unicef info Skolgång är roligt! s. 6 7 Nyheter världen runt s. 4 5 MYANMAR återhämtar sig från cyklonen s. 2 3 LAOS: SOMMAR / 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "unicef info Skolgång är roligt! s. 6 7 Nyheter världen runt s. 4 5 MYANMAR återhämtar sig från cyklonen s. 2 3 LAOS: SOMMAR / 2009"

Transkript

1 unicef info SOMMAR / 2009 Nyheter världen runt s. 4 5 MYANMAR återhämtar sig från cyklonen s. 2 3 LAOS: Skolgång är roligt! s. 6 7

2 2 PATRIK JANSSON GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO:: När den tanzanianska flickan Mumgela för ett par år sedan fick börja skolan var det en riktig lyckträff för henne. Även om skolstarten skedde i vår måttstock mätt i mogen ålder, som tio-åring. Mumgela fick delta i ett grundskoleprogram som skolmyndigheterna och UNICEF utvecklat tillsammans. Programmet tar också i beaktande elever som fått börja skolan senare än vanligt. I Mumgelas skola har lärarna fått lära sig att upprätthålla disciplinen i skolan genom att diskutera. Det är förbjudet att aga elever. Skoldagen består av lektioner i både vanliga läroämnen och praktiska färdigheter. Lärarna har fått information om hur man ska lära ut hälso kunskap och ge hiv-aids-upplysning. Skolans rektor, Mabele, berättade att han lagt märke till en stor förändring i växelverkan mellan lärare och elever. Lärarna har blivit öppnare och eleverna drar sig inte för att komma och prata med dem. Traditionell diskriminering mellan pojkar och flickor syns inte på samma sätt som tidigare. Pojkarna deltar också i städningen och vattenhämtningen nuförtiden. Tidigare var de vanligaste orsakerna till frånvaro diarré och övriga akuta sjukdomar. Nuförtiden besöker en lokal hälsovårdare regelbundet skolan för att göra hälsogranskningar och för att identifiera symptomen i tid. Man har också byggt latriner för flickor i samband med skolan, vilket omedelbart lett till en ökad regelbundenhet i flickornas skolgång. Mumgela kom i kapp de andra eleverna på knappa tre år och har snart slutfört sin grundskola. Vi kan alla påverka det att allt fler flickor som Mumgela kan börja skolan och varje barns rätt till utbildning förverkligas. Pentti Kotoaro Utgivare: Finska UNICEF rf Ansvarig redaktör: Liisa Susiluoto Arbetsgrupp: Karolina Roiha, Minna Karvinen, Nina Pronin, Sanna Meriläinen PÄRMBILD UNICEF/ Myanmar/2008/Jim Holmes Förstaklassisten Kyan Zw Linn står i dörröppningen till sitt klassrum i staden Laputta. Tillverkat av papper, som har beviljats EU:s miljömärke reg.nr FI/11/1, levererat av UPM Finska UNICEF, Bertasvägen 6, Helsingfors tfn (09) , fax (09) Myanmar: ett år efter orkanen nya liv byggs upp Orkanen som skakade Myanmar för drygt ett år sedan förorsakade den värsta katastrofen i landets historia mänskor förlorade sina liv, sina hem. Hundra tusentals barnaliv var hotade p g a förorenat vatten, undernäring och epidemier. UNICEF startade omedelbart en hjälpaktion för att rädda barnen. Under de första veckorna koncentrerade vi oss på att hålla mänskorna som överlevt katastrofen vid liv. Vi fick snabbt igång hjälparbetet genom att mobilisera vår lokala personal och genom att dela ut hjälpförnödenheterna direkt från vårt lager. I samarbete med andra organisationer distribuerade vi som en första nödhjälp till mänskorna rent vatten, näring, sjukvårdsutrustning, tält för tillfälliga sjukhus samt presenningar för tillfälliga logement. Förnödenheterna fördes med lastbilar och båtar till avlägsna och svåråtkomliga byar. Målen vi satt upp för den omedelbara nödhjälpen har nu uppnåtts. Hjälpen har nått befolkningsgrupperna som drabbats av förstörelsen också på de svårast åtkomliga områdena. Nu, ett år efter katastrofen, koncentrerar vi oss på att hjälpa mänskorna långsiktigt. Bättre och hållbarare istället Återuppbyggnadsarbetet fram skrider fint. Vi reparerar vattensystem och renoverar hem. Hälsovårdscentalerna fungerar och de tillfälliga skolorna byts så småningom ut mot splitternya skolbyggnader. Hammarslagen ekar på många håll när den ena nya skolbyggnaden efter den andra blir klar. En av skolorna som nyligen blivit klar är

3 3 byskolan i Thit Kyar Kone. Den har byggts upp på samma plats som den tidigare skolan som förstördes i stormen. Skolan är en av UNICEFs nio modellskolor där man följt Build back better -principen. Skolorna görs hållbarare, tryggare och barnvänligare än före katastrofen. Talkoarbete ger resultat Den nya skolan har hundra elever och blev klar precis inför det nya läsåret. Såväl professionella arbetskarlar som bybor och föräldrar till barnen har deltagit i byggandet. Byggnadsarbetet har inte bara ökat sammanhållningen utan också gett många bybor en utkomst istället för den de förlorat. Förut jobbade jag på en grönsaksfarm, men farmen förstördes i stormen, berättar U Kyaw Moe som deltar i byggtalkot. Jag är lycklig över att få vara med och bygga upp den här skolan. Den kommer att producera många smarta elever. Sådana som min dotter som nu går på åttan, berättar den stolta pappan. UNICEFs mål är att bygga 37 motsvarande modellskolor före utgången av år Varje skola kommer att ha tillgång till rent vatten, ordentliga latriner, ett bibliotek, en inhägnad gård och ett lärarrum. Skolorna är fullständigt möblerade och man har också beaktat funktionshindrade elevers behov. Målet är att inte ett enda barn ska bli utanför skoldörrarna. Dessutom görs skolorna så hållbara att de kan fungera som skyddsplatser vid eventuella katastrofsituationer i framtiden. Vi lyckades tackvare gåvorna Omfattningen av katastrofen i Myanmar har jämförts med tsunamin år Hjälpaktionen var utmanande och vi skulle inte ha kunnat förverkliga den utan givarnas stöd. UNICEFs byrå i Myanmar tackar för det rikliga finansiella stödet de fått av privata givare, företag och stater. Stödet möjliggjorde att vi kunde agera omedelbart utan att behöva vara osäkra på om pengarna skulle räcka till. Gåvorna räckte inte bara till nödhjälpen utan också till återuppbyggnadsarbetet. Finländska givare, både privat personer och företag, reagerade väldigt generöst på nöden. Till exempel Nokia under stödde med sitt traditionella elektroniska julkort återuppbyggandet av skolorna i Myanmar. Nokias stöd var i sin helhet euro. Finska UNICEFs insamling för barnen i Myanmar hämtade allt som allt in euro. Så här hjälper UNICEF när det är nöd Rent vatten och hygien Smutsigt vatten och dålig hygien sprider dödliga sjukdomar, t ex diarré. Vi ser till att alla mänskor på katastrofområdet har tillgång till rent vatten och ordentliga latriner. Vi levererar bl a vattenreningstabletter, vattenkanistrar, hinkar och hygienförpackningar till dem. Dessutom reparerar vi vattensystem och bygger latriner. Hälsa och näring Vi vaccinerar barnen mot mässling och andra livsfarliga sjukdomar. Vi delar ut A- vitamin, maskmedicin och malarianät till barnen. Vi ser till att undernärda barn får näringstillskott, t ex jordnötspasta och näringsrik UNIMIX-gröt. Utbildning Skolgången är den bästa möjliga traumavården för barn eftersom vardagsrutinerna ger en känsla av trygghet mitt i allt kaos. Vi grundar tillfälliga skolor på katastrofområdet. Vi utbildar lärare så att de känner igen traumatiserade barn och så att barnen får den vård de behöver. Vi levererar bl a pulpeter, stolar, svarta tavlor och skolmaterial till skolorna. Skydd I katastrofsituationer skiljs barnen ofta ifrån sina föräldrar och de riskerar att bli utnyttjade. Vi tar hand om de ensamma barnen. Vi grundar s k barnvänliga platser där barnen kan leka, pyssla och bearbeta det de varit med om i en trygg omgivning övervakade av vuxna. Vi registrerar barnen och strävar efter att hitta deras föräldrar.

4 4 :D Nyheter VÄRLDEN RUNT UNICEF/NYHQ /GIACOMO PIROZZI ALBANIEN: 13-åriga Sava lär en yngre elev läsa i en UNICEFstödd skola. Barnens läskunnighetsnivå i Albanien är låg eftersom det är skriande brist på skolböcker. UNICEF och IKEA främjar tillsammans barnens läsutveckling genom att grunda ordentliga bibliotek i skolorna. Med hjälp av Albania Reads projektet som fick sin början år 2006 har redan 160 nya skolbibliotek öppnat sina dörrar för ivriga läsare. Målet är att grunda bibliotek i alla landets 820 skolor. ALBANIEN GHANA CENTRALAFRIKAN REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN: 12-åriga Etakola som har en UNICEF-t-skjorta på sig visar flickorna hurudana fotografier han tagit i huvudstaden Bangui. Etakola är en av de 15 elever som deltog i UNICEFs fotograferingsworkshop för gatubarn. Ca 3000 barn lever på gatorna i Bangui. Med hjälp av workshoppen ville man ge barnen en chans att få berätta om sitt liv med hjälp av fotografier. UNICEF/NYHQ /GIACOMO PIROZZI GHANA: Vännerna Rahinatu, 15, och Sherifatu, 16, står och diskuterar på lågstadiets skolgård i norra Ghana. Flickorna har fått cyklar av UNICEF för att de lättare ska kunna förflytta sig från ställe till ställe på landsbygden. Långa avstånd är en orsak till att många flickor på landet blir utan utbildning. Efter att UNICEFs samarbete med undervisningsministeriet började år 2001 har UNICEF skaffat 6000 cyklar åt barnen och ungdomarna på området. UNICEF/NYHQ /OLIVIER ASSELIN

5 5 UNICEF arbetar överallt i världen. Här följer några exempel på vårt arbete för världens barn. Allt det här och mycket mer gott har vi kunnat göra tackvare våra givare. KINA: Barnen tvättar sina händer på lågstadiets gård i Gansu-provinsen. Vattensystemet på området blev allvarligt skadat i jordbävningen för ett år sedan. UNICEF har deltagit i reparationen av vattensystemet samt byggt latriner på området. Dessutom har UNICEF distribuerat sjukvårdsmaterial, tillfälliga skydd och skolmaterial. KINA UNICEF/NYHQ /JIA ZHAO VIETNAM: Två förskoleelever står med armarna om varandras halsar i ett klassrum i Lao Cain provinsen i Vietnam. Skolan som understöds av UNICEF är trygg och barnvänlig. Undervisningen i skolan sker inte bara på huvudspråket vietnamesiska, utan också på minoritetsspråken så att barn som hör till de etniska minoriteterna kan få undervisning på sitt modersmål. UNICEF har hjälpt Vietnams undervisningsministerium med att utveckla landets tvåspråkiga undervisning sedan år UNICEF/NYHQ /JOSH ESTEY VIETNAM SKA SOMALIA UNICEF/NYHQ /NICHOLAS YSENBURG SOMALIA: En hälsovårdare mäter omkretsen på en pojkes arm på ett flyktingläger i Jowhar. Våldsamheterna, torkan och översvämningarna som pågått länge i landet har drivit över en miljon mänskor från sina hem. En sjättedel av barnen på området är undernärda. UNICEF distribuerar tillsammans med sina samarbetspartners rent vatten åt mänskor och näringstillskott åt över barn. Mera hjälp behövs ändå.

6 6 Vänligen, till barnen UNICEF LAO PDR/2007/INGRAM Laos Statsskick: demokratisk folkrepublik Yta: km² Folkmängd: Huvudstad: Vientiane Officiellt språk: lao BNI per capita: 580 (US$) Medellivslängd: 64 år Läskunnighet ( ): 73% Grannländer: Kina, Vietnam, Kambodja, Thailand, Myanmar Källa: State of the World s Children 2009 Burma Vientiane Thailand Kina Vietnam Kambodja Trettonåriga Vone går på femte klassen i Nongbouas lågstadium i norra Laos. Morgon och kväll går hon den tre kilometer långa vägen till skolan tillsammans med sina väninnor. Vone och de andra flickorna i byn har tur eftersom få flickor i deras by tidigare fått gå i skola. UNICEF och regeringen i Laos kämpar tillsammans för att alla barn ska få gå i skola och dessutom i s k barnvänliga skolor. Vones skola är en barnvänlig skola. Den barnvänliga skolan har under de senaste tio åren blivit en modell som UNICEF tillsammans med sina partners använder för att säkra att basundervisningen runtom i världen är högklassig. Barnvänligheten innebär bl a att lärarna är utbildade, undervisningsmaterialet och läromedlen är högklassiga, skolan är ren och trygg och lämplig för både flickor och pojkar. Pekpinnen används inte för aga Vones skola skiljer sig från de traditionella skolorna i det att lärare och elever jobbar tillsammans i den. Undervisningen består inte bara av lärarens ensamma monolog och det är inte tillåtet att aga elever. Klassrummet är uppdelat i inlärningshörn där man ägnar sig åt olika teman. I matematikhörnet finns det t ex olika modeller som läraren ritat och som man kan bygga rektanglar, koner och kuber av. Eleverna blir en del av inlärningsprocessen när de själva gör saker. Samtidigt förstår de också de olika termerna och begreppen bättre, berömmer läraren Thongphat. Eleverna gör också mycket grupparbeten i skolan. I grupperna kan eleverna dela med sig av sina idéer och hjälpa varandra att lära sig bättre. Elefanternas ledare I Vones klass har grupperna egna namn. Hennes grupp heter elefanterna. Den här veckan är Vone ledare för elefantgruppen och det är hennes uppgift att handleda de andra i matematikuppgiften. Med ledarskapet kommer mera ansvar eftersom gruppens ledare presenterar grupparbetets resultat för hela klassen. På det här sättet får också de blygare eleverna komma fram och det ger dem bättre självförtroende. Eleverna får bättre resultat när de jobbar i grupp eftersom de kan diskutera uppgiften med varandra. När de

7 En barnvänlig skola främjar jämställdhet, respekterar mänskliga rättigheter och allas deltagande. är en plats där barnen känner sig trygga och skyddade och där det kan vara roligt att lära sig erbjuder skolhälsovård och mat samt rent dricksvatten och latriner åt flickor och pojkar omvandlingsbar och passar olika länder och kulturer. klarar sig blir de motiverade att komma och lära sig saker i skolan, berättar läraren Thongphat. I barnvänliga skolor har eleverna inte bara vanliga läroämnen utan de lär sig också många andra basfärdigheter, t ex att tvätta händerna noggrant före maten och att sköta om ett grönsaksland. I skolan diskuterar man också ofta aktuella ärenden som har med barnens och deras föräldrars liv att göra. Allas skola I Vones skola t o m mäter och väger man barnen regelbundet. På det här sättet följer man med deras fysiska utveckling. Skolan samarbetar med den lokala hälsocentralen och meddelar om det finns något oroväckande i barnets tillväxt. En delorsak till att de barnvänliga skolorna fungerar så bra är den nära kontakten mellan föräldrarna och samhällets ledare. Förutom rektorn ser skolkommittén till att alla barn i skolålder börjar skolan och att de har tillräckligt med skolmaterial. Skolgången är också avsedd för fattiga barn, flickor, barn från minoriteter och barn som lider av olika inlärningsstörningar eller skador. Alla.... UNICEF LAO PDR/2007/INGRAM Vad skulle du göra? I RESEGUIDEN som beskrev Kenya fanns en varning där det fritt lånat stod ungefär så här: På senaste tid har det hörts klagomål om att masajkrigare betett sig aggressivt mot turister på safarier. De försöker t o m sälja reseminnen med våld åt turisterna och kan vara ohövliga om inte affärerna blir av. Men observera detta: Om ditt land hade blivit exploaterat under flera århundraden och om ockupanterna skulle ha lämnat landets infrastruktur i ruiner och nu återvände i hjordar åtföljda av ett illusoriskt bottenlöst överflöd för att använda ditt land som semestermål, vad skulle du göra? Det som hänt i Kenya är förstås inte vårt fel. Det är knappast ens våra mor- eller farföräldrars fel. Man kan påstå att sannolikheten är stor för att inte en enda finländare under landets korta historia direkt varit med om att förorsaka situationen som kenyanerna nu lever i. Jag har märkt att begreppet hjälp ofta i Finland innebär att man fixar någonting eller att situationen återställs till det den varit. Så varför borde vi hjälpa? Varför borde vi fixa en situation vi inte förorsakat? Jag har varit UNICEFs månadsgivare ett par år nu. Om jag minns rätt skrev jag under fullmakten eftersom min vän som sommarjobb började fråga Har du tid att stanna en stund? eller Är du intresserad av att hjälpa barn? av mänskorna på gatan. Jag ville hjälpa honom att komma igång och få sin lön. Förstås var hjälpens mål, barnet, ett trevligt tillägg men viktigast för mig var min väns välmående. Före mitt korta besök i Kenya hade jag inte tänkt så mycket på vad min månadsgåva används till. Vem har nytta av den? Går pengarna till vacciner eller myggnät? Får någon skolböcker eller rent vatten eftersom jag ger en liten summa pengar en gång i månaden? Jag funderar fortfarande inte på vad som görs med summan jag ger, men nu när jag varit på plats och sett vet jag att det har betydelse. Vi borde hjälpa, inte för att det är rätt, utan för att vi kan. För att vi har möjligt till det. Vi gör en liten tankelek: Tänk dig ett barn som föds i extremt anspråkslösa förhållanden. Från första dagen skuggar otaliga riskfaktorer barnets uppväxt och överlevnad, allt från brist på rent vatten till avsaknad av bashälsovård. Om barnet vi tänker på dessutom är en flicka är situationen ännu allvarligare. Barnet möter utmaningar du och jag inte vet något om under sin uppväxt. Eller hur många gånger gick vi, varje dag, flera tiotals kilometer till skolan? Den här texten är inte skriven för att underblåsa rädslor eller skuldkänslor. Vi gör en annan tankelek: Tänk dig att ifrågavarande barn växer upp och får hjälp. Barnet förstår inte riktigt varför hon får hjälp men hon lär sig att något eller någon förutom hennes föräldrar är intresserad av hennes välmående. När barnet växer upp får hon förhoppningsvis möjlighet att bestämma om sin framtid. Hurudana val tror du att barnet gör? Skådespelare Samuli Vauramo bekantade sig med UNICEFs arbete i Kenya och rapporterade om det han såg i programmet UNICEF Saariluoma All Night Show som visades på MTV3 i mars. 7

8 Uppvakta med ett Mjukispaket på sommarens fester! Bebisvåg för att övervaka barnens viktutveckling Vatten- och hygienpaket för tio familjer För mera gåvoidéer se Vill du komma ihåg världens barn på din bemärkelsedag? Be dina vänner att betala bemärkelsedagsgåvan till Finska UNICEFs konto: Nordea och be dem att märka girots meddelandefält med ditt namn och bemärkelsedag. Meddelandet kan t.ex. vara Anna Andersson, 40 år. Ifall du vill ha en lista av de som gratulerat, var vänlig och meddela om din bemärkelsedag i förväg genom att kontakta Sanna Meriläinen: tfn (09) , e-post: Du kan även kontakta oss på Finska UNICEF Bertasvägen 6, Helsingfors tfn (09) fax (09) web: GE EN GÅVA Web: Ring: (15,11 / samtal + lna) Gåvokonton Nordea: OKO: Sampo: Aktia:

unicef info allt fler barn överlever UNICEFs arbete ger resultat - s.2-3 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s.

unicef info allt fler barn överlever UNICEFs arbete ger resultat - s.2-3 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s. unicef info HÖSTEN / 2007 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s.4-5 UNICEFs arbete ger resultat - allt fler barn överlever s.2-3 För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa,

Läs mer

Varför ger sig flickor ut i krig? s. 6 7

Varför ger sig flickor ut i krig? s. 6 7 HÖST / 2009 Nyheter världen runt s. 4 5 Rena händer räddar s. 2 3 NEPAL: Varför ger sig flickor ut i krig? s. 6 7 2 PATRIK JANSSON GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO:: Rent vatten för små och stora behov

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007 unicef info VÅREN / 2007 Också barn kan få aids UNICEF hjälper barnen i nödens stund För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: UNICEF finns

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Hoppet lever mitt i fattigdomen s. 6 7

Hoppet lever mitt i fattigdomen s. 6 7 VINTER / 2010 Länge leve barnen s. 2 3 Nyheter världen runt s. 4 5 SIERRA LEONE: Hoppet lever mitt i fattigdomen s. 6 7 2 PATRIK JANSSON Länge leve BARNEN GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: Nästan 9 miljoner

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Du och ditt fadderbarn

Du och ditt fadderbarn Du och ditt fadderbarn 1 Fadderskap innebär att man genom ögonen på ett barn kan följa med hur ett samhälle förändras och på det sättet vara en del av en världsomfattande förändring. Sirpa Solehmainen,

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30 Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30 Sedan månadsskiftet juli/ augusti har Pakistan drabbats av en översvämningskatastrof. Situationen har kontinuerligt förvärrats.

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Fadderskapets resa 1

Fadderskapets resa 1 Fadderskapets resa 1 2 Välkommen på fadderskapets resa med oss Vår uppgift är att med din hjälp åstadkomma bestående och positiva förändringar i såväl ditt fadderbarns som i andra barns liv. Anne Pönni

Läs mer

Global Youth Tobacco Survey (GYTS)

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Resultat av enkäten som genomfördes hösten 2012 31.1.2014 www.thl.fi/gyts 1 Bakgrund GYTS-studien utreder 13 15-åriga skolelevers attityder, kunskap och erfarenheter

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet EN BÄTTRE VÄRLD Skolmaterial FN-DAGEN 2015 Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet FN 70 ÅR Fira med Svenska FN-förbundet År 2015 fyller FN 70 år! Det är också året då FN:s nya utvecklingsmål

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner Programmering på papper Lektion 1 av Valentina Chapovalova, valentina.chapovalova@gmail.com Datorer, programmering och instruktioner Uppskattningen är att lektionen kommer ta 40-50 minuter, men det beror

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss.

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. FOTO: ActionAid DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. Nya läromedel i San Carlos Alzatate, Guatemala. Du kan ge fler flickor en framtid Majoriteten av världens fattiga är kvinnor eller flickor.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28 Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28 Den 12 januari skakades Haiti av en naturkatastrof av ofattbara proportioner. Det är fortfarande svårt att uppskatta hur

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Regler om barnskydd. World Vision Finland

Regler om barnskydd. World Vision Finland Regler om barnskydd World Vision Finland Vi ber att du som vår fadder eller samarbetspartner: Är noggrann med hur du pratar, beter dig och umgås med barn. Vuxnas uppförande bör respektera barn och deras

Läs mer

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Lahtis svenska skola och eftis ligger ett stenkast från järnvägsstationen som jag anländer till efter endast

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

Elever med annan språk och kulturbakgrund

Elever med annan språk och kulturbakgrund Elever med annan språk och kulturbakgrund En guide för rektorn och skolan 2010 Pedersöre kommun Glenn Sundstedt Elever med annan språk och kulturbakgrund en guide för rektorn och skolan Hur kan vi från

Läs mer

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier HANDLINGSPLAN VID MOBBNING Godkänd i bildningsnämndens svenska skolsektion 16.5.2012 Stadens skolor är med i Kiva Skola programmet och följer

Läs mer

unicef info HÖSTEN 2005

unicef info HÖSTEN 2005 unicef info HÖSTEN 2005 HIV-aids HAR ET BARNS ANSIKTE För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: Mammorna lär sig AIDS-kunskap I SEPTEMBER

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Förskola - vår Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj Nu händer det så mycket hos oss på barnhemmet att vi knappt själva hänger med. Det har kommit många nya barn. Det har varit skolstart och sjukdomsfall.

Läs mer

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé?

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé? Presentation av SOS Barnbyar/Skolpresentation manus 2015-03-11 Presentation Presentera dig/er Vad tänker ni när ni hör SOS Barnbyar? Inled med en film Ex Filmen om Leon (Skoljoggen) Centralafrikanska republiken

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

FÖRSKOLA CLOWNER UTAN GRÄNSER

FÖRSKOLA CLOWNER UTAN GRÄNSER ÅRETS 2016 FÖRSKOLA CLOWNER UTAN GRÄNSER påminner barn i utsatta miljöer om att de är vanliga barn och att det finns andra utanför som ser dem. Att möta barn i lust, lek och glädje är Clowner utan gränsers

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Rusmedel ur barnets synvinkel

Rusmedel ur barnets synvinkel FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Rusmedel ur barnets synvinkel Vad tänker mitt barn när jag dricker? Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Bland allt det nya och förunderliga behöver

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

ut arbetet över hela kvällen. Ett barn behöver också totalt ledig tid under kvällen, då allt arbete

ut arbetet över hela kvällen. Ett barn behöver också totalt ledig tid under kvällen, då allt arbete LÄXOR OCH INLÄRNING Läxorna är en viktig del av skolarbetet. Här har du som förälder en viktig roll i att hjälpa ditt barn att skapa goda rutiner. Målet är att ge barnet de verktyg som behövs för självständig

Läs mer

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER Enkäten för 50 år fyllda LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER 1. Vi skulle först vilja veta vad för slags aktiviteter Ni deltar i. Har Ni under sistlidna sex månader utfört något som helst avlönat arbete? Vilket

Läs mer

Vattentema på Hägneskolan.

Vattentema på Hägneskolan. Vattentema på Hägneskolan. Under vårterminen pratar eleverna på Hägneskolan om vatten och vattnets betydelse för en hållbar utveckling. Eleverna skaffar sig kunskap genom samtal, att läsa faktatexter,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Katastroffonden Halvårsrapport 2014

Katastroffonden Halvårsrapport 2014 Katastroffonden Halvårsrapport 2014 Photo: Heidi Anicete/Save the Children Barn i Gaza 2014. Foto: Jozef Nateel/Rädda Barnen Tack för ert fantastiska stöd! Centralafrikanska republiken. Foto Mark Kaye/Rädda

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet

Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet Trafiksäkerhetsveckans tema är ouppmärksamhet användning av mobiltelefon (prata, lyssna på musik, spela) att röra sig i grupp att rikta uppmärksamheten på

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Föräldrastödsprojektet 16-25

Föräldrastödsprojektet 16-25 Föräldrastödsprojektet 16-25 Ett treårigt stadsdelsöverskridande projekt i Göteborgs stad i samverkan med DART Startade 1/4-2013 Finansierat av Göteborgs stads särskilt avsatta medel för insatser riktade

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

FSD2557 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: alaluokat 4-6

FSD2557 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: alaluokat 4-6 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2557 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: alaluokat 4-6 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för KunDa

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för KunDa Plan mot diskriminering och kränkande behandling för KunDa Vision Alla bidrar till en öppen och positiv arbetsmiljö. Respekten för varje människa är ett självklart ställningstagande. En arbetsmiljö fri

Läs mer

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2856 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: ALALUOKAT 4-6 QUESTIONNAIRE: FSD2856 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PRIMARY SCHOOL, GRADES 4-6 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009 Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009 Föreningen höll sin årliga kongress den 23-24 april på Quality Winn hotell i Haninge C med många deltagare. Temat för kongressen var språka - leka - utvecklas.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Föräldrakväll åk 9 4.10.2011. Välkommen. Program

Föräldrakväll åk 9 4.10.2011. Välkommen. Program Föräldrakväll åk 9 4..2011 Välkommen Program Läsårets tyngdpunktsområden och projekt Enkäten Hälsa i skolan 20, skolrapport Ann-Christin Åsten, rektor Olika stödformer Gustav Laxell, vicerektor 1 Program

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Fredag 25 mars 2011 NORRBOTTEN Oro för kärnkraft Jordskalven i Japan har skadat kärnkraftverket i Fukushima. Risken är stor att strålning kommer att läcka ut från kärnkraftverket.

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Svenska för dig Läs & diskutera!

Svenska för dig Läs & diskutera! Svenska för dig Läs & diskutera! Med Lgr 11 som utgångspunkt har denna nya spännande serie vuxit fram. Delarna fokuserar på olika moment i svenskämnet för att tillsammans täcka in det centrala innehållet

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar Roligt och intensivt år 2010 har varit ett roligt och framgångsrikt år för, mycket tror vi att det beror på reportaget som Malou von Sivers gjorde för Eftertio i TV4, länk finns på www.willefondens.se.

Läs mer

Hemsjukvård i Genk, Belgien

Hemsjukvård i Genk, Belgien Hanna Eriksson Sjuksköterskeprogrammet SJSA 26 VT 2012 Hemsjukvård i Genk, Belgien Vecka 1, inledning Jag har nu gjort min första vecka här i Genk inom hemsjukvården i området Genk norra. Till att börja

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Våga berätta. Utdrag ur: om mammor som blir utsatta för psykiskt och fysiskt våld och deras barn. Barbro Metell

Våga berätta. Utdrag ur: om mammor som blir utsatta för psykiskt och fysiskt våld och deras barn. Barbro Metell Utdrag ur: Det pågår psykiskt och fysiskt våld mot mammor och barn i många hem. Våldet är ett allvarligt hot mot mammors och barns liv och välbefinnande. Den här skriften ger inblick i hur mammor och barn

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien Guide: Syrien Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien Konflikten i Syrien kan härledas till april 2011 då storskaliga protester bröt ut mot landets ledning och president Bashar

Läs mer