TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV"

Transkript

1 FÖRSLAG & RESULTAT TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV LOUISE AHLGREN & MANILLA SHILLINGFORD, BUSINESS & DESIGN MA level, HT 2010/11 FÖRSLAGSUNDERLAG - 1 -

2 Innehållsförteckning Om projektet 3 Resultat av praktiska metoder 3 Medborgarnas Utställning 3 Näringslivsworkshop 4 Resultat 5 Marknadsföring 5 Turism 6 Samverkan 6 Kommunens ansvar gentemot näringslivet 7 Förslag till näringslivet 7 FÖRSLAGSUNDERLAG - 2 -

3 Om projektet Tjörns Kommun har sedan mars 2010 börjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Vårt projekt är format kring en av koncepthandlingens frågor och fokusområde; Hur Tjörns kommun kan få en inflyttning/återinflyttning till ön. En viktig del i Översiktsplanarbetet är metoden Cultural Planning, vilket är en metod som ska genomsyra hela kommunen och arbetet med ÖPn. Vårt arbete började med en kartläggning över vad barnfamiljer efterfrågar på sin bostadsort vilket resulterade i att vi fann en brist på arbetstillfällen i kommunen. Översiktsplanarbetet har inte tidigare haft ett uttalat näringslivsfokus, utan det var först när vi introducerade problemet för kommunen som detta blev inkluderat som en del i deras översiktsplan. Vårt mål var att finna förslag till utvecklingen av Tjörns kommuns näringsliv, vi vill se hur det framtida näringslivet i kommunen kan skapa fler arbetstillfällen och där igenom göra kommunen till ett mer attraktivt inflyttningsmål. Vi började med att göra en förstudie där vi studerade statistik om Tjörns arbetsmarknad samt vilka tjänster kommunen erbjuder företagen i regionen. Arbetet fortsatte med en kartläggning av de företagssamarbeten som finns i Tjörns kommun. Vi undersökte även hur andra kommuner i landet arbetar med näringslivsfrågor. Tillsammans med vår klass på HDK hade vi en workshop om framtidens näringsliv med frågeställningen Hur kommer näringslivet förändras de närmsta 10 åren? Som en del av vårt projekt skapade vi en utställning där alla medborgare fick chansen att vara med och kartlägga sin bild av Tjörn. Utställningen hölls på Nordiska Akvarellmuseet. Som introduktion hade vi en inspirationsverkstad där medborgarna kunde komma och få hjälp med skapandet av sina verk. En vecka efter utställningen hade vi en näringslivsworkshop, där vi använde oss av utställningen som inspiration. På näringslivsworkshopen gjordes en SWOT-analys över Tjörns näringsliv och vi diskuterade hur vi kunde använda oss av de olika delarna i utvecklingen av Tjörn. Resultat av praktiska metoder Medborgarnas Utställning Vi använde oss av en medborgarutställning för att kartlägga invånarnas bild av Tjörn. Detta blev en kartläggning för att styrka Tjörns identitet och självkännedom. De flesta medborgare valde att visa sin bild av Tjörn inom kategorierna djur & natur samt hav, båt & fiske Önskemål Kontrasten Tjörns Öar Matkultur Sportaktiviteter Skolan Hamnen, skärhamn Valla kyrka Klädesholmen Kärleken till ön Den byggda miljön Familjen Tjörnbron Hav, båtar, fiske Natur, djur Bad Kulturen TOTALT 72 inlämnade bidrag den 26/11 0 FÖRSLAGSUNDERLAG - 3 -

4 Näringslivsworkshop Som en fortsättning på Medborgarnas Utställning hade vi den tredje december en näringslivsworkshop på nordiska akvarellmuseet. På workshopen diskuterade vi Tjörns framtida näringsliv och gjorde en gemensam SWOT analys. Vi bjöd in representanter från; näringslivet, föreningslivet, ungdomsrådet, tjänstemän och politiker. Summering över SWOT analys: S W O T LOKALA PRODUKTER KULTURVÄRDEN INTERNATIONELLT NATUR REDERIVERKSAMHET HAMN OCH BÅTVERKSAMHET LÄGET TURISM LÅNG TID I BYRÅKRATIN LITEN LOKALMARKNAD FÖR FÅ STORA ARBETSGIVARE BRIST PÅ BILLIGA BOENDEN NÄRINGSLIVETS BRIST PÅ ORGANISATION INFRASTRUKTUREN TRADITION DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN ÄR STARKA KONSUMENTER BEFOLKNINGEN VÄXER, NYA KUNDER OCH NY ARBETSKRAFT SAMVERKAN TURISM FÖR FÅ ARBETSPLATSER FÖR AKADEMIKER FÖR FÅ UNGA SOM VILL STANNA PÅ ÖN URBANISERINGS- TRENDEN ÅLDRANDE BEFOLKNING INFRASTRUKTUR MILJÖN DIVERSIFIERING, MÅNGA BRANSCHER SLITAGE PÅ TJÖRN FÖRSLAGSUNDERLAG - 4 -

5 Nedan kommer en lista över informationen som kom fram i SWOT-analysen Tjörns näringslivs styrkor: Traditionen Lokal stark bank Tjörnbornas rättspatos Diversifiering, många branscher Direkt kommunikation nätverk Långsiktighet Ekonomisk mentalitet Närhet till Göteborg Hög soliditet Bredd Turism Köpkraft Läget Överlevnadsförmåga Samarbetsvillighet Bra klimatzon Stort engagemang i näringslivet Kreativitet Småskalighet Hamn och båtverksamhet Tjörnpotatis Lokala produkter Kulturvärden Internationellt Natur Rederiverksamhet Tjörns näringslivs svagheter: Infrastrukturen Strandskydd Klara sig själv Brist på vatten Trång vägförbindelse Näringslivets brist på organisation Långt till pendel Brist på billiga boenden Igenväxande landskap Dålig kollektivtrafik Problem för enmansföretagare med administration För få stora arbetsgivare För lite planlagd mark för bostäder och industrier Brist på konkurrens Dålig taxiverksamhet Liten lokalmarknad Långt till marknad Kompetensbrist Lågutbildat Hyresbostäder saknas Lång tid i byråkratin Tjörns näringslivs möjligheter: Wallhamns hamn är av riksintresse Globalisering ger Wallhamn möjligheter Turism Kulturturism Upplevelseindustrin Längre turismsäsong Utveckling av hästverksamhet, t.ex. ridvägar Samverkan Befolkningen växer, nya kunder och ny arbetskraft Stärka varumärket, möjligheternas ö Den åldrande befolkningen är starka konsumenter Tunnel som ger kortare resväg till inland Tradition Nätverk Hitta nya vägar för samarbete Tjörns aktivitetscentrum, event arena med plats för mindre föreningslokaler Skaffa nytänkande i befintlig miljö Skapa företagspark Wallhamn motor i företagande Fritidsbåtsliv Tjörns näringslivs hot: Brist på hyreslägenheter Åldrande befolkning Tillgång på arbetskraft Slitage på Tjörn Kriminalitet Generationsväxling i en och tvåmans företag Expansion omöjliggörs av nationella regler För låg bro kapacitet Ineffektivt nyttjande av markresurser Åldrande befolkning Infrastruktur Miljön Logistik Nedsläckning av öarna - permanentboenden blir till sommarboenden Dåliga politiska beslut Dålig planering Urbaniseringstrenden En bro en väg För få unga som vill arbeta som hantverkare För få unga som vill stanna på ön Ej lyckas locka yngre att bo på ön Privatisering av hamnar Ökade energikostnader - ökad avstånd till Göteborg Dåligt utbyggd service För få arbetsplatser för akademiker FÖRSLAGSUNDERLAG - 5 -

6 Hur man ska använda sig av styrkorna och möjligheterna: Det finns många solida småföretag, få dessa att samverka. Hjälpa småföretagen med externa resurser exempelvis marknadsföring. Skaffa turistvägar, skylta intressanta vägar. Föra in ekologi, hållbarhet, varsamhet kring resurser och mark i ÖPn Vidareutveckla närheten till Göteborg med tunnel Vidareutveckla närheten till Bohuslän med Bohusbanan Framhäva Tjörnspecialiteter Ta hänsyn till att besöksnäringen/turismen är en expansiv bransch, detta borde utvecklas mer Sjöfart och hamn är och förblir en av Tjörns basnäringar Människor vill bo på Tjörn. Det ger oss möjligheter att attrahera duktiga människor till näringslivet Nybyggnation, JA! I ett hållbart perspektiv. Kan vi tillåta oss att spränga oss fram i berghällarna. Koppla ihop akvarellmuseet med Tjörn, nu är akvarellmuseet mer känt än Tjörn Hur man ska bemöta sina styrkor och hot: Jobba aktivt med infrastrukturen Skaffa mötesplatser för alla Tillåta att andra lyckas, för då kanske även mitt företag lyckas. Stärkande nätverk, mentorskap, företagarföreningar Balans i förhållandet mellan småhus/bostadsrätt/ hyresrätt God arkitektur. Vill ha en estiskt agenda som gör Tjörn och dess byggnader vackrare Samverkan mellan företag och kommun Fler övernattnings möjligheter - hotell, tänka utanför boxen Anta varumärkesplattformen Platsmarknadsföring, positiv marknadsföring, lyfta fram det bra, våga stå för något, marknadsföra både inåt och utåt 4000 stycken som pendlar ut för arbete, få dessa att stanna på hemmaplan istället Få pendlingsfolk att starta eget på ön Underlätta för småföretagen att anställa Se delboende som en resurs Paketering av turismpaket FÖRSLAGSUNDERLAG - 6 -

7 Resultat Vårt mål med projektet var att finna förslag till utvecklingen av Tjörns kommuns näringsliv, för att på så sätt få fler arbetstillfällen till ön. Våra förslag är uppdelade i fem kategorier, vilket symboliserar de fem områden som det har varit störst fokus på under projektet: Marknadsföring, Turism, Samverkan, Förslag till näringslivet och Kommunens ansvar gentemot näringslivet. Viktiga delar att behålla med Tjörn, som vi fått fram genom medborgarutställning och näringslivsworkshop: Det nära samhället, där man har nära till ett rikt naturliv, hav, sjöfart och fria vidder. Ett ställe där det är härlig puls och hög livskvalité. En kommun som är präglat av en fin skärgård med mycket båtar och fiske. En plats med många entreprenörer, och där man kan njuta av ett rikt kulturutbud och bad om somrarna. Marknadsföring: Kommunikation är A och O, företagen i kommunen behöver bli bättre på att kommunicera vad dem gör, och använda sig i större utsträckning av sociala medier. Ett flertal företag i kommunen är duktiga på detta och resterande företag i kommunen borde hämta inspiration från dessa exempel. I sin marknadsföring av ön bör företagen och kommunen framhäva de typiskt karakteristiska för Tjörn och använda sig av närområdets tillgångar: havet, fisken, skärgården och kulturen. Genom att Tjörns kommun accepterar varumärkesplattformen kan detta underlätta för organisationerna i regionen. Nordiska Akvarellmuseet är en välkänd attraktion och borde i större utsträckning användas i kommunens platsmarknadsföring. Även företagen i regionen kan dra nytta av akvarellmuseet när de skapar sin kommunikation. Digital Storytelling, kan dokumentera Tjörn och vilka ändringar som görs i området. Storytelling kan användas för att stärka bilden av Tjörn och metoden kan presenteras i form utav exempelvis en blogg som kan startas av en näringslivsrepresentant. Storytelling är ett emotionellt sätt att kommunicera en organisation (exempelvis företag eller kommun). Man arbetar med att skapa en berättelse för att framkalla en känsla som berör. Näringslivet borde arbeta mer med att paketera sina erbjudanden, detta kan även kommunen hjälpa till med. Ett förslag är att arrangera bussresor direkt från Säveflygplats, med gratis entré till Nordiska Akvarellmuseet och lunch på någon lokal restaurang. Hotell och vandrarhem måste bli bättre på att marknadsföra sig, så att besökarna på ön känner att det finns en möjlighet till att stanna på Tjörn. Kommunen borde arbeta med att höja värdet av första inblicken av Tjörn. Detta skulle kunna göras genom att tydlig visa att man kommit till Tjörn när man kör över bron. Det ska inte bara vara en genomfart till Orust. Det hade varit perfekt att placera turistinformationen i början av ön samt att tydlig skylta till de platser av kulturellt/fritids intresse. FÖRSLAGSUNDERLAG - 7 -

8 Turism: Enligt vår framtidsworkshop bör Tjörns Kommun satsa på lokalturismen, detta är även något som vi fick fram under näringslivsworkshopen. De turismtrender som förespås i framtiden som vi ser att Tjörns Kommun har möjlighet att utveckla är följande: Vildmarkstrenden Exotismtrenden Ensamtrenden Aktiva upplevelser Mina rötter/ hemvändare Se-Sverige-trenden La Dolce Vita Smörgåsbordet på Internet Gourmettrenden Miljön Kultur- och festivaltrenden Historiska trender Följande aktiviteter skulle kunna vara idéer för näringslivet att satsa på för att öka turismen: Cykelaktiviteter, uppleva den varierande naturen från cykelsadeln. Där man kan köpa paket med hotell/vandrarhem, mat och aktiviteter i olika prisklasser. Inspiration från vingårdar i frankrike, men vinet byts ut mot fiske med inriktning mot sill. Matfestival, med ekologiska lokalproducerade varor - Matstånd som representerar Tjörn utplacerade på andra ställen på än på Tjörn. Exempelvis saluhallen i Göteborg. Camping, vad finns det för alternativ till campingen som ligger under bron? Skapa nya aktiviteter med de näringar som finns på ön, både för att få medborgarna att trivas samt att locka fler turister. Dessa aktiviteter ska ha ett fokus på att tillfredställa familjer. Exempelvis kan det vara veckokurser där man får lära sig/utveckla sin kunskap inom olika genrer. Dottern kan gå på ridläger, medan mamman går på målarkurs, sonen på seglarkurs och pappan på golfkurs. Mormor och morfar har också hängt med och har fiske och odlingsaktiviteter på dagarna och har matlagningskurser på kvällarna. Bröllopsverksamhet, göra Akvarellmuseet till vigselsal/festsal. WWOOF, bo och hjälpa till på ekologiska gårdar. Finns på en gård på Orust, som finns med i nätverket Kill it cook it eat it Samverkan: Enligt de teoretiska referensramar som vi använt oss av så bör Tjörns kommun samordna den offentliga och privata sektorn. Det var något som även kom fram under näringslivsworkshopen att det är viktigt med en fungerande kommunikation mellan näringslivet och kommunen. Både för att stärka företagen i fråga och att sätta kommunen på kartan. Företagen i kommunen borde använda sig av Nordiska Akvarellmuseets kännedom och skapa erbjudanden runt detta. Företag i kommunen bör samverka och tillsammans hitta lösningar för hur de kan paketera sina erbjudanden. Genom samverkan mellan ett flertal företag kan kommunikationen göras tillsammans, det blir billigare och får större genomslagskraft. Tillsammans borde företagen starta en företagarförening för att lättare kunde samverka. Vi har under projektets gång uppmärksammat att det finns ett behov av en företagarförening. Vårt förslag är att ta hjälp och få mentorskap från någon annan närliggande kommun som har en fungerande företagarförening. FÖRSLAGSUNDERLAG - 8 -

9 Kommunens ansvar gentemot näringslivet: För att få näringslivet att utvecklas bör Tjörns Kommun enligt våra teoretiska referensramar, framhäva lyckade entreprenörer i regionen och upprätthålla nuvarande näringsliv. Kommunen kan även hjälpa existerande företag att expandera och erbjuda företagsfrämjande aktiviteter och underlätta kommunikationen mellan olika nätverk inom regionen. Under näringslivsworkshopen framkom att det fanns en efterfrågan om att erbjuda hjälpa till företagen i en större utsträckning. Någon form av mentorskap, där företagen kan få hjälp av varandra efterfrågades även. Kommunen bör även underlätta för företagen genom att underlätta i byråkratin och hjälpa företagen med marknadsföring. Något som framkommit från studier av andra kommuner i Sverige är att det är viktigt att försöka korta ner ledtiderna på beslut samt att erbjudan företagen kvalificerad hjälp. Kommunen borde även arbeta med att vidareutveckla styrkan med att ha nära till Göteborg samt att locka företagare med attraktiva lokaler och förbättra infrastrukturen. Förslag till näringslivet: Enligt vår framtidsworkshop borde Tjörns Kommun och näringsliv satsa på områden så som, innovation- och konsultbranschen samt småskalig nischad produktion. De borde även nyttja sina kultur- och naturvärde på ett bättre sätt. Tjörn använder sig av Cultural Planning i sin kommunala utveckling en metod som förespråkar användningen av det kulturella arvet. Det kan därför kännas som ett naturligt fokus att använda sig av kultur- och naturtillgångar när man vill utveckla och skapa ett hållbart samhälle som ska vara attraktivt och locka både företagare och medborgare. Följande är förslag på framtid företagsutveckling: Marinbiologiskt center kopplat till Wallhamn/ oceanium lockar akademiker till Tjörn Satsa på en transportlänk från södra Tjörn till fastlandet. Skapa en mer rättvis och välfördelad kommunikation till fastlandet. Blir då enklare att pendla in och ut från Tjörn. Koppla Tjörn med innovation inom transport, speciellt sjötransport, genom att ha forskningscenter på ön. Gärna kopplat till Wallhamn. Tjörn har potential till att bli en förebild för ett hållbart samhälle. Kolla på Danmark och Maersk som inspiration. Göra det enklare för folk att träffas på kvällar, detta är viktigt för sammanhållningen på Tjörn. Detta kan exempelvis anordnas genom pubkvällar, pubquiz Detta öppnar också upp för en ny attraktiv näring - taxiverksamhet. Pubarna kan anordna skjuts hem som en del av sin service. Konferensaktiviteter/kickoffer för team building, använda den vackra naturen som en inspirationskälla för trötta statsmänniskor som behöver lugn och ro för att ladda batterierna. FÖRSLAGSUNDERLAG - 9 -

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV DOKUMENTATION TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV LOUISE AHLGREN & MANILLA SHILLINGFORD, BUSINESS & DESIGN MA level, HT 2010/11 KVT666 VERKSTADSTERMINEN, Examinator: Henning Eklund, Kursansvarig: Catarina Östlund

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP 1 ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP Marie Bergdahl, MB Kulturpartner AB på uppdrag av Tjörns kommun Andra upplagan

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se. ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström

Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se. ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström Sammanställning av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 PÅ VÄG MOT 2030... 3 1.2 PROCESSEN... 3

Läs mer

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bättre integration på landsbygden? Det finns forskning som visar att de flyktingar som flyttar från landsbygd till stad tidigt efter ankomsten till Sverige,

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare

Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Kivik (2011 05 22), Simrishamn (2011 05 25) och Borrby (2011 05 29) Sammanfattning Tre Framtidsverkstäder hölls för allmänheten under våren 2011 i Kivik

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö

Tjörn möjligheternas ö Tjörn möjligheternas ö Handlingsplan för en hållbar natur- och kulturturism 2011-2014 Handläggare: Lena Karlstedt Datum: 2010-12-20 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Arbetsprocessen

Läs mer

Nordvästra Skåne med Öresund

Nordvästra Skåne med Öresund Nordvästra Skåne med Öresund Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 Innehåll 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN Projektet har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN CLAES BOMAN OCH PETER ENGLÉN SAMHÄLLSNYTTA AB 1(26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...

Läs mer

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Ett LAG:arbete inom Leader Gotland Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Förord LAG ordförande Ola Lindvall reflekterar För att stärka LAG:s, styrelsen i Leader Gotlands styrelse, kunskap och förutsättningar

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

SKILLINGMARKS FRAMTID?

SKILLINGMARKS FRAMTID? SKILLINGMARKS FRAMTID? Vilken utveckling är önskad och möjlig för att gynna Skillingmarksbor, turister och besökare Rapport från en workshop genomförd 2 4 september 2010 av VUB.94, nätverk av nordiska

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

Destinationsutveckling i Hallstahammars kommun

Destinationsutveckling i Hallstahammars kommun Örebro universitet HumUS-institutionen Kulturgeografi Destinationsutveckling i Hallstahammars kommun Det goda livet i storstadens närhet Angelica Sjölund C-uppsats i kulturgeografi Vårterminen 2013 Handledare:

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Leaderstrategi 2007-2013

Leaderstrategi 2007-2013 Leaderstrategi 2007-2013 2013 Leader Timrå Utvecklingsstrategi 2007-2013 1. SAMMANFATTNING... 2 2. ARBETSSÄTT/FÖRANKRING... 2 3. BAKGRUND OCH FAKTA OM LEADEROMRÅDET... 4 3.1 HISTORIA OCH LANDSKAP... 4

Läs mer

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Leader d l Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Utvecklingsstrategi för Leader Söderslätt mellan 2008 och 2013 I Leader

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer