BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID"

Transkript

1 NUMMER Kundsamtal i sandlådan? Bollebygd Mark Borås Svenljunga Ulricehamn Tranemo Varberg TEMA: BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID Falkenberg

2 Kära Medlemmar! Så här vid årsskiftet blickar man gärna tillbaka och undrar lite över vad som har hänt och vad vi åstadkommit i Unionen under I vår region har vi under året som gått fått 973 nya medlemmar. Framgångsfaktorn har främst varit de arbets platsbesök, s k Unionen-tåg, som har genom förts samt chefssatsningen. Vi räknar med att få draghjälp att rekrytera ännu fler medlemmar genom de kampanj- och introduktionsmedlemskap som nu har införts. Det har dock varit något trögt med rekryteringen om man ser till hela riket. Det har varit svårt att värva fler nya medlemmar i förhållande till de stora pensions avgångarna som nu har börjat slå igenom. Det man minns bäst, när man blickar tillbaka, är att vi fick nya centrala löneavtal. Unionen satte det s k märket, vilket innebar att alla medlemmar fick reallöneökningar och en individgaranti. Vi ska komma ihåg att avtalen slöts i den ekonomiska krisens kölvatten och att arbetsgivarsidan i det längsta höll fast vid sitt nollbud. Region tog ett något okonventionellt grepp genom att medverka på musikfestivalen Close to home i slutet av augusti. Det blev ingen publiksuccé men vi som deltog från Unionen fick positiva vibbar från evenemanget. Vi i regionstyrelsen för har utvecklat vår fadderverksamhet. Alla Unionen-klubbar ska nu ha en fadder från regionstyrelsen, vilket jag hoppas att alla ni som sitter i klubbstyrelser känner till. För regionstyrelsen finns också en fadder och det är Anette Hellgren, ledamot i Unionens förbundsstyrelse, från Saab i Trollhättan. Anette deltog på vårt regionråd i april och förutom att leda mötet, berättade hon om alla turer kring försäljningen av Saab. Detta inslag blev mycket uppskattat av alla närvarande. Regionstyrelsen har inlett en dialog med några närliggande regioner med fokus på nästa kongress för att se om vi har en samsyn i samband med motionsarbetet. Om jag blickar framåt, vad kommer att hända under 2011? Det är framförallt två saker att se fram emot. Dels en ny avtalsrörelse, som redan är i gång, dels vår kongress i oktober. Jag vill i detta sammanhang passa på att flagga för motioner. Har ni några förslag till förändringar gällande exempelvis stadgar, handlingsprogrammet etc, lämna dessa förslag till oss i regionstyrelsen senast 31 januari. Kanske har ni förslag av mer regional karaktär? Dessa motioner tas upp på vårt regionråd den 11 april och eventuella motioner till regionrådet ska vara oss tillhanda senast 28 februari. Kjell Jansson Ordförande i regionstyrelsen Det gränslösa arbetslivet! Känner du att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba över var som helst, när som helst och hur mycket som helst. För var tar arbetstiden slut om du alltid har jobbmobilen på, kollar jobbmail på helgen och läser papper gällande jobbet till och från arbetet? Eller funderar på en jobbfråga när du cyklar, städar eller ska sova? Älskar du ditt jobb, innebär det gränslösa arbetet en möjlighet att styra din egen tid men det kan också bli för mycket av det roliga. Är arbetsbelastningen hög kan jobbdelarna i livspusslet bli för många. Vi behöver alla koppla av ibland för att återhämta oss. Vi på Unionen är experter på arbetsmiljöfrågor och har koll på regler om övertid, dygnsvila och semester. Våra arbetsmiljöombud (skyddsombud) på arbetsplatsen har rätt att vara med och påverka för en god arbetsmiljö på jobbet! Dessutom förhandlar Unionen fram bra villkor genom våra kollektivavtal. Läs mer om balans mellan arbetsliv och fritid på sidorna 4 och 5 Unionen gör skillnad! Per-Anders Larsson, regionchef Välj ditt ombud till regionrådet Ombud till s regionråd väljs varje år på klubbarnas årsmöten, av medlemmar på andra arbetsplatser genom medlemsmöte och för övriga medlemmar på medlemsmöten som regionen kallar till. Du som är arbetslös, studerande, egenföretagare eller medlem på en arbetsplats utan ombud till region rådet är välkommen till medlemsmöte för att utse dina ombud till regionrådet 11 april Välkommen till ett av följande tillfällen! Tid: 1 februari kl c:a 14 Plats: Anmälan: Unionen, Åsboholmsgatan 6, Borås Senast 24 januari via hemsidan unionen.se/sjuhall, under Kalender Tid: 2 februari kl c:a 14 Plats: Folkets Hus, Magasinsgatan 17, Varberg Anmälan: Senast 25 januari via hemsidan unionen.se/sjuhall, under Kalender Föreslå en kandidat till regionstyrelsen! Region har regionråd (årsmöte) den 11 april Då skall en ny styrelse väljas. Har du något förslag på kandidat, är du välkommen med en nominering. Tänk på att vidtala den som nomineras. Alla medlemmar, individuellt eller i grupp, kan nominera kandidater. Kontakta Åke Karlsson på regionkontoret, tel , så hjälper han dig med det praktiska. Nomineringen skall vara regionkontoret tillhanda senast 31 januari

3 Conny går i pension efter 15 år som klubbordförande Jag kände att cheferna ofta lyssnade på vad jag sa Conny Kjellberg har varit anställd inom B&B Toolskoncernen i Ulricehamn (fd Järnia AB) i 33 år. Redan tidigt växte det fram ett engagemang och insikt kring värdet av att engagera sig fackligt. När Conny nu går i pension kan han se tillbaka på en lång tid av fackligt arbete, både på klubbnivå, regio - nal nivå och i bolagsstyrelsesammanhang Hur har ditt arbetsliv sett ut? Jag började som konfektionsarbetare på 60-talet fram till mitten av 70-talet. Därefter fick jag anställning på dåvarande Järnia AB som lagerarbetare. I början av 80-talet fick jag möjligheten att börja som utvecklare på Järnias dataavdelning. Sedan början av 90-talet har jag jobbat som projektledare och på senare år även som ansvarig för informationssäkerheten När och varför började du engagera dig fackligt? När jag anställdes på Järnia 1977 märkte jag att jag fick bra kontakt med cheferna och kände att cheferna ofta lyssnade på vad jag hade att säga. Då jag kände att vissa frågor behövde drivas mer formellt för att förbättra tillvaron för arbetstagarna, var det ett bra sätt att göra detta genom facket. Vilka utmaningar har du ställts inför som fackligt aktiv? Varsel och nedskärningar av personal är den tuffaste utmaningen. Oftast är det ju så att det drabbar personalen på golvet mest. Overhead-kostnader har företagen en tendens att snabbt vilja undanta. När turordning vid uppsägningar diskuteras så är det dessutom mycket vanligt att företagen blandar in personrelaterade frågor i stället för att diskutera anställningstid och tillräckliga kvalifikationer. På vilket sätt ser du att facket har gjort skillnad på din arbetsplats? Att få vara med vid förhandlingar om löner samt omorganisationer med uppsägningar som följd är de två enskilt viktigaste frågorna där facket kan påverka så att resultatet inte blir godtyckligt. Att se till att beslut som fattas inte blir ensidiga och godtyckliga. Vad för skillnader anser du att Unionen som nytt fackförbund har bidragit med? Unionen har bidragit med sin storlek som gör att vi kan få större inflytande och påverkan mot arbetsgivarna. Att Unionen har bildats har även bidragit till större engagemang, kompetens samt en bättre kontakt mellan Unionen regionalt/centralt och oss medlemmar och klubbar. Vad är ditt bästa råd till den som vill få en fungerande facklig verksamhet på sin arbetsplats? Se till att få en bra sammansättning av styrelsen. Det är väldigt viktigt med en kompetent och engagerad valberedning. Vad som sedan är viktigt är att tillsammans med arbetsgivaren lägga tid på att utarbeta en bra modell för att utbilda och utveckla chefer. Hur skall du fira livet som pensionär? Jag kommer väl inte direkt fira mer än att jag nyss firade min 65-årsdag. Nu kommer jag låta livet ha sin gilla gång fast självklart med mer tid åt en del andra aktiviteter än förut. Årets viktigaste möte! Nu är det hög tid för klubbstyrelsen och valberedningen att planera för klubbens årsmöte. Enligt Unionens stadgar ska årsmötet hållas senast den 28 februari. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att bestämma vilka frågor som klubben ska arbeta med framöver och också välja vem som ska företräda dem och sitta i klubbstyrelsen. På årsmötet väljs även regionrådsombud till regionens årsmöte. Om inte klubben har något årsmöte, försvinner förhandlingsmandatet och klubben har ingen rätt att företräda medlemmarna. Conny Kjellberg Ålder: Nyligen fyllda 65 år Bor i: Limmared Familj: Gift med Ulla, 2 barn och 2 bonus barn, 5 barnbarn Varit anställd vid: Inom koncernen B&B Tools Fackliga uppdrag genom åren: Styrelseledamot inom Handelsanställdas förbund. Styrelseledamot inom Unionen/HTF-klubben i Ulricehamn. Ordförande i klubben sedan Ledamot samt kongressombud inom HTF:s Västgötaavdelning. Personal representant i koncernbolagsstyrelse samt inom flertalet dotterbolag genom åren. Fritidssysselsättning: Beroende på årstid. Snickra, längdskidåkning (ordförande i Ulricehamns IF Skidor) samt golf. Tycker om: Ärlighet och solidaritet Tycker mindre om: Sköt dig själv, skit i andra -mentalitet Motto: Allting ordnar sig till slut Regionstyrelsen och personalen på regionkontoret kommer gärna ut och deltar vid klubbens årsmöte för att informera om något aktuellt ämne. För att Unionen ska få information om att klubben fortsatt har förhandlingsmandat samt kunna betala ut klubb anslaget, måste ni skicka in kopia på årsmötesprotokollet till regionkontoret. Det är också viktigt att ni registrerar de förtroendevalda i klubben via unionen.se så att vi har rätt innehavare på uppdragen. 3

4 Balans mellan arbetsliv och fritid Ett intressant arbete med stor frihet kan vara mycket stimulerande. Men när gränsen mellan arbete och fritid flyter ihop kan det vara dags att stanna upp. När du ständigt upplever att du inte har gjort tillräckligt när arbetsdagen är slut och möjligheten till återhämtning från arbetet prioriterats bort, då infinner sig stressen. Då kan gränsen vara nådd. Alltid tillgänglig I vissa fall ger arbetsgivaren dig möjlighet att koppla upp dig till företaget hemifrån. Det finns då en del att tänka på. Har du avtalat bort din övertidsersättning? Eva Polhager-Aronsson, kundrådgivare, Redcats : Nej Naturligtvis ger detta en frihet att kunna utföra en del arbete hemifrån. Men det finns också en baksida. Det finns risker med att du blir tillgänglig för arbetsgivaren en allt större del av dygnets timmar. Friheten kan övergå till en obalans mellan arbete och fritid. Anteckna gärna hur ofta och hur länge du blir störd på din fritid av arbete. Blir det för ofta och för mycket kan det vara läge att fråga arbetsgivaren om ett avtal om beredskapstjänst i hemmet och ersättning för detta. Tänk på att dina ambitioner när det gäller att göra ett bra jobb kan vara en hälsofara om du pressar dig och alltid ställer upp. Sätt upp tider på dygnet då du inte svarar i jobbmobilen och på din e-post som hör till jobbet. Se till att skaffa dig tid då du absolut inte arbetar. När du åker på semester lämna jobbmobilen på jobbet tillsammans med jobbtankarna. Övertid Ibland kör det ihop sig på jobbet och arbetstiden räcker inte till. Tänk då på att det finns regler i Arbetstidslagen och i våra kollektivavtal för när övertid får användas och hur mycket övertidsarbete du är skyldig att ut föra. Övertid får bara be ordras när det finns särskilda skäl och arbetsuppgifterna är oförutsedda, tillfälliga och kortvariga. I kollektivavtalen finns också regler för övertidsersättning. Tänk på att inte jobba över på eget initiativ, eftersom det då av arbetsgivaren kan anses att övertiden inte är beordrad. Arbetsgivaren kan ge sitt godkännande i efterhand, men är inte skyldig att göra det. Be därför alltid om klartecken i förväg. I Arbetstidslagen eller i våra kollektivavtal finns även regler för dygnsvila, veckovila och nattarbete. Kontakta gärna oss på Unionen för rådgivning och frågor kring arbetstid. Malin Holtstrand, art director, Jotex AB. Nej Carl-Åke Alsing, teknisk support, Emballator AB Ja, mycket oregelbundna arbetstider, många resor över flera dygn samt svårt att registrera tiderna. Karin Lantz, produktionsplanerare, Emballator AB Nej Carina Svensson, inköpare, Autotube AB Nej Fler semesterdagar eller övertidsersättning? Har du förhandlat bort din övertidsersättning? Här kan du se vad det är värt! En extra semestervecka kan låta frestande när chefen vill förhandla bort din övertidsersättning. Men om du jobbar över ett par timmar varje vecka kan du förlora många tusenlappar. Tabellen visar vad fem semesterdagar är värda jämfört med en övertid på 100 tim per år/c:a 2 tim varje vecka Månadslön Övertidsers/mån Övertidsers/år Värdet av fem semesterdagar kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr I kollektivavtalen ges möjlighet att förhandla bort övertidsersättningen, men i de flesta avtal är det bara chefer och tjänstemän med okontrollerbar arbetstid som får lov att göra detta. Det förekommer också i andra fall, men då skall det finnas särskilda skäl. Som kompensation ersätts övertidsersättningen med högre lön och/eller fem eller tre semesterdagar. Kan jag jobba hur mycket som helst! Nej, Arbetstidslagen och Arbetsmiljölagen gäller för alla. Arbetsgivaren skall följa hur mycket du jobbar och se till att du inte går in i väggen eller blir sjuk på annat sätt av övertidsarbetet. Kontakta Unionen om du vill säga upp överenskommelsen om att du inte får övertidsersättning! 4

5 Det gränslösa arbetet Peder jobbar över gränserna Peder Hjertén jobbar som Warehouse Devel oper på Ericsson AB i Borås. Arbetet innebär att han bygger upp och utvecklar Ericssons leveransenheter globalt just nu i Dubai, Mexico, Panama, USA, Kina, Hongkong och Singapore. Hur mycket av din arbetstid reser du? Hösten har varit väldigt intensiv. I princip har jag varit borta två veckor och hemma två veckor rullande. Normalt är väl annars två veckors restid varannan månad. Hur räknas din arbetstid? Enligt det utlandsavtal som finns så ska man förlägga sin arbetstid till lokala förhållanden. Normalt är det inga problem, men om man reser till arabländer t ex där arbetsveckan är söndag torsdag, så kan man i värsta fall förlora en ledig dag, beroende på vilka dagar man reser dit och hem. Men det har inte varit problem med att få ersättning för sådant. Jag är inte övertidsavlöst, utan rapporterar all övertid jag gör (utöver min ordinarie svenska arbetstid). Det har fungerat bra, men det finns inget stöd för övertid alls i utlandsavtalet utan det måste man komma överens om med sitt företag innan man reser. Förena yrkesliv och privatliv? Det har ju sina svårigheter. Givetvis är det problem med att medverka i regelbundna aktiviteter t ex föreningsliv, träning, barnens aktiviteter etc, men jag måste säga att det funge rar förvånansvärt bra. Mycket beroende på en förstående hustru, som dessutom är hemma med barnen på heltid. Nackdelar? Man blir ju lite splittrad. Missar mycket, inte bara privat utan även det dagliga umgänget med kollegor och daglig information som man får på en fast arbetsplats. Fördelar? Fördelarna överväger hittills. Jag tycker om mitt jobb, och jag har utvecklats som människa sedan jag började resa regelbundet och uppleva andra kulturer och arbetsförhållanden. Arbetsmiljö är ett område där skillnaderna är som natt och dag mellan olika länder! Man uppskattar svenska förhållanden när man kommer hem igen! Rent arbetsmässigt är det en otrolig fördel att ha kunskap om situationen i andra länder och erfarenhet av att jobba på plats. Några råd inför en jobbresa utomlands? Eftersom utlandsavtalet är så bristfälligt, så är det viktigaste att komma överens med arbetsgivaren om vilka regler som gäller innan man åker t ex restid, arbetstidsförläggning, övertid etc. På stora företag är det sällan några problem, man följer svenska regler helt enkelt. På mindre företag kanske det kan vara svårare, mest för att kunskapen om regler och avtal ibland saknas. Sedan bör man läsa på om landet i förväg. Lära sig riskerna med varje land, t ex är det farligaste oftast trafiken som kan vara betydligt mera intensiv än vad man är van vid och ha helt andra regler. 5

6 2011 Aktuella aktiviteter Välkommen till våra kostnadsfria fackliga utbildningar och konferen ser. Målsättningen med vårt kursutbud är att förtroendevalda och medlemmar ska få ökad kompetens både i arbetslivet och i det fackliga arbetet. Förtroendemannalagen för dig som är förtroendevald För kurser som är märkta med F gäller rätt till betald ledighet från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen (FML) under förutsättning att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Ansökan ska lämnas till arbetsgivaren senast 14 dagar före kursstart. Nedan presenteras kurserna kortfattat. För mer information läs på unionen.se/sjuhall eller kontakta oss så sänder vi dig vårt kursprogram. Anmälan till vår hemsida unionen.se/sjuhall eller Ange alltid ditt namn, personnummer, e-postadress samt om du behöver specialkost. Välkommen med din anmälan! För förtroendevalda Facklig grundutbildning för klubbföreträdare eller arbetsplatsombud med fullt förhandlingsmandat F Kursen vänder sig till både dig som är ny i ditt uppdrag och till dig som har varit förtroendevald i några år. Utbildning behövs för att hålla kunskapen aktuell och även för att utvecklas i uppdraget. Kursen genomförs under tre dagar, dagskonferenser, och innehåller bl a följande: Rollen som förtroendevald, Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd, kollektivavtal, arbetsmiljö och lön. Tid: mars samt 6 april, kl Anmälan: Senast 2 mars Tid: 3 4 maj samt 11 maj, kl Anmälan: Senast 12 april 70 klubbföreträdare har gått Facklig grund Välkommen du också! Aktivt lönearbete Utbildningen riktar sig till dig som ska löneförhandla och tar upp processen för det lokala lönearbetet. Du lär dig var du finner underlag och stöd för argumentation i t ex löneavtal, årsredovisning m m. Även förhandlingsövningar ingår. Utbildningen tar också upp lönekartläggning. Kursen genomförs under tre dagar, dagskonferenser. Tid: mars samt 13 april Anmälan: ÖVRIGT: Senast 9 mars För er som deltar från Varbergs- och Falkenbergsområdet, erbjuder vi övernattning om behov finns. Nätverksträff för arbetsmiljöombud/skyddsombud Vi informerar och diskuterar om aktuella ämnen inom området arbetsmiljö. Tid: 27 april Anmälan: Senast 6 april För arbetsplatsombud med informationsansvar Vi går igenom ditt uppdrag som arbetsplatsombud och ger en inblick i våra arbetsrättsliga lagar samt informerar om vad våra kollektivavtal innehåller. Utbildningen genomförs under en dag, där det också ges möjlighet att utbyta erfarenheter mellan deltagarna. Tid: 9 maj Plats: Pulsen Konferens Anmälan: Senast 18 april Tid: 10 maj kl Anmälan: Senast 19 april Ordförandekonferens Vi informerar och diskuterar om aktuella ämnen. Konferensen vänder sig till dig som är klubbens ordförande eller till din ställföreträdare. Tid: 14 juni kl Anmälan: Senast 24 maj Tid: 15 juni kl Plats: Pulsen Konferens Anmälan: Senast 25 maj 6

7 För alla medlemmar Nytt jobb Att söka jobb är att marknadsföra sig. Hur formulerar du ett bra ansökningsbrev och CV? Hur förbereder du dig inför en anställningsintervju och vad ska du tänka på under intervjun? Under kvällen får du råd och tips som ökar dina förutsättningar att lyckas med ditt jobbsökande. Tid: 22 mars Anmälan: Senast 4 mars Tid: 23 mars kl Plats: Unionens regionkontor, Borås Anmälan: Senast 14 mars Försäkringsinformation Gå tidigare i pension, 55+ För dig inom ITP1 och ITP2 Du får en helhetsbild av de pensionsdelar som du kan ha tjänat in under ditt yrkesliv. Du får veta hur prognoserna fungerar och vilka möjligheter du har att ta ut dina pengar tidigare än 65 år. Tid: 15 februari kl Plats: Varbergs Stadshotell Anmälan: Senast 8 februari Tid: 23 februari kl Anmälan: Senast 16 februari Tid: 2 mars kl Plats: Hotell Bogesund, Ulricehamn Anmälan: Senast 22 februari Tid: 8 mars kl Plats: Kinna Hotell Anmälan: Senast 2 mars För chefsmedlemmar Din trygghet i två kuvert - pensionsinformation För dig som är chefsmedlem och född 1978 och tidigare Vi går igenom det viktigaste i det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten (lagstadgad pension) och det röda kuvertet från Collectum (tjänstepension ITP). Vi ger dig en helhetsbild och berättar hur det hänger ihop, fungerar och vilka val du bör göra. Tid: 10 mars kl Vi bjuder på frukost! Anmälan: Senast 27 februari Tid: 7 april kl Vi bjuder på frukost! Anmälan: Senast 24 mars Framgångsrikt Ledarskap En ledarutbildning i två steg Ledarens huvudsakliga uppgift är att skapa rätt förutsättningar för att medarbetare ska få ut sin fulla potential så de både kan må och prestera bra. Under två dagar kommer du att få möjligheten att utveckla ditt eget ledarskap så att du med tydlighet och glädje kan leda personer, grupper och organisationer till framgång. Innehåll: Få alla dra åt samma håll systemiskt tänkande Visions- och värderingsstyrda organisationer Ramkompetens Nycklar för framgångsrika team Analys av situations anpassat ledarskap Personligt ledarskap balans arbete och fritid Hantera motgångar och konflikter Konfliktmedlare Presentationsteknik Sorterad feed back Din trygghet i två kuvert För dig inom ITP 2, född 1978 och tidigare Vi går igenom det viktigaste i det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten (lagstadgad pension) och det röda kuvertet från Collectum (tjänstepension ITP). Vi ger dig en helhetsbild och berättar hur det hänger ihop, fungerar och vilka val du bör göra. Tid: 15 mars kl Plats: Grand Hotell, Falkenberg Anmälan: Senast 8 mars Unionens Chefslinje Facklig rådgivning för chefsmedlemmar Susanne Pettersson, kursledare, certiferad kommunikolog Utbildningen bygger på disciplinen Kommunikologi. Kommunikologi är resultatet av mångårig forskning som syftat till att finna nycklar som leder till framgångsrik och effektiv kommunikation. Tid: 24 mars och 19 maj kl Anmälan: Senast 3 mars Tid: 5 april och 26 maj kl Anmälan: Senast 15 mars 7

8 POSTTIDNING Returadress: Unionen Åsboholmsgatan 6, BORÅS Gratisseminarium för medlemmar i Unionen Babben Larsson Skådespelerska, komiker, sångerska, program ledare och sedan flera år också en mycket uppskattad föreläsare. Babben har blivit utsedd till Sveriges roligaste kvinna flera gånger. Hon kan nu dessutom kalla sig författare då hon våren 2010 kom ut med sin uppmärksammade bok Jag vägrar dö nyfiken!. Smällar man får ta! På sitt vanliga underhållande sätt föreläser Babben om drivkrafter, egenskaper och programmeringar som ställer till det för oss på ett omedvetet plan. Vilka roller från barndomen använder vi fortfarande? Hur ser ett negativt tankehjul ut och hur bryter vi det? Hur avslöjar man sin egen mentala skuggsida? Livet borde vara en räkmacka men är det sällan. Det är lätt hänt att gamla mönster som bildats redan i barndomen blir ett bagage vi släpar runt på även som vuxna. Babbens föreläsningar innehåller en skön blandning av fakta, forskning, anekdoter och egna exempel. Blandningen av humor och allvar gör att kunskaperna blir insikter. Vi berörs känslomässigt vilket är förutsättningen för att vi kanske äntligen ska vilja göra den där livsstilsförändringen som vi vet att vi borde. Välkommen till en underhållande, medryckande och tankeväckande föreläsning! Datum: Tisdag 1 mars kl ca Mingel med kaffe och smörgås kl Plats: Sparbankshallen, Kattegattsvägen 26, Varberg Anmälan: Senast 15 februari till unionen.se/ sjuhall under kalender. Först till kvarn...! Frågor: Kontakta Anne Jagendal, telefon eller e-post Johan Rheborg Datum: Tisdag 5 april kl ca Mingel med kaffe och smörgås kl Plats: Folkan, Österlånggatan 1-3 i Borås Anmälan: Senast 22 mars till unionen.se/ sjuhall under kalender. Först till kvarn! Frågor: Kontakta Anne Jagendal, telefon eller e-post Manusförfattare, skådespelare, komiker, fotograf och föreläsare. Han blev känd för hela det svenska folket som en av medlemmarna i Killinggänget när han gjorde rollen som Percy Nilegård i I Manegen med Glenn Killing och Nilecity. Johan är aktuell som en av karaktärerna i succéserien Solsidan på TV4 som börjar sin andra säsong under våren. Vad vet jag? Jag är blek, hämmad och okarismatisk I sin föreläsning talar Johan om kreativitet, konsten att våga samt mer personligt om sina drivkrafter som komiker och kreativ person. Johans filosofi är att humor och ilska hör ihop. Humor måste vara personligt och bra humor kommer ur jobbiga personliga upplevelser. Föredraget inleds med en seriös ton som garanterat vänds till skratt när Johan bjuder på egna dråpligheter med en avslutande stand-up. Befriande på ett skönt sätt!. Kom och njut av en föreläsning med en av Sveriges roligaste personer en föreläsning fylld med både allvar och humor! Ansvarig utgivare: Kjell Jansson Redaktörer: Ulla Hultqvist & Ingrid Johansson

Nära dig. Flyter arbete och fritid ihop? sidan 4 Tomas Fogdö - föreläsning sidan 8. Nr 1-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten

Nära dig. Flyter arbete och fritid ihop? sidan 4 Tomas Fogdö - föreläsning sidan 8. Nr 1-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten Nära dig Nr 1-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten Bild: Flyter arbete och fritid ihop? sidan 4 Tomas Fogdö - föreläsning sidan 8 ledare 2 Innehåll 4 Balans arbete - fritid 5 Kompetensutveckla

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

SjuHall NUMMER 4 2010

SjuHall NUMMER 4 2010 Close to Home-festivalen på Åhaga i Borås ett utmärkt tillfälle för Unionen att synas och nå ut till festivaldeltagarna om vår verksamhet! Läs mer på Gun-Britt Holmgren-Ivsteds blogg på unionen.se/sjuhall.

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

SjuHall. Ett axplock från klubbarnas årsmöten i region SjuHall NUMMER 2 2008. Inom vår region SjuHall är vi nästan 12 000 medlemmar.

SjuHall. Ett axplock från klubbarnas årsmöten i region SjuHall NUMMER 2 2008. Inom vår region SjuHall är vi nästan 12 000 medlemmar. NUMMER 2 2008 Bollebygd Borås Ulricehamn Ett axplock från klubbarnas årsmöten i region Mark Svenljunga Tranemo Varberg Inom vår region är vi nästan 12 000 medlemmar Falkenberg Är du anställningsbar? Jag

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Nära dig. Det gränslösa arbetslivet. En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. En tidning till. I detta nummer: Nr: 3-2013

Nära dig. Det gränslösa arbetslivet. En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. En tidning till. I detta nummer: Nr: 3-2013 Nära dig En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten Det gränslösa arbetslivet En tidning till Nr: 3-2013 För många tjänstemän är jobbet bara ett pektryck bort. Mobiler och bärbara datorer har

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen.

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2 Regionråd 2016 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR December 2015, version 2 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

SjuHall. Fototävling: Gemenskap på jobbet NUMMER 3 2008 SIDAN 3. Ulricehamn. Bollebygd. Borås. Tranemo. Mark. Svenljunga. Varberg

SjuHall. Fototävling: Gemenskap på jobbet NUMMER 3 2008 SIDAN 3. Ulricehamn. Bollebygd. Borås. Tranemo. Mark. Svenljunga. Varberg NUMMER 3 2008 ototävling: Gemenskap på jobbet SIDAN 3 Bollebygd Mark Borås Svenljunga Ulricehamn Tranemo alkenberg VÄRVA EN VÄN VÄRVA EN VÄN VÄRVA EN VÄN VÄRVA EN VÄN VÄRVA EN VÄN VÄ Varberg Snart dags

Läs mer

SjuHall. En hoppfull regionstyrelse NUMMER 3 2009. Ulricehamn Bollebygd Borås. Tranemo Mark. Svenljunga. Varberg

SjuHall. En hoppfull regionstyrelse NUMMER 3 2009. Ulricehamn Bollebygd Borås. Tranemo Mark. Svenljunga. Varberg NUMMER 3 2009 Ulricehamn Bollebygd Borås Tranemo Mark En hoppfull regionstyrelse Svenljunga Varberg alkenberg TEMA TRYGGHET & KOLLEKTIVAVTAL SID 4-5 TEMA TRYGGHET & KOLLEKTIVAVTAL SID 3 Hej! Jag heter

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 13 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 13 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 13 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Balansen mellan arbetsliv och fritid

Balansen mellan arbetsliv och fritid Balansen mellan arbetsliv och fritid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst.

Läs mer

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan MINNESANTECKNINGAR Datum Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen Typ av möte Regionrådets höstmöte Tid 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan Plats Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av sekreterare

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Innehållsförteckning Grattis du är förtroendevald 2 Kursguide 3 Facklig grundkurs 4 Omorganisation - MBL/LAS

Läs mer

Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls årsmöte den 20 april 2016 Dags att nominera

Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls årsmöte den 20 april 2016 Dags att nominera Till Unionen SjuHalls klubbar och arbetsplatsombud (Övriga medlemmar via regionens tidning) Datum Oktober 2015 Vår referens Valberedningen/Enar Bonath Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Inbjudan Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Årsmöte (regionråd) för Unionen SjuHall den 16 april 2015 på Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8 i Borås Unionens avtalsenhet gästar

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans Kursprogram 2017 FTF facket för försäkring och finans Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Innehållsförteckning Välkommen! Mitt jobb & min karriär Utbildning för Vision-ombud Skyddsombudsutbildning Att anmäla sig till en utbildning Visions center i Stockholms

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1 Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 20 oktober 2016, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Arbetsmiljöbarometern, del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud 2 Arbetsmiljöbarometern del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Denna rapport är en bilaga till Unionens Arbetsmiljöbarometer. Bilagan

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR För dig som bor eller arbetar, är registrerad medlem, i Unionen Östra Sörmland/Gotland. Vilket bland annat omfattar kommunerna: Botkyrka

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten.

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. Nära dig En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten Nr: 1-2015 Högre lön och längre semester! Unionen TV på Youtube Visste du att Unionen har en egen kanal på Youtube? Där publicerar vi bland

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer