Eastwood. Eva HALLSBERGSMÄSSAN SYDNÄRKES STÖRSTA MÄSSA! FLER ÄN 100 UTSTÄLLARE SLAGET OM HALLSBERG FRITT april UppTrÄDaNDEN av.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eastwood. Eva HALLSBERGSMÄSSAN SYDNÄRKES STÖRSTA MÄSSA! FLER ÄN 100 UTSTÄLLARE SLAGET OM HALLSBERG FRITT. 20-21 april 2012. UppTrÄDaNDEN av."

Transkript

1 HALLSBERGSMÄSSAN n e l l a h e k Sydnär i Hallsberg april 2012 FrEDaG lördag SYDNÄRKES STÖRSTA MÄSSA! FLER ÄN 100 UTSTÄLLARE SLAGET OM HALLSBERG (FRÅGESPORT MED HALLSBERGSANKNYTNING) FRITT UppTrÄDaNDEN av Eva Eastwood SVEN WOLLTER PETER POP GEORGE SHAID LOLLO RÖNNBERG STEFAN SCHÜTZER M.FL inträde

2 2 ledaren H ej nu var det dags igen. Mäs sa, spännande och intressant. Fullmatat program och uppträdande av rang. Högtryck skulle man nog kunna säga är att förvänta. HALLSBERG. En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Du kan till exempel stu dera engelska, diskutera miljö frågor, lära dig spela gitarr eller göra film. Eller drömmer du kan ske om att göra en egen hemsida? För just högtryck skulle man nog kunna säga att det är just nu i Hallsberg. Mycket spännande är på gång och mer är att hoppas på. Som alltid så är det företagen som ska berätta, men så mycket kan sägas faller alla planer och förfrågningar på plats så kom mer den positiva spiral som vi är inne i att för längas. Planer var det - att möta behov med beredskap är det sätt vi kan underlätta etableringar och bosättning i vår kommun. Så just nu är det många planer aktuella och jag vill uppmana dig att ta del och delta på de olika samrådsmöten som annonseras. Bostadsbyggande, industrietableringsmöjlighe ter, om- och utbyggnad. Mycket är det som ska planeras och det innebär naturligtvis högtryck på vår planeringsavdelning. Hallsbergs kommun deltar aktivt i många region projekt och ett av de mer spännande är BRO. Detta är ett samverkansprojekt för att stärka regionen som etableringsregion, en sam verkan som förmerar insatserna för alla delta gare. Att stärka sina deltagare var syftet med det ESF (Europeiska socialfonden) projekt som nu av slutats, projektet var riktat till våra näringsidka re här i Hallsberg och flera nappade och deltog. Detta har lett fram till att vi i samverkan kom munen, Hallbo och näringsidkare i Hallsberg startar en förening för att ytterligare förstärka och förbättra marknadsföring och aktiviteter. Högtryck inom barnomsorgen ser vi också framför oss och just pågår ombyggnationer av tidigare industri-, kontor- och handelslokaler i både Sköllersta och Hallsberg för att bereda plats för alla barn som önskar plats inom barn omsorgen. För drygt en vecka sedan så hade man invig ning av det Buddistiska klostret i Hjortkvarn och jag vill naturligtvis säga Lycka till. Gör gärna en resa i kommunen nu när våren och sommaren står för dörren, vill du ha tips så kontakta kommunens turistinformation. Ett intressant besöksmål under sommaren kommer vår utställning med anledning av Järn vägens 150-årsjubileum att bli. Besök utställ ningshallen i Bergööhuset. thomas doxryd Kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg HALLSBERGSNYTT en tidning från hallsbergs kommun utges av: Hallsbergs kommun Hallsberg telefon: ansvarig utgivare: Torbjörn Dybeck Vad är din grej? redaktion: Josefine Jahnsson hallsberg.se layout & bildredigering: Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Studiefrämjandet är två av Sveriges största studieförbund och de finns över hela landet med ett brett utbud av studiecirklar, ut bildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Själva verksamheten sker i så kal lade studiecirklar, en form av mö testräffar där man kan studera, ut byta erfarenheter och lära sig mer om något man är intresserad av. Det är deltagarna själva som bestämmer vad de vill studera och hur de vill arbeta. En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Det finns inget fast kursprogram. Vi finns till för de behov som finns. Vi vill vara med och hjälpa män niskor att komma framåt, säger Claes Mård på Studiefrämjandet. Var och en har sin egen rela tion till ABF, och det är precis så det ska vara. ABF utgår från varje individs intressen och be Måleri, och mycket mer, kan man lära sig i en studiecirkel. hov. Vi vill ge människor chan sen att förverkliga sina drömmar, säger Anna Sunneteg på ABF. På mässan kommer Studie främjandet att berätta om sin nya satsning i Hallsberg, Kultur- och musikhuset vid Regnbågen som invigs den 16 april. Här kan mu sikintresserade starta ett band och det kommer att finnas teater- och dansverksamhet. Under mässan kommer ABF att presentera sina vår- och sommar cirklar. Det blir kurser i foto; "lär dig hantera din digitala system kamera", släktforskning och cykel skola för kvinnor. Kanske har du ett eget förslag på ett nytt ämne eller ett kulturarrang emang, nya idéer välkomnas varmt! Studiefrämjandet kommer du att hitta på monterplats B10 och ABF finns på monterplats B28. Text: Josefine Jahnsson Foto: Barbara Vucic / SXC.hu Volvo visar upp sig på mässan HALLSBERG. Hytten som sit ter uppsatt på en pelare utanför byggnaden ger en ledtråd om vad det är som händer inuti. Trots att Volvo Construction Equipment (Volvo CE) är en stor arbetsgi vare i Hallsberg så är det inte sä kert att halls ber garen vet riktigt vad som händer inne i fabriken. Det ska det bli ändring på nu när Vol vo CE deltar på Hallsbergs mässan. På hallsbergsfabriken så finns det ungefär 550 personer verksamma. Tempot är högt och i den moderna anläggningen tillverkas förarhytter till hjullastare, dumprar och gräv maskiner. Slutmonteringen av hyt terna sker på ett löpande band som är uppdelad i fjorton stationer. När Hallsbergsnytt besöker Volvo CE så monteras det för fullt och medarbetarna ser ut att ha full koll på vad som ska göras vid sina statio ner. Promenaden längs med bandet är som en evolutionär vandring. Från ett metallskelett till en färdig hytt i fjorton steg. Runt hytter tillverkas varje år. Inom fyra till fem år så ska den Ett band rullar fram hytterna och slutmonteringen sker på fjorton stationer. Från metallskelett till färdig hytt. summan vara ungefär dubbelt så stor. de tekniska utbildningarna i Halls berg. Det ser med andra ord ljust ut för Volvo i Hallsberg. Återväx ten kan också vara säkrad med ett vasst teknik college i Hallsberg där Volvo CE är involverat. Represen tanter från företaget sitter med i styrgruppen och elever från Allé skolan brukar besöka fabriken varje år. Varje sommar kan man hitta sommar jobbare som kommer från Besök gärna Volvo CE:s monter under mässan och ta en titt på vad som händer utanför mässhallen. Det ryktas om att en stor maskin kan komma att visas upp. Och vem vet, man kanske kan få testsitta i hytten?

3 Från Facebook till förening 3 VIBY. Det skramlas med tallrikar och kaffekoppar inne i Vibys församlingshem denna tidiga vårdag. Ulrika Fredriks son går runt med lilla dottern Anna på armen och hälsar på de kvinnor som droppar in en efter en. Kyrkoherden Benjamin Lund qvist kommer in när de flesta har satt sig för att mumsa i sig en god frukost. De tio talet kvinnor som har samlats denna dag tillhör nätverket Viby kvinnliga företagare, och på agendan står att planera det kommande evenemanget Mat med hjärta, en dag med försälj ning av lokala produkter, tårt tävling, lotterier, föreläsningar och närproducerad lunch. Eve nemanget arrangeras i samar bete med Viby församling för ett gott ändamål. Allt överskott från dagen går till Hjärtebarns fonden, en fond för att hjälpa barn med medfödda hjärt problem. Ulrika Fredriksson håller i mötet och checkar av punkt efter punkt på sin långa lista av detaljer som måste vara lösta när dagen för evenemanget kommer. Att amma lilla Anna samtidigt som man håller i ett möte är inga problem! Efter mötet så berättar Ulrika Fredriksson, som i sitt företag Ullerucka gör schaletter och linnélakan, och Emma Sätter qvist, som driver gårds butiken och frisersalongen Emmas Lillstuga, om hur nätverket Mona Pettersson från Valldala handel, Stina Olovsson från Stinas Ull & Skinn, Cathrine Värnholm från Barnsäkerhets specialisten, Emma Sätterqvist från Emmas Lillstuga, Karin Bergsten från Nordankyrka Jakt & Fritid, Ulrika Fredriksson från Ullerucka tillsammans med dottern Anna i famnen. kom till. Idén med nätverket är att vi inte ska vara konkurrenter utan att vi ska samarbeta, be rättar Emma Sätterqvist. Viby kvinnliga företagare träf fas ungefär en gång i månaden, men visst, före lite större eve nemang som detta så blir det ännu oftare. Nätverket har funnits sedan I Facebook-gruppen så är det 18 medlemmar, i hela nätver ket ungefär 25. De få kvinnor i nätverket som inte har Face book får istället information via epost. Vi vill sätta Viby på kartan och göra Viby till ett varumärke! Många av de företagare som är med i nätverket är ensamma i sina företag. I nätverket får de personer att kunna bolla idéer med och som kan stötta och komma med råd och tips. före jul och då jag och Emma diskuterade hur vi bäst skulle få fart på detta så kom vi fram till att en Facebook-grupp var ett bra sätt att nätverka, berät tar Ulrika Fredriksson. Vi vill sätta Viby på kartan och göra Viby till ett varu märke! understryker Ulrika Fredriksson. På Hallsbergsmässan så kom mer sex företag ur nätverket att delta, Emmas Lillstuga, Nordan kyrka Jakt & Fritid, Sofias hus, Stinas Ull & Skinn, Mias hörna och Nalavibergs gårdsbageri. Och de står givet vis tillsammans! Fotnot: Mat med hjärta arrangerades i slutet av mars och har med alltså re dan varit när du läser detta. Niklas löser dina dataknutar PÅLSBODA. Nu för tiden har nästan alla företag en eller flera datorer. Även på hemmaplan är datorn en regel snarare än ett undan tag. Med större tillgång till datorer ökar vanligtvis också krånglet. Men vart kan man vända sig för att få hjälp? Niklas Dernvall från Pålsboda har arbetat som datakonsult sedan Han är ekonom i grunden men har åtagit sig olika IT-roller/funktioner på tidigare arbetsplatser. Dator intresset har alltid funnits nära och det, i kombination med löftet om ett varierat arbete, fick honom att vilja ta steget och starta eget. Istället för att ett företag har en anställd datatekniker eller en dataansvarig på plats, så är jag den personen, förklarar Niklas Dernvall sin roll som datakonsult. Stora företag har ofta en el ler flera anställda data tekniker eller dataansvariga, medan många medelstora och små fö retag inte har råd med en så dan funktion. Men nästan alla företag har en dator! Det kan handla om en enda dator för att kunna sköta bokföringen, till ett nätverk med tre till fyra datorer. Då kan det behövas lite hjälp emellanåt. En del kunder vill ha ett service avtal, så att vi kommer med jämna mellanrum Hos vis sa kunder är vi varje vecka, en del besöker vi en gång i måna den och somliga kunder åker vi bara till när de får data problem. Vi arbetar med hela span net, berättar Niklas Dernvall. Som datakonsult arbetar Nik las Dernvall i väldigt många olika branscher. Kunderna finns i tillverkande företag, rena kontorsmiljöer, last bilsverkstäder med mera. Arbetsuppgifterna blir där med väldigt olika och arbets dagarna är aldrig desamma. Det är också det som är så kul, att det är så stor variation! utbrister Niklas. Niklas Dernvall servar främst företag men han hjälper även privatpersoner med IT-stöd. Det kan handla om hjälp med installationer, service eller köp av tillbehör. Privatpersoner hänvisas till Pålsboda Järn och Färg, den gemensamma lo kalen som Niklas delar med Datakonsult Niklas Dernvall. järnhandeln i Pålsboda. Här kan man köpa datorer, dator tillbehör och lämna in sin da tor för reparation och service sex dagar i veckan. tjänsteföretag, en alternativ tjänsteleverantör. Du kan lämna och hämta da torn vilken dag du vill. Vi har bra service, säger Niklas. De flesta känner inte till oss. Vi vill visa upp vår kunskap och vi vill fråga våra kunder vad de behöver ha hjälp med. Våra kunder ska känna att de kan lita på oss, säger Niklas. På mässan vill Niklas Dernvall presentera sitt företag som ett Josefine Jahnsson

4 MÄSSHALLEN Företag Sydnärkehallen ACW Redovisning AB D12 Adolfssons Blommor B18 + B20 Alléhallen A13 Alléskolan/Vuxenutbildningen C20 + C22 Almi Företagspartner Mälardalen B9 AB Bilcenter i Hallsberg A24 + E3 Bildelsnetto E2 Bloms Motor i Hallsberg A21 + A23 Bravida Sverige AB D22 Children's Upptäckarhuset A12 Coop Konsum Hallsberg C11 + C13 Datakonsult ND/DKND D15 Elservice i Hallsberg B6 Emmas Lillstuga D12 Farmartjänst i Kumla-Hallsberg D31 Fonus D30 Fredrikssons måleributik B11 God Smak Hallsberg B16 Green Cargo D6 Hallbo A9 Hallsbergs Glasmästeri AB B2 Hallsbergs Hyr-lift Hallsbergs Hälsohandel C16 Hallsbergs Smide AB D19 Hårstudion C4 JSBK naglar A10 KB Bilen C25 + C27 + Klart & Fint A5 Klevet Hyrmaskiner AB C17 Kårstahult Bygg C21 + C23 + Landals C2 Lenas Blomsterbod D1 Lorembad B5 LRF Konsult AB C24 Låsprofilen i Närke C19 Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningen Nordankyrka Jakt & Fritid Nyföretagarcentrum Sydnärke Go' Glass Oriflame Cosmetic A18 + A20 D9 D14 E5 D25 PA Markis B12 + B14 Palatset/Fin & Skön A6 + A8 PeWe konditori D2 Posten D38 Radio 94,3 E1 Rörkrökar'n i Hallsberg AB Skanska Asfalt & Betong AB SKY - Stiftelsen Kvalificerad Yrkesutbildning i Mellansverige Sofias Hus Solfångaren i Viby Stigs Bokhandel Stinas Ull & Skinn Swedbank AB Svensk Fastighetsförmedling Svenska Laserrehab Sv's Hundtjänst B3 C8 D7 B13 D11 D26 C14 A14 B17 Teknik- och planförvaltningen A26 + B25 Tittis Bod A2 Tryckdekor i Närke C15 Trafikverket Driftledningscentralen C1 + C3 Voav-teknik AB Volvo Construction Equipment D36 + Woodfibre Träisolering A1 + A3 Zakrisson Data A17 Örebro Segway

5 P Parkering Parkeringen utanför is och bollhallen är enbart för Hallsbergsmässans utställare samt rörelsehindrade. Besökande hänvisas istället till Transtensskolans parkering. Från fredag klockan 16:00 så går det även att parkera på Alléskolans parkeringsplatser. Hallsbergs Släktforskarklubb C6 Hallsbergs S.P.F D18 Hallsbergs Villaägareförening A4 Hjärt- lungsjukas förening sydnärke D5 HK Järnvägen B23 IFK Hallsberg FK D40 IFK Hallsberg Hockey B7 Järnvägens Bågskytteförening A7 Karin Bergöö Larssons vänner D8 Konsumentföreningen Svea Distrikt 11 C9 Kumla-Hallsberg Orkesterförening A22 Lions Club Hallsberg D10 M/C/FP/KD B22 + B24 NHR Humlan C21 OK Tisaren B1 PRO Hallsberg A19 Reumatikerföreningen Sydnärke D20 Rädda Barnen A15 Röda korset C5 Föreningar SKPF avd 80 Södra Närke (Sveriges kommunalpensionärer) B8 Socialdemokraterna i Hallsberg D3 Spinnhuset A16 ABF Örebro län Astma- och allergiförbundet DLJ:s Dansförening Fair Trade City Folkets hus + Teaterföreningen Fritidsgården Träffen Föreningen Vibybygden Hallsberg/Kumla Biodlarförening B26 D17 A11 D34 D27 + D29 C7 D21 D4 Hallsbergs Ekumeniska råd Hallsbergs Gymnastikförening Hallsbergs Hembygdsförening Hallsbergs Jazz- och Bluesklubb Hallsbergs Norra koloniförening Hallsbergs Ridklubb C26 + C28 + C30 + C32 B15 C12 D24 D16 B21 SRF Sydnärke Studiefrämjandet Studieförbundet Vuxenskolan T-Pro Viby Rid- och körsällskap Vänortsföreningen Hallsberg- Gifhorn Vänsterpartiet Väntjänsten/Brottsofferjouren Världsbutiken Hallsberg B4 B10 E4 C18 D28 D23 C10 B28 D32

6 6 I KORTHET Radion sänder live Radio 94,3 kommer att sän da direkt från mässan under båda dagarna. Det blir inter vjuer med båda utställare och besökare, varvat med musik. Radio 94,3 hittar du på mäss plats E1. Fika i kafe terian I mässhallens kafeteria kan du ta en välbehövlig fika och ladda batterierna om du har blivit hungrig och trött under ditt besök. Det finns smör gåsar, glass, kaffe och annat smått och gott. Häst och vagn till mässan Du kan åka häst och vagn till mässan från Transtensskolan. Parkera bilen på skolan och transportera dig sedan vidare hästledes. Det kostar dess utom ingenting. Spinnhuset sö ker volontärer Spinnhuset, som tar emot hemlösa och vanvårdade kat ter och ger dem veterinärvård, söker volontärer, ekonomiska bidrag samt nya hem till sina katter. På mässan kommer ingen av katterna att delta, men i Spinnhusets monter kan du få se bilder på de som behöver nya hem. På som marhalvåret behöver Spinn huset extra mycket hjälp. Hälsa på i deras monter på monterplats A16. Få råd och tips kring energi I Miljö-, bygg- och myndig hetförvaltningens monter så kommer du förutom att få information om verksamhe ten även att kunna få energi rådgivning. Kommunens Energi- och klimatrådgivare Thomas Giege kommer att ge tips och råd kring hur du bäst sparar in på både slantar na och miljön när det gäller energi. Stort ansvar för Trafikverkets driftledningscentral HALLSBERG. Det brukar sägas att en fjärils vingslag kan orsaka en storm på an dra sidan jordklotet. Med det menas att en liten händelse på en plats kan få stora konsekvenser på en annan plats. Samma talessätt skulle kunna appliceras på Trafik verkets driftledningscentral. Alla som har åkt tåg på Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg har nog sett byggnaden som står mitt bland spåren. I tornet i Hallsberg så hittar vi Trafikverkets driftled ningscentral, en av åtta drift ledningscentraler i Sverige. I ett öppet rum, belamrat med mängder av dator skärmar, jobbar trafikledare dygnet runt, årets alla dagar, med att övervaka tågtrafiken genom Hallsberg. Här hittar vi också trafikinformatörer som ser till att skyltning och utrop på sta tionerna är aktuell och korrekt. I huset arbetar också eldrift ledare vars uppdrag är att se till att det finns rätt och till räckligt med ström i kontakt ledningarna till tågen. Då många sträckor övervakas på driftledningscentralen i Hallsberg blir det många skärmar att hålla koll på. På driftledningscentralen i Hallsberg så arbetar 84 per soner. Om arbetet flyter på och allt går bra så ägnar få personer Trafikverket någon tanke. Då går tågen i tid utan bekymmer. Det är de gånger som det upp står problem som det märks. Stora mängder gods passerar Hallsberg, som är den driftled ningscentral som hanterar mest gods i Sverige. Ett tågstopp kan få stora konsekvenser i res ten av Europa, ja i världen. En del av det gods som pas serar genom Hallsberg kan bara gå via järnväg och är dessutom väldigt känsligt för förseningar då det godset sedan ska fraktas vidare. Allt måste klaffa. Detta ställer givetvis höga krav på de som arbetar som trafikledare. Man är så fokuserad på att göra allt så rätt och bra som möjligt. Det är naturligtvis ett stort ansvar, men det har vi som arbetar med detta valt att gilla, berättar Linda Björnberg som arbetar som trafikledare i Hallsberg. På mässan får du en möjlig het att se mer i detalj vad det är Trafikverkets driflednings central gör och hur det som händer i Hallsberg kan få kon sekvenser i resten av världen. Tågtrafiken i Hallsberg kan på verka transporter i Brasilien. En fjärils vingslag kan orsaka en storm på andra sidan jord klotet. Full fart på seniorgympan HALLSBERG. Det är mån dag kväll i centrala Halls berg. I gymnastiksalen i Långängskolan värmer 16 seniorer upp för kvällens kom-i-gång-pass. Musiken strömmar ut från högtalarna och stämningen är god. Men det ligger en stor dos allvar i luften. Hallsbergs gymnastikförening bildades I år fyller fören ingen 95 år. Med ungefär 300 medlemmar i åldrarna 2 till 80 år finns det all anledning att fira. För de yngsta medlemmarna finns barngruppen Stor och liten. Här tränar barnet tillsam mans med en vuxen. Det kan vara mamma eller pappa, men många gånger är det mormor. När barnen är redo att gympa på egen hand så går de vidare till 4 till 5-årsgruppen och se dan till 6 till 7-årsgruppen. För de vuxna finns allt från puls gympa och dansmixgympa till core och E-FIT. Föreningen har också en grupp med trogna seniorer som har varit aktiva i många år. Kvällens seniorgympa leds av instruktörerna Ina Lindell och Kerstin Eklind. Tempot Ingegerd Grönblad gör kvällens armhävningar. Med ett leende. är tufft, balansövningar var vas med styrka och kondition. Ansiktsuttrycket hos flera av deltagarna är sammanbitet, det verkar vara ett målmedvetet gäng. Och så plötsligt spricker de upp i ett leende. Snart hörs det skratt och glada röster. Deltagarna springer några varv i salen för att få upp pulsen, se dan lägger de sig på golvet och gör armhävningar. Instruk törerna hejar uppmuntrande på. Deltagarna är rutinerade och känner väl till tränings programmet. Efter 45 minu ters konditionsträning avslutas passet med stretching. Nästa måndag träffas kompisarna igen. På frågan vad som är det bästa med gymnastik, svarar instruk tören Ina Lindell. Det är ett roligt sätt att röra på sig, till musik. Man tränar fast man inte tänker på det. Dessutom får man bättre kon dition, styrka, rörlighet och balans. I gruppen lär man kän na kompisar, vissa för livet. Under mässan kan du besöka gymnastikföreningens mon ter och titta på ett rullande bildspel med information om föreningen. Det kommer att vara rabatt på klippkorten och det finns chans att ställa frågor samt att anmäla sig till vårens och höstens gympa. Vill du leda en grupp, så söker fören ingen just nu nya instruktörer. Text: Josefine Jahnsson Foto: Jonas Eklind

7 Föreningen där alla, från amatör till världselit, är välkomna 7 Beskriv HALLSBERG. ningstexten på OK Tisarens hemsida inleds på följande sätt: "I orienteringsklubben OK Tisaren finns aktiviteter för alla, ung och gammal, motionär och världselit". När jag inför detta nummer av Hallsbergsnytt lade fram idén om en artikel till klub ben så fick jag genast ett motförslag: Häng med på ett pass! Då jag knappast kan sälla mig till den sista kategorin som nämns i klubbens beskrivning, världselit, så var jag tacksam för att det pass jag deltog i var lite bättre lämpat för mig. Barn i åldern åtta till tio år. Innan passet med barnen bör jar så är det full fart i klubbstu gan. Det pratas livligt medan folk byter om. I bastun sitter några äldre motionärer och njuter av livet. Utanför bas tun står en av de äldre motio närernas hund, ivrig på att få komma in i bastun och umgås med sin husse. Det verkar som att det ligger något i att det finns aktiviteter för alla i OK Tisaren. När barnen, ledarna och en viss kommunal informatör med taskig kondis är ombytta och klara så inleder ledaren Tomas Yngström en upp värmning. Det hoppas och skuttas och en övning där barnen får blåsa upp en osynlig ballong och hålla den över huvudet ska lära barnen att springa med en bra hållning. Sedan sätts övningen på prov när barnen ska springa med bra hållning och pendla rätt med armarna. "Tänk på ballongen", ropar ledarna. Bar nen testar även skillnaden när de springer med armarna helt stilla längs med kroppen. Det går inget vidare. För egen del visar det sig att vara rätt svårt att ha både rätt hållning, rätt pendelrörelse på armarna och samtidigt hålla i en kamera och en kameraväska. När några övningar är klara ska det övas med karta. Barnen får varsin karta och då det är lika många ledare som barn denna dag så får alla barn springa i par med en ledare. Jag tar rygg på Emil Larsson som visar sig vara riktigt duktig med kartan. Istället för att kika på hur de andra springer så stannar han upp, visar för ledaren var på kartan vi befinner oss och re sonerar sedan kring hur vi ska springa vidare. Det är rätt imponerande att kunna springa samtidigt som man dessutom ska kunna hålla reda på var man befinner sig. Tempot är högt emellanåt och när vi har tagit oss runt hela banan så flåsas det en hel del. Passet avslutas med en lek där man ska fånga varandra. Efter lite krånglande med reglerna, där det faktiskt är de vuxna ledarna som är mest oense, så kommer leken till slut i gång. Sedan avslutas kvällen i bastun innan man fikar gemensamt i klubbstugan. OK Tisaren är en stor fören ing bildades den och medlemmarna kommer främst från Hallsberg och Kumla. Det märks verkligen att hela span net av aktiva finns i klubben. Av de 318 medlemmarna så är 75 stycken 16 år eller yngre. Flera orienterare i klubben till hör verkligen eliten och OK Tisaren har vunnit mängder av Emil Larsson och Tintin Yngström är sugna på att ge sig ut i skogen med kartorna. SM-guld. Ett år, 2005, vann klubben hela tretton stycken! Två schweizare som tillhör den absoluta världseliten kommer i år att träna med klubben, Si mone Niggli-Luder som har vunnit 17 VM-guld och Mat tias Merz, även han flerfaldig världsmästare. På mässan kommer OK Tisaren att informera om sin verksamhet och man kan få testspringa en orienterings bana i bollhallen. Alla är välkomna. Även kom munala informatörer som bor de motionera mer. Rörmokare utan gränser HALLSBERG. I en röd lada med fantastisk utsikt över öppna fält har Rörkrökar'n i Hallsberg AB sina lokaler. Företaget har funnits sedan 1946 och har utvecklats till ett högt ansett VVS-företag med uppdrag över hela värl den. Men trots att det finns en stor efter frågan på företa gets produkter och tjänster är Rörkrökar'n mån om att vara ett lokalt företag med säte i Hallsberg. I företagets begynnelse hette Rör krökar'n Hallsbergs rör ledningsaffär. Företaget hade då tre anställda. När Lars Hell qvist, VD, tog över företaget 1977 skapade han varumärket Rörkrökar'n i Hallsberg AB. Vi hade ju ingen affär. Jag tänkte, vad är det de ska ha tag i, jo det är ju en rörkrökare. Ja, men då ska man ju heta det! sä ger Lars Hellqvist. et väckte reaktioner, både hos TV4 och Patent- och registreringsverket. Att ett före tag valde att kalla sig som en yrkesgrupp var för den tiden något nytt. TV4 applåderade idén och bjöd fri annonsering på text-tv i två års tid. Patentoch registreringsverket var tveksamma till idén men fick, som vi i dag vet, ge vika. I dag har företaget 25 anställda och omsätter 40 till 45 miljoner kronor om året. På Rörkrökar'n arbetar man i huvudsak med rör och energi, men även med service, instal lationer och nybyggnation. Företagets kunder är privat personer, företag och stora industrier. Vi är breda och har många ben att stå på, säger Henrik Gustafsson, platschef. Vår huvudsyssla är VVS installationer men det blir ock så specialuppdrag lite här och var. Under årens lopp har det blivit många jobb utomlands. Vi har varit i Japan, Kina, Indien, Estland, Lettland, Bulgarien, Egypten, England. - Ja till i stort sett alla världs delar, berättar Henrik Gustafs son. Lars Hellqvist,VD, och Henrik Gustafsson, platschef, utanför den röda lada där Rörkrökar'n i Hallsberg AB huserar. Uppdragen utomlands handlar ofta om kylanläggningar men varje fall är unikt och kräver sin skräddar sydda lösning. När vi arbetade med process kyla i Kina var det många fak torer att ta hänsyn till för att anläggningen skulle fungera. I norra Kina är det 50 grader kallt, i söder är det istället 50 grader varmt, säger Henrik Gustafsson. På Rörkrökar'n har man sällan tråkigt. Ena stunden byter per sonalen tvättställ på hemma plan, för att i nästa stund planera kyl anläggningen till förvaringen av kärnbränsle på kärnkraftverket i Oskarshamn. Ett annat pågående projekt är vattenrenings anläggningen i en barnby i Benin, i Väst afrika. Istället för att skänka pengar, skänker vi kunskap, material och installation, säger Lars Hellqvist. På mässan, i en utemonter, finns Rörkrökar'n, tillsammans med samutställaren Mullhyt tans rör, för att prata om luft värmepumpar. Du som besö kare får möjlighet att "känna och klämma" rent fysiskt på pumparna och det utlovas bra erbjudanden. Josefine Jahnsson

8 MÄSSPROGRAM n e l l a h e k r Sydnä i Hallsberg april 2012 fredag 20 april 13:00 Invigning - Thomas Doxryd / The Walking Orchestra 14:00 Eva Eastwood TWO - The Walking Orchest ra Kommunalrådet Thomas Doxryd invigningstalar och hälsar alla besökare välkomna till Hallsbergsmässan Sedan så tar TWO - The Walking Orchestra över. Det är ett tolvmannaband som kommer att spela soul och 70-talsrock. 15:00 Stefan Schützer Åsbros rockabillydrottning står på scenen tillsammans med sitt gamla band The Major Keys. Stefan Schützer Magisk underhållning av illusionisten Stefan Schützer. George Shaid 17:00 Kristoffer Stålbrand 18:00 Slaget om Hallsberg! En blandning av stand-up och imitationer av några kända profiler. Vem vet mest om Hallsberg? Lokala profiler tävlar i en frågesport med Hallsbergsanknytning. aid Vinnaren av Talangen 2011 bjuder publiken på en blandning av nya, gamla, kända och okända låtar. George Sh 16:15 10:30 Dansföreningen Dansföreningen bjuder på ett fartfyllt uppträdande med breakdance, bugg och latin. Ett perfekt sätt att dansa i gång dag två på mässan! Lollo Rönnberg Lollo har varit förband till Maia Hirasawa och sjungit med Charlotte Perrelli så blev hon årets lokalartist i O, Helga Natt. På mässan så blir det akustiskt, med jazz och blues. 11:10 Ewa Holmström 12:00 Partybandet Ewa Holmström, kantor i Sköllersta församling, spelar och berättar om klockor, Hand bells. Partybandet 10:00 Lollo Rönnberg lördag 21 april 13:00 Peter Pop 14:00 Sven Wollter Peter Pop Partybandet från Kävesta folkhögskola spelar partymusik och covers. Peter Pop bjuder på en sprudlande show där hela familjen kommer att involveras. Sven Wollters blandade karameller innehåller sött, surt och salt. Vi kommer att bjudas på sång och musik samt berättelser ur Svens liv och karriär. The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 Du har väl besökt Hallsbergs turism- och evenemangssidor? Daniel Ha gel in & sven W ollter

Dansen lyfter Hallsberg mot nya höjder succéparet från TV inviger mässan SIDAN 4. 7 8 april 2006 PROGRAM&UTSTÄLLNINGSGUDIE

Dansen lyfter Hallsberg mot nya höjder succéparet från TV inviger mässan SIDAN 4. 7 8 april 2006 PROGRAM&UTSTÄLLNINGSGUDIE MÄSSTIDNING FRÅN HALLSBERGS KOMMUN OM FÖRENINGS OCH FÖRETAGSMÄSSAN 7 8 APRIL 2006 Mässan byggdes inte på en dag HALLSBERG Sju arbetsdagar och fyra arbetskarlar går åt för att sätta upp och ta ner monterväggarna

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

NYinflyttad. Vi vill ha dig här! En tidning för alla nyblivna Växjöbor

NYinflyttad. Vi vill ha dig här! En tidning för alla nyblivna Växjöbor NYinflyttad En tidning för alla nyblivna Växjöbor 2014 Vi vill ha dig här! Livet här är sämre utan dig och betydligt bättre med dig! Vi välkomnar dina egenheter, dina vilda idéer, din drivkraft, din kritiska

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Hembygden från sin bästa sida

Hembygden från sin bästa sida NUMMER 2 JUNI 2008 Hallsbergs kommun nära till bra barnomsorg rikt och engagerat föreningsliv rikt kulturliv naturnära och bra boende motion och idrott underbar natur högkvalitativ utbildning rikt och

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

Tanum. Besök mässan Det goda livet. TEMA: Kultur och fritid. Tanums Tillväxtråd. Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010

Tanum. Besök mässan Det goda livet. TEMA: Kultur och fritid. Tanums Tillväxtråd. Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010 4 12 19 TEMA: Kultur och fritid Besök mässan Det goda livet Tanums Tillväxtråd INNEHÅLL TEMA: Kultur och fritid Nyheter för föreningarna... 4 Tonerna

Läs mer

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete?

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete? 1 Mars 2013 Erik Dahlbergsgymnasiet Studiebesök på LIU Följ med oss till Linköpings Universitet sida 21-23 Tipsen för den bästa studentendagen Högskoleprovet Hur fungerar det? sida 5-6 Svårt att komma

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ åssit MAJ 2015 STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD innehåll 4 Konkurrerar nätshoppingen ut Piteås butiker? 14 Hockeyklubben

Läs mer

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 STOCKHOLMS STADSMISSION NOVEMBER 2012 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 PETERS VÄG TILLBAKA EFTER 30 ÅR I HEMLÖSHET SID. 8-9 OMBUD TILLGODOSER BASBEHOV OCH

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

nens dag Kulturhuset Ba på Skolutveckling Dejeskolan i framkant med ny skollag sid 5 Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11

nens dag Kulturhuset Ba på Skolutveckling Dejeskolan i framkant med ny skollag sid 5 Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Ba på nens dag Kulturhuset Gilla oss på Facebook Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11 Frågor

Läs mer

Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset kan stora som små komma för en pysselstund.

Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset kan stora som små komma för en pysselstund. Kontakten Nytt format! Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Forshaga kommun på Facebook Vill du veta vad som händer i kommunen? Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

#forward. Bloggtidning. Sommarjobb Första arbete Egna erfarenheter Ungdom. Funkisförmedlingen www.funkisformedlingen.se www.fb.com/funkisformedling

#forward. Bloggtidning. Sommarjobb Första arbete Egna erfarenheter Ungdom. Funkisförmedlingen www.funkisformedlingen.se www.fb.com/funkisformedling #forward Bloggtidning Sommarjobb Första arbete Egna erfarenheter Ungdom Funkisförmedlingen www.funkisformedlingen.se www.fb.com/funkisformedling Första jobbet, sommarjobbet Första jobbet, sommarjobbet,

Läs mer

33:e. tävlingssäsongen för crossåkaren Mats Nilsson sid 4 5. Extra tjockt. sommarnummer!

33:e. tävlingssäsongen för crossåkaren Mats Nilsson sid 4 5. Extra tjockt. sommarnummer! Extra tjockt sommarnummer! nummer 2 0 1 32 33:e tävlingssäsongen för crossåkaren Mats Nilsson sid 4 5 Vansbros butiker i händelsernas centrum under simmardagarna sid 14 Nytändning för keramikern Lasse

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Uddevalla. nr 2 2012 människor, stolthet och möten i Uddevalla. BohusraceT. Bassholmen. Flugfiske

Uddevalla. nr 2 2012 människor, stolthet och möten i Uddevalla. BohusraceT. Bassholmen. Flugfiske Uddevalla nr 2 2012 människor, stolthet och möten i Uddevalla Sommar BohusraceT kulturskolan Bassholmen Flugfiske Staden&DU// Intro NU ÖPPNAR VI NYTT HAMNKONTOR MED BUTIK I SÖDRA HAMNEN, UDDEVALLA Uthyrning

Läs mer

Edsbyn & Alfta. Teknik på hög nivå. Fördel. Edsbyns bio digitaliseras. Åsa. Studentuppdrag. Nr 2 2010. En tidning från Ovanåkers kommun

Edsbyn & Alfta. Teknik på hög nivå. Fördel. Edsbyns bio digitaliseras. Åsa. Studentuppdrag. Nr 2 2010. En tidning från Ovanåkers kommun Fördel Edsbyn & Alfta En tidning från Ovanåkers kommun Nr 2 2010 www.ovanaker.se Bygdens största nätverk Teknik på hög nivå Studentuppdrag Åsa en glad surdegsbagare Edsbyns bio digitaliseras Fördel Edsbyn

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök?

Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök? Vill du bli medlem i Fontänhuset Eksjö? Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök? Vad är ett Fontänhus? Det är ett klubbhus, som är till för att hjälpa människor

Läs mer

skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK

skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK Nr. 3 2010 Fotograf: Emma Wieslander skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK Michelles rader Hej läsare till SVEN nummer 3! Våren är här och hoppet om sommar

Läs mer

SCIENCE PARK JÖNKÖPING

SCIENCE PARK JÖNKÖPING December 2007 SCIENCE PARK JÖNKÖPING Swebco Nydanande teknikexport till mellanöstern Prosperity Institute of Scandinavia Richard Florida - Toronto - Jönköping GoFar 07 Från idé till jorden runt Attendit

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer