Men det är stor skillnad mellan att titta och att se!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Men det är stor skillnad mellan att titta och att se!"

Transkript

1 Arbeta med bilder En bild kan säga mer än tusen ord. Den kan på ett helt annat sätt än texter uttrycka dramatik, närvaro och känsla. Det gäller inte minst foton, som det här avsnittet främst ska handla om. Bilder kan visa kontraster som tvingar betraktaren att tänka efter och växla mellan olika perspektiv. De kan vara oväntade och annorlunda och därigenom skapa ahaupplevelser och diskussioner. Men det är stor skillnad mellan att titta och att se! De foton som finns i samhälle.nu är valda med mycket omsorg. Många arbetstimmar har lagts ner på att söka, diskutera, välja och placera dem. Inriktningen har varit att många av dessa foton ska kunna fungera som mer än än illustrationer. De ska kunna användas som verktyg i undervisningen, t.ex. som ingång till nya arbetsområden utgångspunkt för diskussioner perspektivvidgare som kompletterar texten träningsobjekt för kritiskt tänkande starthjälp för eget arbete, enskilt eller i grupp För att bilderna ska kunna fungera på detta sätt behöver dina elever först lära sig en enkel analysmetod. Det är bildanalysen som ligger till grund för all användning av bilder i undervisningen. 1

2 Bildanalys att lära sig se Läroboken innehåller ett avsnitt om bildens makt (A och A+, kapitel D1, s ). Vi ska börja med att återge rutan om kritisk bildanalys som finns där, och sedan kommentera den steg för steg: Vad ser du? När man ska granska en bild är nog den första grundläggande frågan man bör ställa sig: Vad ser jag? Vad finns konkret i bilden? Vad lägger jag först märke till? Vad finns därutöver? Människor? Miljö? Föremål? Texter? Sedan kan man fråga sig hur är bilden tagen. Vilka objektiv, linser och kameravinklar har använts? Hur är bildens komposition med ljus, mörker, färg, form och bakgrund? Är bilden stor eller liten? Går det att se att den blivit datamanipulerad? Slutligen kan man fundera över om bilden väcker några känslor, och i så fall vilka. Blir du arg, ledsen, orolig eller glad? 2

3 Sammanhang Bilder är inga lösryckta föremål som svävar fritt i historien och samhället. Alla bilder har ju självklart sin tid och plats där de producerats och publicerats. När och var är bilden tagen? Den tillhör ett sammanhang och för att förstå vad som sker i en bild måste man ha den historiska kontexten. Vad sker utanför bilden? Är bilden beskuren? Vad händer sedan? Det är också viktigt att fråga var, när, hur och varför en bild blivit publicerad. Många bilder i samhälle.nu har ursprungligen publicerats i tidningar. Då är det intressant att ta reda på vilka tidningar och vad dessa står för (t.ex. om de har någon uttalad eller outtalad politisk färg). När publicerades bilden första gången? Varför just då? Vad fick den för utrymme? Såg man den genast eller hade den fått en mer undanskymd placering? Varför publicerades just den här bilden på just detta sätt? En bild kan också komma från t.ex. en reklamkampanj eller en turistbroschyr. Även då finns det ett sammanhang att ta reda på. Avsändare, mottagare och budskap När man slutligen funderar en stund över bildens avsändare, mottagare och budskap börjar i bästa fall ett mönster träda fram. Det kan finnas flera avsändare bakom en bild. T.ex. personen eller personerna på bilden, fotografen och den som valt att publicera bilden. Kan det finnas fler? Vilka är mottagarna? Vilka är bilden främst avsedd för? Har de gott om pengar? Är de unga eller gamla? Vad antas de vara intresserade av? Vad mer finns att säga om de tänkta mottagarna? Tillhör vi dem eller är bilden mest avsedd för andra? Vad är budskapet i bilden? Hur vill avsändarna att vi ska uppfatta bilden? Förstärks bildens budskap med texter eller slogans? Hur vill avsändaren att vi ska reagera? Avslutningsvis: Har ditt första intryck ändrats när du funderat över frågorna? På vilket sätt i så fall? 3

4 Tre exempel ur boken 1. Våld och skräck i Göteborg (Bilden finns både i A och A+, avdelning A, s ) I juni 2001 var det EUtoppmöte i Göteborg. Stadens politiska ledning hade förberett sig och staden på att hamna i massmediernas fokus. Det hade putsats och fejats och allt var i god ordning. Alla var välkomna och mötet kunde börja. Men bilderna från Göteborg som kablades ut över världen blev något helt annat än vad de flesta hade tänkt sig. Hur kan bilden i boken användas i undervisningen? Vi börjar med bildanalysen (se frågorna ovan). Vad ser eleven? En ung, förtvivlad och skadad kvinna som sitter på knä i ett buskage. Buskarna är gröna. Blodet rinner rött från näsan. Hon har också blod på händerna som är utsträckta i en gest. Ögonen är tårfyllda och munnen är öppen. Hon är klädd i svart t-shirt och har en ryggsäck. Hon är i fokus medan resten av bilden är suddig. I förgrunden ses en polis med kravallutrustning hjälm och sköld. I den suddiga bakgrunden skymtar minst sju poliser till samt ytterligare några civil personer. Vad har hänt? Varför var de där? Hur såg fortsättningen på dagen ut för dem? För den unga kvinnan? För polisen? För fotografen? Vad tänkte och kände de? Hur reagerar du själv när du tittar på bilden? En möjlighet som skapas är att med hjälp av bilden få igång elevernas perspektivtänkande, dvs. deras förmåga att leva sig in i olika perspektiv. Kan poliser vara livrädda? Hur skulle du själv reagerat om du varit polis på Vasaplatsen i Göteborg sommaren 2001? Och om du hade varit där som demonstrant? Som åskådare? Om du hade ägt en butik med stora skyltfönster i området? I vissa fall räcker det kanske med denna inlevelseövning. Men om man vill gå vidare blir nästa steg att fundera kring analysfrågorna om sammanhang, avsändare, mottagare och budskap (se ovan). 4

5 Här finns det en hel del som eleverna kan få i uppdrag att undersöka och diskutera. Hur rapporterade massmedierna om det som hände i Göteborg? Vilka olika vinklingar förekom? Hur användes denna bild i rapporteringen? Av vilka? Varför? Vilka mottagare tänkte man sig? Vad var budskapet? Fanns det konkurrerande budskap? Vilket budskap vann? Vilket rättsligt efterspel fick händelserna? Vilka blev åtalade? Frikända? Dömda? Vilka straff fick de som dömdes? Varför blev det så här? Var det rätt? Slutligen kan diskussionen vidgas till mera allmänna frågeställningar. Hur har till exempel människors förtroende för polisen och rättsväsendet påverkats av händelserna i Göteborg? Av det rättsliga efterspelet? Är det alltid fel att använda våld? Kan det vara rätt i vissa situationer? Vem får i så fall göra det? Är det rätt att polisen i vissa fall får använda våld? Bygger all makt ytterst på våld eller hot om våld? Spaltmeter skrevs om kravallerna, men vad handlade EUtoppmötet om egentligen? Vad beslutades? Varför väckte mötet så mycket aggressivitet hos en del människor? Går det att sätta in händelsen i ett historiskt perspektiv? Är det rätt eller fel att göra en jämförelse med dödsskjutningarna i Ådalen 1931? Allt detta är förstås bara exempel. Hur arbetet med bilden kommer att utvecklas i ditt klassrum beror på dig och dina elever. Vad vi har försökt visa är att bilden från Göteborg kan användas som utgångspunkt för reflektion, egna undersökningar och diskussioner kring många frågor som berör innehållet i avdelning A i läroboken. 5

6 2. Den igensydda munnen (Bilden finns både i A och A+, avdelning A, s. 17.) Varför ska jag ha munnen öppen när ingen vill lyssna på mig? En protest mot en dom som upplevs som orättvis. Enligt den dömde fanns det bevis för att han inte ens hade varit på platsen där brottet begicks. Utgångspunkten för arbetet är även här bildanalysfrågorna (se ovan). Dessa kan sedan leda till diskussioner och egna undersökningar. Här följer förslag på några tänkbara infallsvinklar. Vad ser eleven? En man i närbild med skäggstubb och röd tröja, munnen är igensydd med tråd och med minst fyra stygn. Tråden ser grov ut och liknar vanlig sytråd. Hans blick ser glansigt långt bort. Bakgrunden är enfärgad och anonym. Men hur och varför har mannen fått munnen igensydd? Har han gjort det själv? Blir han straffad för något? Var är bilden tagen? I vilket land? Bildtexten ger ett sammanhang och väcker nya frågor. Hur kunde detta hända i Sverige? Vem har gett fången nål och tråd? Vem har ringt fotografen? Var har bilden blivit publicerad? Frågorna leder omedelbart till fler frågor. Vad hände sedan? Hur länge var munnen igensydd? Kan händelsen ha påverkat rättsväsendet så att mannen fick en ny prövning i domstol? Vad krävs egentligen för att bli dömd för ett brott? Är mannen en av många oskyldigt dömda? Finns det grupper som blir hårdare dömda än andra? Varför det? Man kan även skapa ett historiskt perspektiv på munnen som vapen öppen eller stängd! Här skulle man till exempel kunna visa en jämförande bild från när suffragetter blev tvångsmatade i början av 1900-talet. Suffragetterna kämpade för kvinnlig rösträtt i början av 1900-talet. Ofta demonstrerade de, ibland genom att kedja fast sig på offentliga platser. När de gripits av polisen och satts i häkte tog de till hungerstrejk som vapen. Fast man tvingade upp deras munnar för att tvångsmata dem. Finns 6

7 det andra i historien som för att visa på orättvisor vägrat öppna sina munnar? Bilden kan således skapa diskussioner om mänskliga rättigheter, diskriminering, orättvisor och munnen som vapen. 7

8 3. Bara marscherande skräp? (Bilden finns i avdelning F, i A-boken på s. 176, i A+ boken på s. 180.) Den tyske konstnären Schult har radat upp sina skräpmänniskor i naturlig storlek, i stram givakt eller på marsch mitt ute i den heta ökensanden. Hur kan denna bild användas i undervisningen? Återigen utgör bildanalysfrågorna utgångspunkten för arbetet (se ovan). Dessa kan sedan leda till diskussioner och egna undersökningar. Här följer förslag på några några tänkbara infallsvinklar. Vad ser eleven? Människoliknande figurer tillverkade av skräp som t.ex. tomma öl- och konservburkar. Figurerna står uppradade som vid en militärparad. De kastar långa skuggor i sanden och i bakgrunden i soldiset kan man skönja tre pyramider. Figuren längst fram är tillverkad av burkar som innehållit en inte helt okänd läskedryck. Väcker bilden några spontana känslor? Vilka diskussioner går att skapa runt detta konstverk? Bilden är en lite annorlunda illustration till avsnittet om miljöskydd och återanvändning av råvaror. Man kan således använda den som ingång till en lektion om återanvändning, med efterföljande diskussioner. Men det finns fler möjligheter. Till sammanhanget hör att det inte bara var vid pyramiderna i den egyptiska öknen som Schults skräpmänniskorna marscherade fram. De ställdes också upp på Röda torget i Moskva och på kinesiska muren. Varför hade konstnären valt just dessa platser? Tre vitt skilda platser men kanske med flera gemensamma referensramar. För alla är de ju symboler för gamla imperier, maktstrukturer och förtryck. Här skulle man kunna visa en jämförande bild på den gigantiska terrakottaarmén som man fann i Kina Det var den grymme kejsaren Shi Huangdi, död 210 före vår tideräkning, som hade beordrat tillverkningen av tusentals 8

9 soldater i naturlig storlek. Deras uppgift var troligen att skydda honom efter döden. Shi Huangdi var kejsaren som försökte skapa ett enat Kina med hårda nypor och en stark centralmakt. Historien skulle börja med honom och han lät ingen opposition komma till tals. Detta ordnade Shi Huangdi bl.a. genom att bränna böcker och döda intellektuella. Han lät även bygga den kinesiska muren som skydd mot de yttre fienderna. Bakom skräpmänniskorna står pyramiderna som också de är kraftfulla maktsymboler Men finns det någon eller några som har en sådan makt idag? Vilka i så fall? Vad grundas deras makt på? Man kan också fråga sig varför konstnären valde att göra figurerna av tomma burkar och annat avfall. Vad står materialvalet för? En kejsare lämnade för drygt 2000 år sedan en hel armé i terrakotta till eftervärlden. Vad lämnar vi själva efter oss till kommande generationer? En armé av gamla kärnkraftsverk? Är det vårt slit och släng-samhälle Schult kritiserar? Är vi alla vandrande konservburksmänniskor som sakta rostar sönder och tynar bort samtidigt som vi förgiftar vår omvärld? Eller symboliserar Schults figurer kanske alla de namnlösa människor som offrats vid byggandet av imperier och maktsymboler? Vilka människor offras i dag? Av vem och varför? Finns det några som försvarar deras rättigheter? Denna bild kan således skapa diskussioner om miljö och resurser, vårt ansvar för framtiden, makt, maktsymboler och mänskliga rättigheter. Eller så väcker den kanske bara de traditionella frågorna: Vad är konst? Får konstnärer göra vad som helst? Vad har vi för nytta av konst? Denna text är skyddad av lagen om upphovsrätt! 2005 Författarna och Bokförlaget Natur och Kultur Bildrättigheter: se källförteckning i läroboken Bokförlaget Natur och Kultur/Läromedel Box , Stockholm, tel

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

MÄNNISKOR FÖR ÄNDRING

MÄNNISKOR FÖR ÄNDRING MÄNNISKOR FÖR ÄNDRING HANDLEDNING AV: BOEL NYGREN OCH KATARINA BERGGREN 1 MÄNNISKOR FÖR ÄNDRING ÄMNE: SO MÅLGRUPP: ÅK 4-6 FORMAT: 8 PROGRAM X 30 MIN OM SERIEN Människor för ändring handlar om hur samhället

Läs mer

Det är att skapa hopp för människor och för publiken

Det är att skapa hopp för människor och för publiken Lars Norén om sin största uppgift som konstnärlig ledare: Det är att skapa hopp för människor och för publiken Det är en stor skillnad på min roll som författare och regissör och teaterchef, menar Lars

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist Bemötande del I Sanktioner och skäll Helene Tranquist Jag går en promenad i skogen och lyssnar samtidigt på Dagens Eko i lurarna till min lilla bärbara radio. Huvudnyhet är isolering som bestraffning på

Läs mer

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Unga och Internet Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Unga och Internet.SE:s Internetguide, nr 22 Version 1.0 2011 Johnny Lindqvist och Ewa

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Brott och Straff Nu och då

Brott och Straff Nu och då LÄRARPROGRAMMET Brott och Straff Nu och då En studie av hur elever i årskurs åtta upplever en historisk upplevelsedag Författare: David Gustafsson & Linda Pros Examensarbete 15 hp Avancerad nivå Höstterminen

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard skoglund. svenska 2 3

INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard skoglund. svenska 2 3 INSIKTER I SVENSKA fredrik harstad iben tanggaard skoglund svenska 2 3 Till sommaren 2013 kommer en ny del i serien Insikter i svenska för svenska 2 3. Boken kommer att täcka in svenskämnets kurs 2 och

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk LÄS EN FILM, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk Film i Dalarna. Kaserngården 13. 79140 Falun. 023-26275. www.filmidalarna.se innehåll:

Läs mer

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Varför ska vi bedöma bilder och hur kan vi som fotografer utvecklas av det? Sammanställt av Eds Fotoklubb www.edsfotoklubb.se Frågan varför och hur vi

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Vad är själavård? 1. Inledning

Vad är själavård? 1. Inledning Vad är själavård? Referat av kapitel 1 i En mäktig katedral vägledning i själavård och vardagspsykologi av Gunnar Elstad med tillägg från Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg 1. Inledning Själavård

Läs mer

Teknik med återvunnet material i förskolan

Teknik med återvunnet material i förskolan Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Teknik med återvunnet material i förskolan Helena Larsson Ht-2009 15 hp B-nivå Lärarprogrammet 210 hp Examinator: Lars T. Andersson Handledare:

Läs mer

22 SIDRUBBE SIDRUBBE 23 HÄGG. TEXT Atti Soenarso. FOTO Sara Appelgren. MEETINGS INTERNATIONAL No. 42 2011 2011 No. 42 MEETINGS INTERNATIONAL

22 SIDRUBBE SIDRUBBE 23 HÄGG. TEXT Atti Soenarso. FOTO Sara Appelgren. MEETINGS INTERNATIONAL No. 42 2011 2011 No. 42 MEETINGS INTERNATIONAL 22 SIDRUBBE SIDRUBBE 23 M HÄGG TEXT Atti Soenarso FOTO Sara Appelgren 24 SIDRUBBE KREATIV ORDNING 25 Från tankekaos till kreativ ordning Jag bröt foten på ljusrepetitionen före premiären till vår stora

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg EXAMENSARBETE Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg Filosofie kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för konst,

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer