älvstrand siktar framåt Lindholmen # nya bostäder på gång i älvstaden Guide till loppen längs älven Framtidens bilar föds på lindholmen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "älvstrand siktar framåt Lindholmen # 1.2014 25 000 nya bostäder på gång i älvstaden Guide till loppen längs älven Framtidens bilar föds på lindholmen"

Transkript

1 älvstrand # Lindholmen siktar framåt Guide till loppen längs älven nya bostäder på gång i älvstaden Framtidens bilar föds på lindholmen

2 ANNONS Ett helt hus om Göteborgs framtid. I Älvrummet, som ligger precis framför GöteborgsOperan, finns både inspiration och information kring Göteborgs stadsutveckling. Här är det lätt att skapa sig en helhetsbild utifrån det som är klart och det som är planerat. Ibland bjuder vi in till seminarier, föreläsningar och debatt om angelägna ämnen som kopplas till utvecklingen av områdena kring och i närheten av älvstränderna. Våra populära soppluncher är ett exempel. Välkommen något av dessa datum: 21 MARS: Tillåtande Oaser. Mångfald av aktörer och uttryck är en av de viktigaste faktorerna till en spännande och framgångsrik stad. Det är bara att titta på de ställen vi helst reser till och oftast inspireras av. Dynamiken i dessa städer stärker det kreativa klimatet och attraherar både näringsidkare och medborgare, särskilt unga. Under hösten reste vi till sex europeiska städer och studerade exempel på annorlunda stadsplanering och hur magin i ett område kan påverka en hel stad positivt. Välkommen till en presentation av benchmarken Tillåtande Oaser. 10 APRIL: Business Region Göteborg Mipim. Rapport från världens största fastighetsoch investerarmässa. Drygt deltagare från 79 länder besöker varje år mässan i Cannes, Frankrike. Business Region Göteborg arbetar aktivt gentemot internationella investerare. Kom och lyssna på några av stadens representanter vid mässan. Genom Älvstranden Utveckling och Stadsbyggnadskontoret. sid 06 älvstrand # dessutom här föds framtidens bilar Cevt utvecklar nästa generations bil det roligaste jobbet inom bilutveckling, säger vd Mats Fägerhag. Älvstranden populär löpsträcka Förena nytta med nöje. Vi tipsar om löptävlingar längs Älvstranden och hur du förbereder dig. vision Älvstaden blir verklighet Guide till Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt och hur staden ska kopplas samman över älven. lindholmen taggar upp Lindholmen Science Park vill bli världsledande och satsar nu för att växa ytterligare. Fler idéer till ElectriCity välkomnas 09 Hamnbanan i tunnel ger nya möjligheter 10 Planerna för Norra Masthugget tar fart 20 Social hänsyn i upphandlingar år för att få spår på Stora Badhusgatan 30 Omslagsbild Hasse Johansson och Malin Persson från Lindholmen Science Parks styrelse blickar framåt. FOTO: Svante Örnberg Älvstrand ges ut av Älvstranden Utveckling AB Redaktionsråd Johan Ekman (ansvarig utgivare) och Birgitta Palmgren, Älvstranden Utveckling AB, Anita Bengtson, Lind holmen Science Park AB samt Birgitta Lagerlöf, Medialaget AB. Adress Älvstranden Utveckling AB, Box 8003, Göteborg Tel E-post: Webb Upplaga Tidningen når boende och verksamma längs älvstranden, kontor i Göteborg och Mölndal samt intresserade av utvecklingen i området. Produktion Medialaget AB, Tryck Sandstens Tryckeri AB Annonser och gratisprenumerationer Thomas Lagergréen, , Nästa nummer juni 2014 Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag med uppgift att i konstruktiv samverkan med andra förverkliga Vision Älvstadens mål om en inkluderande, grön och dynamisk stad. Foto: andres västlund Från ord till handling Att Älvstranden Utveckling AB arbetar efter ett nytt ägardirektiv är ingen nyhet längre. För att ytterligare tydliggöra bolagets inriktning har styrelsen angett tre grundprinciper för hur vi ska tänka och agera. För det första ska vi inte bygga något som någon annan aktör kan bygga. Naturligtvis i enlighet med de aktuella projektkraven. För det andra ska vi avyttra fastigheter som inte är strategiskt viktiga för oss i vårt uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden. Utveckling är det som i hög grad gäller framöver, inte traditionell förvaltning. Och för det tredje ska all vår mark förmedlas via Fastighetskontoret. För externa intressenter ger detta en enhetlig upplevelse av Göteborgs markanvisningsprocess. För att lyckas med stora stadsutvecklingsprojekt är en samlad och samverkande stad av största vikt. Slutresultatet blir hållbart såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt. Bostäder vid Stora Torp kommer äntligen igång. Mark- och miljööverdomstolen undanröjde slutgiltigt det sista hindret för de planerade 450 bostäderna där det tidigare tv-huset Synvillan en gång stod. Byggstart blir till hösten. Lika många lägenheter är nu också nära att få grönt ljus på Lind holmen. Lindholmshamnen får ett spännande och unikt läge nära vattnet och blandstadskänslan skall stärkas av rejält med kontors- och handelsytor, en restaurang i vattnet och en förskola. Frihamnen är den stora utmaningen. Området ska ju bli juvelen i kronan under Göteborgs jubileumsfirande och motsvarar ytmässigt hela staden innanför vallgraven. Här ska bostäder, lika många arbetsplatser och en jubileumspark hinna bli verklighet till Och det är bara första steget ska det bo och arbeta männi skor i Frihamnen! Kraven är därför skyhöga och en programhandling kommer redan i maj. Parallellt med det hårda planerandet ska det ske värdeskapande aktiviteter som lockar in fler människor i området genom att använda kultur, lek och överraskningar. Frihamnen ska skapas med dialog, barnperspektiv och mänskliga förtecken. Det är nämligen så och bara så som Göteborg kan utvecklas i rätt riktning! I samverkan. För Göteborgarna. JOHAN EKMAN ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB KVILLEBÄCKEN Välkommen in på älvrummet.se för mer information om kommande aktiviteter eller besök oss på Sannegårdshamnen Eriksberg Lindholmen FRIHAMNEN GÖTA ÄLVBRON ÄLVRUMMET 2 Kanaltorget 1, vid Operan Öppettider: mån tors 15 19, fre sön älvstrand # älvstrand # Älvsborgsbron GULLBERGSVASS KANALTORGET NORRA MASTHUGGET SKEPPSBRON STORA TORP

3 Sista veckan i februari hölls det första innovationslabbet om hållbara idéer för stadsutveckling i Älvstaden. Hållbara lösningar testas i Älvstaden Genom ett unikt samarbete ska idéer och lösningar för hållbar stadsutveckling testas och demonstreras med Älvstaden som testarena. Strategierna bygger på Vision Älvstaden och arbetet sker via Göteborgs nya Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling. Det är ett samarbete mellan akademi, näringsliv och staden som innebär att vi kan testa, demonstrera och implementera storskaliga lösningar för hållbara städer, säger Så Nyfiken på hur Sveriges högsta hus kommer att se ut? 18 juni avslöjas det vinnande förslaget i designtävlingen för huset som ska byggas på Lindholmen. Håll ut :) Lina Lundgren, hos Älvstranden Utveckling. Älvstrandens Utvecklings roll är bland annat att se till att tänkbara innovationer blir verklighet. Man kommer att sätta upp en sluss som tar in och filtrerar idéerna, för att sedan utveckla dem vidare i innovationslabb. Arbetet sker i ständig förändring och bygger på att involvera och göra medborgare och näringsliv synliga i planeringprocessen. Så kan vi verkligen ta reda på vilka behov och förväntningar som finns för att sedan Kom med idéer om skön kollektiv resa Har du en idé som kan förhöja upplevelsen när du reser kollektivt, eller om nya tjänster och produkter som kan kopplas till resandet? Då är Resenärskampen något för dig. Västra Götalandsregionen och Västtrafik står inför utmaningen att fördubbla resandet med kollektivtrafik. För att det ska lyckas krävs mer än utbyggd trafik. Genom tävlingen Resenärskampen hoppas man få in nya och fräscha idéer som kan förhöja själva reseupplevelsen och öka tjänsteutbudet kring resandet. Målet är att de vinnande idéerna realiseras och används. Tävlingen pågår 11 mars 23 april och i vinstpotten finns bland annat årskort från Västtrafik. Läs mer på där du också kan lämna ditt bidrag. koppla dem med hållbara lösningar, säger Lina Lundgren. Bakom satsningen står: Göteborgs Stad genom stadsledningskontoret, stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling och BRG, Johanneberg Science Park och Chalmers Mistra Urban Futures som stora aktörer, samt Vinnova som en av finan - siärerna. många nya bostäder är planerade att byggas i Älvstaden i Göteborg fram till år Det planeras även för nya arbetsplatser i området, utökad handel, grön områden, mötesplatser och ett levande kulturliv. Läs mer på sidorna i denna tidning. foto: hans wretling foto: istockphoto Lindholmen Science Park har blivit själva varumärket för en Science Park. Hasse Johansson, ordförande i Lindholmen Science Park Glufs, glufs Nu är de på plats i Kvillebäcken, Göteborgs första självtömmande papperskorgar. Med hjälp av vakuum teknik sugs soporna iväg automatiskt och de landar sedan i en uppsamlingsstation i utkanten av området. I Kvillebäcken har arbetet med hållbarhet stått i fokus ända sedan start. Effektiv insamling av avfall har varit en av huvudpunkterna i miljöarbetet och nu är både den självtömmande papperskorgen och en källsorterande sopsug igång i Göteborgs nya gröna stadsdel, säger Johan Ekman från Älvstranden Utveckling. Missade du WebCoast? WebCoast Västsveriges deltagardrivna konferens med fokus på kommunikation, webbanvändning och webbutveckling fyllde Lindholmen Science Park mars. Hade du inte möjighet att gå? Lugn, på finns gott om filmer, bilder och blogginlägg. getinge till lindholmen sidan 24 Getingekoncernen flyttar till Lindholmen Science Park. Medicinteknikföretaget Getinge har cirka medarbetare över hela världen och flyttar nu sitt huvudkontor till Eklandias nya kontorshus Aurora på Theres Svenssons gata på Lindholmen. Förutom huvudkontoret kommer man också etablera ett nytt innovationscenter här. Vi ser fram emot att flytta till nybyggda och moderna lokaler anpassade för vår verksamhet. Lokaliseringen ger oss närhet till förstklassiga akademiska institutioner samt de specialistkompetenser vi behöver för att expandera i linje med vår strategi, säger Johan Malmquist, vd Getingekoncernen. Följ Älvstranden på #alvstranden Nya hyresgäster LINDHOLMEN: Theres Svensson gata 10: Lindholmens Konstrum Lindholmspiren 5A: RedBridge AB Mideye AB Lindholmspiren 3A: Exobulid ABX Älvstranden Utveckling hälsar alla nya hyresgäster välkomna! Utsikt från Lindholmspiren 5 A hos oss ahmed elboussamaki ekonomiavdelningen älvstranden utveckling Ahmed sköter bland annat in- och utbetal - ningar samt fakturering av kunder och leverantörer. Han hjälper också kunder som har frågor om fakturor och betalningar. kontakt: Foto: hans wretling 4 älvstrand # älvstrand #

4 @ lindholmen science park För Cevt handlar en del av utmaningen om att hitta sätt att förena två företagskulturer, Volvo och Geely. Om man ska förändra någonting är det lättare med ett helt nytt bolag och ny struktur, säger Mats Fägerhag, vd på Cevt. Här tillsammans med Leo Chai, Flora Fang, Judy Wei, Liao Huihong och Steven Yang, fem kinesiska representanter på plats på Lindholmen. De ska utveckla grunden för nästa generations bilar för Volvo PV och Geely och gå från noll till 400 anställda på knappt två år. På Cevt är det full fart från morgon till sen kväll. FIXAR flexibla framtidsbilar Foto: Anders Västlund Det har bara gått ett drygt år sedan Geely group beslutade sig för att göra en stor investering med syfte att utveckla en ny arkitektur för bilar inom C-segmentet, det vill säga en liten familjebil. För att leda utvecklingen startades Cevt, China-Euro Vehicle Technology med Mats Fägerhag som vd och lokaler på Lindholmen. Vi tycker att det har gått snabbt, men ur ett kinesiskt perspektiv går det inte snabbt nog, säger Mats Fägerhag. Redan nu sitter det drygt 200 per soner i det nybyggda kontoret på Lind holmen, innan året är slut ska de vara dubbelt så många. Och Mats Fägerhag är säker på att själva upp draget att utveckla en helt ny bil arkitektur för nästa generations Volvo- och Geelybilar är lockande i sig. De arbetsuppgifter vi har är något av bilutvecklingens finrum. Det är det roligaste jobbet inom branschen. Att skapa något helt nytt från grunden. Arbetet med att ta fram en ny arkitektur handlar också om att utveckla ett system som möjliggör för både Volvo och Geely att bygga så många olika bilar som möjligt utifrån samma grund. Det innebär bland annat att kvaliteten blir högre och kostnaderna lägre samt att modellerna blir mer flexibla för förändring. Någonting som är absolut nödvändigt i dag när all teknikutveckling går så snabbt. Konsumenterna vill ha bilar där den senaste tekniken går att använda trots att det är teknik som kanske inte fanns när bilen utvecklades. För att nå målen arbetar man huvudsakligen med virtuella verktyg och datorbaserade analyser. Det gör att förståelsen för vad Nu utvecklas ett system som ger möjlighet att bygga många olika bilar utifrån samma grund. 6 älvstrand # älvstrand #

5 som händer blir bättre och man får en snabbare feedback. Vi utvecklar de teknologier vi behöver utan några kompromisser och vi kan också skräddarsy efter de behov som finns inom dessa två varumärken. Våra standardiserade gränssnitt möjliggör olika bilkonfigurationer. Sedan kan vi göra de bästa bilarna för Volvo och de bästa bilarna för Geely, säger Mats Fägerhag. Detta är förvisso ett arbetssätt som finns inom hela bilindustrin i dag men en sak som utmärker Cevt på Lindholmen är det nära samarbetet med Kina och Geely. På plats på kontoret på Lindholmen finns ständigt ett antal kinesiska medarbetare. De kommer hit för att lära och för att stärka kontakterna mellan bolaget i Sverige och den kinesiska ägaren, förklarar Mats Fägerhag. Kineserna på Geely är stolta ägare av Volvo som för dem står för något fantastiskt. De är väldigt måna om att vårda vårt samarbete. Att ha kineser på plats här under Vad gör egentligen Cevt? lättar oerhört mycket i relationen med Geely och stärker banden mellan företagen. Att sitta på ett attraktivt ställe är också viktigt och för såväl Mats Fägerhag som för Geely var Lindholmen Science Park ett relativt självklart val. Här finns hjärtat i svensk fordonsutveckling och här finns också en mängd andra företag med den spetskompetens som behövs. Det måste finnas rätt grundkompetens på Cevt. Dessutom gäller det att skapa en bra dialog med leverantörer, universitet, högskolor och knyta kontakter med de spetsföretag som finns i Sverige och i världen. För att ligga i framkant gäller det att tänka globalt och operera i en global miljö. Men man måste också ha ett kontor som i sig kan attrahera medarbetare. Om man ska vara i Sverige ska man vara här på Lindholmen. Det gäller att vara på en attraktiv plats om man vill locka den bästa kompetensen. Cevt ska ta fram en ny gemensam arkitektur som ska ligga till grund för nästa generations Volvo- och Geelybilar. I stället för att börja från början varje gång utvecklas ett koncept som är en slags avancerad byggsats där olika kombinationer av delar kan ge olika typer av bilar. Om tre år ska Volvo ha helt nya bilar som är baserade på den utveckling som sker på Cevt. Maria lagergréen GÖTEBORGS STADS NYCKEL I december fick Cevt tillsammans med Sykes, ta emot Göteborgs Stads nyckel från Business Region Göteborg. Sykes är ett världsledande företag inom kundtjänst, teknisk support och växeltjänster med anställda i 80 länder varav 250 på Lindholmen. Jag har varit med och etablerat Sykes i massor av länder runt om i Europa men det här är första gången jag får ta emot pris för det, säger bolagets Christian Schaffer i ett pressmeddelande. Priset delas ut till ett utländskt företag som genom sin etablering bidrar till det internationella näringslivet i Göteborg. Företaget ska ha planer för att bidra till framgångsrik och långsiktig tillväxt för regionen. Foto: Anders Västlund 2015 ska elektriska bussar gå mellan Lindholmen och Johanneberg Science Park. Forskningsprojektet är öppet för idéer som kan testas skarpt. Utrymme för fler idéer inom lindholmen science park Att elektriska bussar i ett pilotprojekt ska trafikera sträckan Lindholmen Chalmers med start 2015 är redan klart. Att busshållplatserna ska bli något alldeles extra likaså men vad kan man göra mer? Test- och demoarenan ElectriCity är ett samarbete som ska pågå under minst tre år. Här jobbar vi med ett öppet sinne för vilka möjligheter som finns, säger Gunnar Ohlin, projektledare från Lindholmen Science Park. Syftet med samarbetet är att utveckla och demonstrera en helt eldriven busslinje i Göteborg. Bussarna drivs av förnyelsebar el och är ljudlösa och utsläppsfria. Men det handlar inte bara om bussarna och vilket drivmedel de använder, utan också om kollektivtrafikens roll i samhällsutvecklingen. Bussarna är bara en del, laddinfrastrukturen, hållplatserna och miljön runt och utmed linjen är väl så intressanta, säger Gunnar Ohlin. Inom ramen för ElectriCity finns stora Parter i Electricity: Volvo, Göteborgs Stad, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborg Energi, Västtrafik, Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park, Älvstranden Utveckling, Chalmersfastigheter och Akademiska hus. möjligheter att testa olika idéer high tech och low tech och det finns pengar att söka för idéer som lever upp till kraven. Både Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har medel avsatta just för ElectriCity och projekt som kan bidra till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv, vara hållbara, innovativa och möjliga att skala upp. Detta är en test- och demonstrationsarena där stora och små företag har möjlighet att testa nya idéer i skarpt läge. Gunnar Ohlin passar under ett frukostseminarium på Lindholmen Science Park på att visa exempel på innovativa busshållplatser busshållplatser som definitivt visar prov på hur man kan tänka utanför boxen. Här har de satt solpaneler på taket, här finns en interaktiv skärm och den här kan man ladda sin elcykel vid. Men allt behöver inte vara high tech, säger han och berättar om när han själv stod en kulen eftermiddag och väntade på bussen hem. I busskuren hade han sällskap att ytterligare några tysta, frusna personer och bestämde sig för att gripa tillfället i flykten. Jag frågade helt enkelt hur de skulle vilja förändra busskuren, vad de vill ha busskuren till. Vi hade ett väldigt intressant samtal om olika önskemål och behov och jag kände att temperaturen steg med flera grader. Läs mer Maria lagergréen 8 älvstrand # älvstrand #

6 LINDA BIDrAr MED konstnärens BLICk Jonas är testpilot för ny resetjänst FrIhAMNEN FYLLS MED LIV Ny vd på Älvstranden Utveckling NJUT AV VINTErN På ÄLVSTrANDEN Kom till Älvrummet! Det pågående arbetet med järnvägsplanen presenteras i Älvrummet den 18 mars, klockan Hamnbanan i tunnel binder samman ERIKSBERG Nu planeras järnvägstunneln för Hamnbanan under Krokängsparken och för ny bebyggelse som binder samman området. Under året finns flera möjligheter att ta del av arbetet. Hamnbanan, järnvägslänken till och från Göteborgs hamn, ska byggas ut och kommer då att gå på dubbelspår i en tunnel under Krokängsparken i Eriksberg. Tack vare detta blir det möjligt att knyta ihop området och bygga nya bostäder och arbetsplatser i ett sammanhängande område från Säterigatan i norr till Östra Eriksbergsgatan i söder. Arbetet med att planera järnvägen och stadsbebyggelsen pågår nu parallellt. Trafikverket arbetar med underlag för järnvägs Rälsen till Nordens största hamn Göteborgs hamn är Nordens största hamn och Hamnbanan är järnvägslänken till övriga Sverige. Den är i dag enkelspårig, men ska byggas ut till dubbelspår för att klara framtidens behov av förbättrad kapacitet och säkerhet. Gränser detaljplaner Tunnel Tunnelmynning Område för ny möjlig bebyggelse När Hamnbanan placeras i tunnel blir det lättare att röra sig i området, och du som boende får bättre tillgänglighet till både älven och Krokängsparken Skissen visar Hamnbanans placering i tunneln under Krokängsparken samt områden för ny möjig bebyggelse. Illustration: Trafikverket tunneln och stadsbyggnadskontoret för bebyggelsen i området. Under våren sker samråd för järnvägsplanen med berörda sakägare. Det har anordnats informationsträffar i Lundby och den 18 mars presenteras järnvägsplanen i Älvrummet. Sista dag att lämna synpunkter om järnvägsplanen i detta skede är 24 mars. Hösten 2014 sker utställning av järnvägsplanen. På stadsbyggnadskontoret arbe tas det för fullt med två detaljplaner för området. En för järnvägstunneln under Krokängsparken och en för tunnel och bebyggelse i östra delen av området. Genom att lägga järnvägen i tunnel binds Lundby kyrkby samman med området vid Juvelkvarnen och Älvstranden och de boende på båda sidor om Hamnbanan får bättre tillgänglighet till älven respektive Krokängsparken. För området från Säterigatan i norr till Östra Eriksbergsgatan i söder planeras en sammanhängande bebyggelse med cirka 750 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, verksamheter, en förskola och parker. Detaljplanen för bebyggelsen går ut på samråd före sommaren och utställning är planerad till hösten Byggstart för järnvägen är 2018 och inflyttning i bostäderna beräknas till Birgitta lagerlöf Läs mer Läs mer under Plan- och byggprojekt på Hallå där, Mattias Jonsson, ny styrelseordförande i Älvstranden Utveckling sedan1 januari Vem är du? Jag är 39 år och bor i Göteborg med min femåriga dotter, sambo och två bonusbarn. Ursprungligen kommer jag från Lysekil och har bland annat jobbat på Volvo i Uddevalla. Där var jag facklig ordförande i IF Metall och blev 2003 ombudsman på förbundet i Göteborg. Sedan 2010 sitter jag i riksdagen på Göteborgsbänken för Socialdemokraterna. Vad frågor driver du i riksdagen? Jag sitter i justitieutskottet där jag bland annat ansvarar för rättsprocessliga frågor. Arbetsmarknad, arbetsmiljö, välfärd och socialförsäkringsfrågor är annat som ligger mig varmt om hjärtat. Ett spännande uppdrag jag har utanför riksdagen är i Polisens personalansvarsnämnd. Där prövas frågor om en polis har agerat brottsligt eller på annat sätt gjort fel i tjänsten. Varför ville du bli ordförande i ÄU? Det här är ju ett oerhört spännande bolag med en jättespännande uppgift, att få vara med och utveckla staden och bygga fler bostäder. Men också med stora utmaningar. När möjligheten dök upp kändes det alldeles för intressant för att kunna tacka nej. Tidningen Älvstrand hem till dig? Mattias Jonsson, ny ordförande i Älvstranden Utveckling. Foto: Hans Wretling Vad vill du driva när det gäller Älvstranden Utveckling framöver? Vi måste få tempo i arbetet med Vision Älvstaden och i utvecklandet av älvstränderna. Vi måste se till att alla jobbar mot samma mål, att vi inte ser utvecklingen av staden som stuprör utan i ett hela staden -perspektiv. Här kan Älvstranden Utveckling vara en kugge i maskineriet. Vilka är bolagets största utmaningar? Det krävs förändringar jämfört med hur man har jobbat tidigare. En är att sälja av fastigheter för att få medel. Vi ska inte förvalta sådant som vi inte har strategisk nytta av. Vi måste också ha en öppen dialog och ett bra samarbete med andra aktörer i staden. Jag upplever att bolaget har tagit stora kliv i den här riktningen redan. Det är också av yttersta vikt att saker och ting fungerar som de ska. Bolaget ska vara välskött och vi ska inte sätta oss i sitsen att få kritik av revisionen. Birgitta lagerlöf Vill du ha ett alldeles eget exemplar av Älvstrand till din brevlåda? Maila eller ring Thomas, älvstrand Bon appétit! I NYA SALU- HALLEN Vi på Lindholmen tycker till Förbereder du dig för någon löptävling och hur tränar du i så fall? Sanny Mitra, studerar till dataingenjör Jag tränar kampsport och springer som konditionsträning. Som ett kul delmål tänker jag ställa upp i Toughest som går i Kungälv i oktober, vilket är en hinderbana du springer med vikter på dig. Karl Thelin, studerar till sjöingenjör Jag springer en mil fem, sex gånger i veckan och så gymmar jag. Jag ska springa Göteborgsvarvet för åttonde gången i sommar och målet är Sedan hade det så klart varit kul att slå rekordet, som är NYBYGGARNA I KVILLEBÄCKEN # FÅ NYTT HOPP MED ALHAJI Första etappen i Frihamnen älvstrand Lena vill hitta nya Vägar # älvstrand Lindholmen siktar framåt Guide till loppen längs älven Dejen Kahsay, industriprogrammet, Lindholmens gymnasium Just nu har jag skadat mitt knä, men till sommaren kommer jag att tävla på 800 meter och meter. Jag är kortdistanslöpare och 2012 vann jag meter på DN-galan Youth nya bostäder på gång i älvstaden Framtidens bilar Föds på lindholmen # ! Kassandra Grmusa, studerar bygg Jag springer en mil nästan varje dag och målet är att springa Göteborgsvarvet i sommar. 10 älvstrand # älvstrand #

7 Älvstranden är en fin sträcka för löpning. Kanske är det en av orsakerna till att så många tävlingar slingrar sig utmed älven. Oavsett om du springer med en kollega, är själv eller bara tolv år finns det ett lopp för alla. Tidningen Älvstrand guidar dig till start. Göteborgsvarvet Inriktning: Ett av världens största lopp med över löpare i mål, funktionärer och 34 år på nacken. Även Mellan, Lilla och Mini Göteborgs varvet för åldrarna 14 19, 7 13 och 0 6. Distans: En halv maraton, 21 kilometer. Bana: Start i Slottsskogen. Loppet går genom Majorna, över Älvsborgsbron, längs Norra Älvstranden, vidare över Göta älvbron, förbi Nordstan, längs Avenyn och genom Vasastan. Målgång på Slottsskogsvallen. Datum: 17 maj. Första starten går klockan Plus: Göteborgsvarvet omgärdas av en mängd kringarrangemang under hela året. I anslutning till löparbanan finns även cirka 50 musikplatser som spelar allt från folkmusik till rock och R&B. Arrangörer: Göteborgs Friidrottsförbund. Läs mer Göteborgsvarvets seedningslopp Inriktning: Göteborgsvarvets Seedningslopp vänder sig till alla löpare som vill förbättra sin startposition. Om du springer snabbt i seedningsloppet hamnar du längre fram i startledet i Göteborgsvarvet. Distans: 10 kilometer. Bana: Start och målgång på Frihamnspiren. Loppet går genom Frihamnen till tv-huset och tillbaka till Frihamnspiren längs vattnet. Banan löps två varv. Datum: 23 mars klockan Plus: Träningsinstruktörer hjälper till med uppvärmning innan start och löparna får 20 procents rabatt på löparutrustning. Arrangörer: Göteborgs Friidrottsförbund. Läs mer Lindholmenstafetten KOM IGEN NU DÅ! Inriktning: Stafett med fyra löpare i varje lag. Distans: 4 X 2,5 kilometer, totalt 10 kilometer. Bana: Runt Lindholmen och mestadels längst vattnet. Start och målgång sker på Lindholmsplatsen. Datum: 11 september klockan Plus: Förutom privatpersoner vänder sig arrangörerna till företag som vill satsa på friskvård och teambuilding. De bjuder även på underhållning och mat efter loppet. Arrangörer: Friidrottsklubben IF Kville. Läs mer Oavsett om du är en erfaren löpare eller ej är det aldrig för sent att börja tävlingsspringa. Men det krävs att du förbereder dig genom att träna rätt. Och det gäller att börja i tid. Det är egentligen lika svårt att springa en mil som ett längre lopp, därför behöver du minst ett halvår för att komma i form till tävlingen, säger Erik Persson som håller i löparkvällar på IF Kville. Är du nybörjare rekommenderar han att du inte börjar med Göteborgsvarvet utan väljer en kortare distans, exempelvis Jubileums loppet. Om du inte tävlat innan är Erik Perssons främsta råd att skynda långsamt och träna försiktigt. Gärna ofta för att kunna förbättra dig, men bara korta distanser och utan högt tempo. Ungefär tre gånger i veckan är lagom. Börja med att successivt gå och springa, öka sedan långsamt distansen och intensiteten. Det största misstaget de flesta gör i början är att de går ut för hårt och blir antingen sjuka eller skadar sig, säger han. Är du i stället en van löpare som kanske till och med sprungit Göteborgsvarvet tidigare och vill förbättra ditt resultat är det viktigt att variera tempo och distanser så mycket som möjligt. Ett bra tips är att köra korta intervaller då man springer fort meter brukar vara lagom. Som van löpare har man fin kondition, men det kan var svårt att få upp tempot. Ofta har man även en bekväm distans man fastnat lite i. Då är intervallträning jättebra för man tränar muskler och tvingar upp farten. Eric Persson tycker även man ska prova att springa och träna i grupp. Det brukar förbättra de flesta löpares resultat avsevärt. När det är ett par veckor kvar innan lopp gäller samma sak oavsett om du är van löpare eller ej. Träna mindre. På så sätt har du inte tränat bort kraften utan kan toppa formen, säger Eric Persson. Åsa Rehnström Jubileumsloppet Inriktning: Ett elit- och motionslopp som är en del av firandet av Göteborgs 400-årsjubileum. Loppet startade förra året och kulminerar jubileumsåret Distans: 10 kilometer. Bana: Utmed Norra och Södra Älvstranden. Start vid Göteborgs kasinot, över Älvsborgsbron och målgång på Lindholmen. Datum: 13 september klockan Plus: En del av startavgiften går till hjärnforskning och studier om vilken effekt fysisk aktivitet har på hjärnan. Arrangörer: IF Kville, GKIK (Göteborgs Kvinnliga IK), Sävedalens AIK och IFK Göteborg. Läs mer foto: istockphoto 12 älvstrand # älvstrand #

8 Nu byggs ryggraden i nya Skeppsbron Skeppsbron är uppgrävd och spårvägsbygget pågår för fullt ska vagn arna rulla, och innan sommaren 2014 väntas detaljplanen för bebyggelsen i den nya stadsdelen antas. Ingen kan ha undgått att lägga märke till det arbete som pågår på Skeppsbron det är den nya spårvagnslinjen mellan Järntorget och Lilla Torget via Stenpiren som tar form. Bygget pågår för fullt och går enligt planen. Två av tre etapper är redan i gång och den sista ska påbörjas under våren, säger Per Olsson, projektledare för projektringen av Skeppsbron. Dessutom bygger Västtrafik ett nytt resecentrum på Stenpiren, där runt resenärer förväntas passera varje dag. Nästa höst ska allt vara klart och spårvagnar, bussar och färjor ska sättas i trafik. Den infrastruktur som nu byggs är ryggraden i den nya stadsdelen Skeppsbron. Det ska byggas flera nya kvarter med både bostäder, kontor och affärslokaler. Dess utom planeras för bland annat ett offentligt bad och en byggnad med någon form av utåtriktad publik verksamhet. Detaljplanen för Skeppsbron har under åren flera gånger blivit försenad, senast på grund av skattefrågor som måste redas ut. Under våren hoppas dock Per Olsson att planen kommer att antas i kommunfullmäktige och att planering och byggande av de nya kvarteren kan komma igång. Vid Rosenlundsverket har ett kontorshus rivits för att ge plats åt spårvägen. Göteborg Energi, som äger marken, kommer att ersätta det med ett nytt hus med lokaler för den egna verksamheten. Älvrummet visar under våren en utställning om planerna för centralenområdet. Den handlar bland annat om att det ska bli grönare och komma närmare vattnet. Illustrationen är en idéskiss från parallella idéstudier för centralenområdet skapad av White, West8 och Spacescape. Centralenområdet i förvandling Nu kan bygget av klimatsnåla radhus och lägenheter vid Stora Torp ta fart. Området kring Göteborgs centralstation håller på att byta skepnad. Visioner ska bli till verklighet och delprojekt fogas samman till en helhet. I Älvrummet kan du i vår följa förvandlingen i en helt ny utställning. Centralenområdet är i nuläget en trafikplats. En knutpunkt för bussar, spårvagnar och tåg. Och inte så mycket mer. Men det ska det bli ändring på. De närmsta åren ska en mängd olika byggprojekt skapa en ny stadsdel som binds ihop med vattnet och stadskärnan och nu visas en utställning i Älvrummet om arbetet. Utställningen handlar om hur centralenområdet ska bli en attraktiv entré till Göteborg med större närhet till älven, nya stråk till Avenyn och den gamla stadskärnan. Området ska få en tät blandad stadsbebyggelse med arbetsplatser, bostäder och grönska och det ska finnas mer plats för kultur, restauranger, kaféer och folkliv. I Älvrummet kan du även ta del av det förslag som vann tävlingen om hur den nya Hisingsbron kommer att se ut. Andra delar av utställningen berättar om Västlänkens station Centralen, en utbyggd centralstation och om hur välfungerande gång- och cykelstråk ska skapa större bekvämlighet och närhet för resenärer. Utställningen om centralenområdet startar under våren. Senare kommer även ett statsutvecklingsprogram för området som visar hur området ska utvecklas till en attraktivt central stadsdel. Åsa Rehnström Följ arbetet i kommande utställning på Älvrummet! Klart för 450 bostäder vid Stora Torp Efter en överklagan har detaljplanen för bostäder vid Stora Torp nu vunnit laga kraft. Det är området i Örgryte där det gamla tv-huset Synvillan låg som ska bebyggas med bostäder. Läget är attraktivt med närhet till Delsjöområdet, samtidigt som det ligger centralt med goda kommunikationer och cykelmöjligheter. Området ska få en utpräglad miljöprofil och bebyggas med en blandning av flerfamiljshus och radhus med olika upplåtelseformer. Bygger gör Älvstranden Utveckling, HSB, Skanska och NCC. Byggstart av de 450 bostäderna kan ske hösten 2014 med inflyttning under Läs mer 14 älvstrand # älvstrand #

9 ÄLVSTADEN växer fram Här ska en del av framtidens Göteborg växa fram med bland annat nya bostäder och nya arbetsplatser till år Utvecklingen sker i etapper, men Lindholmen, Frihamnen, Södra Älvstranden och Backaplan är områden där det händer mycket de närmaste åren. Älvstaden ska växa successivt och uti från pågående projekt. Så hoppas man kunna skapa en sammanhållen stad samtidigt som utbyggnad pågår. Läs mer om Göteborgs största stadsutvecklingprojekt på nästa uppslag. SÖDRA ÄLVSTRANDEN Här ska staden närma sig vattnet och stadslivet utvecklas när nuvarande bebyggelse kompletteras med såväl nya bostäder som yta för verksamheter och kulturliv. Skeppsbron ska bli Göteborgarnas nya mötesplats och Järntorget och Norra Masthugget en levande stadsdel med myllrande kulturliv, boende, verksamheter och handel. För hela området planeras nya bostäder och nya arbetsplatser. Planarbete för första etappen av Norra Masthugget pågår och detaljplanen för Skeppsbron förväntas snart antas i fullmäktige. (Läs mer om Norra Masthugget på sidorna och om Skeppsbron på sidan 15 i denna tidning). Kvillebäcken LINDHOLMEN Visisonsskiss: Okidiki Arkitekter Fortsatt utveckling av området med Lindholmen Science Park. Bland annat satsning på fler arbetsplatser, bostäder och grönytor. Lindholmshamnen, höghuset vid Karlavagnsgatan, samt student bostäder vid Plejadgatan är några exempel. Totalt bör bostäder kunna byggas fram till år BACKAPLAN Ska utvecklas som knutpunkt och bli en del av ett stadsmässigt stråk över älven till centralenområdet. Tät blandstad med fortsatt utveckling av handeln. Den gröna stadsdelen Kvillebäcken med nya bostäder samt verksamhetslokaler och Kville Saluhall är starten. Byggnation i centrumbebyggelse och knutpunkt beräknas ta fart under I området planeras för sammanlagt nya bostäder och en dubblering av ytorna för handel. Cirka nya arbetsplatser tillförs området. FRIHAMNEN I Frihamnen ska innerstaden växa över älven och här ska Kvillestaden, Backaplan, Lindholmen och Ringön knytas ihop. En tät och grön stadsdel utvecklas. Området får allt som allt ett tillskott på minst bostäder och arbetsplatser. Av dessa bör 1000 bostäder och lika många arbetsplatser kunna stå färdiga till Göteborgs 400-årsjubileum år Just nu pågår ett programarbete för Frihamnen och delar av Ringön. Under året kommer arbetet med en detaljplan för den första etappen, som gäller tiden fram till 2021, att påbörjas. Arpeggio, vinnande broförslag HISTORISKA STADSKÄRNAN Den historiska stadskärnans blandade verksamheter och rika utbud av aktiviteter ska värnas. Nordstan ska utvecklas mot Lilla Bommen och Centralenområdet. RINGÖN Ringön är en resurs i staden som ska värnas. Den småskaliga fastighetsindelningen tillsammans med de många olika verksamheterna utgör stommen. Men för att möta ett näringsliv i förändring och öppna upp Ringön mot övriga Göteborg pågår arbeten som möjliggör ett mer blandat innehåll. Den slutliga målbilden med riktig blandstad inom hela området, med både verksamheter och bostäder, ligger cirka 30 år fram i tiden. Hisingsbron Planerad byggstart 2015 Ska stå klar 2020 GULLBERGSVASS Gullbergsvass ska stärkas med ett blandat innehåll och lokala kvaliteter, samt en ny park. Området ska närma sig vattnet med promenadstråk längs älven. Detaljplanearbete pågår för en sänkning av Mårten Krakowgatan, förberedd för överdäckning. Totalt föreslås på sikt ett tillskott om cirka bostäder och arbetsplatser inom området. CENTRALEN- OMRÅDET Här ska en tät och stadsmässig bebyggelse som knyter an mot vattnet utvecklas. Centralenområdet ska vara ett attraktivt kommunikationsnav och en del av ett stadsmässigt stråk som går över Backaplan till Wieselgrensplatsen. Ett stadsutvecklingsprogram tas fram för att belysa utvecklingen i sin helhet i centralenområdet. Just nu pågår arbete med detaljplaner för utbyggnad av infrastruktur. Först ut är byggnation av den nya Hisingsbron, därefter en ny station för Västlänken vid Centralen. Omkring nya bostäder och fler arbetstillfällen i en etappvis utbyggnad fram till (Läs mer om Centralenområdet på sidan 14 i denna tidning). 16 älvstrand # älvstrand #

10 guldläge för staden Vilka möjligheter vi har! Vilken annan stad i Göteborgs storlek har chans att bygga så mycket centralt och vattennära? Åsa Swan är stadsutvecklare på Älvstranden Utveckling och full av entusiasm inför de utmaningar som väntar. Utmaningarna är stora, men även möjligheterna när visionen för Älvstaden nu ska blir verklighet. Det är området på båda sidor älven i centrala Göteborg, från Lindholmen till Ringön på den norra sidan och från Gullbergsvass till Stigbergsliden på den södra som det handlar om (se karta på föregående sida). Här ska nya bostäder och nya arbetsplatser få plats på totalt cirka 4,5 miljoner kvadratmeter BTA (bruttoarea). Stadsutvecklingen ska ske med ledorden hela staden, möta vattnet och stärka kärnan. En förutsättning för att det ska lyckas är att vi gör det här tillsammans. Det gäller såväl inom stadens olika delar som att vi gör det ihop med göteborgarna. Älvstaden Utmaningar: Koppla samman staden över älven Bygga till rimliga priser Vatten nivåerna Skapa blandstad Älvstaden är ett avstamp i ett nytt arbetssätt......en förutsättning att ska lyckas är att vi gör det här tillsammans. Åsa Swan, ny stadsutvecklare på Älvstranden Utveckling. Hon kommer närmast från en tjänst som planchef på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Möjligheter: Nya bostäder och arbetsplatser i centrala Göteborg Vattennära läge Bygga miljösmart Skapa blandstad foto: flygare palmnäs är ett avstamp i ett nytt arbetssätt, säger Åsa Swan, som nyligen tillträtt en tjänst som stadsutvecklare hos Älvstranden Utveckling. Älvstranden Utveckling är en av Göteborgs Stads aktörer. Stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen andra. Att samordna allt som ska ske i Göteborg de kommande åren är en av de verkligt stora utmaningarna. Det byggs ju inte bara i Älvstaden och dessutom kommer arbetet med några av de stora projekten inom Västsvenska paketet att ta rejäl fart framöver. För att se till att det hela tiden finns en helhetssyn och att inget faller mellan stolarna i arbetet med Älvstaden har man infört så kallade förstepiloter för de geografiska delområdena, berättar Åsa Swan. Förstepiloternas uppgift är att säkerställa att arbetet sker i enlighet med Vision Älvstaden, att tidplan och ekonomi följs samt att synliggöra knäckfrågor. Vilka är då knäckfrågorna? Förutom samordningen mellan parterna ser Åsa Swan genomförandeekonomin som en rejäl nöt att knäcka. Att få ihop de ekonomiska kalkylerna och samtidigt bygga en vattennära, hållbar och attraktiv blandstad. Vi bygger ju inte bara bostäder och kontor, det behövs infrastruktur, platser att mötas på samt möjligheter till kultur och rekreation. Allt ska byggas i rätt ordning, socialt hållbart, till ett pris som gör att människor har råd bo där och med en blandning av upplåtelseformer. Det är en utmaning, säger Åsa. Sedan har förstås varje delområde inom Älvstaden sina utmaningar och aktiviteterna ligger i lite olika fas. På Lindholmen hoppas Åsa Swan att programarbete snart ska komma igång för området vid Karlavagnsgatan / Polstjärnegatan samt på Södra Lindholmen. Karlavagnsplatsen får ett rejält lyft med det planerade höghuset (2021 decimeter!) samt nya bostäder och kontor intill. Det pågår också planarbete för studentbostäder på Plejadgatan nära stapelbädden på Lindholmen. För Frihamnen pågår en stråkstudie och ett programarbete som ska ge en övergripande struktur för bostäder, verksamheter och en jubileumspark inför 2021 när Göteborg fyller 400 år. För programmet planeras samråd till sommaren. På Södra Älvstranden händer också mycket. På Skeppsbron byggs just nu en ny spårväg och detaljplanen ska upp i kommunfullmäktige för beslut innan sommaren. För området väster om Järntorget pågår detaljplanearbeten där Stenas beslut att flytta terminalen har gett nya möjligheter. På Södra Älvstranden föreslås ett tillskott på ny bostäder och nya arbetsplatser. I Gullbergsvass tas det fram en förstudie om hur området kan utvecklas framöver med de förutsättningar som Västlänken samt en nedsänkning och framtida överdäckning av E45 ger. Inom Älvstaden pågår också arbetet med utvecklingen av centralenområdet, Backaplan och Ringön. Och mellan älvstränderna ska en ny bro byggas, klar senast år Ja, det är mycket på gång. Vilket guldläge Göteborg har att utveckla Älvstaden med ett rikt kulturliv, parker, aktiviteter och verksamheter så att området blir tillgängligt och en angelägenhet för alla i Göteborg, säger Åsa Swan. birgitta lagerlöf Välkommen på vårens föreläsningar & seniorträffar FöreläsNiNgar Tisdagar 17:30 18:30 Sjöporten 4 plan 5, Allrummet Närhälsan Eriksberg vårdcentral Tis 11 mars Information om barn-hlr Tis 18 mars Sömn: Teori och praktiska råd om hur du kan förbättra din sömn Tis 25 mars Prova-på spädbarnsmassage (begränsat antal platser, anmälan krävs) Tis 8 april Introduktion till mindfulness medveten närvaro Tis 15 april Information om barn-hlr Tis 6 maj Har du ont i ryggen? Egenvårdsråd vid ryggont Tis 20 maj Information om vuxen-hlr seniorträffar onsdagar 15:00 16:00 Sjöporten 4 plan 5, Allrummet Närhälsan Eriksberg vårdcentral ons 5 mars Vad händer med hjärta och kärl när vi blir äldre? ons 7 maj Är dåligt minne liktydigt med demens? ons 11 juni Bra mediciner vad är det? Närhälsan Eriksberg vårdcentral narhalsan.se/eriksbergvardcentral Närhälsan Kyrkbyn vårdcentral narhalsan.se/kyrkbynvardcentral Närhälsan är det nya namnet på den offentliga primärvården i Västra Götaland. 18 älvstrand # älvstrand #

11 BAKSIDA BLIR I Norra Masthugget planeras för cirka bostäder samt drygt kvadratmeter för verksamheter. framsida I dag är området mellan Första Långgatan och älven en baksida. Parkeringar, asfalt och otillgängliga hus. Men här finns stor potential, och nu har arbetet med att ta fram en vision för Norra Masthuggets första etapp börjat. Arbetet med Norra Masthugget är ännu i sin linda, men det har börjat röra på sig. Ett konsortium, där fastighetsägarna i området samt NCC och Riksbyggen ingår, har bildats och nu pågår arbetet med att ta fram en gemensam vision för fullt. Det finns ett jätteintresse för att utveckla Norra Mast hugget. Både från fastighetsägarna i konsortiet och från Göteborgs Stad. Just nu försöker vi bygga ihop de inblandade aktörernas idéer om hur området ska utvecklas med stadens vision för Älvstaden för att komma fram till en gemensam vision, säger Åsa Vernersson, projektledare på Älvstranden Utveckling. Till sommaren kommer flera olika arkitektkontor att få uppdraget att parallellt ta fram grova skisser för områdets struktur. Det är viktigt att tänka på att det de ska ta fram är en övergripande struktur för området och inte exakt placering av enskilda hus eller gator. Därefter kommer man plocka russinen ur kakan och baka ihop de bästa idéerna ur arkitektbyråernas förslag till den första detaljplanen av tre för området Norra Masthugget. Det arbetet kommer att inledas under Syftet med projekttävlingen för arkitekter är bland annat att få idéer om flöden och stråk genom området. Men också om hur vi kan använda husens botten våningar för att få en levande stad som knyter an till själen i Majorna och Linné, som området hör till. Det är ett område med mycket kulturella verksamheter, vilket vi vill ta tillvara. En av de mer spektakulära idéerna som figurerat i debatten på senare år är att bygga en linbana mellan fast landet och Hisingen i samband med stadens 400-årsjubileum I samband med projekttävlingen kommer arkitektkontoren att få komma med förslag på tänkbara placeringar för den om det skulle beslutas att den ska landa i området. Det skulle vara ett spännande sätt att komma förbi foto: flygare palmnäs 20 älvstrand # älvstrand #

12 Framtidens Första Långgata? En visionsbild från programarbetet. barriären Göta älv, och göra det lättare att ta sig mellan området kring Järntorget och Hisingen, säger Åsa Vernersson. I området finns i dag flera aktörer med koppling till internationell handel. Både Stenasfären och handelshuset Elof Hansson har sitt säte här, och båda är med i det konsortium som bildats. Elof Hansson Fastigheter vill utveckla området till ett centrum för internationell handel. Vi har föreslagit att Järnvågsområdet ska bli ett kluster för handelsknutna verksamheter. Lennart Hedström, vd Elof Hansson Fastigheter Stenaterminalen I höstas föll ännu en pusselbit på plats för Norra Masthugget när det blev klart att Stenas Danmarksterminal kommer att flytta från sitt nuvarande läge år Därmed försvinner en barriär mellan Linnéstaden och vattnet och göteborgarna kommer att få tillgång till en helt ny bit älvstrand. Vi har föreslagit att det ska bli ett kluster för handelsknutna verksamheter. Det handlar inte om att vi vill bygga ett kontorshus, utan snarare om att skapa en miljö, lite som Lindholmen Science Park, där samhälle, näringsliv och akademi kan mötas, säger Lennart Hedström, vd för Elof Hansson Fastigheter. En annan tung aktör i om rådet är Folkets Hus, som redan nu drar många till området med såväl konferenser, större evenemang som Göteborgs filmfestival och hyresgäster som Folkteatern. De vill gärna bygga ett hotell här för att stärka sin egen verksamhet, men vd Lennart Lundgren är lika engagerad i utvecklingen av området i stort. Vår verksamhet handlar om att erbjuda mötesplatser, och det har vi med oss in i samtalen med de andra parterna. Redan nu sker många möten av olika slag i området runt Järntorget och det vill vi förstärka ännu mer. Lennart Lundgren tycker det finns en positiv anda i konsortiet. Jag upplever att alla är ivriga, att det finns en optimism bland aktörerna. Det har börjat rulla på, och det rullar i en gynnsam riktning. Kalle Lekholm Området kring Järntorget, Olof Palmes- och Heurlins plats är redan i dag en mötesplats med starkt kulturliv. Planerna är att detta ska tas tillvara och utvecklas ytterligare i det framtida Norra Masthugget. Snart social hänsyn i upphandlingar Social hänsyn är på väg att bli en självklar och accepterad del i stadens affärer. Just nu pågår ett pilotprojekt för att hitta en bra modell som kan fungera i alla olika typer av upphandlingar. Sedan 2012 har social hänsyn varit ett prioriterat mål i Göteborgs Stads budget. Målet för 2014 är att hälften av stadens tjänsteupphandlingar ska göras med social hänsyn. Huvudfokus är att hjälpa tre prioriterade grupper, ungdomar, utrikes födda och funktionshindrade in i arbete. För att det ska fungera för såväl upphandlande förvaltning som för leverantörerna måste det det finnas ett ramverk och goda förutsättningar att leva upp till kraven. I Sverige har social hänsyn i upphandling varit ett outforskat område, därför finns det ännu inte några självklara modeller, säger Jörgen Larzon på Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget som har i uppdrag att stötta förvaltningarna och bolagen i arbetet med att ta social hänsyn. I pilotprojektet som ännu är i sitt inledningsskede deltar trafikkontoret, park- och naturförvaltningen, Higab, Upphandlingsbolaget och Älvstranden Utveckling. Det är viktigt att vi inom Göteborgs Stad tar ett socialt ansvar och tillsammans lägger en grund som skapar förutsättningar och rutiner för att detta ska bli bra, säger Claes Premmert på Älvstranden Utveckling. Han berättar att det inom gruppen finns ett gemensamt synsätt med ambitionen att hitta sätt att ställa krav som faktiskt bidrar till att ge fler människor jobb eller möjlighet att samla på sig erfarenhet. I Göteborg finns inom de prioriterade grupperna flera tusen personer som kan och vill börja arbeta i morgon. Vi vill genom att ställa krav på våra leverantörer hjälpa dessa människor. För en leverantör kan ett krav på social hänsyn handla om att erbjuda sysselsättning för någon från de prioriterade grupperna. Hur det ska gå till beror på upphandlingens art men inom pilotprojektet arbetar man med att etablera olika stödfunktioner och informationskanaler för att göra det tydligt för leverantören hur man ska leva upp till kraven. Både Claes Premmert och Jörgen Larzon framhåller att detta är en fantastisk möjlighet för leverantörerna, eftersom att de får stöd och hjälp att hitta nya sätt att berika sin organisation. Genom kraven på social hänsyn kan leverantörerna få in kompetens på företaget utöver vad de kanske förväntat sig. Det är noga utvalda och väl matchade kandidater som vill ge sig in på arbetsmarknaden, vilket också är målet för vårt projekt, säger Jörgen Larzon. Maria Lagergréen Läs mer Illustration: Helena Bergendahl 22 älvstrand # älvstrand #

13 foto: hans wretling Det är ett underbart och unikt läge med närheten till vattnet, kajerna, Ostindiefararen och evenemang som Volvo Ocean Race. Det ska vi ta vara på, Malin Persson, vd för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola samt ledamot i styrelsen för Lindholmen Science Park LINDHOLMEN taggar upp foto: svante örnberg Drömmen blev sann. Det gamla varvsområdet har omvandlats till en framstående arena för forskning och innovation. I dag är det fler människor som arbetar eller studerar på Lindholmen än under varvens glansdagar. Och nu höjs ambitionen. Lindholmen Science Park vill bli världsledande och målet är att ska vara verksamma på området senast år Det är fascinerande hur man lyckats. Jag har varit med och följt utvecklingen i lite olika roller under hela resan och det ska erkännas att jag från början var ambivalent. Att vi nu har lyckats ger mig hög tilltro även framåt. Det säger Malin Persson, vd för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, och tidigare bland annat vd och koncernchef för Volvo Technology. Hasse Johansson, ordförande i Lindhomen Science Park och tidigare forsknings- och utvecklingschef på Scania, håller med: Ja, att folk och företag själva söker sig hit är beviset. Området har en tydlig attraktionskraft och Lindholmen Science Park har blivit själva varumärket för en Science Park. De är eniga om att utvecklingen på Lindholmen har betytt mycket för Göteborg och att det har inneburit stora steg i utvecklingen mot kunskapsstad och kunskapsregion. Vi har lyckats para de gamla näringarna med en kunskapsdimension, säger Hasse Johansson och nämner det maritima klustret som ett som gått i bräschen. Tack vare smarta beslut från såväl staden som Chalmers och andra intressenter har det blivit bra utveckling på investeringarna. Från Chalmers horisont har det till exempel Nästa steg är mer aktiviteter för allmänheten, säger Hasse Johansson och Malin Persson när de skissar på framtidens Lindholmen Science Park. 24 älvstrand # älvstrand #

14 Området har en tydlig attrak tionskraft och har blivit själva varumärket för en Science Park. Hasse Johansson, styrelse ordförande i Lindholmen Science Park. foto: hans wretling inneburit att vi har fått två tydliga campus i Göteborg; Johanneberg och Lindholmen, säger Malin Persson. Själva idén med en science park kan i korthet förklaras med att vara en samverkansmiljö för forskning, näringsliv och samhälle. Här ska parter kunna mötas och delta i olika projekt för att tillsammans skapa nya kun skaper och framgångsrika innovationer. Grejen är att alla deltagare har något att vinna på samverkan. Utom möjligtvis Lindholmen Science Park själva: Att Lindholmen Science Park är en neutral mötesplats och en icke vinstdrivande organisation är nyckeln till att vi har lyckats så bra. Vi ska mäkla för andra och ge så mycket vi kan i det arbetet. När projektet är klart lämnar vi det, förklarar Hasse Johansson. Ett mycket konkret och lyckat exempel som båda vill lyfta fram är AstaZero som från början var ett litet projekt inom programmet Test Site Sweden i Lindholmen Science Park. Ur projektet har bolaget ASTA fötts och nu i sommar 2014 invigs AstaZero, en högteknologisk testanläggning i Hällered utanför Borås. Det här är en anläggning i världsklass som kommer att få stor betydelse för forskning och utveckling för alla berörda parter inom trafiksäkerhet, säger Malin Persson. Lindholmen Science Park bygger vidare på det som hittills varit framgångsrikt och har höga ambitioner framåt. Visionen är bland annat att personer ska vara verksamma på området senast år VISION ÅR 2020 birgitta lagerlöf människor studerar, forskar, arbetar eller bor på Lindholmen. Minst fem nya globala företag har etablerat forsknings- och utvecklingsverksamhet på Lindholmen. Minst 20 företag med sammantaget anställda har sitt ursprung från Lindholmen. Höghus, linbana och framtidsmuseum finns med på Hasse Johannsons och Malin Perssons önskelista för Lindholmen Science Park. Men också fungerande kollektivtrafik och fler bostäder. Här följer några punkter de anser är viktiga för fortsatt framgång. Mer samarbete Fortsatt och utvecklat samarbete såväl nationellt som internationellt samt ökad närvaro i, och fokus på, EU. Men också att utveckla och förstärka samarbetet med innovationscentrum i Sverige och runt om i världen. Ett av dessa finns i Brasilien. Där leder Lindholmen Science Park samarbetet från svensk sida på uppdrag av Vinnova. Fungerande infrastruktur En väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik är avgörande för att såväl verksamheter som boende ska lockas till Lindholmen. Det ska vara lätt att ta sig hit och projektet ElectriCity, den ljudlösa elbussen som nu utvecklas och som ska gå mellan Lindholmen och Johanneberg, är ett exempel på offensiva satsningar som behövs, säger Malin Persson. Utveckling av området och gärna ett riktigt högt hus Fler bostäder så att det blir mer liv i området även efter kontorstid står också högt på önskelistan. Att Radisson Blu Riverside Hotel har etablerat sig i området betyder mycket, liksom att det ska byggas upp emot 500 bostäder LINDHOLMEN SCIENCE PARK En internationell samverkansmiljö där näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva forsknings- och utvecklingsprojekt. Fokusområden är Transport, ICT (informationsoch kommunikationsteknik) och Media. Bolaget ägs av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stad, Business Region Göteborg och näringslivet. Samverkansavtal i nivå med huvudägarna finns med Göteborgs universitet och Trafikverket. Andra samarbetspartners och finansiärer är Västra Götalandsregionen, Vinnova och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Lindholmen Science Park har ett nära samarbete med Älvstranden Utveckling, som ansvarar för utvecklingen av den fysiska miljön i området personer arbetar, forskar, bor eller studerar för närvarande i området. vid Lindholmshamnen samt det planerade höghuset. Vi behöver inte bara intellektuell attraktionskraft, utan också en häftig fysisk miljö. Här är det 201 meter höga huset som planeras på Karlavagnsplatsen mitt i Lindholmen oerhört viktigt. Den blir en symbolbyggnad för området gärna kombinerat med en linbana över älven, säger Hasse Johansson. Locka allmänheten Fler publika aktiviteter som får människor från hela Göteborg att komma till Lindholmen. Även om det redan nu händer en hel del så behövs mer och fler typer av arrangemang för att locka allmänheten till området. Det är ett underbart och unikt läge med närheten till vattnet, kajerna, Ostindiefararen och evenemang som Volvo Ocean Race. Det ska vi ta vara på, säger Malin Persson. Ett framtidsmuseum Hasse Johansson drömmer om ett framtidsmuseum där allmänheten kan komma för att känna och ta på framtidens teknik. Vi behöver väcka intresset för teknik och utveckling hos dagens unga. I museet skulle vi kunna berätta om vad som är på gång och ge visioner inför framtiden. Ett museum för hela familjen som också skulle sätta Lindholmen och kompetensen som finns här på kartan år 2001 år 2013 Antalet anställda, studerande och boende på Lindholmen har ökat från år 2001 till år älvstrand # älvstrand #

15 ANNONS Västra Eriksberg, Brf Albertina. Känn dig som hemma! Vi har nya, hållbara, energieffektiva och personliga hem i alla storlekar. Anpassade för att passa alla, oavsett om du är student, har familj eller är senior. Vilket hem kommer du känna dig mest hemma i? Se för en visning som passar just dig! Nyfiken på Riksbyggen? Vad som gör oss på Riksbyggen speciella är att samtidigt som våra konkurrenter säljer och lämnar över sina lägenheter, börjar vårt viktigaste engagemang den dagliga skötseln och långsiktiga utvecklingen av fastigheten. Vi är med på resan under många år, vilket gör att vi tar ett helt annat ansvar redan från början. Sannegårdshamnen, Brf Akterspegeln. VÄSTRA ERIKSBERG, BRF ALBERTINA Nu planerar vi för fler unika lägenheter, 1 5 rum och kök, i den marina miljön på Västra Eriksberg vid dockan. Har du inte varit här på länge, så ta en tur hit. Vi planerar för en preliminär säljstart i april 2014 vilket innebär inflyttning under Var med från början och lämna din intresseanmälan redan nu. Kontakta Solveig Strand Andrén , SANNEGÅRDSHAMNEN, BRF AKTERSPEGELN Här kan du bo i en fulländad miljö nära kajkanten, saltstänkta promenadstråk, kommunikationer och centrala Göteborg. Lägenheter mellan kvm, 3 4 rok med preliminär inflyttning från sommaren Alla har närhet till vattnet! Kontakta Bodil Jönsson , Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

16 Nostalgiska återblickar Göteborgsförfattaren Lars O. Carlsson, med genuin kärlek till staden, gör regelbundna nedslag i stadens historia ty det är äldre tiders prövningar som format och härdat dagens göteborgare. Mycket nöje! Spårvagnstrafiken i Göteborg har en lång historia och fram till 1903 var det hästkrafter som gällde. Utbyggnaden fortsätter, nu senast på Stora Badhusgatan en sträcka som var aktuell redan för 115 år sedan. Foto: Göteborgs Spårvägar Nostalgiska återblickar del 20 På rätt spår då seklet var ungt När stadsbyggnadskontoret i sitt förslag till detaljplan för något år sedan ritade in spårvagnsspår i Stora Badhusgatan kanske någon nickade lite igenkännande. Den personen hade helt rätt, men också ett särdeles gott minne förslaget var 115 år gammalt! Spårvägen var ett ständigt återkommande ämne för Tekniska Samfundets möten vid den tiden. Det kunde handla om ledningsnät eller vagnstallar. Intresset var stort. Spårvägen var ett relativt ungt fenomen. Stadens första hästspårväg invigdes 1879 och 1902 påbörjades elektrifieringen. Året 1903 var det första fullt elektriska spårvagnsåret och spårvagnschefen Sigfrid Edström stod alltså i talarstolen inför en stor skara teknikintresserade herrar jo, damer var osynliga på den tiden. Han påminde församlingen om att tanken att anlägga en spårväg längs Badhusgatan inte var ny. Den 7 december 1899 hade stadsfullmäktige tillsatt en kommitté som skulle fundera på detta med elektriska spårvägar, men också om linjesträckningarna. Skeppsbron. Problemet var dock den livliga båttrafiken i vallgraven som innebar att man måste hålla Pusterviksbron öppen alltför ofta. Tisdagen den 27 januari 1903 var Spårvagn på Badhusgatan åter på tapeten när Tekniska Samfundet samlades. I sitt inledningsanförande sa Sigfrid Edström bland annat följande: Det torde icke vara tu tal om, att icke en spårvägsförbindelse genom Badhusgatan är af den allra största vikt för vår stad. Noterbart är att detta var en personlig åsikt, som han troligen inte hade sanktionerat med sin styrelse. Hamnkaptenen Knut Borgstedt var inte odelat positiv. Han upplevde att det redan nu rådde stor trängsel på kajen och detta skulle förvärras om mer trafik förflyttades till Skeppsbron. Detta skulle bland annat leda till större svårigheter när det exempelvis gällde att lossa och lasta fartyg. Ingenjören Figge Blidberg, Göteborgs mångårige byggnadschef, var också tveksam. Han tyckte att broarna var det största problemet. Det handlade främst om broarna vid Pustervik, men även Residensbron. Götaälvbron i Göte borg av David Obi är ett av konstverken i det nystartade galleriet. Galleri i Älvstaden Nyfiken på lite ny konst? Då kanske det nystartade Rivercity Gallery kan vara något. Vi hjälper konstnärer att sprida sin konst och vill bidra till kulturlivet i den framväxande Älvstaden, säger Monica Göransson som driver galleriet. Än så länge har inte Rivercity Gallery någon lokal, utan kommer inledningsvis att arbeta med tillfälliga utställningar, webben och kundbesök. Galleriet vänder sig till både privatpersoner och företag och de sistnämnda kan även hyra konst. Läs mer Samlingspunkt för entreprenörer En satsning på kvinnligt företagande och en samlingspunkt för kvinnliga nätverk. Sågeriets Tillväxtcentrum har flera ambitioner. Alla handlar om att hjälpa företag att ta nästa steg på tillväxtstegen. Huvudsakligen kommer vi att satsa på kvinnligt företagande, men självklart är män också välkomna, säger Linda Björk som står för idén och är en av flera delägare i centret. Sågeriets Tillväxtcentrum ligger på Lind holmen, som sig bör i Sågeriet. Där har man renoverat och ställt iordning en lokal med plats för företag. Men det är inte ett traditionellt kontorshotell långt därifrån. Genom att knyta till oss partners och nätverk skapar vi en miljö där våra medlemsföretag får hjälp med företagets utveckling och tillväxt. Själva konceptet handlar om att ett företag som varit igång i minst 1 3 år och har en omsättning på 1 3 miljoner kronor hyr kontorsplats på Sågeriets Tillväxtcentrum. Då blir man också medlem och får rådgivning i vad som behövs för att utveckla företaget. Vi ska försöka hjälpa bolag att hitta rätt genom olika utvecklingssteg. Att sitta här och ha en kontorsplats här är egentligen den lilla biten. Vårt mål är att våra medlemsföretag ska dubbla sin omsättning på tre år, säger Linda Björk. Maria lagergréen På Sågeriets Tillväxtcentrum finns plats för företag, under 2014/2015 finns planer på att öppna center i Stockholm, Malmö och Köpenhamn. Centret kommer att öppna för inflytt under våren och ha en större kick-off sent i maj. Läs mer AUKTORISERAD SERVICE CMS Group erbjuder auktoriserad service till din Volvo, Ford eller Renault. Den 26 mars 1900 gör så kommittén ett uttalande där man förordar Järntorget Järntorgsgatan Stora Badhusgatan Södra Hamngatan som en önskvärd framtida sträckning. Man menar att en av förtjänsterna med en sådan dragning var att man därmed skulle få en behövlig spårvägsförbindelse med Sjökapten Henrik W. P. Wetterström, som bland annat var ledamot i hamnstyrelsen, sa att det såg bra ut på kartan och att det säkert var bra för spårvägen, men mindre bra ur trafiksynpunkt. Mötesordföranden Erik Anders Wijkander avrundande debatten genom att konstatera att broarna tycktes vara det största hindret, men också att det kunde vara olämpligt att dra fram spårvagnsspår där det redan fanns järnvägsspår. Professor Wijkander kan tyckas ha suttit på många stolar. Han var bland annat ordförande för Bergslagernas Järnvägs AB, ordförande för Göteborgs hamnstyrelse samt hade ett förflutet som styrelseledamot i Göteborgs spårvägar. Oavsett vad man tycker och tänker i frågan så har det ju runnit några liter vatten under broarna sedan det gamla sekelskiftet, så man kan väl ändå konstatera att frågan åtminstone har fått möjlighet att mogna Lars O. Carlsson Smidig verkstadstjänst för dig som bor, arbetar eller studerar på Lindholmen Vi hjälper dig bland annat med med: Service och reparationer Garantireparationer Plåt och lackskador Däckhotell Kontakta oss på: eller besök Ni hittar oss på Lindholmspiren 5 i Lindholmen Science Park VI SERVAR I FÖRSTA HAND MÄNNISKOR, INTE BILAR NU FINNS VI ÄVEN PÅ LANDVETTER! Vi tar hand om din bil när du är på resa. PARKERING BILVÅRD VERKSTAD Från parkering till incheckning under 60 sekunder älvstrand # älvstrand #

17 Avsändare: Älvstranden Utveckling AB Box Göteborg B Gruppförsändelse Välkommen till Sibylla lundbystrand! DAGenS lunch Serveras vardagar kl inkl dryck & kaffe. måndag RAmbeRGARe (pannbiff med brunsås, stekt bacon & stekt lök) tisdag SUpeR meal onsdag kebabtallrik meal Nu glutenfritt korv- eller hamburgerbröd! torsdag köttbulle meal (inkl brunsås & lingon) Fredag bamse meal (valfri Bamse korv) Alltid på lördag & söndag FUnbox 25: en Rejäl FRUkoSt! Serveras vardagar kl liten varm smörgås 35: Stor varm smörgås 45: (välj mellan korv, bacon, pannbiff eller mixad & 2 ägg) liten varm smörgås med valfri potatis 49: Stor varm smörgås med valfri potatis 59: (välj mellan korv, bacon, pannbiff eller mixad & 2 ägg) liten frukosttallrik med valfri potatis 49: Stor frukosttallrik med valfri potatis 59: (välj mellan korv, bacon, pannbiff eller mixad & 2 ägg) Sibylla lundbystrand Polstjärnegatan 9A Ring gärna för beställning , övriga ärenden MED EN ROLIG LEKSAK! ÖPPettideR: Mån fre Lör sön Välj mellan stekt potatis, strips eller mos! 59:-

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

älvstrand Bon appétit! i nya saluhallen # 3.2013 Första etappen i Frihamnen få nytt hopp med alhaji Nybyggarna i Kvillebäcken

älvstrand Bon appétit! i nya saluhallen # 3.2013 Första etappen i Frihamnen få nytt hopp med alhaji Nybyggarna i Kvillebäcken älvstrand # 3.2013 Bon appétit! i nya saluhallen få nytt hopp med alhaji Första etappen i Frihamnen Nybyggarna i Kvillebäcken Det ombyggda Lindholmsmotet öppnas för trafik redan innan årsskiftet! Arbetet

Läs mer

älvstrand Frihamnen FYLLS MED LIV # 2.2014 Sista numret Tack och hej då! Mannen med HÖGTFLYGANDE PLANER En rejäl dos RADIONOSTALGI

älvstrand Frihamnen FYLLS MED LIV # 2.2014 Sista numret Tack och hej då! Mannen med HÖGTFLYGANDE PLANER En rejäl dos RADIONOSTALGI älvstrand ista numret Tack och hej då! # 2.2014 Frihamnen FY MED IV Mannen med HÖGTFYGANDE PANER PÅ PROVTUR MED förarlös bil En rejäl dos RADIONOTAGI ANNON Känn dig som hemma! Vi har nya, hållbara, energieffektiva

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014 2014 var de stora förändringarnas år för Älvstranden Utveckling. Stora åtgärder har genomförts på mycket kort tid till följd av nytt ägardirektiv och allvarlig

Läs mer

Grön oas i Färjenäs. Läget lockar till Lindholmen Science Park Medvind för Sigma Hur planera för barn i staden? Nytt liv i stapelbädden

Grön oas i Färjenäs. Läget lockar till Lindholmen Science Park Medvind för Sigma Hur planera för barn i staden? Nytt liv i stapelbädden Grön oas i Färjenäs Läget lockar till Lindholmen Science Park Medvind för Sigma Hur planera för barn i staden? Nytt liv i stapelbädden INFORMATION FRÅN NORRA OCH SÖDRA ÄLVSTRANDEN nr 2 2010 Sälj din bostad

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 INNEHÅLL. Inledning... 5 Värdegrund... 6 Vägen till 2021... 8 2013 Från ord till handling...12

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013. Dagens tema från:

Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013. Dagens tema från: ANNONS Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013 ANNONS 2013 ALMEDALSVECKAN 30 juni till 7 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Dagens

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB Västra Hamnen där Malmö möter havet FOTO: JOAKIM LLOYD RABOFF Sommar i Västra Hamnen sidan 2 Varvsstaden ska bli en mötesplats för alla malmöbor

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer

Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum. Förslag till arbetsplan. Blå och gröna stråk. Bada mitt i stan Leva 2021 Tillåtande oaser

Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum. Förslag till arbetsplan. Blå och gröna stråk. Bada mitt i stan Leva 2021 Tillåtande oaser GÖTEBORG 2021 Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum. Förslag till arbetsplan. Stora Hamnkanalen Världens bästa stad när det regnar Rum för ungt inflytande Blå och gröna stråk Labb för framtidens

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborg Business Region. business

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborg Business Region. business business HELSINGBORG BJUV BÅSTAD HELSINGBORG HÖGANÄS KLIPPAN LANDSKRONA SVALÖV ÅSTORP ÄNGELHOLM ÖRKELLJUNGA REGION PEABs MATS PAULSSON SATSAR PÅ SIN HEMBYGD SIDAN 4 KLICKET ETT VÄRLDSLEDANDE PATENT SIDAN

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

LUND. Vision 2025. staden som är full av hjärnkraft. Vilket är ditt klimatlöfte?

LUND. Vision 2025. staden som är full av hjärnkraft. Vilket är ditt klimatlöfte? Hela denna bilaga är en annons LUND staden som är full av hjärnkraft Läs mer på sidan 2 Årgång 6 Höst 2009 Lösnummerpris 25 kronor Hållbar shopping 3 rättvisemärkt i lund 4 Venture Cup i startgroparna

Läs mer

Göteborg 400 år mer än ett jubileum! Utvecklad jubileumsplan 2015 2016 med budgetunderlag

Göteborg 400 år mer än ett jubileum! Utvecklad jubileumsplan 2015 2016 med budgetunderlag 150205 förslag till kommunstyrelsen Diarienummer 103/11 Göteborgs 400 årsjubileum Göteborg 400 år mer än ett jubileum! Utvecklad jubileumsplan 2015 2016 med budgetunderlag 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Värdegrund

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR Rekordmånga skåningar driver företag Företagsamheten i Skåne slog rekord förra året och andelen kvinnor med egna företag är fler än någonsin. Nyckeln till en växande Öresundsregion

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

14 Johanna Wiklander Kan man certifiera en stad? Kiruna Byggare på hög höjd Hett att låna, byta, dela

14 Johanna Wiklander Kan man certifiera en stad? Kiruna Byggare på hög höjd Hett att låna, byta, dela SAMHÄLLSBYGGAREN 04/14 Här bor Sveriges kanske mest passiva människor. Foto: Niklas S Bernstone Mer tunnelbana ger fler bostäder. Vid årsskiftet presenteras en slutrapport över utbyggnaden av tunnelbanan

Läs mer

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22 NR 1 2014 I huvudet på Peter Apelgren Sidan 6 Camilla Nyman gör oss redo för Kina Next Step Sidan 17 MiG Kinaseminarium Sidan 20-21 MiG 80år Sidan 22 Där och då var han helt säker på att det gick att leva

Läs mer

Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE

Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE Teknologiekandidatprogrammet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Byggteknik Institutionen för Arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Vision Skövde 2025. Vår väg mot. Ur framtidstron föddes en idé. Tron finns kvar, och idén utvecklas allt eftersom till handling.

Vision Skövde 2025. Vår väg mot. Ur framtidstron föddes en idé. Tron finns kvar, och idén utvecklas allt eftersom till handling. Vår väg mot Vision Skövde 2025 Ur framtidstron föddes en idé. Tron finns kvar, och idén utvecklas allt eftersom till handling. Fiber som bygger NÄTVERK Med EU-pengar, kommunalt stöd och eget kapital grävs

Läs mer