Fortuna FF. Användarinformation. Föreningens/lagets målsättningar. Medlemsundersökning Sida 1 av 20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortuna FF. Användarinformation. Föreningens/lagets målsättningar. Medlemsundersökning 2011. Sida 1 av 20"

Transkript

1 Sida 1 av 20 Användarinformation Föreningens/lagets målsättningar

2 Sida 2 av 20 Hur skulle vi kunna få ett större engagemang i och för föreningen? Svar Bättre uppslutning av föräldrar Att skapa en påtaglig klubbkänsla, att man är stolt att tillhöra Fortuna FF Tydligare budskap om vad föreningen vill med sina lag Involvera alla föräldrar i olika aktiviteter kring fotbollen, där de själva tar ansvar för att vidareutveckla aktiviteterna. Ju tidigare vi kan involvera en stor mängd föräldrar, desto bättre är det. Att arbeta mer över gränserna mellan lagen. Att min åldersgrupp har samarbete både med den ovanför och den under. Att få ett par år äldre spelare att vara hjälpledare i de yngre årskullarna någon gång per månad. Gemytligare anläggning, en samlingspunkt där folk med lätthet samlas(klubbhus mm i Rydebäck t.ex) där det skall vara aktiviteter hela tiden

3 Sida 3 av 20 Med större mått av tydlighet, struktur och göra det otydliga och komplicerade enkelt - det bör vara enkelt att vara medlem i Fortuna FF ovasett om man är styrelsemedlem, funktionär, ledare, spelare eller förälder. Extra viktigt i ett samhälle där "alla" har ont om tid! Mer rättvisa så vi vet varför saker blir som de blir Hitta vägar att förstärka klubbens identitiet. Jag upplever att det finns bra engangemang på lagnivå, men att lagen skulle behövas sammanfogas mer sinsemellan. Det kan bero på att klubben är ung. Fler representanter i styrelsen där en kan ansvara för en sektion t.ex Ungdomsavdelning Ekonomi Senior Idrottsplats Byggnader Kanske mer jippon där föräldrar är med, inte bara när det behövs föräldrarengagemang som t ex skyltsöndag på Råå etc. Kände en mkt mer kontakt mellan föräldrar under Listorptiden. Steg 1 är kommunikation Kontinuerliga tränarträffar mellan de olika åldersgrupperna så att man kan ta hjälp av varandra, och slipper "uppfinna hjulet" varje gång. Genom att presentera hur klubben fungerar idag, vilka kostnader som finns etc. Var svagheterna finns, var det behövs mer hjälp. kort och gott insyn så alla förstår vad som behöver göras. Vi som har barn i klubben är givetvis måna om att klubben finns kvar och att den fungerar och får leva kvar. När eventuella brister presenteras ser man som förälder tydligare vad man kan rycka in och hjälpa till med Loppis, julfest, sommarfest, sälja lotter Skulle kunna gå ut med information till medlemmarna om vad som gäller. Tätare föräldraträffar med tex workshops med att utveckla föreningens aktiviteter för att öka intäkterna och vinst vid julskyltning mm. Informationsbrev, återkommande under året ex månadsvis med kort och kompakt info närtids relaterad samt annonsering av årets milstolpar i kalendern? Under året flertal återkommande "informella" möten i anslutning till ex träningar med en fast enkel dialogöppnande agenda som röd tråd med avsikt att öka social binding mellan förälder-förälder-tränare-klubb? En sådan här enkät en gång om året är en bra idé. Reducerad eller slopad medlemsavgift om man axlar vissa roller/visst ansvar kanske kan locka några. Medlemsmejl/medlemsblad från styrelsen t.ex. en gång i kvartalet om vad som händer/har hänt/är på gång framöver, så att insynen ökar över vad styrelsen/föreningsmedlemmarna gör. Skapande av en slags alumniförening för spelare som slutat, där styrelse/tränarmaterial kan hittas. Skapande av arbetsbeskrivning för olika roller i föreningen så "folk" vet vad arbetet innebär i tid m.m.

4 Sida 4 av 20 I samband med städdagen på våren kan ni anordna korvgrillning för alla som ställer upp efteråt. Ordna en fotbollensdag där samtliga lag deltar, supporterlag, mammalag, pappalag mm. Lagen möts i gruppspel och sedan slutspel och ett handikappsystem med mål och straffar ger jämna matcher. Skapa bättre ordning och reda i entrén till gympa hallen (givetvis i dialog med kärnfastigheter). T.ex. en tavla som talar om i vilket omklädningsrum som lagen skall byta om. Skapa föreningsanda så kommer flera vara aktiva och föreningen blomstra! Ta kontakt med pensionärerna på träffpunkten. Hitta eldsjälar. Annonsera om hur viktigt det är att ha ungdomar i föreningslivet. Gemensamma aktiviteter i Rydebäck som vi fixar ihop, tex ordna disco på skolan, fixa midsommarfesten. Att se till att arbete fördelas någorlunda jämt bland föräldrar, som det är nu finns det några som alltid ställer upp och några som aldrig gör det - kanske måste man avkräva viss aktivitet eller synliggöra det. Jag tror att ma ska bygga upp föreningen som ett "lag" där det händer saker gemensamt. Tex avslutning med prisutdelning så att alla får se alla lag. försöka få fler engagerade föräldrar så att det inte blir en plats symboliserat som barnpassning. Cokladfotbollen är bra, då flera av våra aktiva möts och ser att alla som är här har ett gemensamt mål. skapa Vi känsla i ungdomssektionen samt bjuda in de äldre i de yngres träning tex. Mer engagemang ibland föräldrar Tydligare kommunicera vad som gäller i form av medlem redean vid inträde i klubben. Motivation, Värderingar & Ambition

5 Sida 5 av 20 Kommentera hur du tycker att föreningen skulle kunna få dig mer motiverad och delaktig Svar Anser att det arbete som påbörjats i ungdomsstyrelsen är viktigt för framtiden, lyckas vi så tror jag att motivationen kommer att kunna ökas Underlätta kommunikationen mellan förening och föräldrar. Se till att alla är medvetna om mål, vision och policy. En central klubblokal där man samlas, kick off fest på våren med inspirerande aktiviteter som skapar föreningskänsla, avslutningsfest med utmärkelser på hösten efter säsongen. Enkla riktlinjer och instruktioner så man vet vad som förväntas av en och vad man kan "utlova" till sina spelare

6 Sida 6 av 20 Uppdatera hemsidan mycket oftare! bättre information om varför vilka blir uttagna till matche och vissa träningar Det skulle kunna hjälpa att förtydliga/ sprida klubbens vision och målsättning (policy) med en kort formulering. Den ska vara längre än vår slogan ' fotboll med fart och fläkt', men mer lättsmält en ett fullt policydokument. Vårt lag kämpar med utmaningen att få alla spelare( och dess föräldrar) att känna att matcher/ träningar är meningsfulla och rättvisa, vare sig man utövar 100% 'alla ska spela'- principen eller tänker mer resultatinriktat. Mer spec. träning för min sons del i laget (målvakt) Utbildning Tränarutbildning Genom att tydligare berätta var vi som föräldrar kan bidra. Skötas ordentlig Genom möten med tränare, ansvariga från klubben och övriga föräldrar. Informationsbrev, återkommande under året ex månadsvis med kort och kompakt info närtids relaterad samt annonsering av årets milstolpar i kalendern? Under året flertal återkommande "informella" möten i anslutning till ex träningar med en fast enkel dialogöppnande agenda som röd tråd med avsikt att öka social binding mellan förälder-förälder-tränare-klubb? Jag har inga beröringspunkter med föreningen längre, tid och engagemang tenderar därför att gå till annat. Det beror alltså inte så mycket på vad föreningen gör utan mer på mig själv. Bra om det finns "små" uppgifter att utföra då och då. ibland har man andra åtagande (fler barn/andra fritidsaktiviteter/jobb) som gör att man inte vill ta på sig något större uppdrag men gärna vill bidra på något sätt Viktigt med framförhållning så man kan planera in aktiviteten Idrott ska vara roligt. Föreningen måste byggas på glädje. Fler träffar med lagen över åldersgränserna. Turneringar. Utbildningar. se tidigare kommentar. Motivera träningarna

7 Sida 7 av 20 Vad upplever du att föreningen står för, vilka värderingar råder och hur agerar man? Svar Föreningen står för :Jämnlikhet Värdering som råder:egna laget främst Hur man agerar: för egna lagets vinning. Gemenskap, glädje, fotboll Tillgänglighet, delaktighet Kreativitet, kvalité, kompetens (men med ett stort behov av organisering) En föreningar för alla som vill spela fotboll. Bredd. Bredd Gemenskap Föreningen bygger på enskilda personers insatser. Vart lag är som en egen liten förening i föreningen Har dålig koll för föreningen som helhet, bara just den åldersgruppen som min son tillhör. positivitet, framåtanda. Föreningen agerar bra, men skulle behöva flera engagerade som hlälper till med verksamheten och kringarrangemangen. Kamrat anda, alla får plats. Man ser varje individ som den är, och inte ser favoriter. Bra. Föreningen vet jag inte Laget kamratskap samanhållning och laganda Alla är lika värda alla ska ha kul och man ställer upp för varandra och respekterar var andra Ingen klar uppfattning. gemenskap utveckling Laganda, roligt, lärande Jag har ett gott intryck av föreningen, bra struktur, alla får vara med, delaktighet, kompisvärderingar, tydlighet Alla skall få vara med och ha kul. Fokus på bra barnverksamhet Budskapet har inte nått ända ut. Lite oklar bild här. Man är tränare för att ens pojke spelar. Jag gillar att man ger all en chans att spela i matcher o träna på lika villkor, det är inte på blodigt allvar utan alla får vara med. Man vill bygga teamkänsla o laganda, kompisskap o förståelse för varandra. alla är välkomna, oavsett förkunskaper. (iallafall i vårt lag förhoppningsvis i alla lag.)

8 Sida 8 av 20 Bra Gemenskap glädje Engagemang, Vi är nya i föreningen så har lite svårt att svara redan Glädje, kamratskap, tolerans och en sund livsstil Trivsel

9 Sida 9 av 20 Organisation Har du förslag på aktiviteter som skulle förbättra föreningen! Svar Aktiviteter för sammanhållningen/klubbkänslan Tränar/ledar sammankomster -tränarfortbildning (i föreningens regi) där ledarna kan utbytta erfarenheter. 1-2 ggr år. Utbilda leddare Våraktivitet för göra idrottplatserna redo för säsongen, upprustning av omklädningsrums mm under en helg 1. Ta fram arbetsbeskrivning/instruktion för Styrelse, funktionär, ledare, lagförälder

10 Sida 10 av Satsa på internutbildning, utvecklning och anordna lokala kurser för att höja kunskap hos ledare samt kvalité på träningar. 3. Etablera sammarbete med angränsande föreningar Som ideel ledare är man mycket hjälp av få struktur och hjälp med praktiska saker. Därför är ett fungerande kansli mycket viktigt samt ett levande policydokument ang hur vi ska jobba i föreningen och vilka fokusområde vi ska ha i respektiove åldersnivå. Gemensamma aktiviteter typ måla om klubbstugan och avsluta med grillning! Bättre ledare Förfina/ spetsa till konceptet med 'spellördag på Örby', med ett tydligt planerat matchschema där många FFF lag spelar match samtidigt/ efter varandra. Annonsera i god tid om dessa lördagar, ordna kringaktiviteter, lotterier och försäljning. Vi har en fantastisk miljö att erbjuda och lockar garanterat mer publik till 4-5 ungdomsmatcher än vad en A-lags match drar. MEN, För att detta ska funka fullt ut krävs en uppfräschning av omklädningsrum och framförallt toaletter på Örby! Jag stöttar också ett starkare mandat och beslutsfattande från ungdomsutskottet i ev. frågor/ oenligheter mellan lagen. Att under vinterhalvåret satsa mer på teambuilding och kompletera träningar med icke fotbollsrelaterad träning. Så klart ska man utnyttja tillgången till konstgräs på vintern men det får inte bli så att man får ett för enformigt träningsinnehåll. Har själv barn som redan har förslitningssymptom av vad vi tror är för mycket och enformig träning på stenhårt vintekonstgräs. Dessutom tror jag att undomarna behöver att längre break från ren fotbollsträning under vinterhalvåret för att kunna bibehålla glädjen i att få spela fotboll. Del av vitsen med undomssidan är väl att fostra duktiga och fotbollshungriga ungdomar till att ta plats i seniorlagen. Det finns ju en risk med dagens ensidiga träning, att alla juniorer är antingen pensionerade p.g.a. skada. Eller så är de så uttråkade av fotboll för att de tränat fotboll året om sen de var 6 utan ett enda avbrott och därför väljer att sluta spela innan de når seniorsidan. Som sagt, man behöver ju inte bryta helt under vintersäsong men det måste finnas andra träningsformer som både stärker fysik och lagsammanhållning. Gemensamma tränarträffar för utbyte av kunskap. Centralt stöd för lagpappor/lagmammor. Jag tycker tränarna är toppen fantastiska som engagerar sig så, ordnar matcher tom på jullovet. De är pedagogiska och snälla mot barnen, lär dem ändå fotboll och att det är teamet som räknas. Jag hoppas bara att våra tränare orkar vara kvar och fortsätta precis som de gör och att vi föräldrar bidrar vad vi kan. kanske fler föräldra/barn aktiviteter Ovanstående fråga gäller lagledarna föreningen dåligt Byt ut medlamar i styrelsen och få bort kompispolitik Workshops Se tidigare kommentarer inobrev, möten. Längre framförhållning inför matcher Tydliggöra mer vad man man hjälpa till med för "små"-upgifter Fotbollens dag. Ordna ungdomsdisco se tidigare kommentar Bättre o tydliga ansvarsområde från tränarna

11 Aktiviteter - Träning Fortuna FF Sida 11 av 20

12 Aktiviteter - Match Fortuna FF Sida 12 av 20

13 Sida 13 av 20

14 Aktiviteter Övriga aktiviteter Fortuna FF Sida 14 av 20

15 Sida 15 av 20

16 Sida 16 av 20

17 Sida 17 av 20 Kommunikation/Information Via vilket media önskar Ni få information? Svar Mejl Hemsida/mail Mail och hemsida. Via hemsidan Via mail/webbsida Mail Hemsidan! mail Saknar mobilnummer till tränare för sen frånvaro anmälan. Mail och hemsida Tycker det är bra som det är. Jättebra och uppdaterad hemsida och bra info via mejl från tränarna. Det är knattelag 05 vi tillhör och vi tycker att tränaran är super bra både som tränare och på att informera oss föräldrar såväl som barnen. Keep up the good work:-) Mail och hemsidan Mail och hemsidan Mail är bra, men en hemsida med inlogning för lag, bilder mm är trevligt. Träningsinfo, matcher, cuper mm. Mail sms hemsida Mail , hemsida, kalender mejl Muntligen vid träningen och e-post. Info på hemsidan är också bra Mail mail Vid träningarna Mail Mail Via internet

18 Sida 18 av 20 Mejl Via mail Hemsidan Mail

19 Sida 19 av 20 Övrigt Egna kommentarer: Svar Mycket trevlig undersökning :) en mer levande hemsida, där sponsorer kan göra reklam för olika erbjudande de har under veckan, dagens aktiviter skyltas och småreferat från dagens matcher finns på startsidan. God Jul på Er Starkt jobbat!! :) God Jul!

20 Sida 20 av 20 Känns oftast som klubben för inre beundran, tränarens barn går nästan alltid först! Vilket inte alltid är rättvist. Jag tycker att det fungera bra i det stora hela och åldersgruppen som min son är med i har mycket bra uppslutning. Däremot finns det mer att göra när det gäller upplägg på träningar m.m., men detta är vi på gång att ta tag i med separata tränarmöten för åldersgruppen. Fortuna är laget:-) Tack till alla engagerade tränare... ni gör skillnad för min son och lär honom massor, både att lyssna och att visa respekt för andra tack! Tack för att ni bryr er om våra tankar. God Jul & Gott nytt år Måste få lite ordning med de gemensamma aktiviteterna Tränarna måste få vet vad laget har i sin lagkassa vad laget har tjänat på sin medverkan i tex julmarknad fortunadagar och eskilscupen I stort sett bra. Men i vårt fall är de så många i laget att man borde anmäla två lag till varje cup. Så att det blir mer kontinuitet i matchandet. Samt bättre organisering kring evenemang. Julskyltningen nu senast var katastrof tyckte jag. Slut på varor, dålig hantering av pengar, kommunikationen om vad som skulle göras vid växling, stånd. Hur görs inköp? Eftersom eventen är få och viktiga så borde man sätta till en grupp som samlar alla inköp till alla event för att på så sätt optimera "sortiment" och pressa priser! Gör upp en långsiktig plan på olika satsningar, t.ex fotbollsskolan och fortuna cup, satsa på kontinuitet och ha tålamod nog att arbeta in ett nytt koncept. Föreningen har en tendens att ha högre ambitioner än vad den har folk (som kan genomföra/driva aktiviteterna) och om en grej inte funkar ett år vill man gärna slopa den eller förändra den direkt. Vi kan tänka oss att hjälpa till vid ett par träningstillfällen per termin då ordinarie duktiga tränare har förhinder. En idé är att skapa en reservlista där man kontaktas med kort varsel (SMS/ ). Vid något tillfälle har det varit stort manfall på tränarna och hade man vetat om det hade man kunna komma dit ombytt och varit ett extrastöd. Ofta så spelar det ingen större roll men eftersom vårt lag består av knattar så kan det ibland behövas någon som "rättar in dem i leden" och det är svårt att göra samtidigt som man är ensam tränare. För att underlätta planeringen för alla invoverade i kringaktiviteter, skulle jag föreslå att det göres en grovplanering inför kommande år med ALLA aktiviteter (A-lagsmatcher, fotbollsskolor, cuper, städdag mm, datum, omfattning och vilkas lag/åldrar som berörs. Skicka ut/läggs på hemsidan till respektive lag. Mycket strul kan undvikas och uppslutningen kommer att bli bättre. Varje större aktivitet bör ha ansvariga kontaktpersoner som känner till hela aktivitetens omfattnig. Kan med fördel även läggas på hemsidan ex. Eskilscupen. Lycka till! Hälsar Susanne Harde /Avgående lagförälder P01 Skulle kunna vara mer framförhållning med info om träningstider och matchtider så man kan planera in dessa. Gott nytt år på er önskar nybliven Fortuna familj.