VU 94S-2 3 Grundvärden 9 (108) 3.2 Motorfordon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VU 94S-2 3 Grundvärden 9 (108) 3.2 Motorfordon"

Transkript

1 VU 94S-2 3 Grundvärden 9 (18) Motorfordons prestanda och egenskaper som: utrymmesbehov vid sväng i korsning och körning på sträcka stabilitet accelerations- och bromsförmåga bränsleförbrukning avgasutsläpp har avgörande betydelse för utformning av väganläggningar. VU 94 definierar fordonsparken med 14 typfordon, vilka valts så att de täcker dimensionerande egenskaper hos vanliga personbilar, bussar, lastbilar och lastbilskombinationer, se tabell Typfordon är grundvärden i VU 94 för att dimensionera och utforma vägoch gatusektioner, korsningar, rastanläggningar m m. TABELL Sammanställning av typfordon. Moment Typfordon P personbil Ph personbil med husvagn LBm små lastbilar, minibussar mm Los oljebil och sopbil LBn 2- till 4-axliga stora lastbilar och stadsbussar Bf förlängd normalbuss Bb boggiebuss Bl ledbuss Lps lastbil med påhängsvagn eller släpvagn Ls skogsbil Ts traktor med släp S skördetröska Lm modulfordon Lsp specialfordon Kommentar: Vägverket har sedan 1993 ansvaret för att trafiksystemet anpassas för personer med funktionshinder. Föreskrifter om bussutformning med hänsyn till detta planeras. Svensk Lokaltrafikförening, SLTF, ger i Normbuss 9 tekniska specifikationer för nio typbussar. Utrymmesbehov för dessa beskrivs av typbussarna i VU 94. Normbuss 9 redovisar också dörrplaceringar, instegshöjder och andra detaljer av intresse för utformning av bl a hållplatser. SLTF:s nio typbussar visas i figur med kommentarer om körareor VV Publikation 22:

2 1 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 FIGUR SLTF:s nio typbussar i Normbuss VV Publikation 22:113

3 VU 94S-2 3 Grundvärden 11 (18) Det finns fordonskombinationer som kräver större utrymme än det största typfordonet, framför allt vid sväng i korsning. Dessa fordon kan oftast ta sig fram i korsningarna med mindre bekvämt körsätt och lägre hastighet än typfordonen. Ibland behövs ändå en särskild utredning som underlag för dimensionering av korsningar som trafikeras med specialfordon. I sådana fall bör kontroll ske med Vägverkets körspårsprogram VV PC 2 Körspår. Kommentar: I Sverige saknas regler för motorfordons manövrerbarhet i kurvor med små radier. I princip är ett 24 m långt stelt fordon tillåtet. Efter Sveriges EU-inträde tillåts ett 25,25 m långt fordonståg (dragbil och påhängseller släpvagn), Lm. Detta godkänns om det kan köra i en cirkel med inner- och ytterradier 2, och 12,5 m, se figur Avståndet från fordonets front till centrum på bakersta hjulet får vara högst 22,5 m. Avståndet mellan centrum på släpvagnens främre 2 2 och bakre hjulkombination får vara högst ( ) (( 5. 3 L / 2), där L är påhängsvagnens bredd, se figur Vid L=2,6 m blir värdet 8,1 m. FIGUR Mått för typfordonet Lm. I många länder tillämpas den s k ECE-cirkeln. Inner- och ytterradierna ändrades i EG- Direktiv från Ry=12, m till Ry=12,5 m. Fordonet ska klara att köra i cirkel enligt figur VU 94:s typfordon Bb och Lps klarar inte detta. FIGUR ECE-cirkeln. VV Publikation 22:

4 12 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Vid besiktning av koppling mellan dragbil och släp/påhängsvagn använder Svensk Bilprovning det s k "gathörnsprovet" enligt figur Provet innebär att fordonskombinationen ska klara av att svänga runt ett gathörn 8.5 m bredd. FIGUR Gathörnsprovet VV Publikation 22:113

5 VU 94S-2 3 Grundvärden 13 (18) Geometri Följande typfordons geometrier har valts för att representera grupper av fordon, som finns i många modeller med varierande mått och prestanda. I avsnitt ges grundvärden för accelerationsprestanda och i för fordonseffekter och emissioner Personbil P Typfordon P är personbilar och övriga bilar med motsvarande storlek och prestanda, t ex små lastfordon typ "pickup" m fl, se tabell Mått och prestanda för typfordon P används i VU 94 för att utforma vägsektioner, korsningar och vändplatser, parkeringsplatser, etc. TABELL Mått och prestanda för typfordon P, exempel. Exempel Mini Liten Mellan Stor Längd (m) Bredd (m) Höjd (m) Vändradie (m) 3,45 1,47 1,44 4,6 4, 1,66 1,4 5,3 4,79 1,75 1,43 5, 4,96 1,78 1,47 6,4 Typfordon P är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Axelavstånd Överhäng fram Höjd Vändradie 5, m 1,8 m 2,8 m,8 m 1,5 m 6, m FIGUR Mått för typfordon P. VV Publikation 22:

6 14 (18) 3 Grundvärden VU 94S Personbil med husvagn Ph Typfordon Ph är en personbil med husvagn eller vanlig släpvagn. Typfordon Ph:s mått och prestanda kan användas i VU 94 för att dimensionera uppställningsytor på rastplatser etc. Typfordon Ph är typfordon P med stor husvagn enligt figur Längd Bredd Höjd FIGUR ,5 m 2,3 m 2,7 m Mått för typfordon Ph Minibuss LBm Typfordon LBm är minibussar och små lastbilar. Typfordon LBm:s mått och prestanda används i VU 94 för att dimensionera kollektivtrafikanläggningar etc. Typfordon LBm är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Axelavstånd Överhäng fram Höjd Vändradie 7, m 2,2 m 3,8 m 1,4 m 2, m 7,5 m FIGUR Mått för typfordon LBm VV Publikation 22:113

7 VU 94S-2 3 Grundvärden 15 (18) Oljebil, sopbil Los Typfordon Los är oljebil, sopbil och liknande för distribution till och från bostadsområden. Typfordon Los:s mått och prestanda används i VU 94 för att dimensionera enskild körvägs anslutning till allmän väg. Typfordon Los är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Överhäng fram Höjd FIGUR ,4 m 2,6 m 1,2 m 3,4 m Mått och prestanda för typfordon Los. Kommentar: Typfordonet är omodernt. Olje- och sopbilar är numer oftast 12 m Tunga lastbilar och normalbussar LBn Typfordon LBn är tunga lastbilar och normalbussar. Tunga, två- till fyraxliga lastbilar och normalbussar finns i flera modeller. Tunga lastbilar är vanligen kortare än normalbussar och har kortare överhäng fram. Typfordon LBn:s mått och prestanda används i VU 94 bl a för att utforma sektioner och korsningar (kanalbredder, korsningskurvor, refugplacering etc), beräkna siktsträckor för bussar och för att utforma kollektivtrafikanläggningar. VV Publikation 22:

8 16 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 2,8 6, 3,4 Längd Bredd Axelavstånd Överhäng fram Höjd Vändradie FIGUR , m 2,6 m 6, m 2,8 m 4,5 m för lastbil 3,2 m för buss 12, m med 6,7 m körvidd Mått för typfordon LBn Förlängd normalbuss Bf Typfordon Bf är en förlängd normalbuss. Typfordon Bf:s mått och prestanda används i VU 94 för att utforma kollektivtrafikanläggningar. Typfordon Bf är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Axelavstånd Överhäng fram Höjd FIGUR , m 2,6 m 6,5 m 2,6 m 3,2 m Mått för typfordon Bf VV Publikation 22:113

9 VU 94S-2 3 Grundvärden 17 (18) Boggibuss Bb Typfordon Bb är en buss med boggi bak. Typfordon Bb:s mått och prestanda används i VU 94 för att utforma korsningar (kanalbredder, korsningskurvor, refugplacering etc) och kollektivtrafikanläggningar. Typfordon Bb är ett fordon med mått enligt figur ,6 7,5 2,4 14,5 Längd 14,5 m Bredd 2,6 m Axelavstånd framaxelboggis teoretiska tyngdpunkt 7,5 m Överhäng fram 2,4 m Höjd 3,2 m Vändradie 14, m med 7, m körvidd FIGUR Mått för typfordon Bb Ledbuss Bl Typfordon Bl är en ledad buss. Vissa modeller har tvångsstyrd bakaxel. Typfordon Bl:s mått och prestanda används i VU 94 för att utforma kollektivtrafikanläggningar. Typfordon Bl är ett fordon med mått och prestanda enligt figur Längd ca 18, m Bredd 2,6 m Höjd 3,2 m Vändradie 12, m med 6,7 m körvidd FIGUR Mått för typfordon Bl. VV Publikation 22:

10 18 (18) 3 Grundvärden VU 94S Lastbil med påhängsvagn eller släpvagn Lps Typfordon Lps är dragbilar med påhängs- eller släpvagn. Utrymmesbehov vid körning i kurva beror på ett komplicerat sätt av axelplacering och -antal, ekipagets ledpunkter och körstrategi, se moment En 24 meter lång dragbil med 3-axlig släpvagn har ungefär samma utrymmesbehov vid sväng i korsning som en 16 meter lång dragbil med påhängsvagn. En 24 meter lång kombination med 4-axlig släpvagn kräver vanligen något större utrymme. Det finns fordonskombinationer, som kräver större utrymme än typfordon Lps vid sväng i korsningar. Ett exempel är lastbil med 4-axlig släpvagn för skogstransporter. Ett annat är s k långgodsfordon, som utgörs av dragbil med påhängsvagn med ekipagelängd meter. Vid flak med större längd än 13,5 meter har vanligtvis påhängsvagnen styrbar boggi, vilket minskar ekipagets utrymmesbehov. Typfordon Lps:s mått och prestanda används i VU 94 för bl a detaljutformning av korsningar och breddökning i kurva. Typfordon Lps är ett fordon med mått enligt figur Längd 16, m Bredd 2,6 m Höjd 4,5 m Vändradie ca 16, m med körvidd ca 8,5 m FIGUR Mått för typfordon Lps VV Publikation 22:113

11 VU 94S-2 3 Grundvärden 19 (18) Skogsbil Ls Typfordon Ls är fordon för skogstransporter. Den största typen är en 3- axlig lastbil med 4-axlig släpvagn med en total ekipagelängd på 24 meter. En sådan kombination kräver normalt något större utrymme vid sväng i korsning än typfordon Lps. Typfordon Ls mått och prestanda används för att utforma skogsvägsanslutningar till allmän väg. Typfordon Ls är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Höjd 23,8 m 2,6 m 4,5 m FIGUR Mått för typfordon Ls Traktor med släp Ts Typfordon Ts är en jordbrukstraktor med släp. Typfordon Ts mått och prestanda används i VU 94 för att dimensionera enskild körvägs anslutning till allmän väg, fri höjd vid vägportar etc. Typfordon Ts är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Höjd 9,2 m 1,8 m 2,5 m FIGUR Mått för typfordon Ts. VV Publikation 22:

12 2 (18) 3 Grundvärden VU 94S Skördetröska S Typfordon S är en skördetröska. Typfordon S mått och prestanda används i VU 94 för att dimensionera enskild körvägs anslutning till allmän väg, fri höjd och bredd vid vägportar etc. Skördetröska S är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Höjd 1,3 m 6, m 4, m FIGUR Mått för typfordon S Lastbil med släpvagn av modultyp Lm Typfordon Lm är fordonståg av modultyp utformade enligt de nya EUreglerna, se kapitel 3.2. Fordonet är uppbyggda av ett dragfordon samt en dolly med släpvagn. Utrymmesbehov vid körning i kurva beror på ett komplicerat sätt av axelplacering och -antal, ekipagets ledpunkter och körstrategi, se moment Typfordonet har mindre utrymmesbehov i korsningar än typfordon Lps. Det kan användas i VU för kontroll av längder på kömagasin, P-fickor od samt för vändplatser. Typfordon Lm är ett fordon med mått enligt figur Längd 25,25 m Bredd 2,6 m Höjd 4,5 m Vändradie12,5 med 1,5 m körvidd FIGUR Mått för typfordon Lm VV Publikation 22:113

13 VU 94S-2 3 Grundvärden 21 (18) Specialfordon Lsp Typfordon Lsp är fordon för specialtransporter. Lsp är störst bland typfordonen med en 3-axlig lastbil med 4-axlig trailer med en total ekipagelängd på 19 meter. Detta specialfordon kan liknas vid en grävmaskintrailer. Fordonets framkomlighet begränsas ytterligare beroende på en frigångshöjd på endast ca 25 cm. Fordon över denna längd har dock ofta styrbara bakre axlar, vilket gör att de reducerar sitt utrymmesbehov. Typfordon Lsp mått och prestanda kan användas vid korsningar där det frekvent kan uppstå problem med längre specialfordon. Typfordonet bör då kunna ta sig igenom korsningen genom att utnyttja trafiköar, ytor för GC-trafik od. Typfordon Lsp är ett fordon med mått enligt figur Längd Bredd Höjd 19, m 2,6 m 4,5 m FIGUR Mått för typfordon Lsp. VV Publikation 22:

14 22 (18) 3 Grundvärden VU 94S Acceleration Fordons accelerationsförmåga bestäms främst av förhållandet mellan fordonets vikt och motorns effektiva dragkraft, massa/effekt-talet, samt i högre hastigheter också av fordonets aerodynamiska utformning. Accelerationen bestäms i de flesta trafiksituationer mer av förares beteende, se avsnitt Accelerationsförmågan är ett grundvärde i VU 94 för att dimensionera accelerationssträckor på påfarter i trafikplatser, bestämma hastighetsprofiler för vägavsnitt mm. Accelerationsförmågan för ett fordon vid en viss hastighet och lutning ges av kraftekvationen om fordonets egenskaper definierats: dv dt p v Cl A v m 2 C g sin i r dv/dt = acceleration eller retardation (m/s 2 ) v = fordonets punkthastighet (m/s) t = tiden (s) p = effektiv dragkraft (W/kg) C l = A = luftmotståndskoefficient (kg/m 3 ) frontarea (m 2 ) m = fordonsvikt (kg) r rullfriktion (N/kg) g = tyngdacceleration (m/s 2 ) C = i = lutning (grader) Grundvärden för typfordon P, Bl och LPs ges i tabell TABELL Grundvärden vid bestämning av accelerationsförmågan för typfordon P, Bl och Lps. Typfordon Grundvärde P Bl Lps Luftmotståndskoefficient C l, (kg/m 3 ),275,5,5 Rullfriktion C r (N/kg),11,11,11 Frontarea A (m 2 ) 1,73 7,5 6,5 Dragkraft p (W/kg)* 22,1 8,2 5,2 Vikt (ton) 1, 13,4 1) 31,5 1) *1 hk = 746 W 1) Tunga fordon med släp har enligt nyare mätningar en medelvikt av 33,3 ton, 2-3 ton för tvåaxliga dragbilar och 3-45 ton för treaxliga dragbilar. Accelerationsförmågan illustreras i figurerna till De kan användas för att konstruera hastighetsprofiler för att analysera effekter av vertikal linjeföring, se Hastighetsprofil VV Publikation 22:113

15 VU 94S-2 3 Grundvärden 23 (18) FIGUR Accelerations- och retardationssträckor för typfordon P. FIGUR Accelerations- och retardationssträckor för typfordon Bl. VV Publikation 22:

16 24 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 FIGUR Accelerations- och retardationssträckor för typfordon Lps. FIGUR Accelerationssträckor vid horisontell väg VV Publikation 22:113

17 VU 94S-2 3 Grundvärden 25 (18) Fordonseffekter och avgaser Fordonseffekter/kostnader och avgaseffekter/kostnader behövs för att jämföra och analysera alternativa utformningar. För planeringsbehov redovisas beräkningsmodeller i KAN/EVA baserade på ÅDT-hastigheter. VU 94 ger en metod att bedöma fordonseffekter/kostnader och avgaseffekter/kostnader för timrelaterade trafikförhållanden för: stopp och hastighetsförändringar för korsningar med given trafikmiljö och trafik i moment länkar med given trafikmiljö och trafik i moment Vid omräkning från effekter till kostnader gäller för närvarande värderingar och priser enligt tabell TABELL Värderingar och priser Tid Gods- Nypris Däck Bränsle Rep Värde- Kap Stat Kom värde fordon minsk kost (kr/h) (kr/h) (kr/h) (kkr) (kr/st) (kr/l) (kr/h) (kr/km) (kr/h) P 85,5 72, ,65 15,34,64 LB , ,46 2,71 Lps , ,37 6,28 AVGAS (kr/kg) Natureffekeffekeffekt Cancer- Hälso- Landsbygd Tätort Medel NOx HC CO 2,25,25,25,25 För typfordonen redovisas tre undergrupper A, B och C, beroende på avgasrening. Personbilar P: A Genomsnitt av fordonsparken år 1986 B Fordon av 199 års modell C Fordon av 1997 års modell enligt SNV miljöklass 1 enligt SNV rapport 374. Bussar, lastbilar utan och med släp, LB och Lps: A Genomsnitt av fordonsparken år 1986 B 1993 års modeller, miljöklass 3 C Fordon av 1997 års modell med LETT-krav (miljöklass 1 enligt A31-bestämmelserna) Kommentar: Redovisade avgaseffekter är exklusive kallstarts- och avdunstningseffekter efter stopp. Dessa ges i KAN/EVA som ett länklängds/reslängdsberoende tillägg. Redovisade effekter är exklusive åldring (ingår i KAN/EVA), Effekterna avser plan väg. VV Publikation 22:

18 26 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Åldringsfaktorer och trafikarbetesandelar Åldringsfaktor Kåg och andel av trafikarbete för olika klasser av personbilar med femårs intervaller ges i tabell TABELL Åldringsfaktor Kåg och andel personbilar med femårsintervaller. År Personbil Åldringsfaktor Trafik- Kategori NOx HC Arbetessandel KågNOx KågHC TA Basår 199 A B 1,17 1,16 1,58 1,64,71,29 C 1 1 Prognos A 1,2 1,69, B 1,32 2,28,58 C 1,33 1,25,12 Prognos A 1,2 1,69,6 2 B 1,5 2,99,38 C 1,57 1,43,56 Prognos A 1,2 1,69,1 25 B 1,53 3,1,12 C 1,77 1,58,87 Prognos A 1,2 1,69 21 B 1,53 3,1,2 C 1,81 1,62,98 Prognos A 1,2 1, B 1,53 3,1 C 1,83 1,63 1 Prognos A 1,2 1,69 22 B 1,53 3,1 C 1,83 1,63 1 TABELL Bränsleförbrukning, kväveoxider och kolväten vid tomgångskörning. Fordon Bränsle NOx HC Kategori cm3/s mg/s mg/s TomgB TomgNOx TomgHC P A,45 6,2 9,9 P B,47,52,2 P C,45,42,14 LB A, LB B, ,7 LB C, Lps A, Lps B, Lps c, VV Publikation 22:113

19 VU 94S-2 3 Grundvärden 27 (18) Tomgångseffekter Vid tomgång ges effekter av tabell Korrektionsfaktor väg Korrektionsfaktor Kv är beroende av driftklass och underhållsklass (vägyta). Kv hamnar i intervallet enligt tabell där de bättre vägarna har de lägsta korrektionsfaktorerna. De högsta korrektionsfaktorerna gäller grusvägar. Tabell Korrektionsfaktorer Kv. Kv P LB Lps Kommentar: Korrektionsfaktor Bensin 1,4-1,7 - - för HC för LB och Lps sjunker vid NOx 1,7-1,14 1,4-1,7 1,16-1,69 sämre väg HC 1,8-1,16,99 -,97 1, -,99 Exempel: Räkna ut tomgångsutsläpp av NOx för medelpersonbil år 2. (6,2*,6*1,2)A + (,52*,38*1,5)B + (,42*,56*1,57)C = 1,11 mg/s VV Publikation 22:

20 28 (18) 3 Grundvärden VU 94S Stopp och hastighetsändring Den totala trafikekonomiska kostnaden TEi för ett stopp eller en hastighetsändring (inbromsning och efterföljande acceleration) består av tidskostnader samt fordons- och avgaskostnader. Den kan för given trafikmiljö och trafik bedömas för ett fordon av typ i enligt: TEi=TKi + FKi +AKi TKi FKi AKi tidskostnad (kr/stopp) fordonskostnad (kr/stopp) avgaskostnad (kr/stopp) Tidskostnaden TKi (kr/stopp) är: Ti=(Tfi+Tgi)* Ti/36 där Ti är restidsförlust/fördröjning pga stopp (s/stopp) eller hastighetsändring, se figur Restidsförlust (s/stopp) för P, LB och Lps. 45, s/stopp 4, 35, Lps 3, 25, LB 2, 15, P 1, 5,, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Restidsförlust/fördröjning pga stopp eller hastighetsändring för typ P, LB och Lps. Tfi tidvärde (kr/h) för förare och passagerare, se tabell Tgi tidvärde (kr/h) för gods, se tabell VV Publikation 22:113

21 VU 94S-2 3 Grundvärden 29 (18) Fordonskostnaden FKi (kr/stopp) består av bränsleförbrukning Bi, däckslitage Di och kapitalkostnad KKi: FKi=Bi*KBi+Bi*KBi/1+Di*KDi+KKi*Ti/36 Bi bränslemerförbrukning (ml/stopp) enligt figur för personbil P, figur för lastbil utan släp (buss) LB och figur för lastbil med släp Lps. KBi bränslekostnad (kr/l) enligt tabell Merbränsleförbrukning per stopp (ml bensin/stopp) för Pb ml/stopp Stopp från hastighet V (km/h) Typ A Typ B Typ C FIGUR Bränslemerförbrukning B (ml/stopp) för personbil P. Kommentar: Fordonsslitage och värdeminskning försummas i nuvarande KAN/EVA modell VV Publikation 22:

22 3 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Merbränsleförbrukning per stopp (ml diesel/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB. ml/stopp 9 8 Typ A + B 7 6 Typ C Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merbränsleförbrukning B (ml diesel/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB. Merbränsleförbrukning per stopp (ml diesel/stopp) för lastbil med släp Lps. ml/stopp 6 5 Typ A + B 4 Typ C Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merbränsleförbrukning B (ml diesel/stopp) för lastbil med släp Lps VV Publikation 22:113

23 VU 94S-2 3 Grundvärden 31 (18) Di däcksmerslitage ( av värdet av nytt däck/stopp) enligt figur KDi däckspris enligt tabell Däckmerslitage per stopp ( däck/stopp) Personbil P och lastbil utan släp (buss) LB,25,2,15,1,5 (promille däck/stopp) Stopp från hastighet V(km/h) Lb Pb Lastbil med släp Lps 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 (promille däck/stopp) Stopp från hastighet V(km/h) Lps FIGUR Däcksmerslitage D ( av värdet av nytt däck/stopp). KKi kapitalkostnad (kr/stopp), se tabell Avgaskostnaden AKi (kr/stopp) består av NOx-effekt, HC-effekt och CO2-effekt: AKi=(NOxi*KNOx + HCi*KHC+CO2i*KCO2) / 1 NOxi merutsläpp av NOx (g/stopp) enligt figur för personbil P, figur för lastbil utan släp (buss) LB och figur för lastbil med släp Lps. KNOx NOx-kostnad (kr/kg), se tabell VV Publikation 22:

24 32 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Merutsläpp NOx per stopp (g/stopp) för personbil P typ A typ B och C (g/stopp),45,4,3 (g/stopp),35 A,3,25,2,15,1, Stopp från hastighet V (km/h),25 B,2,15 C,1, Stopp från hastighet V(km/h) FIGUR Merutsläpp NOx (g/stopp) för personbil P. Merutsläpp NOx per stopp (g/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB. 2,5 (g/stopp) 2 1,5 typ A typ B 1 typ C, Stopp från hastighet V(km/h) FIGUR Merutsläpp NOx (g/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB VV Publikation 22:113

25 VU 94S-2 3 Grundvärden 33 (18) Merutsläpp NOx per stopp (g/stopp) för lastbil med släp Lps. g/stopp 3 25 Typ A 2 15 Typ B 1 Typ C Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merutsläpp NOx (g/stopp) för lastbil med släp Lps. HCi merutsläpp av HC (g/stopp) enligt figur och 1 för personbil P, figur för lastbil utan släp (buss) LB och figur för lastbil med släp Lps. KHC HC-kostnad (kr/kg), se tabell Merutsläpp HC (g/stopp) för personbil P typ A. (g/stopp) 1,2 1,8 Pb,6,4, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merutsläpp HC (g/stopp) för personbil P typ A VV Publikation 22:

26 34 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Merutsläpp HC (g/stopp) för personbil P typ B och C. (g/stopp),2 Typ B,18,16 Typ C,14,12,1,8,6,4, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merutsläpp HC (g/stopp) för personbil P typ B och C. Merutsläpp HC (g/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB.,1 -,1 -,2 C -,3 -,4 A B -, ,6 Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Merutsläpp HC (g/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB VV Publikation 22:113

27 VU 94S-2 3 Grundvärden 35 (18) Merutsläpp HC (g/stopp) för lastbil med släp Lps.,2,1 -,1 -,2 -,3 -,4 -,5 -,6 -,7 -,8 -,9-1 -1,1-1,2 (g/stopp) Stopp från hastighet V (km/h) A B C FIGUR Merutsläpp HC (g/stopp) för lastbil med släp Lps. CO2i merutsläpp av CO2 (g/stopp) För P CO2=2,36*B För LB och Lps CO2=2,61*B B=bränsleförbrukning enligt till 4. KC2 C2-kostnad (kr/kg), se tabell Kommentar: Med priser och värderingar erhålls: tidskostnader (persontid och godsvärde) enligt figur fordonskostnader för personbil enligt figur fordonskostnader för lastbilar enligt figur avgaskostnader för personbil typ A enligt figur avgaskostnader för personbil typ B och C enligt figur avgaskostnader för lastbil utan släp enligt figur avgaskostnader för lastbil med släp enligt figur trafikekonomisk kostnad per stopp för personbil enligt figur trafikekonomisk kostnad per stopp för lastbil utan släp enligt figur trafikekonomisk kostnad per stopp för lastbil med släp enligt figur VV Publikation 22:

28 36 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Tidskostnader (1993-1) per stopp för personbil P, lastbil utan släp(buss) LB och lastbil med släp Lps. 2, Lps (kr/stopp) 1,5 1, LB,5 P land P tät, Stopp från hastighet (km(h) FIGUR Tidskostnader (1993-1) för stopp för personbil P, lastbil utan släp (buss) LB och lastbil med släp Lps. Fordonskostnader (1993-1) för personbil P (kr/stopp).,12 Typ A,11 Typ B,1,9 Typ C,8,7,6,5,4,3,2,1, Stopp från hastighet V (km(h) FIGUR Fordonskostnader (1993-1) för stopp för personbil P VV Publikation 22:113

29 VU 94S-2 3 Grundvärden 37 (18) Fordonskostnader (1993-1) för lastbil utan släp (buss) LB och lastbil med släp Lps (kr/stopp). 4, 3,5 Lps 3, 2,5 2, 1,5 LB 1,,5, Stopp från hastighet V (km(h) FIGUR Fordonskostnader (1993-1) för stopp för lastbil utan släp (buss) LB och lastbil med släp Lps. Avgaskostnader (1993-1) per stopp (kr/stopp) för personbil P typ A. kr/stopp,8,7 A tät,6,5,4,3,2 A land, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Avgaskostnader (1993-1) per stopp för personbil P typ A. VV Publikation 22:

30 38 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Avgaskostnader (1993-1) per stopp (kr/stopp) för personbil P typ B och C. kr/stopp,14,12,1,8 B tät B land C tät C land,6,4, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Avgaskostnader (1993-1) per stopp för personbil P typ B och C. Avgaskostnader (1993-1) per stopp (kr/stopp) för lastbil utan släp (buss) LB. kr/stop,25,2 B tät A tät C tät,15,1 B land A land C land, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Avgaskostnader (1993-1) per stopp för lastbil utan släp (buss) LB VV Publikation 22:113

31 VU 94S-2 3 Grundvärden 39 (18) Avgaskostnader (1993-1) per stopp (kr/stopp) för lastbil med släp Lps. 2,5 kr/stopp 2 1,5 A tät 1 B tät C tät A land,5 B land C land Stopp från hastighet V(km/h) FIGUR Avgaskostnader (1993-1) per stopp för lastbil med släp Lps. Stoppkostnad (tid, foko, avgas) för personbil (kr/stopp).,5 kr/stopp,45 Streckad=Tät,4,35 Heldragen=Land A B, C B, C,3,25,2,15,1,5, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Trafikekonomisk stoppkostnad (1993-1) för personbil. VV Publikation 22:

32 4 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Stoppkostnad (tid, foko, avgas) lastbil utan släp (buss) LB. kr/stopp 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2 Heldragen = Tät Streckad=Land A B C A,B,C, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Trafikekonomisk stoppkostnad (1993-1) för lastbil utan släp (buss) LB. Stoppkostnad (tid, foko, avgas) för lastbil med släp Lps. 8, kr/stopp 7, 6, 5, Heldragen=Tät Streckad=Land A B C A, B, C 4, 3, 2, 1,, Stopp från hastighet V (km/h) FIGUR Trafikekonomisk stoppkostnad (1993-1) för lastbil med släp Lps VV Publikation 22:113

33 VU 94S-2 3 Grundvärden 41 (18) Länk Den totala trafikekonomiska kostnaden TEi för körning på länk (kr/fkm) består av tidskostnader samt fordons- och avgaskostnader. Den kan för given vägmiljö och trafik bedömas för ett fordon av typ i enligt: TEi=TKi + FKi + Aki TKi FKi AKi tidskostnad (kr/fkm) fordonskostnad (kr/fkm) avgaskostnad (kr/fkm) Effekterna redovisas här för fyra vägmiljöer används följande markeringar enligt KAN/EVA: Tidskostnaden TKi (kr/fkm) beräknas som: TKi=(Tfi+Tgi)*Ti där Ti=1/Vi är tidseffekten Vi reshastighet (km/h) för aktuell trafikmiljö och trafik, se figur och följande eller KAN/EVA Tfi tidvärde (kr/h) för förare och passagerare, se tabell Tgi tidvärde (kr/h) för gods, se tabell Fordonskostnaden FKi (kr/fkm) består på sträcka av bränsleförbrukning Bi, fordonsslitage - arbete RAi och ersättningsmaterial KFi- däckslitage Di, värdeminskning VMi och kapitalkostnad KKi: FKi=Bi*KBi+RAi* KRAi +RMi*KFi+Di*KDi/1+VMi+KKi*Ti Bi bränsleförbrukning (l/fkm) enligt figur för personbil P, figur för lastbil utan släp (buss) LB och figur för lastbil med släp Lps KBi bränslekostnad (kr/l) enligt tabell Kommentar: Värdeminskning beror endast av körsträcka VV Publikation 22:

34 42 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Personbil P Bränsleförbrukning B (l/fkm) P typ A P typ B dm3/km Bränsleförbrukning personbil A dm3/km Bränsleförbrukning personbil B,14,12,1,8,6,4, ,14,12,1,8,6,4, FIGUR Bränsleförbrukning (l/fkm) för personbil P. Typ C kan approximeras med typ B. Lastbil utan släp (buss) LB Bränsleförbrukning B (l/fkm) LB typ A LB typ B dm3/km Bränsleförbrukning lastbil utan släp, A dm3/km Bränsleförbrukning lastbil utan släp, B,35,3,3,25,25,2,2,15,15,1,1,5, FIGUR Bränsleförbrukning (l/fkm) för lastbil utan släp (buss) LB. Typ C kan approximeras med typ B. Lastbil med släp Lps Bränsleförbrukning B (l/fkm) Lps typ A Lps typ B dm3/km Bränsleförbrukning lastbil med släp, A dm3/km Bränsleförbrukning lastbil med släp, B,8,7,6,5,4,3,2, ,8,7,6,5,4,3,2, FIGUR Bränsleförbrukning (l/fkm) för lastbil med släp Lps. Typ C kan approximeras med typ B VV Publikation 22:113

35 VU 94S-2 3 Grundvärden 43 (18) RAi fordonsslitage arbetstid ( av värdet av 1 arbetstimme/fkm) RAi=,57583/1 för P RAi=1,34694/1 för LB RAi=1,895/1 för Lps KRAi reparationsarbetstidskostnad (kr/h) enligt tabell RMi fordonsslitage material ( av värdet av nytt fordon/fkm) RMi=,76/1 för P RMi=,32/1 för LB och Lps KFi nypris fordon (kr/fordon) enligt tabell Di däckslitage (antal däck/1fkm) enligt figur för personbil P, figur lastbil utan släp (buss) LB och figur lastbil med släp Lps KDi däckspris enligt tabell VV Publikation 22:

36 44 (18) 3 Grundvärden VU 94S-2 Däckslitage Di (däck/1 fkm). Personbil P Antal däck/1 km Däckslitage, personbil,12,1,8,6,4, FIGUR Däckslitage Di (däck/1fkm) för personbil P. Däckslitage Di (däck/1 fkm) Lastbil utan släp LB Antal däck/1 km Däckslitage, lastbil utan släp,14,12,1,8,6,4, FIGUR Däckslitage Di (antal däck/1fkm) för lastbil utan släp (buss) LB. Däckslitage Di (däck/1 fkm) Lastbil med släp Lps Antal däck/1 km Däckslitage, lastbil med släp,4,35,3,25,2,15,1, Reshastighet V (km /h) FIGUR Däckslitage Di (antal däck/1fkm) för lastbil med släp Lps. VMi värdeminskning (kr/fkm), se tabell KKi kapitalkostnad (kr per h/fkm), se tabell VV Publikation 22:113

2 Motorfordon. Kommentar:

2 Motorfordon. Kommentar: 2 Motorfordon Motorfordons prestanda och egenskaper som: utrymmesbehov vid sväng i korsning och körning på sträcka stabilitet accelerations- och bromsförmåga bränsleförbrukning avgasutsläpp har avgörande

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet.

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet. Datum Vår beteckning 1(7) 2014-10-20 2014-19 Er beteckning N2014/3453/TE N2014/3454/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2010 Innehållsförteckning Vägnätet... 3 Kartor visar vägnätets bärighetsklasser... 3 Vikt- och dimensionsbestämmelser... 4 Max axeltryck...

Läs mer

Sammankoppling av fordon

Sammankoppling av fordon Sammankoppling av fordon 2005-05-04 38-50302d Den maj 2003 infördes ny fordonslagstiftning med nya villkor för sammankoppling av tunga fordon. I den här broschyren framgår hur olika fordon får sammankopplas

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

LINJEFÖRING 5 Sikt. 5 Sikt

LINJEFÖRING 5 Sikt. 5 Sikt 5 Sikt Med siktlinje avses den räta linjen mellan en fordonsförares öga och ett av föraren observerat föremål, se FIGUR 5-1. Motsvarande vägsträcka kallas siktsträcka. FIGUR 5-1 Sikt vid vertikalkurva

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Titel: Lasta lagligt 2005 Författare: Vägverket, Sektionen för Kollektiv- och yrkestrafi k Illustratör: Hb Jilg:s rit & idé Utgivningsdatum: 2004-11

Titel: Lasta lagligt 2005 Författare: Vägverket, Sektionen för Kollektiv- och yrkestrafi k Illustratör: Hb Jilg:s rit & idé Utgivningsdatum: 2004-11 Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2005 Titel: Lasta lagligt 2005 Författare: Vägverket, Sektionen för Kollektiv- och yrkestrafi k Illustratör: Hb Jilg:s rit & idé Utgivningsdatum: 2004-11

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Utfall av kontrollbesiktningar 2011

Utfall av kontrollbesiktningar 2011 Utfall av kontrollbesiktningar 2011 Under 2011 gjorde Bilprovningen sammanlagt 5,9 (5,6) miljoner besiktningar, dvs. kontrollbesiktningar, efterkontroller, registreringsbesiktningar och frivilliga besiktningar

Läs mer

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Historia 2006 2005 2009 2008 2007 2010 2014-15 2012-13 2011 Vision 2017 DUO-trailer Timber Strategy DUO-CAT,

Läs mer

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Teknikerna har lyckats med det som länge verkade vara omöjligt: att minska bränsleförbrukningen men ändå uppfylla

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken 2009-05-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Miljözon för tung trafik Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Broschyren gäller från och med april 1998 och ersätter tidigare broschyrer För Lund gäller bestämmelserna från och med 1 januari

Läs mer

Miljöpåverkan från dieselpersonbilar

Miljöpåverkan från dieselpersonbilar RAPPORTER FRÅN SLB-ANALYS NR 1:99 Miljöpåverkan från personbilar EN UNDERSÖKNING I STOCKHOLMS STAD OCH LÄN MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, AUGUSTI 1999 Miljöpåverkan från personbilar EN UNDERSÖKNING I

Läs mer

Behovet av 2,51 m invändigt i vissa fordonskombinationer som alternativ till dyrare åtgärder

Behovet av 2,51 m invändigt i vissa fordonskombinationer som alternativ till dyrare åtgärder Datum Vår beteckning 2006-12-04 ndep20061204 Er beteckning Näringsdepartementet Charlotte Ottosson 103 33 STOCKHOLM Behovet av 2,51 m invändigt i vissa fordonskombinationer som alternativ till dyrare åtgärder

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 26 augusti 2010. Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:108. TSFS 2010:142 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

10 punkter för grönare bilkörning

10 punkter för grönare bilkörning Kampanjen Gör Bilen Grönare syftar till att reducera bilarnas negativa effekt på miljön och hjälpa förarna att tänka och köra grönt. 10 punkter för grönare bilkörning Köp grönt en bil med låga koldioxidutsläpp

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

FoodTankers AB. Miljörapport

FoodTankers AB. Miljörapport FoodTankers AB Miljörapport 2008-02-18 2007 FoodTankers på väg i verkligheten för framtiden AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 KVALITET- & MILJÖPOLICY 4 HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR TRANSPORTFÖRETAG 5 MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

>> Pressinformation Premiär för nya smart fortwo och smart forfour

>> Pressinformation Premiär för nya smart fortwo och smart forfour >> Pressinformation Premiär för nya smart fortwo och smart forfour November 2014 1 Nya smart fortwo och forfour... 4-5 En smart historia.... 6-7 Bilder... 8-9 Teknisk information smart fortwo... 10-15

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Effekter av dagens o morgondagens fordonsutsläpp på befolkningens exponering för gaser och partiklar

Effekter av dagens o morgondagens fordonsutsläpp på befolkningens exponering för gaser och partiklar Effekter av dagens o morgondagens fordonsutsläpp på befolkningens exponering för gaser och partiklar Christer Johansson ITM Stockholms universitet SLB Miljöförvaltningen, Stockholm Effekter av dagens jämfört

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Utkom från trycket den 13 mars 2008 beslutade den 10 mars 2008.

Läs mer

Linjemärkning innebär reflextejp som anger horisontella dimensioner på fordon.

Linjemärkning innebär reflextejp som anger horisontella dimensioner på fordon. Datum Vår beteckning 2005-12-05 reflex0512mj Er beteckning Sändlista: Näringsdepartementet, Per Björklund, Charlotte Ottosson Vägverket, Sören Hedberg, Göran Andersson För kännedom: Scania, Anders Lundström

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Bil upphandling Kravspecifikation

Bil upphandling Kravspecifikation 1.1 Kravspecifikation För att en anbudsgivare ska gå vidare till utvärderingen måste samtliga ska- krav under rubriken 1.2.1 1.2.2. vara uppfyllda. Vidare måste anbudsgivaren för den specifika produktgruppen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

10 Utmärkning av korsningar.

10 Utmärkning av korsningar. 10 Utmärkning av korsningar. 10.1 Allmänt Omfattningen av utmärkning i väg- och gatukorsningar är relaterad till korsningstyp, dimensionerande hastighet, trafikmängder m.m. Generellt kan sägas att ju mera

Läs mer

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG PorscheMag17_28-33_Jarlmark.qxp:Layout1 11-03-03 Kör 12.59 Sida 28 ryckigt Vad går all bensin egentligen åt till när vi kör? Dagligen tar ingenjörerna hos Porsche väldigt avancerade beräkningar till hjälp

Läs mer

2 Ett fordon som har erhållit undantag enligt 2 kap. eller 3 kap. får inte godkännas för yrkesmässig trafik för personbefordran.

2 Ett fordon som har erhållit undantag enligt 2 kap. eller 3 kap. får inte godkännas för yrkesmässig trafik för personbefordran. Transportstyrelsens föreskrifter om undantag för fordon importerade för eget bruk och fordon som utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente; beslutade den 8 juni 2010.

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

www.kristinehedsbanan.com Med halka året runt Info: ... ... ... ... ... ...

www.kristinehedsbanan.com Med halka året runt Info: ... ... ... ... ... ... www.kristinehedsbanan.com Info: Med halka året runt.................. Utbildningsintyg Vid körkortsprovet måste Din riskutbildning på Kristinehedsbanan vara klar. För att Du ska kunna tillgodogöra Dig

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar Vägverkets författningssamling VVFS 2003:22 Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 2 kap. EG-direktiv... 3 3 kap. ECE-reglementen...

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Fordon

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Fordon Buy Smart+ Grön upphandling i Europa Fordon Innehåll Introduktion Teknik Märkning Kriterier Tips Introduktion Introduktion Utmaningar Klimatet Vägtrafiken orsakar 20 % av CO 2 -utsläppen i EU Utsläpp av

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Auris Touring Sports. Premiär i augusti 2013. www.toyota.se

Auris Touring Sports. Premiär i augusti 2013. www.toyota.se Auris Touring Sports Premiär i augusti 2013 www.toyota.se Auris Touring Sports Det är många som har längtat efter en ny C-klasskombi från Toyota och efter sommaren är den här, nya Auris Touring Sports.

Läs mer

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Syftet med detta projekt har varit att belysa effekterna på miljön av externa affärsetableringar

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Volvo Personvagnar AB

Volvo Personvagnar AB Volvo Personvagnar AB C30 Electric Annelie Gustavsson, Produkt chef Page 1 Drive towards zero Varför elektrifiering C30 Electric Utmaningar Page 2 Drive Towards Zero Vision : Att konstruera bilar som inte

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övnings frågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) * Anger att anteckningar på ordningsföreläggandets baksida (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket,

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST 2006-11-20 Upprättad av: Lisa Granå Granskad av: Tommy Zetterling RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning

Läs mer

Övergångsorganisationen

Övergångsorganisationen Övergångsorganisationen Övergångsorganisation Stab Vägtrafik lagstiftning Yrkestrafik Fordon Körkort Förvaltnings rätt Statistik ochanalys Transportstyrelsen Vägtrafikavdelning Stab Vägtrafik lagstiftning

Läs mer

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Du har väl lastsäkrat? Checklista: Personbil Har du säkrat lasten åt alla håll?..sid 3 Släpkärra Vilken vikt på släpkärra får din

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER

KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER 1974 Nr 584 DEL I Bilaga 1 KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER 1. Denna tabell tillämpas vid typgodkännande och enskilt godkännande samt registreringsochändringsbesiktningpåfordoninam,nochotagitsibruk1993eller

Läs mer

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006),

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING

Läs mer

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden RAPPORT Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala:

Läs mer

Etanol som fordonsbränsle

Etanol som fordonsbränsle Vägverket 1 Etanol som fordonsbränsle Etanolanvändning Etanolfordon i Sverige Konverteringsuppdraget - Vad händer nu? Pumplagen eller Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november 2000. Regeringen föreskriver att 11 och

Läs mer

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Fältprov av laddhybridbussar i Göteborg 2013-09-03, tf projektledare, BRG Om Projektet Projektperiod sept 2011 höst 2014 Totalbudget 32

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Underlagsrapport till Klimatprogram 2012 Västerås stad 2011-10-10 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 1.1 Utsläpp

Läs mer

UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN. Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet

UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN. Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet Februari 2009 Dok. Nr.: TR-523-50028 - Rev. 0 Rapport Rapport titel: Utformning av trafiksäkra sidoområden Sponsor:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

1. Amanda tänker på ett femsiffrigt heltal. Talet börjar med 1 och slutar med 8. Vilket är talet?

1. Amanda tänker på ett femsiffrigt heltal. Talet börjar med 1 och slutar med 8. Vilket är talet? 2 1. Amanda tänker på ett femsiffrigt heltal. Talet börjar med 1 och slutar med 8. Vilket är talet? (1) Tiotalssiffran är dubbelt så stor som tusentalssiffran. (2) Hundratalssiffran är hälften så stor

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten)

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) TRANSPORTER BILEN står för ca 25% av energianvändningen i ett normalhushåll. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) Bilens utsläpp av ämnen som påverkar den lokala miljön och klimatet

Läs mer