insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII"

Transkript

1 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 124 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione insaming. Sedan 2009 tiämpar medemmarna FRIIs Kvaitetskod. Nyckeord i insaming är respekt, öppenhet, kvaitet och engagemang årgång 17 insaming nu IOGT-NTO Jämtands äns Cancer- och Omvårdnadsfond Kamar Stadsmission KFUK-KFUM Sverigev Kooperation Utan Gränser Kristna Fredsröresen Kvinna ti Kvinna Latinamerikagrupperna Lepramissionen Liberia Dujar Association-Sweden Linköpings Stadsmission Läkare i värden Läkare Utan Gränser Läkarmissionen MAF Sweden Mentor Sverige MinStoraDag Naturskyddsföreningen Neuroogiskt Handikappades Riksförbund Njurförbundet ParkinsonFörbundet Peace Parks Foundation Sweden Personskadeförbundet RTP PMU Interife Pan Sverige Prostatacancer-förbundet Radiumhemmets Forskningsfonder Ren Idrott Reumatikerförbundet Riksförbundet FUB Riksförbundet för Röresehindrade Barn och Ungdomar - RBU Riksförbundet Förädraföreningen Mot Narkotika Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige Riksorganisationen Unga Reumatiker Ronad McDonad Barnfond Rotarys Läkarbank Rädda Barnen Shia Sjöräddningssäskapet Skandinaviska Barnmissionen Skåne Stadsmission Sociaa Missionen SOS-Barnbyar Spädbarnsfonden Star for Life Stiftesen Göteborgs Kyrkiga Stadsmission Stiftesen Hungerprojektet Stiftesen Livsust-Dzivesprieks Stiftesen Nordens Ark Stockhoms Stadsmission STROKE-Riksförbundet Svenska Afghanistankommittén Svenska Bibesäskapet Svenska Diabetesförbundet Svenska FN-förbundet Svenska Freds- o Skijedomsföreningen Svenska kyrkan Svenska Läkare mot kärnvapen Svenska Röda Korset Svenska Scoutrådet Svenska Skoidrottsförbundet Tjejzonen Tostan Sverige UNHCR Insamingsstiftese Unicef Sverige Vi-skogen Värdsinfektionsfonden Värdsnaturfonden - WWF Västerås Stadsmission WaterAid Sverige Word Chidhood Foundation Ågrenska EN TIDNING FRÅN FRII Sverige ECPAT Sverige EFS Erikshjäpen Ersta diakoni Ett kick för skogen Forska Utan Djurförsök FRIENDS Friuftsfrämjandet Fräsningsarmén Greenpeace Norden Göteborgs Räddningsmission Hand in Hand Hea Människan Hjärnfonden Hjärnkraft Hjäp ti Liv Internationa Hjärt-Lungfonden Hjärta ti Hjärta Hjärtebarnsförbundet Hoppets Stjärna Hörseskadades Riksförbund Individue Människohjäp Resutat för 2010 Givandet fortsätter att öka Starkt stöd ti Haiti Actionaid Adventistsamfundet Afrikagrupperna Azheimerfonden Amnesty Internationa AMREF Afrikas fygande äkare A Non Smoking Generation Anorexi/Buimi-Kontakt Astma- och Aergiförbundet A Word of Friends Sweden Barncancerfonden Barndiabetesfonden Barnfonden Bomsterfonden BOS Sweden BRIS BRO- Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation Bröd ti bröder Ge för ivet Cancerfonden Civi Rights Defenders Cowner utan Gränser Demensförbundet Diakonia Diakonistiftesen Samariterhemmet Djurens Rätt Djurskyddet SID 6-7 Paner på samarbete vid bixtinsatser 6 Bedrägerimået snart i hovrätten 6 The Giving Pedge tar steg ut ur USA 13 Friuftsfrämjandet Givarnas stöd ger närhet ti naturen SIDAN 14

2 friizon Kaendarium MARS AFP Internationa Fundraising Conference, Chicago APRIL 12.4 Introduktion ti FRIIs Kvaitetskod k Stockhom 12.4 Utbidning Kodrapporten, k Stockhom 13.4 Utbidning Kvaitetskoden och styresens arbete k Stockhom 14.4 Utbidning för ordförande och vice ordförande Riskhantering/ intern kontro, k , Stockhom 28.4 FRIIs årsmöte, Stockhom MAJ InsamingsForum arrangerat av FRII, Stockhom, Lidingö Öppen för aa. Rabatt för FRIImedemmar JULI Nationa Fundraising Convention, London OKTOBER Internationa Fundraising Congress i Hoand Läs mer om vad som händer i FRII edaren förtroende Viktigt att ta varning på avar Insamingsresutaten hos FRIIs medemmar fortsätter att utveckas positivt. När jag studerar siffrorna för 2010 för de tio största organisationerna kan jag konstatera att dessa ökat sin insaming med sju procent jämfört med året före. Men man får inte atid vara gad. Jag bir tvärtom bekymrad när jag äser den senaste rapporten från Swedbank Robur om svenska fokets attityder och givandet ti organisationerna. Rapporten tas fram årigen av anaysföretaget Argument och dess chefsanaytiker Fredrik Erfet på basis av svaren från 700 vuxna svenskar. Detta är sjunde året i rad som rapporten görs. Förra året svarade 82 procent av svenskarna att de hade en positiv eer mycket positiv instäning ti ideea hjäporganisationer. I år har den siffran gått ned med tio procentenheter ti 72 procent. I och för sig ska vi då komma ihåg att insamingarna ti Haiti pågick som bäst då förra årets undersökning gjordes. Det kan ha dragit upp förtroendesiffran det året. Kvarstår emeertid att attityden försämrats. Jag vi att vi i branschen är mycket observanta på dessa värden och det förtroende som spegas i siffrorna. Drygt sju av tio människor har atså en positiv eer mycket positiv håning ti oss. Vi bör anser jag igga på minst åtta av tio. Fredrik Erfet säger ti mig: Viken annan bransch som hest skue juba över sju av tio. Men resutaten i vår sektor bygger nästan utesutande på det förtroende som vi yckas bygga upp. Och sviktar det så riskeras våra insamingsresutat. Vi vet aa att det förekommit för vår sektor negativ pubicitet under förra året. Löner och ersättningar har ventierats. Jag är dock övertygad om att det starka och framgångsrika arbetet i organisationerna för de oika ändamåen är det som tydigast fastnar på näthinnan och i hjärtat hos de festa av våra givare. Gadare bir jag dock då jag ser ådersfördeningen hos de svarande. Hos personer år igger förtroendetaet på 83 procent! Band de spontana kommentarerna äser jag påståenden som deras arbete behövs. Samhäet täcker inte behoven och ideea organisationer gör mycket gott. Men visst finns här också negativa kommentarer av typ man bör rensa upp inom de egna eden. Större insyn vore önskvärt. Den vikande förtroendesiffran drar även med sig ned andeen givare i befokningen svarar 59 procent att de skänkt pengar under de senaste sex månaderna. Det är den ägsta siffran sedan mätningarna startade. Jag är van vid att två av tre svenskar uppger att de skänker bidrag. Vad gör vi nu? Vi fortsätter vårt arbete för kvaitet och öppenhet. Vi tiämpar Kvaitetskoden och vi ska bi bättre på att redovisa vad vi uppnår och vika effekter som vår verksamhet ger. ERIK ZACHRISON GENERALSEKRETERARE FRII Annonsera För information och bokning: kontakta Press Art. Te , Annonspriser Hesida: kr Havsida: kr Kvartssida: kr FRII-medemmar betaar 50 procent av angivna priser. För bokningsstopp, tekniska specifikationer och utgivningsdatum se kicka på Medem och sedan Insaming nu Vem ska bi Årets Insamare 2010? Vem tycker du har gjort sig förtjänt av att nomineras ti 2010 års insamare? I samband med InsamingsForum den 3-4 maj 2011 offentiggörs vem som bivit Årets insamare Skicka in ditt försag tisammans med en motivering ti senast den 15 apri. Föjande kriterier gäer för nominering ti Årets insamare 2010: Origine idé och nytänkande i insamingsarbetet Ger fer effekter än endast pengar Kan stimuera andra insamare Genomförs gärna under medverkan av ideea krafter Ger bra resutat i förhåande ti satsat kapita Framgångsrikt arbete för att stärka organisationens varumärke och därmed öka intäkterna Både enskida personer och organisationer kan komma ifråga för priset Insamingen måste ha använt 90-konto eer skett inom ramen för en organisation med 90- konto Insamingen ska ha skett under 2010 Skicka din nominering ti insaming nu Information och nyheter från FRII, Friviigorganisationernas Insamingsråd. Redaktör: Peter Rehnfedt/Press Art. te: , Redaktion: Heena Reinius Guström, Eva Nordenstam, Pernia Norström, Peter Rehnfedt, Lovisa Sandberg Erik Zachrison och Marie von Zeipe. Ansvarig utgivare: Erik Zachrison. Adress: FRII, Box 2054, Stockhom. Besöksadress: Skeppsbron 28 Te: /92, fax E-post: Nätet: Omsagsbid: Press Art Tryck: Printone 2011 Uppaga: ex, utgivning 4 ggr/år ISSN Om du medverkar i insaming nu ger du samtidigt ditt tistånd ti att FRII får använda materiaet i eektronisk version av tidningen. insaming nu

3 kommenterat: toppen botten Tveksamt kring stöd för utsatta barn Skandaomsusade Poo Media AB i Örebro har uppfunnit en ny idee organisation Rofub. Denna gång påstår de sig hjäpa de utsatta barnen. Se vidare Senast avsöjade SVTs Uppdrag granskning hur Poo Media satt korna i anrika Hem och Skoa. Hoppas givare och kunder är observanta. FRII kommer att håa ögonen på Rofub Oovigt övertagande av givaruppgifter Organisationen Hand i Hand i Göteborg (som inte ska förväxas med Hand in Hand, medem i FRII) har utan ov tagit Aktuea frågor om insaming i poitiken Avdragsrätt för gåvor. Det har tyvärr inte hänt mycket med regeringens ambition att införa en avdragsrätt för gåvor i sjävdekarationen. Men FRII fortsätter att bedriva opinion i frågan och bevakar att den hås vid iv. insaming nu Moms. På momsområdet har finansminister Anders Borg skrivit ti EU och bett om en höjd övre beoppsgräns under viken idee näringsverksamhet i en organisation inte ska behöva momsbeäggas. Borg har föresagit en mijon över ett givarregister från insamingsstiftesen Gatubarn. Detta viseeder givarna och känns oseriöst. Hand i Hand finns numera på FRIIs varningsista. Tydigare bid av insamingskontro Svensk Insamingskontro har putsat upp sin grafiska profi. Samtidigt introducerar man en ny tydig ogga innehåande siffrorna 90-. Och så har man skrotat förkortningen SFI. FRII tror att andets givare uppskattar dessa nyheter. InsamingsForum 2011 Hur uppnår vi större effekt i våra insamingar? 3-4 maj 2011, Skogshem & Wijk, Lidingö kronor. Vi återkommer när svar inkommit. En så kaad Grönbok om framtiden på momsområdet har sammanstäts av EU. FRII har svarat på en remiss i detta ämne. Erik Zachrison Kom och träffa Mike Johnston, Stephen Pidgeon, På Jebsen, Cara Westman och många fer på Sveriges största insamingskonferens. Här samas kunniga taare, erfarna everantörer och dina koeger i branschen under temat Hur vi uppnår större effekt i våra insamingar. Vi fokuserar på vårt uppdrag och det givarna vi ha i form av måuppfyese, återrapportering, trender, best cases, strategier, taktik och metoder. Meningen är att du går från Insamingsforum, bättre rustad ti att förbättra din organisations verksamhet, få fer ojaa givare och öka er insaming. FRIIs InsamingsForum är insamingsbranschens åriga forum, där tid också ges ti minge och många möjigheter att umgås. Varmt väkomna! Erik Zachrison, generasekreterare, FRII Heena Reinius Guström, kommunikationschef, FRII Boka den 3-4 maj i kaendern nu! Inbjudan skickas ut snart patserna brukar ta sut fort. Hå utkik i posthögen och på FRII erbjuder föjande utbidningar våren Introduktion ti FRIIs Kvaitetskod 12.4 k , Stockhom 2. Kodrapporten, 12.4 k , Stockhom 3. Kvaitetskoden och styresens arbete 13.4 k , Stockhom 4. För ordförande och vice ordförande riskhantering/intern kontro 14.4 k , Stockhom Haå där... Heena Reinius Guström, ny kommunikationschef på FRII. Vad har du jobbat med tidigare? Jag är socionom, samhäsvetare och har äst kommunikation, varumärkesstrategi och PR. Jag har arbetat på sociabyrå, Ekot, SNS (Studieförbundet Näringsiv och Samhäe), Värdens Barnkampanjen och Hand in Hand med konferenser, utbidningar, workshops, insamingsprojekt och PR. Vad är roigast med nya jobbet? Det är fantastiskt att kommunicera med seriösa organisationer som aa har ett meningsfut uppdrag i att förbättra och förändra för individer, vår värd och för vår jord! Vad jobbar du med just nu? Jag arbetar med paneringen av FRIIs utbidningar, möten och konferenser Boka in InsamingsForum 3-4 maj! Det bir en mycket innehåsrik konferens, fyd av inspiration från Sverige och värden! Hur ser du på FRIIs framtid ur ett ängre tidsperspektiv? FRII har ett starkt internationet nätverk med systerorganisationer runt om i värden och det samarbetet vi FRII fortsätta att utvecka. FRII samar de seriösa insamingsorganisationerna i Sverige och vi utvecka sin ro som kunskapsnav för våra medemmar och ge dem reevanta verktyg och medemserbjudanden. Samtidigt vi vi obba för den ideea sektorns betydese i samhäet i ett konstruktivt samarbete med medemsorganisationerna och med andra viktiga aktörer. Fyra nya medemmar Sedan senaste numret av Insaming nu har FRII fått fyra nya medemmar. Det är Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO, Svenska Hundskyddsföreningen, Operation Smie Sverige och Kvinnor & Häsa. Vi väkomnar våra nya medemmar. FRII har nu sammanagt 124 medemmar.

4 aktuet Etiska riktinjer Ny standard för sociat ansvar Fer uppgifter om 90-konton finns nu på Kontokontro i ny skepnad Svensk Insamingskontro har sedan februari en ny grafisk form och en uppdaterad webbpats. I den nya ogotypen finns ordet 90-konto med för att ge en tydigare signa om organisationens verksamhet. Webbpatsen (www.insamingskontro.se) är omgjord och det är nu ättare att få information om hur 90-konton fungerar och om aktuea frågor som berör insamingskontro. Det går även att se nycketa och äsa kommentarer om de föreningar och stifteser som idag har 90-konto. Dessutom har hänvisningar ti mer information om de oika föreningarna och stifteserna agts ti. Svensk Insamingskontro bidades 1980 och tog då över granskningen av insamingar från Näringsivets Granskningsnämnd. Sedan dess administrerar organisationen aa ansökningar om 90-konto, tar besut om tidening och föjer upp att reger och åtaganden som kontot innebär efterföjs. Bakom Svensk Insamingskontro står LO, SACO, TCO, Svenskt Näringsiv och Far. pr En goba standard för sociat ansvarstagande ISO anserades i Sverige strax före årsskiftet. Den ger riktinjer för samarbeten kring sociat ansvartagande och förankras nu i fera organisationer och företag. ISO är värdens hittis största standardiseringsprojekt där 42 internationea organisationer samarbetat för att ta fram riktinjerna. Mer än 90 änder har hittis godkänt standarden. Värdsnaturfonden WWF är en av de ideea organisationer som detagit i arbetet. Syftet med standarden är att ge vägedning för aa typer av organisationer, oavsett om det är företag, myndigheter eer ideea organisationer, säger Staffan Söderberg, chef för företagssamarbeten på Värdsnaturfonden WWF. ISO har utformats för att ta ett hehetsgrepp om aa dear inom sociat ansvarstagande. Standarden omfattar band annat mänskiga rättigheter, arbetsvikor, mijö- och kimatfrågor och För första gången har FRIIs medemmar ämnat in rapporter om sitt kvaitetsarbete. På se under etik finns underagen tigängiga som pdf-fier eer änkar. Där går det att se hur de oika organisationerna arbetar med band annat information, styrning och öppenhet. Utformningen av kodrapporterna varierar, viket framför at beror på att det finns stora skinader i hur organisationerna ser ut och fungerar. Det är roigt att vi har kunnat ta fram ett så bra underag för att främja kvaiteten i insamingsarbetet. Den övergripande feedback jag fått från FRII-medemmarna är vädigt positiv. Många tycker koden är ett bra instrument för att anaysera edning, styrning och kontro i sina verksamheter, säger Erik Zachrison på FRII. har krav på hur företag ska uppföra sig etiskt och visa hög grad av transparens. WWF har redan tagit in ISO som en de i de oika edningssystem som vi använder i vårt arbete. Men det finns vissa områden där vi måste tänka vidare, ti exempe på hur dubbeko vid inköp eer hur krav på samarbetspartner ska formueras, säger Staffan Söderberg. IKEA, ABB, Atas Copco, Eectroux, Ericsson och Vovo är några stora svenska företag som har varit med i arbetet. Den internationea projektedningen har etts av Kristina Sandberg, verksamhetsområdeschef på SIS Swedish Standards Institute. Framför at stöder standarden håbar hande och skapar ett gemensamt språk med änder som Kina, Brasiien, Kenya och Saudiarabien. Det känns otroigt roigt och viktigt att vi efter fem års intensivt internationet arbete äntigen kan ansera ISO 26000, säger hon. Peter Rehnfedt Nu kan FRII-medemmarnas kvaitetsarbete jämföras Eftersom det är första gången koden tiämpats har det också funnits en de frågor kring de oika dearna som ska fyas i av organisationerna. Några medemmar har hört av sig för att diskutera om svarsaternativen ska kryssas i eer formueras skriftigt. Andra har undrat om må och resutat ska beskrivas konkret eer sättas in i ett vidare perspektiv, säger Erik Zachrison. Rapporterna som finns på FRIIs webbpats bygger på 2009 års verksamheter och ska även ingå i organisationernas årsredovisning eer presenteras som en egen rapport. De organisationer som bivit medemmar i FRII under 2010 behöver inte ämna någon kodrapport förrän nästa år. peter rehnfedt insaming nu

5 Humanitär hjäp Få insamingar ti stöd för hjäpinsatser i Nordafrika Värdens bickar har riktats mot Nordafrika den senaste tiden. Fera änder som tidigare varit anonyma i värdsrapporteringen skakades pötsigt av uppror. Det är inte många av FRIIs medemmar som bedriver verksamhet i regionen, men Insaming nu har taat med några som finns på pats. Röda korset representeras i Nordafrika av Röda havmånen. I Tunisien och Egypten har man tagit hand om den akuta medicinska nöden med hjäp av mede från den internationea katastroffonden. Men då det rapporteras om bodbad i Libyen, bedömer Röda Korset att man står på randen ti en potentie humanitär katastrof. Därför drog de i sutet av februari igång en insamingskampanj ti området. De rapporter vi får visar att den humanitära situationen inne i Libyen förvärras hea tiden. Vi är mycket bekymrade över det ökande antaet människor som drivs på fykt och ämnar sina hem i jakt på säkerhet, säger Dominik Stihart, Internationea rödakorskommitténs biträdande chef. Även Läkare Utan Gränser fokuserar på Nordafrika. De har kämpat för att få in akutpersona och förnödenheter ti Libyen, men hindrats trots det stora behovet av medicinsk hjäp. A information vi får pekar på en kritisk situation för de skadade i vådsamheterna under senare tid. Det är oacceptabet att medicinsk persona och förnödenheter hås borta från människorna som behöver den, säger generaseketerare Johan Mast. Läkare Utan Gränser har ingen insamingskampanj riktad mot Nordafrika, utan använder mede som samats in ti sitt övergripande ändamå. SOS Barnbyar har funnits på pats i Nordafrika under ång tid och driver fera barnbyar i band annat Egypten och Tunisien. Oroigheterna i Nordafrika har satt hård press på många människor som saknar mat eer drivs på fykt. De har hittis drabbats indrigt av konfikterna. Vi har inte hittis haft några stora probem. I Egypten var det några som trängt sig in i en barnby, men det hände som tur var ingenting. I sådana här situationer sätter vi in extra vakter. Vårt främsta uppdrag är att skydda barnen som bor hos oss, säger Ann-Christine Berg på SOS Barnbyar. Inte heer SOS Barnbyar har ännu startat någon insaming särskit riktad ti Nordafrika. SOS Barnbyars insamingar ti katastrofdrabbade områden koordineras från vårt internationea huvudkontor. Vi initierar inte sådana kampanjer härifrån. Än så änge har vi inte fått signaer om att en insaming ti Nordafrika är aktue. Däremot är vi ju på pats och kan hjäpa ti. Vi har ju både okaer och persona fysiskt där. Hur ser stödet ut ti dem som jobbar på en pats som drabbas av katastrof eer konfikt? Vi har utarbetade system på våra nationea, regionaa och okaa kontor. De ser ti att personaen i barnbyarna får det stöd de behöver. ovisa sandberg Foto: benoit matsha carpentier Oro för att gåvor inte når fram Den åriga undersökningen av svenskarnas syn på insaming ti ideea ändamå presenterades av Swedbank Robur i mitten av februari. Årets siffror visar att förtroendet har sjunkit från 82 procent, som förra året hade en positiv eer mycket positiv instäning ti ideea organisationer, ti 72 procent i år. Minst positiva är de tifrågade i ådersgruppen år där endast 64 procent sa sig ha en positiv instäning. Mest positiva ti ideea organisationer är unga mean 16 och 29 år hea 83 procent av de tifrågade. Samtidigt är det många fer ädre än yngre som uppger att de har skänkt pengar det senaste sex månaderna. Årets undersökning visar också att det finns en oro för att de pengar som skänks inte kommer fram. 26 procent av de tifrågade uppger att de har itet eer inget förtroende as för att de pengar som skänks ti ideea organisationer verkigen når fram ti de personer och de projekt de är avsedda för. pr Djurens Rätt har fans på Facebook. Rekord band FRIIs medemsorganisationer? Revision, projektgranskning, intern kontro, redovisningsfrågor, skatter, moms och juridik Den ia byrån med den stora kompetensen. insaming nu

6 aktuet Hea värden får nytt namn Svenska kyrkans internationea arbete, Hea värden, bytte vid årsskiftet namn ti Act Aiance. Efter att namnet Hea värden anserades för knappt tre år sedan kommer det nu inte att användas mer i Svenska kyrkans insamingsarbete. En av anedningarna är att samarbetet nu kommit igång inom ACT Aiance, en sammansutning av hjäparbete från kyrkor över hea värden. När vi nu vi samprofiera oss med ACT Aiance så är det nödvändigt att se över hur vi kommunicerar. Hea värden, Svenska kyrkans internationea arbete är ett namn som innehåer tre oika dear och det har varit svårkommunicerat, säger kommunikation- och insamingschef Mattias Nihgård ti Kyrkans tidning. Besutet att byta namn togs av Svenska kyrkans nämnd för Internatione mission och diakoni. Frågan om en ny ogotyp kommer har samtidigt tagits upp i kyrkostyresen, som besutat att den stiiserade jordgoben med texten Hea värden inte heer kommer att användas i fortsättningen. Framöver kommer i stäet det formea namnet att vara Svenska kyrkan, ACT Aiance men amänt kommer verksamheten även att kaas Svenska kyrkans internationea arbete. Vi får hoppas på förståese för att vi nu ändrar namnet så att det fungerar på ängre sikt. Och vi vi here ändra det nu än att behöva göra det om fem år, när Hea värden kanske har bivit ordentigt inarbetat, säger Mattias Nihgård. Tidigare bedrevs Svenska kyrkans insamingsarbete under namnen Lutherhjäpen och Svenska kyrkans mission (SKM) sogs de både verksamheterna i hop och bidade Hea värden. I ACT Aiance ingår drygt 100 kyrkor och kyrkiga organisationer som tisammans verkar för ett effektivt och strategiskt arbete. peter rehnfedt Ett år efter Hjäp Haiti Gemensam insaming kan bi start för fortsatt samarbete Det har gått drygt ett år sedan kampanjen Hjäp Haiti genomfördes, där 14 FRII-medemmar gick samman för att ge stöd ti dem som drabbades av jordbävningen på Haiti. Nu har en uppföjning av kampanjen gjorts och det finns intresse för att skapa en organisation som snabbt kan genomföra iknande kampanjer framöver. Ett par dagar efter den stora jordbävningen på Haiti i januari 2010 hörde FRII av sig ti oika medemsorganisationer som arbetar med hjäp ti katastrofområden. Frågan var om de vie göra en snabb insats tisammans med TV4 för att hjäpa de drabbade på Haiti. Responsen bev stor och 14 organisationer detog i Louise Nordund Isaksson. Hjäp Haiti. Över 15 mijoner kronor samades in i samband med en stor tv-sändning i TV4. De organisationer som medverkade hade ett utvärderingsmöte tisammans med FRII i december för att diskutera insatsen och ett eventuet fortsatt samarbete. Aa var oerhört positiva ti att arbeta på ett iknande sätt igen, även om vi måste diskutera hur formerna för samarbetet ska se ut och vika som ska vara med, säger Louise Nordund Isaksson, chef för insaming och kommunikation på Erikshjäpen, en av de organisationerna som detog i kampanjen. Andra frågor som kom fram under utvärderingen gäde om en kampanjgrupp ska skapas vid varje insamingstifäe eer vara permanent, och vad som krävs för att en händese ska betecknas som katastrof. I Hjäp Haiti hamnade mycket arbete på FRII:s kansi, men även om det är FRII som initierat samarbetet så ska det framöver vara de detagande organisationerna som sjäva ansvarar för att fya samarbetet med innehå och de ekonomiska åtagandena. Ti exempe kan en organisation avvara en person ett par dagar när det är som mest intensivt. Tanken är inte att detta ska bi ett nytt Värdens Barn med en stor organisation med många möten. Det här ska bara vara ett samarbete under stora katastrofer, berättar Louise Nordund Isaksson. Internationet finns framgångsrika exempe på iknande samarbeten, ti exempe i Engand där DEC (Disasters Emergency Committee) har funnits sedan 1963 och består av 13 organisationer. I Hoand finns Giro 555 där tio organisatio- Samarbetet i kampanjen Hjäp Haiti bidrog med över 15 mijoner ti dem som drabbades av jordbävningen. ner ingår. När en katastrof inträffar finns redan aa strukturer kara kring exempevis administration och tekniska ösningar. Skue man gå vidare med ett iknande samarbete i Sverige vi man göra färdigt mycket redan nu. Tanken är att det ska finnas ett insamingskonto som fungerar, tackbrev och sms-tjänst så att det i princip bara ska vara att trycka på knappen när något händer. Under tv-sändningen Hjäp Haiti fanns representanter för aa organisationer på pats. I utvärderingen diskuterades om det verkigen var nödvändigt. Kanske kan personer från några enskida organisationer vara med och prata. Tanken är ju inte att framhäva sin organisation i ett sådant här sammanhang, säger Louise Nordund Isaksson. Nycketa är en annan viktig fråga. Hur ska organisationerna dea på pengarna som samas in? Den här gången fick insamingsorganisationer över en viss gräns mer pengar än övriga. Erikshjäpen hörde ti de som fick en mindre de. Våra secondhandbutiker gav mer ti Hjäp Haiti än vi fick tibaka. Men här är det den gemensamma insatsen som räknas och att vi aa bidrar tisammans och visar det utåt. De pengar som Erikshjäpen fick via Hjäp Haiti har band annat gått ti koeravaccin och att utrusta ett sjukhus med oika former av sjukvårdsmateria. De skickade också äkare från Sverige. Nu igger frågorna och synpunkterna från utvärderingsgruppen på FRII:s styresebord. De ska diskutera vidare och sätta formerna för ett eventuet samarbete i framtiden. eva nordenstam insaming nu Foto: pan sverige

7 Bedrägerimået Nu väntar ny rättegång för af Donner i hovrätten Johan af Donner dömdes i maj 2010 ti fem års fängese för grova bedrägerier på Röda Korset och Cancerfonden. Han dömdes också att betaa åtta mijoner kronor i skadestånd. Domen har överkagats. Rättegången i hovrätten startar 28 mars. Både Johan af Donners advokat Leif Sibersky och de två meddömda Uf Osen på företaget Tryckmedia och Jan Liikane på företaget Duo Kunddiaog har överkagat, iksom åkagaren som vi pröva om Donner kan dömas för mutbrott. Förhandingarna i hovrätten pågår mars samt 4 5 apri. Försäkringsboaget Chartis Europe har betaat fem mijoner kronor ti Röda Korset efter domen, enigt Aftonbadet. Pengarna motsvarar förusten efter Johan af Donners bedrägerier. Försäkringsboaget har vänt sig ti Kronofogden och tingsrätten för att få tibaka summan av Johan af Donner, som vägrar att betaa. I sitt brev ti Kronofogden skriver han att mået ännu inte är avgjort och att han har minskat både Misstänkt stöd i Räddda Barnen Två poitiker i Stockhoms än är poisanmäda för att ha förskingrat pengar från en av Rädda Barnens okaföreningar. Totat skue föreningen sama in kronor men resutatet bev endast 356 kronor. Rädda Barnen har startat en internutredning för att ta reda på vika okarheter som finns i redovisningen och hur det kommer sig att pengar fattas. Vi har fått in en anmäan om misstänkt förskingring. Men vi har begärt in kompetteringar från föreningen för att kunna bedöma om Cancerfondens och Röda Korsets kostnader för insamingar: En skada i detta fa måste grundas på antaganden om hur det skue sett ut om jag inte hade arbetat för dem, inte hade arbetat på övertid och inte bekagigtvis kompenserat mig sjäv på det oämpiga sätt som tyvärr bev faet. Svaret på den frågan är att fordringsägarna hade haft mindre att tigå. De gynnades het enket av mitt arbete, även med beaktande av mitt ooviga agerande, skriver han. Röda Korset kommer att ha ett juridiskt ombud på pats under rättegången. Vi vi inte ägga ner mer energi än nödvändigt. Vi är ganska trötta på Donneraffären och vi ägga den bakom oss, säger Karin Tengby, pressekreterare på Röda Korset. I höst kommer journaisten Bernt Hermees bok Gudsot ut om Donneraffären. Det bir den första boken om bedrägeriskandaen som skakade om insamingssverige och ges ut av föraget Leopard. Marie von Zeipe en förundersökning edd av åkagare ska inedas, säger Eva Gans vid Norrorts-poisen ti SvD. Poisen ska band annat gå igenom föreningens bokföring och vika insättningar och uttag som gjorts på oika konton och vem eer vika som utfört dem. Medemmarna i föreningen informerades först åtta månader efter att föreningens tidigare kassörska sagit arm, viket ett ti intern kritik i Rädda Barnen.Den interna revisionen ska redovisas för styresen för Rädda Barnen Sverige. pr 45 Mkr från fondsparare På Hjärtedagen den 14 februari deades 45 mijoner kronor ut ti 79 ideea organisationer. Pengarna kommer från spararna i Swedbank Roburs ideea fonder. De organisationer som fick störst bidrag i år är (mijoner kr): Amnesty Internationa 6,1 Rädda Barnen 5,8 Barncancerfonden 3,3 Sv. Ingenjörers Mijöfond 2,7 SOS Barnbyar 2,7 EFS 1,7 Diakonia 1,4 Svenska Diabetesförb. 1,4. Sedan 1992 har Swedbank Roburs ideea fonder bidragit med cirka 800 mijoner kr ti ideea ändamå. pr Föjder av mediedrev ska studeras Forskare vid arbets- och mijömedicin vid Göteborgs universitet ska djupintervjua chefer som utsatts för mediedrev. De ska även undersöka hur cheferna kan stöttas och viken påverkan medieuppvaktningen får på medarbetana. Intervjupersonerna som ska kontaktas finns inom vård och omsorg. Men vissa ikheter finns i hur ideea verksamheter beskrivits. Fokus hamnar ofta på enskida och stäer dem ti svars istäet för att undersöka organisatoriska och ekonomiska förhåanden. Så beskrivs bakgrunden ti projektet som får 2,9 mijoner kronor från Afa försäkring. pr För organisationer som utveckas Vi erbjuder dig MySoft ösningar har och kompetens system för kring Automatiserade insamingsprocesser FackförbundKoppingar Branschorganisationer ti sociaa medier Produktifiering av gåvor Insamingsorganisationer med gåvoshop Företagssamarbeten Kurs- konferensanordnare Egen insaming HandikapporganisationerKraftfua anays- Idrottsorganisationer och kampanjverktyg insaming nu

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

insamling nu gemensam satsning gav snabb haiti-hjälp unicef samlar in mest i Sverige en tidning från frii

insamling nu gemensam satsning gav snabb haiti-hjälp unicef samlar in mest i Sverige en tidning från frii FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 106 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Trög start för hjälp till Afrikas horn Burkar skramlar ihop miljoner Nej till gåvor från aktör utan kontroll SID 10

insamling nu Trög start för hjälp till Afrikas horn Burkar skramlar ihop miljoner Nej till gåvor från aktör utan kontroll SID 10 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 131 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

kunskap för en ny tidkvinnor

kunskap för en ny tidkvinnor SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 3 juni 2015 Årgång 91 Gott med vegetariskt utvada Recept från Green Kitchen traves kunskap för en ny tidkvinnor ujaa: Att inte vara

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

insamling nu Tema: Insamling utan kontroll Stiftelser skadar givares förtroende

insamling nu Tema: Insamling utan kontroll Stiftelser skadar givares förtroende FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans Svenska ournaen augusti 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen Räddad av Dr Mukwege Tack vare operationen kunde Safi bi mamma Lek som terapi Så förbereds förädraösa för en ny

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 125 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER Svenska ournaen december 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen MINNET AV EN JULSÅNG Annika Hagström om traditioner som sätter spår RENA RAMA PANNKAKAN Johanna testagar etiopisk

Läs mer

ournalen vimmel mamman HANS FOTAR HELST BISTÅND ROSA, 70, LÄR ANDRA LÄSA TVINGAD ATT SÄLJA SEX

ournalen vimmel mamman HANS FOTAR HELST BISTÅND ROSA, 70, LÄR ANDRA LÄSA TVINGAD ATT SÄLJA SEX Svenska ournaen februari 2014 årgång 90 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen HANS FOTAR HELST BISTÅND Så orkar Journaens fotograf se a nöd ROSA, 70, LÄR ANDRA LÄSA Det handar om att övereva

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

ournalen kattis vilsna pojkar lindas familj Fokus: barn som tvingas kriga barbro i gnarp räddade dem Så blev hon sveriges insamlingsdrottning

ournalen kattis vilsna pojkar lindas familj Fokus: barn som tvingas kriga barbro i gnarp räddade dem Så blev hon sveriges insamlingsdrottning Svenska ournaen d Årgång 87 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen visna pojkar barbro i gnarp räddade dem indas famij har barn från hea värden annika hagström ny krönikör i Journaen kattis

Läs mer

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 145 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Goda resultat trots tvekan Face-to-face tar större plats Mer utrymme för frivilliga insatser Insamlare får EFA-certifikat

insamling nu Goda resultat trots tvekan Face-to-face tar större plats Mer utrymme för frivilliga insatser Insamlare får EFA-certifikat FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 78 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

insamling nu Förändring och förståelse i centrum på InsamlingsForum 2010 SIDORNA 6-9

insamling nu Förändring och förståelse i centrum på InsamlingsForum 2010 SIDORNA 6-9 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 110 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

ournalen RESA PÅSKÄGG FÖRLÅTELSE 15 ÅR SENARE I RWANDA GE BORT ETT MED KYCKLINGAR TILL ÖVERGIVNA Medlems- och organisationstidning för Läkarmissionen

ournalen RESA PÅSKÄGG FÖRLÅTELSE 15 ÅR SENARE I RWANDA GE BORT ETT MED KYCKLINGAR TILL ÖVERGIVNA Medlems- och organisationstidning för Läkarmissionen Svenska ournaen apri 2014 årgång 90 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen ALLA BEHÖVER FÖRLÅTELSE Prästen Leif Eiasson vet hur sjäen fungerar 15 ÅR SENARE I RWANDA Så gick det för de fyra

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Fler ger mer. insamling nu. Nytt givarbeteende i katastrofens spår:

Fler ger mer. insamling nu. Nytt givarbeteende i katastrofens spår: FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Lek och allvar Många remissvar om ny kvalitetskod 4 FRII-medlemmar får pris för årsredovisningar 5

insamling nu Lek och allvar Många remissvar om ny kvalitetskod 4 FRII-medlemmar får pris för årsredovisningar 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar Och bidra ti att fattiga och vådtagna kvinnor får hjäp Svenska ournaen augusti 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE

Läs mer