UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER"

Transkript

1 Dagordningens punkt nummer 4 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt aktier, varav 0 aktier av serie- A och aktier av serie- B. Tillsammans motsvarar dessa aktier röster.

2 Dagordningens punkt nummer 10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I BOLAGETS STYRELSE Förslag till antal ledamöter i bolagets styrelse: För tiden intill nästa årsstämma föreslås styrelsen bestå av 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter. Nomineringskommittén Samir Taha (ordf.),

3 Dagordningens punkt nummer 11 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODEN OCH REVISORSARVODE Förslag till styrelsearvoden Styrelsearvoden för verksamhetsåret 2015 föreslås utgå enligt nedan angivna belopp: Till styrelseordföranden: SEK :- Till övriga ledamöter: SEK :- /ledamot Förslag till ersättning till revisorer Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning Nomineringskommittén Samir Taha (ordf.),

4 Dagordningens punkt nummer 12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR Val av styrelseledamöter För tiden intill nästa årsstämma föreslås följande personer som ordinarie ledamöter av bolagets styrelse. OMVAL AV Willi Persson, Styrelseledamot, invald 2006, Född 1937 Bankdirektör, Senior Adviser Credit Suisse. Högre bank- utbildning. Willi har under 35 års tid innehaft ledande befattningar inom SEB- koncernen. Styrelseordförande i Elanders Bokförlag AB, Elanders Fritid AB, Elanders Handels AB, Elander Invest AB, Westcap AB och Westcap Förvaltning AB. Styrelsesuppleant i Byggnads AB Husaren i Göteborg, Byggnads AB Överås och Stonewall AB. Avslutade uppdrag Styrelseordförande i Followit AB och Followit Holding AB. Styrelseledamot i Byggnadsfirman Ernst Rosén AB, Care- Wing Sweden AB, Elanders AB och Lifco AB Aktieinnehav: Samir Taha, Styrelseledamot, invald Född VD och grundare av AROS Bostadsutveckling AB samt verksam som entreprenör och investerare. Tidigare bl.a. verksam som revisor och finanskonsult på Arthur Andersen, VD och ägare av Scarena samt verksam i media och reklambranschen, bl.a. som VD för en reklambyrå. Styrelseledamot i Kalifen AB, TT Projektering Stockholm AB, Visiren AB, Emiren AB, Awardit AB, AROS Management AB, AROS Bostadsutveckling AB, AROS Bostad 1 AB och därmed sammanhängande koncernbolag, Viggbyholm Utvecklings AB med tillhörande koncernbolag, Rödbetan AB med tillhörande koncernbolag, Nordkom AB (publ.) och C Gården Golf and Living AB. Avslutade uppdrag Tidigare styrelseledamot i Super Communications AB, BEENZ ekonomisk förening, Storvisiren AB, TakeHave Holding s.a.r.l. med sammanhängande koncernbolag samt i ett antal dotterbolag till AROS Bostadsutveckling AB vilka avvecklats och likviderats i samband med färdigställande av fastighetsprojekt. Aktieinnehav:

5 NYVAL AV Gerth Svensson, Född 1966 MBA från Handelshögskolan Stockholm. Har haft ledande affärschefsbefattningar inom SEB och styrelseuppdrag inom bank branschen samt revisions- och konsultverksamhet inom Andersen i såväl Sverige som i USA. Nu ägare av AlbaBlue Consulting AB, verksamt inom management consulting och interim management. Styrelseuppdrag i Nordkom AB, Marginalen Bank Bankaktiebolag, Marginalen AB, GES Investment Services AB Avslutade uppdrag: Tidigare styrelseledamot i Integrated Business Exchange AB, SEB Kort AB, SEB Skandinaviska Enskilda Banken S.A. (Luxembourg) och SEB Gyllenberg Asset Management AB (Finland). Patrik Enblad, Född 1966 Patrik har studerat ekonomi vid Stockholms Universitet. Patrik är och har varit verksam inom finansbranschen men även arbetat med fastigheter, mjukvara, tekniska konsulter, idrott och därutöver investeringar i ett antal andra branscher. Idag ägnar Patrik sin tid åt egna investeringar och att hjälpa företag som behöver förändras. Styrelseledamot i Degoo Backup AB. Avslutade uppdrag Tidigare styrelseledamot i ÅF AB, styrelseledamot Orc Group, CEO Newsec AB, styrelseledamot NeoNet Securities, ordförande Orc Software, CEO HQ Bank Ulf Engerby, Född 1959 Fd VD och grundare av Qbranch AB samt verksam som entreprenör och investerare. Styrelseordförande, Bergström Marin AB Avslutade uppdrag: Alexander Hartman, Född 1980 Alexander har en Msc från Handelshögskolan i Stockholm och jobbar idag med Business Operations och Affärsutveckling på Helly Hansen. Tidigare varit verksam som Investment Associate på Altor Equity Partners och jobbat med Investment Banking på Goldman Sachs i London. : Avslutade uppdrag:

6 Dagordningens punkt nummer 12 forts. AVGÅENDE Peter Forhaug, Styrelseordförande, invald Bengt Rolén, Styrelseledamot, invald Sammanställning av styrelsens aktieinnehav: Namn Styrelsefunktion I styrelsen sedan Aktieinnehav FÖR OMVAL Willi Persson Ledamot för omval Samir Taha Ledamot för omval AVGÅENDE Peter Forhaug Avgående Styrelseordförande Bengt Rolén Avgående ledamot

7 Dagordningens punkt nummer 12 forts. Val av och information om huvudansvarig revisor Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, för perioden fram till och med årsstämman Nomineringskommittén Samir Taha (ordf.),