VU 94S-2 3 Grundvärden 9 (108) 3.2 Motorfordon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VU 94S-2 3 Grundvärden 9 (108) 3.2 Motorfordon"

Transkript

1 VU 94S-2 3 Grundvärden 9 (18) Motorfordons prestanda och egenskaper som: utrymmesbehov vid sväng i korsning och körning på sträcka stabilitet accelerations- och bromsförmåga bränsleförbrukning avgasutsläpp har avgörande betydelse för utformning av väganläggningar. VU 94 definierar fordonsparken med 14 typfordon, vilka valts så att de täcker dimensionerande egenskaper hos vanliga personbilar, bussar, lastbilar och lastbilskombinationer, se tabell Typfordon är grundvärden i VU 94 för att dimensionera och utforma vägoch gatusektioner, korsningar, rastanläggningar m m. TABELL Sammanställning av typfordon. Moment Typfordon P personbil Ph personbil med husvagn LBm små lastbilar, minibussar mm Los oljebil och sopbil LBn 2- till 4-axliga stora lastbilar och stadsbussar Bf förlängd normalbuss Bb boggiebuss Bl ledbuss Lps lastbil med påhängsvagn eller släpvagn Ls skogsbil Ts traktor med släp S skördetröska Lm modulfordon Lsp specialfordon Kommentar: Vägverket har sedan 1993 ansvaret för att trafiksystemet anpassas för personer med funktionshinder. Föreskrifter om bussutformning med hänsyn till detta planeras. Svensk Lokaltrafikförening, SLTF, ger i Normbuss 9 tekniska specifikationer för nio typbussar. Utrymmesbehov för dessa beskrivs av typbussarna i VU 94. Normbuss 9 redovisar också dörrplaceringar, instegshöjder och andra detaljer av intresse för utformning av bl a hållplatser. SLTF:s nio typbussar visas i figur med kommentarer om körareor VV Publikation 22:

2 1 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 FIGUR SLTF:s nio typbussar i Normbuss VV Publikation 22:113

3 VU 94S-2 3 Grundvärden 11 (18) Det finns fordonskombinationer som kräver större utrymme än det största typfordonet, framför allt vid sväng i korsning. Dessa fordon kan oftast ta sig fram i korsningarna med mindre bekvämt körsätt och lägre hastighet än typfordonen. Ibland behövs ändå en särskild utredning som underlag för dimensionering av korsningar som trafikeras med specialfordon. I sådana fall bör kontroll ske med Vägverkets körspårsprogram VV PC 2 Körspår. Kommentar: I Sverige saknas regler för motorfordons manövrerbarhet i kurvor med små radier. I princip är ett 24 m långt stelt fordon tillåtet. Efter Sveriges EU-inträde tillåts ett 25,25 m långt fordonståg (dragbil och påhängseller släpvagn), Lm. Detta godkänns om det kan köra i en cirkel med inner- och ytterradier 2, och 12,5 m, se figur Avståndet från fordonets front till centrum på bakersta hjulet får vara högst 22,5 m. Avståndet mellan centrum på släpvagnens främre 2 2 och bakre hjulkombination får vara högst ( ) (( 5. 3 L / 2), där L är påhängsvagnens bredd, se figur Vid L=2,6 m blir värdet 8,1 m. FIGUR Mått för typfordonet Lm. I många länder tillämpas den s k ECE-cirkeln. Inner- och ytterradierna ändrades i EG- Direktiv från Ry=12, m till Ry=12,5 m. Fordonet ska klara att köra i cirkel enligt figur VU 94:s typfordon Bb och Lps klarar inte detta. FIGUR ECE-cirkeln. VV Publikation 22:

4 12 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Vid besiktning av koppling mellan dragbil och släp/påhängsvagn använder Svensk Bilprovning det s k "gathörnsprovet" enligt figur Provet innebär att fordonskombinationen ska klara av att svänga runt ett gathörn 8.5 m bredd. FIGUR Gathörnsprovet VV Publikation 22:113

5 VU 94S-2 3 Grundvärden 13 (18) Geometri Följande typfordons geometrier har valts för att representera grupper av fordon, som finns i många modeller med varierande mått och prestanda. I avsnitt ges grundvärden för accelerationsprestanda och i för fordonseffekter och emissioner Personbil P Typfordon P är personbilar och övriga bilar med motsvarande storlek och prestanda, t ex små lastfordon typ "pickup" m fl, se tabell Mått och prestanda för typfordon P används i VU 94 för att utforma vägsektioner, korsningar och vändplatser, parkeringsplatser, etc. TABELL Mått och prestanda för typfordon P, exempel. Exempel Mini Liten Mellan Stor Längd (m) Bredd (m) Höjd (m) Vändradie (m) 3,45 1,47 1,44 4,6 4, 1,66 1,4 5,3 4,79 1,75 1,43 5, 4,96 1,78 1,47 6,4 Typfordon P är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Axelavstånd Överhäng fram Höjd Vändradie 5, m 1,8 m 2,8 m,8 m 1,5 m 6, m FIGUR Mått för typfordon P. VV Publikation 22:

6 14 (18) 3 Grundvärden VU 94S Personbil med husvagn Ph Typfordon Ph är en personbil med husvagn eller vanlig släpvagn. Typfordon Ph:s mått och prestanda kan användas i VU 94 för att dimensionera uppställningsytor på rastplatser etc. Typfordon Ph är typfordon P med stor husvagn enligt figur Längd Bredd Höjd FIGUR ,5 m 2,3 m 2,7 m Mått för typfordon Ph Minibuss LBm Typfordon LBm är minibussar och små lastbilar. Typfordon LBm:s mått och prestanda används i VU 94 för att dimensionera kollektivtrafikanläggningar etc. Typfordon LBm är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Axelavstånd Överhäng fram Höjd Vändradie 7, m 2,2 m 3,8 m 1,4 m 2, m 7,5 m FIGUR Mått för typfordon LBm VV Publikation 22:113

7 VU 94S-2 3 Grundvärden 15 (18) Oljebil, sopbil Los Typfordon Los är oljebil, sopbil och liknande för distribution till och från bostadsområden. Typfordon Los:s mått och prestanda används i VU 94 för att dimensionera enskild körvägs anslutning till allmän väg. Typfordon Los är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Överhäng fram Höjd FIGUR ,4 m 2,6 m 1,2 m 3,4 m Mått och prestanda för typfordon Los. Kommentar: Typfordonet är omodernt. Olje- och sopbilar är numer oftast 12 m Tunga lastbilar och normalbussar LBn Typfordon LBn är tunga lastbilar och normalbussar. Tunga, två- till fyraxliga lastbilar och normalbussar finns i flera modeller. Tunga lastbilar är vanligen kortare än normalbussar och har kortare överhäng fram. Typfordon LBn:s mått och prestanda används i VU 94 bl a för att utforma sektioner och korsningar (kanalbredder, korsningskurvor, refugplacering etc), beräkna siktsträckor för bussar och för att utforma kollektivtrafikanläggningar. VV Publikation 22:

8 16 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 2,8 6, 3,4 Längd Bredd Axelavstånd Överhäng fram Höjd Vändradie FIGUR , m 2,6 m 6, m 2,8 m 4,5 m för lastbil 3,2 m för buss 12, m med 6,7 m körvidd Mått för typfordon LBn Förlängd normalbuss Bf Typfordon Bf är en förlängd normalbuss. Typfordon Bf:s mått och prestanda används i VU 94 för att utforma kollektivtrafikanläggningar. Typfordon Bf är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Axelavstånd Överhäng fram Höjd FIGUR , m 2,6 m 6,5 m 2,6 m 3,2 m Mått för typfordon Bf VV Publikation 22:113

9 VU 94S-2 3 Grundvärden 17 (18) Boggibuss Bb Typfordon Bb är en buss med boggi bak. Typfordon Bb:s mått och prestanda används i VU 94 för att utforma korsningar (kanalbredder, korsningskurvor, refugplacering etc) och kollektivtrafikanläggningar. Typfordon Bb är ett fordon med mått enligt figur ,6 7,5 2,4 14,5 Längd 14,5 m Bredd 2,6 m Axelavstånd framaxelboggis teoretiska tyngdpunkt 7,5 m Överhäng fram 2,4 m Höjd 3,2 m Vändradie 14, m med 7, m körvidd FIGUR Mått för typfordon Bb Ledbuss Bl Typfordon Bl är en ledad buss. Vissa modeller har tvångsstyrd bakaxel. Typfordon Bl:s mått och prestanda används i VU 94 för att utforma kollektivtrafikanläggningar. Typfordon Bl är ett fordon med mått och prestanda enligt figur Längd ca 18, m Bredd 2,6 m Höjd 3,2 m Vändradie 12, m med 6,7 m körvidd FIGUR Mått för typfordon Bl. VV Publikation 22:

10 18 (18) 3 Grundvärden VU 94S Lastbil med påhängsvagn eller släpvagn Lps Typfordon Lps är dragbilar med påhängs- eller släpvagn. Utrymmesbehov vid körning i kurva beror på ett komplicerat sätt av axelplacering och -antal, ekipagets ledpunkter och körstrategi, se moment En 24 meter lång dragbil med 3-axlig släpvagn har ungefär samma utrymmesbehov vid sväng i korsning som en 16 meter lång dragbil med påhängsvagn. En 24 meter lång kombination med 4-axlig släpvagn kräver vanligen något större utrymme. Det finns fordonskombinationer, som kräver större utrymme än typfordon Lps vid sväng i korsningar. Ett exempel är lastbil med 4-axlig släpvagn för skogstransporter. Ett annat är s k långgodsfordon, som utgörs av dragbil med påhängsvagn med ekipagelängd meter. Vid flak med större längd än 13,5 meter har vanligtvis påhängsvagnen styrbar boggi, vilket minskar ekipagets utrymmesbehov. Typfordon Lps:s mått och prestanda används i VU 94 för bl a detaljutformning av korsningar och breddökning i kurva. Typfordon Lps är ett fordon med mått enligt figur Längd 16, m Bredd 2,6 m Höjd 4,5 m Vändradie ca 16, m med körvidd ca 8,5 m FIGUR Mått för typfordon Lps VV Publikation 22:113

11 VU 94S-2 3 Grundvärden 19 (18) Skogsbil Ls Typfordon Ls är fordon för skogstransporter. Den största typen är en 3- axlig lastbil med 4-axlig släpvagn med en total ekipagelängd på 24 meter. En sådan kombination kräver normalt något större utrymme vid sväng i korsning än typfordon Lps. Typfordon Ls mått och prestanda används för att utforma skogsvägsanslutningar till allmän väg. Typfordon Ls är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Höjd 23,8 m 2,6 m 4,5 m FIGUR Mått för typfordon Ls Traktor med släp Ts Typfordon Ts är en jordbrukstraktor med släp. Typfordon Ts mått och prestanda används i VU 94 för att dimensionera enskild körvägs anslutning till allmän väg, fri höjd vid vägportar etc. Typfordon Ts är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Höjd 9,2 m 1,8 m 2,5 m FIGUR Mått för typfordon Ts. VV Publikation 22:

12 2 (18) 3 Grundvärden VU 94S Skördetröska S Typfordon S är en skördetröska. Typfordon S mått och prestanda används i VU 94 för att dimensionera enskild körvägs anslutning till allmän väg, fri höjd och bredd vid vägportar etc. Skördetröska S är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Höjd 1,3 m 6, m 4, m FIGUR Mått för typfordon S Lastbil med släpvagn av modultyp Lm Typfordon Lm är fordonståg av modultyp utformade enligt de nya EUreglerna, se kapitel 3.2. Fordonet är uppbyggda av ett dragfordon samt en dolly med släpvagn. Utrymmesbehov vid körning i kurva beror på ett komplicerat sätt av axelplacering och -antal, ekipagets ledpunkter och körstrategi, se moment Typfordonet har mindre utrymmesbehov i korsningar än typfordon Lps. Det kan användas i VU för kontroll av längder på kömagasin, P-fickor od samt för vändplatser. Typfordon Lm är ett fordon med mått enligt figur Längd 25,25 m Bredd 2,6 m Höjd 4,5 m Vändradie12,5 med 1,5 m körvidd FIGUR Mått för typfordon Lm VV Publikation 22:113

13 VU 94S-2 3 Grundvärden 21 (18) Specialfordon Lsp Typfordon Lsp är fordon för specialtransporter. Lsp är störst bland typfordonen med en 3-axlig lastbil med 4-axlig trailer med en total ekipagelängd på 19 meter. Detta specialfordon kan liknas vid en grävmaskintrailer. Fordonets framkomlighet begränsas ytterligare beroende på en frigångshöjd på endast ca 25 cm. Fordon över denna längd har dock ofta styrbara bakre axlar, vilket gör att de reducerar sitt utrymmesbehov. Typfordon Lsp mått och prestanda kan användas vid korsningar där det frekvent kan uppstå problem med längre specialfordon. Typfordonet bör då kunna ta sig igenom korsningen genom att utnyttja trafiköar, ytor för GC-trafik od. Typfordon Lsp är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Höjd 19, m 2,6 m 4,5 m FIGUR Mått för typfordon Lsp. VV Publikation 22:

14 22 (18) 3 Grundvärden VU 94S Acceleration Fordons accelerationsförmåga bestäms främst av förhållandet mellan fordonets vikt och motorns effektiva dragkraft, massa/effekt-talet, samt i högre hastigheter också av fordonets aerodynamiska utformning. Accelerationen bestäms i de flesta trafiksituationer mer av förares beteende, se avsnitt Accelerationsförmågan är ett grundvärde i VU 94 för att dimensionera accelerationssträckor på påfarter i trafikplatser, bestämma hastighetsprofiler för vägavsnitt mm. Accelerationsförmågan för ett fordon vid en viss hastighet och lutning ges av kraftekvationen om fordonets egenskaper definierats: dv dt p v Cl A v m 2 C g sin i r dv/dt = acceleration eller retardation (m/s 2 ) v = fordonets punkthastighet (m/s) t = tiden (s) p = effektiv dragkraft (W/kg) C l = A = luftmotståndskoefficient (kg/m 3 ) frontarea (m 2 ) m = fordonsvikt (kg) r rullfriktion (N/kg) g = tyngdacceleration (m/s 2 ) C = i = lutning (grader) Grundvärden för typfordon P, Bl och LPs ges i tabell TABELL Grundvärden vid bestämning av accelerationsförmågan för typfordon P, Bl och Lps. Typfordon Grundvärde P Bl Lps Luftmotståndskoefficient C l, (kg/m 3 ),275,5,5 Rullfriktion C r (N/kg),11,11,11 Frontarea A (m 2 ) 1,73 7,5 6,5 Dragkraft p (W/kg)* 22,1 8,2 5,2 Vikt (ton) 1, 13,4 1) 31,5 1) *1 hk = 746 W 1) Tunga fordon med släp har enligt nyare mätningar en medelvikt av 33,3 ton, 2-3 ton för tvåaxliga dragbilar och 3-45 ton för treaxliga dragbilar. Accelerationsförmågan illustreras i figurerna till De kan användas för att konstruera hastighetsprofiler för att analysera effekter av vertikal linjeföring, se Hastighetsprofil VV Publikation 22:113

15 VU 94S-2 3 Grundvärden 23 (18) FIGUR Accelerations- och retardationssträckor för typfordon P. FIGUR Accelerations- och retardationssträckor för typfordon Bl. VV Publikation 22:

16 24 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 FIGUR Accelerations- och retardationssträckor för typfordon Lps. FIGUR Accelerationssträckor vid horisontell väg VV Publikation 22:113

17 VU 94S-2 3 Grundvärden 25 (18) Fordonseffekter och avgaser Fordonseffekter/kostnader och avgaseffekter/kostnader behövs för att jämföra och analysera alternativa utformningar. För planeringsbehov redovisas beräkningsmodeller i KAN/EVA baserade på ÅDT-hastigheter. VU 94 ger en metod att bedöma fordonseffekter/kostnader och avgaseffekter/kostnader för timrelaterade trafikförhållanden för: stopp och hastighetsförändringar för korsningar med given trafikmiljö och trafik i moment länkar med given trafikmiljö och trafik i moment Vid omräkning från effekter till kostnader gäller för närvarande värderingar och priser enligt tabell TABELL Värderingar och priser Tid Gods- Nypris Däck Bränsle Rep Värde- Kap Stat Kom värde fordon minsk kost (kr/h) (kr/h) (kr/h) (kkr) (kr/st) (kr/l) (kr/h) (kr/km) (kr/h) P 85,5 72, ,65 15,34,64 LB , ,46 2,71 Lps , ,37 6,28 AVGAS (kr/kg) Natureffekeffekeffekt Cancer- Hälso- Landsbygd Tätort Medel NOx HC CO 2,25,25,25,25 För typfordonen redovisas tre undergrupper A, B och C, beroende på avgasrening. Personbilar P: A Genomsnitt av fordonsparken år 1986 B Fordon av 199 års modell C Fordon av 1997 års modell enligt SNV miljöklass 1 enligt SNV rapport 374. Bussar, lastbilar utan och med släp, LB och Lps: A Genomsnitt av fordonsparken år 1986 B 1993 års modeller, miljöklass 3 C Fordon av 1997 års modell med LETT-krav (miljöklass 1 enligt A31-bestämmelserna) Kommentar: Redovisade avgaseffekter är exklusive kallstarts- och avdunstningseffekter efter stopp. Dessa ges i KAN/EVA som ett länklängds/reslängdsberoende tillägg. Redovisade effekter är exklusive åldring (ingår i KAN/EVA), Effekterna avser plan väg. VV Publikation 22:

18 26 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Åldringsfaktorer och trafikarbetesandelar Åldringsfaktor Kåg och andel av trafikarbete för olika klasser av personbilar med femårs intervaller ges i tabell TABELL Åldringsfaktor Kåg och andel personbilar med femårsintervaller. År Personbil Åldringsfaktor Trafik- Kategori NOx HC Arbetessandel KågNOx KågHC TA Basår 199 A B 1,17 1,16 1,58 1,64,71,29 C 1 1 Prognos A 1,2 1,69, B 1,32 2,28,58 C 1,33 1,25,12 Prognos A 1,2 1,69,6 2 B 1,5 2,99,38 C 1,57 1,43,56 Prognos A 1,2 1,69,1 25 B 1,53 3,1,12 C 1,77 1,58,87 Prognos A 1,2 1,69 21 B 1,53 3,1,2 C 1,81 1,62,98 Prognos A 1,2 1, B 1,53 3,1 C 1,83 1,63 1 Prognos A 1,2 1,69 22 B 1,53 3,1 C 1,83 1,63 1 TABELL Bränsleförbrukning, kväveoxider och kolväten vid tomgångskörning. Fordon Bränsle NOx HC Kategori cm3/s mg/s mg/s TomgB TomgNOx TomgHC P A,45 6,2 9,9 P B,47,52,2 P C,45,42,14 LB A, LB B, ,7 LB C, Lps A, Lps B, Lps c, VV Publikation 22:113

19 VU 94S-2 3 Grundvärden 27 (18) Tomgångseffekter Vid tomgång ges effekter av tabell Korrektionsfaktor väg Korrektionsfaktor Kv är beroende av driftklass och underhållsklass (vägyta). Kv hamnar i intervallet enligt tabell där de bättre vägarna har de lägsta korrektionsfaktorerna. De högsta korrektionsfaktorerna gäller grusvägar. Tabell Korrektionsfaktorer Kv. Kv P LB Lps Kommentar: Korrektionsfaktor Bensin 1,4-1,7 - - för HC för LB och Lps sjunker vid NOx 1,7-1,14 1,4-1,7 1,16-1,69 sämre väg HC 1,8-1,16,99 -,97 1, -,99 Exempel: Räkna ut tomgångsutsläpp av NOx för medelpersonbil år 2. (6,2*,6*1,2)A + (,52*,38*1,5)B + (,42*,56*1,57)C = 1,11 mg/s VV Publikation 22:

20 28 (18) 3 Grundvärden VU 94S Stopp och hastighetsändring Den totala trafikekonomiska kostnaden TEi för ett stopp eller en hastighetsändring (inbromsning och efterföljande acceleration) består av tidskostnader samt fordons- och avgaskostnader. Den kan för given trafikmiljö och trafik bedömas för ett fordon av typ i enligt: TEi=TKi + FKi +AKi TKi FKi AKi tidskostnad (kr/stopp) fordonskostnad (kr/stopp) avgaskostnad (kr/stopp) Tidskostnaden TKi (kr/stopp) är: Ti=(Tfi+Tgi)* Ti/36 där Ti är restidsförlust/fördröjning pga stopp (s/stopp) eller hastighetsändring, se figur Restidsförlust (s/stopp) för P, LB och Lps. 45, s/stopp 4, 35, Lps 3, 25, LB 2, 15, P 1, 5,, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Restidsförlust/fördröjning pga stopp eller hastighetsändring för typ P, LB och Lps. Tfi tidvärde (kr/h) för förare och passagerare, se tabell Tgi tidvärde (kr/h) för gods, se tabell VV Publikation 22:113

21 VU 94S-2 3 Grundvärden 29 (18) Fordonskostnaden FKi (kr/stopp) består av bränsleförbrukning Bi, däckslitage Di och kapitalkostnad KKi: FKi=Bi*KBi+Bi*KBi/1+Di*KDi+KKi*Ti/36 Bi bränslemerförbrukning (ml/stopp) enligt figur för personbil P, figur för lastbil utan släp (buss) LB och figur för lastbil med släp Lps. KBi bränslekostnad (kr/l) enligt tabell Merbränsleförbrukning per stopp (ml bensin/stopp) för Pb ml/stopp Stopp från hastighet V (km/h) Typ A Typ B Typ C FIGUR Bränslemerförbrukning B (ml/stopp) för personbil P. Kommentar: Fordonsslitage och värdeminskning försummas i nuvarande KAN/EVA modell VV Publikation 22:

22 3 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Merbränsleförbrukning per stopp (ml diesel/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB. ml/stopp 9 8 Typ A + B 7 6 Typ C Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merbränsleförbrukning B (ml diesel/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB. Merbränsleförbrukning per stopp (ml diesel/stopp) för lastbil med släp Lps. ml/stopp 6 5 Typ A + B 4 Typ C Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merbränsleförbrukning B (ml diesel/stopp) för lastbil med släp Lps VV Publikation 22:113

23 VU 94S-2 3 Grundvärden 31 (18) Di däcksmerslitage ( av värdet av nytt däck/stopp) enligt figur KDi däckspris enligt tabell Däckmerslitage per stopp ( däck/stopp) Personbil P och lastbil utan släp (buss) LB,25,2,15,1,5 (promille däck/stopp) Stopp från hastighet V(km/h) Lb Pb Lastbil med släp Lps 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 (promille däck/stopp) Stopp från hastighet V(km/h) Lps FIGUR Däcksmerslitage D ( av värdet av nytt däck/stopp). KKi kapitalkostnad (kr/stopp), se tabell Avgaskostnaden AKi (kr/stopp) består av NOx-effekt, HC-effekt och CO2-effekt: AKi=(NOxi*KNOx + HCi*KHC+CO2i*KCO2) / 1 NOxi merutsläpp av NOx (g/stopp) enligt figur för personbil P, figur för lastbil utan släp (buss) LB och figur för lastbil med släp Lps. KNOx NOx-kostnad (kr/kg), se tabell VV Publikation 22:

24 32 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Merutsläpp NOx per stopp (g/stopp) för personbil P typ A typ B och C (g/stopp),45,4,3 (g/stopp),35 A,3,25,2,15,1, Stopp från hastighet V (km/h),25 B,2,15 C,1, Stopp från hastighet V(km/h) FIGUR Merutsläpp NOx (g/stopp) för personbil P. Merutsläpp NOx per stopp (g/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB. 2,5 (g/stopp) 2 1,5 typ A typ B 1 typ C, Stopp från hastighet V(km/h) FIGUR Merutsläpp NOx (g/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB VV Publikation 22:113

25 VU 94S-2 3 Grundvärden 33 (18) Merutsläpp NOx per stopp (g/stopp) för lastbil med släp Lps. g/stopp 3 25 Typ A 2 15 Typ B 1 Typ C Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merutsläpp NOx (g/stopp) för lastbil med släp Lps. HCi merutsläpp av HC (g/stopp) enligt figur och 1 för personbil P, figur för lastbil utan släp (buss) LB och figur för lastbil med släp Lps. KHC HC-kostnad (kr/kg), se tabell Merutsläpp HC (g/stopp) för personbil P typ A. (g/stopp) 1,2 1,8 Pb,6,4, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merutsläpp HC (g/stopp) för personbil P typ A VV Publikation 22:

26 34 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Merutsläpp HC (g/stopp) för personbil P typ B och C. (g/stopp),2 Typ B,18,16 Typ C,14,12,1,8,6,4, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merutsläpp HC (g/stopp) för personbil P typ B och C. Merutsläpp HC (g/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB.,1 -,1 -,2 C -,3 -,4 A B -, ,6 Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merutsläpp HC (g/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB VV Publikation 22:113

27 VU 94S-2 3 Grundvärden 35 (18) Merutsläpp HC (g/stopp) för lastbil med släp Lps.,2,1 -,1 -,2 -,3 -,4 -,5 -,6 -,7 -,8 -,9-1 -1,1-1,2 (g/stopp) Stopp från hastighet V (km/h) A B C FIGUR Merutsläpp HC (g/stopp) för lastbil med släp Lps. CO2i merutsläpp av CO2 (g/stopp) För P CO2=2,36*B För LB och Lps CO2=2,61*B B=bränsleförbrukning enligt till 4. KC2 C2-kostnad (kr/kg), se tabell Kommentar: Med priser och värderingar erhålls: tidskostnader (persontid och godsvärde) enligt figur fordonskostnader för personbil enligt figur fordonskostnader för lastbilar enligt figur avgaskostnader för personbil typ A enligt figur avgaskostnader för personbil typ B och C enligt figur avgaskostnader för lastbil utan släp enligt figur avgaskostnader för lastbil med släp enligt figur trafikekonomisk kostnad per stopp för personbil enligt figur trafikekonomisk kostnad per stopp för lastbil utan släp enligt figur trafikekonomisk kostnad per stopp för lastbil med släp enligt figur VV Publikation 22:

28 36 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Tidskostnader (1993-1) per stopp för personbil P, lastbil utan släp(buss) LB och lastbil med släp Lps. 2, Lps (kr/stopp) 1,5 1, LB,5 P land P tät, Stopp från hastighet (km(h) FIGUR Tidskostnader (1993-1) för stopp för personbil P, lastbil utan släp (buss) LB och lastbil med släp Lps. Fordonskostnader (1993-1) för personbil P (kr/stopp).,12 Typ A,11 Typ B,1,9 Typ C,8,7,6,5,4,3,2,1, Stopp från hastighet V (km(h) FIGUR Fordonskostnader (1993-1) för stopp för personbil P VV Publikation 22:113

29 VU 94S-2 3 Grundvärden 37 (18) Fordonskostnader (1993-1) för lastbil utan släp (buss) LB och lastbil med släp Lps (kr/stopp). 4, 3,5 Lps 3, 2,5 2, 1,5 LB 1,,5, Stopp från hastighet V (km(h) FIGUR Fordonskostnader (1993-1) för stopp för lastbil utan släp (buss) LB och lastbil med släp Lps. Avgaskostnader (1993-1) per stopp (kr/stopp) för personbil P typ A. kr/stopp,8,7 A tät,6,5,4,3,2 A land, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Avgaskostnader (1993-1) per stopp för personbil P typ A. VV Publikation 22:

30 38 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Avgaskostnader (1993-1) per stopp (kr/stopp) för personbil P typ B och C. kr/stopp,14,12,1,8 B tät B land C tät C land,6,4, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Avgaskostnader (1993-1) per stopp för personbil P typ B och C. Avgaskostnader (1993-1) per stopp (kr/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB. kr/stop,25,2 B tät A tät C tät,15,1 B land A land C land, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Avgaskostnader (1993-1) per stopp för lastbil utan släp (buss) LB VV Publikation 22:113

31 VU 94S-2 3 Grundvärden 39 (18) Avgaskostnader (1993-1) per stopp (kr/stopp) för lastbil med släp Lps. 2,5 kr/stopp 2 1,5 A tät 1 B tät C tät A land,5 B land C land Stopp från hastighet V(km/h) FIGUR Avgaskostnader (1993-1) per stopp för lastbil med släp Lps. Stoppkostnad (tid, foko, avgas) för personbil (kr/stopp).,5 kr/stopp,45 Streckad=Tät,4,35 Heldragen=Land A B, C B, C,3,25,2,15,1,5, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Trafikekonomisk stoppkostnad (1993-1) för personbil. VV Publikation 22:

32 4 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Stoppkostnad (tid, foko, avgas) lastbil utan släp (buss) LB. kr/stopp 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2 Heldragen = Tät Streckad=Land A B C A,B,C, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Trafikekonomisk stoppkostnad (1993-1) för lastbil utan släp (buss) LB. Stoppkostnad (tid, foko, avgas) för lastbil med släp Lps. 8, kr/stopp 7, 6, 5, Heldragen=Tät Streckad=Land A B C A, B, C 4, 3, 2, 1,, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Trafikekonomisk stoppkostnad (1993-1) för lastbil med släp Lps VV Publikation 22:113

33 VU 94S-2 3 Grundvärden 41 (18) Länk Den totala trafikekonomiska kostnaden TEi för körning på länk (kr/fkm) består av tidskostnader samt fordons- och avgaskostnader. Den kan för given vägmiljö och trafik bedömas för ett fordon av typ i enligt: TEi=TKi + FKi + Aki TKi FKi AKi tidskostnad (kr/fkm) fordonskostnad (kr/fkm) avgaskostnad (kr/fkm) Effekterna redovisas här för fyra vägmiljöer används följande markeringar enligt KAN/EVA: Tidskostnaden TKi (kr/fkm) beräknas som: TKi=(Tfi+Tgi)*Ti där Ti=1/Vi är tidseffekten Vi reshastighet (km/h) för aktuell trafikmiljö och trafik, se figur och följande eller KAN/EVA Tfi tidvärde (kr/h) för förare och passagerare, se tabell Tgi tidvärde (kr/h) för gods, se tabell Fordonskostnaden FKi (kr/fkm) består på sträcka av bränsleförbrukning Bi, fordonsslitage - arbete RAi och ersättningsmaterial KFi- däckslitage Di, värdeminskning VMi och kapitalkostnad KKi: FKi=Bi*KBi+RAi* KRAi +RMi*KFi+Di*KDi/1+VMi+KKi*Ti Bi bränsleförbrukning (l/fkm) enligt figur för personbil P, figur för lastbil utan släp (buss) LB och figur för lastbil med släp Lps KBi bränslekostnad (kr/l) enligt tabell Kommentar: Värdeminskning beror endast av körsträcka VV Publikation 22:

34 42 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Personbil P Bränsleförbrukning B (l/fkm) P typ A P typ B dm3/km Bränsleförbrukning personbil A dm3/km Bränsleförbrukning personbil B,14,12,1,8,6,4, ,14,12,1,8,6,4, FIGUR Bränsleförbrukning (l/fkm) för personbil P. Typ C kan approximeras med typ B. Lastbil utan släp (buss) LB Bränsleförbrukning B (l/fkm) LB typ A LB typ B dm3/km Bränsleförbrukning lastbil utan släp, A dm3/km Bränsleförbrukning lastbil utan släp, B,35,3,3,25,25,2,2,15,15,1,1,5, FIGUR Bränsleförbrukning (l/fkm) för lastbil utan släp (buss) LB. Typ C kan approximeras med typ B. Lastbil med släp Lps Bränsleförbrukning B (l/fkm) Lps typ A Lps typ B dm3/km Bränsleförbrukning lastbil med släp, A dm3/km Bränsleförbrukning lastbil med släp, B,8,7,6,5,4,3,2, ,8,7,6,5,4,3,2, FIGUR Bränsleförbrukning (l/fkm) för lastbil med släp Lps. Typ C kan approximeras med typ B VV Publikation 22:113

35 VU 94S-2 3 Grundvärden 43 (18) RAi fordonsslitage arbetstid ( av värdet av 1 arbetstimme/fkm) RAi=,57583/1 för P RAi=1,34694/1 för LB RAi=1,895/1 för Lps KRAi reparationsarbetstidskostnad (kr/h) enligt tabell RMi fordonsslitage material ( av värdet av nytt fordon/fkm) RMi=,76/1 för P RMi=,32/1 för LB och Lps KFi nypris fordon (kr/fordon) enligt tabell Di däckslitage (antal däck/1fkm) enligt figur för personbil P, figur lastbil utan släp (buss) LB och figur lastbil med släp Lps KDi däckspris enligt tabell VV Publikation 22:

36 44 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Däckslitage Di (däck/1 fkm). Personbil P Antal däck/1 km Däckslitage, personbil,12,1,8,6,4, FIGUR Däckslitage Di (däck/1fkm) för personbil P. Däckslitage Di (däck/1 fkm) Lastbil utan släp LB Antal däck/1 km Däckslitage, lastbil utan släp,14,12,1,8,6,4, FIGUR Däckslitage Di (antal däck/1fkm) för lastbil utan släp (buss) LB. Däckslitage Di (däck/1 fkm) Lastbil med släp Lps Antal däck/1 km Däckslitage, lastbil med släp,4,35,3,25,2,15,1, Reshastighet V (km /h) FIGUR Däckslitage Di (antal däck/1fkm) för lastbil med släp Lps. VMi värdeminskning (kr/fkm), se tabell KKi kapitalkostnad (kr per h/fkm), se tabell VV Publikation 22:113

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet.

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet. Datum Vår beteckning 1(7) 2014-10-20 2014-19 Er beteckning N2014/3453/TE N2014/3454/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE

Läs mer

FORDONS LAST OCH VIKT

FORDONS LAST OCH VIKT FORDONS LAST OCH VIKT 164 Lastning och fördelning av last Före lastning ska du som förare förvissa dig om att det fordon som skall användas är lämpligt för lasten och att fordonsekipagets lastkapacitet,

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Hur stor plats tar trafiken egentligen?

Hur stor plats tar trafiken egentligen? EXAMENSARBETE Hur stor plats tar trafiken egentligen? Studie av trafikytor i Lund, från 1940 till 2010 Christine Karlsson 2011 Titel: Hur stor plats tar trafiken egentligen? Studie av trafikytor i Lund,

Läs mer

Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på avgasutsläpp och buller

Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på avgasutsläpp och buller VTI meddelande 869 1999 Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på avgasutsläpp och buller En förstudie Ragnar Hedström VTI meddelande 869 1999 Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning Ett projekt finansierat av Skyltfonden November 2010 Titel: Konkretisering av driftaspekter vid

Läs mer

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61)

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61) RIKTLINJE 1 (61) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Ragnarsson, Gunilla, Sktm TDOK 2011:153 Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson 2011-03-24 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

10 Utmärkning av korsningar.

10 Utmärkning av korsningar. 10 Utmärkning av korsningar. 10.1 Allmänt Omfattningen av utmärkning i väg- och gatukorsningar är relaterad till korsningstyp, dimensionerande hastighet, trafikmängder m.m. Generellt kan sägas att ju mera

Läs mer

Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030

Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030 Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030 hur långt når fordonstekniken? Slutrapport 2011-11-23 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 1 Bakgrund, syfte och läsanvisning... 7 2 Energianvändning och

Läs mer

Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon

Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon VTI rapport 732 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon Jan Andersson Linda Renner Jesper Sandin Carina Fors Niklas Strand Mattias Hjort Jonas

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002 Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn September 2002 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 STUDERADE ALTERNATIV 3 TRAFIKEFFEKTER 3 SAMHÄLLSPLANERING 3 MILJÖ 3 ANLÄGGNINGSKOSTNADER

Läs mer

Bilfri stadskärna i Borås

Bilfri stadskärna i Borås Bilfri stadskärna i Borås Utopi eller framtid? Carfree city centre in Borås Utopia or future? Jens Grimvik Andreas Johansson Tranlöv Christoffer Johansson Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår

Läs mer

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp TRAFFIC AB RAPPORT 2008:60 VERSION 1.0 Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

ETT- Modulsystem för skogstransporter

ETT- Modulsystem för skogstransporter ETT- Modulsystem för skogstransporter Form: peter bergman foto: Erik viklund ETT-MODULSYSTEM FÖR SKOGSTRANSPORTER 1 FÖRORD Skogforsk tog 2006 initiativet till projektet ETT Modulsystem för skogstransporter.

Läs mer

Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar

Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar Per Hallgren Sammanfattning Säkra vägar i ett nytt klimat Den pågående klimatförändringen innebär i mellersta norrland varmare vintrar, mer nederbörd,

Läs mer

vad lagen säger om din hjullastare

vad lagen säger om din hjullastare vad lagen säger om din hjullastare begrepp och bestämmelser innehåll INNEHÅLL 3 HJULLASTARE PÅ LAGLIGT SÄTT 4 INLEDNING 5 DEFINITIONER 6 UTRUSTNINGSKRAV 7 LAGAR OCH REGLER 9 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÄGTRANSPORT

Läs mer

Statistik om bussbranschen

Statistik om bussbranschen Statistik om bussbranschen Augusti 2014 Sveriges Bussföretag 2014-08-12 Statistik om bussbranschen 2014 2014-08-12 2 INNEHÅLL 1 Förord... 4 2 Busstrafiken... 6 2.1 Persontransportarbete 1950-2013... 6

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2010:2 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 19 januari 2010.

Läs mer

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar WSP Analys & Strategi rapport 2007:12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom

Läs mer