7.5. Samhällsetappens aktiviteter. %UDQGRFKUlGGQLQJ. (OGVYnGDLSDWUXOOHQ. 6OlFNQLQJ. %UDQGNlQQHGRP 7UDÀNRO\FND /('$50$33(1 /RWVHQ 3DWUXOOHGDUHQ /RWVHQ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7.5. Samhällsetappens aktiviteter. %UDQGRFKUlGGQLQJ. (OGVYnGDLSDWUXOOHQ. 6OlFNQLQJ. %UDQGNlQQHGRP 7UDÀNRO\FND /('$50$33(1 /RWVHQ 3DWUXOOHGDUHQ /RWVHQ"

Transkript

1 7.5 Samhällsetappens aktiviteter 0b11,6.$16,19(5.$13c0,/-g1 %UDQGRFKUlGGQLQJ (OGVYnGDLSDWUXOOHQ Spejarscouten behärskar de medborgarfärdigheter som hör till brandbekämpning och räddning. Beskrivning: Spejarscouten funderar på bränder han kan möta på kårlokalen, på en utfärd eller hemma och på hur de kan släckas. Material: Material med information om hur man släcker olika sorters bränder. Instruktion: Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att planera och förverkliga aktiviteten. Instruktion: Exempel på teman: val av eldplats och i ordningsställande av en bra eldstad på en utfärd, gnistvaktens uppgifter, användning av kamin, fettbrand, elbrand och byggnadsbrand. Ni kan, ur material som skaffats på förhand, leta rätt på olika bränders släckningssätt och information om varför en viss brand släcks på just det sättet. Gör en stilig plansch, som alla kan ta med sig hem, om det ni fått reda på. Släckningsutrustning kan ni repetera med hjälp av ett memoryspel där släckningsredskapet och den typ av brand som släcks med det bildar ett par. %UDQGNlQQHGRP Spejarscouten behärskar de medborgarfärdigheter som hör till brandbekämpning och räddning. Beskrivning: Spejarscouten vet vilka de största hoten mot hemmets brandsäkerhet är, lär sig hur viktig en brandvarnare är och kan handla rätt vid en eldsvåda i hemmet. Instruktion: Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att planera och förverkliga aktiviteten. Instruktion: I början av mötet kan ni leta reda på information ur färdigt material. Vilka är de största riskfaktorerna för en eldsvåda beroende på hur spejarscouten bor? Hur borde man handla vid en eldsvåda i just den typens hus eller på kårlokalen? I slutet av mötet kan ni hålla en liten brandövning på kårlokalen. Genom att använda sig av den information de just fått övar spejarscouterna sig för hur de ska handla om det börjar brinna på kårlokalen. Patrullen tar sig hukande ut från lokalen. Släck lamporna och använd en rökmaskin för att skapa stämning, om ni bara har tillgång till det. Eller gör övningen med förbundna ögon. Patrulledaren kontrollerar att spejarscoutgruppen handlar rätt och ger feedback efteråt. 6OlFNQLQJ Spejarscouten behärskar de medborgarfärdigheter som hör till brandbekämpning och räddning. Beskrivning: Patrullen övar släckning under kontrollerade omständigheter. Den lokala brandkåren eller FBK hjälper säkert gärna. Dessutom övar patrullen att släcka en människa som brinner, släckning av en fettbrand och användning av pulversläckare. Instruktion: Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att planera och förverkliga aktiviteten. Instruktion: Räddningslag 3: Det lokala räddningsväsendet ska sörja för upplysning och rådgivning inom räddningsväsendet samt vara sakkunnig i frågor som gäller räddningsväsendet. Genom att ta kontakt med kommunens räddningsverk eller FBK får ni reda på vad för hjälp de kan erbjuda. Räddningsverken har en väldigt positiv inställning till upplysning. 7UDÀNRO\FND Spejarscouten behärskar de medborgarfärdigheter som hör till brandbekämpning och räddning. Beskrivning: Spejarscouten kan handla rätt på en olycksplats, vet i vilken ordning han ska handla och övar det i praktiken. Spejarscouten vet när offren måste evakueras ur bilen. Material: Första hjälpen utrustning Instruktion: Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att planera och förverkliga aktiviteten. Instruktion: Det är också bra om aktiviteten Första hjälpen gjorts före denna. Annars kan aktiviteten bli för svår. Gå före olycksövningen igenom i vilken ordning man ska göra vad 63(-$56&287(51$$.7,9,7(7(50b11,6.$16,19(5.$13c0,/-g1 /('$50$33(1

2 på en olycksplats. Gör det genom att diskutera eller ännu hellre genom någon aktiv metod, till exempel genom att göra en plansch om den rätta ordningsföljden. Öva sedan det hela i praktiken på den olycksplats som lotsen eller en gästande sakkunnig förberett och där det finns flera patienter i en bil. 'HQLPSRQHUDQGHQDWXUHQ 6NRMLQDWXUHQ 1DWXUHQVRPSU\GQDG Spejarscouten gör roliga saker i naturen, bekantar sig genom det med naturen och skapar ett eget förhållande till den. Beskrivning: Patrullen leker lekar med miljötema, klättrar i träd eller deltar i en terränglek. Instruktion: Det finns lekar med miljötema på internet. 9LERQJDU Spejarscouten gör roliga saker i naturen, bekantar sig genom det med naturen och skapar ett eget förhållande till den. Beskrivning: Spejarscouten lär sig vara tyst i naturen och observerar den i tystnad. Instruktion: Ordna en bongartävling i patrullen om fåglar, djur, växter, träd och stenar som ser konstiga ut. Spejarscouten gör roliga saker i naturen, bekantar sig genom det med naturen och skapar ett eget förhållande till den. Beskrivning: Patrullen ordnar under en utfärd eller en middag på kårlokalen eller ett kvällsprogram och dekorerar med naturmaterial. Material: Tillbehör för en middag eller ett kvällsprogram, dekorationer från naturen. 6OnLVWHQ Spejarscouten kan hitta spår efter istiden i naturen och på en karta. Beskrivning: Patrullen skaffar en geologisk karta över närområdet och söker upp speciella områden. Instruktion: Klyv stenar till exempel genom att hålla dem i elden och sedan hälla vatten över dem. Fundera på varför de har en annan färg inuti.(på grund av lavarna som växer på ytan.) Leta rätt på ställen där bergarten byts i klipporna. Känn igen sådana ställen. Är vissa stenar hårdare än andra?.rqvxphqwhqvdqvydu 9LVSHODUHNRHIIHNWELQJR Spejarscouten lär sig att göra hållbara konsumtionsval Beskrivning: Patrullen spelar ekoeffektbingo och lär sig mer om hållbara konsumtionsval. Instruktion: Så här spelas ekoeffektbingo: Varje person behöver en bit rutigt papper där de ritar ut ett rutsystem på fyra gånger fyra (4x4) rutor. Be sedan deltagarna skriva in siffrorna 1-16 i rutorna, en siffra i varje ruta. Siffrorna ska inte sättas i ordning, men det kan ändå vara bra att börja med ett och skriva in siffrorna i ordning tills alla är inskrivna. Sedan är det bara att köra igång! Sätt alla svar (se nedan) till exempel på en fläpptavla eller något liknande så att alla kan se dem. Berätta att ett lämpligt svar på alla de frågor du ställer finns på tavlan. Deltagaren ska kryssa för motsvarande siffra på sitt papper. Ställ en fråga från listan och be efter varje fråga om rätt svarsnummer. Först när alla kryssat för rätt svarsnummer kan ni fortsätta bingon med nästa fråga. Den deltagare som först får en lodrät, vågrät eller diagonal rad från hörn till hörn ropar BINGO och vinner. Ofta lönar det sig att fortsätta spelet så länge att så där 3-5 spejarscouter fått bingo. Obs! Bekanta er före bingon med den information som ingår bingon fungerar bäst som repetition. 2EOLJDWRULVNDNWLYLWHW Frågor till ekoeffektbingon: 1. På vilka sätt kan du få lyssna på en CD-skiva utan att köpa den? (5. Genom att låna) 2. Några ekrar lossnade från din cykel när du föll medan du var ute och cyklade. Måste cykeln skrotas eller finns det något ekoeffektivare alternativ? (16. Reparation) 3. Bibliotek utgör ekoeffektiv kollektiv användning när den är som bäst. Hur många egna böcker motsvarar en biblioteksbok? (9. Ca 60) 4. Vad är ett ekoeffektivare alternativ till en engångsflaska? (15. En återanvändningsbar) 5. Ekoeffektivitet = mera välmående med mindre använda... (6. Naturresurser) 6. Avfall är slöseri med naturresurser och borde inte alls uppstå i en ekoeffektiv värld. Hur många kilogram hushållsavfall producerar vi för tillfället per år och person? (10. Ca 300) 7. På vilka sätt kan du få se en film hemma utan att köpa den? (13. Genom att hyra) 8. Vilket fordon är i städernas centrum på resor under sju kilometer snabbare och ekoeffektivare än bil och moped? (3 Cykel) 9. Vad är ett ekoeffektivare alternativ till en produkt som producerats på andra sidan jordklotet? ( 11. Närproducerad) 10. Hur många kilogram naturresurser används i vårt land per person varje dag? (7. Ca 240) 11. Ett viktigt kriterium på ekoeffektivitet. (14 Hållbarhet)

3 12. Hur många jordklot skulle behövas för att tillgodogöra människornas behov om alla använde lika mycket naturresurser som vi som bor i industriländerna använder? (2 Ca 4) 13. MIPS beskriver produktens ekologiska belastning. MIPS blir mindre och produktens ekoeffektivitet växer när antalet gånger produkten används... (8. stiger) 14. Med en hurdan handduk torkar en ekoeffektiv person sig om händerna i stället för att använda en pappershandduk? (1. En av tyg) 15. Den största miljöbelastningen från idrottshobbyer uppstår oftast av... (12. Resorna) 16. Vart är det bättre att föra en blus som blivit för litet än att sätta den i soporna? (4. Lopptorg) Svaren på ekoeffektivitetsbingon 1. En av tyg 2. Ca 4 3. Cykel 4. Lopptorg 5. Genom att låna 6. Naturresurser 7. Ca Växer 9. Ca Ca Närproducerad 12. Resorna 13. Genom att hyra 14. Hållbarhet 15. En återanvändningsbar 16. Reparation Patrulledaren kan också göra en uteversion av bingon. Besök kommunens miljöcentral (om det finns en sådan) och ta reda på vad för material om utfärder eller dylikt, som man kan få därifrån gratis. Ta reda på vilka fina naturmål det finns i den egna kommunen och besök dem. 9LJ UHQEXOOHWLQRPKnOOEDUNRQVXPWLRQ Spejarscouten lär sig om hållbara konsumtionsval Beskrivning: Patrullen gör till exempel planscher eller reklam om hållbar konsumtion och om hur en scout kan göra kloka val. Instruktion: Repetera med patrullen vad man menar med hållbar konsumtion och en produkts livscykel. Se konsumentverket för mera information. Gör en lista med tio minnesregler på lätta ekologiska val. (t.ex. släcka lamporna då man lämnar rummet, ta med en egen kasse till butiken, handla på lopptorg, köpa inhemskt, fundera på vad man verkligen behöver och vad som är onödigt, köpa reservdelar i stället för nya saker.) Ta reda på tio olika prylars ekologiska ryggsäck, till exempel en modeblus vs en hållbar utfärdsblus; ett kilo ekokött vs ett kilo massproducerat kött; ett kilo närproducerad potatis vs ett kilo apelsiner; cykel vs bil; plastkasse vs tygkasse. 9LEHNDQWDURVVPHGROLND NRQVXPHQWW\SHU Spejarscoutens miljömedvetenhet ökar då scouten funderar på olika livsstilar. Beskrivning: Patrullen bekantar sig med olika konsumenttyper. Gör en berättelse, serie, ett skådespel eller en sketch om hur olika typer handlar i olika situationer. Instruktion: Hur förhåller sig den kvalitetsmedvetna familjen Andersson, den trendiga familjen Lindström, de ansvarsfulla konsumenterna Granqvist och den prismedvetna familjen Söderholm till att skaffa nya vinterkläder eller en ny bil? Ni kan själv hitta på olika roller eller använda färdiga konsumenttyper. Neuvokkaat- rollspelskort för livsstilsspel är gratis rollspelskort för konsument- och miljöfostran. Rollspel fungerar som inlärningsmetod genom att man får prova och leva sig in. Rollspelet kan också göras om till en bana med kontroller. Korten kan beställas från Konsumentverket. 9LNRPPHUSnVlWWDWW ND HNRHIIHNWLYLWHWHQLYnUHJHQYDUGDJ Spejarscoutens miljömedvetenhet ökar då han funderar på olika livsstilar. Beskrivning: Patrullen funderar med hjälp av rollfigurer på ekologiskheten i den egna vardagen. Instruktioner: Konsumentverket och Återvinningscentralen har material. Ni kan också sy fina butikskassar eller fruktpåsar och dela ut dem i en butik. (Försök få folk att komma loss från plastkassekulturen). Eller så kan ni hitta på och ge immateriella gåvor åt era nära och kära. 63(-$56&287(51$$.7,9,7(7(50b11,6.$16,19(5.$13c0,/-g1 /('$50$33(1

4 (WLVNPDW (på kortet heter denna aktivitet: Smaker från världen) ) USDFNQLQJVDYIDOO 0lUNQLQJDU Spejarscouten lär sig välja livsmedel så att det bildas så lite avfall som möjligt eller inget alls. Beskrivning: Patrullen planerar, införskaffar ingredienser och tillreder mat på en utfärd eller en middag så att det bildas väldigt litet förpackningsavfall eller inget förpackningsavfall alls. Instruktion: Återvinningscentralen har tips för förverkligandet (www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska) (NRORJLVNWIUDPVWlOOGPDW Spejarscouten vet vad ekologisk mat är och var man kan köpa den. Beskrivning: Spejarscouten letar fram ekologiskt framställda produkter i en butik och tar reda på vad det är som gör produkterna ekologiska. Dessutom planerar patrullen en ekomåltid. Spejarscouten lär sig hitta olika märkningar på förpackningar och vet vad märkningarna betyder. Beskrivning: Patrullen tar reda på vad märkningarna betyder och letar i en butik rätt på produkter med olika märkningar. Dessutom tillreder patrullen en måltid av antingen en eller flera sådana produkter. Instruktion: Märkningar man kan leta efter är till exempel Rejäl handel, Nyckelflaggan och Svanen. /RNDOPDW Spejarscouten är medveten om hur gynnsam lokalt producerad mat är för miljön. Beskrivning: Patrullen går till torget eller närbutiken och tar reda på varifrån produkterna härstammar. Dessutom tillreder patrullen en måltid av närproducerad mat. Instruktion: Ni kan ordna en tävling. Dela in er i grupper som har som uppgift att i butiken eller på torget hitta möjligast lokalt producerad mat. Svampar och bär som plockats själv och fisk som fiskats själv är också närmat. 6SHMDUVFRXWHUPRWNOLPDWI UlQGULQJHQ 9LVSDUDUHQHUJLLNnUORNDOHQ RFKSnVFRXWVWXJDQ Spejarscouten lär sig om användning av miljövänlig energi Beskrivning: Spejarscouterna tar reda på hur var och en som rör sig på kårlokalen eller scoutstugan kan spara energi och samtidigt spara på miljön och gör till exempel ett tipshäfte för stuganvändarna. Instruktion: Information om klimatförändringen finns på internet. 9LEHNDQWDURVVPHG QDWXUYlQOLJDYDOLYDUGDJHQ Spejarscouten lär sig om miljövänliga handlingssätt som fungerar i vardagen för hushåll Beskrivning: Patrullen bygger en modell eller ritar en skiss över ett hushåll som i sina dagliga val tar i beaktande motverkande av klimatförändringen. Material: Pysselmaterial, papplåda, ett dockhus och saker till det om ni vill 9LMlPI UROLNDWUDQVSRUWPHGHOV I URFKQDFNGHODUI UPLOM Q Spejarscouten vet hur hans transporter påverkar klimatet positivt och negativt. Beskrivning: Spejarscouten tar reda på hur mycket energi en resa till och från kårlokalen kräver i kilojoule (KJ) och hur mycket koldioxid som produceras. Jämför resultaten i patrullen. Material: En tabell om olika resesätts energiförbrukning och koldioxidutsläpp Instruktion: Du kan gå igenom följande frågor med patrullen: Vilket sätt att röra sig förbrukar mest energi? Vilket minst? När är koldioxidutsläppen som minst och när som störst? Vilka fordon är bäst ur miljöns synvinkel om det är så lång väg att man inte kan ta sig dit med egen kraft? Kunde du själv ta dig till dina hobbyer på ett sätt som skulle producera mindre koldioxid? Vad skulle det kräva av dig? Är du beredd att göra det? Fundera hur ni kunde ordna gemensamma transporter till hobbyerna på ett smidigt sätt. -DJIXQGHUDUSnKXUPLQD WUDQVSRUWYDQRULQYHUNDUSnPLOM Q Spejarscouten funderar på hur han rör sig och på vilka möjligheter det finns att ändra det till ett för miljön mer gynnsamt sätt. Beskrivning: Spejarscouterna för bok i en vecka över sina resor. De antecknar varför de åkt, hur länge det tog och vilket fordon som användes. Efteråt funderar patrullen tillsammans på dagböckerna och behovet att röra på sig. Material: Möjligtvis en botten till en dagbok Instruktion: Du kan gå igenom följande frågor med patrullen: Hade det varit möjligt att röra sig mindre utan att minska på livskvaliteten? Hade det varit möjligt att göra resorna på ett sätt som producerat mindre växthusgaser? Vilka faktorer påverkar valet av fortskaffningsmedel (långt avstånd, glest utbyggd infrastruktur, brådska, lättja och så vidare)? På vilka sätt kunde man på individ- och samhällsnivå påverka att det skulle vara lättare att välja ett mer miljövänligt alternativ? Hur fungerar kollektivtrafiken på hemorten? Ni kan också tävla om vem som lyckas ersätta den största delen av vad de rör sig med bil (till exempel med föräldrarna) med kollektiva transporter eller till exempel cykling.

5 /HGDUVNDSVXSSJLIWcWHUYLQQLQJ 2EOLJDWRULVNDNWLYLWHW -DJI UYHUNOLJDUWLOOVDPPDQVPHGHQ NRPSLVHQJLYHQnWHUYLQQLQJVXSSJLIW nwlyhqw\uvvfrxwhuqd -DJSODQHUDURFKI UYHUNOLJDUWLOOVDPPDQV PHGHQNRPSLVHQXSSJLIWJlOODQGH nwhuylqqlqjnwlyhqw\uvvfrxwhuqd Spejarscouten repeterar återvinning och övar att leda äventyrsscouterna. Spejarscouten lär sig ta ansvar. Beskrivning: Spejarscouten förverkligar tillsammans med ett par ett tillfälligt och lett ansvarsuppdrag utanför den egna gruppen och får feedback på vad de gjort. Instruktion: Lotsen sköter kontakten med äventyrsscoutgruppens ledare och kommer överens om de praktiska arrangemangen. Äventyrsscoutgruppens ledare ger feedback på uppgiften medan lotsen leder uppgiften direkt eller via patrulledaren. Instruktion: Spejarscoutparens uppgift är att enligt färdiga instruktioner till exempel förverkliga ett program med återvinning som tema i äventyrsscoutgruppen. Spejarscouterna behöver inte planera programmet. Uppgiften kan exempelvis vara att leda en lek, en tävling eller en pysseluppgift. Ni kan hålla ett möte med återvinning som tema för äventyrsscouterna där varje par leder en egen del av mötet eller ordna en naturstig för äventyrsscouterna under en utfärd. Exempel på program med återvinning som tema: En sorteringstävling enskilt eller mellan små grupper kan ordnas på kårlokalen eller utomhus. Varje lag ska i tävlingen sortera det givna skräpet så snabbt som möjligt i olika kategorier. Skräpet som ska sorteras kan vara till exempel tepåse, fönsterkuvert, tidning, glasburk med metallock, läskburk, mjölkförpackning, saftförpackning, batteri, mobiltelefonsbatteri, plastmugg, plastpåse, yoghurtburk, dynvar eller handduk, returflaska, metallburk. Återvinningscentralen har bra material. -DJI UYHUNOLJDUHQJLYHQXSSJLIWJlOODQGH nwhuylqqlqjnwlyhqw\uvvfrxwhuqd Spejarscouten repeterar återvinning och övar att leda äventyrsscouterna. Spejarscouten lär sig ta ansvar. Beskrivning: Spejarscouten förverkligar ett tillfälligt och lett ansvarsuppdrag utanför gruppen och får feedback på vad de gjort. Instruktion: Lotsen sköter kontakten med äventyrsscoutgruppens ledare och kommer överens om de praktiska arrangemangen. Äventyrsscoutgruppens ledare ger feedback på uppgiften medan lotsen leder uppgiften direkt eller via patrulledaren. Instruktion: Spejarscoutens uppgift är att enligt färdiga instruktioner till exempel förverkliga ett program med återvinning som tema i äventyrsscoutgruppen. Spejarscouten behöver inte planera programmet. Uppgiften kan vara att leda en lek, en tävling eller en pysseluppgift. Ni kan hålla ett möte med återvinning som tema för äventyrsscouterna där varje spejarscout leder en egen del av mötet, eller ordna en naturstig under en utfärd för äventyrsscouterna. Exempel på program med återvinning som tema: En sorteringstävling enskilt eller mellan små grupper kan ordnas på kårlokalen eller utomhus. Varje lag ska i tävlingen sortera det givna skräpet så snabbt som möjligt i olika kategorier. Skräpet som ska sorteras kan vara till exempel tepåse, fönsterkuvert, tidning, glasburk med metallock, läskburk, mjölkförpackning, saftförpackning, batteri, mobiltelefonsbatteri, plastmugg, plastpåse, yoghurtburk, dynvar eller handduk, returflaska, metallburk. Spejarscouten repeterar återvinning och övar att leda äventyrsscouterna. Spejarscouten lär sig ta ansvar och planera verksamhet. Beskrivning: Spejarscouten planerar och förverkligar tillsammans med ett par ett tillfälligt och lett ansvarsuppdrag utanför gruppen och får feedback på vad de gjort. Instruktion: Lotsen sköter kontakten med äventyrsscoutgruppens ledare och kommer överens om de praktiska arrangemangen. Äventyrsscoutgruppens ledare ger feedback på uppgiften medan lotsen leder uppgiften direkt eller via patrulledaren. Instruktion: Ni kan ordna en bana med återvinning som tema för äventyrsscouterna. Planera olika kontroller för banan och ge ett tema åt varje par. Parens uppgift är att planera och förverkliga en lämplig kontrolluppgift för äventyrsscouterna, till exempel en lek, tävling eller pyssel om temat de fått. Ni kan också konkret påverka kårens återvinning: Q Finns det förbättringsmån för sorteringen på kårlokalen, stugan eller lägerplatsen? Fundera tillsammans med spejarscoutpatrullen och spejarscoutledarna på punkter som kan förbättras och förverkliga förbättringarna tillsammans med äventyrsscouterna. Q Finns det gamla saker på kårlokalen som kunde få en ny användning, till exempel gamla kärl som inte längre används för matlagning men som kunde behövas som rekvisita för ett skådespel eller kunde platsa i pysselskåpet? Hur är det med utfärds- och lägerutrustningen och inredningen på kårlokalen? Förverkliga ett städ- och återvinningsmöte med äventyrsscouterna. Lopptorg: Spejarscouterna hämtar försäljningsbara prylar hemifrån till lopptorget och ber äventyrsscouterna göra det samma. Spejar- och äventyrsscouterna för tillsammans sakerna till det lopptorg de valt och bekantar sig med lopptorgets verksamhet. Alternativt ordnar de ett eget lopptorg på kårlokalen och spejar- och äventyrsscouterna byter med varandra sådant som blivit onödigt eller för litet. Stylingmöte: Spejar- och äventyrsscouterna hämtar hemifrån utfärds-, läger- och annan utrustning som de inte längre använder och stylar dem så att de igen är lämpliga att använda. Information för eko-köpare fås från konsumentverket. -DJSODQHUDURFKI UYHUNOLJDUHQXSSJLIW JlOODQGHnWHUYLQQLQJnWlYHQW\UVVFRXWHUQD Spejarscouten repeterar återvinning och övar att leda äventyrsscouterna. Spejarscouten lär sig ta ansvar och planera verksamhet. Beskrivning: Spejarscouten planerar och förverkligar tillsammans ett tillfälligt och lett ansvarsuppdrag utanför gruppen och får feedback på vad de gjort. Instruktion: Lotsen sköter kontakten med äventyrsscoutgruppens ledare och kommer överens om de praktiska arrangemangen. Äventyrsscoutgruppens ledare ger feedback på uppgiften medan lotsen leder uppgiften direkt eller via patrulledaren. 63(-$56&287(51$$.7,9,7(7(51$0b11,6.$16,19(5.$13c0,/-g1 /('$50$33(1

6 Instruktion: Ni kan till exempel ordna en bana med återvinning som tema för äventyrsscouterna. Planera olika kontroller för banan och ge ett tema åt varje par. Spejarscoutens uppgift är att planera och förverkliga en lämplig kontrolluppgift för äventyrsscouterna, till exempel en lek, tävling eller pyssel om temat de fått. Ni kan också konkret påverka kårens återvinning: Q Finns det förbättringsmån för sorteringen på kårlokalen, stugan eller lägerplatsen? Fundera tillsammans med spejarscoutpatrullen och spejarscoutledarna på punkter som kan förbättras och förverkliga förbättringarna tillsammans med äventyrsscouterna. Q Finns det gamla saker på kårlokalen som kunde få en ny användning, till exempel gamla kärl som inte längre används för matlagning men som kunde behövas som rekvisita för ett skådespel eller kunde platsa i pysselskåpet? Hur är det med utfärds- och lägerutrustningen och inredningen på kårlokalen? Förverkliga ett städ- och återvinningsmöte med äventyrsscouterna. Lopptorg: Spejarscouterna hämtar försäljningsbara prylar hemifrån till lopptorget och ber äventyrsscouterna göra det samma. Spejar- och äventyrsscouterna för tillsammans sakerna till det lopptorg de valt och bekantar sig med lopptorgets verksamhet. Alternativt ordnar de ett eget lopptorg på kårlokalen och spejar- och äventyrsscouterna byter med varandra sådant som blivit onödigt eller för litet. Stylingmöte: Spejar- och äventyrsscouterna hämtar hemifrån utfärds-, läger- och annan utrustning som de inte längre använder och stylar dem så att de igen är lämpliga att använda. Information för eko-köpare fås från konsumentverket. 0,1(*(1.8/785 (QDNWLYN\UND 2EOLJDWRULVNDNWLYLWHW 9LEHV NHUHQN\UND Spejarscouten fördjupar sin kunskap om sin egen religion och kultur. Beskrivning: Patrullen besöker en kyrka och bekantar sig där med religiös konst, både målningar och skulpturer. Dessutom besöker patrullen sakristian, källaren eller klocktornet. Instruktion: Lotsen ser till att besöket diskuteras efteråt. Han hjälper med att ta kontakt med vaktmästaren som visar kyrkan. Instruktion: Utred om det finns möjlighet att prova på att spela på orgeln eller höra någon spela på den. På aktivitetens första nivå är idén uttryckligen att bekanta sig med kyrkan som byggnad. 9LGHOWDULHQJXGVWMlQVW Spejarscouten fördjupar sin kunskap om sin egen religion och kultur. Beskrivning: Patrullen deltar i en gudstjänst och diskuterar erfarenheten efteråt. Patrullen kan också hjälpa med att bära upp kollekt, med kransnedläggning, utdelning av psalmböcker eller textläsning. Instruktion: Lotsen kommer vid behov överens om en träff med någon som jobbar i kyrkan och ser till att upplevelsen diskuteras efteråt. Kolla också med patrullen vilken deras hemreligion är. Instruktion: För den här aktiviteten kan ni utnyttja kårens traditionella evenemang och fester. -DJEHNDQWDUPLJPHGHQDQVWlOOG LGHQORNDODI UVDPOLQJHQ Spejarscouten fördjupar sin kunskap om sin egen religion och kultur. Beskrivning: Patrullen bekantar sig med den närliggande församlingens präst, ungdomsarbetare, kantor eller med någon annan som arbetar i församlingen. Personen i fråga berättar om sitt arbete i församlingen. Besöket kan vara ömsesidigt så att patrullen berättar om vad spejarscouterna gör inom scoutingen och vilken fyr de jobbar med just nu. Instruktion: Lotsens uppgift är att vara i kontakt med församlingen eller ge råd åt patrulledaren om vem det lönar sig att kontakta. Instruktion: Det går att bekanta sig med församlingens verksamhet på förhand via internet och församlingens webbsidor. Prästen eller gästen kan bjudas in till kårlokalen för att berätta om sitt jobb eller så besöker patrullen församlingen. 9LWUlIIDUXQJGRPDUXUHQ DQQDQI UVDPOLQJ Spejarscouten fördjupar sin kunskap om den egna religionen och kulturen och behandlar möjliga fördomar. Beskrivning: Vi träffar ungdomar från en annan församling eller av en annan religionstillhörighet och gör något tillsammans med dem. Instruktion: Ortodoxa, frikyrkliga och mormoner har egna scoutkårer (endast frikyrkliga på svenska). Unga från väckelserörelsen är aktiva. Ordna en brädspelskväll, en fotbolls- eller innebandymatch med blandade lag eller gör en dagsutflykt i naturen eller till en eldplats. Tillsammans med scouterna kan ni utföra någon aktivitet eller så kan ni bjuda dem till ett evenemang för hela åldersgruppen. Gästande scouterna kan också höra till en icke-kristen församling.

7 2EOLJDWRULVNDNWLYLWHW $QVYDUVXSSGUDJ)LQOlQGVNDIHVWHURFKK JWLGHU 9LGHOWDULHQJHPHQVDPIHVW I UKHODnOGHUVJUXSSHQRFK DQVYDUDUI UHWWGHORPUnGH Spejarscouten bekantar sig med sin egen kultur genom att uppleva den och sköta ett eget ansvarsuppdrag. Beskrivning: Patrullen eller en mindre grupp förbereder något delområde inför en gemensam fest för hela åldersgruppen. Delområdet patrullen ansvarar för kan vara exempelvis musiken, matkulturen, traditionella lekar, festdekorationerna. Material: Dekorationer, musik, mat eller programtillbehör. Instruktion: Festen för hela åldersgruppen är en finländsk högtid som firas under perioden. Deltagarna bekantar sig under festen med de seder och bruk som hör till festen. Festen kan antingen vara en egen fest för alla spejarscouter, en traditionell kårfest, till exempel självständighetsdagsfesten, eller en traditionell finländsk fest så som skördefest eller valborgsmässoafton eller första maj-fest. 9LGHOWDULHQJHPHQVDPIHVW I UKHODnOGHUVJUXSSHQRFKMDJ DQVYDUDUWLOOVDPPDQVPHGHQ NRPSLVI UHWWGHORPUnGH Spejarscouten bekantar sig med sin egen kultur genom att uppleva den och sköta ett eget ansvarsuppdrag. Beskrivning: Spejarscouten förbereder tillsammans med ett par något delområde inför en gemensam fest för hela åldersgruppen. Delområdet patrullen ansvarar för kan vara exempelvis musiken, matkulturen, traditionella lekar, festdekorationerna. Material: Dekorationer, musik, mat eller programtillbehör. Instruktion: Festen för hela åldersgruppen är en finländsk högtid som firas under perioden. Deltagarna bekantar sig under festen med de seder och bruk som hör till festen. Festen kan antingen vara en egen fest för alla spejarscouter, en traditionell kårfest, till exempel självständighetsdagsfesten, eller en traditionell finländsk fest så som skördefest eller valborgsmässoafton eller första maj-fest. 9LGHOWDULHQJHPHQVDPIHVW I UKHODnOGHUVJUXSSHQRFKMDJ DQVYDUDUWLOOVDPPDQVPHGHQ NRPSLVI UHWWGHORPUnGH Spejarscouten bekantar sig med sin egen kultur genom att uppleva den och sköta ett eget ansvarsuppdrag. Beskrivning: Patrullen deltar i planeringen av en fest för hela åldersgruppen och delar vid behov ut ansvaret för lämpliga delområden åt andra. Dessutom tar spejarscouten tillsammans med sitt par reda på om traditioner som hör till festen och varifrån de kommer och berättar om detta under festen. Material: Dekorationer, musik, mat eller programtillbehör. Instruktion: Festen för hela åldersgruppen är en finländsk högtid som firas under perioden. Deltagarna bekantar sig under festen med de seder och bruk som hör till festen. Festen kan antingen vara en egen fest för alla spejarscouter, en traditionell kårfest, till exempel självständighetsdagsfesten, eller en traditionell finländsk fest så som skördefest eller valborgsmässoafton eller första maj-fest. 9LGHOWDULHQJHPHQVDPIHVW I UKHODnOGHUVJUXSSHQRFKMDJ DQVYDUDUI UHWWGHORPUnGH Spejarscouten bekantar sig med sin egen kultur genom att uppleva den och sköta ett eget ansvarsuppdrag. Beskrivning: Patrullen deltar i planeringen av en fest för hela åldersgruppen och delar vid behov ut ansvaret för lämpliga delområden åt andra. Dessutom tar spejarscouten reda på om traditioner som hör till spejarscoutens delområde av festen och varifrån de kommer och berättar om detta under festen. Delområdena kan vara matkultur, kyrklig bakgrund, musik eller seder. Material: Dekorationer, musik, mat eller programtillbehör. Instruktion: Festen för hela åldersgruppen är en finländsk högtid som firas under perioden. Deltagarna bekantar sig under festen med de seder och bruk som hör till festen. Festen kan antingen vara en egen fest för alla spejarscouter, en traditionell kårfest, till exempel självständighetsdagsfesten, eller en traditionell finländsk fest så som skördefest eller valborgsmässoafton eller första maj-fest. 63(-$56&287(51$$.7,9,7(7(51$0,1(*(1.8/785 +HPE\JGHQVNXOWXU 9LEHNDQWDURVVPHG NXOWXUXWEXGHWSnKHPRUWHQ Spejarscouten bekantar sig med kulturutbudet på sin hemort och förstår vad ett kulturevenemang är. Beskrivning: Patrullen söker i lokaltidningar information om hurdant kulturutbudet på orten är till exempel under följande vecka och gör en reklam, affisch eller ett kollage om evenemangen. Material: Tidningar, om möjligt internet. Instruktion: Patrullen kan söka efter exempelvis följande områden: museer, konserter, utställningar, pjäser, sportevenemang. 9LEHNDQWDURVVPHGNXOWXUXWEXGHW SnKHPWUDNWHQRFKGHOWDUL HWWNXOWXUHOOWHYHQHPDQJ Spejarscouten bekantar sig med kulturutbudet på sin hemort och förstår vad ett kulturevenemang är. Beskrivning: Patrullen söker i lokaltidningar reda på information om hurdant kulturutbudet på orten är till exempel under följande vecka och väljer det intressantaste av dessa och besöker det. Material: Tidningar, om möjligt internet Instruktion: Patrullen kan söka efter exempelvis följande områden: muséer, konserter, utställningar, pjäser, sportevenemang. /('$50$33(1

Instruktioner: Patrullen kommer tillsammans överens om spelreglerna. Patrulledaren leder diskussionen.

Instruktioner: Patrullen kommer tillsammans överens om spelreglerna. Patrulledaren leder diskussionen. Alltid redo Till den obligatoriska utrustningen hör fem fickor: välkommen explorerscout, gruppledarutbildning, ledarskap, explorerscoutevenemang och scoutfärdighetstävling. Av dem görs vanligtvis två fickor

Läs mer

7.3. Kreativitetetappens aktiviteter

7.3. Kreativitetetappens aktiviteter 7.3 Kreativitetetappens aktiviteter Spejarscouten bekantar sig med kåren verksamhetsplan och lär sig att planera sin egen och patrullens verksamhet. Beskrivning: Patrullen bekantar sig med kårens verksamhetsplan.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Skriftskolpaket. för världsförbättrare

Skriftskolpaket. för världsförbättrare Skriftskolpaket för världsförbättrare Skriftskolpaket för världsförbättrare Redaktion: Heta Niemi och Sini Tyvi Text och övningar: Changemaker-praktikanterna Sini-Maaria Kauppi och Hanna Mithiku och konfirmandarbetsgruppen

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Roverscoutkalendern. Välkommen roverscout!

Roverscoutkalendern. Välkommen roverscout! Roverscoutkalendern Välkommen roverscout! Du hör nu till den åldersgrupp där det hänger mera på dig själv hur bra du uppfyller scoutingens målsättningar. Scoutrörelsen som organisation skapar förutsättningarna

Läs mer

spårarscouter 8-10 år

spårarscouter 8-10 år m a r g o r p s n i term spårarscouter 8-10 år Välkommen till en ny termin! Dags för en ny termin och många förväntansfulla scouter och ledare. I det här terminsprogrammet hittar du tips och inspiration

Läs mer

Äventyrarscouter 12-15 år

Äventyrarscouter 12-15 år m a r g o r p s n i term Äventyrarscouter 12-15 år Välkommen till en ny termin! Snart är det en ny termin och dags för mängder av barn och unga att ha roligt tillsammans, få möjlighet att utvecklas och

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om?

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Översikt Presentation och dagordning...15 min - Vad ska träffarna handla om och varför vill vi hjälpa er? - Vår olika roller två berg. -

Läs mer

matlag för klimaträttvisa

matlag för klimaträttvisa matlag för klimaträttvisa världenskurs 2 inledning det blir alltmer uppenbart att vi människor utsätter jorden för så allvarliga påfrestningar att det hotar kommande generationers livsmöjligheter. Klimatförändringarna

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

EN FUNGERANDE VARDAG. - Tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt. ADHD-förbundet r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

EN FUNGERANDE VARDAG. - Tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt. ADHD-förbundet r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f. EN FUNGERANDE VARDAG - Tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt ADHD-förbundet r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f. ADHD-center EN FUNGERANDE VARDAG - Tips för hur du kan stöda barnet

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Klassens egen resepolicy. Ett metodmaterial för åk 7-9 kopplat till lgr 11 i biologi, geografi, matematik och teknik

Klassens egen resepolicy. Ett metodmaterial för åk 7-9 kopplat till lgr 11 i biologi, geografi, matematik och teknik Klassens egen resepolicy Ett metodmaterial för åk 7-9 kopplat till lgr 11 i biologi, geografi, matematik och teknik Klassens egen resepolicy Den här handledningen är ett hjälpmedel för dig som ska arbeta

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer Ledarhandbok för Summer Camp Information, tips och idéer 1 Innehåll Basfakta om Summer Camp... 4 1. Förberedelser... 4 Delegations träffar... 4 Precamp... 5 Biljetter och visum... 5 Fonder... 5 Praktiska

Läs mer