BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID"

Transkript

1 NUMMER Kundsamtal i sandlådan? Bollebygd Mark Borås Svenljunga Ulricehamn Tranemo Varberg TEMA: BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID Falkenberg

2 Kära Medlemmar! Så här vid årsskiftet blickar man gärna tillbaka och undrar lite över vad som har hänt och vad vi åstadkommit i Unionen under I vår region har vi under året som gått fått 973 nya medlemmar. Framgångsfaktorn har främst varit de arbets platsbesök, s k Unionen-tåg, som har genom förts samt chefssatsningen. Vi räknar med att få draghjälp att rekrytera ännu fler medlemmar genom de kampanj- och introduktionsmedlemskap som nu har införts. Det har dock varit något trögt med rekryteringen om man ser till hela riket. Det har varit svårt att värva fler nya medlemmar i förhållande till de stora pensions avgångarna som nu har börjat slå igenom. Det man minns bäst, när man blickar tillbaka, är att vi fick nya centrala löneavtal. Unionen satte det s k märket, vilket innebar att alla medlemmar fick reallöneökningar och en individgaranti. Vi ska komma ihåg att avtalen slöts i den ekonomiska krisens kölvatten och att arbetsgivarsidan i det längsta höll fast vid sitt nollbud. Region tog ett något okonventionellt grepp genom att medverka på musikfestivalen Close to home i slutet av augusti. Det blev ingen publiksuccé men vi som deltog från Unionen fick positiva vibbar från evenemanget. Vi i regionstyrelsen för har utvecklat vår fadderverksamhet. Alla Unionen-klubbar ska nu ha en fadder från regionstyrelsen, vilket jag hoppas att alla ni som sitter i klubbstyrelser känner till. För regionstyrelsen finns också en fadder och det är Anette Hellgren, ledamot i Unionens förbundsstyrelse, från Saab i Trollhättan. Anette deltog på vårt regionråd i april och förutom att leda mötet, berättade hon om alla turer kring försäljningen av Saab. Detta inslag blev mycket uppskattat av alla närvarande. Regionstyrelsen har inlett en dialog med några närliggande regioner med fokus på nästa kongress för att se om vi har en samsyn i samband med motionsarbetet. Om jag blickar framåt, vad kommer att hända under 2011? Det är framförallt två saker att se fram emot. Dels en ny avtalsrörelse, som redan är i gång, dels vår kongress i oktober. Jag vill i detta sammanhang passa på att flagga för motioner. Har ni några förslag till förändringar gällande exempelvis stadgar, handlingsprogrammet etc, lämna dessa förslag till oss i regionstyrelsen senast 31 januari. Kanske har ni förslag av mer regional karaktär? Dessa motioner tas upp på vårt regionråd den 11 april och eventuella motioner till regionrådet ska vara oss tillhanda senast 28 februari. Kjell Jansson Ordförande i regionstyrelsen Det gränslösa arbetslivet! Känner du att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba över var som helst, när som helst och hur mycket som helst. För var tar arbetstiden slut om du alltid har jobbmobilen på, kollar jobbmail på helgen och läser papper gällande jobbet till och från arbetet? Eller funderar på en jobbfråga när du cyklar, städar eller ska sova? Älskar du ditt jobb, innebär det gränslösa arbetet en möjlighet att styra din egen tid men det kan också bli för mycket av det roliga. Är arbetsbelastningen hög kan jobbdelarna i livspusslet bli för många. Vi behöver alla koppla av ibland för att återhämta oss. Vi på Unionen är experter på arbetsmiljöfrågor och har koll på regler om övertid, dygnsvila och semester. Våra arbetsmiljöombud (skyddsombud) på arbetsplatsen har rätt att vara med och påverka för en god arbetsmiljö på jobbet! Dessutom förhandlar Unionen fram bra villkor genom våra kollektivavtal. Läs mer om balans mellan arbetsliv och fritid på sidorna 4 och 5 Unionen gör skillnad! Per-Anders Larsson, regionchef Välj ditt ombud till regionrådet Ombud till s regionråd väljs varje år på klubbarnas årsmöten, av medlemmar på andra arbetsplatser genom medlemsmöte och för övriga medlemmar på medlemsmöten som regionen kallar till. Du som är arbetslös, studerande, egenföretagare eller medlem på en arbetsplats utan ombud till region rådet är välkommen till medlemsmöte för att utse dina ombud till regionrådet 11 april Välkommen till ett av följande tillfällen! Tid: 1 februari kl c:a 14 Plats: Anmälan: Unionen, Åsboholmsgatan 6, Borås Senast 24 januari via hemsidan unionen.se/sjuhall, under Kalender Tid: 2 februari kl c:a 14 Plats: Folkets Hus, Magasinsgatan 17, Varberg Anmälan: Senast 25 januari via hemsidan unionen.se/sjuhall, under Kalender Föreslå en kandidat till regionstyrelsen! Region har regionråd (årsmöte) den 11 april Då skall en ny styrelse väljas. Har du något förslag på kandidat, är du välkommen med en nominering. Tänk på att vidtala den som nomineras. Alla medlemmar, individuellt eller i grupp, kan nominera kandidater. Kontakta Åke Karlsson på regionkontoret, tel , så hjälper han dig med det praktiska. Nomineringen skall vara regionkontoret tillhanda senast 31 januari

3 Conny går i pension efter 15 år som klubbordförande Jag kände att cheferna ofta lyssnade på vad jag sa Conny Kjellberg har varit anställd inom B&B Toolskoncernen i Ulricehamn (fd Järnia AB) i 33 år. Redan tidigt växte det fram ett engagemang och insikt kring värdet av att engagera sig fackligt. När Conny nu går i pension kan han se tillbaka på en lång tid av fackligt arbete, både på klubbnivå, regio - nal nivå och i bolagsstyrelsesammanhang Hur har ditt arbetsliv sett ut? Jag började som konfektionsarbetare på 60-talet fram till mitten av 70-talet. Därefter fick jag anställning på dåvarande Järnia AB som lagerarbetare. I början av 80-talet fick jag möjligheten att börja som utvecklare på Järnias dataavdelning. Sedan början av 90-talet har jag jobbat som projektledare och på senare år även som ansvarig för informationssäkerheten När och varför började du engagera dig fackligt? När jag anställdes på Järnia 1977 märkte jag att jag fick bra kontakt med cheferna och kände att cheferna ofta lyssnade på vad jag hade att säga. Då jag kände att vissa frågor behövde drivas mer formellt för att förbättra tillvaron för arbetstagarna, var det ett bra sätt att göra detta genom facket. Vilka utmaningar har du ställts inför som fackligt aktiv? Varsel och nedskärningar av personal är den tuffaste utmaningen. Oftast är det ju så att det drabbar personalen på golvet mest. Overhead-kostnader har företagen en tendens att snabbt vilja undanta. När turordning vid uppsägningar diskuteras så är det dessutom mycket vanligt att företagen blandar in personrelaterade frågor i stället för att diskutera anställningstid och tillräckliga kvalifikationer. På vilket sätt ser du att facket har gjort skillnad på din arbetsplats? Att få vara med vid förhandlingar om löner samt omorganisationer med uppsägningar som följd är de två enskilt viktigaste frågorna där facket kan påverka så att resultatet inte blir godtyckligt. Att se till att beslut som fattas inte blir ensidiga och godtyckliga. Vad för skillnader anser du att Unionen som nytt fackförbund har bidragit med? Unionen har bidragit med sin storlek som gör att vi kan få större inflytande och påverkan mot arbetsgivarna. Att Unionen har bildats har även bidragit till större engagemang, kompetens samt en bättre kontakt mellan Unionen regionalt/centralt och oss medlemmar och klubbar. Vad är ditt bästa råd till den som vill få en fungerande facklig verksamhet på sin arbetsplats? Se till att få en bra sammansättning av styrelsen. Det är väldigt viktigt med en kompetent och engagerad valberedning. Vad som sedan är viktigt är att tillsammans med arbetsgivaren lägga tid på att utarbeta en bra modell för att utbilda och utveckla chefer. Hur skall du fira livet som pensionär? Jag kommer väl inte direkt fira mer än att jag nyss firade min 65-årsdag. Nu kommer jag låta livet ha sin gilla gång fast självklart med mer tid åt en del andra aktiviteter än förut. Årets viktigaste möte! Nu är det hög tid för klubbstyrelsen och valberedningen att planera för klubbens årsmöte. Enligt Unionens stadgar ska årsmötet hållas senast den 28 februari. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att bestämma vilka frågor som klubben ska arbeta med framöver och också välja vem som ska företräda dem och sitta i klubbstyrelsen. På årsmötet väljs även regionrådsombud till regionens årsmöte. Om inte klubben har något årsmöte, försvinner förhandlingsmandatet och klubben har ingen rätt att företräda medlemmarna. Conny Kjellberg Ålder: Nyligen fyllda 65 år Bor i: Limmared Familj: Gift med Ulla, 2 barn och 2 bonus barn, 5 barnbarn Varit anställd vid: Inom koncernen B&B Tools Fackliga uppdrag genom åren: Styrelseledamot inom Handelsanställdas förbund. Styrelseledamot inom Unionen/HTF-klubben i Ulricehamn. Ordförande i klubben sedan Ledamot samt kongressombud inom HTF:s Västgötaavdelning. Personal representant i koncernbolagsstyrelse samt inom flertalet dotterbolag genom åren. Fritidssysselsättning: Beroende på årstid. Snickra, längdskidåkning (ordförande i Ulricehamns IF Skidor) samt golf. Tycker om: Ärlighet och solidaritet Tycker mindre om: Sköt dig själv, skit i andra -mentalitet Motto: Allting ordnar sig till slut Regionstyrelsen och personalen på regionkontoret kommer gärna ut och deltar vid klubbens årsmöte för att informera om något aktuellt ämne. För att Unionen ska få information om att klubben fortsatt har förhandlingsmandat samt kunna betala ut klubb anslaget, måste ni skicka in kopia på årsmötesprotokollet till regionkontoret. Det är också viktigt att ni registrerar de förtroendevalda i klubben via unionen.se så att vi har rätt innehavare på uppdragen. 3

4 Balans mellan arbetsliv och fritid Ett intressant arbete med stor frihet kan vara mycket stimulerande. Men när gränsen mellan arbete och fritid flyter ihop kan det vara dags att stanna upp. När du ständigt upplever att du inte har gjort tillräckligt när arbetsdagen är slut och möjligheten till återhämtning från arbetet prioriterats bort, då infinner sig stressen. Då kan gränsen vara nådd. Alltid tillgänglig I vissa fall ger arbetsgivaren dig möjlighet att koppla upp dig till företaget hemifrån. Det finns då en del att tänka på. Har du avtalat bort din övertidsersättning? Eva Polhager-Aronsson, kundrådgivare, Redcats : Nej Naturligtvis ger detta en frihet att kunna utföra en del arbete hemifrån. Men det finns också en baksida. Det finns risker med att du blir tillgänglig för arbetsgivaren en allt större del av dygnets timmar. Friheten kan övergå till en obalans mellan arbete och fritid. Anteckna gärna hur ofta och hur länge du blir störd på din fritid av arbete. Blir det för ofta och för mycket kan det vara läge att fråga arbetsgivaren om ett avtal om beredskapstjänst i hemmet och ersättning för detta. Tänk på att dina ambitioner när det gäller att göra ett bra jobb kan vara en hälsofara om du pressar dig och alltid ställer upp. Sätt upp tider på dygnet då du inte svarar i jobbmobilen och på din e-post som hör till jobbet. Se till att skaffa dig tid då du absolut inte arbetar. När du åker på semester lämna jobbmobilen på jobbet tillsammans med jobbtankarna. Övertid Ibland kör det ihop sig på jobbet och arbetstiden räcker inte till. Tänk då på att det finns regler i Arbetstidslagen och i våra kollektivavtal för när övertid får användas och hur mycket övertidsarbete du är skyldig att ut föra. Övertid får bara be ordras när det finns särskilda skäl och arbetsuppgifterna är oförutsedda, tillfälliga och kortvariga. I kollektivavtalen finns också regler för övertidsersättning. Tänk på att inte jobba över på eget initiativ, eftersom det då av arbetsgivaren kan anses att övertiden inte är beordrad. Arbetsgivaren kan ge sitt godkännande i efterhand, men är inte skyldig att göra det. Be därför alltid om klartecken i förväg. I Arbetstidslagen eller i våra kollektivavtal finns även regler för dygnsvila, veckovila och nattarbete. Kontakta gärna oss på Unionen för rådgivning och frågor kring arbetstid. Malin Holtstrand, art director, Jotex AB. Nej Carl-Åke Alsing, teknisk support, Emballator AB Ja, mycket oregelbundna arbetstider, många resor över flera dygn samt svårt att registrera tiderna. Karin Lantz, produktionsplanerare, Emballator AB Nej Carina Svensson, inköpare, Autotube AB Nej Fler semesterdagar eller övertidsersättning? Har du förhandlat bort din övertidsersättning? Här kan du se vad det är värt! En extra semestervecka kan låta frestande när chefen vill förhandla bort din övertidsersättning. Men om du jobbar över ett par timmar varje vecka kan du förlora många tusenlappar. Tabellen visar vad fem semesterdagar är värda jämfört med en övertid på 100 tim per år/c:a 2 tim varje vecka Månadslön Övertidsers/mån Övertidsers/år Värdet av fem semesterdagar kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr I kollektivavtalen ges möjlighet att förhandla bort övertidsersättningen, men i de flesta avtal är det bara chefer och tjänstemän med okontrollerbar arbetstid som får lov att göra detta. Det förekommer också i andra fall, men då skall det finnas särskilda skäl. Som kompensation ersätts övertidsersättningen med högre lön och/eller fem eller tre semesterdagar. Kan jag jobba hur mycket som helst! Nej, Arbetstidslagen och Arbetsmiljölagen gäller för alla. Arbetsgivaren skall följa hur mycket du jobbar och se till att du inte går in i väggen eller blir sjuk på annat sätt av övertidsarbetet. Kontakta Unionen om du vill säga upp överenskommelsen om att du inte får övertidsersättning! 4

5 Det gränslösa arbetet Peder jobbar över gränserna Peder Hjertén jobbar som Warehouse Devel oper på Ericsson AB i Borås. Arbetet innebär att han bygger upp och utvecklar Ericssons leveransenheter globalt just nu i Dubai, Mexico, Panama, USA, Kina, Hongkong och Singapore. Hur mycket av din arbetstid reser du? Hösten har varit väldigt intensiv. I princip har jag varit borta två veckor och hemma två veckor rullande. Normalt är väl annars två veckors restid varannan månad. Hur räknas din arbetstid? Enligt det utlandsavtal som finns så ska man förlägga sin arbetstid till lokala förhållanden. Normalt är det inga problem, men om man reser till arabländer t ex där arbetsveckan är söndag torsdag, så kan man i värsta fall förlora en ledig dag, beroende på vilka dagar man reser dit och hem. Men det har inte varit problem med att få ersättning för sådant. Jag är inte övertidsavlöst, utan rapporterar all övertid jag gör (utöver min ordinarie svenska arbetstid). Det har fungerat bra, men det finns inget stöd för övertid alls i utlandsavtalet utan det måste man komma överens om med sitt företag innan man reser. Förena yrkesliv och privatliv? Det har ju sina svårigheter. Givetvis är det problem med att medverka i regelbundna aktiviteter t ex föreningsliv, träning, barnens aktiviteter etc, men jag måste säga att det funge rar förvånansvärt bra. Mycket beroende på en förstående hustru, som dessutom är hemma med barnen på heltid. Nackdelar? Man blir ju lite splittrad. Missar mycket, inte bara privat utan även det dagliga umgänget med kollegor och daglig information som man får på en fast arbetsplats. Fördelar? Fördelarna överväger hittills. Jag tycker om mitt jobb, och jag har utvecklats som människa sedan jag började resa regelbundet och uppleva andra kulturer och arbetsförhållanden. Arbetsmiljö är ett område där skillnaderna är som natt och dag mellan olika länder! Man uppskattar svenska förhållanden när man kommer hem igen! Rent arbetsmässigt är det en otrolig fördel att ha kunskap om situationen i andra länder och erfarenhet av att jobba på plats. Några råd inför en jobbresa utomlands? Eftersom utlandsavtalet är så bristfälligt, så är det viktigaste att komma överens med arbetsgivaren om vilka regler som gäller innan man åker t ex restid, arbetstidsförläggning, övertid etc. På stora företag är det sällan några problem, man följer svenska regler helt enkelt. På mindre företag kanske det kan vara svårare, mest för att kunskapen om regler och avtal ibland saknas. Sedan bör man läsa på om landet i förväg. Lära sig riskerna med varje land, t ex är det farligaste oftast trafiken som kan vara betydligt mera intensiv än vad man är van vid och ha helt andra regler. 5

6 2011 Aktuella aktiviteter Välkommen till våra kostnadsfria fackliga utbildningar och konferen ser. Målsättningen med vårt kursutbud är att förtroendevalda och medlemmar ska få ökad kompetens både i arbetslivet och i det fackliga arbetet. Förtroendemannalagen för dig som är förtroendevald För kurser som är märkta med F gäller rätt till betald ledighet från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen (FML) under förutsättning att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Ansökan ska lämnas till arbetsgivaren senast 14 dagar före kursstart. Nedan presenteras kurserna kortfattat. För mer information läs på unionen.se/sjuhall eller kontakta oss så sänder vi dig vårt kursprogram. Anmälan till vår hemsida unionen.se/sjuhall eller Ange alltid ditt namn, personnummer, e-postadress samt om du behöver specialkost. Välkommen med din anmälan! För förtroendevalda Facklig grundutbildning för klubbföreträdare eller arbetsplatsombud med fullt förhandlingsmandat F Kursen vänder sig till både dig som är ny i ditt uppdrag och till dig som har varit förtroendevald i några år. Utbildning behövs för att hålla kunskapen aktuell och även för att utvecklas i uppdraget. Kursen genomförs under tre dagar, dagskonferenser, och innehåller bl a följande: Rollen som förtroendevald, Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd, kollektivavtal, arbetsmiljö och lön. Tid: mars samt 6 april, kl Anmälan: Senast 2 mars Tid: 3 4 maj samt 11 maj, kl Anmälan: Senast 12 april 70 klubbföreträdare har gått Facklig grund Välkommen du också! Aktivt lönearbete Utbildningen riktar sig till dig som ska löneförhandla och tar upp processen för det lokala lönearbetet. Du lär dig var du finner underlag och stöd för argumentation i t ex löneavtal, årsredovisning m m. Även förhandlingsövningar ingår. Utbildningen tar också upp lönekartläggning. Kursen genomförs under tre dagar, dagskonferenser. Tid: mars samt 13 april Anmälan: ÖVRIGT: Senast 9 mars För er som deltar från Varbergs- och Falkenbergsområdet, erbjuder vi övernattning om behov finns. Nätverksträff för arbetsmiljöombud/skyddsombud Vi informerar och diskuterar om aktuella ämnen inom området arbetsmiljö. Tid: 27 april Anmälan: Senast 6 april För arbetsplatsombud med informationsansvar Vi går igenom ditt uppdrag som arbetsplatsombud och ger en inblick i våra arbetsrättsliga lagar samt informerar om vad våra kollektivavtal innehåller. Utbildningen genomförs under en dag, där det också ges möjlighet att utbyta erfarenheter mellan deltagarna. Tid: 9 maj Plats: Pulsen Konferens Anmälan: Senast 18 april Tid: 10 maj kl Anmälan: Senast 19 april Ordförandekonferens Vi informerar och diskuterar om aktuella ämnen. Konferensen vänder sig till dig som är klubbens ordförande eller till din ställföreträdare. Tid: 14 juni kl Anmälan: Senast 24 maj Tid: 15 juni kl Plats: Pulsen Konferens Anmälan: Senast 25 maj 6

7 För alla medlemmar Nytt jobb Att söka jobb är att marknadsföra sig. Hur formulerar du ett bra ansökningsbrev och CV? Hur förbereder du dig inför en anställningsintervju och vad ska du tänka på under intervjun? Under kvällen får du råd och tips som ökar dina förutsättningar att lyckas med ditt jobbsökande. Tid: 22 mars Anmälan: Senast 4 mars Tid: 23 mars kl Plats: Unionens regionkontor, Borås Anmälan: Senast 14 mars Försäkringsinformation Gå tidigare i pension, 55+ För dig inom ITP1 och ITP2 Du får en helhetsbild av de pensionsdelar som du kan ha tjänat in under ditt yrkesliv. Du får veta hur prognoserna fungerar och vilka möjligheter du har att ta ut dina pengar tidigare än 65 år. Tid: 15 februari kl Plats: Varbergs Stadshotell Anmälan: Senast 8 februari Tid: 23 februari kl Anmälan: Senast 16 februari Tid: 2 mars kl Plats: Hotell Bogesund, Ulricehamn Anmälan: Senast 22 februari Tid: 8 mars kl Plats: Kinna Hotell Anmälan: Senast 2 mars För chefsmedlemmar Din trygghet i två kuvert - pensionsinformation För dig som är chefsmedlem och född 1978 och tidigare Vi går igenom det viktigaste i det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten (lagstadgad pension) och det röda kuvertet från Collectum (tjänstepension ITP). Vi ger dig en helhetsbild och berättar hur det hänger ihop, fungerar och vilka val du bör göra. Tid: 10 mars kl Vi bjuder på frukost! Anmälan: Senast 27 februari Tid: 7 april kl Vi bjuder på frukost! Anmälan: Senast 24 mars Framgångsrikt Ledarskap En ledarutbildning i två steg Ledarens huvudsakliga uppgift är att skapa rätt förutsättningar för att medarbetare ska få ut sin fulla potential så de både kan må och prestera bra. Under två dagar kommer du att få möjligheten att utveckla ditt eget ledarskap så att du med tydlighet och glädje kan leda personer, grupper och organisationer till framgång. Innehåll: Få alla dra åt samma håll systemiskt tänkande Visions- och värderingsstyrda organisationer Ramkompetens Nycklar för framgångsrika team Analys av situations anpassat ledarskap Personligt ledarskap balans arbete och fritid Hantera motgångar och konflikter Konfliktmedlare Presentationsteknik Sorterad feed back Din trygghet i två kuvert För dig inom ITP 2, född 1978 och tidigare Vi går igenom det viktigaste i det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten (lagstadgad pension) och det röda kuvertet från Collectum (tjänstepension ITP). Vi ger dig en helhetsbild och berättar hur det hänger ihop, fungerar och vilka val du bör göra. Tid: 15 mars kl Plats: Grand Hotell, Falkenberg Anmälan: Senast 8 mars Unionens Chefslinje Facklig rådgivning för chefsmedlemmar Susanne Pettersson, kursledare, certiferad kommunikolog Utbildningen bygger på disciplinen Kommunikologi. Kommunikologi är resultatet av mångårig forskning som syftat till att finna nycklar som leder till framgångsrik och effektiv kommunikation. Tid: 24 mars och 19 maj kl Anmälan: Senast 3 mars Tid: 5 april och 26 maj kl Anmälan: Senast 15 mars 7

8 POSTTIDNING Returadress: Unionen Åsboholmsgatan 6, BORÅS Gratisseminarium för medlemmar i Unionen Babben Larsson Skådespelerska, komiker, sångerska, program ledare och sedan flera år också en mycket uppskattad föreläsare. Babben har blivit utsedd till Sveriges roligaste kvinna flera gånger. Hon kan nu dessutom kalla sig författare då hon våren 2010 kom ut med sin uppmärksammade bok Jag vägrar dö nyfiken!. Smällar man får ta! På sitt vanliga underhållande sätt föreläser Babben om drivkrafter, egenskaper och programmeringar som ställer till det för oss på ett omedvetet plan. Vilka roller från barndomen använder vi fortfarande? Hur ser ett negativt tankehjul ut och hur bryter vi det? Hur avslöjar man sin egen mentala skuggsida? Livet borde vara en räkmacka men är det sällan. Det är lätt hänt att gamla mönster som bildats redan i barndomen blir ett bagage vi släpar runt på även som vuxna. Babbens föreläsningar innehåller en skön blandning av fakta, forskning, anekdoter och egna exempel. Blandningen av humor och allvar gör att kunskaperna blir insikter. Vi berörs känslomässigt vilket är förutsättningen för att vi kanske äntligen ska vilja göra den där livsstilsförändringen som vi vet att vi borde. Välkommen till en underhållande, medryckande och tankeväckande föreläsning! Datum: Tisdag 1 mars kl ca Mingel med kaffe och smörgås kl Plats: Sparbankshallen, Kattegattsvägen 26, Varberg Anmälan: Senast 15 februari till unionen.se/ sjuhall under kalender. Först till kvarn...! Frågor: Kontakta Anne Jagendal, telefon eller e-post Johan Rheborg Datum: Tisdag 5 april kl ca Mingel med kaffe och smörgås kl Plats: Folkan, Österlånggatan 1-3 i Borås Anmälan: Senast 22 mars till unionen.se/ sjuhall under kalender. Först till kvarn! Frågor: Kontakta Anne Jagendal, telefon eller e-post Manusförfattare, skådespelare, komiker, fotograf och föreläsare. Han blev känd för hela det svenska folket som en av medlemmarna i Killinggänget när han gjorde rollen som Percy Nilegård i I Manegen med Glenn Killing och Nilecity. Johan är aktuell som en av karaktärerna i succéserien Solsidan på TV4 som börjar sin andra säsong under våren. Vad vet jag? Jag är blek, hämmad och okarismatisk I sin föreläsning talar Johan om kreativitet, konsten att våga samt mer personligt om sina drivkrafter som komiker och kreativ person. Johans filosofi är att humor och ilska hör ihop. Humor måste vara personligt och bra humor kommer ur jobbiga personliga upplevelser. Föredraget inleds med en seriös ton som garanterat vänds till skratt när Johan bjuder på egna dråpligheter med en avslutande stand-up. Befriande på ett skönt sätt!. Kom och njut av en föreläsning med en av Sveriges roligaste personer en föreläsning fylld med både allvar och humor! Ansvarig utgivare: Kjell Jansson Redaktörer: Ulla Hultqvist & Ingrid Johansson

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

TRR:s regionchef. Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd. Småland

TRR:s regionchef. Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd. Småland Nära dig No: 1 2010 En tidning till dig som är medlem i Unionen i Småland TRR:s regionchef - Förvånansvärt många har fått jobb under 2009 Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER! 3:2012 INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM HAR ETT FACKLIGT UPPDRAG I UNIONEN ORGANIZERMAN LAGAR STUDENTKRUBB Nya unionen.se I STARTGROPARNA DET GRÄNSLÖSA ARBETSLIVET JONAS ÅSTRÖM tycker att vi är

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS i Karlskoga Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i hållbarhetsredovisningen. Det sociala området berör i stor utsträckning mänskliga

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU.

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. hetluft 2/08 Ny facklig grundkurs. Ny ägare både hot och möjlighet. Dags för lönerevision två. Information och inspiration

Läs mer

DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH MYCKET MER! 2:2014 Två klubbar blir en Lönekartläggning ett bra verktyg Förtroendevalda på trendspaning DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH

Läs mer