Optikerexamen 2006 NORDIC. Ofullständig blinkning Färgade eller ofärgade linser Profilen: Ulla Hjortzberg-Nordlund. framtidens optiker under luppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Optikerexamen 2006 NORDIC. Ofullständig blinkning Färgade eller ofärgade linser Profilen: Ulla Hjortzberg-Nordlund. framtidens optiker under luppen"

Transkript

1 VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC No framtidens optiker under luppen Ofullständig blinkning Färgade eller ofärgade linser Profilen: Ulla Hjortzberg-Nordlund Optikerexamen 2006

2 Innehåll No Medlemstidning för Sveriges Kontaktlinsförening (SKLF) Ansvarig utgivare och redaktör: Kurt Östlund ordförande SKLF tel Skribenter i detta nummer: Kurt Östlund Inga-Lill Thunholm-Henriksson Annie Ericsson Oskar Johansson Jennifer Choo Kathy Vuu Peter Bergenske Klara Brunham Jennifer Smythe Patrick Carolin Therese Skatt Jan Bergmanson Profilen: Ulla Hjortzberg-Nordlund En av pionjärerna inom Kontaktlinsföreningen. Idag har hon lagt sin yrkesverksamhet på hyllan men har inga problem att fylla dagarna LEDARE 3 NYHETER I KORTHET 5 VETENSKAP Ofullständig blinkning 6 Toxic staining 7 SPECIAL Optikerexamen 8-11 RAPPORT Stipendieresa till USA FORSKNING Bakteriepopulation på linserna efter bad i klorerat vatten Annonsörer i detta nummer: Foto: Axèlia Ottodotter KONTAKTOLOGI PRODUKTNYTT 27 EXAMENSARBETE Skillnader mellan färgade och ofärgade linser OUTLOOK University of Houston NOTISER INFORMATION FRÅN SKLF 38 Consol AB, Cooper Vision Nordic AB, Johnson&Johnson Vision Care, Nordiska Lins AB, Optiker Liljelood Synolog, Promosalons Sverige AB, Specsavers Blic Franchise AB, SRAT, Star-Lens AB, TopCon Scandinavia AB Annonsbokning: Display i Umeå, tel Patrik Sandström Johan Sandberg Produktion/projektledning: Citat Journalistgruppen Strandbergsgatan 20 Box Stockholm tel Projektledare: Ingrid Båvsjö Art Director: Jesper Mothander Sveriges Kontaktlinsförening: Isafjordsgatan 22 B, 5 tr Kista tel fax Omslagsfoto: Central grumling i cornea efter hydrops vid keratokonus. Foto: Kurt Östlund.

3 Äntligen höst! efter en seg vinter och kort vår, men varm och solig sommar, känns det nästan ironiskt att utropa: Äntligen höst! Men just den här hösten kommer många spännande saker att hända. Bortsett från de allmänna valen, vars resultat redan är klara vid denna tidskrifts utgivning, står mycket på spel inom den svenska optometrin. Socialstyrelsen har skickat ut en remisshandling till olika myndigheter, institutioner, lärosäten, förbund och föreningar och begärt ett svar senast 20 september. Sveriges Kontaktlinsförening är en av de föreningar som får möjlighet att lämna ett svar på alla frågor som handlar om optometrins framtid i Sverige. Eftersom remissvaret ska vara Socialstyrelsen tillhanda samma dag som Nordic Vision kommer ut kan inte svaret publiceras här förrän i nummer 5, vilket kommer ut i slutet av oktober. Socialstyrelsen vill veta hur SKLF ser på vissa frågor som rör yrkets utövande i framtiden. Här är några exempel: Föreligger särskilda risker att vidröra hornhinnan? Behöver optikern utföra oftalmoskopi, färgsynstest eller synfältstest? Finns det medicinska skäl för optikern att mäta ögats tension, ge smärtstillande droppar eller att vid kontaktlinstillpassning kunna ge antiinflammatoriska läkemedel? Ska behörigheten även omfatta undersökning av barn under åtta år? Ingen av frågorna berör internetförsäljningen av kontaktlinser direkt, men SKLF har begärt ett särskilt möte med Socialstyrelsen om detta. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 31 december till andra intressanta frågor under hösten hör forskningen om effekterna av olika kontaktlins- och vätskekombinationer. Man vet nu att vissa kombinationer ökar risken för ögoninflammation betydligt. Man undrar också om det inte är anledning att även specificera kontaktlinsvätskan i kontaktlinsrecepten. Valet bör absolut inte överlåtas till patienten. för den entusiastiske kontaktlinspraktikern finns i höst flera spännande aktiviteter att åka på. Till exempel European Ortho-K Symposium i London den 12 november, SKLFs vågfrontskurs i Stockholm den 26 november, Annual Symposium of Cornea, Contact Lenses and Contemporary Vision Care i Houston, USA den 1 3 december, American Academy of Optometry, Annual Meeting i Denver, USA den 7 10 december. Ha en trevlig höst! Kurt Östlund Ordförande i Sveriges Kontaktlinsförening NORDIC VISION

4

5 NYHETER I KORTHET Bausch & Lomb fortsätter utreda utbrott av Fusarium Under ett möte mellan Bausch & Lomb och FDA i USA informerade doktor Brian Levy, medicinsk expert hos Bausch & Lomb, om det aktuella interna undersökningsläget avseende ReNu med MoistureLoc och utbrotten av Fusarium-infektionerna. Vid undersökningen visade det sig att effektiviteten hos vätskan minskade när man inte satt på skruvkorken efter användning på ett tag, utan låtit luft få fritt tillträde till enligt en ny online-undersökning genomförd av CooperVision prioriterar kontaktlinsbärare i Europa komfort före pris. I enkäten deltog bärare av endagslinser från åtta europeiska länder. Över 90 procent angav att de var beredda att betala mer för större generell komfort och ögonhälsa. Tre av fyra (73 procent) sa att de upplevde irritation eller torrhet i ögonen, särskilt mot slutet av dagen. Två av tre (68 procent) sa att komfort var den faktor de mest av allt ville se förbättrad. (BCLA Update, ) desinfektionslösningen i flera dagar vilket fått vatten att avdunsta. Om vattenmängden i Moisturelösningen minskar fungerar den inte längre mot Fusarium-svampen. Om inte linsbehållaren sköljs ur efter användning, utan en tunn film av MoistureLoc blir kvar på botten, kan denna faktiskt till och med skydda svampen. Bausch & Lomb fortsätter att undersöka orsakerna till Fusarium-utbrotten. (Contact Lens Spectrum, juni, 2006) Mjuklinsbärare sätter komforten främst Dags för prestigefylld föreläsning jan bergmanson, professor vid College of Optometry vid University of Houston och grundare av Texas Eye Research and Technology Center i Houston, har blivit utsedd av Cornea and Contact Lens Section of the American Academy of Optometry att hålla Max Schapero Memorial Lecture vid dess möte i Denver i Colorado i december The Max Schapero Memorial Lecture etab lerades 1972 till minne av Max Schapero ( ), professor vid Southern College of Optometry. Schapero var författare till Dictionary of Visual Science och Amblyopia. Minnesplaketten ges till en praktiker, Getty Images forskare eller lärare som bidragit med betydande framsteg rörande kornea och kon taktlinser genom sina publikationer, föreläsningar eller forskningsansträngningar. Tidigare forskare som fått plaketten är bland annat Brien Holden, Otto Wichterle och Irvin Borish. Jan Bergmanson har sedan många år forskat och föreläst internationellt med huvudsaklig inriktning på kornea, dess reaktion vid kontaktlinsbruk, tårsekretion samt kontaktlinsvätskors effekt på korneas yta. Även histopatologi av ögats vävnader skadade genom UV-strålning samt Excimerlaserns effekt på kornea ingår i forskningen. Ögondroppar hjälper doktor susan j. gromacki, OD, Michigan, rekommenderar sina kontaktlinspatienter att ha i en droppe av något tårsubstitut i varje öga innan de sätter i kontaktlinserna, och även innan det är dags att ta ut dem. Fördelarna är flera. Den fysiska smörjningen och den ökade tårmängden ökar komforten, speciellt hos patienter som har problem med torra ögon, där också skyddet av kornea förbättras. Viskositeten ökar och ytspänningen minskar. Även urtagning underlättas alltså med en droppe tårsubstitut. Ögonen blir ofta torrare mot kvällen, linserna sitter hårdare och det finns en risk att epitelceller lossnar. (Contact Lens Spectrum, juni, 2006). USA ser för dåligt enligt en artikel i Journal of the American Medical Association (maj 2006) anser National Eye Institute att det stora antalet nord-amerikaner med dålig syn är ett stort hälsoproblem i USA. Man har beräknat att 14 miljoner av USAs befolkning (6,4 procent) är mer eller mindre synhandikappade i det dagliga livet, men att 11 miljoner av dessa skulle uppnå en synskärpa på 0,5 eller mer om de använde glasögon eller kontaktlinser. Så fotas förändringar doktor john jackson, OD, Southern College of Optometry, tipsar om möjligheten att använda en vanlig digital kamera för att fotografera en förändring i ögats främre segment. Hans tips går ut på att utnyttja biomikroskopet vid fotograferingen. Han håller helt enkelt digitalkameran mot biomikroskopets okular och när ögat är centrerat på kamerans skärm trycker han försiktigt på avtryckaren. Förutsättningen är att kamerans lins är mindre än biomikroskopets okular. Kameran bör ha många megapixlar och så stor skärm som möjligt. Använd inte blixten vid fotograferingen då biomikroskopets ljus är tillräckligt. Med lite träning blir bilderna riktigt bra och sedan är det bara att arkivera dem i den egna datorn. (Contact Lens Spectrum, juni, 2006) Antibakteriell lins daily mail (11/7) rapporterar att bioteknikföretaget Biosignal och The Institute for Eye Research i Sydney nu har börjat testa sin nya antibakteriella dygnet-runt-lins på människor. NORDIC VISION

6 Ofullständig blinkning, torra ögon och torra kontaktlinser Professor Charles McMonnies, School of Optometry and Vision Science, University of New South Wales, Australien. Refererat från BCLAs kontaktlinskongress i Birmingham 2006, av Kurt Östlund Professor Charles McMonnies föreläsning fokuserade på blinkningens betydelse vid kontaktlinsbärande, särskilt hos patienter som redan från början har problem med torra ögon. Den vanligaste orsaken till ett avbrott i kontaktlinsanvändningen är dålig komfort orsakad av torra ögon. Torra ögon kan i sin tur orsakas av dålig blinkning. Det kan också uppstå som en följd av refraktiv kirurgi. under normala förhållanden innebär en komplett blinkrörelse att hela det hydrofoba epitelet fuktas av ett mucinskikt och att sekretionen av lipider underlättas, vilket bibehåller stabiliteten i tårfilmen. En begränsad blinkrörelse reducerar förmågan i nyss nämnda mekanism, speciellt när det gäller hornhinnans eller kontaktlinsens nedre del. Beläggningar enbart på kontaktlinsens nedre del tyder på ofullständig blinkning. Ofullständig blinkrörelse uppgår till procent av annars normal blinkning, och den praktiska betydelsen av detta är att intervallen mellan blinkningarna dubbleras. En dubblering av tiden för tårfilmens förtunning och avdunstning dubblerar i sin tur risken för uttorkning av korneas nedre del och för beläggningar på kontaktlinsens nedre halva. I vissa situationer, som exempelvis vid datoranvändande, kan blinkintervallen bli såpass utdragna som trettio sekunder. de kontaktlinspatienter som vinner mest på effektivare blinkning är de som har en ökning av torrhetssymptom mot eftermiddagen och slutet av dagens linsbärande. I sin diagnos av patienters efter middagstorrhet använder professor McMonnies särskilda komfortskalor. Han föreslår även som alternativ att om möjligt byta till mer moderna linser med bättre fuktningsegenskaper, exempelvis mjuka linser med självaktiverande fuktningsförmåga. Professor McMonnies beskrev avslutningsvis sin Blink Instruction Guide (BIG), som han använder för att få patienterna att blinka bättre. Utbildning är nyckeln till bättre kvalitet på blinkningen och Professor Charles McMonnies McMonnies ägnar därför ofta ett antal minuter åt varje patient för att tydliggöra vikten av god blinkning samt för att försäkra sig om att övningarna utförs korrekt. (The Blink Instruction Guide kan erhållas från Institute for Eye Research. E-post: 6 NORDIC VISION

7 Inflammationer som en konsekvens av toxic staining av kornealepitelet orsakat av mjuklinsvätskor Doktor Eric Papas, OD, Vision Cooperative Research Centre and Institute for Research, University of New South Wales, Australien. Refererat från BCLAs kontaktlinskongress i Birmingham 2006, av Kurt Östlund Punktatafärgning av korneas epitel är relativt vanligt som en följd av användning av kontaktlinsvätskor, men har hittills betraktats som kliniskt betydelselöst. Avsikten med den här studien var att mer ingående undersöka om detta speciella slitage på korneas yta, benämnt toxic staining, påverkar frekvensen av inflammationer vid dagligt bruk av mjuka linser. studien avsåg även att utröna risken för färgning vid användning av olika kombinationer av kontaktlinser och kontaktlinsvätskor. 16 olika kombinationer undersöktes. Vissa kombinationer visade sig vara direkt olämpliga. Några av de vätskor som ger färgning av kornea innehåller thiomersal eller chlorhexidin. Problemet försvinner vid byte till väteperoxid, multi purpose solution eller endagslinser. Genom introduktionen av flera nya linsmaterial de senaste åren, och även av nya vätskor, har kombinationsmöjligheterna ökat betydligt. Valet av kombination kan absolut inte överlämnas till patienten. 609 patienter (1 218 ögon) med dagligt bruk av mjuka linser kallades retrospektivt, via journalanteckningar gjorda under besök, för att utröna förekomsten av toxic staining och infiltrat i kornea. Färgningen definierades som en diffus punktatafärgning i åtminstone fyra av korneas fem zoner. Infiltraten diagnostiserades enligt Sweeneys klassifikation. Patienterna använde någon av de kommersiellt tillgängliga linsfabrikaten, lika på båda ögonen, med dagligt bruk, linsbyte varje månad samt desinfektion av linserna under nätterna. Frekvensen av infiltrat per öga jämfördes med de på patienter som antecknats för färgning och med de som inte hade någon färgning alls. I genomsnitt, med alla linser och vätskekombinationer inräknade, observerades toxic staining 4,2 gånger på ett öga per 100 användningsmånader. Tio fall av infiltrat diagnostiserades hos 133 ögon med toxic staining, (7,5 procent). Detta ska jämföras med 24 fall av infiltrat bland ögon (2,3 procent) utan toxic staining. Den slutsats som Eric Papas drar är att patienter med toxic staining löper en ökad risk att även råka ut för infiltrat. Doctor Eric Papas Den subjektiva komforten för patienten med toxic staining var klart sämre än för den utan. Det fanns inte något samband mellan färgning av kornea och rödögdhet. Eftersom risken för infiltrat är tre gånger större med toxic staining finns klara skäl för praktikern att färga kornea vid åtminstone varje årlig kontroll och då använda Wratten gulfilter. Följande linser och vätskor kombinerades: Linser: Balafilcon A, Etafilcon A, Galyfilcon A, Lotrafilcon A + B. Vätskor: Väteperoxid, polyquaterinum-1, PHMB, Alexidine. NORDIC VISION

8 SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING GRATULERAR ALLA NYUTEXAMINERADE OPTIKER OCH OPTOMETRITEKNIKER Framtidens optiker är här I början av juni ägde examen för våra yrkesutbildningar rum vid Karolinska Institutet, Högskolan i Kalmar och vid Svenskt Centrum för Optometri i Norrtälje. Som traditionen bjuder delas stipendier och premier ut av SKLFs representanter. Karolinska institutet fredagen den 9 juni ägde den årliga examenshögtiden rum för den avgående kullen av optiker vid Karolinska Institutet. Platsen för evenemanget var i år Hörsalen i Kungsholmens Konferens och Matsal på Fleminggatan i Stockholm. Hörsalen var fylld till sista plats av elever, lärare, anhöriga, branschrepresentanter, stipendieutdelare med flera. Efter programdirektor Rune Brautasets välkomsttal tog stipendieutdelningar vid, varvat med vacker körsång från Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens Gymna siums klass N1a, under ledning av Bengt Ollén. Talet till de nyutexaminerade optikerna hölls av läraren Fredrik Källmark, som på ett humoristiskt sett förklarade hur man bör betrakta en fluga. Till elevernas favorit bland lärarna valdes Peter Unsbo på KTH med motiveringen att han inspirerar till nytt lärande, är lyhörd och lever sig in i situationer som styr studenterna. SKLF representerades av dess ordförande Kurt Östlund som delade ut föreningens stipendium på kronor till Caroline Jarkö. I sitt tal till den samlade avgångsklassen informerade Kurt Östlund om SKLF och dess pionjärarbete för kontaktlinsutbildningen, något som sedan ledde fram till Socialstyrelsens särskilda kontaktlinsbehörighet. Han berörde också de områden SKLF fokuserar mest på idag: årlig kontaktlinskongress, produktion av egen tidskrift, Nordic Vision, vidareutbildning i kontaktologi genom seminarier och kurser, exempelvis i ortokeratologi, information till medlemmar via hemsida och SKLF Update. SKLFs ordförande avslutade med att gratulera alla nyblivna optiker till examen och hälsade dem välkomna ut i arbetslivet och som medlemmar i Sveriges Kontaktlinsförening. KURT ÖSTLUND 8 NORDIC VISION

9 SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING GRATULERAR ALLA NYUTEXAMINERADE OPTIKER OCH OPTOMETRITEKNIKER Stolta nyutexaminerade optiker i Kalmar tillsammans med docent Peter Gierow. NORDIC VISION

10 SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING GRATULERAR ALLA NYUTEXAMINERADE OPTIKER OCH OPTOMETRITEKNIKER Priya Kara, SKLF-stipendiat i Kalmar. Caroline Jarkö. SKLF-stipendiat på Karolinska Institutet. 10 NORDIC VISION

11 SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING GRATULERAR ALLA NYUTEXAMINERADE OCH OPTOMETRITEKNIKER Lärarna för optomeriteknikerutbildningen Yvonne Helmfrid Agartz och Annie Ericson blir avtackade av studenterna. Erno Bengtsson delar ut sin Nalle Puh-bok till Åsa Svantesson Winge. Inga-Lill Thunholm delar ut bokstipendium till Maria Bergholm. Svenskt Centrum för Optometri examen i ett soligt norrtälje Torsdagen den 1 juni, en solig men en smula blåsig och lite kylig dag, examinerades ett antal Optometritekniker från Svenskt Centrum för Optometri i Norrtälje. Evenemanget innehöll naturligtvis utdelande av många stipendier och premier. Diplom för bästa kursresultat gick till hela tre kursettor: Stina Blänning, Inger Sjödin och Marie Linnér. Kontaktlinsföreningen delade ut bokstipendier till fyra studenter för välförtjänta insatser: Helen Karlsson, Maria Bergholm, Anita Lindner och Caroline Eriksson. Maria Bergholm fick även Polaroids stipendium. Andra stipendier som inte bara handlade om fantastiska studieprestationer var Zeiss-stipendiet, som delades ut till Bästa kompis och Nalle Puh-priset. Bästa kompis-stipendiet gick till Stina Blänning, och Erno Bengtsson, känd profil i optikerbranschen, delade ut sin Nalle Puh-bok till Åsa Svantesson Winge med motiveringen: För ett beundransvärt mod att våga satsa på ett nytt liv och ett lyckat resultat. Ett stipendium som också gav ovationer var Hoyas stipendium för Bästa Kämpar som delades ut till Thova Helmfrid och Cecilia von Wachenfeldt. Andra som bidrog till att göra den här dagen oförglömlig var Essilor som gav varsin bok till studenterna. Titeln var Through his own eyes och handlade om konstnären Degas. När alla applåder ebbat ut började dukning och matlagning till det väntande grillpartyt. Till examensfesten hade Ciba Vision, Medilens och Multilens bidragit. Svenskt Centrum för Optometris två leading ladies, Yvonne Helmfrid Agartz och Annie Ericsson blev inte lottlösa heller, utan avtackades av studenterna med bland annat tavla, presentkort och blommor. Festen fortsatte hela kvällen med mat, sång, dans och även avbrott för underhållning. Erno Bengtsson tog fram sin trollstav och utförde några hisnande tricks. inga-lill thunholm-henriksson, annie ericson NORDIC VISION

12 På föregående sidor har vi kunnat läsa om årets utexaminerade optiker och vilka som kunde glädja sig åt diverse olika stipendier. En som tidigare tilldelats ett stipendium är Oskar Johansson. Han fick Sveriges Kontaktlinsförenings resestipendium år 2004, och här får vi ta del av hans berättelse om resan han gjorde för pengarna. På utställningen i San Diego stötte artikel författaren ihop med Johnson & Johnsons robot. Destination: USA i december 2005 fick jag det stora nöjet att besöka American Academy of Optometrys möte i San Diego, USA. Detta möjliggjordes av att jag fick dela Sveriges Kontaktlinsförenings resestipendium med Johanna Tukler, vid min optikerexamen i juni AAOs möte ägde rum i det stora Convention Center, nära havet i San Diego. Programmet under konferensen var späckat med föreläsningar från morgon till kväll. Dagarna började klockan sju med corporate breakfasts, där olika leverantörer bjöd på frukost och en föreläsning. Det egentliga föreläsningsschemat startade klockan åtta och sista föreläsningen slutade klockan fem. Minst sju föreläsningar pågick samtidigt så det var många att välja mellan. Föreläsningarna var indelade i olika teman, bland annat binokulärt seende, perception och pediatrik, kornea och kontaktlinser, svagsynsteknik, ögonsjukdomar och primärvård. Tidig plan för föreläsningar Ett tips när man åker till AAO är att förbereda sig genom att skriva ut hand-outs och försöka bestämma vilka föreläsningar man vill gå på redan innan man lämnar Sverige. Jag försökte och det hjälpte, även om jag delvis ändrade mig när jag väl var där. Innan jag åkte från Sverige hade jag försökt ta reda på om fler svenskar skulle närvara, och väl där träffade jag Jörgen Gustafsson och Peter Gierow, vilket gjorde att vistelsen i San Diego blev mycket trevligare. Jörgen var där för att bli Fellow of the American Academy of Optometry (FAAO). Jag träffade även Jan Bergmanson, dels under en föreläsning där han rapporterade om de forskningsresultat som han tidigare presenterat vid SKLFs kongress i mars, och dels på de fester och receptioner som ägde rum under lördagskvällen. På det så kallade Joint Alumni Reception träffade jag Gunilla Haegerström-Portnoy som är optometrist och lärare vid Berkeley, University of California. Gunilla flyttade från Sverige på 50-talet, men hälsar på sin mor i Stockholm minst en gång om året. Vi får väl se om Jörgen lyckas få henne att gästföreläsa här i Sverige någon gång. Spännande skillnader En av de största behållningarna med konferensen var att se och förstå skillnaderna mellan svenska optiker och amerikanska optometrister, till exempel att de senare är tveksamma till att förskriva progressiva glasögon och att anamma den senaste teknologin. Hoyas representant i USA tyckte att de amerikanska optometristerna är fega. Hon ville höra hur vi i Sverige gör för att sälja in den nya teknologin. Det är inte alla saker som fastnar efter en föreläsning, men när man använder kunskap som man vet text och foto: Oskar Johansson tillsammans med Jörgen Gustafsson utanför entrén. 12 NORDIC VISION

13 Alcon lanserade en ny kontaktlinsvätska. Parkeringsplats för stolta amerikaner. att man fått vid ett visst tillfälle, så kan man ju bara konstatera att det ändå måste ha varit intressant. Ett sådant exempel är det jag fick reda på under förläsningen The ABC s of Pediatric Clinical Trials. I USA startade man år 1999 the Amblyopia Treatment Study (ATS). Man ville veta om det är någon skillnad mellan att behandla ett amblyopt barn med ocklusion eller med atropin. Atropin har använts under många år som en alternativ behandlingsmetod för amblyopi men det har inte varit lika vanligt som ocklusion. Man droppar atropin en gång om dagen i det friska ögat, vilket gör att pupillen dilateras, ackommodationsförmågan upphör och patienten ser suddigt. I den första studien av ocklusion i förhållande till atropin framkom det att 79 procent av de barn som behandlats med ocklusion visat ett positivt resultat samt att även 74 procent av atropinbehandlingarna varit framgångsrika. Synen förbättrades snabbare i ocklusionsgruppen, men efter sex månaders studie hade atropingruppen kommit i kapp. Denna första studie ledde till ytterligare ett antal studier. Man undersökte om det var någon skillnad mellan ocklusion i sex timmar respektive en hel dag, om det var någon skillnad mellan två respektive sex timmar samt om det var någon skillnad mellan att använda atropin dagligen eller enbart på helgerna. Man undersökte även om det går att behandla äldre, tidigare obehandlade patienter och andra. Det man kan konstatera i alla de studier som gjordes och fortfarande görs är att det spelar mindre roll hur mycket man lapp- eller atropinbehandlar en amblyop, bara man gör det. Det viktiga enligt alla studier, är att patienten utför minst en timmes näraktivitet vid behandlingstillfället. Man kunde konstatera att det även gick att behandla tidigare obehandlade patienter upp till högst 18 års ålder, även om resultatet blev sämre. En annan studie visade att endast en fjärdedel av försökspersonerna hade en tillbakagång ett år efter behandlingens avslutande, men det är viktigt att fasa ut behandlingen och inte sluta tvärt. På kan man läsa mer om amblyopistudierna och jag vill även tipsa om där ni kan läsa om alla de studier som genomförs/genomförts på National Eye Institute i USA. Slutsatsen av dessa studier är som Dr Mitchell Scheiman uttryckte det: Less patching is as good as more! Tips för tillpassning När det gäller kontaktlinsrelaterade ämnen, så är vi inte så dåliga här hemma. En av de föreläsningar om kontaktlinser som jag var på hölls av Dr Thomas Quinn, Athens i Ohio. NORDIC VISION

14 San Diego Convention Center. Han föreläste bland annat om de tio bästa sätten att tillpassa en torisk lins och om hur man tillpassar en multifokal lins på bästa sätt. Det var kul att konstatera att vi är väldigt duktiga på detta i Sverige det var inte mycket nytt. Däremot var det väldigt intressant att se hur vanligt det är med stabila linser USA. Detta är något som vi verkligen ska ta till oss och inspireras av. Johnson & Johnson presenterade Acuvue Oasys och Alcon presenterade en helt ny Optifree, Optifree Replenish, där man tillsatt en ny molekyl som kallas Tearglyde och som ska hjälpa till att bättre binda vatten till främst siliconlinser. Väl värt att besöka Jag vill verkligen rekommendera ett besök på AAOs möte. I år är det förlagt till Denver, Colorado, så det blir inte lika härligt och varmt väder som i San Diego, men kan kanske kombineras med lite skidåkning i Klippiga Bergen i stället? Jag vill tacka Sveriges Kontaktlinsförening för stipendiet som gjorde det möjligt för mig att besöka San Diego och även tacka St. Lucia Gille som bidrog med pengar till hotellräkningen. Jag hoppas verkligen få möjlighet att besöka något av American Academy of Optometrys möten igen. Jörgen Gustafsson tillsammans med Gunilla Haegerström-Portnoy. Ellen Svarverud, norska som blivit Fellow of the American Academy of Optometry. Här tillsammans med Peter Gierow och Jörgen Gustafsson. 14 NORDIC VISION

15

16 Bakteriepopulation på silikonhydrogellinser och hydrogellinser efter en simtur i klorerat vatten Författare: Jennifer Choo, Kathy Vuu, Peter Bergenske, Kara Brunham, Jennifer Smythe, Patrick Caroline Översättning: Anita Robertson kontaktlinser betraktas allmänt som en säker och verksam metod för att korrigera synfel. Tvivel består dock när det gäller vattensporter och kontaktlinsbärande. FDA och många tillverkare av kontaktlinser rekommenderar inte kontaktlinsbruk vid utövandet av vattensporter eftersom det medför en förhöjd risk för ögoninfektioner. Hos vissa patienter uppväger fördelarna dock riskerna. Som fördelaktiga faktorer räknas bättre synskärpa och därmed bättre säkerhet och skydd för hornhinnan. Solomon genomförde en studie som visar att personer som bar kontaktlinser när de simmade uppvisade mindre infärgning av hornhinnan efteråt jämfört med dem som inte bar kontaktlinser. Detta tyder på att kontaktlinserna utgör ett skydd mot vattnets toxicitet. Att linsbärande medför risk för ögoninfektioner baseras på att kontaktlinser har en benägenhet att ta upp ansamlingar av bakterier. Callender et al jämförde mikrofloran hos bärare av mjuka kontaktlinser med mikrofloran hos icke linsbärare. De konstaterade större mängd bakterier hos kontaktlinsbärare men inte fler eller avvikande arter. Vidare kom Keay et al fram till att silikonhydrogellinser för dygnetrunt-bruk upp till 30 dagar och nätter uppvisade liknande antal och typer av bakterier som HEMA-linser. Talrika undersökningar och kliniska fall visar ett samband mellan bakteriellt kontaminerade kontaktlinser och utvecklingen av ögonkomplikationer. Mikrobiell keratit är en av de allvarligaste ögonkomplikationerna. Enstaka rapporter tyder på att det finns ett nära samband mellan incidenter av mikrobiell keratit och kontaktlinsbärande vid simning. Risken för acanthamöba-infektion ökar också i samband med att man simmar med kontaktlinser. Det finns anledning att beakta riskerna Sammanfattning Syfte: En rad rapporter tyder på att det finns ett samband mellan att simma med kontaktlinser och efterföljande ögoninfektioner. I denna studie testas om bakterierna i vattnet sätter sig på mjuka kontaktlinser när man simmar med dem. Man undersöker också om det i detta avseende är någon skillnad mellan kontaktlinser av silikonhydrogel och andra hydrogellinser. Metod: 15 friska, normalt icke kontaktlinsbärande testpersoner, bar kontaktlinser under 30 minuter medan de simmade; på ena ögat PureVision och på det andra Acuvue 2. Tio minuter efter simturen togs linserna aseptiskt ur ögonen och lades i sterilt Phiolen. Mikroorganismernas tillväxt undersöktes genom att man kontrollerade antal bakteriekolonier och bakteriearter. Antalet bakteriekolonier jämfördes mellan linstyperna och med ett vattenprov som togs från simbassängen medan simturen pågick. Åtta av de 15 testpersonerna bar nya kontaktlinser av samma märken en annan dag, under 50 minuter och i normala rumsförhållanden. Reultat: Två kontaktlinser tappades under simturen. På 27 av 28 undersökta kontaktlinser som bars under simturen fanns bakteriekolonier. Huvudsakligen Staphylo-coccus epidermis vilka oftast påvisas i sim - bassänger. Ringa mängder av Staphylococcus aureus och Staphylococcus salivaris fanns också både på kontakt - linserna och i bassängen. Antalet bakteriekolonier skiftade visserligen mellan testpersonerna (mellan 0 230), men inga skillnader kunde konstateras mellan de båda linstyperna. Kontaktlinser som burits i normala rumsförhållanden var i stort sett sterila när de togs ut ur ögonen: på tre av 16 linser fanns vardera två bakteriekolonier. 16 NORDIC VISION

Kongress 2006 NORDIC. Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf. framtidens optiker under luppen. No.

Kongress 2006 NORDIC. Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf. framtidens optiker under luppen. No. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC No. 2 2006 Kongress 2006 Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf framtidens optiker under luppen Innehåll No.

Läs mer

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr.

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 6 2006 Ortokeratologi Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson Innehåll Nr 6/2006 Tommy

Läs mer

NORDIC. Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson. Nr.

NORDIC. Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 1 2007 Korneakongress i Houston ett måste Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson

Läs mer

NORDIC. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING. Kongress i Houston. Astigmatism och kontaktlinser Optikmässan Kontaktlinsforum

NORDIC. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING. Kongress i Houston. Astigmatism och kontaktlinser Optikmässan Kontaktlinsforum VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 1 2008 Kongress i Houston Astigmatism och kontaktlinser Optikmässan Kontaktlinsforum Innehåll Nr 1/2008 OSKAR JOHANSSON Den årliga Optikmässan

Läs mer

DINA ÖGON. Dina Ögon testar synen. Du har hittat bågen. Blink, blink, skav, gnida, gnugga MAJ 2005

DINA ÖGON. Dina Ögon testar synen. Du har hittat bågen. Blink, blink, skav, gnida, gnugga MAJ 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM DINA ÖGON FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DINA ÖGON MAJ 2005 Dina Ögon testar synen Var det länge sedan du testade synen? Vår reporter hade inte gjort det sedan han

Läs mer

Det röda ögat. Guld i sikte NORDIC. Korrigering av aberrationer Profilen: John Godoy SKLFs svar till Socialstyrelsen

Det röda ögat. Guld i sikte NORDIC. Korrigering av aberrationer Profilen: John Godoy SKLFs svar till Socialstyrelsen VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 5 2006 Det röda ögat Korrigering av aberrationer Profilen: John Godoy SKLFs svar till Socialstyrelsen Guld i sikte framtidens optiker

Läs mer

Trendspanare spår ny guldålder. 16 sidor om Optikmässan NR 8.13. Ett magasin från optikbranschen. Vetenskap: Fler saker än god synskärpa behövs

Trendspanare spår ny guldålder. 16 sidor om Optikmässan NR 8.13. Ett magasin från optikbranschen. Vetenskap: Fler saker än god synskärpa behövs Ett magasin från optikbranschen 16 sidor om Optikmässan Trendspanare spår ny guldålder Annie utbildar landets nya optikerassistenter Starkt stöd för att behålla KIs optikerprogram Vetenskap: Fler saker

Läs mer

Linköpingsforskare världsledande inom artificiella hornhinnor

Linköpingsforskare världsledande inom artificiella hornhinnor Ett magasin från optikbranschen tema Synfelskirurgi Linköpingsforskare världsledande inom artificiella hornhinnor Ny leverantör av linser till Sverige Optikföretagen som minglade på modeveckor Safilos

Läs mer

Silmo. à la mode! NR 10.11. Ett magasin från optikbranschen. Paris heta trender. Flygande start för InnZSight på Arlanda

Silmo. à la mode! NR 10.11. Ett magasin från optikbranschen. Paris heta trender. Flygande start för InnZSight på Arlanda Ett magasin från optikbranschen Silmo à la mode! Paris heta trender Nydisputerad: Anna senaste doktorn på KI Flygande start för InnZSight på Arlanda Kalmar i samarbete med Kongsberg i masterutbildning

Läs mer

Ett magasin från optikbranschen. Hur skyltar man bäst? CLEER-projektet. Motiverade NR 10.08. om linsincidenter

Ett magasin från optikbranschen. Hur skyltar man bäst? CLEER-projektet. Motiverade NR 10.08. om linsincidenter Ett magasin från optikbranschen Motiverade magisterstudenter på KI Hur skyltar man bäst? CLEER-projektet tips från experten samlat grepp NR 10.08 om linsincidenter Safi lo Nordic - Gratis telefonnummer

Läs mer

Den viktiga vidareutbildningen Maria leder den nya distansutbildningen på Karolinska Institutet. Ett magasin från optikbranschen

Den viktiga vidareutbildningen Maria leder den nya distansutbildningen på Karolinska Institutet. Ett magasin från optikbranschen Ett magasin från optikbranschen Den viktiga vidareutbildningen Maria leder den nya distansutbildningen på Karolinska Institutet Neil Hamilton ny Sverigechef på Specsavers Frågetecken kring nya körkortregler

Läs mer

DINA ÖGON DIN GUIDE TILL BÄTTRE SYN JUNI 2006

DINA ÖGON DIN GUIDE TILL BÄTTRE SYN JUNI 2006 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DINA ÖGON DIN GUIDE TILL BÄTTRE SYN JUNI 2006 ÖGONSJUKDOMAR VANLIGA HOS ÄLDRE Våra vanligaste ögonsjukdomar, glaukom och katarakt drabbar

Läs mer

Sverige unik marknadsplats. Ett magasin från optikbranschen. japaner väljer svenskt när nyheter ska släppas. Göteborgsbutik går egna vägar

Sverige unik marknadsplats. Ett magasin från optikbranschen. japaner väljer svenskt när nyheter ska släppas. Göteborgsbutik går egna vägar Ett magasin från optikbranschen Sverige unik marknadsplats japaner väljer svenskt när nyheter ska släppas Jan Ygges nya bok ett standardverk Göteborgsbutik går egna vägar Föreläsningar ordnar uppgradering

Läs mer

I detta nummer. Lipödem. ILF i Brighton. Klättring. Kom igång. Många får aldrig någon diagnos. Patienten är nödvändig i allt arbete

I detta nummer. Lipödem. ILF i Brighton. Klättring. Kom igång. Många får aldrig någon diagnos. Patienten är nödvändig i allt arbete MEDLEMSBLAD FÖR SVENSKA ÖDEMFÖRBUNDET ÅRGÅNG 12 NUMMER 3-2010 I detta nummer Lipödem Många får aldrig någon diagnos ILF i Brighton Patienten är nödvändig i allt arbete Klättring och annat kul på barnoch

Läs mer

NR 1.12. Ett magasin från optikbranschen. Alpinist och fashionist nu i samma låda. Uppladdning inför Optometridagarna. Årets glasögonbärare

NR 1.12. Ett magasin från optikbranschen. Alpinist och fashionist nu i samma låda. Uppladdning inför Optometridagarna. Årets glasögonbärare Ett magasin från optikbranschen Alpinist och fashionist nu i samma låda Kompetens och heltäckande ögonvård Uppladdning inför Optometridagarna Årets glasögonbärare utsedd NR 1.12 Kan du se detta i din prak

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

nya Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2008

nya Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2008 nya Nr 3 2008 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Ledarhund på Vision 2008 i Montreal, sid 14 Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 nya Ges ut

Läs mer

Ett magasin från optikbranschen

Ett magasin från optikbranschen Ett magasin från optikbranschen Juletider Men några tänker redan på våren Fler och fler optiker erbjuder refraktiv kirurgi Optometridagarna Gott Nytt År! NR 12.08 anmäl dig nu! UNICEF / Giacomo Pirozzi

Läs mer

NR 8.12. Nyheterna, trenderna, tillverkarna. Glas. Ett magasin från optikbranschen. tema. Ørgreen fyller femton med ny kollektion

NR 8.12. Nyheterna, trenderna, tillverkarna. Glas. Ett magasin från optikbranschen. tema. Ørgreen fyller femton med ny kollektion Ett magasin från optikbranschen tema Glas Nyheterna, trenderna, tillverkarna Mats Solman ny säljchef på Essilor Ørgreen fyller femton med ny kollektion Retrobutiker fortfarande hett i Berlin NR 8.12 CV/GE/ABGE/PA/120801/SE

Läs mer

skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK

skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK Nr. 3 2010 Fotograf: Emma Wieslander skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK Michelles rader Hej läsare till SVEN nummer 3! Våren är här och hoppet om sommar

Läs mer

Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing ÖGON

Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing ÖGON Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Vasuma ti amo! Ett magasin från optikbranschen. MIDO vi var där. Ökat intresse för sportglasögon NR 3.11. Utbildningsvägarna till behörighet

Vasuma ti amo! Ett magasin från optikbranschen. MIDO vi var där. Ökat intresse för sportglasögon NR 3.11. Utbildningsvägarna till behörighet Ett magasin från optikbranschen MIDO vi var där Vasuma ti amo! Optileks i Rättvik gillar utmaningar Utbildningsvägarna till behörighet Ökat intresse för sportglasögon NR 3.11 FÖR BÄTTRA DITT SEENDE I SOLEN.

Läs mer

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte Kongenital katarakt Barn födda med gråstarr Nike Müller-Brunotte Nike Müller-Brunotte Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm Stockholm februari 2013 Kongenital katarakt är ett mycket sällsynt handicap. Kanske

Läs mer

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

nya Modern makulabehandling, sid 16 Vad blev det av Syntes, sid 13 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 4 2007

nya Modern makulabehandling, sid 16 Vad blev det av Syntes, sid 13 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 4 2007 nya Nr 4 2007 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Avkoppling på Syn-Kommunikation, s 23 Modern makulabehandling, sid 16 Vad blev det av Syntes, sid 13 nya Ges ut i samarbete

Läs mer

ALUMNITIDNINGEN. Kris. och. motgång. En specialutgåva av. ipikuré

ALUMNITIDNINGEN. Kris. och. motgång. En specialutgåva av. ipikuré ALUMNITIDNINGEN I n d u s t r i e l l e k o n o m i 2010 Tema: Att möta Kris och motgång En specialutgåva av ipikuré 1 Alumniutgåva 2010 Det ordnar sig! Det är i förändring som det verkligt intressanta

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

DINA. ÖGON Februari 2007. Kontaktlinser passar alltfler ögon och får nya funktioner sidan 12

DINA. ÖGON Februari 2007. Kontaktlinser passar alltfler ögon och får nya funktioner sidan 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DINA ÖGON Februari 2007 Luxottica Gisele plays with Vouge VOUGE eyewear MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET FEBRUARI 2007 SKYDDA

Läs mer

Vi varumärken. Bågar, mode & design. Fokus optikern Linser nu för alla. Matte &Willy från bygglov. ögonsjukdomar. Möt.

Vi varumärken. Bågar, mode & design. Fokus optikern Linser nu för alla. Matte &Willy från bygglov. ögonsjukdomar. Möt. En tidning om glasögon, bågar, kontaktlinser och syn, nr 1 2012 43 läckra bågar TRENDER Bågar, mode & design Fokus optikern Linser nu för alla Möt Matte &Willy från bygglov Våra vanligaste ögonsjukdomar

Läs mer

Förbundsstämman i maj i härlig skärgårdsmiljö

Förbundsstämman i maj i härlig skärgårdsmiljö SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 91 Maj 2013 Förbundsstämman i maj i härlig skärgårdsmiljö Huvudvärksdagbok 5 Amanda 6 Migränmotor på högvarv 8 Migrän - en osynlig sjukdom 10 CGRP och dess receptor

Läs mer