Linné lade svampsporer i ljummet vatten och lät dem stå några dagar. Då han åter studerade provet myllrade det av levande organismer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linné lade svampsporer i ljummet vatten och lät dem stå några dagar. Då han åter studerade provet myllrade det av levande organismer."

Transkript

1 Linné lade svampsporer i ljummet vatten och lät dem stå några dagar. Då han åter studerade provet myllrade det av levande organismer. Mik un På en auktion i Göteborg fann Hans Nyman ett mikroskop, som förmodligen är just det som Linné använde. 32

2 Imaj skulle naturforskningens grand old man Carl von Linné ha fyllt 300 år. Illustrerad Vetenskap firar jubileet med denna specialartikel, skriven av ekologen Hans Nyman, som under en rad år har forskat i Linnés användande av mikroskopi, och illustrerad med bilder tagna av den världsberömde, svenske fotografen Lennart Nilsson. I ett unikt projekt har Nyman och Nilsson upprepat ett försök utfört av Linné 1766 med ett mikroskop som sannolikt är identiskt med det som Linné använde för nästan 250 år sedan. CARL VON LINNÉ ( ) HANS NYMAN J U B I E U M L L E U M B I J U J U B I L 300 år E U M E U M L I B J U robernas iversum Misslyckat försök öppnade dörren till Carl von Linné satte naturen i system. Han studerade noggrant naturens skapelser och använde sina iakttagelser för att klassificera växter och djur, men då han utförde sitt livs enda mikroskopiska försök, feltolkade han helt vad han såg. Likväl kom försöket att i hög grad prägla den forskning som till sist klarade upp en av biologins allra hetaste frågor: huruvida liv kan uppstå spontant. Av Hans Nyman 33

3 BRIDGEMAN ART LIBRARY Prästson skapade ordning i kaos Linné skulle egentligen ha blivit präst som sin pappa men fångades tidigt av ett brinnande intresse för naturen. Hans stora förtjänst är att han som den förste någonsin skapade en systematisk överblick över naturen genom att med sitt geniala Systema Naturae kategorisera varje enskild djur- eller växtarts släktskap med andra arter, bland annat i form av ett tvådelat latinskt namn bestående av släkt- och artnamn. På så sätt satte han hela naturen i system med riken, stammar, klasser, ordningar, familjer, släkten och arter. Systemet används av vetenskapen än i dag Carl Linnaeus föds den 23 maj i Råshult i södra Småland Avslutar botanikstudier vid universitetet i Lund Tar doktorsgrad i medicin i Holland efter att ha läst medicin på universitetet i Uppsala. Utger första upplagan av Systema Naturae Professor i medicin och botanik vid universitetet i Uppsala Adlas och tar namnet Carl von Linné Utger Mundum Invisibilem om livsformer som bara kan ses i mikroskop Delvis invalidiserad efter flera slaganfall Dör den 10 januari i Uppsala. NATURAL HISTORY MUSEUM LONDON P å en auktion i Göteborg i slutet av 1980-talet uppmärksammade artikelns författare ett gammalt, dammigt mikroskop från 1700-talet. Det låg i en papplåda och såg mest ut som skräp. Jag kände emellertid igen mikroskoptypen och köpte det. Då jag kom hem och monterade ihop mikroskopet fick jag bekräftat att jag hade gjort ett unikt fynd: ett nästan komplett dubbelmikroskop, byggt av instrumentmakaren John Cuff i London mellan 1744 och Modellen betraktas som det första moderna mikroskopet, och det finns bara mycket få exemplar bevarade i hela världen. Efter lång tids research stod det klart att detta sannolikt är just det exemp lar som bland andra Carl von Linné använde för snart 250 år sedan. Linné litade mest på sina ögon Sveriges store naturforskare är inte känd som någon stor mikroskopist. Linné föredrog att studera och beskriva vad kan kunde se med blotta ögat. Många av de växter och andra organismer som han undersökte var dock så små att han inte hade något annat val än att lägga dem under mikroskopet. Linné ägde själv ett genialt mikroskop, som han fått av vännen och forskarkollegan John Ellis i England. Även detta instrument var tillverkat av John Cuff, men kallades Ellis akvatiska mikroskop, då Ellis bidragit till konstruktionen. Det var utmärkt för att studera små blommor och insekter, men inför mycket små organismer kom det till korta, då det bara kunde förstora cirka 32 gånger. Av en slump konfronterades Linné med 34 DET SÅG LINNÉ Så här ser sporer från svampen Ustilago hordei ut, när de rörs ut i vatten och förstoras 270 gånger i Cuffmikroskopet. DET KAN VI SE I Lennart Nilssons elektronmikroskop förstoras sporerna gånger. De punkterade sporerna har torkat in.

4 Den största utmaningen med att upprepa Linnés försök var att skapa samma belysning. Vätskefyllda glasklot används här för att koncentrera ljuset. ett vetenskapligt problem, vars lösning krävde ett betydligt kraftigare mikroskop. I Hannover satt en viss baron Otto von Münchhausen (ej att förväxla med den litteräre figuren med samma namn), som Linné korresponderade med. Denne lade fram en teori om att svampsporer utvecklas till smådjur för att sedan åter bli till svampar. Linné tvivlade starkt på idén men beslutade 1766 ändå att göra sitt eget experiment. Han valde sporer från Ustilago hordei, en svampart som angriper spannmål och därför också var intressant att arbeta med ur ett ekonomiskt perspektiv. Sporerna är emellertid så små att de knappt kan anas med det lilla Ellismikroskopet, så Linné behövde ett bättre. Han valde ett så kallat cuffianskt mikroskop, fackbeteckningen för John Cuffs stora nyutvecklade mikroskop, som var sammansatt av f lera linser. Detta var dåtidens mest avancerade och moderna, sammansatta mikroskop och identiskt med just den mikroskopmodell som jag fann på auktionen i Göteborg. Fick hjälp av sin stormrike elev År 1766 fanns det enligt min och Lennart Nilssons research bara två sådana mikroskop i hela Sverige. Det ena tillhörde Vetenskapsakademin och användes varje vecka av Johan Carl Wilcke, som var lektor vid de Thamiska föreläsningarna i Stockholm, Sveriges första populärvetenskapliga föreläsningar för allmänheten. Det andra mikroskopet ägdes av Claes Alströmer, Linnés stormrike lärjunge. Linné har förmodligen haft möjlighet att låna båda två, men vi tror att det återfunna mikroskopet med all sannolikhet är Alströmers, då det är i mycket fint skick och inte slitet som Vetenskapsakademins exemplar måste ha varit. Hans Nyman studerar ett objekt under samma förutsättningar som på Carl von Linnés tid. 35

5 DET KAN VI SE På Linnés tid ansåg en del mikroskopister att sädesceller var små människor, som bara behövde en ruvhöna att växa i. HANS NYMAN DET SÅG LINNÉ 36 I Cuffmikroskopet anas sädescellernas form och rörelse om provet är färskt. I elektronmikroskopet kan man se sädescellerna simma mot den stora äggcellen, som är täckt av ett lager av näringsceller.

6 BRIDGEMAN ART LIBRARY (Akademins mikroskop försvann redan på 1700-talet.) Då det har varit betydligt lättare för Linné att få tillgång till Alströmers mikroskop än till akademins, talar mycket för att det återfunna mikroskopet var det som Linné använde. I mikroskopets lilla låda låg fyra origi nalpreparat på en elfenbenssticka mellan tunna skivor av glimmer. Det ena av dem, en bokskorpion, är i fantastiskt fint skick, medan de övriga tre, en loppa och två löss, är mer präglade av sin ålder. Ser nu världen med Linnés ögon Lennart Nilsson och jag arbetar på ett tämligen stort projekt, i vilket vi utför försök med samma instrument som en del av mikroskopins största genier använt. Idén är att fotografera vad de gamla mästarna såg och jämföra bilderna med vad man med modern teknik kan se i dag. På så sätt vill vi bland annat illustrera vilken betydelse de gamla forskarnas arbete fick för eftervärlden. Fyndet av det gamla Cuffmikroskopet var en lyckoträff, som har gjort det möjligt att också dra in Linné i våra projekt. Med det fina gamla instrumentet har vi studerat de fyra preparat som låg i mikroskopets låda, andra originalpreparat från samma period och färska preparat från nutiden. Vi har även upprepat Linnés enda mikroskopförsök på precis samma villkor som han arbetade under. Trots att Linnés arbete med mikroskopi är i det närmaste okänt, fick detta försök faktiskt stor betydelse för en vidare utforskning av vetenskapens kanske hetaste fråga: hur liv kan uppstå. Detta trots att Linné fullständigt feltolkade vad hans experiment visade honom. Sporrad av korrespondensen med von Münchhausen blandade Linné svampsporer i ljummet vatten och lät dem stå ett par dagar. Då han åter betraktade vätskan i mikroskopet, såg han till sin stora förvåning att vattnet nu var fullt av encelliga djur. Linné antog därför att sporerna utvecklades till ett slags maskar för att därefter fästa sig vid underlaget och bli till svampar. Linnés elev Johan Carl Roos beskrev experimentet och skildrade de små livsformerna sålunda: Dessa smådjur visa de sig i det genomskinliga vattnet bleka, af långa, i främre ändan trubbigare, simmande som lekande fiskar, stundom med ett skutt undvikande varandra, men för det mesta gyttrande sig tillsammans. Beskrivningen passar bra på infusorier, encelliga organismer, som snabbt utvecklas i en näringslösning. De kan ha kommit från det vatten som Linné använde eller från de sädesax som svampen hade infekterat, men inte från svampsporerna själva. Carl von Linné beskrev entusiastiskt vad han hade sett i sitt verk Mundum Invisibilem, Den osynliga världen, och Ögat har fått hjälp i år Linsliknande föremål har existerat ända från antikens tid, men en praktisk användning av optisk förstoring kan bara dokumenteras cirka år tillbaka. I takt med att mikroskopen har förbättrats, har de revolutionerat vår syn på världen. Mikroskopen gav inblick i en fascinerande men även skrämmande värld. Denna teckning från runt 1820 skildrar vad som gömde sig i dricksvatten från Themsen. Omkring 1000 Den arabiske vetenskapsmannen Alhazen experimenterar med ljusets brytning. Vid denna tid tillverkade vikingarna linser av bergkristall. Kanske var det sådana som Alhazen använde. LÄNSMUSEET PÅ GOTLAND Omkring 1300 De första egentliga glasögonen tas i bruk i Italien Glasögonmakaren Hans Janssen i Holland uppfinner världens första mikroskop. Galilei konst ruerar ett eget, som han använder för vetenskapliga studier. 37

7 38 HANS NYMAN CORBIS/SCANPIX Omkring 1700 Med ett mikroskop gör den holländske naturforskaren Anton van Leeuwenhoek under 50 år mängder av observationer, bland annat av sädesceller, bakterier och encelliga djur Den engelske optikern John Dollond patenterar den så kallade akromatiska linsen, som inte sprider ljuset i olika färgstrålar Carl von Linné publicerar Mundum Invisibilem Den osynliga världen. Boken ger inspiration till en omfattande mikroskopiforskning, bland annat om hur liv kan uppstå. han ändrade följaktligen också Systema Naturae, hans system för klassificering av alla naturens skapelser. Det skedde genom att han placerade svamparna i ett särskilt rike, Regnum chaoticum, där han redan hade placerat en lång rad djur arter, som han hade svårt att placera in på något annat ställe. Försök ledde kollegor på villospår Många av Linnés forskarkollegor upptäckte snabbt att han hade dragit fel slutsatser, och att det han hade sett var infusorier. Från sina litteraturstudier kände Linné själv väl till existensen av infusorier, och han nämner dem också i Mundum Invisibilem, men en sak är att läsa om infusorier i litteraturen, något helt annat är att se dem live under mikroskopet. Hade Linné varit en mer erfaren mikroskopist, hade misstaget aldrig skett, DET SÅG LINNÉ En blomfluga finner nektar i en blomma här sett i ett så kallat Ellismikroskop, som Linné också använde i sina botanikstudier. HANS NYMAN men då hade hans försök inte heller fått samma uppmärksamhet. Andra inf lytelserika forskare, till exempel den engelske biologen John Needham, läste och tolkade nämligen Linnés experiment som ett skolexempel på uralstring att liv kan uppstå spontant. Needham ansåg sig själv ha iakttagit uralstring i egna mikroskopförsök. Dessutom hade han arbetat med Frankrikes store naturforskare Georges Buffon, som var Linnés motpol i forskar världen. Buffon hade inte mycket till övers för Linnés Systema Naturae, som han ansåg vara helt verklighetsfrämmande. Buffon hade en egen teori om en ur alstring driven av organiska molekyler. Linnés experiment kom att inom forskarvärlden rikta en kolossal uppmärksamhet mot uralstring. Forskarna var synnerligen oeniga om fenomenet,

8 Bilden visar hur biet täcks av pollen, så att det kan pollinera andra blommor. Den har använts som förlaga till den svenska 100-kronorssedeln. DET KAN VI SE Blommor parar sig som människor En del betraktar Linné som pervers för att han såg paralleller mellan växters och människors sexliv. I motsats till nutidens mikroskopister kunde han inte följa fortplantingen live, men han kunde se likheterna mellan ett frö och ett foster och förstod sexualitetens stora betydelse för organismernas utveckling som arter. Moderna elektronmikroskop visar att Linné uppfattade mycket korrekt. Han trodde dock inte att sädesceller själva kunde röra sig utan tolkade det han såg som strömningar i vätskan. När pollen landat på blommans märke, borrar sig en pollenpenis genom stiftet till fruktämnet. Inne i fruktämnet växer det nu befruktade fröanlaget till ett färdigt frö likt ett mänskligt foster. 39

9 DET SÅG LINNÉ Linnés doktorsdisputation från 1735 handlade om malaria. I hans gamla Cuffmikroskop kan man se de angripna blodkropparna men inte själva parasiten. Geni ruinerades av omoraliska snobbar I dag har mikroskopmakaren John Cuff ( ) fallit i glömska, men på 1700-talet var han en känd person och leverantör till några av tidens främsta vetenskapsmän. Cuff hade ett nära samarbetade med de forskare som använde mikroskopen. Han lyssnade till deras problem och löste dem. Tack vare detta professionella arbetssätt var han långt före sin tid. Dessvärre hade Cuff inte samma ordning på sin ekonomi. År 1750 gick han i konkurs, och från 1758 förlorade han rätten att driva egen verkstad. Ett av hans berömda dubbelmikroskop kunde visserligen säljas för ett pris av sju guineas, vilket var en smärre förmögenhet vid denna tid, men dessvärre fanns det endast mycket få vetenskapsmän som använde så avancerade mikroskop. John Cuffs kunder var därför ofta gentlemen, som bara använde de förnäma optiska instrumenten till att signalera för umgängeskretsen hur bildade de var. Deras betalningsmoral lämnade emellertid ofta mycket att önska, och när en gentleman vägrade att betala, hade en enkel man som Cuff i princip inget att sätta emot. John Cuff vid sin arbetsbänk 1772, samma år som han dog. ROYAL COLLECTION 40

10 DET KAN VI SE 1800-talet Teorin om att livet kan uppstå spontant avlivas slutgiltigt av den franske kemisten Louis Pasteur. Han och hans rival, tysken Robert Koch, lägger grunden till bakteriologin. THE ART ARCHIVE men de omfattande mikrobiologiska experiment som de var för sig kastade sig ut i ledde till en lång rad vetenskapliga landvinningar, bland annat insikten att alla levande organismer består av celler. Först 100 år efter Linnés experiment lycka des Louis Pasteur sätta punkt för striden om uralstring. Han påvisade att levande organismer bara kan uppstå i näringslösningar, om dessa i förväg har förorenats utifrån. Även ett feltolkat experiment kan alltså resultera i viktig forskning när, märk väl, den som tar fel är en fyrbåk i forskarvärlden. Själv var Linné dock till sin dödsdag en stor motståndare till teorier om uralstring, och han har givetvis varit mycket irriterad över att just hans experiment användes som bevis för denna. Å andra sidan hade ett av hans viktigaste mål med utgivandet av I elektronmikroskopet ses tydligt hur malariaparasiten har infekterat två röda blodkroppar och har fått den ena av dem att brista. Mundum Invisibilem som beskrev både hans eget försök och andra mikroskopisters forskning varit att inspirera kollegor att göra nya upptäckter, och det kan man i varje fall lugnt konstatera att han lyckades mycket väl med. Sädesceller var färdiga människor Linné var mycket upptagen av fortplantningens gåta. Hans första kategorisering av växtvärlden var baserad på ett sexualsystem, som tog sin utgångspunkt i växternas könsorgan, nämligen ståndarnas och stiftens antal, form och placering. Han studerade också sädesceller och såg klara paralleller mellan växters och människors sätt att fortplanta sig på. En av tidens utbredda uppfattningar, nämligen att sädesceller var små, färdiga människor, som bara behövde en ruvhöna att växa i, avvisade han HANS NYMAN 1928 Den brittiske läkaren Alexander Fleming upptäcker pe nicillinet i mikroskopet. Nutid Lennart Nilsson öppnar med sina bilder mikroorganismernas universum för alla och dokumenterar tidens viktigaste vetenskapliga genombrott. 41

11 DET SÅG LINNÉ Ett av de originalpreparat som låg i ett fodral i Linnés Cuffmikroskop är denna bokskorpion. Linné observerade med synligt ljus Carl von Linné använde ett så kallat dubbelmikroskop, tillverkat av John Cuff. Mikroskopet består av tre handslipade linser. Den nedersta objektivlinsen kan bytas ut och finns i sex olika styrkor. Objektet belyses underifrån av en spegel, som reflekterar ljus från till exempel stearinljus eller oljelampor. Upplösningen är 1,7 mikrometer. Lennart observerar med elektroner Ett elektronmikroskop använder inte synligt ljus. Lennart Nilssons skanningelektronmikroskop sveper i stället en elektronstråle över objektet. Mikroskopet kan särskilja strukturer ända ned till 0,2 nanometer. Nackdelen med elektronmikroskop är att objektets färger försvinner. Därför lägger man ofta konstgjorda färger över bilden. fullständigt. I stället antog han i Mundum Invisibilem att de små sädesdjuren kanske hade samma funktion som växternas pollen. Den överväldigande mängden sädesceller bekymrade honom emellertid, för han kunde inte tro att Gud skulle tillåta ett sådant slöseri. Samtidigt trodde han inte heller att sädesceller kunde ha förmågan att röra sig själva, utan att de, liksom pollen, måste ha hjälp utifrån. Att man i mikroskopet kunde se sädescellerna röra sig, måste bero på några omedvetna rörelser i vätskeprovet, menade han. Han kan därför knappast ha studerat levande sädesceller i det stora Cuffmikroskopet, som stod stadigt på ett bord i motsats till de portabla mikroskopen. 42 HANS NYMAN Lennart Nilssons med de två mikroskop han har använt till denna artikel: Cuffmikroskopet t v och skanningelektronmikroskopet t h. Ljuset var en gigantisk utmaning Arbetet med det stora Cuffmikroskopet samt de andra typerna av mikroskop som användes på 1700-talet har gett oss inblick i de svårigheter som dåtidens forskare stod inför, när de skulle utforska mikroorganismernas universum. I dag kan vi använda första klassens antiref lexbehandlad mikroskopoptik. Dessutom har vi tillgång till avancerade lampor, försedda med egen optik, som ger en optimal belysning. Slutligen kan vi söka hjälp i en arsenal av bestämningslitteratur och moderna uppslagsverk,

12 Bokskorpionen är ett rovdjur. Den är sällsynt men kan finnas i gamla bibliotek, där den äter larver i böckerna. DET KAN VI SE som hjälper oss att identifiera det vi ser i mikroskopet. Linné och hans kollegor på 1700-talet fick klara sig utan allt detta. Linné förfogade bara över tre ljuskällor: dagsljus, stearinljus och oljelampor. Svårast har det varit att rekonstruera hur han har belyst själva preparatet. Tidens litteratur ger här inte mycket hjälp, så vi har varit tvungna att pröva oss fram. Preparatet skall kunna belysas både underifrån och ovanifrån. Vad man väljer i det enskilda fallet beror på hur kraftigt man önskar förstora preparatet, och hur genomskinligt det är. De största problemen har vi haft med att belysa icke-genomskinliga preparat ovanifrån. Här har vi varit tvungna att använda vattenfyllda glasklot till att koncentrera ljuset. Då vi upprepade Linnés försök med svampsporerna, till vilket vi hämtade vattnet från en behållare för uppsamling av regnvatten, skedde detsamma som Linné upplevde. Efter ett par dagar hade en mängd infusorier dykt upp, vilka uppförde sig precis som i beskrivningen av Linnés försök. Precis vad Linné såg kan vi emellertid inte veta, eftersom han inte gjorde några teckningar av det. Däremot kan vi slå fast att Linné i motsats till vad många hittills har menat omöjligt kan ha använt det lilla Ellismikroskopet, som han själv ägde, till försöket. Dels nämner Linné själv att han har använt ett flerlinsmikroskop, dels är Ellismikroskopet inte kraftigt nog för att kunna skilja de små svampsporerna. Försöket kan bara vara utfört med ett stort Cuffmikroskop av allt att döma detsamma som 250 år senare dök upp i en dammig papplåda på en auktion i Göteborg. Läs mer om ämnet på Sedd i elektronmikroskop visar sig bokskorpionen bland annat ha femfingriga händer ytterst på mundelarna. Deras funktion är okänd, men troligen suger de ut innehållet ur bytesdjuren. 43

13 Hightech från 1700-talet John Cuffs stora dubbelmikroskop var ett verktyg långt före sin tid, framför allt för att belysningen av preparatet är genomtänkt in i minsta detalj. Som bilderna dokumenterar kan det över 250 år gamla instrumentet än i dag ge imponerande förstoringar. För Hans Nyman och Lennart Nilsson har det varit fantastiskt att arbeta med just detta instrument och titta på just de preparat som även Carl von Linné sannolikt har använt sig av. Bland Cuffmikroskopets tillbehör finns en fuktig kammare. I den har Nilsson och Nyman studerat dessa snigelägg. Denna loppa är ett av de preparat som följde med mikroskopet. Tidens tand har gnagt det 250 år gamla djuret. 44 Polypdjur av släktet Hydra var populära studieobjekt. Klipper man dem mitt itu, lever delarna vidare var för sig. Detta är ett preparat från Linnés tid. I slutet av 1800-talet avslöjades med mikroskop att myggor sprider malaria.

14 Väl skyddat i sitt hölje av glimmer och elfenben ligger ett av de preparat som Linné själv kan ha studerat under mikroskopet. 45

Vad är en art? morfologiska artbegreppet

Vad är en art? morfologiska artbegreppet Vad är en art? Vad är en art? Du tycker kanske att det är uppenbart vad som är olika arter? En hund är en annan art än en katt det ser man ju på långt håll. De flesta arter är så pass olika att man på

Läs mer

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler 1. När vi pratar om biologi, vad pratar vi om då? Ge förslag

Läs mer

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Ekologi Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Enligt kursplanen ska ni efter det här området ha kunskap i: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar

Läs mer

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö.

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Carl von Linné Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Barnet Linné Carl Linnaeus föddes i Råshult, Småland, den 13 maj 1707 (23 maj enligt

Läs mer

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant Fysik - Måldokument Lena Folkebrant FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. När en gitarrsträng

Läs mer

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Solcellsbilar Våra bilar spyr ut smutsiga avgaser. Strömmen hemma i vägguttaget kommer delvis från smutsig kolkraft och vi slänger mycket som skulle kunna återanvändas. Många

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

EUSO 2014 Biologidel

EUSO 2014 Biologidel EUSO 2014 Biologidel Inledande individuell del (15 min) Syftet med denna del är att ställa in tankarna på det aktuella område inom biologin, samt att ge en uppfattning om kunskapsnivån. Praktiskt arbete

Läs mer

HEMPROV LJUD OCH LJUS

HEMPROV LJUD OCH LJUS HEMPROV LJUD OCH LJUS Utlämnat: 100329 Rekommenderat inlämningsdatum: 100412 Besvara frågorna handskrivet eller på dator. Lämna in för hand eller e-posta till kristian.bjornberg@bildning.habo.se Alla frågor

Läs mer

Vilka pollen har högt näringsvärde för bin och pollinerande insekter? - en litteraturstudie

Vilka pollen har högt näringsvärde för bin och pollinerande insekter? - en litteraturstudie Vilka pollen har högt näringsvärde för bin och pollinerande insekter? - en litteraturstudie Ingemar Fries Ekologiska institutionen SLU, Uppsala Vilka pollen har högt näringsvärde för bin och pollinerande

Läs mer

443-419 miljoner år före nutid

443-419 miljoner år före nutid Textsammanställning till utställningen Fossil och evolution SILUR 443-419 miljoner år före nutid Stora steg Under silur utvecklas de första kärlväxterna. De är förgångare till nästan alla dagens landväxter

Läs mer

MITT I REGNSKOGEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i Regnskogen i Universeums Regnskog.

MITT I REGNSKOGEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i Regnskogen i Universeums Regnskog. MITT I REGNSKOGEN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i Regnskogen i Universeums Regnskog. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda ditt och klassens

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Workshop 00:Almestrand Nina Söderström Malin Sörman Maria Hager Under åren 1999 2000 genomförde jag min andra fotografiska workshop på ett behandlingshem för mammor och deras barn. Hemmets uppgift är att

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006

Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006 Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006 Till läsaren I skolor och daghem förekommer huvudlöss särskilt om höstarna, då möss-säsongen börjar. Det går att bli av med lössen om behandlingen påbörjas genast.

Läs mer

Roger Lindblom och Ingrid Jacobsson

Roger Lindblom och Ingrid Jacobsson Roger Lindblom och Ingrid Jacobsson Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, Box 460, 405 30 Göteborg Vad är det som växer på skivan? En laboration om biofilmer och påväxt. VIRTUE-projektet

Läs mer

Carl von Linné och naturens ordning

Carl von Linné och naturens ordning Carl von Linné och naturens ordning Inledning Jag har valt att skriva om Carl von Linnés (1707-1778) sexualsystem. Min tanke med uppsatsen är att presentera systemet på ett så enkelt och lättillgängligt

Läs mer

Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart.

Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart. Käre användare! Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart. Av hänsyn till copyright innehåller den inga foton. Med vänlig

Läs mer

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se Fokus När man tar en bild är motivet i fokus, ofta är bakgrunden då suddig. Ibland tar det lite tid att få till ett bra fokus, ge inte upp, om du tar kort med mobilen; testa att backa lite och gå fram

Läs mer

Geometrisk optik. Laboration

Geometrisk optik. Laboration ... Laboration Innehåll 1 Förberedelseuppgifter 2 Laborationsuppgifter Geometrisk optik Linser och optiska instrument Avsikten med laborationen är att du ska få träning i att bygga upp avbildande optiska

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Moa Israelsson Forsberg

Moa Israelsson Forsberg Monday Art Ateljébesök hos Moa Israelsson Forsberg Posted on mån 24 Feb 2014 by Eleonora Ånhammar Moa Israelsson Forsberg både bor och arbetar i det lilla samhället Åkers Styckebruk utanför Strängnäs.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

livsstil 48 hästfocus #4 2014 www.hastfocus.se Där tiden står still

livsstil 48 hästfocus #4 2014 www.hastfocus.se Där tiden står still 48 hästfocus #4 2014 Med gripande och vackra bilder vill fotografen Lars-Olof Hallberg föra vidare ett kultur-arv som håller på att dö ut. Sedan slutet på 80-talet har han besökt ett 30-tal gårdar som

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen.

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. VÅRBREV 1 Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. Genom systematiska undersökningar och naturvetenskapliga arbetsmetoder

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren Geometrisk optik Förberedelser Läs i vågläraboken om avbildning med linser (sid 227 241), ögat (sid 278 281), färg och färgseende (sid 281 285), glasögon (sid 287 290), kameran (sid 291 299), vinkelförstoring

Läs mer

Instuderingsfrågor extra allt

Instuderingsfrågor extra allt Instuderingsfrågor extra allt För dig som vill lära dig mer, alla svaren finns inte i häftet. Sök på nätet, fråga en kompis eller läs i en grundbok som du får låna på lektion. Testa dig själv 9.1 1 Vilken

Läs mer

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du:

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: A.Mer av dig själv. B.Mindre av dig själv. C.Lika mycket av dig själv. ⱱ Hur hög måste en spegel vara för att du ska

Läs mer

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A Detta är en något omarbetad version av Studiehandledningen som användes i tryckta kursen på SSVN. Sidhänvisningar hänför sig till Quanta A 2000, ISBN 91-27-60500-0 Där det har varit möjligt har motsvarande

Läs mer

sid 34 Kamera & Bild

sid 34 Kamera & Bild sid 34 Kamera & Bild galleri benjamin goss Andas gammalt och nytt Benjamin Goss är fotografen som tjänar sitt uppehälle med digitalkameran, men som älskar det bristfälliga som en trasig storformatskamera

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur

Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur Av Eva Hedström Idag har de flesta av oss tillgång till dator med Internet-uppkoppling. Men hur gör man för att hitta rätt information? Oavsett om

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Aquafloat 7x50 WP Compass

Aquafloat 7x50 WP Compass Vattentät 7x50 kikare med kompass Artikel 102849 Aquafloat 7x50 WP Compass Instruktion för användning och underhåll Manual Artikel 102849 Uppdaterad Focus Nordic AB Box 55026 400 52 GÖTEBORG INNEHÅLL Allmän

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER SEMMELWEIS DAGBOK TEXT 1 Juli 1846. Nästa vecka får jag en befattning som Herr Doktor vid förlossningsklinikens första avdelning på Wiens allmänna sjukhus. Jag förfärades då

Läs mer

Ämnesplan i Kemi Treälven

Ämnesplan i Kemi Treälven Ämnesplan i Kemi Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Kemi Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Eleven skall Vad kan jag göra för att visa det? Mål för godkänt skolår

Läs mer

Mikroskopering. Matti Hotokka Fysikalisk kemi

Mikroskopering. Matti Hotokka Fysikalisk kemi Mikroskopering Matti Hotokka Fysikalisk kemi Vad diskuteras Mikroskopens anatomi Sätt att belysa provet Praktiska aspekter Specialapplikationer Mikroskop Okular Objektiv Objektbord Kondensorlins Ljuskälla

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

men - du får inte skada stängsel och. du måste stänga grindarna efter dig.

men - du får inte skada stängsel och. du måste stänga grindarna efter dig. EKOLOGI ALLEMANSRÄTTEN I Sverige får man röra sig fritt i skog och mark. Man får också plocka svamp, bär och blommor, även om man inte äger marken som de växer på. Detta kallas för allemansrätten. Men

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan

Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan Avd Mästerkatten Matematik På Mästerkatten arbetar vi mycket med matematik, naturvetenskap och teknik. Matematik kommer in i alla våra vardagssituationer.

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Lärarhandledning och elevhäfte för högstadiet och gymnasiet

Lärarhandledning och elevhäfte för högstadiet och gymnasiet Lärarhandledning och elevhäfte för högstadiet och gymnasiet Besök Mark kommuns utställning på Kinna huvudbibliotek som pågår fram till 30 augusti. Utställningen handlar bland annat om att bin och blommor

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(12) Älta skolas mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 kunna några vanliga vilda växter i Sverige kunna några vanligt förekommande tamdjur i Sverige, samt namnge deras ungar

Läs mer

Vad är det som växer på skivan? En laboration om biofilmer och påväxt. En introduktion till Virtue projektet

Vad är det som växer på skivan? En laboration om biofilmer och påväxt. En introduktion till Virtue projektet Vadärdetsomväxerpåskivan? Enlaborationombiofilmerochpåväxt.EnintroduktiontillVirtue projektet RogerLindblomochIngridJacobsson(2005) BearbetadochuppdateradavMikaelOlsson(2011) Naturvetenskapligafakulteten,Göteborgsuniversitet

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

nominering till UNESCOs världsarvslistav

nominering till UNESCOs världsarvslistav The Rise of Systematic Biology Ett föreslagen f nominering till UNESCOs världsarvslistav Vad är ett världsarv? En unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia.

Läs mer

Miniräknare. Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare

Miniräknare. Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare Miniräknare Solcellerna Solcellsräknare finns i två utföranden "Dual Power" och "Äkta solcellsräknare". Dual

Läs mer

Masterprogram i biologi 2015/2016

Masterprogram i biologi 2015/2016 Masterprogram i biologi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor valfrihet att skapa din egen profil. Genom det stora kursutbudet inom

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

tisdag 8 oktober 13 Carl Von Linné

tisdag 8 oktober 13 Carl Von Linné Carl Von Linné Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Utformade ett taxonomi system. Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Utformade ett taxonomi system. Taxonomi:

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudlöss

Apotekets råd om. Huvudlöss Apotekets råd om Huvudlöss Lusen har alltid varit en trogen följeslagare till människan och den finns över hela världen. Den lever av vårt blod och är beroende av värmen och fuktigheten i vår hårbotten.

Läs mer

LJUSET Handledning inklusive praktiska lärarhandledningar

LJUSET Handledning inklusive praktiska lärarhandledningar LJUSET Handledning inklusive praktiska lärarhandledningar Hur du som lärare kan använda Färg och Seende Du kan använda dig av bilder och texter för att sedan låta eleverna självständigt arbeta vidare med

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 11 kapitel 1 Ursprung... 13 kapitel 2 Evolution.... 21 kapitel 3 Upptäckt... 33 kapitel 4 Miljö och civilisation... 49 kapitel 5 Bakteriell patogenes... 69 kapitel 6

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

En lässtol i Upplandsmuseets samling

En lässtol i Upplandsmuseets samling En lässtol i Upplandsmuseets samling Ronnie Carlsson I årsboken Uppland 2007 publicerade undertecknad en kort artikel om Linnés s k plugghäst, dvs den lässtol med inventarienummer UU5121 i Uppsala universitets

Läs mer

Slutrapport Projekt Internet i Sverige

Slutrapport Projekt Internet i Sverige Slutrapport Projekt Internet i Sverige 1. Inledning Wikimedia Sverige är en förening som verkar för att göra kunskap tillgänglig för människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt,

Läs mer

Fågel, fisk eller mittemellan

Fågel, fisk eller mittemellan Lärarhandledning till utställningen Fågel, fisk eller mittemellan en konstutställning för barn Johanna Björck, Örebro läns museum Om utställningen Utställningen är producerad av Örebro läns museum. Det

Läs mer

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT 1 Fakta Engelskt företag/varumärke, 17 års erfarenhet. Har idag teoretiskt 3 miljarder unika koder tillgängliga, antalet kan utökas om

Läs mer

4 Svampar och lavar bra på samarbete

4 Svampar och lavar bra på samarbete 4 Svampar och lavar bra på samarbete 4.1 OH1 Svampens byggnad 1 Namnge svamparna 2 Svampexkursion och svampbestämning 3 Sporernas färg hos olika svampar 4 En svamps utveckling 5 Hur livnär sig svampar?

Läs mer

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk Åldersbestämning av fisk Fiskar är växelvarma djur och de växer i längd under hela sitt liv. Tillväxten följer årstidsväxlingarna. Under sommaren är tillväxten snabb och det

Läs mer

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik:

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: Fysik Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: - Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor.

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. 1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. Väl känt är att Gustav III lät tillverka kritpipor till minne av sin så kallade revolution eller stadskupp som skedde den 19 augusti 1772 och vid några efterkommande

Läs mer

LABORATION 1 AVBILDNING OCH FÖRSTORING

LABORATION 1 AVBILDNING OCH FÖRSTORING LABORATION 1 AVBILDNING OCH FÖRSTORING Personnummer Namn Laborationen godkänd Datum Labhandledare 1 (6) LABORATION 1: AVBILDNING OCH FÖRSTORING Att läsa före lab: Vad är en bild och hur uppstår den? Se

Läs mer

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Umeå Universitet 041025 Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Grupp 3: Christina Grahn, dit01cgn@cs.umu.se Dan Kindeborg, di01dkg@cs.umu.se David Linder, c01dlr@cs.umu.se Frida Bergman, dit01fbn@cs.umu.se

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

Bzzzz hur konstigt det än kan låta

Bzzzz hur konstigt det än kan låta Bzzzz hur konstigt det än kan låta Järva motorbana bidrar till att både viktiga sällsynta och utrotningshotade insekter och växter som annars skulle dö ut i området! Banområdet har under 1900-talet varit

Läs mer

11 oktober Finns det skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i svenska politiska skandaler?

11 oktober Finns det skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i svenska politiska skandaler? Öppna föreläsningar Hösten 2012 I samarbete med Linnéuniversitetet erbjuder Ronneby Kunskapskälla ett antal spännande föreläsningar där universitetets forskning presenteras i populärvetenskaplig form.

Läs mer

Simulera evolutionen Ett spel för att lära ut principerna kring evolutionen med hjälp av olika föremål.

Simulera evolutionen Ett spel för att lära ut principerna kring evolutionen med hjälp av olika föremål. bioscience explained 134567 John A. Barker Formerly of the Department of Education and Professional Studies King s College, London Simulera evolutionen Ett spel för att lära ut principerna kring evolutionen

Läs mer

7 Etologi hur gör djur?

7 Etologi hur gör djur? 7 Etologi hur gör djur? 7.1 1 En etolog studerar beteenden 2 Studera ett husdjur 3 Även små djur beter sig 4 Rädda sig den som kan 5 Vart flyttar fåglarna? OH1 Fåglarnas flyttningar 6 Olika typer av beteenden

Läs mer

Laboration i Geometrisk Optik

Laboration i Geometrisk Optik Laboration i Geometrisk Optik Stockholms Universitet 2002 Modifierad 2007 (Mathias Danielsson) Innehåll 1 Vad är geometrisk optik? 1 2 Brytningsindex och dispersion 1 3 Snells lag och reflektionslagen

Läs mer

4.2 Vad är träd bra för?

4.2 Vad är träd bra för? AGROFORESTRY 4.2 Vad är träd bra för? Dela upp eleverna i grupper och tilldela varje grupp varsin del av trädet som de får tillverka förslagsvis i papper eller kartong. Dela upp trädet i delarna; stammen,

Läs mer

Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy

Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy Martin Ek POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 2013 Polymer & Materials Chemistry Centre for Analysis

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?

Läs mer

1 Analog TV. Televisionens historia

1 Analog TV. Televisionens historia 1 Analog TV Kapitel 1 Analog TV Televisionens historia Utvecklingen av televisionen startade officellt 1884 i och med att tysken Paul Nipkow tog patent på ett mekaniskt televisionssystem tillsammans med

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Empirisk positivism/behaviorism ----------------------------------------postmoderna teorier. metod. Lärande/kunskap. Människosyn

Empirisk positivism/behaviorism ----------------------------------------postmoderna teorier. metod. Lärande/kunskap. Människosyn Lärandeteorier och specialpedagogisk verksamhet Föreläsningen finns på kursportalen. Ann-Charlotte Lindgren Vad är en teori? En provisorisk, obekräftad förklaring Tankemässig förklaring, i motsats till

Läs mer

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Datum Tenta Lösning Svar 2005-01-11 X X 2004-08-27 X X 2004-03-11 X X 2004-01-13 X 2003-08-29 X 2003-03-14 X 2003-01-14 X X 2002-08-30 X X 2002-03-15 X X 2002-01-15 X X 2001-08-31

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Fotosyntes i ljus och mörker

Fotosyntes i ljus och mörker Inledning Fotosyntes i ljus och mörker Vi ställer krukväxterna i fönstret av en anledning och det är för att det är där det är som ljusast i ett hus. Varför? Alla levande organismer är beroende av näring

Läs mer

530117 Materialfysik vt 2010. 10. Materiens optiska egenskaper. [Callister, etc.]

530117 Materialfysik vt 2010. 10. Materiens optiska egenskaper. [Callister, etc.] 530117 Materialfysik vt 2010 10. Materiens optiska egenskaper [Callister, etc.] 10.0 Grunder: upprepning av elektromagnetism Ljus är en elektromagnetisk våg våglängd, våglängd, k vågtal, c hastighet, E

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer