På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund"

Transkript

1 På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek Lotta Haglund

2 >25 artiklar/rapporter >25 konferenspresentationer Haglund, Lotta & Ekenberg, Anna & Jäppinen, Karin & Karlsson, Heléne The oldest sports library in the world celebrates 200 years. Journal of the European Association for Health Information and Libraries 2013;9(1):10-14 Haglund, Lotta & Buset, Karen J.& Kristiansen, Hanne M. & Ovaska, Tuulevi - International trends in health science librarianship: part 3 - the Nordic countries. Health Information and Libraries Journal 2012;29(3): Haglund, Lotta Case study 9.4 Head of Information and Public Relations. (p , Part of book chapter: Cheeseborough, Jackie The librarian as decision maker.) In: Brettle, Alison & Urquhart, Christine (eds.) - Changing roles and contexts for health library and information professionals. London, Facet, 2012 Haglund, Lotta Evidence based library and information practice (EBLIP) i Sverige. Dansk Biblioteksforskning 2010;6(2/3): Schmidt, Henrik & Pohjola-Ahlin, Saga & Haglund, Lotta Paradigmskifte eller akademisk panik? Vad händer med biblioteket när nätgenerationen blir studenter? En litteraturstudie. Deltrapport från projektet Men vad gör tonåringen? ledtrådar till framtiden 2008, finansierat av Kungl. Biblioteket. Haglund, Lotta & Olsson, Per - The impact on university libraries of changes in information behavior among academic researchers: a multiple case study. Journal of Academic Librarianship 2008;34(1):52-59 Haglund, Lotta & Herron, David Implementing EBLIP to stimulate professional development. Journal of the European Association for Health Information and Libraries 2008;4(3):3-8 Björklund, Christer & Haglund, Lotta & Åstrand, Lotta - Creating a vision for a University Library description of a collaborative process in six steps. Online Information 2011, London 29 November 1 December. Björklund, Christer & Haglund, Lotta & Åstrand, Lotta Att skapa en vision för ett universitetsbibliotek beskrivning av en kollaborativ process i sex steg. Mötesplats inför framtiden, Borås oktober 2011 Haglund, Lotta Evidensbaserat biblioteksarbete så funkar det. Föreläsning i arrangemang av Regionförening Väst inom Svensk Biblioteksförening, i samarbete med SFIS, 27 september Haglund, Lotta - Forskningsinformerat biblioteksarbete i Sverige och utomlands. Att använda forskning i biblioteksarbetet, 15 september 2011, i arrangemang av Svensk Biblioteksförening. Herron, David & Haglund, Lotta & Åstrand, Lotta - Measuring the impact of a course in evidenced-based library and information practice on library development: A case study. EBLIP6 Valuing knowledge and expertise, June 2011, England UK. Haglund, Lotta - Marketing library services a question of attitude? The 30 th Anniversary of Bibliotecharii Medicinae Fenniae ry (BMFJ), Branding Marketing Facilitating. 12 November 2010, Helsinki, Finland. [http://www.bmf.fi/file/view/bmf30.pdf] Haglund, Lotta - Relationship marketing can stimulate library development. 10th International Congress on Medical Librarianship, 31 August - 4 September 2009, Brisbane, Australia.

3 På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek Forskning? Analytiskt arbetssätt. Tar del av och sprider erfarenhetsbaserad dokumentation Kunskap i handling

4 Varför är det viktigt? Få kunskap om våra kunders/användares behov och beteenden Förståelse för lärande-/forskningsprocessen Vara en attraktiv arbetsplats där man får delta i utvecklingen av verksamheten Stärka professionen genom kompetens- utveckling Verktyg och metoder för att kunna se den egna verksamheten med kritisk blick utmana rådande idéer genom att man teoretiserar sin praktik

5 Hur kan jag jobba som forskande praktiker? Analytiskt arbetssätt? Använda professionalitet i varje fråga? ett annat sätt att uttrycka Evidensbaserat biblioteksarbete?

6 Evidensbaserat biblioteksarbete (EBLIP) ett arbetssätt inom biblioteks- och informationsverksamhet som förordar insamling, tolkning och integration av giltiga, viktiga och tillämpbara användarrapporterade, av bibliotekarier observerade, och forskningsbaserade evidens. Bästa tillgängliga evidens, anpassade efter användarnas behov och preferenser, används för att öka kvaliteten hos professionella bedömningar (Booth & Brice 2004)

7 Var kommer det ifrån? 1972 Archie Cochrane (UK) Effectiveness and efficiency a random reflection on health services 1992 Evidence-based Medicine Working Group. Evidence-based medicine user guides (USA) Cochrane Centre. Chalmers (UK) 1997 Jonathan Eldredge (USA) Evidence-based librarianship 2001 första EBL-konferensen (UK)

8 Kritik mot EBLIP i Sverige terminologin : evidens? finns det evidens inom B&I? stark koppling till medicin, och medicinska bibliotek hierarkiskt förhållningssätt till evidens för rigorös och förenklad process skiljer det sig från det akademiska förhållningssättet och forskningsprocessen?

9 EBLIP-konceptet utvecklas EBLIP-processen är utvecklad med utgångspunkt i konceptet the individual self-directed practitioner, fast det oftast handlar om en kollaborativ process EBLIP-processen är grundad på antagande om rationella beslut som involverar en logiskt och stegvis genomgång av de fem stegen i processen. I själva verket handlar det om en komplex iterativ process ****************************************************************** The 5As (2004) Ask a focused question Acquire the evidence Appraise the studies Apply the findings Assess the impact...and your own development The 5As (EBLIP 5.0, 2009) Articulating the problem Assembling the evidence base Assessing the evidence Agreeing the actions Adapting/adopting the implementation (Booth 2009)

10 Kate Davies & Zaana Howard, EBLIP6

11 voffor gör de på dette vise?

12 Förutsättningar för forskande praktiker Ledningens engagemang och stöd. Tid och resurser Koppling till målen - strategiskt Organisation och kultur som stödjer lärande grupper, interaktiv process. Ok att testa Drivande personer, motiverade, entusiasmera andra Stödjande strukturer och ansvar för spridning och uppföljning, t ex ett bra intranät Tillgång till databaser och litteratur Tillgång till metodstöd vid egna undersökningar

13 Jag vet aldrig vad jag tror om något förrän jag har läst vad jag har skrivit om det. William Faulkner ( )

14

15 Hinder för att vara forskande praktiker Omgivning/miljö Evidensen Arbetsplatsen Professionen Paradigmen

16 Möjligheter what s in it for me? Personlig utveckling, arbetstillfredsställelse Högre lön Karriärmöjligheter Ära och berömmelse

17 Läsesal 2-20 Platser Läsesal 3-24 Platser Läsesal 2-20 Platser Läsesal 3-24 Platser

18

19 I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man att vara bra.

Digitala tjänster kultur, information & kommunikation

Digitala tjänster kultur, information & kommunikation Digitala tjänster kultur, information & kommunikation Helena Francke Helena Francke är universitetsadjunkt i biblioteksoch informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och disputerade våren 2008 på avhandlingen

Läs mer

Om ledarskap i biblioteks- och informationsvärlden. Konferensrapport

Om ledarskap i biblioteks- och informationsvärlden. Konferensrapport Om ledarskap i biblioteks- och informationsvärlden. Konferensrapport av Petra Wallgren Petra Wallgren har i flera år varit verksam vid Karolinska Institutets bibliotek och där haft ett antal olika uppdrag.

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Öppningar, möjligheter och skyldigheter. Vägar till delaktighet:

Öppningar, möjligheter och skyldigheter. Vägar till delaktighet: Vägar till delaktighet: Öppningar, möjligheter och skyldigheter En ny modell för att öka barns delaktighet i att fatta beslut i enlighet med artikel 12.1 i FNs konvention om barnets rättigheter Av Harry

Läs mer

Årets skolbibliotek hur då?

Årets skolbibliotek hur då? MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:84 Årets skolbibliotek hur då? En studie av utmärkelsen Årets skolbibliotek Helena

Läs mer

Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens. Slutrapport

Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens. Slutrapport Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens Slutrapport Tobias Pernler & Karin Pettersson Göteborgs universitetsbibliotek Maria Björklund, Bitte Holm, Lena Landgren & Anna

Läs mer

UMEÅ 8-10 OKTOBER. Abstracts

UMEÅ 8-10 OKTOBER. Abstracts UMEÅ 8-10 OKTOBER Abstracts Innehållsförteckning Keynote: Desire Lines: Creativity and Conformity in Higher Education... 10 Keynote: Promoting 21st century learning skills for higher education success...

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Studenters informationskompetens. universitetslärares syn i ny studie. av Ann-Katrin Perselli & Kajsa Gustafsson Åman

Studenters informationskompetens. universitetslärares syn i ny studie. av Ann-Katrin Perselli & Kajsa Gustafsson Åman Studenters informationskompetens universitetslärares syn i ny studie av Ann-Katrin Perselli & Kajsa Gustafsson Åman Ann-Katrin Perselli (t.v.) är kontaktbibliotekarie och samordnare av undervisning i informationssökning

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Faktaunderlag kring sjuksköterskors kompetensuveckling/fortbildning i primärvården

Faktaunderlag kring sjuksköterskors kompetensuveckling/fortbildning i primärvården Faktaunderlag kring sjuksköterskors kompetensuveckling/fortbildning i primärvården Else-Marie Jarl Distriktssköterska Adjunkt Familjemedicinska institutet 2003 Innehållsförteckning Inledning 2 Metod 2

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

Sociala medier och skolbibliotek

Sociala medier och skolbibliotek KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:1 Sociala medier och skolbibliotek En användarundersökning om efterfrågan

Läs mer

Hur ska man utbilda i ledarskap?

Hur ska man utbilda i ledarskap? Hur ska man utbilda i ledarskap? Fallet Byggproduktionsledare Per-Erik Josephson, Christine Räisänen och Bert Luvö Sammanfattning Med utgång från en litteraturstudie, en empirisk studie på 32 platschefer

Läs mer

Flemingsbergs bibliotek

Flemingsbergs bibliotek Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Lena Lundgren Regionbibliotek Stockholm Regionbibliotek Stockholms skriftserie 6 Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Lena Lundgren Regionbibliotek

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:3. Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox

FORSKNING I KORTHET 2014:3. Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox FORSKNING I KORTHET 2014:3 Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan This summary created by Skane Association of Local

Läs mer

Attraktivt boende på landsbygden att använda kompetensgrupper i ett utvecklingsarbete

Attraktivt boende på landsbygden att använda kompetensgrupper i ett utvecklingsarbete Attraktivt boende på landsbygden att använda kompetensgrupper i ett utvecklingsarbete Mikael Jonasson Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle Wigforssgruppen 1 Tryckår 2010 ISBN-nr 91-89068-X

Läs mer

EN UTBILDNING I PROCESSLEDARSKAP AVSEENDE MÅNGFALD

EN UTBILDNING I PROCESSLEDARSKAP AVSEENDE MÅNGFALD Mälardalen University Press Licentiate Theses No. 163 EN UTBILDNING I PROCESSLEDARSKAP AVSEENDE MÅNGFALD UTVÄRDERING OCH AKTIONSFORSKNING Elisabeth C Andersson 2013 School of Education, Culture and Communication

Läs mer

STEG 2. Pilotutbildning Studenter i tre professioner 9 st, ledd av projektgruppen

STEG 2. Pilotutbildning Studenter i tre professioner 9 st, ledd av projektgruppen GÖRA Förbättringskunskap Ett pilotprojekt för att introducera och sprida denna kunskap till studenter, lärare och handledare i arbetsterapeut-, läkar-, och sjuksköterskeprogrammet STEG 1 AGERA STUDERA

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Konsten att synliggöra bibliotek ett halländskt projekt 2009-2010

Konsten att synliggöra bibliotek ett halländskt projekt 2009-2010 Konsten att synliggöra bibliotek ett halländskt projekt 2009-2010 Texten är skriven av Anette Eliasson och Eiler Jansson, Regionbibliotek Halland. Linda Tillander, Regionbibliotek Halland, har skrivit

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

ISBN 978-91-87169-37-3 Artikelnr 2012-6-12

ISBN 978-91-87169-37-3 Artikelnr 2012-6-12 Om implementering 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Marknadsföring av bibliotek via sociala medier - Hur ser bibliotekarier på det?

Marknadsföring av bibliotek via sociala medier - Hur ser bibliotekarier på det? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:39 Marknadsföring av bibliotek via sociala medier - Hur ser bibliotekarier

Läs mer

Mätvärden i relation till process och kund

Mätvärden i relation till process och kund INSTITUTIONEN HANDELS- OCH IT-HÖGSKOLAN - HÖGSKOLAN I BORÅS Mätvärden i relation till process och kund Nicklas Salomonson, Stefan Cronholm, Hannes Göbel och Ulf Seigerroth 2013-05-27 Rapport inom ramen

Läs mer