Vintersportcentrum en resurs för utveckling och uppföljning av olympiska vintergrenar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vintersportcentrum en resurs för utveckling och uppföljning av olympiska vintergrenar"

Transkript

1 Vintersportcentrum en resurs för utveckling och uppföljning av olympiska vintergrenar H-C HOLMBERG INSTITUTIONEN FÖR FYSIOLOGI OCH FARMAKOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET & SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉ (SOK) GLENN BJÖRKLUND NATIONELLT VINTERSPORTCENTRUM, ÖSTERSUND Vintersportcentrum har bildats för att stödja prestationsutveckling i Svensk vinteridrott. Hjärtat i Vintersportcentrum är det fysiologiska och biomekaniska testlaboratoriet. Syftet med labbet är att utgöra en resurs för utveckling och uppföljning av aktiva och träningsmetoder på väg mot vinterolympiska framgångar. När Vintersportcentrum startade var en av de första diskussionerna valet av utrustning. För att kunna genomföra adekvata tester på längdåkare införskaffades ett brett rullskidband (2.5 x 3.5 m) med hög hastighetskapacitet (0-36 km/h) och lutningspotential (0-15 grader). Det breda bandet används även för testning av skidskyttar, skidorienterare, skridskoåkare och cyklister. För att kunna analysera och följa aktivas teknikutveckling så monterades en stor frontalspegel (12 m 2 ) på väggen framför bandet där åkaren kan se sig själv. För att ytterligare öka möjligheten till visuell feedback installerades ett digitalt videosystem med 3 kameralinser monterade framför, på sidan och bakom åkaren. Det innebär att den aktiva och/eller tränaren kan använda sig av frontalspegeln samtidigt med en TV-bild snett framför bandet till höger med vald bildinformation från önskad kameralins, konstant eller roterande mellan de olika linserna med en förinställd sampling. De digitala bilderna lagras i en dator och kan redigeras efter testen via ett video-redigeringsprogram (DAR- TFISH) och förmedlas direkt till den aktive efter test på en CD tillsammans med testresultaten. Detta tillsammans med dialogen testare-tränare-aktiv i direkt anslutning till test, ger möjlighet till en fler-dimensionell feedback. För att mäta stakförmågan används förutom rullskidåkning på band en stakergometer; en modifierad Concept II roddmaskin som ger effektdata direkt på en display framför åkaren under träning/test. För aktiva från breda skidor (alpint, snowboard och freestyle) används cykeltester. Nytt på Vintersportcentrum är en utrustning för mätning av effektutveckling med det s.k. SRM-systemet där effektutvecklingen mäts direkt på vevarmen via trådtöjningsgivare och beräknas som produkten av kadens (frekvens) och vridmoment. Detta ger ett säkrare värde jämfört med mekaniskt bromsade ergometrar där det är svårare att kontrollera för ev. effektförluster mellan vevarm, vevlager och kedja fram till svänghjulet över tid. För att mäta effektutveckling vid olympiska lyft och hopp används Muscle Lab. De flesta blodtester analyseras direkt på Vintersportcentrums eget lab. Mer avancerade analyser genomförs på Östersunds sjukhus, Karolinska Institutet och Copenhagen Muscle Research Center. AMIS-systemet används för mätning av syreupptagning och är speciellt valt för dess höga mätnogrannhet vid testning av uthållighetsidrottare med hög syreupptagning och ventilation. BIOSEN-systemet används för laktatanalys. Testning av längdskidåkare Längdskidåkning är en intressant idrott ur ett arbetsfysiologiskt perspektiv. Längdåkarna har de högsta syreupptagningsvärdena bland våra olympiska uthållighetsidrottare alla kategorier med värden över 85 ml kg -1 min -1 och enstaka individer med absoluta värden upp mot 7 liter min -1. De har också en jämförelsevis hög träningsbelastning med en årsvolymer på timmar innehållande % träning med hög intensitet. Tävlingsmomentet innebär att den aktive ska behärska 9 deltekniker i två huvudtekniker, den klassiska och fria tekniken. Tillkomsten av fri teknik 1985 och utvecklingen de senaste åren med nya distanser/discipliner såsom jaktstart, sprint, mass-start och skiathlon saknar motstycke inom andra idrotter under samma tidsperspektiv. I basen finns 10

2 fortfarande samma typ av grundläggande träning men de stora förändringarna har medfört stort behov av kartläggning och uppdatering av kravanalysen i syfte att ligga i framkant vad beträffar användandet av adekvata träningsmodeller. Ett område där Svensk Längdåkning varit speciellt lyckosamma är sprintskidåkning där man kunnat omsätta genomförd forskning till praktiken. Detta gäller allt från vilka kvaliteter som är viktiga att träna, hur man ska träna dessa och uppföljning via tester att träningen ger önskat resultat. Idag bor 70 % av de landslagsaktiva längdåkarna och samtliga 3 landslagstränare i Östersunds närområde. Det stora bandet kan nyttjas till både träning, teknikanalys och testning. Kombinationen av frontalspegel och kameror möjliggör att den aktiva kan kombinera teknikfeedback med att se sig själv i spegel, följa en direktbild från ett valfritt perspektiv via kameralins och/eller få verbal feedback från sin tränare. Denna modell är en av förklaringarna till att bl.a. Mathias Fredriksson kunde ta ett uppmärksammat kliv förra året i teknikhänseende. Bandet i labmiljö ger möjlighet genomföra träningsmodeller utifrån banprofiler på kommande tävlingsbanor med en kombination av teknikanalys och fysiologisk uppföljning i form av syreupptag och mätning av blodlaktat. Användningen är också speciellt intressant under kallvädersperioder ett stort problem för vinteridrottare som under dessa perioder har svårt att i tillräcklig omfattning bedriva högintensiv träning. Idag testas hela skidförbundet längd från A-lag till J-lag på Vintersportcentrum. Testerna genomförs 2-3 ggr per år, med huvudtesterna i maj och oktober. För aktiva i SOK:s talangprogram är denna kapacitetsuppföljning dessutom ett krav. Förutom detta så genomförs 4-5 fälttester på olika lägerorter under året som återkommer år från år. Under 2003 genomförs ett höghöjdsprojekt med sikte på OS i Turin 2006 med omfattande testverksamhet i Schweiz och Frankrike på 1700 m.ö.h.. Alla tester genomförs med samma mätutrustning som nyttjas vid de stationära testerna i Östersund och lagras, bearbetas och kan presenteras med hjälp av det nya mjukvaruprogrammet Testmaestro (se separat artikel i detta nummer av Idrottsforskning). Testning av skidskyttar och skidorienterare Skidskyttar använder enbart fri teknik (skate) under sitt tävlingsmoment. Beroende på terrängens lutning och friktionen mellan skida och snö anpassar den aktive 11

3 kontinuerligt sin åkteknik med val av olika s.k. växlar för att kunna hålla en hög hastighet med fortsatt god arbetsekonomi. Den växel som används mest inom skidskytte är växel 3 (ett stavtag per bentag). Testerna som genomförs på skidskyttar liknar traditionella längdtester med hänseende på vilka fysiologiska variabler som studeras. Dessa är VO 2max, arbetsekonomi och olika fysiologiska trösklar som laktattröskel (LT), anaerob tröskel (AT) och ventilatorisk tröskel (VT). Dessa uttrycks i absoluta tal gentemot hastighet eller effekt med eller utan olika skalningsfaktorer ex. ml min -1 kg -2/3 (sk. skidåkarvärde). På skidhögskolan i Östersund går idag flera av landets bästa manliga och kvinnliga skidskyttar. Dessa testas 3 ggr per år. Förutom fysiologiska tester genomförs även tester av den andra viktiga komponenten för prestation, skjutförmågan. Detta genomförs med hjälp av en skjutsimulator och precisionsskytte. I ett speciellt frysrum testas även vapnet och ammunitionen. En intressant skillnad mellan skidskytte och längdåkning är att skidskytte har karaktären av ett intervallarbete runt mjölksyratröskeln med återkommande skjutmoment där pulsen sjunker till 70-80% av maxpuls och inte förrän på sista rundan går de aktiva alland-out. Detta gör att en hög tröskelkapacitet är av extra stor betydelse vilket bl.a. var en unik kapacitet hos Magdalena Forsberg. Denna förmåga bidrog till att hon i jämförelse med sina konkurrenter kunde upprätthålla en 12 hög träffsäkerhet trots en hög fysisk arbetsbelastning. I testsituationen testas tröskelkapaciteten i växel 3 med och utan gevär. Den extra vikten med gevär ökar signifikant arbetsbelastningen vid en viss given hastighet vilket medfört att man tidigare dragit en del felaktiga slutsatser vid bl.a. arbetsekonomitester när dessa genomförts utan gevär. Av naturliga skäl är denna skillnad större i uppförsbacke jämfört med i flack terräng. Skidorientering är en annan tävlingsgren i familjen smala skidor, som förhoppningsvis snart blir olympisk gren, där Sverige har stora framgångar internationellt. I likhet med skidskytte så varierar intensiteten mer under tävlingsmomentet jämfört med längdskidåkning. Det är viktigt att anpassa hastigheten på delsträckorna mellan kontrollerna efter svårigheter i terrängen. Dessa kan vara både åktekniska svårigheter med smalspår, tvära kurvor och småknixig terräng som mer orienteringstekniska problem som bidrar till att den aktive måste anpassa farten. Vid jämförelse med längdskidåkning så tränar skidorienterare i huvudsak skate och stakning. Stakning används på smalspår och i uppförsbackar där det inte finns tillräcklig bredd för den vanliga skatetekniken. Det innebär att den aktive måste vara duktig på att staka i olika hastigheter och med olika motstånd i branta motbackar handlar det ibland om mycket styrkekrävande stakning i låg hastighet. I tävlingsmomentet är de aktiva stora tekniska ekvilibrister som kan hantera många olika terrängtyper, ibland med mjuk snö och dåligt stavfäste. I motsats till längdskidåkare som idag enbart tävlar på breda, pistpreparerade spår så är skidorienterare mästare på att hantera olika underlag och yttre förutsättningar. Detta har medfört att skidorienterare utvecklat fler undertekniker än vad som används inom längdåkning. För att ännu bättre monitorera skidorienterare sker ett utvecklingsarbete med att utveckla mer specifika tester för att öka deras validitet i labmiljö gentemot prestationen på snö. En av dessa projekt är ett performance test som innehåller flera olika lutningar med varierad spårbredd och med olika deltekniker på band. Det innehåller bl.a. åkning med växel 3 med normal spårbredd och stakning i relativt låg fart i uppförsbacke med fingerade smalspår. Sådana prestationstester är tänkta att antingen genomföras som submaximala tester med mätning av syreupptag och hjärtfrekvens eller som en TTE-test (tid till utmattning) där det gäller för den aktive att orka åka så lång tid som möjligt. Parallellt med dessa genomförs de traditionella testerna av maximal syreupptagning och tröskel som i skidorientering genomförs med växel 3 i skate samt stakning. Precis som i skidskytte så bör testen genomföras med den utrustning som man använder under tävling. Det innebär att skidorienterare bör testas med kartställ då det inte är självklart att den som har en god åkekonomi utan kartställ även har det med. Detta är goda exempel på betydelsen av specifik testning, och på arbetet med att eftersträva en så hög validitet på testerna som möjligt för att kunna ge relevant feedback till den aktiva och tränare. Testning av skridskoåkare Vintersportcentrums samarbete med Svensk Skridsko är ett bra exempel på att ett testcentra kan spela en betydande roll trots att det inte finns i idrottens närområde. Vintersportcentrum används här som basstation för 2-3 labtester per år kompletterat med fälttester i Göteborg, där Svensk Skridsko byggt upp ett Elitcentra med Sveriges enda bana under tak, skridskogymnasie och ett Team Göteborg, med lovande skridskotalanger som finansieras av SOK. Hastighetsåkning på skridskor är en uthållighetsidrott med starka svenska traditioner, inte minst i Sigge Erikssons Storsjöbygd. Det som Svenska Skridskoförbundet sökt efter i samarbetet med Vintersportcentrum har varit det breda bandet, nya cykeltester och fysiologisk kompetens att

4 omsätta testresultat till praktisk skridskoträning. De vanligaste testerna har traditionellt varit löpning på band och testcykel. Det senare är den vanligaste träningsformen för en skridskoåkare under barmarksperioden. Utvecklingen med breda rullskidband kan även nyttjas för rullskridskotester. Skridskoåkare har alltid använts sig av imitationsträning som Imitationshopp, rullskridskor, kurvgång och skridskogång off-ice för att utveckla och finslipa viktiga delar av skridskorörelsen. Grundläggande basteknikträning av vissa specifika detaljer ex. isättning, armpendling och minimering av onödiga rotationer kan därför med fördel tränas och analyseras på rullskridskor med modern videoteknik. Laktat och syreupptagning mäts framför allt vid submaximala arbeten då ett problem med maxarbeten på rullband inomhus är att man i lab inte har något vindmotstånd som är den största motkraften vid hastighetsåkning i höga farter. Detta medför att man i labmiljö måste addera lutning för att uppnå tävlingslik arbetsbelastning. Om lutningen överstiger ett visst gradtal så minskar testernas validitet. Varför inte använda istest? Fördelen med labmiljö är den höga reproducerbarheten och att man kan göra mer omfattande mätningar för att kartlägga de aktiva. Dagens inomhushallar erbjuder dock en ökad standardisering jämfört med tidigare med mer jämförbar förhållanden, vilket har ökat möjligheten att genomföra bra tester. En stor fördel med den nya anläggningen i Göteborg är att våra nationella skridskoåkare idag kan träna mer grenspecifikt över en längre period och åka på bra is oftare. Konkurrentländerna ligger före. USA, Holland och Canada var först ut och Norge fick sin inomhusbana till OS i Lillehammer En viktig dialog mellan Vintersportcentrum, SOK och Svenska Skridskoförbundet har varit diskussionen om hur man på bästa sätt kan överföra testresultaten till praktisk träning. Detta är en spännande dialog och det finns idag ett aktivt utvecklingsarbete med att ta fram en ny Svensk Träningslära. Skridsko skiljer sig mycket mot andra uthållighetsgrenarna. Det finns en stor spännvidd i arbetstid mellan ~34 sekunder på 500 m till knappa 13 minuter på meter. De aktiva arbetar med en blandning av statiskt och dynamiskt arbete i låga vinklar vilket medför en försämrad blodcirkulation med högt perifert motstånd och relativt hög laktatproduktion. Detta medför att skridskoåkare har svårt att genomföra lätta pass med aerob träningsintensitet om dessa genomförs som kontinuerligt arbete. Det är en utmaning hur man med fysiologisk kunskap kan designa nya träningsmodeller som möjliggör bibehållande av en aerob miljö i muskeln med hjälp av olika intervallmetoder. Testning av alpina skidåkare Inom det olympiska systemet använder breda skidor i stor utsträckning cykel för träning och testning. I syfte att utveckla testsystemet har Vintersportcentrum ett samarbete med Österrike som länge varit världsledande på fysiologisk uppföljning av alpina skidåkare och Spanien för ett kunskapsutbyte med modern internationell cykelforskning. Fredrik Nyberg och Markus Larsson är två elitaktiva som de senaste åren haft en stark koppling till det Österrikiska systemet med tester och träningsrådgivning. Där har man under flera år använt cykel för träning och testning på sidan om styrketräning och arbetet i backen. Det Österrikiska systemet med åkare som Hermann Maier i spetsen förespråkar i hög grad betydelsen av en hög aerob baskapacitet. Ett tänkande som allt mer även etablerar sig bland de svenska åkarna på hemmaplan. Detta innebär inslag av långa lågintensiva pass med en blodlaktatkoncentration <2mMol/L man måste vara tränad för att orka träna för att kunna prestera. Detta har inneburit en viss förskjutning av pendeln från mycket styrka till en ökad medvetenhet om betydelsen av en välbalanserad kombination av styrka och uthållighet under uppbyggnadsperioden och på sidan om den konventionella träningen i backen. Vad kan man då tillföra från modern internationell cykelforskning? Ledande landet är Spanien där flera forskargrupper (Padilla, Lucia, Chicharro) årligen producerat artiklar med spännande forskningsresultat. Förutom att man tagit fram bra testprotokoll så har man även med hjälp av att studera elitcyklister påvisat olika betydelsefulla kombinationer av fysiologiska variabler med parallella 13

5 effektmätningar. Alpina elitskidåkare har relativt höga absoluta effektvärden jämfört med cyklister (380 mot ~450 W) men klart lägre relativa värden (4,5 mot >6,5 W/kg). Utifrån testen rekommenderas träningszoner. De som går på högskolan i Östersund har möjlighet att träna i Vintersportcentrums lokaler och få feedback vid träningspass. I Österrike sker all utanför-backen-träning i labbet på cykel eller i styrketräningsrummet. Laktat mäts före träningspass och efter varje 30 min period under passet. Man mäter t.o.m. laktat under styrketräningen för att säkert kunna värdera arbetsbelastningen. Totalt under en säsong så tas >1000 prover per åkare i lab och i backe. Det är helt klart att vi i Sverige har en annan träningskultur. Under det kommande året är målsättningen att med ett mindre antal åkare prova en mer omfattande uppföljning. Detta möjliggör en tätare kontakt mellan lab-tränare-åkare. Närheten till Skidhögskolan ger stora möjligheter till detta för alla grengrupper inom breda skidor. Fälttester av konståkare Konståkning är en idrott som har ett stort intresse för tester. Vintersportcentrum har genomfört uppsökande tester i fält av konståkning på uppdrag av SOK och kartlagt individuella laktatprofiler och återhämtningsmönster i samband med träning och tävling. Konståkning är ett exempel på en mycket komplex idrott där man med fysiologisk uppföljning kan assistera aktiv-tränare och ge idéer till planering och genomförande av träning. Detta har bl.a. resulterat i en ny intensitetstabell som har börjat användas inom konståkning och är ett bra exempel på hur fysiologi kan integreras med gott resultat till komplexa idrotter med starkt teknikinslag. De mätningar som genomfördes visade att konståkning innebär hög fysiologisk belastning. De aktiva arbetar under både det korta och långa programmet mellan % av maxpuls med hög laktatkoncentration samtidigt som de genomför komplext tekniska moment. Fysiologisk kompetens kan användas både för att bättre planera träning men även för att rådge vid planering av uppvärmning och disposition av svåra tekniska moment under olika program. 14 Framtiden Vintersportcentrum har en tydlig profil att verka för utveckling och genomförande av tester och bedriva forskning inom vinterolympisk idrott. Resurspersoner som arbetar i fältet mellan testare/forskare och tränare/aktiv är idag en bristvara. D.v.s. tränare med en stark fysiologisk kompetens eller testare/fysiologer som har en egen gedigen tränarerfarenhet. Vi kan tydligt se att det i dessa idrotter visats sig enklast att omsätta tester till adekvat verksamhet och att få ett sammanhållande träningssystem att fungera över tid. Ett bra exempel på en bra översättarsituation finns idag inom längdskidors landslags-organisation där samtliga landslagstränare gått Idrottshögskolan i Stockholm. Dessutom har alla genomgått längdskidors egen högre specialutbildning Tränare 2000 som genomfördes i samarbete med SOK. 8 handplockade elittränare gick 2 års utbildning med specifik teori och praktik. Av längds 5 landslagstränare idag kommer samtliga från detta projekt. Andra bra exempel på kvalificerade utbildningsinsatser för tränare är Idrottshögskolan i Stockholms C-kurs som genomfördes 2002 och den nystartade HTU (högre tränarutbildning) som genomförs med EIC Bosön som bas. Dessa utbildningar leder förhoppningsvis till utvecklingen av fler översättare med förmågan att tolka, översätta test- och forskningsresultat och förverkliga idéer till det praktiska träningsarbetet. Dessa kommer i våra ögon att kunna bli viktiga framgångsverktyg för Svensk idrott i framtida träningssystem. Det är vår förhoppning att Vintersportcentrum kan komma att spela en framtida viktig roll som plattform för denna utveckling inom Svensk olympisk vinteridrott. Om du har frågor kontakta

Tomas Wiker, Patrik Tjärdal, Joakim Willén. Kravanalys Triathlon - Olympisk Distans

Tomas Wiker, Patrik Tjärdal, Joakim Willén. Kravanalys Triathlon - Olympisk Distans Version 2007-01-17 Tomas Wiker, Patrik Tjärdal, Joakim Willén Kravanalys Triathlon - Olympisk Distans Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Tävlingsform och tävlingssystem idag:...

Läs mer

Intervallträningen som ger guld

Intervallträningen som ger guld Intervallträningen som ger guld Just nu slipar världens bästa atleter formen för att nå prispallen i OS. Finns det någon optimal träningsform för dem som redan är extremt vältränade? Vad säger vetenskapen

Läs mer

Den nödvändiga distansträningen

Den nödvändiga distansträningen Den nödvändiga distansträningen Just nu är det trendigt att träna korta och intensiva pass för att snabbare öka sin prestationsförmåga. Men eliten i konditionsidrotter fortsätter att nöta på under många

Läs mer

Krav & Kapacitetsanalys i långdistanssimning på öppet vatten.

Krav & Kapacitetsanalys i långdistanssimning på öppet vatten. Krav & Kapacitetsanalys i långdistanssimning på öppet vatten. Louise Welin GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Träningslära 5p oktober 2007 Tränarskap A: Ht 2007 Handledare: Mårten Fredriksson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kravanalys Snowboard 1.0

Kravanalys Snowboard 1.0 Kravanalys Snowboard 1.0 E-Mail TELEFON ADRESS Org Nr Bankgiro info@skidor.com +46 (0)23 874 40 Riksskidstadion, SE-791 19 Falun 802003-0287 720-7699 www.skidor.com Inledning 1. Beskrivning snowboards

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Krav och kapacitetsanalys inom elitfotboll

Krav och kapacitetsanalys inom elitfotboll Krav och kapacitetsanalys inom elitfotboll - Damer och herrar Madelene Göras GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Tränarprogrammet åk 2 Träningslära 5p 2006 1 Innehållsförteckning, Kapacitetsanalys och kravanalys

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Det här är början på ett kapitel om SOK som i nuläget nästan enbart baseras på en intervju. Vad jag vill ha hjälp med är upplägget samt vad som saknas/är överflödigt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund till uppdraget 2 Del 1: Idrottspsykologisk verksamhet 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Historik 4 1.3 Verksamhet 5 1.3.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund till uppdraget 2 Del 1: Idrottspsykologisk verksamhet 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Historik 4 1.3 Verksamhet 5 1.3. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund till uppdraget 2 Del 1: Idrottspsykologisk verksamhet 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Historik 4 1.3 Verksamhet 5 1.3.1 Forskning 5 1.3.2 Utbildning 6 1.3.3 Rådgivning 6 1.4 Framtidsutsikter

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Utvecklingstrappa. Svensk Speedski

Utvecklingstrappa. Svensk Speedski Utvecklingstrappa för Svensk Speedski Version 2010-09-18 E-Mail TELEFON ADRESS Org Nr Bankgiro info@skidor.com +46 (0)23 874 40 Riksskidstadion, SE-791 19 Falun 802003-0287 720-7699 www.skidor.com Innehåll

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Hockey Skating I NNEHÅLL

Hockey Skating I NNEHÅLL 1 Sean Skinner har arbetat professionellt som ishockeyinstruktör de senaste 20 åren. Han har instruerat och tränat många NHL-spelare i Hockey Skating och klubbteknik. Detta i samarbete med följande klubbar:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Vill du ha skriftligt träningsprogram väljer du till vår Tilläggstjänst - Personligt Träningsprogram 16 Veckor. Pris: 1400:-

Vill du ha skriftligt träningsprogram väljer du till vår Tilläggstjänst - Personligt Träningsprogram 16 Veckor. Pris: 1400:- 1 Vi har flera paket att välja mellan eller att fritt kombinera. Vet du inte vad du behöver eller vad du skulle få ut mest av? Kontakta oss och ge oss lite bakgrund och målsättning med din träning. Samt

Läs mer

Fysisk arbetsförmåga hos brandmän

Fysisk arbetsförmåga hos brandmän 1998:29 Fysisk arbetsförmåga hos brandmän Krav och testning Désirée Gavhed Ingvar Holmér arbetslivsrapport ISSN 1401-2928 Enheten för arbetsmedicin Enhetschef: Per Malmberg a Förord Denna skrift är ett

Läs mer