Autism & Asperger föreningen Distrikt Göteborg. Åldrande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Autism & Asperger föreningen Distrikt Göteborg. Åldrande"

Transkript

1 Autism & Asperger föreningen Distrikt Göteborg Åldrande Riksföreningen Föreningen startades 1973 och bestod från början både av professionellt verksamma personer och föräldrar. En av grundarna till föreningen var, Gunilla Wigren Dahlin

2 Viktigt för personer som åldras med utvecklingsstörning Bör finnas VC för gruppen Ha samma rättigheter Konsultverksamhet Samverkan Utredas Ha rättigheter enligt LSS som anpassas efter åldrande processen

3 Åldrande Livets förlopp Överlevnaden har ökat Foster tiden Maturation Tidig död har minskat, via medicinsk utveckling, större tillgänglighet till sjukvård, ökad allmän hälsa Senescens, från latinets senectus betyder åldrande Senescense, förloppet har inte ändrats så mycket

4

5 Överlevnadstid 2000 talet Åldrandet medför Sinnesproblem 66,1 år Osteoporos Övervikt Demens Blodtryck

6 Dödsorsak (studie New York, 2752 äldre än 40 år, Janicki, 1996) Genomsnittlig dödsålder 65 år(ej Down) Kvinnor 67 år Män 63 år Downs syndrom 56 år Vanligaste dödsorsak Hjärtsjukdom Pneumoni Cancer Jfm normalpopulation 70 år

7 Varför leder åldrandet till fysisk och mental tillbakagång Teorier Programerat åldrande, där en biologisk klocka styr generna, hormoner och immunsystem Destruktionsteorin, där människan påverkas av yttre och omgivningsfaktorer, tex epigenitik

8 Vilka sjukdomar är vanliga vid åldrandet > 50 år Kroniska sjukdomar som diabetes, artrit, cancer, andningssvårigheter, hjärtsjukdomar Förstoppning Övervikt Osteoporos Sinnesproblem Infektioner (om begränsad rörlighet)

9 Mentala funktioner efter 50 år Mentala funktioner Minskad intellektuell kapacitet Långsammare Svårare att ta fram gammal information Observandum (ofta finnssedan tidigare) Sämre kommunikation Sämre informationsbehandling Sämre social situation Nivån av utvecklingsstörning Depression är vanligt generellt Lätt till måttlig utvecklingsstörning leder leder ofta till ångest och fobier jfm svår utvecklingsstörning I status Personerna har svårt att uttrycka sina problem, känslor och uttrycker tex depression med huvudvärkssymtom

10 Jan Tossebro (NORGE, IASSID) Efter normaliseringen Det har under senare ar blivit en tillbaka gång i omvårdnaden för MR Efter av institutionaliseringen kom fler i kommunal vård, har gått från stat, landsting till kommunens ansvar Hjälp behovet ökade betydligt Efter 2000 har storleken på boende ökat från 3,8 till 8,1 boende Man bygger för olika grupper ihop, tex missbruk, demens, MR Vad beror denna förändring på? Mindre aktuellt i media, mindre intresse från myndigheterna, decentralisering, brukarorganisation Brukarnas valmöjlighet är svagare då man hänvisar till att det ar ett individuellt intresse, personalen är från att ha varit professionella till att blivit anställda (voice or thogether), politiker ser övergripande och inte detaljer, man jämför vilken som är billigast inte vilken som ar bäst Färre har DV (10-16%) Mindre självbestämmande Man menade att boendet skulle ha viss kvalitet och nästa steg sysselsättning

11 Bostad med särskild service och daglig verksamhet En forskningsöversikt Sammanfattning En forskningsöversikt omfattande åren och kartlägger forskning och empiri inom boende med särskild service och daglig verksamhet. En slutsats är att verksamheter som utvecklats för en äldre generation med funktionsnedsättning inte passar den yngre med andra förväntningar. Publiceringsår: 2011 Normalisering, delaktighet och självbestämmande är viktiga ledord i funktionshinders politiken. Idag är det självklart att människor med funktionsnedsättning ska bo, utbilda sig och arbeta i samhället. Två viktiga delar av lagstiftningen är rätten till boende med särskild service och daglig verksamhet Utvärdering Karl Grunewald Transinstitutionalisering - segretion (de tidigare stora slutenvårdsinstitutionerna ersätts med nya, mindre och öppna institutioner) Isolering-samhörighet i boendet Sämre differentiering, autism, åldrande, funktionsnivå Bristande personalutbildning-bildas kulturer, distans personal boende DV-arbete på öppna marknaden nås bara av en procent, man har inte studerat DV för de allra svåraste funktionshindrade

12 Downs syndrom Har ett prematurt åldrande Åldrandet börjar fysiskt redan i 40 års åldern Normalt efter 55 Symtom Hörsel och synbesvär Efter hand Ledbesvär Kramper Kognitiva besvär ADL svårigheter Hudbesvär Apnea Sköldkörtelbrist

13 Heleen Evenius Depression Ångest Åldrande och riskfaktorer Diabetes Metabolt syndrom Life events Vaskulär sjukdom "Fitness" Cardio vaskulära riskfaktorer Övervikt Högt blodtryckt Kolesterol Depression 5 ggr högre än i normal populationen Ångest som i normalpopulationen Frailty, ökad risk för försämrad ADL och funktion i nära framtid (Searle 2008) Har man dålig motorik risk för Fraility (Jonkers 2012)

14 Åldrande Typer Frail elderly Kronologisk ålder Biologisk ålder Ett begrepp som utvecklats pga av de stora variationerna i biologisk ålder

15 Åldrande Framgångsrikt åldrande Framgångsrikt åldrande Bräckligt åldrande Goda fysiologiska reserver Klarar av belastningar Klarar av stress

16 Multisjuklighet Primär multisjuklighet Här finns många olika sjukdomsbilder samtidigt Sinnesproblem Hjärtproblem Diabetes Högt blodtryck Sekundär multisjuklighet Här leder en grundsjukdom till andra sjukdomssymtom Cerebral pares leder till depression, sömnbesvär, urkalkning, stelhet

17 Riskfaktorer för bräckligt åldrande Kroniska Fysiologiska (diabetes, hjärtproblem, depression) (infektionsbenägenh et, övervikt, anemi, ärftlighet)

18 Mätmetoder av bräcklighet Linda Fried/John Hopkins Frailty Criteria Fem dimensioner Viktförlust Uttröttad Svaghet Långsamhet Låg aktivitetsnivå

19 Autismspektrum 1911 Eugen Bleuler, ( ) Schweizisk psykiatriker myntade begreppet som användes för vuxna schizofrena Hans Asperger skrev i en artikel 1944 om autistischen Psycopathen Beskrevs av Leo Kanner i Baltimore, Johns Hopkins University,1943 hos barn. (Autistic Disturbance of Affective Contact)

20 Autismspektrum Greek word autos meaning self Kolvin, I skilde ut autism från schizofreni 1971 Kolvin I (1971): Studies in the childhood psychoses. I. Diagnostic criteria and classification. Br Psychiatry 118: Beskrevs som en egen diagnos för första gången i DSM-III 1980 Pervasive development disorder introducerades 1987 DSM-IV Rutter beskrev att det fanns en biologisk bas 1998 Michael Rutter, is a professor of child psychology at the University of London Institute of Psychiatry DSM

21 Autism Tänk på förekomsten av Epilepsi Övervikt Smärta Fall Högt blodtryck Sinnesproblem Livsstil Diabetes

22 Autism Kvarstår ofta Samsjuklighet Intellektuell ålder Affektiva sjukdomar Social förmåga Ångest ADHD Kommunikation Dyslexi Ätstörningar Beteendeproblem Katatoni Sömnsvårigheter

23 Autism Vid ASD förekommer även Gasto intestinala problem Selektivt matintag Tics Behandling Biverkningar av Mediciner Neuroleptika Antiepileptika Pedagogisk vardag Bra/dålig

24 Förekomst autism i olika åldrar USA 1,1 % år Man spekulerar att år 2030 i USA har det skett en fördubbling av personer med ASD 65 år och äldre 0,9% år Svårt upptäcka i hög ålder 0,8 % vid 75 år och äldre

25 Autism Predikterar för dålig prognos Låg intellektuell förmåga Sen kommunikations förmåga Sen ASD diagnos Var observant på kopplingen till Genetiska sjukdomar Fragil X Downs syndrom Tuberös Skleros

26 ASD och åldrande Beteendeproblem tar mildare uttryck Socialt lärande förbättras Tillkomst av andra dysfunktioner Demens troligen som andra (möjligen bättre exekutiva förmågor, liknar mer andra) Beror på, sociala, psykiatriska och somatiska orsaker

27 Behandling av äldre med ASD I boende Ha rutiner Beakta sensoriska defekter speciellt då syn och hörsel försämras Beakta social kompetens Nutrition Utveckla kommunikationen Känn till sjukhistorien och nivån Behandla tilläggsdiagnoser

28 Cerebral pares och åldrande Symtom Nedsatt rörlighet pga smärta Svårighet att äta pga av bristande sväljningskontroll Dålig muskelkontroll och svårighet att andas som leder till talsvårigheter Får svårigheter med magfunktion och vatten kastning Urkalkning Förebygg med sjukgymnast Förbättra uthållighet och hjärtakärlsystemet Reducera muskelvärk och spasticitet Stärk musklerna Peridontala problem Sitt, ligg sår

29 Synförsämring vid åldrandet Med åldern blir linsen grumligare Blir svårare att se saker på nära håll (linsen stelare) Närsynta personer behöver bifokala glasögon Färgerna blå, lila, grönt blir svårare att skilja pga linsen stör ljusperceptionen Man förlora den perifera synen pga retinala förändringar Svårare att adaptera till glänsande ljus Torra ögon Blepharit Macula degenation (förlust av centralt synfält) Glaukom (förlust av perifert seende) Keratokonus (förtunning av cornea) Katarakt (lins grumling) Får svårare att se i mörker pga att pupillen blir mindre

30 Tillstånd Diabetes (leder till ögonbottenförändringar) Aicardi Syndrom Corpus callosum agenesi Infantil spasm Lesioner i reina eller optiska nerven NARP har fått sitt namn av begynnelsebokstäverna i neuropathia (nedsatt funktion i perifera nerver), ataxia (koordinationsstörning) och retinitis pigmentosa (ögonsjukdom med inlagringar i näthinnan). Inlärningssvårigheter Downs syndrom har ökad risk för synproblem Personer med utvecklingsstörning kan inte rapportera

31 Vad tänka på vid dålig syn Ha regelbundna ögon undersökning Var observant på gnidande i ögon, förvirring, skelande, hålla för ett öga, luta på huvudet, sitta nära, ha föremål nära Använd ljusa (gult, orange, röd) och konstraterande färger Ha ökad ljusvolym med tillägg av spots Tillhandahåll nattbelysning Stor text Låt personen adapteras till olika ljussättningar Undvik glansiga ytor på tex möbler

32 Hörselproblem > 50 år Symtom Var observant om Höga toner hörs sämre (presbycusis) som leder till Coctail party effect Personer med Downs syndrom har oftare hörselproblem, tex presbycusis, vax, smala öron kanaler Radion ställs på högre Kolla vax Prata direkt till personen Tala tydligt och långsamt Hitta en miljö utan störande ljud Låt personen berätta vad denne har hört

33 Smak och lukt Åtgärder Symtom Använd gärna kryddor Tänk på att mediciner kan påverka smaken likaså sjukdom Ha lagom vätskeintag Se till att maten inte blir gammal utan är aptitlig både smak och utseendemässigt Smaklökarna försvagade Förmågan känna sött och surt går förlorat först, sist bittert Luktförmågan kan försämras Törsten kan minskas och kan leda till de hydrering och snurrighet

34 Skinn Symtom Huden blir torrare och tunnare och skrynklor Fettet under huden försvinner Och gör att vi har svårare att vara varma i kyla Svettkörtlarna förlora sin förmåga att hålla oss kalla Ålderspigment (bruna fläckar) Huden får sämre förmåga att känna smärta och lätt beröring Vid Downs syndrom är torr hud vanligt speciellt vid hypotyreos. Svamp infektioner är vanligare Vid cerebral pares är sitt och liggsår vanligare pga av nedsatt rörlighet Åtgärder Skölj noga bort tvål Torka huden efter bad och använd salva Förebygg liggsår Kolla huden Snabba svängningar i temperaturen kan vålla obehag Undvik för het temperatur på duschen

35 Vid cerebral pares kan minskad rörlighet och medicinering leda till osteoporos. Minskad rörlighet pga av smärta och nedsatt muskelaktivitet Muskel och skelett Symtom Muskelmassan minskar, styrkan och muskeltonus likaså Sämre rörlighet i leder Osteoporos Ryggmärgen förkortas Artrit blir vanligare Vid Downs syndrom vanligt med ryggkanals instabilitet, ledande till nacksmärta, dålig hållning och gång, försvagad kraft i överkroppen, avvikande reflexer, ändrad tarmfunktion Långvarigt bruk av antiepileptika kan leda till osteoporos Åtgärder Rekommendera ökad fysisk aktivitet Rekommendera själv Ha halkskydd i trappor och badrum Använd rörelsehjälpmedel Rekommendera bra möbler För att undvika osteoporos, calciumsubstitution, lätt rörelse aktivitet, hormon substitution

36 Hjärta och cirkulation Symtom Svagare hjärtmuskel leder till försämrad cirkulation När hjärtfrekvensen ökar tar det längre tid att normaliseras Minskad elasticitet i artärerna pga ökad kalk ansamling och kolesterol i kärlväggen (arterioskleros) När artärerna blir mindre elastiska måste hjärtat jobba mer för att föra ut syre Många med Downs syndrom har hjärtbesvär (obs minskad risk för arterioskleros) Åtgärder Anpassa aktiviteterna efter personens förmåga Var uppmärksam på fatigue, förvirring, missnöje Ha lagom tid mellan olika aktiviteter Undvik att ha tunga över saker över huvudhöjd Motivera lätt träning Undvik rökande Rätt diet Var observant på hjärtbesvär

37 Lungor Symtom Lungorna blir mindre elastiska, vilket leder till minskat syreupptag. Viktigast dock cirkulationen Lungorna blir mindre effektiva och klarar av fysisk belastning sämre Åtgärder Undvik rökning Uppmana till djup andning Anpassa livsföringen till förmågan Undvik stress Se till att näringsintaget är bra Vaccinera mot infektioner Vid cerebral pares kan få ökade andningsproblem och detta leder till försämrat tal Var observant på infektioner, tex hosta, kort andning, förvirring

38 Gastro intestinalt Åtgärder Symtom Behovet av kalorier avtar med åldern Använd föda som innehåller fibrer och näring Ha regelbundna toabesök Sköt tänderna Var observant på hur mage och vattenkastning fungerar Minskad magsyra produktion leder till minskat näringsintag och ökad risk för magsår Äldre personer för utvecklingsstörning har ökad risk för förstoppning Dåliga vanor kan leda till förstoppning Personer med Downs syndrom och cerebral pares kan få svårt att äta pga bristande kontroll av sväljningsfunktionen. Spasticitet kan leda till risk för att sätta i halsen. Vid cerebral pares ökar tarm och blåsproblemen med åldern. Minskad rörlighet och minskat vätske och fiberintag kan leda till förstoppning. Sämre tandkött förekommer vid Downs syndrom och cerebral pares.

39 Urin Åldrande effekter Blåskapaciteten och muskeltonen försämras och leder till fler vattenkastningar (inkontinens är dock inte orsakat av åldrandet) Njuren är mindre effektiv Prostata förstoring kan orsaka problem Urininkontinens kan vara vanligare vid Downs syndrom Tänk på Ha vanor och rutiner Drick lagom Kolla prostata Kolla socker Både infektioner, beteende problem, CNS skador kan leda till problem. Tex spasticitet vid cerebral pares kan leda till problem eller vid stenos i ryggraden kan leda till problem

40 Endokrint Åldrande effekter Försämrad endokrin funktion buksportskörteln producerar mindre insulin Hormon som stimulerar immunsystemet försämras Man klarar stress sämre Svårare att hålla kroppstemperaturen Metabolismen blir sämre Menopaus för kvinnor eventuellt tidigare vid ep och Downs syndrom Testosteron minskar hos män och kan leda till depression, ångest och fatigue Åtgärder Undervisa om åldrande effekterna Undvik stress Var observant på menopaus Kolla prostata Tänk på rätt klädsel Åldrandet är prematurt för Downs syndrom Hypotyreo vanligt vid Downs syndrom, kan leda till torr hud tort hår, depression, förstoppning, hallucinera

41 Sömn Åldrande effekter Minskad djup sömn Fler uppvaknande Kortare sömn tid Downs syndrom innebär risk för apnea Åtgärder Ha sömnrutiner Bettskena CPAP Sömnhygien Kolla sömnen

42 Farmakologiska effekter Åldrande Ändrade funktioner i tarm, njurar, lever innebär annat upptag och effekt Polyfarmasi vanligt Åtgärd Ha regelbunden uppföljning av medicinering Var observant på biverkningar

43 Åldrande Kognitivt och beteendemässigt Mindre motivation Somatiska problem påverkar Socialt kan det ske en försämring Svårare att komma ihåg saker Svårare att organisera ny information Lättare att komma ihåg genom att se saker än att få höra då ihågkommandet förstärks av synen Personlighetsdrag kan förstärkas vid åldrandet Downs syndrom kan få påverkan både på motoriken, försämrad intellektuell förmåga Åtgärder Ha rutiner Använd minneshjälpmedel Prata långsamt och tydligt Använd enkla frågor och instruktioner Var observant på demens och utred detta Vanligt med psykiatrisk problematik, spec depression Mer känsliga för stress Ångest vanligt

44 Hälsosamt Var observant på tex värk, förstoppning Ät bra Fysisk aktivitet Motivation Aktiviteter Ha kunskap om personen Ha sociala kontakter

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Vägledning om förvärvad dövblindhet - ett komplement till Nordisk definition av dövblindhet -

Vägledning om förvärvad dövblindhet - ett komplement till Nordisk definition av dövblindhet - Vägledning om förvärvad dövblindhet - ett komplement till Nordisk definition av dövblindhet - nordisk vägledare om förvärvad dövblindhet sid 1 Nordisk vägledare om förvärvad dövblindhet Framtagen i ett

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Hurlers sjukdom Mukopolysackaridos Typ I

Hurlers sjukdom Mukopolysackaridos Typ I Svenska MPS-fOreningen Tillsammans för ett bättre liv www.mpsforeningen.se mps-foreningen@sverige.nu Denna broschyr är framarbetad av engelska MPS föreningen efter ett samarbete mellan föreningen, familjerna

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Att bli äldre. Vad är åldrande?

Att bli äldre. Vad är åldrande? Vad är åldrande? Åldern är relativ handlar mycket om förväntningar egna och andras. "Ung och frisk" respektive "gammal och sjuk" är begrepp som vi hör ständigt i Sverige. Att fylla 70 år kan för den som

Läs mer

Alströms syndrom Nyhetsbrev 241

Alströms syndrom Nyhetsbrev 241 Nyhetsbrev 241 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer med barn med funktionshinder bor och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som har samma diagnos,

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Dokumentation nr 485 Mitokondriella sjukdomar, familjevistelse

Dokumentation nr 485 Mitokondriella sjukdomar, familjevistelse Dokumentation nr 485 Mitokondriella sjukdomar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.se MITOKONDRIELLA SJUKDOMAR

Läs mer

Individen med svår demenssjukdom

Individen med svår demenssjukdom Individen med svår demenssjukdom Jan Marcusson PO Sandman 1 Individen med svår demenssjukdom Jan Marcusson, PO Sandman Skriften Du håller i din hand utgör den första delen, det första kapitlet i en serie

Läs mer

Dokumentation nr 481. LCHAD-brist ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER. Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.

Dokumentation nr 481. LCHAD-brist ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER. Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska. Dokumentation nr 481 LCHAD-brist ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.se LCHAD-BRIST Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser

Läs mer

FAKTABLAD OM DEMENS OCH UTVECKLINGSSTÖRNING

FAKTABLAD OM DEMENS OCH UTVECKLINGSSTÖRNING Juni 2014 FAKTABLAD OM DEMENS OCH UTVECKLINGSSTÖRNING av Barry Karlsson, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, Hälsa och habilitering i Uppsala Brita Lindahl, leg. psykolog, neuropsykolog, Vuxenhabiliteringen

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Aktiverande förhållningssätt

Aktiverande förhållningssätt Aktiverande förhållningssätt Människan har ett grundläggande behov av aktivitet. Varje individ vill leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Ett aktiverande förhållningssätt innebär att stödja

Läs mer

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Bild Pensionär(er) 65-75 i aktivitet Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Förläng de goda åren 4 Inledning 5 Det naturliga åldrandet 6 Guldkant på tillvaron 11 Rörelseglädje 15 Stå stadigt

Läs mer

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en samlingsbeteckning för olika former av uppmärksamhetssvårigheter. Det som ofta associeras till

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Malmö stad 2007 2:a upplagan KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Hunters sjukdom. Mukopolysackaridos Typ II. www.mpsforeningen.se. mps-foreningen@sverige.nu. Svenska MPS-fOreningen

Hunters sjukdom. Mukopolysackaridos Typ II. www.mpsforeningen.se. mps-foreningen@sverige.nu. Svenska MPS-fOreningen Svenska MPS-fOreningen Tillsammans för ett bättre liv www.mpsforeningen.se mps-foreningen@sverige.nu Denna broschyr är framarbetad av brittiska MPS-föreningen efter ett samarbete mellan föreningen, familjerna

Läs mer

adhd Kort om hos vuxna

adhd Kort om hos vuxna Kort om adhd hos vuxna Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information om adhd hos vuxna Den här

Läs mer

Retts syndrom, familjevistelse

Retts syndrom, familjevistelse Dokumentation nr 448 Retts syndrom, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 448 Ågrenska 2013 2 Dokumentation nr 448 Ågrenska 2013 3 RETTS SYNDROM Ågrenska arrangerar varje

Läs mer

Sanfilippos sjukdom Mukopolysackaridos Typ III

Sanfilippos sjukdom Mukopolysackaridos Typ III Svenska MPS-fOreningen Tillsammans för ett bättre liv www.mpsforeningen.se mps-foreningen@sverige.nu Denna broschyr är framarbetad av engelska MPS föreningen efter ett samarbete mellan föreningen, familjerna

Läs mer

Hjärntumör. Barn i skolåldern som har haft hjärntumör och avslutat sin behandling Nyhetsbrev 408

Hjärntumör. Barn i skolåldern som har haft hjärntumör och avslutat sin behandling Nyhetsbrev 408 Barn i skolåldern som har haft hjärntumör och avslutat sin behandling Nyhetsbrev 408 På Ågrenska på lilla Amundön utanför Göteborg arrangeras varje år vistelser för familjer som har barn med sällsynta

Läs mer

Kvinnors hjärtan. En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor

Kvinnors hjärtan. En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor Kvinnors hjärtan En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag arbetar vi för att besegra hjärt- och lungsjukdom. Vi samlar in och fördelar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings län 2008-07-17

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Stroke - slaganfall. Vad händer i kroppen?

Stroke - slaganfall. Vad händer i kroppen? Vad händer i kroppen? Vad är stroke? Stroke är ett samlingsnamn på de hjärnskador som orsakas av blodpropp eller blödning i hjärnan. Skadan visar sig som en plötslig förlust av olika funktioner som styrs

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer