VU 94S-2 3 Grundvärden 9 (108) 3.2 Motorfordon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VU 94S-2 3 Grundvärden 9 (108) 3.2 Motorfordon"

Transkript

1 VU 94S-2 3 Grundvärden 9 (18) Motorfordons prestanda och egenskaper som: utrymmesbehov vid sväng i korsning och körning på sträcka stabilitet accelerations- och bromsförmåga bränsleförbrukning avgasutsläpp har avgörande betydelse för utformning av väganläggningar. VU 94 definierar fordonsparken med 14 typfordon, vilka valts så att de täcker dimensionerande egenskaper hos vanliga personbilar, bussar, lastbilar och lastbilskombinationer, se tabell Typfordon är grundvärden i VU 94 för att dimensionera och utforma vägoch gatusektioner, korsningar, rastanläggningar m m. TABELL Sammanställning av typfordon. Moment Typfordon P personbil Ph personbil med husvagn LBm små lastbilar, minibussar mm Los oljebil och sopbil LBn 2- till 4-axliga stora lastbilar och stadsbussar Bf förlängd normalbuss Bb boggiebuss Bl ledbuss Lps lastbil med påhängsvagn eller släpvagn Ls skogsbil Ts traktor med släp S skördetröska Lm modulfordon Lsp specialfordon Kommentar: Vägverket har sedan 1993 ansvaret för att trafiksystemet anpassas för personer med funktionshinder. Föreskrifter om bussutformning med hänsyn till detta planeras. Svensk Lokaltrafikförening, SLTF, ger i Normbuss 9 tekniska specifikationer för nio typbussar. Utrymmesbehov för dessa beskrivs av typbussarna i VU 94. Normbuss 9 redovisar också dörrplaceringar, instegshöjder och andra detaljer av intresse för utformning av bl a hållplatser. SLTF:s nio typbussar visas i figur med kommentarer om körareor VV Publikation 22:

2 1 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 FIGUR SLTF:s nio typbussar i Normbuss VV Publikation 22:113

3 VU 94S-2 3 Grundvärden 11 (18) Det finns fordonskombinationer som kräver större utrymme än det största typfordonet, framför allt vid sväng i korsning. Dessa fordon kan oftast ta sig fram i korsningarna med mindre bekvämt körsätt och lägre hastighet än typfordonen. Ibland behövs ändå en särskild utredning som underlag för dimensionering av korsningar som trafikeras med specialfordon. I sådana fall bör kontroll ske med Vägverkets körspårsprogram VV PC 2 Körspår. Kommentar: I Sverige saknas regler för motorfordons manövrerbarhet i kurvor med små radier. I princip är ett 24 m långt stelt fordon tillåtet. Efter Sveriges EU-inträde tillåts ett 25,25 m långt fordonståg (dragbil och påhängseller släpvagn), Lm. Detta godkänns om det kan köra i en cirkel med inner- och ytterradier 2, och 12,5 m, se figur Avståndet från fordonets front till centrum på bakersta hjulet får vara högst 22,5 m. Avståndet mellan centrum på släpvagnens främre 2 2 och bakre hjulkombination får vara högst ( ) (( 5. 3 L / 2), där L är påhängsvagnens bredd, se figur Vid L=2,6 m blir värdet 8,1 m. FIGUR Mått för typfordonet Lm. I många länder tillämpas den s k ECE-cirkeln. Inner- och ytterradierna ändrades i EG- Direktiv från Ry=12, m till Ry=12,5 m. Fordonet ska klara att köra i cirkel enligt figur VU 94:s typfordon Bb och Lps klarar inte detta. FIGUR ECE-cirkeln. VV Publikation 22:

4 12 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Vid besiktning av koppling mellan dragbil och släp/påhängsvagn använder Svensk Bilprovning det s k "gathörnsprovet" enligt figur Provet innebär att fordonskombinationen ska klara av att svänga runt ett gathörn 8.5 m bredd. FIGUR Gathörnsprovet VV Publikation 22:113

5 VU 94S-2 3 Grundvärden 13 (18) Geometri Följande typfordons geometrier har valts för att representera grupper av fordon, som finns i många modeller med varierande mått och prestanda. I avsnitt ges grundvärden för accelerationsprestanda och i för fordonseffekter och emissioner Personbil P Typfordon P är personbilar och övriga bilar med motsvarande storlek och prestanda, t ex små lastfordon typ "pickup" m fl, se tabell Mått och prestanda för typfordon P används i VU 94 för att utforma vägsektioner, korsningar och vändplatser, parkeringsplatser, etc. TABELL Mått och prestanda för typfordon P, exempel. Exempel Mini Liten Mellan Stor Längd (m) Bredd (m) Höjd (m) Vändradie (m) 3,45 1,47 1,44 4,6 4, 1,66 1,4 5,3 4,79 1,75 1,43 5, 4,96 1,78 1,47 6,4 Typfordon P är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Axelavstånd Överhäng fram Höjd Vändradie 5, m 1,8 m 2,8 m,8 m 1,5 m 6, m FIGUR Mått för typfordon P. VV Publikation 22:

6 14 (18) 3 Grundvärden VU 94S Personbil med husvagn Ph Typfordon Ph är en personbil med husvagn eller vanlig släpvagn. Typfordon Ph:s mått och prestanda kan användas i VU 94 för att dimensionera uppställningsytor på rastplatser etc. Typfordon Ph är typfordon P med stor husvagn enligt figur Längd Bredd Höjd FIGUR ,5 m 2,3 m 2,7 m Mått för typfordon Ph Minibuss LBm Typfordon LBm är minibussar och små lastbilar. Typfordon LBm:s mått och prestanda används i VU 94 för att dimensionera kollektivtrafikanläggningar etc. Typfordon LBm är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Axelavstånd Överhäng fram Höjd Vändradie 7, m 2,2 m 3,8 m 1,4 m 2, m 7,5 m FIGUR Mått för typfordon LBm VV Publikation 22:113

7 VU 94S-2 3 Grundvärden 15 (18) Oljebil, sopbil Los Typfordon Los är oljebil, sopbil och liknande för distribution till och från bostadsområden. Typfordon Los:s mått och prestanda används i VU 94 för att dimensionera enskild körvägs anslutning till allmän väg. Typfordon Los är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Överhäng fram Höjd FIGUR ,4 m 2,6 m 1,2 m 3,4 m Mått och prestanda för typfordon Los. Kommentar: Typfordonet är omodernt. Olje- och sopbilar är numer oftast 12 m Tunga lastbilar och normalbussar LBn Typfordon LBn är tunga lastbilar och normalbussar. Tunga, två- till fyraxliga lastbilar och normalbussar finns i flera modeller. Tunga lastbilar är vanligen kortare än normalbussar och har kortare överhäng fram. Typfordon LBn:s mått och prestanda används i VU 94 bl a för att utforma sektioner och korsningar (kanalbredder, korsningskurvor, refugplacering etc), beräkna siktsträckor för bussar och för att utforma kollektivtrafikanläggningar. VV Publikation 22:

8 16 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 2,8 6, 3,4 Längd Bredd Axelavstånd Överhäng fram Höjd Vändradie FIGUR , m 2,6 m 6, m 2,8 m 4,5 m för lastbil 3,2 m för buss 12, m med 6,7 m körvidd Mått för typfordon LBn Förlängd normalbuss Bf Typfordon Bf är en förlängd normalbuss. Typfordon Bf:s mått och prestanda används i VU 94 för att utforma kollektivtrafikanläggningar. Typfordon Bf är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Axelavstånd Överhäng fram Höjd FIGUR , m 2,6 m 6,5 m 2,6 m 3,2 m Mått för typfordon Bf VV Publikation 22:113

9 VU 94S-2 3 Grundvärden 17 (18) Boggibuss Bb Typfordon Bb är en buss med boggi bak. Typfordon Bb:s mått och prestanda används i VU 94 för att utforma korsningar (kanalbredder, korsningskurvor, refugplacering etc) och kollektivtrafikanläggningar. Typfordon Bb är ett fordon med mått enligt figur ,6 7,5 2,4 14,5 Längd 14,5 m Bredd 2,6 m Axelavstånd framaxelboggis teoretiska tyngdpunkt 7,5 m Överhäng fram 2,4 m Höjd 3,2 m Vändradie 14, m med 7, m körvidd FIGUR Mått för typfordon Bb Ledbuss Bl Typfordon Bl är en ledad buss. Vissa modeller har tvångsstyrd bakaxel. Typfordon Bl:s mått och prestanda används i VU 94 för att utforma kollektivtrafikanläggningar. Typfordon Bl är ett fordon med mått och prestanda enligt figur Längd ca 18, m Bredd 2,6 m Höjd 3,2 m Vändradie 12, m med 6,7 m körvidd FIGUR Mått för typfordon Bl. VV Publikation 22:

10 18 (18) 3 Grundvärden VU 94S Lastbil med påhängsvagn eller släpvagn Lps Typfordon Lps är dragbilar med påhängs- eller släpvagn. Utrymmesbehov vid körning i kurva beror på ett komplicerat sätt av axelplacering och -antal, ekipagets ledpunkter och körstrategi, se moment En 24 meter lång dragbil med 3-axlig släpvagn har ungefär samma utrymmesbehov vid sväng i korsning som en 16 meter lång dragbil med påhängsvagn. En 24 meter lång kombination med 4-axlig släpvagn kräver vanligen något större utrymme. Det finns fordonskombinationer, som kräver större utrymme än typfordon Lps vid sväng i korsningar. Ett exempel är lastbil med 4-axlig släpvagn för skogstransporter. Ett annat är s k långgodsfordon, som utgörs av dragbil med påhängsvagn med ekipagelängd meter. Vid flak med större längd än 13,5 meter har vanligtvis påhängsvagnen styrbar boggi, vilket minskar ekipagets utrymmesbehov. Typfordon Lps:s mått och prestanda används i VU 94 för bl a detaljutformning av korsningar och breddökning i kurva. Typfordon Lps är ett fordon med mått enligt figur Längd 16, m Bredd 2,6 m Höjd 4,5 m Vändradie ca 16, m med körvidd ca 8,5 m FIGUR Mått för typfordon Lps VV Publikation 22:113

11 VU 94S-2 3 Grundvärden 19 (18) Skogsbil Ls Typfordon Ls är fordon för skogstransporter. Den största typen är en 3- axlig lastbil med 4-axlig släpvagn med en total ekipagelängd på 24 meter. En sådan kombination kräver normalt något större utrymme vid sväng i korsning än typfordon Lps. Typfordon Ls mått och prestanda används för att utforma skogsvägsanslutningar till allmän väg. Typfordon Ls är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Höjd 23,8 m 2,6 m 4,5 m FIGUR Mått för typfordon Ls Traktor med släp Ts Typfordon Ts är en jordbrukstraktor med släp. Typfordon Ts mått och prestanda används i VU 94 för att dimensionera enskild körvägs anslutning till allmän väg, fri höjd vid vägportar etc. Typfordon Ts är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Höjd 9,2 m 1,8 m 2,5 m FIGUR Mått för typfordon Ts. VV Publikation 22:

12 2 (18) 3 Grundvärden VU 94S Skördetröska S Typfordon S är en skördetröska. Typfordon S mått och prestanda används i VU 94 för att dimensionera enskild körvägs anslutning till allmän väg, fri höjd och bredd vid vägportar etc. Skördetröska S är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Höjd 1,3 m 6, m 4, m FIGUR Mått för typfordon S Lastbil med släpvagn av modultyp Lm Typfordon Lm är fordonståg av modultyp utformade enligt de nya EUreglerna, se kapitel 3.2. Fordonet är uppbyggda av ett dragfordon samt en dolly med släpvagn. Utrymmesbehov vid körning i kurva beror på ett komplicerat sätt av axelplacering och -antal, ekipagets ledpunkter och körstrategi, se moment Typfordonet har mindre utrymmesbehov i korsningar än typfordon Lps. Det kan användas i VU för kontroll av längder på kömagasin, P-fickor od samt för vändplatser. Typfordon Lm är ett fordon med mått enligt figur Längd 25,25 m Bredd 2,6 m Höjd 4,5 m Vändradie12,5 med 1,5 m körvidd FIGUR Mått för typfordon Lm VV Publikation 22:113

13 VU 94S-2 3 Grundvärden 21 (18) Specialfordon Lsp Typfordon Lsp är fordon för specialtransporter. Lsp är störst bland typfordonen med en 3-axlig lastbil med 4-axlig trailer med en total ekipagelängd på 19 meter. Detta specialfordon kan liknas vid en grävmaskintrailer. Fordonets framkomlighet begränsas ytterligare beroende på en frigångshöjd på endast ca 25 cm. Fordon över denna längd har dock ofta styrbara bakre axlar, vilket gör att de reducerar sitt utrymmesbehov. Typfordon Lsp mått och prestanda kan användas vid korsningar där det frekvent kan uppstå problem med längre specialfordon. Typfordonet bör då kunna ta sig igenom korsningen genom att utnyttja trafiköar, ytor för GC-trafik od. Typfordon Lsp är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Höjd 19, m 2,6 m 4,5 m FIGUR Mått för typfordon Lsp. VV Publikation 22:

14 22 (18) 3 Grundvärden VU 94S Acceleration Fordons accelerationsförmåga bestäms främst av förhållandet mellan fordonets vikt och motorns effektiva dragkraft, massa/effekt-talet, samt i högre hastigheter också av fordonets aerodynamiska utformning. Accelerationen bestäms i de flesta trafiksituationer mer av förares beteende, se avsnitt Accelerationsförmågan är ett grundvärde i VU 94 för att dimensionera accelerationssträckor på påfarter i trafikplatser, bestämma hastighetsprofiler för vägavsnitt mm. Accelerationsförmågan för ett fordon vid en viss hastighet och lutning ges av kraftekvationen om fordonets egenskaper definierats: dv dt p v Cl A v m 2 C g sin i r dv/dt = acceleration eller retardation (m/s 2 ) v = fordonets punkthastighet (m/s) t = tiden (s) p = effektiv dragkraft (W/kg) C l = A = luftmotståndskoefficient (kg/m 3 ) frontarea (m 2 ) m = fordonsvikt (kg) r rullfriktion (N/kg) g = tyngdacceleration (m/s 2 ) C = i = lutning (grader) Grundvärden för typfordon P, Bl och LPs ges i tabell TABELL Grundvärden vid bestämning av accelerationsförmågan för typfordon P, Bl och Lps. Typfordon Grundvärde P Bl Lps Luftmotståndskoefficient C l, (kg/m 3 ),275,5,5 Rullfriktion C r (N/kg),11,11,11 Frontarea A (m 2 ) 1,73 7,5 6,5 Dragkraft p (W/kg)* 22,1 8,2 5,2 Vikt (ton) 1, 13,4 1) 31,5 1) *1 hk = 746 W 1) Tunga fordon med släp har enligt nyare mätningar en medelvikt av 33,3 ton, 2-3 ton för tvåaxliga dragbilar och 3-45 ton för treaxliga dragbilar. Accelerationsförmågan illustreras i figurerna till De kan användas för att konstruera hastighetsprofiler för att analysera effekter av vertikal linjeföring, se Hastighetsprofil VV Publikation 22:113

15 VU 94S-2 3 Grundvärden 23 (18) FIGUR Accelerations- och retardationssträckor för typfordon P. FIGUR Accelerations- och retardationssträckor för typfordon Bl. VV Publikation 22:

16 24 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 FIGUR Accelerations- och retardationssträckor för typfordon Lps. FIGUR Accelerationssträckor vid horisontell väg VV Publikation 22:113

17 VU 94S-2 3 Grundvärden 25 (18) Fordonseffekter och avgaser Fordonseffekter/kostnader och avgaseffekter/kostnader behövs för att jämföra och analysera alternativa utformningar. För planeringsbehov redovisas beräkningsmodeller i KAN/EVA baserade på ÅDT-hastigheter. VU 94 ger en metod att bedöma fordonseffekter/kostnader och avgaseffekter/kostnader för timrelaterade trafikförhållanden för: stopp och hastighetsförändringar för korsningar med given trafikmiljö och trafik i moment länkar med given trafikmiljö och trafik i moment Vid omräkning från effekter till kostnader gäller för närvarande värderingar och priser enligt tabell TABELL Värderingar och priser Tid Gods- Nypris Däck Bränsle Rep Värde- Kap Stat Kom värde fordon minsk kost (kr/h) (kr/h) (kr/h) (kkr) (kr/st) (kr/l) (kr/h) (kr/km) (kr/h) P 85,5 72, ,65 15,34,64 LB , ,46 2,71 Lps , ,37 6,28 AVGAS (kr/kg) Natureffekeffekeffekt Cancer- Hälso- Landsbygd Tätort Medel NOx HC CO 2,25,25,25,25 För typfordonen redovisas tre undergrupper A, B och C, beroende på avgasrening. Personbilar P: A Genomsnitt av fordonsparken år 1986 B Fordon av 199 års modell C Fordon av 1997 års modell enligt SNV miljöklass 1 enligt SNV rapport 374. Bussar, lastbilar utan och med släp, LB och Lps: A Genomsnitt av fordonsparken år 1986 B 1993 års modeller, miljöklass 3 C Fordon av 1997 års modell med LETT-krav (miljöklass 1 enligt A31-bestämmelserna) Kommentar: Redovisade avgaseffekter är exklusive kallstarts- och avdunstningseffekter efter stopp. Dessa ges i KAN/EVA som ett länklängds/reslängdsberoende tillägg. Redovisade effekter är exklusive åldring (ingår i KAN/EVA), Effekterna avser plan väg. VV Publikation 22:

18 26 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Åldringsfaktorer och trafikarbetesandelar Åldringsfaktor Kåg och andel av trafikarbete för olika klasser av personbilar med femårs intervaller ges i tabell TABELL Åldringsfaktor Kåg och andel personbilar med femårsintervaller. År Personbil Åldringsfaktor Trafik- Kategori NOx HC Arbetessandel KågNOx KågHC TA Basår 199 A B 1,17 1,16 1,58 1,64,71,29 C 1 1 Prognos A 1,2 1,69, B 1,32 2,28,58 C 1,33 1,25,12 Prognos A 1,2 1,69,6 2 B 1,5 2,99,38 C 1,57 1,43,56 Prognos A 1,2 1,69,1 25 B 1,53 3,1,12 C 1,77 1,58,87 Prognos A 1,2 1,69 21 B 1,53 3,1,2 C 1,81 1,62,98 Prognos A 1,2 1, B 1,53 3,1 C 1,83 1,63 1 Prognos A 1,2 1,69 22 B 1,53 3,1 C 1,83 1,63 1 TABELL Bränsleförbrukning, kväveoxider och kolväten vid tomgångskörning. Fordon Bränsle NOx HC Kategori cm3/s mg/s mg/s TomgB TomgNOx TomgHC P A,45 6,2 9,9 P B,47,52,2 P C,45,42,14 LB A, LB B, ,7 LB C, Lps A, Lps B, Lps c, VV Publikation 22:113

19 VU 94S-2 3 Grundvärden 27 (18) Tomgångseffekter Vid tomgång ges effekter av tabell Korrektionsfaktor väg Korrektionsfaktor Kv är beroende av driftklass och underhållsklass (vägyta). Kv hamnar i intervallet enligt tabell där de bättre vägarna har de lägsta korrektionsfaktorerna. De högsta korrektionsfaktorerna gäller grusvägar. Tabell Korrektionsfaktorer Kv. Kv P LB Lps Kommentar: Korrektionsfaktor Bensin 1,4-1,7 - - för HC för LB och Lps sjunker vid NOx 1,7-1,14 1,4-1,7 1,16-1,69 sämre väg HC 1,8-1,16,99 -,97 1, -,99 Exempel: Räkna ut tomgångsutsläpp av NOx för medelpersonbil år 2. (6,2*,6*1,2)A + (,52*,38*1,5)B + (,42*,56*1,57)C = 1,11 mg/s VV Publikation 22:

20 28 (18) 3 Grundvärden VU 94S Stopp och hastighetsändring Den totala trafikekonomiska kostnaden TEi för ett stopp eller en hastighetsändring (inbromsning och efterföljande acceleration) består av tidskostnader samt fordons- och avgaskostnader. Den kan för given trafikmiljö och trafik bedömas för ett fordon av typ i enligt: TEi=TKi + FKi +AKi TKi FKi AKi tidskostnad (kr/stopp) fordonskostnad (kr/stopp) avgaskostnad (kr/stopp) Tidskostnaden TKi (kr/stopp) är: Ti=(Tfi+Tgi)* Ti/36 där Ti är restidsförlust/fördröjning pga stopp (s/stopp) eller hastighetsändring, se figur Restidsförlust (s/stopp) för P, LB och Lps. 45, s/stopp 4, 35, Lps 3, 25, LB 2, 15, P 1, 5,, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Restidsförlust/fördröjning pga stopp eller hastighetsändring för typ P, LB och Lps. Tfi tidvärde (kr/h) för förare och passagerare, se tabell Tgi tidvärde (kr/h) för gods, se tabell VV Publikation 22:113

21 VU 94S-2 3 Grundvärden 29 (18) Fordonskostnaden FKi (kr/stopp) består av bränsleförbrukning Bi, däckslitage Di och kapitalkostnad KKi: FKi=Bi*KBi+Bi*KBi/1+Di*KDi+KKi*Ti/36 Bi bränslemerförbrukning (ml/stopp) enligt figur för personbil P, figur för lastbil utan släp (buss) LB och figur för lastbil med släp Lps. KBi bränslekostnad (kr/l) enligt tabell Merbränsleförbrukning per stopp (ml bensin/stopp) för Pb ml/stopp Stopp från hastighet V (km/h) Typ A Typ B Typ C FIGUR Bränslemerförbrukning B (ml/stopp) för personbil P. Kommentar: Fordonsslitage och värdeminskning försummas i nuvarande KAN/EVA modell VV Publikation 22:

22 3 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Merbränsleförbrukning per stopp (ml diesel/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB. ml/stopp 9 8 Typ A + B 7 6 Typ C Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merbränsleförbrukning B (ml diesel/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB. Merbränsleförbrukning per stopp (ml diesel/stopp) för lastbil med släp Lps. ml/stopp 6 5 Typ A + B 4 Typ C Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merbränsleförbrukning B (ml diesel/stopp) för lastbil med släp Lps VV Publikation 22:113

23 VU 94S-2 3 Grundvärden 31 (18) Di däcksmerslitage ( av värdet av nytt däck/stopp) enligt figur KDi däckspris enligt tabell Däckmerslitage per stopp ( däck/stopp) Personbil P och lastbil utan släp (buss) LB,25,2,15,1,5 (promille däck/stopp) Stopp från hastighet V(km/h) Lb Pb Lastbil med släp Lps 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 (promille däck/stopp) Stopp från hastighet V(km/h) Lps FIGUR Däcksmerslitage D ( av värdet av nytt däck/stopp). KKi kapitalkostnad (kr/stopp), se tabell Avgaskostnaden AKi (kr/stopp) består av NOx-effekt, HC-effekt och CO2-effekt: AKi=(NOxi*KNOx + HCi*KHC+CO2i*KCO2) / 1 NOxi merutsläpp av NOx (g/stopp) enligt figur för personbil P, figur för lastbil utan släp (buss) LB och figur för lastbil med släp Lps. KNOx NOx-kostnad (kr/kg), se tabell VV Publikation 22:

24 32 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Merutsläpp NOx per stopp (g/stopp) för personbil P typ A typ B och C (g/stopp),45,4,3 (g/stopp),35 A,3,25,2,15,1, Stopp från hastighet V (km/h),25 B,2,15 C,1, Stopp från hastighet V(km/h) FIGUR Merutsläpp NOx (g/stopp) för personbil P. Merutsläpp NOx per stopp (g/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB. 2,5 (g/stopp) 2 1,5 typ A typ B 1 typ C, Stopp från hastighet V(km/h) FIGUR Merutsläpp NOx (g/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB VV Publikation 22:113

25 VU 94S-2 3 Grundvärden 33 (18) Merutsläpp NOx per stopp (g/stopp) för lastbil med släp Lps. g/stopp 3 25 Typ A 2 15 Typ B 1 Typ C Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merutsläpp NOx (g/stopp) för lastbil med släp Lps. HCi merutsläpp av HC (g/stopp) enligt figur och 1 för personbil P, figur för lastbil utan släp (buss) LB och figur för lastbil med släp Lps. KHC HC-kostnad (kr/kg), se tabell Merutsläpp HC (g/stopp) för personbil P typ A. (g/stopp) 1,2 1,8 Pb,6,4, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merutsläpp HC (g/stopp) för personbil P typ A VV Publikation 22:

26 34 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Merutsläpp HC (g/stopp) för personbil P typ B och C. (g/stopp),2 Typ B,18,16 Typ C,14,12,1,8,6,4, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merutsläpp HC (g/stopp) för personbil P typ B och C. Merutsläpp HC (g/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB.,1 -,1 -,2 C -,3 -,4 A B -, ,6 Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merutsläpp HC (g/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB VV Publikation 22:113

27 VU 94S-2 3 Grundvärden 35 (18) Merutsläpp HC (g/stopp) för lastbil med släp Lps.,2,1 -,1 -,2 -,3 -,4 -,5 -,6 -,7 -,8 -,9-1 -1,1-1,2 (g/stopp) Stopp från hastighet V (km/h) A B C FIGUR Merutsläpp HC (g/stopp) för lastbil med släp Lps. CO2i merutsläpp av CO2 (g/stopp) För P CO2=2,36*B För LB och Lps CO2=2,61*B B=bränsleförbrukning enligt till 4. KC2 C2-kostnad (kr/kg), se tabell Kommentar: Med priser och värderingar erhålls: tidskostnader (persontid och godsvärde) enligt figur fordonskostnader för personbil enligt figur fordonskostnader för lastbilar enligt figur avgaskostnader för personbil typ A enligt figur avgaskostnader för personbil typ B och C enligt figur avgaskostnader för lastbil utan släp enligt figur avgaskostnader för lastbil med släp enligt figur trafikekonomisk kostnad per stopp för personbil enligt figur trafikekonomisk kostnad per stopp för lastbil utan släp enligt figur trafikekonomisk kostnad per stopp för lastbil med släp enligt figur VV Publikation 22:

28 36 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Tidskostnader (1993-1) per stopp för personbil P, lastbil utan släp(buss) LB och lastbil med släp Lps. 2, Lps (kr/stopp) 1,5 1, LB,5 P land P tät, Stopp från hastighet (km(h) FIGUR Tidskostnader (1993-1) för stopp för personbil P, lastbil utan släp (buss) LB och lastbil med släp Lps. Fordonskostnader (1993-1) för personbil P (kr/stopp).,12 Typ A,11 Typ B,1,9 Typ C,8,7,6,5,4,3,2,1, Stopp från hastighet V (km(h) FIGUR Fordonskostnader (1993-1) för stopp för personbil P VV Publikation 22:113

29 VU 94S-2 3 Grundvärden 37 (18) Fordonskostnader (1993-1) för lastbil utan släp (buss) LB och lastbil med släp Lps (kr/stopp). 4, 3,5 Lps 3, 2,5 2, 1,5 LB 1,,5, Stopp från hastighet V (km(h) FIGUR Fordonskostnader (1993-1) för stopp för lastbil utan släp (buss) LB och lastbil med släp Lps. Avgaskostnader (1993-1) per stopp (kr/stopp) för personbil P typ A. kr/stopp,8,7 A tät,6,5,4,3,2 A land, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Avgaskostnader (1993-1) per stopp för personbil P typ A. VV Publikation 22:

30 38 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Avgaskostnader (1993-1) per stopp (kr/stopp) för personbil P typ B och C. kr/stopp,14,12,1,8 B tät B land C tät C land,6,4, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Avgaskostnader (1993-1) per stopp för personbil P typ B och C. Avgaskostnader (1993-1) per stopp (kr/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB. kr/stop,25,2 B tät A tät C tät,15,1 B land A land C land, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Avgaskostnader (1993-1) per stopp för lastbil utan släp (buss) LB VV Publikation 22:113

31 VU 94S-2 3 Grundvärden 39 (18) Avgaskostnader (1993-1) per stopp (kr/stopp) för lastbil med släp Lps. 2,5 kr/stopp 2 1,5 A tät 1 B tät C tät A land,5 B land C land Stopp från hastighet V(km/h) FIGUR Avgaskostnader (1993-1) per stopp för lastbil med släp Lps. Stoppkostnad (tid, foko, avgas) för personbil (kr/stopp).,5 kr/stopp,45 Streckad=Tät,4,35 Heldragen=Land A B, C B, C,3,25,2,15,1,5, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Trafikekonomisk stoppkostnad (1993-1) för personbil. VV Publikation 22:

32 4 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Stoppkostnad (tid, foko, avgas) lastbil utan släp (buss) LB. kr/stopp 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2 Heldragen = Tät Streckad=Land A B C A,B,C, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Trafikekonomisk stoppkostnad (1993-1) för lastbil utan släp (buss) LB. Stoppkostnad (tid, foko, avgas) för lastbil med släp Lps. 8, kr/stopp 7, 6, 5, Heldragen=Tät Streckad=Land A B C A, B, C 4, 3, 2, 1,, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Trafikekonomisk stoppkostnad (1993-1) för lastbil med släp Lps VV Publikation 22:113

33 VU 94S-2 3 Grundvärden 41 (18) Länk Den totala trafikekonomiska kostnaden TEi för körning på länk (kr/fkm) består av tidskostnader samt fordons- och avgaskostnader. Den kan för given vägmiljö och trafik bedömas för ett fordon av typ i enligt: TEi=TKi + FKi + Aki TKi FKi AKi tidskostnad (kr/fkm) fordonskostnad (kr/fkm) avgaskostnad (kr/fkm) Effekterna redovisas här för fyra vägmiljöer används följande markeringar enligt KAN/EVA: Tidskostnaden TKi (kr/fkm) beräknas som: TKi=(Tfi+Tgi)*Ti där Ti=1/Vi är tidseffekten Vi reshastighet (km/h) för aktuell trafikmiljö och trafik, se figur och följande eller KAN/EVA Tfi tidvärde (kr/h) för förare och passagerare, se tabell Tgi tidvärde (kr/h) för gods, se tabell Fordonskostnaden FKi (kr/fkm) består på sträcka av bränsleförbrukning Bi, fordonsslitage - arbete RAi och ersättningsmaterial KFi- däckslitage Di, värdeminskning VMi och kapitalkostnad KKi: FKi=Bi*KBi+RAi* KRAi +RMi*KFi+Di*KDi/1+VMi+KKi*Ti Bi bränsleförbrukning (l/fkm) enligt figur för personbil P, figur för lastbil utan släp (buss) LB och figur för lastbil med släp Lps KBi bränslekostnad (kr/l) enligt tabell Kommentar: Värdeminskning beror endast av körsträcka VV Publikation 22:

34 42 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Personbil P Bränsleförbrukning B (l/fkm) P typ A P typ B dm3/km Bränsleförbrukning personbil A dm3/km Bränsleförbrukning personbil B,14,12,1,8,6,4, ,14,12,1,8,6,4, FIGUR Bränsleförbrukning (l/fkm) för personbil P. Typ C kan approximeras med typ B. Lastbil utan släp (buss) LB Bränsleförbrukning B (l/fkm) LB typ A LB typ B dm3/km Bränsleförbrukning lastbil utan släp, A dm3/km Bränsleförbrukning lastbil utan släp, B,35,3,3,25,25,2,2,15,15,1,1,5, FIGUR Bränsleförbrukning (l/fkm) för lastbil utan släp (buss) LB. Typ C kan approximeras med typ B. Lastbil med släp Lps Bränsleförbrukning B (l/fkm) Lps typ A Lps typ B dm3/km Bränsleförbrukning lastbil med släp, A dm3/km Bränsleförbrukning lastbil med släp, B,8,7,6,5,4,3,2, ,8,7,6,5,4,3,2, FIGUR Bränsleförbrukning (l/fkm) för lastbil med släp Lps. Typ C kan approximeras med typ B VV Publikation 22:113

35 VU 94S-2 3 Grundvärden 43 (18) RAi fordonsslitage arbetstid ( av värdet av 1 arbetstimme/fkm) RAi=,57583/1 för P RAi=1,34694/1 för LB RAi=1,895/1 för Lps KRAi reparationsarbetstidskostnad (kr/h) enligt tabell RMi fordonsslitage material ( av värdet av nytt fordon/fkm) RMi=,76/1 för P RMi=,32/1 för LB och Lps KFi nypris fordon (kr/fordon) enligt tabell Di däckslitage (antal däck/1fkm) enligt figur för personbil P, figur lastbil utan släp (buss) LB och figur lastbil med släp Lps KDi däckspris enligt tabell VV Publikation 22:

36 44 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Däckslitage Di (däck/1 fkm). Personbil P Antal däck/1 km Däckslitage, personbil,12,1,8,6,4, FIGUR Däckslitage Di (däck/1fkm) för personbil P. Däckslitage Di (däck/1 fkm) Lastbil utan släp LB Antal däck/1 km Däckslitage, lastbil utan släp,14,12,1,8,6,4, FIGUR Däckslitage Di (antal däck/1fkm) för lastbil utan släp (buss) LB. Däckslitage Di (däck/1 fkm) Lastbil med släp Lps Antal däck/1 km Däckslitage, lastbil med släp,4,35,3,25,2,15,1, Reshastighet V (km /h) FIGUR Däckslitage Di (antal däck/1fkm) för lastbil med släp Lps. VMi värdeminskning (kr/fkm), se tabell KKi kapitalkostnad (kr per h/fkm), se tabell VV Publikation 22:113

2 Motorfordon. Kommentar:

2 Motorfordon. Kommentar: 2 Motorfordon Motorfordons prestanda och egenskaper som: utrymmesbehov vid sväng i korsning och körning på sträcka stabilitet accelerations- och bromsförmåga bränsleförbrukning avgasutsläpp har avgörande

Läs mer

Vägutformning 94 Del 3

Vägutformning 94 Del 3 Publikation 1994:049 Vägutformning 94 Del 3 3. Grundvärden 3.1 Grundvärden för trafikmiljön 3.1.1 Friktion 3.1.1.1 Total friktion 3.2 Motorfordon 3.2.1 Geometri 3.2.2 Acceleration 3.2.3 Fordonseffekter

Läs mer

Trafiksituationsmodell. Fordon Körsätt Avstånd

Trafiksituationsmodell. Fordon Körsätt Avstånd Trafiksituationsmodell Fordon Körsätt Avstånd Moment 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.2.1.5 3.2.1.6 3.2.1.7 3.2.1.8 3.2.1.9 3.2.1.10 3.2.1.11 3.2.1.12 3.2.1.13 3.2.1.14 Typfordon P Ph LBm Los LBn Bf Bb

Läs mer

Bilaga 1 Effekter och samhällsekonomiska kostnader

Bilaga 1 Effekter och samhällsekonomiska kostnader Bilaga 1 Effekter och samhällsekonomiska kostnader Effekter och samhällsekonomiska kostnader behövs för att jämföra och analysera alternativa utformningar. För planeringsbehov redovisas beräkningsmodeller

Läs mer

1 Grundvärden för trafikmiljön

1 Grundvärden för trafikmiljön 1 Grundvärden för trafikmiljön Trafikmiljöns egenskaper beskrivs i VGU med: friktion hos beläggningsytan siktobjekt i vägrummet. 1.1 Friktion Friktion är ett grundvärde i VGU för att bestämma: största

Läs mer

Utdrag ur publikation 2001:122 VÄGUTFORMNING 94. Version S-1 Del 3 Grundvärden 2002-02

Utdrag ur publikation 2001:122 VÄGUTFORMNING 94. Version S-1 Del 3 Grundvärden 2002-02 Utdrag ur publikation 2001:122 VÄGUTFORMNING 94 Version S-1 Del 3 Grundvärden 2002-02 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2002-02-01 Publikation 2001:122 Upphovsman (författare, utgivare) Kontoret för

Läs mer

12 Lutningar. 12.1 Längslutning

12 Lutningar. 12.1 Längslutning 12 Lutningar Lutningar används i kombination med konkava och konvexa vertikalkurvor för att anpassa vägens linjeföring till höjdskillnader i terrängen. Lutningens storlek anges i förhållande till horisontalplanet

Läs mer

13 Stigningsfält och omkörningsfält

13 Stigningsfält och omkörningsfält 13 Stigningsfält och omkörningsfält Med stigningsfält avses extra körfält i backar, placerat till vänster om ordinarie körfält i stigningens riktning. Med omkörningsfält avses extra körfält på begränsad

Läs mer

VU 94S-2 6 Linjeföring 83 (120) 6.7 Breddökning

VU 94S-2 6 Linjeföring 83 (120) 6.7 Breddökning VU 94S-2 6 Linjeföring 83 (120) 6.7 BREDDÖKNING Fordon behöver vid körning i kurva större utrymme i sidled än vid körning på rak väg. Det ökade utrymmesbehovet kan normalt tillgodoses inom körbanebredden.

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Effektanalys. EVA Grundrapport Tage Tillander, Scandiaconsult, Karta

Effektanalys. EVA Grundrapport Tage Tillander, Scandiaconsult, Karta EVA Grundrapport Effektanalys Karta EVA Grundrapport 2(13) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. ÖVERSIKT... 3 2. SAMMANFATTNING... 4 3. TRAFIKOMFÖRDELNING... 6 4. EFFEKTREDOVISNING... 7 5.

Läs mer

6 Rampers linjeföring

6 Rampers linjeföring 6 Rampers linjeföring Ramper ska ges en utformning och terränginpassning som tillsammans med erforderliga vägmarkeringar och vägmärken/trafikantinformation ger förarna tillräcklig visuell ledning för ett

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet.

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet. Datum Vår beteckning 1(7) 2014-10-20 2014-19 Er beteckning N2014/3453/TE N2014/3454/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE

Läs mer

VU 94S-2 3 Grundvärden 73(108) 3.4 Gående och cyklister

VU 94S-2 3 Grundvärden 73(108) 3.4 Gående och cyklister VU 94S-2 3 Grundvärden 73(108) 3.4 GRUNDVÄRDEN FÖR GÅENDE OCH CYKLISTER Gåendes, cyklisters och rullstolsburnas utrymmesbehov, prestationsförmåga och beteende används för att dimensionera, utforma och

Läs mer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer Bilaga 6:1, bränsleförbrukning och trafikarbete för år 2016 Scenariot bygger på HBEFA3.2-modellen, SE_Emission_90_16_35_FEB_2017 na inkluderar körning med varm motor, kallstarter, avdunstning samt försämring

Läs mer

9 Breddökning. 9.1 Breddökningens storlek

9 Breddökning. 9.1 Breddökningens storlek 9 Breddökning Fordon behöver vid körning i kurva större utrymme i sidled än vid körning på rak väg. Det ökade utrymmesbehovet kan normalt tillgodoses inom körbanebredden. I horisontalkurvor med små radier,

Läs mer

Vägutformning 94 Del 16

Vägutformning 94 Del 16 Publikation 1994:062 16 Ritningar och mallar 16.1 Ritningar 16.2 Mallar Vägutformning 94 Del 16 16 RITNINGAR OCH MALLAR 16.1 RITNINGAR VU 94 innehåller följande exempel på ritningar: Kommentar: vägmarkeringsritningar

Läs mer

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd Allmänt om dragbilar Allmänt om dragbilar Dragbilar är avsedda att dra påhängsvagn och är därför utrustade med vändskiva för att göra det möjligt att enkelt byta släpfordon. För att kunna utnyttja dragbilen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2017:610 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Regeringen föreskriver 1 att 4 kap. 14 och

Läs mer

3 Grundvärden för förare och passagerare

3 Grundvärden för förare och passagerare 3 Grundvärden för förare och passagerare Förares och passagerares attityder, förmåga och beteende beskrivs i VGU med: hastighet i kurva retardation och acceleration hastighetsprofil vertikalacceleration,

Läs mer

4 Grundvärden för gående och cyklister

4 Grundvärden för gående och cyklister 4 Grundvärden för gående och cyklister Gåendes, cyklisters och rullstolsburnas utrymmesbehov, prestationsförmåga och beteende används för att dimensionera, utforma och utrusta gång- och cykelvägnätets

Läs mer

VU 94S-2 7 Korsningar 117 (200) 7.7 Detaljutformning

VU 94S-2 7 Korsningar 117 (200) 7.7 Detaljutformning VU 94S-2 7 Korsningar 117 (200) 7.7.7.3 Plangeometri Placering och linjeföring För att cirkulationen skall bli så tydlig som möjligt bör rondellen placeras så att de ytor som bildas i varje kvadrant mellan

Läs mer

Sammankoppling av fordon

Sammankoppling av fordon Sammankoppling av fordon 2005-05-04 38-50302d Den maj 2003 infördes ny fordonslagstiftning med nya villkor för sammankoppling av tunga fordon. I den här broschyren framgår hur olika fordon får sammankopplas

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2010 Innehållsförteckning Vägnätet... 3 Kartor visar vägnätets bärighetsklasser... 3 Vikt- och dimensionsbestämmelser... 4 Max axeltryck...

Läs mer

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran Bilaga 3 Författningsförslag Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) Härigenom föreskrivs att 4 kap. 17 a och 20 trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse. 4 kap. 17 a En buss

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Vägen utformas efter värderbara trafikeffekter

Vägen utformas efter värderbara trafikeffekter Vägen utformas efter värderbara trafikeffekter Reshastighet Bränsle och fordonskostnader Dödade, svårt skadade och olyckskostnader Buller och utläpp Drift och underhållskostnader Sammanställs i samhällsekonomiska

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö;

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; beslutade den 28 maj 2014. TSFS 2014:32 Utkom från trycket den 11 juni 2014 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 KORSNINGAR Korsningar bör placeras i övergångssträckor. Plankorsningar bör normalt utformas som typ C eventuellt med förskjutning eller som

Läs mer

3 Dimensionerande trafikanter och trafiksituationer

3 Dimensionerande trafikanter och trafiksituationer 3 Dimensionerande trafikanter och trafiksituationer 3.1 Dimensionerande trafikanter Karaktäristika för typfordon samt gående och cyklister finns i del Grundvärden. För dimensionering av körbanebredder

Läs mer

Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon

Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon Innehållsförteckning Vägnätet... 3 Kartor visar vägnätets bärighetsklasser... 3 Vikt- och dimensionsbestämmelser... 4 Max axeltryck... 7

Läs mer

LINJEFÖRING 5 Sikt. 5 Sikt

LINJEFÖRING 5 Sikt. 5 Sikt 5 Sikt Med siktlinje avses den räta linjen mellan en fordonsförares öga och ett av föraren observerat föremål, se FIGUR 5-1. Motsvarande vägsträcka kallas siktsträcka. FIGUR 5-1 Sikt vid vertikalkurva

Läs mer

GC-kalk. Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771-921 921 Textelefon: 0243-750 90 www.trafikverket.

GC-kalk. Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771-921 921 Textelefon: 0243-750 90 www.trafikverket. GCkalk Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771 921 921 Textelefon: 0243 750 90 www.trafikverket.se Version 1,3 Kalkylläge Cykel Tätort Indata nät NULÄGE (JA) Sträcka Rutt

Läs mer

Synpunkter på förslag Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

Synpunkter på förslag Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Förslag till ny föreskrift Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli eller senare Datum 2015-10-14 Remissinstans Lastfordonsgruppen

Läs mer

Vägar och gators utformning

Vägar och gators utformning VV Publikation 2004:80 Vägar och gators utformning Supplement del Korsning Högeravsvängskörfält 2007-06 Högeravsvängskörfält Högeravsvängskörfält används där genomgående flöde på primärväg samt antalet

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

TSFS 2017:78. beslutade den 13 juli 2017.

TSFS 2017:78. beslutade den 13 juli 2017. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 ; TSFS 2017:78 Utkom från trycket

Läs mer

Lasta lagligt. Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon

Lasta lagligt. Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Vägnätet 3 Kartor visar vägnätets bärighetsklasser 4 Vikt- och dimensionsbestämmelser 7 Max axeltryck 7 Max boggitryck

Läs mer

Innehåll DRGBIL... 2 UTBYTBRHET ENLIGT ISO 1726... 3 Manöverbarhet... 5 XELVSTÅND... 7 PLCERING V VÄNDSKIVOR... 8 FSTSÄTTNING V VÄNDSKIV... 10 LÅSNING V VÄNDSKIV OCH MONTERINGSPLTT... 11 EFTERMONTERING

Läs mer

High Capacity Transports, HCT. Långa och tunga godstransporter i Sverige

High Capacity Transports, HCT. Långa och tunga godstransporter i Sverige High Capacity Transports, HCT Långa och tunga godstransporter i Sverige 1 Regler Nationella regler Internationella regler Trafikförordningen 4 kap 17 Rådets direktiv 96/53/EG 24 meter (25,25) / 60 ton

Läs mer

Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2008

Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2008 Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2008 Innehållsförteckning Vägnätet... 3 Kartor visar vägnätets bärighetsklasser... 3 Vikt- och dimensionsbestämmelser... 4 Max axeltryck...

Läs mer

Saab 9-3 Linear Modellår: 2005 Sedan Ljus gul

Saab 9-3 Linear Modellår: 2005 Sedan Ljus gul Motoreffekt: 9 kw / 15 hk Antal vägmätaravläsningar: Antal uppgifter: 30 Fordonshistorik Sida 1 av 3 Datum Uppgifter 201-06-22 Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält

Läs mer

Importerat fordon. Antal vägmätaravläsningar: 11. Antal besiktningsuppgifter: 12. Antal registrerade uppgifter: 31. Importerad

Importerat fordon. Antal vägmätaravläsningar: 11. Antal besiktningsuppgifter: 12. Antal registrerade uppgifter: 31. Importerad Fordonshistorik Sida 1 av 3 Datum Uppgifter 1-0-01 109 8 Fordonet besiktat. 13-11-23 Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. 13-05-15 105 108 Fordonet besiktat. 13-05-1 Fordonet är anmält

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Släpvagn 1 (obromsad ) Släpvagn 2 Släpvagn 3 Släpvagn 4 Släpvagn 5 Tjänstevikt 200 kg Tjänstevikt 280 kg Tjänstevikt 360 kg Tjänstevikt 500 kg Tjänstevikt

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar 6 Övriga markeringar Markeringar som inte är längsgående eller tvärgående räknas som övriga markeringar. Till dessa hör följande: körfältspilar anvisning om körfältsbyte spärrområde texter uppställningsplats

Läs mer

Snabbguide till översiktsrapporten. Sida 1(6)

Snabbguide till översiktsrapporten. Sida 1(6) Sida 1(6) Användning Översiktsrapporten gör det möjligt för dig att följa upp hur fordonen i fordonsparken har körts under perioden. Den övre delen av översiktsrapporten visar hur fordonsparkens sammanlagda

Läs mer

1-årsutvärdering av projektet Ett coil till (ECT)

1-årsutvärdering av projektet Ett coil till (ECT) 1 PM 13:37 Emeli Adell Caroline Ljungberg Alexander Börefelt Max Hanander -3-13 1-årsutvärdering av projektet Ett coil till () --1-13-9-3 Åldermansgatan 13 SE-7 Lund / Sweden Telefon + ()-5 5 Fax + 3 5

Läs mer

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Historia 2006 2005 2009 2008 2007 2010 2014-15 2012-13 2011 Vision 2017 DUO-trailer Timber Strategy DUO-CAT,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2015:929 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Titel: Lasta lagligt 2005 Författare: Vägverket, Sektionen för Kollektiv- och yrkestrafi k Illustratör: Hb Jilg:s rit & idé Utgivningsdatum: 2004-11

Titel: Lasta lagligt 2005 Författare: Vägverket, Sektionen för Kollektiv- och yrkestrafi k Illustratör: Hb Jilg:s rit & idé Utgivningsdatum: 2004-11 Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2005 Titel: Lasta lagligt 2005 Författare: Vägverket, Sektionen för Kollektiv- och yrkestrafi k Illustratör: Hb Jilg:s rit & idé Utgivningsdatum: 2004-11

Läs mer

Tvärfallet begränsas av glidningsrisker vid halt väglag, av sidkrafternas storlek och av risker vid passager av brytpunkter, t ex vid omkörning.

Tvärfallet begränsas av glidningsrisker vid halt väglag, av sidkrafternas storlek och av risker vid passager av brytpunkter, t ex vid omkörning. 8 Tvärfall Med tvärfall avses vägbanans lutning i tvärled. Lutningen anges i förhållande till horisontalplanet. Tvärfallet kan göras dubbelsidigt, s.k. takform, eller enkelsidigt. Enkelsidigt tvärfall

Läs mer

Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J

Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J Bakgrund Våra gator behöver ses över utifrån ett framkomlighetsperspektiv för att försäkra oss om att vi har gator där utryckningsfordon och snöröjning kan komma

Läs mer

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken 2009-05-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Utfall av kontrollbesiktningar 2011

Utfall av kontrollbesiktningar 2011 Utfall av kontrollbesiktningar 2011 Under 2011 gjorde Bilprovningen sammanlagt 5,9 (5,6) miljoner besiktningar, dvs. kontrollbesiktningar, efterkontroller, registreringsbesiktningar och frivilliga besiktningar

Läs mer

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G 1 Utmaningen Mobilitet Gods Människor Kostnad Villighet att

Läs mer

Vidbynäs golfklubb - Korsningsutredning

Vidbynäs golfklubb - Korsningsutredning 1:4 Vidbynäs golfklubb - Korsningsutredning I samband med detaljplanearbete för utbyggnad av bostäder vid Vidbynäs golfbana i Nykvarns kommun ska utformning för korsningen vid Vidbynäs gård & konferens

Läs mer

11.7 VÄGKANTSUTMÄRKNINGAR

11.7 VÄGKANTSUTMÄRKNINGAR VU 94S-2 11 Vägmarkering och vägkantsutmärkning 45 (50) 11.7 VÄGKANTSUTMÄRKNINGAR Vägkantsutmärkning används för att förstärka den visuella ledningen. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och körkomforten.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö;

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 12 och 17 b trafikförordningen

Läs mer

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Delprojektet syftar till att redovisa 1. Verkliga hastighets- och tidsavståndsförändringar

Läs mer

Miljöpåverkan från dieselpersonbilar

Miljöpåverkan från dieselpersonbilar RAPPORTER FRÅN SLB-ANALYS NR 1:99 Miljöpåverkan från personbilar EN UNDERSÖKNING I STOCKHOLMS STAD OCH LÄN MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, AUGUSTI 1999 Miljöpåverkan från personbilar EN UNDERSÖKNING I

Läs mer

Busskostnader Samkalk 1

Busskostnader Samkalk 1 Uppdragsnr: 10104909 1 (12) Busskostnader Samkalk 1 WSP Analys och Strategi har av Vägverket fått i uppdrag att specificera busskostnader i Samkalk-format. Fast sträckkostnad, kostnadsfunktion uppdateras,

Läs mer

Draganordningar. Allmänt om draganordningar PGRT

Draganordningar. Allmänt om draganordningar PGRT Allmänt om draganordningar Allmänt om draganordningar är ett samlingsbegrepp för en eller flera komponenter som fordonet måste utrustas med för att kunna dra ett släpfordon. Draganordningens uppgift är

Läs mer

Luftutredning E6 Kållered. Rapport 2005:04

Luftutredning E6 Kållered. Rapport 2005:04 Luftutredning E6 Kållered Rapport 2005:04 Luftutredning E6 Kållered R 2005:04 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Metoder... 5 Beräkningar... 5 Osäkerhet i beräkningarna... 5 Scenarier... 5 Undersökningsområde...

Läs mer

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier 1 Emissionsberäkning BVH För att kunna göra en bedömning av det samhällsekonomiska värdet av åtgärder i farleden genom så behöver förändringarna i möjligaste mån kvantifieras. En av de parametrar som kommer

Läs mer

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Teknikerna har lyckats med det som länge verkade vara omöjligt: att minska bränsleförbrukningen men ändå uppfylla

Läs mer

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar)

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Anna Vadeby Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya VTI är projektledare för utvärderingsprojektet som genomförs tillsammans med Vectura

Läs mer

TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 1

TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 1 25 TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 1 BILAGA A Avstånd i meter mellan Högsta tillåtna Avstånd i meter mellan Högsta tillåtna fordonets eller for- bruttovikt

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Miljözon för tung trafik Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Broschyren gäller från och med april 1998 och ersätter tidigare broschyrer För Lund gäller bestämmelserna från och med 1 januari

Läs mer

AB Volvo. Datum Telefon direkt Telefax Vår referens

AB Volvo. Datum Telefon direkt Telefax Vår referens AB Volvo Attn: Näringsdepartementet Datum Telefon direkt Telefax Vår referens 2014-10-17 031 3225912 Se nedan Remissvar: Förslag och bedömningar baserade på rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

Ansökan om dispens för tung transport

Ansökan om dispens för tung transport Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Ansökan

Läs mer

7 Vägkantsutmärkningar

7 Vägkantsutmärkningar 7 Vägkantsutmärkningar Vägkantsutmärkning används för att förstärka den visuella ledningen. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och körkomforten. Exempel på vägkantsutmärkningar är: kantstolpar med

Läs mer

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Jan Lindgren Projektledare Miljö och trafiksäkerhet Vägverket Region Mitt 2009-12-02 Vägverket 1 Disposition Vad är hållbara nivåer? Hur ser de

Läs mer

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

VV publikation 2002:120 2002-11

VV publikation 2002:120 2002-11 VU 94S-2 10 Gång- och cykeltrafik Innehållsförteckning 10 Gång- och cykeltrafik 1 1 10.1.1 Definitioner 1 10.1.2 Planering för gång- och cykeltrafik 3 10.2 Nättillhörighet 7 10.2.1 Nätstruktur 7 10.2.2

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Svensson UPPRÄTTAD AV. Oscar Lewin

UPPDRAGSLEDARE. Anna Svensson UPPRÄTTAD AV. Oscar Lewin UPPDRAG 11045 HAMMARSHUS TRAFIK UPPDRAGSNUMMER 2510165070 UPPDRAGSLEDARE Anna Svensson UPPRÄTTAD AV Oscar Lewin DATUM 8-23 GRANSKAD AV Joakim Bengtsson Malin Zetterqvist Bakgrund Nya handels- och bostadsområde

Läs mer

Effektivisera lastbilstransporterna genom att bättre utnyttja fordonens kapacitet. Höj Trafikförordningens bruttoviktsbegränsning till 76 ton.

Effektivisera lastbilstransporterna genom att bättre utnyttja fordonens kapacitet. Höj Trafikförordningens bruttoviktsbegränsning till 76 ton. 2013-06-14 Helena Sjögren helena.sjogren@skogsindustrierna.org 08-762 72 35 072-585 72 35 Morgondagens fordon finns redan idag! Effektivisera lastbilstransporterna genom att bättre utnyttja fordonens kapacitet.

Läs mer

Ämne 2015-05-02. Polisen SKOLAVSLUTNING 2015. Trädgårdsföreningen

Ämne 2015-05-02. Polisen SKOLAVSLUTNING 2015. Trädgårdsföreningen Trädgårdsföreningen 1 Inom det rödprickade området i Trädgårdsföreningen är det ej tillåtet att dricka alkohol 2 Om ni efter balen ska gå s.k. rännstensgång genom city, ska detta anmälas till polisen.

Läs mer

3 Val av trafikplatstyper

3 Val av trafikplatstyper 3 Val av trafikplatstyper 3.1 Allmänt Trafikplatstyp bestäms av: referenshastighet i olika förbindelser trafikens storlek och sammansättning, dvs. ÅDT-DIM och DIM-dh terrängförhållandena med byggnadstekniska

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; beslutade den 11 oktober 2012. TSFS 2012:110 Utkom från trycket den 31 oktober 2012 VÄGTRAFIK

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; beslutade den. TSFS 2012: Utkom från trycket den 2012 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk fattningssamling Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227); SFS 2009:1468 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 10 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 eskrivs i fråga

Läs mer

10 punkter för grönare bilkörning

10 punkter för grönare bilkörning Kampanjen Gör Bilen Grönare syftar till att reducera bilarnas negativa effekt på miljön och hjälpa förarna att tänka och köra grönt. 10 punkter för grönare bilkörning Köp grönt en bil med låga koldioxidutsläpp

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

LÄNGRE OCH TYNGRE FORDON

LÄNGRE OCH TYNGRE FORDON LÄNGRE OCH TYNGRE FORDON Ulric Långberg Branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag 1 FRAMTIDEN GÄLLER OSS ALLA! Jag är glad att hålet inte är på vår sida 1 Inrikes godstransporter efter varukategori fördelade

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer