Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk"

Transkript

1 Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010

2 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren gå igenom projektet och visa hur du kan komma att bli påverkade med tanke på skugga och buller. Vi kommer också att ge dig möjlighet att investera i och köpa andelar i verket. Har du några frågor eller funderingar så vill vi att du kontaktar oss. Detta för att vi ska kunna ändra projektet i ett så tidigt skede som möjligt. Din åsikt är jätteviktig för oss! Du kan läsa mer om projektet och även ta del av förstudien på Mvh Claes Lund Tel E-post. KORT PROJEKTBESKRIVNING Greenextreme planerar att bygga ett 150 meter högt vindkraftverk, ca 100 meter tornhöjd och ca 50 meter långa blad, på fastigheten Hössna 5:3. Vindkraftverket som använts vid beräkningar är av det tyska fabrikatet Fuhrländer och modellen FL2500. Verket är på 2,5 MW, dvs. producerar ca kw per timme vid full effekt. FÖRETAGET Greenextreme projekterar, investerar i och uppför vindkraftverk med goda vindförhållanden. Företaget har kontor i Lidköping och Göteborg. Vi ser som vårt ansvar att vara med och bygga ut vindkraften i Sverige för att minska vår påverkan och hjälpa till att utveckla framtidens energislag. Greenextreme har under kort tid byggt upp en stor projektportfölj med för närvarande ca 100 vindkraftverk fördelat på ett 20-tal projekt. Vi har uppfört ett 150 meter högt verk utanför Skara i Lilläng av märket Furhländer och har ett antal projekt som snart ska uppföras. KONTAKTUPPGIFTER Greenextreme AB Org.Nr Östra Larmgatan Göteborg Tel E-post. Hemsida.

3 3 PLACERING AV VERKET Här nedan kan du se placeringen av verket (röd markering). Du kan även se de tre planerade verken som Eolus Vind planerar att uppföra (blå markeringar). Avstånd till närmaste bostad är alltid minst 500 meter. Placeringen är utarbetad med tanke på bästa möjliga vindläge på fastigheten, att verket inte ska påverka natur, miljö och kultur samt alla andra intressen som är inblandade.

4 4 LJUD OCH BULLER Från vindkraftverk uppstår det ljud. Dels från utrustning inifrån verket men även från bladen. När det gäller ljudpåverkan inifrån verket så är det i stort sett helt eliminerat på moderna verk. Det som däremot är svårt att bygga bort är det svischande ljud som uppstår när bladen rör sig genom luften. De krav som finns i dag säger att man inte får ha en verksamhet som låter mer än 40 dba (den skala man mäter ljudtryck i) nattetid, vid tomtgränsen. Det är ungefär lika högt som ett modernt kylskåp. Notera att detta gäller vid tomtgränsen. Inomhus ska det, om huset är tätt, inte låta någonting. När det gäller decibel (db) så är det ett logaritmiskt mått. Det betyder att 40 db är ett dubbelt så starkt ljud som 37 db och 37 db dubbelt så stark som 34 db osv. Nedan kan du se vilka platser vi tagit hänsyn till i vår ljudberäkning. Vi har även tagit med Eolus Vinds verk i beräkningarna pga. att dubbla ljudkällor ger starkare ljud. Längst ner kan du se hur starkt ljud det är innanför de färgade linjerna på kartan. För en fullständig beräkning, se bilaga Ljudberäkning, där du kan se hur stor ljudpåverkan det är på just din fastighet.

5 5 SKUGGA När solen skiner och vindkraftverkets blad roterar så kan det uppstå blinkningar och skuggor på din fastighet. För att se hur stor påverkan blir så gör vi en beräkning där vi får fram hur lång tid som det blir skuggpåverkan på varje fastighet. I Sverige följer vi tyska riktlinjer som innebär att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. I beräkningen finns både värsta scenario, dvs. om solen alltid skiner och vinden alltid blåser i riktning mot fastigheten. Men också ett scenario där vi hämtat hem riktiga soltimmar från SMHI. Vid den senare beräkningen så får man fram den teoretiska skuggtiden. Skulle det vara så att skuggpåverkan antas bli större än riktvärdena så kan man installera sensorer som känner av hur solen står och stänger då automatiskt av verket. Nedan kan du se en karta med vilka områden vi beräknat skugga för. I denna beräkning har vi inte tagit med skuggan för Eolus närbelägna verk då dessa inte förvärrar varandra. För hela beräkningen och även skuggkalendrar för hur just din fastighet påverkas se bilaga Skuggberäkning.

6 6 INVESTERA Är man intresserad av att investera och äga en andel i ett vindkraftverk så erbjuder GreenExtreme två alternativ. Det är dels den direkta investeringen där man investerar och äger en andel i ett specifikt verk. Avkastning genereras genom försäljning av el samt elcertifikat. Investeringen ger en hög direktavkastning, samtidigt som den medför skattemässiga fördelar genom gynnsamma avskrivningsregler. En andel kostar från 2 miljoner SEK. Det andra alternativet är att via en ekonomisk förening investera i vindkraft. Detta är både en säkrare väg att gå samtidigt som investeringen kan hållas på en lägre nivå. Goldwind är en sådan förening, och med andelar om SEK så erbjuds medlemmarna 7 % årlig avkastning på insatt kapital. Avkastningen är fast och betalas ut månadsvis till medlemmarna. Säkerheten skapas genom att Goldwind investerar i befintliga verk med påvisad produktion samtidigt som en bredd skapas genom att Goldwind även investerar i projekteringsfasen av vindkraft, så kallad projektfinansiering. Intresseanmälan i GoldWind Ekonomisk Förening Härmed ansöker jag om att bli medlem i GoldWind Ekonomisk Förening. Jag tecknar mig härmed för att bli andelsägare med st andelar á 50,000:- per andel. Personuppgifter Härmed ansöker jag om medlemskap i GoldWind Ekonomisk Förening Förnamn/Företagsnamn: Telefonnummer: Datum: Efternamn: Personnummer/Org. Nr: Fakturaadress: Postnummer/Ort Mobilnummer: Ort: E-post adress: Namnförtydligande: Kontonummer/ bank (används för utbetalning) Underskrift: Skicka denna anmälan till GoldWind Ekonomisk Förening, Östra Larmgatan 13, Göteborg Hemsida: Org. Nr: För frågor eller information ring När ansökan har blivit godkänd skickas inbetalningskort ut vilket också är en bekräftelse på att Ni har blivit medlem i föreningen. Andelar säljs i mån av tillgång och det är principen först till kvarn som tillämpas. (Vi reserverar oss för slutförsäljning.)

7 7 FASTIGHETSVÄRDE Fastighetsvärdet är något som många oroar sig för när planer på vindkraft diskuteras i nära anslutning till deras bostad. Det har tagits fram en rapport där småhusförsäljningar, inom 5 km från vindkraftverk, redovisats och jämförts med liknande ställen för att se på prishöjningar/prisnedgångar. Rapporten tyder på att det inte blir någon direkt påverkan på fastighetspriset. Läs hela rapporten via länken nedan. ISLOSSNING OCH SÄKERHETSAVSTÅND Vid vissa väderlekar kan det bildas is på vindkraftverkets blad. Dessa isbildningar kan sedan lossna och slungas iväg, dock inte så långt. När det blir för mycket isbildning så stänger verket ner sig eftersom det blir obalans i vingarna. Olyckor där delar eller is lossnar och träffar människor är som tur väldigt sällsynta. Elforsk (Svenska Elföretagens Forsknings- och utvecklings AB) har i sin rapport 04:13 kommit med en uträkning för hur långt is kan slungas iväg av vindkraftverk. Nedan redovisas denna formel. Riskavstånd = (Rotordiameter + Navhöjd) x 1,5 Detta ger att riskavståndet är 300 m ((100 m m) * 1,5). Det finns inga bostäder eller samlingsplatser inom 500 meter från verket och det har inte bedömts som att några gångstråk eller vandringsleder går i närheten av vindkraftverket.

8 8 BIFOGADE FILER 1. Ljudberäkning 2. Skuggberäkning