talets förnöjelser. Man metade, man rullade kägelklot. I Sång 31 Opp Amaryllis vädjar kavaljeren: kom nu och meta, noten är bunden, kom nu på stunden, följ mig åt. I Epistel 55 spelar Mollberg Kägelspel hos Faggen vid Hammarby-tull en sommarafton Vi ser honom mitt bland dem käglor slå, Stiger på tå, Grälar och nekar, att i slagen ramla två. Faggens krog, som låg vid Vintertullen, är uppkallad efter trädgårdsmästare Fagge som öppnade värdshusrörelse När Fagge dog 1739 sålde hans änka den till en viss Eric Nordström, som blev en viss Ulla Winblads svärfar! Tills nyligen har där bott en präst en kvinnlig präst dessutom. Bellman ler nog åt dessa ödets lekar. Stadens krogar var många, ungefär 700 stycken. En krog på var hundrade invånare. Djurgården, som var kronomark, låg utanför det egentliga Stockholm och där var det förbjudet att servera destillerade drycker. Men brännvinet var lätt att smuggla och lönnkrogarna var många. Djurgårdens s.k. kojor var sanna tempel för Bacchus och Fröja. Den ståtliga Epistel 25, Bellmans favoritepistel, beskriver Ullas överfart till Djurgården: Blåsen nu alla, Hör böljorna svalla, Åskan Går. Episteln 50 skildrar hennes återfärd: Phoeubus förnyar, 35

9 De gyllene skyar, Kring städer och byar, Bestrålar vår syn. Epistlarnas bröder och systrar har vidlyftiga dryckesvanor. Deras supande är ritualiserat. Ruset har i Fredmans värld samma kraft som fantasin har hos Bellman. Det är tankens och känslans befriare. Ruset förändrar inte verkligheten, men det förändrar upplevelsen av verkligheten, på samma sätt som fantasin. Det upphäver tiden och öppnar en värld där ingen tid finns, en värld där ingen frågar efter timmen, där ingen mäter den, där ingen värderar den. Där vinglaset skall tömmas och timglaset stjälpas. Den frihetens värld är Krogen! I Epistel 52 Til Movitz när hans fästmö dog säger Fredman: fly Bror, fly Fröjas skara / och din Frihet ömt bevara / Förr du snärjdes i en snara / Nu får du på krogen vara / Nu är du fri min son. Krogen är epistelvärldens skyddade rum. Där blir, med rusets hjälp, friheten möjlig. En frihet från såväl sorgen som passionen. Fröjas praktiserande prästinnor var många. I Fredmans Stolta stad och i Bellmans Stockholm, där prostitutionen var minst sagt omfattande. I spetsen för detta tidlösa yrke stod en sådan skräckfigur som den beryktade Platskan, eller moster von Platen som hon kallade sig, som drev glädjehus på Baggensgatan och Västerlånggatan. När Kellgren i dikten Mina Löjen levererar en hånfull och dräpande dom över Bellmans diktning inte på grund av dess brist på moral men dess brist på respekt för den goda smakens fasta ramar, skriver han om Bellman att; Hans muser sig på Spinnhus nära, hans gratier ligga under kur, och uti Platskans Jungfrubur han Kärleksgudens språk fått lära. Alla kvinnor som gick lösa och lediga eller hade ett oregelbundet arbete fick misstankar riktade mot sig. Krogarna hade en uttaxering på femtio riksdaler för att täcka kostnaderna för Spinnhuset på Långholmen och för att avlöna separationsvakten, de så kallade paltarna, som hade till uppgift att gripa alla fruntimmer som synbarligen inte hade något att bestyra och sätta dem i arbete. Bellman låter oss med Fredmans ögon skymta en flicka i grändens dunkel; Igår såg jag ditt barn min Fröja, I Yxsmedsgränd, Klädd i en svart garnerad tröja, Så snörd och spänd; En kullrig vidd av många stubbar Bjäfs och granlåt och flärd Men i dess fjät såg jag två gubbar Med långa svärd (Ep 28) Dessa paltar, som var allmänt avskydda, och säkert hade full sysselsättning med kvinnor och med berusade slagskämpar var utrustade med särskilda saxtänger av järn med vilka de på betryggande avstånd kunde ta ett fast grepp om halsen på sitt offer och marschera iväg till häktet. Vägen var alltså kort mellan glädjehuset på Baggensgatan och Spinnhuset på Långholmen. Traktören Magnus Benedictus, var en man som åtagit sig att hålla stadens gator rena genom att leja straffdömda prostituerade och kommendera dem att tömma latrintunnor, för att sedan ro över lasten till Salpetersjuderiet vid Mariebergs Porslinsfabrik vid Kungsholmens strand. Den som Fredman pekar ut i Epistel 48, Varuti avmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen en sommarmorgon Såg du nu Marieberg, / så se längre neder; / Med en gul och bleknad färg / Sig ett tjäll utbreder. / Fönstren glittra. Kännen I / ej salpetersjuderi? / En gång Ulla raljeri! / Palten dit dig leder. Epistlarnas rum är gränden, kyrkogården, krogen, sovkammaren och Djurgårdens gröna lundar. Men vad är det för livskänsla Bellman vill formulera? Vad är det för upplevelse av människans villkor och utmätta jordetid som hans dikt vill uttrycka? Varför är timglasets utrunna tid, tomglasets urdruckna vin och krogens försonande rum hans spelplats? Hur kan han i krogrummets larm och i sovkammarens lust gestalta vår kanske största dikt om livets guld och grus? Han, en man av föga djupsinnighet som han säger i sin Lefvernesbeskrifning. Han, den naive sensualisten, den av hjärtat så innerligt gode och känslige människovännen. Han betraktar helt enkelt sina bröder och systrar med fantasins och medkänslans ögon. Han förvandlar dem och deras värld till ett utopiskt lyckoland. Landet Ingenstans. En antivärld. Han låter den tidsbundna världens 36

10 Bellmans namnteckning. KB, HS, Autografsamlingen. Bellmans likprocession, teckning av C. M. Bellman. KB, HS, Vf 38: 3. Äntlig är den stunden inne, at jag måste ombyta linne, ock låta mig nedsättas i grafven med Préstafven; jag har föranstaltat om mitt hus, med saffrans:kringlor och talgljus, och ifrån krogen Förgylta Lyran skall jag bäras bort med ohyran. 37

11 Bysättningshäktet i högvaktsflygeln på Slottet. Våren 1794 sitter Bellman här under tio veckor för en skuld om 102 riksdaler. KB, HS, Vf 18. tunga villkor rinna ut likt timglasets sand och låter för en stund tidlöshetens villkor råda. På krogen, i sovkammaren, i gränden och i lunden. Villkor som bestämmer att sinnenas upplevelse av det närvarande ögonblickets fullhet är livets enda sanna evangelium. Mitt i Stockholms smuts och förnedring är Fredmans värld en värld av medmänsklighet och livsglädje. En värld som har sin alldeles egna logik. Den är utpräglat sinnlig, bröderna och systrarna är genuina sensualister. De söker den livets frihet som bara kan finnas mellan jämlika varelser, där ingenting uppnås på bekostnad av någon annan, utan i gemenskap med dem. Detta behov av en nära mänsklig samvaro, är den fredmanska kretsens livsnerv. Visst är tonen mellan dryckesbröderna mången gång högljudd och grov, men där finns alltid en underström av medkänsla och inlevelse. En insikt om att brödra- och systerskapet genom sin ömsesidiga respekt ser till att människan, all skröplighet och svaghet till trots, aldrig förlorar sin värdighet. Epistlarnas brödraskap är ett sällskap utan behov av vare sig makt eller framgång. De har ingen förankring utanför den egna kretsen och de är helt ointresserade av pengar och ägodelar. Det är inte vardagslivets tråk och tvång som härskar. Ingen av dem har egentligen något arbete. Med ett modernt språkbruk kan man möjligen säga att de har en sysselsättning. Med Bellmans terminologi var de passagerare. Personförteck- 38

12 ningen till Fredmans Epistlar säger att Movitz är konstapel, Mollberg är korpral och senare dansmästare, Fader Berg är tapetmålare, Fader Bergström är namnsdagsblåsare i Katarina. Men de vänder alla uppmärksamheten och intresset mot viktigare ting än plikt och arbete; mot kärlek, musik, sång och dans. Dock, epistelvärlden har också en nattsida. En ruelsens, melankolins och förgängelsens aspekt. Vi ställs då inför dödsångestens och bakrusets kaos, dess desperata lek med livet, med passionen och med döden. Krogen och kammaren fylls av en känsla av tomhet, ofullkomlighet och sorg. Även om den känslan till sist alltid tvingas tillbaka av brödernas förnyade lust och engagemang i vinets, musikens och erotikens glädje. I Epistel 30, Till Fader Movitz under dess sjukdom, Lungsoten granskas ingående i strof efter strof, Movitz lungsjuka och härjade kropp. Guldguler hy, matt blomstrande små kinder, Nedkramadt bröst och platta skulderblad. Lät se din hand, hvar ådra blå och trinder Ligger så sväld och fuktig som i bad; Handen är svettig och ådrorna stela. Ändå slutar varje strof med en uppmaning till musik eller sång: Knäpp nu och spela, / töm din flaska, sjung och drick, var glad! Det är en uppmaning, som icke blott är till tröst och styrka för den döende Movitz. Det är också en uppmaning till oss alla att ta ett steg tillbaka från sjuksängens lidande. Döden och sorgen måste bekämpas med livets och glädjens vapen. Många Epistlar, framför allt de som Bellman själv kallar Pastoraler anger i titeln såväl plats som tid: året, årstiden och tiden på dygnet. En precisering i tid och i rum som Bellman kan ha lärt av 1700-talets store pastoraldiktare engelsmannen Alexander Pope. Pope krävde också att pastoralen, skulle ha en dramatisk monolog- eller dialogform utan direkt handling. Platsen skall uppges i diktens titel, texten skall ge täta allusioner till platsen och dess omgivning. Bellman följer Pope tätt i spåren. Epistel 71 har titeln: Til Ulla i fönstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag I. I Epistel 72 lyder titeln: Lemnad vid Cajsa Lisas Säng, sent om en afton. Epistel 23; Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år Platsen är angiven, tidpunkten likaså, ibland även årstiden och året. Dikten fästs och förankras i Bellmans Stockholm, men det är Fredmans blick som ser och beskriver. I Epistel 71 fångar hans betagna öga det gudomliga Fiskartorpet, medan den stampande hingstens rullande ögon riktas mot det fönster där Ulla står. I Epistel 72 vandrar hans blick från Cajsa Lisa i de höga bolstren, till sovkammarens smala och utsläckta ljus, via Norströms piskperuk som hänger på sin spik, till den stängda fönsterluckan och den tillslutna porten. I Epistel 23, den s. k. rännstensmonologen, som tilldrar sig vid Järntorget, får vi följa Fredmans abstinensplågade öga från den egna kroppens smuts och förfall med rocken i trasor, skjortan svart som sot, händerna magra och kalla, som Darra vid larm och dån. Det söker sig upp mot morgonrodnandens himmel och de glimmande kyrktornen, ner igen till krogdörren som öppnas och till trapporna som leder till löftet om liv i Bacchi rum. Det är törstens och förtvivlans öga som fångar reflexerna i en splittrad verklighets spegelskärvor. Skärvor som Bellman fogar samman till en bild av livet och av Staden. En bild som ger oss en upplevelse av igenkännande och tillhörighet. 39

CARL MIKAEL BELLMAN JAKOB WALLENBERG

CARL MIKAEL BELLMAN JAKOB WALLENBERG NILS ERDMANN CARL MIKAEL BELLMAN JAKOB WALLENBERG STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG INNEHÅLL. Carl Michael Hallman. Jakob Wallenherg. Inledning af Nils Erdmann 5 Carl Michael Bellman: Ur Frednians Epistlar:

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Kapitel 1. Lotten Min lott var väl synlig. I varje fall stack den ut. I varje fall tyckte jag det. Ingen annan hade golfbyxor i skolan (inte

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET 1(7) LÄNGTAN TILL LANDET Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö. Snart är sommarn här. I purpurvågor,

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Utan dig GUDSTJÄNSTORDNING

Utan dig GUDSTJÄNSTORDNING Utan dig Sång och musik av och med Mikael Wiehe Predikan av kyrkoherde emeritus Ingemar Simonsson Mölndals kammarkör under ledning av Jan-Ivar Blixt Iréne Sjöberg-Lundin - piano Owe Almgren - bas Ljud:

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Kärlekens törst En kyriemässa om längtan

Kärlekens törst En kyriemässa om längtan Kärlekens törst En kyriemässa om längtan Detta är en kyriemässa med Eldkvarns sånger samt texter från Job och Psaltaren. Det är törsten som driver oss framåt. Törsten efter vatten, efter rättvisa och inte

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Tunadalskyrkan Den levande strömmen. Hes 47: 1-12

Tunadalskyrkan Den levande strömmen. Hes 47: 1-12 1 Tunadalskyrkan 130922 Den levande strömmen Hes 47: 1-12 Det hebreiska folket var i fångenskap i Babylon. Templet i Jerusalem, symbolen för Guds närvaro bland sitt folk hade förstörts till deras stora

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Bondgossen kammarherre

Bondgossen kammarherre q Bondgossen kammarherre b Sagan är satt med typsnittet Semper, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina bröder är 8 år gamla och mina systrar är 3 och 5år.

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

snapsvisor sommar www.sabb-blomqvist.se 1. Skriv ut alla sidorna. 2. Skär eller klipp dem på längden och sortera i sidnummerordning (1-9).

snapsvisor sommar www.sabb-blomqvist.se 1. Skriv ut alla sidorna. 2. Skär eller klipp dem på längden och sortera i sidnummerordning (1-9). 1. Skriv ut alla sidorna. 2. Skär eller klipp dem på längden och sortera i sidnummerordning (1-9). snapsvisor sommar 3. Häfta ihop dem! Klart! www.sabb-blomqvist.se Jag tror Melodi: Jag tror på sommaren

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Helena Casas Wenden SÅ SOM EN VÅG. Dikter AKFEO FÖRLAG

Helena Casas Wenden SÅ SOM EN VÅG. Dikter AKFEO FÖRLAG Så som en våg 2 Helena Casas Wenden SÅ SOM EN VÅG Dikter AKFEO FÖRLAG 3 4 ISBN 978-91-980588-6-4 Helena Casas Wenden 2015 Akfeo Förlag, Linköping Strandfoton på omslaget: Eva Wenden Tryckt i Szczecin,

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

Death is not an event in life. Magdalena Dziurlikowska

Death is not an event in life. Magdalena Dziurlikowska Death is not an event in life Magdalena Dziurlikowska Death is not an event in life Döden är ingen livshändelse menade Ludvig Wittgenstein och Shakespeare lät Hamlet säga: Döden, det oupptäckta landet

Läs mer

Ur norske kronprins Haakons tal till sin blivande fru Mette Marit.

Ur norske kronprins Haakons tal till sin blivande fru Mette Marit. "Jag tror inte jag har varit så svag och aldrig så stark som när jag varit tillsammans med dig. Jag tror inte jag har varit så uppfylld av kärlek som tillsammans med dig. Ur norske kronprins Haakons tal

Läs mer

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Kultur och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Kultur och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE Kultur och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Så startade Systembolaget Systembolaget startade 1955

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Minnen av Kärlek. Paul Salo. Dagboksanteckningar under ett sorgeår. Boken är redigerad av Vivian och Boris Salo ViBoSa

Minnen av Kärlek. Paul Salo. Dagboksanteckningar under ett sorgeår. Boken är redigerad av Vivian och Boris Salo ViBoSa Minnen av Kärlek Dagboksanteckningar under ett sorgeår Paul Salo Boken är redigerad av Vivian och Boris Salo ViBoSa ViBoSa och Paul Salo www.vibosa.fi Pärm: Håkan Salo/word&vision/www.wordvision.fi Pärmfoton:

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN Mars 48 MARS 1 2 Sonen i huset var nu vuxen och skulle flytta hemifrån. När han skulle lämna barndomshemmet vände sig hans far till honom och sade: Glöm inte att spela på alla nittionio tangenterna på

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

I mitt hjärtas trädgård. av Margot Haglund

I mitt hjärtas trädgård. av Margot Haglund I mitt hjärtas trädgård av Margot Haglund Bildspelet "I mitt hjärtas trädgård" presenterades vid en samling i Immanuelskyrkan, Stockholm våren 2010. Alla bilder är kopior av Margots originalbilder i akvarell

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf

TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf När vår lilla Hilma skulle komma till den här världen så hade i alla fall jag sett framför mig i mitt huvud på ett ungefär hur allt skulle gå till. Vi hade varit på

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Kung Midas (kort version)

Kung Midas (kort version) Kung (kort version) Monica Vikström-Jokela Författarens kommentar Den gamla grekiska sagan om Kung finns i olika versioner, men själva berättelsen är ändå den samma: (i vissa versioner ) ger lov att önska

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf En av de saker som jag inte tycker om att göra, det är att gå på kalas. Vilket säkert gör mig till en väldigt udda figur för dig om jag inte redan var det.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm.

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm. Nivåplaceringsprov Namn: Provet består av: A Grammatik B Ordförråd C Skrivuppgift A. Grammatik 1. a) Han läser den bok. b) Han läser boken. c) Han läser boket. d) Han läser bok. 2. a) Hon köpte två tröjor.

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kungsgatan - funderingsfrågor, tips på högläsning och fördjupningsuppgifter Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, Gymn, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI Matt 6:30

FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI Matt 6:30 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI 2014 Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har!

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Sånglösa Struket Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december.

Sånglösa Struket Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december. Struket 2012-12-16 23.42 Struket! Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december. Hallå! Var är du? Du måste lyssna?, var är du? Du kan inte bara försvinna sådär! Du går med din hund.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Gud är en eld inuti huvudet.

Gud är en eld inuti huvudet. Gud är en eld inuti huvudet. Siri Frances Stockholm 2013 Gerlesborgsskolan Du skulle gått till skolan och på ett möte och på lokal med en vän idag. Det skulle varit en dag av saker att uträtta, en dag

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 1 2 Översättning: Göran Gademan FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 3 ERWARTUNG 4 black 5 In här? Man ser inte vägen 10 15 Så silvrigt stammarna skimrar som björkar! Åh, vår

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

tacksamma för att det finns någon som bryr sig om dem för att deras liv är lika mycket värda som andras. Hjälp

tacksamma för att det finns någon som bryr sig om dem för att deras liv är lika mycket värda som andras. Hjälp När sommaren var slut, lämnades min mamma av sin familj. Hon har berättat att hon sprang flera kilometer efter bilen, men ingen hörde hennes rop på hjälp. Till slut gav hon upp och kröp in i en håla under

Läs mer

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats 1 1 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer