EXAMENSARBETE. Informationssystem i förarmiljö. - analys och vidareutveckling. Grigorios Fassoulas Louise Sjöstrand. Luleå tekniska universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Informationssystem i förarmiljö. - analys och vidareutveckling. Grigorios Fassoulas Louise Sjöstrand. Luleå tekniska universitet"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2008:077 CIV Informationssystem i förarmiljö - analys och vidareutveckling Grigorios Fassoulas Louise Sjöstrand Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Ergonomisk design och produktion Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Industriell design 2008:077 CIV - ISSN: ISRN: LTU-EX--08/077--SE

2 Förord Först och främst vill vi tacka Thore Brynielsson, ägare av AB Thoreb, för att han trodde på oss och gav oss uppdraget. Trots hans pressade arbetsschema och många utlandsvistelser tog han sig tid att svara på våra frågor och ledde oss på rätt spår. Vi vill även tacka Michael Sigvardsson, VD på AB Thoreb, för sin hjälpande hand då vi plötsligt stod utan kontaktperson i USA och behövde skicka iväg vår enkätundersökning. Även ett stort tack till alla andra vid AB Thoreb som någon gång under våra 20 veckor hjälpte oss i olika frågor. Vi vill också tacka vår handledare Anders Håkansson som hjälpt oss med det byråkratiska, samt svarat på våra frågor när det gällde vissa arbetsmoment och rapportskrivningen. Vi vill också passa på att tacka våra familjer och vänner för deras stöd, då vi knappt varit anträffbara under denna period. Louise Sjöstrand, vill även tacka familjen Brynielsson för deras hjälp med boende i Göteborg. Jag kunde inte tänka mig en bättre lägenhet att bo i. Tack vare er hjälp har jag kunnat ägna allt min tid åt arbetet. Grigorios Fassoulas Louise Sjöstrand

3 Abstract This report discusses the master thesis that has lead to a concept solution for a new control panel for use in conjunction with an information display in buses, and a concept proposal to a display or display tool that helps reduce the driver s need to accommodate when reading the display. The master thesis has been done during the spring and the summer of 2007 at AB Thoreb, Gothenburg, a Swedish company that focuses on innovative solutions for public transport, and has its main business areas in real-time information and intelligent electrical systems. The concept development has been done in order to develope a new control panel to the current information display that exists in some buses today, and also to look at how to improve the current display. This can be done either by the further developing a concept by Thore Brynielsson that involves the use of mirrors, or by any other solution that helps reduce the need of accommodation. The goal is to make the control panel intuitive and place it so that the driver will not be disturbed or distracted while driving. It should be simple, practical and have as few buttons or controls as possible, but without limiting the functionality. The remaining goals are to explore the the interface and graphics combined with the display. We have solved the problems at hand by the use of systematic problem solution. This method includes collection of information, determination of the problem, investigation of the problem and solving the problem. A survey has been conducted to investigate the bus drivers opinions. Furthermore an analysis of theories, sciences and products has been conducted, and calculations on concepts that were spawned during the brainstorming process, have also been done. The final result is a concept solution on a control panel that can be placed on the inside of the steering wheel. The control has a scroll wheel on top, and two buttons underneath to confirm or abort. The result also includes a proposal for a display tool that uses a fresnel-lens to reduce the driver s need of accommodation when viewing the display, while rendering the information meant for the driver inaccessible to the passengers. 2

4 Sammanfattning Denna rapport behandlar det examensarbete som lett fram till en konceptlösning på en ny kontrollpanel för styrning av informationsdisplayer i bland annat bussar, samt ett konceptförslag till en display eller ett displayverktyg som minskar förarnas behov av ackommodation. Examensarbetet har genomförts under våren och sommaren 2007 vid AB Thoreb i Göteborg, ett svenskt företag som fokuserar på innovativa lösningar för kollektivtrafiken och vars huvudmarknader är realtidsinformationssystem samt intelligenta elsystem. Konceptutvecklingen har gjorts i syftet att utveckla en ny kontrollpanel till den informationsdisplay som finns i en del bussar idag, samt även titta på hur det går att förbättra den redan befintliga displayen. Detta görs antingen genom att vidareutveckla ett befintligt förslag som använder sig av speglar, som Thore Brynielsson har haft i åtanke, eller genom någon annan nytänkande lösning i syfte att minska förarens behov för ackommodation. Målet är att få kontrollpanelen intuitiv och placerad på ett sådant sätt att föraren inte blir störd eller distraherad vid körning. Den ska vara enkel, praktisk och ha så få knappar eller reglage som möjligt, men utan att begränsa funktionaliteten. Övriga mål är att se över gränssnitt och grafik i samband med displayutveckling För att få fram lösningarna på problemen har systematisk problembehandling använts. Metoden omfattar momenten informationsinsamling, problembestämning, problemundersökning och problemlösning. En enkätundersökning har utförts för att ta reda på förarnas åsikter. Vidare har analyser av teorier, tekniker och produkter genomförts, samt olika beräkningar på koncept som kommit till i brainstormingfasen. Resultatet blev ett konceptförslag på en kontrollpanel som sätts fast på rattens insida. Kontrollen har ett scrollhjul på ovansidan, samt två knappar på undersidan för ja/bekräfta och nej/avbryt. Resultatet innefattar även ett förslag på ett displayverktyg som använder sig av en fresnel-lins för att förbättra ackommodation och som gör att övriga passagerare inte kan ta del av den information som är avsedd för föraren. 3

5 1. INLEDNING Verksamhetsbeskrivning Syfte Mål Avgränsningar TEORI Busskommunikation och informationssystem för förare Ergonomi Stress och belastningsbesvär Haptik Force feedback Vridreglage Semiotik Optik Ögat Perception Ackomodation Fjärrpunkt Strålknippen Positiva linser Avbildning med positiv lins Virtuell bild med positiv lins Linsfel Buktiga speglar Konkava speglar Avbildning med konkava sfäriska speglar Trafiksäkerhet i samband med navigatorer Mobiltelefonerande i trafiken Unsafe use of navigation equipment Sat-Nav: Driving Aid or Driving Distraction? Satellitnavigering bra för säkerheten METOD Planering Förstudie Fältstudie: Kvillebäck Bussdepå Mission Statment Kontrollpanel

6 Display Kundbehov Föraruttalanden Viktighetsgrad Reflektion och utvärdering Marknadsundersökning - Kontrollpanel AB Thoreb Bakgrund Immersion idrive Liknande system MMI Multi Media Interface COMAND The COckpit Management And Navigation Device Andra sätt att styra program G Tec ip Interactive Productline Röststyrning Touchscreens Spelkontroller Fältstudie - butiker Marknadsundersökning Display CRT Cathode Ray Tube LCD Liquid Crystal Display OLED - Organic light-emitting diode E Ink Deformable Membrane Mirrors Navigatorer för fordon: HUD Head-Up Display HMD Head Mounted Display VRD - Virtual retinal display Augmented Reality Konceptutveckling Problembestämning Kontrollpanel Display Behovs- och egenskapsmatris Produktspecifikation Kontrollpanel Produktspecifikation Display Konkurrentanalys Delproblem Kontrollpanel Delproblem Display Verb+Substantiv -metoden Kontrollpanel Display Funktionsanalys - Kontrollpanel Funktionsanalys - Display Brainstorming - Kontrollpanel Konceptförslag Konceptförslag Konceptförslag Brainstorming Display Koncept Koncept Koncept Koncept Koncept Koncept

7 Koncept Konceptval Viktningstabeller - Kontrollpanel Funktionsträd - Kontrollpanel Merittalsberäkning - Kontrollpanel Resultat - Kontrollpanel Resultat Display RESULTAT Slutlig konceptlösning - Kontrollpanel Slutligt konceptförslag - Display DISKUSSION Metod Resultat Uppföljning REFERENSER BILAGOR Bilaga 1 Fältstudie Kvillebäck bussdepå Bilaga 2 - Enkätundersökning Bilaga 3 Bus driver results Bilaga 4 C90plus User Interface IT-radio, Driver Bilaga 5 Fältstudie Bilaga 6 Behov- och egenskapsanalys, Kontrollpanel Bilaga 7 Behov- och egenskapsanalys, Display Bilaga 8 Konkurrentanalys, Kontrollpanel Bilaga 9 Konkurrentanalys, Display Bilaga 10 Idématris, Kontrollpanel

8 1. Inledning Vid en diskussion med Thore Brynielsson i augusti 2006 fick Grigorios Fassoulas ta del av en idé som Thore Brynielsson hade för avsikt att realisera. Idén kretsar kring en befintlig informationsdisplay främst avsedd för lastbilar och bussar, där information som exempelvis hastighet, oljetryck, varvtal, vägvisning och hållplatsinfo görs tillgänglig för föraren på ett effektivt sätt utan att stjäla uppmärksamhet från vägen. Problemet, eller snarare det som kan förbättras, med den befintliga displayen är att skillnaden i skärpedjup från väg/trafik till display är ganska stor och kräver en viss ansträngning för ögat. Det är önskvärt att minimera denna ansträngning för att minska risken för en eventuell olycka till följd av att ögat inte hunnit anpassa sig till vägen. Idén och projektet som Thore presenterade var att med hjälp av speglar förlänga vägen till den reella bildkällan och låta föraren hämta sin information från en virtuell bildkälla som upplevs ligga flera meter längre fram jämfört med innan. Detta skulle givetvis göra det mycket enklare att skifta blicken från vägen till displayen då ingen anpassning, ackommodation, av ögat skulle behövas. Då Thore Brynielsson redan ansökt och fått ett princippatent på idén är själva konceptet noga genomtänkt och beskrivet i patenthandlingarna. Det har även uttryckts en del önskemål och idéer om hur den reella bildkällan skulle kunna resultera i mer än en virtuell bild. Vidare har tankar beskrivits där den virtuella bildkällan skall genom mekaniska länkar följa förarens position; görs ett stopp där förarstolen vrids för att kunna hantera de påstigande passagerarna vore det önskvärt om även den virtuella bilden förflyttades så att föraren lätt kan se den. Utöver spegeldisplayen skulle en ny kontrollpanel/knappsats utvecklas till denna informationsdisplay. Möjligtvis för inbyggnad i ratten och antalet knappar och dess funktioner skulle ses över förutom själva utformningen. Då Grigorios Fassoulas beskrev ett tidigare projekt som behandlade gränssnitt och ergonomi sade Thore Brynielsson att vi gärna fick se över det befintliga gränssnittet och komma med förslag till förändringar. Avslutningsvis uttryckte Thore Brynielsson även ett önskemål om att två personer skulle jobba med detta projekt, vilket resulterade i att Louise Sjöstrand anslöt till projektet Verksamhetsbeskrivning AB Thoreb är ett svenskt företag som fokuserar på innovativa lösningar för lokaltrafiken. Dess huvudmarknader är realtidsinformationssystem och intelligenta elsystem. Dr Thore Brynielsson skrev sin avhandling Stegvis utveckling mot attraktiv kollektivtrafik 1976 och avhandlingen har legat till grund för Thorebs produktutveckling (Internet AB Thoreb, URL: AB Thoreb är privatägt av Dr Thore Brynielsson och grundades I början sysslade företaget tillstörsta delen med konsultverksamhet, men med hjälp av intäkterna kunde utvecklingen av marknader och produkter förverkligas enligt Dr Brynielssons avhandling. 7

9 1978 utvecklade Thoreb sin första version av ELSY ett distribuerat multiplext elsystem. Detta installerades då i en ombyggd Volvo B58. Genom åren har Thoreb utvecklat ELSY och idag levereras systemet till en mängd olika busstillverkare runt om i världen. Även andra fordon som spårvagnar, brandbilar och militärfordon använder sig av ELSY utvecklades fordonsdatorn C90, tanken var att denna skulle fungera som ett användargränssnitt mot ELSY samt vara en del av projektet LISY. Genom åren har hård- och mjukvaran utvecklats och det går att styra i stort sett alla kringrustning i en buss. Innan C90 slutade tillverkas år 2006, installerades den i över fordon (ibid). LISY- projektet startades 1990 i Östersund, då man ville få fler att åka med kollektivtrafiken. Lokaltrafiken ville ha ett verktyg för trafikplanering för fordonsflottan. Monitorer med realtidsvisning installerades i vissa hållplatser, för att resenärerna skulle få information om försenade bussar. Efter några år utvecklades LISY till KomFram, som sedan gjordes om till IT-radio 2002, som idag används på marknaden. Fordonsdatorn C90plus introducerades 2005, som ersättare för C90. Användaren får C90- funktionalitet men bättre prestanda, tydligare gränssnitt och ytterligare funktionalitet som vägvisning för föraren (ibid). Thoreb har även utvecklat produkter såsom; STEP, ett steg som underlättar på- och savstigning i bussar, spårvagnar, etc. HYBRID-bussar, som går på batterier samt en bensinmotor. SKJUTS, ett planeringsverktyg för skolbussar DV12, en kraftfull informationsenhet för passagerare inne i bussar. Informationsenheten, DV15, för hållplatser har utvecklats med DV12 som grund. Under 2003 tilldelades Dr Thore Brynielsson InformNorden IT Award för sitt arbete med att göra kollektivtrafiken mer attraktiv genom att förbättra informationen för användarna (ibid) Syfte Syftet med examensarbetet är att utveckla en ny kontrollpanel till informationsdisplayen till de bussar som använder sig av Thorebs teknik. Den ska kännas intuitiv att använda och placeras på ett sådant sätt att den inte stör föraren, samtidigt som den är lättillgänglig. Kontrollpanelen ska även vara enkel och bör med fördel bestå av så få knappar/reglage som möjligt utan att begränsa funktionaliteten. Syftet är även att ta fram konceptuella alternativa lösningar på spegeldisplayen, samt att se över gränssnittet och grafiken till den nuvarande informationsdisplayen. De olika komponenterna ska kunna fungera oavsett om de är sammankopplade eller inte. 8

10 1.3. Mål Under de 20 veckor som detta examensarbete pågår skall en mockupmodell och/eller en påsiktsmodell (om möjlighet till material och verktyg finnes) av den nya kontrollpanelen presenteras. Dess funktioner skall vara fullkomligt kartlagda och kopplade till informationsdisplayens mjukvara och dokumenteras på ett lättförståeligt sätt. Möjligtvis kan en interaktiv demo tas fram i mån av tid. Dess design skall ha sina grunder i slutanvändarbehov och ergonomi och konceptets slutgiltiga form skall visas som en modell i till exempel Alias Studio Tools och måttbestämmas i lämpligt format i mån av tid. Huvudmålet är att skapa en fristående kontrollpanel som är oberoende av displayens placering samt utrymmet i instrumentpanelen. Målet är även att utforma en konceptuell lösning till spegeldisplayen eller ett alternativt koncept som klarar av att visa informationen virtuellt. Sekundärmålet är att förbättra det befintliga gränssnittet och grafiken i samband med den nya kontrollpanelen och eventuellt ge förslag på hur navigering och val i menyn kan förbättras. Detta görs i mån av tid Avgränsningar Vi tar inte hänsyn till befintlig elektronik och teknik i kontrollpanelen för att kunna tillverka en fullständig produkt. Vi behandlar endast utformning, funktion och placering av kontrollpanelen och överlåter de tekniska bitarna till dem som gör slutkonstruktionen, vid en eventuell tillverkning. Detta för att vi inte besitter det elektriska och tekniska kunnande som slutligen behövs. Vi tar inte hänsyn till vilket material och vilken metod som kommer användas vid tillverkningen av kontrollpanelen, såvida det inte finns ett sådant krav från AB Thorebs sida eller om det är något som beslutas under projektets gång. Släppvinklar vid gjutning och andra konstruktionsproblem ligger utanför vår expertis, men kontakt med en tillverkare kan avhjälpa detta problem. Då själva tillverkningsprocessen är en stor och tidskrävande process i sig som kräver en egen utveckling och analysdel, så hamnar den utanför vårt mål. Vid vidareutvecklingen av spegeldisplaykonceptet och/eller alternativ virtuell display, avgränsar vi oss till att lämna en eller flera möjliga konceptlösningar. Vi tänker i första hand inte på en fullständig lösning med ritning och mått utan snarare lösa problemet hur på skisseller mockupnivå. 9

11 2. Teori När en produkt utvecklas gäller det att inte bara göra den ändamålsenlig, utan det gäller även att se till hur produkten är tänkt att användas och hur den påverkar användaren. När det gäller kontroller och reglage gäller det att se till att det mänskliga sinnet stimuleras. Det innefattar ergonomi; reglaget skall vara greppvänligt och inte medföra någon belastning på muskler eller ge spänningar, samt ge användaren full kontroll över vad denne avser utföra och ge återkoppling på att rätt val gjorts. Det innefattar både syn, motstånd och ljud Busskommunikation och informationssystem för förare I dagens samhälle går utvecklingen hela tiden framåt och skapar således nya situationer som ibland kräver förenkling. I det här fallet handlar det om bussar och lokaltrafik. I takt med att storstäderna växer och befolkningen ökar blir även den kommunala transporten en allt viktigare del av vardagen av flera olika skäl. Ett viktigt skäl är miljön då majoriteten av fordonen idag drivs på bensin. Ett annat viktigt skäl är att avstånden till arbetet blir större och därmed ökar kravet på god kommunikation. Alla har inte tillgång till bil och dessutom är det inte ekonomiskt att ta bilen till jobbet var dag. Tokyo är ett exempel på en stad där det är så trångt att arkitekterna specialiserat sig på att bygga på höjden för att komma till bukt med platsbristen såväl garage som kontor och hem. En väl fungerande kommunal transport som lockar fler passagerare leder till både bättre framkomlighet och miljö. Med denna utveckling följer ett växande nät av bussrutter och turer, vilket i sin tur medför ett större krav på noggrannhet vad gäller allt från planering av kartnät, tidtabeller, trafiksamordning, kupongsystem etcetera. För att göra detta möjligt försöker lokaltrafiken i samarbete med företag som Thoreb förenkla och automatisera så mycket som möjligt genom installation av olika informationssystem och söka integrera dessa med varandra så långt det är möjligt. Exempelvis kan busscentralen se var alla bussar befinner sig med hjälp av gps och radiolänk och föraren kan lätt komma i kontakt med centralen om något går snett så att de kan skicka en ersättningsbuss på ett smidigt sätt. Då förare kan få olika rutter och olika bussar från gång till gång är det viktigt att de får hjälp genom ett navigationssystem som visar föraren vägen till hållplatserna för vald rutt, huruvida bussen är i tid, hastighet och andra viktiga saker. Dessutom kan vissa ha svårt med uttalet på hållplatser eller helt enkelt ha tappat rösten en dag och då är det viktigt med ett utropssystem som stämmer överens med den verkliga hållplatsen Ergonomi Ergonomisällskapet i Sverige, ESS, definierar ergonomi så här: "Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och system" (Internet Arbetsmiljöverket; Ergonomi, URL: Med ergonomi avses samspelet mellan människan och hennes arbete, arbetsredskap och arbetsmiljö. Den innefattar tekniska och organisatoriska faktorer som påverkar arbetets 10

12 utformning (Internet Arbetsmiljöupplysningen; Ergonomi, URL: 697.aspx). Ordet ergonomi kommer från grekiskans ergon, som betyder arbete, och nomos, som betyder lag (Internet Universitetssjukhuset Örebro; Ergonomi, URL: aspx). Ergonomi kan därför översättas som läran om att arbeta på ett korrekt sätt. Norden är den enda del i världen där allmänheten anser att ergonomi är knytet till inställningar för till exempel bord och stolar. I till exempel USA är de flesta ergonomer psykologer (Internet Arbetsmiljöupplysningen; Ergonomi, URL: 697.aspx). Målet med ergonomi är att skapa arbeten som människor kan arbeta med länge utan att få krämpor (Internet SKTF; Ergonomi, URL: https://www.sktf.se/templates/page.aspx?id=9412). Men det handlar inte bara om den fysiska miljön, utan även om varierande arbetsuppgifter, inflytande, trivsel och arbetsglädje, samt att anpassa människan efter arbetet genom yrkesvägledning, rekrytering av lämpliga personer, utveckling med mera Stress och belastningsbesvär Människokroppen är inställd på att spänna musklerna vid hotande faror och olycksfallsrisker, det vill säga kroppen utsätts för stressframkallande situation. Även vid koncentrationskrävande uppgifter spänner sig musklerna. Om sådana uppgifter utförs i en obekväm eller statisk arbetsställning med statiska och upprepade rörelser så förstärks muskelbelastningen (Internet Suntliv.nu; Stress bidrar till belastningsbesvär, URL: Muskulär och mental stress förstärker varandra och därför är risken stor för stressrelaterade belastningssjukdomar vid tidsbrist, höga kvalitetskrav, bristande egenkontroll och arbetstillfredsställelse och då ergonomiska brister förekommer. När både fysisk och psykologisk stress sker samtidigt uppstår minst en fördubbling av risken för belastningsbesvär. När dessa påfrestningar är långvariga eller upprepas utan tillräcklig vila emellan innebär det en hälsorisk (ibid). När fysisk belastning upphör på musklerna, så upphör även själva muskelspänningen. De effekter som orsakats av stress går däremot inte över lika fort. Det innebär att korta pauser inte är tillräckligt i ett stressigt arbete (ibid). Det finns även risker för skador i skelett, muskler och leder när man utför rörelser som inte är anpassat till den enskilde individen eftersom kroppen tvingas arbeta i obalans. Om man samtidigt vrider sig eller utför rörelser under stress ökar skaderisken flerfalligt (ibid). Enligt Sunt Liv (ibid) finns riskerna för framkallning av skador främst vid; Tung manuell hantering med risk för överbelastning. Obekväma eller statiska arbetsställningar som innebär begränsad syretillförsel och bristande ämnesomsättning i musklerna. 11

13 Ensidigt upprepat arbete till exempel vid datorn eller i en kassa. Denna typ av arbeten har ofta en hög kronisk stressnivå som kan ge mer bestående muskelbesvär. Relationsyrken till exempel receptionister, konduktörer, polis, butikspersonal och vårdpersonal är de som främst drabbas av den kombinerande belastningen av fysisk och mental stress. Viktiga faktorer som påverkar risken för skador är; Tidspress som innebär ökat muskelengagemang med spända muskler. Mental stress och psykosocial miljö speciellt om möjligheten till vila är begränsad. Arbetets krav både för höga och för låga krav framkallar stress. Buller risk för både fysisk och psykisk skada. Vi upplever oönskat ljud olika. En del får sämre koncentration till exempel i kontorslandskap. Temperaturavvikelser (ibid). Den stigande stressen i arbetslivet har kunnat återkopplas till att fler besväras av nack- och ryggproblem genom att anmälningarna ökade, samtidigt som att tempot steg i arbetslivet Internet Arbetsmiljöupplysningen; Varannan svensk har värk, URL : Det finns fysiologiska förklaringar till att stress ökar risken för belastningsskador. Men det är svårt att skilja mellan stress och fysisk belastning eftersom den fysiska belastningen ökar när tempot stiger, säger Mats Djupsjöbacka, chef för Belastningsskadecentrum vid högskolan i Gävle, till Michael Nyhaga, Arbetsmiljöupplysningen (ibid). Mats Djupsjöbacka anser att för att kunna vända trenden behövs mer forskning om belastningsskador samt att ergonomin kommer in i produktframställningen redan från början och inte i efterhand som det ofta är nu (ibid). Att ha ont i kroppen är vanligare än vad många tror. Enligt arbetsmiljöupplysningen (ibid) har närmre hälften av alla vuxna svenskar problem med nacke eller axlar, mer än var tredje har värk i rygg, höfter eller ischias och var tredje har ont i händer, armbågar, ben eller knän. Ungefär var sjätte svensk upplever smärta på alla dessa områden. Hur många det är som har fått ont på grund av jobbet vet ingen, men de allra flesta anmälda arbetssjukdomarna beror på belastning. Den vanligaste anledningen till långtidssjukskrivningar beror på smärtor i muskler och leder Haptik Haptik är läran om hur känselsinnet uppfattar till exempel simulerat tryck, textur, vibration, tyngd och motstånd (Internet Wikipedia; Haptic, URL: Ordet kommer från grekiskans "haptestai" som betyder att känna. (Internet Lunds Tekniska Högskola; Haptiskt ritprogram, URL: Anordningar som använder sig av haptik har redan funnits i flera decennier. Till exempel så finns det i moderna flygplan haptiska kontroller som skakar eller vibrerar för att varna piloten om något skulle gå fel. Den haptiska teknologin finns även i TV-spel för att ge en realistisk känsla av att till exempel köra av vägen i ett bilspel, eller att bli träffad i ett krigsspel. Kraftåterkoppling har även börjat 12

14 användas inom kirurgin, genom att tillverka kirurgiska simulatorer för att kirurgen ska kunna känna motstånd vid operation, och öva inför verkliga operationer (Internet Ny Teknik; Virtuell känsel, URL: Det används även haptiska användargränssnitt i datorer. Med hjälp av kraftåterkoppling kan användaren få en känsla av att objekten på datorskärmen har fysisk massa och tyngd. Detta förutsätter att det görs något med objekten på skärmen (Internet Computer Sweden; Haptik, URL : Haptik har även en undergrupp, taktilitet, som är hudens känselsinne. Detta sinne har förmågan att uppfatta ytstrukturer och små objekt med fingertopparna eller andra delar av huden. Dock innefattar inte detta känslan för temperatur eller smärta (ibid) Genom att använda sig av ett vridreglage återfås både taktil och haptisk återkoppling. Själva reglagets yta ger taktil återkoppling, medan motståndet vid vridning ger haptisk återkoppling. Förenklat skulle detta kunna förklaras med att taktilitet är det som känns på ytan, medan haptiken uppfattar tyngd och motstånd och involverar muskler och leder Force feedback Computer Sweden beskriver force feedback (kraftåterkoppling) så här: Force Feedback (kraftåterkoppling) - efterliknande av motstånd och massa hos fysiska föremål i virtuell verklighet och haptiska användargränssnitt. Med elektriska motorer eller på annat sätt skapas en illusion av att virtuella objekt är massiva och har tyngd och elasticitet. (Man kan då inte "gå igenom" virtuella föremål och om man fångar en virtuell boll med handen ser man den inte bara, utan man känner den också och kan krama den). Detta kräver speciella pekdon eller handskar och ibland hela dräkter med inbyggda motorer som i realtid svarar på rörelser och beröring (Internet Computer Sweden: Haptik, URL Vridreglage Haptik är mycket effektfullt att sammanföras med vridreglage. Genom att en motor kopplas till reglaget kan olika kraftåterkopplingar tillföras för att göra det lättare att navigera i listor och menyer. Vibrationer kan till exempel göra användaren uppmärksammad på att något är fel, fjädrar hjälper till att gå tillbaka till ursprungsläget och hack gör det lättare att känna att man flyttar fram eller bak i en lista. Bild 1 (s. 14) visar olika variationer av haptiska effekter på vridreglage som är möjliga att använda från Immersion (Internet Immersion: TouchSense - Programmable Rotary Modules, URL 13

15 Hack markerar olika val i menyn. Hinder känslan av att stöta emot ett hårt stopp. Indikerar första och sista valet eller minimum och maximum. Kulle eller platå indikerar att användaren flyttat från sista till första valet. Blandning av hack och kullar. Fjäder kraften ökar eller minskar beroende på positionen. Återgår till ursprungsläget. Dämpare ökar eller minskar beroende kontrollhastigheten. Konstant kraft är oberoende position. Kan användas för att simulera gravitation, friktion eller moment. Återkommande vibrationer under olika tidsperioder. Gör användaren uppmärksammad på specifika situationer. Bild 1; Vridreglage, Immersion Technology, 14

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov EXAMENSARBETE 2006:056 CIV Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov Ett framtidskoncept FRIDA LINDMARK ERIKA WESTLING CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design och produktion

Läs mer

StoreDesk En möbel med bättre förvaring

StoreDesk En möbel med bättre förvaring PROJEKT RAPPORT TEKNISK DESIGN LTU 2014 StoreDesk En möbel med bättre förvaring Dany Danial, Fouad Younes TEKNISK DESIGN Luleå tekniska universitet Projektrapport för D0025A Designmetodik - Teknisk design

Läs mer

Thule HangOn Next Generation. Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare. Kandidatarbete i Teknisk design

Thule HangOn Next Generation. Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare. Kandidatarbete i Teknisk design Thule HangOn Next Generation Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare Kandidatarbete i Teknisk design Maria Ernfors, Sven-Ivar Karlsson Kim Niskanen, Peter Sörensen Institutionen för Produkt och Produktionsutveckling

Läs mer

Utveckling av nya generationens städvagn

Utveckling av nya generationens städvagn 2006:145 CIV EXAMENSARBETE Utveckling av nya generationens städvagn Ett arbete inom forskningsprojektet Aktionsprogram för optimal ergonomi och färre arbetsskador vid städning BERIT PERSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET

Läs mer

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet RASMUS ERIKSSON & MAGNUS MOA Examinator: Oskar Rexfelt Institutionen för Produkt- and Produktionsutveckling

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

Mobila kontor för fältarbetande personal

Mobila kontor för fältarbetande personal 2002:232 SHU EXAMENSARBETE Mobila kontor för fältarbetande personal FREDRIK HOLMGÅRD FARHOUD FAZELI Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas CARINA RISLUND Department of product and production development Division of Design & Human Factors CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Läs mer

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

Operatörsgränssnitt för manöversystem

Operatörsgränssnitt för manöversystem Operatörsgränssnitt för manöversystem Maria Karimian TRITA-NA-E04111 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute of Technology

Läs mer

En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet

En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet A study of Idre Fjälls website with a focus on usability Kajsa Richardson 2009 EXAMENSARBETE Nr: E3784GT Förord Som avslutande del i högskoleutbildningen

Läs mer

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System Alexander Brodin Erik Peterson EXAMENSARBETE 2012 DATATEKNIK Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet

Läs mer

Ryggsträckare Högskolan på Gotland

Ryggsträckare Högskolan på Gotland Ryggsträckare Högskolan på Gotland 2010/ 09 Examensarbete Författare: Therese Henriksson Avdelningen för Industriell design Handledare: Bo Löfgren Katinka Kundler Lena Lorentzen Titelblad Utbildning: Design

Läs mer

Webbaserade matematikuppgifter för grundskolans senare del

Webbaserade matematikuppgifter för grundskolans senare del Webbaserade matematikuppgifter för grundskolans senare del Web-based mathematical problems for key stage four Maria Svärdh Handledare: Anna-Karin Högfeldt Gunnar Johnsson Gunilla Olofsson Kungliga Tekniska

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Tron Style OpenGL ES 2.0 Shaders för ios Möjligheten att implementera ett Bloomfilter på ett ios-device

Tron Style OpenGL ES 2.0 Shaders för ios Möjligheten att implementera ett Bloomfilter på ett ios-device C3LOOPS Tron Style OpenGL ES 2.0 Shaders för ios Möjligheten att implementera ett Bloomfilter på ett ios-device Christoffer Tamm Kandidatexamensarbete inom Datavetenskap Mälardalens högskola, Västerås

Läs mer

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Henrik Balke och Michael Hutt LAU690 Handledare: Thomas Lingefjärd Examinator: Pia Nykänen Rapportnummer: HT08-2611-201 Abstract

Läs mer

Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator

Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator VTI notat 7-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator Utveckling och implementation Mikael Nordenrot Förord Föreliggande projekt har genomförts

Läs mer

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Master of Science Thesis [in the Programme Information Engineering] NIKLAS KIHL-FORSBERG Department of Computer Science and Engineering CHALMERS UNIVERSITY

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson Magisteruppsats i Interaktionsdesign Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv Anna Johansson Göteborg, Sweden 2004 Institutionen för datavetenskap REPORT NO. xxxx/xxxx Evaluering

Läs mer

D-UPPSATS. IT inom turism

D-UPPSATS. IT inom turism D-UPPSATS 2005:13 IT inom turism Underlätta guiders arbete i fält med IT-stöd Erik Ellingsson Mikael Rydström Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer