Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten"

Transkript

1 Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten

2 Varför ger så många möten så lite? Här får du: insikt i de två principer som förklarar varför så många möten ger så lite sju nycklar till ett gott mötesklimat koden för en bra start på möten tips och metoder för att ständigt förbättra möten lösningen för effektiva telefonmöten veta vad som krävs för service i världsklass Allt detta både för dig som mötesledare och mötesdeltagare.

3 bakgrund Bakgrund 3

4 Hur ser verkligheten ut? procent av de möten jag går på skulle jag lika gärna kunna strunta i, för de ger mig ingenting. När vi jobbar med effektivitet i organisationer och frågar deltagare i våra utbildningar hur stor andel av de möten de har i veckorna som de helst skulle vilja slippa gå på är detta ett typiskt svar. Jag vet ju inte innan jag går på mötet om det kommer att ge mig någonting eller inte, men när jag suttit där någon kvart inser jag att jag lika gärna kunde använt tiden till något bättre. År efter år har vi hört det här i våra utbildningar och det fick oss intresserade av att klargöra: Vilka är nycklarna för att ha ett gott mötesklimat? Hur skapar man ett klimat där vi har kul ihop, är kreativa tillsammans, tar beslut och skapar konkreta resultat? Så här låter rösterna från verkligheten: Jag har så mycket möten varje vecka, timmar vad ska jag göra åt saken? Har du något tips på hur vi kan förbättra stämningen på våra möten? Jag blir kallad på så mycket möten att jag inte har en chans i världen att hinna gå på dem. Våra möten är oförberedda. På våra telefonmöten vet man aldrig om folk lyssnar eller sitter och gör annat. Efter att ha utforskat detta område tillsammans med tusentals kursdeltagare kom vi fram till att det är två grundprinciper och sju nycklar som gör den stora skillnaden 4

5 två grund- principer

6 Grundprincip 1. Det är redan något som pratar till mötesdeltagarna! Samtidigt som man i mötesrummet pratar med varandra sitter mötesdeltagarna och pratar med sig själva. Det kallar vi den inre dialogen. Den värderar och kommenterar det som händer och det vi råkar ut för under dagen. Hur ofta händer det inte att vi sitter med på möten medan vi försöker göra en mental lista över allt vi ska hinna med på vägen hem från jobbet? Eller att vi är så upptagna med att tänka på det vi själva vill ha fram, så att vi inte lyssnar till det som blir sagt runt oss? Det här är en första avgörande grundprincip som man ofta bortser ifrån eller inte är medveten om. Människor sitter och pratar med sig själva hela tiden och detta påverkar till vilken grad möten fungerar. Hur människor pratar med sig själva påverkar hur de kommer att lyssna till det som sägs. Om man oreflekterat börjar lyssna på någon är det lätt hänt att man utvärderar det personen säger. Man lyssnar för att se om det passar in med vad man redan vet. Man lyssnar för att se om man håller med eller inte håller med. Denna process är ganska naturlig för människan och kräver inte särskilt mycket energi och fokus. Tyvärr hindrar den oss ofta från att ta bra och genomtänkta beslut eftersom den baserar sig på ett behov att hålla ställningarna och placera in människor och händelser i fack som är lätta att hantera. Det kräver mer energi och mer fokus att istället lyssna för att upptäcka någonting nytt, att lyssna för att lära något, att lyssna för att bidra eller föra saken framåt och komma till beslut. I de sju nycklarna nedan kommer du att få verktyg för att skifta människors lyssnade från det automatiskt värderande, ifrågasättande eller allmänt frånvarande lyssnandet till ett lyssnande som skapar riktning, engagemang och resultat. 6

7 Grundprincip 2. Klimatet avgör mötessuccén Vad är det egentligen som avgör hur det som sägs eller görs i en grupp upplevs av medlemmarna i gruppen? Det klimat som råder i gruppen. Ett grupp- eller mötesklimat kan vara gynnsamt i mindre eller högre grad med tanke på vad man vill uppnå i gruppen. Om något sägs i ett klimat där det råder misstänksamhet, maktkamp och otrygghet kommer det som sägs och görs att uppfattas därefter. Om man säger samma saker och gör samma saker i en grupp där det råder förtroende, nyfikenhet och prestigelöshet, kommer detta att upplevas på ett helt annat sätt. Det är inte vad som görs och sägs utan klimatet som är avgörande. En duktig medarbetare som har massor med energi, gedigen kunskap och vilja att lösa problem tappar snabbt sin vilja att försöka, om det råder ett klimat av uppgivenhet och misstänksamhet i arbetsgruppen! Så hur får man till ett gynnsamt klimat där mötesdeltagarna är närvarande både fysiskt och mentalt? Låt oss titta på de sju nycklarna som ger bra samarbete, hög energi och konkreta resultat på dina arbetsmöten. 7

8 7 nycklar för bra klimat två grundprinciper 8

9 De sju nycklarna för att skapa gynnsamt klimat Lita inte på att mötesklimatet skapar sig självt, man måste aktivt ta ställning för att skapa förutsättningarna! Nyckel 1. Välkomna! Se till att var och en verkligen känner sig välkommen till mötet. Att hälsa välkommen ordentligt kan korta startsträckan på mötet väsentligt. Det är lätt att tänka att det stjäl mötestid, men man får den tillbaks genom närvarande deltagare. Så självklart som det här är slarvas det väldigt ofta med detta. Känner du igen denna situation? Sju personer sitter samlade och väntar på den åttonde personen. Den åttonde personen kliver in genom dörren precis innan utsatt klockslag. Utan att ens lyfta blicken från papperet säger mötesledaren, otåligt och halvt frånvarande: Alla här då drar vi igång. Hur känns det för den nyanlända personen, som stressat och ruschat och precis lyckats hålla åtagandet att vara i tid? Det är så enkelt att säga Hej, välkommen. Kul att du är här! Det finns en mängd sätt att välkomna människor, men ögonkontakt och ett hej, ett handslag eller att på annat sätt uppmärksamma varandras närvaro är en självklar start. TIPS! Se människor i ögonen Le! Ta i hand Använd deltagarnas namn Även de som kommer sent behöver välkomnas! Tiden investerad i välkomnandet får du mångfalt tillbaka. Nyckel 2. Incheckning Hjälp varje mötesdeltagare att landa på mötet. Bli medveten om allas behov av att checka in. Detta innebär att säkerställa att var och en i mötesrummet är mentalt närvarande. Det som folk har varit med om innan mötet börjar kan ligga och störa i den inre dialogen och leda till att de inte är fokuserade på det som ligger framför dem. Kanske de hade trubbel med bilen på morgonen, eller kanske barnen inte ville till dagis just idag? Kanske det är extra mycket att göra just nu när så många har varit sjuka, så hälften 9

10 av de som är på mötet sitter och vrider sig i stolen och hoppas mötet går så snabbt som möjligt? När vi ska ut och resa med flyg checkar vi in innan vi kliver ombord på planet. Detsamma måste vi göra innan mötet kan komma igång ordentligt. Vid incheckningsdisken på flygplatsen lämnar vi ifrån oss tungt bagage och säkerställer att vi kommit rätt. Det finns olika sätt att sköta incheckningen på möten. En enkel fråga som Hur känns det idag? kan vara en bra start. TIPS! En bra incheckning skiftar fokus från egna tankar till mötet Ställ enkla frågor! Om deltagarna har rest: Gick det bra att hitta hit? Hur var resan? Lyssna och var intresserad, var själv helt närvarande Var medveten om mötesdeltagarnas inre dialog Uppmuntra deltagarna att sätta ord på det som snurrar i huvudet på dem! Nyckel 3. Syfte och mål Som mötesledare ska du tydligt klargöra syftet med mötet. Annars kommer individerna runt mötesbordet att ha sina personliga syften med mötet. Hur många informationsmöten glider inte över och blir diskussionsmöten, när syftet egentligen bara var att delge information kring tagna beslut? Hur ofta sker det inte att någon runt bordet börjar utvärdera varje enskilt förslag under en idé-generering? Eller att ett avstämningsmöte glider över och blir en utvärdering av arbetsformerna, när det egentliga syftet helt enkelt var en kort avstämning? Ja, listan kan göras hur lång som helst. Även om syftet var kommunicerat tydligt i inbjudan måste mötesledaren varje gång tydliggöra syftet och säkerställa att alla runt bordet är närvarande till det. Exempel på möten med olika syften är Informationsmöte för att mötesdeltagarna ska ta del av information Beslutsmöte för att fatta specifika beslut Brainstorm för att vara kreativ och generera idéer Diskussion - för att höra olika sidors syn på saken, för och emot, inför ett beslut 10

11 Problemlösning - för att lösa ett problem Utbildande möte för att deltagarna ska lära något nytt, eller Avstämningsmöte för att gå igenom tidigare kända punkter, för en kort avstämning. En del möten har också mål och de måste vara tydliga. Mål med möten är konkreta och mätbara, medan syften inte behöver vara det. Målet kan vara att fatta tre beslut. Målet kan vara att stämma av milstolparna i ett projekt. Målet kan vara att generera tio nya idéer kring ett problem eller att gå igenom de fyra sidorna med information som just publicerats på intranätet. Klargör syftet! Säkerställ att alla deltagare har förstått och är närvarande till syftet Klargör typen av möte: Diskussion, beslut etc Sätt tydliga mål för mötet. Nyckel 4. Praktiska frågor Klargör praktiska fakta och frågor helt kort i början av varje möte. Att få dessa saker ut ur världen lämnar utrymme i deltagarnas huvuden att fokusera på det som är väsentligt. Annars stannar det olösta som frågor i deras inre dialog. Exempel på praktiska frågor: Starttid/sluttid för mötet (eventuellt klargöra att vi inte kommer att dra över) Hur kommer dokumentation skapas/förmedlas kring detta möte? Kommer vi att ha raster? Finns det fika? Ska vi ha bensträckare? Hur fungerar den tekniska utrustningen? Nyckel 5. Grundregler Om mötesklimatet har glidit över och blivit mindre gynnsamt är det troligt att man saknar enkla grundregler för hur man ska agera tillsammans. Frånvaron av något så enkelt som grundregler kan ställa till stora problem. 11

12 Att sätta grundregler handlar om att tillsammans prata igenom hur vi kommer att arbeta för att skapa ett klimat som gynnar arbetet. Vissa av spelreglerna gäller så kallade hygienfaktorer, saker som vi egentligen inte skulle behöva nämna, men som vi ändå behöver sätta ord på, och bestämma oss för att följa, för att det andra ska fungera! Tips, grundregler: Vi startar och slutar våra möten i tid Vi kommer förberedda till mötet Vi är själva ansvariga för den egna energinivån Vi slår av mobiler under mötet - inga SMS Vi arbetar inte med mejl under mötet Vi använder datorn enbart för uppgifter som direkt kopplar till mötet. Spelreglerna kan också röra interaktion mellan människor. Det kan vara allmänna regler som att vi respekterar varandras olikheter. Det kan också handla om kommunikation: Vi pratar en i taget på mötet Var och en väntar på sin tur Vår feedback till varandra är öppen och ärlig Mötesledaren styr vem som får air time eller prattid på mötet Den som inte yttrar sig har därmed givit samtycke till beslut. En del ledningsgrupper har spelregler som behövs just för den gruppen, till exempel: Vi drar aldrig över våra fem minuter när vi ger vår uppdatering av läget och vi ser till att alltid ha frukt och kaffe tillgängligt på mötet. Spelreglerna gör en väsentlig skillnad för mötesklimatet och använder man dessa medvetet kan man komma allt närmare den optimala miljön för möten som gör skillnad. Nyckel 6. Roller Klargör vem som har vilka roller på mötet, redan i början. Kanske mötesledaren har en speciell roll kring beslut eller att styra mötet. Kanske finns det någon som har rollen att föra protokoll, kanske någon runt bordet sköter den tekniska utrustningen för mötet. När alla roller blir tydliga klargör man samtidigt vilken interaktion som ska ske under mötet. Roller i mötets efterarbete kan också behöva tydliggöras: Vem ser till att dokumentationen når ut till alla? Vem kallar till nästa möte? 12

13 Ha en bullshit-stopper! Vi lärde oss begreppet under ett uppdrag som facilitator i en grupp chefer från olika bolag. En av cheferna i gruppen berättade: I vår ledningsgrupp är vi ett oerhört kreativt gäng, vi har väldigt kul ihop och det är hög energi, men det gör naturligtvis också att vi ibland svävar ut, bort från agendan och börjar prata en massa strunt. Gruppen löste det genom att tillsätta en bullshit-stopper, som såg till att man åter fick fokus på agendan. Spelregeln var att när stoppern sade till återvände man till agendan utan att ifrågasätta. Behöver ni en bullshit-stopper i ert företag? Genom åren har vi tipsat om just denna roll och många har infört den, ofta med glimten i ögat. Jag viftar med en gul Post-it note, det är min signal, sade en deltagare nyligen. TIPS! Ha tydliga roller! Klargör roller även för uppföljning av mötet Behöver vi en bullshit-stopper? Kom ihåg att det som är uppenbart för dig kan vara osynligt för andra Roller i mötet kan vara annorlunda än roller vi har annars under arbetsdagen Nyckel 7. Arbetssätt Enformiga arbetssätt är tyvärr regel på de flesta möten och detta i sig blir ett hinder för att nå dit man vill. Att sitta runt bordet och prata är ett arbetssätt, men det kan varieras! Att ibland tala i par under mötet kan ge liv och energi då alla plötsligt deltar. Att resa sig upp och använda blädderblock och whiteboard ståendes på golvet är ett annat arbetssätt. Många använder PowerPoint med varierande resultat. Undvik PowerPoint-sjukan ( ju fler slides jag har, ju mer förberedd verkar jag ) och utmana dig själv genom att hitta nya media för att förmedla ditt budskap, och tänk på att det kan vara svårt för åhörarna att behålla koncentrationen och intresset om kommunikationen bara går en väg! När beslut ska fattas är det viktigt att klargöra vilket arbetssätt man då kommer att använda. Fem arbetssätt vid beslut, även kallade beslutsformer, är: 13

14 Majoritetsbeslut. Man röstar och det majoriteten vill blir beslutet. Eget beslut. Jag har redan tagit ett beslut och jag informerar helt enkelt gruppen om vilket beslut jag har tagit. Delegerat beslut. Mötesledaren delegerar till individ i gruppen att ta ett beslut, antingen själv direkt, eller grundat på information man tar fram från gruppen. Informerat beslut. Någon ber gruppen om information innan han/hon tar sitt beslut. Konsensusbeslut. Konsensusbeslut är en fantastisk beslutsform då den skapar förtroende, tillit och samförstånd i gruppen. Det gör det också enklare att efterleva beslut efteråt. Konsensus tar dock ibland mer tid än andra arbetsformer. Man kan träna en grupp i arbetsformen konsensus, så att man över tid snabbare och lättare når konsensusbeslut. Majoritetsbeslut pratar vi oss fram till, men konsensusbeslut lyssnar vi oss fram till. (Mer även om detta i seminarierna under Mötesmässan.) De sju nycklarna ovan är också användbara när du startar ett utvecklingssamtal eller om du får en ny medarbetare på ditt team. Använd nycklarna och ni får mer energi, initiativkraft och kreativitet så att ni kan ta beslut och skapa resultat. 14

15 bonus 1 - wilhelms tips om telefonmöten 7 nycklar för bra klimat 15

16 Bonus - tips kring telefonmöten! För några år sedan jobbade jag med ett telekommunikationsbolag och uppföljningen av deras internutbildning. Telefonmöten var, inte förvånande, en vanlig mötesform hos dem. En dag fick jag följande kommentar: Wilhelm - dina telefonmöten var ju oändligt mycket bättre än alla telefonmöten vi har själva. Till exempel visste man ju vem som pratade på dina möten eftersom alla sade förnamnet innan de började säga något. På våra telefonmöten vet jag ofta inte vem det är som talar. Något så enkelt som att säga sitt namn kan alltså påverka effektiviteten i mötet. Telefonmöten är en fantastisk arbetsform om man har satt upp ett gynnsamt klimat för mötet, precis som när man befinner sig i samma rum. Telefonmöten spar dessutom restid och är ett sätt att på kort tid med begränsad insats åstadkomma kraftfulla resultat. Förutom att täcka av de vanliga avsnitten kring mötets syfte, mål och annat nämnt ovan, är det speciella saker att tänka på här. Som mötesledare gör jag ofta såhär: Vid kallelsen sätter jag upp enkla spelregler för gruppen (skriftligt eller muntligt): Ring in 2-3 minuter innan mötet så att vi kan börja i tid Sitt på en lugn plats - ingen ringer in från en flygplats, ett tåg eller medan ni kör bil Ha fullt fokus på mötet som om vi satt i ett personligt samtal - inget mejlande samtidigt, inga avbrott. Sen ser jag till att också jag lever upp till spelreglerna! Vid samtalets/telefonmötets start ser jag till att nogsamt börja mötet på exakt utsatt tid tacka gruppen för att de är där i tid påminna om att sitta på en lugn plats och tydliggöra hur man ska hantera störningar - även om man sitter med telefonen så måste man visa för omgivningen att man är på ett möte förstärka vikten av fokus på mötet påminna om att inte ha några mejl framme på skärmen, även om det kan vara frestande ha tydlighet kring tider, till exempel säga att vi kommer att sluta fem minuter innan hel timme, så att man hinner runda av och vara på nästa möte i tid checka in litet med individerna, så att de landar på mötet 16

17 be alla säga sitt förnamn varje gång de pratar på mötet, så att vi alla vet vem som talar. Under själva mötet ställer jag med jämna mellanrum frågor till gruppen, till en individ i taget: Anders, vad tycker du om det här? Eva, du sade något i förra veckan som kunde vara intressant för gruppen, kan du berätta mer om det? Jag är väldigt tydlig med när jag talar och leder mötet, och när jag önskar respons från gruppen. Och ibland om Kalle säger något, kan jag fråga: Birgitta, vad tycker du om det Kalle just sade? Individerna kan då inte sitta och somna till på mötet utan behöver vara alerta. Med nya grupper du inte haft möten med tidigare, sluta gärna mötet 15 minuter innan utsatt tid första gångerna om möjligt. Det är ofta mycket uppskattat och nästa möte blir fokuserat. Summering: Vår förhoppning är att du har funnit innehållet denna minibok intressant och att du fått insikter, tips och idéer du kommer ha nytta av! Hast Utveckling AB Efter 12 år som kursledare/konsult inom ledarskap och personlig utveckling och 10 år i roller som ledare och chef i näringslivet startade Wilhelm Hast 2001 företaget Hast Utveckling. Wilhelm har sedan dess utbildat chefer och medarbetare i över en fjärdedel av Sveriges 100 största företag och skapat ett gediget utbud av utbildningar och seminarier, inom ledarskap, kommunikation och effektivt arbete. I Hast utveckling arbetar idag fem personer och flera fristående konsulter genomför uppdrag åt företaget. Läs mer om oss på Hitta Inspiration och Påfyllning på 17

18 18

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Att skapa bra stämning i ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i ett arbetslag. Ett arbetsschema för en Kick-off. 1 Under en kick-off går arbetsgruppen igenom hela arbetsförloppet så att alla blir klara

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3.

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. MITT I RYMDEN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda ditt och

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 Zuzana Helinsky BTJ Förlag Innehåll Omslag: Moa Björnson www.moas.nu Författaren och BTJ Förlag/BTJ Sverige AB, Lund 2011 Tryck: Holmbergs 11,

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0 FACILITERING FÖR KREATIVA OCH RESULTATORIENTERADE MÖTEN 59 21' N 18 15' 0 Facilitering för kreativa och resultatorienterade möten Tycker du att det är viktigt att resultatet av ett möte känns väl förankrat?

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... - Grupp och team, vad och varför? - Nycklar för att lyckas - Ledarskapet - Sammansättningen - De olika faserna,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Handledning till studiematerialet

Handledning till studiematerialet Handledning till studiematerialet Handledning för dig som är ledare för studiecirkeln Introduktion Det här studiematerialet har tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Svenska OCD-förbundet

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Lyckas med din fö rsa ljning

Lyckas med din fö rsa ljning Lyckas med din fö rsa ljning Försäljning kan se ut på många vis, men det finns en grundstomme i all försäljning som alla kan lära sig något av. Din inställning är viktig, så först av allt, en duktig säljare

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler.

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler. BJÖRN OLSSONS TIPS Så förhindrar du överlevnadsjukan När företaget tagit beslutet att dra ner på personal måste du som chef skapa en egen målbild och strategi för det framtida arbetet: Hur ska processen

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

Copyright Svenska Råttsällskapet (SRS) och Cia Brändefors www.srs.st

Copyright Svenska Råttsällskapet (SRS) och Cia Brändefors www.srs.st Agility för alla! Av Cia Brändefors Så där går det. Ge henne lill-fingret så tar hon hela handen. Från en liten darrig novis har jag gått och blivit kaxig och tror att jag är as-duktig på agility. Skyll

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Karriärcoachning hos CoachHuset

Karriärcoachning hos CoachHuset Karriärcoachning hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

Inledning Utgångspunkter så här läser du boken

Inledning Utgångspunkter så här läser du boken Inledning Utgångspunkter så här läser du boken Lean är en japansk ledningsfilosofi som sätter respekten för den enskilda människan i centrum. Den betonar ständig utveckling, långsiktighet och helhetssyn,

Läs mer

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan.

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan. 5 inspirerande tips Om hur Du säljer mer på mässan. Tips # 1 Le. Ett gott skratt förlänger livet, heter det ju. Läkaren och föreläsaren Nisse Simonson påstår att det är vetenskapligt bevisat att surkartarna

Läs mer

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Dokumentation 2011-01-21 201 Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Nedtecknat och författat av Björn Eriksson, Avloppsguiden. Avsikten med dokumentationen är att översiktligt återge

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Vårt erbjudande. Arbetsmöten

Vårt erbjudande. Arbetsmöten Vårt erbjudande Arbetsmöten Framtiden är sig inte riktigt lik. Många unga medarbetare arbetar lika gärna hemma eller på ett café som på jobbet. Och åtta till fem är inte arbetstid, utan en del av dygnet.

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

ASTRONAUT PÅ RYMD- STATIONEN. Lärarhandledning

ASTRONAUT PÅ RYMD- STATIONEN. Lärarhandledning ASTRONAUT PÅ RYMD- STATIONEN Lärarhandledning 1 Vad gör en astronaut egentligen? Hur påverkar tyngdlösheten det dagliga livet ombord på rymdstationen? Genom olika montrar, som Gravitationstratten och Planetvågarna,

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes.

Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes. Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes. Du håller den här broschyren i din hand för att ett barn, som du eller ditt eget barn känner, har fått typ 1-diabetes. Eftersom det är

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar Undersökande dans med koreografiska nycklar Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Leken är något av det mest grundläggande vi har när det gäller att komma i kontakt med kreativitet och fysisk aktivitet. Kan

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation anneli linde Om organisationen Vad är en multiprojektorganisation Hur fungerar en sådan organisation Vilka är de typiska utmaningarna

Läs mer

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Mitt uppdrag var att ta fram annonser för Provins fems kursverksamhet. Sedan tidigare hade de information om hela sitt kursutbud i varje annons. Den informationen

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer