Johan Gustaf Wahlbom Den förste provinsialläkaren i Kalmar län. Av Finn Landgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johan Gustaf Wahlbom Den förste provinsialläkaren i Kalmar län. Av Finn Landgren"

Transkript

1 Johan Gustaf Wahlbom Den förste provinsialläkaren i Kalmar län. Av Finn Landgren Sjuttonhundratalet blev den tid då den akademiskt skolade läkaren började få betydelse för sjukvården i hela Sverige. Hitintills hade den större delen av sjukvården bedrivits av badarskrået, av fältskärarskrået eller barberarna dvs. kirurgerna, men också av en rad subspecialister som starrstickare, lithotomister och bråckoperatörer. Många var empiriker eller naturvetenskapligt intresserade präster. Det fanns provinsialläkare i Sverige redan under 1600 talet men de var få. Vid tiden för Karl XII död var antalet fick vi provinsialläkarförordningen men det fanns ingen finansiell lösning på hur man skulle avlöna provinsialläkarna. Våren 1663 hade fyra vid utländska akademier skolade läkare, nu verksamma i Stockholm, sammanslutit sig och fått privilegiebrev från konungen Karl XI. Collegium medicum var bildat. Den som ville arbeta som läkare i Sverige var härefter tvingad att avlägga examen inför Collegium medicum. För att stimulera studierna vid Svenska universitet togs detta bort för dem som hade svensk examen under 1700-talets början. Den 9 november 1753 tillträdde den 29 årige Johan Gustaf Wahlbom tjänsten som den första provinsialläkaren i Kalmar län och bosatte sig i staden. Han var den ende i länet och på Öland fram till 1776 när man fick en tjänst för norra länsdelen med stationering i Vimmerby. Öland fick inte egen provinsialläkare förrän Johan Gustaf Wahlbom föddes 1724 i Svennevad i Närke. Fadern Johan Wahlbom hade studerat i Uppsala och då också bevistat föreläsningar av den originelle medicinprofessorn Lars Roberg i Uppsala. Fadern hade alltså lite medicinsk utbildning. I Svennevad drev han ett litet bruk utan större 1

2 framgång. På Möreslätten söder om Kalmar hade han några bekanta som ville lösa läkarfrågan i bygden genom att övertala honom att flytta dit. Han köpte Applerums gård i Arby socken söder om stan. Fadern dog när Johan Gustaf bara var tio år gammal men trots det avbräck i socialt och ekonomiskt status som detta innebar lyckades mamma Anna-Greta se till att den ende av hennes söner som var i livet kunde studera. Först genom informator och sedan 1740 i Kalmar Trivialskola där han började i fjärde klass. Efter åttonde klass började han sina akademiska studier i Uppsala I Uppsala hade två nya professorer nyligen tillträtt Nils Rosén, adlad Rosén von Rosenstein och en Stockholmsläkare vid namn Carl von Linné. Här blev nu den tjugoårige Johan Gustaf Wahlbom student. Han var tydligtvis en mycket framgångsrik student för redan 1747 fick tjänsten som medicinsk adjunkt i Uppsala och året därpå tjugofyra år gammal - föreslogs han till en professur i Naturalhistoria i Lund. Han stannade i Uppsala var det dags att disputera för doktorsgraden i medicin. Vid denna tid översatte och gav respondenten ut ett av professorns vetenskapliga arbeten. Johan Gustaf Wahlbom är mannen bakom den välkända titeln Om blomstrens biläger, Sponsalia plantarum av Carl von Linné. När detta gjorts och den ställda doktorsfrågan: Är kaffe bra för dem som studerar noggrant ventilerats promoverades Wahlbom den 8 mars 1751 med den sedvanliga pälsbrämade hatten, silvervärjan och guldringen. Collegium medicum blev den institution som slog vakt om den akademiskt utbildade läkaren och utövade vad vi idag skulle kalla kvalitetskontroll. Ett stort problem hade man med kirurgerna som ibland fuskade med mediciner. Det gällde att noggrant markera att kirurgen var en 2

3 hantverkare utan akademisk skolning. Kirurgin var ett skrå med mästare, gesäller och lärlingar. En av dessa hantverkare Olof af Acrel hade, 1746, till Collegium medicums stora förfäran tagit sig orådet före att i Kirurgiska societeten föreläsa i anatomi och kirurgi för fältskärargesäller. Collegium medicums preses Abraham Bäck fick därför 1748 uppdraget att hålla anatomiska föreläsningar i Riddarhuset för att konkurrera ut Acrel. Bäck fick titeln professor och blev den första professorn vid den institution som vi idag känner som Karolinska institutet. Bäck hade inte någon tid för sin professur så när Wahlbom 1751 efter disputationen flyttade till Stockholm för att praktisera som läkare blev denne istället utsedd till professor i anatomi och kirurgi. Man kan väl tänka sig att den 27-årige Johan Gustav Wahlbom som hade varit mer en Linnéstudent än han följt Rosen von Rosensteins praktiska medicinska undervisning, kände sitt tillkortakommande inför den redan nu mångkunnige kirurgen Olof af Acrel vars förehavanden han satts att konkurrera ut. Han reste därför till Tyskland 1752 för att förkovra sig inom anatomin och kirurgin och förlossningskonsten. Han studerade i Wittenberg, Halle och Berlin. Han gick så helt upp i sina anatomiska och kirurgiska studier att ingen vid akademin i Berlin anade att man i Johan Gustaf Wahlbom hade en framstående Linnélärjunge. Albrecht von Haller var en av de framstående europeiska botaniker som inte var helt övertygade om förträffligheten av Linnés sexualsystem. En student hos Haller som hette Muhlius kom vid denna tid till Berlin för att 3

4 skrapa ihop understöd för en Botanisk resa. Han uppgav sig vara en stor botanist vilket retade Wahlbom som var av den uppfattningen at ingen som inte hade studerat för Linné kunde kallas stor botanist. Muhlius sammankallade till en stor artbestämningstävling i Berlins botaniska trädgård. Där infann sig Wahlbom och visade sig vara helt överlägsen Muhlius och alla andra närvarande. Muhlius tystnade och erkände Linnés system som överlägset och sin egen kompetensbrist. Johan Gustaf Wahlbom ägnade sig i Berlin åt att preparera och avgjuta kärlsystemet hos ett mänskligt foster. Avgjutningen tog han med sig hem och skänkte Adolf Fredrik den före detta furstbiskopen av Lübeck som året innan genom val blivit Sveriges konung. Provinsialläkarförordningen dateras 1744 men det tillsköts inga medel för att avlöna provinsialläkarna. Adolf Fredrik uppmanade 1752 i ett konungabrev rikets landshövdingar att verka för ett sammanskott till läkarlöner. Detta lyckades man göra i Kalmar och biskop Magnus Beronius som senare blev Johan Gustaf Wahlboms svärfar lyckades nu övertyga denne om att anta tjänsten och flytta till Kalmar dit han kom den 9 november 1753 nya stilen. Sverige hade äntligen övergett den Julianska tideräkningen där kalenderåret var längre än solåret, och 1753 gjorde man slag i saken och införde den Gregorianska kalendern. Korrigeringen av tidsförskjutningen gjordes genom att man 1753 tog bort 11 februaridagar ur kalendern så dagen efter den 17 februari blev det den 1 mars detta kallas den nya stilen.. En av de första åtgärder Wahlbom tog itu med sedan han anlänt till staden var att gör en framställning till Collegium medicum om att man skulle inrätta en avdelning för veneriska sjukdomar Venussjukan vid hospitalet på Södra vägen och pläderade redan för inrättandet av ett litet 4

5 lasarett i staden. Avdelningen för de Venussjuka fick man 1754 som länge var Sveriges enda kurhus för veneriskt sjuka i Sverige. Först 1776 kunde Wahlbom se sin önskan om ett litet lasarett förverkligad. På sjuttonhundratalet var det som regel kringresande ockulister som opererade grå starr s.k. starrstickning. Redan under antiken ansåg man att grå starr förorsakades av att slem rann från hjärnan ner i ögat och att grumset i slemmet gav upphov till en grå hinna., därav namnet kataraktvattenfall. Vesalius hade i Fabricia tecknat linsen mitt i ögat och denna placering var ända in på sjuttonhundratalet den förhärskande uppfattningen. Man ansåg dessutom att linsen var det organ som tog upp synintrycken. Vid starrstickning förde man in en nål genom konjunctivan som sedan fördes upp och ner tills den grå hinnan försvann. Redan 1708 hade fransmannen Pierre Brisseau obducerat en person som han tidigare starrstuckit och då konstaterat att det var linsen som pressades ner vid starrstickning och inget annat. Man blev fram mot mitten av 1700-talet övertygad om att det var just linsen som påverkades vid starringreppen. Under sina studier i Berlin hade Johan Gustaf Wahlbom lärt sig starrstickning enligt en metod som anvisats av fransmannen Ferrein där man konstfärdigt lämnade linskapseln kvar och pressade ner den grumliga linsmassan och denna metod använde Wahlbom sig av här i Kalmar. I Stockholm använde sig Olof af Acrel, som inte var någon vän av onödigt krånglig kirurgi, av en annan fransmans St. Yves - metod. Här pressades linsmassa och kapsel ner genom starrsticket. Johan Gustaf som antagligen forfarande ansågs sig behöva hålla ett öga på Acrels förehavanden framförde sina synpunkter 1756 i Veteskapakademins handlingar i ett inlägg med titeln Anmärkningar om starrstickning och därmed startades en tioårig polemik om starroperationsmetoder. 5

6 Det kan ha funnits en annan orsak till att denna skrift kom till nämligen den att Johan Gustaf Wahlbom detta år blev ledamot av Vetenskapsakademin. Efter tio års debatterande där också den grälsjuke kirurgfienden Roland Martin deltog, enades Acrel och Wahlbom om att företa provoperationer för att jämföra metoderna och detta kom till stånd på Serafimerlasarettet i Stockholm. Acrel konstaterade efter detta att hade man bara gjort detta tidigare hade allt debatterandet varit onödigt. Den tioåriga debatten ledde dock till att Acrel utvecklade starroperationen till en modern kirurgisk metod. Han hade nämligen tagit upp Jaques Daviels metod. Denne hade 1745 olyckats vid en starrstickning på så sätt att linsen trycktes ut i främre ögonkammaren. Han extraherade då denna genom ett fint hornhinnesnitt. Vetenskapsakademin gav 1766 ut Marins, Acrels och Wahlboms polemik i en skrift av stor betydelse för starroperationerna i landet med titeln Skriftväxling om alla brukeliga sätt att operera starren på ögonen. Karl XII kom under tiden i Turkiet i kontakt med den grekiske läkaren Emanuel Timonius som uppmärksammat en folkmedicinsk metod att ympa koppmaterial från tillfrisknande patienter på friska individer för att ge ett skydd mot kopporna. Kungen uppmanade Timonius att sprida sina kunskaper och Voltaire hutade 1745 åt bakåtsträvande präster som motsatte sig ympandet variolation. Smittkopporna slog till i Malmö 1736 och sedan skördades årligen tals människoliv i landet. När Johan Gustaf Wahlbom kom till Kalmar 1753 var Jenner nyss fyllda 4 år så det var variolation som Johan Gustaf fick ägna sig åt. Det var dock inte förrän han ympat sin egen tvåårige son som han fick någon fart på verksamheten. 6

7 Benjamin Franklin uppfann åskledaren 1752 så detta var en period när elektricitet och magnetism spelade en viss roll. Wahlbom lät gör veteskapliga experiment av magnetterapi men fann att ingen metod visade sig ha bättre resultat än vad som kunde förklaras av slumpen. Åderlåtning däremot var en uppskattad metod mycket. som han utnyttjade Johan Gustaf Wahlbom var en trogen Linnélärjunge och ägnade sig också åt jorden och odlingar. Ganska snart efter sin ankomst till Kalmar anlade ha en Mullbärsträdgård för silkesmaskodling alldeles där Söderportskolan nu står. I brev till Linné berättade han 1759 att han hade över 400 träd. Han skaffade sig också gårdar på Öland och köpte så småningom också gården Gåra i Motorps socken som han döpte till Christinelund efter sin hustru Elisabeth Christina Beronius. Han försökte lära ut konsten med växelbruk och undervisade på staden läroverk i sann Linnéansk anda. De goda kontakterna med Linné renderade honom odödlighet i så motto att Linné gav en nattfjäril namnet Tortrix Wahlbomi och Thunberg gav namnet Wahlbomia Indica lämnade Rosen von Rosenstein sin professur och efterträddes av svärsonen Samuel Aurivillius som studerat för von Haller i Göttingen. Det rådde tidvis stor osämja mellan Linné och Aurivillius. När denne dog 1767 föreslog man Johan Gustaf Wahlbom till professuren men denne tackade nej. Möjligen bidrog att Johan Gustaf Wahlbom just vid denna tid var involverad i en skandal till Wahlboms nej. Han hade avgivit ett oförsiktigt yttrande i ett faderskapsmål. Jacob Wallenberg skriver på ett ställe i sin bok Min son på galejan : jag har väl aldrig skrattat så mycket sedan jag hörde dr W. förklara hur en kvinna kunde komma i barnsäng fjorton månader efter baranfaderns död. Och åsyftar då sannolikt Wahlbom. Det 7

8 hela ledde till en anmälan hos Collegium medici och till att Wahlbom fick förklara sig i Svar och underrättelse om Anna Månsdotters förlossning fick man i Kalmar tillstånd att bygga ut kurhuset och då kunde Johan Gustaf Wahlbom äntligen få uppleva att vi fick ett lasarett med en egen doktor anställd vid 65 års ålder utförde Johan Gustaf Wahlbom sitt mest riskfyllda dåd. Året dessförinnan hade Gustaf III startat sitt Ryska krig och våren 1779 kom flottan sent i sjön därför att tyfus härjade i Karlskrona. Amiralitetsläkaren Arvid Faxe behövde hjälp och konungen vände sig till Johan Gustaf Wahlbom. Vid denna tid innebar ett sådant uppdrag betydligt större risk att dö än att vara frontsoldat entledigades Johan Gustaf Wahlbom från sin tjänst som provinsialläkare efter 41 års tjänstgöring. Han fortsatte sin praktik om än i mindre omfattning och 1808 gjorde han sin sista operation på sig själv. Han skar bort en vårta nedom höger öra. Här tillstötte en infektion eller möjligen var det en basalcellscancer. Såret läkte aldrig utan eroderade djupare och djupare snart såg man arteria carotis i djupet. Den gamle kärlanatomen avvaktade rupturen i blodkärlsväggen och när så kärlet brast avled Johan Gustaf Wahlbom 84 år gammal. 8

Tema Den svenska pediatrikens historia. nr.3/2013

Tema Den svenska pediatrikens historia. nr.3/2013 bkn_113_3_cover.qxd:bkn 5/22/13 10:15 AM Page 1 nr.3/2013 Tema Den svenska pediatrikens historia Världens första professor i pediatrik Framgångsrika kvinnor inom barnläkekonsten Debatt: Kritiklös användning

Läs mer

Ögonkliniken i Lund under 140 år. Berndt Ehinger. Ögonkliniken i Lund 2008

Ögonkliniken i Lund under 140 år. Berndt Ehinger. Ögonkliniken i Lund 2008 Ögonkliniken i Lund under 140 år Berndt Ehinger Ögonkliniken i Lund 2008 Supplement 25, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2008 Supplement 25, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets årsskrift, 2008.

Läs mer

Öppen vård i Mittenälvsborg då, nu och sedan

Öppen vård i Mittenälvsborg då, nu och sedan Öppen vård i Mittenälvsborg då, nu och sedan med fokus på Lerum Del I Provinsialläkartiden Jan Kuuse och Bengt Dahlin i juni 2005,reviderad version 2008 Öppen vård i Mittenälvsborg då, nu och sedan, med

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte Kongenital katarakt Barn födda med gråstarr Nike Müller-Brunotte Nike Müller-Brunotte Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm Stockholm februari 2013 Kongenital katarakt är ett mycket sällsynt handicap. Kanske

Läs mer

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8. Sjuttiosjunde årgången

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8. Sjuttiosjunde årgången VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8 Sjuttiosjunde årgången Tryck: Mediatryck i Trollhättan 2008 Bokbinderi: Falköpings Bokbinderi Arne Andersson - världsstjärnan som Vänersborg inte får

Läs mer

Utbildning, samhällsposition och amatörforskning i 1700-talets Sverige

Utbildning, samhällsposition och amatörforskning i 1700-talets Sverige Utbildning, samhällsposition och amatörforskning i 1700-talets Sverige Paper till sessionen 6, Eliternas utbildningsstrategier, av Hanna Hodacs, forskare, Historiska institutionen, Uppsala universitet,

Läs mer

Gotländsk ögonvård genom tiderna

Gotländsk ögonvård genom tiderna Gårdssidan på Visby Lasarett c:a 1895, då på Norra Kyrkogatan Bildkälla: Waldemar Falcks arkiv på Landsarkivet i Visby Gotländsk ögonvård genom tiderna Av Berndt Ehinger med särskilda avsnitt av Ingrid

Läs mer

An1iralitetssjukhuset i Karlskrona genom tiderna

An1iralitetssjukhuset i Karlskrona genom tiderna An1iralitetssjukhuset i Karlskrona genom tiderna Av Inga Lindskog De vittomfattande intressen, som voro utmärkande för de män, vilka började anlägga den svenska örlogsstationen i Karlskrona 1680, ger anledning

Läs mer

[KEMIVANDRING UPPSALA] En idéhistorisk vandring med nedslag i kemins Uppsala och historiska omvärld i urval.

[KEMIVANDRING UPPSALA] En idéhistorisk vandring med nedslag i kemins Uppsala och historiska omvärld i urval. En idéhistorisk vandring med nedslag i kemins Uppsala och historiska omvärld i urval. Karta: 1. Academia Carolina, Riddartorget 2. Gustavianum 3. Skytteanum 4. Fängelset vid domtrappan 5. Kungliga vetenskaps

Läs mer

Anna, 48. 6 barn 18 till 24 år gamla

Anna, 48. 6 barn 18 till 24 år gamla Anna, 48 6 barn 18 till 24 år gamla Mina barns pappa var alkoholist. Jag träffade honom när jag var ung, hade precis blivit myndig, och han var tretton år äldre än jag. För sjutton år sedan var jag tvungen

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Att vara förälder till ett barn med Marfans Syndrom. 10 föräldrar beskriver deras upplevelser och erfarenheter med Marfans Syndrom

Att vara förälder till ett barn med Marfans Syndrom. 10 föräldrar beskriver deras upplevelser och erfarenheter med Marfans Syndrom Att vara förälder till ett barn med Marfans Syndrom 10 föräldrar beskriver deras upplevelser och erfarenheter med Marfans Syndrom 1 Landsforeningen for Marfan Syndrom 1. udgave 1. oplag, 2002 Kopiering

Läs mer

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM 1 Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM Ojämlikhetens äldsta historia För mer än tio tusen år sedan blev människor bönder När människor slutade vara jägare och samlare och istället

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf, född: 20 november 1858, Mårbacka, Sverige. Död: 16 mars 1940, Mårbacka, Sverige

Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf, född: 20 november 1858, Mårbacka, Sverige. Död: 16 mars 1940, Mårbacka, Sverige 1901 fick hon en fråga om hon ville skriva en ny läsebok i geografi för folkskolan. Selma tackade ja. Hon hade en idé om att boken skulle bli lärorik men också spännande och rolig. Selma hade ju själv

Läs mer

En Golgata-vandring genom dagens sjukvård. Marianne Wilöf

En Golgata-vandring genom dagens sjukvård. Marianne Wilöf Marianne Wilöf Jag skrev den här artikeln efter att under ett år följt min man, läkaren och psykiatern Per Mindus, i vårdens olika instanser, tills han slutligen dog den 2 december 1998. Det var på många

Läs mer

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken Sofia Hansen Hässleholms Tekniska Skola HTS Hässleholm 2010-01-25 Historia B Grundaren till Skånska Ättikfabriken Wilhelm Wendt En lokal hjälte för Perstorp? Författare: Sofia Hansen INT2 Handledare: Jessica

Läs mer

STIEGS IDEAL OCH VÅRT AGERANDE

STIEGS IDEAL OCH VÅRT AGERANDE 1 Bilaga till pressmeddelande VÅRA KOMMENTARER TILL UPPGIFTER I Millennium, Stieg och jag STIEGS IDEAL OCH VÅRT AGERANDE Förord, sid 9:... nedslående att se hur det växte fram en hel Stieg Larsson-industri

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

För tio år sedan var Nellyan 15 år och skulle snart börja gymnasiet men planerna ändrades plötsligt då hon blev påkörd och allvarligt skadad.

För tio år sedan var Nellyan 15 år och skulle snart börja gymnasiet men planerna ändrades plötsligt då hon blev påkörd och allvarligt skadad. Börja om på nytt Nellyan Leiva Thiers 25 år För tio år sedan var Nellyan 15 år och skulle snart börja gymnasiet men planerna ändrades plötsligt då hon blev påkörd och allvarligt skadad. Den dagen då hennes

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

ALLA ELEVER ÄR OLIKA John-Wiktor Holm

ALLA ELEVER ÄR OLIKA John-Wiktor Holm ALLA ELEVER ÄR OLIKA John-Wiktor Holm Jag heter John-Wiktor Holm, född den 27 juli 1931 i Stockholm. Min pappas yrke var kakelugnsmakare, men eftersom centralvärmen blev allmän i Stockholm från 1920-talet

Läs mer

UPPSALA MEDICINHISTORISKA FÖRENING

UPPSALA MEDICINHISTORISKA FÖRENING UPPSALA MEDICINHISTORISKA FÖRENING 2011 UPPSALA MEDICINHISTORISKA FÖRENING INNEHÅLL Medicinhistorisk verksamhet i Uppsala några reflexioner från en avgående ordförande 3 Verksamhetsberättelse för Uppsala

Läs mer

Marie-Louise Bachman

Marie-Louise Bachman Marie-Louise Bachman En intervju av Anna Orrghen 9 november 2007 Intervju 15 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett

Läs mer

Synen på flickors inträde i gymnasiet

Synen på flickors inträde i gymnasiet Södertörns högskola VT 2005 AUO 3, C-uppsats, 10 poäng Handledare: Boel De Geer Synen på flickors inträde i gymnasiet En studie över högre allmänna läroverkets gymnasium i Västerås 1927 1937 Författare:

Läs mer

skulle någon annan lära ut deras familjesystem och folk skulle tro att de inte kunde lära ut sin teknik själva.

skulle någon annan lära ut deras familjesystem och folk skulle tro att de inte kunde lära ut sin teknik själva. Choy Gars ursprung Det existerar alltid flera legender, historier och versioner när det gäller historia och det är svårt att utgöra vad som är sant och vad som inte är det, inget kan någonsin sägas vara

Läs mer

fram den växte Habiliteringen i Malmö Habilitering & Hjälpmedel Barn- och ungdomshabiliteringen, Malmö FoU-enheten Ingrid Bjerre Kerstin Ödlund

fram den växte Habiliteringen i Malmö Habilitering & Hjälpmedel Barn- och ungdomshabiliteringen, Malmö FoU-enheten Ingrid Bjerre Kerstin Ödlund Habilitering & Hjälpmedel Barn- och ungdomshabiliteringen, Malmö FoU-enheten Så Så växte Habiliteringen i Malmö den fram Nr 2/2005 Ingrid Bjerre Kerstin Ödlund ISBN 91-7261-042-5 Habilitering & Hjälpmedel

Läs mer