Optikerexamen 2006 NORDIC. Ofullständig blinkning Färgade eller ofärgade linser Profilen: Ulla Hjortzberg-Nordlund. framtidens optiker under luppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Optikerexamen 2006 NORDIC. Ofullständig blinkning Färgade eller ofärgade linser Profilen: Ulla Hjortzberg-Nordlund. framtidens optiker under luppen"

Transkript

1 VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC No framtidens optiker under luppen Ofullständig blinkning Färgade eller ofärgade linser Profilen: Ulla Hjortzberg-Nordlund Optikerexamen 2006

2 Innehåll No Medlemstidning för Sveriges Kontaktlinsförening (SKLF) Ansvarig utgivare och redaktör: Kurt Östlund ordförande SKLF tel Skribenter i detta nummer: Kurt Östlund Inga-Lill Thunholm-Henriksson Annie Ericsson Oskar Johansson Jennifer Choo Kathy Vuu Peter Bergenske Klara Brunham Jennifer Smythe Patrick Carolin Therese Skatt Jan Bergmanson Profilen: Ulla Hjortzberg-Nordlund En av pionjärerna inom Kontaktlinsföreningen. Idag har hon lagt sin yrkesverksamhet på hyllan men har inga problem att fylla dagarna LEDARE 3 NYHETER I KORTHET 5 VETENSKAP Ofullständig blinkning 6 Toxic staining 7 SPECIAL Optikerexamen 8-11 RAPPORT Stipendieresa till USA FORSKNING Bakteriepopulation på linserna efter bad i klorerat vatten Annonsörer i detta nummer: Foto: Axèlia Ottodotter KONTAKTOLOGI PRODUKTNYTT 27 EXAMENSARBETE Skillnader mellan färgade och ofärgade linser OUTLOOK University of Houston NOTISER INFORMATION FRÅN SKLF 38 Consol AB, Cooper Vision Nordic AB, Johnson&Johnson Vision Care, Nordiska Lins AB, Optiker Liljelood Synolog, Promosalons Sverige AB, Specsavers Blic Franchise AB, SRAT, Star-Lens AB, TopCon Scandinavia AB Annonsbokning: Display i Umeå, tel Patrik Sandström Johan Sandberg Produktion/projektledning: Citat Journalistgruppen Strandbergsgatan 20 Box Stockholm tel Projektledare: Ingrid Båvsjö Art Director: Jesper Mothander Sveriges Kontaktlinsförening: Isafjordsgatan 22 B, 5 tr Kista tel fax Omslagsfoto: Central grumling i cornea efter hydrops vid keratokonus. Foto: Kurt Östlund.

3 Äntligen höst! efter en seg vinter och kort vår, men varm och solig sommar, känns det nästan ironiskt att utropa: Äntligen höst! Men just den här hösten kommer många spännande saker att hända. Bortsett från de allmänna valen, vars resultat redan är klara vid denna tidskrifts utgivning, står mycket på spel inom den svenska optometrin. Socialstyrelsen har skickat ut en remisshandling till olika myndigheter, institutioner, lärosäten, förbund och föreningar och begärt ett svar senast 20 september. Sveriges Kontaktlinsförening är en av de föreningar som får möjlighet att lämna ett svar på alla frågor som handlar om optometrins framtid i Sverige. Eftersom remissvaret ska vara Socialstyrelsen tillhanda samma dag som Nordic Vision kommer ut kan inte svaret publiceras här förrän i nummer 5, vilket kommer ut i slutet av oktober. Socialstyrelsen vill veta hur SKLF ser på vissa frågor som rör yrkets utövande i framtiden. Här är några exempel: Föreligger särskilda risker att vidröra hornhinnan? Behöver optikern utföra oftalmoskopi, färgsynstest eller synfältstest? Finns det medicinska skäl för optikern att mäta ögats tension, ge smärtstillande droppar eller att vid kontaktlinstillpassning kunna ge antiinflammatoriska läkemedel? Ska behörigheten även omfatta undersökning av barn under åtta år? Ingen av frågorna berör internetförsäljningen av kontaktlinser direkt, men SKLF har begärt ett särskilt möte med Socialstyrelsen om detta. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 31 december till andra intressanta frågor under hösten hör forskningen om effekterna av olika kontaktlins- och vätskekombinationer. Man vet nu att vissa kombinationer ökar risken för ögoninflammation betydligt. Man undrar också om det inte är anledning att även specificera kontaktlinsvätskan i kontaktlinsrecepten. Valet bör absolut inte överlåtas till patienten. för den entusiastiske kontaktlinspraktikern finns i höst flera spännande aktiviteter att åka på. Till exempel European Ortho-K Symposium i London den 12 november, SKLFs vågfrontskurs i Stockholm den 26 november, Annual Symposium of Cornea, Contact Lenses and Contemporary Vision Care i Houston, USA den 1 3 december, American Academy of Optometry, Annual Meeting i Denver, USA den 7 10 december. Ha en trevlig höst! Kurt Östlund Ordförande i Sveriges Kontaktlinsförening NORDIC VISION

4

5 NYHETER I KORTHET Bausch & Lomb fortsätter utreda utbrott av Fusarium Under ett möte mellan Bausch & Lomb och FDA i USA informerade doktor Brian Levy, medicinsk expert hos Bausch & Lomb, om det aktuella interna undersökningsläget avseende ReNu med MoistureLoc och utbrotten av Fusarium-infektionerna. Vid undersökningen visade det sig att effektiviteten hos vätskan minskade när man inte satt på skruvkorken efter användning på ett tag, utan låtit luft få fritt tillträde till enligt en ny online-undersökning genomförd av CooperVision prioriterar kontaktlinsbärare i Europa komfort före pris. I enkäten deltog bärare av endagslinser från åtta europeiska länder. Över 90 procent angav att de var beredda att betala mer för större generell komfort och ögonhälsa. Tre av fyra (73 procent) sa att de upplevde irritation eller torrhet i ögonen, särskilt mot slutet av dagen. Två av tre (68 procent) sa att komfort var den faktor de mest av allt ville se förbättrad. (BCLA Update, ) desinfektionslösningen i flera dagar vilket fått vatten att avdunsta. Om vattenmängden i Moisturelösningen minskar fungerar den inte längre mot Fusarium-svampen. Om inte linsbehållaren sköljs ur efter användning, utan en tunn film av MoistureLoc blir kvar på botten, kan denna faktiskt till och med skydda svampen. Bausch & Lomb fortsätter att undersöka orsakerna till Fusarium-utbrotten. (Contact Lens Spectrum, juni, 2006) Mjuklinsbärare sätter komforten främst Dags för prestigefylld föreläsning jan bergmanson, professor vid College of Optometry vid University of Houston och grundare av Texas Eye Research and Technology Center i Houston, har blivit utsedd av Cornea and Contact Lens Section of the American Academy of Optometry att hålla Max Schapero Memorial Lecture vid dess möte i Denver i Colorado i december The Max Schapero Memorial Lecture etab lerades 1972 till minne av Max Schapero ( ), professor vid Southern College of Optometry. Schapero var författare till Dictionary of Visual Science och Amblyopia. Minnesplaketten ges till en praktiker, Getty Images forskare eller lärare som bidragit med betydande framsteg rörande kornea och kon taktlinser genom sina publikationer, föreläsningar eller forskningsansträngningar. Tidigare forskare som fått plaketten är bland annat Brien Holden, Otto Wichterle och Irvin Borish. Jan Bergmanson har sedan många år forskat och föreläst internationellt med huvudsaklig inriktning på kornea, dess reaktion vid kontaktlinsbruk, tårsekretion samt kontaktlinsvätskors effekt på korneas yta. Även histopatologi av ögats vävnader skadade genom UV-strålning samt Excimerlaserns effekt på kornea ingår i forskningen. Ögondroppar hjälper doktor susan j. gromacki, OD, Michigan, rekommenderar sina kontaktlinspatienter att ha i en droppe av något tårsubstitut i varje öga innan de sätter i kontaktlinserna, och även innan det är dags att ta ut dem. Fördelarna är flera. Den fysiska smörjningen och den ökade tårmängden ökar komforten, speciellt hos patienter som har problem med torra ögon, där också skyddet av kornea förbättras. Viskositeten ökar och ytspänningen minskar. Även urtagning underlättas alltså med en droppe tårsubstitut. Ögonen blir ofta torrare mot kvällen, linserna sitter hårdare och det finns en risk att epitelceller lossnar. (Contact Lens Spectrum, juni, 2006). USA ser för dåligt enligt en artikel i Journal of the American Medical Association (maj 2006) anser National Eye Institute att det stora antalet nord-amerikaner med dålig syn är ett stort hälsoproblem i USA. Man har beräknat att 14 miljoner av USAs befolkning (6,4 procent) är mer eller mindre synhandikappade i det dagliga livet, men att 11 miljoner av dessa skulle uppnå en synskärpa på 0,5 eller mer om de använde glasögon eller kontaktlinser. Så fotas förändringar doktor john jackson, OD, Southern College of Optometry, tipsar om möjligheten att använda en vanlig digital kamera för att fotografera en förändring i ögats främre segment. Hans tips går ut på att utnyttja biomikroskopet vid fotograferingen. Han håller helt enkelt digitalkameran mot biomikroskopets okular och när ögat är centrerat på kamerans skärm trycker han försiktigt på avtryckaren. Förutsättningen är att kamerans lins är mindre än biomikroskopets okular. Kameran bör ha många megapixlar och så stor skärm som möjligt. Använd inte blixten vid fotograferingen då biomikroskopets ljus är tillräckligt. Med lite träning blir bilderna riktigt bra och sedan är det bara att arkivera dem i den egna datorn. (Contact Lens Spectrum, juni, 2006) Antibakteriell lins daily mail (11/7) rapporterar att bioteknikföretaget Biosignal och The Institute for Eye Research i Sydney nu har börjat testa sin nya antibakteriella dygnet-runt-lins på människor. NORDIC VISION

6 Ofullständig blinkning, torra ögon och torra kontaktlinser Professor Charles McMonnies, School of Optometry and Vision Science, University of New South Wales, Australien. Refererat från BCLAs kontaktlinskongress i Birmingham 2006, av Kurt Östlund Professor Charles McMonnies föreläsning fokuserade på blinkningens betydelse vid kontaktlinsbärande, särskilt hos patienter som redan från början har problem med torra ögon. Den vanligaste orsaken till ett avbrott i kontaktlinsanvändningen är dålig komfort orsakad av torra ögon. Torra ögon kan i sin tur orsakas av dålig blinkning. Det kan också uppstå som en följd av refraktiv kirurgi. under normala förhållanden innebär en komplett blinkrörelse att hela det hydrofoba epitelet fuktas av ett mucinskikt och att sekretionen av lipider underlättas, vilket bibehåller stabiliteten i tårfilmen. En begränsad blinkrörelse reducerar förmågan i nyss nämnda mekanism, speciellt när det gäller hornhinnans eller kontaktlinsens nedre del. Beläggningar enbart på kontaktlinsens nedre del tyder på ofullständig blinkning. Ofullständig blinkrörelse uppgår till procent av annars normal blinkning, och den praktiska betydelsen av detta är att intervallen mellan blinkningarna dubbleras. En dubblering av tiden för tårfilmens förtunning och avdunstning dubblerar i sin tur risken för uttorkning av korneas nedre del och för beläggningar på kontaktlinsens nedre halva. I vissa situationer, som exempelvis vid datoranvändande, kan blinkintervallen bli såpass utdragna som trettio sekunder. de kontaktlinspatienter som vinner mest på effektivare blinkning är de som har en ökning av torrhetssymptom mot eftermiddagen och slutet av dagens linsbärande. I sin diagnos av patienters efter middagstorrhet använder professor McMonnies särskilda komfortskalor. Han föreslår även som alternativ att om möjligt byta till mer moderna linser med bättre fuktningsegenskaper, exempelvis mjuka linser med självaktiverande fuktningsförmåga. Professor McMonnies beskrev avslutningsvis sin Blink Instruction Guide (BIG), som han använder för att få patienterna att blinka bättre. Utbildning är nyckeln till bättre kvalitet på blinkningen och Professor Charles McMonnies McMonnies ägnar därför ofta ett antal minuter åt varje patient för att tydliggöra vikten av god blinkning samt för att försäkra sig om att övningarna utförs korrekt. (The Blink Instruction Guide kan erhållas från Institute for Eye Research. E-post: 6 NORDIC VISION

7 Inflammationer som en konsekvens av toxic staining av kornealepitelet orsakat av mjuklinsvätskor Doktor Eric Papas, OD, Vision Cooperative Research Centre and Institute for Research, University of New South Wales, Australien. Refererat från BCLAs kontaktlinskongress i Birmingham 2006, av Kurt Östlund Punktatafärgning av korneas epitel är relativt vanligt som en följd av användning av kontaktlinsvätskor, men har hittills betraktats som kliniskt betydelselöst. Avsikten med den här studien var att mer ingående undersöka om detta speciella slitage på korneas yta, benämnt toxic staining, påverkar frekvensen av inflammationer vid dagligt bruk av mjuka linser. studien avsåg även att utröna risken för färgning vid användning av olika kombinationer av kontaktlinser och kontaktlinsvätskor. 16 olika kombinationer undersöktes. Vissa kombinationer visade sig vara direkt olämpliga. Några av de vätskor som ger färgning av kornea innehåller thiomersal eller chlorhexidin. Problemet försvinner vid byte till väteperoxid, multi purpose solution eller endagslinser. Genom introduktionen av flera nya linsmaterial de senaste åren, och även av nya vätskor, har kombinationsmöjligheterna ökat betydligt. Valet av kombination kan absolut inte överlämnas till patienten. 609 patienter (1 218 ögon) med dagligt bruk av mjuka linser kallades retrospektivt, via journalanteckningar gjorda under besök, för att utröna förekomsten av toxic staining och infiltrat i kornea. Färgningen definierades som en diffus punktatafärgning i åtminstone fyra av korneas fem zoner. Infiltraten diagnostiserades enligt Sweeneys klassifikation. Patienterna använde någon av de kommersiellt tillgängliga linsfabrikaten, lika på båda ögonen, med dagligt bruk, linsbyte varje månad samt desinfektion av linserna under nätterna. Frekvensen av infiltrat per öga jämfördes med de på patienter som antecknats för färgning och med de som inte hade någon färgning alls. I genomsnitt, med alla linser och vätskekombinationer inräknade, observerades toxic staining 4,2 gånger på ett öga per 100 användningsmånader. Tio fall av infiltrat diagnostiserades hos 133 ögon med toxic staining, (7,5 procent). Detta ska jämföras med 24 fall av infiltrat bland ögon (2,3 procent) utan toxic staining. Den slutsats som Eric Papas drar är att patienter med toxic staining löper en ökad risk att även råka ut för infiltrat. Doctor Eric Papas Den subjektiva komforten för patienten med toxic staining var klart sämre än för den utan. Det fanns inte något samband mellan färgning av kornea och rödögdhet. Eftersom risken för infiltrat är tre gånger större med toxic staining finns klara skäl för praktikern att färga kornea vid åtminstone varje årlig kontroll och då använda Wratten gulfilter. Följande linser och vätskor kombinerades: Linser: Balafilcon A, Etafilcon A, Galyfilcon A, Lotrafilcon A + B. Vätskor: Väteperoxid, polyquaterinum-1, PHMB, Alexidine. NORDIC VISION

8 SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING GRATULERAR ALLA NYUTEXAMINERADE OPTIKER OCH OPTOMETRITEKNIKER Framtidens optiker är här I början av juni ägde examen för våra yrkesutbildningar rum vid Karolinska Institutet, Högskolan i Kalmar och vid Svenskt Centrum för Optometri i Norrtälje. Som traditionen bjuder delas stipendier och premier ut av SKLFs representanter. Karolinska institutet fredagen den 9 juni ägde den årliga examenshögtiden rum för den avgående kullen av optiker vid Karolinska Institutet. Platsen för evenemanget var i år Hörsalen i Kungsholmens Konferens och Matsal på Fleminggatan i Stockholm. Hörsalen var fylld till sista plats av elever, lärare, anhöriga, branschrepresentanter, stipendieutdelare med flera. Efter programdirektor Rune Brautasets välkomsttal tog stipendieutdelningar vid, varvat med vacker körsång från Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens Gymna siums klass N1a, under ledning av Bengt Ollén. Talet till de nyutexaminerade optikerna hölls av läraren Fredrik Källmark, som på ett humoristiskt sett förklarade hur man bör betrakta en fluga. Till elevernas favorit bland lärarna valdes Peter Unsbo på KTH med motiveringen att han inspirerar till nytt lärande, är lyhörd och lever sig in i situationer som styr studenterna. SKLF representerades av dess ordförande Kurt Östlund som delade ut föreningens stipendium på kronor till Caroline Jarkö. I sitt tal till den samlade avgångsklassen informerade Kurt Östlund om SKLF och dess pionjärarbete för kontaktlinsutbildningen, något som sedan ledde fram till Socialstyrelsens särskilda kontaktlinsbehörighet. Han berörde också de områden SKLF fokuserar mest på idag: årlig kontaktlinskongress, produktion av egen tidskrift, Nordic Vision, vidareutbildning i kontaktologi genom seminarier och kurser, exempelvis i ortokeratologi, information till medlemmar via hemsida och SKLF Update. SKLFs ordförande avslutade med att gratulera alla nyblivna optiker till examen och hälsade dem välkomna ut i arbetslivet och som medlemmar i Sveriges Kontaktlinsförening. KURT ÖSTLUND 8 NORDIC VISION

9 SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING GRATULERAR ALLA NYUTEXAMINERADE OPTIKER OCH OPTOMETRITEKNIKER Stolta nyutexaminerade optiker i Kalmar tillsammans med docent Peter Gierow. NORDIC VISION

10 SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING GRATULERAR ALLA NYUTEXAMINERADE OPTIKER OCH OPTOMETRITEKNIKER Priya Kara, SKLF-stipendiat i Kalmar. Caroline Jarkö. SKLF-stipendiat på Karolinska Institutet. 10 NORDIC VISION

11 SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING GRATULERAR ALLA NYUTEXAMINERADE OCH OPTOMETRITEKNIKER Lärarna för optomeriteknikerutbildningen Yvonne Helmfrid Agartz och Annie Ericson blir avtackade av studenterna. Erno Bengtsson delar ut sin Nalle Puh-bok till Åsa Svantesson Winge. Inga-Lill Thunholm delar ut bokstipendium till Maria Bergholm. Svenskt Centrum för Optometri examen i ett soligt norrtälje Torsdagen den 1 juni, en solig men en smula blåsig och lite kylig dag, examinerades ett antal Optometritekniker från Svenskt Centrum för Optometri i Norrtälje. Evenemanget innehöll naturligtvis utdelande av många stipendier och premier. Diplom för bästa kursresultat gick till hela tre kursettor: Stina Blänning, Inger Sjödin och Marie Linnér. Kontaktlinsföreningen delade ut bokstipendier till fyra studenter för välförtjänta insatser: Helen Karlsson, Maria Bergholm, Anita Lindner och Caroline Eriksson. Maria Bergholm fick även Polaroids stipendium. Andra stipendier som inte bara handlade om fantastiska studieprestationer var Zeiss-stipendiet, som delades ut till Bästa kompis och Nalle Puh-priset. Bästa kompis-stipendiet gick till Stina Blänning, och Erno Bengtsson, känd profil i optikerbranschen, delade ut sin Nalle Puh-bok till Åsa Svantesson Winge med motiveringen: För ett beundransvärt mod att våga satsa på ett nytt liv och ett lyckat resultat. Ett stipendium som också gav ovationer var Hoyas stipendium för Bästa Kämpar som delades ut till Thova Helmfrid och Cecilia von Wachenfeldt. Andra som bidrog till att göra den här dagen oförglömlig var Essilor som gav varsin bok till studenterna. Titeln var Through his own eyes och handlade om konstnären Degas. När alla applåder ebbat ut började dukning och matlagning till det väntande grillpartyt. Till examensfesten hade Ciba Vision, Medilens och Multilens bidragit. Svenskt Centrum för Optometris två leading ladies, Yvonne Helmfrid Agartz och Annie Ericsson blev inte lottlösa heller, utan avtackades av studenterna med bland annat tavla, presentkort och blommor. Festen fortsatte hela kvällen med mat, sång, dans och även avbrott för underhållning. Erno Bengtsson tog fram sin trollstav och utförde några hisnande tricks. inga-lill thunholm-henriksson, annie ericson NORDIC VISION

12 På föregående sidor har vi kunnat läsa om årets utexaminerade optiker och vilka som kunde glädja sig åt diverse olika stipendier. En som tidigare tilldelats ett stipendium är Oskar Johansson. Han fick Sveriges Kontaktlinsförenings resestipendium år 2004, och här får vi ta del av hans berättelse om resan han gjorde för pengarna. På utställningen i San Diego stötte artikel författaren ihop med Johnson & Johnsons robot. Destination: USA i december 2005 fick jag det stora nöjet att besöka American Academy of Optometrys möte i San Diego, USA. Detta möjliggjordes av att jag fick dela Sveriges Kontaktlinsförenings resestipendium med Johanna Tukler, vid min optikerexamen i juni AAOs möte ägde rum i det stora Convention Center, nära havet i San Diego. Programmet under konferensen var späckat med föreläsningar från morgon till kväll. Dagarna började klockan sju med corporate breakfasts, där olika leverantörer bjöd på frukost och en föreläsning. Det egentliga föreläsningsschemat startade klockan åtta och sista föreläsningen slutade klockan fem. Minst sju föreläsningar pågick samtidigt så det var många att välja mellan. Föreläsningarna var indelade i olika teman, bland annat binokulärt seende, perception och pediatrik, kornea och kontaktlinser, svagsynsteknik, ögonsjukdomar och primärvård. Tidig plan för föreläsningar Ett tips när man åker till AAO är att förbereda sig genom att skriva ut hand-outs och försöka bestämma vilka föreläsningar man vill gå på redan innan man lämnar Sverige. Jag försökte och det hjälpte, även om jag delvis ändrade mig när jag väl var där. Innan jag åkte från Sverige hade jag försökt ta reda på om fler svenskar skulle närvara, och väl där träffade jag Jörgen Gustafsson och Peter Gierow, vilket gjorde att vistelsen i San Diego blev mycket trevligare. Jörgen var där för att bli Fellow of the American Academy of Optometry (FAAO). Jag träffade även Jan Bergmanson, dels under en föreläsning där han rapporterade om de forskningsresultat som han tidigare presenterat vid SKLFs kongress i mars, och dels på de fester och receptioner som ägde rum under lördagskvällen. På det så kallade Joint Alumni Reception träffade jag Gunilla Haegerström-Portnoy som är optometrist och lärare vid Berkeley, University of California. Gunilla flyttade från Sverige på 50-talet, men hälsar på sin mor i Stockholm minst en gång om året. Vi får väl se om Jörgen lyckas få henne att gästföreläsa här i Sverige någon gång. Spännande skillnader En av de största behållningarna med konferensen var att se och förstå skillnaderna mellan svenska optiker och amerikanska optometrister, till exempel att de senare är tveksamma till att förskriva progressiva glasögon och att anamma den senaste teknologin. Hoyas representant i USA tyckte att de amerikanska optometristerna är fega. Hon ville höra hur vi i Sverige gör för att sälja in den nya teknologin. Det är inte alla saker som fastnar efter en föreläsning, men när man använder kunskap som man vet text och foto: Oskar Johansson tillsammans med Jörgen Gustafsson utanför entrén. 12 NORDIC VISION

13 Alcon lanserade en ny kontaktlinsvätska. Parkeringsplats för stolta amerikaner. att man fått vid ett visst tillfälle, så kan man ju bara konstatera att det ändå måste ha varit intressant. Ett sådant exempel är det jag fick reda på under förläsningen The ABC s of Pediatric Clinical Trials. I USA startade man år 1999 the Amblyopia Treatment Study (ATS). Man ville veta om det är någon skillnad mellan att behandla ett amblyopt barn med ocklusion eller med atropin. Atropin har använts under många år som en alternativ behandlingsmetod för amblyopi men det har inte varit lika vanligt som ocklusion. Man droppar atropin en gång om dagen i det friska ögat, vilket gör att pupillen dilateras, ackommodationsförmågan upphör och patienten ser suddigt. I den första studien av ocklusion i förhållande till atropin framkom det att 79 procent av de barn som behandlats med ocklusion visat ett positivt resultat samt att även 74 procent av atropinbehandlingarna varit framgångsrika. Synen förbättrades snabbare i ocklusionsgruppen, men efter sex månaders studie hade atropingruppen kommit i kapp. Denna första studie ledde till ytterligare ett antal studier. Man undersökte om det var någon skillnad mellan ocklusion i sex timmar respektive en hel dag, om det var någon skillnad mellan två respektive sex timmar samt om det var någon skillnad mellan att använda atropin dagligen eller enbart på helgerna. Man undersökte även om det går att behandla äldre, tidigare obehandlade patienter och andra. Det man kan konstatera i alla de studier som gjordes och fortfarande görs är att det spelar mindre roll hur mycket man lapp- eller atropinbehandlar en amblyop, bara man gör det. Det viktiga enligt alla studier, är att patienten utför minst en timmes näraktivitet vid behandlingstillfället. Man kunde konstatera att det även gick att behandla tidigare obehandlade patienter upp till högst 18 års ålder, även om resultatet blev sämre. En annan studie visade att endast en fjärdedel av försökspersonerna hade en tillbakagång ett år efter behandlingens avslutande, men det är viktigt att fasa ut behandlingen och inte sluta tvärt. På kan man läsa mer om amblyopistudierna och jag vill även tipsa om där ni kan läsa om alla de studier som genomförs/genomförts på National Eye Institute i USA. Slutsatsen av dessa studier är som Dr Mitchell Scheiman uttryckte det: Less patching is as good as more! Tips för tillpassning När det gäller kontaktlinsrelaterade ämnen, så är vi inte så dåliga här hemma. En av de föreläsningar om kontaktlinser som jag var på hölls av Dr Thomas Quinn, Athens i Ohio. NORDIC VISION

14 San Diego Convention Center. Han föreläste bland annat om de tio bästa sätten att tillpassa en torisk lins och om hur man tillpassar en multifokal lins på bästa sätt. Det var kul att konstatera att vi är väldigt duktiga på detta i Sverige det var inte mycket nytt. Däremot var det väldigt intressant att se hur vanligt det är med stabila linser USA. Detta är något som vi verkligen ska ta till oss och inspireras av. Johnson & Johnson presenterade Acuvue Oasys och Alcon presenterade en helt ny Optifree, Optifree Replenish, där man tillsatt en ny molekyl som kallas Tearglyde och som ska hjälpa till att bättre binda vatten till främst siliconlinser. Väl värt att besöka Jag vill verkligen rekommendera ett besök på AAOs möte. I år är det förlagt till Denver, Colorado, så det blir inte lika härligt och varmt väder som i San Diego, men kan kanske kombineras med lite skidåkning i Klippiga Bergen i stället? Jag vill tacka Sveriges Kontaktlinsförening för stipendiet som gjorde det möjligt för mig att besöka San Diego och även tacka St. Lucia Gille som bidrog med pengar till hotellräkningen. Jag hoppas verkligen få möjlighet att besöka något av American Academy of Optometrys möten igen. Jörgen Gustafsson tillsammans med Gunilla Haegerström-Portnoy. Ellen Svarverud, norska som blivit Fellow of the American Academy of Optometry. Här tillsammans med Peter Gierow och Jörgen Gustafsson. 14 NORDIC VISION

15

16 Bakteriepopulation på silikonhydrogellinser och hydrogellinser efter en simtur i klorerat vatten Författare: Jennifer Choo, Kathy Vuu, Peter Bergenske, Kara Brunham, Jennifer Smythe, Patrick Caroline Översättning: Anita Robertson kontaktlinser betraktas allmänt som en säker och verksam metod för att korrigera synfel. Tvivel består dock när det gäller vattensporter och kontaktlinsbärande. FDA och många tillverkare av kontaktlinser rekommenderar inte kontaktlinsbruk vid utövandet av vattensporter eftersom det medför en förhöjd risk för ögoninfektioner. Hos vissa patienter uppväger fördelarna dock riskerna. Som fördelaktiga faktorer räknas bättre synskärpa och därmed bättre säkerhet och skydd för hornhinnan. Solomon genomförde en studie som visar att personer som bar kontaktlinser när de simmade uppvisade mindre infärgning av hornhinnan efteråt jämfört med dem som inte bar kontaktlinser. Detta tyder på att kontaktlinserna utgör ett skydd mot vattnets toxicitet. Att linsbärande medför risk för ögoninfektioner baseras på att kontaktlinser har en benägenhet att ta upp ansamlingar av bakterier. Callender et al jämförde mikrofloran hos bärare av mjuka kontaktlinser med mikrofloran hos icke linsbärare. De konstaterade större mängd bakterier hos kontaktlinsbärare men inte fler eller avvikande arter. Vidare kom Keay et al fram till att silikonhydrogellinser för dygnetrunt-bruk upp till 30 dagar och nätter uppvisade liknande antal och typer av bakterier som HEMA-linser. Talrika undersökningar och kliniska fall visar ett samband mellan bakteriellt kontaminerade kontaktlinser och utvecklingen av ögonkomplikationer. Mikrobiell keratit är en av de allvarligaste ögonkomplikationerna. Enstaka rapporter tyder på att det finns ett nära samband mellan incidenter av mikrobiell keratit och kontaktlinsbärande vid simning. Risken för acanthamöba-infektion ökar också i samband med att man simmar med kontaktlinser. Det finns anledning att beakta riskerna Sammanfattning Syfte: En rad rapporter tyder på att det finns ett samband mellan att simma med kontaktlinser och efterföljande ögoninfektioner. I denna studie testas om bakterierna i vattnet sätter sig på mjuka kontaktlinser när man simmar med dem. Man undersöker också om det i detta avseende är någon skillnad mellan kontaktlinser av silikonhydrogel och andra hydrogellinser. Metod: 15 friska, normalt icke kontaktlinsbärande testpersoner, bar kontaktlinser under 30 minuter medan de simmade; på ena ögat PureVision och på det andra Acuvue 2. Tio minuter efter simturen togs linserna aseptiskt ur ögonen och lades i sterilt Phiolen. Mikroorganismernas tillväxt undersöktes genom att man kontrollerade antal bakteriekolonier och bakteriearter. Antalet bakteriekolonier jämfördes mellan linstyperna och med ett vattenprov som togs från simbassängen medan simturen pågick. Åtta av de 15 testpersonerna bar nya kontaktlinser av samma märken en annan dag, under 50 minuter och i normala rumsförhållanden. Reultat: Två kontaktlinser tappades under simturen. På 27 av 28 undersökta kontaktlinser som bars under simturen fanns bakteriekolonier. Huvudsakligen Staphylo-coccus epidermis vilka oftast påvisas i sim - bassänger. Ringa mängder av Staphylococcus aureus och Staphylococcus salivaris fanns också både på kontakt - linserna och i bassängen. Antalet bakteriekolonier skiftade visserligen mellan testpersonerna (mellan 0 230), men inga skillnader kunde konstateras mellan de båda linstyperna. Kontaktlinser som burits i normala rumsförhållanden var i stort sett sterila när de togs ut ur ögonen: på tre av 16 linser fanns vardera två bakteriekolonier. 16 NORDIC VISION

17 Arter Staphylococcus Staphylococcus Staphylococcus epidermidis aureus salivarius Spännvidd Medelvärde 141,40 2,87 3,80 Standardavvikelse 111,14 4,72 6,97 Tabell 1 Sammanfattning av bakteriearter och antal kolonibildande enheter (KBE) på kontaktlinser som bars vid simningen. med alla former av kontaktlinsbärande. Ytterligare anledning till eftertanke uppstår när man betänker att dygnet-runtbruk av silikonhydrogel linser med höga Dk/t-värden är populärt. Än så länge finns det emellertid inte så mycket information att hämta om bakteriepopulation på kontaktlinser efter vattensporter. Kontaktlinstillpassare har dåligt stöd när de ska informera och råda sina patienter om hur säkert det är att simma med kontaktlinser. Den här studien behandlade hypotesen att bakterier som finns i vattnet när man simmar ansamlas på linserna. Dessutom ville man utröna huruvida det finns skillnader mellan de olika kontaktlinsmaterialen sili kon hydrogel och HEMA. Material och metod Kontaktlinsmaterial i studien: Etafilcon A Dk/t = 26 x 10-9, 58 % vätskehalt, icke joniskt, Vistakon. Balafilcon A Dk/t = 110 x 10-9, 36 % vätskehalt, fluorsilikonhydrogelpolymer, Bausch&Lomb. I testet deltog 15 personer varav åtta män och sju kvinnor. De bar den ena linssorten på höger öga och den andra på vänster medan de simmade. Ingen var normalt kontaktlinsbärare. Simbassängens vatten behandlades och filtrerades oavbrutet kvällen innan experimentet. Inga andra än testpersonerna använde bassängen innan och under tiden som experimentet genomfördes. För att kunna jämföra med normala omständigheter bar 8 av 15 personer samma linssorter på samma öga några dagar senare i vanliga rumsförhållanden. Testprotokollet godkändes av Institutional Review Board vid Pacific University. Testpersonerna skrev på ett medgivande. De två olika kontaktlinstyperna tillpassades på ögonen med hjälp av slumpmässigt urval, och bars simultant på ögonen under 50 minuter. Tio minuter efter att linserna satts in deltog alla testpersonerna i vattenaktiviteter såsom simning, dykning och hämta upp föremål ur vattnet under 30 minuter. Tio minuter efter att vattenaktiviteterna avslutats tog man ut linserna ur ögonen aseptiskt och lade dem i sterila behållare. Några dagar senare återkom åtta av 15 testpersoner och man satte in samma linssorter på samma ögon. Linserna bars därvid under 50 minuter i rumstemperatur medan testpersonerna utförde vanliga sysslor såsom att läsa eller prata med varandra. Linserna togs därefter ut ur ögonen med samma sterila metod som efter vattenaktiviteterna. Kontaktlinserna togs ut ur ögonen så nära testperiodens slut som möjligt. Vid båda experimenttillfällena undersöktes testpersonerna med spaltlampemikroskop såväl innan linserna sattes in i ögonen som efter det att de tagits ut. Mikrobiologisk analys De burna kontaktlinserna togs ur ögonen aseptiskt och lades i ett litet sterilt rör som innehöll 1,5 ml fosfatbuffrad koksaltlösning (ph 1,7). Röret skakades omgående under 30 sekunder. Koksaltlösningen avlägsnades aseptiskt ur röret och överfördes på en choklad-agar-platta som inkuberades i luft under 42 timmar vid 35 grader Celsius. För en jämförande undersökning genomfördes exakt samma procedur med ett prov från simbassängens vatten. Antalet olika kolonityper och deras morfologi på agar-plattorna undersöktes sedan, varvid representativa kolonier av varje typ överfördes aseptiskt på blod- och närings-agar-plattor och inkuberades under 72 timmar. Blod-agarplattorna användes för att kultivera bakterierna. Dessa plattor försvårade dock de morfologiska undersökningarna. För att undersöka pigmenten i kolonierna och morfologisk karak tär användes närings-agarplattorna. Representativa kolonier gram-färgades och identifierades med hjälp av differentialagar-medier och mikrobiologiska biokemiska standardtest. För att differentiera bakteriestammarna användes biologiska test. Staphylokocker differentierades med hjälp av blod-agar och manitol-salt-agar och Streptokocker med blod-agar och agar som innehöll fem procent sukros. Statistiska analyser genomfördes för att jämföra linserna man simmat med och linserna som burits i rumstemperatur. Resultat Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus och Staphylococcus salivarius var de enda bakterierna som kunde påvisas på kontaktlinserna man simmat med. Badvattnet uppvisade samma mikroorga- NORDIC VISION

18 Test- Öga med Öga med person Acuvue 2 PureVision (tappad lins) 9 64 (tappad lins) Tabell 2 Uppställning över sammanlagda KBE-tal för kontaktlinser som bars vid simningen. nismer. Staphylococcus epidermidis var den mest förekommande bakterien både på Acuvue (Etafilcon-A) och PureVision (Balafilcon-A). Bakteriebelastningen på Acuvue var 60 kolonibildande enheter per lins och på PureVision 72. Medelvärdena för S. aureus och S. salivarius låg under en kolonibildande enhet per lins. Antalet kolonier av S. epidermidis på kontaktlinser som använts i simbassäng skiljde sig starkt från antalet på linser som burits i vanliga rumsförhållanden. Mellan antalet kolonier av S. aureus och S. salivasius fanns det inga signifikanta skillnader. I tabell 1 är fördelningen av mikroorganismer som fanns på kontaktlinserna efter simning sammanfattad. I tabell 2 listas det sammanlagda antalet kolonibildande enheter per öga på kontaktlinserna som burits vid simning. Endast på en av de 28 undersökta linserna hittades ingen bakterieväxt. På 13 av 16 kontaktlinser som burits i normala rumsförhållanden fanns ingen bakterietillväxt. På de linser som hade bakterietillväxt fanns inte mer än 2 KBE / KL. På prover av vattnet som togs samtidigt som vattensporterna utövades fann man 238 KBE ( S. epdermidis 201, S. aureus 18, S. salivarius 19). Tabellen visar representativ statistik på kolonibildande enheter. Diskussion Det verkar som om antalet mikroorganismer ökade på kontaktlinser som bars vid simning jämfört med antalet på kontaktlinser som bars lika länge i rumstemperatur. Visserligen var mikroorganismerna man fann på linserna delvis sådana som normalt tillhör floran i ögat men man vet att ett ökat antal ökar risken för hornhinnekomplikationer. För att minimera de potentiella riskerna för testpersonerna utfördes testerna i en klorerad bassäng. Trots noggranna kontroller fanns det en del mikroorganismer i vattnet. Samma mikoorganismer som fastställdes på kontaktlinserna efter simningen. I sjöar, floder eller hav torde det finnas både högre antal och många fler olika mikroorganismer som är potentiellt patogena för ögat. Följakligen antar man att faran för ögoninfektioner ökar när man bär kontaktlinser i samband med utövandet av vattensporter utomhus. Man har konstaterat att mikrobiell keratit ofta kan sättas i samband med kontaktlinsanvändning vid vattensport och är en av de mest svårartade komplikationerna därvid. Mikrobiell keratit äventyrar synen. Dessutom har man konstaterat att risken för kontamination vid dygnet-runt-bruk ökar med linsernas ålder. Kontaktlinserna som användes i den här studien var alla nya, sattes in direkt ur den sterila förpackningen och bars mindre än en timme. Ett annat syfte med studien var att kontrollera om det fanns skillnader i antal och art av bakterier som samlades på kontaktlinstyperna av silikonhydrogel och hydrogel. Antalet kolonier var visserligen olika mellan testpersonerna men man kunde inte konstatera några signifikanta skillnader mellan de båda linstyperna. Det innebär att kontaktlinsmaterialet inte är en avgörande faktor utan att det är den omgivande miljön som påverkar bakteriebindningen. Det verkar som om de bakterier som förkommer i vattnet binds till kontaktlinserna. Det är troligt att tårflödet och tårarnas antimikrobiella substanser reducerar risken för infektioner i ögonen. Förmodligen hade det funnits mindre mängder mikroorganismer på linserna om testpersonerna hade burit dem längre efter att de kommit upp ur vattnet. Nu togs kontaktlinserna ut efter tio minuter för att inte äventyra testpersonernas hälsa. Baserat på resultaten av undersökningen rekommenderas kontaktlinsbärare att bära väl passande simglasögon vid simning. Dessutom bör kontaktlinsbärare med dygnet-runt-bruk inte bära linserna under natten efter att man har simmat. Det är att rekommendera att rengöra linserna noggrant innan man sover med dem efter simning. 18 NORDIC VISION

19

20 PROFILEN En populär veteran Ögonspecialisten Ulla Hjortzberg-Nordlund i Särö söder om Göteborg är en stor profil i Sveriges Kontaktlinsförening. Hon var med redan 1965 när det hela startade. Sedan 1999 är hon hedersledamot. text: foto: sveriges kontaktlinsförenings vagga stod på Vasa Kyrkogata 1 i Göteborg. Ulla Hjortzberg-Nordlund hade sin ögonmottagning vägg i vägg med docent Sölve Stenström, Svensk Förening för Kontaktlinstekniks (dåvarande SKLF) förste ordförande. Sedan 1999 är Ulla hedersledamot i SKLF och tillsammans med legitimerade optikern Kent Mellgren i Göteborg utgjorde hon i många år föreningens ansvarsnämnd. Ulla, hur kom du till Vasa Kyrkogata 1? Jag arbetade på ögonkliniken på Vänersborgs Lasarett och träffade Sölve när han vikarierade där. Han erbjöd mig ett vikariat på sin privatmottagning i Göteborg redan 1961, och från 1968, när jag var färdig ögonspecialist, blev jag privatpraktiker på heltid där. Sölve hjälpte mig att skaffa utrustning och vi delade mottagningssköterska samt lunch i köket. Du och jag träffades på mottagningen första gången hösten Jag minns den goda stämningen mellan oss som arbetade där: du, jag, Sölve, Klas T. Nilsson, ortopeden Hedvall och mottagningssköterskan Birgit Nilsson. Till kaffepausen på förmiddagen skulle var och en kunna bidra med något skämt eller en rolig historia. Var det den här stämningen som gjorde att du trivdes så bra där? Ja, det var det verkligen, och jag stannade ju också där i 25 år! Hur kom det sig att du valde att bli ögonspecialist? Jag ville inte hålla på med någon tung sjukvård, som kirurgi eller ortopedi, utan någonting där man snabbt kunde se ett resultat av behandlingen. Att vara privatläkare hade ju den fördelen att jag kunde arbeta i min egen takt och ta mig tid med patienterna, när så behövdes. Privatläkeriet kunde ju också ganska lätt kombineras med familjelivet. Du växte upp i Kungsbacka och bodde i det som nyligen valts till stadens vackraste hus. I samma stad tog du också realexamen, men studentexamen tog du på Rudebecks Gymnasium för Flickor i Göteborg. Varför det? På den tiden, i slutet av 1940-talet, fanns det inget läroverk i Kungsbacka. Eftersom jag ville studera vidare så fick jag flytta till Göteborg, där närmaste läroverk fanns. Jag bodde på KFUKs inackorderingshem för flickor och tog studenten Sedan tog jag ledigt 20 NORDIC VISION

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

I H A B C D N I S R E T Y A G D E F G H. Vågfrontsteknologi i praktiken I J K L M N O G J Q N U F E U K A F W P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D E F

I H A B C D N I S R E T Y A G D E F G H. Vågfrontsteknologi i praktiken I J K L M N O G J Q N U F E U K A F W P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D E F Y F R D U V E F G H I J K L M N O P Q R S T U V S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D G H I J K L M N O P Q R Z Å Ä Ö A B C D E F P Q R S T U V X Y I J K L M N O A B C D E F G H KURSER FRÅN SVERIGES Vågfrontsteknologi

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

för hälsosam linsanvändning

för hälsosam linsanvändning 42 VETENSKAP Denna artikel publicerades första gången i Optician. Ewbank A. Daily disposable options for healthy contact lens wear. Optician 2011; 243:6341, 30-32 En panel bestående av kontaktlinsspecialister

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 Patient ROSE K2 IRREGULAR CORNEA instruktion ROSE K2 ROSE TM NC IC K2 XL Semiscleral kontaktlins TM Post Graft TM TM Isättning och urtagning av dina semisclerala Rose K2 XL

Läs mer

Skyddar kontaktlinserna dina ögon vid strålande väder? En litteraturstudie om effekten av UV-skydd i kontaktlinser

Skyddar kontaktlinserna dina ögon vid strålande väder? En litteraturstudie om effekten av UV-skydd i kontaktlinser Skyddar kontaktlinserna dina ögon vid strålande väder? En litteraturstudie om effekten av UV-skydd i kontaktlinser Besarta Sahiti Optikerprogrammet 180 hp Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

Komfort för torra ögon. Långtidsverkande hyaluronsyra. för torra, trötta och rinnande ögon.

Komfort för torra ögon. Långtidsverkande hyaluronsyra. för torra, trötta och rinnande ögon. Komfort för torra ögon Långtidsverkande hyaluronsyra för torra, trötta och rinnande ögon. Tårfilmen skyddar ögat Torra ögon är ett vanligt problem och ses oftare hos vissa hundraser och vid stigande ålder.

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att att leva livet med med större frihet utan utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Dr Trusit Dave Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Version 5 Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Patientinformation VAD ÄR GRÅ STARR? Grå starr, eller katarakt, är en grumling i ögats lins. Linsen ligger alldeles innanför pupillen. Utveckling

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Apotekets råd om. Ögonbesvär

Apotekets råd om. Ögonbesvär Apotekets råd om Ögonbesvär Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att ögonen är för torra. Det kan bero på att du har brist på tårvätska, eller

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONTAKTLINSKONGRESSEN TM 2011

VÄLKOMMEN TILL KONTAKTLINSKONGRESSEN TM 2011 VÄLKOMMEN TILL KONTAKTLINSKONGRESSEN TM 2011 Arken Konferenscenter Göteborg 18-20 Mars Välkommen till Kontaktlinskongressen 2011 i Göteborg Årets inbjudan till Kontaktlinskongressen når dig under en period

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein

Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein Dr. Susan E Burke Principal Scientist, Global Vision Care Research Development, Bausch + Lomb, Rochester NY. Inledning Under årtionden har man utforskat effekterna

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris!

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris! * Just nu! 10: TT ELLER RABA synundersökning Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2014-04-05 (ord. pris 340: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

Reseskildring Chile januari februari 2009

Reseskildring Chile januari februari 2009 Reseskildring Chile januari februari 2009 Vi vill börja med att tacka för Ert ekonomiska stöd till vår resa till Chile med Vision For All. Här är vår berättelse om hur Ert bidrag har hjälpt andra människor

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

att Tänka på FÖRE och

att Tänka på FÖRE och att Tänka på FÖRE och efter din BEHANDLING AV ÅLDERSSYNTHET 1 Nu vet jag att jag alltid kommer att se bra och jag behöver aldrig oroa mig för grå starr! Margareta Birgersson, Statistiker 58 år 2 snart

Läs mer

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare Ögonsjukvård 2015 kunskap utveckling inspiration Praktikfall så har vi ökat patientflödet och effektiviserat organisationen på Ögonklinken i Linköping Glaukom lär dig diagnostisera, behandla och följa

Läs mer

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Just nu! 10: synundersökning * TT ELLER RABA Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2013-11-02 (ord. pris 290: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005

Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005 Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005 1. Ögonläkarföreningens generella utvärdering 1.1 Skattningar generell utvärdering Skattningar av varje utbildningsmoment visas i Figur 1. Praktisk

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Det torra ögat. Patientinformation

Det torra ögat. Patientinformation Det torra ögat Patientinformation Besvär med trötta eller torra ögon är nog något som de allra flesta kan uppleva till och från. Hos en del kan dessa besvär bli mer långvariga och även påverka livskvaliteten.

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012. inflyttnings. Felicia

Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012. inflyttnings. Felicia Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012 D Felicia Öppningserbjudande! vi bjuder på ett Zeiss glas vid köp av kompletta glasögon t o m

Läs mer

Hål i gula fläcken. makulahål

Hål i gula fläcken. makulahål Hål i gula fläcken makulahål Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade

Läs mer

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi.

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi. Reserapport efter utbytesstudier 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Crete, Heraklion, Grekland 3. Vilken termin åkte du och

Läs mer

Ögonskador. Distriktsveterinärerna tipsar

Ögonskador. Distriktsveterinärerna tipsar Ögonskador Distriktsveterinärerna tipsar 2 Ögonskador Ögat är en mycket känslig struktur, även en liten skada på hornhinnan kan göra mycket ont. Hästar får snabbt en inflammation i ögat som är mycket smärtsam

Läs mer

Framsteg inom ögonsjukvården. Till vilket pris?

Framsteg inom ögonsjukvården. Till vilket pris? Framsteg inom ögonsjukvården Till vilket pris? Ögat 1/ 1000 av kroppsvikten 1-2/ 100 medicinstud. väljer ögonspec. Vanligaste op. (kataraktop. 85.000/ år) Flest mogagningsbesök inom specialistvård Aktuella

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ELLER RABAT T Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ATT ELLER RAB VAlkomna till Arets foretagare i NAssjO 2010 2010! Gör som kunder från hela höglandet, kom in, slås av den

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 10 Tisdag 21/12 10 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007 .nu Kundmagasin Nummer 2 2007 Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu Lars Salmonson VD och Leg. Optiker Contacta Eyewear Köper du bensin hos optikern och kollar ögonen på macken? När du ska serva

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Hydrogel- eller silikonhydrogelmaterial?

Hydrogel- eller silikonhydrogelmaterial? VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 4 2007 Kan kontaktlinser stoppa myopiprogressionen? Möte med Optikerförbundet Profilen: Bertil Sterner Hydrogel- eller silikonhydrogelmaterial?

Läs mer

Din guide till Crystalens

Din guide till Crystalens Din guide till Crystalens den intraokulära linsen som gör mer än bara avlägsnar din katarakt, den ger dig din syn tillbaka Du ska inte bara se. Du ska se bättre. Innehållsförteckning 5 Inledning 7 9 10

Läs mer

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3.

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. MITT I RYMDEN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda ditt och

Läs mer

Vilka kontaktlinser är bäst för patienten?

Vilka kontaktlinser är bäst för patienten? 40 VETENSKAP text anna sulley Anna Sulley träffade den australiska forskaren professor Noel Brennan vid Tear Film and Ocular Surface Societys sammankomst i Florens för att diskutera hur den senaste forskningen

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media:

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media: FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR Kontaktperson för media: Eva Arlander, Marknadsdirektör, Medivir, 08-546 83 121, eva.arlander@medivir.com Pressbilder finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik 42 år har gått sen vår förening startade - mycket har hänt och åren har gått fort. Själv började jag som nyutexaminerad lab ass köra

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli Det här veckobrevet blir ett fjortondagarsbrev, helt enkelt för att vi inte har varit så mycket på barnhemmet p.g.a. Unicefs utbildning i Khao Lak.

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

San Luis Obispo sett från Bishops Peak

San Luis Obispo sett från Bishops Peak Reseberättelse California Polytechnic State University 2014-2015 Om du läser detta och just nu funderar på att åka på utbytesstudier så har jag bara en sak att säga: SÖK! I denna reseberättelse tänker

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin MARTIN ERIKSSON Boken om Martin 21. 2. Träningen Boken om Martin Kapitel Sid På senaste åren har det blivit mycket golfträning. Men även en hel del styrketräning på vintrarna och jag springer en del. Det

Läs mer

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL 1(5) Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL Vem ska INTE genomgå refraktiv kirurgi? - Den som vill ha perfekt syn Komplikationer efter refraktiva linsbyten - Amotio

Läs mer

PIGGA ÖGON. Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader!

PIGGA ÖGON. Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader! PIGGA ÖGON Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader! HYLO -FRESH Lindrar trötta, irriterade och röda ögon Smörjande ögondroppar

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer