Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap"

Transkript

1 Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap

2 Service Design i invånarnas tjänst Praktiska metoder och erfarenheter av att involvera invånarna i utvecklingen av offentliga tjänster Meridiumdagen Gustav Gullberg, service design director

3 Tillsammans med våra uppdragsgivare gör vi samhället bättre genom att utveckla tjänster som kunderna förstår, tycker om och använder. Transformator Design 2014

4 Användare, brukare, medborgare, invånare, mottagare, beställare och kund

5 Transformator Design 2014

6 Transformator Design 2014

7 Allt du säger + Allt du gör Transformator Design 2014

8 kundupplevelse

9 Kundupplevelseledande organisationer... STÄLLER UT LÖFTEN TILL KUNDERNA SOM ÄR RELEVANTA, INTRESSANTA & VÄRDESKAPANDE + HÅLLER DE LÖFTEN SOM KUNDERNA HAR UPPFATTAT Förtroende Relation Nöjdhet TRYCKER UT REKLAM SOM INTE UPPLEVS SOM RELEVANT ELLER TROVÄRDIG HÅLLER INTE UPPFATTADE LÖFTEN Besvikelse Irritation Missnöje Transformator Design 2014

10 Vad är egentligen problemet?

11 Hur svårt kan det vara? Transformator Design 2014

12

13 Posten ICA Ringens centrum sep 2004

14 Posten ICA Ringens centrum nov 2005

15 Posten ICA Ringens centrum sep 2007

16 Det är ett elände att jobba utifrån och in - UPPDRAGSGIVARE I FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN Transformator Design 2014

17 Service Design hjälper våra uppdragsgivare att bli kundcentrerade. Att jobba utifrån och in. Transformator Design 2014

18 Hur går det till?

19 1. Uppmuntra berättande Ta reda på vad kunden tycker är viktigt. Utgå inte från det du tycker är viktigt. Transformator Design 2014

20

21 HJÄLP MIG BLI EN BÄTTRE PATIENT PATIENTERNA EFTERFRÅGAR MER STÖD I ATTTA SIN DEL AV ANSVARET Jag känner mig som en så dålig förälder för jag minns aldrig när barnen var sjuka senast, eller vilken medicin de fick då, eller vad läkaren hette PROBLEMATIK Patienterna har en vilja att sköta sina delar av processen men upplever inte att de får rätt möjligheter eller verktyg att göra detta, utan efterfrågar bättre stöd för att: samla och dokumentera sin hälsohistorik förbereda sig inför läkarbesök, vad är viktigt att tänka på, komma ihåg komma ihåg besökstider, att komma ihåg att ta prover inför ett läkarbesök, att ta mediciner i vardagen etc stöd och verktyg för att komma igång och ägna sig åt friskvård Transformator Design 2014

22 Transformator Design 2014

23 2. Testa lösningar tidigt Du kommer göra fel. Gör det tidigt och billigt. Transformator Design 2014

24 Transformator Design 2014

25 Transformator Design 2014

26 Transformator Design 2014

27 3. Involvera dina kunder Du kan inte fråga dina kunder om svaret. Men dom vet vad som funkar när dom ser det. Transformator Design 2014

28

29 Transformator Design 2014

30 4. Upprepa! Arbeta iterativt, i små steg. Bygg ny kunskap om kunden och lösningen på problemet i samma process. Transformator Design 2014

31 En Iterativ Process Transformator Design 2014

32 UTVECKLA LÖSNING Utveckla & lära sig samtidigt LOOP 1 LOOP 2 LOOP 3 KUNSKAP OM KUND Transformator Design

33 Transformator Design 2014

34 Rationaliserade bort administration vilket ledde till besparingar på 30 Mkr. Från 2,8 till 3,08 i förtroende 51 till 59 i NKI (2013) Transformator Design 2014

35 Transformator Design 2014

36 Transformator Design 2014

37 Kunden lever ett liv inte en kanaler Transformator Design 2014

38 Exempel på kundresa Transformator Design 2014

39 Exempel på kundresa Transformator Design 2014

40 Exempel på kundresa Transformator Design 2014

41 Segmentera på behov & beteende Transformator Design 2014

42 Segmentera på behov & beteende BEHOV DRIVKRAFTER FÖRVÄNTNINGAR BETEENDE KUNSKAP Anspråkslös Bekväm Orolig Hävdande Transformator Design 2014

43 Paradigm: Kundcentrering Paradigm: kundcentrering Transformator Design 2014

44 KUNDCENTRERING PROCESS- OCH ORGANISATIONSOPTIMERING DISTRIBUTIONSOPTIMERING PRODUKTIONSOPTIMERING Transformator Design 2014

45 Trust is a central part of any wellfunctioning economy. [ ] we as a society continue to have faith in the actions and credibility of our governments, banks and institutions. - EMILIO ONTIVEROS, PROFESSOR OF BUSINESS ECONOMICS, AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MADRID

46 Kort Case: Målbild för Boverkets nya Webb Transformator Design 2014

47 OM PROJEKTET SYFTE & MÅL SYFTE Transformator Designs uppgift är att göra en förstudie på webbplatsen Förstudien ska ge förslag på hur den framtida utvecklingen av webbplatsen kan planeras och utföras. MÅL Resultatet från förstudien är en funktionell specifikation, förslag till struktur, design och layout samt en tid- och resursplan för ett eventuellt utvecklingsprojekt. SERVICE DESIGN SYFTE & MÅL SYFTE För att säkerställa att den framtida webbplatsen uppnår målen vill Boverket arbeta kunddrivet, dvs. bygga webbplatsen utifrån insikter om kunderna, invånarna och användarna. MÅL Resultatet från delprojektet är ett övergripande förslag till ingångar, struktur och logik som bygger på insikter från Boverkets användare, kunder och mottagare. Lösningsoberoende behovsbeskrivning. Inledande målbild för gemensam samsyn inför fortsatt utveckling. 2

48 ACTION RESEARCH HUR GÖR VI? Action Research är en Service Design-metod framtagen av Transformator. Metoden är iterativ och bygger på en nära utveckling tillsammans med slutkunderna. KUND- INTERAKTIONER ANALYS: REVIDERAD SAMTALSGUIDE TENDENSER HYPOTESER KUND- INTERAKTIONER ANALYS: FÖRDJUPADE HYPOTESER MÅLBILD 4 8

49 ACTION RESEARCH HUR GÖR VI? Action Research är en Service Design-metod framtagen av Transformator. Metoden är iterativ och bygger på en nära utveckling tillsammans med slutkunderna. 4 9

50 SAMTALSOMRÅDEN I LOOP 1 BASERAT PÅ DIALOG MED BOVERKET OCH INTERNA INTERVJUER BAKGRUND OCH ARBETSSITUATION HEMSIDAN IDAG UPPLEVELSEN AV BOVERKET REFLEKTIONER OCH ÖNSKEMÅL 50

51 SAMTALSOMRÅDEN I LOOP 2 BASERAT PÅ DIALOG MED KUND FRÅN LOOP 1 ÖNSKADE FUNKTIONER HEMSIDAN IDAG SÖKFUNKTIONEN & RESULTAT KATEGORIER, NAVIGERING, LOGIK & STRUKTUR REMISSER STARTSIDANS UTFORMNING IMPLEMENTERING INNEHÅLLET 51

52 4 KUNDINTERAKTIONER ALLA LOOPAR SYFTE = 73 st kvalitativa djupintervjuer per telefon. 39 st män och 34 st kvinnor. Slumpmässigt urval utifrån de som anmält sig som frivilliga att delta i Boverkets utvecklingsarbete. Kunder spridda över hela landet. Allt från statligt anställda och professionella yrkesutövare till den vanlige medborgaren. 17 st interna intervjuer i Ledningsgruppen och expertgruppen. 53,4% Män 43,6% Kvinnor 1

53 Beteendesegmentering 15

54 BETEENDEGRUPPER TRE VANLIGA BETEENDEN PÅ BOVERKETS WEBBPLATS SPRÅKRÖR UTFÖRARE ANSÖKARE Vad gäller? Tolkar Boverkets bestämmelser. Förklarar och sprider informationen vidare. Eftersträvar att skapa en bred och djup förståelse Jobbar oftast på en myndighet eller branschorganisation Vad gäller för mig? Behöver hitta och förstå tolkningen av bestämmelser. Arbetar med att applicera tolkningen. Vill veta vad som gäller för dem i sitt specifika fall Jobbar oftast i byggbolag eller är byggkonsult Hur gör jag?...för att genomföra ansökan och använda e-tjänsterna?...med mitt enskilda ärende hos Boverket? Är oftast privatperson och har blivit hänvisad till Boverkets hemsida för att utföra något specifikt 54

55 55 BETEENDEMÖNSTER - LÖSNINGSOBEROENDE VAD ANVÄNDER DE BOVERKET TILL? VAD GÖR MAN PÅ WEBBEN? SPRÅKRÖR DIALOG Påverka Remiss Tolka LÄRA Förstå Ramverket Undersöka UTFÖRARE HITTA Söka Verifiera Riktlinjer, fakta ANSÖKARE GÖRA Ansökan Tillstånd

56 18 Insikter & kundcitat

57 INSIKTER SAMMANFATTNING BRIST PÅ ÖVERSIKT KUNDEN SER ENDAST DELAR NÄR DE BEHÖVER SE HELHETEN FÖRVIRRING KRING UPPDRAGET OTYDLIGT VAD BOVERKET GÖR I OLIKA SITUATIONER FÖR ALLA, FÖR INGEN INFORMATIONEN ÄR SÅ ÖVERGRIPANDE ATT DEN INTE PASSAR NÅGON BORGEN UPPLEVS SOM DISTANSERADE & SVÅRTILLGÄNGLIGA GISSNINGSLEKEN KUNDEN GÅR IN I EN GISSNINGLEK EFTER ATT DE HITTAT SIN INFORMATION KARUSELLEN KUNDERNA BLIR RUNTBOLLADE MELLAN OLIKA MYNDIGHETER TRANSPARENS & KONTROLL KUNDERNA EFTERFRÅGAR INSYN OCH ÖKAD FÖRSTÅELSE MONLOGEN KUNDERNA FÅR EN KÄNSLA AV MONOLOG DÅ DE VILL PÅVERKA VERKLIGHETSFÖRANKRING KUNDER UPPLEVER ATT BOVERKET SAKNAR FÖRSTÅELSE FÖR DEN PRAKTISKA VERKSAMHETEN 19

58 INSIKTER BRIST PÅ ÖVERSIKT KUNDEN SER ENDAST DELAR NÄR DE BEHÖVER SE HELHETEN Det är som ett obemannat museum Vad händer efter beslutet är taget av Boverket Svårt att se sammanhang mellan föreskrifter och verklighet Kunden ser inte hela bilden utan endast fragment Hemsidan är full med information men ingen hjälp hur jag ska ta mig till väga FÖRVIRRING KRING UPPDRAGET OTYDLIGT VAD BOVERKET GÖR I OLIKA SITUATIONER Ärligt talat vet jag inte vad Boverket gör Vad gör/ska man med Boverket till? Det finns där men vad ska/kan de göra? Vad är Boverkets roll i olika situationer och ärenden? Man blir ju bara hänvisad vidare Man vet inte vad och hur man ska göra 29

59 INSIKTER FÖR ALLA, FÖR INGEN INFORMATIONEN ÄR SÅ ÖVERGRIPANDE ATT DEN INTE PASSAR NÅGON Myror över hela skärmen Man undrar vem Boverkets hemsida är till för Målgruppen är bred då den sträcker sig från privat personer till experter. Kunderna efterfrågar både djup och bredd, från helhet perspektiv till detaljer Informationen finns där - men var? Den ständiga utmaningen Den är både för enkel och för komplicerad samtidigt BORGEN UPPLEVS SOM DISTANSERADE & SVÅRTILLGÄNGLIGA Man spara på mailadresser och telefonnummer som det vore guld värda Boverket är som en borg (svår att nå) Långsam kommunikation vid mail kontakt Vad händer på Boverket nu? Boverket upplevs distanserat, de undviker att svara på den egentliga frågan Kunden saknar vägvisning/karta hur de ska ta sig vidare i sina ärenden, vem kan de kontakta Kunderna försöker få tag på gamla rävar inom Boverket, då de kan ge tydligare svar och direktiv Söker upp författare för att få tag på kontaktpersoner på Boverket 59

60 25 Exempel: Utvecklingsområden för webben

61 UTVECKLINGSOMRÅDEN WEBB VIDAREUTVECKLING AV INSIKTERNA INSIKT UTMANING INDELNING MÅLBILD - BRIST PÅ ÖVERSIKT - FÖRVIRRING KRING UPPDRAGET - TRANSPARENS & KONTROLL - BORGEN Vad är Boverkets roll? Vad finns det på hemsidan? Hur hittar jag? ÖVERSIKT Ledtråd till innehåll Överblick på innehåll Förklaringsmodell för involverade myndigheter Förklaringsmodell för Boverkets roll - FÖR ALLA, FÖR INGEN - GISSNINGSLEKEN Hur bläddrar jag på sidan? Allt är huller om buller Förstår inte logiken Olika varje gång INNEHÅLL Logiska ingångar Struktur och hierarki Kategorisering Konsekvent innehåll Söka/Hitta Vad gör jag nu? - VERKLIGHETSFÖRANKRING Det är för abstrakt - KARUSELLEN - MONOLOGEN Hur gör andra? Visa mig! FÖRSTÅELSE Vägledning till nästa steg Exempel och utfall Samla praxis och uttolkningar Illustrera Allmänna råd 61

62 1. ÖVERSIKT VAD HÄNDER? UTMANING Det är i flera fall utmanande för kunden att skapa sig en överblick av informationen som finns inom ett visst område. Kunden beskriver det som att springa runt med en ficklampa i ett stort obemannat museum. Kunden behöver förstå vart ifrån den kommer, vart den befinner sig, och hur den tar sig vidare. Det upplevs finnas en stor dissonans mellan systemet, den process kunden kommer att gå igenom och webbens uppbyggnad. De interna processerna är inte anpassade till kundens. EFTERFRÅGAR En överblick av processen. Vad händer i nästa steg? En möjlighet att se hela bilden och inte enbart fragment. Mer anpassad struktur och logik på webben där man kan pendla mellan att vara expert och novis. En översikt som skapar både helhets- och detaljkunskap. Det är som ett obemannat museum ÖVERSIKT 62

63 2.TRANSPARENS VAD ÄR BOVERKET? UTMANING Transparens inom två områden: Vad händer innanför väggarna på Boverket? Det finns i dagsläget alldeles för lite information om vad som händer. Det som har genomförts når sällan fram till brukarna. En otydlig roll och aktörsfördelning skapar förvirring hos flera brukare där konsekvensen blir att man vill få tag på personer inom Boverket som är sakkunniga och kan hjälpa till med tolkningar. EFTERFRÅGAR Att få veta vad som händer och se vad Boverket jobbar med samt vad som är ute på remiss. Snabbare och mer specifika uppdateringar för att ha koll på vad som händer och kommer hända inom området för sin profession. Karta över hur det fungerar. En översikt av de aktörer som har med ämnet att göra, dess roller ansvar och kontaktkanal. INNEHÅLL Ärligt talat vet jag inte vad Boverket gör... 63

64 Exempel: Målbild

65 1. STRUKTUR - KUNDLOGISKA INGÅNGAR HUR MAN NÅR INNEHÅLLET EFTER ETT TAG SÅ HAR MAN LÄRT SIG HUR DET FUNKAR BÄTTRE ATT SAMLA ALLT SOM BEHÖVS FÖR DET MAN SKA GÖRA 1. RUBRIKER PLANERA BYGGA & PLANERA BOENDE Uppdelning och ingångar till innehåll enligt dagens, invanda kategorier. Få anser att det är den bästa lösningen men många vill gärna att dom finns kvar i någon form. 2. KUNDPROCESS ERANSÖKAN 2. INTYG 3. ANBUD/OFFE RT Uppdelning och ingångar till innehållet enligt vanligt förekommande kundprocesser t ex handläggning av ansökan om BAB i likhet med webbhandböckerna. 65

66 1. STRUKTUR - KUNDLOGISKA INGÅNGAR HUR MAN NÅR INNEHÅLLET JAG BRUKAR GOOGLA, JAG ORKAR INTE LÄSA ALLT JAG FICK REDA PÅ ATT JAG KUNDE HITTA RÄTT KONTROLLANSVAR IGE HÄR 3. RAKT PÅ SÖK... SAK Ett dynamisk och närvarande sökverktyg som leder och stöttar användaren fram till önskat innehåll. Sökverktyget får en mer central roll än tidigare. 4.VERKTYG & TJÄNSTER HITTA RÄTT PERSON Lyfta fram och förtydliga enskilda e-tjänster och verktyg. Skapa en gemensam flödeslogik med tydliga steg, återkoppling och dialog. 66

67 2. FLÖDE & VERKTYG - STARTSIDAN FÖRSTÅ & DIRIGERA TRAFIK PROBLEMA TIK Vad gör Boverket? Rollen Boverket har i förhållande till övriga. Överblick av hemsidan Hur fungerar sidan? Vad kan jag förvänta mig att hitta här? ÅTGÄ RD INGÅNG 1: Traditionell kategorier Kategorierna är i dagsläget inarbetade hos kommuner, organisationer och i flera kunders söklogik. INGÅNG 2: Kundprocesser En struktur som utgår från ett kundperspektiv och kompletterar de traditionella kategorierna. INGÅNG 3: Mer central sökmotor Sökmotorn är en av de mest använda verktygen i de fall kunden är lite mer säker på vad den söker efter. Genom en central placering får funktionen mer fokus. INGÅNG 4: Verktyg Verktyg för kunden, inlogg till bidragsansökan m.m. Nyheter och pågående arbete inom Boverket. 40

68 2. FLÖDE & VERKTYG VEM GÖR VAD? KLARGÖRA ANSVARSFÖRDELNINGEN PROBLEMATIK Kunderna är förvirrade över vad för roll Boverket, Kommun, Länstyrelse och branschorganisationer har. Kunderna blir runtbollade mellan olika aktörer för att ingen vet, eller vill ta ställning till, vem som har ansvar i frågan. När informationen på sidan är bristande vill kunden klart och tydligt veta vem de ska/kan kontakt för vidare information. ÅTGÄRD Roll och ansvarsmodul Kunden ser i sammanhang av t.ex. en rekommendation vad Boverket, Länstyrelsen och Kommunen har för ansvar och roller. Kunden vet då vem de kan vända sig till för att få mer information i ärendet. För att möjliggöra för kunden att ta sig vidare bör ett klick på respektive instans medföra att kunden tas till en sida med katalog över vilka de kan kontakta under respektive instans. 50

69 Hur känns det att vara uppdragsgivare i ett sånt här projekt? (och hur gick det sen?)

70 Tack! Design Director facebook.com/transformatordesign

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Arbetsledning av personliga assistenter

Arbetsledning av personliga assistenter Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Arbetsledning av personliga assistenter Supervision of personal assistants Linda Gullberg Specialpedagogexamen

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län PRIO psykisk ohälsa i Kalmar län 2014-08-28 Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Att starta eget företag

Att starta eget företag Albana Morina och Nalan Mejzini Att starta eget företag En studie av processen att starta eget Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårtermin 2012 Handledare: Karin Brunsson Förord Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Tillit i distansierade kontakter

Tillit i distansierade kontakter Författare Peter Axelsson http://www.petera.se Handledare Katarina Giritli-Nygren Mittuniversitetet B-Uppsats Mittuniversitetet Institutionen för samhällsvetenskap Inlämnad och publicerad 2010-06-08 RevB

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

AvI-enkäten Ett verktyg för att mäta användbarhet, stress och nytta av IT-stöd

AvI-enkäten Ett verktyg för att mäta användbarhet, stress och nytta av IT-stöd AvI-enkäten Ett verktyg för att mäta användbarhet, stress och nytta av IT-stöd Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet Institutionen för IT-MDI Iordanis Kavathatzopoulos, Uppsala universitet, Institutionen

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer