Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen"

Transkript

1 Peter Holmström Arbetsmaterial 1 Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen Anteckningar från seminarium i Utbildningsgruppen Tid: Måndagen 1 september 2003, kl Plats: Ågrenska, Lilla Amundön Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell (s), Stenungsund Helene Odenjung (fp), Göteborg Ingegerd Löfqvist (m), Alingsås, vice ordf Annelie Sundling (kd), Öckerö Birgitta Lindahl (fp), Partille Bengt Gustafsson (m), Kungälv Eva Bertilsson-Styvén (s), Tjörn Tuula Karlsson (mp), Lilla Edet Monica Samuelsson (s), Ale Birgitta Palmertz (fp), Lerum Jan Österdahl (m), Kungsbacka Sekreterare Peter Holmström, GR Övriga deltagare Börje Rådesjö, GR, Utbildningschef Örjan Eklund, GR Margaretha Allen, GR Margrethe Kristensson, GR Deltog ej Henrik Johansson (s), Göteborg Wiwi-Anne Johansson (v), Mölndal Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda Föredragningar genomfördes enligt utsänt förslag, varefter överläggning vidtog enligt följande: 1. De regionalpolitiska utbildningsmålen syfte, innehåll och form - kort repetition (Börje Rådesjö, Margrethe Kristensson och Margaretha Allen) => Det material som redovisas vid seminariet samlas i en särskild mapp som skickas ut till ledamöterna och läggs ut på hemsidan. Börje R: Redovisade målen. Margrethe K: Visade exempel från hemsidan.

2 Carola G: Önskar info om när det sker uppgraderingar på hemsidan. Agneta G: Man skulle då kunna skicka med även en länk direkt till uppgraderingen. => Börje R: Vi kommer att skicka ut info till UG när uppgradering av hemsidan sker. BR: OH - Elevprognoser och antagna elever i kommunala och fristående skolor. - Fördelar och nackdel med samverkansavtalet - Nytt i avtalet (bl a öppnat för alla, fyraårigt, checklista vid start av nya utbildningar, samverkan marknadsföring, uppföljning och utvärdering) 2. Utfallet efter två läsår med ett öppet utbildningslandskap (Örjan Eklund) Örjan E: OH-bilder - Vad har hänt sedan 1999? (skäl har tidigare fordrats för att söka till skola i annan kommun, teknikprogrammet öppnades från starten, ) - Sökalternativ till kommunala och fristående skolor Utbildningsutbudet i fristående skolor (de studieförberedande utbildningarna har fyrdubblats) - Var femte elev går i fristående skolor - Det finns ca 29 fristående och 28 kommunala skolor i regionen - Två nya är anmälda till skolverket (bl a teaterskolan Den brinnande längtan) - Fråga om kommunerna måste lämna synpunkter på ansökningar även i andra kommuner i regionen. Man har fått svaret att p g a avtalet är alla kommunernas skolor berörda. Börje R: UG bör ta detta med sina resp förvaltningschefer om att man inte måste svara m a a avtalet. - Intagningen till fristående skolor, egna och övriga kommunala skolor i regionen. - Antalet elever som går i annan kommuns kommunala skola där utbildningen även finns på hemmaplan. - Elever fördelade på utbildningar som även finns på hemmaplan. - Härryda tar emot elever även från Bollebygds kommun. Bensträckare 3. Principer för framtagning av interkommunala ersättningar (Margaretha A) Genomgång av hur arbetet med at ta fram de interkommunala priserna sker. Redovisade utlämnad rapport, daterad 20 december 2002, Prissättning av gymnasieutbildning inför 2002 års interkommunala prislista inom GR. Agneta G: Vad orsakar att Göteborgs priser ofta ligger lägre än GRs priser? Detta påverkar diskussionen med de fristående skolorna i Göteborg. Jan Ö: Hur förhåller sig prislistan till de belopp skolorna får? Det vore intressant att veta hur kommunerna ligger till i förhållande till regionen? Används detta för bench-marking i kommunerna? Börje R: Detta material skulle kunna användas i dess nuvarande utformning för avancerad bench-marking mellan kommunerna. Birgitta L: Är intresserad av hur priserna tas fram kalkylslag mm.

3 Monica S: Har arbetsgruppens ordförande som förvaltningschef (Kjell F), vilket innebär att man får en korrekt och viktig diskussion i nämnden. Birgitta P: Det har visat sig att elever från Lerum som studerar på LM Engström har fått betala för skolmåltiderna, trots att skolan har fått betalt för dessa genom de interkommunala ersättningarna. Detta sker nu inte längre. Margaretha A: Informerar om effekterna av avtalet på antalet specialutformade program på så sätt att antalet sådan program är mycket mindre än i övriga landet. Börje R: Kan vi komplettera hemsidan med anledning av vad som kommit upp i diskussionen. 4. Nyckeltal för kommunerna (Margrethe Kristensson) Informerade om grunddatabasen (U2) på GRs hemsida och om övrig statistik som går att ta fram från hemsidan. En regionalt sammansatt arbetsgrupp är inblandad i detta arbete. Ett erbjudande till UGs ledamöter är att i anslutning till kommande sammanträden på plats demonstrera GRs hemsida, för att ge större kunskap om hur sidan kan användas. Ingegerd L: Har svårt att förklara med hjälp av nyckeltalen förklara hur kostnaderna slår på kommunerna. Carola G: Det kan vara intressant att ta med hela landet. Svar: Sverige finns med jämförande värde för flera av dessa jämförelser. Frank A: Sådana här genomgångar är viktiga eftersom det visar hur mycket material det finns att hämta på hemsidan. => Börje R: Vi arbetar för närvarande med att göra en trycksak för att lyfta fram detta material och där göra reklam för hemsidan. Birgitta L: I Partille går en stor andel av kostnaderna till interkommunala ersättningar. Vi behöver ha en djupare information i nämnden och för andra för att få till stånd en mer rättvis diskussion. Bra att då ha något material att hänvisa till. Carola G: Detta är den absolut enskilt viktigaste frågan som vi har gemensamt i regionen - och är avgörande för ett fortsatt samarbete. Frank A: Hur kan vi utnyttja detta material på ett bra sätt? För nämnder, kommunledning och även massmedia. Börje R: Presentationen ska naturligtvis följas upp med vilka åtgärder som behövs. Heléne O: kan vi föregripa Skolverkets rapporter med snabbare åtgärder i regionen? Eva B-S: Jmfr med äldreomsorgens siffermaterial och den stora nyttan av detta material. Pressen är här inte tillräckligt informerad, vilket måste kunna åtgärdas. Ingegerd L: Hänvisar till Svekoms hemsida där man själv kan arbeta med materialet och själv göra sina grafer.

4 Börje R: Alla har access till GRs hemsida som ska användas för att få en bra diskussion. 5. Kostnader för elevernas resor mellan skola och bostad (Margrethe Kristensson) Punkten utgick. 6. Samverkansavtal kring naturbruksutbildningar (Peter Holmström) Kortfattad information lämnades kring utlämnat material (fyra delar). Paus 7. Kommande steg: - Kommunernas framtidsplaner - inventering av investeringarna på 5 års sikt (Utbildningsgruppens ledamöter) Lerum Volymutvecklingen med topp Skolan klara 1500 elever. Nu finns Man räknar med att klara puckeln med nuvarande dimension. Vill ha lika många elever men färre program. Eleverna bör vara marknadsförare och besöka grundskolorna under hösten. Lärarpool inom GR bör prövas. Hur resonerar vi i Lerums kommun betr gymnasieprogram? (BirgittaPalmertz) Vill vi minska eller öka? Lerum har en väl fungerande gymnasieskola med bra lokaler och fin miljö. Vi har kunnat glädja oss åt många sökande i höst. När eleverna i GR fått möjlighet att fritt söka till gymnasierna har fler än tidigare sökt sig till Lerums gymnasieskola. Volymutvecklingen framåt: Elevtoppen beräknas komma 2008 med 1500 gymnasieelever i Lerum varav 400 interkommunala elever. År 2002 hade vi 475 elever från annan kommun. Lokalresurser: Gymnasiet är ombyggt för att klara 1500 elever (f n har vi 1250), men om det framåt skulle bli mer än 1500, kommer ingen nybyggnation att ske utan det får bli tillfälliga lösningar. Vi klarar puckeln med nuvarande elever om antalet interkommunala elever förblir detsamma som nu. Lerums Gymnasieskolas utbildningar: Våra unika utbildningar är - Hantverksutbildningen på Nääs (gymnasium och vuxenutbildning) som har nya ändamålsenliga lokaler efter flyttningen till f d Nääs fabriker i Tollered

5 - Seglargymnasiet (för yrkesfolk inom segling) I övrigt har Lerums gymnasieskola redan 2002 börjat skära ner i utbudet: Media är på väg ut, industriprogrammet har 2 årsklasser kvar. Tidigare har fordonsprogrammet tagits bort. Antalet elever på skolan är dock detsamma. Lerums affärsidé är: Vi vill ha lika många elever men färre program. Det ger ökad täthet, bättre ekonomi och bättre kompetens. Marknadsföring: Vi låter eleverna vara våra viktigaste marknadsförare/ambassadörer genom att elevgrupper på hösten besöker våra högstadieskolor. En speciell satsning på information gav t ex betydligt fler kvinnliga sökande - och totalt dubbelt antal sökande - mot tidigare i naturvetenskap och teknik. Funderingar inför framtiden: - Kanske vi inom GR skulle ha en lärarpool som prövas innan lärare sägs upp i de olika kommunerna. (I England fungerar det på det sättet inom counties). Lärarjobben är nu fritt sökbara i regionen. - Vilket utbud ska varje kommun ha, både efter kommunens och regionens samlade behov? - Är det vettigt att t ex Partille, Lerum och Alingsås har parallellutbildningar? - Alla gymnasier får ju inte bara satsa på elitutbildningar. Det är viktigt att vi delar kostnaderna för utbildningar som är dyrare men nödvändiga. Kungälv 1978 invigdes skolan elever idag. Stor satsning 2004 Mimers Hus sökte 55% av de behöriga eleverna till andra kommunernas skolor. Sambruk mellan flera förvaltningar. Friskola 2004 med natur- och samhällsvetenskaplig inriktning (en klass) Profilering 2003: fordon och transport, sjuk- och hälsovård, småföretagande med entreprenörskap. Frågetecken: hotell och restaurang vilken dock finns kvar ett tag till Samarbete med Stenungsund om processutveckling Kungsbacka Elevtalet har ökat från 2600 till 3600 elever på några år. Försöker hålla balans genusmässigt. 30% går utanför den kommunala skolan. Man kommer att försöka behålla denna andel utanför kommunen. 12% kommer in utifrån Bägge skolorna är nedslitna: Upphandlingen för ombyggnaden av Aranäsgymnasiet måste göras om p g a tafflig upphandling. Lindälvsskolan sliten arbetsinspektionen har vari aktiv 12 program finns Handelsstaden Kungsbacka med bl a Freeport Bra fordonsprogram, som dock kommer att behållas

6 Problem at fylla omvårdnadsprogrammet Stenungsund Kommunen växer elever i dagens skola. Man kommer inte att bygga ut. Kommer att använda sig av tillfälliga lokaler som sedan kan tas bort. 12 program. Vill ha en gymnasieskola för alla och inte nischa sig. Vi behöver titta på nischning i hela regionen. Tjörn Tacksam för Stenungsund. Tänker inte att bygga någon ny skola. Hotell och turism är mycket populär, men man måste renovera köket för kr. Postgymnasial utb för turism. Sjöfartsgymnasium fungerar bra. Chalmers Lindholmen har en logistikutbildning. Man funderar på att ha en logistikutbildning (i sin linda) Klarsignal för? linje med samhällsinriktning Hyr lokaler vilket är ohållbart i längden. Man måste kanske bygga för att kunna täcka elevkullarna. Brofästet (Tjörnbron) har diskuterats Stenungsund, Kungälv och Göteborg. Partille Stort strukturprogram som Partillebo har startat med de mjuka nämnderna. Grundskolan behöver lämna lokaler och gymnasiet kommer att behöva fler. Man måste ha en större flexibilitet i lokalerna i och mad att man ligger så nära Gbg. 12 program finns: Kämpar för att behålla ungdomarna: Någon utvidgning är inte aktuell Öckerö Köper det mesta av Göteborg. Har 17 egna platser. Ingen från Öckerö har kommit in på DSG Fiskeprogrammet har 20 elever IV-progam läses samstämmigt med fiskeprogrammet. Söker riksintag på fiskeprogrammet. Nya lokaler invigs nästa vecka. Fiskets Utbildningscentrum har byggt lokalerna för. Branschen ger uppdraget. Lilla Edet Ingen egen skola. Tveksam till att bygga egens skola.

7 Ale Planer på utbyggnad 850 elever finns idag elever är ett maxtak är utbyggnaden klar. Maximalt utnyttjande idag. Bra att Kungälv har samordnat med kulturen. 10 program: Ny Musikinriktning är anmäld på estetprogrammet. Gren profilering inriktning på olika program. Avser inte att bygga upp någon fordon. Alingsås Nyss ombyggd skola, vilket har blivit dyrt. Den näst största skolan i GR. 14 program Fyller inte hantverk, omvårdnad, industri 1559 elever 237 reser ut - 87 reser in Anpassa verksamheten efter kommunens ekonomi varsel och uppsägningar pågår. Hur mycket vet vi om ÖLA och resultatet? Skolmåltiderna kommer att avgiftsbeläggas med 600 kr/termin Hur planera gymnasieutbildningarna efter 2006 med den nya skolan. Tillväxtprogrammet i VG. Synpunkter kan lämnas från kommunerna. Blir orolig när det inte står något om tillväxt och utbildning. Vill samarbeta mer kring gymnasiesärskolan. Göteborg Frank A Har dragit över med 30 milj kr. Man tycker att för lite meddela avsätts på gymnasieskolan. Orolig i våras för elevtalen, vilket rättats till efter hand. Stort antal övertaliga lärare - skötts bra av UBF Studium problem Burgården Hotell och Rest har för få elever. Det är nog en nedåtgående tendens i landet. Ökat samarbete mellan Esters och Burgården Angeredsgymnasiet har för få sökanden. Problem på sikt. Samarbete mellan branscherna och skolan på gång med nya branschråd. Skapar något nytt YTG Yrkesteknisk gymnasium. Helene O Samarbetet mellan Internationella utbildningarna IHGR och Hvitfeldtska bör förbättras. Angered problem med att få skolan att fungera. Yrkesdansprogrammet är ett problem med för få sökanden har givit en stor diskussion efter beslut om nedläggning. Beslutat har ändrats så att denna utbildning nu blir av.

8 Härryda Information lämnad via mail av Ing-Marie Samuelsson: Härryda kommuns planer för gymnasieskolan framöver är tagna av KS i mars i år. Gymnasiets volym är fastställd till elever och samma dag som UG har sitt seminarium nu på måndag den 1 september skall Ks besluta om frågan hur en tillbyggnad skall ske. Förslagen går ut på en lösning som skall stå klar till höstterminen Överläggning Birgitta L (Partille): Kan ansökningstiden till gymnasieskolan tidigareläggas? Pussel behöver vi alla de program som finns idag? Resor Regionkort Skolmåltider: Kan vi ha en gemensam policy här? => Börje R: Vi tar upp dessa frågor framöver. Margaretha A: Det ser ut som om man landar på förslaget i betänkandet om gymnasieskolan. Carola G: Tag gärna med företagen på ett tidigt stadium i diskussionen. Frank A: Fortsatt förankringsarbete måste ske => UG tar en diskussion om Birgitta L:s punkter vid nästa sammanträde. - Börje R: Betr clusterbildningar / profileringar ( ingen kan allt, men alla kan något ) => OH-bilderna biläggs och ska kompletteras med uppgifter från kommunerna - Samverkan kring marknadsföring av gymnasieskolor. Punkten utgick. BP:s anteckningar från Seminarium kring konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen den 1 september 2003 Samverkansavtalet regionalpolitiska utbildningsmål- orsaker: - Samhällsförändringar och ändrad syn på lärandet - Livslångt lärande är dyrt och svårt, och därför nödvändigt att samarbeta - Avtalet ska gälla 5-7 år (från hösten 2001) - Utbildningen ska stå sig väl vid internationella jämförelser Regionala utbildningsmål (se hemsidan!) Material sänds hem. Fr o m nu sänds vid nytt eller uppdaterat material. Öppnare gymnasielandskap antal 16-åringar i GR:

9 fanns i GR 7 friskolor och nu 27 st. Plus: Landets största urval av utbildningar och många andra fördelar för eleverna i GR. Minus: Utarmning på bredden, både betr studerande och utbildningar. Nytt i avtalet är den totala sökbarheten. 4-årigt avtal m m. Checklista (Bilaga 1) Fom 2002 är allt fritt sökbart utom individuella program. Sökalternativen har ökat i antal till 309 st år En stor orsak till det är de fristående skolorna. Studieförberedande program ger många alternativ. 77,5% sökte sig till hemkommunerna före samverkansavtalet. Den fristående skolkurvan ökar hela tiden. En aktuell trend är att man i vissa kommuner (t ex Kungälv, Lerum, Mölndal) återgår till att söka till egen kommun. Härryda och Göteborg har stort inflöde av elever. I kommuner nära Göteborg söker mer än 30% av eleverna natur- och samhällsprogram utanför den egna kommunen. Prissättning (Bilaga): 8 personer 1 från GR och 7 från olika GR-kommuner gör prissättning av gymnasieutbildningen i 3-4 årscykler. Bedömningen sker när ny utbildning anmäls, ev kan ett litet tillägg göras vid specialprogram. Beräkningen sker på ett snitt av minst 5 kommuner, varav Göteborg måste vara en pga sin storlek, sedan det högsta och lägsta priset plockats bort. Första året görs kalkyl och sedan sker avstämning efter bokslutsår ett par år senare. Fråga från Agneta G: Vad är det som gör att Göteborg ligger mycket lägre än förortskommunerna? Listorna bygger på kommunernas bokslut. Indexuppräkningar görs under 3 år. GR:s prislista (med 5 kalkylslag) sänds in till Skolverket. De nationella programmen får efterhand färre elever. På nätet finns enkäter om skolorna (U2 = you too) kommun för kommun: - Vad tycker eleverna om sin skola? - Aktiviteter efter skolan etc. Intressanta jämförelser mellan kommunerna! Redovisning av kommunernas framtidsplaner: Lerum: (se sid 1) Kungälv:

10 Ny gymnasieskola Mimers Hus med förvaltningslokaler. Ny friskola Styrkan i Kungälv ligger på fordon och transport men även på sjukvård, företagande/entreprenörskap (profil: Egen företagare), processutbildning. Ev kommer hotell/restaurang att avvecklas. Kungsbacka: Kommunen är expansiv och kommer under några år framåt att gå från 2600 till 3600 elever. Det finns 2 (nedslitna) gymnasieskolor för ca 2000 elever. en liten friskola. 30% utflöde, 12% inflöde av elever. Det finns 12 program. Handelsprogrammet får en framträdande roll. Det finns ett bra fordonsprogram. Det är problem att fylla omvårdnadsprogrammet ev blir det efterhand avsett för vuxenelever. Stenungsund: Inga utbyggnad babyboomen drabbar Stenungsund nu. Det finns 12 program inkl individuella. Huvudsakligen program för pojkar. Målet i Stenungsund är en gymnasieskola för alla. Tjörn: Man har ingen stor gymnasieskola utan ett utbildningscentrum (många elever går i Stenungsund). Hotell och turism, postgymnasial utbildning i turism. Skärhamn har nu Sjöfartens Hus med sjöfartsutbildning. Man funderar på en ny inriktning av en logistiklinje. Man hyr lokaler men i längden är det ohållbart utan man måste kanske bygga. Ev ett centrum för turism vid brofästet. Ingen utökning av gymnasieskolan. Man hoppas på Stenungsund. Partille: Man diskuterar med Partillebo för att få flexibilitet av lokaler mellan grundskola och gymnasium ev också med bostäder. Större flexibilitet är nödvändig pga att så många elever väljer Göteborg. Av de utbildningar som f n finns i Partille vill man satsa på dem som är attraktiva. Ev kommer kulturskolan att utvecklas. Öckerö: Man köper mest platser i Göteborg med omnejd (förutom 17 platser). Ingen från den egna kommunen kom in i den seglande gymnasieskolan i höst. Individuella program köps av Vinga-gymnasiet i Göteborg. Elever som inte klarade pend lingen läser fiskeprogrammet hemma. Man har nya lokaler, Fiskets Utbildnings centrum, hyrda av kommunen. FUC gör räddningsutbildning för fiskare. Lilla Edet:

11 Halva elevantalet reser till Göteborg, halva till Trollhättan. Man har diskuterat att skapa en egen gymnasieskola för att locka eleverna att välja samhällsvetenskapligt och naturvetarprogram. Ale: Man planerar en utbyggnad från nuvarande 850 till 1050/1100 elever när puckeln kommer Det finns 10 program samt för 2004/6 musikinriktning bl a av samhällsprogrammet och av estetiskt inriktade program. Alingsås: Man har dyr, ombyggd gymnasieskola och hyrorna omförhandlas f n. 14 av 17 program finns (ej hantverk, trä och textil, omvårdnad). F n 1559 elever 237 reser ut och 180 reser in. Gymnasiet måste anpassa sig efter kommunens ekono mi och man måste säga upp personal nu. Jobbigt! Skolmåltiderna kommer att avgiftsbeläggas fom Frågan nu är hur vi ska planera gymnasieutbildningen efter Satsning på vuxenutbildning egentligen är det enkelt att ordna högskolekurser ute i kommunerna. Samarbete önskas inom gymnasiesärskolan. Göteborg: Budgetöverdrag om 30 MSEK. Man tycker att för litet avsatts för gymnasieskolan i Göteborg. Oron i våras för elevantalet har ordnats upp. Lärarna i Göteborg har anställningstrygghet, och det ser bra ut just nu. Burgården har hyfsat med elever. Diskussioner pågår om mer samarbete mellan Ester Mosesson och Burgården. Angeredsgymnasiet har för få sökande ( elever) och är ett problem. Katrinelund har faktiskt lika många invandrarelever men inte mer pengar än Angered. Utbildning behövs av skolansvariga, lärare, branschföreträdare och nämnden. Mer samarbete önskas mellan GR och Hvitfeldtska betr internationella utbildningar. Kanske ska vi vara glada över friskolorna när puckeln kommer Birgitta L önskar att ansökningstiden går ut vid midsommar för att få tid för planering i skolorna inför hösten. Hur går det med ett regionkort för skolelevernas resor? SLUT

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Hillevi Ottosson (m), Kungsbacka, vice ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Anteckningar från Skolekonomgruppen

Anteckningar från Skolekonomgruppen från uppen Tid: Fredagen 19 mars 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 255 Deltagare Mats Ove Svensson, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lena Schubert, Ale, Sekreterare Peder Lundemo,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 september 2004, kl 08.30-14.00 Plats: Bergabo Hotell och konferens, Tjörn Deltagare Torbjörn Eliason, Lerum (för & grund), Ordförande Christina

Läs mer

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen i Tid: Fredag 4 februari 2000, kl 08.30-15.15 Plats: Regionens hus, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Sarah Isberg, Härryda, Ordförande Lars-Eric Persson, Kungsbacka, Ordförande Kjell Frövenholt, Ale Kenneth

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 8 februari 2006, kl 08.30-12.15 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 264 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Margaretha

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC)

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) 2009-06-05 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) Tid: Fredagen 5 juni 2009, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Annika Sjöberg, Ale (för & grund) Ordförande Jan Östgärd, Härryda (gymn

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005 2005-11-17 Uppdrag UC beslutade den 14 oktober att uppdra åt Gymnasieintagningen att genomföra en simuleringskörning som bygger på tidigare års erfarenheter av elevernas val för att ge möjlighet att se

Läs mer

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola Nuläge Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola OECD/LEED Östersjösamarbete/ Flaggskepp Ramböll European Minds

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet SM, Ale gymnasium Hälsogymnasiet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 april 2006, kl 08.30-12.00 Plats: Mölndals Museum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Margaretha Löfving, Göteborg Lars Hansson,

Läs mer

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Göteborg 00-02-20 Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum och tid: 2000-02-10, kl.9.00-12.00 Plats: Ullevi konferenscentrum, lokal Alliansen 3 Närvarande: Harriet Lökholm,

Läs mer

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen från inarium i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Måndag 14 juni2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 4, Göteborg, Rum Himalaya Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 14 juni, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 386 Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Alingsås 22 april 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 22 april, 2015, 08.30-11.30 Plats: Utbildningens Hus, Rum Stora Telebild, Östra Ringgatan

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun Dnr KS.2009.202 2009-06-03 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 12 september 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Kungsbacka Deltagare Stefan Ericsson, Göteborg, Ordförane Anna Gullberg, Alingsås Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR

Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR 051004 Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR Datum: Tisdag 4 oktober Tid: 13.00-16.00 Deltagande: Roy J, Ale, Bo L, Alingsås, Lars O, Torbjörn C och Peter J Göteborg, Jan Ö, Härryda,

Läs mer

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde antagningen 2012 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningarna inom Västra Götaland. I följande dokument kan du se den preliminära antagningspoängen

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 20 augusti, kl 8.30-12.00 Plats: GR, lokal Vinga (rum 135) Deltagare Jan Magnusson, Öckerö (för & grund, gymn & vux), Ordförande Cecilia Knutsson,

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob 2val Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 1-1 Husbyggnad

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-07-01 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 8 juli 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Inga-Lill

Läs mer

KARTLÄGGN/ INTAGNING SLUSSEN VINGA BAS PRIV PRIVIK SKYDDS- NÄTET PROJEKT

KARTLÄGGN/ INTAGNING SLUSSEN VINGA BAS PRIV PRIVIK SKYDDS- NÄTET PROJEKT KARTLÄGGN/ INTAGNING SLUSSEN PRIV VINGA BAS PRIVIK SKYDDS- NÄTET PROJEKT VINGA BAS 300 elever på varje enhet varav totalt ca 200 IVIK Uppdrag: Behörighet: svenska, engelska, matematik, sv2/sfi Studier/praktik.

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Sal B207, Kunskapens hus, Skene, klockan 13.00-17.20. Paus klockan 14.50-15.10. Ajournering klockan 15.10-15.40. Beslutande s Peter Landgren s Jonny Karlsson

Läs mer

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid Öppet hus 2015 TIDER OCH DATUM naturbruk estetisk ekonomi El och Energi Fordon och Transport Vård och Omsorg barn- och fritid teknik natur Hotell och turism Restaurang och Livsmedel VVS och Fastighet samhäll

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2015-02-20 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 20 februari 2015, klockan 08.30-12.00 Plats: GR, Pater Noster Deltagare Annika Sjöberg, Lerum (för

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 1. Bakgrund Inom GR finns sedan 1997 ett avtal gällande gymnasiesamverkan inom Göteborgsregionens intagningsområde

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 9 februari 2007, kl 08.30-16.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Staffan Johansson, Tjörn (för & grund), Ordförande Yvonne Barkstedt, Öckerö

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk 2011-12-29 Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med den 1 januari 2012 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post:

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Mars 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Resultat

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale Ale invånare i Ale för respektive Fallskadorna i Ale kostar varje år: Regionens kostnad 6,7 milj. kr Kommunens kostnad 6,7 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 13,6 milj. kr bland de

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LYSEKIL SOTENÄS GYMNASIENÄMND. Sammanträdestid: 2008-02-07 kl 08.30 12.15. Adjungerad:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LYSEKIL SOTENÄS GYMNASIENÄMND. Sammanträdestid: 2008-02-07 kl 08.30 12.15. Adjungerad: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 1 (15) LYSEKIL SOTENÄS GYMNASIENÄMND Sammanträdestid: 2008-02-07 kl 08.30 12.15 Lokal: Beslutande Ledamöter: Ragnhild Selstam (m), ordf Hans Nordlund (m), v ordf Wictoria Insulan

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner Drygt 50 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Utmaningar för Göteborgsregionen 2/3 av personalen inom kommunal vård

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 17 juni 2010 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson (s),

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. SFI-elev i Göteborgsregionen

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. SFI-elev i Göteborgsregionen Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men SFI-elev i Göteborgsregionen Kunskapsdelning Lärande exempel Målgruppens egen röst Studiehandledning på modersmål! För

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2009-12-02 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 25 november 2009, kl 13.00 på Utbildningscentrum i Skärhamn.

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten

Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten Revisionsrapport Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten Nyköpings kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 2 Revisionsfråga och metod...3

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningschefsnätverket 2014-04-11 ÄRENDE 1 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 Ett

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Från Göteborgs certifieringsceremoni Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109

Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109 Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109 ALE Ale gymnasium, ALG Jörgen Söfelde tel: 0303-330953 ALINGSÅS Alströmergymnasiet, ASG Ann-Charlotte Karnermo tel: 0322-616321 Flora Dekor Blomsterskola,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-08-25 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-08-25 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 11:00 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Erik Söderberg Ordförande Lillemor Arvidsson (m) Camilla Pedersen (c) Carola Granell (s) Björn Johansson

Läs mer

!"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

!#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström !"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström 24% av Sveriges ungdomar har fyra år efter uppropet inte fått slutbetyg i gymnasiet.!"#$%&' !"#$%&' Elever som är 16 år eller äldre och

Läs mer

Anteckningar från möte i Skolekonomnätverket

Anteckningar från möte i Skolekonomnätverket Skolekonomnätverket Göteborg 11 september 2015 Anteckningar från möte i Skolekonomnätverket Tid: Fredag 11:e september 2015, kl 09.00-12.00 Ledamöter Anette Liedström Hjorth, UC, ordförande Kristina Jakobsson,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Utbildningsinspektion i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2320 Utbildningsinspektion i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Bes lut Skolrapport Beslut Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073 402 22 GÖTEBORG 2008-06-05

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Göteborg 14 september 2012 25 september 2012 Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Tid: Fredag 14 september 2012, kl. 13.00-16.00 Deltagare: Börje Carlsson

Läs mer

GR Förbundsstyrelsen Samverkansavtal Gymnasieskolan 2002/2003-2005/2006 2001-04-06 Bilaga 5

GR Förbundsstyrelsen Samverkansavtal Gymnasieskolan 2002/2003-2005/2006 2001-04-06 Bilaga 5 Ytterligare fördjupning av gymnasiesamarbetet i Göteborgsregionen Politisk viljeinriktning inför samverkansavtalet för gymnasieskolan 2002-2006 (Bilaga 5) Bakgrund Utbildningsgruppen har sedan starten

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Protokoll 2005-10-21 Gunnel Rydberg Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Tid: Fredagen den 21 oktober 2005 Plats: Glasbruksmuséet, Surte, Ale kommun Närvarande: Jonas Ransgård (m), ordf

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Skapa konto... 4 Startsidan... 4 Att söka med sökord... 5 Sök... 5 Filtrering - vad vill du se för träffar?... 6 Spara filter, lägga till

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MATRIS 2013-04-10 Margaretha Allen Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Läs mer

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 2010-04-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 april 2010, kl 13.00 på Skärhamns skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Page 1 of 11 Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 1 december 2000, kl 11.00-15.15 Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg

Läs mer

Anteckningar från möte med nätverket Barn i behov av särskilt stöd

Anteckningar från möte med nätverket Barn i behov av särskilt stöd GR Utbildning 2007-04-25 Anteckningar från möte med nätverket Barn i behov av särskilt stöd Tid: onsdagen den 25 april 2007 kl. 13.30-16.00 Plats: GR-huset, Gårdavägen 2, rum 260 Närvarande: Telefon Susanne

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (41) Utbildningsnämnden 2009-06-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (41) Utbildningsnämnden 2009-06-10 Sammanträdesdatum Sida 1 (41) Plats och tid Lärande och arbetsmarknad, Eriksdalgatan 12, Skene, klockan 14.30-20.50. Paus klockan 16.05-16.35. Ajournering klockan 19.00-19.15, 19.35-19.45. Beslutande s

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-08-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 22 augusti 2012 kl 16.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte för

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Torsdag 29 - fredag 30 september 2005 Plats: Stena Carisma och Color Hotell, Skagen Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau,

Läs mer

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen BAKGRUND - Samverkan kring vuxenutbildning sedan länge - Yrkesvuxsatsningen 2009: 33-kronan - Gemensamma ansökningar om (och uppföljningar av) statsbidrag - Styrning och ledning via samverkansavtal: vux-nätverk,

Läs mer

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun Revisionsrapport Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor Tyresö kommun November 2011 Frida Enocksson Wikström Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer