unicef info Skolgång är roligt! s. 6 7 Nyheter världen runt s. 4 5 MYANMAR återhämtar sig från cyklonen s. 2 3 LAOS: SOMMAR / 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "unicef info Skolgång är roligt! s. 6 7 Nyheter världen runt s. 4 5 MYANMAR återhämtar sig från cyklonen s. 2 3 LAOS: SOMMAR / 2009"

Transkript

1 unicef info SOMMAR / 2009 Nyheter världen runt s. 4 5 MYANMAR återhämtar sig från cyklonen s. 2 3 LAOS: Skolgång är roligt! s. 6 7

2 2 PATRIK JANSSON GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO:: När den tanzanianska flickan Mumgela för ett par år sedan fick börja skolan var det en riktig lyckträff för henne. Även om skolstarten skedde i vår måttstock mätt i mogen ålder, som tio-åring. Mumgela fick delta i ett grundskoleprogram som skolmyndigheterna och UNICEF utvecklat tillsammans. Programmet tar också i beaktande elever som fått börja skolan senare än vanligt. I Mumgelas skola har lärarna fått lära sig att upprätthålla disciplinen i skolan genom att diskutera. Det är förbjudet att aga elever. Skoldagen består av lektioner i både vanliga läroämnen och praktiska färdigheter. Lärarna har fått information om hur man ska lära ut hälso kunskap och ge hiv-aids-upplysning. Skolans rektor, Mabele, berättade att han lagt märke till en stor förändring i växelverkan mellan lärare och elever. Lärarna har blivit öppnare och eleverna drar sig inte för att komma och prata med dem. Traditionell diskriminering mellan pojkar och flickor syns inte på samma sätt som tidigare. Pojkarna deltar också i städningen och vattenhämtningen nuförtiden. Tidigare var de vanligaste orsakerna till frånvaro diarré och övriga akuta sjukdomar. Nuförtiden besöker en lokal hälsovårdare regelbundet skolan för att göra hälsogranskningar och för att identifiera symptomen i tid. Man har också byggt latriner för flickor i samband med skolan, vilket omedelbart lett till en ökad regelbundenhet i flickornas skolgång. Mumgela kom i kapp de andra eleverna på knappa tre år och har snart slutfört sin grundskola. Vi kan alla påverka det att allt fler flickor som Mumgela kan börja skolan och varje barns rätt till utbildning förverkligas. Pentti Kotoaro Utgivare: Finska UNICEF rf Ansvarig redaktör: Liisa Susiluoto Arbetsgrupp: Karolina Roiha, Minna Karvinen, Nina Pronin, Sanna Meriläinen PÄRMBILD UNICEF/ Myanmar/2008/Jim Holmes Förstaklassisten Kyan Zw Linn står i dörröppningen till sitt klassrum i staden Laputta. Tillverkat av papper, som har beviljats EU:s miljömärke reg.nr FI/11/1, levererat av UPM Finska UNICEF, Bertasvägen 6, Helsingfors tfn (09) , fax (09) Myanmar: ett år efter orkanen nya liv byggs upp Orkanen som skakade Myanmar för drygt ett år sedan förorsakade den värsta katastrofen i landets historia mänskor förlorade sina liv, sina hem. Hundra tusentals barnaliv var hotade p g a förorenat vatten, undernäring och epidemier. UNICEF startade omedelbart en hjälpaktion för att rädda barnen. Under de första veckorna koncentrerade vi oss på att hålla mänskorna som överlevt katastrofen vid liv. Vi fick snabbt igång hjälparbetet genom att mobilisera vår lokala personal och genom att dela ut hjälpförnödenheterna direkt från vårt lager. I samarbete med andra organisationer distribuerade vi som en första nödhjälp till mänskorna rent vatten, näring, sjukvårdsutrustning, tält för tillfälliga sjukhus samt presenningar för tillfälliga logement. Förnödenheterna fördes med lastbilar och båtar till avlägsna och svåråtkomliga byar. Målen vi satt upp för den omedelbara nödhjälpen har nu uppnåtts. Hjälpen har nått befolkningsgrupperna som drabbats av förstörelsen också på de svårast åtkomliga områdena. Nu, ett år efter katastrofen, koncentrerar vi oss på att hjälpa mänskorna långsiktigt. Bättre och hållbarare istället Återuppbyggnadsarbetet fram skrider fint. Vi reparerar vattensystem och renoverar hem. Hälsovårdscentalerna fungerar och de tillfälliga skolorna byts så småningom ut mot splitternya skolbyggnader. Hammarslagen ekar på många håll när den ena nya skolbyggnaden efter den andra blir klar. En av skolorna som nyligen blivit klar är

3 3 byskolan i Thit Kyar Kone. Den har byggts upp på samma plats som den tidigare skolan som förstördes i stormen. Skolan är en av UNICEFs nio modellskolor där man följt Build back better -principen. Skolorna görs hållbarare, tryggare och barnvänligare än före katastrofen. Talkoarbete ger resultat Den nya skolan har hundra elever och blev klar precis inför det nya läsåret. Såväl professionella arbetskarlar som bybor och föräldrar till barnen har deltagit i byggandet. Byggnadsarbetet har inte bara ökat sammanhållningen utan också gett många bybor en utkomst istället för den de förlorat. Förut jobbade jag på en grönsaksfarm, men farmen förstördes i stormen, berättar U Kyaw Moe som deltar i byggtalkot. Jag är lycklig över att få vara med och bygga upp den här skolan. Den kommer att producera många smarta elever. Sådana som min dotter som nu går på åttan, berättar den stolta pappan. UNICEFs mål är att bygga 37 motsvarande modellskolor före utgången av år Varje skola kommer att ha tillgång till rent vatten, ordentliga latriner, ett bibliotek, en inhägnad gård och ett lärarrum. Skolorna är fullständigt möblerade och man har också beaktat funktionshindrade elevers behov. Målet är att inte ett enda barn ska bli utanför skoldörrarna. Dessutom görs skolorna så hållbara att de kan fungera som skyddsplatser vid eventuella katastrofsituationer i framtiden. Vi lyckades tackvare gåvorna Omfattningen av katastrofen i Myanmar har jämförts med tsunamin år Hjälpaktionen var utmanande och vi skulle inte ha kunnat förverkliga den utan givarnas stöd. UNICEFs byrå i Myanmar tackar för det rikliga finansiella stödet de fått av privata givare, företag och stater. Stödet möjliggjorde att vi kunde agera omedelbart utan att behöva vara osäkra på om pengarna skulle räcka till. Gåvorna räckte inte bara till nödhjälpen utan också till återuppbyggnadsarbetet. Finländska givare, både privat personer och företag, reagerade väldigt generöst på nöden. Till exempel Nokia under stödde med sitt traditionella elektroniska julkort återuppbyggandet av skolorna i Myanmar. Nokias stöd var i sin helhet euro. Finska UNICEFs insamling för barnen i Myanmar hämtade allt som allt in euro. Så här hjälper UNICEF när det är nöd Rent vatten och hygien Smutsigt vatten och dålig hygien sprider dödliga sjukdomar, t ex diarré. Vi ser till att alla mänskor på katastrofområdet har tillgång till rent vatten och ordentliga latriner. Vi levererar bl a vattenreningstabletter, vattenkanistrar, hinkar och hygienförpackningar till dem. Dessutom reparerar vi vattensystem och bygger latriner. Hälsa och näring Vi vaccinerar barnen mot mässling och andra livsfarliga sjukdomar. Vi delar ut A- vitamin, maskmedicin och malarianät till barnen. Vi ser till att undernärda barn får näringstillskott, t ex jordnötspasta och näringsrik UNIMIX-gröt. Utbildning Skolgången är den bästa möjliga traumavården för barn eftersom vardagsrutinerna ger en känsla av trygghet mitt i allt kaos. Vi grundar tillfälliga skolor på katastrofområdet. Vi utbildar lärare så att de känner igen traumatiserade barn och så att barnen får den vård de behöver. Vi levererar bl a pulpeter, stolar, svarta tavlor och skolmaterial till skolorna. Skydd I katastrofsituationer skiljs barnen ofta ifrån sina föräldrar och de riskerar att bli utnyttjade. Vi tar hand om de ensamma barnen. Vi grundar s k barnvänliga platser där barnen kan leka, pyssla och bearbeta det de varit med om i en trygg omgivning övervakade av vuxna. Vi registrerar barnen och strävar efter att hitta deras föräldrar.

4 4 :D Nyheter VÄRLDEN RUNT UNICEF/NYHQ /GIACOMO PIROZZI ALBANIEN: 13-åriga Sava lär en yngre elev läsa i en UNICEFstödd skola. Barnens läskunnighetsnivå i Albanien är låg eftersom det är skriande brist på skolböcker. UNICEF och IKEA främjar tillsammans barnens läsutveckling genom att grunda ordentliga bibliotek i skolorna. Med hjälp av Albania Reads projektet som fick sin början år 2006 har redan 160 nya skolbibliotek öppnat sina dörrar för ivriga läsare. Målet är att grunda bibliotek i alla landets 820 skolor. ALBANIEN GHANA CENTRALAFRIKAN REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN: 12-åriga Etakola som har en UNICEF-t-skjorta på sig visar flickorna hurudana fotografier han tagit i huvudstaden Bangui. Etakola är en av de 15 elever som deltog i UNICEFs fotograferingsworkshop för gatubarn. Ca 3000 barn lever på gatorna i Bangui. Med hjälp av workshoppen ville man ge barnen en chans att få berätta om sitt liv med hjälp av fotografier. UNICEF/NYHQ /GIACOMO PIROZZI GHANA: Vännerna Rahinatu, 15, och Sherifatu, 16, står och diskuterar på lågstadiets skolgård i norra Ghana. Flickorna har fått cyklar av UNICEF för att de lättare ska kunna förflytta sig från ställe till ställe på landsbygden. Långa avstånd är en orsak till att många flickor på landet blir utan utbildning. Efter att UNICEFs samarbete med undervisningsministeriet började år 2001 har UNICEF skaffat 6000 cyklar åt barnen och ungdomarna på området. UNICEF/NYHQ /OLIVIER ASSELIN

5 5 UNICEF arbetar överallt i världen. Här följer några exempel på vårt arbete för världens barn. Allt det här och mycket mer gott har vi kunnat göra tackvare våra givare. KINA: Barnen tvättar sina händer på lågstadiets gård i Gansu-provinsen. Vattensystemet på området blev allvarligt skadat i jordbävningen för ett år sedan. UNICEF har deltagit i reparationen av vattensystemet samt byggt latriner på området. Dessutom har UNICEF distribuerat sjukvårdsmaterial, tillfälliga skydd och skolmaterial. KINA UNICEF/NYHQ /JIA ZHAO VIETNAM: Två förskoleelever står med armarna om varandras halsar i ett klassrum i Lao Cain provinsen i Vietnam. Skolan som understöds av UNICEF är trygg och barnvänlig. Undervisningen i skolan sker inte bara på huvudspråket vietnamesiska, utan också på minoritetsspråken så att barn som hör till de etniska minoriteterna kan få undervisning på sitt modersmål. UNICEF har hjälpt Vietnams undervisningsministerium med att utveckla landets tvåspråkiga undervisning sedan år UNICEF/NYHQ /JOSH ESTEY VIETNAM SKA SOMALIA UNICEF/NYHQ /NICHOLAS YSENBURG SOMALIA: En hälsovårdare mäter omkretsen på en pojkes arm på ett flyktingläger i Jowhar. Våldsamheterna, torkan och översvämningarna som pågått länge i landet har drivit över en miljon mänskor från sina hem. En sjättedel av barnen på området är undernärda. UNICEF distribuerar tillsammans med sina samarbetspartners rent vatten åt mänskor och näringstillskott åt över barn. Mera hjälp behövs ändå.

6 6 Vänligen, till barnen UNICEF LAO PDR/2007/INGRAM Laos Statsskick: demokratisk folkrepublik Yta: km² Folkmängd: Huvudstad: Vientiane Officiellt språk: lao BNI per capita: 580 (US$) Medellivslängd: 64 år Läskunnighet ( ): 73% Grannländer: Kina, Vietnam, Kambodja, Thailand, Myanmar Källa: State of the World s Children 2009 Burma Vientiane Thailand Kina Vietnam Kambodja Trettonåriga Vone går på femte klassen i Nongbouas lågstadium i norra Laos. Morgon och kväll går hon den tre kilometer långa vägen till skolan tillsammans med sina väninnor. Vone och de andra flickorna i byn har tur eftersom få flickor i deras by tidigare fått gå i skola. UNICEF och regeringen i Laos kämpar tillsammans för att alla barn ska få gå i skola och dessutom i s k barnvänliga skolor. Vones skola är en barnvänlig skola. Den barnvänliga skolan har under de senaste tio åren blivit en modell som UNICEF tillsammans med sina partners använder för att säkra att basundervisningen runtom i världen är högklassig. Barnvänligheten innebär bl a att lärarna är utbildade, undervisningsmaterialet och läromedlen är högklassiga, skolan är ren och trygg och lämplig för både flickor och pojkar. Pekpinnen används inte för aga Vones skola skiljer sig från de traditionella skolorna i det att lärare och elever jobbar tillsammans i den. Undervisningen består inte bara av lärarens ensamma monolog och det är inte tillåtet att aga elever. Klassrummet är uppdelat i inlärningshörn där man ägnar sig åt olika teman. I matematikhörnet finns det t ex olika modeller som läraren ritat och som man kan bygga rektanglar, koner och kuber av. Eleverna blir en del av inlärningsprocessen när de själva gör saker. Samtidigt förstår de också de olika termerna och begreppen bättre, berömmer läraren Thongphat. Eleverna gör också mycket grupparbeten i skolan. I grupperna kan eleverna dela med sig av sina idéer och hjälpa varandra att lära sig bättre. Elefanternas ledare I Vones klass har grupperna egna namn. Hennes grupp heter elefanterna. Den här veckan är Vone ledare för elefantgruppen och det är hennes uppgift att handleda de andra i matematikuppgiften. Med ledarskapet kommer mera ansvar eftersom gruppens ledare presenterar grupparbetets resultat för hela klassen. På det här sättet får också de blygare eleverna komma fram och det ger dem bättre självförtroende. Eleverna får bättre resultat när de jobbar i grupp eftersom de kan diskutera uppgiften med varandra. När de

7 En barnvänlig skola främjar jämställdhet, respekterar mänskliga rättigheter och allas deltagande. är en plats där barnen känner sig trygga och skyddade och där det kan vara roligt att lära sig erbjuder skolhälsovård och mat samt rent dricksvatten och latriner åt flickor och pojkar omvandlingsbar och passar olika länder och kulturer. klarar sig blir de motiverade att komma och lära sig saker i skolan, berättar läraren Thongphat. I barnvänliga skolor har eleverna inte bara vanliga läroämnen utan de lär sig också många andra basfärdigheter, t ex att tvätta händerna noggrant före maten och att sköta om ett grönsaksland. I skolan diskuterar man också ofta aktuella ärenden som har med barnens och deras föräldrars liv att göra. Allas skola I Vones skola t o m mäter och väger man barnen regelbundet. På det här sättet följer man med deras fysiska utveckling. Skolan samarbetar med den lokala hälsocentralen och meddelar om det finns något oroväckande i barnets tillväxt. En delorsak till att de barnvänliga skolorna fungerar så bra är den nära kontakten mellan föräldrarna och samhällets ledare. Förutom rektorn ser skolkommittén till att alla barn i skolålder börjar skolan och att de har tillräckligt med skolmaterial. Skolgången är också avsedd för fattiga barn, flickor, barn från minoriteter och barn som lider av olika inlärningsstörningar eller skador. Alla.... UNICEF LAO PDR/2007/INGRAM Vad skulle du göra? I RESEGUIDEN som beskrev Kenya fanns en varning där det fritt lånat stod ungefär så här: På senaste tid har det hörts klagomål om att masajkrigare betett sig aggressivt mot turister på safarier. De försöker t o m sälja reseminnen med våld åt turisterna och kan vara ohövliga om inte affärerna blir av. Men observera detta: Om ditt land hade blivit exploaterat under flera århundraden och om ockupanterna skulle ha lämnat landets infrastruktur i ruiner och nu återvände i hjordar åtföljda av ett illusoriskt bottenlöst överflöd för att använda ditt land som semestermål, vad skulle du göra? Det som hänt i Kenya är förstås inte vårt fel. Det är knappast ens våra mor- eller farföräldrars fel. Man kan påstå att sannolikheten är stor för att inte en enda finländare under landets korta historia direkt varit med om att förorsaka situationen som kenyanerna nu lever i. Jag har märkt att begreppet hjälp ofta i Finland innebär att man fixar någonting eller att situationen återställs till det den varit. Så varför borde vi hjälpa? Varför borde vi fixa en situation vi inte förorsakat? Jag har varit UNICEFs månadsgivare ett par år nu. Om jag minns rätt skrev jag under fullmakten eftersom min vän som sommarjobb började fråga Har du tid att stanna en stund? eller Är du intresserad av att hjälpa barn? av mänskorna på gatan. Jag ville hjälpa honom att komma igång och få sin lön. Förstås var hjälpens mål, barnet, ett trevligt tillägg men viktigast för mig var min väns välmående. Före mitt korta besök i Kenya hade jag inte tänkt så mycket på vad min månadsgåva används till. Vem har nytta av den? Går pengarna till vacciner eller myggnät? Får någon skolböcker eller rent vatten eftersom jag ger en liten summa pengar en gång i månaden? Jag funderar fortfarande inte på vad som görs med summan jag ger, men nu när jag varit på plats och sett vet jag att det har betydelse. Vi borde hjälpa, inte för att det är rätt, utan för att vi kan. För att vi har möjligt till det. Vi gör en liten tankelek: Tänk dig ett barn som föds i extremt anspråkslösa förhållanden. Från första dagen skuggar otaliga riskfaktorer barnets uppväxt och överlevnad, allt från brist på rent vatten till avsaknad av bashälsovård. Om barnet vi tänker på dessutom är en flicka är situationen ännu allvarligare. Barnet möter utmaningar du och jag inte vet något om under sin uppväxt. Eller hur många gånger gick vi, varje dag, flera tiotals kilometer till skolan? Den här texten är inte skriven för att underblåsa rädslor eller skuldkänslor. Vi gör en annan tankelek: Tänk dig att ifrågavarande barn växer upp och får hjälp. Barnet förstår inte riktigt varför hon får hjälp men hon lär sig att något eller någon förutom hennes föräldrar är intresserad av hennes välmående. När barnet växer upp får hon förhoppningsvis möjlighet att bestämma om sin framtid. Hurudana val tror du att barnet gör? Skådespelare Samuli Vauramo bekantade sig med UNICEFs arbete i Kenya och rapporterade om det han såg i programmet UNICEF Saariluoma All Night Show som visades på MTV3 i mars. 7

8 Uppvakta med ett Mjukispaket på sommarens fester! Bebisvåg för att övervaka barnens viktutveckling Vatten- och hygienpaket för tio familjer För mera gåvoidéer se Vill du komma ihåg världens barn på din bemärkelsedag? Be dina vänner att betala bemärkelsedagsgåvan till Finska UNICEFs konto: Nordea och be dem att märka girots meddelandefält med ditt namn och bemärkelsedag. Meddelandet kan t.ex. vara Anna Andersson, 40 år. Ifall du vill ha en lista av de som gratulerat, var vänlig och meddela om din bemärkelsedag i förväg genom att kontakta Sanna Meriläinen: tfn (09) , e-post: Du kan även kontakta oss på Finska UNICEF Bertasvägen 6, Helsingfors tfn (09) fax (09) web: GE EN GÅVA Web: Ring: (15,11 / samtal + lna) Gåvokonton Nordea: OKO: Sampo: Aktia:

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007 unicef info VÅREN / 2007 Också barn kan få aids UNICEF hjälper barnen i nödens stund För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: UNICEF finns

Läs mer

unicef info allt fler barn överlever UNICEFs arbete ger resultat - s.2-3 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s.

unicef info allt fler barn överlever UNICEFs arbete ger resultat - s.2-3 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s. unicef info HÖSTEN / 2007 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s.4-5 UNICEFs arbete ger resultat - allt fler barn överlever s.2-3 För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa,

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Framtiden nu. Vår hjälp når barn i nöd Chefen för barnskyddstjänsterna Riitta Hyytinen: Det är modigt att söka hjälp

Framtiden nu. Vår hjälp når barn i nöd Chefen för barnskyddstjänsterna Riitta Hyytinen: Det är modigt att söka hjälp Framtiden nu 1 2015 Vår hjälp når barn i nöd Chefen för barnskyddstjänsterna Riitta Hyytinen: Det är modigt att söka hjälp Byn Mobarakpur är fri från barnarbete Bästa stödjare FLICKAN på omslagsbilden,

Läs mer

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast BARNENS#3 EN TIDNING FRÅN PLAN SVERIGE NUMMER 3 : 2008 FRAMTID Klimat och miljö barnen drabbas hårdast Plan startar klimatforskning Filippinerna: ungdomar förebygger naturkatastrofer Sierra Leone: kunskap

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Du och ditt fadderbarn

Du och ditt fadderbarn Du och ditt fadderbarn 1 Fadderskap innebär att man genom ögonen på ett barn kan följa med hur ett samhälle förändras och på det sättet vara en del av en världsomfattande förändring. Sirpa Solehmainen,

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013 FINLANDS UNICEF RF

ÅRSBERÄTTELSE 2013 FINLANDS UNICEF RF ÅRSBERÄTTELSE 2013 FINLANDS UNICEF RF 1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 FINLANDS UNICEF RF FRÅN GENERALSEKRETERAREN... 3 UNICEF, VÄRLDENS MEST INFLYTELSERIKA BARNORGANISATION...4 NYHETSPLOCK FRÅN ÅR 2013... 7 SÅ ANVÄNDES

Läs mer

unite for children ÅRSBERÄTTELSE

unite for children ÅRSBERÄTTELSE unite for children ÅRSBERÄTTELSE 2 Finlands UNICEF unite for children Nyckeltal 2009 Medelanskaffning Insamlingar Försäljning Överföring till UNICEFs arbete 14,9 milj. euro 13,5 milj. euro 1,4 milj. euro

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 2 2014. Lekande lärande. Faddrar som förändrar världen. Fler barn i skolbänken. Tårögt möte med Nimesha

Barnfondens faddertidning nummer 2 2014. Lekande lärande. Faddrar som förändrar världen. Fler barn i skolbänken. Tårögt möte med Nimesha Barnfondens faddertidning nummer 2 2014 Lekande lärande Faddrar som förändrar världen Tårögt möte med Nimesha Fler barn i skolbänken Ökad kunskap minskar våldet Minst en miljard barn utsätts varje år för

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 2 2014. Lekande lärande. Faddrar som förändrar världen. Fler barn i skolbänken. Tårögt möte med Nimesha

Barnfondens faddertidning nummer 2 2014. Lekande lärande. Faddrar som förändrar världen. Fler barn i skolbänken. Tårögt möte med Nimesha Barnfondens faddertidning nummer 2 2014 Lekande lärande Faddrar som förändrar världen Tårögt möte med Nimesha Fler barn i skolbänken Ökad kunskap minskar våldet Minst en miljard barn utsätts varje år för

Läs mer

En bra start i livet förändrar allt!

En bra start i livet förändrar allt! RAPPORT RESULTAT NR 1 2012 En bra start i livet förändrar allt! star of hope hoppets stjärna INNEHÅLL I FOKUS: En bra start i livet förändrar allt! COLOMBIA Hoppet återvänder till Mirandita 6 FILIPPINERNA

Läs mer

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Carolina Nissfolk UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Företagsekonomi och turism 2012 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel År 2012 Språk

Läs mer

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram Dorassio L, 23 år, väntar på sin femte operation. Han är en av alla dem som drabbats av våldet i Centralafrikanska republiken. #1 2014 läkare utan gränser Swaziland En hivfri generation? Insamling Så kommer

Läs mer

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof Ingen ska lämnas ensam i en katastrof Svenska Röda Korsets årsberättelse 2012 Omslagsbilden: Filippinerna, Mindanao. Compostela Town. Pojken på bilden är en av sex miljoner människor som drabbades till

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Det går inte att. när det otänkbara händer

Det går inte att. när det otänkbara händer barn barn 1 nr3.2011 LEDARE INNEHÅLL när det otänkbara händer Det är som att komma till världens rand. Till en plats där allt har tagit slut. Ödeland. Och samtidigt så många spår av livet som har upphört.

Läs mer

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013 På plats före under och efter INNEHÅLL 1 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 10 GENERALSEKRETERAREN OCH ORDFÖRANDEN HAR ORDET 12 MED VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS 14 Mellanöstern

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Barn i Nöd nr 4 2011 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 4/11 Årgång 40

Barn i Nöd nr 4 2011 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 4/11 Årgång 40 Barn i Nöd nr 4 2011 1 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 4/11 Årgång 40 2 Barn i Nöd nr 4 2011 Vill du satsa langsiktigt? Bli fadder! Att bli fadder innebär att du med

Läs mer

PUSSELBITEN. fadderprojekt. i Mali. Möt ett fadderbarn från Bolivia. Fadderresa till Guatemala. Projekt mot könsstympning

PUSSELBITEN. fadderprojekt. i Mali. Möt ett fadderbarn från Bolivia. Fadderresa till Guatemala. Projekt mot könsstympning PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2012 Nytt fadderprojekt i Mali Möt ett fadderbarn från Bolivia Fadderresa till Guatemala Projekt mot könsstympning En inspirerande resa till Mali De positiva

Läs mer

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1 FLYKTEN SLUTAR HÄR Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU UNICEF Sverige 1 Om UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer