Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen"

Transkript

1 Peter Holmström Arbetsmaterial 1 Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen Anteckningar från seminarium i Utbildningsgruppen Tid: Måndagen 1 september 2003, kl Plats: Ågrenska, Lilla Amundön Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell (s), Stenungsund Helene Odenjung (fp), Göteborg Ingegerd Löfqvist (m), Alingsås, vice ordf Annelie Sundling (kd), Öckerö Birgitta Lindahl (fp), Partille Bengt Gustafsson (m), Kungälv Eva Bertilsson-Styvén (s), Tjörn Tuula Karlsson (mp), Lilla Edet Monica Samuelsson (s), Ale Birgitta Palmertz (fp), Lerum Jan Österdahl (m), Kungsbacka Sekreterare Peter Holmström, GR Övriga deltagare Börje Rådesjö, GR, Utbildningschef Örjan Eklund, GR Margaretha Allen, GR Margrethe Kristensson, GR Deltog ej Henrik Johansson (s), Göteborg Wiwi-Anne Johansson (v), Mölndal Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda Föredragningar genomfördes enligt utsänt förslag, varefter överläggning vidtog enligt följande: 1. De regionalpolitiska utbildningsmålen syfte, innehåll och form - kort repetition (Börje Rådesjö, Margrethe Kristensson och Margaretha Allen) => Det material som redovisas vid seminariet samlas i en särskild mapp som skickas ut till ledamöterna och läggs ut på hemsidan. Börje R: Redovisade målen. Margrethe K: Visade exempel från hemsidan.

2 Carola G: Önskar info om när det sker uppgraderingar på hemsidan. Agneta G: Man skulle då kunna skicka med även en länk direkt till uppgraderingen. => Börje R: Vi kommer att skicka ut info till UG när uppgradering av hemsidan sker. BR: OH - Elevprognoser och antagna elever i kommunala och fristående skolor. - Fördelar och nackdel med samverkansavtalet - Nytt i avtalet (bl a öppnat för alla, fyraårigt, checklista vid start av nya utbildningar, samverkan marknadsföring, uppföljning och utvärdering) 2. Utfallet efter två läsår med ett öppet utbildningslandskap (Örjan Eklund) Örjan E: OH-bilder - Vad har hänt sedan 1999? (skäl har tidigare fordrats för att söka till skola i annan kommun, teknikprogrammet öppnades från starten, ) - Sökalternativ till kommunala och fristående skolor Utbildningsutbudet i fristående skolor (de studieförberedande utbildningarna har fyrdubblats) - Var femte elev går i fristående skolor - Det finns ca 29 fristående och 28 kommunala skolor i regionen - Två nya är anmälda till skolverket (bl a teaterskolan Den brinnande längtan) - Fråga om kommunerna måste lämna synpunkter på ansökningar även i andra kommuner i regionen. Man har fått svaret att p g a avtalet är alla kommunernas skolor berörda. Börje R: UG bör ta detta med sina resp förvaltningschefer om att man inte måste svara m a a avtalet. - Intagningen till fristående skolor, egna och övriga kommunala skolor i regionen. - Antalet elever som går i annan kommuns kommunala skola där utbildningen även finns på hemmaplan. - Elever fördelade på utbildningar som även finns på hemmaplan. - Härryda tar emot elever även från Bollebygds kommun. Bensträckare 3. Principer för framtagning av interkommunala ersättningar (Margaretha A) Genomgång av hur arbetet med at ta fram de interkommunala priserna sker. Redovisade utlämnad rapport, daterad 20 december 2002, Prissättning av gymnasieutbildning inför 2002 års interkommunala prislista inom GR. Agneta G: Vad orsakar att Göteborgs priser ofta ligger lägre än GRs priser? Detta påverkar diskussionen med de fristående skolorna i Göteborg. Jan Ö: Hur förhåller sig prislistan till de belopp skolorna får? Det vore intressant att veta hur kommunerna ligger till i förhållande till regionen? Används detta för bench-marking i kommunerna? Börje R: Detta material skulle kunna användas i dess nuvarande utformning för avancerad bench-marking mellan kommunerna. Birgitta L: Är intresserad av hur priserna tas fram kalkylslag mm.

3 Monica S: Har arbetsgruppens ordförande som förvaltningschef (Kjell F), vilket innebär att man får en korrekt och viktig diskussion i nämnden. Birgitta P: Det har visat sig att elever från Lerum som studerar på LM Engström har fått betala för skolmåltiderna, trots att skolan har fått betalt för dessa genom de interkommunala ersättningarna. Detta sker nu inte längre. Margaretha A: Informerar om effekterna av avtalet på antalet specialutformade program på så sätt att antalet sådan program är mycket mindre än i övriga landet. Börje R: Kan vi komplettera hemsidan med anledning av vad som kommit upp i diskussionen. 4. Nyckeltal för kommunerna (Margrethe Kristensson) Informerade om grunddatabasen (U2) på GRs hemsida och om övrig statistik som går att ta fram från hemsidan. En regionalt sammansatt arbetsgrupp är inblandad i detta arbete. Ett erbjudande till UGs ledamöter är att i anslutning till kommande sammanträden på plats demonstrera GRs hemsida, för att ge större kunskap om hur sidan kan användas. Ingegerd L: Har svårt att förklara med hjälp av nyckeltalen förklara hur kostnaderna slår på kommunerna. Carola G: Det kan vara intressant att ta med hela landet. Svar: Sverige finns med jämförande värde för flera av dessa jämförelser. Frank A: Sådana här genomgångar är viktiga eftersom det visar hur mycket material det finns att hämta på hemsidan. => Börje R: Vi arbetar för närvarande med att göra en trycksak för att lyfta fram detta material och där göra reklam för hemsidan. Birgitta L: I Partille går en stor andel av kostnaderna till interkommunala ersättningar. Vi behöver ha en djupare information i nämnden och för andra för att få till stånd en mer rättvis diskussion. Bra att då ha något material att hänvisa till. Carola G: Detta är den absolut enskilt viktigaste frågan som vi har gemensamt i regionen - och är avgörande för ett fortsatt samarbete. Frank A: Hur kan vi utnyttja detta material på ett bra sätt? För nämnder, kommunledning och även massmedia. Börje R: Presentationen ska naturligtvis följas upp med vilka åtgärder som behövs. Heléne O: kan vi föregripa Skolverkets rapporter med snabbare åtgärder i regionen? Eva B-S: Jmfr med äldreomsorgens siffermaterial och den stora nyttan av detta material. Pressen är här inte tillräckligt informerad, vilket måste kunna åtgärdas. Ingegerd L: Hänvisar till Svekoms hemsida där man själv kan arbeta med materialet och själv göra sina grafer.

4 Börje R: Alla har access till GRs hemsida som ska användas för att få en bra diskussion. 5. Kostnader för elevernas resor mellan skola och bostad (Margrethe Kristensson) Punkten utgick. 6. Samverkansavtal kring naturbruksutbildningar (Peter Holmström) Kortfattad information lämnades kring utlämnat material (fyra delar). Paus 7. Kommande steg: - Kommunernas framtidsplaner - inventering av investeringarna på 5 års sikt (Utbildningsgruppens ledamöter) Lerum Volymutvecklingen med topp Skolan klara 1500 elever. Nu finns Man räknar med att klara puckeln med nuvarande dimension. Vill ha lika många elever men färre program. Eleverna bör vara marknadsförare och besöka grundskolorna under hösten. Lärarpool inom GR bör prövas. Hur resonerar vi i Lerums kommun betr gymnasieprogram? (BirgittaPalmertz) Vill vi minska eller öka? Lerum har en väl fungerande gymnasieskola med bra lokaler och fin miljö. Vi har kunnat glädja oss åt många sökande i höst. När eleverna i GR fått möjlighet att fritt söka till gymnasierna har fler än tidigare sökt sig till Lerums gymnasieskola. Volymutvecklingen framåt: Elevtoppen beräknas komma 2008 med 1500 gymnasieelever i Lerum varav 400 interkommunala elever. År 2002 hade vi 475 elever från annan kommun. Lokalresurser: Gymnasiet är ombyggt för att klara 1500 elever (f n har vi 1250), men om det framåt skulle bli mer än 1500, kommer ingen nybyggnation att ske utan det får bli tillfälliga lösningar. Vi klarar puckeln med nuvarande elever om antalet interkommunala elever förblir detsamma som nu. Lerums Gymnasieskolas utbildningar: Våra unika utbildningar är - Hantverksutbildningen på Nääs (gymnasium och vuxenutbildning) som har nya ändamålsenliga lokaler efter flyttningen till f d Nääs fabriker i Tollered

5 - Seglargymnasiet (för yrkesfolk inom segling) I övrigt har Lerums gymnasieskola redan 2002 börjat skära ner i utbudet: Media är på väg ut, industriprogrammet har 2 årsklasser kvar. Tidigare har fordonsprogrammet tagits bort. Antalet elever på skolan är dock detsamma. Lerums affärsidé är: Vi vill ha lika många elever men färre program. Det ger ökad täthet, bättre ekonomi och bättre kompetens. Marknadsföring: Vi låter eleverna vara våra viktigaste marknadsförare/ambassadörer genom att elevgrupper på hösten besöker våra högstadieskolor. En speciell satsning på information gav t ex betydligt fler kvinnliga sökande - och totalt dubbelt antal sökande - mot tidigare i naturvetenskap och teknik. Funderingar inför framtiden: - Kanske vi inom GR skulle ha en lärarpool som prövas innan lärare sägs upp i de olika kommunerna. (I England fungerar det på det sättet inom counties). Lärarjobben är nu fritt sökbara i regionen. - Vilket utbud ska varje kommun ha, både efter kommunens och regionens samlade behov? - Är det vettigt att t ex Partille, Lerum och Alingsås har parallellutbildningar? - Alla gymnasier får ju inte bara satsa på elitutbildningar. Det är viktigt att vi delar kostnaderna för utbildningar som är dyrare men nödvändiga. Kungälv 1978 invigdes skolan elever idag. Stor satsning 2004 Mimers Hus sökte 55% av de behöriga eleverna till andra kommunernas skolor. Sambruk mellan flera förvaltningar. Friskola 2004 med natur- och samhällsvetenskaplig inriktning (en klass) Profilering 2003: fordon och transport, sjuk- och hälsovård, småföretagande med entreprenörskap. Frågetecken: hotell och restaurang vilken dock finns kvar ett tag till Samarbete med Stenungsund om processutveckling Kungsbacka Elevtalet har ökat från 2600 till 3600 elever på några år. Försöker hålla balans genusmässigt. 30% går utanför den kommunala skolan. Man kommer att försöka behålla denna andel utanför kommunen. 12% kommer in utifrån Bägge skolorna är nedslitna: Upphandlingen för ombyggnaden av Aranäsgymnasiet måste göras om p g a tafflig upphandling. Lindälvsskolan sliten arbetsinspektionen har vari aktiv 12 program finns Handelsstaden Kungsbacka med bl a Freeport Bra fordonsprogram, som dock kommer att behållas

6 Problem at fylla omvårdnadsprogrammet Stenungsund Kommunen växer elever i dagens skola. Man kommer inte att bygga ut. Kommer att använda sig av tillfälliga lokaler som sedan kan tas bort. 12 program. Vill ha en gymnasieskola för alla och inte nischa sig. Vi behöver titta på nischning i hela regionen. Tjörn Tacksam för Stenungsund. Tänker inte att bygga någon ny skola. Hotell och turism är mycket populär, men man måste renovera köket för kr. Postgymnasial utb för turism. Sjöfartsgymnasium fungerar bra. Chalmers Lindholmen har en logistikutbildning. Man funderar på att ha en logistikutbildning (i sin linda) Klarsignal för? linje med samhällsinriktning Hyr lokaler vilket är ohållbart i längden. Man måste kanske bygga för att kunna täcka elevkullarna. Brofästet (Tjörnbron) har diskuterats Stenungsund, Kungälv och Göteborg. Partille Stort strukturprogram som Partillebo har startat med de mjuka nämnderna. Grundskolan behöver lämna lokaler och gymnasiet kommer att behöva fler. Man måste ha en större flexibilitet i lokalerna i och mad att man ligger så nära Gbg. 12 program finns: Kämpar för att behålla ungdomarna: Någon utvidgning är inte aktuell Öckerö Köper det mesta av Göteborg. Har 17 egna platser. Ingen från Öckerö har kommit in på DSG Fiskeprogrammet har 20 elever IV-progam läses samstämmigt med fiskeprogrammet. Söker riksintag på fiskeprogrammet. Nya lokaler invigs nästa vecka. Fiskets Utbildningscentrum har byggt lokalerna för. Branschen ger uppdraget. Lilla Edet Ingen egen skola. Tveksam till att bygga egens skola.

7 Ale Planer på utbyggnad 850 elever finns idag elever är ett maxtak är utbyggnaden klar. Maximalt utnyttjande idag. Bra att Kungälv har samordnat med kulturen. 10 program: Ny Musikinriktning är anmäld på estetprogrammet. Gren profilering inriktning på olika program. Avser inte att bygga upp någon fordon. Alingsås Nyss ombyggd skola, vilket har blivit dyrt. Den näst största skolan i GR. 14 program Fyller inte hantverk, omvårdnad, industri 1559 elever 237 reser ut - 87 reser in Anpassa verksamheten efter kommunens ekonomi varsel och uppsägningar pågår. Hur mycket vet vi om ÖLA och resultatet? Skolmåltiderna kommer att avgiftsbeläggas med 600 kr/termin Hur planera gymnasieutbildningarna efter 2006 med den nya skolan. Tillväxtprogrammet i VG. Synpunkter kan lämnas från kommunerna. Blir orolig när det inte står något om tillväxt och utbildning. Vill samarbeta mer kring gymnasiesärskolan. Göteborg Frank A Har dragit över med 30 milj kr. Man tycker att för lite meddela avsätts på gymnasieskolan. Orolig i våras för elevtalen, vilket rättats till efter hand. Stort antal övertaliga lärare - skötts bra av UBF Studium problem Burgården Hotell och Rest har för få elever. Det är nog en nedåtgående tendens i landet. Ökat samarbete mellan Esters och Burgården Angeredsgymnasiet har för få sökanden. Problem på sikt. Samarbete mellan branscherna och skolan på gång med nya branschråd. Skapar något nytt YTG Yrkesteknisk gymnasium. Helene O Samarbetet mellan Internationella utbildningarna IHGR och Hvitfeldtska bör förbättras. Angered problem med att få skolan att fungera. Yrkesdansprogrammet är ett problem med för få sökanden har givit en stor diskussion efter beslut om nedläggning. Beslutat har ändrats så att denna utbildning nu blir av.

8 Härryda Information lämnad via mail av Ing-Marie Samuelsson: Härryda kommuns planer för gymnasieskolan framöver är tagna av KS i mars i år. Gymnasiets volym är fastställd till elever och samma dag som UG har sitt seminarium nu på måndag den 1 september skall Ks besluta om frågan hur en tillbyggnad skall ske. Förslagen går ut på en lösning som skall stå klar till höstterminen Överläggning Birgitta L (Partille): Kan ansökningstiden till gymnasieskolan tidigareläggas? Pussel behöver vi alla de program som finns idag? Resor Regionkort Skolmåltider: Kan vi ha en gemensam policy här? => Börje R: Vi tar upp dessa frågor framöver. Margaretha A: Det ser ut som om man landar på förslaget i betänkandet om gymnasieskolan. Carola G: Tag gärna med företagen på ett tidigt stadium i diskussionen. Frank A: Fortsatt förankringsarbete måste ske => UG tar en diskussion om Birgitta L:s punkter vid nästa sammanträde. - Börje R: Betr clusterbildningar / profileringar ( ingen kan allt, men alla kan något ) => OH-bilderna biläggs och ska kompletteras med uppgifter från kommunerna - Samverkan kring marknadsföring av gymnasieskolor. Punkten utgick. BP:s anteckningar från Seminarium kring konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen den 1 september 2003 Samverkansavtalet regionalpolitiska utbildningsmål- orsaker: - Samhällsförändringar och ändrad syn på lärandet - Livslångt lärande är dyrt och svårt, och därför nödvändigt att samarbeta - Avtalet ska gälla 5-7 år (från hösten 2001) - Utbildningen ska stå sig väl vid internationella jämförelser Regionala utbildningsmål (se hemsidan!) Material sänds hem. Fr o m nu sänds vid nytt eller uppdaterat material. Öppnare gymnasielandskap antal 16-åringar i GR:

9 fanns i GR 7 friskolor och nu 27 st. Plus: Landets största urval av utbildningar och många andra fördelar för eleverna i GR. Minus: Utarmning på bredden, både betr studerande och utbildningar. Nytt i avtalet är den totala sökbarheten. 4-årigt avtal m m. Checklista (Bilaga 1) Fom 2002 är allt fritt sökbart utom individuella program. Sökalternativen har ökat i antal till 309 st år En stor orsak till det är de fristående skolorna. Studieförberedande program ger många alternativ. 77,5% sökte sig till hemkommunerna före samverkansavtalet. Den fristående skolkurvan ökar hela tiden. En aktuell trend är att man i vissa kommuner (t ex Kungälv, Lerum, Mölndal) återgår till att söka till egen kommun. Härryda och Göteborg har stort inflöde av elever. I kommuner nära Göteborg söker mer än 30% av eleverna natur- och samhällsprogram utanför den egna kommunen. Prissättning (Bilaga): 8 personer 1 från GR och 7 från olika GR-kommuner gör prissättning av gymnasieutbildningen i 3-4 årscykler. Bedömningen sker när ny utbildning anmäls, ev kan ett litet tillägg göras vid specialprogram. Beräkningen sker på ett snitt av minst 5 kommuner, varav Göteborg måste vara en pga sin storlek, sedan det högsta och lägsta priset plockats bort. Första året görs kalkyl och sedan sker avstämning efter bokslutsår ett par år senare. Fråga från Agneta G: Vad är det som gör att Göteborg ligger mycket lägre än förortskommunerna? Listorna bygger på kommunernas bokslut. Indexuppräkningar görs under 3 år. GR:s prislista (med 5 kalkylslag) sänds in till Skolverket. De nationella programmen får efterhand färre elever. På nätet finns enkäter om skolorna (U2 = you too) kommun för kommun: - Vad tycker eleverna om sin skola? - Aktiviteter efter skolan etc. Intressanta jämförelser mellan kommunerna! Redovisning av kommunernas framtidsplaner: Lerum: (se sid 1) Kungälv:

10 Ny gymnasieskola Mimers Hus med förvaltningslokaler. Ny friskola Styrkan i Kungälv ligger på fordon och transport men även på sjukvård, företagande/entreprenörskap (profil: Egen företagare), processutbildning. Ev kommer hotell/restaurang att avvecklas. Kungsbacka: Kommunen är expansiv och kommer under några år framåt att gå från 2600 till 3600 elever. Det finns 2 (nedslitna) gymnasieskolor för ca 2000 elever. en liten friskola. 30% utflöde, 12% inflöde av elever. Det finns 12 program. Handelsprogrammet får en framträdande roll. Det finns ett bra fordonsprogram. Det är problem att fylla omvårdnadsprogrammet ev blir det efterhand avsett för vuxenelever. Stenungsund: Inga utbyggnad babyboomen drabbar Stenungsund nu. Det finns 12 program inkl individuella. Huvudsakligen program för pojkar. Målet i Stenungsund är en gymnasieskola för alla. Tjörn: Man har ingen stor gymnasieskola utan ett utbildningscentrum (många elever går i Stenungsund). Hotell och turism, postgymnasial utbildning i turism. Skärhamn har nu Sjöfartens Hus med sjöfartsutbildning. Man funderar på en ny inriktning av en logistiklinje. Man hyr lokaler men i längden är det ohållbart utan man måste kanske bygga. Ev ett centrum för turism vid brofästet. Ingen utökning av gymnasieskolan. Man hoppas på Stenungsund. Partille: Man diskuterar med Partillebo för att få flexibilitet av lokaler mellan grundskola och gymnasium ev också med bostäder. Större flexibilitet är nödvändig pga att så många elever väljer Göteborg. Av de utbildningar som f n finns i Partille vill man satsa på dem som är attraktiva. Ev kommer kulturskolan att utvecklas. Öckerö: Man köper mest platser i Göteborg med omnejd (förutom 17 platser). Ingen från den egna kommunen kom in i den seglande gymnasieskolan i höst. Individuella program köps av Vinga-gymnasiet i Göteborg. Elever som inte klarade pend lingen läser fiskeprogrammet hemma. Man har nya lokaler, Fiskets Utbildnings centrum, hyrda av kommunen. FUC gör räddningsutbildning för fiskare. Lilla Edet:

11 Halva elevantalet reser till Göteborg, halva till Trollhättan. Man har diskuterat att skapa en egen gymnasieskola för att locka eleverna att välja samhällsvetenskapligt och naturvetarprogram. Ale: Man planerar en utbyggnad från nuvarande 850 till 1050/1100 elever när puckeln kommer Det finns 10 program samt för 2004/6 musikinriktning bl a av samhällsprogrammet och av estetiskt inriktade program. Alingsås: Man har dyr, ombyggd gymnasieskola och hyrorna omförhandlas f n. 14 av 17 program finns (ej hantverk, trä och textil, omvårdnad). F n 1559 elever 237 reser ut och 180 reser in. Gymnasiet måste anpassa sig efter kommunens ekono mi och man måste säga upp personal nu. Jobbigt! Skolmåltiderna kommer att avgiftsbeläggas fom Frågan nu är hur vi ska planera gymnasieutbildningen efter Satsning på vuxenutbildning egentligen är det enkelt att ordna högskolekurser ute i kommunerna. Samarbete önskas inom gymnasiesärskolan. Göteborg: Budgetöverdrag om 30 MSEK. Man tycker att för litet avsatts för gymnasieskolan i Göteborg. Oron i våras för elevantalet har ordnats upp. Lärarna i Göteborg har anställningstrygghet, och det ser bra ut just nu. Burgården har hyfsat med elever. Diskussioner pågår om mer samarbete mellan Ester Mosesson och Burgården. Angeredsgymnasiet har för få sökande ( elever) och är ett problem. Katrinelund har faktiskt lika många invandrarelever men inte mer pengar än Angered. Utbildning behövs av skolansvariga, lärare, branschföreträdare och nämnden. Mer samarbete önskas mellan GR och Hvitfeldtska betr internationella utbildningar. Kanske ska vi vara glada över friskolorna när puckeln kommer Birgitta L önskar att ansökningstiden går ut vid midsommar för att få tid för planering i skolorna inför hösten. Hur går det med ett regionkort för skolelevernas resor? SLUT

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 16 oktober 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Onsdagen 5 april 2006, kl 13.00-16.00 Plats: GR-Huset, Rum 377 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg (anlände

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 8 december 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 14 juni 2010, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Marie Lindén (V), Göteborg,

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Torsdagen 31 augusti 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum Trappen Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 26 juni 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 25 oktober 2007, kl 14.00-17.00 Plats: GR-Huset, rum 135 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 28 juni 2007, kl 09.00-13.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 18 september 2008, kl 13.00-16.00 Plats: Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn, Göteborg Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 15 maj 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 och 253 Ledamöter Marie Lindén (v), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag, kl 14.00 15.00, Regionens Hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum Agneta Granberg (m), Göteborg

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

INFORMATION DEN 3 februari 2005.

INFORMATION DEN 3 februari 2005. 2005-02-16 INFORMATION DEN 3 februari 2005. www.indranet.nu Kommuner. Utbildningsgruppen är ansvarig myndighet för intagningen till 13 kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum,

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2014-06-25 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Onsdagen 5 april, 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum 376 Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson (m),

Läs mer

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen GR Utbildning 9-4-17 Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen Sveriges kommuner och landstings index för 8 för gymnasieskolan (gäller avgångselever inom GR VT8) Indexet visar programmets resultat

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Hillevi Ottosson (m), Kungsbacka, vice ordförande

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 20 oktober 2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 335 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau,

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 27 oktober 2000, kl 09.00-15.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, rum 255 Mötet i UC ägde rum enligt följande arbetsordning Pass 09.00-09.30 Förskola

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Tid: Fredag 16 april, 2010, kl 8.30-12.00 Plats: GR, Rum 255 Deltagare Jan Magnusson, Öckerö, Ordförande Margaretha Wåhlin, Ale Peter Johansson,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 dec, 2004, kl 08.30-14.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux), Ordförande Torbjörn Eliason, Lerum

Läs mer

Anteckningar från Skolekonomgruppen

Anteckningar från Skolekonomgruppen från uppen Tid: Fredagen 19 mars 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 255 Deltagare Mats Ove Svensson, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lena Schubert, Ale, Sekreterare Peder Lundemo,

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 8 februari 2006, kl 08.30-12.15 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 264 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Margaretha

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001 GR UTBILDNING RAPPORT Margaretha Allen 000801 Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001 Under våren 2000 har genomförts ett arbete med att ange förslag till interkommunal

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 september 2004, kl 08.30-14.00 Plats: Bergabo Hotell och konferens, Tjörn Deltagare Torbjörn Eliason, Lerum (för & grund), Ordförande Christina

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppens extra sammanträde kring gymnasiesamverkansavtalet

Anteckningar från Utbildningschefsgruppens extra sammanträde kring gymnasiesamverkansavtalet Anteckningar från Utbildningschefsgruppens extra sammanträde kring gymnasiesamverkansavtalet Tid: Måndagen 13 mars, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum 469 Deltagare: Lars-Eric Persson, Kungsbacka,

Läs mer

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen i Tid: Fredag 4 februari 2000, kl 08.30-15.15 Plats: Regionens hus, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Sarah Isberg, Härryda, Ordförande Lars-Eric Persson, Kungsbacka, Ordförande Kjell Frövenholt, Ale Kenneth

Läs mer

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007 7-6-28 Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 27 SÖKANDE 1. Sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga elevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från

Läs mer

Anteckningar från möte Vux-UC

Anteckningar från möte Vux-UC Anteckningar från möte Vux-UC Tid: Tisdag 25 augusti 2009, kl 13.00-15.00 Plats: GR-Huset, Rum 264 Deltagare Jan Elftorp, Göteborg, Ordförande Jan Wennebrink, Stenungsund, Norra noden Yvonne Barkstedt,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 25 augusti, 2000, kl 08.45-15.00 Plats: B&N-Huset, Skärhamn, Tjörn Sammanträdet i UC äger rum enligt följande arbetsordning: 08.45-15.00 Förskola

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

JÄMFÖRELSE MELLAN 1999 OCH OBS avser endast 1:a handsval! Kommun: ALE

JÄMFÖRELSE MELLAN 1999 OCH OBS avser endast 1:a handsval! Kommun: ALE Kommun: ALE Barn o Fritid 24 9 13 Elektronik o datakom. 16 18 -- ES Teater o TV 32 15 26 produktion Handel o 24 2 1 Administration Handelsgymnasiet 24 10 4 Medie 32 26 30 Naturvetenskap 60 33 42 Natur

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen den 7 april, 2006, kl 08.30-14.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux), Ordförande Leif Ivelind,

Läs mer

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Samverkansavtal Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-02-02 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar på det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Regional

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Peter Holmström Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Onsdagen 7 juni, 2000, kl 08.30-15.15 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum 135 Deltagare Närvarande vid pass Sarah Isberg, Härryda (för & grund),

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2013-06-26 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009)

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Utkast 1

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Utkast 1 från möte i Vuxenutbildningsgruppen Utkast 1 Tid: Onsdag 5 december 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Partille Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Stefan Ericsson, Göteborg Staffan

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS 6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS UTVECKLING: GR Yrkesprogram, prognos 600 500 400 300 200 100 0 BF BA EL FT HA HV HT IN NB RL RX VVS VO 2017 163 326 428 245 377 214 122 133 163 163 51 82 224 2018 174 348 457

Läs mer

Syfte: Spegla hur Ni tolkar avsikten med beslutet om försöka införa en fritt sökbar gymnasieskola? Uppgift: Redogör för hur ni tolkar beslutet.

Syfte: Spegla hur Ni tolkar avsikten med beslutet om försöka införa en fritt sökbar gymnasieskola? Uppgift: Redogör för hur ni tolkar beslutet. Grupparbete kring samverkansavtalet för gymnasieskolan Föreliggande material utgör en dokumentation av ett vid Utbildningschefsgruppens möte 27 oktober, under ledning av ordföranden Nils Söderström, genomfört

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Peter Holmström Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 29 september, 2000, kl 08.30-16.00 Plats: Direktörsvillan, Trädgårdsföreningen i Göteborg Mötet ägde rum enligt följande arbetsordning:

Läs mer

Idéskiss för det framtida samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Idéskiss för det framtida samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2003-01-23 Vuxenutbildningsgruppen Idéskiss för det framtida samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Bakgrunden Vuxenutbildningen behandlas i de regionalpolitiska utbildningsmålen för Göteborgsregionen

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredag 5 februari 2010, kl 08.30-14.30 Plats: Burgårdens Konferens, Lokal Carmen Deltagare Mona Tolf, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux), Ordförande Jan

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 7 februari 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Vuxenutbildningen i Härryda, Långenäsvägen 5 (Mölnlycke Centrum) Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl , Nääs slott, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl , Nääs slott, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl. 11.00-14.25, Nääs slott, Lerums kommun Ledamöter Ing-Marie Samuelsson (S), ordf. 361-369, 371-375 Owe Nilsson (S),

Läs mer

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005 2005-11-17 Uppdrag UC beslutade den 14 oktober att uppdra åt Gymnasieintagningen att genomföra en simuleringskörning som bygger på tidigare års erfarenheter av elevernas val för att ge möjlighet att se

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC)

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) 2009-06-05 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) Tid: Fredagen 5 juni 2009, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Annika Sjöberg, Ale (för & grund) Ordförande Jan Östgärd, Härryda (gymn

Läs mer

991206 Upplaga 2 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

991206 Upplaga 2 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen 991206 Upplaga 2 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredag 19 november, kl 08.30-15.00 Plats: Regionens hus, rum 135 Deltagare Sarah Isberg, Härryda, Ordförande Lars-Eric Persson, Kungsbacka,

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2 B - 31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredag 5 mars 2010, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Mona Tolf, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux), Ordförande Jan Magnusson, Öckerö (för &

Läs mer

Befolkningsprognos 2015

Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Antal sökande behöriga/obehöriga per program 150611 Söktryck alla program 150611 Barn- och fritidsprogrammet Söktryck och platser

Läs mer

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019 Kommentarer på programnivå kopplat till reservantagningen 2015 med utgångspunkt i beroendekartor, söktrycksbilder och analys av programmens utveckling 2011-2015 Margaretha Allen 151019 1. Beroendekartor

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

Utbildningar i samverkansavtalet 01/02 (Bilaga 1)

Utbildningar i samverkansavtalet 01/02 (Bilaga 1) Utbildningar i samverkansavtalet 01/02 (Bilaga 1) Ale Handelsgymnasiet Elektronik och datakommunikation Natur- och miljö SM OP Hälsogymnasiet Lokal inriktning gren/inriktning Teater och TV-produktion (gren/inriktningsgaranti)

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 april, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 376 Deltagare Sten Jansson, Utbildningschefsgruppen, ordförande Eleonore

Läs mer

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola Nuläge Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola OECD/LEED Östersjösamarbete/ Flaggskepp Ramböll European Minds

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015 Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 21 Framtagning Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Analys Margaretha Allen margaretha.allen@grkom.se Materialet baseras på reservantagningen

Läs mer

Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR

Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR 090601 Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR Syfte Syftet med undersökningen är att undersöka den garanterade undervisningstiden i Göteborgsregionens gymnasieskolor. Meningen har varit att

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet SM, Ale gymnasium Hälsogymnasiet

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Angeredsgymnasiet Tjörns gymnasieskola Burgårdens utbildningscentrum Ale gymnasium 1 1 8 6 Barn- och fritidsprogrammet Alströmergymnasiet * Mimers Hus Gymnasium Väst (1) Lerums Gymnasium (1) Aranäsgymnasiet

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverk för lärlingsutbildning 060513

Minnesanteckningar från nätverk för lärlingsutbildning 060513 GR Utbildning 060615 Minnesanteckningar från nätverk för lärlingsutbildning 060513 Deltagare: Sten Jansson Lerum, Gunilla Forsell Stenungsund, Magnus Haglund Ale, Lars Olsson Göteborg, Morgan Josefsson

Läs mer

Kommentarer till diagrammen 2010

Kommentarer till diagrammen 2010 Uppdaterad 21-2-8 Kommentarer till diagrammen 21 SÖKANDE 1. Behöriga sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga grundskole- och äldreelevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2010/2011 2011/2013 löper vidare för de elever som påbörjat en utbildning i

Läs mer

Minnesanteckningar nätverksgrupp Lärande på arbetsplats

Minnesanteckningar nätverksgrupp Lärande på arbetsplats Minnesanteckningar nätverksgrupp Lärande på arbetsplats Datum: fredag 13 juni, kl. 09.00-12.00 Deltagare: Sten Jansson ordf Lerum, Lars Olsson UBF/Göteborg, Stefan Heinz Mölndal, Gunilla Forssell Stenungsund,

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 april 2006, kl 08.30-12.00 Plats: Mölndals Museum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Margaretha Löfving, Göteborg Lars Hansson,

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 4 november 2009, kl 09.00-12.00 Plats: Vuxenutbildningen, Öckerö Deltagare Jan Elftorp, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014 Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 201 Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Materialet baseras på preliminärantagningen för läsåret 201/201 Materialet visar både vilka

Läs mer

Preliminärantagningen 2017

Preliminärantagningen 2017 Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2017-04-06 Preliminärantagningen Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen som sker i juni. Preliminärantagningen ger

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 21 oktober 2016, kl. 13.00-15.00 Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S),

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 12 september 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Kungsbacka Deltagare Stefan Ericsson, Göteborg, Ordförane Anna Gullberg, Alingsås Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Sida 1 av 10 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 7 februari 2003, kl 08.30-16.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Gunilla Edin, Partille (för & grund), Ordförande Annika

Läs mer

Beslut om regionalt sökbara sfi-utbildningar med prislista och rutiner för praktisk hantering.

Beslut om regionalt sökbara sfi-utbildningar med prislista och rutiner för praktisk hantering. KOMMUNALFÖRBUNDET GR Utbildningschefsgruppen 2011-05-13 Till Utbildningschefsgruppen Förslag till Beslut om regionalt sökbara sfi-utbildningar 2011-07-01-2013-06-30 med prislista och rutiner för praktisk

Läs mer

Anteckningar från möte med gymnasierektorsgruppen inom GR

Anteckningar från möte med gymnasierektorsgruppen inom GR GR Utbildning 040217 Anteckningar från möte med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum: tisdag 17 februari, 2004 Tid: kl. 13.00-16.15 Plats: GR Utbildning, Gårdavägen 2, rum 264 Närvarande: Björn Sandmark

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Struktur för Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege Nationella rådet

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 14 juni, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 386 Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 9 mars 2005, kl 08.30-12.00 Plats: Vuxenutbildningen, Kungsbacka Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Bertil

Läs mer

Nyckeltal. uppföljning och utvärdering inom skolan

Nyckeltal. uppföljning och utvärdering inom skolan Nyckeltal uppföljning och utvärdering inom skolan 2004 Innehåll Förord... 3 Utbildningsgruppen en kort presentation... 4 Om källmaterialet... 5 Om uppföljning och utvärdering... 5 Kommungrupperingar...

Läs mer

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik Ale anordnarkommun Naturvetenskap L Edet Estetisk, Musik 0 2 4 6 8 Alingsås anordnarkommun Restaurang & livsmedel Estetisk, Dans Övriga Ekonomi 0 2 4 6 1 International Baccaleurate Restaurang & livsmedel

Läs mer

Behöriga sökande per plats 2006-2010

Behöriga sökande per plats 2006-2010 Preliminärintagningen 21 Senast redigerad: 21-4-9 1,2 Behöriga sökande per plats 26-21 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt Sökande per plats 1,8,6,4,86,99,92,89,88,89,82,86,83,84,83,8,83,75,8,2 26

Läs mer