Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser. G Litteraturhistoria...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser. G Litteraturhistoria..."

Transkript

1

2 Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser A Bok- och biblioteksvasen... B Allmänt och blandat C Religion... E Uppfostran och undervisning... F Språkvetenskap... G Litteraturhistoria... H Skönlitteratur... I Konst. musik. teater och film... J Arkeologi... K L Historia Biografi med genealogi M Etnografi och folklivsforskning N Geografi O Samhälls- och rättsvetenskap P Teknik. industri och kommunikationer Q Ekonomi och näringsvasen S Krigsväsen

3 U Naturvetenskap V Medicin X Musikalier Addenda Register

4 PRESENTAT1 ON AV SAMLINGENS AGARE Under åren var Arvid Flygare anställd vid Göteborgs historiska museum, senast som registrator och arkivföreståndare. Nar Arvid Flygare 1938 övertog ansvaret för arkivet efter Nina Bornsdorff, blev huvuduppgiften att fullfölja katalogiseringen, ordnandet och kompletteringen av den stora samlingen göteborgstopografiska bilder. Denna hade tillkommit på initiativ av Carl Lagerberg, vars arbete därefter fortsatts av chefstjänstemiinnen vid museets historiska avdelning. Under kriget började han sedan göra sig förtrogen med stadsdelen Majorna. Med hjälp av bilder och kartor ur museets arkiv granskade han bebyggelsen i detalj. Efter Majorna fortsattes arbetet med övriga delar av Göteborg innan de stora inkorporeringarna skedde. Ett flertal privata göteborgsarkiv kom under Arvid Flygares tid i museets ägo, bland annat Arvid Baeckströms arkiv, Gunnebo slottsarkiv samt Carl Blidbergs, Theodor Akermarks och Sixten Welins göteborgssamlingar. Den stora samlingen av fotonegativ med göteborgsmotiv (ca ) iordningsställdes under samma tid. I detta material ingår Aron Jonasons och James Bourns samlingar jämte den stora Karnellska samlingen. Vården av museibiblioteket anförtroddes också åt Arvid Flygare. Bibliotekets bestånd inriktades på göteborgslitteratur och lokal släkthistoria. Genom sitt arkiv- och forskningsarbete har han specialiserat sig på gamla göteborgsbilder av byggnader och personer. Detta kom till stor nytta då han utarbetade porträttmatrikeln till ~ötebor~s stadsfullmäktiges hundraårsjubileum. Dessutom har Arvid Flygare inventerat bildsamlingar och kartografiskt material med Göteborgsoch Bohuslänsanknytning i större centrala arkiv, bibliotek och museer i Sverige och Danmark. Ett av de bestående verken i hans forskargärning ar identifierandet av Johan Leonard Björkfeldts ( ) teckningar från dennes samtida Göteborg.

5 BIOGRAFISKA DATA Född i Lund den 1 mars 1907 Flyttning till Göteborg från H~ssleholm 1918 Realexamen vid Ustra Realskolan i Göteborg 1924 Diverse tillfalliga arbeten i Göteborg Museivakt vid Göteborgs museum, historiska avdelningen 1935 Konservatorsassistent vid Göteborgs museum, historiska avdelningen, med placering i arkivet 1940 Registrator vid Göteborgs museum, historiska avdelningen 1950 Museiassistent vid Göteborgs historiska museum (arkivföreståndare) 1966 Pensionerad 1972 ARKIVUNDERSOKNINGAR Borås Göteborg Halmstad Hiilsingborg Jönköping Kalmar Karlstad Köpenhamn Linköping Borås konstmuseum Borås museum Göteborgs konstmuseum Sjöfartsmuseet Hallands museum Hälsingborgs museum Jönköpings läns museum Kalmar museum Karlstads stiftsbibliotek Varmlands museum Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Sbkart-arkiv Haerens arkiv Nationalmuseets 2. afd. Rigsarkivet T~jhusmuseets tegnearkiv Linköpings stiftsbibliotek Ostergötlands och Linköpings stads museum

6 Lund Malmö Norrköping Skara Stockholm Uppsala Varberg Väx j ö Orebro Kulturhistoriska museet (Ehrensvärdska samlingen) Universitetsbiblioteket Universitetets konstmuseum (Mandelgrenska samlingen) Malmö museum Norrköpings museum Norrköpings stadsbibliotek Skara stiftsbibliotek Västergötlands museum Akademien för de fria konsterna Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet (Nuvarande Brandförsakringsverket) Antikvarisk-topografiska arkivet Kungliga Byggnadsstyrelsen, kulturhistoriska byrån Krigsarkivet Kungliga Biblioteket Kungliga Lantmäteristyrelsen (nuvarande Statens Lantmäteriverk, Gävle) Nordiska museet Riksarkivet Stadshistoriska institutet Stockholms stadsmuseum Stadernas försäkringsbolag Svenska porträttarkivet Kungliga Vitterhets-historie- och antikvitetsakademien Universitetsbiblioteket Varbergs museum Smålands museum Växjö stiftsbibliotek Urebro läns museum Orebro länsbibliotek

7 BIBLIOGRAFI (TRYCKTA VERK) Aldre stadsbildningar. Befästningar i äldre tid. Stadsbebyggelse. Gods och landerier. Ingår i: Göteborgstrakten : bygd och natur : en karta med text / utg. av Göteborgs stadsfullmäktiges beredning för natur- och kulturskydd. - Göteborg, 1951 Texter till historiska bilder till: Holmström, Richard: En handelsstads historia. Ingår i: Göteborg. - Göteborg, 1951 Noter till: Rydberg, Viktor: Vandringar i Göteborg. - Göteborg, 1963 Noter till göteborgsavsnitt i: Barchaeus, Anders Gustaf: Resebeskrifning i conc. för år Ingår i: The Royal Bachelors Club : minnesskrift. - Göteborg, 1969 Johan Leonard Björkfeldts teckningar. Ingår i: Arstryck / Göteborgs historiska museum, 1961 Göteborgs stadsfullmäktiges beredning för natur- och kulturskydd : en återblick. Ingår i: Arstryck / Göteborgs historiska museum, 1973 Biografiska notiser i Svenskt konstnärslexikon d. 2-5 (ett fyrtiotal notiser). - Malmö, Dessutom har Arvid Flygare medverkat i följande verk genom författarstöd eller redigering såsom framgår av nedanstående: Gulin, Sven: Pustervik, Rosenlund, Järntorget. - Göteborg, 1974

8 Hedvall, Anders: Bohuslän i konsten. - Stockholm, 1957 Hjern, Kjell: Göteborg i konsten. - Göteborg, 1961 Kjellin, Maja: Göteborgs börs- och festivitetsbyggnad Göteborg, 1949 Kjellin, Maja: Kvarteret Frimuraren i Göteborg. - Göteborg, 1959 Kjellin, Maja: Kvarteret Kommerserådet i Göteborg : dess historia fram till våra dagar. - Göteborg, 1965 Kjellin, Maja: Kvarteret Alströmer i Göteborg : dess historia fram till våra dagar. - Göteborg, 1966 Kjellin, Maja: Haga i Göteborg. - Göteborg, 1971 Persson, Folke: Antologia Gothoburgensis : det ar en bok i ord och bilder om Göteborg genom tiderna / Folke Persson och Agne Rundqvist. - Göteborg, 1953 Bildredaktör för arbetet Göteborgs stadsfullmiiktige , d. 2 : Biografisk matrikel (av Magnus Fahl) Under en följd av år redaktionell medarbetare i den av Stadsbyggnadskontoret utgivna:"turistkarta över Göteborgw Efter Maja Kjellins bortgång 1971 färdigställt manuskript till: "Engelska kvarteret i Göteborg". - Göteborg, 1972 Medarbetat vid färdigställandet av noter och anmärkningar till nyutgåva (1977) av C. R. A. Fredberg: Det gamla Göteborg, 3 d. Efter Sven Gulins bortgång 1976 färdigställt hans manuskript till: l'göteborgs hjärta". - Göteborg, d.

9 BOKSAMLINGEN Arvid Flygares privata boksamling omfattar idag ca 750 titlar. Den innehåller till största delen litteratur med anknytning till göteborgsk byggnadshistoria, topografi och personhistoria. Han har dessutom speciellt intresserat sig för bibliografier, genealogisk litteratur och kartverk. Samlingen ar att betrakta som ett "arbetsbibliotek" och innehåller därför ett flertal arkivförteckningar, antikvariatskataloger och register som 'tingångar" till litteraturen på dessa speciella områden.en viss del av samlingen utgöres av stencilerat material samt manuskript och avskrifter av manuskript. Dessutom tillkommer en del tidningsklipp, som ej behandlats i detta arbete. Samlingen har tillkommit under en lång följd av år från omkring 1935 genom det intresse för ämnet, som väcktes i arbetet med göteborgiana. Boksamlingen har ständigt förandrats under åren. Arvid Flygare har avyttrat de böcker, som han ej ansett vara av väsentlig betydelse för sitt forskningsarbete eller sådant material som lätt kunnat införskaffas från annat håll. Vad som sedan utkristalliserat sig har varit "korinterna" i samlingen, det vill saga de för hans arbete mest intressanta arbetena. Samlingen ger några av de väsentligaste bibliografiska kallorna till speciellt forskning i Göteborgs lokalhlstoria. Har kan nämnas: Abersten, Simon: Bibliographia Gothoburgensis, med supplement (våra nr 49 och 50) Aberstén, Simon: Göteborg i utlandets litteratur (vårt nr 51) Aberstgn, Simon: Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild, med supplement (våra nr 52 och 53) Dessa arbeten täcker åren fram till I Göteborg förr och nu, som utgives av Göteborgs hembygdsförbund, har Hugo Fälldin sedan 1968 publicerat

10 en löpande bibliografi över Göteborg som innefattar åren från och med I denna förtecknas aven tidnings- och tidskriftsartiklar. Glappet från Abersten till Fälldin kan i viss mån täckas av Svensk historisk bibliografi ( ) och av den löpande bibliografin i Historisk tidskrift, arg. 1 (1881)-, som i en speciell avdelning behandlar ortshistoria. Också i den löpande Svensk geografisk bibliografi, (1924-), vilken numera ingår i Svensk geografisk årsbok (1927-) kan intressanta upplysningar avseende kartor och etnologiska verk inhämtas. HUR VI ARBETAT Vi började med att göra en fullständig katalogisering och klassifikation av hela boksamlingen. En systematisk kortkatalog framställdes som arbetsmaterial och lämnades vid vårt arbetes slutförande till samlingens ägare. I huvudsak följde vi SAB:s klassifikationssys tern (1974) och Fosskningsbiblioteksrådets Svenska katalogiseringsregler (1974) med tillägg. Vid utskriften av specialarbetets referensförteckning har vi i möjligaste mån följt de regler för bibliografiska referenser, som används i undervisningen vid Bibliotekshögskolan. Detta gäller speciellt förfaringssiittet vid behandlingen av tidskriftsartiklar, särtryck och uppsatser i samlingsverk. Fotokopior och manuskript (eller avskifter av manuskript) har vi behandlat enligt exempel som vi bedömt likartade i katalogreglerna. Följande katalogkort vill visa hur vi behandlat kategorierna: tidskriftsartiklar, särtryck, uppsats i samlingsverk.

11 Tidskriftsartikel: 10. Kyb Lindhult, Niklas A. Ett svenskt riksvapen av götiskt kynne : förebilder till Göteborgs vapen (Tidskrift för Göteborgs stads tjänstemän ; 1937:10, S ) - Särtryck: Kc.4 Scander, Ralph Säve före innan Bohuslän blev svenskt Sartr. ur: Säve : jordbruksbygd blir stadslandskap ; 1969, S Uppsats i samlingsverk: Kyb Gayse of Gayse and Nigg, Robert The arms of Scottish families settled in Sweden. Ingår i: ve congrss international des sciences genealogique et heraldique ; 1961, S

12 Vid klassifikation av en samling av denna typ uppstår vissa problem, eftersom en Övervägande del skulle kunna placeras på N: geografi med underavdelningar, som innefattar lokalhistoria. För att undvika detta har vi klassificerat verk med till största delen historisk aspekt på Kc: svensk historia med tidsindelning. Liknande problem har aven förekommit på avdelningarna M: etnografi och folklivsforskning och S: krigsväsen. Då vi i vårt arbete med referenserna ej kunnat göra de dubbelklassningar vi gjort i kortkatalogen har vi bedömt det som relevant att på avdelning M avvika från de i systemet rekommenderade klassifikationerna och landsindelat avdelningarna Mu - Mz för att klarare redovisa innehållet. Flera verk med krigshistorisk aspekt har förts till avdelning K. För att göra specialarbetet mer överskådligt har vi anpassat klassifikationerna i referenserna till samlingens storlek och därför bedömt det som mindre viktigt att här redovisa de fullständiga klassifikationer vi gjort i kortkatalogen. Vid vårt arbete har vi bland annat inhämtat upplysningar och råd av samlingens ägare och förutom tidigare nämnda bibliografier aven använt oss av: Bördh, Anders Gustav: Dalslandslitteratur : en för-.. teckning (vårt nr 39) Söderberg, Leif: Litteratur om Bohuslän (vårt nr 48) r. Som exempel på ur göteborgsk synvinkel intressanta och Tvrara" böcker vill vi slutligen göra en fullstandigare bibliografisk redovisning av följande verk:

13 7 Ic Föreningen för Göteborgs förskönande Vår stad. - Göteborg, s. : ill. Ic-c [~cbi] B: t? r Fc Grafskrifter på Göteborgs stads och nar- gränsande församlingars begrafningsplatser utgifne för välgörande ändamål. - Göteborg, Qm Gö't'e'b'o'r'gs turistförening ~ötebor~s turistförenings årsskrift //. - Göteborg,

14 Ström, Sewerin Jacobsson Beskrifning om Wadtle härad med uptekning af de markwärdigheter, sam deruti sig tildragit hafva, både i det werldsliga regementet och kyrkowäsendet ifrån de äldsta tider tilbaka... - Göteborg, s. Bibliofiluppl. om 250 ex (ex nr 31). - Nc Tiselius, Carl A. Bohusläns gamla adliga gods och sätesgårdar : bidrag till gårdarnas och slakternas historia. - Göteborg, s. : il1 Oh IVallqvist, Hjalmar Bostadsförhållandena för de mindre bemedlade i Göteborg : studie sommaren Stockholm, s. - (Skrifter / utg. af Lorenska stiftelsen ; 5) Oh-cbi [~cb i] B:s t

15 SAB :S A B L KLASS1 F1 KATI ONSSYSTEM Bok- och biblioteksväsen Allmänt och blandat Religion Filosofi och psykologi Uppfostran och undervisning Språkvetenskap Litteraturhistoria Skönlitteratur Konst, musik, teater och film Arkeologi Historia Biografi med genealogi Etnografi och folklivsforskning Geograf i Samhälls- och rättsvetenskap Teknik, industri och kommunikationer Ekonomi och näringsväsen Idrott, lek och spel Krigsväsen Matematik Naturvetenskap Medicin Musikalier Grammofon- och bandupptagningar

16 Z A A Ö Filmer Kartor Tidningar Övriga specialsamlingar

17 I a, I k 1.d :o I O U w v) -d a, t' 5 Pm d'h d *d -d U.d k P G24 I (n. w a E:.d ad a, t' m O E N c0 + 0s o d d m m I N pi.& d V) in pit' l e -d \O 76 I-n dv)g m r( N Q ) c u a mat' d k a, V) l M w l E,h r; cd i... pi k *e A P, a, Inormu 3 w m cocno rl w a 0 0 d 1 cd.rim b l M k C rld d ".d dooc, M *cd - lc0dv).d k* E d.d.k c d i n d E:MMO O n N E Q) Q) casr-"rlw k00 + c a O k mcd G.25 O -\D CQkO i&v)k aecdmuacd I M o t' c,.d Q) c, V, a d dm d a w cd Q) 3 V) l > d m d a W a>.d 24- V).d.d Q) a vis kw k 4 - r M ~ k cd Q) Q) Q)L 5Skcd *.cd> MUF=InR M:O k k Q) cd C, M1 V) ca Sl-4 ocd k MM0 a, kz k ord rl w cdcdq) k t'a OWE: eks a, :o P M'H k m l c d.d *t'e cd cd t't' n rn hi o hc d -. d ink cd V).- Eb k u> cd* a, av) C, m I'H r(.r(.d I k E:bVca& k* rn :o m d m 00.3.l-,d!-id E P ocd v) V)t',G wwa,ern hd4 C -F: d O cd C k.ds c Ocd &k V ) d k u:cd G E Q) o-n cdcd>+'+ '3m:ocn v, v Q) I n cd \D U v).d m n bad r( O i dbm OrslN c m & rc.- v u Q) + x *d 6x4 t'l l U H & cd d > W.d I 4 -- I & cd v, rl a> O cd0 h am O rlki 4 3.d W w m cdu, k o m W Q,-dl+ w c,

18 Aa-c. 04 Liljefors, Roland 9. Register till tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv / Roland Liljefors och Hubert Gustavson. - Stockholm, s. - (Svenska landsmål och svenskt folkliv ; 78, 1955) Aa-c.04 Lundqvist, Maja 10. Fornvannen : register över årgångarna / Maja Lundqvist, Ulla Behr. Sartr. ur: Fornvannen ; 1955:6, S Aa-c. 04 Norbo rg, Knut 11. Register till Julboken till församlingarna i Göteborgs stift : årgångarna 1-30, Göteborg, s. Aa-c.04 Register över stadshistorisk litteratur behandlad i de stadshistoriska revyerna / Stadshistoriska institutet. - Stockholm, s. Aa-c. O4 Sundler, Birgitta 13. Register till Julhälsningar till församlingarna i Skara stift : årgångarna 1-50 ( ). - Skara, s. Aa-c. 04 Sundler, Birgitta 14. Register till Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia band 1-8 ( ), Meddelanden från Göteborgs och Bohusläns fornminnesförening band 1 ( ), Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift band 1-4 ( ). Särtr. ur: Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift ; 1936, S Aa-da Fabritius, Albert 15. Haandskrifter i danske samlinger. - (Biblioteksaarbok ; 1941, S ) Fotokopia Aaa Göteborgs stadsbibliotek 16. Böcker om böcker. - Göteborg, s. Innehåller: Katalog över "Elgströmska samlingen" i Göteborgs stadsbibliotek. - Duplic. Aaaa Almquist, Johan Axel 17. Sveriges bibliografiska litteratur. - Stockholm. - 3 d. D. 1 : Egentlig bibliografi s. D. 2 : Arkiv och biblioteksväsen s. D. 3 : Typografi och bokhantverk : bokhandel : supplement till föregående delar och register S.

19 Aaaa Aaabe -2 Brin, Samuel E. Han ledning i svensk bibliografi. - Z., förbättrade och tillökade uppl. - Stockholm, s. - (Grafiska institutets skriftserie ; 4) Fly are, Arvid 19. &lsregister till Gustaf H. Ljungbergs klippsamling. - Göteborg, (6) bl. Manuskript 18. Aab f Aabt Flygare, Arvid Personregister över huvudpersoner i bilagorna 5-7 till J. Biörklund : Berättelse om Göteborgs Kongl. vetenskaps- och vitterhets~samhalle, afgifven till Kongl. samhällets sekularfest den 9 oktober 1878 (Göteborg 1878). - Göteborg, bl. Manuskript Björkbom, Carl 21. Tidningsbibliografi : en vägledning till att utnyttja tidningarna och deras innehåll. - (Biblioteksbladet ; 1940, S ) Fotokopia Aacj-cm Olsson, Bror 22. Litteratur om Göteborgs stift och dess församlingar : bibliografi. - (Göteborgs stift : statistisk, topografisk och biografisk matrikel ; 1945, S ) Fotokopia Aaie Aaie Aaie Björkbom, Carl Svensk porträttlitteratur : bibliografisk förteckning / Carl Björkbom och Boo von ~älmborg. - Stockholm, s. - (Svenska porträttarkivets publikationer ; 3) Flygare, Arvid Förteckning med översiktsregister över vissa grupper av oljemålningar (med konstnärerna i alfabetisk ordningsföljdf i Göteborgs konstmusei samlingar sammanställd efter llgöteborgs konstmusei katalog , med särskilt påpekande av förbehållet i samma. - Göteborg, bl. Manuskript Flygare, Arvid 25. Förteckning över målningar med göteborgsmotiv samt ett antal andra av göteborgsintresse upptagna i verket "Konst i svenska hem". - Göteborg, (Z21 bl. Manus kr ip t

20 Aaig Aakc Aald Aald Aald Aalm Aal z Aalz Aalz Aalz Flygare, Arvid 26. Förteckning med översiktsregister över vissa grupper av handteckningar (med konstnärerna i alfabetisk ordningsföljd) i Göteborgs konstmusei samlingar av sådana. - Göteborg, bl. Manuskript Bring, Samuel E. 27; Bibliografisk handbok till Sveriges historia. - Stockholm, s. Alm uist, Johan Axel Svens -E- genealogisk litteratur. - Stockholm, s. - (Skrifter och handlingar / utg. genom Svenska autograf sällskapet ; 7) Hildebrand, Sune 29. Genealogisk bibliografi (Personhistorisk tidskrift ; 1920, S ) Fotokopia Sammanbunden med nr 30 Hildebrand, Sune Genealogisk bibliografi (Personhistorisk tidskrift ; 1921, S ) Fotokopia Sammanbunden med nr 29 Agren, Sven 31. Svensk biografisk uppslagslitteratur : bibliografisk förteckning. - Uppsala, s. - (Svenska bibliotekariesamfundets skriftserie ; 1) AXEL-NILSSON, GORAN 32. Engström, Gösta Göran Axel-Nilsson : tryckta skrifter : bibliografi utgiven tili 70-årsdagen 16 september Göteborg, s. : ill. BAECKSTROM, ARVID 33. Arvid Baeckströms tryckta skrifter : för- -ing upprättad till 60-årsdagen den 29 april Stockholm, s. KJELLBERG, SVEN T. 34. Johansson, Jan Sven T. Kjellbergs tryckta skrifter : förteckning upprattaltill 70-årsdagen den 22 juni Lund, s. WIDEEN, HARALD 35. Sandberg, Nils Harald Widéens tryckta arbeten intill den Göteborg, s. : ill. 28.

21 Aam Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Edström, Göte Bibliografisk hjälpreda i folklivsforskning : ett urval. - Stoc'kholm, s. Bring, Samuel E. Itineraria sueciana : bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till Stockholm, s. - (Svenska bibliotekariesamfundets skriftserie ; 3) Böcker om Bohuslän / [utg. av] Dicksonska folkbiblioteket. - Göteborg, s. Duplic. Bördh, Anders Gustav Dalslandslitteratur : en förteckning. - Mellerud, S.. a.. Dahm, Gerd örebro i litteraturen : ett urval. - örebro, s. Ut,g. i samband med Urebro stads 700-årsjubileum Granlund. Sven ~itterat;r om-g all and : bibliografi. - Lund, s. - (Skrifter / Institutet för västsvensk kulturforskning ; 6) Göteborgs stadsbibliotek Litteratur om Bohuslän. - Göteborg, s. Duplic. Hans Sallanders samling av litteratur om Västergöt- M speciellt Skaraborgs lan [utarbetad för auktion i skara]. - Skara, s. Jacobowsk, Carl Ulf Vilhelm &Bohuslan : en översikt. - Uddevalla, s. Jacobowsk, Carl Ulf Vilhelm &i litteraturen. - Uddevalla, s. Bibliofiluppl. om 450 ex (ex nr 79) Melander, Karl Vastgötalitteratur. - (Biblioteksbladet ; 1921, S ) Rosen ren Hilding &halhistorisk forskning : en blick på källor och litteratur. Sartr. ur: Biblioteksbladet ; 1922, S

22 Aanc Aancb i Aancbi Aancb i Aancb i Aancb i Aancbi Aancb i Aancbi Aandb Söderberg, Leif 48. Litteratur om Bohuslän. - Göteborg, s. Tidigare utg. som specialarbete vid Bibliotekshögskolan, Borås Aberstén, Simon 49. Bibliographia Gothoburgensis : systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.0.m. år 1920 :... - Göteborg, s. Suppl.: nr 50 Aberstén, Simon 50. Supplement : tillägg och rättelser till Bibliographia Gothoburgensis : systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.0.m. år 1920 :... - Göteborg, s. Suppl. till: nr 49 Aberstén, Simon 51. Göteborg i utlandets litteratur. - Göteborg, s. Aberstén, Simon 52. Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild intill utgången av år 1923 : bibliografisk översikt / S. Aberstén och C.A. Tiselius. - Göteborg, s. Suppl.: nr 53 Aberstén, Simon 53. Supplement : tillägg och rättelser intill utgången av år Göteborg, s. Suppl. till: nr 52 Fälldin, Hugo 54. Göteborgsbibliografi Särtr. ur: Göteborg förr och nu ; 5, 1968, S Fälldin, Hugo Göteborgsbibliografi ~ärtrt ur: ~öteborg förr och nu ; 6, 1970, S Götebor s stadsbibliotek 56. d i t t e r a t u r för utställningen Slottsberget [vid] Göteborgs historiska museum sommaren Göteborg, S. Duplic. Pettersen, Hjalmar 57. Udlaendingers reiser i Norge : bibliografiske meddelser = Travels in Norway : a bibliographical essey. - Christania, s.

23 Aanya Smith, Otto 58. En oversigt over de topografiske kort- og billedsamlinger. särt;. ur: Fortid og nutid ; 6, , S Ab-c Ab- c Göteborgs stadsbibliotek 59. Göteborgs byggmästareförening 75 år : ett urval litteratur,i anslutning till utstqllningen i historiska museet Vi som bygger Göteborg. - Göteborg, [1968?] s. Duplic. Willers, Uno 60. Svensk sjöhistorisk litteratur : bibliografi. - Stockholm, s. Dahl, Svend Svend Dahls bibliotekshandbok. Bd. 1 : Bokhistoria bokframstallning. - Uppsala, s. : ill. Bd. 2 : Bibliotekshistoria bibliografi. - Stockholm, s. : ill. Bibliotek i Stockholm : guide utarbetad inom Kungl. 62. biblioteket. - S*ockholm, s. Bibliotekssakkunniga 63. Betänkande och förslag angående läroverks- och landsbibliotek avgivet den 28 februari Uppsala, S. Ottervik, Gösta 64. Bibliotek i Göteborg : en liten vägvisare. - Göteborg, s. Palmstierna, Carl-Fredrik 65. Kungens böcker : ett reportage om Gustav VI Adolfs privata bibliotek / Carl-Fredrik Palmstierna, Willy Stillert. - Malmö, s. : ill. Bj örkbom, Carl 66. Familjetryck och familjegrafik i Sverige : en översikt på grundval av Kungliga bibliotekets samlingar. - (Grafiskt forum ; 1939, S , , ) Biörkbom. z Carl ~;n~li~a bibliotekets planschsamling. - Stockholm, s. - (Bidrag till Kungl. bibliotekets historia ; 3). Davidsson, Ake 68. Till vänskapens lov : kring några stamböcker i Göteborgs universitetsbibliotek. - Göteborg, s. : il1.- (Acta bibliothecae universitatis, Gothoburgensis ; 12)

24 Christensson, Ola 69. Förteckning över arkivfilmer i Göteborgs universitetsbibliotek : mikrofilmade handskrifter i andra bibliotek och arkiv samt i privat ägo. Särtr. ur: Arkiv, samhälle och forskning ; 16, 1974, S Hedvall, Anders 70. Kring Kungliga bibliotekets vykortssamling Sartr. ur: Bibliotek och historia : festskrift till Uno Willers ; 1971, S Kleberg, Tönnes 71. Hvitfeldtska läroverkets i Göteborg bibliotek : några anteckningar om dess historia och bokbestånd. - Uppsala, s. Kungliga biblioteket 72. Bernhard Kempe : en samlare (autograf- och hand-, teckningssamling, utställning 1969). - Stockholm, (32) s. - (Katalog / Kungliga biblioteket ; 55) Lindahl, Nils 73. Katalog över Fryxellska samlingen i Karlstads stiftsoch läroverksbibliotek. - Karlstad, s. Abd Abd Molér, W. 74. Namnregister till Hulpherska genealogierna i Vesterås allm. läroverks bibliotek. - Vesterås, s. Fotokopia Stifts- och landsbiblioteket i Växjö : en presenta- 75. tion. - Växjö, s. Toi er, Daniel n4-e an s riftssamlingen i Kristinehamns högre allmänna läroverks bibliotek. - Karlstad, s. Katalogiseringsregler för svenska bibliotek uppl. - Stockholm, s. - (Sveriges allmänna biblioteksförenings handböcker ; 6) Klassifikationssystem för svenska bibliotek. - Stock- 78. holm, s. - [Sveriges allmänna biblioteksförenings handböcker ; 1) Betänkande rörande frågan om ordnande av de under 79. Kammarkollegium lydande arkivens ställning inom det offentliga arkivvasendet avgivet den 10 juni 1919 av tillkallade sakkunniga. - Stockholm, s. Carlsson, Ingmar De otryckta källorna - arkivforskning. Särtr. ur: Bygd och natur ; 1972, S

25 Lext, Gösta 81. Svenskt arkivväsen : en översikt. - [~ötebor~?], S. Duplic. Ac-c Lindalv, Elof 82. Hembygdsarkiv Särtr. ur: Jordbrukare-ungdomens förbunds handbok ; 3, 1921, S Ac-cz Kungl. akademiens för'de fria konsterna arkiv : över- 83. siktlig innehällsförteckning. - Stockholm, [l940?] s. Andersson, Hans Göteborgs drätselkammares arkiv intill Sartr. ur: Arkiv, samhälle och forskning ; 1966,,. S Ac-cz Arbetarrörelsens arkiv 85. Havd och handling : arbetarrörelsens arkiv 50 år. - Stockholm, s. : ill. Ac-cz Boztius, Bertil 86. Samlingen av handlingar rörande skrån och hantverkerier i Kommerskollegiets arkiv. - (Meddelanden från Svenska riksarkivet ; 1916:4, S ) Fotokopia Ac-cz Bondestam, Torgny 87. Otto Mannerfelts samling i Borås stadsarkiv : förteckning och register. Särtr. ur: Från Borås och de sju häraderna ; 1973, S Clemensson, Gustaf Gerhard 88. Dalslandsarkivalier : arkivhandlingar från Dalsland i landsarkivet i Göteborg : kyrkoarkiven. Sartr. ur: Hembygden ; 1928, S Clemensson, Gustaf Gerhard 89. Dalslandsarkivalier i Göteborgs landsarkiv / Gustaf Clemensson och Leif Ljungberg. - Amål, s. - (Dalia ; 5) Corin Carl-Fredrik Stadsarkitekten Johan Eberhard Carlbergs ritningar och memorial i Stockholms stadsarkiv. - (Arsberättelse / Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv ; 1958, S ) Ljungberg, Leif 91. Dals landsarkivalier : arkivhandlingar f.rån Dalsland i landsarkivet i Göteborg : civila, judiciella m. fl. arkiv. Särtr. ur: Hembygden ; 1932, S

26 Ljungberg, Leif 92. Summarisk förteckning över vissa för släktforskaren viktiga arkivalier i stadsarkivet i Malmö Särtr. ur: Malmö fornminnesförenings årsskrift ; 1963, S Lundwall, Sten 93. Nordiska museets arkiv : en vägledning. - Stockholm, s. Mårtensson, Sture 94. Varmlandsarkivalier i Göteborgs landsarkiv. - Karlstad, s. - (Småskrifter / utg. av Varmlands museum ; 2) Plei'el, Hilding &storiska arkivet i Lund : en orientering uppl. - Lund, s. - (Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund ; 10) Setterkrans, Göran Person- och slaktarkiv i Stockholms stadsarkiv. Sartr. ur: Arsberattelse / Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv ; 1959, S Stockholms stadsarkiv. - Stockholm, s. : 97. ill. Vadstena landsarkiv 98. Jönköpings lans äldre kyrkoarkivalier : förteckning. Sartr. ur: Meddelanden från Jönköpings lans hembygdsförbund ; 26, 1953, S Vägledande förteckning vid person- och Släktforskning 99. i landsarkivet i Lund. - Lund, s. Aberg, Alf 100. Det svenska krigsarkivet. - (Genos ; 1956:3, S ) Mygind, A Haerends arkiv [~bbenhavn]. Sartr. ur: Krigshistorisk tidskrift ; 1965, 1:1, S Rockstroh, Knud C Oversigt over de vigtigste afdelinger af Krigsministeriets arkiv og vejledning med hensyn til benyttelsen. Sartr. ur: Fortid og nutid ; 2, 1919, S Sfikaarts-archivets antike kaartsamling Kbben havn, s. Pylkkanen, Riitta 104. Historiallinen kuva - arkisto kansallismuseo = Nationalmuseum historiska bildarkivet. - Helsinki, s.. : ill.

27 Aca Aca Ad-c Ads Ad s Ads Ads Ads Ads Ads Ads Ads Stj ernsward, Brita 105. Lord Kellies arkiv på Cambo House i Skottland. Sartr. ur: Personhistorisk tidskrift ; 55, 1957, S Björk, Karl-Gustav 106. Handbok för föreningsarkivarier / Karl-Gustav Björk... - Stockholm, s. - (Prisma) Nilsson, Nils 107. Föreningsarkiven och deras vård. - Stockholm, s. - (Meddelanden från Svenska riksarkivet ; 5) Krantz, Claes 108. Från Sillgatan till Gumperts hörn : 150 års bokhandelshistoria. - Göteborg, s. : ill. w, Boghallens antikvariat 109. Danmark i gamle billeder og landkort. - Kbbenhavn, s. : ill. - (Katalog / Boghallens antikvariat ; 290) Björck b Börjesson [antikvariat] 110. Americana. - Stockholm, s. - (Katalog / Björck & Börjesson ; 407) B -örck & Börjesson [antikvariat] 111. h i s k historia. - Stockholm, s. - (Katalog / Björck & Börjesson ; 414) Björck & Börjesson [antikvariat] 112. Svensk topografi... - Stockholm, s. - (Katalog / Björck & Börjesson ; 300) Björck & Börjesson [antikvariat] 113. Svensk topografi... - Stockholm, s. - (Katalog / Björck & Börjesson ; 360) Cappelens (J. W.) antikvariat 114. Norge i kart gjenom 400 år : med opplysninger om dem som utformet kartbildet. - Oslo, s. : ill. - (Katalog / J. W. Cappelens antikvariat ; 15) Francis Edwards Ltd. [antikvariat] 115. Atlases and maps London, s. : ill. - (Catalogue / Francis Edwards Ltd.; 948) Francis Edwards Ltd. [antikvariat] 116. Cartography... - London, s. : ill- - (Catalogue / Francis Edwards Ltd. ; 711) Francis Edwards Ltd. [antikvariat] 117. Catalogue of atlases (terrestrial and marine) and geographical works from 15th century to present day with a section on cartobibliography. - London, s.- - (Catalogue / Francis Edwards Ltd. ; 777)

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper 1 Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper Paul Wilstadius (1905-1978) Tandläkare i Lund. Fil. hedersdr vid Lunds universitet.

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

kyrkoarkiv kulturarv

kyrkoarkiv kulturarv kyrkoarkiv kulturarv Liksom kyrkobyggnaderna är kyrkoarkiven en självklar del av det svenska kulturarvet. Det är till arkiven som framtidens forskare och intresserade allmänhet kommer att bege sig för

Läs mer

2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. Gamla Halmstads årsbok 1989 Föreningen Gamla Halmstad häfte 50 kr Källor till

2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. Gamla Halmstads årsbok 1989 Föreningen Gamla Halmstad häfte 50 kr Källor till LOPPIS-BÖCKER (listan utskriven LOPPIS 2015-04-08/BP) BÖCKER Pris Boktitel Författare Sort Sidor Årgång 10 kr 1896 års män i ord och bild inb,sliten1141 1946 20 kr Amerikaminnen-Berättelser i utvandrartid

Läs mer

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström 86 Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström En autobibliografi Kommendörkapten Georg Hafström är den tilllevnadsären äldste av Sjöhistoriska samfundets ännu levande stiftare. Han är fortfarande aktiv

Läs mer

Historik nationalbibliografin

Historik nationalbibliografin Historik nationalbibliografin Monografier 1953 2003 Svensk bokförteckning = The Swedish National Bibliography. Stockholm: Svensk bokhandel, 1954 2004. ISSN 0039 6443 Svensk bokförteckning (SvB) var en

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: Serie B kopieböcker: B I Brevkopior 3 4 Serie C dagböcker C I Dagböcker 5 6 Serie E brev och korrespondens E I Brev och korrespondens E II Telegram 7 8 9 Serie F ämnesordnade

Läs mer

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK 1 KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK Tidaholms bibliotek ar huvudbibliotek i Tidaholms kommun. Bokbestandet ar ca 32 000 volymer. Av dessa ar ca BOO vo Iymer placerade pa signum Hc-03(s)(som

Läs mer

av delar av bokbeôt8ndet.vid

av delar av bokbeôt8ndet.vid av delar av bokbeôt8ndet.vid HOGSKOLAN I RORAS Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE 1981:21 KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV DELAR AV BOKBESTANDET VID BORRS MUSEUM (RAMNAMUSEET) Göran Claesson

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 INLEDNING Immigrant-Institutet, som grundades 1973 i Stockholm, är en ideell förening

Läs mer

Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken

Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken Bibliotekskunskap för årskurs 5 4 lektioner i ½ klass 1. KLASSIFIKATIONSSYSTEMET Böckerna är ordnade ämnesvis i olika huvudavdelningar, med en stor bokstav, en signatur,

Läs mer

LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000

LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000 LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000 2000 Encyklopedier 193 12 19 224 Filosofi, psykologi 234 3 18 255 Religion 258 13 19 290 Sociologi, statistik 137 6 31 174 Nationalekonomi, politik 474 22 183 679 Rättvetenskap,

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

5 kr Kulturpersonligheter från Falkenbergs Kommun Skantze, Anna häfte 23 1988 2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För.

5 kr Kulturpersonligheter från Falkenbergs Kommun Skantze, Anna häfte 23 1988 2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. LOPPIS-BÖCKER (listan utskriven LOPPIS 2015-10-22/BP) BÖCKER Pris Boktitel Författare Sort Sidor Årgång 10 kr 1896 års män i ord och bild inb,sliten1141 1946 10 kr Arkiv i Halland Olsson. Sven Olof häftad

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

Långörens arkiv. Böcker och skrifter

Långörens arkiv. Böcker och skrifter Långörens arkiv Böcker och skrifter Andersson, Knut Minnen från Ungskär Blekinge läns Hushållningssällskaps Tidskrift, Nr 1 1981 Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1981 Anglert, Marit Glimtar ur Ytteröns

Läs mer

RESULTATLISTA Open Damer

RESULTATLISTA Open Damer RESULTATLISTA Open Damer 1 BENGTSSON, Pia Emmaboda Golfklubb 621115-025 Open Dam +25 97 2 KJELLBERG, Lotta Åtvidabergs Golfklubb 650310-053 Open Dam +28 100 3 BESTERMAN, Gunilla Vreta Kloster Golfklubb

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

Svenska lantbruksmöten 1844-1970

Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Databasens innehåll Databasen Svenska lantbruksmöten och lantbruksutställningar 1844-1970 syftar till att bibliografiskt redovisa den omfattande tryckutgivning som skett

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm Berg och hans hustru Emy Gumaelius. Efter utbildningen arbetade hon som

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Lunds universitetsbibliotek Bengt Werner, 1997 Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Placering: B 618 Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångar bildades

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

36. Uppslagsverk m.m.

36. Uppslagsverk m.m. 1 36. Uppslagsverk m.m. Titel Författare/utgivare Område Krigsarkivets beståndsöversikt. - Förord och inledning till del 1-2. Band 1:1 1987 Centrala myndigheter. - Rättegångshandlingar. Kommit- Band 1:2

Läs mer

EN LITEN HISTORIK OM JÄRNVÄGSSTATIONERNA I FRYKERUD

EN LITEN HISTORIK OM JÄRNVÄGSSTATIONERNA I FRYKERUD EN LITEN HISTORIK OM JÄRNVÄGSSTATIONERNA I FRYKERUD Fagerås vid Nordvästra stambanan Frykåsen vid Fryksdalsbanan Stockholm 2002-11-23 Göran Eriksson 1 JÄRNVÄGSSTATIONEN I FAGERÅS 297 järnvägsstationer

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Bibliografier, årsberättelser, rapporter och annat

Bibliografier, årsberättelser, rapporter och annat 1. KB-publikationer Bibliografier, årberätteler, rapporter och annat För betällning kontakta: E-pot: butiken[nabela]kb.e Telefon: 08-463 40 00 Alla prier är inkluive mom (o/p: out of print) Titel ISBN

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

Alfabetisk företeckning, efter författare, av artiklar i Ikaros 1991 2000 Ahremark, Carl Gustaf: Bombfågel från Tyskland, 1995 s 62 Ahremark, Carl

Alfabetisk företeckning, efter författare, av artiklar i Ikaros 1991 2000 Ahremark, Carl Gustaf: Bombfågel från Tyskland, 1995 s 62 Ahremark, Carl Alfabetisk företeckning, efter författare, av artiklar i Ikaros 1991 2000 Ahremark, Carl Gustaf: Bombfågel från Tyskland, 1995 s 62 Ahremark, Carl Gustaf: Edmund Sparmann en mästarflygares vedermödor,

Läs mer

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER?

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? Då är vi tacksamma om Du meddelar oss i gästboken här på hemsidan eller via e-post till slataflybyalag@gmail.com Ange bild nr och vilka

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Indexerade tidskrifter och årsböcker

Indexerade tidskrifter och årsböcker Indexerade tidskrifter och årsböcker A Indexerade tidskrifter och årsböcker - A ABOA 0780-1882 Acta Masonica Scandinavica 1399-1582 Acta Sueco-Polonica 1104-3431 Ad familiares 1400-3899 Akka 1404-1871

Läs mer

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl.

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. 1 Kataloger över kart- och bildsamlingarna 2014-11-28/ÅH Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. Gravyrkatalog, svenska och utländska gravörer Inventorkatalog till gravyrerna 28 kortlådor

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) 2009 Sida 1 Tabell 1 Heinrich Julius Willerding. Pastor premorius, S:t Petri Kirche i Hamburg. Född 1748. Död 1834. Gift med Margareta Juliane Riese. Född 1751. Död 1835. Christian Friedrich Wilhelm Willerding.

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

ÄTTLINGAR JOHAN EMIL ÖSTBERG ELLEN NYMAN TILL. Håkan Bergström

ÄTTLINGAR JOHAN EMIL ÖSTBERG ELLEN NYMAN TILL. Håkan Bergström ÄTTLINGAR TILL JOHAN EMIL ÖSTBERG & ELLEN NYMAN ----------------------- Håkan Bergström 2016-11-15-1 - Förord I följande uppställning finns information över ättlingar till Johan Emil Östberg och hans hustru

Läs mer

Faktapärmar på Mölndals museum

Faktapärmar på Mölndals museum Faktapärmar på Mölndals museum I Faktapärmar om Gunnebo Sentida förändringar på Gunnebo. Mölndals stad blir ägare, Gunnebo Bgk Restaureringar, vidareutveckling och invigningar, Gunnebo Bgk Gunneboprojektet

Läs mer

2000 Norge Nyskick Häftad

2000 Norge Nyskick Häftad Titel Efternamn Förnamn Tryckt Ort/område Skick Inb/Häft Övrigt Folklore och nationsbyggande i Norden Honko Lauri 1980 Norden Bra skick Häftad Stærke Egil i viking Petersen Palle 1980 sland Bra skick Häftad

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 8 juni 2006 Jacob Asp Alexander Berger Manne Bergnéhr

Läs mer

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00.

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00. DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD 2016-01-14, 11:00. Bilaga. Riksförbundet Sveriges museers medlemsundersökning/besöksstatistik 2015. I listorna redovisas endast besökssiffror för de

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

PG 5. Arkitektur. Steg 3. Steg 1. Steg 5. Samhällsutveckling fram till 1940. Samhällsutveckling fram till 1905. Samhällsutveckling fram till idag

PG 5. Arkitektur. Steg 3. Steg 1. Steg 5. Samhällsutveckling fram till 1940. Samhällsutveckling fram till 1905. Samhällsutveckling fram till idag PG 5. Arkitektur Steg 1 Samhällsutveckling fram till 1905 Steg 3 Samhällsutveckling fram till 1940 Steg 5 Samhällsutveckling fram till idag Steg 2 Fördjupad information om arkitekter och byggnader Steg

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Lennart Larsson, Hovsta, samling.

Lennart Larsson, Hovsta, samling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lennart Larsson, Hovsta, samling. 2014-10-07 Historik Fotografen Lennart Larsson föddes 1915-06-29 i Fellingsbro. Han var enda barnet till Karl och Gerda Larsson. Familjen

Läs mer

Göran Wärff. Född 1933 på Gotland. Knuten till Kosta Boda som formgivare sedan 1964.

Göran Wärff. Född 1933 på Gotland. Knuten till Kosta Boda som formgivare sedan 1964. Göran Wärff Född 1933 på Gotland. Knuten till Kosta Boda som formgivare sedan 1964. UTBILDNING Braunschweig, Ulm och Stockholm, arkitektur och design. Började arbeta med glas 1957. UTSTÄLLNINGAR 1965 Röhsska

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014.

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Bilaga. Samtliga deltagande museers besöksstatistik 2014. Besöksutveckling centralmuseerna 2013-2014* * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Centralmuseerna 2013

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 KÄLLARDRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Ättlingar Arfs Nils Olsson

Ättlingar Arfs Nils Olsson Ättlingar Arfs Nils Olsson Arfs Nils Olsson. Född 1855-09-20 Malung. Död omkring 1925. Familj med Döllas Brita Jonsdotter (Född 1859-02-22 Malung. Död 1911-04-21.) Vigsel 1879-12-25. 1 Olof Albert Nilsson.

Läs mer

Arkeologiska institutionen

Arkeologiska institutionen Exempel på arkivredovisning Arkivredovisning för Arkeologiska institutionen vid Göteborgs universitet Uppdaterad 2006-01-27 Sidan 1 av 6 ARKIVBESKRIVNING FÖR ARKEOLOGISKA INSTITUTIONEN Historik, organisation

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

Kursplan. Kurskod NOX127 Dnr 02:217 Beslutsdatum Småländska, dialekter och ortnamn i ett gränsområde

Kursplan. Kurskod NOX127 Dnr 02:217 Beslutsdatum Småländska, dialekter och ortnamn i ett gränsområde Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod NOX127 Dnr 02:217 Beslutsdatum 2002-10-03 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Småländska, dialekter och ortnamn i ett gränsområde Dialects and place-names

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Domsagohistorik Kristinehamns tingsrätt

Domsagohistorik Kristinehamns tingsrätt Domsagohistorik Kristinehamns tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Kristinehamns tingsrätt

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

Anmärkningar. 1 1964 1997 Serien i arkivkartong. Mb Hälsovårdskonsulentens rapporter, inklusive karta 1964, byggnader.

Anmärkningar. 1 1964 1997 Serien i arkivkartong. Mb Hälsovårdskonsulentens rapporter, inklusive karta 1964, byggnader. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1935 1970 Serien i arkivkartonger. Med verksamhetsberättelser och korrespondens. 1953-1959 saknas korrespondens. 2 1952 1977 Med verksamhetsberättelser och korrespondens.

Läs mer

NORRBOTTENS MUSEUM F 9

NORRBOTTENS MUSEUM F 9 1 1923-1934 Lapskt folkliv och språk. Undersökningar gjorda av: B. Collinder, H. Grundström, E. Brännström och J.G Ullenius. Korrespondens 1923-1934. Edvin Brännström: Lapsk forskning. Acc:nr 217, 220.

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER

DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER Det finns minst 900 bygdedräkter i Sverige, ca 600 kvinnliga och 300 manliga. Vad vet vi om dem mer än möjligen hur de ser ut? Det vill säga, vad vet vi om deras bakgrund,

Läs mer