Fortuna FF. Användarinformation. Föreningens/lagets målsättningar. Medlemsundersökning Sida 1 av 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortuna FF. Användarinformation. Föreningens/lagets målsättningar. Medlemsundersökning 2011. Sida 1 av 20"

Transkript

1 Sida 1 av 20 Användarinformation Föreningens/lagets målsättningar

2 Sida 2 av 20 Hur skulle vi kunna få ett större engagemang i och för föreningen? Svar Bättre uppslutning av föräldrar Att skapa en påtaglig klubbkänsla, att man är stolt att tillhöra Fortuna FF Tydligare budskap om vad föreningen vill med sina lag Involvera alla föräldrar i olika aktiviteter kring fotbollen, där de själva tar ansvar för att vidareutveckla aktiviteterna. Ju tidigare vi kan involvera en stor mängd föräldrar, desto bättre är det. Att arbeta mer över gränserna mellan lagen. Att min åldersgrupp har samarbete både med den ovanför och den under. Att få ett par år äldre spelare att vara hjälpledare i de yngre årskullarna någon gång per månad. Gemytligare anläggning, en samlingspunkt där folk med lätthet samlas(klubbhus mm i Rydebäck t.ex) där det skall vara aktiviteter hela tiden

3 Sida 3 av 20 Med större mått av tydlighet, struktur och göra det otydliga och komplicerade enkelt - det bör vara enkelt att vara medlem i Fortuna FF ovasett om man är styrelsemedlem, funktionär, ledare, spelare eller förälder. Extra viktigt i ett samhälle där "alla" har ont om tid! Mer rättvisa så vi vet varför saker blir som de blir Hitta vägar att förstärka klubbens identitiet. Jag upplever att det finns bra engangemang på lagnivå, men att lagen skulle behövas sammanfogas mer sinsemellan. Det kan bero på att klubben är ung. Fler representanter i styrelsen där en kan ansvara för en sektion t.ex Ungdomsavdelning Ekonomi Senior Idrottsplats Byggnader Kanske mer jippon där föräldrar är med, inte bara när det behövs föräldrarengagemang som t ex skyltsöndag på Råå etc. Kände en mkt mer kontakt mellan föräldrar under Listorptiden. Steg 1 är kommunikation Kontinuerliga tränarträffar mellan de olika åldersgrupperna så att man kan ta hjälp av varandra, och slipper "uppfinna hjulet" varje gång. Genom att presentera hur klubben fungerar idag, vilka kostnader som finns etc. Var svagheterna finns, var det behövs mer hjälp. kort och gott insyn så alla förstår vad som behöver göras. Vi som har barn i klubben är givetvis måna om att klubben finns kvar och att den fungerar och får leva kvar. När eventuella brister presenteras ser man som förälder tydligare vad man kan rycka in och hjälpa till med Loppis, julfest, sommarfest, sälja lotter Skulle kunna gå ut med information till medlemmarna om vad som gäller. Tätare föräldraträffar med tex workshops med att utveckla föreningens aktiviteter för att öka intäkterna och vinst vid julskyltning mm. Informationsbrev, återkommande under året ex månadsvis med kort och kompakt info närtids relaterad samt annonsering av årets milstolpar i kalendern? Under året flertal återkommande "informella" möten i anslutning till ex träningar med en fast enkel dialogöppnande agenda som röd tråd med avsikt att öka social binding mellan förälder-förälder-tränare-klubb? En sådan här enkät en gång om året är en bra idé. Reducerad eller slopad medlemsavgift om man axlar vissa roller/visst ansvar kanske kan locka några. Medlemsmejl/medlemsblad från styrelsen t.ex. en gång i kvartalet om vad som händer/har hänt/är på gång framöver, så att insynen ökar över vad styrelsen/föreningsmedlemmarna gör. Skapande av en slags alumniförening för spelare som slutat, där styrelse/tränarmaterial kan hittas. Skapande av arbetsbeskrivning för olika roller i föreningen så "folk" vet vad arbetet innebär i tid m.m.

4 Sida 4 av 20 I samband med städdagen på våren kan ni anordna korvgrillning för alla som ställer upp efteråt. Ordna en fotbollensdag där samtliga lag deltar, supporterlag, mammalag, pappalag mm. Lagen möts i gruppspel och sedan slutspel och ett handikappsystem med mål och straffar ger jämna matcher. Skapa bättre ordning och reda i entrén till gympa hallen (givetvis i dialog med kärnfastigheter). T.ex. en tavla som talar om i vilket omklädningsrum som lagen skall byta om. Skapa föreningsanda så kommer flera vara aktiva och föreningen blomstra! Ta kontakt med pensionärerna på träffpunkten. Hitta eldsjälar. Annonsera om hur viktigt det är att ha ungdomar i föreningslivet. Gemensamma aktiviteter i Rydebäck som vi fixar ihop, tex ordna disco på skolan, fixa midsommarfesten. Att se till att arbete fördelas någorlunda jämt bland föräldrar, som det är nu finns det några som alltid ställer upp och några som aldrig gör det - kanske måste man avkräva viss aktivitet eller synliggöra det. Jag tror att ma ska bygga upp föreningen som ett "lag" där det händer saker gemensamt. Tex avslutning med prisutdelning så att alla får se alla lag. försöka få fler engagerade föräldrar så att det inte blir en plats symboliserat som barnpassning. Cokladfotbollen är bra, då flera av våra aktiva möts och ser att alla som är här har ett gemensamt mål. skapa Vi känsla i ungdomssektionen samt bjuda in de äldre i de yngres träning tex. Mer engagemang ibland föräldrar Tydligare kommunicera vad som gäller i form av medlem redean vid inträde i klubben. Motivation, Värderingar & Ambition

5 Sida 5 av 20 Kommentera hur du tycker att föreningen skulle kunna få dig mer motiverad och delaktig Svar Anser att det arbete som påbörjats i ungdomsstyrelsen är viktigt för framtiden, lyckas vi så tror jag att motivationen kommer att kunna ökas Underlätta kommunikationen mellan förening och föräldrar. Se till att alla är medvetna om mål, vision och policy. En central klubblokal där man samlas, kick off fest på våren med inspirerande aktiviteter som skapar föreningskänsla, avslutningsfest med utmärkelser på hösten efter säsongen. Enkla riktlinjer och instruktioner så man vet vad som förväntas av en och vad man kan "utlova" till sina spelare

6 Sida 6 av 20 Uppdatera hemsidan mycket oftare! bättre information om varför vilka blir uttagna till matche och vissa träningar Det skulle kunna hjälpa att förtydliga/ sprida klubbens vision och målsättning (policy) med en kort formulering. Den ska vara längre än vår slogan ' fotboll med fart och fläkt', men mer lättsmält en ett fullt policydokument. Vårt lag kämpar med utmaningen att få alla spelare( och dess föräldrar) att känna att matcher/ träningar är meningsfulla och rättvisa, vare sig man utövar 100% 'alla ska spela'- principen eller tänker mer resultatinriktat. Mer spec. träning för min sons del i laget (målvakt) Utbildning Tränarutbildning Genom att tydligare berätta var vi som föräldrar kan bidra. Skötas ordentlig Genom möten med tränare, ansvariga från klubben och övriga föräldrar. Informationsbrev, återkommande under året ex månadsvis med kort och kompakt info närtids relaterad samt annonsering av årets milstolpar i kalendern? Under året flertal återkommande "informella" möten i anslutning till ex träningar med en fast enkel dialogöppnande agenda som röd tråd med avsikt att öka social binding mellan förälder-förälder-tränare-klubb? Jag har inga beröringspunkter med föreningen längre, tid och engagemang tenderar därför att gå till annat. Det beror alltså inte så mycket på vad föreningen gör utan mer på mig själv. Bra om det finns "små" uppgifter att utföra då och då. ibland har man andra åtagande (fler barn/andra fritidsaktiviteter/jobb) som gör att man inte vill ta på sig något större uppdrag men gärna vill bidra på något sätt Viktigt med framförhållning så man kan planera in aktiviteten Idrott ska vara roligt. Föreningen måste byggas på glädje. Fler träffar med lagen över åldersgränserna. Turneringar. Utbildningar. se tidigare kommentar. Motivera träningarna

7 Sida 7 av 20 Vad upplever du att föreningen står för, vilka värderingar råder och hur agerar man? Svar Föreningen står för :Jämnlikhet Värdering som råder:egna laget främst Hur man agerar: för egna lagets vinning. Gemenskap, glädje, fotboll Tillgänglighet, delaktighet Kreativitet, kvalité, kompetens (men med ett stort behov av organisering) En föreningar för alla som vill spela fotboll. Bredd. Bredd Gemenskap Föreningen bygger på enskilda personers insatser. Vart lag är som en egen liten förening i föreningen Har dålig koll för föreningen som helhet, bara just den åldersgruppen som min son tillhör. positivitet, framåtanda. Föreningen agerar bra, men skulle behöva flera engagerade som hlälper till med verksamheten och kringarrangemangen. Kamrat anda, alla får plats. Man ser varje individ som den är, och inte ser favoriter. Bra. Föreningen vet jag inte Laget kamratskap samanhållning och laganda Alla är lika värda alla ska ha kul och man ställer upp för varandra och respekterar var andra Ingen klar uppfattning. gemenskap utveckling Laganda, roligt, lärande Jag har ett gott intryck av föreningen, bra struktur, alla får vara med, delaktighet, kompisvärderingar, tydlighet Alla skall få vara med och ha kul. Fokus på bra barnverksamhet Budskapet har inte nått ända ut. Lite oklar bild här. Man är tränare för att ens pojke spelar. Jag gillar att man ger all en chans att spela i matcher o träna på lika villkor, det är inte på blodigt allvar utan alla får vara med. Man vill bygga teamkänsla o laganda, kompisskap o förståelse för varandra. alla är välkomna, oavsett förkunskaper. (iallafall i vårt lag förhoppningsvis i alla lag.)

8 Sida 8 av 20 Bra Gemenskap glädje Engagemang, Vi är nya i föreningen så har lite svårt att svara redan Glädje, kamratskap, tolerans och en sund livsstil Trivsel

9 Sida 9 av 20 Organisation Har du förslag på aktiviteter som skulle förbättra föreningen! Svar Aktiviteter för sammanhållningen/klubbkänslan Tränar/ledar sammankomster -tränarfortbildning (i föreningens regi) där ledarna kan utbytta erfarenheter. 1-2 ggr år. Utbilda leddare Våraktivitet för göra idrottplatserna redo för säsongen, upprustning av omklädningsrums mm under en helg 1. Ta fram arbetsbeskrivning/instruktion för Styrelse, funktionär, ledare, lagförälder

10 Sida 10 av Satsa på internutbildning, utvecklning och anordna lokala kurser för att höja kunskap hos ledare samt kvalité på träningar. 3. Etablera sammarbete med angränsande föreningar Som ideel ledare är man mycket hjälp av få struktur och hjälp med praktiska saker. Därför är ett fungerande kansli mycket viktigt samt ett levande policydokument ang hur vi ska jobba i föreningen och vilka fokusområde vi ska ha i respektiove åldersnivå. Gemensamma aktiviteter typ måla om klubbstugan och avsluta med grillning! Bättre ledare Förfina/ spetsa till konceptet med 'spellördag på Örby', med ett tydligt planerat matchschema där många FFF lag spelar match samtidigt/ efter varandra. Annonsera i god tid om dessa lördagar, ordna kringaktiviteter, lotterier och försäljning. Vi har en fantastisk miljö att erbjuda och lockar garanterat mer publik till 4-5 ungdomsmatcher än vad en A-lags match drar. MEN, För att detta ska funka fullt ut krävs en uppfräschning av omklädningsrum och framförallt toaletter på Örby! Jag stöttar också ett starkare mandat och beslutsfattande från ungdomsutskottet i ev. frågor/ oenligheter mellan lagen. Att under vinterhalvåret satsa mer på teambuilding och kompletera träningar med icke fotbollsrelaterad träning. Så klart ska man utnyttja tillgången till konstgräs på vintern men det får inte bli så att man får ett för enformigt träningsinnehåll. Har själv barn som redan har förslitningssymptom av vad vi tror är för mycket och enformig träning på stenhårt vintekonstgräs. Dessutom tror jag att undomarna behöver att längre break från ren fotbollsträning under vinterhalvåret för att kunna bibehålla glädjen i att få spela fotboll. Del av vitsen med undomssidan är väl att fostra duktiga och fotbollshungriga ungdomar till att ta plats i seniorlagen. Det finns ju en risk med dagens ensidiga träning, att alla juniorer är antingen pensionerade p.g.a. skada. Eller så är de så uttråkade av fotboll för att de tränat fotboll året om sen de var 6 utan ett enda avbrott och därför väljer att sluta spela innan de når seniorsidan. Som sagt, man behöver ju inte bryta helt under vintersäsong men det måste finnas andra träningsformer som både stärker fysik och lagsammanhållning. Gemensamma tränarträffar för utbyte av kunskap. Centralt stöd för lagpappor/lagmammor. Jag tycker tränarna är toppen fantastiska som engagerar sig så, ordnar matcher tom på jullovet. De är pedagogiska och snälla mot barnen, lär dem ändå fotboll och att det är teamet som räknas. Jag hoppas bara att våra tränare orkar vara kvar och fortsätta precis som de gör och att vi föräldrar bidrar vad vi kan. kanske fler föräldra/barn aktiviteter Ovanstående fråga gäller lagledarna föreningen dåligt Byt ut medlamar i styrelsen och få bort kompispolitik Workshops Se tidigare kommentarer inobrev, möten. Längre framförhållning inför matcher Tydliggöra mer vad man man hjälpa till med för "små"-upgifter Fotbollens dag. Ordna ungdomsdisco se tidigare kommentar Bättre o tydliga ansvarsområde från tränarna

11 Aktiviteter - Träning Fortuna FF Sida 11 av 20

12 Aktiviteter - Match Fortuna FF Sida 12 av 20

13 Sida 13 av 20

14 Aktiviteter Övriga aktiviteter Fortuna FF Sida 14 av 20

15 Sida 15 av 20

16 Sida 16 av 20

17 Sida 17 av 20 Kommunikation/Information Via vilket media önskar Ni få information? Svar Mejl Hemsida/mail Mail och hemsida. Via hemsidan Via mail/webbsida Mail Hemsidan! mail Saknar mobilnummer till tränare för sen frånvaro anmälan. Mail och hemsida Tycker det är bra som det är. Jättebra och uppdaterad hemsida och bra info via mejl från tränarna. Det är knattelag 05 vi tillhör och vi tycker att tränaran är super bra både som tränare och på att informera oss föräldrar såväl som barnen. Keep up the good work:-) Mail och hemsidan Mail och hemsidan Mail är bra, men en hemsida med inlogning för lag, bilder mm är trevligt. Träningsinfo, matcher, cuper mm. Mail sms hemsida Mail , hemsida, kalender mejl Muntligen vid träningen och e-post. Info på hemsidan är också bra Mail mail Vid träningarna Mail Mail Via internet

18 Sida 18 av 20 Mejl Via mail Hemsidan Mail

19 Sida 19 av 20 Övrigt Egna kommentarer: Svar Mycket trevlig undersökning :) en mer levande hemsida, där sponsorer kan göra reklam för olika erbjudande de har under veckan, dagens aktiviter skyltas och småreferat från dagens matcher finns på startsidan. God Jul på Er Starkt jobbat!! :) God Jul!

20 Sida 20 av 20 Känns oftast som klubben för inre beundran, tränarens barn går nästan alltid först! Vilket inte alltid är rättvist. Jag tycker att det fungera bra i det stora hela och åldersgruppen som min son är med i har mycket bra uppslutning. Däremot finns det mer att göra när det gäller upplägg på träningar m.m., men detta är vi på gång att ta tag i med separata tränarmöten för åldersgruppen. Fortuna är laget:-) Tack till alla engagerade tränare... ni gör skillnad för min son och lär honom massor, både att lyssna och att visa respekt för andra tack! Tack för att ni bryr er om våra tankar. God Jul & Gott nytt år Måste få lite ordning med de gemensamma aktiviteterna Tränarna måste få vet vad laget har i sin lagkassa vad laget har tjänat på sin medverkan i tex julmarknad fortunadagar och eskilscupen I stort sett bra. Men i vårt fall är de så många i laget att man borde anmäla två lag till varje cup. Så att det blir mer kontinuitet i matchandet. Samt bättre organisering kring evenemang. Julskyltningen nu senast var katastrof tyckte jag. Slut på varor, dålig hantering av pengar, kommunikationen om vad som skulle göras vid växling, stånd. Hur görs inköp? Eftersom eventen är få och viktiga så borde man sätta till en grupp som samlar alla inköp till alla event för att på så sätt optimera "sortiment" och pressa priser! Gör upp en långsiktig plan på olika satsningar, t.ex fotbollsskolan och fortuna cup, satsa på kontinuitet och ha tålamod nog att arbeta in ett nytt koncept. Föreningen har en tendens att ha högre ambitioner än vad den har folk (som kan genomföra/driva aktiviteterna) och om en grej inte funkar ett år vill man gärna slopa den eller förändra den direkt. Vi kan tänka oss att hjälpa till vid ett par träningstillfällen per termin då ordinarie duktiga tränare har förhinder. En idé är att skapa en reservlista där man kontaktas med kort varsel (SMS/ ). Vid något tillfälle har det varit stort manfall på tränarna och hade man vetat om det hade man kunna komma dit ombytt och varit ett extrastöd. Ofta så spelar det ingen större roll men eftersom vårt lag består av knattar så kan det ibland behövas någon som "rättar in dem i leden" och det är svårt att göra samtidigt som man är ensam tränare. För att underlätta planeringen för alla invoverade i kringaktiviteter, skulle jag föreslå att det göres en grovplanering inför kommande år med ALLA aktiviteter (A-lagsmatcher, fotbollsskolor, cuper, städdag mm, datum, omfattning och vilkas lag/åldrar som berörs. Skicka ut/läggs på hemsidan till respektive lag. Mycket strul kan undvikas och uppslutningen kommer att bli bättre. Varje större aktivitet bör ha ansvariga kontaktpersoner som känner till hela aktivitetens omfattnig. Kan med fördel även läggas på hemsidan ex. Eskilscupen. Lycka till! Hälsar Susanne Harde /Avgående lagförälder P01 Skulle kunna vara mer framförhållning med info om träningstider och matchtider så man kan planera in dessa. Gott nytt år på er önskar nybliven Fortuna familj.

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun.

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Policy & värderingar Sportlife Kungälv IBK Detta vill vi: Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Vi vill att Sportlife Kungälv

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Att starta ett lag i föreningen

Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag Grattis, det är dags att starta ett nytt lag! I din hand håller du nu ett kompendium som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Även

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder.

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder. Sundbybergs IK Fotboll P98 Information till spelar och föräldrar inför säsongen 2012. Hej Spelare och Förälder! Dags för en ny härlig fotbollsäsong med förhoppningsvis goda resultat och glada miner. Ni

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Kenty pojkar födda 2002 Föräldramöte 21 april - Välkomna! Kommunikation Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Mailadresser. Träningstid Onsdag kl 17.00-18.30

Läs mer

Policy Järpens Idrottsförening

Policy Järpens Idrottsförening Policy Järpens Idrottsförening - Alla har en plats i JIFs gemenskap- Idrott: - är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål - är framför allt att ha roligt tillsammans - är sammanhållning

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan Visby tfn: , e-post:

Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan Visby tfn: , e-post: Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan 4 621 21 Visby tfn: 207057, 0768-540760 e-post: peter.nilsson@gotsport.se www.gotsport.se Föreningen När man gör en säsongsanalys, så bör man

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Välkomna på föräldramöte

Välkomna på föräldramöte Välkomna på föräldramöte Lag P 05 Datum 2012-05-16! F 0 Spelglädje & kamratskap Ledare Huvudansvarig Tränare Anders Björk Tränare Marcus Sjödén Tränare Richard Claesson Tränare Mattias Hess Tränare Magnus

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE F-05 2014-04-02 AGENDA

FÖRÄLDRAMÖTE F-05 2014-04-02 AGENDA FÖRÄLDRAMÖTE F-05 2014-04-02 AGENDA Välkomna Roller Ledarnas filosofi Mål F05 Regler & ramverk F05 Träning Match 2014 matcher och övriga datum Lagföräldrar Claes & Jens Övrigt VÄLKOMNA INFORMATION VIA

Läs mer

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument Den blå linjen Spånga Hockeys policydokument Verksamhetsidé Spånga Hockeys verksamhetsidé är att som breddförening erbjuda högkvalitativ individuellt inriktad träning, i en välkomnande miljö som präglas

Läs mer

Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior

Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior Detta är Norra Härene BK:s policy för seniorverksamheten. Syftet med denna policy är att alla som är engagerade i klubben, förtroendevalda, tränare, ledare, spelare,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR 2015 3-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt med fotboll som

Läs mer

Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy

Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy 1 (5) Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy 2007 Vision: Med bredden nå toppen Älvsjö AIK har ett stort upptagningsområde och vår idrottsplats ett centralt läge. Tack vare det har vi god tillströmning av barn

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015 Policydokument Kovlands IF Fotbollssektion 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen till Kovlands IF... 3 Verksamhetsidé... 4 Policy för Fotbollen... 5 Spelare....6 Ledare....7 Förälder....8

Läs mer

Begreppet ungdomsledare omfattar både de personer som har tränaruppgift och de som har en lagledarfunktion i ungdomslaget.

Begreppet ungdomsledare omfattar både de personer som har tränaruppgift och de som har en lagledarfunktion i ungdomslaget. Gula Linjen Grundvärdering Vi ska genom vår handbollsverksamhet erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning som utvecklar både fysisk och social förmåga samt samarbete och ansvarstagande.

Läs mer

GBK satsar på ungdomsfotbollen

GBK satsar på ungdomsfotbollen GST Gerrdskens Bollll Kllubb FFrramttiidens FFottbolllls FFörreniing LLiightt verrsiionen GBK satsar på ungdomsfotbollen GBK satsar på ungdomsfotbollen. Gerdsken BK har lagt en policy för hela sin verksamhet

Läs mer

Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16. Författare: Carl Planthaber

Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16. Författare: Carl Planthaber Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16 Författare: Carl Planthaber 1 Inledning Föreningen Vasa Gymnastik har under terminen haft fem aktiva grupper med barn mellan åldrarna 6 och 12 år. Under terminen har föreningen

Läs mer

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01 Furulunds IK Föreningspolicy 2009-03-01 Innehåll Vision och målsättning Värdegrunder och Ledstjärnor Fairplay Ledarskap Träningar & matcher Utbildning Talangutveckling Föräldrarollen Vision och målsättning

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01

SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01 SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01 INNEHÅLL: - INLEDNING - PRESENTATION LEDARSTAB - HUVUDTRÄNAREN HAR ORDET - SPELARTRUPP - JUNIOR- & SENIORFOTBOLL - TRÄNINGAR FRAM TILL

Läs mer

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar.

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar. LB07 modellen Förord En förening ska alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det är viktigt eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi erbjuder barn och unga

Läs mer

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Ledare/ Tränare Spelare Föräldrar Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda LEDARE OCH TRÄNARE Planera träningen, alla tränare tagit del av det innan träningen börjar

Läs mer

Fotbollsplan 2015 Skogås-Trångsunds FF F03 Föräldramöte

Fotbollsplan 2015 Skogås-Trångsunds FF F03 Föräldramöte Fotbollsplan 2015 Skogås-Trångsunds FF F03 Föräldramöte 2015-03-03 1 LAGET 23 tjejer 6 Tränare, en lagledare, en kassör/materialare 2st 9-mannalag 2015 (Svår och Lätt serie) MÅLSÄTTNING Vi ska ha kul tillsammans

Läs mer

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI Senast reviderad januari 2016 ÖSTERSUNDS FK AKADEMI VERSION 2 Innehåll 4 2 Förord 4 3 Målsättning på planen... 4 4...och utanför planen 4 5 Värdegrund & Vision 4 7 Träningsavgift & Innehåll 4 9 Förväntningar

Läs mer

Råås Lilla Blå. Rikt linjer och löften. från R åå IF:s ungdomsverksamhet. Råås Lilla Blå 1

Råås Lilla Blå. Rikt linjer och löften. från R åå IF:s ungdomsverksamhet.  Råås Lilla Blå 1 Råås Lilla Blå Rikt linjer och löften från R åå IF:s ungdomsverksamhet www.raaif.se Råås Lilla Blå 1 Råås Lilla Blå Riktlinjer och löften från Råå IF:s ungdomsverksamhet Råå IF anno 1921 - en anrik förening

Läs mer

Ungdomsbarometern syfte och varför

Ungdomsbarometern syfte och varför Boo FF Ungdomsbarometern 17 feb. 2016 Ungdomsbarometern syfte och varför Ungdomsbarometern är en möjlighet att ta reda på vad våra spelare tycker om verksamheten och få tips från ungdomarna på vad som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETEN 2015 Vi har under 2015 haft två lag anmälda i St:Erikscupen, ett lag i lättserien och ett i medelserien, vilket gör att vi totalt har spelat 28 seriematcher.

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse?

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? Träff 1: Föreningskunskap 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? 3. Vilka personer arbetar i en styrelse? 4. Vad gör en ordförande, en kassör, en sekreterare och en

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK!

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK! Varmt välkommen till Karlbergs BK! Vasastans och Kungsholmens rödvita stolthet Karlbergs BK (KB) fyller 100 år som förening i år. Därför är det extra roligt att KB under de senaste åren åter har utvecklats

Läs mer

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat Bergdalens IK Vår klubb Den lokala föreningen med det stora hjärtat Kvartersklubben med det stora hjärtat! Bergdalens IK bildades 1956 som en kvartersklubb med ungdomsverksamhet som hjärta - och så skall

Läs mer

GLÄDJE GEMENSKAP FRAMÅTANDA INNEBANDY OCH FOTBOLL

GLÄDJE GEMENSKAP FRAMÅTANDA INNEBANDY OCH FOTBOLL GLÄDJE GEMENSKAP FRAMÅTANDA INNEBANDY OCH FOTBOLL Agenda ledarmöte 24 mars 2015 Inledning Högalids profil Thomas Vem gör vad i laget? Anneli Utbildning ledare Helena/Anneli Ekonomi och sponsring Helena/Thomas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben Föräldrabrottning en Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se en Se äldre/duktigare träna Regler samma oavsett ålder? Skicka fler tränare på utbildningar så att alla känner trygghet. Distriktsförbundet

Läs mer

Inledning. Organisation

Inledning. Organisation Föreningsfolder Inledning Rissne IF grundades 1984 och har sedan dess vuxit från endast ett seniorlag i fotboll till det vi är i dag, med verksamhet inom både fotboll och volleyboll. Fotbollen, som är

Läs mer

/ / 17,00 531 81 LIDKÖPING

/ / 17,00 531 81 LIDKÖPING Hjälpreda för ledare Med dessa punkter som vi har tagit fram, allt för att underlätta Ert arbete som ledare, för att verksamheten skall fungera smidigare, onödiga irritationsmoment undvikes och man får

Läs mer

UNGDOMSVERKSAMHETEN I VMA IK

UNGDOMSVERKSAMHETEN I VMA IK UNGDOMSVERKSAMHETEN I VMA IK Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att.. VMA blir i stort sett självförsörjande på seniorspelare (herrar) VMA kan tävla med ett damlag också. VMA blir självförsörjande

Läs mer

Svennis Cup Torsby 5-7 augusti 2011. www.svenniscup.se

Svennis Cup Torsby 5-7 augusti 2011. www.svenniscup.se Svennis Cup Torsby 5-7 augusti 2011 www.svenniscup.se Det är hög klass på allt i Svennis Cup och vi stortrivdes i Torsby. Vi kommer mer än gärna tillbaka. Jonas Malm, tränare AIK:s P95 Glädje, kämpaglöd,

Läs mer

Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden. Kvarnby IK mål, vision och värdegrunder

Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden. Kvarnby IK mål, vision och värdegrunder Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden Nedan följer en kort summering av Kvarnby IKs Nya Blå Tråden. Under innehållsförteckningen i den totala Blå Tråden kan du se var du kan läsa mer om varje område.

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

Välkomna. Föräldramöte EIF F01/02 140901

Välkomna. Föräldramöte EIF F01/02 140901 Välkomna 140901 Sammanslagning av F01/02 Bakgrund Förväntningar Dagsläget Våren 2014 140102-140617 Spelare i truppen våren -2014 27 F02-14 F01-13 Träningstillfälle 43 Träningsnärvaro 65% 16-17 spelare/tillfälle

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare FC Rosengårds fotbollspolicy Information till ledare Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att du vill vara ledare i vår klubb. Vår målsättning är att ge barn den bästa fotbollsutbildningen.

Läs mer

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?!

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! Följande elever har möjlighet att få förmånen att bli förberedande träningselever respektive träningselever vid Uppsala Ponnyklubb: - Elev som rider i lägst P6 men

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR Värderingsdokumentet är ett komplement till vår Vinröda tråd som är klubbens strategiska inriktningsdokument. I Näsets SK är alla som vill, välkomna att spela fotboll. Vi bedriver

Läs mer

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Föreningsträdet Min förening Handledning Aktiva 15 år Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla

Läs mer

Medlemsenkät 2015. Bakgrund lyssna på medlemmarna

Medlemsenkät 2015. Bakgrund lyssna på medlemmarna Medlemsenkät 2015 Medlemsenkät 2015 Bakgrund lyssna på medlemmarna Vi vill locka ännu fler medlemmar till vår klubb. För att lyckas med detta arbete behöver vi din hjälp! Vi hoppas att du vill fylla i

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

SALTSJÖBADENS IF INNEBANDY

SALTSJÖBADENS IF INNEBANDY SALTSJÖBADENS IF INNEBANDY 2015/2016 TILLSAMMANS VÅGAR VI VÄXA Foto: Johan Eriksson T orsdagen den 18 december 2014, på kvällen, hände det något magiskt i Fisksätra Sporthall. Det var fullt på läktarna

Läs mer

Datum: Ändring/revision: Initierad av:

Datum: Ändring/revision: Initierad av: Kärra HF Gul tråd Revisionshistoria Denna sida beskriver de ändringar/revisioner som gjorts i dokumentet. Revideras av styrelsen årligen. Datum: Ändring/revision: Initierad av: 2015-11-23 Version 2.0 Styrelsen

Läs mer

1 (5) IFK ÖSTERÅKER P SÄSONGEN 2016

1 (5) IFK ÖSTERÅKER P SÄSONGEN 2016 1 (5) 2015-11-24 1 IFK ÖSTERÅKER P03-1 - SÄSONGEN 2016 2 POLICY IFK Österåkers policy ligger som grund för verksamheten, och den finns tillgänglig på http://www.ifkosteraker.se. 2.1 Målsättning Vår målsättning

Läs mer

14/11 2015 i Piteå Norrmalmia Sporthall

14/11 2015 i Piteå Norrmalmia Sporthall GRÖNA KLASSER Pojkar/Flickor födda -07 och yngre 14/11 2015 i Piteå Norrmalmia Sporthall Röda och Blåa klasser spelar 17-18/10 2015 (spelare födda ca 2002-2006) Välkomna till RCC Innebandy cup 2015 i Piteå!

Läs mer

Grebbestads Idrottsförening

Grebbestads Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Barn- och Ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF's Röda Trådar Grebbestads IF www.grebbestadsif.se e-mail: info@grebbestadsif.se Bryggerigatan 15B Tel. 0525-106 63 Bankgiro

Läs mer

Frågor och svar. Huvudfrågor

Frågor och svar. Huvudfrågor Frågor och svar Huvudfrågor Fråga: Varför görs denna sammanslagning av HK Malmö och Dalhems IF? -För att handbollen i Malmö ska utvecklas genom bredd för att nå elit även på damsidan. HK Malmö är starka

Läs mer

1. Den 31 mars Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna.

1. Den 31 mars Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna. Värdegrunden 2014 Information till föräldrar, spelare och ledare Hammarby har tillsammans med föreningens ideella ledare tagit fram en värdegrund som gäller för föreningen. Även en förankringsprocess för

Läs mer

Hur man blir en av svensk fotbolls viktigaste spelare

Hur man blir en av svensk fotbolls viktigaste spelare Hur man blir en av svensk fotbolls viktigaste spelare Sverige älskar fotboll Inledning Hur mycket kan man älska fotboll? Mycket. Det finns en stor grupp svenska supportrar som följer våra landslag på

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

FÖRÄLDRAPROFIL JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB

FÖRÄLDRAPROFIL JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB TEL. 08-580 347 11 EPOST KANSLI@JARFALLAHOCKEY.COM 1 VÄRDEGRUND VÅR VISION Stockholms bästa plantskola - för alla VÅR STRATEGI Järfälla HC fostrar duktiga ledare, ishockeyspelare och

Läs mer

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen Mål och Riktlinjer för ungdomsverksamheten inom Timmernabbens IF är en sammanfattning av vad vi vill och hur vi vill arbeta

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

ÖCKERÖ IBK. 9 september 2015 VÄLKOMNA TILL EN NY SÄSONG!!!

ÖCKERÖ IBK. 9 september 2015 VÄLKOMNA TILL EN NY SÄSONG!!! ÖCKERÖ IBK 9 september 2015 VÄLKOMNA TILL EN NY SÄSONG!!! 1 FÖRENINGSINFORMATION Klubbens värdegrund & vision Värdegrund glädje och kunskap delaktighet, engagemang och gemenskap Vision en av Öckerö kommuns

Läs mer

Verksamhetsinriktning Barn & Ungdomsfotboll

Verksamhetsinriktning Barn & Ungdomsfotboll Verksamhetsinriktning Eneby BK Innehållsförteckning EBK Mål & Inriktning - Värdegrund SvFF Fotbollens spela Lek & Lär - Värdegrund Eneby BK - Vision - Ledstjärnor för verksamheten - Ledstjärnor för ledare

Läs mer

Välkommen till. Lindsdals IF

Välkommen till. Lindsdals IF Välkommen till Lindsdals IF Ordföranden har ordet Lindsdals IF - en förening med fokus på ungdomsverksamhet Lindsdals IF är en stor liten förening och den största fotbollsföreningen i staden sett till

Läs mer

ÅRSPLAN SÄSONGEN 2014

ÅRSPLAN SÄSONGEN 2014 Instruktioner för hur vi gör och implementerar en årsplan Alla lag i FC Djursholm gör en årsplan in för nästa säsong. Förslag på innehåll i planen görs av tränare och lagledare utifrån de riktlinjer som

Läs mer

Föreningspolicy

Föreningspolicy Föreningspolicy 2010-2011 Alvesta Innebandyklubbs föreningspolicy ska vara ett levande dokument som uppdateras minst en gång/år. Policyn ska vara ett stöd för ledare, spelare, föräldrar, styrelse och andra

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 9ÅR P9 och F9

POJKAR & FLICKOR 9ÅR P9 och F9 POJKAR & FLICKOR 9ÅR P9 och F9 En Guide för dig som tränare - Kalender - Träning / Cup - Coachning Version April 2009 KALENDER Tränings kalender, Våren som P9 / F9 En till två träningstillfällen per vecka,

Läs mer

IRSTA IF P-02 Vision och Förhållningssätt. Säsongen 2012

IRSTA IF P-02 Vision och Förhållningssätt. Säsongen 2012 IRSTA IF P-02 Vision och Förhållningssätt Säsongen 2012 Kort versionen Som ledare i Irsta P-02 har vi enats om att bedriva en verksamhet som bidrar till att samtliga spelare erbjuds en lämplig utveckling.

Läs mer

Välkommen till Karlbergs BK 2016

Välkommen till Karlbergs BK 2016 Välkommen till Karlbergs BK 2016 Karlbergs Bollklubb Karlbergs BK är en fotbollsförening baserad på Kungsholmen och i Vasastan i Stockholm. Vi har en seriös och gedigen fotbollsverksamhet med 820 spelare,

Läs mer

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden ÖDÅKRA IF s policy Grönatråden FAKTA Bildad: 24 mars 1927 Medlemsantal: ca : 700st Hemmaarena: Toftavallen Klubbdräkt: Grön tröja, röda byxor och gröna strumpor Flest spelade A-lagsmatcher Mats Herrström

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

Ge ditt barn en gåva för livet!

Ge ditt barn en gåva för livet! Ge ditt barn en gåva för livet! Huvudsyftet med att spela fotboll är naturligtvis att man ska ha roligt. Det tycker vi i Färjestadens GoIF också, men det för även med sig andra positiva saker. Till exempel

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

Bilaga 2. 2013-05-06. Vi använder gärna bilder på våra webbsidor, det gör kommunikationen effektivare.

Bilaga 2. 2013-05-06. Vi använder gärna bilder på våra webbsidor, det gör kommunikationen effektivare. Generell Internetpolicy Policy har valt www.idrottonline.se som webplattform för klubben och www.laget.se som plattform för alla våra lag. Varje lag/träningsgrupp ska ha sin egen webbplats på www.laget.se

Läs mer

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7)

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7) Dösjöbro P/F -02 2010-09-15 Nästa steg i fotbollsutvecklingen Våren 2011 är det dags att ta steget från att spela 5-manna fotboll till 7-manna fotboll. Skillnaden mellan dessa spelsystem är ganska stor

Läs mer

STAFFANSTORPS GIF Ungdomspolicy

STAFFANSTORPS GIF Ungdomspolicy STAFFANSTORPS GIF Ungdomspolicy Vår ungdomspolicy är ett levande dokument som vi vill att alla tränare, ledare, spelare och föräldrar ska ta del av. Vi är en ideell förening och är helt beroende av ideella

Läs mer

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Fastställt av extra årsmötet måndagen den 30 september, 2013 Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Övergripande mål för fotbollsverksamheten i Genarps IF All verksamhet i Genarps IF

Läs mer

VÄLKOMNA

VÄLKOMNA VÄLKOMNA 2016-09-12 1 1 Agenda Ledarstab 4-Blocken (Team 07 block 1) Träningar Matcher Matcher/Cuper Omklädningsrum Värderingar/Regler Laget.se Sponsring Ekonomi Övrigt 2 Ledarstab Iscoacher: Henrik Franzén

Läs mer

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Vilket år det har varit! Det här kommer bli svårt att sammanfatta på några få sidor. Det har hänt så mycket inom vår lokalavdelning att det skulle ta upp

Läs mer

Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK

Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK 1 6 7 år Riktlinjer för träning, match och deltagande i cuper, 6 9 år Träningsinnehållet i denna åldersgrupp tar vid där fotbollsskolan slutat. Betoningen

Läs mer