KAi SENSEMAKING SYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAi SENSEMAKING SYSTEM"

Transkript

1 Alexander Hall, Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 7,5 hp Linnéuniversitetet KAi SENSEMAKING SYSTEM ABSTRAKT KAi Sensemaking System är en webbapplikation för feedback/återkoppling och insamling av data. Ett enkätsystem som ska göra det enklare, och förhoppningsvis lite roligare än vanligt, att skapa och besvara enkäter. Det som framförallt skiljer KAi Sensemaking System från andra enkätsystem på marknaden är dess särskilda fokus på nya former av interaktiva gränsnittselement/-moduler för insamling av data. Följande rapport beskriver processen bakom Alexander Halls arbete med KAi Sensemaking System, vilken genomfördes inom ramarna för kursen Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt vid Linnéuniversitetet våren

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING / BAKGRUND... 3 MÅLGRUPPER... 3 TEKNIK... 3 GENOMFÖRANDE... 4 POSITIVA ERFARENHETER... 4 NEGATIVA ERFARENHETER... 5 SAMMANFATTNING

3 INLEDNING / BAKGRUND KAi Sensemaking System är en webbapplikation för feedback/återkoppling och insamling av data. Applikationen skapades på uppdrag av KAi (kai-creative.se) - en kommunikationsbyrå som tillhandahåller kurser, workshops och konsulttjänster med inriktning mot innovation, kommunikation och konceptutveckling. Företaget har utvecklat en rad specifika metoder för feedback/återkoppling, med syfte att på ett kreativt och lustfyllt sätt samla in information och mätbar data som sedan kan användas för utveckla olika typer av innovationsprocesser. KAi Sensemaking System har realiserats med utgångspunkt ifrån dessa metoder. Det finns i dagsläget många olika enkätsystem på marknaden, både öppna och kommersiella alternativ. Det som skiljer KAi Sensemaking System från många av dessa är dess fokus på grafisk överskådlighet och användarvänlighet. Utgångspunkten har varit att ett mer genomarbetat grafiskt gränssnitt på sikt leder till både bättre kvantitet och kvalitet på insamlad data. Med inspiration från modern infografik och datavisualisering har jag med hjälp av moderna webbtekniker velat erbjuda ett visuellt tilltalande och användarvänligt gränsnsitt där de grafiska elementen inte enbart används för att presentera data, utan även för att hämta in data och interagera med slutanvändare. Inom ramarna för kursen Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt var ambitionen att ta fram en fungerande prototyp som visar upp applikationens grundläggande koncept och funktionalitet på ett bra sätt. Utvecklingen av KAi Sensemaking System kommer med andra ord att fortsätta även efter att denna kurs har avslutats. MÅLGRUPPER Applikationens målgrupper kan delas in i två huvudsakliga kategorier - Datainsamlare och Datalämnare. Primära målgrupper för den prototyp jag utvecklat inom ramarna för utbildningen är i första hand projektledare och anställda på KAi, vilka alltså tillhör kategorin Datainsamlare, samt deras kunder (beslutsfattare/projektledare inom privat/offentlig sektor) som i detta fall fungerar som Datalämnare. TEKNIK KAi Sensemaking System har byggts i Ruby on Rails (rubyonrails.org) - ett öppet ramverk för utveckling av webbapplikationer. Ruby on Rails är baserat på det objektorienterade skriptspråket Ruby och följer ett designmönster som kallas Model-View-Controller (MVC). Andra centrala filosofier för Ruby on Rails är: - Convention over Configuration. Handlar i korta drag om att utvecklare i så stor utsträckning som möjligt ska slippa skriva väldigt mycket kod från grunden, utan ska istället snarare kunna fokusera på att konfigurera de specifika delar som går emot konvention och vedertagen praktik. 3

4 - Don t repeat yourself. Ruby on Rails implementerar en rad tekniska lösningar med syfte att i så stor utsträckning som möjligt undvika onödig duplicering av kod. - Fat models, skinny controllers. Detta handlar om att större delen av en applikations logik bör placeras i model -lagret, och att controller -lagret i sin tur bör hållas så lätt och rent som möjligt. Via Ruby on Rails har jag även haft möjlighet att dra nytta av en rad andra ramverk och tekniker. De som främst använts vid utvecklingen av KAi Sensemaking System är SASS (sasslang.com) - en preprocessor för CSS, JavaScript-ramverket jquery(jquery.com)samt ett administrationsramverk som heter Active Admin (activeadmin.info). GENOMFÖRANDE KAi Sensemaking System inbegriper i sitt nuvarande utförande två separata gränssnittslager. Ett backendsystem för att skapa enkäter och administrera sitt konto på olika sätt, samt ett frontendgränssnitt som i detta fall är de enkäter som slutanvändare ser och interagerar med. I backendsystemet ska användare kunna logga in/ut, skapa projekt och mottagarlistor samt skapa och förhandsvisa enkäter som innehåller frågor och olika svarsalternativ. Det ska även vara möjligt att se och exportera insamlad data i olika format. Jag har inom ramarna för denna kurs implementerat alla dessa funktioner, vissa fullt ut och vissa i något enklare utförande. Funktionalitet som inte implementerats i denna första prototyp är bl.a. möjligheten att skicka ut enkäter per epost till flera användare, samt mer genomarbetade lösningar för att sortera och överblicka insamlad data. Dessa funktioner har helt enkelt legat längre ned i prioritetsordningen, och jag har inom ramarna för denna kurs valt att fokusera på att få ordning på de mest grundläggande funktionerna först. De delar jag fokuserat extra mycket på har varit möjligheten att skapa och redigera enkäter som integrerar olika s.k. gränssnittsmoduler för interaktion med användare. Och att sedan via olika formulär koppla dessa moduler till en PostgreSQL-databas, för att spara undan data. Sett över hela kursen har en hel del tid (förutom att lära mig Ruby on Rails) gått åt till datamodellering och övergripande databasarkitektur, samt att utveckla de grafiska gränssnittslösningarna. POSITIVA ERFARENHETER Generellt har det varit en svår men samtidigt oerhört lärorik process. Att arbeta på egen hand med ett relativt stort mjukvaruutvecklingsprojekt kräver både disciplin och struktur. Jag har under dessa veckor tillskansat mig oerhört mycket ny kunskap och erfarenhet som jag förmodligen kommer att ha väldigt mycket nytta av framöver. 4

5 Att arbeta med Ruby on Rails har varit en mestadels positiv erfarenhet, även om det var en hyfsat brant inlärningskurva. Designmönstret MVC var lite svårt att greppa till en början, men när jag väl fått in det i skallen känns det helt logiskt, och som ett väldigt flexibelt och bra sätt att strukturera en applikation. Andra aspekter av Rails som jag uppskattade var Active Record (ett slags mellanlager som förenklar åtkomst till databasen) samt Migrations - ett slags versionshanteringssystem för databaskommandon. Andra positiva erfarenheter var att jag fick möjlighet att bättre sätta mig in i Git (versionshantering), SASS och jquery - vilka jag tidigare arbetat med i viss utsträckning, men aldrig på ett mer strukturerat sätt. Överlag känner jag mig nöjd med den prototyp jag utvecklat. Det känns som en bra och flexibel grund att bygga vidare på, vilket hela tiden varit min ambition. Känslan är att grundkonceptet håller och att applikationen med viss kompletterande funktionalitet kommer att vara redo att användas i skarpt läge inom en inte alltför avlägsen framtid. NEGATIVA ERFARENHETER Mycket av det som varit positivt under arbetet ryms också inom det som varit negativt. Som tidigare nämnts kräver denna typ av individuellt arbete stora doser disciplin och struktur. Ibland har det känts svårt att veta vad som bör prioriteras, och snudd på övermäktigt att ensam hinna med alla delar på ett tillfredsställande vis. Mycket av detta grundar sig förmodligen i viss orutin, då det är svårt att uppskatta hur lång tid saker och ting tar när man gör dem för första gången. För egen del har just tidsuppskattningen varit problematisk. Ofta har jag stött på oväntade problem som omkullkastat min tidsplanering fullständigt, vilket i sin tur fått konsekvenser för andra delar. I mitt fall har framförallt testningen blivit lidande. Jag inledde väldigt ambitiöst med s.k. testdriven utveckling (TDD), men tyckte det var svårt att upprätthålla detta på ett konsekvent sätt då känslan var att det tog för mycket tid från andra uppgifter. Jag kan definitivt se värdet av att jobba på detta sättet, och jag antar att det är något man lär sig och blir bättre på ju mer man gör det. Men för mig kändes det helt enkelt alltför tidsödande och svårt, och jag valde tyvärr att nedprioritera den s.k. White Box-testningen ju närmare deadline jag kom. SAMMANFATTNING Att jobba helt själv med ett större projekt har varit en både positiv och negativ erfarenhet. Många gånger har jag känt mig frustrerad och övergiven i processen. Otaliga timmar har gått åt till att söka svar på mer eller mindre obskyra problem på mer eller mindre obskyra forum på nätet. Det har känts svårt att ta upp denna typ av problem under de schemalagda handledningstiderna, eftersom de ofta varit så nischade till just den specifika utvecklingsmiljö och kontext jag jobbat med eller för att de helt enkelt känts svåra att förklara på ett vettigt sätt. Den andra sidan av detta mynt är dock känslan av tillfredsställelse när man lyckats lösa ett till synes omöjligt problem på egen hand (eller kanske snarare med hjälp av någon annan stackare 5

6 som stött på precis samma problem), och detta är givetvis det optimala sättet att faktiskt lära sig något nytt. Jag uppskattar att formen för kursen till stora delar tycks ha baserats på en idé om frihet under ansvar, och jag känner mig som sagt också nöjd med den applikation jag utvecklat. Det har även fungerat bra att integrera denna kurs med den kurs i gränssnittsutveckling som löpte parallellt (de hade nästan kunnat integreras ännu mer kan jag tycka). Överlag en mycket lärorik process och en nödvändig erfarenhet inför framtida webbutvecklingsprojekt, antingen de sker individuellt eller i grupp. 6

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Priskamp En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Abstrakt Detta är en post-mortem slutrapport om mitt projekt "Priskamp" inom ramen för kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt VT 2013. Projektets

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör SharePoint Apps Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information and Software Systems First Level Stockholm, Sweden 2013 Kurs II121X, 15hp

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

OpenBooking Ett verksamhetsanpassat bokningssystem i öppen källkod Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik

OpenBooking Ett verksamhetsanpassat bokningssystem i öppen källkod Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik OpenBooking Ett verksamhetsanpassat bokningssystem i öppen källkod Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik HANNES ELVEMYR Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Bildgalleri Musicstage.se

Bildgalleri Musicstage.se Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Bildgalleri Musicstage.se Jeff Gaude Markus Hedström juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Datavetenskap Examinator:

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Daniel Henrysson Sammanfattning Genom en fallstudie ville

Läs mer

Fjärrinstallation och IT-administration på distans

Fjärrinstallation och IT-administration på distans Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Fjärrinstallation och IT-administration på distans Jukka Kovalainen Mikael Jansson Juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, C Datavetenskap

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5. Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter...

SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5. Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter... INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5 Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter... 5 Utveckling av enkelt hjälpargränssnitt... 5 Utveckling

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer