Eastwood. Eva HALLSBERGSMÄSSAN SYDNÄRKES STÖRSTA MÄSSA! FLER ÄN 100 UTSTÄLLARE SLAGET OM HALLSBERG FRITT april UppTrÄDaNDEN av.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eastwood. Eva HALLSBERGSMÄSSAN SYDNÄRKES STÖRSTA MÄSSA! FLER ÄN 100 UTSTÄLLARE SLAGET OM HALLSBERG FRITT. 20-21 april 2012. UppTrÄDaNDEN av."

Transkript

1 HALLSBERGSMÄSSAN n e l l a h e k Sydnär i Hallsberg april 2012 FrEDaG lördag SYDNÄRKES STÖRSTA MÄSSA! FLER ÄN 100 UTSTÄLLARE SLAGET OM HALLSBERG (FRÅGESPORT MED HALLSBERGSANKNYTNING) FRITT UppTrÄDaNDEN av Eva Eastwood SVEN WOLLTER PETER POP GEORGE SHAID LOLLO RÖNNBERG STEFAN SCHÜTZER M.FL inträde

2 2 ledaren H ej nu var det dags igen. Mäs sa, spännande och intressant. Fullmatat program och uppträdande av rang. Högtryck skulle man nog kunna säga är att förvänta. HALLSBERG. En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Du kan till exempel stu dera engelska, diskutera miljö frågor, lära dig spela gitarr eller göra film. Eller drömmer du kan ske om att göra en egen hemsida? För just högtryck skulle man nog kunna säga att det är just nu i Hallsberg. Mycket spännande är på gång och mer är att hoppas på. Som alltid så är det företagen som ska berätta, men så mycket kan sägas faller alla planer och förfrågningar på plats så kom mer den positiva spiral som vi är inne i att för längas. Planer var det - att möta behov med beredskap är det sätt vi kan underlätta etableringar och bosättning i vår kommun. Så just nu är det många planer aktuella och jag vill uppmana dig att ta del och delta på de olika samrådsmöten som annonseras. Bostadsbyggande, industrietableringsmöjlighe ter, om- och utbyggnad. Mycket är det som ska planeras och det innebär naturligtvis högtryck på vår planeringsavdelning. Hallsbergs kommun deltar aktivt i många region projekt och ett av de mer spännande är BRO. Detta är ett samverkansprojekt för att stärka regionen som etableringsregion, en sam verkan som förmerar insatserna för alla delta gare. Att stärka sina deltagare var syftet med det ESF (Europeiska socialfonden) projekt som nu av slutats, projektet var riktat till våra näringsidka re här i Hallsberg och flera nappade och deltog. Detta har lett fram till att vi i samverkan kom munen, Hallbo och näringsidkare i Hallsberg startar en förening för att ytterligare förstärka och förbättra marknadsföring och aktiviteter. Högtryck inom barnomsorgen ser vi också framför oss och just pågår ombyggnationer av tidigare industri-, kontor- och handelslokaler i både Sköllersta och Hallsberg för att bereda plats för alla barn som önskar plats inom barn omsorgen. För drygt en vecka sedan så hade man invig ning av det Buddistiska klostret i Hjortkvarn och jag vill naturligtvis säga Lycka till. Gör gärna en resa i kommunen nu när våren och sommaren står för dörren, vill du ha tips så kontakta kommunens turistinformation. Ett intressant besöksmål under sommaren kommer vår utställning med anledning av Järn vägens 150-årsjubileum att bli. Besök utställ ningshallen i Bergööhuset. thomas doxryd Kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg HALLSBERGSNYTT en tidning från hallsbergs kommun utges av: Hallsbergs kommun Hallsberg telefon: ansvarig utgivare: Torbjörn Dybeck Vad är din grej? redaktion: Josefine Jahnsson hallsberg.se layout & bildredigering: Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Studiefrämjandet är två av Sveriges största studieförbund och de finns över hela landet med ett brett utbud av studiecirklar, ut bildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Själva verksamheten sker i så kal lade studiecirklar, en form av mö testräffar där man kan studera, ut byta erfarenheter och lära sig mer om något man är intresserad av. Det är deltagarna själva som bestämmer vad de vill studera och hur de vill arbeta. En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Det finns inget fast kursprogram. Vi finns till för de behov som finns. Vi vill vara med och hjälpa män niskor att komma framåt, säger Claes Mård på Studiefrämjandet. Var och en har sin egen rela tion till ABF, och det är precis så det ska vara. ABF utgår från varje individs intressen och be Måleri, och mycket mer, kan man lära sig i en studiecirkel. hov. Vi vill ge människor chan sen att förverkliga sina drömmar, säger Anna Sunneteg på ABF. På mässan kommer Studie främjandet att berätta om sin nya satsning i Hallsberg, Kultur- och musikhuset vid Regnbågen som invigs den 16 april. Här kan mu sikintresserade starta ett band och det kommer att finnas teater- och dansverksamhet. Under mässan kommer ABF att presentera sina vår- och sommar cirklar. Det blir kurser i foto; "lär dig hantera din digitala system kamera", släktforskning och cykel skola för kvinnor. Kanske har du ett eget förslag på ett nytt ämne eller ett kulturarrang emang, nya idéer välkomnas varmt! Studiefrämjandet kommer du att hitta på monterplats B10 och ABF finns på monterplats B28. Text: Josefine Jahnsson Foto: Barbara Vucic / SXC.hu Volvo visar upp sig på mässan HALLSBERG. Hytten som sit ter uppsatt på en pelare utanför byggnaden ger en ledtråd om vad det är som händer inuti. Trots att Volvo Construction Equipment (Volvo CE) är en stor arbetsgi vare i Hallsberg så är det inte sä kert att halls ber garen vet riktigt vad som händer inne i fabriken. Det ska det bli ändring på nu när Vol vo CE deltar på Hallsbergs mässan. På hallsbergsfabriken så finns det ungefär 550 personer verksamma. Tempot är högt och i den moderna anläggningen tillverkas förarhytter till hjullastare, dumprar och gräv maskiner. Slutmonteringen av hyt terna sker på ett löpande band som är uppdelad i fjorton stationer. När Hallsbergsnytt besöker Volvo CE så monteras det för fullt och medarbetarna ser ut att ha full koll på vad som ska göras vid sina statio ner. Promenaden längs med bandet är som en evolutionär vandring. Från ett metallskelett till en färdig hytt i fjorton steg. Runt hytter tillverkas varje år. Inom fyra till fem år så ska den Ett band rullar fram hytterna och slutmonteringen sker på fjorton stationer. Från metallskelett till färdig hytt. summan vara ungefär dubbelt så stor. de tekniska utbildningarna i Halls berg. Det ser med andra ord ljust ut för Volvo i Hallsberg. Återväx ten kan också vara säkrad med ett vasst teknik college i Hallsberg där Volvo CE är involverat. Represen tanter från företaget sitter med i styrgruppen och elever från Allé skolan brukar besöka fabriken varje år. Varje sommar kan man hitta sommar jobbare som kommer från Besök gärna Volvo CE:s monter under mässan och ta en titt på vad som händer utanför mässhallen. Det ryktas om att en stor maskin kan komma att visas upp. Och vem vet, man kanske kan få testsitta i hytten?

3 Från Facebook till förening 3 VIBY. Det skramlas med tallrikar och kaffekoppar inne i Vibys församlingshem denna tidiga vårdag. Ulrika Fredriks son går runt med lilla dottern Anna på armen och hälsar på de kvinnor som droppar in en efter en. Kyrkoherden Benjamin Lund qvist kommer in när de flesta har satt sig för att mumsa i sig en god frukost. De tio talet kvinnor som har samlats denna dag tillhör nätverket Viby kvinnliga företagare, och på agendan står att planera det kommande evenemanget Mat med hjärta, en dag med försälj ning av lokala produkter, tårt tävling, lotterier, föreläsningar och närproducerad lunch. Eve nemanget arrangeras i samar bete med Viby församling för ett gott ändamål. Allt överskott från dagen går till Hjärtebarns fonden, en fond för att hjälpa barn med medfödda hjärt problem. Ulrika Fredriksson håller i mötet och checkar av punkt efter punkt på sin långa lista av detaljer som måste vara lösta när dagen för evenemanget kommer. Att amma lilla Anna samtidigt som man håller i ett möte är inga problem! Efter mötet så berättar Ulrika Fredriksson, som i sitt företag Ullerucka gör schaletter och linnélakan, och Emma Sätter qvist, som driver gårds butiken och frisersalongen Emmas Lillstuga, om hur nätverket Mona Pettersson från Valldala handel, Stina Olovsson från Stinas Ull & Skinn, Cathrine Värnholm från Barnsäkerhets specialisten, Emma Sätterqvist från Emmas Lillstuga, Karin Bergsten från Nordankyrka Jakt & Fritid, Ulrika Fredriksson från Ullerucka tillsammans med dottern Anna i famnen. kom till. Idén med nätverket är att vi inte ska vara konkurrenter utan att vi ska samarbeta, be rättar Emma Sätterqvist. Viby kvinnliga företagare träf fas ungefär en gång i månaden, men visst, före lite större eve nemang som detta så blir det ännu oftare. Nätverket har funnits sedan I Facebook-gruppen så är det 18 medlemmar, i hela nätver ket ungefär 25. De få kvinnor i nätverket som inte har Face book får istället information via epost. Vi vill sätta Viby på kartan och göra Viby till ett varumärke! Många av de företagare som är med i nätverket är ensamma i sina företag. I nätverket får de personer att kunna bolla idéer med och som kan stötta och komma med råd och tips. före jul och då jag och Emma diskuterade hur vi bäst skulle få fart på detta så kom vi fram till att en Facebook-grupp var ett bra sätt att nätverka, berät tar Ulrika Fredriksson. Vi vill sätta Viby på kartan och göra Viby till ett varu märke! understryker Ulrika Fredriksson. På Hallsbergsmässan så kom mer sex företag ur nätverket att delta, Emmas Lillstuga, Nordan kyrka Jakt & Fritid, Sofias hus, Stinas Ull & Skinn, Mias hörna och Nalavibergs gårdsbageri. Och de står givet vis tillsammans! Fotnot: Mat med hjärta arrangerades i slutet av mars och har med alltså re dan varit när du läser detta. Niklas löser dina dataknutar PÅLSBODA. Nu för tiden har nästan alla företag en eller flera datorer. Även på hemmaplan är datorn en regel snarare än ett undan tag. Med större tillgång till datorer ökar vanligtvis också krånglet. Men vart kan man vända sig för att få hjälp? Niklas Dernvall från Pålsboda har arbetat som datakonsult sedan Han är ekonom i grunden men har åtagit sig olika IT-roller/funktioner på tidigare arbetsplatser. Dator intresset har alltid funnits nära och det, i kombination med löftet om ett varierat arbete, fick honom att vilja ta steget och starta eget. Istället för att ett företag har en anställd datatekniker eller en dataansvarig på plats, så är jag den personen, förklarar Niklas Dernvall sin roll som datakonsult. Stora företag har ofta en el ler flera anställda data tekniker eller dataansvariga, medan många medelstora och små fö retag inte har råd med en så dan funktion. Men nästan alla företag har en dator! Det kan handla om en enda dator för att kunna sköta bokföringen, till ett nätverk med tre till fyra datorer. Då kan det behövas lite hjälp emellanåt. En del kunder vill ha ett service avtal, så att vi kommer med jämna mellanrum Hos vis sa kunder är vi varje vecka, en del besöker vi en gång i måna den och somliga kunder åker vi bara till när de får data problem. Vi arbetar med hela span net, berättar Niklas Dernvall. Som datakonsult arbetar Nik las Dernvall i väldigt många olika branscher. Kunderna finns i tillverkande företag, rena kontorsmiljöer, last bilsverkstäder med mera. Arbetsuppgifterna blir där med väldigt olika och arbets dagarna är aldrig desamma. Det är också det som är så kul, att det är så stor variation! utbrister Niklas. Niklas Dernvall servar främst företag men han hjälper även privatpersoner med IT-stöd. Det kan handla om hjälp med installationer, service eller köp av tillbehör. Privatpersoner hänvisas till Pålsboda Järn och Färg, den gemensamma lo kalen som Niklas delar med Datakonsult Niklas Dernvall. järnhandeln i Pålsboda. Här kan man köpa datorer, dator tillbehör och lämna in sin da tor för reparation och service sex dagar i veckan. tjänsteföretag, en alternativ tjänsteleverantör. Du kan lämna och hämta da torn vilken dag du vill. Vi har bra service, säger Niklas. De flesta känner inte till oss. Vi vill visa upp vår kunskap och vi vill fråga våra kunder vad de behöver ha hjälp med. Våra kunder ska känna att de kan lita på oss, säger Niklas. På mässan vill Niklas Dernvall presentera sitt företag som ett Josefine Jahnsson

4 MÄSSHALLEN Företag Sydnärkehallen ACW Redovisning AB D12 Adolfssons Blommor B18 + B20 Alléhallen A13 Alléskolan/Vuxenutbildningen C20 + C22 Almi Företagspartner Mälardalen B9 AB Bilcenter i Hallsberg A24 + E3 Bildelsnetto E2 Bloms Motor i Hallsberg A21 + A23 Bravida Sverige AB D22 Children's Upptäckarhuset A12 Coop Konsum Hallsberg C11 + C13 Datakonsult ND/DKND D15 Elservice i Hallsberg B6 Emmas Lillstuga D12 Farmartjänst i Kumla-Hallsberg D31 Fonus D30 Fredrikssons måleributik B11 God Smak Hallsberg B16 Green Cargo D6 Hallbo A9 Hallsbergs Glasmästeri AB B2 Hallsbergs Hyr-lift Hallsbergs Hälsohandel C16 Hallsbergs Smide AB D19 Hårstudion C4 JSBK naglar A10 KB Bilen C25 + C27 + Klart & Fint A5 Klevet Hyrmaskiner AB C17 Kårstahult Bygg C21 + C23 + Landals C2 Lenas Blomsterbod D1 Lorembad B5 LRF Konsult AB C24 Låsprofilen i Närke C19 Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningen Nordankyrka Jakt & Fritid Nyföretagarcentrum Sydnärke Go' Glass Oriflame Cosmetic A18 + A20 D9 D14 E5 D25 PA Markis B12 + B14 Palatset/Fin & Skön A6 + A8 PeWe konditori D2 Posten D38 Radio 94,3 E1 Rörkrökar'n i Hallsberg AB Skanska Asfalt & Betong AB SKY - Stiftelsen Kvalificerad Yrkesutbildning i Mellansverige Sofias Hus Solfångaren i Viby Stigs Bokhandel Stinas Ull & Skinn Swedbank AB Svensk Fastighetsförmedling Svenska Laserrehab Sv's Hundtjänst B3 C8 D7 B13 D11 D26 C14 A14 B17 Teknik- och planförvaltningen A26 + B25 Tittis Bod A2 Tryckdekor i Närke C15 Trafikverket Driftledningscentralen C1 + C3 Voav-teknik AB Volvo Construction Equipment D36 + Woodfibre Träisolering A1 + A3 Zakrisson Data A17 Örebro Segway

5 P Parkering Parkeringen utanför is och bollhallen är enbart för Hallsbergsmässans utställare samt rörelsehindrade. Besökande hänvisas istället till Transtensskolans parkering. Från fredag klockan 16:00 så går det även att parkera på Alléskolans parkeringsplatser. Hallsbergs Släktforskarklubb C6 Hallsbergs S.P.F D18 Hallsbergs Villaägareförening A4 Hjärt- lungsjukas förening sydnärke D5 HK Järnvägen B23 IFK Hallsberg FK D40 IFK Hallsberg Hockey B7 Järnvägens Bågskytteförening A7 Karin Bergöö Larssons vänner D8 Konsumentföreningen Svea Distrikt 11 C9 Kumla-Hallsberg Orkesterförening A22 Lions Club Hallsberg D10 M/C/FP/KD B22 + B24 NHR Humlan C21 OK Tisaren B1 PRO Hallsberg A19 Reumatikerföreningen Sydnärke D20 Rädda Barnen A15 Röda korset C5 Föreningar SKPF avd 80 Södra Närke (Sveriges kommunalpensionärer) B8 Socialdemokraterna i Hallsberg D3 Spinnhuset A16 ABF Örebro län Astma- och allergiförbundet DLJ:s Dansförening Fair Trade City Folkets hus + Teaterföreningen Fritidsgården Träffen Föreningen Vibybygden Hallsberg/Kumla Biodlarförening B26 D17 A11 D34 D27 + D29 C7 D21 D4 Hallsbergs Ekumeniska råd Hallsbergs Gymnastikförening Hallsbergs Hembygdsförening Hallsbergs Jazz- och Bluesklubb Hallsbergs Norra koloniförening Hallsbergs Ridklubb C26 + C28 + C30 + C32 B15 C12 D24 D16 B21 SRF Sydnärke Studiefrämjandet Studieförbundet Vuxenskolan T-Pro Viby Rid- och körsällskap Vänortsföreningen Hallsberg- Gifhorn Vänsterpartiet Väntjänsten/Brottsofferjouren Världsbutiken Hallsberg B4 B10 E4 C18 D28 D23 C10 B28 D32

6 6 I KORTHET Radion sänder live Radio 94,3 kommer att sän da direkt från mässan under båda dagarna. Det blir inter vjuer med båda utställare och besökare, varvat med musik. Radio 94,3 hittar du på mäss plats E1. Fika i kafe terian I mässhallens kafeteria kan du ta en välbehövlig fika och ladda batterierna om du har blivit hungrig och trött under ditt besök. Det finns smör gåsar, glass, kaffe och annat smått och gott. Häst och vagn till mässan Du kan åka häst och vagn till mässan från Transtensskolan. Parkera bilen på skolan och transportera dig sedan vidare hästledes. Det kostar dess utom ingenting. Spinnhuset sö ker volontärer Spinnhuset, som tar emot hemlösa och vanvårdade kat ter och ger dem veterinärvård, söker volontärer, ekonomiska bidrag samt nya hem till sina katter. På mässan kommer ingen av katterna att delta, men i Spinnhusets monter kan du få se bilder på de som behöver nya hem. På som marhalvåret behöver Spinn huset extra mycket hjälp. Hälsa på i deras monter på monterplats A16. Få råd och tips kring energi I Miljö-, bygg- och myndig hetförvaltningens monter så kommer du förutom att få information om verksamhe ten även att kunna få energi rådgivning. Kommunens Energi- och klimatrådgivare Thomas Giege kommer att ge tips och råd kring hur du bäst sparar in på både slantar na och miljön när det gäller energi. Stort ansvar för Trafikverkets driftledningscentral HALLSBERG. Det brukar sägas att en fjärils vingslag kan orsaka en storm på an dra sidan jordklotet. Med det menas att en liten händelse på en plats kan få stora konsekvenser på en annan plats. Samma talessätt skulle kunna appliceras på Trafik verkets driftledningscentral. Alla som har åkt tåg på Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg har nog sett byggnaden som står mitt bland spåren. I tornet i Hallsberg så hittar vi Trafikverkets driftled ningscentral, en av åtta drift ledningscentraler i Sverige. I ett öppet rum, belamrat med mängder av dator skärmar, jobbar trafikledare dygnet runt, årets alla dagar, med att övervaka tågtrafiken genom Hallsberg. Här hittar vi också trafikinformatörer som ser till att skyltning och utrop på sta tionerna är aktuell och korrekt. I huset arbetar också eldrift ledare vars uppdrag är att se till att det finns rätt och till räckligt med ström i kontakt ledningarna till tågen. Då många sträckor övervakas på driftledningscentralen i Hallsberg blir det många skärmar att hålla koll på. På driftledningscentralen i Hallsberg så arbetar 84 per soner. Om arbetet flyter på och allt går bra så ägnar få personer Trafikverket någon tanke. Då går tågen i tid utan bekymmer. Det är de gånger som det upp står problem som det märks. Stora mängder gods passerar Hallsberg, som är den driftled ningscentral som hanterar mest gods i Sverige. Ett tågstopp kan få stora konsekvenser i res ten av Europa, ja i världen. En del av det gods som pas serar genom Hallsberg kan bara gå via järnväg och är dessutom väldigt känsligt för förseningar då det godset sedan ska fraktas vidare. Allt måste klaffa. Detta ställer givetvis höga krav på de som arbetar som trafikledare. Man är så fokuserad på att göra allt så rätt och bra som möjligt. Det är naturligtvis ett stort ansvar, men det har vi som arbetar med detta valt att gilla, berättar Linda Björnberg som arbetar som trafikledare i Hallsberg. På mässan får du en möjlig het att se mer i detalj vad det är Trafikverkets driflednings central gör och hur det som händer i Hallsberg kan få kon sekvenser i resten av världen. Tågtrafiken i Hallsberg kan på verka transporter i Brasilien. En fjärils vingslag kan orsaka en storm på andra sidan jord klotet. Full fart på seniorgympan HALLSBERG. Det är mån dag kväll i centrala Halls berg. I gymnastiksalen i Långängskolan värmer 16 seniorer upp för kvällens kom-i-gång-pass. Musiken strömmar ut från högtalarna och stämningen är god. Men det ligger en stor dos allvar i luften. Hallsbergs gymnastikförening bildades I år fyller fören ingen 95 år. Med ungefär 300 medlemmar i åldrarna 2 till 80 år finns det all anledning att fira. För de yngsta medlemmarna finns barngruppen Stor och liten. Här tränar barnet tillsam mans med en vuxen. Det kan vara mamma eller pappa, men många gånger är det mormor. När barnen är redo att gympa på egen hand så går de vidare till 4 till 5-årsgruppen och se dan till 6 till 7-årsgruppen. För de vuxna finns allt från puls gympa och dansmixgympa till core och E-FIT. Föreningen har också en grupp med trogna seniorer som har varit aktiva i många år. Kvällens seniorgympa leds av instruktörerna Ina Lindell och Kerstin Eklind. Tempot Ingegerd Grönblad gör kvällens armhävningar. Med ett leende. är tufft, balansövningar var vas med styrka och kondition. Ansiktsuttrycket hos flera av deltagarna är sammanbitet, det verkar vara ett målmedvetet gäng. Och så plötsligt spricker de upp i ett leende. Snart hörs det skratt och glada röster. Deltagarna springer några varv i salen för att få upp pulsen, se dan lägger de sig på golvet och gör armhävningar. Instruk törerna hejar uppmuntrande på. Deltagarna är rutinerade och känner väl till tränings programmet. Efter 45 minu ters konditionsträning avslutas passet med stretching. Nästa måndag träffas kompisarna igen. På frågan vad som är det bästa med gymnastik, svarar instruk tören Ina Lindell. Det är ett roligt sätt att röra på sig, till musik. Man tränar fast man inte tänker på det. Dessutom får man bättre kon dition, styrka, rörlighet och balans. I gruppen lär man kän na kompisar, vissa för livet. Under mässan kan du besöka gymnastikföreningens mon ter och titta på ett rullande bildspel med information om föreningen. Det kommer att vara rabatt på klippkorten och det finns chans att ställa frågor samt att anmäla sig till vårens och höstens gympa. Vill du leda en grupp, så söker fören ingen just nu nya instruktörer. Text: Josefine Jahnsson Foto: Jonas Eklind

7 Föreningen där alla, från amatör till världselit, är välkomna 7 Beskriv HALLSBERG. ningstexten på OK Tisarens hemsida inleds på följande sätt: "I orienteringsklubben OK Tisaren finns aktiviteter för alla, ung och gammal, motionär och världselit". När jag inför detta nummer av Hallsbergsnytt lade fram idén om en artikel till klub ben så fick jag genast ett motförslag: Häng med på ett pass! Då jag knappast kan sälla mig till den sista kategorin som nämns i klubbens beskrivning, världselit, så var jag tacksam för att det pass jag deltog i var lite bättre lämpat för mig. Barn i åldern åtta till tio år. Innan passet med barnen bör jar så är det full fart i klubbstu gan. Det pratas livligt medan folk byter om. I bastun sitter några äldre motionärer och njuter av livet. Utanför bas tun står en av de äldre motio närernas hund, ivrig på att få komma in i bastun och umgås med sin husse. Det verkar som att det ligger något i att det finns aktiviteter för alla i OK Tisaren. När barnen, ledarna och en viss kommunal informatör med taskig kondis är ombytta och klara så inleder ledaren Tomas Yngström en upp värmning. Det hoppas och skuttas och en övning där barnen får blåsa upp en osynlig ballong och hålla den över huvudet ska lära barnen att springa med en bra hållning. Sedan sätts övningen på prov när barnen ska springa med bra hållning och pendla rätt med armarna. "Tänk på ballongen", ropar ledarna. Bar nen testar även skillnaden när de springer med armarna helt stilla längs med kroppen. Det går inget vidare. För egen del visar det sig att vara rätt svårt att ha både rätt hållning, rätt pendelrörelse på armarna och samtidigt hålla i en kamera och en kameraväska. När några övningar är klara ska det övas med karta. Barnen får varsin karta och då det är lika många ledare som barn denna dag så får alla barn springa i par med en ledare. Jag tar rygg på Emil Larsson som visar sig vara riktigt duktig med kartan. Istället för att kika på hur de andra springer så stannar han upp, visar för ledaren var på kartan vi befinner oss och re sonerar sedan kring hur vi ska springa vidare. Det är rätt imponerande att kunna springa samtidigt som man dessutom ska kunna hålla reda på var man befinner sig. Tempot är högt emellanåt och när vi har tagit oss runt hela banan så flåsas det en hel del. Passet avslutas med en lek där man ska fånga varandra. Efter lite krånglande med reglerna, där det faktiskt är de vuxna ledarna som är mest oense, så kommer leken till slut i gång. Sedan avslutas kvällen i bastun innan man fikar gemensamt i klubbstugan. OK Tisaren är en stor fören ing bildades den och medlemmarna kommer främst från Hallsberg och Kumla. Det märks verkligen att hela span net av aktiva finns i klubben. Av de 318 medlemmarna så är 75 stycken 16 år eller yngre. Flera orienterare i klubben till hör verkligen eliten och OK Tisaren har vunnit mängder av Emil Larsson och Tintin Yngström är sugna på att ge sig ut i skogen med kartorna. SM-guld. Ett år, 2005, vann klubben hela tretton stycken! Två schweizare som tillhör den absoluta världseliten kommer i år att träna med klubben, Si mone Niggli-Luder som har vunnit 17 VM-guld och Mat tias Merz, även han flerfaldig världsmästare. På mässan kommer OK Tisaren att informera om sin verksamhet och man kan få testspringa en orienterings bana i bollhallen. Alla är välkomna. Även kom munala informatörer som bor de motionera mer. Rörmokare utan gränser HALLSBERG. I en röd lada med fantastisk utsikt över öppna fält har Rörkrökar'n i Hallsberg AB sina lokaler. Företaget har funnits sedan 1946 och har utvecklats till ett högt ansett VVS-företag med uppdrag över hela värl den. Men trots att det finns en stor efter frågan på företa gets produkter och tjänster är Rörkrökar'n mån om att vara ett lokalt företag med säte i Hallsberg. I företagets begynnelse hette Rör krökar'n Hallsbergs rör ledningsaffär. Företaget hade då tre anställda. När Lars Hell qvist, VD, tog över företaget 1977 skapade han varumärket Rörkrökar'n i Hallsberg AB. Vi hade ju ingen affär. Jag tänkte, vad är det de ska ha tag i, jo det är ju en rörkrökare. Ja, men då ska man ju heta det! sä ger Lars Hellqvist. et väckte reaktioner, både hos TV4 och Patent- och registreringsverket. Att ett före tag valde att kalla sig som en yrkesgrupp var för den tiden något nytt. TV4 applåderade idén och bjöd fri annonsering på text-tv i två års tid. Patentoch registreringsverket var tveksamma till idén men fick, som vi i dag vet, ge vika. I dag har företaget 25 anställda och omsätter 40 till 45 miljoner kronor om året. På Rörkrökar'n arbetar man i huvudsak med rör och energi, men även med service, instal lationer och nybyggnation. Företagets kunder är privat personer, företag och stora industrier. Vi är breda och har många ben att stå på, säger Henrik Gustafsson, platschef. Vår huvudsyssla är VVS installationer men det blir ock så specialuppdrag lite här och var. Under årens lopp har det blivit många jobb utomlands. Vi har varit i Japan, Kina, Indien, Estland, Lettland, Bulgarien, Egypten, England. - Ja till i stort sett alla världs delar, berättar Henrik Gustafs son. Lars Hellqvist,VD, och Henrik Gustafsson, platschef, utanför den röda lada där Rörkrökar'n i Hallsberg AB huserar. Uppdragen utomlands handlar ofta om kylanläggningar men varje fall är unikt och kräver sin skräddar sydda lösning. När vi arbetade med process kyla i Kina var det många fak torer att ta hänsyn till för att anläggningen skulle fungera. I norra Kina är det 50 grader kallt, i söder är det istället 50 grader varmt, säger Henrik Gustafsson. På Rörkrökar'n har man sällan tråkigt. Ena stunden byter per sonalen tvättställ på hemma plan, för att i nästa stund planera kyl anläggningen till förvaringen av kärnbränsle på kärnkraftverket i Oskarshamn. Ett annat pågående projekt är vattenrenings anläggningen i en barnby i Benin, i Väst afrika. Istället för att skänka pengar, skänker vi kunskap, material och installation, säger Lars Hellqvist. På mässan, i en utemonter, finns Rörkrökar'n, tillsammans med samutställaren Mullhyt tans rör, för att prata om luft värmepumpar. Du som besö kare får möjlighet att "känna och klämma" rent fysiskt på pumparna och det utlovas bra erbjudanden. Josefine Jahnsson

8 MÄSSPROGRAM n e l l a h e k r Sydnä i Hallsberg april 2012 fredag 20 april 13:00 Invigning - Thomas Doxryd / The Walking Orchestra 14:00 Eva Eastwood TWO - The Walking Orchest ra Kommunalrådet Thomas Doxryd invigningstalar och hälsar alla besökare välkomna till Hallsbergsmässan Sedan så tar TWO - The Walking Orchestra över. Det är ett tolvmannaband som kommer att spela soul och 70-talsrock. 15:00 Stefan Schützer Åsbros rockabillydrottning står på scenen tillsammans med sitt gamla band The Major Keys. Stefan Schützer Magisk underhållning av illusionisten Stefan Schützer. George Shaid 17:00 Kristoffer Stålbrand 18:00 Slaget om Hallsberg! En blandning av stand-up och imitationer av några kända profiler. Vem vet mest om Hallsberg? Lokala profiler tävlar i en frågesport med Hallsbergsanknytning. aid Vinnaren av Talangen 2011 bjuder publiken på en blandning av nya, gamla, kända och okända låtar. George Sh 16:15 10:30 Dansföreningen Dansföreningen bjuder på ett fartfyllt uppträdande med breakdance, bugg och latin. Ett perfekt sätt att dansa i gång dag två på mässan! Lollo Rönnberg Lollo har varit förband till Maia Hirasawa och sjungit med Charlotte Perrelli så blev hon årets lokalartist i O, Helga Natt. På mässan så blir det akustiskt, med jazz och blues. 11:10 Ewa Holmström 12:00 Partybandet Ewa Holmström, kantor i Sköllersta församling, spelar och berättar om klockor, Hand bells. Partybandet 10:00 Lollo Rönnberg lördag 21 april 13:00 Peter Pop 14:00 Sven Wollter Peter Pop Partybandet från Kävesta folkhögskola spelar partymusik och covers. Peter Pop bjuder på en sprudlande show där hela familjen kommer att involveras. Sven Wollters blandade karameller innehåller sött, surt och salt. Vi kommer att bjudas på sång och musik samt berättelser ur Svens liv och karriär. The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 Du har väl besökt Hallsbergs turism- och evenemangssidor? Daniel Ha gel in & sven W ollter

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Skruttans badträning

Skruttans badträning Skruttans badträning Skruttans badträning Skruttan, flickan med en mage som luras. En saga om och för barn med Prader-Willi syndrom. Skruttan måste varje vecka gå till sjukhuset för att träna i den stora

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Skuttungeposten Nr 3 v. 41-43 2015-2016

Skuttungeposten Nr 3 v. 41-43 2015-2016 SKAPANDE SKOLA Projektet är avslutat och var mycket uppskattat av eleverna! Filmerna finns på erikhedman.com. SMILE Månadens ord är MEDMÄNSKLIG- HET och vi arbetar med färdigheten att visa att man tycker

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Förkortad version av Dr Seuss saga The cat in the hat. Berättelsen är utan rim.

Förkortad version av Dr Seuss saga The cat in the hat. Berättelsen är utan rim. Förkortad version av Dr Seuss saga The cat in the hat. Berättelsen är utan rim. Häfte gjort av Skolgnistan. Får ej säljas vidare. http://skolgnistan.wordpress.com Idag så sken inte solen. Det regnade för

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. från

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Spelregler. Mina första spel handdockor

Spelregler. Mina första spel handdockor Spelregler 3292 Mina första spel handdockor Copyright - Spiele Bad Rodach 2008 Habermaaß-Spiel Nr. 3292 Mina första spel handdockor SVENSKA En rolig spelsamling för 1-4 barn från 2 år. Redaktionell bearbetning:

Läs mer

Gudstjänsten inleddes på vårt stora kyrktorg vid vapenhuset med ett drama kring skapelsen.

Gudstjänsten inleddes på vårt stora kyrktorg vid vapenhuset med ett drama kring skapelsen. 1 Gudstjänsten Vär(l)d att vårda Under Globala veckan 2008 Skapelsefeber gjorde vi en sketch till en tema/familjemässa. Här nedan är en kort sammanfattning av gudstjänsten och sedan kommer sketchen. Inledning

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

aktiviteter på MMK 31 4 augusti/september LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MMK 31 4 augusti/september LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG aktiviteter på MMK 31 4 augusti/september LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bordshockey Äventyrsklubben Pingisturnering Biljardturnering Bak (Oscar) Film Frukt 16.00 16.00 16.00 16.00

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden]

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] . Langt borta i rymden... fast inte så långt som man skulle kunna tro, ligger en liten grön planet, Grönis heter den. Planeten ser ut ungefär som

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Häng med tjejerna från Malmö Ridklubb `` en dag i mitt liv

Häng med tjejerna från Malmö Ridklubb `` en dag i mitt liv Häng med tjejerna från Malmö Ridklubb `` en dag i mitt liv Johanna Stjärnqvist: Tävlingsdag på Ribersborg 16/5-2015 Jag tänkte berätta om en tävlingsdag på Ribban. Först vaknar jag av att min väckarklocka

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går?

Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går? Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går? Vår ide är en E-pad som får dig att hålla koll på kostnaderna. Den räknar

Läs mer

Sparringseminarium i Norge

Sparringseminarium i Norge Sparringseminarium i Norge Trondheim, 24-26 februari 2006 Text: Swavek Dydiszko På en personlig inbjudan från Master Per Andresen åkte jag till Norge för att träna med den norska organisationen NTNs bästa

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Sommarlovsaktiviteter 2016

Sommarlovsaktiviteter 2016 Sommarlovsaktiviteter 2016 Sommarlovsaktiviteter 2016 är ett nytt spännande samverkansprojekt mellan Svalövs Kommun, Kulturhuset i Svalöv och andra föreningar för att möjliggöra fria, meningsfulla aktiviteter

Läs mer

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Farten med min vackra bräda Är obeskrivlig Men ändå så är det synen Som fångade mina ögon. Jag kollar på de andra. Så ser vilken fart de åker med. Men ändå

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

MARIA. 12 16 december. MiniNYTT

MARIA. 12 16 december. MiniNYTT MARIA 12 16 december MiniNYTT DANS! Vernissage på tisdag 15.05 i Sal 3. Begränsat antal platser, Serieteckning anmäl dig till Jannike om du vill vara med! HÅLL UTKIK! aktiviteter PÅ MMK 12 16 december

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

22 26 september MARIA KLUBBNYTT. Luka har varit på Skapande och resultatet ser ni på bilden

22 26 september MARIA KLUBBNYTT. Luka har varit på Skapande och resultatet ser ni på bilden 22 26 september MARIA KLUBBNYTT Luka har varit på Skapande och resultatet ser ni på bilden aktiviteter på MFK 22 26 september LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter SAL 3 SAL 2 Musiken 15.00

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

LÖPARFEST FÖR HELA FAMILJEN

LÖPARFEST FÖR HELA FAMILJEN INBJUDAN TILL VÄXJÖLOPPET 1 MAJ 2014 LÖPARFEST FÖR HELA FAMILJEN Huvudsponsorer: Arrangör: www.vaxjoloppet.nu Bredden ger spetsen VÄLKOMMEN TILL Växjöloppet 2014 Den 1 maj är det, för 47:e året i rad,

Läs mer

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare.

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Jag tycker att Daniel är Sveriges bästa lärare därför att han

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

Fira World Snow Day i Hammarbybacken 17 januari

Fira World Snow Day i Hammarbybacken 17 januari Vinterns bästa snöaktiviteter på hemmaplan Åk utför! Fira World Snow Day i Hammarbybacken 17 januari För att fira World Snow Day bjuder Svenska Skidförbundet in dig till familjefest i Hammarbybacken. Är

Läs mer

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 1 FEBRUARI 2012 Lättläst / GULA PRESSEN 1 Islandshästar på Ankis stall Det är en fin dag på Ankis ridstall. Det är kallt i

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Gabriella. Innerhållsförteckning

Gabriella. Innerhållsförteckning Innerhållsförteckning Kapitel,1 Gabriella Sid,1 Kapitel,2 Bion Sid,2 Kapitel,3 Smyckesbutiken Sid,3 Kapitel,4 Tjuven Sid,4 Kapitel,5 Selma Sid,5 Kapitel,6 Hamnen Sid,6 Kap,1 Gabriella Hej jag heter Gabriella

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV, INUTI OCH UTANPÅ Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna fundera kring sådant som finns inuti oss och påverkar vårt beteende,

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Exklusivt 2* intervju i detta nummer År: 2011 Nummer: 1 I det här numret: I detta nummer hedrar vi vår kära Barbro Ljungholm som snart går

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Sol och vår ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE ÅSA ÖHNELL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

Sol och vår ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE ÅSA ÖHNELL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ÅSA ÖHNELL ORDLISTA otrogen (sida 6, rad 10) träffat andra kvinnor (eller män) efterlyste (sida 6, rad 16) sökte efter, frågade efter, kanske på teve och i tidningar inte råd

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

MARIA NYTT. 12 16 maj. Bilden är gjord av Fatima.

MARIA NYTT. 12 16 maj. Bilden är gjord av Fatima. MARIA NYTT 12 16 maj Bilden är gjord av Fatima. aktiviteter på MMK 12 16 maj LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Pärlplattor Såpbubblor Bad för tjejer 15.00 Trädgårdsmästarna 14.15 ÄVENTYRSKLUBBEN

Läs mer

Norgeresa 2015 2015-08-07

Norgeresa 2015 2015-08-07 Norgeresa 2015 2015-08-07 Nu var det dags för min årliga Norgeresa, något som jag kört sedan 2005. Denna gång skulle min svåger Patrik, som nyss tagit sitt körkort, hänga med. Vädret hade vi diskuterat

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

INNEHÅLL. Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA. Sid 3. Intervju med Ms Ekholm. Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst?

INNEHÅLL. Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA. Sid 3. Intervju med Ms Ekholm. Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst? Nr 1 INNEHÅLL Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA Sid 3. Intervju med Ms Ekholm Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst? Sid 6-7 Vad tyckte eleverna om teatern Tant Meier? Sid

Läs mer

MARIA. 31 oktober - 4 november. MiniNYTT

MARIA. 31 oktober - 4 november. MiniNYTT MARIA 31 oktober - 4 november MiniNYTT HÖSTLOVSKUL! Missa inte GLADIATORERNA på torsdag! HÖSTLOV MMK 31 OKTOBER 4 NOVEMBER LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Badet Åka iväg LUNCH 11.30-12.30

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

1. Olle använder glasögon därför att han.dåligt. 2. Johan behöver en hörapparat därför att han hör dåligt med det vänstra

1. Olle använder glasögon därför att han.dåligt. 2. Johan behöver en hörapparat därför att han hör dåligt med det vänstra SFI ORDKUNSKAP 1. Olle använder glasögon därför att han.dåligt. 2. Johan behöver en hörapparat därför att han hör dåligt med det vänstra 3. Alvedon och nässpray kan du receptfritt. 4. Receptfritt att du

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Rapport Sida 1 (17) 2015-01-05 Sida 2 (17) Brukarundersökning Ungdomens Hus 2014 En webbenkät genomfördes under november/ december 2014. 47 ungdomar på Ungdomens Hus svarade på enkäten. Betydligt färre

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Ja, egentligen vet jag inte om han får kalla sig det på riktigt, därav situationstecknen, men det låter kul. Och han har faktiskt levererat till Kungen!

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med mamma

Läs mer

I dag arbetar hela klassen med skogens djur. Siri ritar en grävling. Lova ritar en räv.

I dag arbetar hela klassen med skogens djur. Siri ritar en grävling. Lova ritar en räv. I dag arbetar hela klassen med skogens djur. Siri ritar en grävling. Lova ritar en räv. 6 7 Siri tycker att grävlingen blir fin. Lova är inte nöjd med räven. Hon letar efter sitt sudd, men kan inte hitta

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Jim till kamera Det är viktigt att vakna i tid så att man inte missar dagen.

Jim till kamera Det är viktigt att vakna i tid så att man inte missar dagen. - manus ver.2 INT Sovrum dag En kille ligger och sover i hans väldigt städade, prydliga rum. Det är JIM. Ett foto av hans mor och en väckarklocka syns på nattduksbordet. Han sätter sig upp nöjd 2 sekunder

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 1 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Knacka på! Av Anna-Clara Tidholm Alfabeta Lalo trummar Av Eva Susso och Benjamin

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

#sumpanlov. Sagoläsning. Dans och pyssel. I Sundbyberg finns det massor av gratis höstaktiviteter för barn och unga! PSST!

#sumpanlov. Sagoläsning. Dans och pyssel. I Sundbyberg finns det massor av gratis höstaktiviteter för barn och unga! PSST! Dans och pyssel Sagoläsning Höstlovsdisco #sumpanlov PSST! I Sundbyberg finns det massor av gratis höstaktiviteter för barn och unga! SUNDBYBERG.SE/SUMPANLOV Här hittar du allt kul som händer i Sundbyberg

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Föräldrar. &barn. Inspiration. sommartips. God dag, god dag. Vad heter du då? Skönaste småbarnssemestern BO PÅ LANTGÅRD. www.foraldrarochbarn.

Föräldrar. &barn. Inspiration. sommartips. God dag, god dag. Vad heter du då? Skönaste småbarnssemestern BO PÅ LANTGÅRD. www.foraldrarochbarn. Föräldrar &barn Inspiration sommartips God dag, god dag. Vad heter du då? Skönaste småbarnssemestern BO PÅ LANTGÅRD t www.foraldrarochbarn.se 45 Bo på lantgård Vera och Agnes på besök i kohagen. Mata,

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Mina nio liv utan röd tråd

Mina nio liv utan röd tråd Mina nio liv utan röd tråd Marie Lind Strömblad Sida 1 Mina nio liv utan röd tråd Copyright 2012, Marie Lind Strömblad Ansvarig utgivare: Marie Lind Strömblad Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1397-2

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Vänersborgs Skidklubb arrangerar vårruset varje år. En stor löparfest för tjejer. Vi beslutade att bjuda in ett lag med sex stycken att deltaga Ålder

Vänersborgs Skidklubb arrangerar vårruset varje år. En stor löparfest för tjejer. Vi beslutade att bjuda in ett lag med sex stycken att deltaga Ålder Hösten 2014 körde vi ett projekt där vi var ute i invandrartäta bostadsområden och ordnade små gårdsorienteringar. Intresset var stort men vi hade mycket svårt att få någon till klubben. Den stora behållningen

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 1 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Knacka på! Av Anna-Clara Tidholm Alfabeta Följ med in i det lilla huset och knacka

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också UTVÄRDERING AV NY PLATS FÖR RDSGs RASSPECIAL Punkterna 1-5 kunde graderas enligt följande: Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt 1. Vilket är ditt helhetsintryck av den nya platsen

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Berätta om din vecka DAGSTIDNING GRAFIK UPPGIFT SKICKA IN

Berätta om din vecka DAGSTIDNING GRAFIK UPPGIFT SKICKA IN din vecka DAGSTIDNING Dagstidningarna berättar om människor. Bredvid texten finns ofta en bild av personen som man berättar om. Någon journalist som jobbar på dagstidningen har kanske intervjuat en person

Läs mer